Page 1

FAKTA BLAD

Landerapporter om Millenniumtopmødets udviklingsmål Redskab til handling Formålet med landerapporter om Millenniumtopmødets udvilkingsmål (MDG) er at lave hyppige opdateringer for hvert lands realisering af målene. De udgør et unikt udgangspunkt for en analyse af tendenser og resultater samt udfordringer og forhindringer. Udarbejdelsen af landerapporter om millenniumtopmødets udviklingsmål er en måde at fremme og præge den offentlige debat på nationalt og lokalt niveau vedrørende specifikke udviklingsprioriteringer, hvilket igen vil afføde handling i form af lovgivningsreformer, institutionel forandring og fordeling af ressourcer. Rapporternes primære formål er at: • Flytte millenniumaftalerne fra det globale til det lokale niveau. • Skabe de nødvendige bindeled mellem globale målsætninger og nationale prioriteringer. • Skabe fornyet bred politisk opbakning for at fremme udviklingen mod målene. • Skabe fornyet offentlig opmærksomhed, viden, debat der fører til handling vedrørende vor tids udfordringer for udvikling. • Opbygge alliancer på tværs af og indenfor landene gennem arbejde med nationale regeringer, civilsamfundet, den private sektor, internationale finansieringsinstitutioner og andre udviklingspartnere. Det er meningen at rapporterne ikke alene skal læses af politiske meningsdannere og udviklingspartnere, men også af medierne og den brede befolkning. Rapporterne skal være korte og letlæselige oversigter, der giver information på en hurtig og ikke-teknisk måde. De skal ligeledes give anledning til mere dybdegående analyser i hvert land og vil bygge på allerede eksisterende rapporter, som f.eks. nationale Human Development rapporter, Poverty Reducation Strategy Papers (planer for fattigdomsbekæmpelse) eller Common Country Assessments (generelle landerapporter). Rapporterne vil således ikke væsentligt forøge hvert lands rapporteringsbyrde. Landerapporteringer allerede på vej Indtil videre er der udarbejdet rapporter for tolv lande – det drejer sig om Albanien, Bolivia, Cambodia, Cameroun, Madagaskar, Mauritius, Nepal, Polen, Senegal, Tanzania, Tchad og Vietnam. De er tilgængelige på www.undg.org. Yderligere tyve landerapporter forventes at ligge klar inden udgangen af dette år. Planen er, at der for alle udviklingslande og lande med overgangsøkonomi vil være udfærdiget mindst en rapport inden udgangen af 2004. FN arrangerer regionale workshops vedrørende Millenniumtopmødets udviklingsmål verden over. I oktober afholder FN en workshop i Laos for tolv FN landegrupper i Asien og Stillehavsområdet. Der vil være deltagere fra regeringer, civilsamfundet, videnskabelige kredse, Verdensbanken og andre udviklingspartnere. De central- og østafrikanske regioner samt de arabiske lande har allerede været værter for lignende fora. Der er også opmuntrende signaler fra den private sektor, der udviser interesse i at støtte disse tiltag.

Publiseret af FNs informationsafdeling (UNDPI) – oktober 2002 United Nations Information Centre for the Nordic Countries Internet: www.un.dk - E-mail: unic@un.dk

FACTSHEET  

http://www.unric.org/html/danish/MDG/FACTSHEET.pdf