Page 1


Girona i els campus Universitat integrada a la ciutat de Girona amb 3 campus universitaris: • Barri Vell • Girona Centre • Montilivi • Ciències de la Salut (en construcció) i el Parc Científic i Tecnològic


: Qualitat de vida : Dimensi贸 ideal : Ciutat verda, amable, accessible, segura


+ de 14.000 estudiants : Per la docència que imparteix:

Amb una àmplia oferta d’estudis, multidisciplinària més de 40 titulacions, en adaptació a l’espai europeu

: Per la investigació que genera:

Més de 100 grups de recerca, tant en el camp científic i tecnològic com en l’àmbit humanístic i social

: Per la història, l’entusiasme, la implicació: : Pels equipaments i els edificis:

Una universitat jove i sòlida, amb seguiment personalitzat i tutorial

Campus Barri vell, amb centres històrics rehabilitats Campus Montilivi, amb centres arquitectònics de referència internacional

: Pels avenços aplicats en la societat de la informació: Connexions sense fils en tots els campus La Meva UdG, una intranet àgil i útil


Facultat d’Educació i Psicologia Facultat de Lletres Facultat de Ciències Facultat de Dret Escola Politècnica Superior Escola Universitària d’Infermeria Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials Facultat de Turisme Facultat de Medicina 7 centres adscrits Escola de Postgrau (GIGS)


Estudis de Grau : Comunicació Cultural : Filosofia : Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient : Història : Història de l’Art : Llengua i Literatura Catalanes : Llengua i Literatura Espanyoles : Romàniques

Màsters universitaris : Màster en Estudis Culturals i Comunicació : Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats : Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge : Màster en Ciutadania i Drets Humans : Màster La Filosofia Contemporània : Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local : Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües


Estudis de grau : Turisme : Publicitat i Relacions Públiques

Màsters universitaris : Business Innovation and Technology Management : European Master in Tourism Management : Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat : Màster en Direcció i Planificació de Turisme : Màster en Economia de l’Empresa.


Estudis de grau

Màsters universitaris

Educació Social Mestre Educació Infantil Mestre Educació Primària Psicologia Pedagogia

: Màster en Educació en la Diversitat : Màster en Psicologia de l’Educació : Màster en Promoció de la Salut : Màster en Joventut i Societat : Màster en Arts Visuals i Educació : Màster en Intervenció Psicosocial

Treball Social

: Màster en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania


Estudi de grau : Infermeria

Màsters universitaris : Màster en Promoció de la Salut : Màster en Educació en la Diversitat : Màster en Psicologia de l’Educació : Màster en Joventut i Societat : Màster en Intervenció Psicosocial : Màster en Arts Visuals i Educació : Màster en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania


Estudis de grau

Màsters universitaris

: Biotecnologia : Biologia : Química : Ciències Ambientals

: Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua : Màster en Medi Ambient : Màster en Ecologia Fonamental i Aplicada : Màster en Química Teòrica i Computacional : Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades : Molecular Design & Medicinal Chemistry (MECHMOD)


Estudis de grau : Arquitectura : Enginyeria Química : Enginyeria d’Edificació : Enginyeria Mecànica : Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica : Enginyeria Elèctrica : Enginyeria Agroalimentària : Enginyeria en Tecnologies Industrials : Enginyeria Informàtica

Màsters universitaris : Màster en Computació : Màster en Polímers i Biopolímers : Màster en Biotecnologia Alimentària : Màster en Informàtica Industrial i Automàtica : Màster en Mecànica de Materials i Estructures

: Màster en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica : Màster en Environmental Process Control Engineering : Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics (VIBOT)


Estudis de grau

Màsters universitaris

: Ciències Polítiques i de l’Administració : Criminologia : Dret

: Business Innovation and Technology Management : European Master in Tourism Management : Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat : Màster en Direcció i Planificació de Turisme : Màster en Economia de l’Empresa.


Estudis : Diplomatura en Ciències Empresarials : Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses : Llicenciatura en Economia

Màsters universitaris : Business Innovation and Technology Management : European Master in Tourism Management : Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat : Màster en Direcció i Planificació de Turisme : Màster en Economia de l’Empresa.


Estudis de grau

: Medicina

: Aprenentatge actiu basat en l’anàlisi, identificació i resolució de problemes : Aprenentatge integrat dels continguts. Contacte precoç amb la pràctica clínica : Desenvolupament de coneixements, habilitats i actituds : Pràctiques clíniques al llarg de tots els cursos de la carrera : Avaluació continuada i avaluació objectiva de la pràctica professional en els darrers cursos


Estudis de grau : Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (Garbí) : Fisioteràpia (Garbí) : Audiovisual i Multimèdia (ERAM) : Turisme (CETA) : Turisme (Euroaula) : Turisme (Formatic Barna) : Turisme (Mediterrani) : Turisme (Sant Pol de Mar)

Màsters Universitaris : European Master in Tourism Management : Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat : Business Innovation and Technology Management

: Màster en Direcció i Planificació de Turisme : Màster en Economia de l’Empresa


: el medi ambient: oficina verda : la solidaritat i la cooperació: oficina de cooperació per al desenvolupament : la dinamització cultural... teatre, música, cinema, activitats extra acadèmiques : el teu futur laboral com a titulat... pràctiques en empreses, borsa de treball

Centre d’Informació i Assessorament a l`’Estudiant

Servei d’Esports Borsa de Treball

Biblioteca

Servei de Llengües Servei d’Allotjament Universitari


: És l’espai de col·laboració entre la universitat i el món empresarial : Viver d’empreses : Disposa de les infraestructures científiques i tecnològiques pel desenvolupament de la recerca i la innovació


: Jornades de Portes Obertes – JPO : Fires i Salons: Expojove (Girona), Estudia (Barcelona)...


: Xerrades de benvinguda a la universitat, quan et matriculis : Tutories personalitzades al llarg de tot el curs


Beques Botet i Sisó: per facilitar la realització de treballs de recerca d’estudiants de batxillerat que cursin els seus estudis en Centres de Secundària de les comarques gironines o de les zones limítrofes, es convoquen cada any 50 ajuts, més 2 ajuts addicionals, que versin sobre la temàtica: Arquitectura, Urbanisme i Ciutat.

Jove Campus de Recerca: adreçat als alumnes de 1r curs de batxillerat amb l’objectiu d’oferir-los eines i recursos per avançar en la realització del seu treball de recerca.

Premis Treballs de Recerca: el Consell Social de la Universitat de Girona, juntament amb la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), convoca cada any, els Premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat amb l’objectiu de promoure la recerca d’aquests estudiants en totes les àrees de coneixement.

Biblioteca: els estudiants de batxillerat de Girona i comarques que fan el treball de recerca poden accedir als serveis i recursos de la biblioteca de la universitat.


www.udg.edu/futurs informacio@udg.edu

campanya IES 20092010  

informació de la universitat de girona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you