GU Journalen 5-2020

Page 60

Nyheter ■ Folk

Ulf Benkel Icto dolor Ulf Benkel är en av lärarna på kursen i forsknings­ kommunikation.

Så kan du göra din forskning begriplig Det har blivit allt viktigare för forskare att synas och höras i samhällsdebatten. På GU har doktorander fått hjälp av journalister för att kommunicera sin vetenskap. Oftast handlar det om att förenkla sitt budskap och undvika missförstånd. Hur får man en robot att le? Den avancerade AI-forskningen kokas ner till en mening som väcker nyfikenhet. Eller berättelsen om cellerna som viskar eller skriker till varandra – istället för komplicerade förklaringar av kemiska signaler inom molekylärbiologi. Under fem tillfällen har doktorander vid Göteborgs universitet kunnat utbilda sig i forskningskommunikation i kursen Communicating science. Bakom utbildningen står institutionen för journalistik, media och kommunikation, JMG. Flera av lärarna är erfarna frilansjour-

60

GUJOURNALEN VINTERN 2020

Det var tydligt att kursen blev en aha-upp­ levelse för många av deltagar­ na. ULF BENKEL

nalister, med praktisk kunskap om hur medierna fungerar. – Tanken har varit att öka förståelsen mellan forskare och medier och att hitta ett sätt för doktoranderna att kommunicera ut sina kunskaper, säger Ulf Benkel, adjunkt vid JMG, som är en av dem som hållit i undervisningen. Ulf Benkel har arbetat i 30 år som journalist, vid sidan av sitt arbete på GU, och vet hur redaktörerna tänker. När det har varit hans tur att föreläsa har han fokuserat på vissa knep som doktoranderna kan ta till för att väcka mediernas intresse. Mycket har handlat om att konkretisera och förklara sitt budskap, så att oinsatta journalister ska förstå vad allt det viktiga handlar om. – De flesta doktorander jobbar med otroligt intressanta grejer, men har inte haft verktygen att nå ut. Det var tydligt att kursen blev en aha-upplevelse för många av deltagarna, säger Ulf Benkel. Att bli bättre på att kommunicera handlar inte enbart om att blidka njugga redaktörer. Även den som söker finansiering för sin forskning behöver kunna lägga upp en kommunikationsplan. Dessutom sker många studier idag på en tvärvetenskaplig nivå och forskarna behöver förstå varandra sinsemellan. – Alla som är intresserade av att kommunicera ut sin forskning har hjälp av de nycklar vi kan ge dem. Om inte annat kan vi reda ut en del missförstånd, säger Ulf Benkel. En del av kursen ägnas just år hur journalister vanligtvis fungerar. Till exempel varför de ställer så många frågor som verkar


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.