GU Journalen nr 4-2014

Page 22

22

Reportage

Johan Berg instruerar hur man använder nål och tråd som är tjocka som en femtedels hårstrå. Utbildningen är unik i Norden och lockar studenter från hela Sverige men också från andra länder.

Finlir på högsta nivå I ett laboratorium på Zoologen sitter åtta läkare och syr i blodkärl och nerver. De går en specialistkurs i mikrokirurgi som är ett samarbete mellan Naturvetenskapliga fakulteten, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utbildningen är unik i Norden.

T yst n a d e n ä r närmast total i lokalen, det enda som hörs är surret från fläktarna som kör för fullt denna ovanligt varma majdag. Åtta kursdeltagare sitter i total koncentration vid varsitt mikroskop.

Kirurgen måste vara totalt avslappnad.

Instruktörerna Paolo Sassu från Italien, Johan Berg och Anders G. Nilsson smyger nästan på tå för att diskret hjälpa till och svara på frågor. Det handlar om kirurgi på blodkärl som endast är 0,8 mm i diameter. – K u r s e n ä r på fem dagar, förklarar Michael Axelsson, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, som är en av initiativtagarna till konceptet med mikrokirurgiutbildningar i Göteborg. Förmiddagarna ägnas åt teori och föreläsare är både de lokala instruktörerna och flera nationella och internationella gästföreläsare. Eftermiddagarna handlar om praktisk övning. Två kursdeltagare har rest hit ända från Italien, övriga kommer från Umeå, Stockholm, Örebro och Göteborg. Deltagarna är främst neuro-, hand- och plastikkirurger, men kursen lockar också andra professioner. Denna gång finns exempelvis en veterinär bland deltagarna. Trots att kursledarna knappt gjort någon reklam har ryktet spridit sig; höstens utbildning i november är redan fulltecknad. Den kurs som går just nu är den ena av två utbildningar i mikrokirurgi vid

Göteborgs universitet. Den andra är en doktorandkurs, förklarar Michael Axelsson. – Doktorandkursen har en motsvarighet vid Karolinska Institutet. Men i Göteborg har vi lagt fokus på lärartäthet: vi antar bara 8 deltagare per kurs och har 2–3 instruk-

»Kirurgen måste vara helt avslappnad och får exempelvis varken röka eller dricka kaffe före en operation. «

törer medan samma antal handledare i Stockholm har 16 deltagare att ta hand om. Specialistkursen för kirurger, som går just nu, är däremot unik i Norden. Första dagen får studenterna lära sig sy i en kirurghandske som är spänd


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.