GU Journalen 1-2019

Page 16

NYHETER

Söker orsakerna till smältande is Just nu befinner sig Anna Wåhlin, tillsammans med ett trettiotal forskare, på en isbrytare i västra Antarktis. Där ska de bland annat testa Ran, GU:s nya obemannade u-båt, som så småningom ska skickas in under isen för att göra aldrig tidigare utförda mätningar. – Vi vet alldeles för lite om varför isen smälter. Därför behövs mer forskning, förklarar hon. HAVEN ÄR FÖRBLUFFANDE okända,

berättar Anna Wåhlin, professor i oceanografi, som GU Journalen passade på att intervjua dagen innan hon gav sig iväg på sin sjätte forskningsexpedition till Sydpolen. – Varje gång forskare karterar djup på Antarktis kontinentalsockel upptäcker de stora fel. Eftersom dessa fel är inlagda i de modeller som görs över exempelvis klimatförändringar och vattenstånd blir det förstås fel även på dessa. Vi skulle behöva vara ute mycket mer och mäta men det är tyvärr både dyrt och besvärligt. Havens yttemperatur mäts med hjälp av satelliter. Sedan ett tiotal år tillbaka pågår också det internationella projektet Argo, som innebär att närmare 4 000 bojar, som kan mäta på 850 meters djup, satts ut över världshaven. Det låter ganska mycket. – Men haven är enorma, 4 000 bojar är faktiskt försvinnande lite. Dessutom kommer de inte in på kontinentalsocklarna där de största

16 GUJOURNALEN FEBRUARI 2019

förändringarna sker. Ändå är det naturligtvis en bra satsning. Projektet håller dessutom på att ta fram en djuphavsvariant som kan gå ner till 2 000 meters djup, vilket förstås är ännu bättre. Den klimatdebatt som pågår just nu är Anna Wåhlin kritisk till. Hon menar att media målar upp en hotfull bild av en kommande katastrof, som det inte finns så mycket stöd för. – I samband med exempelvis naturkatastrofer skräms folk upp med att det är klimatförändringarna som orsakat dessa. Men det finns inga belägg för att exempelvis tropiska cykloner skulle ha ökat eller ens för att dessa skulle ha ett samband med jordens medeltemperatur. För att kunna förutsäga framtiden måste man veta hur det varit tidigare, påpekar Anna Wåhlin. – Men när det gäller djuphaven finns inga obrutna tidsserier som är äldre än 50 år. I brist på bättre data måste vi använda de få mätningar som finns, men de leder förstås till väldigt osäkra förutsägelser. ATT JORDENS medeltemperatur stigit med 0,5–1 grad de senaste 50 åren, är odiskutabelt, förklarar Anna Wåhlin. – Troligen ligger människan bakom­ åtminstone en del av ökningen. Vattenståndshöjningen har dock inte påverkats, den ligger sedan 10 000 år tillbaka på cirka 3 millimeter per år. Det man kan oroa sig över är om det finns någon brytpunkt där klimatet ändras mycket snabbare eller då någon annan dramatisk förändring sker. Alla sådana scenarier bygger dock på mycket osäkra data.

Just nu befinner sig Anna Wåhlin, professor i oceanografi, i Antarktis för att bland annat testa undervattensfarkosten Ran.