Page 1

2011 – 2012

Bedrijfskunde


Deze brochure behandelt met name de bacheloropleiding. Over masteropleidingen zijn aparte brochures aan te vragen, kijk op www.rug.nl/masteropleidingen

INHOUD Bedrijfskunde in Groningen 1 1 2 2

Kritische experts met een brede blik Vernieuwing van organisaties Faciliteiten En dan Groningen...

De inhoud van de studie 4 4 5 5 7 7 9

Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen Majors en minors Het eerste jaar van de bacheloropleiding Het vervolg van de bachelor Praktijk en vaardigheden De masteropleiding Naar het buitenland

Studentenleven 10 10

Introductie en studievereniging Studiebegeleiding

Na je afstuderen 12 12

Commercieel, non-profit of onderzoek Zo kan het ook

Toelating 14

Studiekosten

Voorlichting en aanmelding 15 16

Voorlichting Adressen

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


BEDRIJFSKUNDE IN GRONINGEN

Ook benieuwd waarom het ene bedrijf veel succesvoller is dan het andere? Als bedrijfskundige help jij organisaties vooruit door mensen beter te laten samenwerken, bedrijfsprocessen te optimaliseren en innovaties door te voeren. Voor bedrijven en zelfs non-profitorganisaties betekent stilstand simpelweg achteruitgang. Wie nooit nieuwe diensten of producten op de markt brengt of niet meeverandert, kan er zeker van zijn vroeg of laat te worden weggeconcurreerd. Daarom zijn bedrijven constant op zoek naar manieren om meer omzet te halen, de winst te vergroten of om kosten te besparen. Dat kan bijvoorbeeld door een nieuw product te ontwikkelen. Of door andere doelgroepen te vinden voor bestaande producten of diensten. Misschien wel in het buitenland. Een onderneming kan zich ook proberen te onderscheiden door producten of diensten op een andere manier te verkopen, bijvoorbeeld via internet. Maar beter presteren (en meer winst maken) is ook mogelijk door minder kosten te maken. Denk aan het efficiënter inrichten van het productieproces door mensen beter te laten samenwerken of door te besparen op grondstoffen. Kritische experts met een brede blik De opleiding bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen is één van de veelzijdigste in zijn soort. De eerste drie jaar – de bacheloropleidinggeeft je een brede, solide basis. Vervolgens kun je je specialiseren via een eenjarig of tweejarig mastertraject. Je kunt kiezen uit maar liefst vijf masters. Binnen sommige masters kun je weer kiezen uit verschillende specialisaties. Het moet dus gek lopen wil je hier niet vinden wat jou interesseert.

Je bent straks breed opgeleid, maar hebt ook een duidelijke specialisatie. Daardoor kun je later alle kanten op en dat maakt je interessant voor veel werkgevers. Een bedrijfskundige gaat graag de uitdaging aan om bedrijven te verbeteren of te vernieuwen. Je kijkt daartoe met een frisse en kritische blik naar de bestaande situatie, analyseert deze zorgvuldig en doet vervolgens concrete voorstellen voor verbeteringen. Ook bij het doorvoeren van deze voorgestelde veranderingen spelen bedrijfskundigen een belangrijke rol. Daarbij is specieke kennis op deelgebieden als marketing, economie, recht en technologie niet voldoende. Een bedrijfskundige weet op welke manier deze onderdelen van een organisatie elkaar beïnvloeden en is in staat deze kennis op een academisch verantwoorde wijze toe te passen. Als bedrijfskundige heb je kennis van veranderingsprocessen en weet je in te spelen op mogelijke weerstanden. Vernieuwing van organisaties Bedrijfskunde in Groningen richt zich speciaal op het vernieuwen en verbeteren van organisaties. Hierbij kijk je naar de organisatie zelf, maar vooral ook naar de omgeving. Je bestudeert dus enerzijds de processen waarmee het bedrijf producten of diensten voortbrengt en de rol van

Sterke punten van de studie Bij bedrijfskunde aan de RUG staat het vernieuwen en verbeteren van organisaties centraal. We leren je te kijken naar zowel de organisatie zelf (de processen en mensen) als de omgeving (dus klanten, markten en relaties). De theorie breng je direct in praktijk met onder andere onderzoeksopdrachten, praktijkopdrachten, bedrijfsexcursies en gastcolleges door managers. Ook de managementgame is uniek. Hierbij run je samen Het gebouw van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

met andere studenten een fictief bedrijf.
BEDRIJFSKUNDE IN GRONINGEN

mensen hierbij. Anderzijds kijk je onder meer naar klanten, ontwikkelingenin de markt, nieuwe technische mogelijkheden en samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties. In de praktijk werk je als bedrijfskundige meestal in teamverband. Je hebt dan collega’s met een andere achtergrond, specialiteit en belangen. Daarom leer je al tijdens de opleiding vanuit verschillende gezichtspunten naar organisaties te kijken. Tijdens de hele studie is de theorie aan de praktijk gekoppeld. Je krijgt onderzoeksopdrachten, practica en bedrijfsexcursies en volgt gastcolleges van managers. Het hoogtepunt voor veel studenten is de managementgame in het derde jaar. Daarin run je een paar weken lang een virtueel bedrijf. In teamverband natuurlijk! Faciliteiten De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) heeft allerlei moderne voorzieningen om nog beter te kunnen studeren. Zo is er een eigen bibliotheek voor economie en bedrijfskunde, inclusief studieplekken, en de nieuwe centrale ‘plaza’ met alle ondersteunende diensten voor studenten. Hier bevinden zich ook de faciliteiten voor de verschillende studieverenigingen. Verder heb je in de gebouwen van de universiteit toegang tot draadloos internet en de studentenaccounts. Op een

speciaal intranet voor studenten (‘nestor’) vind je facultair nieuws, de meest gebruikte links naar relevante informatie en mededelingen over jouw programma en van je docenten. En dan Groningen... Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend genoeg om je prima te kunnen vermaken. Overzichtelijk en gemoedelijk genoeg om je thuis te voelen. Ongeveer één op de zes inwoners van Groningen is student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve mogelijkheden zijn uitstekend, zoals je snel zelf zult kunnen ervaren.

www › www.rug.nl/feb/bscbdk (bachelor bedrijfskunde) › www.rug.nl/feb/streetview › www.rug.nl/video/jstoker (video over leidinggeven) › www.rug.nl/honours (Honours College RUG)

Iets voor jou? Ben je nieuwsgierig, kritisch, ondernemend en gek op uitdagingen? Dan is bedrijfskunde jouw studie. Het is belangrijk dat je over goede sociale en communicatieve vaardigheden beschikt. Je moet namelijk tijdens je studie veel samenwerken, schrijven en presenteren. Net als later in je werk trouwens. Ook moet je de Engelse taal goed beheersen: een groot deel van de studiestof is Engelstalig.

Het verschil tussen bedrijfskunde en bedrijfseconomie Bedrijfskunde bekijkt een bedrijf vooral als een organisatorisch geheel en heeft mede daardoor een brede oriëntatie. De bedrijfskundige kijkt hoe de organisatie functioneert en hoe verschillende onderdelen, zowel intern als extern, met elkaar samenwerken. Ook onderdelen als bedrijfssociologie en personeelsmanagement krijgen ruim aandacht. Bedrijfseconomen bekijken een organisatie en de besluitvorming daarbinnen vooral vanuit economische theorieën. Bedrijfseconomie is minder breed dan bedrijfskunde, maar gaat dieper in op bepaalde kerngebieden als financiering, accounting en marketing.

Je bestudeert organisaties in binnen- en buitenland
BEDRIJFSKUNDE IN GRONINGEN

Gijs van Krimpen (19) eerstejaars bedrijfskunde

Denk goed na over je keuze

‘Ik wist eerst niet goed welke opleiding ik wilde volgen. Toen heb ik uiteindelijk gekozen voor bedrijfskunde omdat het een studie is waarbij je je erg breed kunt oriënteren op het bedrijfsleven. Ik kan mezelf nu breed ontwikkelen en later, tijdens de master, ga ik me specialiseren op een bepaald vakgebied. Als je pas begint als student zal je direct opvallen hoe grootschalig de opleiding is in vergelijking met de middelbare school. Je hebt soms les met 800 andere studenten samen. Die grootschaligheid houdt in dat je minder contact hebt met docenten, wat dus betekent dat meer zelfstandigheid van je verwacht wordt. Ik zou aankomende studenten één ding willen aanraden: stop veel tijd in het kiezen van je studie en denk er vooral niet te makkelijk over. Als je uiteindelijk moet switchen, gooi je gewoon een heel jaar weg.’

WIJSBEGEERTE IN GRONINGEN

UITBLINKEN MAG! Goede en gemotiveerde studenten krijgen de kans hun talenten te

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

benutten via het Honours College van de RUG. Het verzwaarde programma levert een extra

27.947 studenten, waarvan

honoursdiploma op. Naast de

1165 studenten bedrijfskunde

gewone vakken van je bachelor,

5.971 eerstejaars, waarvan

krijg je speciale honourswork-

366 eerstejaars bedrijfskunde

shops en andere verdiepende vak-

ca. 3.100 buitenlandse studenten

ken en organiseer je samen met

ca. 5.550 medewerkers

medestudenten bijvoorbeeld gast-

571 hoogleraren

colleges en bedrijfsbezoeken. Tot

58 bacheloropleidingen

slot volg je samen met honours-

114 masteropleidingen

studenten van andere faculteiten

9 faculteiten

een aantal verbredende vakken en

190 gebouwen

trainingen. Voor toelating geldt

400.000 m2

een selectieprocedure. Kijk op

525 miljoen euro budget

www.rug.nl/feb/excellenceallowed.
DE INHOUD VAN DE STUDIE

Je studie begint met een brede bacheloropleiding van drie jaar. Je opleiding is pas echt volledig als je daarna ook een masteropleiding afrondt. Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen Elk studiejaar heeft twee semesters. Het eerste semester loopt van september tot februari, het tweede van februari tot juli. Halverwege en aan het eind van elk semester krijg je tentamens. Je leert bij ons op veel verschillende manieren. Natuurlijk via hoorcolleges en werkcolleges, maar je werkt ook veel in kleine groepjes aan opdrachten, werkstukken en projecten. Grote kans dat je daar regelmatig verschillende partijen op één lijn moet zien te krijgen. Je krijgt ook vakoverstijgend onderwijs in bijvoorbeeld presenteren, onderhandelen, communiceren, selfmanagement en samenwerken. Voor het uitwerken van de opdrachten kun je terecht in onze computerruimtes. En ben je op zoek naar informatie? Die vind je zeker in de Universiteitsbibliotheek. Een universitaire bacheloropleiding kent een studieprogramma van 180 punten. De officiële naam van een punt is European Credit, afgekort als EC of ects. De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten. Het systeem werkt vrij eenvoudig. Voor het ene vak krijg je bijvoorbeeld vijf punten, voor een ander bijvoorbeeld tien. Die punten krijg je door het

tentamen van een vak te halen, maar bijvoorbeeld ook door practicumopdrachten voldoende uit te voeren. Een punt staat voor 28 uur studielast (colleges, practica, zelfstudie). Het reguliere programma van een studiejaar kent zestig punten. Om je studie af te ronden moet je alle 180 studiepunten hebben behaald. Door het veelzijdige karakter van de opleiding zijn er veel raakvlakken met andere studies binnen de universiteit. Daardoor kun je aan het einde van het eerste semester eventueel nog switchen naar technologiemanagement, het technische broertje van bedrijfskunde. En aan het eind van het eerste jaar is het ook nog mogelijk om over te stappen naar accountancy en controlling. Majors en minors De RUG werkt met het major-minorsysteem. Als je bedrijfskunde kiest is dat je major. Van de 180 studiepunten, moet je er minimaal 150 halen uit vakken en opdrachten op het gebied van bedrijfskunde. De overige 30 punten zijn in te vullen door middel van een minor. Je kunt de diepte in, door bedrijfskundige onderwerpen nader te bestuderen. Maar je kunt je kennis met behulp van de minor ook verbreden door uitstapjes te maken

De winkel vervangen door een webshop Een landelijke computerketen wil ook via internet PC’s, laptops en randapparatuur gaan verkopen. De omzet in de gewone winkels loopt behoorlijk terug, terwijl een winkelpand en het personeel veel kosten met zich mee brengen. Dit vraagt allereerst om een goede, gebruiksvriendelijke website. Maar het voorraadsysteem moet ook worden verbeterd, zodat klanten direct kunnen zien of iets op voorraad is. De marketingmedewerkers moeten zich naast folders en advertenties nu ook bezighouden met internetmarketing. En er moeten afdelingen worden opgezet voor het verzenden van de bestellingen en de financiële afhandeling. Een bedrijfskundige brengt dit allemaal in kaart en zorgt dat alle specialisten efficiënt samenwerken.

 


DE INHOUD VAN DE STUDIE

naar andere vakgebieden. Techniek, bijvoorbeeld. Of rechten. Die keuze is aan jou. Het is ook mogelijk om de minor aan een buitenlandse universiteit te volgen. Met de minoren kun je je studie heel mooi laten aansluiten op je eigen interesses. Ook kun je je zo nog beter voorbereiden op jouw toekomstige werkplek, als je daar al concrete ideeën over hebt. Het eerste jaar van de bacheloropleiding Het eerste jaar, de propedeuse, is bedoeld om je een goed beeld te geven van de studie én je toekomstige werk. Je komt er al onderzoekend en analyserend achter met welke problemen en vraagstukken bedrijven te maken hebben. Denk daarbij aan bedrijfseconomische aspecten, juridische aspecten, manieren van samenwerken en mogelijkheden om te innoveren. Het blijft niet alleen bij theorie en analyses: je gaat ook de praktijk in. Je bezoekt bedrijven en voert verschillende onderzoeken uit. Je leert hoe je een dergelijk onderzoek uitvoert en hoe je de uitkomsten kunt ‘lezen’ en presenteren. In het eerste jaar krijg je ook een aantal typische bedrijfskundevakken. Zo begin je je studie met het practicum introductie in de bedrijfskunde, waar je leert hoe bedrijfskundigen naar een organisatie kijken. Naast het volgen van colleges van diverse hoogleraren op het gebied van bijvoorbeeld marketing, ict en human resource management ga je in dit practicum ook al een eerste praktijkonderzoek doen bij een bestaande organisatie. Vanzelfsprekend maak je hierbij gebruik van de kennis die je eerder in dit practicum hebt opgedaan.

Daarnaast krijg je in het eerste jaar het vak gedrag in organisaties, dat gaat over menselijk gedrag in arbeidsverband. Je leert onder andere hoe je mensen kunt motiveren en hoe groepsprocessen werken. Bij organisatiekunde en managementtheorie bekijk je hoe een bedrijf formeel is ingericht. Je krijgt inzicht in een aantal belangrijke theorieën op het gebied van organisatiedynamiek, macht, cultuur, groei, verandering, leren, innovatie, probleemoplossing en besluitvorming. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. We gaan er van uit dat je al je punten haalt. Heb je nog niet veertig van de zestig punten gehaald, dan moet je je studie stopzetten. Daarnaast moet je binnen twee jaar het programma van het eerste jaar hebben afgerond. Het vervolg van de bachelor In het tweede jaar ga je dieper in op de onderwerpen uit het eerste jaar. De vier studieperioden hebben elk hun eigen thema: organisatie en omgeving (over marketing, omgevingsanalyse en strategie); besturing en inrichting van productie- en dienstverlenende processen (over operations management en informatiemanagement); verandering in organisaties (over organisatieverandering en human resource management); en financiële besturing van organisaties (over financieel beleid, management accounting en control). Naast vakken op deze gebieden ga je de stof ook concreet toepassen in practica. In het derde studiejaar word je een volleerd bedrijfskundige. Het jaar

Voorkomen dat de klant wegloopt... Klanten van een grote internetprovider zijn ontevreden over de vele technische storingen, de lange wachttijden bij de klantenservice en over de dienstverlening. Het bedrijf is regelmatig negatief in het nieuws in consumentenprogramma’s op tv en het aantal klanten dat het abonnement opzegt spreekt boekdelen. Alle reden om de werkwijze eens flink onder de loep te laten nemen door een extern managementadviesbureau. Belangrijkste conclusie is dat de verschillende afdelingen beter moeten samenwerken en elkaar beter moeten informeren. Het resultaat is een veranderingsprogramma waarin niet alleen de werkwijze wordt verbeterd, maar ook wordt geïnvesteerd in nieuwe software en betere interne communicatie.
DE INHOUD VAN DE STUDIE

Een creatieve organisatie managen Marieke Tiesinga (20)

derdejaars bedrijfskunde, honours bachelortraject

‘Bedrijfskunde is een brede opleiding. Dat maakt de studie erg interessant, maar natuurlijk zijn er altijd vakken die je wat minder liggen.Er zijn vaak leuke opdrachten, zoals de managementgame. Voor het honours bachelortraject dat ik volg heb ik onderzoek bij een uitzendbureau gedaan, waar ik onderzocht heb welke leiderschapstijlen er in deze organisatie voorkwamen. Door dat soort onderzoeken kom je er goed achter hoe bedrijven werken. Vooral het derde jaar is erg leuk. Daarin heb je veel keuzevrijheid. Het eerste semester heb ik keuzevakken gevolgd in het buitenland aan de universiteit van Nottingham. Ik wil me in de toekomst ook nog graag verdiepen in creatieve organisaties, en hoe je die het beste kunt managen. Het lijkt me namelijk geweldig om straks zakelijk leider te worden van een theatergezelschap. Na de bachelor ga ik denk ik voor de master business administration, en dan de specialisatie strategy and innovation. Ik merk dat ik het vooral leuk vind om mee te denken over de strategische koers van organisaties.’ › Marieke runt een fictief bedrijf tijdens de managementgame in een video op www.rug.nl/video/ba-bedrijfskunde
DE INHOUD VAN DE STUDIE

kent een verplicht en een vrij onderdeel (de minor), waarmee je begint. Een semester lang verdiep je je in gebieden waar je eigen interesses liggen. Je kunt vakken binnen bedrijfskunde kiezen, maar je kunt ook terecht bij andere faculteiten of zelfs universiteiten, bijvoorbeeld in het buitenland. We hebben veel contacten met universiteiten in het buitenland en adviseren je graag over de vakken die het beste passen bij jouw interesses en kwaliteiten! Je sluit je studie af met een semester waarin je de managementgame speelt, het bachelorafstudeerwerkstuk maakt en een specialization course volgt. Met het afstudeerwerkstuk laat je zien dat je bedrijfssituaties op een wetenschappelijke manier kunt analyseren en dit overtuigend op papier weet te zetten. Het derde verplichte onderdeel, de specialization course, bereidt je voor op één van de bedrijfskundige specialisaties.

De masteropleiding Als je klaar bent met je bachelor bedrijfskunde kun je natuurlijk op zoek gaan naar werk. Maar je vergroot je kansen op de arbeidsmarkt aanmerkelijk, als je doorgaat voor een mastertitel. Hiermee specialiseer je je in het door jou gekozen vakgebied. Je kunt na bedrijfskunde aan de RUG kiezen uit vijf masters, waarvan sommige verschillende specialisatietrajecten hebben. TOEGANKELIJKE MASTEROPLEIDINGEN › Business administration, met 9 specialisaties: Business and ict Business development Change management Finance

Praktijk en vaardigheden Leren door te doen is belangrijk bij bedrijfskunde in Groningen. Daarom maken praktijkopdrachten een belangrijk deel van de opleiding uit. Een deel voer je uit bij ‘echte’ organisaties. Doordat je bij verschillende bedrijven een kijkje in de keuken kunt nemen, bouw je al snel waardevolle ervaring op. Een paar voorbeelden van opdrachten uit de afgelopen jaren: de processen van een bedrijf analyseren; zelfstandig een bedrijfsbezoek organiseren en hiervan een verslag maken; een onderzoeksvoorstel voor een managementprobleem ontwikkelen en uitvoeren; het ontwerpen van oplossingen voor een bestaand bedrijfsprobleem. Door de practica leer je hoe je een probleem analyseert en tot een oplossing komt. Je leert bestaande theorieën, literatuur en inzichten toe te passen en maakt kennis met verschillende onderzoeksmethoden. Je weet de uitkomsten te verwerken tot een heldere en overtuigende rapportage. De praktijkopdrachten voer je meestal samen met andere studenten uit, waardoor je ook leert samenwerken.

Marketing Operations and supply chains Organizational and management control Small business and entrepreneurship Strategy and innovation › Human resource management › International business and management › Lerarenopleiding economie en bedrijfswetenschappen › Research master economics and business

www › www.rug.nl/feb/bscbdk (website opleiding) > www.rug.nl/feb/programmes (vakkenoverzicht) › www.rug.nl/feb/collegeboekhouden (voorbeeld van een echt college) › www.rug.nl/feb/msc (masteropleidingen economie en bedrijfskunde)

BACHELOROPLEIDING Bedrijfskunde 1e JAAR (propedeuse)

2e JAAR en 3e JAAR

Introductie in de bedrijfskunde Fundamenten van operations Gedrag in organisaties Organisatiekunde Statistiek Bedrijfseconomie Organisatie en managementtheorie Informatiesystemen Onderzoeksmethoden Economische grondslagen Juridische grondslagen Boekhouden

Marketing Omgevingsanalyse Financieel beleid Operations management Informatiemanagement Organisatieverandering Human resource management Management accounting en control Strategisch management Practica Keuzevakken (minor) Managementgame Bachelorafstudeerwerkstuk Specialization course
DE INHOUD VAN DE STUDIE

Stagelopen in de praktijk... Johanna bij de Leij liep stage bij een verswarengroothandel. ‘Ik heb daar een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar het invoeren en implementeren van een winkelformule. Uiteindelijk is de winkelformule ook ingevoerd en opgezet. Er zijn zelfs al meer winkels geopend dan de target. Dat is natuurlijk erg leuk.’

Moeilijk of niet? Ben je geïnteresseerd in dit vakgebied, kun je goed plannen en heb je een actieve werkhouding? Dan kun je de bacheloropleiding prima in drie jaar afronden. Studenten die afhaken zijn meestal degenen die vooraf niet goed weten wat ze eigenlijk willen. Bedrijfskunde lijkt dan aantrekkelijk omdat je nog volop kunt kiezen. Maar zonder goede motivatie en interesse red je het echt niet. Je moet namelijk behoorlijk wat stof bestuderen en dat houd je alleen vol als je echt geïnteresseerd bent in het reilen en zeilen van organisaties.

Managementgame: leerzaam en leuk Leuk, net echt en daardoor ontzettend leerzaam: de managementgame in het derde jaar. Met een team van zes studenten vorm jij de directie van een bedrijf en verzin je oplossingen voor een aantal problemen en uitdagingen. Je onderhandelt en voert gesprekken met onder andere de bank en de notaris. Je werkt onder hoge tijdsdruk en moet ondertussen verschillende keren verantwoording afleggen aan een kritische Raad van Commissarissen en Ondernemingsraad. Deze rollen worden gespeeld door ervaren praktijkmensen. Je ontdekt daardoor wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een bedrijf.
DE INHOUD VAN DE STUDIE

NAAR HET BUITENLAND De Rijksuniversiteit Groningen wil zo veel mogelijk studenten de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over heel de wereld en er zijn diverse financiële regelingen waar je een beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan zo’n 1000 Groninger studenten naar het buitenland om te studeren. Ze volgen er vakken, of doen er een stage of afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden studenten voorbereid op een internationale werkomgeving. Je ontmoet ongetwijfeld een aantal van de circa 3100 buitenlandse studenten die hier jaarlijks komen en krijgt wellicht collegevan een buitenlandse gastdocent. En steeds meer bachelor-

en masteropleidingen zijn Engelstalig. Bij de bacheloropleiding bedrijfskunde zijn vrijwel alle studieboeken in het Engels. In de eerste twee studiejaren worden de colleges in het Nederlands gegeven. In het derde jaar daarentegen is de voertaal Engels. Het grote voordeel is dat je je daardoor internationaal heel goed kunt redden. Wil je een semester in het buitenland studeren? Onze jaarindeling sluit naadloos aan op die van de meeste buitenlandse universiteiten, waardoor je ook daar voor een paar maanden of een semester terecht kunt. Tijdens je studie word je hierover uitgebreid geïnformeerd. Een uitgelezen kans om je persoonlijke én vakinhoudelijke horizon te verbreden!
STUDENTENLEVEN

Je studietijd begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle eerstejaars in Groningen. Daarna volgt de introductie van de opleiding. Introductie en studievereniging De studie aan de universiteit begint met een studiestartdag van de faculteit. Op deze dag krijg je allerlei informatie, een rondleiding, teken je je in voor de vakken en word je ingedeeld in onderwijsgroepen. Als je je studiegenoten beter wilt leren kennen, kun je op introductiekamp gaan. Deze introductie wordt georganiseerd door de EBF, de faculteitsvereniging van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Deze vereniging organiseert nog veel meer activiteiten, zoals congressen, excursies naar bedrijven en lezingen waar sprekers komen uit het internationale bedrijfsleven of de politiek. Als je lid bent, kun je ook studieboeken kopen met tien procent korting. Studiebegeleiding Anders dan op school word je bij je studie niet meer bij de hand genomen. We verwachten dat je zelfstandig kunt werken en zelf je studie plant. Maar we helpen je natuurlijk wel. Je wordt samen met andere eerstejaars in een studiesuccesgroep opgevangen door een mentor. Deze ouderejaarsstudent zorgt ervoor dat je snel wegwijs

raakt binnen de faculteit. In zo’n mentorgroep zitten ongeveer 15 studenten, waarmee je ook de werkcolleges volgt. Door deze kleinschalige aanpak is er veel contact tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Na elk tentamenblok heb je een voortgangsgesprek met je tutor (docentbegeleider). Voor specifieke studieproblemen, bijvoorbeeld bij tentamens, financiering of studievertraging, kun je terecht bij de studieadviseurs van de faculteit. Met algemene vragen over studeren kun je terecht bij de Universitaire Studenten Desk.

www › www.ebfgroningen.nl (faculteitsvereniging) › www.lefier.nl, www.kamernet.nl (kamerverhuur) › www.keiweek.nl (introductieweek) › www.groningenlife.nl (studentenleven)

GRONINGEN, JOUW STUDIESTAD 187.295 inwoners ca. 52.000 ingeschreven studenten (wo en hbo) ca. 33.700 studenten op kamers 54 studentensportclubs 36 pizzakoeriers 199 cafés 8 discotheken 2743 terrasstoelen 7 wasserettes 94 uitzendbureaus 24 cd zaken 65 rijscholen 31 fietsenmakers 3.345 studentenweblogs en 1 beste binnenstad van Nederland (2006)

10


Veel ervaring opdoen Susan Boekholt (23)

ouderejaars bedrijfskunde

‘Ik zit prima op mijn plek hier en alle vakken die ik moet halen, heb ik gehaald. Het interessantst aan de studie vind ik organisatieverandering en human resource management, zeg maar: het menselijke aspect. Ik ga ook zeker een master in die richting doen. Bedrijfseconomie en de financiële kant vind ik minder leuk, hoewel boekhouden nog wel gaat. Als keuzevak heb ik bijvoorbeeld health care management gedaan. Ook naast mijn studie ben ik actief, want juist bij bedrijfskunde is het goed veel ervaring op te doen. Ik ben voorzitter geweest van studentenvolleybalvereniging Veracles en ben nu bestuurslid van de ACLO, de overkoepelende studentensportstichting. Het meedenken over studentensportbeleid is heel interessant. Verder heb ik bestuurswerk gedaan voor de stichting Quest, het contactorgaan tussen de faculteit en de studenten. Als vertegenwoordiger van de studenten krijg je veel mee van wat er speelt op de faculteit en wat er allemaal gebeurt om de studieprogramma’s zo goed mogelijk op te zetten. Ik kom uit Groningen en de stad is leuk en gezellig druk. Voordat ik ging studeren ben ik een half jaar naar Spanje geweest. En nu woon ik hier op kamers, want je wilt toch zelfstandig zijn.’

11 11


NA JE AFSTUDEREN

Bedrijfskunde is een brede opleiding en maakt je geschikt voor veel banen. In het bedrijfsleven, maar ook bij non-profitorganisaties en overheden. Commercieel, non-profit of onderzoek Na je studie kun je allerlei kanten op. Wil je voor jezelf beginnen? Aan de slag als business analist bij een organisatieadviesbureau? Of help je een productiebedrijf bij het verhogen van de efficiëncy en het introduceren van innovatieve oplossingen? Het uiteindelijke beroep dat je kiest, hangt voor een groot deel af van de master die je na de bacheloropleiding volgt. Denk aan management- en adviserende functies op het gebied van human resource management, marketing, ict of financiën. Ook non-profitorganisaties en overheden zijn druk bezig hun manier van werken te professionaliseren. De klant komt er steeds meer centraal te staan en ook zijn ze steeds actiever op het gebied van bijvoorbeeld marketing. Dus daar liggen volop uitdagende kansen. Voorbeelden van functies die studenten bedrijfskunde na hun studie kregen, zijn bijvoorbeeld hoofd fondsenwerving van een liefdadigheidsinstelling of senior manager financiële zaken bij een grote gemeente.

Vaak kom je eerst terecht in functies waarin je je gericht bezighoudt met één specifieke discipline. Na verloop van tijd groei je dan door naar bredere functies. Ligt je interesse bij het doen van wetenschappelijk onderzoek? Dan kun je kiezen voor de research master economics and business en doorgaan met een promotieonderzoek. Na je promotie kun je kiezen voor een wetenschappelijke carrière aan de universiteit of voor een onderzoeksbaan in het bedrijfsleven.

www › www.rug.nl/feb/alumni (voor en over afgestudeerden) › www.rug.nl/som (Research and Graduate School SOM)

Career Office: loopbaanactiviteiten en stages De weg van studie naar arbeidsmarkt is een uitdaging die begint zodra je gaat studeren. Tijdens je opleiding heb je verschillende mogelijkheden om je voor te bereiden: stage lopen, congressen bezoeken, naar het buitenland gaan of deelnemen aan loopbaanactiviteiten. Het Career Office van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde helpt je hierbij. Het heeft een overzicht van stagevacatures in binnen- en buitenland en biedt informatie over stages, loopbaanactiviteiten en arbeidsmarkt. Je hebt toegang tot een netwerk van medestudenten die via blogs stage-ervaringen delen. Op de career calendar vind je een actueel overzicht van diverse loopbaanactiviteiten voor studenten. Kijk op www.rug.nl/feb/career.

Zo kan het ook... Geert Hofsink heeft business and ict

Marlies van Wijhe studeerde

Klaas-Jan Bolhuis

gestudeerd. Hij werkt

bedrijfskunde aan

deed de master

nu als consultant bij

de RUG en werd in

business

het adviesbureau

2010 verkozen tot

administration,

Accenture dat zich

Zakenvrouw van het

richting finance.

voornamelijk richt op

Jaar. Ze is sinds tien

Hij werkt als

consultancy,

jaar algemeen

accountant bij Deloitte

technology en out-

directeur van het

en houdt zich bezig

sourcing. Hier werkt

familiebedrijf Van

met het voorbereiden

hij mee aan informatiemanagement-

Wijhe Verf B.V., dat onder haar leiding

van risicoanalyses en de planning van de

oplossingen bij de top van het

succesvol de concurrentie aangaat met de

controle. Hij geeft adviezen over de

nationale en internationale bedrijfsleven.

grote chemieconcerns op de (inter)nationale

administratieve organisatie/interne controle

verfmarkt.

en is daarnaast verantwoordelijk voor verscheidene onderdelen van de controle.

12


NA JE AFSTUDEREN

Van idee tot uitvoering

Linda Molenmaker (24) new business marketeer bij TNT Post ‘Dit is mijn eerste baan na mijn studie en hij bevalt me erg goed. Ik heb ’m gevonden na een tip van een vriendin. Ik zit hier bij TNT in een driejarig traineeprogramma. Met een vast groepje krijg ik elke drie maanden een training. Daarnaast is het de bedoeling dat ik in die drie jaar verschillende functies ga vervullen. Heel leerzaam dus. Op dit moment ben ik betrokken bij het opzetten van de marketing voor een nieuwe zakelijke dienst. Ik werk daarbij nauw samen met de salesafdeling en mijn marketingcollega’s. Daarnaast houd ik me bezig met wie onze prospects zijn en hoe we deze prospects kunnen bereiken. Een onderdeel van mijn marketingfunctie is ook om trends en marktontwikkelingen in de gaten te houden. Alles moet nog bedacht worden omdat het een nieuwe dienstverlening is. Dan merk ik dat ik dankzij de opleiding bedrijfskunde een hele brede, generalistische basis heb gekregen. Alle stappen om van idee tot uitvoering te komen, zijn daar uitgebreid aan bod geweest, en dat komt me nu heel goed van pas!’

13


TOELATING

VWO

HBO

X

VWO/HBO

AFKOMSTIG VAN HET VWO

AFKOMSTIG VAN HET HBO

GEEN VWO OF HBO?

Met de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek kun je meeloten. Het profiel Cultuur en Maatschappij moet je aanvullen met wiskunde A of B.

Als je met een afgeronde hbo-propedeuse wilt meeloten, dan kan dat mits je voldoet aan de wiskunde-eis. Voorwaarde is dat je minstens wiskunde A1 en 2 of B1 (tegenwoordig wiskunde A of B) op vwo-niveau gedaan hebt.

Als je geen vwo of hbo hebt en tenminste 21 jaar bent, kun je een universitair toelatingsexamen doen, het zogeheten colloquium doctum. Als je dat haalt, kun je ook aan de loting meedoen.

www › www.rug.studielink.nl › www.duo.nl (aanvragen studiefinanciering) › www.rug.nl/hoezithet (over inschrijving en studiefinanciering)

2

Loting Voor de opleiding bedrijfskunde, met specialisatie international business and management geldt een numerus fixus. Je moet je eerder aanmelden dan voor veel andere opleidingen. Meer informatie over de loting, de numerus fixus en de deadlines kun je vinden op www.rug.nl/feb/numerusfixus.

Geen wiskunde op vwo-niveau? Als je met bijvoorbeeld een hbo-propedeuse of een buitenlands diploma toegelaten wilt worden en je hebt geen wiskunde op vwo-niveau, dan moet je dit bijspijkeren. Je kunt via een avondopleiding een deelcertificaat halen, maar het is gemakkelijker en goedkoper om de wiskundetoets van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde te doen. Kijk voor meer informatie, oefenstof, leessuggesties en voorbeeldtoetsen op www.rug.nl/feb/mathtest.

14

Studiekosten Naast college- en inschrijvingsgeld, een bedrag van 1672 euro voor het studiejaar 2010–2011, zijn aan de opleiding geen bijzondere kosten verbonden. Voor boeken en ander studiemateriaal ben je maximaal 650 euro per jaar kwijt.


VOORLICHTING EN AANMELDING

Wil je meer informatie over deze en andere opleidingen? Kom dan naar de voorlichtingsevenementen van de Rijksuniversiteit Groningen. Voorlichtingsdag vrijdag 5 november 2010; tijdig aanmelden verplicht › Alle bacheloropleidingen › In en rond het Academiegebouw in het centrum › Elke opleiding geeft korte presentaties en individuele voorlichting › Lezingen over huisvesting, studentenleven, etc. › Infomarkt Open dag op locatie vrijdag 4 maart 2011; tijdig aanmelden verplicht › Alle bacheloropleidingen › Bij de studies op locatie › Bezoek aan een of twee opleidingen naar keuze › Lezing, proefcollege, rondleiding door gebouw, infomarkt Late beslissersdag vrijdag 10 juni 2011 › ’s Ochtends in het Academiegebouw: lezing over (uit)loting, studie keuzeworkshops, infomarkt, spreekuur van beperkt aantal opleidingen › ’s Middags bezoek mogelijk aan één opleiding, op locatie van studie

Een dag student donderdag 9 december 2010 en donderdag 7 april 2011 bij bedrijfskunde; tijdig aanmelden verplicht › Voor ‘gevorderde’ kiezers die zich al langer oriënteren › Intensief programma bij één opleiding › Programma verschilt per studie: hoorcollege, werkcollege, practicum, eten in de stad › Veel andere studies organiseren Een dag student op andere dagen; niet alle opleidingen doen mee › Opgave bij de opleiding zelf, via www.rug.nl/feb/eds Wil je meer informatie over voorlichtingsevenementen, kijk dan op www.rug.nl/studiekiezers, of bel met de afdeling Communicatie, (050) 363 90 11. Hebben we je adres, dan krijg je automatisch informatie over de voorlichtingsevenementen. Aanmelden Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via rug.studielink.nl. Studielink is een landelijk digitaal loket waar je alles kunt regelen voor je inschrijving in het hoger onderwijs. Ook kun je je via Studielink aanmelden bij DUO/IB-groep, om daar studiefinanciering aan te vragen.

15


VOORLICHTING EN AANMELDING

Vrijdag 5 november 2010 Voorlichtingsdag Vanaf november 2010 Aanmelden bij de universiteit via rug.studielink.nl Voor bedrijfskunde tijdig aanmelden i.v.m numerus fixus Donderdag 9 december 2010 Een dag student Vrijdag 4 maart 2011 Open dag op locatie Donderdag 7 april 2011 Een dag student Vrijdag 10 juni 2011 Voorlichtingsdag late beslissers Augustus 2011 Algemene introductie (KEI-week), introducties studentenverenigingen en faculteiten Maandag 5 september 2011 Begin van je studiejaar

16

Vragen over aanmelding, financiering, etc. Universitaire Studenten Desk (USD) (050) 363 80 04 www.rug.nl/hoezithet Voorlichtingsevenementen Afd. Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen (050) 363 90 11 studiekiezers@rug.nl www.rug.nl/studiekiezers Vragen over de opleiding Faculteit Economie en Bedrijfskunde Student Support (050) 363 89 00 www.rug.nl/feb/studentsupport

Bedrijfskunde op internet www.rug.nl/feb/bscbdk Aanmelden voor studie via rug.studielink.nl helpdesk Studielink: (088) 424 76 00


VOOR MEER INFORMATIE Naast deze en andere voorlichtingsbrochures over opleidingen geeft de RUG ook de algemene gids Studeren in Groningen uit. Daarin vind je een korte omschrijving van alle zestig bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en informatie over de aansluitende masters. Daarnaast geeft de gids informatie over toelating, aanmelding, huisvesting, studentenleven en meer. Je kunt de gids en brochures over andere opleidingen bestellen via www.rug.nl/studiekiezers.

17 17


September 2010

80

Colofon Uitgave en redactie afdeling Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen Tekst Ard Achteresch Ontwerp In Ontwerp Fotografie Elmer Spaargaren, Michel de Groot, Reyer Boxem, Johan Zwart

www.rug.nl/studiekiezers

bedrijfskunde 2011-2012  

Bedrijfskunde 2011 – 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you