Page 1

2011 – 2012

Accountancy en controlling


Deze brochure behandelt met name de bacheloropleiding. Over masteropleidingen zijn aparte brochures aan te vragen, kijk op www.rug.nl/masteropleidingen

INHOUD Accountancy en controlling in Groningen 1 1 1 2 2

FinanciÍle en niet-financiÍle informatie Mensenkennis vereist Verschil accountancy en controlling De studie in Groningen En dan Groningen‌

De inhoud van de studie 4 4 5 5 7 9

Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen Het eerste jaar van de bacheloropleiding Het vervolg van de bachelor De masteropleiding en daarna Executive Master of Accountancy Naar het buitenland

Studentenleven 10 10

Introductie en studieverenigingen Studiebegeleiding

Na je afstuderen 12 12 12

Accountant Controller Zo kan het ook

Toelating 14

Studiekosten

Voorlichting en aanmelding 15 16

Voorlichting Adressen

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


ACCOUNTANCY EN CONTROLLING IN GRONINGEN

Bij een accountant of controller denk je al snel aan iemand die de hele dag met cijfers bezig is. Dat is een erg beperkt beeld. Je geeft onderbouwde adviezen, waarvoor overtuigingskracht, mensenkennis en cijfermatig inzicht in een bedrijf of organisatie nodig zijn. Financiële en niet-financiële informatie Bedrijven en organisaties hebben betrouwbare financiële informatie nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Financieel experts leveren die informatie en geven ook aan welke gevolgen bepaalde beslissingen hebben. Een controller is verantwoordelijk voor het leveren van betrouwbare informatie voor het besturen van een bedrijf of organisatie en moet systemen opzetten zoals begrotingen, prestatie meet- en risicosystemen. Deze systemen zorgen ervoor dat de doelen van een bedrijf of organisatie worden bereikt. Een accountant controleert of deze systemen goed werken en of de bestuurlijke informatie betrouwbaar is. Hij adviseert als er iets niet in orde is. Daarnaast zijn bedrijven verplicht minstens één keer per jaar verantwoording af te leggen, door middel van een jaarverslag. Een accountant controleert deze verantwoording. In de opleiding accountancy en controlling leer je betrouwbare bestuurlijke informatie- en beheerssystemen te ontwerpen en op te zetten. Daarvoor is het belangrijk dat je goed met financiële en niet-financiële informatie overweg kunt en inzicht hebt in de betekenis van deze informatie. Mensenkennis vereist Daarnaast zijn sociale vaardigheden en overtuigingskracht erg belangrijk Je krijgt te maken met allerlei afdelingen waar informatie vandaan

moet komen. Informatie die jij nodig hebt voor de beheerssystemen. Je zult dus regelmatig overleg hebben met allerlei disciplines binnen een bedrijf of organisatie. Je bent betrokken bij ingrijpende keuzes of adviseert maatregelen die niet iedereen even prettig vindt. Het is jouw taak om directies of raden van bestuur te overtuigen van de juistheid van jouw voorstellen. Verschil accountancy en controlling Ondanks dat er veel overeenkomsten zijn tussen het werk van de accountant en de controller, zijn er enkele belangrijke verschillen. Accountants zijn financiële experts die los staan van een bedrijf of organisatie. Ze zijn in dienst bij een onafhankelijk accountantskantoor en komen als ‘externen’ bij een bedrijf of organisatie binnen om de jaarrekening te controleren, om advies te geven over financiële vraagstukken of om bestuurlijke informatiesystemen op te zetten. Een controller is in dienst van een bedrijf of organisatie en ziet toe op het financiële reilen en zeilen van een bedrijf of organisatie. Ook denk je na over nieuwe beheerssystemen die de effectiviteit van een bedrijf of organisatie verder kunnen verbeteren. Kort gezegd: de controller stelt jaarrapporten op, die de accountant controleert.

UNIEK IN NEDERLAND De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is niet alleen de enige Nederlandse universiteit met een volledige driejarige bacheloropleiding in accountancy en controlling. Ook de volgende stappen naar je uiteindelijke titel van registeraccountant (RA) of registercontroller (RC) kun je in Groningen zetten: de RUG biedt zowel de aansluitende master in accountancy and controlling als de daaropvolgende postinitiële opleidingen aan. Verder kun je als enige plek in Nederland in Groningen de titel Executive Master of Duisenberg-gebouw, het gebouw van je opleiding

Accountancy (EMA) behalen.
ACCOUNTANCY EN CONTROLLING IN GRONINGEN

Fraude is van alle tijden

De studie in Groningen De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is de enige universiteit in Nederland waar je accountancy en controlling kunt studeren vanaf het eerste studiejaar. Je kunt daardoor vanaf de eerste dag van je studie verbreding en diepgang aanbrengen. Als blijkt dat de studie je toch niet helemaal ligt, kun je tijdens het eerste jaar ook nog overstappen naar andere studies binnen de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). De studie accountancy en controlling aan de RUG onderscheidt zich ook doordat vakken worden aangeboden waarin je meer leert over het aansturen van bedrijven of organisaties en de aspecten van het bedrijf of organisatie die daarvoor relevant zijn. Zo verdiep je je bijvoorbeeld in marketing, productiemanagement en strategisch management. Door deze vakken leer je ook over de werkgebieden van de professionals waarmee je te maken krijgt, en kun je makkelijker hun problemen begrijpen en daarover met hen discussiëren. Verder heeft de faculteit allerlei moderne voorzieningen om nog beter te kunnen studeren. Zo is er een eigen bibliotheek voor economie en bedrijfskunde en een nieuwe centrale ‘plaza’ met alle ondersteunende diensten voor studenten. Hier zitten ook de verschillenden studieverenigingen. Verder heb je in de gebouwen van de universiteit draadloze en kosteloze toegang tot internet en de studentenaccounts. Op een speciaal intranet voor studenten (‘nestor’) vind je facultair nieuws, de meest gebruikte links naar relevante informatie en mededelingen over jouw programma en van je docenten.

Nederland loopt al heel lang voorop in de professionalisering van de financiële verslaglegging. Meer dan 130 jaar geleden werd accountancy hier ontwikkeld om boekhoudfraude te voorkomen. Want frauderend management, falende toezichthouders en miljoenenschades kwamen toen ook al voor. Geregistreerde accountants en controllers zorgen vandaag de dag voor betrouwbare financiële informatie. Dat is in ieders belang!

En dan Groningen… Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend genoeg om je prima te kunnen vermaken. Klein en gemoedelijk genoeg om je thuis te voelen. Ongeveer één op de zes inwoners van Groningen is student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve mogelijkheden zijn uitstekend, zoals je snel zelf zult ervaren.

Dynamisch vakgebied Een accountant of controller heeft met alle werkvelden binnen een bedrijf of organisatie te maken. Hij of zij is gesprekspartner van de directie of raad van bestuur en moet deze adviseren. Daarvoor moet hij of zij bijvoorbeeld ook overleggen met het hoofd van de afdeling P&O of van de afdeling

www › www.rug.nl/feb/studiekiezers (opleidingen Faculteit Economie en Bedrijfskunde)

marketing om te kijken welke (financiële) gevolgen een bepaalde

› www.rug.nl/feb/bscac (accountancy en controlling)

beslissing heeft. Je moet daarom goed kunnen communiceren met

› www.rug.nl/feb/streetview

verschillende professionals.

› www.wateenaccountantdoet.nl › www.rug.nl/honours (Honours College RUG)

Iets voor jou? Als je accountancy en controlling wilt studeren, moet je wel iets met cijfers hebben. Maar ook sociale vaardigheden zijn van belang, omdat de cijfers niet vanzelf naar je toekomen. Bovendien werk je vaak in teamverband. Van al die cijfers maak je begrijpelijke adviezen. Daar heb je mensenkennis voor nodig en een rechte rug, omdat je soms ingrijpende keuzes voorstelt. Als dit je aanspreekt, is deze studie wellicht iets voor jou!
ACCOUNTANCY EN CONTROLLING IN GRONINGEN

Aafke Olminkhof (20) tweedejaars accountancy en controlling

Het komt aan op goed plannen

‘Na me goed te hebben georiënteerd door open dagen te bezoeken en naar ervaringen van andere studenten te luisteren, koos ik uiteindelijk voor de studie accountancy en controlling. Hier ben ik achteraf gezien erg blij mee. Het is een goede en interessante studie, waarbij de verdieping in het totale financiële plaatje van het bedrijf mijn voornaamste interesse heeft. Groningen is een echte studentenstad met een gezellige uitstraling. Het is heerlijk om hier op kamers te wonen. Daarnaast leer je ontzettend veel als je op jezelf gaat wonen en andere dingen naast je studie doet. Zo ben ik actief bij de studievereniging en organiseer ik mede het jaarlijkse congres. Het is belangrijk dat je zelfdiscipline ontwikkelt. Dat heb je nodig om goed te kunnen presteren op de universiteit. Je hebt behoorlijk wat minder contacturen dan op de middelbare school en dus wordt er van je verwacht dat je veel aan zelfstudie doet. Door goed te plannen kun je veel leuke dingen doen!’

WIJSBEGEERTE IN GRONINGEN

UITBLINKEN MAG! RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

Goede en gemotiveerde studenten krijgen de kans hun talenten te benutten via het Honours College

27.947 studenten, waarvan

van de RUG. Het verzwaarde pro-

280 (bachelor)studenten

gramma levert een extra honours-

accountancy en controlling

diploma op. Naast de gewone

5.971 eerstejaars, waarvan

vakken van je bachelor, krijg je

86 eerstejaars accountancy en

speciale honoursworkshops en

controlling

andere verdiepende vakken en

ca. 31.000 buitenlandse studenten

organiseer je samen met mede-

ca. 5.500 medewerkers

studenten bijvoorbeeld gast-

571 hoogleraren

colleges en bedrijfsbezoeken. Tot

58 bacheloropleidingen

slot volg je samen met honours-

114 masteropleidingen

studenten van andere faculteiten

9 faculteiten

een aantal verbredende vakken en

190 gebouwen

trainingen. Voor toelating geldt

400.000 m2

een selectieprocedure. Kijk op

525 miljoen euro budget

www.rug.nl/feb/excellenceallowed
DE INHOUD VAN DE STUDIE

De studie bestaat de eerste drie jaar uit de bacheloropleiding. Het eerste jaar daarvan is je propedeusejaar. Je studie is pas volledig als je na je bachelor ook je masteropleiding afrondt. Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters en ieder semester in twee blokken. Het eerste semester loopt van september tot februari, het tweede van februari tot juli. Tentamens worden na afloop van ieder blok afgenomen. Naast hoorcolleges, waarbij je met name luistert naar een docent, volg je ook werkcolleges of practica die in kleine groepen worden gegeven. Tijdens werkcolleges of practica werk je vooral aan opdrachten, verwerk je de studiestof op een actieve manier en is er meer aandacht voor de praktijk. Er is een computerruimte beschikbaar waar je opdrachten kunt uitwerken, al dan niet samen met medestudenten. Als je verder bent in de studie, ga je vaker aan de slag met voorbeelden uit de praktijk. Een universitaire bacheloropleiding heeft een studieprogramma van 180 punten. De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten. Het systeem van studiepunten werkt vrij eenvoudig. Voor het ene vak krijg je bijvoorbeeld vijf punten, voor een ander bijvoorbeeld tien. Die punten krijg je door het tentamen van een vak te halen, maar ook

door practicumopdrachten voldoende uit te voeren. Een punt staat voor 28 uur studielast (colleges, practica, zelfstudie). Het reguliere programma van een studiejaar kent zestig punten. Om je studie af te ronden, moet je alle 180 studiepunten hebben behaald. Het eerste jaar van de bacheloropleiding De bacheloropleiding accountancy en controlling duurt drie jaar. Je begint met een breed vakkenpakket en volgt een specialisatie in het tweede en derde jaar. Het eerste studiejaar (de propedeuse) komt overeen met dat van de propedeuse bedrijfseconomie. Dit jaar is vooral bedoeld als een kennismaking met de verschillende aspecten van de bedrijfseconomie. Je houdt je bezig met vragen als: waarom komt de meeste elektronica uit Japan? Hoe werkt een wasmiddelenreclame? Welk effect heeft de vergrijzing op de economische groei? Hoeveel is een bedrijf waard bij een fusie? Als accountant of controller is het goed te weten hoe de economie werkt en welke gevolgen internationale

Theorie en praktijk Tijdens de studie ben je al veel met de praktijk bezig. Een opdracht kan zijn om een jaarverslag van een bestaand bedrijf te analyseren. Van de meeste beursgenoteerde bedrijven zijn deze verslagen openbaar. Zo zijn de jaarrapportages van bedrijven die veel last hebben van de economische crisis zeer leerzaam. Welke methodes zijn gebruikt om de waarde van het bedrijf te bepalen? Hoe zijn de salarissen van de directie verantwoord? Wat zijn de precieze financiĂŤle gevolgen van de crisis voor het bedrijf? Op deze manier leer je de verschillende theoretische methoden in de praktijk te herkennen.

 


DE INHOUD VAN DE STUDIE

ontwikkelingen hebben op de organisatie waar jij je mee bezighoudt. Het is overigens ook mogelijk om zonder studievertraging na de propedeuse bedrijfskunde over te stappen naar de opleiding accountancy en controlling. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies. We gaan er van uit dat je al je punten haalt. Heb je nog niet veertig van de zestig punten gehaald, dan moet je je studie stopzetten. Daarnaast moet je binnen twee jaar het programma van het eerste jaar hebben afgerond. Het vervolg van de bachelor Na je propedeuse studeer je verder in de postpropedeuse van de bacheloropleiding accountancy en controlling en volg je vakken die specifiek betrekking hebben op het beroep van de accountant en controller. Het gaat dan bijvoorbeeld om organisatie en management, productiemanagement, statistiek, financial accounting, boekhouden, management accounting, internal control, financiering en recht. Al deze aspecten zijn van belang voor een goede sturing en beheersing van organisaties. De opleiding stimuleert een analytische en kritische benadering van meestal interdisciplinaire organisatieproblemen en ontwikkelt kennis en vaardigheden om tot implementeerbare oplossingen te komen. Het derde jaar biedt, naast de grondslagen van internal control, auditing en corporate governance, een verdieping van de basiskennis op het gebied

van management accounting, financial accounting, business & ict en boekhouden. De opleiding wordt afgesloten met een bachelorafstudeerwerkstuk op het gebied van internal control. De bachelor accountancy en controlling voldoet aan de eisen die de bij wet ingestelde Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) en de Vereniging voor RegisterControllers (VRC) stellen. Deze eisen zorgen ervoor dat de bacheloropleiding hoofdzakelijk bestaat uit verplichte vakken. De bacheloropleiding geeft direct toelating tot de masteropleiding accountancy en controlling, traject accountancy of traject controlling. De masteropleiding en daarna In de bacheloropleiding accountancy en controlling leg je een goede basis om je in de masteropleiding accountancy en controlling, die één jaar duurt, verder te specialiseren in het vakgebied accountancy of controlling. Naast enkele gezamenlijke vakken heeft de masteropleiding specifieke vakken, afhankelijk van je keuze voor het traject accountancy of het traject controlling. In beide trajecten sluit je de masteropleiding af met een afstudeeropdracht bij een bedrijf of organisatie. Na de masteropleiding heb je goede papieren op zak om aan de slag te gaan in de praktijk. Terwijl je werkt, kun je je nog verder specialiseren. Als je het traject accountancy hebt gedaan, kun je de postinitiële studie

Transparantie en toezicht Sinds spraakmakende schandalen zoals Enron, Parmalat en Ahold is er steeds meer aandacht voor de regels op het gebied van corporate governance. Ofwel: hoe wordt een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid zonder dat er schade is voor aandeelhouders, werknemers, afnemers, en de samenleving als geheel? In Nederland zijn de regels over transparantie en toezicht vastgelegd in de Code Tabaksblat. Bij het vak auditing and control bestudeer je de corporate governance aspecten die de positie en het functioneren van controllers en accountants beïnvloeden. Denk maar aan internationale verschillen in bestuurs- en toezichtsstructuren, het functioneren van commissies die de controles uitvoeren of het belang van transparantie.
Accountancy is meer dan alleen cijfers DE INHOUD VAN DE STUDIE

Klaas Sportel (21) derdejaars accountancy en controlling ‘Er heerst een groot vooroordeel over accountants. Iedereen denkt dat het hier gaat om mannetjes die hun dagen slijten in kantoren achter gesloten deuren, terwijl ze zich alleen maar bezig houden met cijfertjes. Dat is absoluut niet waar. Het gaat bij accountancy ook om de achterliggende processen. Oftewel: kloppen alle nummers wel die in de boekhouding staan? Bij de opleiding accountancy en controlling leer je niet alleen hoe je een boekhouding bijhoudt, maar ook hoe je de controle doet bij een klant. Je gaat je dus echt verdiepen in bedrijven. Ik volg nu ook een vak dat specifiek gaat over hoe een bedrijf geleid wordt. Dit vind ik veel leuker dan de cijfertjes. En het mooie van de studie is dat het een bachelor betreft die specifieker is qua inhoud dan andere opleidingen, waardoor je ook direct veel meer raakvlakken ziet met de praktijk. Je hoeft maar het Financieele Dagblad open te slaan en je ziet een heleboel dingen terug uit de studie. Het concrete karakter van deze opleiding kan alleen maar in je voordeel werken in je latere baan.’ › Klaas demonstreert een systeem van kaartverkoop en -controle in een video op http://www.rug.nl/video/ba-accountancy
DE INHOUD VAN DE STUDIE

accountancy volgen, die anderhalf jaar duurt. Deze studie combineer je met een praktijkstage van drie jaar en daarna mag je de titel registeraccountant (RA) voeren. Als je het traject controlling hebt afgerond, kun je verdergaan met de postinitiële studie controlling, die twee en een half jaar duurt, waarna je de titel registercontroller (RC) mag voeren.

Career Office: loopbaanactiviteiten en stages De weg van studie naar arbeidsmarkt is een uitdaging die begint zodra je gaat studeren. Tijdens je opleiding heb je verschillende mogelijkheden om je voor te bereiden: stage lopen, congressen bezoeken, naar het buitenland gaan of deelnemen aan loopbaanactiviteiten. Het Career Office van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde helpt je hierbij.

Executive Master of Accountancy Uniek in Nederland is de mogelijkheid om na je masteropleiding de titel Executive Master of Accountancy (EMA) te behalen. Dit is het theoretische deel van de opleiding tot registeraccountant en duurt anderhalf tot twee jaar. Je EMA-titel kan je nooit meer kwijtraken. Dus ook als je RA-prktijkstage niet volgt of om welke reden dan ook afbreekt. Kijk voor meer info op www.rug.nl/feb/ema.

Het heeft een overzicht van stagevacatures in binnen- en buitenland en biedt informatie over stages, loopbaanactiviteiten en arbeidsmarkt. Je hebt toegang tot een netwerk van medestudenten die via blogs stage-ervaringen delen en op de career calendar vind je een actueel overzicht van diverse loopbaanactiviteiten voor studenten. Kijk voor meer info op www.rug.nl/feb/career.

www

TOEGANKELIJKE MASTEROPLEIDINGEN › Accountancy and controlling

› www.rug.nl/feb/bscac (website opleiding)

› Lerarenopleiding economie en bedrijfswetenschappen

› www.rug.nl/feb/programmes (alle vakken van de opleiding)

› Research master economics and business

› www.rug.nl/feb/collegeboekhouden (video van een college) › www.jaarverslag.com

BACHELOROPLEIDING Accountancy en controlling 1e JAAR (propedeuse)

2e JAAR en 3e JAAR

Organisatieontwerp Micro-economie Wiskunde Marketing Statistiek Juridische grondslagen Macro-economie Financial accounting Internationale economie Boekhouden Financiering Operations management

Fundamenten van operations Methodologie Management accounting Gedrag in organisaties Bedrijfskundige organisatiediagnostiek Belastingrecht Boekhouden Business en ict Financial accounting Financiële en actuariële rekenkunde Financiering

Grondslagen internal control Statistiek Specialisation course management accounting Ondernemingsrecht Strategic management Theoretische inleiding auditing en control Bachelorafstudeerwerkstuk
DE INHOUD VAN DE STUDIE

Pretparkdirectie verdeeld: accountant en controller adviseren

De controller

De accountant

De directeur stapt naar zijn controller met

Hebben we de kaartverkoop goed georganiseerd,

de vraag of een nieuwe achtbaan rendabel

is de vraag van de pretparkdirecteur aan de

zal zijn. Wat voor informatie heb je nodig voor

accountant. De dubbele controle van het park

Tijdens de opleiding oefen je met cases.

een gefundeerd advies en hoe verzamel je die?

lijkt waterdicht: met een verkooploket en een

Bijvoorbeeld: de eigenaar van een groot

Het belangrijkste is dat de informatie juist,

eindje verderop medewerkers die de kaartjes

pretpark wil dat zijn onderneming elk jaar

volledig, betrouwbaar en relevant is. Zal de

afscheuren. De accountant brengt het proces

meer bezoekers trekt, want de kaartverkoop

doelgroep bijvoorbeeld warmlopen voor een

van kaartverkoop precies in kaart en kijkt

behoort tot de belangrijkste inkomstenbronnen.

extreme achtbaan naar Amerikaans voorbeeld?

waar de kans groot is dat er onbewust dan

‘We moeten een nieuwe achtbaan’, zegt de

Wat kost het om te voldoen aan de Nederlandse

wel bewust fouten worden gemaakt. Zijn de

commercieel directeur. ‘Veel te veel risico’, vindt

veiligheidseisen? Hoeveel kost het extra

medewerkers goed geïnstrueerd? Werkt de

de financieel directeur. Kloppen de cijfers van

personeel? Met de juiste cijfers maakt de

kassa zo dat er niet te frauderen is? Met deze

de kaartverkoop trouwens wel? De wachtrijen

controller scenario’s waaruit de directie een

informatie geeft de accountant een advies

voor de attracties worden steeds langer, terwijl

weloverwogen keuze kan maken.

voor een goed te controleren proces, waarmee

er nauwelijks meer bezoekers komen. Stel je voor

betrouwbare jaarcijfers beter gegarandeerd zijn.

dat de jaarrekening straks niet klopt!

Moeilijk of niet? Wiskunde is belangrijk bij deze opleiding. Het is een wetenschappelijke studie en dus is de wiskunde veel abstracter dan je op school gewend was. Wiskunde B sluit iets beter aan dan wiskunde A. Verder zijn veel vakken en studieboeken in het Engels, maar studenten geven aan dat ze daar snel aan gewend zijn. Het belangrijkste is misschien nog wel dat je de discipline hebt om achter de boeken te gaan zitten.

 


DE INHOUD VAN DE STUDIE

NAAR HET BUITENLAND De Rijksuniversiteit Groningen wil zoveel mogelijk studenten de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over heel de wereld en er zijn diverse financiÍle regelingen waar je een beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan zo’n 1000 studenten naar het buitenland om te studeren. Ze volgen er vakken, of doen er een stage of afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden studenten voorbereid op een internationale werkomgeving. Je zult ongetwijfeld een aantal van de circa 3100 buitenlandse studenten ontmoeten

die hier jaarlijks komen en je krijgt wellicht college van een buitenlandse gastdocent. En steeds meer bachelor- en masteropleidingen zijn Engelstalig. In het programma van accountancy en controlling is geen keuzeruimte om een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren. Om je beter voor te bereiden op het internationale werkveld van de wetenschap, kun je wel een tijdje in het buitenland studeren, maar de punten die je daar haalt komen deels bovenop je programma van accountancy en controlling.
STUDENTENLEVEN

Je studietijd in Groningen begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle eerstejaars in Groningen. Daarna volgt de introductie van de opleiding. Introductie en studieverenigingen Je studie begint met een studiestartdag van de faculteit. Op deze dag krijg je allerlei informatie, een rondleiding, teken je je in voor de vakken en word je ingedeeld in onderwijsgroepen. Ook de readers die je nodig hebt voor je studie, kun je op deze introductiedag aanschaffen. Als je je studiegenoten beter wilt leren kennen, kun je op introductiekamp gaan, georganiseerd door de EBF, de faculteitsvereniging van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De EBF organiseert ook congressen, excursies naar bedrijven en lezingen door bijzondere sprekers uit het internationale bedrijfsleven of de politiek. Als je lid bent kun je ook studieboeken kopen met tien procent korting. Risk en Pro Memorie zijn twee studieverenigingen. Risk is de vereniging van alle financiële studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, Pro Memorie is speciaal voor studenten van de opleiding accountancy en controlling. De verenigingen organiseren veel activiteiten voor studenten die de kloof tussen de student en het bedrijfsleven verkleinen.

Studiebegeleiding Anders dan op school word je bij je studie niet meer bij de hand genomen. We verwachten dat je zelfstandig kunt werken en zelf je studie plant. Maar we helpen je natuurlijk wel. Je wordt samen met andere eerstejaars in een studiesuccesgroep opgevangen door een mentor. Deze ouderejaarsstudent zorgt ervoor dat je snel wegwijs raakt binnen de faculteit. In zo’n mentorgroep zitten ongeveer 15 studenten, waarmee je ook de werkcolleges volgt. Door deze kleinschalige aanpak is er veel contact tussen studenten onderling en tussen studenten en docenten. Na elk tentamenblok heb je een voortgangsgesprek met je tutor (docentbegeleider). Voor specifieke studieproblemen, bijvoorbeeld bij tentamens, financiering of studievertraging, kun je terecht bij de studieadviseurs. Met algemene vragen over studeren, kun je terecht bij de Universitaire Studenten Desk.

www › www.keiweek.nl (introductieweek) › www.ebfgroningen.nl (faculteitsvereniging) › www.verenigingrisk.nl, www.pro-memorie.com (studieverenigingen) › www.groningenlife.nl (studentenleven) › www.lefier.nl (kamerverhuur)

GRONINGEN, JOUW STUDIESTAD 187.295 inwoners 52.000 ingeschreven studenten (wo en hbo) ca. 33.700 studenten op kamers 54 studentensportclubs 36 pizzakoeriers 199 cafés 8 discotheken 2743 terrasstoelen 7 wasserettes 94 uitzendbureaus 24 cd zaken 65 rijscholen 31 fietsenmakers 3.345 studentenweblogs en 1 beste binnenstad van Nederland (2006)

10


Informeel contact met bedrijven

Monique van Hoorn (21)

derdejaars accountancy en controlling

‘Samen met andere studenten heb ik het jaarlijkse congres van de studievereniging Risk georganiseerd. Het thema was ‘Finance in Sports’. Er waren allerlei bekende sprekers die iets vertelden over de financiële kant van de sport. Heel interessant allemaal. De taak van de commissie waarin ik zat was om bedrijven te benaderen en te vragen of ze het congres wilden sponsoren. Het werken aan zo’n congres is heel leerzaam. Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat je erg actief moet zijn richting bedrijven, anders blijft je verzoek ergens op een of ander bureau liggen. Als student denk je dat er een afstand zit tussen studie en werkveld, maar het is me echt opgevallen hoe leuk en informeel het contact met de verschillende bedrijven was. Ook het werken binnen een studievereniging is erg leerzaam. Je moet bijvoorbeeld in een vergadering wel voor jezelf opkomen, anders wordt er over je heen gelopen. Ik ben bij Risk actief geworden omdat ik meer wilde dan alleen kennis uit boeken halen. Je haalt meer uit je studie als je daarnaast nog iets doet dat direct of indirect met je studie te maken heeft. Je leert daardoor veel meer en je komt in contact met bedrijven die na je studie ook nog eens interessant kunnen zijn.’

11 11


NA JE AFSTUDEREN

De vooruitzichten voor afgestudeerden in accountancy en controlling zijn erg goed. Wat kun je met deze opleiding worden? Je kunt na je bacheloropleiding een baan zoeken, maar vrijwel alle studenten volgen aansluitend de masteropleiding accountancy en controlling en daarna een postinitiële opleiding, accountancy of controlling. Ook de Executive Master of Accountancy is een goede mogelijkheid. Verder studeren vergroot je carrièremogelijkheden. Na je masterstudie ben je assistent-accountant of -controller en kun je aan de slag in verschillende functies, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid en andere non-profitorganisaties (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg). Je begint dan vaak als junior en werkt samen met een ervaren collega. Accountant Als accountant werk je meestal voor één van de vier grote accountantskantoren: KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte of Ernst & Young. Bedrijven laten door zo’n kantoor hun jaarrekening controleren. Als accountant kijk je dan naar de totale organisatie van het bedrijf. Je vormt je een beeld van de administratieve organisatie, bekijkt informatiestromen en voert steekproeven en cijferanalyses uit om bepaalde transacties te testen. Voor bedrijven is dat erg belangrijk, omdat eigenaren en eventuele aandeelhouders willen weten of de jaarrekening – die de directie heeft opgesteld – een correct beeld geeft van de financiële situatie van het bedrijf.

Controller Een controller is een vaste medewerker van een bedrijf. De controller bereidt onder meer de jaarrekening voor. In die positie ben je een van de gesprekspartners van de accountant als deze de jaarrekening komt controleren. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van budgetten, het maken van kostenberekeningen, het beoordelen van investeringsvoorstellen en het opstellen van prestatiemeetsystemen. Je wordt ook wel het financiële geweten van het bedrijf genoemd. Het is belangrijk dat je met een kritische blik naar de eigen organisatie en het management kijkt. Daarmee kun je tekortkomingen op het financiële vlak vroegtijdig ontdekken en op de agenda zetten. De controller houdt zich niet alleen met de financiën bezig. Hij of zij kan ook adviezen geven over de wijze waarop de managementinformatie wordt verzorgd. Ook bedrijfsopvolging, automatisering en pensioenvoorzieningen zijn bij uitstek onderwerpen waar de controller naar kijkt. Over het algemeen zijn de beroepsperspectieven voor afgestudeerde accountants en controllers zeer gunstig. In de werkgebieden is nagenoeg geen werkloosheid en afgestudeerden van de Rijksuniversiteit Groningen zijn bijzonder geliefd in het bedrijfsleven.

www › www.vrc.nl (vereniging van registercontrollers) › www.nivra.nl (instituut van registeraccountants) › www.wateenaccountantdoet.nl

Zo kan het ook... Ineke Kuiper

René Boterman

Attie Wang

werkt als accountant

werkt als staff audit

werkt bij Price-

bij Pricewaterhouse-

bij Ernst & Young

waterhouseCoopers

Coopers in Utrecht,

accountants en

in Amsterdam. Hij

waar zij inmiddels veel

bedient zowel klanten

vindt dat de studie

vaktechnieken heeft

uit de middle market

in Groningen hem

geleerd en een ‘kijkje

als multinational

een goede en solide

in de keuken’ heeft

clients. Hij analyseert

basis heeft gegeven:

kunnen nemen bij veel

de bedrijfsprocessen

je leert tijdens de

verschillende bedrijven.

tijdens de interim

studie veel van het

De studietijd in

controles en

gehele financiële

Groningen heeft eraan

controleert de

speelveld, waar je als

bijgedragen dat zij zich

jaarrekeningen.

accountant ook een

in korte tijd heeft

belangrijk onderdeel

kunnen ontwikkelen

van bent.

als accountant.

12


NA JE AFSTUDEREN

Bijna nooit op kantoor te vinden

Marlies van Uhm (24) werkzaam bij Ernst&Young ‘Toen ik in februari vorig jaar afstudeerde heb ik niet lang op een baan hoeven te wachten. Ik werkte toen al bijna twee jaar als assistent accountant voor Ernst&Young Groningen. In mei 2009 werd ik vervolgens aangenomen voor diezelfde functie in Amsterdam. Deze baan combineer ik nu met een opleiding tot registeraccountant, waarvoor ik één dag in de week naar Groningen ga. Mijn baan is heel afwisselend; ik ben meestal op bezoek bij klanten in de regio en daarom bijna nooit op kantoor te vinden. Zo kom ik terecht bij banken, ziekenhuizen en ictbedrijven, alwaar ik een controle op de jaarrekening uitvoer. Vervelen doet de baan dus niet, maar natuurlijk heb je ook minder tijd voor leuke dingen waar je tijdens je studententijd wel tijd voor had. Soms is het gewoon nodig om zoveel mogelijk uren te maken. Een voordeel voor mij is dat mijn functie goed aansluit bij de opleiding die ik gedaan heb. En dan betreft het vooral de theoretische aspecten, zoals het beschrijven van de processen van organisaties en de controletechnieken voor de jaarrekening.’

13


TOELATING

VWO

HBO

X

VWO/HBO

AFKOMSTIG VAN HET VWO

AFKOMSTIG VAN HET HBO

GEEN VWO OF HBO?

Met de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek word je automatisch toegelaten. Het profiel Cultuur en Maatschappij moet je aanvullen met wiskunde A of B.

Als je met een afgeronde hbo-propedeuse wilt instromen, dan kan dat mits je voldoet aan de wiskunde-eis. Voorwaarde is dat je minstens wiskunde A of B op vwo-niveau gedaan hebt.

Als je geen vwo of hbo hebt en tenminste 21 jaar bent, kun je een universitair toelatingsexamen doen, het zogeheten colloquium doctum. Als je dat haalt kun je ook aan de studie beginnen.

www › www.rug.studielink.nl › www.duo.nl (aanvragen studiefinanciering) › www.rug.nl/hoezithet (over inschrijving en studiefinanciering)

2

Geen wiskunde op vwo-niveau? Als je met bijvoorbeeld een hbo-propedeuse of een buitenlands diploma toegelaten wilt worden en je hebt geen wiskunde op vwo-niveau, dan moet je dit bijspijkeren. Je kunt via een avondopleiding een deelcertificaat halen, maar het is gemakkelijker en goedkoper om de wiskundetoets van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde te doen. Kijk voor meer informatie, oefenstof, leessuggesties en voorbeeldtoetsen op www.rug.nl/feb/mathest.

14

Studiekosten Naast college- en inschrijvingsgeld, een bedrag van 1672 euro voor het studiejaar 2010–2011, zijn aan de opleiding accountancy en controlling geen bijzondere kosten verbonden. Voor boeken en ander studiemateriaal ben je maximaal 650 euro per jaar kwijt.


VOORLICHTING EN AANMELDING

Wil je meer informatie over deze en andere opleidingen? Kom dan naar de voorlichtingsevenementen van de Rijksuniversiteit Groningen. Voorlichtingsdag vrijdag 5 november 2010; tijdig aanmelden verplicht › Alle bacheloropleidingen › In en rond het Academiegebouw in het centrum › Elke opleiding geeft korte presentaties en individuele voorlichting › Lezingen over huisvesting, studentenleven, etc. › Infomarkt Open dag op locatie vrijdag 4 maart 2011; tijdig aanmelden verpicht › Alle bacheloropleidingen › Bij de studies op locatie › Bezoek aan een of twee opleidingen naar keuze › Lezing, proefcollege, rondleiding door gebouw, infomarkt Late beslissersdag vrijdag 10 juni 2011 › ’s Ochtends in het Academiegebouw: lezing over (uit)loting, studie keuzeworkshops, infomarkt, spreekuur van beperkt aantal opleidingen › ’s Middags bezoek mogelijk aan één opleiding

Een dag student donderdag 9 december 2010 en donderdag 7 april 2011 bij accountancy en controlling; tijdig aanmelden verplicht › Voor ‘gevorderde’ kiezers die zich al langer oriënteren › Intensief programma bij één opleiding › Programma verschilt per studie: hoorcollege, werkcollege, practicum, eten in de stad › Veel andere studies organiseren Een dag student op andere dagen; niet alle opleidingen doen mee › Opgave bij de opleiding zelf, via www.rug.nl/feb/eds Wil je meer informatie over voorlichtingsevenementen, kijk dan op www.rug.nl/studiekiezers, of bel met de afdeling Communicatie, (050) 363 90 11. Hebben we je adres, dan krijg je automatisch informatie over de voorlichtingsevenementen. Aanmelden Je kunt je voor deze opleiding aanmelden via rug.studielink.nl. Studielink is een landelijk digitaal loket waar je alles kunt regelen voor je inschrijving in het hoger onderwijs. Ook kun je je via Studielink aanmelden bij DUO/IB-groep, om daar studiefinanciering aan te vragen.

15


VOORLICHTING EN AANMELDING

Vrijdag 5 november 2010 Voorlichtingsdag November 2010 tot augustus 2011 Aanmelden bij de universiteit via rug.studielink.nl (NB: voor lotingstudies v贸贸r 15 mei aanmelden) Donderdag 9 december 2010 Een dag student Vrijdag 4 maart 2011 Open dag op locatie Donderdag 7 april 2011 Een dag student Vrijdag 10 juni 2011 Voorlichtingsdag late beslissers Augustus 2011 Algemene introductie (KEI-week), introducties studentenverenigingen en faculteiten Maandag 5 september 2011 Begin van je studiejaar

16

Vragen over aanmelding, financiering, etc. Universitaire Studenten Desk (USD) (050) 363 80 04 www.rug.nl/hoezithet Voorlichtingsevenementen Afd. Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen (050) 363 90 11 studiekiezers@rug.nl www.rug.nl/studiekiezers Vragen over de opleiding Faculteit Economie en Bedrijfskunde Student Support (050) 363 89 00 www.rug.nl/feb/studentsupport

Accountancy en controlling op internet www.rug.nl/feb/bscac Aanmelden voor studie via rug.studielink.nl helpdesk Studielink: (088) 424 76 00


VOOR MEER INFORMATIE Naast deze en andere voorlichtingsbrochures over opleidingen geeft de RUG ook de algemene gids Studeren in Groningen uit. Daarin vind je een korte omschrijving van alle zestig bacheloropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen en informatie over de aansluitende masters. Daarnaast geeft de gids informatie over toelating, aanmelding, huisvesting, studentenleven en meer. Je kunt de gids en brochures over andere opleidingen bestellen via www.rug.nl/studiekiezers.

17 17


September 2010

84

Colofon Uitgave en redactie afdeling Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen Tekst afdeling Communicatie, Faculteit Economie en Bedrijfskunde Ontwerp In Ontwerp Fotografie Elmer Spaargaren, Johan Zwart

www.rug.nl/studiekiezers

accountancyControlling 2011-2012  

Accountancy en controlling 2011 – 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you