SPONSORDOSSIER UHO 2023-2024

Page 1

HARMONIEORKEST LEUVEN
SPONSOR DOSSIER UNIVERSITAIR

INHOUD

979 ?

RKEST EN DE DIRIGENT EN. ILOSOFIE

AAR HET UHO VOOR

ONCERTEN DENIS VAN ONZE ORS MOGELIJKHEDEN OM EEL TE STEUNEN, EEN MAAT.

CT

E CONTACT MET ONS

1.UNIVERSITAIRHARMONIEORKEST LEUVENVZW

Harmonieorkest van de K.U. Leuven is reeds aste waarde in het culturele landschap van In de loop der jaren heeft het UHO zich een volwaardig harmonieorkest waarin schap’ centraal staan.

nten bereiden we ons elk academiejaar voor tepunten in ons muzikale jaar. Natuurlijk ze hoogtepunten niet kunnen bereiken teun. Door middel van sponsoring kunnen aste en kwalitatieve werking van het UHO

dossier willen wij U laten kennismaken met amisch studentenorkest dat uw financiële eren en zal gebruiken om zich te profileren lijk harmonieorkest.

nnenkort te mogen toevoegen aan onze ponsors!

In1979 reeseen goed idee, Kanergeen orkestmeerbij,ze zijnmaarmetz’n twee?

UHO Lied

HETORKEST

In 1979 zag het Universitair Harmonieorkest van de K.U. Leuven het levenslicht op initiatief van de toenmalige rector Pieter de Somer. De stichter én dirigent Louis Weemaels gaf destijds de stimulans die nodig was om het orkest uit te bouwen tot een volwaardig harmonieorkest. Na Louis Weemaels stond het orkest achtereenvolgens onder leiding van befaamde dirigenten als Frans Cuypers, Mark Snackaert, Jan Segers, Maurice Van Mechelen en Piet Swerts.

Sinds het academiejaar 2002 – 2003 staat het UHO onder de vakkundige leiding van Erwin Scheltjens. Door af en toe een frisse wind te laten waaien in het orkest, wordt de concentratie steeds aangescherpt. Dit proberen we te verwezenlijken door nu en dan een gastrepetitie met een vooraanstaande dirigent te organiseren. Zo mochten we dirigenten zoals Jan Van der Roost, Franceso Cesarini en Philip Sparke ontvangen

Vandaag de dag bestaat het UHO uit een 100-tal studenten en oud-studenten van de K.U. Leuven. Zowel concerten als activiteiten om het groepsgevoel te versterken staan in de agenda van het UHO Allereerst hebben we de najaarsconcerten met een steeds maatschappelijk verantwoord kantje, het jaarlijkse repetitieweekend en de jaarlijkse concertreis. Vorige keer is het UHO op concertreis geweest naar Spanje om daar verschillende optredens te verzorgen in onder andere het Casino de Slamanca en Talavera De La Reina.

Maar de hoogdagen van het UHO-jaar blijven natuurlijk de aulaconcerten in het voorjaar. Eind maart zullen de muzikanten dan het beste van zichzelf in aula Pieter de Somer te Leuven. Steeds tracht men een programma samen te stellen met klassieke én hedendaagse orkestwerken. Men tracht het publiek zoveel mogelijk aan te spreken door bekende presentatoren aan te schrijven, samen te werken met beroemde muzikanten en eventueel zelfs met andere verenigingen om het geheel tot zijn recht te laten komen.

Onder andere bekende solisten als Walter Boeykens, Manu Mellaerts, Stef Pillaert, Ivan Meylemans, tangoauthoriteit Alfredo Marcucci, Jef Neve en DJ Buscemi zijn bij het UHO de revue al gepasseerd. Maar ook presentatoren als Geert Seghers, Michaël Pas, Warre Borgmans, Nick Balthazar, Lucas Van Den Eynde en Jeroen Meus hebben al op onze affiche gestaan.

DEDIRIGENT

Erwin Scheltjens (° 21 september 1976) kreeg zijn eerste muzikale opleiding aan de gemeentelijke muziekacademie van Mortsel.

Daarna studeerde hij verder aan het Lemmensinstituut in Leuven en behaalde er masters in klarinet, kamermuziek en hafabradirectie (klas van Jan Van der Roost en Edmond Saveniers).

Hij werkte als dirigent mee aan talrijke musicalproducties, zoals ‘Doornroosje’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Kuifje’.

Na een tijdelijke opdracht als pedagogisch adviseur voor OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) keerde hij terug naar de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) Lier als lid van het directieteam, leerkracht klarinet en dirigent van het symfonisch schoolorkest Academia. Van juni 2013 tot september 2019 was hij directeur van de SAMWD Lier. Sinds 1 september is hij adjunct kwaliteitszorg en belangenbehartiging en leraar dirigentenopleiding aan de SAMWD Lier.

Sinds 2003 is hij actief als dirigent van het Universitair Harmonieorkest Leuven: onder zijn leiding werd dit orkest provinciaal kampioen in superieure afdeling, en begeleidde het gerenommeerde solisten als Jan Smets (trombone-solo Muntschouwburg) en Jef Neve (jazzpianist). Ook de producties et Michael Pas, Warre Borgmans en DJ Buscemi kenden een groot succes.

Andere hoogtepunten waren de deelnames aan het eerste Vlamo Open Harmoniekampioenschap, aan de Italiaanse orkestwedstrijd “Flicorno d’Oro”, en aan het Europees Muziekfestival voor de Jeugd, waar het UHO een Eerste Prijs Summa Cum Laude behaalde

2.FILOSOFIE

e basisprincipes die drie elementen van om het UHO te vol harmonieorkest. et enkel de nodige er noodzakelijk.

jke investeringen in en goed orkest kan kaal- en technische ekelijkse repetities antus, feestjes ) te riendschapsbanden maken. Doordat de ormen, klinkt hun ongetwijfeld bij tot

eer wel degelijk jaar 7 jaar geleden ommeerde wedstrijd ours toe te werken, atie neergezet en eure afdeling. Maar netje kunnen staan. ap 2013 in Heist-Op% van de jury en 2019 behaalde het e van 98% op het Overpelt. Al deze ar eens dat zonder geweest zijn.

Wijzijn hetUHO, wijzijn één! ’tKlinktals muziekindeoren,

dathoortecht

iedereen.

UHO Lied

3.ONZECONCERTEN

AULACONCERTEN

vorige edities...
2016 - Utopia 2017 - UHO on the road 2019 - Since 1979 2018 - Ongehoord

en

oogtepunten in het oogtepunten zijn erteert dan voor een appelijk verantwoord

benefietconcerten: Onderwijs Ter bank in

n gehoorgestoorde UZ Leuven.

-Centraal berg

kest van De Valier handicap; t.v.v. de et een aangeboren

ouwenscentrum amenwerking met abant in het thema

centrum voor rg

voor vluchtelingen; niversiteitsfonds)

-Niklase scoutsgroep het Hippo&Friends iteitsfonds).

voor siteitsfonds); 4 de onds (KU Leuven/UZ e Vereecken; Team zorg aan rum PraxisP

UHO een jaarlijkse ersiteitsfonds: Hero-Isiclair (2019)... r dan 22.000 euro n.

Geen Le(u)ven, Zonder UHO!

4.sponsoring

Door uw schouder te zetten onder onze muzikale projecten, ondersteunt U de werking van het UHO. Deze jonge, dynamische groep houdt zich met veel plezier bezig met muziek en cultuur op een hoog niveau. Indien U geïnteresseerd bent om zulke groep te steunen, is het UHO zeker iets voor U!

ONZE DOELGROEP?

Het grootste deel van het publiek van het UHO bestaat uit familie en vrienden. Het zal U dan ook niet verwonderen dat 60% van de toeschouwers uit studenten bestaat. Deze zijn heterogeen qua studierichting en kennen een hoog opleidingsniveau. Bovendien heeft U er enkel baat bij dat deze studenten uw bedrijf leren kennen, aangezien zij over enkele jaren zullen afstuderen als hooggeschoolden met een vaakgezocht profiel.

De andere 40% zal grotendeels bestaan uit ouders, familie en vrienden van onze muzikanten. Ook dit kan een interessant gegeven zijn voor uw zaak, daar u naast studenten ook een andere doelgroep in grote getale kan aanspreken

Aangezien onze studenten uit heel Vlaanderen komen, zijn er vertegenwoordigers van alle Vlaamse provincies aanwezig in ons publiek. Dat zou betekenen dat uw bedrijf naamsbekendheid zou kunnen verwerven in heel Vlaanderen.

Door het elk jaar vervangen van de oude leden, creëren we een constante vernieuwing van ons publiek. En daarom breidt ons publiek jaar na jaar ook uit. Elk jaar mogen we ook een groot deel alumnileden van het UHO verwelkomen op onze concerten.

HOE TRACHTEN WIJ DEZE DOELGROEP TE BEREIKEN?

Intern via de muzikanten; Cultuurcommunicatie (aan de huidige studenten en alumni) van de K.U.Leuven; Door affiches en flyers te verspreiden in de stad Leuven én in de handelszaken (ongeveer 1000 affiches + 3000 flyers); Via de studentenkringen en cultuurhuizen in Leuven; Via Social media (Facebook en Instagram)

SPONSORFORMULES

MATERIËLE SPONSORING

Ook sponsoring in natura kan voor ons van grote waarde zijn Enkele voorbeelden:

Verzorging van alle drukwerk

Technische ondersteuning bij de concerten Gadgets

Huur van instrumenten

SPONSORING OP MAAT

Heeft u muzikale opluistering nodig voor op een aperitiefconcert, personeelsfeest, galafestijn ... ?

Na overleg is (bijna) alles mogelijk! Wilt U wel sponsoren, maar liefst een ander bedrag dan de sponsorpakketten? Voor U kunnen we een sponsorpakket op maat maken met specifieke combinaties uit de verschillende sponsorformules.

5.CONTACT

Adres UHO:

UHO VZW

Naamsestraat 96 3000 Leuven

Ondernemingsnummer: KBO-ondernemingsnummer: 894 397 11

Website: www.uho.be

PR-Verantwoordelijke

Marjan Coremans

E-mail: pr@uhobe

Gsm: 0476403251

Indien u interesse hebt om het UHO te steunen, kan u vrijblijvend contact opnemen met onze PR-verantwoordelijke, Marjan Coremans, via e-mail of telefonisch.

UNIVERSITAIR HARMONIEOREKST (UHO) @uho leuven www uho be
UNIVERSITAIR HARMONIEOREKST (UHO) @uho leuven www uho be
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.