__MAIN_TEXT__

Page 1

NYHED

Bakteriefrit vand i stalden Med et DCW Neuthox anlæg opnås gode velfærds- og driftsresultater!

Neuthox® nedbryder alle kendte bakterier, vira og svampesporer! • Neuthox sikrer bakteriefrit drikkevand til alle dyr. • Neuthox sørger for helt rene og desinficerede rør, tanke, trug, drikkenipler og virker samtidig på dyrenes mave-/tarmfunktion. • Neuthox reducerer brugen af medicin. • Neuthox er medvirkende til faldende celletal i mælk og forbedret brunst og drægtighed. • Neuthox øger foderoptaget og mindsker dødeligheden. • Neuthox er godkendt af Fødevarestyrelsen til brug i fødevareproducerende virksomheder og kan anvendes til desinfektion af drikkevand, klovbade, yvervask, yverdyp, sårbehandling, øjenbetændelser samt almen hygiejne og rengøring i hele stalden. • Neuthox er registreret på den Europæiske biocid liste Artikel 95. Konklusion: Neuthox giver dyrevelfærd og trivsel, samtidig med en simpel og yderst effektiv desinfektion i hele produktionen, til en brøkdel af prisen på traditionelle metoder – samt bedre indtjening.

Neuthox kan doseres via flowmåler på vandmåleren samt en elektrisk doseringspumpe, eller ved ORP styring (måling af den oxiderende effekt i vandet) som typisk anvendes ved cirkulerende drikkevand. Disse metoder sikrer en altid korrekt og nøjagtig dosering til den aktuelle vandmængde. Neuthox kan naturligvis også doseres manuelt i kar, spande og sprøjter til manuel desinfektion og det kan med fordel anvendes til tågekanoner samt andet udstyr.


Ring for tilbud

NEUTHOX®

Rent drikkevand til alle dyr i landbruget Danish Clean Waters løsninger til landbrug og fødevareproduktion, fører til en bedre overlevelse i besætningerne, en bedre dyrevelfærd og i sidste ende en bedre bundlinje for producenterne. Dyrenes forurening af deres egen drikkevandsforsyning er en kendt problematik, og både dyrevelfærd og overlevelsesrate belastes voldsomt af infektioner. Traditionelt har dette medført en betydelig anvendelse af antibiotika i eksempelvis kvæg- og svineproduktionen og også i kyllinge- og ægproduktionen er der problemer med at holde dyrene raske, hvilket betyder både udgifter til penicillin og belastning af miljøet. Sundere og mere produktive dyr Vores DCW-anlæg bekæmper imidlertid effektivt alle bakterier i rørføringer og vandledninger, og den kontinuerlige desinfektion afhjælper effektivt den selvpåførte forurening. Herved kan producenterne sænke brugen af antibiotika og spare på udgifterne, samtidig med at dyrenes velfærd og overlevelse forbedres. Dyrenes ydeevne hos eksempelvis malkebesætninger forbedres og celletallet falder, når de ikke er belastet af infektioner. Grøn og effektiv bekæmpelse Producenterne får med vores fuldautomatiske DCW-units en effektiv bekæmpelse af bakterier i vandforsyningen uden at skade miljøet, medarbejdere eller dyr. Anlægget kræver næsten ingen service og er særdeles økonomisk i brug. Efter installation af vores DCW-unit skal den driftsansvarlige blot sørge for at fylde salttabletter på enheden. De årlige driftsomkostninger på vores DCW-units er lave, idet NEUTHOX®-væsken koster cirka 1-5 øre pr liter. Vi anbefaler, at Waterclean ApS to gange om året servicerer og kontrollerer anlægget, skifter filtre og kalibrerer følere. Neuthox Bullet points • • • • • • • •

Fødevaregodkendt neutralt desinfektionsmiddel Anvender kun SALT, VAND og ELEKTRICITET Effektivt overfor alle kendte bakterier, vira og svampespore Sikker håndtering og opbevaring 100 gange mere effektivt end almindelig klor Effekten er klinisk dokumenteret (master in Animal Science KU) Lave driftsomkostninger 1-5 øre/liter Kan anvendes overalt i bedriften

TOP 3

1. Rent vand uden biofilm og bakterier giver sundere dyr. 2. Mindre bakterier, mindre dødlighed -> større avance 3. Automatiseret anlæg der skal bruge vand, salt og strøm, for at holde dit vand rent.

Anlægstype

DCW T05/15 STD.

Anlægskapacitet Neuthox 100

Behandlet vand pr. dag

pH 8,4 / 500 ppm

Dosering eks. 5ppm/1%

Liter / time

Liter / dag

M3 / dag

15

300

30

DCW T10/40 STD.

40

800

80

DCW T10/100 STD.

100

2000

200

DCW T20/200 STD.

200

4000

400

Profile for Unitron a/s

Bakteriefrit vand i stalden - DCW Neuthox  

Bakteriefrit vand i stalden - DCW Neuthox  

Profile for unitronas