Page 1

i

`112

Les mer om: e

t

k

u

n

d

e

m

a

g

a

s

i

n

f

r

a

U

n

i

M

i

c

r

o

• Nytt fra utvikling • Elektronisk hverdag • Brukertips! • Contracting • Ikke en kjedelig dag på 25 år!

ssystemtil p a k s n g e året r 2010 k s beste r

Norge

av mbe 9. septe rges store test r e ® i m o o n N o k Uni Ø st” i PC World rogrammer. p e “Best i t i- og regnskaps m økono

w w w. u n i m i c r o . n o

Cloud Accelerate Partner

A

S


Kjære Uni bruker Det er alltid hyggelig å få utgi et magasin til våre kunder, både nye og ikke minst til kunder som har fulgt oss gjennom mange år. Vi håper i år at magasinet kan være med å gi dere insprasjon videre i bruken av Uni Økonomi® og at vi klarer å formidle noen av mulighetene dere som kunder har ved å benytte eksisterende programvare, delta på kundeseminar, konsulenttjenestene vi tilbyr og tilleggsproduktene som vi lanserer.

Det er nå over 25 år siden Uni Micro AS ble startet av vår gründer Hans Jørgen Neset. Siden den gang har vi vokst til å bli en stor og etablert aktør i markedet for regnskapsprogrammer. Våre kunder er fordelt i mange bransjer og vi er stolt over å ha over 25 000 brukere av systemet. Dette gjør at produktet stadig utvikler seg og vi har de siste årene fått mulighetene til å komme med nytt grensesnitt, forbedret innholdet i alle moduler og lansert produkter på Web. Som dette magasinet vil fortelle mer om er prosessen med å gjøre tjenester tilgjengelig på web kommet godt i gang, og vi vil allerede i 2011 lansere flere produkter som vil være med å gjøre hverdagen enda mer elektronisk og ikke minst effektiv. Økonomiprogrammet er ofte sentralnerven i bedriften, og mange er avhengig av at systemet fungerer for å holde kontroll både på kunder, ordrereserve, betalingsoppfølging, resultat og likviditet. Dette er en oppgave vi vet krever at vi som leverandør er nøyaktig, dyktig og fremtidsrettet. Vi bruker mye interne ressurser for å stadig forbedre oss på dette og håper også at sommerversjonen viser dere et system som nettopp ivaretar deres kjernevirksomhet. Vi ønsker til slutt alle våre kunder en riktig god sommer.

• Elektronisk hverdag s. 4-5 • Nytt fra utvikling s. 8-9 • Brukertips s. 14-15 • Veien videre s. 20-21 • 25 år - en oppsummering s. 23


annonse

Uni eHandel fra Digitroll

www.digitroll.no www. Gjennom publisering et 11 ĂĽr- langt ehandelsamarbeid - intranett - design mellom Uni Micro oginnhold Digitroll er Uni eHandel fra Digitroll et trygt valg. Friluftsmagasinet har Uni eHandel - www.magasinet.no

Oppdater din nettbutikk med bare et klikk i Uni Ă˜konomi.

Ta kontakt med noen som har gjort det før! Digitroll AS Fantoftveien 44 - 5072 Bergen Tel. sentralbord 55 27 30 40

epost: info@digitroll.no web: www.digitroll.no

IBalanse sommer 2011

side 3


Elektronisk hverdag Fagseminar på

Brann Stadion

Denne våren inviterte Uni Micro sammen med gode samarbeidspartnere til seminar på Brann Stadion. Arrangementet var for både nye og eksisterende kunder og over 150 personer deltok på heldagsarrangementet som ble holdt 29.mars Målet med fagseminaret var å få frem mulighetene i Uni Økonomi® og å vise ulike løsninger vi og våre samarbeidspartnerene kan levere. Vi ville vise hvordan funksjoner som finnes i dagens løsning kan benyttes for å øke effektiviteten, få bedre oversikt, få litt bedre inntjening og for å bli enda mer fornøyd med totalopplevelsen av produktet vi leverer. Samtidig er det viktig for oss å vise bredden og utviklingen av vår produktportefølje.” Uni Økonomi® er et system de fleste bedrifter kan vokse med, vi har en fleksibel løsning som vi sammen med dere kan tilpasse og utvikle for å møte den enkelte bedrift sine utfordringer. Årets arrangement var delt i to; et felles seminar før lunsj med fokus på de ulike leverandørene og mulighetenede kan tilby, og et fagseminar etter lunsj med fem ulike parallellsesjoner.

IBalanse sommer 2011

side 4

Her presenterte vi blant annet: • • • • • • •

Uni Økonomi® – Regnskap, Faktura og Lønn Uni Contracting med timeregistrering Timeregistrering på mobil, web og touch Uni Butikkdata og Nettbutikk Uni Ocr tolk Uni 24 webregnskap Uni 24 reiseregning


:

annonse

tikk

rati

ed g

m ang il i g

ttbu s ne

r til å me sjon gen so a r i insp snin tart t får du utikklø S l b e urse nett and 3. E-H dette k g med ed i® V n m .no Med me i ga or alle konom icro m Ø f i i m n ko ngelig l i Un rs.u u e å ku p tilgj ramod r e u sm fakt ...le

v s: Kur eg som d For

..Fagseminar på Brann Vi fikk mange postive tilbakemeldinger på årets arrangement både blant eksisterende og nye kunder, i tillegg til innspill om forbedringer.

Dette gjør at vi også i 2012 kommer til å invitere til seminar. Sted og tid vil bli annonsert i løpet av høsten men arrangementet vil avholdes i mars/april. Vi håper at deres bedrift ser mulighetene ved å delta på et slikt fagseminar

Vi ønsker å takke alle våre deltakere som var med på å gjøre dette til et godt seminar!!

Stadion


Nytt fra utvikling Hvordan aktivere OCR-tolken? Funksjonaliteten aktiveres sammen med dokumentvisningsfunksjonen som ligger i registreringsbildet for fakturamottaket. Ved å “krysse av” Automatisk OCR tolkning vil systemet automatisk aktivere et eget grensesnitt for å gå gjennom resultat fra Ocr-tolken når du legger til nye dokumenter.

Eksempel på skjermbilde:

OCR-tolk i fakturamottak Ved registrering av leverandørfakturaer er det mulig å importere og/eller skanne papirdokumenter.

Det kan i visse tilfeller være vanskelig å lese detaljer fra skjermen og skrive dem korrekt inn i fakturamottaket. Det er også ofte tidkrevende å finne frem til aktuell leverandør og manuelt skrive inn alle detaljene.

For å forenkle denne prosessen finnes det en tilleggsmodul som tilbyr OCR-tolkning av dokumentene. Dette for å forenkle prosessen med å skrive inn detaljer fra dokumentet.

IBalanse sommer 2011

side 6

Systemet vil normalt sett først gjøre en enkel tolkning av fakturaen og komme med forslag på alle felt som den “kjenner igjen”. Systemet har en del standardlogikk som automatisk benyttes for å hente verdier fra den tolkede fakturaen.


Automatisk tolkning i bakgrunnen Siden tolkningen kan ta litt tid er det laget funksjonalitet for at systemet automatisk kan tolke alle dokumentene som ligger i samme mappe som aktuelt dokument ligger i.

Denne funksjonaliteten aktiveres i innstillingsbildet som du finner ved å trykke på knappen “Innstilinger”.

Hver gang du da åpner Ocrtolk bildet vil den sjekke om det finnes flere dokumenter i katalogen og automatisk aktivere forhåndstolkning av disse, slik at man slipper å vente på resultat fra tolken før man kan begynne å registrere/evaluere resultatet. Du vil kunne se et symbol nede til høyre på hovedskjermen som indikerer at den er aktiv.

Dersom du klikker på ikonet (du må kanskje vente litt på respons), vil du kunne velge “Lukk” for å avbryte denne prosessen.

Leverandørprofilering

Det er mulig å “lære opp” tolken til å kjenne igjen spesielle feltplasseringer for hver leverandør. Dette skjer normalt sett automatisk når du bruker mus får å velge tekst på arket, eller dersom du velger tekst fra listen over alternativer mens du skriver i feltene. Du kan se at systemet “lærer” ved at det dukker opp en meny under registreringsfeltene med navn på felt som systemet har registrert spesielt for denne leverandøren. (a)

b

a

For å vise hva som ligger i en regel kan du klikke på feltnavnet i menyen og velge “Vis”. Den vil da markere hvor på dokumentet regelen er definert, og den vil vise deg detaljer om regelen i et eget vindu. I dette eksempelet viser den at regelen gjelder feltet “invoicetotal” (fakturabeløp), og at den normalt sett skal ligge på posisjon 1446,1278. Den kan også ha en ledetekst “betale” som ligger 453 punkt til venstre for beløpet. (b)

På denne måten vil systemet prøve å finne aktuelt beløp ved hjelp av posisjon og eventuell ledetekst. IBalanse sommer 2011

side 7


backup

Support

Enkelte av våre brukere sliter med å få sendt backup til support på grunn av store databaser, ofte fordi de har mange dokumenter som tar stor plass på klienten. Vi har nå laget en egen backup som da kan brukes. Når du tar en supportbackup kan du utelate dokumenter, timereg-databaser og eiendomsdatabasen, noe som kan gjøre størrelsen på backupen betydelig mindre. Det er viktig å merke seg at dette ikke er en fullverdig backup, og at funksjonen kun skal brukes for å sende backup til Uni Micro, dersom Uni Micro behøver en backup for å se på en problemstilling. Dette er kun en hjelp til kunder med store klienter. IBalanse sommer 2011

side 8


1 2 3

2

5 4

Butikkdata Fra versjon 3.51 har butikkdata har fått nye menyer og widgets. I widgetene kan du få oversikt over blant annet salg per time og salg per dag. (1)

Dersom du ønsker kan du nå tvinge gjennom valg av selger før du kan starte et salg. Dette setter du opp i klient/ system. Dersom det er krysset av for dette må du velge selger før butikkbildet kommer opp. (2)

I butikkdata registreringsbildet har det kommet et nytt valg for betaling av faktura, slik at du slipper å bevege deg ut til hovedbildet for å finne dette valget. (3) I innstillingsbildet (finnes under rediger-arket i menyen) har det kommet innstillinger for å slå sammen like varelinjer og om evt boble med info skal vise for dette. (4) Her har det også kommet innstilling for om ordrebildet skal vises etter at du har overført butikksalg til ordre. Er ikke dette valget avkrysset vil ordren bli opprettet i bakgrunnen. (5) IBalanse sommer 2011

side 9


Contracting For mange bedrifter i ulike bransjer er kontroll og styring med prosjekter svært viktig. Prosjektene går ofte over flere år, endringer skjer underveis og krav om dokumentasjon av både bilder, avtaler og timer blir både strengere og viktigere. Ca 260 Uni kunder har til nå løst denne utfordrigen ved hjelp av Uni Contracting. Modulen er bygget for å gi dere et oversiktelig styringsverktøy og henter data automatisk fra Uni Regnskap, Uni Faktura og Timeregistrering. Uni Contracting gir dere en bedre oversikt ved bruk av verktøy som:

Prosjektoversikt Når dere oppretter nye prosjekt kan informasjonen lagres direkte på prosjektet. Ved hjelp åpningsbildet kan prosjektnavn, beskrivelse, regningstype(Fastpris, ramme, regning), arbeidssted, fakturatekst, saksbehandler, ansvarlig, dimensjoner, opprette dato, startdato og sluttdato påføres. Dette er data som er søkbare og som gir dere oversikt over pågående, fremtidige og avsluttede prosjekt. Du kan også definere regler for hvil-

IBalanse sommer 2011

side 10

ke felt/opplysninger som må registreres før du får opprette et nytt prosjekt.

Totaløkonomi lønnsomhet

og

Alle som arbeider med prosjekt vet nødvendigheten av å ha løpende kontroll på både inntekts og utgiftssiden. I Uni Contracting gir vi dere oversikten over både status i dag og forventet sluttresultat på prosjektet. Vi henter data fra fakturamottaket i Uni regnskap, fra vare, ordre og faktura i Uni Faktura og time antall og kostnad fra Timeregistrering


Tilleggsordre

Mange bedrifter har utfordringer med å fange opp tilleggsordre og ekstraarbeid. Ofte blir dette en del av hovedprosjektet slik at det blir svært vanskelig å skille tilleggsarbeidet fra hovedjobben. Med Uni Contracting får dere muligheten til å opprette tilleggsordre som blir automatisk knyttet mot hovedprosjektet. Tilleggsordren får løpenr basert på hovedprosjekt og dere kan hente ut egne oversikter som viser totaløkonomien på hver ordre.

Time re g i s trering er også koblet mot Epocket – Handyman som leverer gode løsninger på mobil for mange bransjer.

Timefangst For mange prosjekter er timeantall og kostnad avgjørende for inntjeningen. Det er viktig å ha gode rutiner for å fange opp timer så tidlig som mulig slik at prosjekter kan styres etter målene for inntjening som er satt opp. Med Timeregistreing og Uni Contracting blir timene tilgjengelig samtidig som de blir lagt inn. Timene kan fanges med mobil, touch-skjermer på web eller vanlig Windows grensesnitt, uansett kommer timene inn samme sted. Avhengig av prosjekttype kan timene viderefaktureres eller kun vises som kostnad ved for eksempel fast prisprosjekt.

IBalanse sommer 2011

side 11


Uni Contracting gir oss til en hver tid oversikt over påløpte timer i et prosjekt. Kvalitet på våre erfaringstall er grunnleggende for å kunne gå inn i nye prosjekter. Våre kunder skal være trygge på at prosjektene er riktig priset. Jon Terje Hauger, administrasjonssjef i Weldindustry AS

Contracting Inngående faktura Flere av våre kunder benytter nå fakturamottaket i Uni Regnskap for bokføring av inngåenda faktura. Ved å benytte vår OCR tolk og fakturaflytsystem får de en effektiv elektronisk håndterings av alle innkommende faktura. I tillegg til dette blir fakturaene tilgjengelig i Uni Contracting. Under arkfanen Inng. Faktura blir alle faktura merket med riktig prosjekt tilgjengelig og de kan enkelt hentes frem for å sjekke mot avtaler og bestillinger. Kostnaden fremkommer også i totaloversikten og er med å gi et reelt bilde av den økonomiske situasjonen i prosjeketet.

IBalanse sommer 2011

side 12


Håndterminal fra Uni Micro og Barex Med vårt system får du: • • • • •

Papirløs ordrehåndtering Oppdatering via USB eller trådløst nett Signatur direkte på skjerm Oppdatert kunde- og vareregister GTIN128

Du har vare- og kunderegisteret med deg, og med en effektiv, innebygget strekkodeleser går ordreregistreringen som en lek. Systemet passer for alle bransjer med stort varesalg, men støtten for GTIN128 (løpe- og kvadratmetermerking ved hjelp av strekkode) gjør den spesielt godt egnet for trelast og byggevare. Når som helst kan du trykke på en knapp for å oversende ordrene til økonomisy-stemet, enten via USB eller trådløst nett. Ordren er registrert etter et par sekunder, og du kan sette opp automatisk utskrift av ordrebekreftelse for kundens signatur.

Om ønskelig kan du også ta i mot kundens signatur direkte på håndterminalens touch-skjerm, slik at denne lagres som et dokumentvedlegg på ordren. Ordrene kan faktureres hver for seg, eller samle-faktureres med et tastetrykk. Terminalen har selvfølgelig også programvare for varetelling og prisoppslag. Høres dette ut som noe for deg? Ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi setter sammen en pakke som passer for deg og din virksomhet.

Våre 25 år i markedet gjør at du kan stole på vår anbefaling, og at du velger en leverandør som er der for deg i morgen også.


Salgsavdelingen – finner løsninger sammen med dere For salgsavdelignen i Uni Micro er salg av progromvare bare en del av vårt fokus. Vi har som mål å gi kundene et best mulig totalprodukt i tillegg til å levere programvare som passer deres bedrift. Vi vet at salgsprosessen bare er første steg i et samarbeid som skal vare i mange år og er derfor fokusert på å finne de riktige løsningene. Kanskje kan det være å starte med en liten utgave av Uni Økonomi® for så å utvide etter hvert som bedriften vokser, eller å komme i gang med elektroniske faktura for det er der det stopper opp med dagens rutiner.

Bergen

Salgsavdeligen til Uni Micro holder nå til på fire plasser, vi har medarbeidere i Modalen, Haugesund, Bergen og Oslo.

Ta

gjerne kontakt for en gjennomgang. Tlf. 55 38 77 77

Pga dette bruker vi mye tid på å utvikle oss som selgere, vi arbeider med å finne best mulig praksis for flest mulig, forbedre programmet etter kundenes ønsker og tilrettelegge for både en god start og en effektiv bruk av systemet. Det siste året har vi fokusert på å komme ut med nyheter og muligheter til flest mulig, dere har gjerne deltatt på ett av våre seminarer i Bergen, Oslo, Trondheim eller Stavanger eller kanskje en av selgerne har holdt en presentasjon av produkter som dere ønsker. Dette er arbeid vi ser at kundene har stor nytte av, og vi ser at vi gjennom dialog finner gode løsninger som gir bedre utnyttelse av dagens programvare og eventuelt avdekker behovet for ny programvare som vil være nyttig.

IBalanse sommer 2011

side 14

Kjartan Solvi Salg- og markedssjef

Over: Stian Øyen Senior Salgskonsulent og forhandlerkontakt Til høyre: Bård Hosøy Salgskonsulent


Haugesund

Modalen Aud Almenningen, Senior Salgskonsulent

Britt Farestveit, Gra�isk formgiver

Spesielt er vi glad for at vi nå har et slagkraftig team på Østlandet som kan være med å serve våre kunder på en god måte. Senior Salgskonsulent og forhandlerkontakt Terje Berntsen har avdelingsansvar på Oslokontoret

Louise Aursland Senior Salgskonsulent

Oslo

IBalanse sommer 2011

side 15


MOSOFT MOSOFT:ØKONOMISYSTEMER Din tid er vårt ansvar MOSOFT:TIMEREG MOSOFT:TOUCH MOSOFT:MOBIL MOSOFT:TIMEREG WEB

MOSOFT

MOSOFT:ØKONOMISYSTEMER

TIMEREG TOUCH MOBIL TIMEREG WEB

Timefangst i fokus gir bedre bunnlinje i dine prosjekter

MOSOFTTimeregistrering skal være enkelt, gi god oversikt og ta minimalt med tid. Dessverre er virkeligheten en annen i mange bedrifter. MOSOFT:ØKONOMISYSTEMER Tidkrevende manuell føring, tap av fakturerbare timer grunnet

Grafisk skrivemåte for produktene, om dette er nøvendig i brosjyrer ol.

: MOSOFT :

MOSOFT:TIMEREG MOSOFT:TOUCH:TIMEREG MOSOFT:MOBIL :TOUCH :MOBIL MOSOFT:TIMEREG WEB

TIMEREG MOSOFT:TIMEREG TOUCH M TIMEREG MOSOFT:TOUCH MOBIL M TOUCH MOSOFT:MOBIL :MOBIL TIMEREGM WEB

manglende TIMEREGeller ufullstendige timelister, gjør ofte oppgaven med TOUCH timerregistrering til en byrde både for ledelse og ansatte. MOBIL Mosoft:Timereg er et verktøy utviklet for å være funksjonelt, :TIMEREG WEB ØKONOMISYSTEMER MOSOFT M:TIMEREG WEB:TIMEREG WEB TIMEREG WEB MOSOFT brukervennlig, tids- og kostnadsbesparende. Grafisk skrivemåte for produktene, om dette er nøvendig i

:

brosjyrer ol.

Grafisk skrivemåte for produktene, om dette er nøvendig i

brosjyrer ol. :TIMEREG M:TIMEREG ::NETSKY MOSOFT TIMEREG:TIMEREG TIMEREG MOSOFT Det er mulig å utvide med tilleggsmoduler for registrering via :TOUCH M:TIMEREG M:TOUCH TOUCH MOSOFT :MOBIL mobiltelefon, stempling på touch-skjerm og web. Disse modulene M:TOUCH M:MOBIL :TOUCH:TOUCH :TIMEREG WEB MOSOFT :MOBIL :MOBIL M:MOBIL MOBIL M:TIMEREG WEB bruker WEB Internett til å sende informasjonen direkte til serveren M:TIMEREG MOSOFT:TIMEREG:TIMEREG WEB WEBTIMEREG WEB

bedriften bruker. MOSOFT:TIME Grafisk skrivemåte for produktene, om dette er nøvendig i MOSOFT:NETSKY MOSOFT:NETSKY brosjyrer ol.

:TIMEREG :TOUCHFaktura MOSOFT:TIME :MOBILContracting Lønn :TIMEREG WEB

Nye produkter:

M:TIMEREG M:TOUCH Mosoft:Timeplanlegger M:MOBIL :TIME Planlegg ansattes tid, kontroller og fakturer. Med Timeplanleggeren MOSOFT M:TIMEREG WEB

MOSOFT:NETSKY

MOSOFT:TIME

Oppgi kode: MosoftiBalanse0811 og du får15% rabatt ved kjøp av Mosoftprodukter før utgangen av august 2011.

kan du legge planer for arbeid som skal skje fram i tid. Planleggingen kan automatiseres ved å bruke regler og systemet lager arbeidsplaner for ansatte. Det er mulig å sette regler som håndterer omrokkeringer ved sykdom eller andre uforutsette ting. Det blir enkelt å følge med på planer for arbeid som skal utføres. Oversikt og samhandling tar bort feilkilder og passer best for: Renholdsbedrifter, bemanningsbedrifter, butikker, restauranter, bedrifter med vaktordninger

Mosoft:Transport Lever varene til kunden og faktura er på vei idet sjåføren kjører ut av porten! Dette får vi til med vår løsning med Touchskjermer plassert i kjøretøyet. Kontoret sender kjøreoppdrag fra Uni til sjåførene som de kvitterer ut etter hvert som oppdragene blir fullført. Systemet har innebygget GPS og GPRS og egner seg derfor også til flåtestyring. Eksempel på bruksmiljøer: Lastebiler og varetransport på vei, Busser, Anleggsmaskiner, Båter For mer informasjon: www.mosoft.no eller ring 56 59 93 30

-forretningsprosesser på Internett Har du en gammel server som sliter, eller mangler du en trygg driftsplattform for din Uni Økonomi løsning? -du driver byrå eller er byråkunde og trenger en felles plattform å utveksle data på?


Netthandelsløsningene våre er brukervennlige og tilpasses med funksjonalitet etter ditt behov. Netthandelsløsningene våre kommer med en publiseringsløsning, M: Publisering, hvor du kontrollerer bilder, tekst og øvrig innhold. Netthandelsløsningene våre er integrert mot Uni Økonomi, PayEx betalingsløsninger og Consignor EDI. En netthandelsløsning som er integrert med Uni Økonomi, vil være både konstad- og tidsbesparende for din bedrift.

Nettsiden bør være en viktig del av din markedsstrategi.

Oppgi kode: MosoftiBalanse0811 og du får15% rabatt ved kjøp av Mosoftprodukter før utgangen av august 2011.

For de aller fleste bedrifter er det flere som besøker ditt nettsted, enn som leser annet markedsmateriell. Å bruke nettstedet aktivt for å få relevant trafikk og ikke minst få respons, blir stadig viktigere for både små og store bedrifter. Derfor anbefaler vi en total nettsideløsning som inneholder mer enn bare den tekniske leveransen. Bestill en demo i dag på www.mosoftweb.no eller ring 22 86 93 00

Kåret til årets nettbutikk av Bolig Pluss i 2010 “Gutta på support, mine muligheter til selv å vedlikeholde og administrere alt har vært en vinner for meg.” - Lisbeth Tverback

• Forutsigbare kostnader på IT • Daglig backup • Unik tilgang til kompetanse på ett sted • Nå systemene der du er - via Internett • Dedikert drift av Uni Økonomi og database • Grønn IT, du betaler bare for det du bruker Fleksible løsninger som møter din bedrifts behov Kontakt oss på 938 87 000 eller salg@mosoft.no For mer informasjon: www.mosoftnetsky.no


Brukertips:

Aktive/ikke aktive i V3 Lønn Bruker du denne nye funksjonen? Når du registrerer lønnsposter kan du nå velge å bare se aktive ansatte i stedet for alle ansatte som ligger i registeret ditt.

1

I mange tilfeller vil dette være svært praktisk i lønnsarbeidet og funksjonen finnes også på ansattkortet. Legg merke til at dette er kun en visningsinnstilling. Her er en beskrivelse av hvordan du kommer i gang med funksjonen:

1. Merk ikke-aktive ansatte. Bla deg gjennom ansattregisteret og sett status til ikke-aktiv på alle dette gjelder, se bilde 1.

2. Sett filter på Registrere lønnsposter. Åpne og trykk på filterknappen. Når denne visningsinnstillingen er aktiv vil den ha skiftet farge, se bilde 2. 3. Sett filter på ansattkortet. Åpne og trykk på filterknappen.

Når denne visningsinnstillingen er aktiv vil den ha skiftet farge, se bilde 3.

2

Nå kan du bla deg gjennom både registreringsbildet og ansattkortet og kun få visning på aktive ansatte. Praktisk funksjon.

3 IBalanse sommer 2011

side 18

Ønsker du å se alle ansatte kan du trykke en gang på filteret og den blir tilbakestilt slik at den viser alle ansatte igjen. Filterinnstillingen du har valgt blir husket og vil være slik frem til du evt. endrer den.

Hva skjer om jeg ved en feil har merket en ansatt som ikke-aktiv, men vedkommende er registrert med fastlønnsposter? Vedkommende vil bli med på lønnskjøringen som normalt, da dette kun påvirker visningen i registreringsbildet.


V3 Lønn - konvertering. Vi anbefaler alle som fremdeles bruker V2 lønn/Classic lønn å konvertere til V3 lønn. Årsaken til dette er at nesten alle nye PC-er og servere i dag leveres med 64-bits operativsystem. Classic-versjonen er 16-bits programvare og vil normalt ikke kunne kjøres på nye maskiner.

Informasjon om hvordan du kommer i gang med konvertering finner du på kundesenterets nettsider: http://support.unimicro.no Det viktigste ved en konvertering er at du setter av god tid til avstemming/kontroll av de konverterte dataene. Så lenge grunnlagsdata i V2 lønn er ok, skal konverteringen normalt gå fint. Har noe gått galt må du tilbakestille konverteringen. Vi gjør oppmerksom på at konvertering av data til V3 lønn skjer på eget ansvar.

Oppgradering av programvaren til V3 lønn er kostnadsfritt for alle kunder som alt har lønnsmodul merket som V3. Dersom dere ønsker vi skal ta konverteringen av data til ny lønnsmodul kommer dette på kr 500 pr klient/årstall. Det er noe ventetid på konvertering.

Bruk PageDown i ordre, tilbud og faktura. Når du arbeider med en faktura er det praktisk å bruke tab-tasten på tastaturet til å manøvrere mellom feltene i headingen. Dermed slipper man å bruke musen. Vi har også en hurtigtast, PageDown, som uansett hvilket felt i headingen du står i flytter deg ned til første varelinje.

IBalanse sommer 2011

side 19


-

support.unimicro.no Vi har i år lansert nye hjemmesider for kundesenteret. Her finner du artikler som besvarer ofte stilte spørsmål, endringer i lover og regler, produktnyheter og hjelpefiler for programvaren Uni Micro AS leverer. Du finner sidene på adressen : http://support.unimicro.no. På denne siden finner du et kraftig søkeverktøy i øverste høyre hjørne. Du ser at den foreslår aktuelle søkeord ut fra hva du skriver inn. Etter at du har trykt på søk kommer artiklene opp, sortert etter relevans, se bildet under. Søket er effektivt da det både søker i de ordinære hjelpefilene og i artiklene som kun finnes på nettsidene. Du finner også aktuelle videoer her, bla Kom i gang med Uni, innføring i fakturamodulen, gratis nettbutikk, fakturamottak, hvordan kjøre feriepenger i Uni . . og mange flere.

Du kan også bruke søk direkte fra søkemotor, f.eks. Google. Da må du føye til uni etter søkeordet ditt. Dette er nesten like bra som søket direkte fra siden. Nettsiden kan også nås direkte fra programmet. I hovedmenyen er det et ikon for kundesenter, se bilde under. Ett klikk på denne vil åpne sidene i nettleseren din.

IBalanse sommer 2011

side 20


Vi tilpasser oss dere Målet med å skifte økonomisystem vil som regel være å effektivisere driften, og spare tid og penger både på kort og lang sikt. Men for at selve skiftet skal gå smertefritt, er det viktig å planlegge godt. • Holder maskinparken mål? • Er serveren kraftig nok? • Har alle medarbeiderne fått nødvendig opplæring? • Hvilke rutiner må legges om? • Hva med remitterings- og OCRavtalen med banken, må noe endres her? • Og kan data fra det gamle økonomisystemet legges over i det nye? Skifte av økonomisystem kan være et stort økonomisk løft, men dersom det oppstår nedetid i forbindelse med skiftet kan kostnadene bli langt større.

Hvorfor ikke leie en konsulent før og under omleggingen, for å gjøre overgangen så smidig som mulig?

Vår konsulentavdeling har lang erfaring med slike omlegginger. Vi planlegger hele tiden med minst mulig nedetid som overordnet mål. Vi konverterer data, kurser dine medarbeidere, og gir deg realistiske prognoser på hva en kan forvente av utfordringer. Leier du en konsulent fra Uni Micro AS kjøper du samtidig erfaring fra utallige lignende prosjekter, slik at du kan fokusere på din drift og dine kunder.

IBalanse sommer 2011

side 21


Gjør

et godt produkt enda bedre! r Ku U

S

og

011

n2

ste - Hø

sr s k a t r u K u k kurs

ro A

ic ni M

sk

l ata

g! n 2011 deste for- Hø crorAS n FinUnipMi asse som

alog

ner

te Part

lera

Finn er for deg! som pass d Acce

Clou

Cloud Accelerate

Partner

Delta på kurs! Kursene for høsten 2011 arrangeres i våre kurslokaler i Bergen og Oslo. I tillegg kommer vi til 6 forskjellige byer med årsavslutningskurs i lønns- og regnskapsmodulen. I løpet av høsten vil alle kurs med varighet mindre enn 3 timer bli tilgjengelig som nettkurs.

Formen på kursene • • • •

Klasseromsundervisning Elæringskurs Nettkurs Bedriftstilpassede kurs

I vedlagte kurskatalog finner du en fullstendig oversikt over våre kurs.

For påmelding se våre kurssider på nett: http://kurs.unimicro.no

IBalanse sommer 2011

side 22


Effektiv Betalingsoppfølging Med effektive løsninger for betalingsoppfølging sikrer du din bedrift best mulig likviditet. Vår samarbeidspartner på inkasso, Akros AS, har lang erfaring i bransjen og gode rutiner både for innkreving og kundebehandling.

Hør bare hva en av kundene sier om Akros Inkasso: “Vårt firma Besteffekt as selger kosttilskudd på nett, direkte til konsument. Gjennomsnittssum per faktura er derfor lav, og antall inkassosaker betydelig. Ved hjelp av Akros´ evne til effektiv inkasso, har vi likevel klart å forsvare vårt tilbud om tilsendt faktura til nye kunder, innenfor normative rammer for tap på fordringer.”

Kjartan Foros,

Daglig leder i Besteffekt AS

Skaff deg oversikt over eiendomsforvaltningen

Uni Eiendom, effektiv programvare for Næringsutleie, Boligutleie og FDV. Programvare for oversiktlig eiendomsforvaltning:

Integrert med Uni Økonomi har du full kontroll på dine eiendommer.

Uni Eiendom, effektive løsninger innen Les mer på www.unipluss.no, eller kontakt oss for nærmere info: S. Rohde, 55 08 90 08 / 915 38 909 - hans@unipluss.no Boligutleie Hans - Næringsutleie - FDV Integrert med Uni Økonomi har du full kontroll på dine eiendommer. Les mer på www.unipluss.no, eller kontakt oss for nærmere info: Hans S. Rohde, 55 08 90 08 / 915 38 909 - hans@unipluss.no

ndom Uni Eiendom stem, mange -muligheter. Ett system, mange muligheter

Tlf.: 55 08 90 00 www.unipluss.no salg@unipluss.no

Besøksadresse: Kanalveien 109 5068 Bergen

Uni Pluss AS Postboks 87, Kristianborg 5822 Bergen


Uni videre:

Den teknologiske utviklingen går fort, og Uni Micro ønsker å være i absolutt front i så måte. Derfor planlegger og vurderer vi kontinuerlig nye fremtidsrettede produkter og løsninger som kan gi våre kunder et bedre og enda mer komplett produkt. Vi samarbeider også tett med noen utvalgte partnere (Microsoft Norge - NETS - Sticos - ENIRO) for å kunne tilby stadig bedre og mer brukervennlige løsninger i Uni Økonomi®.

UNI på MOBIL OG BRETT Utvalgte funksjoner i Uni Økonomi®, skal nå også fås på Mobil- og Brettplattformen. Dette betyr at du i løpet av året vil få tilgang til enkelte Uni Økonomi® funksjoner og oversikter - på din smartmobil/brett !

KOMMER FREMOVER ! • Uni Økonomi® Apps. for smartmobiler • Uni24 Reiseregning - Mobil/Brett • Uni24 Fakturamottak - Mobil/Brett • Uni24 Ordre - Mobil/Brett • Uni24 Nøkkeltall - Mobil/Brett • Uni24 Web Regnskap - (Windows Azure) utvidelser kommer ! • Uni24 E-læringskurs - (Windows Azure)

V3 Lønn vil få samme grensesnitt som andre Uni-moduler

• Uni CRM - Utvidet CRM-funksjonalitet i egen tilleggsmodul

Dokumentsystemet får utvidet mulighet for søk serienummer vil få utvidet funksjonalitet

• Nytt efakturaformat for det offentlige (“EHF”)

Uni App Store:

• SMS sendinger (masseutsendelser i Uni Økonomi®), uten kjøp av kontantkort • Uni Gadgets på skrivebordet, samt flere/bedre Widgets i Uni.

Ekstra funksjonalitet (Plugins) og Rapporter skal kunne kjøpes distribueres direkte fra Uni Økonomi®. Rapporter kan også prøves ut før man bestemmer seg for å kjøpe disse. Etterhvert vil man få mulighet til å kjøpe ekstra lisenser/moduler o.l. gjennom Uni App Store. NB ! Alle våre kunder kan nå få GRATIS tilgang til Sticos Oppslag i 3 mnd. Ta kontakt med salg@unimicro.no og be om tilgang. Vi knytter oss også tettere mot denne løsningen ved å gjøre søk i Sticos Oppslag - direkte fra Uni Økonomi®.

IBalanse sommer 2011

side 24


Det er bare å forsyne seg! Vi har en del kunder som fortsatt kjører Uni Økonomi® Classic (+). Vi utfører fortsatt vanlig vedlikehold på Classic serien, men siden disse programmene er bygget på eldre teknologi vil de ikke kunne kjøre på all ny maskinvare. En del kunder har fått problemer når de har kjøpt ny maskinvare og skal overføre Uni programmene.

LØSNINGEN ER:

Ta kontakt med vår salgsavdeling og be om å få oppgradere til Uni Økonomi® V3.

Selve oppgraderingen er GRATIS mot at det tegnes en ny support/vedlikeholdsavtale. Da får dere et topp moderne økonomisystem som ble kåret til Best i Test i PC World Norge høsten, 2010.

system l s p a k s n e reg ber 2010 kåret ti ges best v

Nor

test a eptem ® er 9. s Norges store i m o n o Uni Øk st” i PC World rogrammer. p e “Best i t i- og regnskaps økonom

IBalanse sommer 2011

side 25


Ik

:

elig dag på d e j k n ke e

år

1986:

Gründer Hans Jørgen Neset jobber deltid på hjemme kontoret på Øvre Helland. Forretningsideen er å skape et godt og brukervennlig økonomisystem. Utstyrt med kompetanse innen programmering og økonomi setter Hans Jørgen Neset i gang. Dette er i diskettenes storhetstid: 8”, 5 1/14” og 31/2”. Første DOS-versjon lanseres. I salg fram til 1994. Noen få er fortsatt i bruk...

1988:

Flerbrukerløsning Convoy regnskapfaktura-lønn ser dagens lys, er I salg frem til 1995.

Uni Micro har alltid vært tidlig ute med arbeidsbesparende løsninger og disse tidlige versjonene hadde innebygde remitterings rutiner.

1992:

Hans Jørgen jobber nå full tid i Uni Micro. Vi må videre og utvikling av en Windowsversjon starter.

1994-1995:

Sveinung Farestveit dukker opp og kan

tenke seg å jobbe i Uni Micro. Sveinung ernyutdannet utvikler, og viser raskt sine talenter og utviklingskapasiteten mangedobles. Sveinung har i årene etter vært en uvurderlig kapasitet for Uni Micro AS og er i dag en av selskapets største eiere. Uni Økonomi® går fra Dos til Windows og versjon 2 er klar for salg. Det er OL på lillehammer og og optimismen brer seg.

1997:

Microsoft arrangerer Win City på Lillehammer og vi drar over for å lære om SQLserver. Etter dette har SqlServer vært en viktig del av Uni Økonomi® • • • •

Utvikling av V3 starter Nytt design på V2 Best i Test – PC World 4 ansatte

1998 - 1999: I 1997 blir Uni Økonomi® best i test Fra venstre bak: Jan Indvær (mosoft as), Rune Farestveit, Louise Aursland, Aud Almenningen. Foran: Heidi Straume, Mark Brook, Hans Jørgen Neset og Sveinung Farestveit

IBalanse sommer 2011

side 26

• 8 ansatte • Åpner avdelingskontor i Bergen • Uni Micro har 2492 kunder og omsetter for 8 millioner.


2000:

Første DOS versjon. I salg fram til 1994. Fortsatt i bruk

• Uni Micro As omsetter for 13 millioner og har nesten doblet kundemassen på ett år. • 25 ansatte

Uni Økonomi® for Windows lanseres i 1994

2001:

• Blir Editors Choice i PC Magazine. • Oppretter avd. kontor i Haugesund • Lansering av Uni Økonomi® V3, som det har tatt over 4 år utvikle. Denne er basert på den mest moderne teknologi som finnes og Uni Micro har dermed utviklet 3 generasjoner av Uni Økonomi® helt fra bunnen av.

2003:

• Lansering av V3 eFaktura • Programpakker i V3: Start, Standard, Professional og Enterprise.

Uni Økonomi® V3 lanseres 2001

Uni Økonomi® får nytt design og mye ny funksjonalitet i 2010

2006

• Vi feirer 20 år i bransjen

2007

Med Uni 24 tar vi steget opp i skyen og inn i fremtiden..

• Vi oppretter Oslokontor

2010: • •

Uni går i skyen med Uni 24 Ny daglig leder

Best i test i PC WORLD Norge!

55 ansatte

Og det stopper ikke her. Vi har fullt av spennende prosjekter på tegnebrettet som vil forekle hverdagen for våre kunder også fremover!

i® b I 2010 blliir Uni Økonom

gjen! est i test i IBalanse sommer 2011

side 27


ystem s s p a k s e regn ber 2010 kåret til ges best v

Nor

tem st a er 9. sep Norges store te ® i m o n o Uni Øk st” i PC World rogrammer. sp te i t s e “B egnskap r g o i økonom

T l f. 5 6 5 9 9 1 0 0

Ibalanse sommer 2011  

Kundemagasin for Uni Micro AS