KBO Sportmenukaart

Page 1


Fithockey

45+ Voetbal

Fiets-Fit

Fiets-en-Geniet

StepBridge

Wandelen

Golf

bergwandelen

Trendweken

tennis

zwemmen



In Nederland neemt de vergrijzing de komende jaren snel toe. Door het aanbieden van sportaanbod dat is afgestemd op de wensen van ouderen kunnen ze worden verleid om meer te gaan sporten en bewegen en dat komt de gezondheid en fitheid van deze doelgroep ten goede.


Unieke samenwerking tussen de Unie KBO & NOC*NSF Tien sportbonden hebben een sportaanbod specifiek voor de senioren. Deze sporten zijn soms aangepast en andere hoeven niet aangepast te worden denk aan wandelen, fietsen en golfen. Deze sporten zijn laagdrempelig waardoor senioren gemakkelijk kennis kunnen maken met de sport, doormiddel van een kennismakingsles. Een van de partijen die sporten aanbieden in samenwerking met de sportbonden is de Unie KBO. Alle lokale afdelingen van de KBO krijgen de mogelijkheid om sport aan te gaan bieden in samenwerking met tien sportbonden. Dit zorgt ervoor dat de KBO’s professionele mensen uit de sport kunnen gebruiken om hun leden te laten sporten. Dit sluit ook goed aan bij de visie van de KBO om meer jonge ouderen aan zich te binden.

De tien sportbonden die nu deelnemen hebben aangegeven in een menukaart wat ze aanbieden. Mochten er andere vragen zijn vanuit de afdelingen van de KBO’s dan zullen ze alles in het werk stellen om dit te realiseren. Kortom sportbonden willen graag maatwerk leveren richting de KBO’s. Wanneer er interesse is om dit sportaanbod binnen uw KBO afdeling op te zetten is het goed om te weten dat het bijna geen extra tijd kost om dit te organiseren. De organisatie ligt namelijk bij de sportbond, verenigingen en de Unie KBO. Kortom wel een aantrekkelijk sportaanbod, geen organisatorische werkzaamheden.

Verschillende motieven om te gaan sporten Niemand is te oud om te sporten, ook niet om ermee te beginnen. Ruim 59% van de 45-plussers beleeft al plezier aan sport, 36% daarvan is lid van een sportvereniging. Sport en hogere leeftijd gaan dus prima samen. Dat bewijs wordt niet alleen geleverd door groeiende ledenaantallen bij de sportverenigingen, maar ook daarbuiten. Belangstelling voor fitnesscentra, golfbanen, wandeltochten, fietsroutes en het toenemende aanbod in actieve vakanties voor senioren, illustreren dat niemand te oud is om in actie te komen. Binnen een gezonde leefstijl zijn sport en bewegen niet meer weg te denken. Mensen blijven door te sporten langer gezond en fit. Een goede lichamelijke conditie zorgt er ook voor dat mensen meer weerstand opbouwen. Sporten zorgt ook voor sociale contacten. Door met anderen te sporten leg je gemakkelijker nieuwe contacten waaruit nieuwe vriendschappen ontstaan. Niet geheel onbelangrijk is dat mensen hierdoor plezier hebben om deel te nemen aan de sportactiviteiten, hierdoor blijven de senioren sport beoefenen. Gezond bewegen heeft dus niet alleen met gezondheid en fitheid te maken, gezelligheid speelt een minstens zo belangrijke rol. Wilt u gebruik maken van dit aanbod of heeft u vragen, neem contact op met de Unie KBO: 073 612 34 75 of per mail: uniekbo@uniekbo.nl

Wij wensen u veel sportplezier! Stella Salden Directeur Unie KBO Gerard Dielissen Algemeen Directeur NOC*NSF


Fithockey Fithockey is het nieuwste aanbod van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Fithockey is geschikt voor mannen en vrouwen. Het veilige hockeyspel wordt gespeeld op een kunstgrasveld met een zachte bal en een knots. Hockeyervaring is niet nodig. Belangrijk tijdens het spel is het sociale aspect, fysieke inspanning wordt altijd ge足 combineerd met gezelligheid en verbondenheid. Kortom fithockey is gezond en gezellig!


Doelgroep (leeftijd) Mannen en vrouwen vanaf 50 jaar. Het aanbod Elke deelnemer die zich meldt voor fithockey, krijgt de tijd zelf te ervaren of de sport iets voor hem of haar is. Bevalt het concept, dan wordt de man of vrouw lid van de vereniging en daarmee de hockeybond. De vereniging creëert een leuke sfeer en zorgt voor een enthousiaste en gemotiveerde spelbegeleider. Mede dankzij het promotie- en informatiemateriaal dat door de KNHB aan de verenigingen is uitgedeeld, wordt de doelgroep enthousiast gemaakt. Meer dan 500 vijftigplussers hebben al tijdens demonstratie­ trainingen van fithockey deelgenomen en 200 mensen zijn ondertussen lid van de vereniging bij hen in de buurt. Daar wordt fithockey wekelijks en gedurende het gehele jaar aangeboden. Meedoen? Samen met de KBO afdeling wordt vooraf bepaald wanneer en waar er een demonstratietraining plaats gaat vinden. De kosten en het vaste tijdstip van de training wordt ook in overleg bepaald. Voorwaarden Er zijn minimaal 8 deelnemers nodig voor fithockey. Met de KNHB wordt naar de mogelijkheden gekeken. • Als deelnemer raden we aan om sportkleding aan te doen en schoenen met een reliëf. • De deelnemers moeten wel zelfstandig kunnen lopen

Mogelijkheden tot maatwerk Elke vereniging is vrij om een specifieke doelgroep te bereiken. Zo bestaat er een oudere fithockey groep met leden in de leeftijd van 70 tot 90 jaar, maar er zijn ook jongere groepen met spelers van gemiddeld 65, 55 en 45 jaar. Elke doelgroep vraagt om een specifieke benadering, de KNHB kan de vereniging hierin helpen en adviseren. Afhankelijk van de achtergrond van de spelbegeleider is het mogelijk een speciale groep te bereiken en een training op maat te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een trainer die tevens fysiotherapeut is. Locaties waar fithockey word georganiseerd In elke provincie is de KNHB bereid om na te gaan of en waar er fithockey georganiseerd kan worden op een hockeyvereniging.

gegevens KNHB Wattbaan 31-49 3439 ML Nieuwegein T 030 751 34 00 fithockey@knhb.nl www.knhb.nl/competities/fithockey


45+ Voetbal Voetbal is de populairste teamsport van Nederland, maar (nog) niet voor ouderen. De KNVB wil dit veranderen door de voetbalsport toegankelijk te maken (en te houden) voor oudere spelers. De KNVB gaat samen met lokale verenigingen 45+ voetbal aanbieden aan de leden van de KBO aanbieden.


Doelgroep 45+ Binnen de doelgroep 45+ kan er onderscheid worden gemaakt op basis van levensfase. Enerzijds is er de groep van 45- tot 65-jarigen, die nog deelnemen aan het arbeidsproces en veelal in de avond of in het weekend sporten. Anderzijds is er de groep 60+ die gepensioneerd is en ook overdag kan en wil sporten. Beide doelgroepen behoren tot de scope van het 45+ voetbalproject. Het aanbod Het voetbalaanbod is aangepast aan de fysieke capaciteiten en wensen van de doelgroep. Uitkomen in competities is niet noodzakelijk, er kan ook alleen worden getraind bij een vereniging. Voor deelnemers is het vooraf mogelijk om een specifieke 45+ voetbal fittest af te nemen. Daarna starten de voetbaltrainingen. Deze trainingsvormen zijn specifiek ontwikkeld voor de 45+ doelgroep. In alle voetbalactiviteiten wordt een gedegen en goede warming-up en coolingdown verwerkt. Verder worden de wedstrijden of partijvormen aangepast. Zo zal er op een half veld zeven tegen zeven worden gespeeld. Voordeel hiervan is dat de spelers minder grote afstanden hoeven te overbruggen en meer balcontacten zullen hebben. Door deze aanpassingen zullen de deelnemers veel meer voldoening en plezier halen uit het voetbalspel. Voorwaarden Er zijn ongeveer veertien personen nodig die willen deelnemen. In overleg met de KNVB kan de KBO-afdeling kijken

naar de mogelijkheden voor 45+ voetbal bij lokale voetbalverenigingen. Kennismaking Bij elke voetbalvereniging in Nederland zou 45+ voetbal georganiseerd moeten kunnen worden. Hiervoor heeft de KNVB in de ‘45+ voetbal’ Proeftuin Nieuwe Sportmogelijkheden van NOC*NSF een toolkit ontwikkeld waarin alle ervaringen en kennis over (starten met) 45+ voetbal zijn vastgelegd. Deze toolkit bevat diverse items variërend van organisatorische tips, een fittest, tot speciale 45+ trainingsvormen en communicatiematerialen. Leden van de KBO kunnen vervolgens bij een voetbalvereniging een kennismakingstraject doorlopen bestaande uit een aantal trainingen. De trainingen worden overdag of in de avonduren gegeven, dit is afhankelijk van de wensen en samenstelling van de groep. Een trainer van de vereniging zal de trainingen verzorgen. De kennismaking is er op gericht om vanuit een éénmalig traject structureel 45+ voetbalaanbod binnen de vereniging te realiseren, als dit er nog niet was. Na afloop van het traject kunnen KBO-leden zelf bepalen om lid te blijven van de vereniging. Afhankelijk van de vraag in een bepaalde regio kan de KNVB samen met de lokale verenigingen tevens recreatieve 7x7 toernooien en competities aanbieden. Voor het starten met 45+ voetbal kan contact worden opgenomen met een KNVB-districtskantoor bij u in de buurt. De adres- en contactgegevens van deze kantoren zijn te vinden op www.knvb.nl . Meer informatie over 45+ voetbal van de KNVB is te vinden op www.voetbal.nl/7tegen7

Gegevens KNVB T 034 349 92 11 www.knvb.nl www.voetbal.nl/7tegen7


Fiets-Fit Fietsen is een laagdrempelige vorm van sport en bewegen. De Nederlandse Toer Fiets Unie maakt fietsen voor ouderen op verschillende niveaus mogelijk. De fietser met sportieve ambities kan aan zijn of haar conditie en rijtechniek werken door deel te nemen aan het trainings足 programma, Fiets-Fit.


Toerfietsverenigingen organiseren wekelijkse clubritten voor diverse niveaugroepen en organiseren daarnaast toertochten. Ook organiseren verenigingen vaak clubweekenden waarbij in een andere regio (binnen en soms buitenland) gefietst wordt. Doelgroep Fiets-Fit Alle 50 plussersleeftijden. Het aanbod Het Fiets-Fit trainingsprogramma van de NTFU is laagdrempelig en sluit goed aan op de doelgroep die kennis willen maken met de fietssport. De deelnemers maken in zes weken kennis met een sportieve vorm van fietsen, te weten toerfietsen (op een racefiets) of mountainbiken. Het programma vindt tweemaal per jaar plaats (maart en september). Onder begeleiding van een instructeur bouwen de deelnemers tijdens dit trainingsprogramma hun conditie op en leren zij de basis rijvaardigheidstechnieken van het mountainbiken of toerfietsen. Voorwaarden De deelnemers moeten wel al eens gefietst hebben maar hoeven nog geen specifieke ervaring te hebben met de fietssport. Het in bezit hebben van een sportieve fiets (racefiets of mountainbike) strekt ter aanbeveling maar er zijn ook verschillende startlocaties die de mogelijkheid bieden om een fiets te huren of lenen. Kennismaking Het Fiets-Fit programma heeft als doel mensen meer te laten bewegen en is tevens een kennismaking met de toerfietssport. Na afloop van het programma kunnen de deelnemers zelf bepalen of zij lid willen worden van een lokale toerfietsvereniging.

Verschillen in de regio? Het Fiets-Fit programma wordt twee keer per jaar, in maart en september, op ongeveer 50 verschillende locaties aangeboden. De startlocaties zijn terug te vinden op www.fiets-fit.nl . Is er geen startlocatie in de buurt van een lokale Unie KBO afdeling, neemt u dan contact op met de NTFU. In overleg kan de mogelijkheden tot maatwerk besproken worden.

Gegevens NTFU Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal T 0318 58 13 00 www.ntfu.nl


Fiets-enGeniet Natuurschoon, historie en de leukste terrassen voor koffie maken deel uit van de routes. Fiets & Geniet Natuurlijk! is laagdrempelig; iedereen kan er aan meedoen. Gemiddeld wordt er met een snelheid van 14 ĂĄ 15 kilometer per uur gefietst, de tochten variĂŤren van 15, 35 tot soms wel 60 of 80 kilometer. De gereden kilometers kunnen geregistreerd worden, waardoor de deelnemer uitgedaagd wordt om vaker te gaan fietsen.


Het voordeel van het verenigingslidmaatschap is dat de fiets tegen schade verzekerd is en dat leden ook kunnen deelnemen aan andere verenigingsactiviteiten / uitjes. Ook kan men kiezen om het blad FietsActief te ontvangen i.p.v. het bondsmagazine. Doelgroep (leeftijd) Alle leden van de KBO. Het aanbod Op werkdagen in de periode maart t/m oktober structureel in groepsverband op recreatief niveau. Fietsers die geen lid willen worden van een vereniging, worden geprikkeld vaker mee te rijden in georganiseerde tochten. Online kunnen de deelnemers een logboek bij­ houden en daar hun gefietste kilometers registreren. Rolverdeling Gemeenten kunnen een belangrijke rol vervullen bij de promotie van het programma onder senioren en de samenwerking tussen lokale organisaties. Soms zijn ouderen- en welzijnorganisaties en fietsverenigingen niet van elkaars bestaan op de hoogte. Daarnaast weten veel ouderen niet dat bij hen in de buurt op recreatief niveau in verenigingsverband gefietst wordt of dat er recreatieve toertochten georganiseerd worden. De NTFU biedt haar verenigingen ondersteuning in de vorm van een verenigingstoolkit, kaderopleidingen voor recreatieve fietsbegeleiders en promotiemateriaal. voorwaarden Naast georganiseerde toertochten kunnen senioren wekelijks met de club meefietsen. De voorwaarden om deel te nemen aan deze wekelijkse recreatieve clubritten variëren per vereniging.

Mogelijkheden tot maatwerk In gemeenten waar nog geen fietssport aanbod voor senioren bestaat, kunnen KBO afdelingen met de NTFU de mogelijkheden tot maatwerk verkennen. Dit maatwerk kan bestaan uit het opstarten van nieuwe fietsactiviteiten voor senioren binnen de lokale fietsvereniging tot het opstarten van een eigen ‘KBO’ Fiets&Geniet groep door bijvoorbeeld recreatieve fietsbegeleiders op te laten leiden bij de NTFU. Op www.fietsengeniet.nl zijn alle verenigingen terug te vinden die een sportaanbod voor senioren aanbieden.

Gegevens NTFU Landjuweel 62 3905 PH Veenendaal T 0318 58 13 00 www.ntfu.nl


StepBridge

StepBridge. Bridgen wanneer je wilt, elke dag, elk uur van de dag. Bridge wordt veel gespeeld in clubverband maar dat kan ook van huis uit, via de computer. De Nederlandse Bridge Bond stimuleert de bridgesport op zoveel mogelijk manieren en wil daarom ook de leden van Unie KBO een lidmaatschap van StepBridge aanbieden.


Bij de aanvraag van een proeflidmaatschap wordt het nieuwe lid van StepBridge compleet begeleid. Hij krijgt via de mail een uitwerking van het programma en hij kan de klantenservice voor hulp benaderen. Na het proeflidmaatschap kan het lid zelf bepalen om lid te blijven van de internet vereniging. Het lid kan, als hij dat wil, deelnemen aan toernooien op internet. Verschillen in de regio? geen Doelgroep De bridgende leden van het KBO. Het aanbod Het ontwikkelen van een aparte ‘kamer’ binnen StepBridge voor alleen KBO leden. ( Een aparte kamer kan worden gefaciliteerd bij minimaal 700 KBO lidmaatschappen) Met elkaar afspreken om te bridgen kan altijd. StepBridge is zeer eenvoudig te bedienen en volledig Nederlandstalig bridgeprogramma. De KBO-er kan op StepBridge zelf bridgen of als toeschouwer meekijken bij andere bridgers. Het is een internet community (sociaal netwerk) met een intensief gebruik en een hoge waardering. De Stepbridgers kunnen via een chatprogramma met de andere leden communiceren. Voorwaarden Lidmaatschap van het KBO. Kennismaking Afhankelijk van de vraag in een bepaalde regio kan StepBridge een demonstratie op de computer verzorgen.

Starten met bridge of bridgegroepen? Afdelingen van de KBO die geïnteresseerd zijn om bridge aan te bieden aan hun leden kunnen informatie opvragen bij de Nederlandse Bridge Bond.

Gegevens StepBridge www.stepbridge.nl Gegevens KBO/StepBridge www.uniekbo.nl/ontspanning Gegevens NBB Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht T 030 275 99 99 www.bridge.nl


Wandelen Wandelen is de populairste breedtesport van Nederland. De KNBLO-NL werkt voortdurend aan het verbeteren van het wandelsportaanbod. De KNBLO-NL doet dit door zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de motieven van wandelaars. Het wandelaanbod krijgt vorm bij de 1000 evenementen die onder de vlag van de KNBLO-NL worden georganiseerd en in de vorm van training en begeleiding. De KNBLO-NL wil de wandelsport nog meer dan al het geval is toegankelijk maken voor de doelgroep 45+. De KNBLONL werkt daarin samen met ongeveer 150 wandeltrainers en begeleiders en bijna 600 aangesloten lidorganisaties.


Kennismaking In het kader van kennismaking kan een kennismakingsdag worden georganiseerd waarin KBO leden een divers wandelaanbod krijgen (bijvoorbeeld: wandeltest, nordic walking, gps wandelen). Op basis van de belangstelling kan dan een vervolgaanbod worden georganiseerd. De kennismaking wordt aangeboden door een trainer en/of vereniging van de KNBLO-NL. Doelgroep Binnen de 45+ doelgroep kan er nader onderscheid worden gemaakt op basis van levensfase en beweegmotieven. Enerzijds is er de groep van 45- tot 65-jarigen, die nog deelnemen aan het arbeidsproces en veelal in de avond of in het weekend sporten. Anderzijds is er de groep 60+ die gepensioneerd is en ook overdag kan en wil sporten. Beide doelgroepen behoren tot de scope van het 45+ wandelaanbod. In het aanbod zal verder worden aangesloten bij de beweegmotieven: uitstroom uit een eerste sportcarrière (45+), prestatiegericht trainen voor deelname aan evenementen (45-65), verlengen van sportcarrière (65+). Het aanbod Het wandelaanbod is aangepast aan de fysieke capaciteiten van de doelgroep. Er wordt onderscheid gemaakt in aanbod voor beginnende wandelaars die streven naar een verbetering van hun leefstijl, aanbod voor sportieve wandelars die doelgericht trainen voor het leveren van een sportieve prestatie en aanbod voor ouderen die fysiek minder belastbaar worden en waarbij het aanbod tot doel heeft de sportcarrière zolang mogelijk te kunnen verlengen. Voorwaarden Voor het aanbod zijn ongeveer 10 personen nodig. Met de KNBLO kan gekeken worden naar de mogelijkheden.

KBO leden kunnen zelf bepalen om lid te worden van een vereniging, individueel lid te worden of om als afdeling geheel aan te sluiten bij de KNBLO-NL. Bij deze laatste optie zal de KNBLO-NL binnen de betreffende afdeling zorgen voor het opleiden van kader. Verschillen in de regio en lokale verschillen? Het aanbod van trainers en verenigingen verschilt per regio en per plaats.

Gegevens KNBLO-NL KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland Postbus 1020 6501 BA Nijmegen T 024 365 55 75 www.wandel.nl www.landelijkwandelprogramma.nl


Golf Met in totaal 350.000 leden is de Nederlandse Golf Federatie de derde sportbond van Nederland geworden. Toch is het voor veel startende golfers moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat de sport allemaal te bieden heeft. Om te beginnen is golf een redelijk technische sport waarbij spelregels een belangrijke rol spelen. Het examen voor het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) is de eerste stap waarin de technische vaardigheden van de golfer en de regelkennis worden getoetst. Met het behalen van het GVB zet de golfer een verdere stap in de wereld van verenigingen en golfbanen.


Kennismaking U kunt een clinic volgen, een paar introductie- of proeflessen nemen of een GVB halen. U kunt in golf een dagkaartje kopen, lid worden of een jaarkaart kopen. Vaak kan materiaal in het begin worden geleend. Kortom het is veel eenvoudiger om de golfsport te ervaren dan menigeen denkt. Zeer veel banen staan open voor mensen die eens een paar ballen op de oefenbaan willen slaan of een proefles willen nemen. Doelgroep 45-plussers Het aanbod Golf is een sport die vanaf een zeer jonge leeftijd (5 jaar) tot zeer hoge leeftijd beoefend kan worden. Vele tienduizenden mensen van 55 jaar en ouder blijven dagelijks in beweging door oefenballen te slaan of een rondje van 9 of 18 holes te spelen, uiteraard altijd in de buitenlucht. Er zijn in Nederland zelfs tientallen golfers die ouder zijn dan 90 jaar en die nog dagelijks een rondje golfen. Beginnen met golf betekent dus vaak een leven lang sport. Dit is ook het grote voordeel van golf, u kunt in beweging blijven en van de natuur blijven genieten. Daarnaast biedt de golfsport veel mogelijkheden om in een sociale sfeer te recreëren. Om ervoor te zorgen dat u de golfsport ook daadwerkelijk tot op hoge leeftijd kunt blijven beoefenen, is het van belang de fysieke consequenties van golf te kennen. De Nederlandse Golf Federatie heeft een fysiek programma voor senioren ontwikkeld. Een dvd met allerhande rek- en strekoefeningen en oefeningen ter voorkoming van blessures is ontwikkeld om de oudere golfer te bedienen. Voorwaarden Minimaal één deelnemer.

Verschillen in de regio en lokale verschillen? Er zijn geen verschillen per regio. Overal waar een vereniging zit is de mogelijkheid om te golfen. Op www.ngf.nl treft u een banengids aan waarop alle golfbanen van Nederland staan. Het is aan te raden van tevoren even te bellen wat u kunt verwachten.

Gegevens NGF Burg. Verderlaan 17 3544 AD Utrecht T 030 242 63 70 senioren@ngf.nl www.ngf.nl www.golfsite.nl/banen


Berg足 wandelen

Wandelen in een prachtig berglandschap is niet alleen gezond voor het lichaam, maar geeft ook geestelijke ontspanning. Daarnaast geeft het een gevoel van vrijheid, en het plezier van het ontdekken van nieuwe gebieden en prachtige natuur. Speciaal voor de wandelaar die een stapje hogerop wil heeft de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging de workshop Bergwandelen ontwikkeld.


Doelgroep Om de (beginnende) bergwandelaar goed en veilig op weg te helpen zodat deze een optimale berg-ervaring mag verwachten, heeft de NKBV de Bergwandelworkshop ‘Voorbereid, Verantwoord en Fit de bergen in’ ontwikkeld. De Bergwandelworkshop speciaal voor 50 plussers is deels aangepast, maar is zeker niet minder sportief dan de reguliere workshop. Iedereen met een goede basis conditie kan meedoen aan de Bergwandelworkshop. Er wordt rekening gehouden met de conditie van de deelnemers. Het aanbod Steeds meer mensen gaan ’s zomers de bergen in. Wandelen in de bergen is dan ook een fantastische ervaring. De activiteit combineert op een ideale wijze sportief bewegen met een unieke natuurbeleving, waarbij je jezelf helemaal kunt opladen. De Nederlandse Klim- en Bergsport Ver­ eniging wil dit enthousiasme stimuleren en ondersteunen. De workshop gaat in op thema’s als voorbereiding, tochtenplanning, uitrusting, wandeltechniek, weer, alpiene gevaren, milieu, gezondheid en veiligheid. De onderwerpen worden levendig ondersteund door talloze beelden en verhalen uit de eigen ervaring van de docent. Daarnaast ontvangt u gratis het boekje Bergwandelen. De workshop duurt twee dagen (incl. 2 overnachting) en wordt gegeven vanuit de NKBV berghut in de Belgische Ardennen. Deze Belgische berghut bevind zich in Sy, een plaatsje in het beboste dal aan de rivier de Ourthe, zo’n 40 km ten zuiden van Luik.

Voorwaarden Voor deelname aan de Bergwandelworkshop is een lid­ maatschap van de NKBV niet noodzakelijk. Het lidmaatschap wordt echter wel aanbevolen in combinatie met de goedkope NKBV Reisverzekering met bergsportdekking. Met het NKBV lidmaatschap heeft u tot wel 50% korting in meer dan 2000 berghutten, daarnaast gaat bijna een kwart van het lidmaatschapsgeld naar het onderhoud van de natuur, paden en berghutten in de Alpen. 55.000 leden steunen de NKBV, en maken gebruik van de voordelen van het lidmaatschap. Kijk voor meer informatie op www.nkbv.nl Bergsport Reizen Helemaal enthousiast over bergwandelen na deze workshop? Dan is een 50+ bergsportreis misschien wel de volgende stap. De NKBV organiseert speciaal voor 50-plussers twee verschillende wandelreizen vanuit een com­ fortabel hotel, acht verschillende huttentochten (waarvan drie tochten ook over gletsjers gaan), drie Vreemde Voettochten door bijzondere gebieden en een Bergsportkamp. De NKBV heeft jarenlange ervaring in het organiseren van bergsport cursussen waarbij de zondag vrijgehouden kan worden. Het aanbod kan exclusief voor de KBO leden worden samengesteld! Bekijk het complete aanbod op www.bergsportreizen.nl

Gegevens NKBV Afdeling Sportaanbod Houttuinlaan 16a 3447 GM Woerden T 0348 48 40 65 www.sportaanbod@nkbv.nl


Trendweken

Bewegen bij de gymvereniging betekent verantwoord, gevarieerd en samen bewegen in een groep. Er kan deelgenomen worden aan de zogenoemde Trend足weken, bewegen in blokken van een aantal weken. De KNGU gaat samen met de lokale verenigingen beweeg足activiteiten aan足 bieden aan de leden van de Unie KBO.


Doelgroep Mannen en vrouwen vanaf 45 jaar kunnen deelnemen aan een Trendweken­serie bij de gymvereniging in de buurt. Gezamenlijk verantwoord bewegen bij de gymvereniging staat voor je fitter gaan voelen, spieren soepel maken/ houden en de conditie op peil brengen/houden. Het aanbod • Beweegaanbod van een afgesproken aantal weken wordt afgestemd met de lokale gymvereniging en de KBO-leden • U neemt deel zonder lid te worden van de gymvereniging • Inhoud van een aanbod kan zijn: sport en spel, bewegen op muziek, jeu de boules, sportief wandelen, conditielessen, circuitonderdelen etc. • Tijd voor een kopje koffie of thee na de tijd • Gecertificeerde leiding voor de groep • Gratis proefles Kennismaking In bijna ieder dorp of stad is een gymvereniging. Gezamelijk kunt u in uw eigen omgeving kennismaken met het beweegaanbod van de Trendweken. In overleg met de lokale gymvereniging en de KBO-leden wordt gekeken welk aanbod er geboden kan worden en of het overdag of in de avond gaat plaatsvinden.

Voorwaarden Er zijn ongeveer 12 deelnemers per Trendwekenserie nodig. Met de KBO afdeling, gymvereniging en de KNGU kan gekeken worden naar de mogelijkheden. Kosten Aan een Trendwekenserie zijn kosten verbonden. Voor het aantal weken dat er wordt deelgenomen betaald men in overleg met de gymvereniging een bedrag.

Gegevens KNGU Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen T 055 505 87 00 www.kngu.nl


Tennis

Tennis is geen blessuregevoelige sport. Dat tennis geen contactsport is draagt daar aan bij. Tennis is bovendien een sport die men gemakkelijk, in overleg weliswaar met zijn/haar partners en tegenstanders, in zijn of haar eigen tempo uitvoert. Even pauze nemen om de ballen te rapen, om van baanhelft te wisselen, om zich te concentreren om te serveren. Tennis biedt in dat opzicht een mooie mengeling van inspanning en ontspanning. En dat maakt de tennissport juist voor ouderen een aantrekkelijke sport.


Doelgroep tennis bij verenigingen Tennis is een uitermate geschikte sport voor jong en oud. Sla de krant open, zet de radio of televisie aan en het gaat over gezondheid. ‘Dr. Frank’ is een algemeen begrip en programma’s als ‘De Afvallers’ zijn een hit. Ons kikkerland is in een hype, de gezondheidshype. Iedereen ziet in dat sporten gezond is. Nederlanders kiezen bewust voor een fit en gezond leven met sport, met tennis. Waarom beginnen met tennis? Voor tennissers geldt dat gezond bezig zijn een belangrijk motief is om aan sport te doen. Tennissers zijn daarnaast echter, gericht op plezier beleven en op het samen sporten. Ook vinden tennissers het belangrijk dat de sport hen boeit en dat ze er nieuwe vaardigheden leren. Men herkent tennis als een activiteit waar men op een sociale en gezonde manier bezig is en waar men veel plezier kan beleven, ook aan het onderlinge wedstrijdelement. Het aanbod Vrijwel elke tennisvereniging biedt de mogelijkheid om de sport tennis te proberen en deel te nemen aan activiteiten. Ook zijn er gerichte ‘maak kennis met tennis’ trajecten waarbij de deelnemers bijvoorbeeld een aantal lessen kunnen volgen tegen een gereduceerd tarief om tennis te ervaren. Afhankelijk van de vraag in een bepaalde regio kan de KNLTB hierin een rol spelen.

Voorwaarden Als je met 2 spelers bent, kun je al tennissen. De voorwaarden waaronder men kan deelnemen aan verenigingsactiviteiten verschillen per vereniging.

Gegevens KNTLB Bondsbureau Displayweg 4 3821 BT Amersfoort T 088 130 26 00 www.kntlb.nl


zwemmen Mijn Zwemcoach is geschikt voor iedereen die in zijn eigen tijd, op zijn eigen niveau baantjes wil zwemmen. Het doel van Mijn Zwemcoach is om je persoonlijke doelen te bereiken, zoals het verbeteren van de conditie en /of techniek. Het programma is in elk gewenst zwembad uit te voeren.


Doelgroep Voor iedereen die in zijn eigen tijd baantjes wil zwemmen. Het aanbod Met Mijn Zwemcoach wil de KNZB de recreatieve baantjeszwemmer een aanbod doen met diverse producten en diensten, zonder dat men lid hoeft te worden van een vereniging. Doel van Mijn Zwemcoach is je persoonlijke doelen te bereiken, zoals het verbeteren van je conditie of techniek. Dit doe je met behulp van persoonlijke trainingsschema’s. Ook kun je deelnemen aan speciale techniek­clinics en evenementen, ontvang je tips en tricks om jezelf te ver­ beteren, krijg je korting op de producten uit de webshop en nog veel meer. Voorwaarden Voor deelname dient men over een zwemdiploma te beschikken en is beheersing van de schoolslag gewenst. Mijn Zwemcoach Enthousiast geworden? Dan kunt u lid worden van Mijn Zwemcoach. Als lid van Mijn Zwemcoach kunt u o.a. gebruik maken van: • Persoonlijke trainingsschema’s op vier niveaus • Techniekvideo’s • Vragen stellen aan Jacco Verhaeren (Bondscoach van de Nederlandse zwemploeg) en andere deskundigen

• Tips & tricks • Regionale techniekclinics onder leiding van professionele trainers • Voorrang op tickets van Nationale zwemevementen • Deelname aan evenementen (gratis of met korting) zoals lokale Uurchallenges en een groot landelijk evenement Kennismaking U kunt kennismaken met Mijn Zwemcoach door middel van twee gratis trainingen op uw eigen zwemniveau. Deze trainingen kunt u aanvragen door u op www.mijnzwemcoach.nl aan te melden voor de preview. Heeft u specifieke vragen? Stuur dan een mail naar mijnzwemcoach@knzb.nl. U kunt zich aanmelden bij MijnZwemcoach@knzb.nl. Vermeld in uw email uw niveau: 1. Startende zwemmer (alleen schoolslag) 2. Recreatieve zwemmer (schoolslag en beginnend borstcrawl) 3. Sportieve zwemmer (alleen borstcrawl) 4. Prestatieve zwemmer (wedstrijdzwemmer) Locatie U kunt bij elk gewenst zwembad terecht. Kosten De kosten voor het lidmaatschap van Mijn Zwemcoach zijn € 29.95 per jaar, de. De toegang tot het zwembad is hier niet bij inbegrepen.

Gegevens KNZB mijnzwemcoach@knzb.nl T 030 751 32 00 www.mijnzwemcoach.nl



Stuur deze kaart op naar: Unie KBO, Postbus 325 5201 AH ‘s-Hertogenbosch

E-mail:

Telefoonnummer:

Woonplaats:

Postcode:

Straatnaam:

Achternaam:

Naam:

Afdeling:

Aankruisformulier


Anders Heeft u interesse in een sport die niet op deze menukaart staat? Vul deze dan hier in. Wij kijken wat de mogelijkheden zijn.

Zwemmen Met Mijn Zwemcoach wil de KNZB de recreatieve baantjeszwemmer een aanbod doen met diverse producten en diensten, zonder dat men lid hoeft te worden van een vereniging. Mijn Zwemcoach is geschikt voor iedereen die in zijn eigen tijd, op zijn eigen niveau baantjes wil zwemmen.

Tennis Tennis is een geschikte voor om te bewegen voor jonge senioren en oudere senioren. De Mogelijkheid bestaat om trainingen/ lessen te volgen die georganiseerd zijn door de KNLTB. Op deze manier kunt u de sport snel aanleren en er plezier aan beleven.

Trendweken Bewegen bij de gymvereniging betekend verantwoord, gevarieerd en samen bewegen in een groep. Er kan deelgenomen worden aan de zogenoemde Trendweken, bewegen in blokken van een aantal weken. De KNGU gaat samen met de lokale verenigingen beweegactiviteiten aanbieden aan de leden van de Unie KBO in overleg.

Bergwandelen Voorbereid, Verantwoord en Fit de bergen in. Wandelen in de ruige en wilde bergnatuur is niet alleen gezond voor het lichaam, maar geeft ook geestelijke ontspanning, een gevoel van vrijheid, en het plezier van het ontdekken van nieuwe gebieden en mensen. Speciaal voor de beginnende bergwandelaar heeft de NKBV de workshop Bergwandelen ontwikkeld.

Golf Met in totaal 350.000 leden is de Nederlandse Golf Federatie de derde sportbond van Nederland geworden. Om te beginnen is golf een redelijk technische sport waarbij spelregels een belangrijke rol spelen. Het examen voor het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) is de eerste stap waarin de technische vaardigheden van de golfer en de regelkennis worden getoetst. Met het behalen van het GVB zet de golfer een verdere stap in de wereld van verenigingen en golfbanen.

wil de wandelsport nog meer dan al het geval is toegankelijk maken voor de doelgroep 45+. De KNBLO-NL werkt daarin samen met ongeveer 150 wandeltrainers en begeleiders en bijna 600 aangesloten lidorganisaties.

kruis aan waar u interesse in heeft Fithockey Fithockey is het nieuwste aanbod van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Fithockey is geschikt voor mannen en vrouwen. Het aangepaste hockeyspel wordt gespeeld op een kunstgrasveld met een zachte bal en een stick. Hockeyervaring is niet nodig. Belangrijk tijdens het spel is het sociale aspect, fysieke inspanning wordt altijd gecombineerd met gezelligheid en verbondenheid. Kortom fithockey, gezond en gezellig! 45+ Voetbal Voetbal is de populairste teamsport van Nederland, maar (nog) niet voor jonge ouderen. De KNVB wil dit veranderen door de voetbalsport toegankelijk te maken (en te houden) voor oudere spelers. De KNVB gaat samen met lokale verenigingen 45+ voetbal aanbieden aan de leden van Unie KBO aanbieden. Fiets-Fit Fietsen is een laagdrempelige vorm van sport en bewegen. De Nederlandse Toer Fiets Unie maakt racefietsen voor senioren op verschillende niveaus mogelijk. De fietser met sportieve ambities kan aan zijn of haar conditie en rijtechniek werken door deel te nemen aan het trainingsprogramma, Fiets-Fit. Fiets-en-Geniet Natuurschoon, historie en de leukste terrassen voor koffie maken deel uit van de routes. Fiets & Geniet Natuurlijk! is laagdrempelig; iedereen kan er aan meedoen. Gemiddeld wordt er met een snelheid van 14 ĂĄ 15 kilometer per uur gefietst, de tochten variĂŤren van 15, 35 tot soms wel 60 of 80 kilometer. De gereden kilometers kunnen geregistreerd worden, waardoor de deelnemer uitgedaagd wordt om vaker te gaan fietsen. StepBridge Bridgen wanneer je wilt, elke dag, elk uur van de dag. Bridge wordt veel gespeeld in clubverband maar dat kan ook van huis uit, via de computer. De Nederlandse Bridge Bond stimuleert de bridgesport op zoveel mogelijk manieren en wil daarom ook de leden van Unie KBO een lidmaatschap van StepBridge aanbieden. Wandelen is de populairste breedtesport van Nederland. De KNBLO-NL werkt voortdurend aan het verbeteren van het wandelsportaanbod. Het wandelaanbod krijgt vorm bij de 1000 evenementen die onder de vlag van de KNBLO-NL worden georganiseerd en in de vorm van training en begeleiding. De KNBLO-NL




Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.