Page 1

UNIECHEMIE

FIGURES

FACTS

Jaargang 2 | nummer 1 | 2014

KOUD Ontdek in veel n heel 20 minute waarmee u e informati e tijd uw n nog la g doet! voordeel

Andries Bos over ILT inspecties

Alles over ECOLINE van BITZER Aldo Crepaldi LU-VE Group Pool Koudetechniek & Klimaatbeheersing: meegroeien met marktvraag

‌en meer!

Figures & Facts is een uitgave van Uniechemie BV importeur en groothandel in de koudetechniek en airconditioning.


UNIECHEMIE

FIGURES

FACTS

Uniechemie heeft als importeur/groothandel een uitstekende naam in de koudetechniek en airconditioning. Onze circa 50 medewerkers zetten zich enthousiast in voor een optimale dienstverlening, advisering en service. Het productenpakket is zeer herkenbaar en beantwoordt nagenoeg geheel aan de behoefte van de koeltechnische installatiebedrijven. Naast deze activiteiten als handelsonderneming bieden het eigen koelgasafvulstation en unitbouw van Uniechemie nog veel extra mogelijkheden. Wij zien het als onze missie zowel onze klant als onze leverancier ten dienste te staan.

Beste lezer, 2014 is begonnen. Een spannend jaar, waarin veel vragen op ons af komen. Zoals: hoe gaat het met het uitfaseren van de HCFK’s, in het bijzonder R22? Wat zal er gebeuren nu er een nieuwe F-gassen verordening van kracht wordt? Zal dit een effect hebben op de keuze van het koudemiddel? Wat zijn de mogelijkheden van de nieuwe op HFO’s gebaseerde koudemiddelmengsels? Hoe gaat het met de markt? Zullen de lang uitgestelde investeringen in koelinstallaties eindelijk loskomen? Wat zijn de kansen voor onze koeltechnische branche als het gaat om duurzaamheid in gebouwen, utiliteit of koelhuis? In hoe verre krijgen wij dan te maken met Breeam-NL, het keurmerk voor het bepalen van die duurzaamheid in gebouwen? Eén ding is zeker: ook dit jaar zijn er weer subsidies EIA, SDE en MIA voor onze installaties. Die stimuleren in ieder geval de markt en dat heeft de branche wel nodig. Het thema van deze tweede editie van ons magazine Figures & Facts heeft als thema: koude. Wij hopen dat u hier warm voor loopt en wensen u veel leesplezier. Chris van der Lande Directeur

Uniechemie B.V. Aruba 21 | 7332 BJ Apeldoorn Telefoon 055 533 45 29 Fax 055 533 37 29 www.uniechemie.nl


Wat is koude? Voor velen een relatief begrip. Het absolute nulpunt is de laagste temperatuur die er bestaat. Deze temperatuur is -273,15°C (0 Kelvin). Het daadwerkelijk bereiken van die temperatuur is tot op heden onmogelijk gebleken, maar wetenschappers zijn er wel in geslaagd temperaturen net boven het absolute nulpunt te bereiken: 10-12 K. Onlangs is er door de Kepler telescoop een planeet ontdekt waarbij de temperatuur zich naar schatting één graad boven dit absolute nulpunt bevindt. De koudste plek op aarde is de stad Jakoetsk in het verre oosten van Siberië.

KOUDE Jan Dohmen is samen met zijn afdeling bij Uniechemie project-

matig elke dag actief met het fenomeen koude: “De eisen aan koude worden steeds complexer. Dat komt o.a. omdat de vele facetten van koude beter beheerst moeten worden, de eisen voor het bewaren van bederfelijke producten steeds strenger worden (HACCP) en omdat er steeds meer onderhoud nodig is (EPBD). De nieuwe trend naar ‘all electric’ leidt er toe dat steeds meer koude overgaat naar verwarmen en wel met een warmtepomp die wij natuurlijk ook ontwerpen.

Koude is veelzijdig. Soms moet je snel afkoelen, dat noemt men shockvriezen. Daarbij wordt het product, bijvoorbeeld pizza’s, in zeer korte tijd tot ver onder het vriespunt gebracht. Door deze snelle temperatuurdaling blijft de structuur van het product intact en de kwaliteit gewaarborgd. Soms kan dit niet want er gaat ook vocht verloren. Een voorbeeld hiervan is vlees, dit moet je rustig afkoelen. Koel je het vlees uiteindelijk onvoldoende, dan laat dat zich weer lastig mechanisch slicen. Wij maken installaties die tot uitersten gaan; van verdampen bij -95°C voor het reinigen van biogassen tot verdampen bij +7°C á +10°C voor het koelen en verwarmen van gebouwen.

De stad Jakoetsk

De Kepler telescoop

Een heel ander aspect van koude, waar we steeds weer mee te maken krijgen, is klimaatbeheersing. Ventileren is goed en gezond, maar daar heb je ook koude bij nodig om de temperatuur en de vochtigheid op een voor alle aanwezigen prettig peil te houden. De ene kou is dus de andere niet en koude bepaalt in hoge mate de eindkwaliteit.”

Koude is ook warmte “Koude staat tegenwoordig niet meer alleen, want koude is ook warmte. Daarmee sluit het steeds meer aan op zo zuinig mogelijk koelen en verwarmen. Met 1kW elektriciteit maak je, afhankelijk van de gewenste temperaturen, zo’n 3kW koude en 4kW warmte. De warmtepompen die wij bij Uniechemie maken, kunnen zelfs bijna 7kW warmte uit 1kW elektriciteit halen. Het mooiste is natuurlijk als de installatie zowel kan koelen als verwarmen. Veelal is de vraag niet gelijktijdig, daarom is warmte bufferen het efficiëntst. Met de opslagvaten van DK-Kälte gaat dat het best. Een besturing maken is tegenwoordig met de standaard regelsystemen van Dixell eenvoudig. Vanzelfsprekend ook met vraaggestuurde setpointverschuiving. Uitgelezen kansen voor onze koeltechnische branche. Kortom, bij Uniechemie lopen wij warm voor koude! Wij geven altijd een advies op basis van onderzoek naar wáár en in wélke situatie u precies koude wilt toepassen. Wij kennen al deze toepassingen en verstrekken daarop gebaseerd een gedetailleerd advies,” besluit Jan Dohmen.

VOLG ONS OP LINKEDIN! Uniechemie is ook te vinden op LinkedIn. Volg ons voor recente updates en maak deel uit van het uitgebreide Uniechemie netwerk.

Figures & Facts | 1


Ruud van Dissel, sales manager Benelux voor BITZER:

“Bij totale koelinstallaties zijn zeker nog slagen te maken op het gebied van energetisch verbruik” De compressor is het hart van een koel- of airconditioningsysteem en moet volledig betrouwbaar zijn werk doen. Al meer dan 75 jaar staat de naam BITZER wereldwijd voor toonaangevende compressortechnologie waarmee eindgebruikers compleet kunnen vertrouwen op hun koelings- of airconditioningapplicatie. Ruud van Dissel is sales manager Benelux voor BITZER: “Momenteel verandert de markt in hoog tempo door tal van nieuwe producten, mogelijkheden en innovaties binnen ons vak. Je mag stellen dat BITZER voorop loopt met deze innovaties en ontwikkelingen. Niet alleen streeft BITZER naar zo energetisch mogelijke compressoren, neem bijvoorbeeld de nieuw ontwikkelde ECOLINE, maar ook werkt BITZER eraan dat diezelfde compressoren zo energetisch mogelijk in het systeem geïntegreerd kunnen worden. Bedoeld om daarmee ook op energetisch gebied een totaaloplossing te creëren voor zowel unitbouwers zoals Uniechemie als haar eindklanten. Dus bij totale koelinstallaties zijn zeker nog slagen te maken op het gebied van energetisch verbruik, vooral als je kijkt naar hoe deze installaties gebruikt en ingeregeld worden.” ECOLINE: inspelend op cruciale marktontwikkelingen Op energetisch gebied zijn vooral de ECOLINE compressoren van BITZER bijzonder: “ECOLINE is vanuit BITZER zelf opgestart en komt voort uit cruciale marktontwikkelingen, vooral vanuit het aspect energie. Deze compressoren heeft BITZER hierbij volledig geoptimaliseerd voor de HFK koudemiddelen, maar ook voor propaan is deze reeks prima toepasbaar. Inmiddels heeft BITZER deze compressoren ook voorzien van een frequentieregelaar en hiermee het inzetgebied aanzienlijk verbreed. BITZER gaat nu tot 87 Hertz met een compressor waardoor de compressor in kwestie 70% meer capaciteit haalt ten opzichte van een 50 Hertz toepassing. Daar heeft BITZER het dus over grote verbeterslagen. BITZER heeft hierbij naar het totaalplaatje gekeken, ook vanuit het perspectief om de juiste motor voor de juiste toepassing te selecteren. Vandaar dat BITZER nu binnen de ECOLINE voor één compressor drie motorversies heeft.”

Figures & Facts | 2

BITZER kantoor in Sindelfingen Duitsland

Lange relatie met Uniechemie Uniechemie is al meer dan 70 jaar de vertegenwoordiger van BITZER compressoren. Ruud van Dissel: ”Zij waren van oudsher voor ons de eerste en enige verdeler in de Nederlandse markt. De kennis die Uniechemie van de compressoren van BITZER heeft, is gigantisch. BITZER heeft regelmatig contact met Uniechemie en zij raadplegen ons over tal van ontwikkelingen zoals over wijzigingen op het gebied van koudemiddelen en nieuwe toepassingen op het inzetgebied van compressoren.”


Customer Advisery Board Uniechemie heeft eerder plaatsgenomen in de Customer Advisery Board van BITZER voor de ontwikkeling van de momenteel grootste serie schroefcompressoren. Ruud van Dissel: “Die board is opgericht samen met Uniechemie en ook hun belangrijkste afnemers van BITZER compressoren namen deel. Vanuit deze board is heel constructief meegedacht over de ontwikkeling van deze serie schroefcompressoren. De adviezen zijn opgevolgd en toegepast met een succesvolle serie als gevolg. Daarmee komt BITZER ook in nieuwe markten terecht, zoals de industriële markt. Voor ons en Uniechemie is dat nog een interessante groeimarkt.

Uniechemie heeft in deze industriële markt ingangen en deze sector heeft ook daadwerkelijk behoefte aan een unitbouwer als Uniechemie. Kleinere bedrijven in deze tak van sport krijgen hiermee de mogelijkheid om ook te beschikken over grotere units.” Tot slot heeft Ruud van Dissel een positief advies voor Uniechemie: “Ik adviseer hen zich nog meer dan zij nu al doen te richten op unitbouw én nog meer te focussen op marktsegmenten aan de industriële zijde. Hiermee bedoel ik de sector waar industriële units toegepast kunnen worden met de natuurlijke koudemiddelen C02 en ammoniak.”

Wist u dat …Wist u dat esterolie net zo werkt als een zuurtje, bijvoorbeeld die van een Rang snoepje? Als je er op zuigt, dan krijg je zuur + extra water. Alleen smaakt het niet naar aardbeien.

Figures & Facts | 3


Pool Koudetechniek & Klimaatbeheersing: meegroeien met veranderende marktvraag

Pool Koudetechniek uit Hengelo bestaat sinds 1990 en is in 2001 overgenomen door René Siertsema. “In de afgelopen decennia heeft ons bedrijf een grote ontwikkeling doorgemaakt”, aldus de huidige directeur/eigenaar. Bij de start van Pool Koudetechniek & Klimaatbeheersing lag de focus vooral op transportkoeling in de vorm van eutectische koelsystemen: “Met de ontwikkeling van die markt zijn wij meegegroeid. Inmiddels zijn er voor deze markt andere transportkoelsystemen. In die periode zijn uiteraard ook de koudemiddelen onderhevig geweest aan heel veel veranderingen en raakten er andere chemische koudemiddelen in zwang. Een recente ontwikkeling is dat wij steeds meer met natuurlijke koudemiddelen werken, zoals NH3 en C02.” Creatieve oplossingen Pool koel- en vriesinstallaties zijn te vinden in distributiecentra, transportmiddelen en in de voedingsmiddelen- en procesindustrie. René Siertsema: “Daarnaast leveren wij perfect passende installaties voor klimaatbeheersing in kantoren, woningen en andere ruimtes die aan speciale klimaateisen moeten voldoen. Wij werken landelijk en hebben ook enkele opdrachtgevers in het buitenland. Momenteel tellen wij 30 medewerkers. Wij installeren niet alleen, maar tekenen ook voor het onderhoud en de service. 24 uur per dag, door heel Nederland.

Figures & Facts | 4

Onze aanpak? No nonsens en proactief. Dat maakt de samenwerking helder en duidelijk. Wij denken met de klant mee en signaleren zaken zo vroeg mogelijk, in het belang van de opdrachtgever. Klanten krijgen bij ons altijd een creatieve oplossing, waarin aandacht voor veiligheid, milieu, energieverbruik en subsidiemogelijkheden gekoppeld zijn aan een scherp concurrerende prijs. Wij hebben niet echt veel last van de crisis, de opdrachten zijn er. Wel staan de marges onder druk omdat er bij aanbestedingen nu veel meer partijen meedoen dan een aantal jaren geleden.”

Wist u dat …de diameter van een CO2 zuigleiding in de vries ruim 60% kleiner is dan bij R404A?


Ontwikkelingen en innovaties “In onze sector is nog veel innovatie mogelijk, bijvoorbeeld op het terrein van CO2 koelsystemen. Daarnaast zie ik ook nog meer kansen voor koeltoepassingen met brandbare koudemiddelen zoals propaan. Deze innovaties moeten wel verder ontwikkeld worden. Onze branche zou hierin het voortouw moeten nemen. Ook over F-gassen is veel gaande. Wij proberen ons daar goed op te oriënteren, onder andere op basis van informatie die Uniechemie verstrekt. In januari 2014 komt er naar verwachting een eind aan deze langlopende discussie.”

“In onze sector is nog veel innovatie mogelijk, bijvoorbeeld op het terrein van CO2 koelsystemen.” Samenwerking Uniechemie “Wij werken al heel lang met Uniechemie en zelf heb ik bij dit bedrijf ook 10 jaar gewerkt. Uniechemie heeft een breed assortiment en kan ons goed bedienen. Wij benutten bijvoorbeeld hun groothandelsfunctie, op route gaan onze mensen er regelmatig langs om producten op te pikken. Ook kopen wij er de koudemiddelen en compressoren en doen wij een beroep op hun specialisme unitbouw. De samenwerking daarin is een goed samenspel. Wij hebben bepaalde eisen, die leggen wij op tafel en Uniechemie komt vervolgens met een voorstel. Dat bespreken wij en met het doorvoeren van een aantal wijzigingen komt er dan een unit die fysiek past en inhoudelijk voldoet aan al onze eisen. Wij hebben onlangs nog een paar units laten maken, onder andere voor een ijsfabriek met een opslag van 2.000 m2. Ook zijn wij nu bezig met een bedrijf dat actief is met de distributie van vis. Bij dat project gaat het om een behoorlijke ammoniakinstallatie. Kortom, wij zijn zeer veelzijdig actief!”

Figures & Facts | 5


Aldo Crepaldi, Area manager LU-VE Group:

"LU-VE is de meest innovatieve fabrikant van koelers en condensors voor natuurlijke koudemiddelen” De Italiaanse LU-VE Group is al geruime tijd zakelijk partner van Uniechemie. Exclusief voor ons magazine verklaart Aldo Crepaldi, Area manager LU-VE Group, de organisatie, haar visie op innovatie én LU-VE ’s intensieve relatie met Uniechemie: "Er is alleen een toekomst voor producten met een verbeterde efficiëntie, hoge prestaties met een laag stroomverbruik, minimale koudemiddelinhoud en flexibiliteit met maatwerk.”

LU-VE is ontstaan uit de aloude en beroemde Italiaanse fabrikant van warmtewisselaars genaamd Contardo. Sinds 1986 zet LU-VE deze sterke traditie en expertise voort, gebaseerd op nieuwe technologieën en onderzoek. Zo had LU-VE de primeur van de marktintroductie van concepten op het gebied van compacte en efficiënte wisselaars. Dit was mogelijk dankzij koperen buizen met een kleine diameter voorzien van een inwendige groef en lamellen met gespecialiseerde externe oppervlakken. Dit concept biedt ook een laag geluidsniveau en een laag stroomverbruik. Aldo Crepaldi over de LU-VE GROUP: "LU-VE nam meerdere ondernemingen over zoals SEST en HTS, de fabrikant van de gravity coils en warmtewisselaars voor koeltransport. Daarnaast trad een fabrikant van close control units TECNAIR toe tot de groep. Zij bouwen units voor toepassing in telecommunicatie en datacenters en speciale airconditioningsystemen voor operatiekamers in ziekenhuizen.”

Figures & Facts | 6

Groeien als marktleider Aldo Crepaldi: "Wij groeien gestaag verder. Onlangs heeft het Zweedse bedrijf AIA zich aangesloten bij LUVE en hebben wij nieuwe productielijnen geopend in Polen, Rusland en China. Hiermee kunnen wij gemakkelijk deze snelgroeiende markten volgen. De LU-VE Groep is een internationale onderneming met haar hoofdkantoor en productiefaciliteit in Uboldo, Varese. Wij onderscheiden 8 productie-eenheden en 15 verkoopmaatschappijen, gevestigd in landen over de hele wereld. Een netwerk van deskundigen, technici en gekwalificeerd personeel staat klaar om de klant van dienst te zijn. Er zijn nu in de LU-VE Group 1.300 medewerkers actief op verschillende productielocaties binnen en buiten Europa. Hiermee zijn wij marktleider in de productie van warmtewisselaars voor koeling en airconditioning toepassingen." Innovatie LU-VE heeft altijd geïnvesteerd in innovatie. Dit heeft producten met een zeer hoog rendement opgeleverd en dit leidde ook tot een verbeterde relatie tussen prijs en capaciteit. Aldo Crepaldi: "LU-VE was het eerste bedrijf ter wereld dat de volgende innovaties toepaste voor commerciële en industriële koeling: grooved tube technology (1988), specialized exchange surface technology (1988), performanance certification “EUROVENT”(1989), innovatieve materialen en kleuren en geavanceerd design, want het oog wil ook wat. Ook noem ik graag nieuwe ontwikkelingen zoals de CO2 gaskoelers, de ontwikkelde CU/AL condensors (Minichannel) met uiterst kleine pijpen voor een minimale koudemiddel inhoud. De Minichannel kan uitstekend concurreren met de volledig in aluminium uitgevoerde Microchannel. Aangezien de economische situatie in Europa momenteel niet goed is, zoals iedereen weet, moeten wij sneller zijn dan de concurrenten én de crisis. Innovatie is hierbij de sleutel tot succes. Wij geloven niet dat 2014 het jaar van economisch herstel zal zijn.


in harmony with the environment Wist u dat …wij op aandringen van Uniechemie onze “Minichannel” condensor voor R290

een van de grootste private R&D-afdelingen in Europa waar we alles kunnen testen. Wij waren niet voor niets wereldwijd de eerste met CO2 koelers en gaskoelers voor zowel sub- als transkritische omstandigheden.”

(Propaan) vrijgegeven hebben? Dit is een condensor met koperen pijp en aluminium lamellen. Het biedt vele voordelen ten opzichte van een normale CU/AL condensor en is zeker een alternatief voor de geheel aluminium “Microchannel” condensor.

Wij geloven wel dat wij en onze klanten succesvol kunnen zijn met onze producten en dat het hen kansen biedt. Want de economie stelt nieuwe eisen zoals: laag energieverbruik, dat wordt gestimuleerd met subsidies. Dit verlangt andere koudemiddelen die het milieu minder belasten en nieuwe ontwerpeisen in het kader van REACH en HACCP aan hygiëne. 2014 biedt de koeltechnieker vele kansen; wij bieden hen de benodigde producten.” F-gassen verordening "Vergeet vooral niet de nieuwe F-gassen verordening die eraan komt”, aldus Aldo. “We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar het is eenvoudig om te begrijpen dat de druk vanuit milieugroeperingen op de koeltechniek steeds groter wordt. Wij zijn er klaar voor: aan de ene kant hebben onze warmtewisselaars de kleinste koudemiddelinhoud, het laagste energieverbruik van wat er in de markt beschikbaar is en zijn zij leverbaar voor alle bekende koudemiddelen. Aan de andere kant voldoen wij aan allerlei milieueisen en ook kenmerkt ons product zich door een gunstige prijs-/capaciteitsverhouding. In al die zaken investeren wij. Immers, wij hebben die vrijheid, wij beschikken over

Uniechemie: een goed ingevoerde partner De samenwerking met Uniechemie startte een paar jaar geleden, als gevolg van een algemene overeenkomst met de Beijer Ref Group, actief in een groot aantal landen in Europa. Aldo Crepaldi: "Wij vonden in Uniechemie een partner die zeer goed is ingevoerd in de (semi-)industriële koeling, met een team van zeer bekwame specialisten. Na een eerste periode van zaaien, oogsten wij nu de resultaten en wij zijn zeer tevreden over de samenwerking. Ik denk dat een van de voordelen van Uniechemie de ervaring is die zij hebben met het niet alleen leveren van onderdelen, maar ook van het geven van adviezen en leveren van diensten. Zij kunnen de klant juist nu ondersteunen bij het ontwikkelen van een project als consultant, maar ook klantspecifieke compressoren racks leveren. Daarbij opereert Uniechemie op verschillende niveaus, van kleine commerciële tot grote industriële toepassingen. Bovendien hebben zij een grote voorraad met alle onderdelen en componenten die je maar nodig hebt. Een laatste sterk punt is de communicatie door middel van goede reclame en via regelmatige symposia waar installateurs en fabrikanten rechtstreeks in contact met elkaar komen."

Figures & Facts | 7


Harry van de Hel is verkoopadviseur buitendienst bij Uniechemie voor de regio Noord/Oost Nederland: “De verkoopbuitendienst van Uniechemie bestaat uit vier medewerkers, waarvan ik er één ben. Mijn werk draait voor een groot deel om relatiebeheer, acquisitie, nieuwe producten onder de aandacht brengen en informeren naar nieuwe behoeften bij klanten.”

“Mijn werk draait om het ontzorgen van klanten en het signaleren van hun behoeften” Kennis over koude steeds exclusiever “Wij zien momenteel veel nieuwe ontwikkelingen op ons af komen en de uitleg daarover in de markt is iets wat Uniechemie ligt en ons goed af gaat. Die vraag naar uitleg en oplossingen op basis van nieuwe technologie zien wij steeds vaker. Bovendien zien wij steeds minder technisch goed geschoolde mensen in ons vakgebied. Wat koeltechniek tot in detail precies inhoudt, is know how die nu nog maar bij weinigen bekend is. Wij koesteren die kennis en dragen deze ook graag uit. Het belang van koeling in onze maatschappij is extreem groot en wordt tegelijkertijd enorm onderschat. Elk moment van de dag heb je voor je dagelijkse leven koeling nodig, dat begint al ’s morgens vroeg als je melk uit de koelkast haalt.”

Harry van de Hel, verkoopadviseur buitendienst bij Uniechemie “Wij polsen heel nauwgezet welke kant onze klanten op gaan en welke innovatieve invulling wij daaraan vanuit Uniechemie kunnen geven. Kortom, meedenken in oplossingen. Dát is de insteek van Uniechemie. Neem het F-gassenbesluit dat eraan komt. Dit geeft andere richtingen aan, omdat wij gedwongen worden door wetgeving en vanuit oogpunt van duurzaamheid om meer de kant op te gaan van de natuurlijke koudemiddelen. De markt is daar gedeeltelijk klaar voor. Uiteraard kunnen de grotere bedrijven makkelijker mensen vrijmaken om zich in die omslag te verdiepen en te bekwamen. Voor de kleinere installateur vergt die omslag meer inzet van tijd. Wij adviseren en ondersteunen hen daar graag bij.” Integraal adviseren “In dit magazine staat een interview met een gewaardeerde klant van ons: Pool Koudetechniek. Dit bedrijf kwalificeer ik als een middelgrote installateur met vooral de focus op de industriële koeltechniek. Ook zij zijn al actief met natuurlijke koudemiddelen. Regelmatig heeft Pool Koudetechniek via de afdeling projecten van Uniechemie contact om tot een juiste oplossing voor de eindklant te komen. Wij werken binnen Uniechemie heel nauw samen met de verkoop binnendienst, verkoop buitendienst en afdeling projecten. Door die interne samenwerking proberen wij onze klanten zo integraal en volledig mogelijk te bedienen en zo de meest passende oplossingen en advisering te bieden.”

Figures & Facts | 8

Duurzaam benutten van warmte “Wat nu bijvoorbeeld een heel actueel item is, is de link tussen koude en warmte. Bij de productie van koude komt ook warmte vrij en op dit moment doet de branche daar nog te weinig mee. In de duurzame samenleving waar wij nu in leven en aan werken, is dat niet langer acceptabel. Het idee alom is om met die warmte veel meer nuttige dingen te doen. Ook in de oplossingen en adviezen van Uniechemie gaat dit steeds meer een rol spelen. Er zijn hele interessante opbrengsten te realiseren als wij met elkaar meer die restwarmte gaan benutten.” Veel know how “Veel koeltechnische firma’s kennen ons en weten ons te waarderen voor onze hoogwaardige producten en know how, maar nog steeds kent niet iederéén in de branche ons. Die partijen nodigen wij langs deze weg graag uit om eens vrijblijvend met ons te komen praten. Dé uitdaging voor Uniechemie is al die partijen op basis van de beste producten en oplossingen aan ons te binden. Wij hebben hier een compleet programma en alle processen en medewerkers bij Uniechemie zijn hier volledig klaar voor. Wij doen heel veel, van de verkoop van losse componenten en levering van koelgassen tot en met complete unitbouw. Graag promoot ik langs deze weg bijvoorbeeld onze shop bij Uniechemie. Voor de installateur hebben wij daar een compleet productenprogramma klaar liggen. Ik nodig iedereen uit te komen kijken, wij zijn niet voor niets gunstig gesitueerd aan de A1 midden in Nederland en hebben ruime openingstijden.”


SALE KOOPJESKELDER De succesvolle ‘Koopjeskelder’ van Uniechemie. Hier kunnen installateurs direct voordeel incasseren op diverse artikelen en producten van Uniechemie. In onze Koopjeskelder wachten u producten of artikelen tegen zeer scherpe aanbiedingen.

A RT IKE LN A A M

OMSC HRIJVING

Compressoren BRISTOL H73R603-DBEA BITZER 2EC-2.2-Y 40S BITZER 4EC-4.2-Y 40S

Scroll compressor Q= 1x9,2 kW R407C (+5°C/50°C) SH zuiger compressor .2 generation 3,17 kW R404A/R507A (-25/+ 40°C) SH zuiger compressor .2 generation 6,26 kW R404A/R507A (-25/+ 40°C)

Koelers FRIGA-BOHN MR120L | Blazend FRIGA-BOHN MRE250C | Blazend FRIGA-BOHN SD095L LU-VE SHA 17 N 80 koeler LU-VE F35HC 94 7 koeler

Q bij SC2=1,18 kW, s=6,35 mm Q bij SC2=1,18 kW, s=6,35 mm + ED Q bij SC2=6,36 kW, s=6,35 mm Q bij SC2=0,88 kW, S=7 mm Q bijSC2=4,65 kW, S=7 mm + ED

Diversen KMP VA59-9SRD DIXELL XT111C 230V

Vloeistofafscheider, aansluiting 1.1/8” Eentrapsthermostaat excl. voeler 230V voor PT/PTC/NTC DIXELL XT131C Neutrale zone thermostaat excl. voeler 12VAC/DC voor PT100/PTC/NTC REFCO RFA105FF Afklemtang voor 1/4"- 3/8”- 1/2” PROEX 400L Infrarood thermometer -20°C/300°C, oud model EGELHOF ERS2 magneetafsluiter 1/4" soldeer 230/1/50-60 BARTEC verwarmingsband 33W/m 33 W/meter, 50 meter band

Ruime openingstijden! De shop van Uniechemie aan de Aruba in Apeldoorn is sinds enige tijd vanaf 7.00 uur tot 17.00 uur open voor het afhalen van producten. Het is geen verschuiving van de openingstijden, maar een verruiming die wij dankzij onze gemotiveerde medewerkers én de medewerking van onze transporteurs hebben kunnen realiseren. Nieuw is dat bestellingen tot 17.00 uur nog dezelfde dag op transport gaan. 24/7 service Daarbuiten en in de weekenden staat u na-

Voor meer informatie over de producten en exacte prijzen in de digitale Koopjeskelder kunt u natuurlijk altijd terecht bij onze afdeling Sales via 055 – 5334529 of via sales@uniechemie.nl.

tuurlijk altijd ons servicenetwerk 24/7 ter beschikking. Dit geldt uiteraard ook voor onze depots.

Figures & Facts | 9


Andries Bos, milieutechnisch medewerker Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT):

“Bij inspecties gaat het puur om ozonlaagafbrekende stoffen en broeikasgassen�

Figures & Facts | 10


“Tijdens inspecties gaat het ons erom goed inzage te krijgen in de handel die een bedrijf doet in koudemiddelen.” De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt voort uit de samenvoeging van de VROM-inspectie (VI) en de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Andries Bos, milieutechnisch medewerker Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): “De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. ILT staat voor een goede dienstverlening, rechtvaardige handhaving en adequate opsporing. Dit zoveel als mogelijk in samenwerking met andere inspecties, risicogestuurd, uitgaande van vertrouwen en gericht op de reductie van de toezichtlast.” Beleidmakers bepalen de regels, burgers en bedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en de inspectie ziet toe op de naleving. Andries Bos: “Een aspect van deze naleving is de jaarlijkse controle bij Uniechemie op de boekhouding voor ozonlaagafbrekende stoffen en broeikasgassen.” Jaarlijkse controle Andries Bos: “Ik verricht inspecties op het gebied van gevaarlijke stoffen in het kader van REACH. REACH is Europese regelgeving over de productie van en handel in chemische stoffen en sinds 2007 van kracht. Het gaat hier vooral om de registratie en evaluatie van chemische stoffen. Binnen mijn werk ben ik inmiddels 21 jaar gespecialiseerd in ozonlaagafbrekende stoffen. De laatste jaren zijn daar ook de broeikasgassen bijgekomen, de HFK’s (F-gassen). In dat kader controleert de ILT Uniechemie jaarlijks op basis van een audit. Tijdens die inspectie gaat het ons erom goed inzage te krijgen in de handel die Uniechemie doet in koudemiddelen.” Een exact inzicht “Wij willen op basis van hun boekhouding een exact inzicht hebben in wat er in koudemiddelen omgaat en waar. Bij deze inspectie gaat het puur om de ozonlaag afbrekende stoffen en de broeikasgassen, mijn specialisme.

Ook beoordelen wij wat er retour komt bij Uniechemie en vervolgens geregenereerd wordt om opnieuw gebruikt te worden én wat er ter vernietiging wordt afgevoerd. Dat totale beeld van onnatuurlijke koudemiddelen willen wij compleet hebben, daarbij niet kijkend naar CO2 en ammoniak. Deze controle vindt in principe één keer per jaar plaats of er moet aanleiding zijn om vaker contact te zoeken. Uniechemie heeft elk jaar hun boekhouding sluitend op orde, er zijn nog nooit onvolkomenheden geconstateerd.” Onafhankelijk waardeoordeel “Wij zijn een inspectieorgaan, hoofddoel is daarom bevorderen van naleving. Onderdeel daarbij is ook het adviseren en informeren. Bijvoorbeeld afgelopen jaren over uitfasering van HCFK’s en nu en de komende tijd over veranderingen in de regelgeving met betrekking tot de broeikasgassen. Voorheen gingen wij voor specifieke technische kennis regelmatig te rade bij het TNO instituut koudetechniek met allerlei vragen op het vlak van koudetechniek. Dat kon gaan over asafdichtingen, maar ook koppelingen en dergelijke. Dit instituut is opgeheven en voor onze kennisvergaring kijken wij sinds die tijd soms rond in de markt. In de loop der jaren hebben wij Chris van der Lande inhoudelijk leren kennen als een ware specialist in het koudemiddelenveld. Vragen over bijzondere toepassingen van koudemiddelen krijgen van hem altijd een inhoudelijk actueel en correct antwoord. Als het nodig is, is hij voor ons een vraagbaak met een onafhankelijk waardeoordeel. Uiteraard staat dit los van onze onafhankelijkheid als ILT als inspectieorgaan. Onze verhouding met hem is zodanig dat dit goed mogelijk is.” F-gassenbesluit “Wij kijken uit naar de nieuwe verordening voor de F-gassen. Zoals wij het nu kunnen beoordelen, zijn er nog veel onduidelijkheden. Het lijkt erop dat de lidstaten het nog niet helemaal eens zijn. Mogelijk dat implementatie nog even op zich laat wachten. Speciaal op het vlak van ozonafbrekende gassen en broeikasgassen is er nooit eerder zoveel onduidelijkheid geweest in de aanloop naar een wijziging”, besluit Andries Bos.

Figures & Facts | 11


Figures & Facts | 12


IR condensing units officieel opgenomen in leveringsprogramma Uniechemie

Uniechemie levert al sinds jaar en dag hoogwaardige condensing units. Goed nieuws is dat wij deze met ingang van 1 maart 2014 standaard in ons leveringspakket en dus ook in onze prijslijst hebben opgenomen. Hoogwaardig van kwaliteit, aantrekkelijk geprijsd en van het gerenommeerde Italiaanse merk IR (Italia Refrigerazione). De range? Die is ruim; van circa 1,5 kWh tot 100 kWh. Kortom, leverbaar van klein tot groot en in verschillende capaciteiten en samenstellingen. Uiteraard is ook een low noise variant mogelijk. Op uw verzoek zoeken wij in het riante assortiment van IR naar de juiste uitvoering. Uiteraard, indien u dat wenst, geleverd als compleet pakket, dus de condensing unit plus verdamper en besturing. In verband met de discussie omtrent de F-gassen kunnen wij u melden dat alle overgangskoudemiddelen probleemloos toepasbaar zijn in de IR condensing units die Uniechemie levert. Spreek gerust uw voorkeur uit IR geniet OEM-status en koopt alle onderdelen rechtstreeks vanuit de fabriek. Dus kunt u uw voorkeuren uitspreken. Wilt u bijvoorbeeld de condensing unit opgebouwd zien uit compressoren van BITZER, Dorin of L’Unite? Dan vormt die wens voor IR geen enkel probleem. Uw vragen zijn welkom Legt u uw vragen over condensing units gerust voor aan de specialisten van Uniechemie; u krijgt altijd vlot een vakkundig antwoord.

Climatool Er is een Nederlandse App voor alles wat de koeltechnicus nodig heeft. Wat is het dat deze applicatie interessant maakt voor u? • Koelgasregistratie, een mutatie-/ beheersysteem dat de conventionele flessenkaart overbodig maakt. • GPS functie, u kunt direct het dichtstbijzijnde Uniechemie koelgas depot vinden. • Handige tools waaronder koelvermogen berekenen, drukken en temperaturen aflezen met de koelgasschuif en een diametervertaler om snel inches om te rekenen naar millimeters. Downloaden? Dit kan gratis vanaf bijvoorbeeld de site van Uniechemie.

Benieuwd? Op de website van Uniechemie vindt u alle details over de range condensing units van Italia Refrigerazione.

Figures & Facts | 13


RETROFIT

van R404A/507 naar R407A Het omzetten van een installatie van R404A/507 naar R407A is eenvoudig, echter moet wel door F-gassen gecertificeerde personen worden uitgevoerd.

1

Vooronderzoek

3.7

1.1

Hoewel R407A bijna gelijk is aan R-404A/507 dient nagegaan te worden of het ontwerp geschikt is door voldoende capaciteit van de componenten, overdrukbeveiliging(en), compatibiliteit afdichtingmateriaal, o ringen e.d. De persgastemperatuur van R407A is hoger (ca. 20K).

Reset pressostaten voor R407A. Temperatuur-/drukgegevens zijn beschikbaar op www.mexichemfluor.com of bel Uniechemie (055-5334529).

3.8

Vul de installatie met R407A. Het vulgewicht is ongeveer 95% van R-404A. Opmerking: doordat R407A een mengsel koudemiddel is, dient deze alleen afgevuld te worden in vloeistoffase. De samenstelling in de gasfase is verschillend. Het vullen in de zuigleiding geniet niet de voorkeur. Indien men dit doet, dient dit alleen gedaan te worden in een draaiende installatie waarbij de vloeistof geheel verdampt is.

1.2

Net als R-404A/507 is R407A een HFK koudemiddel, daarom is een Polyolester olie (POE) vereist. Voor beide koudemiddelen R-404A/507 en R407A is dit dezelfde olie, neem contact op met de compressorleverancier als daarover geen zekerheid is.

1.3

Alle regelgevingen en veiligheidsvoorschriften voor het omgaan met koudemiddelen dienen te worden nageleefd.

4

Opstarten van de installatie

2

Voorbereiding van de retrofit

4.1

Controleer op eventuele lekkages.

2.1

Om een goed inzicht te verkrijgen in het resultaat van de retrofit dienen vooraf de bedrijfsgegevens te worden opgenomen: b.v. zuig- en persdruk, persgastemperatuur, temperaturen voor en na de condensor en verdamper en neem het energieverbruik (amperage) op.

4.2

Controleer de oververhittinginstelling van het expansieventiel. Voor de berekening van: - onderkoeling:  gebruik het R407A kookpunt als “verzadigings” temperatuur. - oververhitting:  gebruik het R407A dauwpunt als “verzadigings” temperatuur.

2.2

Controleer aan de hand van het logboek of er kwesties geweest zijn in het verleden en of er onderhoud nodig is.

4.3

Monitor het koudemiddel- en olie niveau en corrigeer deze indien nodig.

2.3

Verwijder zorgvuldig het R-404A/507 koudemiddel uit de installatie. Houd bij hoeveel is verwijderd.

4.4

Neem prestatiegegevens op.

2.4

Controleer en repareer eventuele bestaande lekken in de installatie.

4.5

Label de installatie door het koudemiddel en het olietype (hoeveelheid aangeven) te vermelden. Noteer dit in het logboek van de installatie.

2.5

Maak van de gelegenheid gebruik om na te gaan of er mogelijkheden zijn waarop koudemiddel lekkages kunnen optreden.

2.6

Controleer de conditie van de olie in de compressor.

3.

Vullen met R407A

3.1

Vervang slechte onderdelen indien nodig (veerveiligheden).

3.2

Vervang alle pakkingen en afdichtingen die zijn geopend.

3.3

Vervang of repareer oude magneetventielen en kogelkranen om lekkages te minimaliseren.

3.4

Vervang de filterdroger.

3.5

Vacumeer de installatie ten minste tot 1 mbar.

3.6

Houd standtijd van vacuüm aan van 15 minuten en repareer eventuele lekkages.

KLEA®407A

Voordelen R407A: • • • • • • •

Verlaagd ‘carbon footprint’ zonder meerprijs. 50% reductie GWP t.o.v. R404A/R507. 25% energiebesparing t.o.v. R404A/R507. Retrofit is eenvoudig voor R22 en R404A/R507. koelcapaciteit is ongeveer gelijk (bij R407F is dit hoger!). Persgastemperatuur relatief gunstig (10K lager dan R407F). Gunstige prijs doordat er meerdere leveranciers zijn.

Neem nu een beslissing, kies voor R407A in plaats van R404A/ R507 of voor oplossingen met natuurlijke koudemiddelen. Neem daarvoor contact op met Uniechemie afdeling Projecten.

IMPORTEUR EN GROOTHANDEL IN DE KOUDETECHNIEK EN AIRCONDITIONING

Uniechemie B.V. | Aruba 21, 7332 BJ Apeldoorn | tel: 055-5334529 fax: 055-5333729 | email: sales@uniechemie.nl | www.uniechemie.nl UC 06/2013 v1


RETROFIT

van R22 naar R407A Het omzetten van een installatie van R22 naar R407A is eenvoudig, echter moet wel door F-gassen gecertificeerde personen worden uitgevoerd.

1

Vooronderzoek

1.1

Voor de retrofit plaatsvindt dient nagegaan te worden of de R22 installatie en de bedrijfsconditie mogelijk zijn met R407A . Is er voldoende capaciteit van de componenten, overdrukbeveiliging(en), compatibiliteit afdichtingmateriaal, o ringen e.d. De persgastemperatuur van R407A is lager (ca. 25K).

1.2

De compressor olie voor R407A is een Polyolester olie (POE). Een olie wissel is noodzakelijk. Neem contact op met de compressor leverancier indien daarover geen zekerheid bestaat.

hoofdzakelijk in de compressor retour komen. Controleer de conditie van de compressorolie. Deze zal donker worden bij veel vervuiling. Bedenk dat POE olie makkelijk vuil in de installatie losweekt. 3.10

Indien de olie zwart blijft, is er nog een keer een olie wissel nodig. Er mag ongeveer 5% minerale (oude) olie achterblijven.

3.11

Verwijder zorgvuldig het R22 koudemiddel uit de installatie. Houd bij hoeveel is verwijderd.

4

Vullen met R407A

1.3

Alle regelgevingen en veiligheidsvoorschriften voor het omgaan met koudemiddelen dienen te worden nageleefd.

4.1

De druk met 407A is hoger controleer/vervang veerveiligheden.

2.

Voorbereiding van de retrofit

4.2

Vervang alle pakkingen en afdichtingen die zijn geopend.

2.1

Om een goed inzicht te verkrijgen in het resultaat van de retrofit dienen vooraf de bedrijfsgegevens te worden opgenomen: b.v. zuig- en persdruk, persgastemperatuur, temperaturen voor en na de condensor en verdamper, en neem het energieverbruik (amperage) op.

4.3

Vervang of repareer oude magneetventielen en kogelkranen om lekkages te minimaliseren.

4.4

Vervang de filterdroger.

4.5

Vacumeer de installatie ten minste tot 1 mbar.

4.6

Houd standtijd van vacuüm aan van 15 minuten en repareer eventuele lekkages.

4.7

Reset pressostaten voor R407A. Temperatuur- /drukgegevens zijn beschikbaar op www.mexichemfluor.com of bel Uniechemie (055-5334529).

4.8

Vul de installatie met R407A. De eerste vulling is ongeveer 85% van de R22 vulling. Afhankelijk van de werking zal de uiteindelijke vulling ongeveer 95% van R22 zijn. Opmerking: doordat R407A een mengsel koudemiddel is, dient deze alleen afgevuld te worden in vloeistoffase. De samenstelling in de gasfase is verschillend. Het vullen in de zuigleiding geniet niet de voorkeur. Indien men dit doet, dient dit alleen gedaan te worden in een draaiende installatie waarbij de vloeistof geheel verdampt is.

5

Opstarten van de installatie

5.1

Controleer op eventuele lekkages.

5.2

Controleer de oververhittinginstelling van het expansieventiel. Voor de berekening van: - onderkoeling:  gebruik het R407A kookpunt als de “verzadigings” temperatuur. - oververhitting:  gebruik het R407A dauwpunt als de “verzadigings” temperatuur.

5.3

Monitor het koudemiddel- olie niveau en corrigeer deze indien nodig.

5.4

Neem prestatiegegevens op.

5.5

Label de installatie door het koudemiddel en het olietype (hoeveelheid aangeven) te vermelden. Noteer dit in het logboek van de installatie.

2.2

Controleer aan de hand van het logboek of er kwesties geweest zijn in het verleden.

2.3

Controleer en repareer eventuele bestaande lekken in de installatie.

3

Olie wissel in de R22 installatie

3.1

Zuig het koudemiddel R22 af in het vloeistofvat of een cilinder (pas op met overvullen).

3.2

Verwijder zorgvuldig de olie uit de installatie. De meeste olie zit in de compressor, vloeistof afscheider, olieafscheider en olieniveau regelaars. Houd bij hoeveel is verwijderd.

3.3

Controleer en repareer eventuele bestaande lekken in de installatie.

3.4

Vervang de filterdroger.

3.5

Maak van de gelegenheid gebruik om na te gaan of er mogelijkheden zijn waarop koudemiddel lekkages kunnen optreden.

3.6

Vul de installatie met de Polyolester olie(POE) volgens opgave van de compressor leverancier.

3.7

Vacumeer de installatie ten minste tot 1 mbar.

3.8

Houd standtijd van vacuüm aan van 15 minuten en repareer eventuele lekkages.

3.9

Neem de installatie weer in gebruik gedurende 24 uur. Hiermee wordt resterende oude olie uit het systeem gespoeld; deze zal

KLEA®407A

UC 06/2013 v1


APELDOORN Uniechemie B.V. ALKMAAR Boldewijn v/h Jan in ‘t Veld AMSTERDAM Vos Olieproducten Amsterdam ASSEN Uildriks Mechanisatie B.V. BOXMEER Van Benthum Techn. Groothandel BREDA Delta Technics BREDA Cees van der Horst DEN BOSCH Emgas B.V. DEN HELDER Bakker Brandstof EEMNES Kuiper’s Gassen ENSCHEDE Schepers Gas GRONINGEN RE-ON las HEERENVEEN Automaterialen Ferwerda B.V. HEERLEN Wilko Gazu B.V. HOOGVLIET Stoutjesdijk Industriële gassen KATWIJK Technivo Oudshoorn MAASBREE Dijk’s Radiateuren MIDDENMEER Meliora NIJMEGEN TRAMEX Nederland B.V. RIJSSEN Teunis Automotive STAPHORST Melkveetechniek Bloemert TERNEUZEN Ad Eggebeen

Overzicht gasdepots Afhaalpunten voor UC-koelgassen

TILBURG Van Valderen Lastechniek WEERT Peter van Aubel Gas en Lastechniek WOERDEN Van Vliet Caravans VLISSINGEN Paul Mechielsen Transport ZOETERMEER Olie en Gashandel van Wijk

Uniechemie Figures & Facts 2 incl retrofit  

Het thema van deze tweede editie van ons magazine Figures & Facts heeft als thema: koude. Wij hopen dat u hier warm voor loopt en wensen u v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you