Page 60

Rodenticidne vabe za miši in podgane

Rodent Baits for Mice and Rats

RATIMOR BRODIFACOUM MEHKA VABA

RATIMOR BRODIFACOUM SOFT BAIT

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Najbolj ješča oblika rodenticidne vabe, saj najmočneje privablja glodavce in je dokazano najbolj učinkovita oblika rodenticidov.

Rodenticide for mice and rats. The most palatable ready-to-use bait formulation. Rodents keep returning to feed on the bait so Ratimor Brodifacoum soft bait is 100% effective.

AKTIVNA SNOV: Brodifakum DOZIRANJE: Miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m; Podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m

ACTIVE INGREDIENTS: Brodifacoum DOSAGE: Mice: 10 to 20 g every 2 – 5 m; Rats: 10 to 60 g every 5 – 10 m

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

PREDNOSTI: › visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju) › zaradi dodanih olj in maščob bo Ratimor Brodifacoum mehka vaba še dolgo ostala sočna › dodani stabilizatorji preprečujejo oksidacijo › učinkovita tudi ko imajo glodavci na voljo dovolj naravne hrane › zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost › vsebuje grenko averzivno sredstvo

ADVANTAGES: › highly eff ective in small doses (Single Feed) › added oils & fats make Ratimor Brodifacoum soft bait moist and juicy for a long time › added stabilizing agents prevent oxidation › especially suitable for situations when the rodents' natural food is available › highly effective due to delayed action › contains bitter aversive agent

RATIMOR BRODIFACOUM PARAFINSKI BLOKI

RATIMOR BRODIFACOUM WAX BLOCKS

Rodenticid za zatiranje miši in podgan. Ekstrudirani parafinski bloki z veliko robovi, ki glodavcem omogočajo glodanje. Zagotavljajo izjemno učinkovitost, tudi če so izpostavljeni vlagi ali mestom z visokimi temperaturami.

Rodenticide for mice and rats. Ready-to-use extruded wax blocks, designed with lots of edges, enabling rodents to gnaw. They provide excellent performance even when exposed to damp conditions or in places with high temperatures.

AKTIVNA SNOV: Brodifakum DOZIRANJE: Miši: 10 do 20 g na 2 – 5 m; Podgane: 10 do 60 g na 5 – 10 m

ACTIVE INGREDIENTS: Brodifacoum DOSAGE: Mice: 10 to 20 g every 2 – 5 m; Rats: 10 to 60 g every 5 – 10 m

PAKIRANJE / TRANSPORTNO PAKIRANJE:

PACKAGING / TRANSPORT PACKAGING:

PREDNOSTI: › visoka učinkovitost že pri majhni količini (ob enkratnem zaužitju) › visoka odpornost na pogoje v okolju (posebej primerno za vlažna mesta in zunanjost stavb) › vsebujejo konzervans, ki preprečuje plesnobo ter vabo ščiti pred bakterijami in glivami › zakasnjeno delovanje, kar še poveča učinkovitost › vsebuje grenko averzivno sredstvo

ADVANTAGES: › highly effective in small doses (Single Feed) › highly resistant to environment specifics (especially suitable for moist and exterior places) › containing a preservative that prevents moulding and protects the bait from bacteria and fungus › highly effective due to delayed action › contains bitter aversive agent

150 g - 20 kosov / karton, 66 kartonov / paleto; 150 g (DUPLEX VREČKA) - 30 kosov / karton, 48 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto * Možno pakiranje od 100 do 150 g

150 g - 20 pcs / box, 66 boxes / pallet; 150 g (DUPLEX BAG) - 30 pcs / box, 48 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 150 g

150 g

300 g - 10 kosov / karton, 64 kartonov / paleto; do 40 g (RODENT BOX) - 30 kosov / paket, 45 paketov / paleto * Možno pakiranje od 100 do 300 g

300 g

60

300 g - 10 pcs / box, 64 boxes / pallet; up to 40 g (RODENT BOX) - 30 pcs / box, 45 boxes / pallet * Possible packaging from 100 - 300 g

OPOMBA: BIOCIDE UPORABLJAJTE VARNO. PRED UPORABO VEDNO PREBERITE ETIKETO IN INFORMACIJE O SREDSTVU. EAN KODE VELJAJO LE ZA IZDELKE, KI SO NA VOLJO NA SLOVENSKEM TRGU.

Profile for Unichem d.o.o.

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Unichem katalog 2018 / SI, EN  

Profile for unichem
Advertisement