__MAIN_TEXT__

Page 1


Mi vár téged a Soproni Egyetemen? civitas fidelissima, azaz a leghűségesebb város!

Országosan egyedülálló szakok, idegen nyelvű képzések hazánk egyik legpatinásabb egyetemén. Duális képzések: azonnali szakmai gyakorlat és pénzkereseti lehetőség első évtől kezdve. Minden alapeljárásban felvett, nappali tagozatos elsősnek, így Neked is jár a kollégium, csak kérned kell. Ösztöndíjprogramok, ingyenes sportolási lehetőségek. Ingyenes idegennyelvtanulási lehetőség Már az egyetem alatt bekapcsolódhatsz a szakmai életbe oktatóid mellett.

2

soproni egyetem

Hallgatóbarát oktatásunk országszerte híres: leendő oktatóid nem csak kitűnő szakemberek, de jó fejek is egyben. Olyan különleges diákélet részese lehetsz, amelyet az UNESCO Nemzeti Szellemi Kulturális Örökség listája is jegyez. S mindezt Ausztriától pár percre, Európa egyik legszebb városának tartott, egyedi atmoszférájú fesztiválvárosában.


Köszöntő A Soproni Egyetem célja, hogy a fenntarthatóság elveit a szakmájukban és magánéletükben is szem előtt tartó, intelligens és kreatív szakembereket képezzen a jövő számára. Az intézmény alapítványi formában történő működtetése – az állami ösztöndíjjal támogatott képzések megmaradása mellett – tovább szélesíti a lehetőségeket hallgatóink előtt abban a tekintetben, hogy jövendő hivatásuk ismereteit a gyakorlati élet oldaláról sajátítsák el. Legyenek kíváncsiak ránk! Ismerkedjenek meg képzési kínálatunkkal, oktatóinkkal, hallgatóinkkal,

sikereinkkel és hagyományainkkal! Mi is kíváncsiak vagyunk Önökre! Kíváncsiak vagyunk javaslataikra, tudásukra, és arra, hogy miben tudunk segíteni Önöknek akár a felvételi eljárás, akár majd később, egyetemi tanulmányaik kapcsán. Forgassák haszonnal ezt a kiadványt, keressék fel honlapunkat, látogassanak el nyílt napjainkra! Várjuk Önöket egyetemünk polgárai közé, egy olyan közösségbe, amely az elődök emlékét tiszteletben tartva, a kor kihívásainak és elvárásainak megfelelő modern szálak felhasználásával szövi tovább az egyetem 1735-ben kezdődött történelmének szövetét.

Prof. Dr. Fábián Attila

soproni egyetem

3


soproni egyetem

Benedek Elek Pedagógiai Kar az ország legjobb vidéki óvodapedagógus-képző intézménye Egy nagy múltú intézmény kapuján lép be, aki a Benedek Elek Pedagógiai Karra látogat: a jogelőd intézményben 1899-ben kezdték meg először az óvodapedagógusok képzését. A Kar képzési kínálata iránt az utóbbi években egyre fokozódó kereslet mutatkozik, az alapképzési területen a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus, a gyógypedagógia és a szociálpedagógia szak közül választhatnak a jelentkezők. Mesterképzés területén neveléstudomány (kora gyermekkor pedagógiája, valamint fenntarthatóság és társadalom specializációkkal), mérnöktanár, közgazdásztanár és emberi erőforrás tanácsadó szakokra várjuk leendő hallgatóinkat. Az erdő- és környezetpedagógia doktori program az intézmény új büszkesége.

4

soproni egyetem

A Karon végzett hallgatók hazánkban és külföldön is keresettek a munkaerőpiacon, a Benedekes diploma jó ajánlólevél. A Kar törekszik a tartalmas, gyakorlatorientált és a mindenkori munkaerő-piaci elvárásoknak is megfelelő képzési portfólió kialakítására. Hallgatóink folyamatosan jelen vannak gyakorló intézményeinkben, ahol kiváló szakemberektől leshetik el a szakma fortélyait. A Karon országosan és nemzetközileg is elismert szakmai műhelyek működnek, a hallgatókat jól felszerelt kari szakkönyvtár, imponáló folyóirat-állomány és a folyamatosan bővülő digitális tudástár várja. A Kar versenyképességének egyik záloga – a felsőoktatási fejlesztési koncep-


cióval összhangban – a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódás erősítése és bővítése: több mint ötven európai és Európán kívüli intézménnyel

ápol kiváló szakmai kapcsolatot, az oktatók és hallgatók nemzetközi mobilitási programok keretében külföldi részképzéseken, tanulmányutakon vesznek részt, illetve Európa és a világ számos országából fogadnak vendégoktatókat, kutatókat és hallgatókat.

benedek elek pedagógiai kar

5


a benedek elek pedagógiai kar az alábbi szakokon folytat magas színvonalú képzést: alapszakon || Csecsemő- és kisgyermeknevelő || Gyógypedagógia – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon || Kommunikáció- és médiatudomány – digitális média specializáció || Óvodapedagógus – angol nyelv az óvodában specializáció – gyermek- és gyógytestnevelés specializáció – képzőművészeti és kézműves specializáció – hitéletre nevelés az óvodában specializáció

|| Óvodapedagógus – német nemzetiségi szakirány || Szociálpedagógia

mesterszakon || Neveléstudomány – kora gyermekkor pedagógiája specializáció – fenntarthatóság és társadalom specializáció || Emberi erőforrás tanácsadó || Agrármérnöktanár || Közgazdásztanár || Mérnöktanár

doktori képzés || Erdő- és környezetpedagógia doktori program

2017 óta a Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszak levelező tagozatán és 2019 óta a Gyógypedagógiai alapszak levelező tagozatán – a Közösségi Képzési Központ keretében- tatai képzési helyszínre is lehet jelentkezni.

A képzésekről, a felvétel feltételeiről további információ: a Kar honlapján érhető el: bpk.uni-sopron.hu A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara az ország legjobb vidéki óvodapedagógus-képző intézményeként szeretettel várja a felsőoktatásban tanulni kívánó leendő hallgatóit.

6

soproni egyetem


benedek elek pedagรณgiai kar

7


soproni egyetem

Erdőmérnöki Kar küldetésünk a természet és a környezet szolgálata Manapság, ebben a rohanó, automatizált, gépek által uralt világban az emberek hajlamosak arra, hogy megfeledkezzenek az őket eredendően körülvevő tágabb környezetükről, nevezetesen a természetről. Ennek nagyon fontos részét képezik az erdők, melyek világunk egyik nélkülözhetetlen szűrőjét, a Föld „tüdejét” jelentik. Az erdőnek fontos funkciója az is, hogy alapanyagot ad nekünk. Nagyon sokféle bennünket, embereket szolgáló szerszám, eszköz, tüzelő, tárgy, bútor fából készül. Emellett legalább olyan jelentős a szerepe, hogy pihenésünket is szolgálja. Karunk olyan szakembereket képez, akik a természeti és társadalmi környezet megőrzése, javítása érdekében fognak dolgozni, szakmai tevékenységüket a környezettudatos gondolkodásmód jellemzi. Az országban egyedül az Erdőmérnöki Karon képzünk erdőmérnököket, amely szak az osztatlan, ötéves képzés végén MSc diplomát nyújt. Az újraindult földmérő és föld-

8

soproni egyetem

rendező mérnöki, illetve a több évtizede futó környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki szakon alap- és mesterképzés folyik. A mester-


képzésekre építve doktori programot kínálunk. Több mint kétszáz éves múltjával, az ország egyetlen erdészeti felsőoktatási intézményeként az Erdőmérnöki Kar megtestesíti a XXI. század egyetemét, ahol a hagyományok és a természet tisztelete jól megfér a modernitással és dinamikus fejlődéssel. Minden képzésünknek ha-

gyományosan erőssége a gyakorlati oktatás, így aki rajong a természetért, élvezni fogja a terepgyakorlatokat, tanulmányutakat, a nemzeti parkok és erdőgazdaságok látogatását, vagy a tanvadászatokat. Ösztöndíjainkkal rengeteg lehetőség nyílik meg európai, de akár a kontinensen túli tapasztalatszerzésre is. A szakmai, oktatási és kulturális környezet megismerésén kívül elmélyíthetik idegennyelv-tudásukat, és közelebbről megismerhetik más országok hasonló érdeklődésű diákjait. Az általunk képzett szakemberek a természet „szolgálói”. Céljuk és munkájuk megőrizni, ha lehet bővíteni erdőkincsünket, természeti környezetünket, vigyázni rá, óvni, fejleszteni. Kutatni titkait, helyrehozni az ellene elkövetett „bűnöket”. Ezen munkálkodik a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara az erdőmérnöki, földmérő mérnöki, környezetmérnöki, természetvédelmi mérnöki, valamint vadgazda mérnöki szakjain egyaránt. Nagymúltú intézményünk az utóbbi években a huszonegyedik század követelményeinek megfelelő új infrastruktúrát alakított ki: új előadótermek, kollégiumok, diákhotel, kutatóbázisok, korszerű laboratóriumok épültek.

soproni egyetem

9


Mindezeket segítik évszázadokra visszanyúló hagyományaink, a „selmeci diákhagyományok”, melyek értékét ékesen bizonyítja, hogy 2014-ben felkerültek a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. E hagyományok egyrészt hatalmas erőt képviselnek, önbizalomra, kitartásra, felelősségérzetre, becsületre, szakma- és hazaszeretetre, valamint az Alma Mater tiszteletére tanítanak. Másrészt igazi vidám, jó barátságon és egymásra való odafigyelésen alapuló diákéletet nyújtanak az egy mindenkiért, mindenki egyért elv alapján. Egy „selmeci” diák soha nem maradhat egyedül,

10

erdőmérnöki kar

ha bajba kerül, vagy bármi módon segítségre van szüksége, de mulatni, szórakozni sem magában szokott. Aki hozzánk jön tanulni, részesévé válhat mindennek.


az erdőmérnöki kar képzései: osztatlan mesterszakon || Erdőmérnöki

|| Vadgazda mérnöki

mesterszakon || Környezetmérnöki (duális formában is)

alapszakon || Földmérő és földrendező mérnöki || Környezetmérnöki (duális formában is) || Természetvédelmi mérnöki

|| Természetvédelmi mérnöki || Vadgazda mérnöki

doktori képzés || A mesterképzésekre építve doktori programot kínálunk.

A képzésekről, a felvétel feltételeiről további információ: emk.uni-sopron.hu

erdőmérnöki kar

11


soproni egyetem

Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar diplomád versenyképes és tudásod naprakész amit kínálunk neked || E-learning: rendszerünkön keresztül ingyen érheted el a tanórák anyagait, esettanulmányokat, felkészítő anyagokat.

|| Gyakorlati orientáció:

a

vállalatok működését gyárlátogatások alkalmával is megismerheted!

|| Campus life: Campusunk köz- || Kapcsolatépítés: sokréponti helyen, Sopron történelmi tű együttműködés belvárosától, a pályaudvartól a térség meghatáés a kollégiumoktól is csak nérozó vállalataival, hány perc sétára található. Az hogy diplomád épületben közösségi helyiség és versenyképes Diákcentrum is rendelkezésedre és tudásod áll, ahol nyomtatási és jegyzetvákellően sárlási lehetőség biztosított. napra|| Duális képzés: tanulmányaiddal párhuzamosan 3,5 év szakmai gyakorlatot szerezhetsz, havi fix fizetés mellett.

12

soproni egyetem

kész le-

gyen.


| Verseny és csapat: országos és kari versenyeken való részvételt kínálunk, nagy hangsúlyt fektetünk a TEAM, mint a szakmai életben elengedhetetlen munkakultúra kialakítására.

| Bachelor ösztöndíjat | Menedzser ösztöndíjat | Kiválósági ösztöndíjat kínálunk

international

12 külföldi partner egyetemmel együtt az Amber Road szövetség tagjai vagyunk, mely lehetőségeket biztosít számunkra a tudományos együttműködések és szakembercsere területén. Külföldre szóló (Erasmus+, CEEPUS, Campus Mundi, stb.) ösztöndíjak segítségével lehelkk ösztön- tőséged van több, mint 30 ország kiválasztott külföldi képzésekdíjprogram közül ben való részvételre is. Nemzetköziesítési programunknak köszönhetőAz LKK a Soproni Felsőok- en, akár helyben is kialakíthatsz tatásért Alapítvánnyal szakmai és baráti kapcsolatokat a együttműködve ösz- legkülönbözőbb országból érkezett töndíj alapot hozott diákokkal. létre. Az alapképzésben részt vevő double degree hallgatók – kettős diploma számá- A képzési idő alatt partneregyetemeink diplomáját is megszerezhera ted. || BA Business Management || BA International Business Management || SME Business Management

soproni egyetem

13


a lámfalussy sándor kar képzései: A Kar, a felsőoktatás minden képzési szintjén oktatja hallgatóit.

alapszakon

felsőoktatási szakképzés

|| Gazdálkodási és menedzsment – duális képzésben is – angol nyelven is || Turizmus-vendéglátás – duális képzésben is – angol nyelven is || Pénzügy és számvitel – duális képzésben is || Nemzetközi gazdálkodás – angol nyelven || Kereskedelem és marketing

|| Gazdálkodási és menedzsment

mesterszakon || Nemzetközi gazdálkodás – angol nyelven || Pénzügy || Számvitel || Turizmus-menedzsment || Vállalkozásfejlesztés || Vezetés és szervezés

|| Kereskedelem és marketing (logisztika) || Turizmus–vendéglátás (turizmus) || Pénzügy és számvitel

szakirányú továbbképzések || Egészségügyi menedzsment || Egészségügyi minőségbiztosítási || Egészségügyi szóvivő és kommunikációs szak || Executive MBA || Gazdasági szakokleveles ápoló || Gyógyszerész-közgazdász || Hivatalos statisztika || Jogász-közgazdász || Mérnök-közgazdász || Orvos-közgazdász || Üzleti tanácsadó

doktori képzés || a gazdálkodás- és szervezéstan tudományterület

|| Egészségügyi controller || Humánmenedzsment

A képzésekről, a felvétel feltételeiről további információ: a Kar honlapján érhető el: lkk.uni-sopron.hu

14

lámfalussy sándor közgazdaságtudományi kar


lรกmfalussy sรกndor kรถzgazdasรกgtudomรกnyi kar

15


soproni egyetem

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar erős szakmaiság, kreatív képzések, biztos állás 3 az 1-ben, azaz három képzési terület egy karon belül Karunk különleges helyet foglal el a hazai felsőoktatásában, hiszen magyar és angol nyelven is meghirdetett faipari mérnökképzésünk országosan egyedülálló. Három – műszaki tudományok, informatika és művészet – képzési területen bocsátunk ki szakembereket, akik ezek szinergiája révén komplex felkészültséggel, jó elhelyezkedési esél�lyel indulnak. Mesterképzéseinkre épülve doktori programokat és tervezői jogosultságot biztosító szakirányú továbbképzéseket kínálunk. A Simonyi Károly Kar oktatási és kutatási infrastruktúrája komoly beruházásokkal bővült az elmúlt évtizedben, ipari és nemzetközi kapcsolatai révén pedig biztos jövőképet kínál az ide jelentkezőknek. A hallgatóknak valamen�-

16

soproni egyetem

nyi szakon lehetőségük van külföldi részképzésre, valamint ingyenes nyelvtanulásra.

tovább nő a kereslet a mérnökök, informatikusok és kreatív ipari szakemberek iránt A Simonyi Károly Kar hazánkban és Közép-Európában is egyedülálló


képzéseit már sokan ismerik. Faipari mérnökképzés az országban kizárólag Sopronban van, a szakma egyre növekvő munkaerőigénye pedig óriási lehetőségeket tartogat az ide jelentkezőknek. Ma már évente legalább két-háromszor annyi hallgatót tudna felvenni a piac a Simonyi Karról, mint ahányan végeznek. A faipar és kreatív ipar fellendült, a megszaporodó feladatokhoz komplex tudással rendelkező szakembereket keresnek a vállalatok. A műszaki, informatikai és alkalmazott művészeti képzések szinergiái egye-

dülálló lehetőségeket nyújtanak a karon tanuló hallgatók számára.

díjazzák a tehetségeket a gazdaságinformatikus szakon Hasonló trendek figyelhetőek meg az informatikus képzés területén is: a Gazdaságinformatikus szak 2002-es indulása óta a Sopronban végzetteket - rendszergazdákat, programfejlesztőket, vállalatirányítási tanácsadókat - nemcsak Magyarországon, de külföldön is fényes karrier várja. A karon tanulók munkáját több tehetségprogram keretében is díjazzák, többek között azzal az ötmilliós ösztöndíjkerettel, amelyet az Ipar 4.0 rendszerek és alkalmazások fejlesztésével foglalkozó hallgatóknak ajánlottak fel.

mérnökök és művészek is egyben Az ipari termék- és formatervező mérnökök a művész és a mérnök szakember kvalitásait ötvözik: a képzés specialitása az integrált tervezés, azaz a termék megálmodásától a piaci bevezetésig, a műszaki dokumentáció elkészítésétől az életciklus elemzésig komplex ismereteket oktatnak. A képzésen a gyakorlati oktatás modern laborokban történik, ahol a hallgatók minden szükséges eszközt megkapnak terveik megvalósításához, az ipari partnerek segít-

soproni egyetem

17


ségével pedig valós kihívásokra ad- káról, informatikai, elektronikai, vagy éppen gyártástechnológiai hatnak választ. ismeretekről. Ez azt jelenti, hogy a kreatív ipari képzések hallgatók a képzés végére rendszer– nemzetközileg szintű, komplex elméleti és gyakordíjazott hallgatók lati ismeretekkel fognak rendelkezni, A Kar a 25 éve alapított Alkalmazott s mindezeket személyes mentorMűvészeti Intézetével mára az or- program keretében sajátíthatják el. szág egyik legfontosabb kreatív ipari felsőoktatási képzőhelyévé műszaki menedzser bsc fejlődött. A hallgatók családias lég- – az iparág független műszakörben, kitűnő oktatóktól sajátíthat- ki képzés ják el a tervezőgrafikai, építőművéA műszaki képzések iránti nagy érszeti, formatervezési ismereteket. Az deklődés indokolttá tette, hogy a oktatás többnyire önálló alkotó- és műszaki menedzser mesterképzés műhelymunkán alapul; a hallgatók mellett a - tulajdonképpen iparág nemcsak tanulnak, de élő projektefüggetlen - műszaki menedzser ken és élményeken keresztül válnak alapképzést újból meghirdessük. igazi művészekké, valódi munkataMár az alapképzés elvégzése után pasztalatokkal kreatív tervezőkké. a műszaki menedzserek igen jó elhelyezkedési lehetőséggel indulnak mechatronika az álláspiacon, de egyúttal lehető– az intelligens gépek ségük van különböző műszaki képés a jövő tudománya A mechatronikai mérnökök fő tevé- zéseken történő továbbtanulásra is kenysége az integrált, mesterséges intelligenciával rendelkező rendszerek üzemeltetése, illetve a mechatronikai rendszerek tervezése. Az oktatók a gépészet, villamosság és informatika területén több évtizedes szakmai múlttal rendelkeznek. A képzésbe bevont ipari szakemberek a speciális ismereteket biztosítják, legyen szó gépészetről, automati-

18

életre szóló kapcsolatok A szakmaiság csak egy része annak a különleges környezetnek, amire büszkék az itt végzettek. Amikor megkérdezzük a hallgatókat, hogy mitől igazán jó a soproni képzés, a szakmai színvonal mellett általában azt válaszolják: azért, mert itt fontosnak tartják őket.

simonyi károly műszaki, faanyagtudományi és művészeti kar


simonyi károly kar képzései: alapszakon

mesterszakon

|| Faipari mérnöki (duális formában is) || Ipari termék- és formatervező mérnöki || Mechatronikai mérnöki (duális formában is) || Műszaki menedzser || Gazdaságinformatikus || Építőművészet || Formatervezés || Tervezőgrafika

|| Építész || Faipari mérnöki || Ipari terméktervező mérnöki || Könnyűipari mérnöki || Műszaki menedzser || Gazdaságinformatikus || Építőművész || Formatervező művész || Tervezőgrafika

felsőoktatási szakképzés

doktori képzés

|| Gazdaságinformatikus || Műszaki

|| A mesterképzésekre építve doktori programot kínálunk.

A képzésekről, a felvétel feltételeiről további információ: a Kar honlapján érhető el: skk.uni-sopron.hu

simonyi károly műszaki, faanyagtudományi és művészeti kar

19


Duális képzéseink mit jelent a duális képzés? A duális képzés egy új „hibrid” képzési típus, ahol amellett, hogy nappali tagozatos hallgatóként egyetemen tanulsz, egy vállalatnál minden évben, rendszeres időközönként szakmai gyakorlaton veszel részt, évente 22 héten keresztül. A képzésnek köszönhetően a felsőfokú tanulmányok végén szakmai tapasztalattal fogsz rendelkezni, és így könnyebben el tudsz majd helyezkedni, valamint a kezdő fizetésed is magasabb lehet.

mivel több a duális képzés?

hogyan kerülhet sz be a duális képzésünkbe? A központi felvételi eljárásban részt kell venned (február 15-ig: www.felvi.hu), valamint jelentkezni kell honlapunkon is (Jellemzően június 1-ig, de mindenképp figyeld a honlapunkon szereplő dátumot: dualis.uni-sopron.hu), ahol kiválaszthatod a Neked szimpatikus vállalatot. A további teendőkről a honlapunkon tájékozódhatsz.

A legkiválóbb gyakorlati szakem- műszaki területen berektől tanulhatod meg a szakma Az országos szinten egyedülálló, fortélyait. 3,5 év után – a végzést unikális faipari alapképzésünk a követően – gyakorlati tapasztalattal fogsz rendelkezni. A munkaerőhiánnyal küzdő vállalataink egyre nagyobb kezdőfizetéssel vonzzák a végzett szakembereinket, ahol bizonyítottan előny, ha már van szakmai tapasztalatod. Pénzkereseti lehetőség a tanulmányok idején (minden hónapban a mindenkori minimálbér 65%-a), mely segítségével elkerülhető például a diákhitel, vagy épp nem szorulsz szülői segítségre.

20

soproni egyetem


Magyarországon kiemelt kínálunk versenyképes tudást, akik faipari ágazatot támogat- hivatásszerűen kívánnak tenni a körja, a szakemberek iránti nyezet védelméért. kereslet folyamatos. A mechatronikai alapképzésünk során a gépészettel, az automatikával, informatikával, elektronikával, és gyártástechnológiával ismerkedhetnek meg a hallgatók, így az elhelyezkedési lehetőségek széleskörűek. A duális környezetmérnöki alapképzési és mesterképzési szakon az egyik legrégebbi hazai képzőhelyként azok számára

gazdasági területen

Gazdálkodási és menedzsment alapképzés partnereinél, a térség jelentősebb multinacionális, illetve kis- és közepes vállalatainál a napi munkafolyamatok elsajátítása során a logisztika, menedzsment, HR és marketing területeken mélyítheted el tudásod. Pénzügy és számvitel alapképzés során az adott vállalatnál a pénzügyi folyamatok gyakorlati megismerésén keresztül naprakész, azonnal kamatoztatható számviteli, elemzési és kontrolling tudást szerezhetsz. Turizmus-vendéglátás alapképzésünkben neves szállodáknál, turisztikai szervezeteknél a szálloda- és egészségturizmus, szállodamenedzsment területeken indíthatod szakmai karriered.

további információ: dualis.uni-sopron.hu

soproni egyetem

21


Diákhagyományok A selmeci diákhagyományok eredete a Selmecbányán 1735-ben alapított Bányászati Tanintézet, később Bányászati és Erdészeti Akadémia hallgatóihoz és hallgatói önszerveződéseihez kötődik. A hagyományok az intézmény Sopronba költözése után is fennmaradtak, sőt további helyi elemekkel bővültek, és a mai napig élnek a soproni egyetemi, illetve a társintézmény egyetemek hallgatóságának körében. Ezen hagyományok része többek között a „Jó szerencsét!” köszönés, az egyenruhaviselet, a napjainkban is szigorú szabályok szerint szerveződő diáktársaságok működése, a társaságok által rendezett, meghatározott ceremóniák szerint zajló szakestélyek, a daloskönyvekben összegyűjtött diáknóták, valamint a nótázás, a valétálás (búcsúzás) szokása, mely utóbbihoz a

22

soproni egyetem

Szalamander (fáklyás felvonulás a városban) és a valétabál eseményei tartoznak. A külsőségeken túl azonban sokkal fontosabb az a belső tartalom, amit „selmeci szellemnek” nevezünk, és amelynek legfőbb jellemzői a vidámság, a barátság, a közösségtudat, a hivatásszeretet és a hazaszeretet. A selmeci diákhagyományok a régi, pozitív minták felelevenítése és továbbörökítése révén az oktatási intézményhez való erősebb kötődést is erősítik, és bensőséges kapcsolatot teremtenek a felsőbb évesek és fiatalabb társaik között. Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottsága javaslata alapján a SELMECI DIÁKHAGYOMÁNYOK a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére felvétetett.


Így utaznak diákjaink Sopron rendkívül könnyen és gyor- tok, így karnyújtásnyira vannak tősan megközelíthető város, akárme- led a nemzetközi fórumok, lyik közlekedési eszközt is választod. szemináriumok, kiállítások, ahol Budapestről vonattal mindössze tovább bővítheted tudásodat; de 2 óra 28 perc az út, például a Sop- beiratkozhatsz egy kiegészítő kurroni Közgáz IC-vel, ami minden nap zusra is.

17:10-kor indul a Keleti pályaudvarról, Sopronból pedig 8:21-kor. Sopronból átszállás nélkül érheted el a szomszédos országok nagyvárosait. Bécsbe óránként indulnak vona-

A városon belül sem lesz gondod a közlekedéssel. Bár az Egyetem épületei gyalog sincsenek messze egymástól és helyi buszjáratokkal is megközelíthetők.

soproni egyetem épületei  1   A épület: EMK •  2   B épület : SKK, Központi szervezeti egységek •  3   C épület •  4   D épület •  5   E épület  6   F épület •  7    GT épület •  8   P épület (AMI) •  9   LKK • 10   Idegennyelvi Központ •  11  BPK

11

Tűztorony

rk

er

üle

t

Központi Bányászati Múzeum

8

Erzsébet kert

Szé út Ad y En dre

10

1 4

5 6 Soproni Botanikus kert

che

ny i

tér

2 Soproni Egyetem

C se

7

9 ng

er y

utc

a

3

soproni egyetem

23


Minden elsősnek*, így neked is jár a kollégium, csak kérned kell! a soproni egyetem kollégiumai Régi kollégium RK   9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

további információ

Új Kollégium UK   9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

koli@sopron.nyme.hu +36 99 518 215

Legújabb Kollégium LUK   9400 Sopron, Baross út 4-6

uf.nyme.hu/kollegium/

BAK  

Bezerédj Amália Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

VUK  

Vadiúj Kollégium 9400 Sopron, Baross út 4-6

*azoknak az elsősöknek, akik nappali képzésre jelentkeztek a rendes felvételi eljárás keretében

A kiadvány az „EFOP-3.6.1- 16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer K+F+I szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt keretében készült a Magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával. A kiadványban szereplő fotókon a Soproni Egyetem hallgatói, oktatói, tantermei, laborjai, valamint Botanikus Kertje szerepel. Aki nem hiszi, járjon utána...

Profile for uni-sopron

Soproni Egyetem tájékoztató  

Soproni Egyetem tájékoztató  

Advertisement