Page 1

METOΧΕΣ

Alpha SYN Εκκρεμές Επένδυση σε Ευρώ ή σε Δολλάριο ΗΠΑ συνδεδεμένη με Καλάθι Μετοχών εκδόσεως 16 Ιουλίου 2007 με 100% εγγύηση της Ονομαστικής Αξίας Τίτλων

Ιούλιος 2007

Οι Τίτλοι απευθύνονται σε επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν μέρος των διαθεσίμων σε Ευρώ ή σε Δολλάριο ΗΠΑ κεφαλαίων τους για διάστημα 18 μηνών προσδοκώντας υψηλές αποδόσεις, τις οποίες δύνανται να αποκτήσουν, εφόσον μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι Τιμές Κλεισίματος των 20 Μετοχών που αποτελούν το Καλάθι Μετοχών, δεν μεταβληθούν πέραν των προκαθορισμένων ορίων. Το παρόν έντυπο αποτελεί διαφήμιση και όχι ενημερωτικό δελτίο ή άλλο έγγραφο προσφοράς. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν έντυπο δεν είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές και συνάδουν με τις πληροφορίες που περιέχονται στα Ενημερωτικά Δελτία των Τίτλων σε Ευρώ και σε Δολλάριο ΗΠΑ («Ενημερωτικά Δελτία») αντιστοίχως, τα οποία έχουν εγκριθεί την 3 Ιουλίου 2007 από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου, σε συνδυασμό με τα έγγραφα που ενσωματώνονται σε αυτά διά παραπομπής στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus), το οποίο έχει εγκριθεί την 7 Φεβρουαρίου 2007 από την αρμόδια αρχή του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τόσο τα Ενημερωτικά Δελτία όσο και το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μαζί με την ελληνική μετάφραση των αντίστοιχων περιληπτικών σημειωμάτων τους (Summary of the Base Prospectus και Summaries of the Notes), σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/71/EC της Ε.Ε. και των άρθρων 17 και 18 του Νόμου 3401/2005, με τον οποίο ενσωματώθηκε η εν λόγω Οδηγία στο ελληνικό δίκαιο. Όποιος επιθυμεί να επενδύσει στους Τίτλους που περιγράφονται στο παρόν έντυπο θα πρέπει, για πληρέστερη πληροφόρηση, να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο του ανωτέρω Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου και του αντίστοιχου Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και των ελληνικών μεταφράσεων των αντίστοιχων περιληπτικών σημειωμάτων τους, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Alpha Bank (www.alpha.gr) και είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού. Επίσης, το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο, τα Ενημερωτικά Δελτία και οι ελληνικές μεταφράσεις των αντίστοιχων περιληπτικών σημειωμάτων τους, εφόσον ζητηθούν, είναι δυνατό να χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από τα Καταστήματα της Alpha Bank, δωρεάν, σε έντυπη μορφή.

Οι Τίτλοι διατίθενται μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων της Alpha Bank από 5 Ιουλίου έως και 25 Ιουλίου 2007


Alpha SYN Eκκρεμές

Βασικά Χαρακτηριστικά • Διάρκεια 18 μήνες. • Νομίσματα εκδόσεων είναι το Ευρώ και το Δολλάριο ΗΠΑ. • Τοκομερίδιο μόνο για το πρώτο έτος ίσο με 3,25% για τους Τίτλους σε Ευρώ και 4,50% για τους Τίτλους σε Δολλάριο ΗΠΑ. • Απόδοση στη λήξη από 20% έως 0% συνδεδεμένη με το εύρος μεταβολής των Τιμών Κλεισίματος1 20 Μετοχών, για τους Τίτλους σε Ευρώ και σε Δολλάριο ΗΠΑ. Το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη των Τίτλων συνδέεται με την Απόδοση Καλαθιού το οποίο αποτελείται από 20 Μετοχές. Σημαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι η Απόδοση Καλαθιού δεν εξαρτάται από την ανοδική ή καθοδική πορεία των τιμών των 20 Μετοχών, αλλά από το εύρος μεταβολής των Τιμών Κλεισίματός τους σε σχέση με την Αρχική Τιμή Κλεισίματος κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως.

• Διαφοροποίηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου

  Με την επένδυση στους Τίτλους παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να συμμετάσχει έμμεσα στις χρηματιστηριακές αγορές της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας, καθώς η απόδοση των Τίτλων εξαρτάται από το εύρος μεταβολής των Τιμών Κλεισίματος Μετοχών διαφόρων κλάδων δραστηριότητας, οι οποίες διαπραγματεύονται στις αγορές αυτές. Συνεπώς, η επένδυση στους Τίτλους μέρους του διαθεσίμου κεφαλαίου του επενδυτή προσφέρει τη δυνατότητα διαφοροποιήσεως του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου.

• 100% εγγύηση της Ονομαστικής Αξίας Τίτλων, εφόσον η εξόφληση γίνει στη λήξη.

Δυνατότητα του επενδυτή να πωλήσει τους Τίτλους πριν από τη λήξη τους, σε τιμή που ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την τιμή στην οποία ο επενδυτής είχε αγοράσει τους Τίτλους.

• Ελάχιστο ποσό επενδύσεως

  για τους Τίτλους σε Ευρώ, Ευρώ 5.000 και εν συνεχεία πολλαπλάσιο των Ευρώ 1.000 και για τους Τίτλους σε Δολλάρια ΗΠΑ, Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και εν συνεχεία πολλαπλάσιο των Δολλαρίων ΗΠΑ 5.000

Κατηγοριοποίηση Επενδύσεως Υποκείμενη Αξία

1

Επιτόκια

Συνάλλαγμα

Μετοχές

Αγαθά

Άλλο

Χρονικός Ορίζοντας

1 – 2 έτη

3 – 4 έτη

Περισσότερα από 5 έτη

Eγγύηση Ονομαστικής Αξίας Tίτλων στη λήξη

Μικρότερη του 100%

100%

Μεγαλύτερη του 100%

Επενδυτικός Στόχος

Εισόδημα

Ανάπτυξη

Μικτός

Οι όροι που αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες επεξηγούνται στην ενότητα “Συνοπτικοί Όροι”

02


Καλάθι Μετοχών Για τους Τίτλους σε Ευρώ και σε Δολλάριο ΗΠΑ, οι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Μετοχές που απαρτίζουν το Καλάθι Μετοχών είναι οι ακόλουθες:

Μετοχή

Κωδικός Reuters

Χρηματιστήριο

ISIN

AEGON NV

AEGN.AS

Άμστερνταμ

NL0000303709

Amgen Inc

AMGN.OQ

NASDAQ

US0311621009

Astellas Pharma Inc

4503.T

Τόκυο

JP3942400007

AstraZeneca PLC

AZN.L

Λονδίνο

GB0009895292

Bayer AG

BAYG.DE

Φρανκφούρτη

DE0005752000

BMW Bayerische Motoren Werke AG

BMWG.DE

Φρανκφούρτη

DE0005190003

British American Tobacco PLC

BATS.L

Λονδίνο

GB0002875804

France Telecom SA

FTE.PA

Παρίσι

FR0000133308

Home Depot Inc

HD.N

Νέα Υόρκη

US4370761029

Intel Corp

INTC.OQ

NASDAQ

US4581401001

Metro AG

MEOG.DE

Φρανκφούρτη

DE0007257503

Nokia Oyj

NOK1V.HE

Ελσίνκι

FI0009000681

Pfizer Inc

PFE.N

Νέα Υόρκη

US7170811035

Renault SA

RENA.PA

Παρίσι

FR0000131906

SAP AG

SAPG.DE

Φρανκφούρτη

DE0007164600 FR0000120529

Suez SA

LYOE.PA

Παρίσι

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

4502.T

Τόκυο

JP3463000004

Vivendi

VIV.PA

Παρίσι

FR0000127771

Vodafone Group Plc

VOD.L

Λονδίνο

GB00B16GWD56

Yahoo! Inc

YHOO.OQ

NASDAQ

US9843321061

Γεωγραφική κατανομή των Μετοχών που αποτελούν το Καλάθι Μετοχών

ΗΠΑ

25%

Κλάδος δραστηριότητας των Μετοχών που αποτελούν το Καλάθι Μετοχών

Ιαπωνία

Ηλεκτρονικά

10%

Υπηρεσίες

10%

Ασφάλειες

5%

15%

Εμπόριο

Ευρώπη

65%

10%

Τηλεπικοινωνίες

15%

Καπνοβιομηχανία

5%

ΥγείαΒιοχημικά

30%

Αυτοκινητοβιομηχανία

10%

03


Alpha SYN Eκκρεμές

Τρόπος καθορισμού αποδόσεως από την επένδυση στους Τίτλους σε Ευρώ και σε Δολλάριο ΗΠΑ και υποθετικά παραδείγματα Στους υπολογισμούς που ακολουθούν δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν οιαδήποτε φορολογική παράμετρος. Στην ετήσια επέτειο από την έκδοσή τους, άνευ οιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεως, οι Τίτλοι σε Ευρώ θα αποφέρουν στον κάτοχό τους, τοκομερίδιο 3,25%, δηλαδή Ευρώ 32,50 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων (Ευρώ 1.000), ενώ οι Τίτλοι σε Δολλάριο ΗΠΑ, τοκομερίδιο 4,50%, δηλαδή Δολλάρια ΗΠΑ 225,00 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων (Δολλάρια ΗΠΑ 5.000). Επιπλέον του ως άνω τοκομεριδίου, οι Τίτλοι σε Ευρώ και σε Δολλάριο ΗΠΑ αποφέρουν στη λήξη τους απόδοση η οποία ισούται με την Απόδοση Καλαθιού.

Μηχανισμός Καθορισμού Αποδόσεως Καλαθιού Την Ημερομηνία Λήξεως των Τίτλων ο επενδυτής θα λάβει την Ονομαστική Αξία Τίτλων και ενδεχομένως επιπλέον ποσό που συνδέεται με την Απόδοση Καλαθιού. Η Απόδοση Καλαθιού υπολογίζεται με βάση τον κάτωθι τύπο: 20% - (2% x Ν), όπου Ν είναι ο αριθμός των Μετοχών των οποίων η Τιμή Κλεισίματος υπήρξε μικρότερη του Κατώτερου Ορίου ή μεγαλύτερη του Ανώτερου Ορίου οποιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως. Η ελάχιστη Απόδοση Καλαθιού ισούται με 0%, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αρνητική και συνεπώς να απομειώσει την Ονομαστική Αξία Τίτλων που επενδύθηκε. Ειδικότερα, την Ημερομηνία Εκδόσεως θα καθορισθεί η Τιμή Κλεισίματος για κάθε μία από τις Μετοχές που περιλαμβάνονται στο Καλάθι Μετοχών και η τιμή αυτή θα αποτελεί την Αρχική Τιμή Κλεισίματος για την αντίστοιχη Μετοχή. Με βάση την Αρχική Τιμή Κλεισίματος για κάθε Μετοχή θα καθορισθούν για την ίδια Μετοχή δύο όρια: Το Κατώτερο Όριο που θα ισούται με το 75% της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος και Το Ανώτερο Όριο που θα ισούται με το 125% της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος Κάθε Ημέρα Παρακολουθήσεως και για κάθε Μετοχή θα παρακολουθείται αν η Τιμή Κλεισίματός της είναι εντός του εύρους τιμών που ορίζεται από το Κατώτερο Όριο έως το Ανώτερο Όριο. Κάθε Μετοχή, για την οποία η Τιμή Κλεισίματος υπήρξε, έστω και μία Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως, μικρότερη του Κατώτερου Ορίου ή ανώτερη του Ανώτερου Ορίου, θα μειώνει κατά 2% την Απόδοση Καλαθιού από τη μέγιστη Απόδοση Καλαθιού, ήτοι 20%, μέχρι την ελάχιστη Απόδοση Καλαθιού, ήτοι 0%. Ο Πίνακας που ακολουθεί εμφανίζει την Απόδοση Καλαθιού και το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων, σε σχέση με τον αριθμό των Μετοχών των οποίων η Τιμή Κλεισίματος υπήρξε μικρότερη του Κατώτερου Ορίου ή μεγαλύτερη του Ανώτερου Ορίου οποιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως (δηλαδή το Ν): Πίνακας διαμορφώσεως Ποσού Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων Ν

04

Απόδοση Καλαθιού

Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων Τίτλοι σε Δολλάριο ΗΠΑ

Τίτλοι σε Ευρώ

(Ονομαστική Αξία Τίτλων Δολλάρια ΗΠΑ 5.000)

(Ονομαστική Αξία Τίτλων Ευρώ 1.000)

0

20%

Δολλάρια ΗΠΑ 6.000

Ευρώ 1.200

1

18%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.900

Ευρώ 1.180

2

16%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.800

Ευρώ 1.160

3

14%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.700

Ευρώ 1.140

4

12%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.600

Ευρώ 1.120

5

10%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.500

Ευρώ 1.100

6

8%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.400

Ευρώ 1.080

7

6%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.300

Ευρώ 1.060

8

4%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.200

Ευρώ 1.040

9

2%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.100

Ευρώ 1.020

10 έως 20

0%

Δολλάρια ΗΠΑ 5.000

Ευρώ 1.000


Για τους Τίτλους σε Ευρώ, η μέγιστη ετησιοποιημένη απόδοση με βάση ετήσιο ανατοκισμό ισούται με 14,65% λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εγγυημένο τοκομερίδιο (3,25%) και την μέγιστη Απόδοση Καλαθιού (20%), ενώ η ελάχιστη ετησιοποιημένη απόδοση με βάση ετήσιο ανατοκισμό ισούται με 2,13% λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εγγυημένο τοκομερίδιο (3,25%) και την ελάχιστη Απόδοση Καλαθιού (0%). Για τους Τίτλους σε Δολλάριο ΗΠΑ, η μέγιστη ετησιοποιημένη απόδοση με βάση ετήσιο ανατοκισμό ισούται με 15,45% λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εγγυημένο τοκομερίδιο (4,50%) και τη μέγιστη Απόδοση Καλαθιού (20%), ενώ η ελάχιστη ετησιοποιημένη απόδοση με βάση ετήσιο ανατοκισμό ισούται με 2,96% λαμβάνοντας υπ’ όψιν το εγγυημένο τοκομερίδιο (4,50%) και την ελάχιστη Απόδοση Καλαθιού (0%).

Υποθετικά Παραδείγματα Οι Τίτλοι εξοφλούνται την Ημερομηνία Λήξεως Στη συνέχεια παρατίθενται υποθετικά παραδείγματα του Ποσού Αποπληρωμής στη λήξη για συγκεκριμένα σενάρια και υποθέτοντας ότι οι Τίτλοι εξοφλούνται την Ημερομηνία Λήξεως. Ας υποθέσουμε ότι η Τιμή Κλεισίματος της Μετοχής AEGON NV στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ την Ημερομηνία Εκδόσεως είναι ίση με Ευρώ 15. Η τιμή αυτή θα αποτελέσει, για τους σκοπούς αυτού του παραδείγματος, την Αρχική Τιμή Κλεισίματος για τη Μετοχή AEGON NV. Συνεπώς, το Κατώτερο Όριο της Μετοχής AEGON NV θα ισούται με το γινόμενο του 75% και των Ευρώ 15 (δηλαδή Ευρώ 11,25) και το Ανώτερο Όριο της Μετοχής AEGON NV θα ισούται με το γινόμενο του 125% και των Ευρώ 15 (δηλαδή Ευρώ 18,75).

Σενάριο 1 Ας υποθέσουμε ότι, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως, η Μετοχή AEGON NV είναι η μοναδική Μετοχή από το Καλάθι Μετοχών, η Τιμή Κλεισίματος της οποίας έστω και μία Ημέρα Παρακολουθήσεως υπήρξε είτε μικρότερη των Ευρώ 11,25 (Κατώτερο Όριο της Μετοχής AEGON NV για τους σκοπούς του παραδείγματος) είτε ανώτερη των Ευρώ 18,75 (Ανώτερο Όριο της Μετοχής AEGON NV για τους σκοπούς του παραδείγματος). Στην περίπτωση αυτή, το Ν θα ισούται με 1, η Απόδοση Καλαθιού θα ισούται με 18% (δηλαδή 20%-(2% x 1)) και:

• για τους Τίτλους σε Ευρώ, το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων (Ευρώ 1.000) θα ισούται με Ευρώ 1.180 (δηλαδή Ευρώ 1.000 x (100%+18%)) και

• για τους Τίτλους σε Δολλάριο ΗΠΑ, το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων (Δολλάρια ΗΠΑ 5.000) θα ισούται με Δολλάρια ΗΠΑ 5.900 (δηλαδή Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 x (100%+18%)).

Σενάριο 2 Ας υποθέσουμε ότι, κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως, πέρα από την Μετοχή AEGON NV (όπως περιγράφεται ανωτέρω, στο Σενάριο 1), οι Τιμές Κλεισίματος 9 ακόμα Μετοχών εκ των 20 που απαρτίζουν το Καλάθι Μετοχών, υπήρξαν έστω και μία Ημέρα Παρακολουθήσεως είτε μικρότερες του αντίστοιχου Κατώτερου Ορίου τους, είτε ανώτερες του αντίστοιχου Ανώτερου Ορίου τους. Στην περίπτωση αυτή, το Ν θα ισούται με 10, η Απόδοση Καλαθιού θα ισούται με 0% (δηλαδή 20%-(2% x 10)) και:

• για τους Τίτλους σε Ευρώ, το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων (Ευρώ 1.000) θα ισούται με Ευρώ 1.000 (δηλαδή Ευρώ 1.000 x (100%+0%)) και

• για τους Τίτλους σε Δολλάριο ΗΠΑ, το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων (Δολλάρια ΗΠΑ 5.000) θα ισούται με Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 (δηλαδή Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 x (100%+0%)).

05


Alpha SYN Eκκρεμές Οι Τίτλοι πωλούνται πριν από την Ημερομηνία Λήξεως (α) Τίτλοι σε Ευρώ Αν ο επενδυτής επιθυμεί να πωλήσει τους Τίτλους πριν από τη λήξη τους, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει από την πώληση δεν θα καθορίζεται με βάση την Απόδοση Καλαθιού αλλά θα ισούται με το Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (Ευρώ 1.000 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων) επιβαρυνόμενο με κόστος προεξοφλήσεως την ημέρα που ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους, που θα υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε Ευρώ για την εναπομένουσα διάρκεια, όπως εμφανίζεται στη σελίδα Reuters EURDEPO=, πλέον περιθωρίου 0,25% συν τους τυχόν δεδουλευμένους τόκους του τοκομεριδίου 3,25%, στην περίπτωση που ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους στην Τράπεζα πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου. Πιο συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής την 26 Σεπτεμβρίου 2007 (478 ημέρες πριν από την Ημερομηνία Λήξεως) επιθυμεί να πωλήσει τους Τίτλους και ότι το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε Ευρώ διάρκειας 478 ημερών την ημέρα αυτή είναι 4,65%. Ανεξαρτήτως του εάν η Τιμή Κλεισίματος για μία ή περισσότερες Μετοχές έχει υπάρξει, είτε μικρότερη του αντίστοιχου Κατώτερου Ορίου τους, είτε ανώτερη του αντίστοιχου Ανώτερου Ορίου τους, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει ο επενδυτής ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων από την πώληση των Τίτλων την ημέρα αυτή, θα ισούται με Ευρώ 944,78, που είναι το άθροισμα: (α) του ποσού Ευρώ 938,46, που είναι ίσο με το Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (Ευρώ 1.000) απομειούμενο με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο 4,65% πλέον περιθωρίου 0,25% ως ακολούθως: Ευρώ 1.000 / [(1+4,90%)(478/360) ] και (β) του ποσού Ευρώ 6,32 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων, επειδή ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου, δηλαδή του ποσού των δεδουλευμένων τόκων του τοκομεριδίου 3,25% για τις 70 ημέρες (βάσει μήνα 30 ημερών) που έχει κρατήσει ο επενδυτής τους Τίτλους, που υπολογίζεται ως ακολούθως: Ευρώ 1.000 x 3,25% x (70/360).

(β) Έκδοση σε Δολλάριο ΗΠΑ Αν ο επενδυτής επιθυμεί να πωλήσει τους Τίτλους πριν από τη λήξη τους, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει από την πώληση δεν θα καθορίζεται με βάση την Απόδοση Καλαθιού αλλά θα ισούται με το Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων) επιβαρυνόμενο με κόστος προεξοφλήσεως την ημέρα που ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους, που θα υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε Δολλάριο ΗΠΑ για την εναπομένουσα διάρκεια, όπως εμφανίζεται στη σελίδα Reuters USDDEPO=, πλέον περιθωρίου 0,25% συν τους τυχόν δεδουλευμένους τόκους του τοκομεριδίου 4,50%, στην περίπτωση που ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους στην Τράπεζα πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου. Πιο συγκεκριμένα, ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής την 26 Σεπτεμβρίου 2007 (478 ημέρες πριν από την Ημερομηνία Λήξεως) επιθυμεί να πωλήσει τους Τίτλους και ότι το διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε Δολλάριο ΗΠΑ διάρκειας 478 ημερών την ημέρα αυτή είναι 5,45%. Ανεξαρτήτως του εάν η Τιμή Κλεισίματος για μία ή περισσότερες Μετοχές έχει υπάρξει, είτε μικρότερη του αντίστοιχου Κατώτερου Ορίου τους, είτε ανώτερη του αντίστοιχου Ανώτερου Ορίου τους, το ελάχιστο ποσό που θα λάβει ο επενδυτής ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων από την πώληση των Τίτλων την ημέρα αυτή, θα ισούται με Δολλάρια ΗΠΑ 4.688,94, που είναι το άθροισμα: (α) του ποσού Δολλαρίων ΗΠΑ 4.645,19, που είναι ίσο με το Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (Δολλάρια ΗΠΑ 5.000) απομειούμενο με βάση το διατραπεζικό επιτόκιο 5,45% πλέον περιθωρίου 0,25% ως ακολούθως: Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 / [(1+5,70%)(478/360) ] και (β) του ποσού Δολλαρίων ΗΠΑ 43,75 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων, επειδή ο επενδυτής πωλεί τους Τίτλους πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου, δηλαδή του ποσού των δεδουλευμένων τόκων του τοκομεριδίου 4,50% για τις 70 ημέρες (βάσει μήνα 30 ημερών) που έχει κρατήσει ο επενδυτής τους Τίτλους, που υπολογίζεται ως ακολούθως: Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 x 4,50% x (70/360).

06


Κίνδυνοι Ο επενδυτής θα πρέπει να μελετήσει το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο καθώς και το αντίστοιχο Ενημερωτικό Δελτίο. Η αγορά των Τίτλων εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους και ενδείκνυται μόνο για επενδυτές που έχουν τη γνώση και την εμπειρία σε οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα, προκειμένου να μπορέσουν να αξιολογήσουν τους κινδύνους και τα οφέλη από την επένδυση στους Τίτλους. Πριν λάβουν οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση οι ενδεχόμενοι αγοραστές των Τίτλων θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι κατανοούν τη φύση των Τίτλων, τον βαθμό εκθέσεως στους κινδύνους καθώς και ότι έχουν εκτιμήσει, σε σχέση με την παρούσα οικονομική κατάστασή τους και τα επενδυτικά τους κριτήρια, όλες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (συμπεριλαμβανομένου των σελίδων από 11 έως 15) και στο αντίστοιχο Ενημερωτικό Δελτίο. Το Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των Μετοχών, η Τιμή Κλεισίματος των οποίων υπήρξε είτε μικρότερη του Κατώτερου Ορίου είτε μεγαλύτερη του Ανώτερου Ορίου οποιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως της Περιόδου Παρακολουθήσεως. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να προσέξουν ότι οι Τίτλοι διαφέρουν από τα συνηθισμένα χρεόγραφα που εκδίδονται από τον Εκδότη στο πλαίσιο του Βασικού Ενημερωτικού Δελτίου, με την έννοια ότι η απόδοση από τους Τίτλους εξαρτάται από την απόδοση των Μετοχών που απαρτίζουν το Καλάθι Μετοχών κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως. Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να σχηματίσουν τη δική τους άποψη για τα οφέλη από μία επένδυση που συνδέεται με το Καλάθι Μετοχών, στηριζόμενοι σε δική τους έρευνα όσον αφορά τις Μετοχές που το απαρτίζουν και την απόδοσή τους. Παρατίθενται επιγραμματικά οι κίνδυνοι που συνδέονται με τους Τίτλους, τον Εκδότη και τον Εγγυητή Εκδόσεως: • Μη ύπαρξη ενεργούς, οργανωμένης αγοράς για την αγοραπωλησία των τίτλων • Κίνδυνος πρόωρης λήξεως • Κίνδυνος προερχόμενος από τη μη ύπαρξη εγγυημένης αποδόσεως • Φορολογικές επιπτώσεις • Πιστωτικός κίνδυνος του Εκδότη και του Εγγυητή Εκδόσεως • Λοιποί κίνδυνοι του Εγγυητή Εκδόσεως (κίνδυνος αγοράς, λειτουργικός, ρευστότητας κ.ά.)

07


Alpha SYN Eκκρεμές Συνοπτικοί Όροι

Τίτλοι σε Ευρώ Με την επιφύλαξη των όρων που περιγράφονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» [Terms and Conditions of the Notes] στις σελίδες 11 έως 27 του Ενημερωτικού Δελτίου των Τίτλων σε Ευρώ.

Εκδότης: Εγγυητής Εκδόσεως: Τίτλοι: Είδος Τίτλων:

Πιστοληπτική Διαβάθμιση:

Alpha Bank AE EUR Notes due 16th January 2009 linked to a Basket of Shares Κύριοι Τίτλοι, χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση (senior, unsecured), οι οποίοι εκδόθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος εκδόσεως μεσοπρόθεσμων τίτλων (Euro Medium Term Note) της Alpha Credit Group PLC, θυγατρικής της Alpha Bank ΑΕ, με την εγγύηση της Alpha Bank ΑΕ. Moody’s A3 / S&P BBB+ / Fitch A-

Περίοδος Προσφοράς:

Από 5 Ιουλίου έως και 25 Ιουλίου 2007

Μέθοδος Προσφοράς:

Η προσφορά των Τίτλων πριν την Ημερομηνία Εκδόσεως εξαρτάται από την έκδοσή τους. Ο Εκδότης στο πλαίσιο της πλήρους διακριτικής του ευχέρειας θα καθορίσει το ύψος της συνολικής ονομαστικής αξίας των Τίτλων που θα εκδοθούν, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των Ευρώ 20.000.000. Η συνολική ονομαστική αξία των Τίτλων θα καθορισθεί την ή περί την 12 Ιουλίου 2007. Αιτήσεις επενδύσεως μπορούν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων του Διαθέτη.

Ελάχιστο Ποσό Επενδύσεως: Διαθέτης: Ημερομηνία Εκδόσεως:

To ελάχιστο ποσό επενδύσεως ανά επενδυτή είναι Ευρώ 5.000 και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Alpha Bank AE 16 Ιουλίου 2007

Ημερομηνία Λήξεως:

16 Ιανουαρίου 2009

Nόμισμα Εκδόσεως:

Ευρώ

Ονομαστική Αξία Τίτλων: Τιμή Εκδόσεως: Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου: Ποσό Τόκου:

08

Alpha Credit Group PLC

Ευρώ 1.000 100,00% της Ονομαστικής Αξίας Τίτλων 16 Ιουλίου 2008 Ευρώ 32,50 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων


Συνοπτικοί Όροι

Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη:

Απόδοση Καλαθιού:

Ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων, ποσό ίσο με το γινόμενο των (i) Ευρώ 1.000 και (ii) το άθροισμα των (α) 100% και (β) Απόδοση Καλαθιού. Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων): Ευρώ 1.000 Μέγιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων): Ευρώ 1.200 Ποσοστό (τοις εκατό) που αντιστοιχεί σε: (20,00%-(2,00%xΝ)) με ελάχιστο 0% όπου Ν είναι ο αριθμός των Μετοχών, η Τιμή Κλεισίματος των οποίων υπήρξε κατώτερη του Κατώτερου Ορίου ή ανώτερη του Ανώτερου Ορίου οιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως.

Κατώτερο Όριο:

Για κάθε Μετοχή, το γινόμενο του 75% και της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος της Μετοχής αυτής.

Ανώτερο Όριο:

Για κάθε Μετοχή, το γινόμενο του 125% και της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος της Μετοχής αυτής.

Αρχική Τιμή Κλεισίματος:

Για κάθε Μετοχή, η Τιμή Κλεισίματος την Ημερομηνία Εκδόσεως.

Τιμή Κλεισίματος:

Για κάθε Μετοχή και κάθε Ημέρα Παρακολουθήσεως, η επίσημη τιμή κλεισίματος αυτής της Μετοχής στο Χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύεται, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα της σελ. 3 του παρόντος εντύπου υπό τον τίτλο Καλάθι Μετοχών.

Καλάθι Μετοχών:

Το Καλάθι Μετοχών περιλαμβάνει τις 20 Μετοχές που εμφανίζονται στον Πίνακα της σελ. 3 του παρόντος εντύπου υπό τον τίτλο Καλάθι Μετοχών.

Περίοδος Παρακολουθήσεως:

H περίοδος που αρχίζει από (και περιλαμβάνει) την Ημερομηνία Εκδόσεως και λήγει (και περιλαμβάνει) την Τελική Ημέρα Παρακολουθήσεως.

Τελική Ημέρα Παρακολουθήσεως:

Η 9 Ιανουαρίου 2009 ή αν η συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών αναφορικά με μία Μετοχή, η αμέσως προηγούμενη Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών αναφορικά με αυτή τη Μετοχή.

Ημέρα Παρακολουθήσεως:

Για κάθε Μετοχή, κάθε Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών εντός της Περιόδου Παρακολουθήσεως.

Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών:

Για κάθε Μετοχή, κάθε ημέρα για την οποία το Χρηματιστήριο είναι προγραμματισμένο να είναι ανοικτό για συναλλαγές.

Φορολογία:

Εφαρμοστέο Δίκαιο: ISIN:

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, παρακρατείται φόρος επί οποιουδήποτε εισοδήματος αποφέρουν οι Τίτλοι με συντελεστή 10% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου. Αγγλικό XS0306184242

09


Alpha SYN Eκκρεμές Συνοπτικοί Όροι

Τίτλοι σε Δολλάριο ΗΠΑ Με την επιφύλαξη των όρων που περιγράφονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις των Τίτλων» [Terms and Conditions of the Notes] στις σελίδες 11 έως 27 του Ενημερωτικού Δελτίου των Τίτλων σε Δολλάριο ΗΠΑ.

Εκδότης: Εγγυητής Εκδόσεως: Τίτλοι: Είδος Τίτλων:

Πιστοληπτική Διαβάθμιση:

Alpha Bank AE USD Notes due 16th January 2009 linked to a Basket of Shares Κύριοι Τίτλοι, χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση (senior, unsecured), οι οποίοι εκδόθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος εκδόσεως μεσοπρόθεσμων τίτλων (Euro Medium Term Note) της Alpha Credit Group PLC, θυγατρικής της Alpha Bank ΑΕ, με την εγγύηση της Alpha Bank ΑΕ. Moody’s A3 / S&P BBB+ / Fitch A-

Περίοδος Προσφοράς:

Από 5 Ιουλίου έως και 25 Ιουλίου 2007

Μέθοδος Προσφοράς:

Η προσφορά των Τίτλων πριν την Ημερομηνία Εκδόσεως εξαρτάται από την έκδοσή τους. Ο Εκδότης στο πλαίσιο της πλήρους διακριτικής του ευχέρειας θα καθορίσει το ύψος της συνολικής ονομαστικής αξίας των Τίτλων που θα εκδοθούν, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των Δολλαρίων ΗΠΑ 20.000.000. Η συνολική ονομαστική αξία των Τίτλων θα καθορισθεί την ή περί την 12 Ιουλίου 2007. Αιτήσεις επενδύσεως μπορούν να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, μέσω του Δικτύου των Καταστημάτων του Διαθέτη.

Ελάχιστο Ποσό Επενδύσεως: Διαθέτης: Ημερομηνία Εκδόσεως:

To ελάχιστο ποσό επενδύσεως ανά επενδυτή είναι Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας. Alpha Bank AE 16 Ιουλίου 2007

Ημερομηνία Λήξεως:

16 Ιανουαρίου 2009

Nόμισμα Εκδόσεως:

Δολλάρια ΗΠΑ

Ονομαστική Αξία Τίτλων: Τιμή Εκδόσεως: Ημερομηνία Πληρωμής Τόκου: Ποσό Τόκου:

10

Alpha Credit Group PLC

Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 100,00% της Ονομαστικής Αξίας Τίτλων 16 Ιουλίου 2008 Δολλάρια ΗΠΑ 225,00 ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων

08


Συνοπτικοί Όροι

Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη:

Απόδοση Καλαθιού:

Ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων ποσό ίσο με το γινόμενο των (i) Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 και (ii) το άθροισμα των (α) 100% και (β) Απόδοση Καλαθιού. Ελάχιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων): Δολλάρια ΗΠΑ 5.000 Μέγιστο Ποσό Αποπληρωμής στη λήξη (ανά Ονομαστική Αξία Τίτλων): Δολλάρια ΗΠΑ 6.000 Ποσοστό (τοις εκατό) που αντιστοιχεί σε: (20,00%-(2,00%xΝ)) με ελάχιστο 0% όπου Ν είναι ο αριθμός των Μετοχών, η Τιμή Κλεισίματος των οποίων υπήρξε κατώτερη του Κατώτερου Ορίου ή ανώτερη του Ανώτερου Ορίου οιαδήποτε Ημέρα Παρακολουθήσεως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παρακολουθήσεως.

Κατώτερο Όριο:

Για κάθε Μετοχή, το γινόμενο του 75% και της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος της Μετοχής αυτής.

Ανώτερο Όριο:

Για κάθε Μετοχή, το γινόμενο του 125% και της Αρχικής Τιμής Κλεισίματος της Μετοχής αυτής.

Αρχική Τιμή Κλεισίματος:

Για κάθε Μετοχή, η Τιμή Κλεισίματος την Ημερομηνία Εκδόσεως.

Τιμή Κλεισίματος:

Για κάθε Μετοχή και κάθε Ημέρα Παρακολουθήσεως, η επίσημη τιμή κλεισίματος αυτής της Μετοχής στο Χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύεται, το οποίο αναγράφεται στον Πίνακα της σελ. 3 του παρόντος εντύπου υπό τον τίτλο Καλάθι Μετοχών.

Καλάθι Μετοχών:

Το Καλάθι Μετοχών περιλαμβάνει τις 20 Μετοχές που εμφανίζονται στον Πίνακα της σελ. 3 του παρόντος εντύπου υπό τον τίτλο Καλάθι Μετοχών.

Περίοδος Παρακολουθήσεως:

H περίοδος που αρχίζει από (και περιλαμβάνει) την Ημερομηνία Εκδόσεως και λήγει (και περιλαμβάνει) την Τελική Ημέρα Παρακολουθήσεως.

Τελική Ημέρα Παρακολουθήσεως:

Η 9 Ιανουαρίου 2009 ή αν η συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών αναφορικά με μία Μετοχή, η αμέσως προηγούμενη Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών αναφορικά με αυτή τη Μετοχή.

Ημέρα Παρακολουθήσεως:

Για κάθε Μετοχή, κάθε Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών εντός της Περιόδου Παρακολουθήσεως.

Προγραμματισμένη Ημέρα Συναλλαγών:

Για κάθε Μετοχή, κάθε ημέρα για την οποία το Χρηματιστήριο είναι προγραμματισμένο να είναι ανοικτό για συναλλαγές.

Φορολογία:

Εφαρμοστέο Δίκαιο: ISIN:

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, παρακρατείται φόρος επί οποιουδήποτε εισοδήματος αποφέρουν οι Τίτλοι με συντελεστή 10% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου. Αγγλικό XS0306182899

11


Alpha SYN Eκκρεμές

Το παρόν έντυπο έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, παραθέτει συνοπτική περιγραφή των Τίτλων που αναφέρονται σε αυτό και δεν αποτελεί σύσταση, προσφορά προς πώληση, πρόσκληση για διαπραγμάτευση ή πρότασή μας για επένδυση στους Τίτλους σε Ευρώ ή στους Τίτλους σε Δολλάριο ΗΠΑ ή σύναψη άλλης συναλλαγής ούτε αποδοχή εκ μέρους μας τέτοιας προτάσεως. Η αναλυτική περιγραφή των όρων των Τίτλων περιέχεται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και στα Ενημερωτικά Δελτία των Τίτλων (που έχουν συνταχθεί και εγκριθεί στην αγγλική γλώσσα και υπόκεινται στο αγγλικό δίκαιο) και οποιαδήποτε σύνοψη των όρων αυτών δεν είναι δυνατόν να εκθέσει με πληρότητα όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να ενδιαφέρουν έναν δυνητικό επενδυτή. Οποιαδήποτε αναφορά σε πλεονεκτήματα ή κινδύνους της επενδύσεως σε Τίτλους είτε σε Ευρώ είτε σε Δολλάριο ΗΠΑ βασίζεται σε γενικά χαρακτηριστικά των Τίτλων και ενδεχομένως δεν καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τον συγκεκριμένο δυνητικό επενδυτή, ούτε είναι δυνατόν να υποκαταστήσει την ανάλυση των παραγόντων κινδύνου (Risk Factors) που εκτίθενται στο Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο και στα Ενημερωτικά Δελτία. Τυχόν πληροφόρηση εκ μέρους μας σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα τιμών, επιτοκίων ή δεικτών δεν αποτελεί άμεση ή έμμεση διαβεβαίωση εκ μέρους μας για τη μελλοντική τους εξέλιξη, ιδίως επειδή οι οργανωμένες αγορές αξιών και ειδικότερα οι τιμές των Μετοχών υπόκεινται σε διακυμάνσεις που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν. Τυχόν εκτιμήσεις ως προς τη μελλοντική εξέλιξη τιμών, επιτοκίων ή δεικτών που περιγράφονται στο παρόν έντυπο και κάθε σχετική προφορική ή γραπτή ανάλυσή του αντανακλούν καλόπιστα παραδοχές με βάση τη διαθέσιμη σε εμάς πληροφόρηση για τα σχετικά δεδομένα της αγοράς και της περιγραφόμενης συναλλαγής. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι εν λόγω παραδοχές και εκτιμήσεις είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη σε εμάς είναι πλήρης και ακριβής. Τα νομίσματα εκδόσεων είναι το Ευρώ και το Δολλάριο ΗΠΑ. Οι δυνητικοί επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν στους Τίτλους σε Ευρώ (ή Δολλάριο ΗΠΑ) με διαθέσιμα κεφάλαια σε νόμισμα διαφορετικό από το Ευρώ (ή το Δολλάριο ΗΠΑ αντίστοιχα) θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι οποιαδήποτε μετατροπή από και σε Ευρώ (ή από και σε Δολλάριο ΗΠΑ αντίστοιχα) μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην αξία, τιμή ή απόδοση της επενδύσεως τους, λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ενεργούμε ως πιθανοί αντισυμβαλλόμενοι των περιγραφόμενων (ή άλλων) συναλλαγών και όχι ως οικονομικοί ή επενδυτικοί σύμβουλοι για τις περιγραφόμενες ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές. Η Alpha Bank δεν παρέχει (άμεσα ή έμμεσα) συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον με ρητή γραπτή συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επομένως, πριν συνάψετε οιαδήποτε από τις περιγραφόμενες ή οιαδήποτε άλλη συναλλαγή, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τη συναλλαγή, να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους της και να σταθμίσετε τις οικονομικές επιπτώσεις, τους ενδεχόμενους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα από τη σύναψή της, καθώς και την καταλληλότητά της για τους σκοπούς που επιδιώκετε. Θα πρέπει επίσης να εξετάσετε αν, για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει προηγουμένως να συμβουλευθείτε ανεξάρτητα οικονομικούς, νομικούς, φορολογικούς ή άλλους συμβούλους της επιλογής σας, όπως εσείς θα κρίνετε απαραίτητο ή σκόπιμο. Οι Τίτλοι σε Ευρώ και σε Δολλάριο ΗΠΑ δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν στη σχετική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Securities Act) και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ή για λογαριασμό ή προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων που λογίζονται «πρόσωπα Ηνωμένων Πολιτειών» (“U.S. persons”).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε ένα από τα 370 Καταστήματα Alpha Bank ή την ιστοσελίδα www.alpha.gr

Alpha Pendulum Shares 3  

Alpha Bank - Pendulum Shares 3

Alpha Pendulum Shares 3  

Alpha Bank - Pendulum Shares 3

Advertisement