Page 1

UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

NEWSLETTER

March 2014

SISTEM UN U CRNOJ GORI

BILTEN Mart 2014. godine

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information on our web-platforms: Više informacija na našim veb-platformama: Website | Facebook page | Twitter | online Photo Library | online Reports & Publications Library | Newsletters

UNITED NATIONS AGENCIES UNDER ONE ROOF

Podgorica 10 March 2014

The UN Eco building, the first of a kind in the region, was inaugurated by the President of Montenegro Filip Vujanović and Deputy UN Secretary-General Jan Eliasson. The UN Eco building brings together UNDP, UNICEF, UNHCR and IOM to work under one roof within the Delivering as One framework.

Eko zgradu Ujedinjenih nacija, prvu te vrste u regionu, svečano su otvorili crnogorski predsjednik Filip Vujanović i zamjenik generalnog sekretara UN Jan Elijason. U zgradi će pod jednim krovom raditi agencije – Program UN za razvoj, Dječji fond UN, Visoki komesarijat UN za izbjeglice i Međunarodna organizacija za migracije.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

PRESENTING RESULTS OF THE “EVERY CHILD NEEDS A FAMILY” CAMPAIGN

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

Podgorica, 31 March 2014

The Prime Minister of Montenegro Milo Djukanovic, UNICEF Representative to Montenegro Benjamin Perks and the Head of Operations at the European Union Delegation to Montenegro Andre Lys presented the results of the awareness raising campaign „Every child needs a family“.

VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

Podgorica, 18 March 2014

Instead of descriptive information, future reports on the state of the environment in Montenegro will offer specific information, based on the national list of indicators. Agency for Environmental Protection presented the first such report prepared with the support of the Sustainable Development Centre and UNDP in Montenegro, with the financial support of the Global Environment Facility (GEF).

VIŠE INFORMACIJA, PREUZMI IZVJEŠTAJ

Podgorica, 7 March 2014

Representatives the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Labour and Social Welfare and UNHCR signed the Memorandum on cooperation which envisages defining the exact number of people who have not applied for the status of foreigner, registration of problems and informing the population about their rights.

Regional Director of WHO Zsuzsanna Jakab and Minister of health Miodrag Radunović signed two-year Agreement on Cooperation between Montenegrin Ministry of Health and WHO Regional Office for Europe. During a two-day visit to Montenegro, Ms. Jakob also met number of high Government officials, including Prime Minister Milo Djukanović, as well as EU Delegation officials and UN Country Team in the country. MORE INFORMATION

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

SARADNJOM DO TRAJNOG RJEŠENJA ZA RASELJENA LICA

Memorandum kojim je predviđeno niz aktivnosti za rješavanje pravnog statusa raseljenih i interno raseljenih osoba potpisali su ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Raško Konjević, ministar rada i socijalnog staranja Crne Gore Predrag Bošković i predstavnica kancelarije visokog komesara za izbjeglice (UNHCR) u Crnoj Gori Indu Mohandas.

MORE INFORMATION

WHO REGIONAL DIRECTOR COMMENDS STRENGTHENED PRIMARY HEALTH CARE

IZVJEŠTAJ O STANJU ŽIVOTNE SREDINE NA BAZI INDIKATORA

Izvještaji o stanju životne sredine u Crnoj Gori će ubuduće umjesto opisnih informacija ponuditi konkretne podatke, zasnovane na nacionalnoj listi indikatora. Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore predstavila je prvi takav izvještaj koji je pripremljen uz podršku Centra za održivi razvoj i UNDP u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku Fonda za životnu sredinu (GEF).

MORE INFORMATION, DOWNLOAD THE REPORT

COLLABORATION LEADING TO THE DURABLE STATUS OF DISPLACED PERSONS

PREDSTAVLJENI REZULTATI KAMPANJE “SVAKO DIJETE TREBA PORODICU”

Predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Bendžamin Perks i šef operacija Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Andre Lis predstavili su rezultate kampanje „Svako dijete treba porodicu“.

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

MONTENEGRO GOT ITS FIRST INDICATORBASED STATE OF THE ENVIRONMENT REPORT

AGENCIJE UJEDINJENIH NACIJA POD JEDNIM KROVOM

Podgorica, 27-28 March 2014

REGIONALNA DIREKTORKA SZO U POSJETI CRNOJ GORI

Regionalna direktorka Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Žužana Jakab i ministar zdravlja Miodrag Radunović potpisali su dvogodišnji Sporazum o saradnji između Ministarstva zdravlja Crne Gore i Regionalne kancelarije za Evropu Svjetske zdravstvene organizacije. Jakab se tokom dvodnevne posjete sastala i sa predsjednikom Vlade Crne Gore i ministrima, sa zvaničnicima Delegacije EU u Crnoj Gori kao i sa predstavnicima Tima UN u zemlji. VIŠE INFORMACIJA


UNITED NATIONS IN MONTENEGRO

NEWSLETTER

March 2014

SISTEM UN U CRNOJ GORI

BILTEN Mart 2014. godine

Major highlights of the work of United Nations in Montenegro Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj Gori. More information on our web-platforms: Više informacija na našim veb-platformama: Website | Facebook page | Twitter | online Photo Library | online Reports & Publications Library | Newsletters

PARTNERSHIP WITH THE UN STRONGLY CONTRIBUTED TO COUNTRY’s DEVELOPMENT

The seventh meeting of the Joint Country Steering Committee which monitors implementation of the Integrated UN Programme 2010-2016, was held in the newly opened UN eco-premises. The meeting was cochaired by the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and EU Integration Igor Lukšić and the UN Resident Coordinator in Montenegro Rastislav Vrbensky.

Podgorica, 11 March 2014

MORE INFORMATION, PHOTO GALLERY

NEW FRONTIERS FOR THE DEVELOPMENT OF BUSINESS CLUSTERS

LUKŠIĆ: PARTNERSTVO SA UN DALO SNAŽAN DOPRINOS RAZVOJU CRNE GORE

Sedmi sastanak Nadzornog komiteta za praćenje implementacije Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija za period 2010-2016, održan je u novootvorenoj eko zgradi UN u Podgorici. Sastankom su kopredsjedavali potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić i koordinator sistema UN u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski. VIŠE INFORMACIJA, FOTO GALERIJA

Podgorica, 7 March 2014

A two-year EU-funded project, which is 5% cofounded by UNIDO, in the amount of EUR 525,000, entitled “Enhancing the competitiveness of local SMEs in Montenegro through cluster development” was launched in the presence of key national stakeholders from the public and private sectors, including relevant Ministries, NGOs, academia and company representatives amongst others.

NOVI HORIZONTI ZA RAZVOJ BIZNIS KLASTERA

Dvogodišnji projekat pod nazivom “Razvoj konkurentnosti lokalnih malih i srednjih preduzeća kroz razvoj klastera“ koji finansira EU u iznosu od 525,000 EUR, a 5% vrijednosti ko-finansira UNIDO, pokrenut je u prisustvu ključnih zainteresovanih strana iz javnog i privatnog sektora – predstavnika Vlade Crne Gore, NVO i biznis sektora, kao i predstavnika akademije.

MORE INFORMATION

VIŠE INFORMACIJA

EQUALITY FOR WOMEN IS PROGRESS FOR ALL

Podgorica, 8 March 2014

“A century after women first started the organized struggle for their rights, International Women's Day is still going strong. International Women's Day is a story of ordinary women as makers of history. It symbolizes the age-old struggle of women for participation in society on an equal footing with men,” it was said in the joint UN Montenegro statement on the occasion of International Women’s Day.

“Jedan vijek nakon što su žene otpočele organizovanu borbu za svoja prava, Međunarodni dan žena još uvijek ima jednako snažnu simboliku. Ovaj dan je priča o običnim ženama - stvarateljkama istorije”, navodi se, između ostalog u zajedničkom saopštenju Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori povodom Međunarodnog dana žena 2014. godine.

MORE INFORMATION

MiMUN 2014: SECOND MODEL OF UN SIMULATION IN MONTENEGRO

More than 85 students from 16 countries and four continents gathered at the 2nd “Model of UN” simulation in Montenegro – MiMUN 2014. Five-day exercise included simulation of the work of three UN councils: UN Security Council, UN Human Rights Council and UN Economic and Social Council. MiMUN 2014 was officially opened by the UNICEF Representative to Montenegro Benjamin Perks.

RAVNOPRAVNOST ŽENA ZNAČI NAPREDAK ZA SVE

VIŠE INFORMACIJA

Podgorica, 17-21 March 2014

PHOTO GALLERY

MiMUN 2014: DRUGA PO REDU SIMULACIJA RADA UN U CRNOJ GORI

Više od 85 studenata iz 16 zemalja sa četiri kontinenta okupili su se na drugoj simulaciji rada UN u Crnoj Gori "Model UN" - MiMUN 2014. Petodnevna vježba uključuje simulaciju rada tri tijela Ujedinjenih nacija: Savjeta bezbjednosti UN, Savjeta UN za ljudska prava i Ekonomskog i socijalnog savjeta UN. MiMUN 2014 je svečano otvorio šef predstavništva UNICEF- a u Crnoj Gori Bendžamin Perks. FOTO GALERIJA

NEW TOOLS FOR FIGHTING ILLEGAL MIGRATION

Manuals for joint border patrols were produced within the regional project focused on fight against illegal migration, coordinated by the IOM office in Podgorica. Manuals will be used for training of border police officers who will be conducting joint patrols. The project brings together border police of Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo and FYR of Macedonia.

Joint UN Communications Team - UN Montenegro Stanka Dragojevića bb – Podgorica 81000 – Montenegro un.me.info@one.un.org Copyright © 2013 United Nations Montenegro, All rights reserved.

Podgorica, 19-21 March 2014

NOVA SREDSTVA ZA BORBU PROTIV ILEGALNIH MIGRACIJA

Priručnici sa smjernicama za organizovanje zajedničkih graničnih patrola pripremljeni su u okviru regionalnog projekta usmjerenog na borbu protiv ilegalnih migracija, koji koordinira kanclearija Međunarodne organizacije za migracije IOM u Podgorici. Priručnici će biti korišteni za obuku graničnih policajaca iz zemalja uesnica u projektu koji ce učestvovati u zajedničkim patrolama.

UN Montenegro Newsletter, March 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, mart 2014.g.  

March 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Mart 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj...

UN Montenegro Newsletter, March 2014 | Bilten UN u Crnoj Gori, mart 2014.g.  

March 2014 - Major highlights of the work of United Nations in Montenegro. Mart 2014.g. - Pregled najvažnijih aktivnosti Sistema UN u Crnoj...

Advertisement