Page 1

ISSN 2300-8652

03 (2014)

SOŁECTWA: ADAMOWO, BARŁOŻNIA GOŚCIESZYŃSKA, BERZYNA, BŁOCKO, CHORZEMIN, GOŚCIESZYN, KARPICKO, KĘBŁOWO, NIAŁEK WIELKI, NOWA DĄBROWA, OBRA, NOWA OBRA, NOWE TŁOKI, NOWY WIDZIM, POWODOWO, RUDNO, STARY WIDZIM, STRADYŃ, STARA DĄBROWA, ŚWIĘTNO, TŁOKI, WILCZE, WRONIAWY

Nagrody Burmistrza PRZYZNANE ! Lista nagrodzonych: 1. Bernardowo s.c. 2. cityLAN. 3. Firma Księgarska –„LM”. 4. Gminny Związek Drużyn ZHP. 5. Ks. Kanonik Sławomir Majchrzak. 6. Krzysztof Małuszek - chirurg. 7. Przedsiębiorstwo Nasienne sp.j. 8. Stolarstwo „Popiół”. 9. ZHUP „Waligóra”. 10. MKS „Zryw Wolsztyn”. Mecenas Kultury - A. i R. Becela Ciąg dalszy na str. 2. Mila dla Dominika z Wolsztyna To marszobieg charytatywny, podczas którego zbierano pieniądze na leczenie chorego na neuroblastomę Dominika Młynkowiaka. Chłopiec od 4 lat walczy z chorobą. Teraz, aby móc wyzdrowieć musi poddać się kosztownej terapii w klinice w Niemczech. Jej koszt to około 170 tysięcy EURO! Niestety nie jest ona finansowana ze środków NFZ i rodzice Dominika muszą samodzielnie pozyskać środki na leczenie. Z pomocą chłopcu przyszli mieszkańcy naszego miasta i gminy, którzy licznie stawili się na Rynku, aby wziąć udział w rekreacyjnym marszobiegu i dobrowolnie przeznaczając na szlachetny cel określoną kwotę. Ciąg dalszy na str. 7.

W dniu 2 marca 2014 r. na wolsztyńskim Rynku zebrano ponad 34 tys. zł W organizację Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wolsztynie włączyło się wiele środowisk i organizacji miasta i gminy. W Bibliotece Publicznej otwarto wystawę pt. "Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956" oraz zorganizowano promocję książki Krzysztofa Błaszczyka o „wyklętych” z Wielkopolski. W godzinach wieczornych złożono wiązanki na wolsztyńskim cmentarzu. Odbyły się msze św. Na Rynku wystawiono ciekawą ekspozycję biogramów żołnierzy, przy której harcerze zorganizowali Apel pamięci. Specjalne uroczystości miały także miejsce w Świętnie. Ciąg dalszy na str. 6.

W NUMERZE m.in.: Z wizytą w Chorzeminie .…. s. 8 Sukces Gimnazjum nr 2 ..... s. 9 Pierwszy Dzień Wiosny ...... s. 9 Biblioteka Miejska …..……. s. 10 Kalendarium ………...….….. s. 11


str. 2

Przemówienie Burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego Panie senatorze! Panie Marszałku ! Koleżanki i Koledzy Samorządowcy ! Szanowni Goście ! 10 lat temu po raz pierwszy miałem przyjemność uhonorować osoby, firmy i instytucje, które poprzez swoje działania znacząco wpływają na rozwój i promowanie naszej małej ojczyzny. Cieszę się więc, że ta coroczna gala stała się taką piękną tradycją naszego samorządu. Choć nie jesteśmy dużą społecznością, corocznie nie brakuje nam nowych kandydatów do otrzymania „Nagrody Burmistrza za promowanie i wkład w rozwój miasta i gminy Wolsztyn”, bo – szanowni państwo - ziemia wolsztyńska znana jest w kraju i za granicą właśnie dzięki inicjatywie i gospodarności swoich mieszkańców. Trzeba takie osoby czy instytucje dostrzegać i trzeba je pokazywać innym jako przykłady dobrych działań dla dobra naszej społeczności. I taką właśnie rolę ma pełnić Nagroda Burmistrza – jest podziękowaniem, a czasem również pokazaniem osób, firm i instytucji, które nie zawsze są powszechnie znane czy popularne w lokalnym środowisku. Dodam w tym miejscu, że z dużą radością przyjmujemy informacje o kolejnych zdobywanych nagrodach i certyfikatach przez naszych przedsiębiorców, sportowców, artystów czy inicjatywach podejmowanych przez działaczy społecznych. To oni właśnie tworzą corocznie wyróżnianą „dziesiątkę”.

Szanowni Państwo! Miniony, 2013 rok, był jak zwykle rokiem wytężonej pracy i poszukiwania ostatnich już środków unijnych, przewidzianych na okres finansowania 2007-2013. Jako samorząd staramy się w miarę naszych możliwości finansowych dostosowywać coroczne plany inwestycyjne do potrzeb lokalnych, zarówno w zakresie gospodarki, podnoszenia jakości życia naszych mieszkańców, jak i dbałości o dobry wizerunek miasta i gminy Wolsztyn w oczach gości przybywających z różnych zakątków Polski i świata. Od lat udaje nam się nie zwalniać tempa wdrażania przyjętych przed kilku laty programów inwestycyjnych. Najwięcej, bo ok. 5 mln zł zainwestowaliśmy w budowę i modernizację gminnej sieci drogowej, którą bez przeszkód można teraz realizować na bazie wybudowanej wcześniej infrastruktury podziemnej. Dziś, kiedy właściwie mamy już uporządkowaną gospodarkę wodno-ściekową i odpadową gminy, a także wysoki poziom uzbrojenia w innych branżach, rzeczywiście mogliśmy znacząco przyspieszyć w drogownictwie. Od dwóch lat wiodącą inwestycją w tym dziale jest budowa drogi obwodowej dla obsługi terenów przemysłowych, łączącej drogę wojewódzką nr 305 z drogą powiatową – ul. Lipową w Wolsztynie. W roku ubiegłym – dosłownie „rzutem na taśmę” – udało się wykonać przebudowę ul. Przemysłowej i połączyć w ten sposób zbudowany wcześniej pierwszy odcinek „małej obwodnicy” z ul. Lipową. Dzięki temu już dziś odczuwalna jest poprawa komunikacji w tym rejonie, a jeśli uda się bez przeszkód zrealizować tegoroczny plan budowy odcinka łączącego ul. Przemysłową z drogą wojewódzką nr 305, w połączeniu z przebudową wiaduktu kolejowego, z pewnością będziemy mogli mówić o sukcesie. Dodam w tym miejscu, że wszystkie etapy zyskały znaczące finansowe wsparcie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokal-

NAGRODY BURMISTRZA nych, czyli tzw. „schetynówek” (ewentualne podziękowanie Wojewodzie). Panie i Panowie! W 2013 roku udało się oddać do użytkowania kilka zmodernizowanych lub wybudowanych odcinków drogowych na terenie miasta i wsi gminnych. Są wśród nich drogi na terenie Obry, Karpicka, Berzyny, Starego Widzimia, Kębłowa i Wroniaw. W Wolsztynie zaś całkiem nowe oblicze zyskała ul. Rzeczna stanowiąca zarazem ważny element „Szlaku Żurawiego” wokół J. Wolsztyńskiego. Na ukończeniu są też prace związane z przebudową deptaku łączącego wielorodzinne osiedla mieszkaniowe ze „starym miastem” – to bardzo ważne przedsięwzięcie zważywszy na duży ruch pieszych i rowerzystów w tym rejonie. Dodam, że poza utwardzeniem kostką brukową i odwodnieniem, wzdłuż ciągu postawione zostaną nowe, stylowe lampy ledowe oraz inne elementy małej architektury. Tak jak wspomniałem wcześniej, kończymy podstawową sieć kanalizacji sanitarnej, gdyż w roku bieżącym zamierzamy sfinalizować inwestycje w Błocku i Stradyniu. W związku z tym stopniowo zmienia się zakres branżowy załącznika inwestycyjnego zapisanego w budżecie gminy. Pewnie zauważyli Państwo, że w ostatnich miesiącach 2013 roku trwały intensywne prace związane z układaniem sieci światłowodowej w miejskich chodnikach – to jeden z elementów programu unijnego pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”. W efekcie, najpierw złożenia wniosku, a następnie wdrożenia przedsięwzięcia, 300 beneficjentów wytypowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymało zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, a ponad 400 osób zostało przeszkolonych w zakresie obsługi komputera. Powstały też 3 centra komputerowe ( w SP1, Gimnazjum Kębłowo i Urzędzie Miejskim) - każde z zestawem 20 komputerów. W ogólnodostępnych punktach koordynacyjnych, w Wolsztyńskim Domu Kultury, Ośrodku Pomocy Społecznej i Bibliotece Miejskiej, znajdują się po 4 komputery z dostępem do Internetu. Do tego należy dodać ponad 2 km sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb. Wszystko to kosztowało ponad 3,5 mln zł i sfinansowane zostało w całości ze środków Unii Europejskiej. Szanowni Państwo! Coraz piękniejszymi wizytówkami naszego miasta są obiekty rekreacyjno-sportowe. Jednym z nich z pewnością jest nowoczesny SKATEPARK powstały w ubiegłym roku w sąsiedztwie Pływalni przy ul. Komorowskiej. Nasza młodzież jest dziś bardzo dumna, że - tak jak tylko niektóre duże miasta w Polsce - mają u siebie taki wspaniały obiekt. Powoli oblicze zmienia też stadion miejski, gdzie dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu przebudowywana jest bieżnia oraz elementy infrastruktury lekkoatletycznej: takie jak skocznia w dal i wzwyż, rzutnie młotem, kulą i dyskiem. Elementy te wkrótce spełniać będzie wszelkie lekkoatletyczne wymogi stawiane tego typu budowlom. Całość kosztuje ponad 2 mln zł i nie zamierzamy na tym poprzestać. Jeśli uda się pozytywnie załatwić wniosek o kolejne dofinansowanie – jeszcze w roku bieżącym przystąpimy do II etapu modernizacji stadionu za łączną kwotę prawie 3,5 mln zł, który służyć będzie sportowcom z całej Wielkopolski (ew. podziękowanie senatorowi Libickiemu). W minionym roku, korzystając z funduszy PROW, udało się wybudować kolejne w naszej gminie wielofunkcyjne boisko sportowe – tym razem przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Obrze. Dużym powodzeniem cieszy się dobrze wyposażona siłownia na świeżym powietrzu zlokalizowana przy promenadzie Klemensa Modlińskiego. Aż miło popatrzyć jak, szczególnie popołudniami i wieczorami, nasi mieszkańcy spacerują, biegają, jeżdżą na rowerze i ćwiczą, korzystając z nowopowstałych tras i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Miejmy nadzieję, że z uroków naszej przyrody, bazy rekreacyjno-sportowej oraz innych niepowtarzalnych atrakcji, coraz liczniej będą korzystać przyjezdni turyści – zawsze mile u nas widziani. Szanowni Państwo! Oczywiście nie zapominamy też o kulturze, a właściwie o bazie do jej działalności. W latach ubiegłych, z pomocą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, udało się wykonać termomodernizację wraz z ogrzewaniem i wentylacją budynku Wolsztyńskiego Domu Kultury i z zewnątrz obiekt prezentuje się chyba całkiem nieźle. Niestety dziś bywalec licznych imprez kulturalnych organizowanych przez placówkę, mocno się rozczaruje wchodząc na salę widowiskową. Poczuje się jak w latach 70-tych ubiegłego stulecia. W tym roku więc podjęliśmy decyzję, by ten stan rzeczy zmienić i korzystając z częściowego dofinansowania z Ministerstwa Kultury, lada dzień przystąpimy do remontu kapitalnego Sali, która docelowo pełnić będzie funkcję Sali koncertowo-kinowej. Widoczna na ekranie wizualizacja pokazuje, co chcemy osiągnąć – z pewnością ma być wysoki standard i wygoda dla publiczności. Cóż, może wkrótce spotkamy się na podobnej jak dziś uroczystości w całkiem nowych

MARZEC 2014 wnętrzach Wolsztyńskiego Domu Kultury. Już dziś wszystkich Państwa zapraszam. Nadal też oczkiem naszej uwagi jest parowozownia, dlatego też mając świadomość znaczenia tego obiektu dla kontynuacji tradycji turystycznych nie tylko Wolsztyna, ale i całej Wielkopolski chciałbym zapewnić, że jako samorząd zrobimy wszystko, by utrzymać wolsztyńskie parowozy „pod parą”. Myślę, że mając – odczuwane przez nas na każdym kroku – wsparcie Pana Marszałka Wojciecha Jankowiaka, dopniemy swego i mimo wszystko uda się znaleźć rozwiązanie, oczywiście z udziałem samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, które pozwoli zadbać o przyszłość parowozowni. Panie i Panowie! Mam nadzieję, że nasze wieloletnie, a szczególnie ubiegłoroczne działania w myśl hasła „Wolsztyn - pełna parą”, zostały przez Państwa ocenione nie najgorzej, że dostrzegacie Państwo pozytywne zmiany w najbliższym otoczeniu, że macie okazję niejednokrotnie usłyszeć dobre opnie na temat naszego miasta i wsi gminnych. Na to, jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz pracujemy wspólnie niezależnie od tego, jaką rolę w lokalnej społeczności pełnimy. Nasze miasto i wsie z roku na rok pięknieją, niechlubne zakątki zyskują nowy wizerunek, a mieszkańcy i przedsiębiorcy – poprzez dbałość o swoje nieruchomości i prowadzoną działalność gospodarczą - znacząco wpływają na dobrą opinię zewnętrzną o mieście i gminie Wolsztyn. Cieszy widok rozbudowujących się miejsco-

wych firm, chętnie witamy też u nas nowych inwestorów tym bardziej, że część z nich już na dobre wpisała się w miejscowy krajobraz. Zapewniam, że każdy inwestor gospodarczy, zarówno lokalny jak i zewnętrzny może liczyć na pomoc naszego samorządu w realizacji swoich planów inwestycyjnych. Myślę też, że wszyscy chcemy, by odwiedzali nas nie tylko odpoczywający tu wczasowicze, ale również by wracali do Wolsztyna rodowici Wolsztynianie, których los rozrzucił po różnych zakątkach Polski i świata. Zależy nam, by dobrze się tu czuli i chcieli ponownie u nas zamieszkać. Szanowni Państwo! To wielka radość móc się z Państwem spotkać i mimo wielu trudów dnia codziennego, trochę poświętować. Tak jak powiedziałem na wstępie, jesteśmy tu po to, by nagrodzić osoby, firmy i instytucje, które swoją działalnością znacząco wpływają na rozwój i promowanie naszej małej ojczyzny. Dlatego też gratuluję obecnym laureatom, a także nagrodzonym z lat ubiegłych, którzy zechcieli przyjąć moje zaproszenie i przybyć na dzisiejszą uroczystość. Życzę dalszych osiągnięć na polu zawodowym i społecznym, a także zdrowia i pomyślności osobistej. Dziękuję za uwagę!


MARZEC 2014

NAGRODY BURMISTRZA

str. 3

Firma Księgarska „LM”.

Leszek Maruszewski jest rodowitym Wolsztynianinem – to tu urodził się 18 marca 1946 Chciałbym podziękoroku. Tutaj również stawiał pierwsze kroki w szkole, by w efekcie ukończyć Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie. Już od wać za to niezwykłe czasów nastoletnich jego największą pasją były książki i poezja oraz turystyka i sport. To podczas nauki w liceum wstąpił wyróżnienie. To są lata do kabaretu „Karacik” prowadzonego przez Zbigniewa Skowrońskiego, a działającego przy Spółdzielczym Klubie "Karat". mojej pracy. To wyróżPracował również przy tworzeniu ówczesnych kronik filmowych, pokazujących najważniejsze fakty z życia miasta. Podczas nienie należy się także służby wojskowej w Powidzu, trafił do Teatru Poezji odnosząc z nim wiele ogólnopolskich sukcesów, m.in. na festiwalu Teatrów Poezji. Później Pan Leszek kontynuował swoje hobby, wstępując do kabaretu "Kropelka", równocześnie prowa- mojej rodzinie, żonie Donacie, dząc zespół kabaretowy we Wroniawach. Druga pasja, czyli sport i turystyka, wiązała się ze sprawowaniem przez kilka oraz trzem córkom: Joannie, Iwokadencji funkcji prezesa Oddziału Powiatowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W tych latach zor- nie i Agnieszce. Ponieważ one cały ganizował wiele imprez turystycznych, opiekował się zabytkami i współorganizował między innymi Muzeum Pożarnictwa swój czas, całą swoją młodość w Rakoniewicach. Przez wiele lat prowadził też Klub Brydżowy "Bez Atu" przy Wolsztyńskim Domu Kultury, będąc jego poświęciły, aby pracować dla prezesem, instruktorem, a nawet sponsorem. W okresie przemian historycznych w Polsce przewodniczył komisji kultury przy Komitecie Obywatelskim w Wolsztynie. Od początku lat 70-tych Leszek Maruszewski skierował swoje zawodowe dobra firmy. Bez ich pomocy nic życie na tory księgarstwa. W 1973 roku podjął pracę w "Domu Książki" w Poznaniu, a następnie pracował jako kierownik bym sam nie zrobił. Dziękuję. wolsztyńskiej księgarni im. Eugeniusza Paukszty, mieszczącej się przy ul. 5 stycznia 20. W 1990 roku, po zmianach ustrojowych w Polsce, nastąpiła prywatyzacja księgarni, którą kierował. Od tego momentu, pod nowym adresem przy tej ulicy rozpoczął budowę własnej firmy. Tego samego roku otworzył również księgarnię w Babimoście. To były dopiero pierwsze kroki. Gdy uroczyście w 1996 roku oddawał do użytkowania księgarnię w Rakoniewicach, pod szyldem „Maruszewski” działały już księgarnie w Kargowie, druga na Rynku w Wolsztynie, w Grodzisku, Zbąszyniu, Siedlcu i Wielichowie. Potem powstały jeszcze księgarnie w Nowym Tomyślu, Świebodzinie, Sulechowie, Gorzowie i Międzyrzeczu. Cały czas również - od chwili jej powstania - jest aktywnym członkiem Izby Księgarstwa Polskiego. Dodatkowym elementem działalności wolsztyńskiej firmy księgarskiej była działalność wydawnicza. Ze względu na zainteresowania turystyczne właściciela, trzykrotnie wydał mapę "Wolsztyn i okolice" wraz z planem miasta (w latach 1992, 2002, 2014 r.). Firma debiutowała antologią wierszy poetów wolsztyńskich "Przebudzenie" w 1996r. Rok później Leszek Maruszewski wydał tomik wierszy Adama Żuczkowskiego "Pisane na piasku". Wspólnie z Biblioteką Publiczną firma organizowała spotkania z pisarzami i konkursy poetyckie, wydając ich zwycięzcom tomiki poetyckie. Tak powstało 8 tomików wierszy pod wspólnym tytułem "Literackie okruchy". Owocem współpracy z zielonogórskim poetą i redaktorem, Eugeniuszem Kurzawą, były dwie regionalne książki: "Rozmowy wolsztyńskie" i "Rozmowy zbąszyńskie". Na tegoroczne Dni Wolsztyna firma przygotowuje wydanie przewodnika "Ziemia Wolsztyńska". Jak zapowiada Pan Leszek, będzie to najobszerniejsze, bogato ilustrowane i o pięknej szacie graficznej wydawnictwo. Ma być zarazem zwieńczeniem jego działalności księgarskiej… W 2008 roku, przygotowując się do emerytury, założył rodzinną spółkę cywilną, do której oprócz żony Donaty, weszła córka Agnieszka. I wreszcie przyszedł 2011 rok, kiedy to Leszek Maruszewski podjął, pewnie trudną dla tak pracowitej osoby decyzję, o przejściu na emeryturę. Stery prowadzenia firmy oddał córce.

Bernardowo s.c. to dom weselny, zbudowany w Obrze w roku 2009 przez Panów Gustawa Andrysa i Marcina Nasiłowskiego. Marzeniem właścicieli było usytuowanie obiektu w jakimś niezwykłym miejscu. Uznali więc, że pobliski brzeg czystego, obrzańskiego jeziora jest idealnym położeniem dla domu weselnego w stylu polskiego dworku. I pewnie prace nie przebiegałyby tak sprawnie, gdyby nie zaangażowanie całej rodziny w to przedsięwzięcie. Tak pięły się mury obiektu budowanego na pocysterskiej ziemi. I choć Bernardowo – to nie Soplicowo, to doszukać można się podobieństw: staropolskiej gościnności, stylowych wnętrz, niezwykłej atmosfery, biesiadowania przy wspólnym stole, a przede wszystkim zamiłowania do dobrego jedzenia. To właśnie magia smaku, znamienita kuchnia nadaje wszystkiemu odpowiedni charakter. Tak powstało Bernardowo. A wszystko po to, by pobyt poza domem pozostał przyjemnym wspomnieniem. Pod hasłem: „Niezwykły klimat – zwykła cena” bardzo już popularny Dom Weselny oferuje organizację wesel, komunii, studniówek, konferencji i innych uroczystości okolicznościowych. Goście Bernardowa mają do dyspozycji dwie klimatyzowane sale: salę weselną dla 124 osób i salę lawendową dla 40 osób oraz pokoje gościnne dla 19 osób. Dobrą zabawę i biesiadę przy pięknie zastawionym stole warto czasem przerwać, by pójść na krótki spacer nad jezioro Święte i posłuchać śpiewu ptaków… Dom Weselny Bernardowo to kolejna piękna wizytówka naszej gminy, będąca bardzo ciekawym elementem oferty gastronomiczno-hotelarskiej i zarazem jedynym w swoim rodzaju. Gratulujemy właścicielom oryginalnego pomysłu oraz życzymy dalszego rozwoju firmy.

Na prezentacji multimedialnej, którą tu pokazano, to wszystko pięknie wyglądało, ale początki nie były wcale takie słodkie. Wiele w swoim życiu miałem pomysłów. Kiedy pierwszy raz powiedziałem swojej żonie o tym pomyśle z knajpą, to reakcja była natychmiastowa: ja się wyprowadzam. Ale tak na serio, mój wspólnik od razu w to wszedł, nasze żony również, czego efekt można zobaczyć samemu w każdej chwili. Serdecznie zapraszamy w nasze skromne progi, dziękuję burmistrzowi i władzom gminnym za zauważenie naszej firmy. Mamy nadzieję, że takich nagród dostaniemy co najmniej jeszcze sto.

Dziękuję za to wyróżnienie. Jestem Firma została założona w 2002 roku przez mieszkańca Wolsztyna - Łukasza Wajsa. Za główny rodowitym wolsztynianinem, od cel w początkowym okresie działalności firma obrała sobie zapewnienie jak najszerszego dostępu do sieci Internet na terenie Wolsztyna. Były to czasy powoli rozwijającej się infrastruktury telekomunikacyjnej oraz kilkunastu lat prowadzę firmę, pełnego monopolu telekomunikacyjnego Telekomunikacji Polskiej. Dzięki wykorzystaniu niezależnych więc cieszę się, że coś mogę zrobić transmisji bezprzewodowych w niedługim czasie udało się zapewnić dostęp do sieci Internet dla pierwtakże dla miasta. Szczególnie dlaszych abonentów w Wolsztynie. Dalszy rozwój i rozbudowa sieci bezprzewodowej pozwoliły na dotarcie z tego, że budowana jest teraz infrastruktura, sygnałem internetowym do odległych miejscowości w powiecie wolsztyńskim takich, jak Świętno, Mochy która może być wykorzystana przez miasto czy Nowa Wieś, a także miejscowości z terenu powiatu grodziskiego między innymi Rakoniewic i Tarnowej. Mimo dużego zasięgu działania, ze względu na nowoczesne technologie w cityLAN-ie pracują tylko 4 oso- choćby w sprawie monitoringu i zapewnienia by. Jak twierdzi właściciel - są to jednak pracownicy wszechstronni, mała firma bowiem wymaga zaangażo- większego bezpieczeństwa dla mieszkańców wania na wielu płaszczyznach działalności. Pracownicy to rodowici wolsztynianie, wychowywali się tu, miasta. Myślę, że nasza dalsza współpraca bęznają dobrze każdy zakątek i leży im na sercu dobro rodzinnego miasta. Siedziba cityLAN-u mieści się w 3 dzie równie owocna, jak dotychczas. lokalach biurowych przy ul. Fabrycznej. Cała firma to jednak rozproszona infrastruktura telekomunikacyjna, w tym mieści się 160 węzłów dostępowych, ponad 300 anten nadawczych, ponad 240 km włókien światłowodowych, osprzęt aktywny sieci światłowodowej klasy enterprice oraz trzy samochody serwisowe. W chwili obecnej działalność firmy skupia się przede wszystkim na rozbudowie światłowodowej sieci szkieletowej oraz dostępowej, a także wykorzystaniu wysokowydajnych transmisji bezprzewodowych. Dzięki rozwojowi sieci światłowodowej możliwa staje się realizacja kolejnych celów - rozwój telewizji kablowej trzeciej generacji oraz transmisje abonenckie powyżej 100 mega bitów na sekundę. CityLAN to firma lokalna, doskonale rozumiejąca potrzeby klientów, tu każdy z nich może liczyć na indywidualne podejście jego potrzeb. Dociera z sygnałem Internetowym w najodleglejsze zakątki gminy Wolsztyn zapewniając dostęp do sieci Internet dla 97% mieszkańców. CityLAN od kilku lat wspiera rozwój miejskiego monitoringu w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wolsztyna. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu wspiera również realizację transmisji wideo w czasie organizowanych w mieście imprez (m. in. Zawody Kajakarskie czy też Dni Ziemi Wolsztyńskiej). To dzięki takim firmom jak cityLan Wolsztyn jest miastem nowoczesnym. Dziękujemy za dotychczasową działalność i życzymy dalszego pomyślnego rozwoju dla dobra nas wszystkich.

cityLAN

Gminny Związek Drużyn ZHP w Wolsztynie

Z inicjatywy władz samorządowych w grudniu 2006 r. Jestem bardzo dumny z tego, że w wolsztyńskim Ratuszu miało miejsce spotkanie tutejszych instruktorów harcerskich z Komendantem Wielw imieniu wolsztyńskich zukopolskiej Chorągwi ZHP druhem harcmistrzem Jarosławem Rurą. Podczas tego spotkania postanowiono chów, harcerzy, instruktorów powołać Gminny Związek Drużyn ZHP. Już miesiąc później odbyła się zbiórka wyborcza, podczas której inmogę od burmistrza Wolsztyna struktorzy harcerscy z Wolsztyna powołali do życia wspomniany Związek, a na stanowisko jego Komendanta odebrać nagrodę, która jest wybrali zasłużonego druha harcmistrza Sławomira Wieczorka. Macierzystym hufcem wolsztyńskich harcerzy stał się hufiec Wschowa, a Chorągwią - Chorągiew Wielkopolska. Od tego momentu można było zaobserwoowocem ciągłej, nieustannej wać duże zmiany w organizacji. W latach 2007-2009 systematycznie reaktywowane były kolejne drużyny i pracy tych naszych najmłodszych mieszkańtak: w Szkole Podstawowej nr 1 zaczęła działać 13 Drużyna Harcerska „Skamander”, w Szkole Podstawowej ców, naszego regionu. Serdecznie dziękuję nr 3 - 9 Drużyna Harcerska „Słoneczni im. Sabały” oraz 9 Gromada Zuchów „Promyki”, w Rakoniewicach - 5 wszystkim, którzy nas wspierają, to znaczy Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki. W roku 2011 działalność rozpoczęła 4 Drużyna Harcerska Nieprzetartewładzom samorządowym, a szczególnie dygo Szlaku „Włóczykije” w Zespole Szkół Specjalnych w Wolsztynie. W 2011 r. funkcję komendanta przejął druh harcmistrz Jerzy Luftmann i pełnił ją przez rok. W grudniu 2013 r. podczas zbiórki wyborczej, na funkcję rektorom szkół, gdyż bez ich wsparcia tak komendanta Gminnego Związku Drużyn ZHP w Wolsztynie powołany został druh podharcmistrz Marcin naprawdę drużynowi nie mieli by się gdzie Wilczyński. Wolsztyńscy harcerze od lat podczas wakacji i ferii zimowych uczestniczą w obozach i zlotach podziać. Przepraszam za taką osobistą reflekodwiedzając najróżniejsze miejscowości w kraju i za granicą – zawsze godnie reprezentując naszą małą ojczyznę. Liczba uczestników tych imprez stale wzrasta i obecnie sję, ale chciałbym bardzo podziękować mojewynosi ok. 90 osób rocznie. Członkowie wolsztyńskich drużyn odwiedzili już Finlandię, Niemcy, Włochy i Francję. Wzięli też udział w największych w Polsce rajdach harcer- mu pracodawcy - panu Maruszewskiemu. skich takich, jak „Arsenał” w Warszawie, gdzie w 2001 roku Szczep Harcerskich Drużyn Pożarniczych ze Starego Widzimia otrzymał z rąk Stanisława Sieradzkiego – po- Życzę, aby wszyscy instruktorzy mieli takich wstańca warszawskiego – członka plutonu „Felek” Szarych Szeregów – medal pamiątkowy „Batalion Parasol” oraz biało-czerwoną opaskę powstańczą. Jednym z ważniej- wspaniałych szefów, którzy tak są traktowani szych przedsięwzięć nowo reaktywowanego Gminnego Związku Drużyn była organizacja w 2008 roku trasy: Lgiń, Przemęt, Stary Widzim, Wolsztyn, podczas ogólnopolw związku ze swoją harcerską służbą. skiego rajdu „Watra Wędrownicza” - podczas tego rajdu w Wolsztynie gościło ponad 100 harcerzy wędrowników z całej Polski. W pamięci starszych druhów pozostały też dwa inne wspomnienia, trochę może już zamierzchłe - spotkanie wolsztyńskich instruktorów harcerskich z prezydentem RP na uchodźtwie Ryszardem Kaczorowskim w Zielonej Górze w 1997 roku oraz przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju Prymasowi Polski Kard. Józefowi Glempowi (Warszawa 1997). Dziś harcerze z Gminnego Związku Drużyn są bardzo widoczni w środowisku lokalnym ze względu na swoją aktywność i współorganizację wielu przedsięwzięć. Od momentu reaktywacji biorą licznie udział w uroczystościach państwowych i samorządowych o charakterze patriotycznym. Organizowanie przez wolsztyńskich harcerzy wydarzeń takich, jak Marsz Pamięci Bohaterów Września 39’ oraz corocznego Apelu Poległych z okazji kolejnych rocznic wyzwolenia Wolsztyna przez Powstańców Wielkopolskich, na stałe wpisało się do lokalnego kalendarza. Z pewnością w sposób szczególny w pamięci mieszkańców Wolsztyna zapisze się wyjątkowa oprawa tegorocznego Apelu Poległych, związanego z 95. rocznicą wyzwolenia naszego miasta. Nasi harcerze działają jednak nie tylko „na poważnie” – są przecież w większości bardzo młodymi, pełnymi radości ludźmi. Uczestniczą więc i współorganizują różnorakie festyny szkolne, rajdy turystyczno-krajoznawcze dla uczestników spoza naszej gminy oraz wiele innych imprez o charakterze poznawczym. To piękna promocja walorów przyrodniczych ziemi wolsztyńskiej, którą z pewnością harcerze będą dalej skutecznie kontynuować. Aktualnie w Gminnym Związku Drużyn działa 8 drużyn, prowadzone są działania zmierzające do powstania drużyny w Przemęcie. Łącznie zrzeszonych jest ok. 120 osób, w tym są zuchy, harcerze oraz instruktorzy. Drużyny pracują systematycznie przez cały rok, co tydzień spotykając się na zbiórkach. Uczą się jak w dzisiejszej - trudnej nieraz - rzeczywistości być szlachetnym i sprawiedliwym, jak bezinteresownie pomagać innym, jak godnie czcić pamięć bohaterów…


str. 4

NAGRODY BURMISTRZA

MARZEC 2014

Ks.Kanonik Sławomir Majchrzak

urodził się 20 marca 1962 roku w Chodzieży. Jak często podkreśla, jego Jestem zaskoczony piękobecne miejsce zamieszkania, czyli Wolsztyn, bardzo przypomina mu rodzinne strony. To tam skończył szkołę nym filmem. To jest podstawową i liceum ogólnokształcące Jako długoletni ministrant i lektor po maturze podjął studia na Papieskim akurat trafione, co zoWydziale Teologicznym w Poznaniu, formując swoje sumienie i przygotowując się do kapłaństwa. Jeszcze z czastało powiedziane przy sów szkolnych i seminaryjnych pochodzą zainteresowania związane z historia, językiem polskim i filozofią. Zawtych obrazach, jest mi tu sze wykazywał wielką troskę o drugiego człowieka, a jednym z jej przejawów była nauka języka migowego w seminarium i regularna katecheza w szkole głuchoniemych “na Śródce” w Poznaniu. Po ukończeniu nauki i otrzydobrze w Wolsztynie, maniu święceń kapłańskich podjął pracę duszpasterską, sprawowaną łącznie przez 12 lat w parafiach: w Krobii, w jak w domu. A tą nagropodpoznańskim Luboniu, w Zbąszyniu i w Poznaniu. Pierwszym probostwem ks. Sławomira była 5-tysięczna dą to trzeba by się było podzielić z parafia pw. św. Józefa w Opalenicy. Poznawanie ludzi, katecheza w miejscowym liceum, sprawowanie sakramen- parafianami, że mają cierpliwość do tów świętych, organizowanie wyjazdów, które integrowały wspólnotę parafialną – to ówczesna codzienność ks. proboszcza. Ponieważ to nie było łaproboszcza. Finałem remontu i troski o świątynię, była uroczysta konsekracja poewangelickiego kościoła w Opalenicy, której dokonał Ks. Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki. W międzyczasie była radość 20-lecia ka- twe. Był jeden proboszcz 14 lat, był płaństwa i ……- troszeczkę niespodziewana - propozycja objęcia parafii farnej w Wolsztynie. Dokonało się to 15 drugi dwa lata i nagle przychodzi nowy, sierpnia 2007 roku w święto Matki Bożej. To dzięki temu oraz dzięki środkom finansowym pozyskanym od Mini- z jakiejś Opalenicy… Muszę powiestra Kultury poewangelicka świątynia otrzymała nowy dach. Przy okazji wykonany został remont drzwi i ogrzewa- dzieć, że cierpliwość i serdeczność nia tej “drugiej” świątyni. Jednak najważniejszym zadaniem gospodarczym, jakie postawił przed sobą i całą parafian jest ogromna, także władz wspólnotą parafialną ks. Sławomir był remont przywracający świetność niezwykłej świątyni poświęconej Matce samorządowych. Bóg zapłać za doceBożej znajdującej się w niedalekim sąsiedztwie naszego wolsztyńskiego rynku. Teraz odnowiona fara jest otwarta nienie tych rzeczy wspólnych, które z codziennie i zaprasza na modlitwę oraz chwile wyciszenia, bo Wolsztyn - ze swą najstarszą i najpiękniejszą świąparafianami podejmujemy. Dziękuję tynią - wpisuje się w dobre towarzyszenie ludziom naszych czasów “żyjących za szybko”. W roku jubileuszu 225 rocznicy konsekracji naszego kościoła - pragnąc pomodlić się “z całym światem” – ks. Sławomir zaprosił do Wolsztyna TVP Polonia, aby wspólnie z parafianami, naszym biskupem i wiernymi na całym świecie pomodlić się w odnowionej świą- panu burmistrzowi i życzę, aby - jak tyni. Był to też sposób aby przypomnieć, że Wolsztyn posiada skarby niezwykłej urody, a do nich należy nasza fara. Ks. Proboszcz, z zamiłowania również historyk, zapragnął pan powiedział - dalej było komu te uporządkować księgi cmentarne najstarszej nekropolii ulicy Lipowej. Trzeba było dokonać ponad 8 tysięcy wpisów osób zmarłych, do których danych udało się dotrzeć. I tylko nagrody wręczać. Wolsztyn się pięknie dzięki temu mogła powstać strona internetowa naszego cmentarza. Ilość wchodzących na tę stronę, nie tylko z Polski, daje ks. Sławomirowi wiele radości, że coś udaje się ocalić rozwija. Niech czuwa nad naszą piękną od zapomnienia. Dzięki temu wzmocniono więzy tych, co odeszli i wyjechali - ze swoją historią rodzinną i korzeniami “umiejscowionymi tutaj, w Wolsztynie ”. Spaceruje się po ziemią wolsztyńską. cmentarzu z pewnością wygodniej, bo przybyło chodników, również wirtualnie “chodzenie po cmentarzu” ułatwia odnalezienie grobów swoich bliskich i znajomych. Odpowiadając na prośby mieszkańców i przybywających do naszego miasta gości o udostępnienie historii I dokumentacji fotograficznej wolsztyńskiej fary w formie książkowej, Ks. Proboszcz podjął starania aby wydać album. Udało się pięknymi zdjęciami i krótką historią napisaną przez ks. prof. Anzelma Weissa oddano wyjątkowość świątyni. Do dziś sprzedano ponad tysiąc albumów. Znaczna ich część pojechała poza Wolsztyn, promując tą piękną “wizytówką” nasze miasto. Ks. Kanonik jest człowiekiem bardzo aktywnym. Parafia – wspólnie z Domem Kultury - organizuje półkolonie dla dzieci, a systematyczne wyjazdy, pielgrzymki i pielgrzymko-wycieczki to radość poznawania i promocja ziemi wolsztyńskiej przez dobre spotkania w różnych częściach świata. Ostatnio były to np. Litwa, Łotwa, Petersburg czy ziemia święta. Po objęciu parafii Ks. Proboszczowi przypadła też w udziale troska dalszego współtworzenia i współorganizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. W zeszłym roku te starania i troska zostały nagrodzone przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę specjalnym wyróżnieniem w dziedzinie kultury. To z pewnością piękna promocja lokalnej kultury i mieszkańców ziemi wolsztyńskiej. Dobra współpraca z lokalnymi władzami sprawia, że wolsztyńskie świątynie goszczą artystów wysokiej klasy takich, jak „Mazowsze”, poznańskie chóry chłopięce czy „Golec uOrkiestra”. Mile są też widziane w naszych kościołach występy miejscowych zespołów, chórów i orkiestry. Od roku jest Dziekanem Dekanatu Wolsztyńskiego.

Dziękując za tę nagrodę, chcę powie– choć dla niezliczonej rzeszy pacjentów „od zawsze” był w dzieć, że nie traktuję jej jako wyłączWolsztynie – wcale nie jest rodowitym Wolsztynianinem. Urodził się bowiem 16 maja 1957 roku w Krzyżownikach koło Kępna w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończeniu tamtejnie dla mnie. Ona jest dla całego zeszego liceum ogólnokształcącego podjął studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, idąc społu lekarskiego, pielęgniarskiego, w ślad za swoim zainteresowaniem naukami przyrodniczymi, a zarazem spełniając marzecałego zespołu medycznego, który nia… W 1981roku ożenił się i wraz z żoną Marią – również lekarką – zamieszkali w Wolszstara się na miarę naszych możliwości tynie. Tu również urodziły się ich dzieci – syn Michał i córka – Barbara. Jako stypendyści pomagać nie tylko naszemu społeczeństwu, ale i wolsztyńskiego szpitala, po ukończeniu studiów, podjęli w nim pracę. Pan dr Małuszek pracował na oddziale chirurgicznym, bo od zawsze chciał specjalizować się właśnie w tej wszystkim potrzebującym. Jestem szczęśliwym dziedzinie. Najpierw był oczywiście staż, a już rok później pierwsza operacja, dalej – w człowiekiem, a na to szczęście składa się kilka ele1985 roku – I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej i w 1990 – II stopień specjalizacji. A mentów. Pierwszy to rodzina, ja mam wspaniałą wszystko to pod okiem nestora wolsztyńskiej chirurgii Pana dr Ryszarda Zielińskiego. To rodzinę. Drugi to praca, która daje satysfakcję. po nim, w 1996 roku, przejął ordynaturę oddziału chirurgicznego wolsztyńskiego szpitala, Moja praca daje mi olbrzymią satysfakcję. Trzeci sprawując swoją funkcję z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Bardzo szybko w to życie wśród wspaniałych ludzi, a ja takich ludzi placówce i poza nią rozeszło się powiedzenie, że Pan dr Małuszek ma właściwie dwa dotu właśnie spotkałem. Tu mam przyjaciół, tu domy : jeden – z rodziną , a drugi - przy swoich pacjentach w szpitalu. Działający pod kierownictwem ordynatora zespół chirurgiczny, zgodnie z programem szkoleń, systematycznie brze się czuję. To wspaniałe miejsce na świecie. poszerzał zakres wykonywanych operacji. Dwóch lekarzy z tej grupy, a wkrótce dołączy do Wspomniano naszą działalność w Rotary Club. nich trzeci, uzyskało specjalizację z zakresu chirurgii. Dziś, jak mówi dr Małuszek, jego Panie burmistrzu, rok temu odwiedzili nas goście zespół w nagłych przypadkach, w sytuacji tzw. „ratowania życia” , jest w stanie podjąć się rotarianie z Berlina. Powiedzieli nam: „żyjecie jak nawet najtrudniejszych wyzwań. Oczywiście w przypadku tak trudnej profesji jak zawód w raju”. Trochę w tym prawdy, ale to też jest pańlekarza ważne są nie tylko umiejętności i talent, ale również standard wyposażenia placó- stwa zasługa. Dziękuję za wyróżnienie. wek medycznych. Niełatwa polska rzeczywistość wymaga wielu zabiegów w tym celu. Z pewnością niemały wysiłek organizacyjny ze strony Pana Ordynatora został włożony w powstanie nowoczesnych sal operacyjnych czy też pracowni endoskopowej i laparoskopowej. Jednak, jak często podkreśla, szpital i kierowany przez niego oddział dużo zawdzięcza ludziom dobrej woli, a tych nigdy na ziemi wolsztyńskiej nie brakowało… I dlatego, mimo nawału obowiązków, od wielu lat zaangażowany jest w działalność charytatywną w strukturach ROTARY CLUB WOLSZTYN. Był zresztą jego współzałożycielem, a dobre wzorce – wraz z grupą znajomych – podpatrzyli w Holandii, gdzie pojechali dzięki wsparciu ówczesnych władz miasta i gminy Wolsztyn. Efektem wymiany doświadczeń z Rotarianami z Venlo było zarejestrowanie w 1995 roku wolsztyńskiego Rotary International Club. W minionych latach działalności wraz z przyjaciółmi z klubu, we współpracy z władzami samorządowymi oraz innymi organizacjami, stara się aktywnie pracować na rzecz społeczności wolsztyńskiej, w tym tutejszego szpitala. Efektem są wspomniane wcześniej pracownie specjalistyczne, nowe komputery w pracowniach szkolnych, sprzęt dla kajakarzy czy stypendia dla uczniów. Działalność charytatywna klubu wychodzi też poza granice naszego kraju. Pan dr Małuszek najczęściej wspomina wybudowanie bardzo potrzebnej studni i stołówki w Kamerunie, co udało się zrealizować we współpracy z tamtejszymi siostrami zakonnymi i polskimi zakonnikami. Uważa, że miał niewątpliwy zaszczyt wraz z dwoma kolegami być w Afryce, gdzie mogli zobaczyć, że zebrane społecznie pieniądze zaowocowały tak wielką radością i sympatią do Polaków, że dzięki temu nawet w głębi „afrykańskiego buszu” znają Wolsztyn… Ci, co znają Pana ordynatora Krzysztofa Małuszka lub byli jego pacjentami z pewnością wiedzą, że to człowiek z zasadami, że najważniejsze dla niego jest dobro drugiego człowieka, a wykonywany zawód jest jak powołanie. Pewnie nieraz jest trudno, nie można komuś pomóc, ale jest też wiele radości i satysfakcji. Jednak dziś największą radością Pana doktora jest półtoraroczny wnuk Maciej. Mówi, że jest szczęśliwcem dlatego, że razem z nim oraz synem i swoim ojcem tworzą czteropokoleniową rodzinę, złożoną z pierworodnych synów…

dr Krzysztof Małuszek

Bracia - Paweł i Piotr Popiół

z Wolsztyna od najmłodszych lat wiedzieli, co chcą w życiu robić. Zaczęło Bardzo dziękujemy się od codziennego podglądania jak pracuje ojciec Jan, który w przydomowym warsztacie, przy ul.Działkowej za to zaszczytne w Wolsztynie, wykonywał różnorakie zamówienia z zakresu stolarstwa, w tym przede wszystkim schody. Jan wyróżnienie. JestePopiół wiele razy musiał przeganiać swoich bardzo dociekliwych synów, bo swą ciekawością i chęcią pomocy śmy mile zaskoczezwyczajnie przeszkadzali mu w pracy…Stało się jednak to, co się stać miało - 20 lat temu, 1 marca 1994 r. , ni, bo nie uważaPaweł Popiół postanowił spełnić swe dziecięce plany i stworzyć firmę, jednoosobową wówczas, ale opartą o my, abyśmy robili solidne podwaliny małego warsztatu stolarskiego, w którym – jak mówi – tak wiele stworzył jego pomysłowy ojciec. Od początku też obaj bracia ściśle współpracowali, pragnąc nie tylko kontynuować rodzinne tradycje, coś wybitnego, ale lecz również systematycznie rozwijać firmę i tworzyć jej dobrą markę. A wcale nie było wtedy łatwo…. Praco- zawsze staramy się pracować wali bowiem w czasach, gdzie nowe maszyny stolarskie można było oglądać tylko w dużych zakładach prze- najlepiej, jak się da. Zawsze rzetelmysłowych , na targach branżowych i prospektach. Rozwiązaniem były maszyny własnej konstrukcji, które nie robimy to, na czym się znamy. pozwalały na wykonywanie wysokiej jakości wyrobów. Już w 1995 r. rozpoczęła się współpraca z Niemcami, co dało możliwość eksportu schodów na teren tego kraju i tym samym rozwoju firmy . Niemiecki Kontrahent To wyróżnienie będzie wsparciem dosłownie nie wierzył, że w takich, oględnie mówiąc, mało komfortowych warunkach, Panowie Piotr i Paweł i motywacją do dalszej pracy. Nie Popiół mogli produkować schody wysokiej jakości, a na dodatek - bez poprawek i w terminie. Dodać należy, jest tak idealnie, jak sobie wyobże kontrahent zza naszej zachodniej granicy współpracował z kilkoma firmami z Polski, ale to STOLARSTWO rażałem naszą firmę 20 lat temu, POPIÓŁ otrzymywało zlecenia od bardziej wymagających klientów. Żyjemy jednak w czasach, gdzie trzeba napotykamy wiele trudności, ale stale dokształcać się, wprowadzać nowe technologie i poprawiać jakość oferowanych produktów. W 2001 r. miał miejsce znaczący zakup niemieckiego programu Compas Software, dajemy sobie radę. wspomagającego proces produkcji schodów. Program jest systematycznie aktualizowany i na dzień dzisiejszy daje spore możliwości tworzenia coraz trudniejszych konstrukcji schodów. Nie dało się też dłużej działać w dawnym przydomowym garażu, więc po dziesięciu latach od zarejestrowania firmy – w 2004 r. – została przeniesiona do nowej, bardziej przestrzennej i nowoczesnej siedziby w Nowych Tłokach. Równolegle właściciele zakupili nowe maszyny, wykonali instalację wyciągu wiórów oraz system wymiany powietrza w malarni. Wdrożono też technologię próżniowego klejenia elementów (WOODTEC-Vakuumtechnik) i poszerzono ofertę o schody gięte. Systematycznie również zatrudniano kolejnych współpracowników – dziś razem z braćmi Popiołami pracuje 7 stolarzy, a przez minione lata przewinęło się wielu uczniów. Realizacje STOLARSTWA POPIÓŁ można zobaczyć w wielu reprezentacyjnych obiektach w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu oraz w takich obiektach, jak: Stary Browar w Poznaniu, Centrum Handlowe FORUM KOSZALIN, Galeria MALTA w Poznaniu. Od początku głównym profilem działalności firmy były schody drewniane, poręcze, balustrady oraz nietypowe elementy wykończenia wnętrz. Do budowy schodów stosowane jest drewno krajowe, gatunki egzotyczne, stal nierdzewna, a także metal, szkło oraz kamień. W 2011 r. uruchomiona została produkcja nóżek meblowych. Obróbka drewna i jego wykończenie to pasja Pawła i Piotra Popiół, a piękno i funkcjonalność – to cechy, które starają się połączyć w każdej swojej realizacji. Chętnie podejmują współpracę z projektantami wnętrz, dla których z pewnością przydatne jest ich wieloletnie doświadczenie w branży oraz smak i duże wyczucie stylu realizowanych obiektów. Marka „POPIÓŁ” dobrze przyjęła się w budownictwie, na tyle dobrze, że konieczna jest rozbudowa obiektu i zwiększenie zatrudnienia.


MARZEC 2014

NAGRODY BURMISTRZA

str. 5

Przedsiębiorstwo Nasienne Panów Piotra i Zdzisława Krzyżańskich powstało w 1996 roku na bazie ist-

Chciałbym bardzo podzię-

niejącego oddziału Centrali Nasiennej Świebodzin przy ul. Podgórnej w Karpicku. Początkowo spółka zatrudniała kować burmistrzowi za to cztery osoby, by po pięciu latach zwiększyć tą liczbę do sześciu. Są to pracownicy magazynowi i kierowcy, a nad zaszczytne wyróżnienie. To wszystkim oczywiście czuwają Panowie Piotr i Zdzisław. W latach 90-tych działalność przedsiębiorstwa ograniczamała firma rodzinna, typoła się wyłącznie do handlu nasionami rolniczymi, roczna sprzedaż wynosiła ok. 600 ton. Początki wcale nie były wo rolnicza, więc potrzełatwe. Bazowano wówczas na istniejącym budynku magazynowym przystosowanym na potrzeby firmy oraz bujemy spore zaplecze dwóch samochodach: ciężarowym i dostawczym, a także wózku widłowym. Po pięciu latach zakupiono kolejny samochód ciężarowy i podjęto decyzję o poszerzeniu asortymentu o nawozy, paszę dla zwierząt oraz węgiel. Rok magazynowe. Dobrze jest pracować w 2004 był dla spółki rokiem inwestycji. Przebudowano budynek socjalno-biurowy oraz postawiono nowy magazyn. takiej firmie rolniczej, która jest prężna w Przybyły też kolejne pojazdy, czyli wózek widłowy i samochód dostawczy. Celem sprawniejszej obsługi właściciele tej i ościennych gminach. Myślę, że taka podjęli decyzję o zakupie automatycznej linii zaprawiająco-pakującej do zbóż. Wybudowali też oddzielny maga- firma jest potrzebna, rolnicy zakupują zyn. Roczna sprzedaż w tym czasie uległa podwojeniu. W dalszych latach systematyczne unowocześniano park dużo towarów, my im to zapewniamy. maszynowy – zakupiono kolejne samochody dostawcze i ciężarowe, ładowarkę teleskopową, wymieniono wagę samochodową na elektroniczną 50-tonową, a w ubiegłym roku powstała linia do zaprawiania nasion rolniczych w opakowania BIG Bag. Trwa również budowa kolejnego magazynu. Obecnie roczna sprzedaż nasion rolniczych wynosi 2000 ton. Wskaźnikiem jakości sprzedawanych towarów jest też otrzymany w 2011 roku certyfikat PRIMUS NOMINATUS za dbałość o wysoką jakość skupowanego i sprzedawanego materiału siewnego zbóż jarych i ozimych, pasz, nasion poplonowych oraz wieloskładnikowych mieszanek nawozowych. Oferta Przedsiębiorstwa skierowana jest przede wszystkim do rolników indywidualnych oraz rolniczych firm handlowych. Sprzedawany przez spółkę materiał siewny wytwarzany jest od podstaw bazując na własnej kontraktacji plantacji nasiennych. Materiał na ich założenie pochodzi ze Stacji Hodowli Roślin, następnie firma prowadzi nadzór nad jego zbiorem, czyszczeniem i pobraniem próbek aż do momentu uzyskania specjalnego świadectwa wydanego przez Stację Oceny Nasion uprawniającego do handlu materiałem siewnym. Uczniowski Miejski Klub Sportowy „ZRYW” w Wolsztynie Założycielem sekcji Chciałbym powiedzieć parę słów na temat rozmowy. kajakowej w Wolsztynie był Bolesław Malkiewicz, nauczyciel WF w Szkole MetaloTo rozmowy wychodzą nieraz bardzo dobre rzeczy. W wej w Wolsztynie, który w latach pięćdziesiątych założył Szkolne Koło Sportowe rozmowie możemy zbudować zainteresowania, z niej ZRYW z sekcją kajaków turystycznych, a później wyczynowych. Sekcja mieściła się dyskusję, a z dyskusji propozycje. To często właśnie nad Jeziorem Wolsztyńskim przy ul. Rzecznej. W latach 1958-60 zawodnicy zaczęli my rozmawiamy na temat wolsztyńskiego Klubu kajaodnosić pierwsze sukcesy w kajakarstwie wyczynowym, najpierw na poziomie karskiego i wszystkim wam, tak jak i nam ta nagroda Wielkopolski, a wkrótce - Polski. Z tych lat należy wspomnieć osoby blisko związane z wolsztyńskimi kajakami, takie jak: Władysław Ratajczak – najpierw zawodnik, się w jakimś stopniu należy. Nasz Klub jest nie tylko miejscem spoa później szkoleniowiec, Julian Zwolinski, Leon Świtalski czy Marian Frasz. Po tkań, miejscem treningu, działalności sportowej, ale i rozmowy śmierci Bolesława Malkiewicza w 1966 roku, pieczę nad sekcją przejął Henryk naszej jako członków zarządu tego Klubu. To właśnie w dobrym Konieczek. Zawodnicy odnoszą kolejne sukcesy w województwie i Polsce. W roku kontakcie z burmistrzem Andrzejem Rogozinskim, w dobrym konw 1973 kierownictwo sekcji przejął Jerzy Bujakiewicz. Należy również wspomnieć takcie ze starostą wolsztyńskim Ryszardem Kurpem i wicestarostą Kazimierza Nowaka, który przez szereg lat pomagał sekcji kajakowej. Obok Władysława Ratajczaka młodymi kajakarzami zajmował się wtedy również Stanisław Jackiem Skrobiszem, którzy są częstymi gośćmi naszego Klubu, poWeiss. Po nich obowiązki trenerskie przejęli Danuta i Tomasz Głażewscy, a poma- wstają pozytywne rzeczy. Takie też powstały po spotkaniu z człongali im Mariusz Kubaczyk i Mariusz Janik. Przełom lat 70-tych i 80-tych obfituje w sukcesy naszych młodych kajakarzy. Wyróżnić tu trzeba Stanisła- kami wolsztyńskiego Rotary Klub, który w zeszłym roku przeznaczył wa Gorzelniaka, który na Mistrzostwach Europy Juniorów we Francji zdobył brązowy medal oraz Katarzynę Weiss, uczestniczkę Igrzysk Olimpij- znaczącą kwotę na zakup ośmiu nowych kajaków. Powiem też, że skich w Seulu w 1988 r., Mistrzostw Świata w 1989, Pucharu Świata na Kubie w 1986 oraz wielokrotną medalistkę Mistrzostw Polski. W tym czasie gościmy na naszej przystani burmistrzów innych miast, gościmy kajakarzom pomagał Witold Zyguła - ówczesny dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Wolsztynie. Ostatnim trenerem ówczesnych kajakarzy był posłów, w tym Jakuba Rutnickiego, dzięki któremu powstał projekt i Marek Szymankiewicz. Jego zawodnicy zdobywali medale na Spartakiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski, a w sposób szczególny należy podmyśl rozbudowy. Też dzięki takim rozmowom powstały następne kreślić sukcesy Tomasza Lorenca – uczestnika mistrzostw świata oraz srebrnego i brązowego medalistę tych mistrzostw w Japonii w 1994 roku. pomysły. Jedna z nich była przeprowadzona na podsumowaniu Od 1996 miała miejsce dziesięcioletnia przerwa w działalności klubu, jednak dzięki inicjatywie dawnych zawodników, 31 lipca 2006 roku nastąpiła reaktywacja sekcji kajakowej kajakarstwa klasycznego Uczniowskiego Miejskiego Klubu Sportowego „ZRYW” Wolsztyn, z siedzibą roku sportowego z burmistrzem Wolsztyna oraz Zbigniewem Urbana przystani w parku miejskim w Wolsztynie. Szybko odnowiono stare już obiekty oraz ich najbliższe otoczenie. Dzięki wykonaniu przez samorząd niakiem, gdzie powstał pomysł, aby tak dobre obiekty i kluby miały gminny przyłączy: wodnego i kanalizacji sanitarnej, możliwa była systematyczna, wykonywana sposobem gospodarczym, adaptacja pomieszczeń działalność połączoną ze szkołami. Dyskutujemy, by powstała w hangaru na szatnie dziewcząt i chłopców. Plany są jednak ambitniejsze – w lutym tego roku w Ministerstwie Sportu złożony został wniosek o 50% Wolsztynie klasa sportowa - sportów wodnych. To będzie następny dofinansowanie przebudowy przystani wraz z pomostem, wycenianej na ponad 400 tys. zł, ze znaczącym udziałem finansowym Gminy Wolsztyn. temat naszej rozmowy. Mamy więc nadzieję, że ten i tak już pięknie odnowiony fragment nabrzeża jeziora Wolsztyńskiego zyska jeszcze ładniejsze i bardziej funkcjonalne oblicze. Pierwszym trenerem po reaktywacji został ponownie Tomasz Głażewski. Pierwszy medal rangi Mistrzostw Polski w 2008 roku zdobyła osada K2 na 3000m,a rok później czwórka juniorek młodszych - brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Kolejne lata działalności ZRYWU przyniosły aż cztery medale rangi mistrzowskiej w latach 2010-2011. W roku 2012 klub zaangażował nowego instruktora Piotra Kubaczyka, a jego podopieczny Oskar Piechocki zdobył - pierwszy raz po reaktywacji klubu - tytuł Mistrza Polski w kajakarstwie klasycznym. Sukcesem roku 2013 był brązowy medal Mistrzostw Polski dziewczęcej czwórki kajakowej. Zakład Handlowo-Usługowo-Produkcyjny „WALIGÓRA” Początki firmy datują się na 1978 rok kiedy to mieszkaJesteśmy bardzo pozytywniec Wolsztyna – Bronisław Waligóra podjął decyzję o jej założeniu w sąsiedztwie swojego budynku mieszkalnego nie zaskoczeni tą nagrodą. przy ul. Cichej 2. Przełom lat 70-tych i 80-tych nie ułatwiał rzemieślnikom zadania – musieli przebijać się przez To pierwszy raz w historii cały szereg biurokratycznych barier, a wszelkie materiały do produkcji i świadczenia usług były z trudem naszej firmy. W tym mo„zdobywane”. Dziś Pan Bronisław ma wsparcie ze strony swoich dorosłych już dzieci – córki Lidii i syna Dawida i mencie chciałbym bardzo dzięki temu firma jeszcze bardziej nabrała charakteru firmy rodzinnej. Ostoją zakładu są też pracownicy związani z nim od wielu lat, jeden z nich pracuje tu już od ponad 30 lat. Od początku działalności po dzień dzisiejszy zakład serdecznie podziękować zajmuje się produkcją oraz regeneracją podzespołów maszyn budowlanych, rolniczych, transportowych, a także naszym pracownikom, sąsiadom, naszej naprawą pomp wodnych i próżniowych. W późniejszym czasie do tego doszedł jeszcze handel, głownie częściami rodzinie, a także urzędnikom i samorządo ciągników rolniczych oraz artykułami przemysłowymi. Pod koniec lat 90-tych rodzina Waligórów podjęła decydowcom, dzięki którym mogliśmy rozzję o kolejnym poszerzeniu oferty o profesjonalną regenerację hydrauliki siłowej, tj. siłowników, pomp hydrauliczwijać naszą firmę. Dziękuję. nych, rozdzielaczy, a także silników hydraulicznych. W firmie projektuje się oraz tworzy także instalacje hydrauliki siłowej zarówno do prostych, jak i skomplikowanych urządzeń w liniach produkcyjnych. Takie urządzenia i maszyny można obejrzeć m.in. w lokalnych firmach: Nor-Dan, Gorgiel i Limax. Również pod koniec lat 90-tych Pan Bronisław kupił teren inwestycyjny w Komorowie k/ Wolsztyna z przeznaczeniem pod budowę drugiego zakładu. Efektem niełatwej i długiej pracy oraz z pewnością włożonego w to serca jest nowopowstały obiekt firmowy. W 2011 roku właśnie do miejscowości Komorowo przeniesiony został dotychczasowy sklep zakładowy z ulicy Cichej. Po raz kolejny też poszerzona została oferta, tym razem o zakuwanie węży hydraulicznych, klimatyzacyjnych i tym podobnych. Niekończące się inwestycje, głownie w specjalistyczne markowe maszyny oraz urozmaicanie asortymentu oferowanego na powierzchni handlowej, a także ponad 50 lat doświadczenia w branży, gwarantuje wysoką jakość wyrobów oferowanych przez Zakład „Waligóra”. Właśnie ze względu na tą jakość i precyzję z usług wolsztyńskiego rzemieślnika korzysta lwia część największych zakładów produkcyjnych z terenu powiatu wolsztyńskiego i nie tylko. Wśród nich należy wymienić choćby: Dębowa Polska s.j. , SZYNAKA MEBLE Sp. z o. o. Limax Kompost Sp.zo.o., NorDan sp. z o.o. , GROWAG Grodzisk Wlkp., ZRK Poznań, XELLA POWODOWO, Robinex, NEXBAU, Z.P.M.I. GORGIEL oraz wiele innych znanych i dobrze prosperujących dużych przedsiębiorstw, często pracujących w systemie nieprzerwanej produkcji oraz domagających się wyrobów o najwyższej jakości. I Firma „Waligóra” spełnia te wymagania już od 36 la. Senator RP Jan Filip Libicki

Mecenas kultury

To coroczne wyróżnienie przyznawane jest przez kapitułę dyrektorów jednostek kultury działających na terenie miasta i gminy Wolsztyn. Nagroda jest uhonorowaniem dla osób lub instytucji wspierających miejscową kulturę. W skład kapituły wchodzą: Zofia Chwalisz, (Muzeum Regionalne), Arleta Prządka (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn), Jarosław Świrszcz (Wolsztyński Dom Kultury). W tym roku postanowiono nadać honorowy tytuł Annie i Rafałowi Becela („Intermarche”).

To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę tu być obecny na kolejnej edycji Nagród. Chcę powiedzieć, że Wolsztyn jest takim klasycznym przykładem na to, że dzisiaj przechodzi się do innego etapu życia samorządowego, ponieważ ono nie składa się już tylko z sukcesów firm lokalnych, ale także z poczucia pewnej wspólnoty i przeżywania rzeczywistości, w której się znajduje. Przyglądałem się dokładnie wszystkim laureatom, wsłuchiwałem się w ich dokonania i widzę, że dzisiaj właśnie jest nacisk na tworzenie tej wspólnoty jednej zwartej społeczności. To chwalebne i dobrze świadczy o gospodarzach tej uroczystości. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję i życzę, abyśmy się tu wszyscy spotkali za rok.


str. 6

AKTUALNOŚCI

MARZEC 2014

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Uroczystości 1 marca br. rozpoczęły się już od rana Mszą Świętą w kościele pw. św. Józefa Opiekuna Kościoła Świętego w Wolsztynie. Natomiast wieczorem o godzinie 18:00 złożono wiązanki kwiatów na Cmentarzu Parafialnym w Wolsztynie, w Kwaterze Wojskowej oraz na mogile pułkownika Jana Wosia. Hołd oddał burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski, rodzina pułkownika, radni, wolsztyńscy harcerze, przedstawiciele rodzimych organizacji, w tym Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości. Następnie po kolejnej Mszy Świętej w kościele farnym na Rynku odbył się Apel Poległych. Komendant phm. Marcin Wilczyński Z prośbą o wsparcie organizacyjne tej uroczystości zwrócili się do nas – harcerzy – Artur Łoziński ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz historyk Szymon Ptak. Ponieważ naszym głównym celem jest wychowanie patriotyczne, dlatego z entuzjazmem przystąpiliśmy do tej inicjatywy. Byliśmy odpowiedzialni za drugą część, czyli tę po mszy świętej. Przeszliśmy z pochodniami spod kościoła na wolsztyński Rynek, wprowadziliśmy poczty sztandarowe, później zapaliliśmy znicze, które zostały ułożone w symbol Polski Walczącej przed wystawą dotyczącą żołnierzy wyklętych.

APEL POLEGŁYCH Kombatanci i Weterani walk niepodległość Rzeczypospolitej! Mieszkańcy Wolsztyna i Ziemi Wolsztyńskiej, Żołnierze Wojska Polskiego, Harcerze, Uczniowie Szkół, Rodacy! Stajemy na wolsztyńskim Rynku do uroczystego Apelu Pamięci, aby oddać hołd żołnierzom podziemia niepodległościowego walczącym o Ojczyznę wolną, niepodległą i demokratyczną. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, którym patriotyzm i stała gotowość do walki o niepodległość, pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata. Dzisiaj my – spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Wołam! Powstańców Wielkopolskich z roku 1918/1919, legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii gen Hallera, obrońców kresów wschodnich i Lwowa, kadetów, Harcerzy, Strzelców, Sokolich, Drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Ciebie wzywam! Marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległego państwa polskiego: Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbór-Muśnickiego. Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wzywam, obrońców Ojczyzny z września 1939 roku, żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, Podziemnego Państwa Polskiego, walecznych powstańców warszawskich oraz bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego. Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wołam wszystkich żołnierzy polskich – ofiary hitlerowskiego i sowieckiego totalitaryzmu, którzy na ołtarzu Ojczyzny złożyli daninę krwi i życia! Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wzywam Zawiszaków, członków Szkół Bojowych, Grup Szturmowych. Żołnierzy batalionów harcerskich, którzy żyjąc według idei „Dziś, Jutro, Pojutrze”, nie doczekaliście się wymarzonej przyszłości. Ciebie wzywam Ułanie Batalionu „Zośka”! Wzywam druha porucznika Jana Rodowicza „Anode”. Walcząc pod Arsenałem w powstaniu warszawskim, dałeś nam najlepszy przykład, jak należy postrzegać służbę Bogu i Polsce. Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wzywam Was, żołnierze wyklęci i niezłomni z lat 1944-1963. Męczeni i pomordowani przez sowieckie NKWD i komunistycznych oprawców Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wołam rotmistrza Witolda Pileckiego, Heronima Dekutowskiego „Zaporę”, Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”, Władysława Borowca „Żbika”, Zygfryda Kukllińskiego, Henryka Pawłowskiego, Łukasza Cieplińskiego, Danutę Siedzikównę „Inkę”, gen Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Wzywam Was, żołnierze Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej „Warta” i innych organizacji niepodległościowych – bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo d samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Przywołuję płk. Jana Wosia „Jerzego”, Czesława Lecińskiego, Stanisława Czajkowskiego, Jana Lorenca, Leona Matysiaka, Mariana Fligiera, Jana Pałkowskiego, Henryka Radziszewskiego, Mariana Dziurleja, Stanisława Cichoszewskiego, Stanisława Grafa, Stańcie do Apelu ! Chwała Bohaterom… Do Was zwracam się potomni! Bohaterów, którzy pozostali wierni Ojczyźnie – nie zapominajcie. Niech ich postacie i heroiczne czyny utrwalone w historii i naszej świadomości będą dla nas przykładem miłości do Polski. Chwała Bohaterom! Cześć Ich Pamięci!


MARZEC 2014 Ciąg dalszy ze strony 4.

AKTUALNOŚCI

str. 7

Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski: Spotykamy się tu już po raz kolejny w tym roku, wcześniej odsłoniliśmy pomnik powstańca wielkopolskiego, dzisiaj spotykamy się z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. To uroczystość, która Wolsztynie obchodzona jest już drugi raz. Przy tej okazji chciałbym podziękować przede wszystkim harcerzom, którzy są głównymi organizatorami tej wieczornicy. Chcę podkreślić, że włączyło się bardzo wiele organizacji i osób fizycznych w przygotowanie tej uroczystości. Bardzo się cieszę, że spotkała się z takim ogromnym zainteresowaniem ze strony naszych mieszkańców. Obchody nie trwają jednak tylko jeden dzień, wczoraj została otwarta w Bibliotece wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym, którą wypożyczyliśmy z Instytutu Pamięci Narodowej oraz odbyła się także promocja książki dr. Krzysztofa Błaszczyka, która ukazuje wiele historii o żołnierzach wyklętych i związanych z ziemią wolsztyńską. Ci ciekawe, już na następny dzień po tym spotkaniu zaczęli zgłaszać się ludzie z nowymi historiami i uzupełnieniami pewnych faktów, także jestem przekonany, że będzie na pewno następne wydanie tej niezwykłej książki. Aby uświetnić dzisiejszą uroczystość na Rynku przygotowaliśmy specjalną wystawę, która ma przybliżać informacje o żołnierzach wyklętych z naszego regionu. Staraliśmy się ją wykonać w takiej niezwykłej atmosferze w kształcie lasu, a wśród drzew znajdują się biogramy tych zasłużonych osób. Wielu z naszych mieszkańców, mam tu na myśli szczególnie te młodsze pokolenia, mogą się w ten sposób zapoznać z najnowszą historią, nam - samorządowcom - przydzielono niejako taką rolę, aby kultywować tę pamięć i tradycje.

Podpisanie umowy o przekazaniu środków dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie W dniu 10 marca br. w siedzibie UM w Wolsztynie Komendant Powiatowy PSP w Wolsztynie kpt. Rafał Kociemba i Burmistrz Wolsztyna podpisali umowę o przekazaniu środków dla tut. Komendy. Przedmiotem umowy jest uczestniczenie przez gminę Wolsztyn w dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Na realizację umowy przeznaczono kwotę 150 tys. zł. Środki zostaną przekazane na konto „Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu.

Mila dla Dominika Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy otworzyli swoje serca i pomogli w organizacji oraz uczestniczyli w marszobiegu charytatywnym „Mila dla Dominika”. Impreza ta przyciągnęła ludzi dobrej woli, którym los chorego na nowotwór chłopca nie jest obojętny. Dzięki Państwa zaangażowaniu i ofiarności udało się zebrać 34.576,90 złotych. Mamy nadzieję, że kwota ta przybliży Dominika Młynkowiaka do wyczekiwanego wyjazdu na leczenie, będące szansą na powrót do zdrowia. Wielki Polak Jan Paweł II powiedział, iż „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. Szanowni Państwo, mając obraz tego, co działo się na wolsztyńskim Rynku 2 marca br., z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że zdaliście ów sprawdzian celująco! Z wyrazami wdzięczności: Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski; Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie; Wolsztyński Klub Biegowy .

Wolsztyńskie lekcje na żywo W lutym i marcu br. Gminne Centrum Informacji było inicjatorem 2 zajęć w ramach organizowanych od 2 lat lekcji regionalnych „Wolsztyn – moje miasto” pozwalających najmłodszym uczniom wolsztyńskich szkół poznać swoją Małą Ojczyznę. W lutym odbyły się zajęcia plastyczne, przy współpracy z artystą Wiesławem Matysikiem, podczas których dzieci przygotowywały prace przedstawiające atrakcje turystyczne Wolsztyna. Sześciolatki ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie namalowały prace na podstawie samodzielnie wybranej atrakcji regionu. Natomiast w Szkole Podstawowej w Starej Dąbrowie, gdzie w zajęciach regionalnych uczestniczą wszyscy uczniowie z klas I – III, przygotowano pracę zbiorową przedstawiającą panoramę Wolsztyna z zaakcentowaniem najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście. Efekt końcowy w przypadku obu szkół był wysoce zadawalający! Z początkiem marca część klas wybrała się na zwiedzanie jednej z wolsztyńskich atrakcji turystycznej, jaką jest Muzeum Marcina Rożka, zapoznając się z zasadami zachowania w obiektach muzealnych, pełnionych przez nie funkcji, z prezentowanymi eksponatami, a tym samym realizując program edukacyjny z zakresu malarstwa. Kolejne spotkania organizowane jeszcze do końca bieżącego roku szkolnego w ramach zajęć „Wolsztyn – moje miasto” to wizyta w parowozowni, warsztaty wielkanocne wraz z przybliżeniem symboliki Świąt Zmartwychwstania, a także spotkanie przyrodnicze z pracownikami Nadleśnictwa Wolsztyn. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w lekcjach zapraszamy do kontaktu z biurem GCI - nr tel. 68 347 31 04. tekst: K. Jęczmionka. Małgorzata Młynkowiak (mama Dominika) Nam trudno jest oceniać, to co się tu dzieje, ponieważ nie spodziewaliśmy się, że tylu ludzi jest nam życzliwych w Wolsztynie. To bardzo wzruszające, że los Dominika nie jest obojętny mieszkańcom naszego miasta. Do mnie to jeszcze nie dociera, żeby tyle pomocy, żeby wstrzymać ruch w mieście... wszystko dla naszego dziecka. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy szczęśliwi, że mieszkamy tutaj, wśród ludzi o wielkim sercu.

Sylwia Tomiak (organizator) Nas również to wszystko bardzo pozytywnie zaskoczyło. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie poprosiła Wolsztyński Klub Biegowy o pomoc w przygotowaniu tej sportowej imprezy. Nie spodziewaliśmy się takiej ilości ludzi. Obawialiśmy się, że będzie 200 – 300 osób, a karteczek do zgłoszeń wydano ponad tysiąc.

Cecylia Longier (uczestniczka) Burmistrz Wolsztyna Biegło się bardzo dobrze, trochę się przyJa się bardzo cieszę, bo dzisiejsza gotowałam do tego biegu, także nie było impreza sportowa potwierdza, problemu. Głównie jednak przyszłam tutaj, że społeczeństwo Wolsztyna to aby pomóc. Jako jedna z wielu. Cieszę się, ludzie o wielkich sercach, o czym że bardzo żywo na akcję odpowiedziała młodzież. Było mieliśmy okazje przekonać już wielokrotnie. to widoczne choćby na portalach społecznościowych, Na pewno organizatorzy nie spodziewali się gdzie było bardzo dużo zaproszeń oraz informacji. tak licznego udziału. Takie spotkania jednoczą i integrują naszą społeczność i pokazują, Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" zwraca się z apelem do ludzi dobrej woli o pomoc finansową i przekazanie 1% podatku na leczenie Dominika że w trudnych sytuacjach zawsze można na Młynkowiaka. W 2009 u Dominika zdiagnozowano nowotwór złośliwy neuroblastomę 4 stopnia z przerzutami do kości, szpiku, opon mózgowych i naszych mieszkańców liczyć. Mam przyjemwęzłów chłonnych. Przeszedł ciężkie leczenie z zastosowaniem chemioterapii, zabiegów chirurgicznych, autoprzeszczep szpiku kostnego i radioteraność patronować tej imprezie, ponieważ pię. W marcu 2012 nastąpił nawrót choroby. Tym razem zastosowano chemioterapię, leczenie izotopowe w Gliwicach, magachemię i przeszczep od Urząd Miejski zawsze stara się w pełni dawcy niespokrewnionego. Była nadzieja, że tym razem udało się pokonać nowotwór. Niestety pomimo agresywnego leczenia w październiku 2013 choroba znów zaatakowała. Dominikowi podano chemię, która wycisza proces nowotworowy, ale nie jest w stanie doprowadzić do całkowitego uczestniczyć w takich inicjatywach. Sporo wyleczenia. Wykorzystano wszystkie skuteczne możliwości leczenia w Polsce. Jedyna szansą dla Dominika jest wyjazd do Kliniki w Greifswald w urzędników i radnych także wzięło udział. Niemczech i podjęcie eksperymentalnej terapii z zastosowaniem monoklonalnych przeciwciał anty-Gd2. Terapia ta mimo, że skuteczna jest w fazie Miałem okazję, razem z rowerzystami z Klubadań klinicznych. W związku z tym nie jest refundowana przez NFZ. Koszt terapii to około 170 tysięcy euro. Rodzice sami muszą pokryć ogromne bu Falapark, poprowadzić ten peleton, a koszty leczenia. Prosimy o pomoc. Terapia w Niemczech jest ostatnią szansą by uratować Dominika. oprócz tego każdy z uczestników otrzymał Wpłaty prosimy kierować na konto: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa / Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 okolicznościowy dyplom, będący podzięko3310 0018 2615 / Tytułem: 10601 Młynkowiak Dominik - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia waniem za udział i pomoc. Przekaż 1% podatku KRS 0000037904 / „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 10601 Młynkowiak Dominik


str. 8

CHORZEMIN

MARZEC 2014 POZNAJ SWOJĄ OKOLICĘ - CHORZEMIN Rozmowa z sołtysem Sławomirem Krawczykiem

Trochę wstępnych danych ? Tu w Chorzeminie się urodziłem. Jestem sołtysem już drugą kadencję, od 2007. Funkcję przejąłem po Bronisławie Krysiu, współpracuję z Radą Sołecką, w skład której wchodzą: przewodniczący Piotr Kasperski oraz członkowie Bożena Gałęzowska, Karolina Górna, Tadeusz Piosik, Gerard Sobota i Roman Wawrzyński. W sołectwie mamy teraz 832 mieszkańców, to dane na koniec roku, i trzeba zaznaczyć, że cały czas jest tendencja wzrostowa. Nie tylko dzieci przychodzą na świat, ale i „osiedle leśne” się rozrasta. Ano właśnie... jak nowi mieszkańcy z osiedla integrują się z wsią ? Nie ma kłopotów ? Generalnie jest wszystko ok. Przyznam, że z kilkoma już mam bardzo dobre kontakty, wielu z nich przyjechało nawet do mnie się przywitać i porozmawiać. Powiedzieć parę słów o sobie. Bardzo mili ludzie. Zaoferowali także pomoc na rzecz wsi. To budujące. Czym sołtys może się pochwalić ? Za mojego sołtysowania udało się parę rzeczy zrobić, między inni utwardzić drogę, która prowadzi przez wieś do Ruchockiego Młyna, na tak zwanych „górkach”. Nie jest to zrobione perfekcyjnie, ale teraz da się przejechać, wcześniej wiosną i jesienią nie było to możliwe. Właściwie ciągnikiem co rusz musiałem kogoś wyciągać. Udało się to zrobić właściwie przez okazję, bo wtedy akurat był remont wiaduktu w Wolsztynie, na ulicy Bohaterów Bielnika. Kleją nam to co roku, ale da się przejechać. Inna sprawa, to chodnik przez całą wieś. To droga powiatowa, więc ogólnie nie było łatwo, ale zgodnie z deklaracjami chodnik położono do samego końca, aż do lasku, a zaczyna się przy figurze. Teraz wygoda. Spacerować mogą rodzice z dziećmi, czy nawet poruszać się mogą ludzie na wózkach inwalidzkich. Od trzech lat kładziemy także chodniki przy drodze gminnej, przy sali i dojście do trybun. Z innych ważniejszych spraw trzeba powiedzieć, że z funduszu Leader udało nam się także wyremontować salę wiejską. Chorzemin ma przecież największą w okolicy, więc modernizacja się należała. Udało nam się ocieplić salę z zewnątrz, wymieniono okna oraz drzwi, ocieplono dach, jest klimatyzacja, mamy nowy podest. Zapomniałem dodać też o drodze „na Butko”, ona też została utwardzona, etapami, ale się udało zrobić. O czym jeszcze warto wspomnieć ? Myślę, że warto nadmienić jeszcze o melioracji. Co roku odnawiamy kolejny odcinek. Najwięcej pracy było w ubiegłym roku, bo robiliśmy ten główny rów od jeziora aż po Tartak Rzepy, ale wszyscy właściciele działek stanęli na wysokości zadania i się udało. Trzeba także wspomnieć o tym, że organizuję szkoleniach dla rolników prowadzone przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Właśnie w tym miesiącu będzie o wypełnianiu wniosków na dotacje do upraw, zakupu sprzętu oraz programu młody rolnik. A skoro o douczaniu mowa, to z Damianem Sarbakiem organizowałem szkolenia 50+ odnośnie obsługi komputerów. A propos komputerów, Chorzemin ma swoją całkiem ciekawą stronę internetową! Z duma muszę powiedzieć, że tylko dwie wsie w naszej gminie mają swoje strony, tj. Chorzemin i Kębłowo, więc mamy czym się pochwalić. Myślę, że w dobie wszechobecnego Internetu pozostałe wioski też pójdą naszym śladem i skuszą się na utworzenie własnych. To sporo udogodnienie w kontaktach z mieszkańcami, a i nawet niezła i darmowa promocja miejscowości. Nawet na tak popularnych wśród młodzieży Facebooku zarejestrowanych jest obecnie 159 osób i przybywa z każdym dniem. Na naszej „chorzemin.info” można znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Historię wsi, kilka słów o poprzednich sołtysach, o życiu miejscowości… Ale dla mnie ta strona to jeszcze taka tablica sołtysa, bo wszystkie informacje i komunikaty mogę na nią wpisać i ludzie czytają. Stale jest aktualizowana. Z większych imprez wrzucam także galerię zdjęć. Wszyscy dzięki temu wiedzą, że sporo się u nas dzieje. W innych wioskach chwalą się pięknymi placami zabaw... Nam też w ostatnich latach udało się wybudować nowy plac zabaw. Mamy go dzięki dobrej współpracy, bo teren udostępniło Przedsiębiorstwo Prywatne Biegpol Grażyny Biegańskiej, także ufundowało ogrodzenie. Pierwotnie chcieliśmy go postawić za remizą, ale bałem się, że teren podmokły i może zostać zalany. A na tej działce jest spokojnie. Mamy tam wszystko dla maluchów. Zjeżdżalnia, skocznia, ściana do wspinania, karuzela... Przychodzą bawić się dzieci z Przedszkola, mają przecież blisko. Jakieś plany, nazwijmy to - „inwestycyjne” ? No oczywiście musimy przede wszystkim dokończyć chodniki przy drogach gminnych, to priorytet. Najważniejsza sprawa. Bardzo chciałbym na drugiej części Chorzemina także postawić ładny plac zabaw dla dzieci. Staram się także o drogę na tak zwanym placu szkolnym. Nie jest to dużo, bo jakieś 160 metrów do utwardzenia, a można by to połączyć z parkingiem dla Przedszkola. Przydałby się bardzo, bo jak stają samochodami przy głównej, to czasem maszyną rolniczą nie można przejechać. Trzeba to zrobić, bo niby najstarsza część Chorzemina, a tej drogi nie mają. To też dla mnie ważne. A czy mieszkańcy Chorzemina lubią się zabawić? Oczywiście, jak w każdej innej wsi. Jest parę ciekawych imprez, głównie latem. Na przykład turniej piłkarski o puchar sołtysa z zabawą, dożynki wiejskie... Udał się wyjazd na Dzień Dziecka do Krainy Zabaw w Wiosce. Są też zabawy andrzejkowe czy sylwestrowe. Generalnie bardzo dużo współpracujemy z klubem Orkan Chorzemin, to w ogóle niezwykłe, że nasza wieś ma tak dobrze zorganizowany zespół, Marian Żok wkłada w to wiele serca. Działamy także z Kołem Gospodyń Wiejskich, które prowadzi nieoceniona Wiesława Sobota. Oczywiście nie można zapomnieć o słynnych w całym powiecie „siwkach”, wtedy przyjeżdża tu do nas sporo ludzi, aby zobaczyć, jak przebiega ta oryginalna tradycja. Z zatrudnieniem mieszkańcy nie mają kłopotów ? Raczej nie, jesteśmy zapobiegliwymi ludźmi. Oficjalnie mamy zarejestrowane 23 gospodarstwa indywidualne. Sporo osób pracuje poza wsią, ale i bardzo dużo pracuje na miejscu, bo mamy dwa bardzo duże zakłady pracy, czyli „Biegpol” pani Biegańskiej i Tartak pana Rzepy. Nawet do nas przyjeżdżają do pracy, na przykład z Kolska. Są gospodarstwa pieczarkarskie, mamy też duże gospodarstwo ogrodnicze Józefa Elimera. Kto chce, to pracuje. Dziękujemy za rozmowę.


MARZEC 2014

AKTUALNOŚCI

Gminny Konkurs Matematyczny Dnia 26 lutego w Bibliotece Publicznej Miast i Gminy Wolsztyn miał miejsce Gminny Konkurs Matematyczny PITAGORAS dla szkół podstawowych. W zmaganiach brało udział 24 uczniów z klas piątych w drużynach 3-osobowych, z ośmiu szkół gminy Wolsztyn: SP 1, SP 3 i SP 5 z Wolsztyna, Szkoła z Obry, z Kębłowa, Wroniaw, z Karpicka i ze Starego Widzimia. Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego. Współorganizatorem konkursu było Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie. Wśród zwycięzców znaleźli się uczniowie SP 1 z Wolsztyna: Aleksandra Wojtkowiak, Norbert Jaskuła oraz Mariusz Mleczak.

Sukces Gimnazjalistów z Dwójki W sobotę, 1 marca 2014 r. w Warszawie odbyła się gra finałowa Mistrzostw Polski evolutio!. Organizatorem rozgrywek regionalnych, a potem finału krajowego było Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury (Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko) promujące grę planszową evolutio! „Wejdź do gry o przyszłość”. To wydarzenie edukacyjne promowało grę planszową oraz Program Infrastruktura i Środowisko (PIiŚ), a skierowanie było do uczniów w wieku od 10 do 16 lat. Podczas rozgrywek uczniowie mogli dowiedzieć się, jak Fundusze Europejskie w ramach POIiŚ oddziałują na kluczowe sektory gospodarki w kraju, a także w jaki sposób zmieniają ich najbliższe otoczenie. Najważniejsze jest to, że jako gracze występowali w rolach inicjatorów i projektantów tych zmian. Dzięki temu lepiej zrozumieją, na czym polega odpowiedzialne zarządzanie regionami, od momentu podjęcia decyzji aż do wprowadzenia inwestycji w życie. Gracze mogli przekonać się, że zgodna współpraca pomaga efektywnie rozwijać kraj, a najlepszym wskaźnikiem powodzenie realizowanych inwestycji jest wysoki poziom zadowolenia ich mieszkańców. Po przebrnięciu etapów regionalnych do ścisłego finału w Warszawie zakwalifikowały się trzy, sześcioosobowe drużyny z Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie: STRATEGICZNI, KOLEJOWI FANI, ZWOLENNICY UE. Do wielkiego finału weszło sześć drużyn z całej Polski z najlepszymi wynikami z rozgrywek regionalnych. Przeciwnikami młodych wolsztynian były dwie drużyny z Mysłowic, województwo śląskie, oraz jedna z Suska, województwo mazowieckie, wyłonione spośród kilkuset drużyn szkolnych i ponad tysiąca uczestników. Przed rozgrywkami przedstawiciele naszej szkoły wypowiedzieli się również na temat rozgrywek, samej gry i swojego udziału w niej na falach Programu Czwartego Polskiego Radia. Po dwóch turach gier wyłoniono ostatecznych zwycięzców, którymi okazały się zespoły z Gimnazjum nr 2, zajmując wszystkie trzy miejsca na podium. Finał wygrała zespół STRATEGICZNI, drugie miejsce zajął zespól KOLEJOWI FANI, a na trzecim miejscu uplasowali się ZWOLENNICY UE. Organizatorzy dla uczestników finału i reprezentowanych przez nich szkół przygotowali atrakcyjne nagrody. Za pierwsze miejsce zawodnicy otrzymali indywidualnie tablety, a szkoła tablicę interaktywną z rzutnikiem; za drugie miejsce indywidualnie e-booka, a szkoła rzutnik multimedialny; trzecie miejsce to i-phone uczestnikowi indywidualnemu, a dla szkoły laptop. Do tego dołączono drobne upominki z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury. Oprócz tego zwycięska ekipa została zaproszona w niedzielę do zwiedzenia Centrum Nauki im. Mikołaja Kopernika i seansu w planetarium. Udaliśmy się tam całą ekipą, która brała udział w sobotnich rozgrywkach, a kończąc swój pobyt w Warszawie obejrzeliśmy Stadion Narodowy oczami zawodnika, uczestnicząc w jego zwiedzaniu „Trasą piłkarza”. Opiekunami uczniów - zawodników byli nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie: Mariusz Urban I Robert Tomys.

str. 9 Wnioski o nadanie medal za zasługi dla Obronności Kraju Burmistrz Wolsztyna – Andrzej Rogozinski informuje mieszkańców Miasta i Gminy Wolsztyn o możliwości złożenia wniosku o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”. O niniejszy medal mogą ubiegać się rodzice, których co najmniej trzech synów pełniło zawodową lub czynną służbę wojskową. Wniosek o nadanie medalu „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie lub na stronie internetowej www.wolsztyn.pl. Wnioski należy złożyć do dnia 15 maja 2014 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, które weryfikowane i rozpatrywane będą przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Nowym Tomyślu. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, pok. Nr 8 (parter) lub pod numerem telefonu 68. 347 45 21.

X Dzień Doradztwa Zawodowego Dnia 15 marca br. w Miejskiej Sali Sportowej „Świtezianka” odbył się Dzień Doradztwa Zawodowego organizowany pod Patronatem Starosty Wolsztyńskiego i Burmistrza Wolsztyna przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wolsztynie. Zaprezentowało się 27 wystawców, a wśród nich szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe oraz instytucje wspierające uczniów w podejmowaniu decyzji zawodowych. Dzięki obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu, młodzież miała również możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia i pracy w tych zawodach. W X Dniu Doradztwa Zawodowego wzięło udział około 450 uczniów. To była świetna okazja do zaplanowania swojej kariery.

Pierwszy Dzień Wiosny Jak tradycja nakazuje, w piątek 21 marca, uczniowie wolsztyńskich szkół pożegnali zimę i powitali z radością wiosnę. Na wolsztyńskim Rynku odbył się „sąd nad Marzanną”, a następnie korowód z wszystkimi przygotowanymi Marzannami przeszedł do parku miejskiego, gdzie nastąpiło symboliczne spalenie i pożegnanie zimy. Pogoda tego dnia sprawdziła się wyjątkowo, gdyż było bardzo słonecznie. Widać, że wiosna przyszła już na dobre.


str. 10

KULTURA

MARZEC 2014

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn razem z redakcją Informatora Urzędu Miejskiego w Wolsztynie zaprasza wszystkich miłośników literatury do nadsyłania na adres redakcji (info@wolsztyn.pl) swoich wierszy lub opowiadań dotyczących Wolsztyna, miejscowości w gminie czy ludzi w niej mieszkających. Komisja złożona z przedstawicieli redakcji oraz Biblioteki wybierze utwory najbardziej interesujące, po czym będą opublikowane na łamach naszego czasopisma. Po zebraniu odpowiedniej ilości zostaną wydane w formie książkowej. Pragniemy w ten sposób ożywić tradycje literackie na ziemi wolsztyńskiej oraz pielęgnować piękno i kulturę języka polskiego. Utwory mogą przesyłać wszyscy mieszkańcy gminy, bez ograniczeń wiekowych. Oczekujemy wierszy lub opowiadań nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w konkursach. Powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem z załączonym adresem do wiadomości redakcji. Utwory noszące znamiona plagiatu nie będą brane pod uwagę.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bibliotece Publicznej

Wiersz nadesłała

Szkoła Podstawowa w Karpicku Julia Ciesielska „Moja Ojczyzna” Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł biały Orzeł lotów się nie boi, na błękitnym polu stoi. Na tym polu gwiazdek krocie co migoczą i świecą się. A co z orłem? Już poleciał. Czy go widzisz? W górę wzleciał. Ponad lądy, ponad morza, ponad falujące zboża. Ponad góry rozłożyste, ponad lasy me ojczyste.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony Ustawą Sejmu w 2011 roku i wyznaczony na dzień 1 marca dla uczczenia niezłomnych bohaterów antykomunistycznego podziemia. W organizację uroczystości upamiętniających żołnierzy niezłomnych włączyła się Biblioteka Publiczna im. St. Platera w Wolsztynie. 28 lutego w bibliotece odbyło się otwarcie wystawy wypożyczonej z poznańskiego oddziału IPN pod nazwą „Zaplute karły reakcji. Polskie podziemie niepodległościowe w latach 1944-1956”, a także promocja książki Krzysztofa Błaszczyka pod tytułem „Z dziejów organizacji niepodległościowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956”. Spotkanie poprowadziła dyrektorka biblioteki pani Arleta Prządka. Wśród znamienitych gości tego wydarzenia znaleźli się między innymi: Andrzej Rogozinski burmistrz Wolsztyna, Justyna Mikołajewska wiceburmistrz Wolsztyna, Bogusława Tuchocka przewodnicząca Rady Miejskiej, Anna Domagalska redaktor Głosu Wolsztyńskiego, Maciej Myczka prezes Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości, Salomea Woś wdowa po pierwszym burmistrzu Wolsztyna Janie Wosiu czy Zbigniew Drzymała komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie. Po rozpoczęciu uroczystości i powitaniu gości głos zabrał burmistrz Wolsztyna. Andrzej Rogoziński wygłosił kilka zdań na temat obchodów oraz przypomniał, kim są żołnierze wyklęci. Następnie głos oddano panu Krzysztofowi Błaszczykowi, który omówił wystawę, a także swoją książkę. „Z dziejów organizacji niepodległościowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956” to kolejna pozycja wydana przez Bibliotekę Publiczną w Wolsztynie w ramach serii „Ocalić od zapomnienia”. Pan Błaszczyk podjął się długotrwałych badań źródeł najnowszej historii Polski, aby przywrócić dobre imię tym, którzy mieli odwagę zbrojnie przeciwstawić się władzy komunistycznej. Książka jest próbą nadrobienia historycznych i patriotycznych zaległości Wielkopolan. Publikacja jest zaktualizowaną wersją rozprawy doktorskiej obronionej w 2007 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest w niej ukazany udział mieszkańców Wielkopolski, a zwłaszcza z powiatu zachodniej Wielkopolski w powojennej konspiracji niepodległościowej. W szczególny sposób książka poświęcona jest Janowi Wosiowi, pierwszemu burmistrzowi Wolsztyna w III Rzeczypospolitej, który był jednym z żołnierzy wyklętych. W powojennej historii Wolsztyna Jan Woś był dowódcą obwodu wolsztyńskiego Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej – organizacji oporu wobec prosowieckiej władzy w Polsce. W roku 2014 przypada jego 100 rocznica urodzin, stąd też rok wydania publikacji nie jest przypadkowy. Pod koniec uroczystości burmistrz Wolsztyna wręczył kwiaty Salomei Woś, wdowie po Janie Wosiu jako wyraz uhonorowania jego zasług dla ziemi wolsztyńskiej. Podziękowania za swoją pracę otrzymał też Krzysztof Błaszczyk.

Karszyńska historia piórem i słowem

Dnia 5 marca w wolsztyńskiej Bibliotece gościł Tadeusz Mąkosa. Spotkanie autorskie odbyło się w ramach spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Pan Mąkosa to wieloletni nauczyciel języka polskiego w siedleckiej szkole, również radny gminy Siedlec oraz były urzędnik samorządowy. Na spoKto ty jesteś? tkaniu zaprezentował swoją książkę „Karszyn we wspomnieniach i źródłach historycznych”. Jak zaznacza autor potrzeba napisania książki zrodziła się wraz z przejściem na emeryturę. Jako że pochodzi z tej miejscowości, chciał uwiecznić własne wspomnienia oraz znanych mu mieszkańców Polak mały. zanim odejdą wraz z nimi. Karszyn leży w pobliżu Kargowej i jest jedną z wielu miejscowości tak zwanych „ziem odzyskanych”, na których historia Co twym domem? najnowsza odcisnęła swoje piętno. Przed II wojną światową wieś ta należała do terytorium państwa niemieckiego. Zamieszkali w tym regionie Świat mój cały. Niemcy musieli wraz z końcem wojny opuścić swe domostwa, które następnie zasiedlili wygnańcy zza Buga. Trudno zrozumieć losy tej miejscowości bez znajomości historii. Tadeusz Mąkosa poprzez spisanie wspomnień oraz badania nad materiałami historycznymi nie tylko przedstawił Za przysłany i opublikowany wiersz / opowiadanie swą rodzimą miejscowość w przeszłości i obecnie, ale skomplikowany los człowieczy i fragment historii Polski. Okazuje się, że choć Karszyn liczy autor otrzymuje upominek książkowy ufundowany niewielu mieszkańców, to w nim splatają się dzieje wielu ludzi. Podczas spotkania klubowicze i przybyli goście mogli zapoznać się z bogatą preprzez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn. zentacją zdjęć miejscowości, ludzi czy przyrody Karszyna, zarówno tych, które opublikowano w książce, jak i tych, które nie mogły się w niej znaleźć. Zaprezentowano również fragment reportażu radiowego „Historia dwóch Marii” wyemitowanego w Radiu Zachód. Była to opowieść o Gratulujemy ! dwóch kobietach – Mariach. „Losy tych dwóch kobiet są bardzo podobne. (…) Obie łączy okrucieństwo wojny. Obie mają związek z Karszynem. Jedna Karszyn musi opuścić, druga do Karszyna przybywa.” Książka została wydana przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej. Ukazała się staraniem biblioteki, która w tym celu rozpisała projekt wraz z Lokalną Grupą Działania Regionu Kozła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie przeczytać książkę w wersji elektronicznej, gdyż zamieszczono ją na stronach wspomnianej Biblioteki. Materiały do książki o Karszynie okazały się na tyle bogate, że autor ma w planach drugie wydanie poszerzone.

Rozstrzygnięcie konkursu o poezji i fotografii Kilka tygodni temu w Bibliotece Publicznej miało miejsce rozstrzygnięcie II Gminnego Konkursu Poetycko-Fotograficznego pt. „Gdy jesień ugry w liście wlewa…”. Organizatorami tego wydarzenia były wolsztyńska Książnica oraz Szkoła Podstawowa nr 1. Konkurs odbywał się pod patronatem honorowym burmistrza Wolsztyna Andrzeja Rogozinskiego oraz pod patronatem medialnym Głosu Wolsztyńskiego. Na konkurs wpłynęło 27 zestawów składających się z fotografii oraz wiersza o tematyce jesiennej. Prace nadesłano z czterech szkół: SP 1 i SP 3 z Wolsztyna, SP z Obry oraz SP z Kębłowa. Jury pod przewodnictwem pani Barbary Bajon miało trudne zadanie, gdyż do oceny prac równoważna była wartość artystyczna zarówno wiersza jak i zdjęcia. Po wnikliwym zapoznaniu się z dostarczonymi materiałami postanowiono przyznać I miejsce Wiktorii Weiss z SP 1, II miejsce Wiktorii Kaczmarek również z SP 1, a III miejsce ex aequo Kindze Przymuszale z SP z Kębłowa oraz Martynie Rajman z SP z Obry. Wyróżnienia otrzymali: Marta Hamrol, Anna Gajda, Julia Brzezińska, Paulina Przybyła, Marcin Nowacki, Oskar Fryśny, Aneta Krawczyk, Kornelia Borka oraz Sandra Bartosiak. Imprezę rozstrzygnięcia konkursu prowadziły nauczycielki Iwona Stachowiak oraz Sylwia Strugała. Uczniowie, którzy pojawili się w bibliotece mieli okazję zobaczyć artystyczne przedstawienie wierszy, w które wplecione zostały utwory laureatów. Recytatorom przygrywała na keyboardzie Anna Gajda, a na flecie Joanna Cicha.


MARZEC 2014

KALENDARIUM

str. 11

DYŻURY PREZYDIUM RADY MIEJSKIEJ 10:00 — 11:00, SALA nr 51 / 01.04.2014 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA / 03.04.2014 — KRZYSZTOF CZESZAK 08.04.2014 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI / 10.04.2014 — BOGUSŁAWA TUCHOCKA / 15.04.2014 — KRZYSZTOF CZESZAK / 17.04.2014 — MACIEJ WOJCIECHOWSKI DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ 15:00 — 16:00, SALA nr 51 / 07.04.2014 — ZBIGNIEW KORYLCZUK / 14.04.2014 — STANISŁAW CEGLAREK /28.04.2014 — LECH DALEKI

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera Wystawa „Jan Paweł II” Wystawa Marii Karabelskiej „Wielkanocne rękodzieło” – Oddział dla dzieci Promocja książki „Rody ziemi wolsztyńsko-babimojskiej” Krzysztofa Raniowskiego 01.04.2014 godz. 11:00 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 01.04.2014 godz. 16:30 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym” 02.04.2014 godz. 10:00 Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci. Prezentacja wydawnictwa ZAKAMARKI 02.04.2014 godz. 16:00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki 03.04.2014 godz. 17:00 „Spotkanie po latach… Twórcy wolsztyńskiej kultury w latach 60-tych i 70-tych” - Uniwersytet Poezji nad Dojcą 08.04.2014 godz. 11:00 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 08.04.2014 godz. 16:30 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym” 09.04.2014 godz. 13:00 Promocja książki „Trojaczki na zaczarowanej wyspie” Dominiki Zaborskiej 15.04.2014 godz. 11:00 Zajęcia dla dzieci z Przedszkola z Kębłowa 15.04.2014 godz. 16:30 „Robimy woskową świecę” spotkanie z pszczelarzem Piotrem Nowakiem. 22.04.2014 Dzień ziemi. Nasadzenia drzewek z Nadleśnictwa Wolsztyn przez młodzież licealną. 22.04.2014 godz. 11:00 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 22.04.2014 godz. 16:30 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym” 29.04.2014 godz. 11:00 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Śniadanie z książką” 29.04.2014 godz. 16:30 Cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców/opiekunów w wieku do 5 lat pt. „Czytamy najmłodszym” Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzeń

Wolsztyński Dom Kultury 02.04.2014 - Eliminacje do konkursu Wygraj Sukces - sala widowiskowa WDK 04.04.2014 - godz. 19.30Przedstawienie teatralne „ Randka w ciemno” - sala widowiskowa WDK cena biletu 60 zł 10.04.2014 - Ostateczny termin dostarczania prac na konkurs Filcowana Ozdoba Wielkanocna. 15.04.2014 - godz. 16.30 Podsumowanie konkursu na Filcowaną Ozdobę Wielkanocną 16.04.2014 - godz. 9.00 Mikrofon dla każdego - sala widowiskowa 26.04.2014 - Koncert Papieski - Rynek Miejski 01.05.2014 - Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2-4.05.2014 - Dni Ziemi Wolsztyńskiej

KPR WOLSZTYNIAK 24. kolejka (12/13.04.2014) SMS ZPRP Gdańsk - Wolsztyniak Wolsztyn 25. kolejka (26.04.2014) Wolsztyniak Wolsztyn - Grunwald Poznań

Wydarzenia sportowe Szkoła Podstawowa: 10.04.2014 godz. 10:00 Mochy Indywidualne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych (dz. i chł.) 23.04.2014 godz. 11:00 MOSiR Stadion Mistrzostwa w Czwórboju Lekkoatletycznym (dz. i chł.) Gimnazjum 10.04.2014 godz. 10:00 Mochy Indywidualne Mistrzostwa w Biegach Przełajowych (dz. i chł.) 11.04.2014 godz. 11:00, MOSiR - Orlik Mistrzostwa w Piłce Nożnej (chł.) 16.04.2014 godz. 11:00, MOSiR - Stadion Otwarte Gimnazjalne Mistrzostwa Wolsztyna w LA (dz. i chł.)

Zaproszenie na kurs samoobrony dla kobiet - „Umiem bronić się sama” Szkolenie, którego organizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Wolsztynie przeprowadzone zostanie w dniach od 2 do 30 kwietnia 2014 r. Zajęcia - poza inauguracyjnymi - prowadzone będą w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie w każdą środę w godzinach od 17:00 do 19:00. W programie szkolenia przewidziano: omówienie prawnych aspektów dotyczących instytucji obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, omówienie zjawiska przemocy domowej, tworzenie portretu pamięciowego sprawcy przestępstwa, udzielenie pomocy przedmedycznej. Głównym elementem zajęć będzie praktyczne szkolenie z zakresu samoobrony, które prowadzić będzie instruktor wyszkolenia fizycznego z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Poznaniu. Do udziału w kursie zapraszamy panie, które ukończyły 18 lat. Szkolenie jest bezpłatne, wymagane jest jednak przystąpienie do grupowego ubezpieczenia NNW, którego koszt to kilkanaście złotych za cały okres kursu. Chęć udziału w kursie zgłaszać można drogą mailową na adres wojciech.adamczyk@wolsztyn.policja.gov.pl, telefonicznie pod numerem 68 347 52 09 lub osobiście w KPP w Wolsztynie pok. 312. Połączmy wszechobecną modę na ruch z elementami samoobrony i dbałością o własne bezpieczeństwo. Skorzystaj. Warto. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia! GMINNE CENTRUM INFORMACJI w WOLSZTYNIE zaprasza na wystawę „STOŁY WIELKANOCNE” W dniach 13.04 - 17.04.2014 / WSTĘP WOLNY Wystawę można zwiedzać w godzinach: 13.04 10:00-14:00 / 14 - 16.04 08:00-16:00 / 17.04 07:00-11:00 Grupy proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu pod nr telefonu: 68 347 31 04 Organizatorzy: Urząd Miejski - GCI, Koła Gospodyń Wiejskich w gminie Wolsztyn

Droga Krzyżowa w dniu odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II Zapraszamy na Drogę Krzyżową w dniu odejścia do Domu Ojca Jana Pawła II, to jest 2 kwietnia 2014 r. do Świętna. Organizatorem modlitewnego spotkania jest 16 Drużyna Harcerska „Okrągła Szesnastka” imienia Jana Pawła II działająca przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Świętnie. Warto ze sobą zabrać znicze lub latarki. Droga Krzyżowa ma charakter plenerowy i odbędzie się bez względu na warunki pogodowe. STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE Szlachetny cel czy sprytna żebranina? Strażnicy Miejscy pełniący służbę na terenie Wolsztyna od czasu do czasu ujawniają fakty pieniężnych zbiórek publicznych. Sprawdzając zasadność postępowania kwestujących, często okazywało się, że nie było rzetelnego umocowania prawnego. Po prostu były to sprytne czyny żebracze bazujące na ofiarności mieszkańców naszego terenu oraz ich niewiedzy w zakresie przeprowadzania zbiórek. Zgodnie z literą prawa pozwolenia na jej przeprowadzenie udzielają w formie decyzji administracyjnej wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub minister spraw wewnętrznych. Kwestujący zatem lub ich bezpośredni kierownicy lub opiekunowie winni w czasie zbiórek posiadać przy sobie oryginalne decyzje zezwalające na kwestę lub też notarialne bądź urzędowe uwierzytelnienie tego dokumentu. Istotną częścią decyzji jest informacja, kto ją wydał, komu, na jaki obszar działania oraz jaki jest jego termin ważności. Oprócz tego kwestujący powinien posiadać widoczny identyfikator z aktualnym zdjęciem oraz wyraźnym podpisem i pieczęcią wystawcy. Podobnie pojemnik na datki winien być właściwie oznakowany i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego otwarcie w trakcie zbiórki. Powyższe uwagi nie dotyczą: zbiórek prowadzonych na terenie należącym do danej parafii lub podczas uroczystości religijnych; zbiórki prowadzonej w drodze loterii pieniężnych lub fantowych, jeżeli nie są jednak prowadzone w miejscach publicznych; zbiórki koleżeńskiej prowadzonej w lokalach prywatnych; zbiórki prowadzonej w szkole za zgodą władz szkolnych; zbiórki organizowane w instytucjach publicznych (wśród pracowników) za zgodą przełożonych. Kwestujący powinni okazywać na prośbę ofiarodawców żądane uprawnienia. O takie postępowanie apeluje Straż Miejska. Prosi także o sygnały odnośnie prowadzonych pieniężnych zbiórkach publicznych, co ułatwi bieżącą kontrolę tych zdarzeń. Podstawa prawna: ustawa z 15 marca 1993 r. o zbiórkach publicznych (Dz.U. nr 22 poz. 162 ze zmianami); rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. nr 199, poz. 1947 ze zmianami).

APEL BURMISTRZA WOLSZTYNA Szanowni Państwo! 4 czerwca 2014 roku minie ćwierć wieku od dnia pierwszych wolnych wyborów w Polsce po II wojnie światowej. Choć z perspektywy czasu oceniamy je jako częściowo demokratyczne, to jednak po raz pierwszy były niesfałszowane i poparte wielkim entuzjazmem Polaków. Ich konsekwencją są głębokie zmiany w ustroju naszego kraju – rok później przecież rozpoczęła się nasza samorządność lokalna. To wszystko dzięki ludziom, którzy przez wiele lat – nie bacząc na konsekwencje – walczyli o wolną i sprawiedliwą Polskę i to ich poświęcenie i walkę chcemy godnie uczcić. Byli wśród nich mieszkańcy ziemi wolsztyńskiej, którzy z pewnością dysponują wieloma pamiątkami z tamtych czasów, mogącymi posłużyć jako eksponaty na wystawie okolicznościowej podczas czerwcowego święta, a także jako inspiracja przy tworzeniu programu obchodów. Zwracam się więc do wszystkich Państwa z apelem o przekazanie lub czasowe udostępnienie tego typu pamiątek (fotografii, publikacji, dokumentów i innych przedmiotów obrazujących czasy przełomu lat osiemdziesiątych), które moglibyśmy wykorzystać przy tworzeniu wystawy. Zainteresowanych tematem proszę o kontakt z Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Wolsztynie (tel. 68 384 26 48). Z poważaniem Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski


str. 12

GMINA WOLSZTYN

KOMUNIKAT !!! Gdzie będę głosować w najbliższych wyborach? Z reguły Wolsztynianie doskonale wiedzieli, gdzie mieści się ich lokal wyborczy. Przed najbliższymi wyborami jednak warto sprawdzić, gdzie mieści się "mój" lokal wyborczy, bowiem - zgodnie z zapisami nowego Kodeksu wyborczego - w Wolsztynie dokonano zmian w podziale miasta i gminy na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania. Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w wyborach do Rady Miejskiej w Wolsztynie wprowadzono jednomandatowe okręgi wyborcze i dokonano podziału gminy na 21 stałych obwodów głosowania. Obwody zostały dopasowane do okręgów jednomandatowych, w których będziemy głosować w wyborach samorządowych. W związku z tym w gminie Wolsztyn utworzono dodatkowo nowy obwód głosowania w sali wiejskiej w Nowych Tłokach oraz zmieniono granice niektórych, dotychczasowych obwodów. Już w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego – 25 maja 2014 roku, mieszkańcy niektórych ulic i miejscowości na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn głosować będą w innych niż do tej pory obwodach. Zmiany dotyczą, następujących ulic: Polna (Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie, ul. Wschowska 15), Drzymały, Parkowa, Spokojna (Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wolsztynie, ul. Żegockiego 26), Kusocińskiego (Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 1), Przemysłowa (Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie, ul. Konopnickiej 1), Kręta (Gminny Żłobek w Wolsztynie, ul. Komorowska 1), Józefa Wybickiego, Niałecka, Poprzeczna (Świetlica wiejska Niałek Wielki 30) oraz miejscowości: Komorowo (Przedszkole nr 3 w Wolsztynie, ul. Kusocińskiego 2), Krutla (świetlica wiejska Niałek Wielki 30), Nowe Tłoki (sala wiejska Nowe Tłoki 28 c).

Krzyżówka - Czy znasz swoją gminę ?

Prawidłowe rozwiązanie – hasło należy wysłać e-mailem na adres: info@wolsztyn.pl wpisując w temacie „Krzyżówka”. Uwzględniamy także kartki pocztowe z dopiskiem „Informator—krzyżówka”. Wśród przysłanych poprawnych odpowiedzi redakcja wylosuje zwycięzcę, który w nagrodę otrzyma upominek związany z promocją gminy Wolsztyn. Ogłoszenie wyników w następnym Informatorze. Na odpowiedzi czekamy do 15 kwietnia br. Za rozwiązanie poprzedniej krzyżówki upominek otrzyma Natalia Kaźmierczak . Gratulujemy !

1. Czesław Olejnik lubił spacerować po tym mieście. 2. Śpiewają tam na chwałę Pana. 3. Imię patrona wolsztyńskiej „Trójki”. 4. Ikona wolsztyńskiej turystyki. 5. Artystka od powstańca. 6. Tej miejscowości przewodzi radny powiatu. 7. „Zielona” ulica w naszym mieście. 8. Przez ponad 500 lat miało prawa miejskie. 9. Ta miejscowość istniała już w XIII wieku. 10. Sołtys tej wsi ma na imię Tomasz. 11. Imię szefa oddziału ZNP i aktora jednocześnie. 12. Przewodnicząca komisji oświaty.

Jeśli jesteś posiadaczem telefonu z systemem Android, możesz otrzymać wiadomości z Komunikatora SISMS. Do informacji mogą być dołączone zdjęcia, filmy bądź pliki dźwiękowe. Pobierz za darmo aplikację za pomocą QR kodu lub poprzez stronę: www.komunikator.sisms.pl. Zarejestruj swój profil w Komunikatorze SISMS. Wyszukaj w dostępnej liście interesujący Cię serwis informacyjny i zapisz się . Od tej pory będziesz otrzymywał najważniejsze informacje z Urzędu Miejskiego w Wolsztynie. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi, przekaż taką informację poprzez formularz na stronie: www.komunikator.sisms.pl/wyrejestruj. Powyższa usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz użytkownika na podstawie umowy zawartej z gminą Wolsztyn. Usługa jest świadczona zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej: www.komunikator.sisms.pl/regulamin-uzytkownicy.

WWW.WOLSZTYN.PL Sekretariat: um@wolsztyn.pl Burmistrz: burmistrz@wolsztyn.pl Zastępca burmistrza: zastepca@wolsztyn.pl Sekretarz gminy: sekretarz@wolsztyn.pl Skarbnik gminy: skarbnik@wolsztyn.pl Biuro Obsługi Klienta: bok@wolsztyn.pl Gminne Centrum Informacji: gci@wolsztyn.pl Biuro Rady: biurorady@wolsztyn.pl Straż Miejska: strazmiejska@wolsztyn.pl Informatyk: admin@wolsztyn.pl

Wydział Finansowo - Gospodarczy: finanse@wolsztyn.pl Referat Rozwoju Lokalnego: fundusze@wolsztyn.pl Wydział Spraw Obywatelskich: meldunki@wolsztyn.pl Urząd Stanu Cywilnego: usc@wolsztyn.pl Obrona Cywilna: obrona@wolsztyn.pl Sprawy Wojskowe i Obronne: wojsko@wolsztyn.pl Administrator Bezpieczeństwa Informacji: abi@wolsztyn.pl Sprawy Audytu i Kontroli Wewnętrznej: iso@wolsztyn.pl Wydział IT i Ochrony Środowiska: infrastruktura@wolsztyn.pl Wydział Rolnictwa i Gosp. Komunalnej: rolnictwo@wolsztyn.pl Wydział Organizacyjny: organizacyjny@wolsztyn.pl

WYDAWCA: Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1 Komitet redakcyjny: Damian Sarbak, Anna Nawracała, Janusz Mrozkowiak e-mail: info@wolsztyn.pl / www.wolsztyn.pl / www.bip.wolsztyn.pl / mobi.wolsztyn.pl

MARZEC 2014 Urząd Miejski w Wolsztynie Rynek 1 , 64-200 Wolsztyn poniedziałek 8:00 - 16:00 wtorek - piątek 7:00 - 15:00 e-mail: um@wolsztyn.pl

Burmistrz Wolsztyna przyjmuje interesantów w poniedziałki 10:00 - 16:00

SPIS TELEFONÓW UM: Sekretariat 68 347 45 03 Sekretarz 68 347 45 05 Biuro Rady 68 347 45 50 Straż Miejska 68 347 45 60 …...Biuro Obsługi Klienta …... ……...68 347 45 00 ….... ..Wydział Organizacyjny ….....68 347 45 06 - 09…..… Wydział Finansowo………...Gospodarczy ……... ….68 347 45 10 - 16….. Wydział Spraw Obywatelskich 68 347 45 20 - 23 …..Wydział Infrastruktury …. ….i Ochrony Środowiska .. …...68 347 45 30 - 34. … Referat Rozwoju Lokalnego …..68 347 45 35…. Wydział Rolnictwa... i Gospodarki Komunalnej .. .......68 347 45 40 - 45…. ………...Pełnomocnik ………. ds. zarządzania jakością …...68 347 45 20…. …..……Stanowisko ………... ….ds. kontroli wewnętrznej .. …....68 347 45 88…… ..Urząd Stanu Cywilnego …….68 347 45 76……. Gminne Centrum Informacji 68 347 31 04 …..Gminny Zespół .. ……..Obsługi Ekonomicznej….. ..i Administracyjnej Oświaty 68 347 45 81

Informator 03/2014  

Informator 03/2014