Page 1

Your Ticket to Ride OPAS VAIHTO-OPISKELIJAKSI AIKOVALLE

2017–2018

ulapland.f i/vaihtoon


Toimitus: Kansainvälistymispalvelut Kansi ja taitto: Viestintäpalvelut / Lapin yliopisto Kuvat: Oppaan kuvat ko. ulkomaisten yliopistojen omaisuutta, kaikenlainen kopioiminen kielletty. Julkaisija: Lapin yliopisto / Kansainvälistymispalvelut Lapin yliopistopaino 2016 Oikeudet muutoksiin pidätetään.


Your Ticket to Ride

OPAS VAIHTO-OPISKELIJAKSI AIKOVALLE 2017–2018

S I S Ä LT Ö 1. YLEISTÄ VAIHTO-OPISKELUSTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. ENNEN VAIHTOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. VAIHDON AIKANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4. VAIHDON JÄLKEEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5. VAIHTO-OHJELMAT JA APURAHAT LYHYESTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTOKOHTEET / FACULTY OF EDUCATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7. OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTOKOHTEET / FACULTY OF LAW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 8. YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTOKOHTEET / FACULTY OF SOCIAL SCIENCES. . . . . . . . . . . . . . . 44 9. TAITEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTOKOHTEET / FACULTY OF ART AND DESIGN. . . . . . . . . . . . . . . 49 10. YLIOPISTON YHTEISET VAIHTO-OPISKELUPAIKAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57


2 2

Utrecht, Hollanti


”The World is a book and those who do not travel read only a page.” - St. Augustine

Lapin yliopisto – matkalippusi maailmalle! Suunnitteletko suorittavasi osan tutkinnostasi ulkomailla? Hienoa! Olet tekemässä suurta päätöstä, et vain opintojasi, vaan myös loppuelämääsi varten. Suomesta lähtee ulkomaille vuosittain tuhansia vaihto-opiskelijoita ja pelkästään Lapin yliopistosta vaihtoon lähteviä opiskelijoita on joka vuosi yli 100. Työmarkkinoilla arvostetaan ulkomaankokemusta sekä ammattitaitoa ja tulet oppimaan varmasti itsestäsikin aivan uusia ulottuvuuksia. Ehkäpä saat suoritettua tutkintoosi vaikkapa uuden sivuaineen vaihto-opiskelusi aikana. Vaihdon aikana kertyvillä kokemuksilla, elämyksillä ja uusien kulttuureiden ja kielten tuntemuksella tulee taatusti olemaan merkitystä elämässäsi. Vaihto-opiskelun kautta sinulla on mahdollisuus viettää elämäsi muistorikkain lukukausi tai -vuosi maailmalla. Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa Lapin yliopiston tarjoamista vaihto-opiskelumahdollisuuksista. Tutustu oppaaseen huolella, koska siitä löytyy vastaus moniin kysymyksiin. Oppaaseen on listattu tämänhetkinen (lokakuu 2016) tilanne vaihtokohteiden osalta, mutta muistathan, että ajantasaisin tieto aina löytyy SoleMOVE-järjestelmästä. Lisätietoja voit myös kysellä tarvittaessa kansainvälistymispalveluista. Vaihtoaikana keräämiesi kokemusten ansiosta tulet takaisin kypsempänä, vahvempana ja itseesi vahvemmin luottavana yksilönä. Pitempiaikainen oleskelu ulkomailla antaa tärkeitä valmiuksia koko elämää varten. Muista myös, että kansainvälisyys on merkittävä valtti työpaikkaa etsiessäsi. Olet myös tervetullut kertomaan kokemuksistasi järjestämissämme infotilaisuuksissa sekä toimimaan Lapin yliopistoon tulevien ulkomaalaisten opiskelijoiden tuutorina.

Kansainvälisten asiain tiimi

3


4 4

Groupe Ecole Superieure

de Commerce de Troyes,

Ranska


1. YLEISTÄ VAIHTO-OPISKELUSTA Vaihto-opiskelu on mahdollista kaikille Lapin yliopiston perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille. Vaihto-opiskelu perustuu Lapin yliopiston ulkomaisten korkeakoulujen kanssa solmimiin yhteistyösopimuksiin. Yliopistojen väliset vaihtosopimukset sisältävät vapautuksen lukukausimaksuista, eli vaihtoon lähtevän opiskelijan ei tarvitse maksaa mahdollista lukukausimaksua. Normaalit opiskelu- ja elämiskustannukset, kuten asuminen, ruoka ja materiaalihankinnat sekä muut mahdolliset kulut, opiskelija maksaa itse. Jokainen Lapin yliopiston vaihtosopimusten kautta vaihtoon lähtevä opiskelija saa apurahan, jonka suuruus vaihtelee hieman vaihto-ohjelman ja kohdemaan mukaan.

5


Vaihtoon voi lähteä aikaisintaan 2. opiskeluvuonna, jolloin opiskelijalla oletetaan olevan perustiedot omasta alastaan ja kyky suorittaa alan opintoja vieraalla kielellä. Vaihdon kesto on vaihto-ohjelmasta ja vaihtokohteesta hieman riippuen yleensä 3-12 kuukautta. Vaihdossa suoritettavat opinnot on sisällytettävä Lapin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon. Tästä johtuen omaa vaihto-opiskelua kannattaa suunnitella hyvissä ajoin tutustumalla kumppaniyliopistojen opintotarjontaan ja miettimällä, mitkä ovat omat tavoitteesi/toiveesi vaihdon suhteen ja mitä opintoja vaihdossa kannattaisi suorittaa.

Lapin yliopiston vaihtokohteet ovat vuosittain haussa seuraavasti: Euroopan ulkopuoliset bilateraali- ja n2n-kohteet: • hakuaika 15.10.–15.11. • päätökset 15.12. mennessä.

66

Euroopan kohteet Erasmus+-, Nordplus-, Nordlys- ja FIRST-ohjelmien kautta: • hakuaika 15.12.–31.1. • päätökset 28.2. mennessä. Vaihtoprosessi voidaan jakaa kolmeen eri osaan: ENNEN VAIHTOA, VAIHDON AIKANA ja VAIHDON JÄLKEEN. Prosessin jokaiseen vaiheeseen liittyy omat hoidettavat ja muistettavat asiat, jotka näet seuraavalla sivulla olevasta Vaihto-opiskelijan polusta.


ENNEN VAIHTOA

SUUNNITTELU

VALMIS!

• minne vaihtoon • milloin vaihtoon • mitä opintoja

• Kun paperityöt on hoidettu Kv-asiat maksaa opiskelijalle apurahan toisen osan (tai laskuttaa ylimääräisen takaisin jos vaihto on lyhentynyt)

ENSIMMÄISEN VAIHEEN HAKU • SoleMOVE • Opintosuunnitelma • Opintorekisteriote • Motivaatiokirje • Kielitaidon todistaminen

ENSIMMÄISEN VAIHEEN VALINTA

PAPERITYÖT • Raportointi SoleMOVE:en (lopullinen Learning Agreement, Letter of Confirmation, Transcript of Records, Feedback) • Mobility Tool -palaute (Erasmus+)

• Tiedekunnan valintaperusteiden mukaisesti • tieto SoleMOVE:n kautta sekä tiedekuntien ja kvasioiden ilmoitustauluilla

VAIHDON JÄLKEEN PAPERITYÖT

TOISEN VAIHEEN HAKU • Ohjeet kv-suunnittelijalta • Haku kohdeyliopiston prosessin mukaan • Opintosuunnitelman päivitys ja allekirjoitus

• Learning Agreementin päivittäminen – muista allekirjoitukset • Letter of Confirmation ennen paluuta Suomeen • Transcript of Records

VAIHDON AIKANA

TOISEN VAIHEEN VALINTA • kohdeyliopiston päätös • aikaisintaan kuukauden päästä hakemisesta • yleensä sähköpostilla

LÄHTÖORIENTAATIO • Lapin yliopiston kv-asiat järjestää • vaihtoon lähtöä edeltävällä kukukaudella

APURAHA • Hakemus SoleGRANT:iin • Hyväksymiskirje • Erasmus+ Grant Agreement (Erasmus+opiskelijat)

7


8

Canberra, Australia


2. ENNEN VAIHTOA Kuten vaihto-opiskelun polusta voi nähdä, on ennen vaihtoa tapahtuva osuus vaihtoprosessin työläin. Tämä kannattaa muistaa siinä vaiheessa, jos tuntuu, että täytettävänä on liian monta paperia ja hallittavana liian monta liikkuvaa osaa. Kun olet suoriutunut ennen vaihtoa vaadittavista tehtävistä, on takana jo noin 80% kaikesta työstä, ja edessä paras osuus, eli itse vaihto-opiskelu. Ennen vaihtoa sinun tulee huolehtia seuraavista asioista: • Vaihdon suunnittelu • Ensimmäisen vaiheen haku • Lähtöorientaatio • Toisen vaiheen haku • Apurahan hakeminen

9


2.1 Vaihdon suunnittelu Onnistunut vaihto-opiskelu alkaa hyvästä suunnittelusta. Aloita vaihtosi suunnittelu ottamalla ensimmäisenä esille opinto-oppaasi, tutkintorakenteesi, HOPS ja opintosuoritusotteesi. Mieti miten vaihto luontevasti sijoittuu tutkintoosi, sillä vaihdossa suoritettavat opinnot tulee sisällyttää Lapin yliopiston tutkintoon. Voit miettiä sopisivatko vaihto-opinnot parhaiten pääaineopintoihin, valinnaisiin vai sivuaineeksi. • mieti minne haluaisit vaihtoon: onko maalla tai kielialueella väliä? entäpä yliopiston koolla? • asettaako kielitaitosi rajoituksia? • ota selvää juuri sinulle tarjolla olevista ja sopivista vaihtopaikoista • suunnittele ajoissa, mitä aiot vaihdossa opiskella ja miten opinnot sijoittuvat Lapin yliopiston tutkintoosi Omat tavoitteet ja toiveet

Akateemiset lähtökohdat

• Tulevaisuuden suunnitelmat

• Pääaine/Sivuaine

• Urahaaveet

• Ohjelma/Opintomoduuli (sivuaineeksi)

10

• Vapaasti valittavia opintoja • Kieli- ja kulttuuriopinnot Sijainti

Yliopisto

• Minne päin maailmaa?

• Pieni/Suuri

• Millainen ilmasto?

• Profiili

• Millä kielellä valmis opiskelemaan?

• Opiskelijapalvelut

• Pääkaupunki/pieni yliopistokaupunki

• Asuminen

Budjetti

Lähtötaso

• Elintaso

• Kielitaito (TOEFL, B2)

• Apuraha (vaihto-ohjelma)

• Taustaopinnot

• Harrastusmahdollisuudet

Tietoa eri kumppaniyliopistoista löydät parhaiten yliopistojen omilta nettisivuilta.


Mitä vaihdossa voi tehdä? 1. Suorittaa vaihdossa pääaineopintoja vaihtokohteen tarjoamien opintojen mukaisesti. Tällaisten kurssien löytäminen vaatii suunnitelmallisuutta jo HOPS-vaiheessa. 2. Suorittaa vaihdossa opintokokonaisuuden, joka tulee sivuaineeksi tutkintoosi. Vaihtoyliopistossa opintojen ei tarvitse olla virallinen sivuainekokonaisuus, vaan voimme koostaa temaattisesti yhtenäisiä kursseja sivuaineeksi, esim. Studies in Educational Psychology tai Studies in Business Administration. 3. Suorittaa valinnaisia opintoja vaihtoyliopiston tarjonnan mukaisesti. Huomaa, että tutkinnossasi on vain rajoitettu määrä valinnaisia opintoja. 4. Suorittaa tutkintoon kuuluvan harjoittelun ulkomailla. Tämä on erityisen hyvä vaihtoehto, mikäli tutkintoon sopivia vaihto-opintoja on vaikea löytää. Harjoittelupaikka pitäisi kuitenkin löytää itsenäisesti.

Mitä pitää ottaa huomioon suunnittelussa? • Vaihto-opiskelu on päätoimista opiskelua ja pisteitä pitää kertyä vähintään 25 ECTS / lukukausi. • Älä suunnittele suorittavasi vaihdossa kursseja, joita olet jo suorittanut. • Mikäli suunnittelet pakollisten kurssien suorittamista, tarkista missä määrin niiden korvaaminen on mahdollista. • Mikäli suunnittelet vaihtoa, älä suorita kaikkia sivuaineita tai valinnaisia opintoja Lapin yliopistossa ennen suunniteltua vaihtoa. • Vaihdossa suoritetut opinnot eivät ole ylimääräisiä opintoja. Muista siis tutkintorakenne ja opintopistemäärät: kandi 180 ECTS & maisteri 120 ECTS. • Mikäli sinulla on opintopisteet kasassa, mutta haluaisit vielä ulkomaan kokemusta harkitse harjoittelua. Esim. Erasmus+ ohjelma tukee myös valmistuvien opiskelijoiden harjoittelua. • Ole rehellinen itsellesi. Millä kielellä oikeasti pystyt opiskelemaan? • Euroopan kohteissa voi pääsääntöisesti opiskella vain sopimuksen kattamaa alaa, eli riippuen siitä haluatko opiskella pääainetta tai sivuainetta vaihdossa joudut harkitsemaan eri alojen kohteita. • Keskustele myös oman opettajatuutorin kanssa, päivitä HOPS tarvittaessa.

11


12

Hyvästä suunnittelusta huolimatta kaikki ei aina mene niin kuin piti ja opetustarjonta ei vastaakaan suunnitelmaa. Mutta ei hätää. Keskustele tarvittaessa kv-suunnittelijan kanssa siitä, voiko vaihdossa suorittaa vaihto-opintojen lisäksi opintoja etänä myös kotiyliopistoon, jotta opintopisteitä kertyy riittävästi. Apurahan toinen osa maksetaan vain, jos opiskelija on suorittanut vaihtonsa aikana minimissään 20 opintopistettä / lukukausi.

2.2 Valintaperusteet 1. Pääaineen perusopinnot suoritettuna tai opintojen suunnitelmallinen eteneminen kotiyliopistossa (min. 55 op/vuosi tahdissa) 2. Riittävä kielitaito (B1/B2/C1) kohteesta riippuen joko englannissa tai kohde maan kielessä 3. Opintosuunnitelma a. mielekäs sisältö & suunnitelmallinen hyväksiluku b. minimi 25 ECTS / lukukausi c. sisältyy tutkintoon 4. Motivaatio 5. Opintomenestys


École Cantonale d’Art du Valais-Sierre, Sveitsi

2.3 Ensimmäisen vaiheen haku Lapin yliopiston vaihtohaku on kaksivaiheinen prosessi, jossa ensimmäisessä vaiheessa Lapin yliopisto valitsee hakijoista ne opiskelijat, jotka toisen vaiheen haussa pääsevät hakemaan kohdeyliopistoon. Lopullisen hyväksynnän tekee aina kohdeyliopisto, jolla on oikeus myös hylätä hakija. Vaihtohaun ensimmäisessä vaiheessa opiskelija täyttää sähköisen hakemuksen SoleMOVE-järjestelmässä. Opiskelijat kirjautuvat järjestelmään Lapin yliopiston käyttäjätunnuksillaan. Ensimmäisen vaiheen hakemus SoleMOVE:ssa sisältää opiskelijan perustiedot, suunnitellun vaihtoajankohdan, toivotut vaihtokohteet mielekkyysjärjestyksessä (voit listata enintään kolme kohdetta) sekä tietyt pakolliset liitteet.

Ensimmäisen vaiheen SoleMOVE-hakemuksen pakollisia liitteitä ovat: 1. Opintosuunnitelma (Learning Agreement) 2. Lapin yliopiston opintosuoritusote (Transcript of Records) 3. Motivaatiokirje (Motivation Letter) 4. Kielitaidon todentaminen (Certificate of Language Proficiency) HUOMIO! Taiteiden opiskelijoiden ei tarvitse liittää portfoliota vielä 1. hakuvaiheen hakemukseen!

13


Opintosuunnitelma eli Learning agreement on dokumentti, johon kirjaat suunnittelemasi kohdeyliopiston kurssit koko vaihdon ajalle sekä Lapin yliopiston tutkintoon hyväksiluettavaksi suunnitelemasi kurssit. Ensimmäisessä hakuvaiheessa riittää, että opintosuunnitelma on alustava, joten siihen ei tarvitse allekirjoitusta. Tee opintosuunnitelma Learning Agreement Before Mobility -dokumenttipohjalle, jonka löydät kansainvälistymispalveluiden nettisivuilta. Opintosuoritusote voi olla ns. epävirallinen versio, jonka voit tilata itsellesi WebOodin kautta sähköpostiin. Tässä vaiheessa siinä ei tarvitse olla leimaa tai allekirjoitusta (vrt. virallinen opintosuoritusote). Motivaatiokirje (statement of purpose, motivation letter) on dokumentti, missä perustelet miksi haluat vaihtoon ja miksi juuri valitsemaasi korkeakouluun. Voit kirjoittaa motivaatiokirjeen suomeksi. Jokaista hakukohdetta varten laaditaan oma motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen ohjepituus on yksi A4.

Kerro motivaatiokirjeessä: • Miksi juuri sinut tulisi valita vaihto-opiskelijaksi kyseiseen yliopistoon ja miksi haluat opiskelemaan sinne. 14

• Mitä alaa ja millaisia opintoja aiot kohdeyliopistossa opiskella, miten aiot sisällyttää siellä suorittamasi opinnot omaan tutkintoosi Lapin yliopistossa. Onko kyseessä esim. pää- vai sivuaineopinnot? • Mitä lisäarvoa kohdeyliopiston opinnot tuovat kotimaiseen tutkintoosi tai miten ne edesauttavat urakehitystäsi. • Voit kertoa myös kielitaidostasi tai muista saavutuksistasi tai mahdollisesti aiemmasta kansainvälisestä kokemuksesta.

Kielitaidon todentamisen voi tehdä: A. Opintosuoritusoteella: • Opintosuoritusotteella tulee näkyä Lapin yliopistossa suorittamasi kurssi ja sen taso. • Joissain kohteissa käy myös ylioppilastodistus tai lukion päättötodistus mikäli saavutettu arvosana on riittävän korkea (aikaraja). B. Virallisella kielitestillä: • Jotkut yliopistot vaativat opiskelijoilta standardoidun kielitestin tuloksen (TOEFL tai IELTS Academic). • Pääsääntöisesti testejä voit tehdä Suomessa ainoastaan Helsingissä määriteltyinä testipäivinä.


• Kumpikin testi maksaa noin EUR 200 per testikerta. • Testitulos on voimassa kaksi vuotta. • Tarkemmat ajat ja lisätietoja testeistä löytyy internetistä. www.ets.org/toefl www.fulbright.fi www.ielts.org www.finnbrit.fi C. Opettajan lausunnolla: • Voit pyytää vieraan kielen opettajalta arviota omasta kielitaidostasi. • Muista, että kielitodistusten kirjoittaminen on kielten opettajille täysin vapaaehtoista. • Jos opettaja ei tunne sinua, eikä voi arvioida kielitaitoasi, voit kohteliaasti pyytää häneltä mahdollisuutta osallistua haastatteluun, jonka perusteella hän tekee arvion.

Ensimmäisen hakuvaiheen valinnat • Yliopiston vaihtopaikat päätetään kv-asiain suunnittelijoiden esitysten pohjalta. • Päätös perustuu yhteisiin valintaperusteisiin. • Päätökset tehdään kuukauden sisällä hakuajan päättymisestä . • Opiskelija saa tiedon päätöksestä SoleMOVE-järjestelmän kautta sähköpostilla. 15 Huomaathan, että ensimmäisen vaiheen haussa sinut voidaan valita vain YHTEEN hakemaasi vaihtokohteeseen. Jos tulet valituksi ensimmäisessä vaiheessa, sinun tulee kuukauden sisällä: A) vahvistaa vaihtosi SoleMOVE-järjestelmässä ”I Confirm” -toiminnolla, jotta vaihtoprosessisi jatkuu. TAI B) perua vaihtosi SoleMOVE-järjestelmässä (Tässä vaiheessa vaihdon voi vielä perua ilman peruutusmaksua. Myöhemmin perutuista vaihdoista laskutetaan peruutusmaksu 100€).


Aarhus University, Tanska

16

2.4 Toisen vaiheen haku Toisen vaiheen haussa ensimmäisessä vaiheessa hyväksytyt opiskelijat hakevat vastaanottavaan korkeakouluun kyseisen korkeakoulun hakuprosessin mukaisesti. Ohjeet tähän hakuvaiheeseen saat kv-asiain suunnittelijalta, joten odota ohjeita ennen kuin toimit! Kv-asiain suunnittelijat ovat yhteydessä opiskelijoihin hakuaikojen mukaisessa järjestyksessä, joten älä hermostu, vaikka joutuisit odottamaan. Odottaessasi ohjeita voit kuitenkin olla aktiivinen ja tutustua kohdeyliopiston kurssivalikoimaan, asuntojärjestelyihin, hakukäytänteisiin, jne. Näin olet jo perillä asioista kun tulee aika täyttää hakemus. HUOMIO! Älä lähetä vaihtohakemusta itsenäisesti kohdeyliopistoon. Yliopistot eivät hyväksy opiskelijoiden itsenäisesti lähettämiä hakemuksia, vaan sinun tulee olla Lapin yliopiston muodollisesti nimeämä hakija.

Muista toisen vaiheen haussa: • Odota hakuohjeita kv-asiain suunnittelijalta • Tarkista opintosuunnitelmasi! Päivitä tarvittaessa Learning Agreement Before Mobility -lomake ja pyydä siihen kv-asiain suunnittelijalta allekirjoitus. Tallen-


na dokumentti SoleMOVEen. Se vaaditaan, ennen kuin apurahasi saadaan maksuun. • Muista, että vastaanottava korkeakoulu tekee lopullisen hyväksymispäätöksen!

Toisen hakuvaiheen valinnat • Päätöksen hyväksynnästä tai hylkäyksestä tekee vastaanottava korkeakoulu • Saat päätöksen kohdeyliopistolta yleensä sähköpostilla aikaisintaan kuukausi hakudeadlinen jälkeen. • Vasta hyväksymispäätös kohdeyliopistosta varmistaa vaihto-opiskelupaikan • Voit hakea apurahaa SoleGRANT-järjestelmässä vasta hyväksymispäätöksen saamisen jälkeen.

2.5 Vaihdon rahoitus Lapin yliopiston apurahat ja SoleGRANT Kaikki Lapin yliopiston vaihtosopimusten kautta vaihtoon lähtevät opiskelijat ovat oikeutettuja vaihto-ohjelman mukaiseen apurahaan. Voit hakea apurahaa heinäkuusta alkaen tai viimeistään saatuasi hyväksymispäätöksen ja allekirjoitetun Learning Agreementin vastaanottavasta korkeakoulusta.

17


Apurahan määrä vaihtelee hieman vaihto-ohjelman ja vaihdon keston mukaan. Apurahan maksetaan 1. osa ennen vaihtoa ja loput vaihdon jälkeen, kun vaihto on dokumentoitu hyväksytysti ja opinnot on hyväksiluettu Lapin yliopiston tutkintoosi. Apurahan tarkoituksena on tukea vaihto-opiskelusta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia, eikä se kata kaikkia vaihdon kuluja. Vuonna 2016–2017 voimassa olevat Lapin yliopiston apurahamäärät näet luvusta 5. Lapin yliopiston apuraha haetaan SoleGRANT-järjestelmän kautta. SoleGRANT-hakemuksen voit tehdä kun olet saanut kirjallisen (hyväksymiskirje tai sähköposti) hyväksymisen ja allekirjoitetun Learning Agreementin vastaanottavasta korkeakoulusta. SoleGRANT-hakemuksen pakolliset liitteet ovat: 1. Hyväksymiskirje • Tarkista, että hyväksymiskirjeessä näkyvät vaihtosi päivämäärät (ensimmäinen ja viimeinen) ja hae apurahaa niiden päivämäärien mukaan. Huomaa, että mahdolliset orientaatiopäivät lasketaan mukaan vaihdon kestoon, mutta MATKAPÄIVIÄ EI. 2. Grant Agreement (opiskelijoilta, jotka lähtevät ERASMUS+ tai Nordplus -vaihtoon) 18

• Grant agreementin vaihdon keston tulee olla sama kuin hyväksymiskirjeessä. MATKAPÄIVIÄ EI LASKETA. MUISTA MYÖS: 3. Learning agreement Before Mobility Tallenna SoleMOVEen After Exchange –välilehdelle 3 osapuolen allekirjoittamana. HUOMIO! Kirjaudu SoleGRANT:iin vahvistetun SoleMOVE-hakemuksesi kautta, jotta apurahahakemus kohdistuu oikeaan vaihtohakemukseen. Kohdistamattomia apurahahakemuksia ei voida käsitellä, mikä aiheuttaa viivytyksiä apurahan maksamisessa. Tee apurahahakemus SoleGRANT:iin ajoissa, sillä hakemusten käsittely kestää oman aikansa ja yliopisto maksaa apurahoja vain joka kuun 15. ja viimeinen päivä. Apurahan ensimmäinen osa pyritään maksamaan noin kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Apurahan toinen osa maksetaan, jos opiskelija on suorittanut vaihtonsa aikana minimissään 20 opintopistettä / lukukausi.


Dundee, Skotlanti

Opintoraha, opintolaina ja asumislisä Vaihtoon lähtevälle opiskelijalle voidaan myöntää Kelan myöntämät opiskeluun liittyvät etuudet, mikäli ulkomailla tapahtuva opiskelu sisältyy Suomessa suoritettavaan tutkintoon ja kestää vähintään kahdeksan viikkoa. Opintoraha ulkomailla suoritettaviin opintoihin maksetaan samansuuruisena kuin Suomessa. Huomaathan, että Kela:n opintotukea koskeva opintojen edistymisen sääntö koskee myös vaihdossa suoritettuja opintoja, mikäli nostat vaihtosi aikana opintotukea. • Ulkomaan asumislisä on eräitä alhaisen vuokratason maita lukuun ottamatta 210 euroa. • Opintolainan valtiontakaus on ulkomailla suoritettavissa opinnoissa 700 euroa. • Lue lisää Kela:n sivuilta: www.kela.fi/opintotuki-ulkomaille

Vaihto-ohjelmien ulkopuoliset apurahat Vaihto-opiskeluun suunnattuja apurahoja voi tiedustella erilaisilta järjestöiltä, säätiöiltä, rahastoilta, naapuruus- ja ystävyysseuroilta, suurlähetystöiltä jne. Tietoa apurahoista saa mm. Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) julkaisusta ”Apurahat ja opintotuki” sekä oman oppiaineen liitoilta (esimerkiksi Lakimiesliitto). Kannattaa katsoa myös CIMO:n ja Fulbright Centerin kotisivut.

19


University of Alaska Fairbanks (UAF), USA

20

Jos opiskelijalle myönnetään Lapin yliopiston avustuksella ja välittämänä ulkopuolinen apuraha opiskelijavaihtoa varten, yliopisto ottaa tämän huomioon bilateraaliapurahan myöntämispäätöksessä.

2.6 Viisumi ja oleskelulupa Ennen vaihtoon lähtemistä on syytä myös hoitaa kuntoon tarvittavat maahantuloja oleskeluasiakirjat. Vaadittavat dokumentit poikkeavat paljonkin riippuen siitä, oletko lähdössä vaihtoon toiseen EU-maahan, Pohjoismaihin vai Euroopan ulkopuolelle. On myös hyvä valmistautua siihen, että hakuprosessissa ja hinnoissa on huomattavia eroja maiden välillä.

Pohjoismaat • Pohjoismaihin ei tarvita viisumia eikä oleskelulupaa, mutta rekisteröinti voidaan vaatia • Tarkista rekisteröintiohjeistus Pohjoismaisen ministerineuvoston sivuilta koh- demaasi kohdalta (www .norden .org). • Voit olla rekisteröitynä vain yhteen Pohjoismaahan kerrallaan.


EU-maat • EU-maihin vaaditaan oleskeluoikeus yli kolme kuukautta kestävään opiskeluun. • EU-kansalaisen oleskeluoikeuden voit yleensä hoitaa paikan päällä paikallisen poliisiviranomaisen tai muun viranomaisen kanssa. • Oleskeluoikeuden saaminen yli kolmen kuukauden pituista opiskelua varten toisessa jäsenvaltiossa edellyttää, että: • Opiskelija on kirjoilla hyväksytyssä oppilaitoksessa • Opiskelija kuuluu sopivan sairausvakuutuksen piiriin • Opiskelija pystyy todentamaan asianomaiselle viranomaiselle, että hänellä on riittävästi käyttövaroja, jotta ei joudu turvautumaan oleskelumaan sosiaaliturvajärjestelmään • Jos opiskelija täyttää nämä ehdot, hänelle myönnetään EU-kansalaisen oleskeluoikeus. • Lisätietoja kohdemaan käytäntöihin liittyen saa maan suurlähetystöstä. • Yhteystiedot ja lisätiedot löytyvät Suomen ulkoministeriön sivuilta www. formin.fi -> edustustot. • Ota selvää myös muista mahdollisista maakohtaisista vaadittavista dokumenteista vastaanottavalta yliopistolta mahdollisimman pian vaihtosi alussa

Muut maat • Muihin maihin vaaditaan viisumi tai oleskelulupa, joka on voimassa määräajan. • Aloita prosessi hyvissä ajoin, sillä se saattaa kestää useita viikkoja. • Luvat anotaan pääasiassa kohdemaan Helsingissä sijaitsevasta edustustosta. • Varaudu menemään tarvittaessa henkilökohtaiseen haastatteluun suurlähetystöön Helsinkiin tai noutamaan viisumi henkilökohtaisesti (esim. Yhdysvaltoihin lähtevät opiskelijat) • Ota selvää vaadittavista rokotuksista ja asiakirjoista etukäteen. • Tavallisesti kaikki asiakirjat on toimitettava joko englanniksi tai kohdemaan kielellä. • Budjettia suunnitellessa on hyvä muistaa, että viisumit ovat suhteellisen kalliita (esimerkiksi puolen vuoden viisumi Australiaan maksaa EUR 400).

21


22

2.7 Vakuutus Vakuutus on asia, jonka kohdalla ei kannata tinkiä. Huomaathan, että EU- ja ETA-maissa voimassa oleva Eurooppalainen sairaanhoitokortti EI KORVAA voimassa olevaa matkavakuutusta. • Osta itsellesi matkavakuutus, joka on voimassa koko vaihtoajan ja on mahdollisimman kattava. Huomioi, että joillain korkeakoululla voi olla tiettyjä vaatimuksia vakuutuksen kattavuuden suhteen. • Yliopiston vakuutus kattaa vaihto-opiskelun osalta ainoastaan luennot kohdeyliopistossa, joten vapaa-aika ja kaikki mahdolliset matkat ovat vain oman vakuutuksesi varassa. • Pohjoismaihin muuttavan on hyvä katsoa lisätietoa pohjoismaisesta sairasvakuutusturvasta ja sen kriteereistä Pohjoismaisen ministerineuvoston tietopankista. • Pohjoismaiden ja EU/ETA-maiden ulkopuolelle vaihtoon lähtevien on hankittava sairaus- ja tapaturmavakuutus, jos kohdemaalla ja Suomella ei ole erikseen solmittua sairaus- tai sosiaaliturvasopimusta. • Vakuutuksen pystyy yleensä ottamaan jo kotimaassa ennen lähtöä, kunhan vain varmistaa, että se on riittävän kattava


Université Laval, Quebec, Kanada

23 HUOMIO! Jotkut korkeakoulut etenkin Euroopan ulkopuolella vaativat tai suosittelevat tiettyä vakuutusta, joka otetaan oppilaitoksen kautta.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti • EU/ETA-maahan tai Sveitsiin lähtevällä suomalaisella opiskelijalla on samat sosiaaliturvan etuudet ja velvollisuudet kuin ko. kohdemaan kansalaisilla. • Opiskelija tarvitsee mukaansa Kela:lta saatavan maksuttoman ”Eurooppalaisen sairaanhoitokortin”, joka todistaa hänen kuuluvan Suomen sosiaaliturvan piiriin . • Lisätietoja ja internet-hakulomake www.kela.fi • Jos aiot viipyä ulkomailla yhtäjaksoisesti yli vuoden, ilmoita asiasta Kelan toimistoon, jotta varmistat kuuluvasi suomalaisen sosiaaliturvan piiriin vielä ulkomailla opiskelun jälkeenkin.


2.8 Asunto Asuntoasiat vaihtelevat suuresti kohdemaasta ja kohdeyliopistosta riippuen. Pääsääntöisesti vastaanottava oppilaitos avustaa vaihtosopimusten kautta liikkuvia opiskelijoita asuntoasioissa, mutta avustaminen voi tarkoittaa eri asioita eri kohteissa. Kannattaa siis ottaa selvää ajoissa, millaiset asuntojärjestelyt ovat juuri sinun kohdeyliopistossasi. • Vuokrat vaihtelevat sen mukaan, onko asunto oppilaitoksen opiskelija-asuntolassa, yksityisessä asuntolassa, alivuokralaishuone tai asunto vapailta markkinoilta. • Suurkaupungeissa asuntojen hinnat ovat korkeammat ja asuntotilanne usein heikoin. • Yhdysvalloissa ja Kanadassa ”campus” -asuminen on usein hyvinkin kallista suomalaiseen tasoon verrattuna, mutta hintoihin kuuluu usein täysylläpito aterioineen. • Joissakin maissa/kaupungeissa opiskelija voi joutua hankkimaan asuntonsa itsenäisesti ilman vaihtoyliopiston apua. Varaudu tällöin asumaan ensimmäinen viikko hotellissa tai retkeilymajassa. 24

• Avoimilta markkinoilta vuokrattaessa muista kirjallinen vuokrasopimus ja tarkista, mitä sopimukseen sisältyy – näin vältyt yllätyksiltä.

2.9 Vaihdon peruminen ja peruutusmaksu Vaihtoprosessi on pitkä ja vaatii töitä ja sitoutumista opiskelijalta, mutta myös paljon resursseja yliopiston puolelta. Jos perut vahvistetun vaihtosi, sinulta veloitetaan peruutusmaksu 100 euroa. Peruutusmaksua ei veloiteta ns. pätevästä syystä johtuvista peruutuksista, kuten sairauden, raskauden tai asevelvollisuuden vuoksi. Peruutusmaksu peritään automaattisesti, jos et perustele syytä vaihdon perumiselle.

Kenelle ilmoitan vaihdon peruuntumisesta? • Ilmoita vaihdon peruuntumisesta välittömästi kv-asian suunnittelijalle yliopiston kansainvälistymispalveluihin ja opintotukiasioihin. • Jos hakupaperisi on jo lähetetty tai vaihtosi on jo alkanut, ilmoita myös kohdekorkeakouluun peruutuksesta!


25

University of Canberra, Australia


Concordia University, Montreal, Kanada

26

2.10 Ilmoittautuminen kotiyliopistoon ja ylioppilaskunnan jäsenmaksu Lukukausi-ilmoittautuminen • Jokaisen vaihtoon lähtevän on ilmoittauduttava läsnäolevaksi opiskelijaksi vaihtonsa ajaksi. • Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu määräaikana, hän menettää opiskeluoikeuden sekä oikeuden opintotukeen. • Opiskeluoikeuden palauttamiseksi opiskelijan tulee maksaa uudelleenkirjautumismaksu 35 euroa (OPM asetus 20.6.2007). • Ylioppilaskunnan jäsenmaksu • Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on vaihdon ajalta vapaaehtoinen. • Jos haluat suorittaa opintoja Lapin yliopistoon vaihtosi aikana tai käyttää SYL:n opiskelijakortin etuuksia, sinun on maksettava ylioppilaskunnan jäsenmaksu. Tee tällöin lukukausi-ilmoittautuminen normaalisti WebOodin kautta. • Jos et halua maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua vaihtosi ajalta, ole yhteydessä opiskelupalveluihin, niin he hoitavat lukukausi-ilmoittautumisesi erikseen.


City University of Hong Kong, Kiina

3. VAIHDON AIKANA Vaihdon aikana tärkeintä on tietysti opiskelu ja uuteen maahan, kulttuuriin sekä ihmisiin tutustuminen. Mikäli vaihtosi aikana tulee mutkia matkaan tai pattitilanteita eteen ole aina ensimmäisenä yhteydessä vaihtoyliopistosi kv-koordinaattoriin ja tarvittaessa myös Lapin yliopiston kansainvälistymispalveluihin. Muutamaa paperiasiaa lukuun ottamatta nyt on aika nauttia vaihto-opiskelun tarjoamista kokemuksista.

Vaihdon aikana muistettavat paperiasiat: • Päivitä ennen vaihtoa tekemäsi Learning agreement (Learning agreement During Mobility) mikäli kurssivalintasi muuttuvat ja muista pyytää allekirjoitukset MOLEMPIEN YLIOPISTOJEN puolesta. • Pyydä allekirjoitus Learning Agreement After Mobility (Letter of Confirmation) lomakkeeseen ENNEN lähtöäsi vaihtoyliopistosta. Tarkista, että vaihdon päivämäärät vastaavat mahdollisimman tarkasti hyväksymiskirjeessä ilmoitettuja päivämääriä, joiden perusteella hait apurahaa. • Varmista, että saat opintosuoritusotteen (Transcript of Records) vaihdossa suorittamistasi kursseista. Jos et saa todistusta mukaasi, varmista milloin ja minne todistus toimitetaan. • Tallenna käymiesi kurssien kurssikuvaukset hyväksilukuprosessin liitteiksi.

27


Opintojen osalta kannattaa muistaa, että myös vaihdon aikana opintojen tulee edetä vaadittavaa tahtia.

28

Mikäli pidät vaihtosi aikana blogia tai postaat kuvia esimerkiksi Instagramiin, niin ilmoita blogisi osoite ja Instagram-käyttäjänimesi kansainvälistymispalveluihin. Jakaisimme mielellämme vaihdossa olevien opiskelijoidemme kuulumisia kv-asioiden omissa some-kanavissa.

Työnteko vaihtokohteessa? Lisätulojen vuoksi monia opiskelijoita kiinnostaa myös työnteko vaihdon aikana. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että työntekoa koskevat säännökset voivat olla hyvin tiukkoja ja erilaisia kohdemaasta riippuen. • Työpaikkoja ei useimmiten ole tarjolla vaihto-opiskelijoille. • Monissa yliopistoissa opiskelu on kurssimuotoista ja työtahti tiukkaa, joten työnteolle ei jää aikaa. • Viisumi voi usein asettaa rajoituksia työnteolle • Älä siis luota työpaikan saantiin vaihtokohteessa opintojesi rahoittamiseksi.

Vaihdon keskeytyminen tai lyheneminen yli 3 kk kestävissä vaihdoissa Mikäli syystä tai toisesta joudut keskeyttämään vaihtosi tai vaihtoaikasi lyhenee alkuperäisestä suunnitelmasta yli 5 vrk toimi näin: • Ilmoita keskeytyksestä kohdekorkeakouluun ja kv suunnittelijalle. • Tee uusi olosuhteen muutosilmoitus opintotukiasioihin. Mikäli et ole maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksua vaihtosi ajalta, ole yhteydessä opiskelupalveluihin.


University of Pecs, Unkar

i

• Muista olla yhteydessä myös apurahasi maksavaan tahoon. • Varaudu maksamaan takaisin sinulle maksettu ylimääräinen apuraha. • Muista hoitaa vaihdon jälkeinen dokumentointi kuntoon normaalisti.

Vaihdon jatkaminen Jos vaihtoaikasi oli alun perin vain yhden lukukauden ja haluaisitkin jatkaa vaihtoasti vielä toisen lukukauden, toimi näin: • Varmista sekä kohdeyliopistolta että Lapin yliopistolta, saatko jatkaa vaihtoasi. Vaihdon jatkaminen ei aina ole mahdollista vaihtokiintiöistä johtuen, joten asia kannattaa selvittää hyvissä ajoin. • Päivitä opintosuunnitelmasi (Learning Agreement During Mobility) vaihdon loppuajalle, hyväksytä se MOLEMMISSA yliopistoissa ja lataa ALLEKIRJOITETTU versio SoleMOVE-järjestelmään. • Vaihdon uusi loppumispäivämäärä on myös ilmoitettava kv-suunnittelijalle, jotta mahdollinen lisäapuraha saadaan maksettua oikein. • Huomaathan, että vaihdon jatkaminen ei automaattisesti oikeuta lisäapurahaan. • Saat kuitenkin lukukausimaksuttoman opiskelupaikan myös vaihdon loppuajaksi. • Jos apurahaa maksetaan liikaa, se tullaan perimään vaihdon jälkeen takaisin. • Tee uusi olosuhteenmuutosilmoitus Kela:lle

29


Vilnius University, Liettua

30

4. VAIHDON JÄLKEEN Kaikkien vaihdossa olleiden opiskelijoiden tulee suorittaa ns. ”vaihtoraportointi” vaihdon päättymisen jälkeen. Vaihdon raportointi ja vaihto-opintojen hyväksiluku ovat ehto apurahan loppuosan maksamiselle (muistithan, että ennen vaihtoa apurahastasi maksettiin vain 80%). Raportointi suoritetaan SoleMOVE-järjestelmän kautta. ERASMUS+ -vaihdossa olleet raportoivat osittain myös EU-komission Mobility Tool -järjestelmän kautta. Apurahan toinen osa maksetaan, jos opiskelija on suorittanut vaihtonsa aikana minimissään 20 opintopistettä/lukukausi.

Palautettavat dokumentit ja vaihtopalaute Tallenna SoleMOVE-järjestelmään mahdollisimman pian vaihdon päätyttyä: • Learning Agreement After Mobility (Letter of Confirmation) vaihtoyliopiston allekirjoittamana. • Learning Agreement (LA) (Before ja During mobility tulee olla täytettynä ja 3 osapuolen allekirjoittamia) • Vaihtopalaute SoleMOVE-järjestelmän Feedback-välilehdellä. • Erasmus+ -opiskelijoiden on lisäksi täytettävä Mobility Tool –palaute ja OLS-kielitestin toinen osa.


Dokumentin saavuttua: • Kopio opintosuoritusotteesta (Transcript of Records)

Learning Agreement After Mobility (Letter of Confirmation): Vaihdon päättyessä pyydä vaihtoyliopistoa täyttämään ”Letter of Confirmation” -lomake, josta käy ilmi vaihtojakson tarkka kesto. Päivämäärien tulisi vastata mahdollisimman tarkkaan niitä päivämääriä, joiden perusteella hait apurahaa.

Transcript of Records: On opintosuoritusote. Tarkista ennen vaihdon päättymistä kaikki suorituksesi ja selvitä tarvittaessa, milloin mahdolliset puuttuvat suoritukset saadaan rekisteriin. Jos et saa opintosuoritusotetta mukaan, tarkista milloin ja mihin se toimitetaan. Moni yliopisto lähettää opintosuoritusotteen muutama kuukausi vaihdon päättymisen jälkeen joko suoraan opiskelijalle tai yliopistoon kansainvälistymispalveluihin.

Learning Agreement: Tallenna allekirjoitetut lomakeet (LA During Exchange) SoleMOVE-järjestelmään viimeistään vaihdon lopussa, jos et ole sitä jo aiemmin tallentanut. Huomaathan, että lomakkeessa tulee olla sekä Lapin yliopiston että kohdeyliopiston allekirjoitukset. Jotkut kohdeyliopistot eivät vaadi vaihto-opiskelijoilta Learning Agreement -lomaketta, joten sinun on itse huolehdittava sen täyttämisestä ja tallentamisesta Sole-MOVE-järjestelmään.

Vaihtopalaute: Täytä pakollinen palaute SoleMOVE-järjestelmässä. Lisäksi Erasmus+ -opiskelijat täyttävät Euroopan komission palautteen Mobility Toolissa, johon saat kutsun sähköpostitse vaihdon päätyttyä.

Hyväksilukeminen: Hoida kuntoon opintojen korvaaminen/sisällyttäminen tutkintoosi Lapin yliopistossa mahdollisimman pian vaihdon jälkeen. Toimita hakemuksesi kansainvälistymispalveluihin. KELA tarkistaa opintojen edistymisen vuosittain syyskuussa opintotuen maksamista varten. Voit hakea muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista tiedekunnan ulkopuolella suorittamillasi opinnoilla kahdella tavalla: • tutkintoon kuuluvia opetussuunnitelman mukaisia opintoja korvataan muualla suoritetuilla, sisällöltään vastaavilla opinnoilla. • tutkintoon sisällytetään muualla suoritettuja opintoja, esim. sivuaineita tai ulkomaisessa yliopistossa suoritettuja opintoja.

31


Kaikki hakemukset toimitetaan kansainvälistymispalveluihin, mutta virallisen päätöksen hyväksilukemisesta voi tehdä: A. Pää- tai sivuaineen LY:n opetussuunnitelman mukaiset kurssit – kurssin vastuuopettaja, korvaaminen • Opintokokonaisuuksien ja -jaksojen korvaavuuksia arvioitaessa kriteereinä ovat ensisijaisesti opintosuoritusten osaamistavoitteet, mutta myös opintojen laajuus, sisältö ja vaatimustaso. Koko opintojakson tai -kokonaisuuden korvaaminen on mahdollista, mikäli muualla suoritetut opinnot vastaavat pääosin Lapin yliopiston opintojaksoa tai -kokonaisuutta. Opintojakso tai -kokonaisuus voidaan korvata myös osittain. B. Valinnaiset, sivuainekokonaisuus – kv-suunnittelija / opintopäällikkö, sisällyttäminen • Sisällytettävien opintojen osalta ei edellytetä sisällöllistä vastaavuutta eikä niillä voida korvata pakollisia opintoja. C. Kieli- ja kulttuuriopinnot – kielikeskus, korvaaminen/sisällyttäminen • Lomakkeet täytetään kielittäin eli yksi kieli yhteen lomakkeeseen (esim . viestintä, ruotsi, englanti, saksa) ja jokaiseen omat liitteet. Hakemukset käsitellään aineryhmittäin. Voit hakea kaikkien kielien sisällyttämistä, vaikka LY:ssa ei opetettaisi sitä.

32

D. Harjoittelu – vastuuopettaja, suorittaminen • Harjoittelusopimus allekirjoitetaan jo ennen harjoitteluvaihtoa . Kun loppuraportointi on hoidettu suoritusvaatimusten mukaisesti, vastuuopettaja antaa suorituksen .  


Chiba University, Japani

5. VAIHTO-OHJELMAT JA APURAHAT LYHYESTI Bilateraalivaihto Kenelle

kandi- ja maisteritason opiskelijat

Mikä

yliopiston kahdenvälisten yhteistyösopimusten alainen vaihto

Minne

Euroopan Unionin ulkopuoliset maat

Kesto

3–12 kk

Rahoitus

yliopiston maksama apuraha 800–1500 € vaihdon kestosta ja kohteesta riippuen

Suosituimmat kohteet

USA, Kanada, Japani, Australia

Huomioitavaa

- mahdollisia lisäkuluja vakuutuksista, viisumista ja kielitestistä - useimmat kohteet vain kanditason opiskelijoille

Haku päättyy

15.11.2016

33


Erasmus+ Kenelle

kandi- ja maisteritason opiskelijat

Mikä

korkeakoulutusta koskeva osa Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmaa, myös harjoittelu mahdollista

Minne

Euroopan Unionin sisäiset maat sekä Islanti, Liechtenstein, Makedonia, Norja ja Turkki

Kesto

3–12 kk

Rahoitus

220–270 €/kk, määräytyy vaihdon keston ja kohdemaan mukaan

Huomioitavaa

Swiss European Mobility Programme koordinoi liikkuvuutta ja apurahoja Sveitsiin vastaavin perustein kuin Erasmus+.

Haku päättyy

31.1.2017

Nordplus ja Nordlys

34

Kenelle

kandi- ja maisteritason opiskelijat

Mikä

Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama vaihto-ohjelma, joka perustuu ainekohtaisiin verkostoihin (Nordlys toimii Nordplus-ohjelman alaisena)

Minne

Pohjoismaat (alakohtaiset verkostoyliopistot, Nordlys-verkosto)

Kesto

(1 tai) 3–12 kk

Rahoitus

Ilmoitetaan vuosittain, n. EUR 190/kk mukaan

Haku päättyy

31.1.2017

First Kenelle

kandi- ja maisteritason opiskelijat

Mikä

CIMOn rahoittama Suomen ja Venäjän välinen vaihtoohjelma

Minne

Venäjä (Arkhangel, Murmansk, Apatiitit ja Pietari)

Kesto

3–9 kk

Rahoitus

max. 560 €/kk

Haku päättyy

31.1.2017


Aarhus University, Tanska

north2north (University of the Arctic) Kenelle

kandi- ja maisteritason opiskelijat

Mikä

vaihto-ohjelma tukemaan vastavuoroista pohjoisten alueiden tietoutta ja tuntemusta

Minne

Pohjois-Amerikka, Pohjoismaat, Venäjä

Kesto

3–12 kk

Rahoitus

Vaihtokohteesta ja kestosta riippuen apuraha 500– 1000 € ja matka-apuraha 500–1000 €

Huomioitavaa

- Hakijoilta vaaditaan kiinnostusta arktisiin asioihin. - CIMO tekee lopullisen päätöksen apurahan saajista - Hakijan on noudatettava aina oman yliopiston hakuaikoja.

Haku päättyy

15.11.2016

35


Free mover (itsenäisesti vaihtoon lähtevät) Kenelle

kandi- ja maisteritason opiskelijat

Mikä

yhteistyösopimusten ulkopuoliset vaihtokohteet, joihin opiskelija on itsenäisesti yhteydessä

Minne

Minne vain

Kesto

3–12 kk

Rahoitus

harkinnanvarainen Free mover -apuraha, vaihtokohteesta ja kestosta riippuen 300–500 €

Huomioitavaa

- Vaihtoon hakeutuminen free moverina edellyttää omaa aktiivisuutta - Lukukausimaksut on usein maksettava itse

Hakuaika

Free mover -hakemuksia käsitellään vain yleisten vaihtohakujen puitteissa.

HUOMIO! Free mover –hakijan tulee itse hoitaa seuraavat asiat: 36

Ota yhteys valitsemaasi yliopistoon ja kysy mahdollisuutta päästä opiskelemaan free moverina • ilmoita kuka ja mistä olet • mitä opiskelet • mitä tutkintoa suoritat • kuinka pitkällä olet opinnoissasi • mitä ainetta tai opinto-ohjelmaa haluaisit opiskella • ilmoita selkeästi, haet vaihto-opiskelijaksi etkä tutkinto-opiskelijaksi Muista myös kysyä, veloittaako vastaanottava yliopisto free mover –opiskelijoilta lukukausimaksuja!


Roskilde University, Tanska

6. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTOKOHTEET / FACULTY OF EDUCATION Alla listaus (tilanne 10/2016), mutta haussa auki olevat kohteet näet SoleMOVEsta. Sieltä löytyy myös linkit yliopistojen kotisivuille, perustietoja ja mahdolliset palautteet . Austria

Pädagogische Hochschule Vorarlberg University of Innsbruck

Belgium

Limburg University College

Switzerland

University of Geneva University of Teacher Education (PHZH)

Czech Republic

Charles University of Prague Palacky University

Germany Greece

Bielefeld University Fachhochschule Merseburg Univeristy of Ioannina National and Kapodistrian University of Athens

37


38

Denmark

Roskilde University

Spain

University of Alcala Universidad Complutense de Madrid CES Don Bosco University of Granada

United Kingdom

University of Aberdeen University of Plymouth

Hungary

Debrecen Reformed Theological University Eötvös Loránd University University of Pannonia

Iceland

University of Iceland

Italy

Universita Degli Studi Di Urbino “Carlo Bo” University of Bologna

Netherlands

University of Groningen

Norway

Sámi University College Uit The Arctic University of Norway

Poland

University of Lower Silesia University of Zielona Gora

Portugal

Instituto Politécnico de Viana do Castelo University of Minho

Sweden

Mälardalen University

Slovenia

University of Ljubljana University of Maribor


University of Groningen

, Hollanti

39

Nordplus - Nordplus network Studie- og praktiksamarbejde -verkosto Denmark

Via University College

Faroe Islands

University of the Faroe Islands

Greenland

University of Greenland College of Social Education

Iceland

University of Iceland

Latvia

Riga Teacher Training and Educational Management Academy

Norway

Telemark University College, Department of Art and Design Education Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Sør-Trøndelag University College

Sweden

Halmstad University


Utrecht, Hollanti

40

7. OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTOKOHTEET / FACULTY OF LAW Alla listaus (tilanne 10/2016), mutta haussa auki olevat kohteet näet SoleMOVEsta. Sieltä löytyy myös linkit yliopistojen kotisivuille, perustietoja ja mahdolliset palautteet. Austria

University of Graz University of Innsbruck University of Vienna

Belgium

Vrije Universiteit Brussel University of Ghent

Croatia

University of Zagreb

Czech Republic

Masaryk University Metropolitan University Prague


Estonia

University of Tallinn University of Tartu

France

Université de Bretagne Occidentale, Brest Université Grenoble Alpes Université University of Montpellier 1 University of Orléans University Paris 13 University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Germany

Justus-Liebig-Universität Giessen University of Hamburg (Faculty of Business, Economics and Social Sciences; criminal law) University of Hannover University of Münster

Greece

Aristole University of Thessaloniki National and Kapodistrian University of Athens

Hungary

Pázmány Péter Catholic University University of Miskolc University of Pecs

Italy

University of Bologna University of Genoa University of Insubria Università degli Studi di Milano-Bicocca University of Parma Universitá degli Studi di Torino

Latvia

Riga Graduate School of Law

Lithuania

Mykolas Romeris University Vytautas Magnus University

Netherlands

Utrecht University

Poland

University of Bilaymstoku Jagiellonian University University of Lódz University of Silesia University of Szczecin University of Wroclaw

Portugal

Polytechnic Institute of Beja

Romania

“Alexandru Ioan Cuza” University

Slovenia

University of Maribor

41


Spain

University of La Laguna University of Las Palmas de Gran Canaria University of Sevilla Universidad Pablo de Olavide University of Valencia University of Zaragoza

Switzerland

University of Basel University of Fribourg

United Kingdom

University of Abertay Dundee University of Nottingham

Nordplus Law -verkosto Nordplus-apurahaa saa pääsääntöisesti yhdelle lukukaudelle (5kk). Jos rahaa verkostolta jää, voi tehdä hakemuksen myös toiselle lukukaudelle. http://www.mruni.eu/en/university/faculties/teises_fakultetas/nordplus_law_ network/ 42 Denmark

Aarhus universitet (Aarhus University) Köbenhavns universitet (University of Copenhagen) Syddansk universitet (University of Southern Denmark)

Estonia

Tartu Ülikooli (University of Tartu)

Iceland

Háskóli Islands (University of Iceland), Reykjavik Háskólinn i Reykjavik (University of Reykjavik)

Latvia

Riga Graduate School of Law (RGSL), Riga

Lithuania

Mykolas Romeris university, Vilna

Norway

Universitet i Bergen (University of Bergen) Universitet i Oslo (University of Oslo) Universitet i Tromso (University of Tromso)

Sweden

Göteborgs universitet (University of Gothenburg) Lunds universitet (Lund University) Stockholms universitet (Stockholm University) Umeå universitet (Umeå University) Uppsala universitet (Uppsala University) Örebro univeristet (Örebro University)


43

University of Bergen, Norja


Nunavut Arctic College, Kanada

44

8. YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTOKOHTEET / FACULTY OF SOCIAL SCIENCES Alla listaus (tilanne 10/2016), mutta haussa auki olevat kohteet näet SoleMOVEsta . Sieltä löytyy myös linkit yliopistojen kotisivuille, perustietoja ja mahdolliset palautteet.

(Erasmus+) Politiikkatieteet/Political Science, International Relations Austria

University of Innsbruck University of Vienna

Belgium

Université de Liège UCL Mons

Czech Republic

Metropolitan University Prague


France

Sciences Po Grenoble Sciences Po Lyon University of Montpellier 1 Université de Cergy Pontoise University of Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Germany

Heinrich-Heine Universität University of Bremen

United Kingdom

University of Aberdeen University of Abertay Dundee

Hungary

Pázmány Péter Catholic University

Ireland

University of Limerick

Iceland

Bifröst University

Italy

University of Parma Università degli Studi di Trieste

Lithuania

Vytautas Magnus University Klaipeda University

Latvia

University of Latvia

Poland

Uniwersytet Warszawski

Portugal

University of Minho

Nordplus-verkosto (politiikkatieteet/political sciences) Politiikkatieteiden Nordplus-verkostopaikat koskevat sekä kandidaatti- että maisteritason opintoja . Poikkeuksena muihin vaihto-ohjelmiin, politiikkatieteiden Nordplus-verkoston hakijoilla on oltava kahden vuoden opinnot takanaan ennen vaihtoa! Paikat: 1–2 / 5 kk koko Nordplus netværk i statskundskab -verkosto Iceland

Islands Universitet, Reykjavik

Norway

Universitet i Bergen Universitet i Oslo Universitet i Tromsø

45


Sweden

Göteborgs Universitet Lunds Universitet Stockholms Universitet Umeå Universitet Uppsala Universitet

Denmark

Aarhus Universitet Københavns Universitet Syddansk Universitet, Odense

Sosiaalityö/Social Work

46

Austria

Fachhochschule Vorarlberg GmbH Management Center Innsbrück

Estonia

University of Tallinn

Germany

Universität Kassel Fachhochschule Merseburg

United Kingdom

Cardiff University

Ireland

University College Dublin

Lithuania

Vytautas Magnus University Klaipeda University Vilnius University

Latvia

University of Latvia

Poland

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Spain

Universidad de Alicante

Sosiologia/Sociology Austria

University of Vienna

France

Université Grenoble Alpés

Germany

Freie Universität Berlin

United Kingdom

University of Aberdeen University of Abertay Dundee Manchester Metropolitan University

Poland

University of Zielona Gora


University of Latvia, Riika

Johtaminen, hallintotiede ja soveltava psykologia / Management, Adminsitrative Sciences, Applied Psychology Austria

University of Innsbruck

France

Groupe Ecole Superieure de Commerce de Troyes Université Grenoble Alpes – IUT2

Germany

Technische Universität Dresden Justus-Liebig-Universität Giessen

United Kingdom

University of Abertay Dundee

Hungary

National University of Public Service University of Pannonia

Italy

Universitá Carlo Cattaneo Università Degli Studi di Firenze Universitá degli Studi di Torino

Netherlands

Radboud University Nijmegen

Poland

Nicolaus Copernicus University

Spain

University of Granada Universitat de les Illes Balears

47


Matkailututkimus / Tourism Research

48

Austria

Management Center Innsbrück

Estonia

University of Tallinn

France

Groupe Ecole Superieure de Commerce de Troyes

Germany

Leuphana Universität Lüneburg

Hungary

University of Pannonia

Iceland

University of Iceland

Italy

Freie Universität Bozen-Bolzano, School of Economics and Management

Lithuania

Lithuanian Sports University Klaipeda University

Netherlands

NHTV Breda University of Applied Sciences Wageningen Universiteit

Norway

UiT The Arctic University of Norway (Alta campus)

Portugal

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Slovenia

University of Maribor

Spain

University of Granada University of Rey Juan Carlos, Madrid Universitat de les Illes Balears University of Valencia Florida Universitaria

Sweden

Umeå University


National College of Art and Design, Dublin, Irlanti

9. TAITEIDEN TIEDEKUNNAN VAIHTOKOHTEET / FACULTY OF ART AND DESIGN Alla listaus (tilanne 10/2016), mutta haussa auki olevat kohteet näet SoleMOVEsta . Sieltä löytyy myös linkit yliopistojen kotisivuille, perustietoja ja mahdolliset palautteet.

Nordplus Cirrus -verkosto, taideteollinen ala Lisätietoja osoitteesta: http://cirrusnetwork.net/ Denmark

Aarhus School of Architecture, Aarhus School of Design, The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen Kolding School of Design, Kolding

Estonia

Estonian Academy of Arts, Tallinn

Iceland

Iceland Academy of the Arts, Reykjavik

49


kuva

50

emy of Iceland Acad

i

kjavik, Islant

the Arts, Rey


Latvia

Art Academy of Latvia, Riika

Lithuania

Vilnius Academy of Arts, Vilna

Norway

Bergen of Academy of Art and Design, Bergen Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA), Oslo Oslo National Academy of Arts, Oslo Oslo School of Architecture and Design, Oslo Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology, Oslo

Sweden

School of Design & Crafts (HDK), Univesity of Gothenburg Konstfack, Stockholm School of Industrial Design, Lund University, Lund Umeå Institute of Design, Umeå University, Umeå

Nordplus Edda -verkosto, taidekasvatus/art education Lisätietoja osoitteesta: www.eddanorden.net Denmark

Aalborg University, Aalborg University College Capital, UCC

Estonia

Estonian Academy of Arts, Tallinna

Iceland

Iceland Academy of the Arts, Reykjavik

Lithuania

Kaunas College, Kaunas Kaunas University of Applied Sciences, Kaunas Vilnius Academy of Arts, Vilnius

Norway

Oslo and Akershus University College, Oslo Telemark University College, Notodden

Sweden

Konstfack, Stockholm Teacher Education, Dept . of Creative Studies, Umeå University, Umeå University of Gothenburg

51


Nordplus NordFo -verkosto, käsityön ja taiteenopetus, taidekasvatus / craft sciences and art education

52

Denmark

Metropolitan University College, Copenhagen Kolding School of Design, Kolding

Estonia

Tallinn University, Tallinn

Faroe Island

University of Faroe Island

Iceland

University of Iceland, Reykjavik Iceland Academy of the Arts, Reykjavik

Latvia

Riga Teacher Training and Educational Management Academy, Riga

Norway

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences Telemark University College, Notodden UiT The Arctic University of Norway Hogskolen i Volda Universitet I Stavanger Sámi University College, Kautokeino

Sweden

Lindköping University, Lindköping School of Design & Crafts (HDK), Univesity of Gothenburg Umeå University, Umeå

FIRST Artsmo -verkosto Russia

St. Petersburg State Academy of Art and Industry St. Petersburg State University of Technology and Design Saint Petersburg State University of Film and Television Murmansk Arctic State University Syktyvkar State University

Erasmus+ ja Swiss Mobility Scheme Audiovisuaalinen mediakulttuuri / Audiovisual media culture Austria

The University of Art and Design Linz University of Applied Arts Vienna


Bulgaria

New Bulgarian University

Czech Republic

Masaryk University, Faculty of Arts, Dept. of Theatre and Film studies Tomas Bata University in Zlin

Estonia

Estonian Academy of Arts Viljandi Culture Academy, University of Tartu

Germany

Augsburg University of Applied Sciences DHBW Ravensburg

Greece

National and Kapodistrian University of Athens

Italy

Politecnico di Milano

Lithuania

Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnius

Netherlands

Royal Academy of Art, Haag

Portugal

University of Aveiro, Department of Communication and Art

Slovenia

University of Maribor

Spain

Universidad de Castilla – La Mancha, Facultat de Bellas Artes

Switzerland

Zurich University of the Arts (ZHdK)

United Kingdom

University of Dundee

Graafinen suunnittelu / Graphic Design Austria

University of Applied Arts Vienna

Czech Republic

Tomas Bata University in Zlin

Estonia

Estonian Academy of Arts, Tallinn

France

L’Ecole de Design Nantes Atlantique

Germany

Hochschule für Gestaltung, FH Schwäbisch-Gmünd Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft University of Kassel

Israel

Holon Institute of Technology (H.I.T.), Faculty of Design

Italy

Politecnico di Milano

Lithuania

Vilnius Academy of Fine Arts, Vilna

Netherlands

Royal Academy of Art, Haag

53


Portugal

University of Aveiro, Department of Communication and Art

Slovakia

Academy of Fine Arts and Design Bratislava

Spain

Escuela de Arte y Superior de Diseño de València

United Kingdom

Coventry University University of Dundee, Scotland

Kuvataidekasvatus / Art Education

54

Austria

The University of Art and Design Linz

Czech Republic

Charles University in Prague

Hungary

University of Pannonia

Lithuania

Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnius

Norway

Sámi Allaskuvla

Slovenia

University of Maribor

Switzerland

Zurich University of the Arts Hochschule Luzern, Design & Kunst

United Kingdom

The Manchester Metropolitan University University of the West of Scotland Moray College, University of Highlands and Islands, Scotland

Sisustus- ja tekstiilimuotoilu / Interior and textile design Austria

The University of Art and Design Linz University of Applied Arts Vienna

Czech Republic

Tomas Bata University in Zlin

Estonia

Estonian Academy of Arts, Tallinn

Italy

Politecnico di Milano

Lithuania

Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnius

Netherlands

Royal Academy of Art, Haag

Slovakia

Academy of Fine Arts and Design Bratislava

Slovenia

University of Maribor


Spain

The Valencia School of Art and College of Design

Switzerland

Zurich University of the Arts Hochschule Luzern, Design & Kunst

United Kingdom

Duncan of Jordanstone College, University of Dundee, Scotland

Vaatetussuunnittelu / Clothing Design Czech Republic

Tomas Bata University in Zlin

Estonia

Estonian Academy of Arts, Tallinn

Germany

Hochschule Niederrhein, Krefeld

Italy

Politecnico di Milano

Lithuania

Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnus

Slovakia

Academy of Fine Arts and Design Bratislava

Slovenia

University of Maribor

Spain

The Valencia School of Art and College of Design

Switzerland

Zurich University of the Arts Hochschule Luzern, Design & Kunst

United Kingdom

Nottinghan Trent University

Teollinen muotoilu/Industrial Design Belgium

University of Antwerpen LUCA Shool of Arts, Genk

Czech Republic

Tomas Bata University in Zlin

Estonia

Estonian Academy of Arts, Tallinn

France

École Regionale des Beaux-Arts de Saint-Étienne L’École de Design Nantes Atlantigue

Germany

Kunsthochschule in der Universität Kassel, Kunsthochschule Kassel Hochschule Niederrhein, Krefeld Hochschule für Gestaltung und Kunst SchwäbischGmünd

55


Ireland

National College of Art and Design, Dublin

Israel

Holon Institute of Technology (H .I .T .), Faculty of Design

Italy

Politecnico di Milano

Lithuania

Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnius

Netherlands

Delft University of Technology Royal Academy of Art, Haag

Slovakia

Academy of Fine Arts and Design Bratislava

Spain

The Valencia School of Art and College of Design UPC Terrassa School of Engineering

Switzerland

Zurich University of the Arts Hochschule Luzern, Design & Kunst (Design Management)

United Kingdom

Leeds Backett University, School of Architecture and Design

Taide- ja kulttuuriopinnot / Fine art and cultural studies

56

Belgium

Karel de Grote University College

Czech Republic

Tomas Bata University in Zlin

Estonia

Estonian Academy of Arts

France

Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Quimper

Hungary

University of Pécs

Lithuania

Vilnius Academy of Fine Arts, Vilnius

Poland

Kasimir Pulaski Technical University of Radom

Slovakia

Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

Spain

Universidad de Castilla – La Mancha, Facultat de Bellas Artes

Switzerland

École Cantonale d’Art du Valais-Sierre / ECAV School of Fine Arts Valais Hochschule Luzern, Design & Kunst

United Kingdom

Nottinghan Trent University Duncan of Jordanstone College, University of Dundee, Scotland


ralia

Canberra, Aust

Technische Universität Dresden, Saks

a

10. YLIOPISTON YHTEISET VAIHTO-OPISKELUPAIKAT Yliopiston yhteisiä vaihto-opiskelupaikkoja voivat hakea kaikki Lapin yliopiston opiskelijat . Tarkista kuitenkin etukäteen, tarjotaanko haluamassasi vaihtokohteessa juuri sinun tutkintoosi soveltuvia opintoja (esim . pää- tai sivuaine) . Ulkomailla suoritetut opinnot tulee sisällyttää Lapin yliopistossa suoritettavaan tutkintoon . Tässä luvussa on listattu vaihtokohteet, joihin on mahdollista hakea opiskelijavaihtoon lukukaudelle 2017-2018 yhteistyösopimusten puitteissa (tilanne lokakuu 2016) . Partnerisopimuksia solmitaan ja uusitaan kuitenkin lukuvuoden aikana, joten ajantasainen tieto löytyy SoleMOVE-järjestelmästä tai vaihtokohteita koordinoivalta henkilöltä. Tarkemmat tiedot vaihtokohteista ja hakuajoista löy- tyvät SoleMOVE-järjestelmästä (www.ulapland.fi/solemove).

57


Bilateraalivaihto / Destinations outside Europe HUOMIO! Haku bilateraalikohteisiin päättyy 15.11.2016

58

Argentina

Universidad del Salvador (USAL), Buenos Aires

Australia

University of Canberra, Canberra

Brasilia

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUCRio), Rio de Janeiro

Canada

Concordia University, Montreal Université Laval, Quebec Université du Québec à Montréal, Management Faculty University of Saskatchewan, Saskatoon, Faculty of Law

Chile

Universidad Mayor, Santiago Universidad de Chile, Santiago, Faculty of Law

China

Zhonghan University of Economics and Law (ZUEL) Renmin University of China, Peking City University of Hong Kong, School of Creative Media

Japan

Akita International University, Akita-City Chiba University, Chiba Hokkaido University, Sapporo Sapporo University, Sapporo Yamaguchi Prefectural University, Yamaguchi

South-Korea

Pukyong National University (PKNU), Busan Sungkyunkwan University, Seoul

USA

University of Alaska Fairbanks (UAF), Alaska* University of Vermont, Burlington* Purdue University, West Lafayette, Indiana* *available mobility numbers to be confirmed by partners


National College of Art and Design, Dublin, Irlanti

59

Ven채j채 (FIRST-ohjelman paikat) HUOMIO! Haku FIRST-kohteisiin p채채ttyy 31.01.2017 FIRST Lapland: Arkangel

Northern (Arctic) Federal University named after M .V . Lomonosov (NARFU) Northern State Medical University (NSMU), Arkangel Murmansk State Technical University (MSTU) Murmansk Arctic State University

Petrozavodsk

Pedrozavodsk State University (PetrSU)

St. Petersburg

Herzen State Pedagogical University of Russia St. Petersburg State Polytechnical University St. Petersburg State University of Economics (UNECON)


Nordlys-verkosto Haku päättyy 31.1.2017 Lapin yliopistossa Nordlys -ohjelmaa koordinoi kansainvälisten asiain sihteeri kvasiain toimistossa . www .nordlys .info . Nordlys-verkoston paikat on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, joiden pääaineella ei ole omaa Nordplus-verkostoa .

60

Faroe Islands

Færøernes universitet

Iceland

University of Akureyri University of Iceland

Norway

Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim University of Agder University of Bergen University of Oslo University of Stavanger The Arctic University of Norway (UiT), Tromsø

Sweden

Karlstad University Linnaeus University Linköping University Luleå University of Technology Lund University Mid Sweden University Stockholm University Umeå University University of Gothenburg Uppsala University Örebro University

Denmark

Aalborg University Aarhus University Roskilde University University of Copenhagen University of Southern Denmark


North2north (n2n) -verkosto, University of the Arctic HUOMIO! Haku n2n-kohteisiin päättyy 15.11.2016 Arktisen yliopiston (University of the Arctic) north2north -verkostoon kuuluvista yliopistoista löytyy lisätietoa verkoston sivuilta www.uarctic .org/north2north. Muista, että n2n-kohteisiin pitää täyttää myös erillinen sähköinen hakulomake Canada

Cape Breton University Lakehead University Memorial University of Newfoundland Nunavut Arctic College Université du Québec à Montréal Université du Québec à Rimouski Université Laval University of Alberta University of Manitoba University of Northern British Columbia University of Regina University of Saskatchewan Vancouver Island University Yukon College

Denmark

Aarhus University Technical University of Denmark, Arctic Technology Centre University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics Roskilde University

Faroe Islands

University of the Faroe Islands

Greenland

University of Greenland College of Social Education

Iceland

Bifröst University University Centre of the Westfjords University of Akureyri

Norway

Nord University Sámi University College UiT The Arctic University of Norway University Centre in Svalbard University of Bergen

61


Russia

Arctic State Institute of Arts and Culture Buryat State Academy of Agriculture Buryat State University Herzen State Pedagogical University of Russia Industrial University of Tyumen International Institute of Business Education Komi Republican Academy of State Service and Administration Murmansk Arctic State University Murmansk State Technical University Nizhnevartovsk State University North-Eastern Federal University Northern (Arctic) Federal University Northern State Medical University Petrozavodsk State University Pskov State University Russian State Hydrometeorological University Surgut State Pedagogical University Surgut State University Syktyvkar Forest Institute Syktyvkar State University Tyumen State University Ukhta State Technical University Ural Federal University Yugra State University

Sweden

LuleĂĽ University of Technology Mid Sweden University Stockholm University UmeĂĽ University

USA

Ilisagvik College University of Alaska Anchorage University of Alaska Fairbanks

62

62


Profile for ULapland

Your Ticket to Ride  

Opas vaihto-opiskelijaksi aikovalle 2017-2018.

Your Ticket to Ride  

Opas vaihto-opiskelijaksi aikovalle 2017-2018.

Profile for ulapland