Uitnodiging.info 3

Page 2

Video conferencing Recepties en evenementen

Behandelkamers

Verenigingen

Opleidingsruimten

Coachingsruimten

Vergaderruimten

Flexwerken

Kantoorruimten

Workshops

Creatieve ruimten Kom kennismaken met de diversiteit aan bedrijvigheid en mogelijkheden van het Atrium Business Centers Badhoevedorp. Het Atrium is een bedrijfsverzamelplek van allerlei ondernemers en zorgspecialisten. Regelmatig organiseren ondernemers van zowel binnen het Atrium als externen verschillende bijeenkomsten en lezingen. Zoekt u meer aansluiting bij andere ondernemers of een dynamische vergaderruimte? Het Atrium is dĂŠ centrale plek van ondernemers om te netwerken, vergaderen en flexwerken.

Bezoek de Uitnodiging.info Lezingenavond op 23 mei aanstaande. Aanmelden via contact@uitnodiging.info

Atrium Business Centers Sloterweg 303, 1171 VC Badhoevedorp 020-740 11 00 of 06-19526008 receptie@atriumnieuws.nl www.atriumnieuws.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.