Page 1

Weg t aa w l

n i ijs et m

dĂŠ nieuwe taal- en spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6


dé wegwijzer voor verfrissend en sprankelend taalvaardigheidsonderwijs!

Zie zo Taal en Zie zo Spelling, dé nieuwe taal- en spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6! Wij stippelen de wegen uit, de beste route voor jou en je klas bepaal je zelf. • Met Zie zo Taal en Zie zo Spelling krijg je alle wegwijzers om taal(vaardigheids)onderwijs op een didactisch doordachte en attractieve manier in je klas te brengen. Je taalonderwijs komt tot leven als je de juiste keuze maakt! • Zie zo Taal en Zie zo Spelling staan voor kwaliteitsvol en resultaatgericht taalvaardigheidsonderwijs met aandacht voor elke leerling. • Binnen betekenisvolle contexten leert elke leerling taal door te doen: strategieën leren, samen schrijven, gesprekssituaties uitproberen... Zelfstandig én samen plezier beleven aan taal!

De kwaliteit van • Eén deskundig adviesteam waakt over de kwaliteit en leerlijnen voor alle leerjaren. • Geschreven door gedreven auteurs die dagelijks voor de klas staan. • Volledig up-to-date met alle eindtermen en leerplannen, ook de nieuwe eindtermen taalbeschouwing, strategieën en (inter)culturele gerichtheid. • Taalvaardigheidsonderwijs zoals de inspectie het vraagt.

2


Comfortabel

Attractief

Flexibel

Onmiddellijk van start: compleet en compact • Duidelijke, overzichtelijke en instapklare lesaanpak • Volledig en toch beperkt leerling- en leerkrachtmateriaal • Alle basismateriaal en extra’s voor differentiatie, remediëring en toetsing binnen handbereik • Krachtig leren in eenvoud

• Rijk taal- en beeldaanbod voor leerlingvriendelijk taalvaardigheidsonderwijs

Kies in de handleiding de lesaanpak die het beste bij jou en je klas past • Het lesverloop wordt telkens op dezelfde manier voorgesteld. • Keuze van eigen lesaanpak dankzij de flexibele werkvormen

Elke les een herkenbare structuur voor leerkracht én leerling • Lesverloop: op verkenning - uitleg - aan de slag terugkijken • Voor zich sprekende pictogrammen: hulpmiddel bij leren leren Vlotte overgang van leerjaar 1 naar leerjaar 2 • Sluit voor alle domeinen naadloos aan bij Veilig leren lezen • Ook vlotte aansluiting vanuit andere taalmethoden Doorgaande lijn • Verticaal: één adviesgroep voor het uitschrijven en bewaken van de leerlijnen van leerjaar 2 tot 6 • Horizontaal: integratie tussen de verschillende taaldomeinen en ook tussen taal en spelling

• Een heldere structuur en een aantrekkelijke vormgeving gaan hand in hand in taal- en werkboek: sprekende picto’s en beelden brengen taal tot leven in de klas. • Aan de slag met reuzenprentenboeken en kinderboeken • Grote variatie tekstsoorten voor nog meer lees- en leerplezier • Houvast voor de leerling: leerlingentaal, strategieën, leren leren…

Ga aan de slag met werkvormen op maat van jou en je klas • Individueel • Samenwerkend • Begeleid Stapsgewijs aanleren en inzetten van strategieën voor alle domeinen • Hulpmiddel voor efficiënte uitvoering van taaltaken • Houvast voor zelfstandig werk en leren leren Voortdurend differentiëren • In de verschillende werkvormen • Via observatie- en reflectietips per domein • Technisch lezen op verschillende niveaus

Evaluatie en remediëring per domein • Toetsen voor alle domeinen • Handige observatie- en registratieformulieren

3


Materialen Voor de leerkracht

Voor de leerlingen

• Gebruikswijzer • Handleiding (2 delen: blok 1 tot 4 en blok 5 tot 8) • Evaluatie & remediëring (kopieermap) • Leerkrachtassistent (software voor het digitale schoolbord + correctiesleutel) • Reuzenprentenboeken (voor leerjaar 2) • Kinderboeken voor leerjaar 2 en 3 (vanaf leerjaar 4 fragmenten uit kinderboeken)

• 2 taalboeken (blok 1 tot 4 en blok 5 tot 8) • 4 werkboeken (blok 1 & 2 - blok 3 & 4 - blok 5 & 6 - blok 7 & 8)

Het huis van Reus

Auteur van het verhaal: Els Hoebrechts Illustrator: Ann De Bode

ISBN 978-905535-6348 D/2013/1919/125 NUR 191 Sluit aan bij de taalmethode Zie zo Taal (leerjaar 2) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be. Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen België N.V.

Zie zo Taal

Auteur van het verhaal: Els Hoebrechts Illustrator: Helen van Vliet © 2013 Uitgeverij Zwijsen N.V., Antwerpen Maakt deel uit van WPG ISBN 978-905535-6331 D/2013/1919/124 NUR 191 Sluit aan bij de taalmethode Zie zo Taal (leerjaar 2) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be. Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen België N.V.

Zie zo Taal

Advies Karen Dehaen Riet Jeurissen Magda Mommaerts Bruno Sagaert Werner Schrauwen Jo van den Hauwe Hilde Van Keer

oek

De informatie over de illustraties, foto’s en ontleningen vindt u aan de binnenzijde van dit materiaal. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be.

3

Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen België N.V.

Sophie Willems TEXTeM

4 t blok 1 to

g n

TEXTeM

Projectteam Zwijsen BE

Projectteam Zwijsen BE

ei

1

tot

1

4

ding

5

Zie zo Taal

Patrick Vandevelde (uitgever) Evi Triest (projectleider) Hyo Jung De Smet (hoofdredacteur) Ann Weyn (auteurscoördinator) Els Hoebrechts (redacteur) Ellie Kloots (productiebegeleider)

oek

5

Evaluatie en remediëring

ev

alu

atie

tot

4

ok

1t ot 4

l b

In de kopieermap vind je observatie- en reflectietips, toetsen voor alle domeinen, remediëring voor alle domeinen en handige registratie- en observatieformulieren.

alu

atie

5

Zie zo Taal

diëring

Zie zo Taal

me

t8

ev re

to

l b

Zie zo Taal

2

Zie zo Taal

diëring

2

Zwijsen BE

7/18/2013 1:52:48 PM

TEXTeM

Patrick Vandevelde (uitgever) Evi Triest (projectleider) Hyo Jung De Smet (hoofdredacteur) Ann Weyn (auteurscoördinator) Els Hoebrechts (redacteur) Ellie Kloots (productiebegeleider)

me

1

en

5

k

Zwijsen BE

Zie zo Taal

lb

blok

blo

1

t4

Redactie

re

Patrick Vandevelde (uitgever) Evi Triest (projectleider) Hyo Jung De Smet (hoofdredacteur) Ann Weyn (auteurscoördinator) Els Hoebrechts (redacteur) Jef Kenis (redacteur) Ellie Kloots (productiebegeleider) Laura De Kimpe (projectmedewerker)

to

Zie zo Taal

Illustraties en fotografie Ann De Bode Helen van Vliet Jo Van de Vijver

Redactie

4

Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen België N.V.

8

Redactie

blok

Projectteam Zwijsen BE Patrick Vandevelde (uitgever) Evi Triest (projectleider) Hyo Jung De Smet (hoofdredacteur) Ann Weyn (auteurscoördinator) Els Hoebrechts (redacteur) Ellie Kloots (productiebegeleider)

4

kb

Projectteam Zwijsen BE

TEXTeM

In deze uitgave van ‘Zie zo Taal’ werd gebruik gemaakt van materiaal van ‘Taal/Lezen/Spelling in Beeld’, methode voor het lager onderwijs van Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be.

blo

Advies Karen Dehaen Riet Jeurissen Magda Mommaerts Bruno Sagaert Werner Schrauwen Jo van den Hauwe Hilde Van Keer

Redactie

ZzT_Cover_TB_2A_Jelle.indd 1

ISBN 978-905535-6492 D/2013/1919/223 NUR 191

Coördinatie Werner Schrauwen Jo van den Hauwe

2

r

oek

taa

Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen België N.V.

lb

© 2013 Uitgeverij Zwijsen N.V., Antwerpen maakt deel uit van WPG

Annelies Marin Stijn Moechars Kathleen Smeekens Thomas Smets Tineke Vanherck

we

In deze uitgave van ‘Zie zo Taal’ werd gebruik gemaakt van materiaal van ‘Taal/Lezen/Spelling in Beeld’, methode voor het lager onderwijs van Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be.

ISBN 978-905535-6362 D/2013/1919/186 NUR 191

5

k

Auteurs

taa

Illustraties en fotografie Pim Braeckevelt Ann De Bode Helen van Vliet Jo Van de Vijver Shutterstock Studio Zwijsen

ISBN 978-905535-6386 D/2013/1919/188 NUR 191

alboe

t k 5 to

4 t k 1 to blo

Karen Dehaen Riet Jeurissen Magda Mommaerts Bruno Sagaert Werner Schrauwen Jo van den Hauwe Hilde Van Keer

Karen Dehaen Riet Jeurissen Magda Mommaerts Bruno Sagaert Werner Schrauwen Jo van den Hauwe Hilde Van Keer

ng

ok

Advies

Advies

bl

Werner Schrauwen Jo van den Hauwe

ta

Werner Schrauwen Jo van den Hauwe

Zwijsen BE

Zie zo Taal

Dit werkboek is van:

Zie zo Taal  taalboek blok 5 tot 8

Coördinatie

© 2013 Uitgeverij Zwijsen N.V., Antwerpen maakt deel uit van WPG

Illustraties en fotografie

© 2013 Uitgeverij Zwijsen N.V., Antwerpen maakt deel uit van WPG

di ei

Coördinatie

Zwijsen BE

5

2

k

Zie zo Taal  taalboek blok 1 tot 4

alboe

Auteurs Els Hoebrechts Annelies Marin Stijn Moechars Mireille Neys Bart Van Spaendonk Hilde Vandersteen

Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen België N.V.

Op overzichtelijke spreads (2 pagina’s per les) krijg je in een oogopslag een duidelijk beeld van het lesverloop, de doelen, de materialen, aandacht voor woorden… Zo start je elke les efficiënt en goed voorbereid. Ann De Bode Helen van Vliet Jo Van de Vijver

Auteurs Els Hoebrechts Annelies Marin Stijn Moechars Mireille Neys Bart Van Spaendonk Hilde Vandersteen

ok

2

Zie zo Taal ta

In deze uitgave van ‘Zie zo Taal’ werd gebruik gemaakt van materiaal van ‘Taal/Lezen/Spelling in Beeld’, methode voor het lager onderwijs van Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be.

bl

Leerlingen starten altijd in het taalboek en navigeren tijdens de les tussen het taalboek en het werkboek. Duidelijke pictogrammen bieden ondersteuning. Alle oefeningen uit de basislessen staan in het taal- en werkboek.

© 2013 Uitgeverij Zwijsen N.V., Antwerpen maakt deel uit van WPG ISBN 978-905535-6362 D/2013/1919/186 NUR 191

dl

Werner Schrauwen Jo van den Hauwe

5

i

han

Coördinatie

ndleid

han

Auteurs Els Hoebrechts Annelies Marin Stijn Moechars Mireille Neys Bart Van Spaendonk Hilde Vandersteen

5

Zie zo Taal ha

dl

t blok 1 to

g

n

i

Zie zo Taal  handleiding blok 1 tot 4

ndleid

Zie zo Taal  handleiding blok 1 tot 4

Handleiding

ha

4

4

4

Zie zo Taal

Taalboek - werkboek

Vakantie in Frankrijk

© 2013 Uitgeverij Zwijsen N.V., Antwerpen Maakt deel uit van WPG

ok

1t ot 4


Materialen

ISBN 978-905535-6485 D/2013/1919/222 NUR 191

5

Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen België N.V.

Zie zo Taal

Projectteam Zwijsen BE

Patrick Vandevelde (uitgever) Evi Triest (projectleider) Hyo Jung De Smet (hoofdredacteur) Ann Weyn (auteurscoördinator) Els Hoebrechts (redacteur) Jef Kenis (redacteur) Ellie Kloots (productiebegeleider) Laura De Kimpe (projectmedewerker)

1t ot 4

Uitlegkaarten 5

Zie zo

Spelling

ok

ok

e

ng id i

5

tot

8

Een handig opzoekboekje voor de leerling met stappenplannen, woorden van de week… per spelprobleem.

Woorden met au

Bij de au schrijf je eerst de a.

Schrijf je ou of au? Dat kun je niet horen. Dat moet je onthouden.

Weetwoorden Onthoud het woord. Bedenk een verhaaltje met de woorden van de week. Dan onthoud je ze het beste.

extra woorden Er zijn veel meer woorden met ou dan woorden met au. Onthoud de woorden met au. De andere woorden schrijf je met ou.

ZzS_Uitlegkaarten_Lj2.indd 4

Verschijningsplanning

2015

de auto de klauw de pauze augustus lauw kauwen

11/25/2013 3:31:13 PM

Auteurs en advies

Zie zo Taal 2014

woorden van de week de pauw de saus blauw flauw gauw Au!

Zwijsen BE

Zwijsen BE

1t ot 4

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be.

bl

8

Pieter Delfosse TEXTeM

l b

ok

atie alu

Redactie

diëring

ok

tot

l b

bl

5

ev

me

Spelling

3

Zie zo Taal

diëring

han

3

Zie zo

ev

Advies Karen Dehaen Riet Jeurissen Magda Mommaerts Bruno Sagaert Werner Schrauwen Jo van den Hauwe Hilde Van Keer

re

e

Werner Schrauwen Jo van den Hauwe

dl

8

g

n

© 2013 Uitgeverij Zwijsen N.V., Antwerpen maakt deel uit van WPG

Sofie Peeters Bart Van Spaendonk

atie alu

eetwoorden|4

5

i

Coördinatie

ng id i

me

Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen België N.V.

m Zwijsen BE

develde (uitgever) ojectleider) e Smet (hoofdredacteur) auteurscoördinator) hts (redacteur) dacteur) (productiebegeleider) mpe (projectmedewerker)

ndleid

Auteurs

han

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. Informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot de reproductie vindt u op www.reprobel.be.

ha

dl

ISBN 978-905535-6485 D/2013/1919/222 NUR 191

Spelling

re

sse

© 2013 Uitgeverij Zwijsen N.V., Antwerpen maakt deel uit van WPG

t blok 5 to

t blok 5 to

g

n

s aendonk

ie

rauwen Hauwe

5

Zie zo

i

en n mmaerts ert rauwen Hauwe eer

• Uitlegkaarten • 2 werkboeken (blok 1 tot 4 en blok 5 tot 8)

Zie zo Spelling  handleiding blok 5 tot 8

eid

• Gebruikswijzer • Handleiding (2 delen: blok 1 tot 4 en blok 5 tot 8) • Evaluatie & remediëring (kopieermap)

Zie zo Spelling  handleiding blok 5 tot 8

ing

Voor de leerlingen

3

8

3

zo

Voor de leerkracht

Zie zo Spelling

Leerjaar 2 tot 5 • Taalboek • Werkboek • Gebruikswijzer • Handleiding • Evaluatie & remediëring • Leerkrachtassistent

Leerjaar 2 tot 5 • Werkboek • Uitlegkaarten • Gebruikswijzer • Handleiding • Evaluatie & remediëring

Leerjaar 6

Leerjaar 6

Auteurs Zie zo Taal en Zie zo Spelling zijn geschreven door een team van ervaren en gedreven leerkrachten die dagelijks in de klas staan. Advies Riet Jeurissen Werner Schrauwen

Voormalig hoofdlector Nederlands pBA lager onderwijs Voormalig directeur nascholingscentrum Brussel, voormalig lector Nederlands pBA lager onderwijs Jo van den Hauwe Projectmedewerker ELAnt, voormalig lector Nederlands pBA lager onderwijs Hilde Van Keer Prof. dr. Onderwijskunde aan de Universiteit Gent Magda Mommaerts Lector Nederlands pBA lager onderwijs Karen Dehaen Pedagogisch Adviseur Basisonderwijs BHG

5


Taalboek Hoofding Situering van de les: het lesnummer, het blok, het domein en het thema van het blok

Zie zo Taal blok 2 | Begrijpend lezen

13

Wat ga je doen? Iedereen heeft zijn eigen leesdoel. Je leert bepalen wat jouw leesdoel is. Je leert ook een stuk tekst kiezen dat past bij jouw leesdoel.

op verkenning 1

Wat ga je doen? Elke les in het taalboek begint met Wat ga je doen? Dit is een omschrijving van het lesdoel op leerlingniveau.

uitleg

aan de slag

Bekijk de tekst. Kijk naar de illustraties. Lees de kopjes en de eerste zinnen.

op verkenning

terugkijken

Stokstaartjes

Vijanden Er wordt veel op stokstaartjes gejaagd. Ze moeten heel goed uitkijken voor roofvogels. Wilt een vijand hen aanvallen? Dan graven ze snel met hun pootjes in het zand. Zo komen er grote stofwolken tevoorschijn. Daardoor raakt in de war. Hij krijgt dan zand in zijn ogen. Zo hebben de stokstaartjes meer tijd om te ontsnappen. Eten Stokstaartjes eten graag spinnen, insecten en wormen. Of andere kleine dieren. Maar ze eten ook wortels en knollen.

Flexibele werkvormen Duidelijke pictogrammen tonen de leerlingen meteen of ze individueel, samenwerkend of begeleid mogen werken. Zo leggen we al vanaf het begin de bouwstenen voor leren leren.

aan de slag

Wat eet een hamster? Wat voor kooi koop ik voor mijn hamster?

Hoe weet je nu in welk deel van de tekst het antwoord op jouw vraag staat? 1. Let op de kopjes. Dat zijn de kleine titels in de tekst. Een kop staat boven een stukje tekst. De kop vertelt waarover het stukje gaat. 2. Kijk naar de illustraties. 3. Lees de eerste zinnen van de stukjes tekst. op verkenning 3-4

kopje Voeding Hamsters eten graag voer uit de dierenwinkel. Je mag ook iedere dag wat vers voer geven. Groene blaadjes, appel, peer, sla of wortel.

aan de slag

terugkijken

aan de slag

terugkijken

Woorden of begrippen in een steunkleur Met woorden of begrippen die in een steunkleur staan, willen we bij de leerling de aandacht vestigen op een nieuw woord, een moeilijk woord, een nieuwe strategie…

Zoek antwoorden op vragen over mollen in de tekst. op verkenning

5

uitleg

terugkijken

uitleg

Je wilt iets weten. Je hebt een vraag. Je leest een stukje tekst dat je een antwoord kan geven. Waar kijk jij eerst naar? En daarna? Waarom? Bespreek het in je groep. Wie vertelt het aan de rest van de klas? Bekijk de eerste zinnen en de illustratie van de tekst. Waarover zou de tekst gaan? Kies een goede titel voor de tekst.

Yasmin wil een presentatie houden over stokstaartjes. Ze zoekt informatie over de dieren. In welke stukjes tekst vindt Yasmin de antwoorden op haar vragen? Bespreek het samen. Dit zijn haar vragen: a. Hoe zien stokstaartjes eruit? b. Wat eten stokstaartjes? c. Hoe wonen stokstaartjes?

2

Uit taalboek, leerjaar 3

6

uitleg

Wanneer je een tekst leest, heeft elke persoon een andere vraag. Iedereen heeft zijn eigen leesdoel. Om een antwoord te vinden, is het niet altijd nodig om de hele tekst te lezen. Vaak staat het antwoord in een klein stukje van de tekst.

De naam Weet jij waar de naam ‘stokstaartje’ vandaan komt? Als deze diertjes rechtop staan, gebruiken ze hun staart als steun. Het lijkt dan op een stokje. Daar komt dan ook hun naam vandaan. Soms worden stokstaartjes ook meerkatten genoemd. Omdat ze meestal in de buurt van meren leven. Kenmerken Stokstaartjes zijn niet zo groot, ongeveer 30 centimeter. Het hol Ze hebben ook een kleine neus. Stokstaartjes leven in de woestijn van Zuid-Afrika. Onder hun ogen zitten zwarte kringen. Ze wonen het liefst in de oude holen van andere dieren. Op hun rug zie je heel wat zwarte strepen. Maar stokstaartjes zijn zeker niet lui! Maar ook op hun schouders en staart. Ze maken zelf ook holen. Hun onderbuik is wit. Zo graven ze er soms wel 50 in een ochtend.

2

Gestructureerd lesverloop Elke les is opgebouwd volgens dezelfde 4 fasen: op verkenning, uitleg, aan de slag en terugkijken. De leerlingen hebben zo voortdurend zicht op de lesfase waarin ze aan het werken zijn.

natuur

A. Botten in de grond

Pictogrammen

Wetenschappers onderzoeken de botten van de dinosaurussen. Deze botten liggen al miljoenen jaren verstopt in de grond. Zij vertellen ons hoe de dinosaurussen eruit zagen, wat ze aten...

De leerlingen navigeren tussen taal- en werkboek. 33

Verrijkingsopdrachten met creatieve inslag.


Werkboek >> Extra opdracht We voorzien in elke les ook verrijkingsopdrachten met creatieve inslag.

Hoofding Situering van de les: het lesnummer, het blok, het domein en het thema van het blok.

Gestructureerd lesverloop Ook hier komen de 4 fasen duidelijk terug. Het biedt leerlingen de mogelijkheid eenvoudig te navigeren tussen taal- en werkboek. Dit zorgt voor een boeiende afwisseling tussen beide materialen.

Overzichtelijke bladspiegel De overzichtelijke bladspiegel biedt de leerlingen houvast en structuur.

Pictogrammen Door het gebruik van duidelijke pictogrammen kan de leerling zelfstandig aan de slag. Ga opnieuw naar het taalboek. kruis aan

Schrijven Leerlingen schrijven veel in Zie zo Taal. Maar ze moeten ook verbinden, omcirkelen, onderstrepen‌ Er is voldoende schrijfruimte in het werkboek. In leerjaar 2 (tot blok 7) werken we met een dubbele schrijflijn, vanaf leerjaar 3 met een enkele schrijflijn.

verbind teken kleur omcirkel onderstreep werk samen Uit werkboek, leerjaar 4

7


Handleiding Hoofding Situering van de les: het lesnummer, het blok, het domein, het tijdschema en het thema van het blok

Aandacht voor woorden Woordenschat is geïntegreerd in alle taaldomeinen door de rubriek ‘Aandacht voor woorden’, maar komt ook in aparte woordenschatlessen aan bod.

Doelen • Opsomming van de lesdoelen • Doelen met een asterisk zijn taalbeschouwelijke doelen.

Tip Domein- en vakoverschrijdende ideeën voor dat tikkeltje meer: uitbreiding naar muzische vorming, integratie met schrijven…

Materiaal Opsomming van alle materialen die je nodig hebt bij de voorbereiding van de les en tijdens de les.

Pictogrammen Het gebruik van duidelijke pictogrammen biedt de nodige houvast en structuur. kopieerbundel taalboek werkboek

Didactische info Didactische situering van de doelstellingen. Wat ga je tijdens de les met die doelstellingen bereiken?

verrijkingsopdracht

Flexibele werkvormen De handleiding beschrijft een standaardlesverloop dat voor taalvaardigheidsonderwijs volledig conform de nieuwe eindtermen is. De flexibele werkvormen laten toe om de lessen aan te passen in functie van de klasgroep en de stijl van lesgeven.

Praktische info Aanwijzingen voor klas- en lesorganisatie Uit handleiding, leerjaar 5

8

Gestructureerd lesverloop Elke les heeft een vast lesverloop. • Op verkenning: inleiding • Uitleg: samenvatting van de lesinhoud voor de leerlingen • Aan de slag: inoefening van de leerstof • Terugkijken: reflectie voor de leerling en evaluatie voor de leerkracht

tijdig te zoeken of vooraf klaar te maken begeleid samenwerkend individueel flexibel


Werkboek Hoofding Situering van de les: het lesnummer, het blok en het thema van het blok

Schrijven Leerlingen schrijven niet alleen, maar ze moeten ook verbinden, omcirkelen, onderstrepen… Er is voldoende schrijfruimte in het werkboek. In leerjaar 2 (tot blok 7) werken we met een dubbele schrijflijn, vanaf leerjaar 3 met een enkele schrijflijn.

Gestructureerd lesverloop Ook bij spelling is elke les opgebouwd volgens dezelfde 4 fasen: op verkenning, uitleg, aan de slag en terugkijken. De leerlingen hebben zo voortdurend zicht op de lesfase waarin ze aan het werken zijn.

>> Extra opdracht Bij elke les is er een extra opdracht. Die staat achteraan in het werkboek of de kopieermap: woordenslang, rebuswoorden, rijmwoorden, woordraadsels…

Woorden of begrippen in een steunkleur Met woorden of begrippen die in een steunkleur staan willen we bij de leerling de aandacht vestigen op een nieuw woord, een moeilijk woord, een nieuwe strategie…

Pictogrammen Duidelijke pictogrammen helpen de leerlingen om zelfstandig te werken.

Basisregel ‘Welke klank hoor je op het einde van de klankgroep?’ Toepassing van de strategieën voor hoorwoorden, weetwoorden en regelwoorden

lees je uitlegkaart werk samen

Overzichtelijke bladspiegel De overzichtelijke bladspiegel biedt de leerlingen houvast en structuur.

Uit werkboek, leerjaar 2

kruis aan

kleur

verbind

omcirkel

schrijf

onderstreep

teken

extra opdracht

9


Software voor het digitale schoolbord Gevarieerde educatieve software die de leerlingen op een (inter)actieve en aantrekkelijke manier bij de lessen taal betrekt. Dat is de Leerkrachtassistent bij Zie zo Taal in een notendop.

Hoe pakken we het aan in Zie zo Taal? Je krijgt een gestructureerd overzicht van de lessen. Per les beschik je bovendien over verschillende tools om de taallessen te ondersteunen en levendiger te maken. Concreet betekent dit: • Bordboeken, inclusief correctiesleutels • Een overzicht van de woordenschat per les en per blok • Filmpjes en audiofragmenten bij de leerlijn spreken/luisteren • Modellen om de strategieën te ondersteunen, bijvoorbeeld het woordenweb, de woordenparaplu… De Leerkrachtassistent van Zie zo Taal is verkrijgbaar onder de vorm van een abonnement. Hierdoor kunnen wij op regelmatige basis de inhoud aanpassen aan de wensen van de leerkracht.

www.ziezotaal.be Voor allerlei extra’s, achtergrondinfo… bij Zie zo Taal en Zie zo Spelling

10


Structuur Zie zo Taal beantwoordt aan alle eindtermen en leerplannen, ook de nieuwe eindtermen taalbeschouwing, strategieën en (inter)culturele gerichtheid.

Structuur van de methode Elk leerjaar telt 8 blokken. Een blok bestaat uit lesmateriaal voor vier weken, aansluitend bij een thema. Tijdens de eerste drie weken komen alle taaldomeinen aan bod. De vierde week bestaat uit evaluatie en remediëring per domein.

Thema’s

Opbouw van een blok

Opbouw van een les

De 8 basisthema’s die voor leerjaar 2 tot 6 aan bod komen, zijn ruim gekozen. We benaderen ze elk jaar vanuit andere en nieuwe (inter)culturele invalshoeken.

Een heldere structuur en een aantrekkelijke vormgeving in het taal- en werkboek:

week 1

Blok 1

Omgeving

Blok 5

Verhalen

Blok 2

Natuur

Blok 6

Samen leven

Blok 3

Reizen

Blok 7

Cultuur

Blok 4

Gevoel

Blok 8

Andere tijden

week 2 basislessen taal en spelling differentiatie

week 3

week 4 evaluatie remediëring oefening verrijking

• Opbouw van elke les volgens dezelfde structuur: op verkenning - uitleg - aan de slag - terugkijken • Picto’s maken alles duidelijk en laten zelfstandig werken toe. • Formulering van de lesdoelstellingen op leerlingniveau • Rijk taal- en beeldaanbod

Aantal lestijden per domein per week Domein Lezen

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

2,5

2

2

2

2

Schrijven

1

1

1

1

1

Spreken/Luisteren

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Spelling

Woordenschat/Taalbeschouwing

1,5

1

1

1

1

TOTAAL

7

6

6

6

6

11


Lezen

FICTIE Voor het leze n Ik verken het verhaal en ik kan kijken  de titel, de oms lag, de korte inho naar:  de eerste zinn ud en, de kopjes  de afbeeldin gen Ik voorspel:  waarover, over wie… gaat het verhaal?  welk soort verh aal het is?  wat verwacht ik?

Lezen is voor ieder kind belangrijk. Het is een basisvaardigheid voor succesvol leren en leven. In Zie zo Taal vertaalt dit zich in gedifferentieerd voortgezet technisch lezen. Voor begrijpend en studerend lezen werkt Zie zo Taal met concrete strategieën. Door de diversiteit aan verhalen, boeken en tekstsoorten zet Zie zo Taal sterk in op leesplezier.

Tijdens het leze n ik stel mezelf vragen:  welke personag es spelen mee ?  waar en wan neer speelt het verhaal zich af?  wat gebeurt er? ik denk ook aan: zie je het voor je?  wat heb ik al meegemaakt?  wat heb ik al gezien, gehoord, gelezen?  wat voel ik daar bij?

w

Lees

ijzer

Zie zo Taal

Na het lezen Ik kijk terug:  heb ik dit verh aal met plezier gelezen? waarom (niet)?  hoe vind ik het verhaal? boeiend, span nend, goed geschreven, ontroerend, moeilijk te lezen  zijn mijn verw …? acht  kan ik het verh ingen uitgekomen? aal navertellen?  welk personag e zou ik willen zijn? of net niet?  zou ik het verh aal aan anderen aanraden?

Hoe pakken we het aan in Zie zo Taal? Van voortgezet technisch lezen naar vloeiend lezen • • • • •

Voor leerjaar 2 tot 6 Succeservaring voor elk kind op zijn niveau Gevarieerd en rijk aanbod aan prentenboeken, kinderboeken… Aandacht voor vloeiend en expressief lezen: accuratesse, tempo, expressie en leesbegrip Binnen elke les aandacht voor leesbevordering: leesmotivatie, leesplezier, leesbeleving…

Leesmateriaal Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4, 5 en 6

12

Reuzenprentenboeken, kinderboeken en fragmenten uit kinderboeken

Kinderboeken en fragmenten uit kinderboeken

Fragmenten uit kinderboeken

Begrijpend en studerend lezen • Focus op strategieën als hulpmiddel bij begrijpend en studerend lezen • Zie zo leeswijzer • Compacte leeskaart met 2 stappenplannen: fictie en non-fictie • Inclusief woordwijzer met de woordenschatstrategieën • Ruim aanbod aan tekstsoorten • Koppeling tussen lezen en schrijven vooral vanaf leerjaar 3

Leeslessen

Differentiatie

Timing

Technisch lezen: correct lezen en aanzet tot vlot lezen

3 niveaus: lol, lach en leuk

1 x 50’ en 1 x 25’ per week

Begrijpend lezen: strategieën Technisch lezen: correct en vlot lezen (vloeiend lezen)

1 x 50’ per week 2 niveaus

1 x 50’ per week

Begrijpend lezen: strategieën (Zie zo leeswijzer)

1 x 50’ per week

Leeslessen met nadruk op fictie en non-fictie: • Begrijpend en studerend lezen: strategieën (Zie zo leeswijzer) • Vloeiend lezen

2 x 50’ per week

Differentiatie in werkvormen

Aandacht voor leesbevordering: leesmotivatie, leesplezier, leesbeleving...


Schrijven Leren schrijven is een proces van durven schrijven. Zie zo Taal begeleidt kinderen daarin via een stapsgewijze aanpak. Door elkaar te inspireren en te helpen komen ze tot een motiverend resultaat.

5

Zie zo Taal blok 8 | schrijven op verkenning

uitleg

aan de slag

terugkijken

2 Met welke vragen kom je het meest te weten?

Eet jij graag fruit? Wat eet jij graag?

Hoe pakken we het aan in Zie zo Taal?

Hoe ga jij naar school? Welke huisdieren heb je? Heb jij een goudvis?

• Het aanleren van strategieën en modellen om het schrijfproces bij de leerlingen te begeleiden: woordenweb, woordenparaplu, doelgericht informatie opzoeken…

Waar woon je? Is jouw huis dat rode naast de school? Waarom vind jij fietsen zo leuk?

• Functionele en creatieve schrijflessen: schrijven met een doel (bijv. een echte mail versturen)

3 Je moet meer te weten komen over vroeger.

• Verschillende werkvormen

Maak een woordenweb. Schrijf in het midden wie je wilt interviewen. Schrijf errond wat je graag wilt te weten komen.

• In leerjaar 2 ligt de nadruk op het ontwikkelen van schrijfdurf. • Vanaf leerjaar 3 verloopt het schrijfproces volgens een vast stramien: • Oriënteringsfase: informatie verzamelen, selecteren en ordenen • Schrijffase: individueel of in duo’s • Controleren - reflecteren - beoordelen: tekstverzorging, herschrijven • Vooral vanaf het derde leerjaar is er een sterke koppeling tussen schrijven en lezen.

4 Je neemt het interview af: bedenk de juiste vragen om meer te weten te komen.

1x 50’ per week in alle leerjaren

Die persoon vult zelf de antwoorden in. Hij of zij vertelt het ook. Mag ik je enkele vragen stellen? Hoe heet je? Hoe oud ben je? Vraag 1 :

36 Uit Zie zo Taal 2, werkboek

13


Spreken/luisteren Spreken en luisteren leer je door te doen: spontaan en doelgericht, in duo’s, kleine groepjes of voor de klas. Dat is het motto bij Zie zo Taal! De leerlingen krijgen daarvoor de juiste tools aangereikt.

Hoe pakken we het aan in Zie zo Taal?

Hoe pakken we het aan in Zie zo Taal? • Direct toepasbare strategieën en modellen begeleiden de leerling bij de ontwikkeling van het spreek- en luisterproces: woordenweb, woordenparaplu, doelgericht informatie opzoeken…

Woordenschat

• Aandacht voor een goed evenwicht en een goede afwisseling tussen de rol van spreker en luisteraar

• In Zie zo Taal werk je met afzonderlijke woordenschatlessen voor elk leerjaar.

• Aandacht voor luistervaardigheden: voorspellen, verwachten, begrijpen, interpreteren, beoordelen… • Aandacht voor spreektechnische vaardigheden: articulatie, intonatie, tempo, lichaamstaal…

• Met de rubriek ‘Aandacht voor woorden’ (schooltaalwoorden en themawoorden) bied je ook in elke andere les woordenschatonderwijs aan.

1x 50’ per week in alle leerjaren

• Aanbreng van woordenschatstrategieën en modellen die leerlingen in alle domeinen leren toepassen: woordenweb, woordenparaplu, doelgericht informatie opzoeken…

Zie zo Taal blok 8 | spreken luisteren

3

Wat ga je doen? Je leert een telefoongesprek voeren.

Speciaal voor Zie zo Taal zijn filmpjes en audiofragmenten ontwikkeld die aansluiten bij de leerlijn spreken/luisteren.

op verkenning 1

uitleg

aan de slag

U spreekt met Xian.

Direct bruikbaar in de les via de Leerkrachtassistent.

Ontdek het zelf! www.ziezotaal.be 14

terugkijken

Lees de tekstballonnen.

Hallo, met wie spreek ik?

Uit Zie zo

Kunt u mij wat meer uitleg geven over de openingsuren? Taal 2, taalboek

Nieuwe woorden leren, nadenken over je eigen taalgebruik en dat van anderen. Dat leer je in Zie zo Taal!

OK, bedankt voor de informatie.

Excuseer, dan ben ik verkeerd verbonden.


Woordenschat/taalbeschouwing Hoe pakken we het aan in Zie zo Taal?

Uniek! Mijn woordenblad !

Taalbeschouwing: taalgebruik en taalsystematiek

Aandacht voor woorden uit de woordenschatles

Aandacht voor woorden uit andere lessen (keuze van de leerkracht)

Keuze van woorden door de leerling per blok

Er zijn aparte lessen taalgebruik. Ze zijn ook geïntegreerd in de andere taaldomeinen: • Spreken/luisteren: taalgebruik aanpassen aan persoon, situatie of plaats. • Begrijpend lezen: bedoeling van een schrijver achterhalen in fictie- en non-fictieteksten. • Schrijven: rekening houden met de lezer en de situatie. In de lessen taalsystematiek leren kinderen de juiste terminologie gebruiken en komen alle facetten aan bod: woordsoorten, zinsstructuur en soorten zinnen, verwijswoorden, taal-denkrelaties…

Kinderen geven betekenis aan woorden via tekeningen, zinnen, woordenweb…

Lesverdeling taalbeschouwing per blok: • Leerjaar 2: 1 x 50’ taalbeschouwing • Leerjaar 3 tot 6: 2 x 50’ taalbeschouwing Naast de oefeningen die aan bod komen in de woordenschatles, ontwikkelt 'Mijn woordenblad' bij kinderen de attitude om voortdurend met woorden actief te zijn. • Per blok een spread achteraan in het werkboek • Opzet: uitbreiden van de bestaande woordenschat • Via doe-activiteiten komen woorden tot leven.

Lesverdeling woordenschat per blok: • Leerjaar 2: 2 x 50’ woordenschat • Leerjaar 3 tot 6: 1 x 50’ woordenschat

15


Zorg In Zie zo Taal telt elk kind, op elk moment in het leerproces, met aandacht voor zijn eigen kunnen. In week 1 tot 3 van elk blok ligt de nadruk op preventief werken en differentiëren. Week 4 reserveert Zie zo Taal voor evaluatie en remediëring. op verkenning

uitleg

Zie zo Taal cultuur blok 8 | Oefenen technisch lezen Lezertje Lol aan de slag

terugkijken Oefenen maar…

Je drukt je elke dag uit: mondeling, op papier, via je lichaamstaal… Op welke manier je dat doet? Dat hangt af van: de andere persoon wat je wilt bereiken de tijd die je hebt hoe je je voelt en nog veel andere dingen… Daarom ga je soms dingen anders zeggen, schrijven, vragen… Je gaat andere woorden gebruiken. Of je gaat iets nog eens uitleggen, maar toch net een beetje anders.

Hoe pakken we het zorgtraject aan in Zie zo Taal? • Preventief differentiëren: je krijgt voor elk domein, aan het begin van elk blok observatie- en reflectietips. Zo kun je al vroeg anticiperen op mogelijke struikelblokken bij leerlingen. • Differentiatie is verweven in alle basislessen (week 1 tot 3 van een blok) via diverse werkvormen. Leerlingen werken individueel, samen of begeleid.

echt

honderdvijftig

parkeerplaatsen

kuch

politie

klank

ontbijtborden

vocht

spleet

bonkt

boterhamdoos

dacht

lucht

sproet

waarschuwingsbord

prestatie

oversteekplaats

streek

onderhouden

repetitie

attentie

werkt

foutparkeerders

garantie

knarst

hoofdrekenen

invitatie

kocht

uitleg

aan de slag

terugkijken

ondersteboven tafellaken

2

Je bent in de muziekwinkel en je wilt drumstokjes. Maar je bent vergeten hoe die dingen heten. Hoe leg je het uit? Iemand zette de bloempotten op een andere plek. Oefen het gesprek met je buur: jij en de verkoper van de muziekwinkel. Daarvan was ik helemaal ondersteboven.

3

Je krijgt je zin niet. Je mama wilt niet met jou naar het circus. Toch wil je heel graag gaan. Wat doe je? Oefen het gesprek met je buur: jij en mama.

4-8

Ik kon de reservesleutel van het huis niet meer vinden. Daarom moest ik de bel wel duizendmaal laten rinkelen. Gelukkig kwam opa uiteindelijk snel de deur openen!

Maak de opdrachten in je werkboek.

• De zelfevaluatie bij elke toets is een mogelijk vertrekpunt voor persoonlijke remediëring.

Hoe zeg je de volgende zinnen vriendelijk of beleefd? Oefen met je buur.

• Technisch lezen op verschillende niveaus • Leerjaar 2 - 3 niveaus • Leerjaar 3 - 2 niveaus • Vanaf leerjaar 4 - evolutie naar vloeiend lezen

Aan je klasgenoot: je heb

aakt.

t een slechte toets gem

Aan je vriend(in), je mama, je zus…: Ik vind je nieuwe kapsel heel lelijk . Aan een andere speler: Je bent niet goed genoeg voor deze voetbalploeg.

• Een gebruiksvriendelijk registratiesysteem voor alle domeinen is het uitgangspunt voor continue zorg.

Uit Zie zo Taal 2, kopieermap Verrijkingsopdracht ZzT_TB_2.indb 119

16

handdoekenrek

stinkt

minst

op verkenning

• Elke les bevat een verrijkingsopdracht.

118

plank

© Uitgeverij Zwijsen BE 2013

119 119

Uit Zie zo Taal 2, kopieermap Remediëringsopdracht 22/11/13 18:20

Dit blad hoort bij Zie zo Taal, leerjaar 2, blok 8

269


Evaluatie en remediëring Wil je als leerkracht ook voldoende tijd en ruimte om elke leerling op het goede taalspoor te houden? Dan kies je voor brede evaluatie.

Hoe pakken we het aan in Zie zo Taal? Evaluatie • Een schriftelijke toets per domein bij elk blok, ook voor spreken/luisteren • Toetsing van de leerstof op een voor de leerling herkenbare manier • Mogelijkheid tot zelfevaluatie, inzetbaar bij remediëring • Observatie- en reflectietips voor elk domein bij elk blok • Een gebruiksvriendelijk registratiesysteem voor alle domeinen

Remediëring, oefening, verrijking Op basis van de toetsresultaten kiest de leerkracht voor remediëring, oefening of verrijking. Per domein zijn daarvoor oefeningen beschikbaar in de kopieermap ‘evaluatie & remediëring’. • Remediëring: begeleid • Oefening: individueel of in duo • Verrijking: individueel of in duo Alle domeinen worden schriftelijk geremedieerd, behalve spreken en luisteren. Leerlingen moeten het echt ‘doen’. Uit Zie zo Taal 2, kopieermap Zelfevaluatie

17


Spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6 Kinderen leren vaardig spellen aan de hand van strategieën. Uitgekiende stappenplannen ondersteunen hun leerproces. Resultaat: zelfredzame spellers!

Zie zo Spelling • • • •

Een volledige spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6 Samen of apart te gebruiken met Zie zo Taal Dezelfde structuur als Zie zo Taal Integratie met lezen, schrijven, woordenschat en taalbeschouwing

Structuur van de methode Elk leerjaar telt 8 blokken. Een blok bestaat uit lesmateriaal voor vier weken. Per les komt 1 spelprobleem aan bod. Alle lessen hebben dezelfde structuur.

Opbouw van een blok Leerjaar 2

18

Aantal lestijden per week Leerjaar 3, 4, 5 en 6

Domein

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

week 1

25’ basisles 25’ basisles 25’ herhalingsles

25’ basisles 25’ basisles

Spelling

1,5

1

1

1

1

week 2

25’ basisles 25’ basisles 25’ herhalingsles

25’ basisles 25’ basisles

week 3

25’ basisles 25’ basisles 25’ toepassingsles

25’ basisles 25’ herhalingsles

week 4

25’ signaaldictee 25’ oefening, remediëring en verrijking 25’ controledictee

50’ dictee en verbetering

Opbouw van een les Oog voor een heldere structuur en een aantrekkelijke vormgeving in het werkboek: • Opbouw van elke les volgens dezelfde structuur: op verkenning - uitleg - aan de slag - terugkijken • Picto’s maken alles duidelijk en laten zelfstandig werken toe. • Formulering van de lesdoelstellingen op leerlingniveau


Didactisch concept

Hoe pakken we het zorgtraject aan in Zie zo Spelling?

In Zie zo Spelling is de basisregel ‘Wat hoor je?’ Zo maak je van je leerlingen vaardige spellers.

• Differentiatie is verweven in alle basislessen (week 1 tot 3 van een blok) via diverse werkvormen. Leerlingen werken individueel, samen of begeleid.

Je leerlingen leren de volgende strategieën:

• Elke les bevat een verrijkingsopdracht.

• • • •

• De zelfevaluatie bij elke toets is een mogelijk vertrekpunt voor persoonlijke remediëring.

Hoorspoor: klankstrategie voor hoorwoorden Weetspoor: woordbeeldstrategie voor weetwoorden Regelspoor: regelstrategie voor regelwoorden Werkwoordspelling (tegenwoordige tijd – verleden tijd – voltooid deelwoord)

• Uitgekiende remediëringsoefeningen per spelprobleem na het afnemen van de dictees tijdens de evaluatieweek (week 4 van een blok). • Een gebruiksvriendelijk registratiesysteem voor alle domeinen is het uitgangspunt voor continue zorg.

! hoorwoorden

regelwoorden

Evaluatie & remediëring weetwoorden

werkwoorden

Uitlegkaarten voor elke leerling (opzoekboek): Elke leerling beschikt over een overzichtelijk opzoekboekje waarin spelproblemen stap voor stap aangepakt worden. Een handig hulpmiddel om een strategie concreet te maken. Inhoud: • Strategie • Woorden van de week: komen terug in de oefeningen • Extra woorden: andere voorbeelden rond hetzelfde spelprobleem

Hoorwoorden Veel woorden zijn hoorwoorden. Zeg je een woord? Dan hoor je klanken. Bij de klanken passen letters. Die schrijf je op.

/roos/

1. Zeg het woord in je hoofd. /r/ /oo/ /s/

Hoorwoorden 1. 2. 3. 4.

Zeg het woord in je hoofd. Hak het woord in klanken. Schrijf de letters bij de klanken op. Controleer het woord.

• • • •

Elke les bevat een verrijkingsopdracht. Elk blok bevat minstens één woorden- en zinnendictee. Verrijkingsopdrachten die inzetbaar zijn bij elke les. In de kopieermap ‘Evaluatie en remediëring’ vind je dictees, registratieformulieren en remediëringsopdrachten.

Zie zo Spelling voorziet woorden- en zinnendictees tot in het zesde leerjaar. Voor elk spelprobleem zijn er aparte remediëringsoefeningen.

woorden van de week de aap de boog de brief de bril Ik speel. klaar extra woorden

2. Hak het woord in klanken.

de kop de kraag het dier het haar het stuur

ook op snel stil

3. Schrijf de letters bij de klanken op.

oorwoorden|1 ZzS_Uitlegkaarten_Lj2.indd 1

11/25/2013 3:30:57 PM

19


Je kunt niet zonder! Dé complete taal- en spellingmethode voor leerjaar 2 tot 6 … want taal ZIE je overal … want taal gebruik je overal … want taal doe je ZO graag!

www.ziezotaal.be Toelichting op school? Onze regioverantwoordelijken komen Zie zo Taal/Zie zo Spelling graag bij jou op school voorstellen. • Evelyn Vernimmen - regioverantwoordelijke Oost- en West-Vlaanderen gsm 0473 360 221 - evelyn.vernimmen@uitgeverijzwijsen.be • Annouk Thijs - regioverantwoordelijke Vlaams-Brabant (incl. Brussel), Limburg en alle immersiescholen gsm 0474 680 102 - annouk.thijs@uitgeverijzwijsen.be • Katleen Ledent - regioverantwoordelijke Waasland, Antwerpen en Limburg gsm 0478 609 759 - katleen.ledent@uitgeverijzwijsen.be Een ter inzagepakket bij jou op school? Dat kan! Gratis en volledig vrijblijvend! Vraag je ter inzagepakket nu aan via www.ziezotaal.be.

Nassaustraat 37-41 – 2000 Antwerpen – Tel. 03 205 94 94 – Fax 03 205 94 99 – info@uitgeverijzwijsen.be – www.uitgeverijzwijsen.be

Zie zo Taal / Zie zo Spelling Folder  
Zie zo Taal / Zie zo Spelling Folder