Page 1


kleuren

lezen rekenen schrijven puzzelen kleuren Beste ouder, Dit schooljaar gaat je kind weer een heleboel nieuwe dingen leren. Rompompom, het kleuterblad voor kinderen in de 2de & 3de kleuterklas, helpt daarbij. Het sluit 100% aan bij school. Met ieder nummer oefent je kind een andere vaardigheid van school: taal, motoriek, tekenen, rekenen en sociale vaardigheden. Zo ervaar je als ouder precies wat je kleuter al kan.

Hoi, ik ben Pompom. Je komt mij overal tegen in dit blad. En misschien ook wel bij jou op school.

Voor kinderen die een stapje meer kunnen maken, biedt Rompompom ook volop uitdaging. In een speciaal pluskatern kunnen zij naar hartenlust oefenen met letters en sommetjes. Veel plezier met Rompompom!

Voor € 29,50ontvang je het blad 10 keer.

Waarom Rompompom?

Bestel op uitgeverijzwijsen.be/abonnementen Het abonnement stopt automatisch!

Rompompom gebruikt dezelfde pictogrammen als de leesmethode op school. De kinderen raken er zo dus al vertrouwd mee.

• Iedere maand ontvangt je kind zijn eigen tijdschrift. • Je kind kan spelenderwijs aan de slag. • Volgt de leerlijnen van school: taal, rekenen, schrijven • wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. • Sluit aan bij Dag Loeloe! & Dag Pompom! • Met de letters van school. • Aanbevolen door leerkrachten. • Na één schooljaar stopt het abonnement automatisch.

2

schrijf

kleur

verbind

omcirkel

luister

tel

knutsel

lees

praat

spel

rompompom

alle oplossingen staan op bladzijde 34

rompompom

3


kleuren

lezen rekenen schrijven puzzelen kleuren Beste ouder, Dit schooljaar gaat je kind weer een heleboel nieuwe dingen leren. Rompompom, het kleuterblad voor kinderen in de 2de & 3de kleuterklas, helpt daarbij. Het sluit 100% aan bij school. Met ieder nummer oefent je kind een andere vaardigheid van school: taal, motoriek, tekenen, rekenen en sociale vaardigheden. Zo ervaar je als ouder precies wat je kleuter al kan.

Hoi, ik ben Pompom. Je komt mij overal tegen in dit blad. En misschien ook wel bij jou op school.

Voor kinderen die een stapje meer kunnen maken, biedt Rompompom ook volop uitdaging. In een speciaal pluskatern kunnen zij naar hartenlust oefenen met letters en sommetjes. Veel plezier met Rompompom!

Voor € 29,50ontvang je het blad 10 keer.

Waarom Rompompom?

Bestel op uitgeverijzwijsen.be/abonnementen Het abonnement stopt automatisch!

Rompompom gebruikt dezelfde pictogrammen als de leesmethode op school. De kinderen raken er zo dus al vertrouwd mee.

• Iedere maand ontvangt je kind zijn eigen tijdschrift. • Je kind kan spelenderwijs aan de slag. • Volgt de leerlijnen van school: taal, rekenen, schrijven • wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. • Sluit aan bij Dag Loeloe! & Dag Pompom! • Met de letters van school. • Aanbevolen door leerkrachten. • Na één schooljaar stopt het abonnement automatisch.

2

schrijf

kleur

verbind

omcirkel

luister

tel

knutsel

lees

praat

spel

rompompom

alle oplossingen staan op bladzijde 34

rompompom

3


een verhaal van Elle van Lieshout en Erik van Os

Knuffels

‘Bedankt, maar hij hoeft geen lieve beer. Hij wil, geloof ik, een stoere knuffel.’ De vrouw achter het kraampje lacht. ‘Tja, kleine kinderen worden groot!’

‘Oma, ik heb een nieuwe knuffel nodig,’ zegt Pompom. ‘O,’ zegt oma. ‘En Pompoentje dan? Je slaapt toch altijd met jouw lieve Pompoentje?’ Pompom knikt. ‘Ja, maar die kan ik niet gebruiken. Pompoentje is veel te lief. Dat is geen wild beest. De knuffel moet echt lijken.’ Oma snapt het niet helemaal, maar ja, misschien wordt Pompom te groot voor Pompoentje. Misschien wordt het tijd voor een stoerdere knuffel. ‘Zullen we dan samen naar de rommelmarkt gaan in het dorp?’ vraagt oma. ‘Daar zijn vaak veel knuffels te koop.’ Oma en Pompom zien wel honderd knuffels op de rommelmarkt. Allemaal schatjes: donzige hondjes, roze poesjes, blauwe beertjes en oranje leeuwtjes. Maar geen enkele knuffel lijkt op een echt wild beest. Oma zoekt de zoveelste beer uit, een bruine met een rood geruit jasje aan en een bloemetjespet op. ‘Deze is lief, Pompom!’ ‘Ik wil geen lieve. Ik moet een echte,’ zegt Pompom. ‘Echte beren hebben geen kleren aan.’ Oma zet de bruine beer maar weer terug, tussen een oude kandelaar, een theekopje met roosjes erop en een puzzel van

4

rompompom

Eindelijk, bij het een na laatste kraampje, ziet Pompom een tijger. ‘Die wil ik, oma!’ roept hij. Oma vindt het maar een eng beest. Het lijkt net een echte tijger. ‘Zou je dat nu wel doen?’ vraagt ze voorzichtig. Oma vindt het niet zo’n goed idee, want Pompom moet er natuurlijk wel mee durven slapen. ‘Deze is precies goed,’ zegt Pompom blij. ‘Vooruit dan.’ Oma pakt haar portemonnee en geeft het meisje achter de kraam een euro. ‘Hier heb ik ook nog een krokodil,’ zegt het meisje. ‘Die mag je er voor vijftig cent bij hebben.’ Pompom straalt. ‘Ja! Die wil ik ook.’ Oma vindt de krokodil eigenlijk veel te groot, veel te eng en veel te echt. Maar ja, als Pompom hem zó graag wil … Met een tijger en een krokodil in de rugzak lopen oma en Pompom naar huis. duizend stukjes. ‘Neem mee, neem mee!’ zegt de vrouw achter het kraampje. ‘Gratis en voor niks.’ Maar Pompom schudt zijn hoofd en loopt verder naar het volgende kraampje. Oma haalt haar schouders op.

’s Avonds, als Pompom naar bed gaat, pakt oma het boek van Haas en Hazeltje. ‘Of is dat verhaal te lief voor jou?’ vraagt oma. ‘Wil je liever een eng verhaal?’ Hoezo? Hoe komt oma daar nu bij! Een eng verhaal? Dan kan Pompom niet

slapen. Dat weet oma toch wel! Pompom slaat het boek open en begint zelf te lezen. Hij kent bijna het hele verhaal van Haas en Hazeltje uit zijn hoofd. Als het boek uit is, geeft oma Pompom een kus. ‘Och, Pompom,’ zegt ze. ‘We zijn je nieuwe knuffels vergeten. Ik zal ze even halen, dan kunnen ze lekker in jouw bed slapen.’ ‘Nee!’ roept Pompom. ‘Ik ga toch zeker niet met een tijger naar bed. Heb je wel gezien hoe eng die kijkt, oma? Het is net een echte. En die enge krokodil moet ook in mijn rugzak blijven.’ Pompom moet er niet aan denken! Hij pakt Pompoentje stevig vast en geeft haar een kus. ‘Doe jij de rits van mijn rugzak goed dicht, oma? Anders ontsnappen de tijger en de krokodil vannacht en dan komen ze toch stiekem naar mijn bed.’ ‘O, je slaapt dus toch liever met Pompoentje?’ Oma snapt er niets meer van. ‘Maar je wilde toch een stoerdere knuffel? Je moest toch zo nodig een wild dier hebben?’ ‘Ja,’ zegt Pompom, ‘maar niet om mee te slápen! Morgen neem ik de wilde dieren mee naar school! Dat moet van de juf. En dan gaan we een dierentuin maken. Een echte!’

rompompom

5


een verhaal van Elle van Lieshout en Erik van Os

Knuffels

‘Bedankt, maar hij hoeft geen lieve beer. Hij wil, geloof ik, een stoere knuffel.’ De vrouw achter het kraampje lacht. ‘Tja, kleine kinderen worden groot!’

‘Oma, ik heb een nieuwe knuffel nodig,’ zegt Pompom. ‘O,’ zegt oma. ‘En Pompoentje dan? Je slaapt toch altijd met jouw lieve Pompoentje?’ Pompom knikt. ‘Ja, maar die kan ik niet gebruiken. Pompoentje is veel te lief. Dat is geen wild beest. De knuffel moet echt lijken.’ Oma snapt het niet helemaal, maar ja, misschien wordt Pompom te groot voor Pompoentje. Misschien wordt het tijd voor een stoerdere knuffel. ‘Zullen we dan samen naar de rommelmarkt gaan in het dorp?’ vraagt oma. ‘Daar zijn vaak veel knuffels te koop.’ Oma en Pompom zien wel honderd knuffels op de rommelmarkt. Allemaal schatjes: donzige hondjes, roze poesjes, blauwe beertjes en oranje leeuwtjes. Maar geen enkele knuffel lijkt op een echt wild beest. Oma zoekt de zoveelste beer uit, een bruine met een rood geruit jasje aan en een bloemetjespet op. ‘Deze is lief, Pompom!’ ‘Ik wil geen lieve. Ik moet een echte,’ zegt Pompom. ‘Echte beren hebben geen kleren aan.’ Oma zet de bruine beer maar weer terug, tussen een oude kandelaar, een theekopje met roosjes erop en een puzzel van

4

rompompom

Eindelijk, bij het een na laatste kraampje, ziet Pompom een tijger. ‘Die wil ik, oma!’ roept hij. Oma vindt het maar een eng beest. Het lijkt net een echte tijger. ‘Zou je dat nu wel doen?’ vraagt ze voorzichtig. Oma vindt het niet zo’n goed idee, want Pompom moet er natuurlijk wel mee durven slapen. ‘Deze is precies goed,’ zegt Pompom blij. ‘Vooruit dan.’ Oma pakt haar portemonnee en geeft het meisje achter de kraam een euro. ‘Hier heb ik ook nog een krokodil,’ zegt het meisje. ‘Die mag je er voor vijftig cent bij hebben.’ Pompom straalt. ‘Ja! Die wil ik ook.’ Oma vindt de krokodil eigenlijk veel te groot, veel te eng en veel te echt. Maar ja, als Pompom hem zó graag wil … Met een tijger en een krokodil in de rugzak lopen oma en Pompom naar huis. duizend stukjes. ‘Neem mee, neem mee!’ zegt de vrouw achter het kraampje. ‘Gratis en voor niks.’ Maar Pompom schudt zijn hoofd en loopt verder naar het volgende kraampje. Oma haalt haar schouders op.

’s Avonds, als Pompom naar bed gaat, pakt oma het boek van Haas en Hazeltje. ‘Of is dat verhaal te lief voor jou?’ vraagt oma. ‘Wil je liever een eng verhaal?’ Hoezo? Hoe komt oma daar nu bij! Een eng verhaal? Dan kan Pompom niet

slapen. Dat weet oma toch wel! Pompom slaat het boek open en begint zelf te lezen. Hij kent bijna het hele verhaal van Haas en Hazeltje uit zijn hoofd. Als het boek uit is, geeft oma Pompom een kus. ‘Och, Pompom,’ zegt ze. ‘We zijn je nieuwe knuffels vergeten. Ik zal ze even halen, dan kunnen ze lekker in jouw bed slapen.’ ‘Nee!’ roept Pompom. ‘Ik ga toch zeker niet met een tijger naar bed. Heb je wel gezien hoe eng die kijkt, oma? Het is net een echte. En die enge krokodil moet ook in mijn rugzak blijven.’ Pompom moet er niet aan denken! Hij pakt Pompoentje stevig vast en geeft haar een kus. ‘Doe jij de rits van mijn rugzak goed dicht, oma? Anders ontsnappen de tijger en de krokodil vannacht en dan komen ze toch stiekem naar mijn bed.’ ‘O, je slaapt dus toch liever met Pompoentje?’ Oma snapt er niets meer van. ‘Maar je wilde toch een stoerdere knuffel? Je moest toch zo nodig een wild dier hebben?’ ‘Ja,’ zegt Pompom, ‘maar niet om mee te slápen! Morgen neem ik de wilde dieren mee naar school! Dat moet van de juf. En dan gaan we een dierentuin maken. Een echte!’

rompompom

5


o o

o o oo o o kleur en zeg de letter o.

o

waar zie en hoor je o? bus bos bot

hok sok

waar hoor je o?

bek

rok

sik bok 6

rompompom

kop

kip rompompom

7


o o

o o oo o o kleur en zeg de letter o.

o

waar zie en hoor je o? bus bos bot

hok sok

waar hoor je o?

bek

rok

sik bok 6

rompompom

kop

kip rompompom

7


en nu met klei

teken zelf pompom

1

8

rompompom

2

3

4

p om p om rompompom

9


en nu met klei

teken zelf pompom

1

8

rompompom

2

3

4

p om p om rompompom

9


a

kleur en zeg de letter a.

a

a

a

a a

a

10 rompompom

waar hoor je a?

a

a

a

a

a

zet een rondje om kar.

kar

kaas

baas

bas vaas kar

mam ham

pap kar

mak rompompom

11


a

kleur en zeg de letter a.

a

a

a

a a

a

10 rompompom

waar hoor je a?

a

a

a

a

a

zet een rondje om kar.

kar

kaas

baas

bas vaas kar

mam ham

pap kar

mak rompompom

11


10 x anders

volg de weg.

vul in in elk vakje, in elke kolom en in elke rij mogen de kleuren maar ĂŠĂŠn keer voorkomen.

lukt deze ook?

12 rompompom

rompompom

13


10 x anders

volg de weg.

vul in in elk vakje, in elke kolom en in elke rij mogen de kleuren maar ĂŠĂŠn keer voorkomen.

lukt deze ook?

12 rompompom

rompompom

13


welke letters ken jij al? kleur en versier de letters.

14 rompompom


welke letters ken jij al? kleur en versier de letters.

14 rompompom


dierenpuzzel intro

rompompom

19


dierenpuzzel intro

rompompom

19


Binnenkort meer! Blijf op de hoogte via:

www.rompompom.be Abonnement - 2 mogelijkheden:

€ 29,50 voor 10 nummers € 32,00 voor 10 nummers + Rompompom doeblok

Knippen, kleuren, plakken (verzending vóór de kerstvakantie)

Rompompom tijdschrift 2018-19 / inkijkexemplaar  

Superleuk tijdschrift voor kleuters uit de 2de en 3de kleuterklas Neem je een abonnement op Rompompom? Dan krijgen je kleuters iedere maand...

Rompompom tijdschrift 2018-19 / inkijkexemplaar  

Superleuk tijdschrift voor kleuters uit de 2de en 3de kleuterklas Neem je een abonnement op Rompompom? Dan krijgen je kleuters iedere maand...