{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

DE WOLDEN

“Samen halen we het beste uit ieder kind”

jaargang 3 | najaar 2019 ‘T WHEEMHUUS GEZONDHEIDSCENTRUM ZUIDWOLDE I HULS MAKELAARDIJ I HUBO ZUIDWOLDE JWM FISCAAL ADVIES EN ADMINISTRATIE I VELDSINK REGIOBANK


KASTEN OP MAAT

*

Scan deze code met je mobiel en neem de bon mee naar de winkel Geldig t/m dinsdag 31 dec 2019. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Meten, maken en monteren aan huis

DEUREN Hubo Zuidwolde Nijverheidsweg 44 - 7921 JJ Zuidwolde 0528 - 374030 - zuidwolde@hubo.nl

RAAMDECORATIE


‘Sport en Business’

D

at (top)sport gedragen wordt door de business, dat is één ding wat zeker is! Zonder bedrijven die sportievelingen ondersteunen zal je nooit TOPSPORTERS kunnen opleiden. Bedrijven zijn nodig voor sponsoring op wat voor manier dan ook... Soms beseffen we dat te weinig. Elke keer wil ik er weer voor zorgen dat deze, vaak lokale, ondernemers bij u ‘in the picture’ komen! Zonder hen kunnen onze kinderen, die hun dromen willen najagen in een bepaalde sportcategorie, dat niet bereiken. Wij hebben ze nodig en zij hebben u ook nodig...

Angela Scholtus Zelf ben ik een persoon dat altijd een positieve draai geeft aan negatieve situaties. Omdenken heet dat tegenwoordig. Dit wil ik ook doorgeven aan de mensen om mij heen. Door een lifestyle magazine huis-aan-huis aan te bieden in combinatie met lifestyle evenementen en netwerkborrels, wil ik de gunfactor van de consument naar ondernemers vergroten en zeker ook van ondernemer naar ondernemer. Samen sta je sterk, samen bereik je meer.

Wat een geweldige ervaring was het weer en ik blijf het herhalen: er zijn ongelofelijk veel toffe ondernemers in de regio! Soms weten we dat niet eens. En in sport zijn we vaak met deze bedrijven verbonden. Probeer hiervan bewust te zijn en denk na over waar je koopt. Versterk elkaar waar je kan. Zie concurrentie niet als een vervelende ‘sta-in-de-weg’ maar als een uitdaging om jezelf scherp te houden. Gun elkaar handel en vul elkaar aan waar nodig. Mede door de ondernemers in dit blad mag ik u weer een prachtige Trots op De Wolden presenteren! Heel veel leesplezier gewenst! Ik koop lokaal, waar koop jij? Angela Scholtus

www.trotsopmagazine.nl en volg ons op

www.facebook.com/TOPdeWolden

Trots op De Wolden

3


Weer de hoogste waardering! Klanten geven ons deze cijfers:

Internet en Mobiel Bankieren

8,7

Algemeen

9,3

Service

8,8

Bron: Consumentenbond juni 2019 Veldsink De Wolden De Wijk

Dorpsstraat 72a 7957 AW De Wijk T 0522-476780 E particulier@dewijk.veldsink.nl I www.veldsink.nl

Veldsink De Wolden Ruinen

Westerstraat 54 7963 BD Ruinen Dr. T 0522-472528 E particulier@ruinen.veldsink.nl I www.veldsink.nl

Uw bank dichtbij.

Veldsink De Wolden Zuidwolde

Hoofdstraat 59 7921 AC Zuidwolde Dr T 0528-370592 E particulier@zuidwolde.veldsink.nl I www.veldsink.nl


etsgooh ed r !gniredraa

Inhoud

42

14

Bij Henk Kelly loopt de klant gewoon door de werkplaats

24

8,8 Trots op De Wolden is een uitgave van Uitgeverij: Uitgeverij Trots op Kolderveen 11, 7948 NG Nijeveen www.trotsopmagazine.nl dewolden@uitgeverijtrotsop.nl Fotografie: In beeld met Rianne, Sisu fotografie Omslagfoto: In beeld met Rianne Tekst: Astrid Mensink, Erik Driessen, Erik Riemens, Joyce Smits Acquisitie: Angela Scholtus Bladmanagement: Angela Scholtus Vormgeving: Comceptum Drukwerk: Bariet Ten Brink Oplage: 11.000 huis-aan-huis

neemeglA

3,9

MIRJAM IJLENHAVE ‘t Wheemhuus gezondheidscentrum Zuidwolde

ecivreS

colofon

Veldsink Regiobank neveg ‘WIJ netKENNEN nalK AL ONZE :srefjic ezed sno KLANTEN BIJ NAAM’

Ruinerwold

22 Garage Burgwal, heeft alles in huis 32 Ondanks mijn ziekte toch gestart

De Wolden

met een eigen bedrijf

36 Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe 48 Hoveniersbedrijf Martijn Buld

6 TrEF Onderwijs

40 Stichting Duofietsen 42 Veldsink Regiobank

Zuidwolde

12 Het Ontbijt met familie Huisman 18 Hubo Zuidwolde helpt

De Wijk

24 ‘t Wheemhuus gezondheidscentrum

20 Huls, de Makelaar die hardloopt

Zuidwolde 34 Autobedrijf Vieto

9102 inuj dnobnetnemusno 30 Oprechte aandacht voor verbetering

van haar & huid

38 Lavital, bedden voor lichaam en milieu

46 Gerda Habes 50 Bloemboetiek Jarina

Alle teksten en illustraties zijn copyright 2019 Uitgeverij Trots op. Alle rechten voorbehouden. Overname van delen uit de magazine is niet toegestaan. kIndien nisdleV van toepassing berust het auteursrecht edlowdiuZ nedloW eD van de aangeboden informatie bij de 95 taartsdfooH rechthebbende pagina’s. Dit geldt ook rD edlowdiuZ CA 1297 voor alle gebruikte handelsmerken en 295073-8250 T logo’s. Alle afbeeldingen en teksten ln.knisdle v.edbeschermd lowdiu z@ reiluen cizijn trap E worden door copyright .knisofdUitgeverij lev.www I eigendom van deln fotograaf Trots op.

knisdleV neniuR nedloW eD

45 taartsretseW .rD neniuR DB 3697 825274-2250 T ln.knisdlev.neniur@reilucitrap E ln.knisdlev.www I

knisdleV kjiW eD nedloW eD

a27 taartssproD kjiW eD WA 7597 087674-2250 T ln.knisdlev.kjiwed@reilucitrap E ln.knisdlev.www I

46

“Roeien met de riemen die je hebt”

.jibthcid knab Trots op De Wolden

5


TrEf Onderwijs

‘SAMEN HALEN WE HET BESTE UIT IEDER KIND’

6


Ieder kind verdient goed onderwijs en een fijne tijd op een basisschool om de hoek. TrEf Onderwijs maakt zich dan ook sterk voor de oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs in Zuid West Drenthe. De acht basisscholen die onder TrEf vallen, bereiden kinderen voor op een betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en morgen. Met onderwijs gericht op de brede, totale ontwikkeling van het kind. Ieder kind is van waarde en mag ervaren dat het er toe doet. De basisscholen in Diever, Koekange, Nijensleek, Nijeveen, Pesse, Ruinerwold, Dwingeloo en Zuidwolde ervaren iedere dag de voordelen van het samenwerken binnen TrEf. “Het heeft ons de mogelijkheid geboden om letterlijk meer ruimte voor de kinderen te creëren”, vertelt Anne van de Giessen, directeur van De Heidevlinder in Zuidwolde. “Door de onder- en bovenbouw over twee, door een sportief schoolplein gescheiden gebouwen te spreiden, zijn er geen belemmeringen meer om de kinderen ook buiten de muren van het lokaal zelfstandig of in groepjes te laten werken.”

“Ieder kind is van waarde en mag ervaren dat het er toe doet” Toekomstige vaardigheden Goed onderwijs heeft oog voor de toekomst en dus werken de basisscholen van TrEf heel bewust aan de vaardigheden van de 21e eeuw. Naast creativiteit, samenwerken en zelfsturing is dat digitalisering. “Voor dit alles worden materialen beschikbaar gesteld door TrEf”, aldus Jaap Veltman, directeur van zowel de Prins Johan Frisoschool in Koekange als De Arendsvleugel in Ruinerwold. “Zo is er op deze twee scholen een iPad of computer voor de groepen 1 tot en met 4 en hebben vanaf groep 5 alle kinderen een eigen laptop. De kinderen zijn heel bedreven en vinden het echt prachtig mooi. Zo halen we samen het beste uit ieder kind.”

TrEf Onderwijs Leonard Springerlaan 39, 7941 GX Meppel 0521 342 086 I info@TrEfonderwijs.nl I www.TrEfonderwijs.nl

Trots op De Wolden

7


‘IEDER KIND LEKKER IN Z’N VEL’ De Prins Johan Frisoschool is een echte plattelandsschool met rond de 55 kinderen verdeeld over vier gecombineerde groepen. “Iedere groep telt elf tot vijftien kinderen”, vertelt Jaap Veltman, directeur van ook De Arendsvleugel. “In die kleine groepen profiteren de kinderen van structuur, rust en aandacht. Bovendien dragen wij het vignet ‘gezonde school’ en dat beTrEft niet alleen de fruitweken en gezonde traktaties, maar ook sport en welbevinden. Ons steven is ieder kind lekker in z’n vel.”

Ook met de Kanjertraining draagt de Prins Johan Frisoschool positief bij aan het welbevinden van de kinderen. “Deze training bevordert het onderling vertrouwen door als groep verbindende spelletjes te doen en heldere afspraken te maken. Op onze Startavond spelen kinderen en hun ouders samen binnen en buiten de school aan de hand van een thema. Dit jaar was het een wereldreis met doe-opdrachten uit een tiental landen. Ook organiseren wij ieder jaar een informatieavond voor ouders waar zij de lesmethodes en het werk van de eerste weken kunnen bekijken. Die binding met ouders vinden wij heel belangrijk.”

Prins Johan Frisoschool Prinses Christinalaan 8, Koekange 0522 451 384 I www.johanfrisoschool.nl

8

Goed onderwijs Met de digitalisering kwamen ook de nieuwe lesmethodes als Snappet voor rekenen. “Na uitleg van de leerkracht maken kinderen de sommen op hun laptop. Zij zien direct het resultaat om vervolgens voor een herhaling of meer uitdaging te gaan. Voor de taallessen gebruiken wij STAAL, een sterke combinatie van spelling en grammatica. Muziekvereniging De Bergklanken leert alle kinderen in groep 4 blokfluiten en laat kinderen in groep 5 en 6 kennismaken met blaasinstrumenten. Na een paar maanden geven de leerlingen een klein concert voor een groot publiek. Deze afsluitende voorstelling doet iedereen goed.”

“In de kleine groepen profiteren de kinderen van structuur, rust en aandacht”


‘EEN FIJNE TIJD, DAAR DOEN WIJ HET VOOR’ “De kinderen uit groep 7-8 kijken unaniem terug op een fijne tijd”

De Arendsvleugel in Ruinerwold kent de laatste tijd een behoorlijke instroom. Deze christelijke basisschool ligt midden in het dorp en is nauw verbonden met de op steenworp afstand gelegen brede school. “We kunnen van alle faciliteiten gebruik maken”, vertelt Jaap Veltman, directeur van ook de Prins Johan Frisoschool. “En dus liggen de kinderopvang, het gymlokaal en kunstgrasveld allemaal op loopafstand en dat maakt onze school extra aantrekkelijk.” Aantrekkelijk is ook het gemengde team van De Arendsvleugel. Naast juffen zijn er ook meesters en dat ervaren veel kinderen (en hun ouders) als pluspunt. “Met de digitalisering zien wij de rol van de leerkracht wel veranderen. Neem onze adaptieve rekenmethode Wereld in Getallen. Gaan de kinderen in groep 4-5 na een instructie van de leerkracht nog op papier verder, vanaf groep 6 pakken de kinderen hun laptop om met het oog op hun eigen doelen na de basisstof met herhaling of juist meer uitdaging verder te gaan. Met een blokje op tafel geven zij aan een vraag te willen stellen.”

Fijne tijd De Arendsvleugel heeft ook veel aandacht voor creatieve activiteiten. “Na de Klankenkaravaan gaan wij dit jaar aan de slag met Le Carnaval des Animaux. Onder begeleiding van Scala maken kinderen zelf het decor en de maskers en leren zij de mooiste dansen.” Met KiVa steekt De Arendsvleugel veel energie in de groepsdynamiek. “Hoe vergroot je het vertrouwen en voorkom je dat iemand buiten de groep valt. Twee keer per jaar vullen de kinderen een vragenlijst in en iedere keer weer zien wij dat de kinderen uit groep 7-8 unaniem terugkijken op een fijne tijd en daar doen wij het voor.”

CBS De Arendsvleugel Bleekhof 2, 7961 AW Ruinerwold 0522 481 344 I www.dearendsvleugel.nl

Trots op De Wolden

9


Al meer dan 35 jaar dé specialist in

nachtruzzzzzz... Wij zijn de grootste slaapspecialist van Noord-Nederland. Bij ons kunt u voor alles op het gebied van slapen terecht. Met ruim 35 jaar ervaring in de woon- en slaapwereld en door grootschalige inkoop kunnen wij de beste kwaliteit voor de LAAGSTE prijzen van Nederland garanderen. Wij hebben drie winkels met in totaal meer dan 6000 m2 slaapkamerinrichting en bedtextiel.

ROGAT

SLAGHAREN

ZWOLLE

Industrieweg 11 T. 0522-440318

Coev.weg Noord 22 T. 0523-208006

Grote Voort 7 T. 038-2031047

WOE. T/M ZAT. GEOPEND, DONDERDAG KOOPAVOND

AL ONZE WINKELS ZIJN MEER DAN 1000 m2 GROOT!

JEHA dé Meubelconcurrent:

Toonaangevend in meubels sinds 1989

Veel eigen import dus nergens voordeliger!

Jeha is de grootste woninginrichter van Noord-Nederland en sinds 1989 zijn wij een begrip in de regio. Wij staan bekend om onze brede collectie meubelen en andere accessoires op het gebied van woninginrichting. Ons hoofdfiliaal in Slagharen heeft een oppervlakte van maar liefst 10.000 m2. In dit filiaal bevindt zich een grote woonafdeling, slaapafdeling, vloeren- en gordijnenafdeling. Daarnaast hebben wij een tweede filiaal in Zwolle. In deze winkel met een oppervlakte van meer dan 4.000 m2 bevindt zich een mooie woonen slaapafdeling.

Graag tot ziens!

Coevorderweg Noord 22 Slagharen - 0523-683330

WWW.JEHA.NL

woensdag 10.00 - 18.00 u. donderdag 10.00 - 21.00 u. vrijdag 10.00 - 18.00 u. zaterdag 10.00 - 17.00 u. maandag, dinsdag en ‘s avonds op afspraak geopend


‘PLEZIER IS DE BESTE BASIS OM TE LEREN’ Met zo’n 244 leerlingen is De Heidevlinder de grootste basisschool binnen TrEf. Of eigenlijk moeten we spreken van het kindcentrum, want op deze locatie zijn kinderen van nul tot twaalf jaar welkom. “Voor ouders is het ideaal om de kinderen naar één plek te brengen”, vertelt directeur Anne van de Giessen. “Ons stelt het in staat een doorgaande lijn te waarborgen en jongere kinderen te betrekken bij projecten waar het kan, zodat zij straks vol vertrouwen naar de basisschool gaan.”

De Heidevlinder kent een positief klimaat met ruimte voor de brede ontwikkeling van kinderen. “Bij ons staat niet alleen het leren centraal. Ook brengen wij kinderen in contact met sportieve, culturele en muzikale vaardigheden. Zo heeft muziek met ons koor en orkest een mooie plek in onze school gekregen en stimuleren wij sportieve activiteiten door als school aan toernooien mee te doen.” Ook digitalisering speelt een grote rol op De Heidevlinder, net als zelfstandigheid. “Naast instructies van de leraar leren kinderen ook zelf kennis te vergaren, keuzes te maken en taken te plannen.”

Veel plezier Als PBS-school staat De Heidevlinder voor positieve bekrachtiging van gewenst gedrag. “Wij leggen niet de nadruk op wat niet mag, maar geven aandacht aan hoe wij het wel doen. Dat doen wij onder andere door samen met kinderen en ouders onze christelijke verhalen en vieringen te beleven. Wij hechten veel waarde aan verantwoordelijkheid en wederzijds respect. En aan plezier, want dat is de beste basis om te leren.” De Heidevlinder is een school zonder drempels, waar iedereen gezien en gehoord wordt. “Samen creëren wij een school waar kinderen in al hun kwaliteiten groeien.”

CBS De Heidevlinder Heidelaan 1, 7921 EA Zuidwolde 0528 372 772 I www.dearendsvleugel.nl

Trots op De Wolden

11


12


Ontbijten doen wij allemaal. De één met alleen een kop koffie, de ander met echt alles erop en eraan. Wat voor een ontbijt ook, voor ons allemaal is het de start van weer een nieuwe dag. Een dag gevuld met werk, school, huishouden, sport of heel iets anders. Op een donderdagochtend rijdt Trots op De Wolden naar Zuidwolde om gezellig mee te ontbijten met de familie Huisman.

Al om 6.00 uur ging bij moeder Joy de wekker. Na een verkwikkende douche is zij als eerste beneden om ‘de bakjes’ te vullen. “Voor de kinderen smeer ik altijd twee boterhammen, vandaag één met boterhamworst en één met vruchtenhagel. Deze gaan samen met wat snoeptomaatjes in hun bakjes voor mee naar school. Nu voor ons zelf nog een paar boterhammen, maar dan met kipfilet. Ik weet dat sommige mensen dit de avond van te voren doen, maar wij houden van lekker vers.” Vierkante tafel Ondertussen is ook vader Marnix klaar met douchen en haalt hij dochter Isa-Liz (8) en zoon Mio-Lenn (bijna 6) uit bed. “Ze staan altijd redelijk goed op en beginnen zelf met wassen en aankleden. Waar nodig help ik ze handje en dan samen naar beneden.” In de modieus ingerichte woonkamer is de vierkante tafel al gedekt. Naast de borden van Marnix en Joy staat een glas jus d’orange, naast die van de kinderen een bekertje Yoki. “Voor hete koffie of thee hebben wij ’s ochtends geen tijd.” Echte kletskous Terwijl er smakelijk wordt gegeten, zit Mio-Lenn wat dromerig voor zich uit te staren. “Hij moet altijd rustig op gang komen, in tegenstelling tot zijn zus. Zij is direct honderd procent opgeladen en heeft altijd wel iets te vertellen.” Marnix heeft als eerste het ontbijt achter de kiezen en stapt om kwart over zeven in de auto. “Hij werkt bij Nijwa Groep in Zwolle en houdt zich als Partsmedewerker bezig met de onderdelen van Volvo Trucks en Renault Bedrijfswagens.” Rustige start Thuis ronden Joy en de kinderen snel het ontbijt af. Nog even tandenpoetsen en dan om vijf voor half acht op weg naar Kindcentrum De Heidevlinder, waar de opvang en basisschool

bij elkaar zitten. “Ze lopen altijd eerst naar de kast om er een boekje, puzzel of wat blokken uit te halen als rustige start van hun schooldag. Straks worden ze naar het schoolplein gebracht waar ze nog even met kinderen uit hun eigen klas kunnen spelen.” Fijne gedachte Dan geeft Joy haar kinderen een zoen om vervolgens zelf naar Hoogeveen te rijden. Daar staat zij als frontoffice medewerker van het Roelof van Echten College iedereen te woord die belt of aan de balie verschijnt. “Ik vind het dan een fijne gedachte dat mijn kinderen op één plek naar school en de opvang gaan. En om dan te zien dat zij het daar ook ontzettend naar hun zin hebben, maakt dat wij geen seconde spijt hebben van onze keuze voor De Heidevlinder.” Gezellige klas Ondertussen doet Mio-Lenn goed zijn best in groep 3 bij juf Maartje en juf Laura. “Voor hem begint nu alles, het leren lezen, schrijven en rekenen. Dat is soms best pittig, maar gelukkig zit hij in een gezellige klas.” Isa-Liz zit al weer in groep 5, waar juf Meta en Juf Berber de tafels blijven herhalen. “Zij leert nu ook blind typen en moet dit jaar voor het eerst een spreekbeurt doen. Best spannend, maar net als haar vriendinnetjes in de klas komt zij er wel.”

“VOOR HETE KOFFIE OF THEE HEBBEN WIJ ’S OCHTENDS GEEN TIJD”

Trots op De Wolden

13


Bij Autobedrijf Henk Kelly

LOOPT DE KLANT GEWOON DOOR DE WERKPLAATS

Wie kent Autobedrijf Henk Kelly nu niet? Als je Ruinen binnenkomt rijden, kan het niet missen. Gelegen op een A-locatie zie je het tankstation, de garage, werkplaats en het occassionplein waar zo’n veertig auto’s van allerlei merken op voorraad staan. Eigenaar Jeroen en zijn vrouw Marloes Kelly zijn er maar wat trots op.

14


A

utobedrijf Henk Kelly is een begrip in Ruinen en daarbuiten. Het garagebedrijf bestaat dit jaar maar liefst 50 jaar en dat werd afgelopen Pinksteren volop gevierd met aanbiedingen, een open huis en pinkstershow. Veel trouwe klanten kwamen langs voor een praatje en om een kijkje te nemen in de verbouwde en moderne werkplaats. Want duurzaamheid staat tegenwoordig centraal binnen het garagebedrijf. “We maken gebruik van een hybride warmtepomp, hebben vloerverwarming en ik heb honderdveertig zonnepanelen op het dak liggen. Het is overal geïsoleerd, er is Ledverlichting en we lopen niet meer rond met olie, maar dat gaat allemaal via de leidingen langs de muur. Eén druk op de knop en je hebt precies de hoeveelheid die je nodig bent.”

Volkstuintjes Jeroen (30), de middelste van drie zonen, stapte samen met zijn vrouw Marloes ruim zeven jaar geleden in het garagebedrijf. Sinds vorig jaar is hij officieel eigenaar van Autobedrijf Henk Kelly. “Mijn broer en broertje doen wat anders en hadden geen interesse om de zaak over te nemen. Nu ik er zo over nadenk… Ik ben nog nooit verhuisd, want ik woon hier mijn hele leven al.” Egbert en Fopkje Kelly begonnen in 1969 op de huidige locatie met reparatie en de verkoop van auto's. Zijn zoon Henk nam het bedrijf vervolgens over, samen met zijn vrouw Geke. Het garagebedrijf groeide en na de aankoop van de volkstuintjes, kwam de eerste uitbreiding. Jeroen liep er als kind vanzelfsprekend rond. “Ja het begon met wat auto’s wassen en een beetje sleutelen. Soms kocht ik een scooter of brommer. Die knapte ik dan op en verkocht ‘m ook weer. Dat werden er steeds meer. Ik vind de handel ook het mooiste aan mijn vak”, zegt hij met glimlach. “Soms verkoop ik een kleine auto voor een lage prijs. En dan weer een grote auto in een hogere prijsklasse. Dat is soms best schakelen, maar juist dat contact met verschillende mensen vind ik zo leuk aan mijn werk. We hebben geen receptie, dus de klanten lopen gewoon door de werkplaats. Dan hebben ze meteen contact met hun monteur. Dat laagdrempelige en ook die openheid als het bijvoorbeeld gaat om kosten van reparaties, vind ik zo belangrijk.”

Showroom “Ik heb ook goed contact met andere garagebedrijven en groothandels. Ik word vaak gevraagd om een bepaald type auto te zoeken voor een klant. Dan bel ik een handelaar op. Die weet dan precies wat ik zoek. Ook zoek ik heel veel op internet. Internet is onze showroom. Dat zoeken gaat eigenlijk altijd maar door. Zelfs als ik ’s avonds een keertje op de bank lig, ben ik eigenlijk nog met mijn werk bezig.” Natuurlijk doet Jeroen het allemaal niet alleen. Vader Henk werkt een aantal dagen in de week nog volledig mee als monteur in de werkplaats. Autobedrijf Henk Kelly heeft drie monteurs in dienst en een leerling-monteur loopt er stage. Ze zijn goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, want het onderhoud van auto’s wordt steeds complexer. Daarnaast zijn hybride en elektrische auto’s enorm in opkomst. Dat vraagt de nodige kennis van de medewerkers. “We zijn BOVAG-lid en sinds vorig jaar aangesloten bij Auto Excellent, de multimerken specialist. Zij kunnen ons eventueel helpen bij bepaalde reparaties, opleidingen, maar ook bij bijvoorbeeld marketing. Dat vind ik ook enorm belangrijk en ik ben veel bezig om mijn klantenkring steeds uit te breiden. Dat doe ik op allerlei manieren.”

Kalenders

“Laagdrempeligheid en openheid(..) vind ik belangrijk.”

“Zo konden klanten met ons 50-jarig bestaan een luchtballonvaart winnen”, zo gaat Jeroen verder. “En we hebben weleens een slipcursus en een helikoptervlucht weggeven. Vorig jaar heb ik kalenders laten maken. Iedereen kijkt tegenwoordig op zijn telefoon, maar je verbaast je hoeveel mensen toch graag zo’n kalender willen. Ik ben steeds bezig om meer te doen voor trouwe en nieuwe klanten. Onlangs hadden we leerlingen uit groep één van de school hier op bezoek. We hadden er een Kids Experience van gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat al die reclame – want dat is het toch – uiteindelijk werkt.”

Trots op De Wolden

15


“de autowasstraat gaat om half acht open en sluit automatisch om 21.00 uur”

Universeel autobedrijf Autobedrijf Henk Kelly heeft naast de garage, de werkplaats en het occassionplein, ook een loods op het terrein staan vol met zomer- en winterbanden. “De opslag voor klanten die hun auto bij ons in onderhoud hebben, is helemaal gratis.” Daarnaast beschikt het garagebedrijf ook over een tankstation en wasstraat. “Als je even gaat tanken, zijn er ook klanten die meteen hun auto laten wassen. En het werkt ook andersom. Je kunt dag en nacht tanken bij ons en de autowasstraat gaat om half acht open en sluit automatisch om 21.00 uur. Wat we ook hebben is dat leaserijders bij de pomp van ons tankstation, carwashtickets kunnen uitdraaien. Ook kunnen zijn met hun leasepas bij ons wassen.”

16


“Je kunt dag en nacht bij ons tanken” Tankstation Opa Egbert begon een Gulf tankstation, vader Henk had altijd Q8. De derde generatie is de samenwerking aangegaan met AVIA. Jeroen: “Dat houdt in voordelig, gemakkelijk en snel tanken. Bij ons kan dat 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Elke pomp heeft zijn eigen betalingssysteem, zodat de klant niet hoeft te wachten en snel weer verder kan.”

Wasstraat Wil je je auto ook ècht goed gewassen hebben? Dat kan ook bij Autobedrijf Henk Kelly. De Carwash rollover is één van de meest uitgebreide in de regio. De Washtec Softcare Primo is voorzien van speciale wasborstels en de meest moderne mogelijkheden om de wielen goed te wassen. De veelzijdige roterende dakblaasmond en een bodemwasser, zorgen voor een perfect wasresultaat.

Oosterstraat 56 7963 AD Ruinen 0522-471 747 info@autobedrijfhenkkelly.nl

autobedrijfhenkkelly.nl Trots op De Wolden

17


18


HUBO ZUIDWOLDE HELPT

METEN, MAKEN EN MONTEREN Wie alle basisbouwmaterialen zoekt, kan er terecht. Wie een postpakketje wil laten versturen, kan er terecht. En ook wie allerlei dierbenodigdheden zoekt, kan er ook terecht. De HUBO aan de Nijverheidsweg in Zuidwolde is haast letterlijk van alle markten thuis. Sinds november 2017 zit eigenaar Nico de Jong met zijn HUBO nu gevestigd op nummer 44. Daarvoor op nummer 12. “Ik had van 2003 tot 2012 een Fixet vestiging in Westerbork, waar ik toen ook woonde. Daarna ben ik verhuisd naar Zuidwolde en werd ik eigenaar van het Fixet filiaal in Zuidwolde. Op een gegeven moment werd de Fixet Groep overgenomen door de Doe het Zelf Groep Nederland. Die organisatie voerde twee merken bouwmarkten: de Multimate en de HUBO-formule. Ik koos voor de HUBO, die bestaat al sinds 1969 en heeft een goede naam. Zo is de HUBO-vestiging hier in Zuidwolde ontstaan”, legt Nico uit.

Konijn “Ik zit nu twee jaar op deze locatie. Even verderop in het oude pand, had ik al een dierenspeciaalzaak in de winkel. Toen ik verhuisde is dat Discus geworden. Dat is een franchiseformule met in totaal 90 winkels, waarvan ik er eentje heb. Het is een shop-in-shop en heeft een eigen identiteit in de bouwmarkt. De combinatie doe-hetzelf, groen en dier is prima, waarbij dieren pure emotie zijn. Je gaat nu eenmaal niet naar de bouwmarkt om een konijn te kopen.” Ook heeft De Jong een Post NLagentschap, dat eerder in het dorp in de Plus supermarkt zat.

“Het genereert traffic in de winkel en dat is alleen maar goed. Ik werd op een gegeven moment gebeld of ik interesse had. Ik ben steeds op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen en toen kwam dit voorbij. Als je ergens voor openstaat, dan ben ik ervan overtuigd dat het ooit op je pad komt.” In zijn winkel, waar hij samen met nog vier andere medewerkers werkt, vindt de klusser alles wat hij zoekt of beter gezegd nodig heeft. “De basisbehoefte aan klusmaterialen moet je op de plank hebben liggen. Daarnaast hebben we als specialiteit deuren, kasten, alles voor vloeren en raamdecoratie. Wat wij bieden is kwaliteit, persoonlijke aandacht en service. De klant wil maatwerk.”

Verlengstuk De klant kan bij HUBO Zuidwolde heel veel producten online bestellen en dat vaak al dezelfde dag ophalen. Ook kan het later bezorgd worden. De Jong: “Ik zie dat als een verlengstuk van de winkel, waar je in mee moet. Niet voor niets is de slogan van HUBO: ‘HUBO helpt.’ “ ‘Meten, maken en monteren’. Ook dat is een reclame-uiting van HUBO. Hij heeft er zo zijn gedachte over. “De vorige generatie deed alles zelf. Dat zie je vandaag de dag niet meer zoveel. Ik denk dat als je nu leert om goed met je handen te kunnen werken, je later heel veel geld kunt verdienen.” “Tegenwoordig laat de klant en dan vooral de wat jongere generatie, veel meer doen. Bijvoorbeeld in een nieuwe woning. Klanten willen service aan huis, vakmensen aan het werk en kwaliteit. De klant ontzorgen, daar is echt behoefte aan. Dat kunnen wij en daarmee onderscheiden wij ons.”

WWW.HUBO.NL/ZUIDWOLDE Trots op De Wolden

19


“Voelen wat de klant wil is onze kracht”

DE WIJK HEEFT EEN MAKELAAR DIE ‘TOCH HARDLOOPT’ “Vroeger deed ik veel aan hardlopen en wielrennen”, vertelt Henk Huls (55). Sinds hij in 2000 met zijn een eigen makelaarskantoor begon ‘schiet het sporten er een beetje bij in’. Het blijft dikwijls bij goede voornemens. “En om eerlijk te zijn: teamsport en sportieve competitie waren nooit mijn sterkste kant. Er is geen topsporter aan mij verloren gegaan.”

“Vroeger sportte ik, nu ben ik makelaar...”

20

Geen topsporter dus. Een topmakelaar dan? “Nou …” Zijn ogen glinsteren. Want in 2014 werd Huls Makelaardij uitgeroepen tot beste NVM-makelaar van Nederland. Het bewijs hangt aan de wand: de criteria waren deskundigheid, professionaliteit, betrouwbaarheid en dienstverlening. De blik van de anders zo bere-nuchtere Henk verraadt dat hij nog altijd beretrots is op deze erkenning. “We zijn vooruitstrevend in onze manier van werken en denken”, verklaart hij. “Veel meer dan de mensen van buitenaf misschien denken. Dat zie je in de dienstverlening terug. Zo waren we een van de eersten die gebruikmaakten van drones voor luchtfoto’s. Ook duo-koop is een heel vooruitstrevend en gewild product.” Bij duo-koop koop je wel de woning, maar niet de grond. Dit geeft voor veel mensen extra mogelijkheden.


“We hebben geen sportdrank, wel lekkere koffie. Stap dus gewoon eens binnen!”

Vorig jaar streken Henk en Anjo Huls-Colijn neer aan de Dorpsstraat in De Wijk, het dorp waar ze al dertien jaar woonden. Henk telt dertig vliegjaren. Anjo (44) is ruim twintig jaar werkzaam in de makelaardij. Sinds 2007 is zij mede-eigenaar van het kantoor. Bij Henk en Anjo werkt ook makelaar in opleiding Steyn Addink uit Havelte.

Toch hardlopen Hun beweging krijgen ze door te ‘hollen voor de klanten’, zoals Henk het noemt. “In die zin doen we dus toch aan hardlopen. En net als bij sporters gaat er in ons werk veel tijd in zitten zonder dat je dat van buiten merkt, en wij doen het met dezelfde toewijding. Ook in de avond en in het weekend.” Want de onroerendgoedmarkt mag ogenschijnlijk nog zo hard lopen, koop- en verkooptrajecten gaan niet vanzelf. En er blijven routes die vragen om een lang adem. Als je daarbovenop strategisch kunt opereren en het veld overziet, win je ook veel. Volgens Henk draait het in het makelaarsvak vooral om het juiste gevoel, om het huis beléven. Gevoel speelt een grote rol in het proces van aanen verkoop, is zijn overtuiging. “Vanuit oprecht

persoonlijk contact goede vragen stellen en de tijd nemen. Dan ontwikkel je ‘voelhoorntjes voor gevoel’. Onze kracht is voelen wat de klant wil.”

Dorpsmakelaar positief stempel Huls Makelaardij is in De Wijk het enige, dus meteen hét makelaarskantoor. “Dorpsmakelaar uit overtuiging,” aldus Anjo, “en zo willen we ons ook profileren. Dit stempel zien we als positief. Het grote voordeel: je kent elkaar.” De Hulsen kennen hun woon- en werkomgeving – en daarmee de kern van hun marktgebied – echt door en door. Klanten hebben hier op allerlei manieren baat bij. “Zo kunnen we bijvoorbeeld koppelingen leggen voor mensen die wel een andere woning willen, maar nog niet actief op zoek zijn”, vertelt Anjo. “Denk aan een ouder stel met behoefte aan een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Zodra we iets tegenkomen waarvan wij aanvoelen dat het geschikt is, hebben we een kort lijntje en geven we een seintje. Laagdrempelig heet dat. Sterker nog: we hebben helemaal geen drempel! En geen sportdrank, maar wel lekkere koffie. Stap dus gewoon eens binnen!”

Huls Makelaardij Dorpsstraat 37 7957 AS De Wijk 0522-441 072 info@hulsmakelaardij.nl www.hulsmakelaardij.nl

Trots op De Wolden

21


GARAGE BUR GWAL

HEEFT ALLES IN HUIS VOOR IEDER MERK Het verhaal van René Burgwal luistert een beetje naar de klassieke variant. Vader Teunis richtte het garagebedrijf op in 1986 en de drie zonen René, Jack en Leander groeiden op in en rond het bedrijf in Ruinerwold aan de Hesselterweg. “Klopt, ik heb het vak al sleutelend geleerd, maar toen zei ik al van ooit ga ik mijn eigen garagebedrijf beginnen.”

In 2001 kwam hij in de zaak, in loondienst. Vijf jaar later runden ze de garage samen en sinds vorig jaar is hij alleen eigenaar van Garage Burgwal. Met de woning aan huis en met pa en ma nog dagelijks in de buurt en in het bedrijf (“Ze zijn onmisbaar en doen nog heel veel”), doet René zijn verhaal in zijn nieuwe kantoor. Inmiddels is er ook een kleine, maar keurige receptie, waar zijn broertje Leander werkt. Zijn andere broertje Jack heeft ook een autobedrijf, maar dan in De Wijk. “Waar we nu zitten is nieuw sinds april. Zelf loop ik zo uit de woning mijn kantoor in. Dat vind ik erg prettig, want dan kan ik heel gemakkelijk wat werk afmaken en daar even goed voor gaan zitten. Trijnie, mijn vrouw begrijpt dat, bovendien doet zij de boekhouding voor zowel mijn broertje als voor mij.”

22


‘MET MEEDENKEN MET DE KLANT, WIN JE HET’ Internet Garage Burgwal koopt en verkoopt alle merken auto’s. Dat geldt ook voor het onderhoud. Op dit moment is er een voorraad van zo’n 55 occasions. Verkocht hij eerder nog zo’n honderd auto’s per jaar via internet, tegenwoordig zijn dat er – alles meegerekend - wel ruim 350. “We verkopen eigenlijk altijd met garantie. Klanten komen echt overal vandaan om te kopen, in te ruilen en voor onderhoud, maar dan zeg ik er wel altijd bij: ‘Als er wat is, kom je bij mij.’ Zo is er een klant die al jaren vanuit Apeldoorn naar Ruinerwold rijdt voor het onderhoud en het persoonlijk contact.” “Dat laatste vind ik echt heel belangrijk. We zijn een garage waarbij we het eerlijke verhaal vertellen. Er is echt een enorm verschil in onderhoud als je kijkt naar een klant die veel rijdt en iemand die de auto alleen gebruikt voor het rondje om de kerk. Wat gebeuren moet, dat moet gebeuren, maar soms is onderhoud niet nodig. Met meedenken win je het. Daar krijg je vertrouwen voor terug. Dat is onze kracht.”

Kennis “En natuurlijk door het leveren van kwaliteit en door bij te blijven”, zo gaat René verder. “Ik vind het enorm belangrijk dat de jongens in de werkplaats goed geschoold zijn. In de autowereld gaan we steeds meer toe naar hybride of volledig elektrisch rijden, via de stekker of op waterstof. Dat vraagt naast bepaalde investeringen in noodzakelijke apparatuur, ook nogal wat kennis van mijn mensen. En dat is niet altijd even simpel. Daar moet je als monteur wel de juiste opleiding èn een bepaald doorzettingsvermogen voor hebben.” “Wat dat betreft is goed contact met de dealers in de buurt wel belangrijk, net zoals ik ben aangesloten bij CarXpert en een beroep kan doen op GMTO (Gerichte Motor Technische Opleidingen). Zij kunnen op afstand meekijken en helpen als er problemen zijn. We doen echt zoveel mogelijk zelf, maar de oplossing moet er gewoon komen.”

BEKIJK AL ONZE OCCASIONS OP WWW.GARAGEBURGWAL.NL Trots op De Wolden

23


“Waar regulier en complementair samen komt” ‘t Wheemhuus is een gezondheidscentrum waar regulier en complementair samenkomen, vertel daar eens meer over? “Samen krachten bundelen van verschillende expertises, op gebied van gezondheidzorg, dat is waar het Wheemhuus voor staat. Zo willen we de gezondheid, het welzijn en meer van onze cliënten behouden. Dit betekent niet dat onze benadering complementair en reguliere zorg elkaar uitsluiten! Onze cliënten ervaren bij ons juist de saamhorigheid en de korte lijnen tussen professionals is prettig waardoor er snel gehandeld kan worden.” Als een praktijk of docent zich wil aanmelden is er nog ruimte en hoe werkt dat? “Zelfstandige professionals zijn altijd welkom. Samen gaan we kijken wat zij kunnen toevoegen aan onze zorg en lesaanbod. Om onze kwaliteit te waarborgen zal men aangesloten moeten zijn bij een beroepsvereniging en/of een klachtenregeling hebben getroffen.”

‘t Wheemhuus gezondheidscentrum Zuidwolde www.wheemhuus.nl

Wat zijn de mogelijkheden om te huren bij het Wheemhuus? “Onze praktijkruimtes en grote zaal zijn per dagdeel te huur en inclusief gebruik van alle aanwezige voorzieningen. Wanneer men per uur wil huren is er ook een optie ‘flexibele huur’. Wel net zo prettig als je voor een kort tijdsbestek een ruimte nodig hebt. Verder is het ook mogelijk voor mensen van buitenaf de grote zaal te huren voor een lezing, workshop enzovoorts. De grote zaal is bereikbaar middels een traplift en heeft een maximale capaciteit van 30 personen.” Waar ben je het meest trots op? “Dat we de sprong in het diepe hebben genomen en dat het resultaat er mag zijn. Een mooi pand vol met geweldige professionals die gepassioneerd zijn in wat ze doen. Zonder hen is er geen gezondheidscentrum. En dat alweer 3 jaar. Daarbij werken we hard om nog meer naamsbekendheid in de regio te creëren.”

Wist u dat… … u bij ons terecht kan met en zonder verwijzing van de huisarts … u altijd welkom bent voor een vrijblijvend afspraak voor kennismakingsgesprek of proefles … wij eind volgend jaar eigen parkeerplekken gaan realiseren … de ruimtes voorzien zijn van airco’s … er momenteel 20 zorgprofessionals in ’t Wheemhuus aanwezig zijn 24


Verloskundigenpraktijk Hoogeveen Fotograaf – Sisu fotografie

“Luister goed naar wat je eigen lichaam vertelt, die geeft zelf aan wat wel en wat niet kan”

Verloskundigenpraktijk Hoogeveen bestaat uit vijf verloskundigen (op de foto v.l.n.r.: Nienke, Mirja, Els, Atje en Maartje). De praktijk is sinds oudsher gevestigd in Hoogeveen en heeft ook in Zuidwolde een avondspreekuur. Als vooruitstrevende praktijk spelen zij in op actuele ontwikkelingen in de geboortezorg. De volledige verloskundige zorg (zwangerschap, bevalling en kraambed) proberen zij zo goed

“Blijf vitaal en wordt gezond oud” TUINA MASSAGE Rik de Weerd 06 45 16 29 01 Tuina massage heeft in China al duizenden jaren haar meerwaarde bewezen. Deze massagevorm wint tegenwoordig ook steeds meer Westers terrein en is niet langer alleen in Azië populair. Tuina heeft een krachtige uitwerking op het zenuwstelsel en afweersysteem, bevordert de circulatie, maar werkt ook ontstekingsremmend en pijnstillend. In mijn praktijk kun je kennis maken met deze klassieke massagevorm, die werkt vanuit oeroude TCM beginselen, zodat het lichaam in staat gesteld wordt zichzelf te herstellen. Meer info, kijk dan op de webstite: www.rikdeweerd.nl

Ma t/m vr 0528 286 288 (12:00-13:30 uur) mogelijk af te stemmen op persoonlijke wensen. “Wij oefenen ons beroep met veel plezier uit. De afwisseling en veelzijdigheid maakt het werk van een verloskundige elke dag anders!” Bevallen is TOPSPORT Het is prettig voor een zwangere vrouw dat ze in goede conditie de bevalling in gaat. Probeer

daarom in beweging te blijven. Sporten mag maar luister naar je lichaam. Alles moet in goede verhouding zijn. Het is verstandig om lagere gewichten te gebruiken of de duur van je training wat in te korten. Neem bij klachten contact op met een fysiotherapeut, die helpen je te kijken naar je houding en hoe je wel kunt sporten zonder te veel van je lichaam te vragen.

“Onverwerkte emoties is een grote boosdoener bij allerlei klachten...” DE THERAPEUTISCHE PRAKTIJK BOOM Erik Boom www.praktijkboom.nl Erik heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van Whiplashklachten. Vooral bij de mensen die hiervoor, medisch gezien, uitbehandeld zijn, blijkt er vaak na een aantal behandelingen nog opzienbarend herstel van klachten op te treden. Ook richt hij zich op het behandelen van kinderen met uiteenlopende klachten. Hiervoor heeft hij zich aanvullend geschoold op het gebied van Craniosacraal therapie en Viscerale therapie, therapievormen die zoveel mogelijk nastreven om de oorzaak te achterhalen en te behandelen.

Trots op De Wolden

25


Boemerang Voeding & Leefstijl ‘Ik help mensen graag de puzzel te leggen’ De ontvangst in ’t Wheemhuus is hartelijk. In de rustgevende omgeving reikt HenkJan Dolsma direct een kopje koffie aan. De sfeer is prettig, Dolsma’s insteek van gesprek laagdrempelig. Nee, het is geen toeval dat een toenemend aantal cliënten bij (lichamelijke) klachten de leefstijlcoach uit Zuidwolde opzoekt. Henk-Jan Dolsma, die naast Zuidwolde ook een praktijk in Groningen heeft, is de persoon achter Boemerang. Naast leefstijlcoach is hij orthomoleculair therapeut en PNI-therapeut in opleiding (psycho-neuro-immunologie). De klachten waarmee cliënten zich bij Dolsma kunnen melden, zijn divers; van vermoeidheidsklachten tot darmklachten en van problemen met bloedsuiker of bloeddruk tot sportgerelateerde vragen. Maar ook heel ‘simpel’: ‘ik zit niet lekker in mijn vel’. Na een oriënterend gesprek volgt een intake. ‘Er zijn veel leefstijlfactoren die van invloed zijn op kwaliteit

van leven, zoals voeding, werkomgeving, medicatie, slaapritme, stress en beweging. Soms is een oorzaak van een gezicht af te lezen, maar meestal is het een puzzel. Ik wil die puzzelstukjes graag met de cliënt op de juiste plek leggen,’ aldus Dolsma. ‘Een simpele interventie in je leefstijl kan soms een hoop oplossen. Het gebeurt ook dat wanneer ik een cliënt de werking van het lichaam uitleg, bijvoorbeeld welke invloed voeding op het brein heeft, hij of zij zelf tot een oplossing komt. Daarmee creëert hij of zij zelf een positieve spiraal vanuit een eigen beslissing op basis van een nieuw inzicht.’ Dolsma geeft aan dat zijn therapie geen alternatieve geneeswijze is. ‘Het is complementair aan de reguliere geneeswijze en wetenschappelijk onderbouwd. De puzzel leggen gaat stap voor stap. Belangrijk is dat de cliënt ervoor open staat en op mij vertrouwt. Mensen zijn bij mij altijd welkom voor een oriënterend gesprek.’

06 41 85 98 49 I info@boemerang.coach

www.boemerang.coach 26


“Iedere dinsdagavond kunt u op afspraak terecht in het Wheemhuus”

PODOLOOG DRENTHE Tina Nijstad is Podoposturaaltherapeut en Podoloog. Zij kijkt tijdens ieder consult extra goed naar uw houding; wat is het effect van de zooltjes op de spierspanning elders in het lichaam. Wist u dat een stijve grote teen lage rugpijn en nek- en schouderklachten kan veroorzaken?

06 17 90 17 46 - info@podoloogdrenthe.nl

www.podoloogdrenthe.nl

HAPTOTHERAPIE “Je hebt zelf veel meer invloed op gevoelens dan je denkt”

Samen met wat je denkt en doet, bepaalt je gevoel hoe je in het leven staat. Deze samenhang en de balans ervan is een belangrijke basis voor ons bestaan. Toch schenken we vaak weinig aandacht aan de beleving van wat we voelen. Laat staan dat we weten dat we er zelf invloed op hebben. Hier gaat Haptotherapie over. Door aanraking, gesprek en oefeningen ga je samenhang herkennen tussen hoe en wat jij denkt, doet en voelt en hoe dit klachten als pijn, spanning, somberheid, onrust, burn-out beïnvloedt.

06-29218397 - mail@renniepater-haptotherapie.nl

www.renniepater-haptotherapie.nl

Praktijk voor bewustwording en groei Dru yoga is een volledige integratie van yoga, gezondheid en innerlijke kracht. Hanny Nieuwenkamp is ervan overtuigd dat je met Dru Yoga weer tot jezelf kan komen. Dru Yoga brengt je van je hoofd naar het stille punt in je hart. Hoe meer we in contact

“Relax jezelf naar optimale gezondheid!”

komen met het stille punt, hoe meer we zelf ook rust en stilte ervaren, wat er ook om ons heen gebeurt. Dru yoga bestaat uit 6 onderdelen. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar de website: www.hannynieuwenkamp.nl T 06 23 51 52 87 E druyogatherapie@gmail.com Trots op De Wolden

27


“Wekelijks yoga beoefenen maakt je sterk én soepel, zowel fysiek als mentaal”

OSTEOPATHIE 06 29 56 68 78 I info@jule-adam-ostheopathie.nl Osteopathie, tsja wat is dat? Vaak komen mensen bij Jule die niet lekker in hun vel zitten, die al bij de dokter zijn geweest, maar die geen antwoord op hun klachten hebben gekregen. Door verschillende handelingen van de therapeut wordt de beweeglijkheid van een weefsel weer hersteld, de doorbloeiding wordt bevorderd en hierdoor ook het zelf genezende vermogen van het lichaam. Als gevolg daarvan zullen de klachten ook verminderen.

“Osteopathie is aanvullend naast de reguliere geneeskunde, een osteopaat kijkt door een andere bril naar de klachten”

PRAKTIJK SANGFRU, MESOLOOG “Voor pijn en ongemak is vaak een passende oplossing mogelijk die de kwaliteit van leven verbeteren kan” Nathasia vindt haar passie in gezondheid en in het kwaliteit van leven aanbieden aan de mensen. Waar wij vaak niet aan denken is dat ons lichaam een verbazingwekkende vermogen heeft om zelf te herstellen. Door haar behandelingen weet zij de natuurlijke werking van het lichaam weer in balans te brengen. Prachtig om de natuur haar werk te laten doen.

28

06-27583978 www.praktijksangrafu.nl welkom@praktijksangrafu.nl

www.jule-adam-ostheopathie.nl

Marjolein heeft zich na haar studie psychologie gespecialiseerd in de verbinding tussen lichaam en geest. Zij geeft in ’t Wheemhuus les in Vinyasa Flow Yoga. Vinyasa flow yoga is een actieve vorm van yoga. Deze nieuwere vorm van yoga is speciaal bedoeld voor sportieve mensen die kracht willen opbouwen én soepel willen worden en blijven. Vinyasa betekent verbinding van beweging en ademhaling. Steeds meer onderzoek wijst uit dat de ademhaling een belangrijke ingang tot stress-reductie is. Haar lessen hebben zowel diepgang, als plezierige nuchterheid.

06 28 88 44 47 marjolein@klankisbeweging.nl www.klankisbeweging.nl

FLOW YOGA EN MARJOLEIN


ONDER GOEDE HANDEN 06 41 66 21 39 www.ondergoedehanden.nl info@ondergoedehanden.nl

“een weldaad voor je lichaam en investering in je gezondheid” De massagetechnieken die Astrid Kolfschoten gebruikt brengt je meer: je lichaam ontspant en laadt zich op. Behandelingen zijn klachtgericht of om heerlijk te ontstressen. Je ervaart hoe het is om heerlijk relaxt te zijn, je gedachten komen tot rust. Dat maakt zorgen lichter en brengt ruimte voor nieuw plannen. Je lichaam krijgt een betere doorbloeding met een goede afvoer van afvalstoffen. Zo ontdek je hoe je je sterk en energiek kunt voelen. Bijzonder is, dat door massagetherapie je lichaam en je gevoel beter leert kennen. En kom je, zoals dat zo mooi heet ‘in balans’.

www.praktijk-mesc.nl

PRAKTIJK MESC 06 21 47 10 18 I christien @praktijk-mesc.nl In het Wheemhuus behandelt Christien de mensen die bij haar komen door middel van een aantal technieken zoals: triggerpoint en dorntherapie. Onderdelen die tijdens de behandeling worden toegepast zijn cupping en medical taping. Door die technieken toe te passen kijkt zij met jou naar: > hoe je de balans terug kan vinden tussen lichaam en geest > de obstakels in het dagelijks functioneren kan verwijderen > hoe je een positieve kijk op je toekomst kunt geven > negatieve invloeden van uit bijv. je verleden af kunt sluiten

YIN YANG GENEESWIJZE “Evenwichtige levenswijze leidt tot harmonie met het groot geheel” Acupunctuur en Chinese geneeswijze gaat samen bij Yin Yang Geneeswijze van David Cheng. Deze is gebaseerd op ‘kern’+ ‘gezond’=’kerngezond’. ‘Het is belangrijk je lichaam periodiek te laten controleren, het is namelijk beter te voorkomen dan genezen, benadrukt Cheng. Daarnaast geeft David ook een cursus Traditioneel Tai Chi Gong. Zo leer jij vanuit je eigen vermogen om van uit de ‘kern’ daadwerkelijk ‘gezond te worden’.

06 55 62 10 06 www.yinyanggeneeswijze.nl yinyanggeneeswijze@gmail.com

“MESC: Samenwerken aan herstel!”

Trots op De Wolden

29


Oprechte aandacht voor verbetering van

haar & huid Wat is het toch fijn om als ondernemers op één lijn te zitten, om elkaar waar mogelijk te versterken. Een mooi voorbeeld zijn Trendline Haarmode van Petra Scholten en ForYourSkin van Christel Kok uit De Wijk. Als mens zijn zij allebei spontaan en makkelijk in de omgang, als ondernemer delen zij hun visie op een stralend uiterlijk van binnenuit gevoed. Klanten worden met liefde doorverwezen en op 19 november 2019 organiseren zij voor de tweede keer een Glamour Night. “Zo mooi om bestaande en potentiële klanten te laten zien wat wij en andere lokale ondernemers in huis hebben.”

30


Petra nam Trendline op 1 januari 2017 over

Christel is de drijvende kracht achter ForYourSkin

Waarin wil jij onderscheidend zijn?

Wat heb jij te bieden?

“Ik wil de focus meer op gezond haar leggen. Naast het knippen, kleuren en permanenten kijken wij met een rektest naar de conditie van het haar. Als blijkt dat het haar iets mist, kunnen wij dat met de Ultimate Treatment van binnenuit aanvullen. Hiermee komt het haar weer in balans, zodat het aan glans en veerkracht wint.”

“Mensen kunnen hier altijd terecht voor een gezichtsverzorgende behandeling. Daarnaast richt ik mij op huidverbetering van binnenuit. Ik kan pigment aanpakken, acne verminderen, poriën en rimpels verfijnen. Ik maak het gezicht zachter en egaler en geef de huid weer een gezonde glans.”

Voor deze verbetering maakt Trendline gebruik van L’ANZA. Wat is de kracht van dit merk? “Wij werken zowel voor als achter de schermen met L’ANZA en elke keer weer verbaas ik mij over het effect. Naast zuiver natuurlijke ingrediënten bevatten de Healing producten van L’ANZA haareigen bestanddelen die van binnen naar buiten werken.”

ForYourSkin maakt bewust gebruik van Nimue. Wat doet dit merk? “Dit merk doet wat het moet doen. Veel merken werken op de dode huidlaag, maar Nimue werkt van binnenuit. Het bevat actieve werkstoffen uit planten die diep in de huid trekken. Ook mijn klanten geven aan dat het echt werkt en dat zij blij zijn een oplossing voor hun probleem te hebben gevonden.”

Op dit moment bestaat het team uit vijf kapsters. Wat is jullie persoonlijke kracht?

Christel is tweeënhalf jaar geleden begonnen. Wat heb jij mensen persoonlijk te bieden?

“Ons team kent weinig wisselingen en dus weten onze klanten bij wie zij in de stoel zitten. Het mooie van ons vak is het directe resultaat, de bijzondere gesprekken met klanten die blij weer naar huis gaan. Iedere klant verdient advies, ook over de conditie van het haar en dat wordt gewaardeerd.”

“Ik heb veel passie voor dit vak en wil mensen echt graag helpen. Altijd weet ik mensen op hun gemak te stellen. Ik ben eerlijk en zeg ook als iets niet haalbaar is. Mensen die denken dat er niets aan hun probleem gedaan kan worden, geef ik graag vrijblijvend advies. Klop gerust eens aan.”

Kijk voor prijzen en abonnementen, of maak een afspraak op

Lees meer over de handelingen en het merk, of maak online een afspraak op

www.trendlinedewijk.nl

www.foryourskin.nl Trots op De Wolden

31


JWM Fiscaal advies en administratie

‘ONDANKS MIJN ZIEKTE TOCH GESTART MET EEN EIGEN BEDRIJF’ Al bij haar geboorte was bekend dat Annelies Mulder een nierziekte had. Het heeft haar echter nooit belet gewoon naar school en later aan het werk te gaan. Ook niet toen zij op haar 32ste van nierdialyse afhankelijk werd. “In 2005 kreeg ik een niertransplantatie”, vervolgt zij haar verhaal. “In die tijd vulde ik belastingformulieren voor de Vakbond in en dat deed mij besluiten om in 2008 de opleiding tot belastingconsulent te volgen. In 2011 startte ik met mijn eigen bedrijf.

32


“Het starten van mijn eigen bedrijf is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt” Annelies runde JWM Advies in eerste instantie naast een baan. Toen die baan ophield, ging zij met alleen haar eigen bedrijf verder. “In 2014 heb ik de opleiding tot belastingadviseur afgerond”, gaat zij verder. “Met mijn bedrijf liep het zo goed, dat ik in 2016 zelfs volledig uit de WAO kon en niet meer afhankelijk was van een uitkering.” Het slagen in haar behoefte (en ook noodzaak) om een eigen inkomen te verdienen dankt Annelies aan haar tijdens de nierdialyse versterkte doorzettingsvermogen.

Persoonlijk Met JWM Advies richt Annelies zich vol enthousiasme op de financiële en fiscale ondersteuning van zowel particulieren als ondernemers. “Het is zo veel meer dan alleen cijfers en formulieren invullen”, legt zij uit. “Met bijvoorbeeld de inkomstenbelasting duik je heel diep

in het privé leven van mensen en dan komen ook de verhalen los. Ik ben soms net een maatschappelijk werker.” Voor deze aangifte komt Annelies altijd bij de mensen thuis en dat wordt gewaardeerd. Zij maakt de aangifte begrijpelijk en haalt er, met alle papieren binnen handbereik, zo veel mogelijk voor hen uit.

Vakkundig Ondernemers vinden in Annelies een gedreven adviseur waar het al hun administratie en belastingen betreft. “Zo boek ik ieder kwartaal alles in voor de BTWaangifte en stuur deze dan volledig ingevuld door naar de Belastingdienst”, geeft zij aan. “Ook de jaarlijkse inkomstenbelasting voor ondernemers vul ik zorgvuldig in om het vervolgens persoonlijk met de ondernemer door te nemen. Vanuit mijn adviserende rol neem ik ondernemers mee in nieuwe

wet- en regelgeving op fiscaal vlak. Ook begeleid ik starters bij het openen van een bankrekening, samenstellen van een factuur en inrichten van hun administratie.”

Voldoening Het laagdrempelige, persoonlijke advies via korte lijnen is de kracht van Annelies. “Zo hoop ik stabiel te blijven in mijn werk, waarmee ik nu zo’n dertig uur per week vul”, sluit zij af. “Met alles wat ik heb meegemaakt, hecht ik namelijk ook veel waarde aan mijn vrije tijd. Wel is het starten van mijn eigen bedrijf de beste keuze die ik ooit heb gemaakt. Zeker gezien het resultaat kan ik zeggen dat ik het best goed heb gedaan. Ik laat zien dat een ziekte geen belemmering hoeft te zijn en gun ook anderen in een soortgelijke situatie de voldoening van het op eigen benen kunnen staan.”

Molenbergh 8, Ruinerwold I 06 22 76 15 18 info@jwmadvies.nl I www.jwmadvies.nl

Trots op De Wolden

33


AUTOBEDRIJF VIETO

“DE KLANT WEET HIER WAAR HIJ AAN TOE IS”

34


Hij is een echte Alfa Romeo liefhebber en specialist. Ook gespecialiseerd in Fiat en Lancia, maar is van alle merken en markten thuis. Dat laatste wil Tom Vierstra, eigenaar van Autobedrijf Vieto in Zuidwolde en lid van BOVAG, graag benadrukken. “De combinatie werkplaats en verkoop, dat is toch wel het leukste van mijn werk.” De rasechte Zuidwoldenaar begon met het sleutelen aan een Sparta Lucky. Een brommer. Vervolgens werd hij automonteur en werkte jaren in loondienst bij een aantal garages. In 2011 startte hij zijn autobedrijf aan de Nijverheidsweg. Daar werkt hij nu samen met een full- en parttime monteur. Twee jaar later kwam de showroom erbij. Daar is plaats voor zo’n kleine vijftien auto’s. Meestal in de prijsklasse tussen de 5000 en 15000 euro. Auto’s komen overal vandaan, zelfs uit België en Duitsland. “Ik heb een mooi ruim pand en een groot plein tot mijn beschikking. Verder ben ik goed bereikbaar. Ik zit hier prima. De economie en besteedbaar inkomen zijn hier goed en het is hier echt ons kent ons.” Wiel “Kennis van auto’s, daar draait het tegenwoordig allemaal om”, zo gaat Tom verder. “En daar komt zoveel bij kijken. Alles is bijna elektronisch geregeld. Als je die kennis niet in huis hebt, moet je dat binnenhalen en niet het wiel opnieuw gaan uitvinden. We lossen hier heel veel op, maar we doen ook weleens een beroep op een specialist. Je kunt elkaar toch helpen, denk ik altijd. Goede samenwerking met andere autobedrijven is daarom ook zo belangrijk.” Ieder automerk – of het nu een personenauto of bedrijfswagen is – kan terecht in de werkplaats. “De klant is wat gemakkelijker geworden. Er wordt eerder ja gezegd tegen bepaalde reparaties. Aan de andere kant wil de klant ook direct weten wat het kost. Zelf zeg ik altijd van reserveer per jaar ongeveer 1000 euro aan onderhoud voor je auto. Ik doe veel onderhoud van bedrijfswagens, zo heb ik hier in de buurt een aantal grote klanten. Die gaan bij een reparatie altijd voor, want zij moeten met hun bedrijfsauto geld verdienen.”

Vijver Tom noemde het zijdelings al even. Het klassieke onderhoud aan auto’s is straks niet meer. “Ik denk dat de dorpsgarages over tien jaar niet meer bestaan. Ze zitten dan allemaal in dezelfde vijver te vissen. Hybride of helemaal elektrisch rijden via waterstof, dat is de toekomst. Ik heb de diverse opleidingen daarin inmiddels gevolgd. Ik merk weleens wat negativisme over al die ontwikkelingen bij andere garagehouders, maar ik zie het juist positief tegemoet.” Als Tom kijkt naar de verkoop, dan merkt hij dat 99 procent via internet gaat. “Er zijn maar weinig mensen die hiernaast een boodschap doen of komen tanken en denken van ‘ik ga een auto kopen.’ Wat tegenwoordig belangrijk is, zijn goede foto’s. Die maken we zelf, vervolgens maken we daar teksten bij en zo komen de auto’s op de diverse autosites en op Facebook.” Op datzelfde Facebook schreef een tevreden klant ooit dat je ‘Tom recht in de ogen kon kijken en dat hij doet wat hij zegt.’ De klant weet dus waar hij aan toe is, maar weet ook dat hij met vragen altijd terecht kan bij Autobedrijf Vieto. “Ik zeg altijd maar zo. Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid.”

BEKIJK ONZE OCCASSIONS OP WWW.VIETO.NL Trots op De Wolden

35


SPEEL- EN IJSBOERDERIJ

DE DRENTSE KOE Het is alweer 20 jaar geleden dat Lydia van de Linde haar eerste boerenijs maakte. De eigenaresse van de Speel- en IJsboerderij uit Ruinerwold vertelt ons nuchter: “Ach, het begon allemaal met een ideetje om eens ijs te maken van de verse melk van onze koeien. Die hobby groeide iets uit de hand.” Heel veel liters melk en smaken verder, kent heel De Wolden en verre omgeving het ijs én de succesvolle speeltuin.

36


Vele gezinnen zijn met de IJsboerderij opgegroeid of anderzijds verbonden aan het familiebedrijf. “Grappig om te zien dat de jeugd die nu bij ons werkt, 10 jaar geleden bij ons speelde”. Ondertussen telt de organisatie maar liefst een kleine 50-tal werknemers en is het niet alleen een fijne plek voor inwoners uit de regio, maar ook een grote toeristische trekpleister. Zo kwam er zelfs op een willekeurige zondag een gezin uit Haarlem spelen. “Even een dagje op- en neer”, lacht Lydia.

“WE WILLEN ONZE GASTEN VERRASSEN”

Van koeienstal naar dagattractie Waar lange tijd de speeltuin gerund werd naast de boerderij, besloot het echtpaar in 2017 tóch afstand te doen van het melkveebedrijf. “We runden twee volwaardige organisaties naast elkaar”, aldus Erik. Dat was zeker in het hoogseizoen niet meer haalbaar. Er moesten dus keuzes gemaakt worden en die pakten wonderwel goed uit. De voormalige koeienstal werd in korte tijd omgetoverd tot overdekte waterspeelplaats én een klimavontuur boven de pinken. Want helemaal geen koetjes meer, dat zou de beleving te niet doen. Er is dus nog zeker nog jongvee aanwezig. Ook werden er twee nieuwe groepsruimtes gerealiseerd, die sinds de opening vrijwel ieder weekend gevuld worden door familie- of vriendengroepen.

Verbinding met ondernemers Lydia benadrukt in de ontwikkeling van het bedrijf zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken. Van de aannemer, meubelmaker, tot de leverancier van het springkussen en het BBQ vlees, ze kijkt altijd of er samengewerkt kan worden met partners uit de regio. Hierbij is ons bedrijf altijd op zoek naar iets wat afwijkt van de ‘standaard’. “Ik wil een beleving neerzetten die uniek en origineel is, waar we onze gasten mee kunnen verrassen en wat hen bijblijft. Geen gewoon maisdoolhof dus, maar één met een interactief spel met kinetische zuilen bijvoorbeeld.” Toekomst Of er nog wensen zijn voor de toekomst? “Natuurlijk”, geeft het ondernemende echtpaar aan. “Stilstand is achteruitgang. Maar er gaat al heel veel werk en geld zitten in het onderhoud van de bestaande faciliteiten en de vele dieren. Bovendien willen we ook voldoende aandacht kunnen blijven geven aan onze bezoekers én ons team. Het moet bovenal leuk en gezellig blijven. Dan houden we dit nog jaren vol”, rond Lydia het gesprek af.

Speel- en IJsboerderij De Drentse Koe is het hele jaar geopend. Ook voor (zakelijke) bijeenkomsten bent u doordeweeks van harte welkom.

Wolddijk 23 - Ruinerwold

WWW.DRENTSEKOE.NL Trots op De Wolden

37


Lavital verhuist naar groter pand in De Wijk

BEDDEN DIE GOED ZIJN VOOR HET LICHAAM ÉN HET MILIEU “De meeste mensen slapen op een gifbelt van het ergste soort die aanvoelt als een pudding”, draait Frans Segers er geen doekjes om. Met zijn Lavital verkoopt hij biologisch bedden die goed zijn voor het lichaam én voor het milieu. Dit voorjaar verhuisde het bedrijf naar een groter pand aan de Dorpsstraat in De Wijk met alle ruimte voor de volledige collectie. Segers ontwikkelt en verkoopt al dertig jaar met buitengewoon veel passie zijn innovatieve bedden en matrassen. Een gesprek met de geboren Amsterdammer stemt op zijn minst tot nadenken. “Mensen hebben nog nooit op een echt bed geslapen”, vindt hij. “Bijna alle matrassen zijn tegenwoordig van plastic. Dat is onnatuurlijk materiaal dat helemaal niet bij het menselijk lichaam past. We weten al lang dat kleding van natuurlijke materialen comfortabeler is dan van kunststof, maar die omslag moet bij matrassen nog komen.” Toch merkt Segers dat die interesse steeds meer wordt opgewekt. Ook vanwege alle aandacht voor duurzaamheid. “Met oude matrassen kun je eigenlijk niets: zeker 75 procent wordt uiteindelijk verbrand. Slecht voor het milieu kortom. Wij ontwikkelen daarom momenteel een matras die 100 procent circulair is: eerst slaap je er twintig jaar uitstekend op en daarna recyclen we het materiaal tot grondverbeteraar. Daarmee draagt het in feite bij aan een nieuwe matras.” Zeegras Want de matrassen van Lavital worden gemaakt van producten als katoen, paardenhaar, wol, kokos en zeegras. “Tot diep in de 19e eeuw was zeegras hét materiaal voor matrassen in ziekenhuizen. Dat gebeurde op voorschrift van de artsen. In zeegras zit bijvoorbeeld jodium dat een helende werking heeft. Eeuwenlang sliepen mensen op dat soort producten. Pas de laatste zestig jaar is plastic in opkomst. Met alle gevolgen voor het lichaam én het milieu van dien”, zegt Segers. Met Lavital gaat hij uit van maatwerk: zijn matrassen stelt hij volledig af op het lichaam van een klant. Ook daarmee

38


“Mensen ontdekken bij ons wat een bed is” onderscheidt hij zich van andere aanbieders. “Veruit de meeste matrassen zijn voor de massa gemaakt, zelfs van de duurdere merken. Wij passen onder meer de schouderzone aan en voegen naar wens hardere of zachtere delen toe. Uiteindelijk koop je bij ons de matras die helemaal past. En dat werkt door in de nachtrust. Onze overtuiging: mensen ontdekken snel wat een echt bed is.” Onder de duizend euro Lavital werkt bovendien sterk aan de betaalbaarheid. Nu al steekt de prijs gunstig af tegen andere aanbieders van comfortmatrassen. “Binnenkort introduceren wij voor het eerst een matras onder de duizend euro. Daarmee bedienen we de mensen die heel graag een echt bed op basis van natuurlijke materialen wil, maar nu nog tegen de prijs aanhikt”, legt Segers uit. En ondertussen is hij heel tevreden met de nieuwe plek in De Wijk. “We zijn een pand opgeschoven in De Wijk, maar hebben hier bijna dubbel zoveel ruimte. Dat werkt voor ons fijner en we kunnen klanten nu onze hele collectie laten zien”, vertelt Segers. De producten worden overigens gemaakt in de eigen fabriek in het Noord-Hollandse Zwaag.

Dorpsstraat 10, 7957 AV De Wijk

www.lavital.nl

Trots op De Wolden

39


Stichting Duofietsen De Wolden

EEN INITIATIEF MET EEN SPORTIEF TINTJE Duofietsen?

Coördinatie en bestuur

Het woord zegt het al fietsen met twee personen, niet op een tandem maar op een duofiets en dat is dus niet voor elkaar maar naast elkaar. Een enorm tof initiatief voor mensen, in gemeente De Wolden, die in een sociaal isolement zijn geraakt, mensen met een beperking of ouderen. Zo worden de mensen, samen met een eigen vrijwilliger, heerlijk naar buiten meegenomen om even erop uit te gaan op een duofiets.

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft in iedere plaats een coördinator, hij of zij draagt zorg voor het inwerken van de vrijwilligers en is eerste aanspreekpunt. Op de foto het bestuur van links naar rechts zijn het: Marry Strijker, Sonja Verkaik, Fenneke Smits, Jan Jansen.

Ontstaan In het najaar van 2018 werden de duofietsen in de gemeente De Wolden overgedragen van het Rode Kruis naar de nieuw opgerichte Stichting Duofietsen De Wolden. Op vijf plaatsen in de Wolden (de Wijk, Ruinen, Ruinerwold, Koekange en Zuidwolde) staan deze mooie duofietsen met ondersteuning klaar om in gebruik te worden genomen!

Support team Om duofietsen te behouden zijn uw giften natuurlijk van harte welkom! Want de duofietsen moeten wel worden onderhouden. Af en toe moet er eens een lekke band geplakt worden en de bel wordt vervangen. Maar ook de accu´s moeten worden opgeladen en de verzekering moet worden betaald. Kortom, als we willen dat het gebruik voor de mensen die dit nodig hebben, en het duofietsen moet gratis blijven zijn er andere manieren om financiering rond zien te krijgen.

Met uw bijdrage helpt u hen dit te verwezenlijken. En bij onderhoud maken zij daarbij gebruik van de plaatselijke fietshandelaar. Dat is waar Trots op voor staat, samen sta je sterk en lokaal je dingen doen!

Ons project steunen? info@duofietsendewolden.nl I tel. 0522-451933 of kijk op www.duofietsendewolden.nl

40


STIC FIETSE HTING DUO N DE W OLDEN

Trots op De Wolden

41


‘WIJ KENNEN AL ONZE KLANTEN BIJ NAAM’ Al jouw bankzaken samen met de verzekeringen, hypotheek en belastingaangifte op één plek. Dat is wel zo handig en ook mogelijk bij Veldsink-De Wolden, zelfstandig adviseur van RegioBank met een vestiging in Zuidwolde, Ruinen en de Wijk. Drie vestigingen die nauw samenwerken en hun klanten bij naam kennen. “Wij vinden het belangrijk dat klanten zich hier welkom voelen”, vertelt vestigingsmanager Stefan Haverkort (Zuidwolde) mede namens vestigingsmanagers Mirjan Bos (Ruinen) en Theo van ’t Zand (de Wijk).

Veldsink-De Wolden maakt deel uit van het netwerk van Veldsink Advies, de grootste onafhankelijk financieel adviseur van Nederland met in totaal bijna vijftig vestigingen. “In eerste instantie hield Veldsink Advies zich alleen bezig met hypotheken en verzekeringen, maar veel vestigingen hebben tegenwoordig een RegioBank in huis”, zegt Stefan. “Als ik naar mijn eigen vestiging kijk, kan ik zeggen dat wij landelijk één van de grootste zelfstandig adviseurs van RegioBank zijn. Wij hebben namelijk ook een kasfunctie, zodat je hier persoonlijk geld kunt komen storten en ophalen en dat wordt enorm gewaardeerd.”

42

Lokale kracht De drie vestigingen van Veldsink-De Wolden maken echt deel uit van de lokale samenleving. “Zo doen wij veel aan sponsoring en zoeken wij bewust de samenwerking met lokale partners zoals de notaris en taxateur”, aldus Stefan. “Wij staan dicht bij onze klanten en zetten altijd alles op alles om ze snel en goed van dienst te zijn.” Veldsink-De Wolden kent ruime openingstijden van negen tot vier en zijn ook tussen de middag open. De telefonische bereikbaarheid loopt van half negen tot vijf en een afspraak in de avonduren is altijd mogelijk.


‘KOM OOK MET JOUW SPAARVARKEN ONDER DE ARM BIJ ONS LANGS’ Bankieren doen we steeds meer online en daar is natuurlijk niets mis mee. Het heeft wel tot gevolg dat banken steeds meer kantoren sluiten, vooral in de kleinere dorpen. Met de RegioBank in eigen huis houden de drie vestigingen van VeldsinkDe Wolden de deur graag voor hun klanten open. “Wij zien dat mensen het erg prettig vinden om bij ons langs te gaan als ze even iets willen vragen of regelen”, zegt vestigingsmanager Stefan Haverkort. Vooral ouderen maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om hun geld persoonlijk te komen opnemen. “Ook helpen we graag met uitleg over internetbankieren en het werken met de app”, gaat Stefan verder. “Kinderen kunnen hier letterlijk met hun spaarvarken onder de arm naartoe komen. Ze vinden het dan zo leuk om samen de munten te tellen. Bovendien maakt het ze meer bewust van geld en dat is belangrijk. Zo gaan wij ook naar de scholen in ons dorp om kinderen meer te leren over het verstandig omgaan met geld.” Volwassen Veldsink-De Wolden vult het grote gat dat de grootbanken hebben achtergelaten in De Wolden. Van hypotheken tot verzekeringen en bankzaken, Veldsink-De Wolden heeft het allemaal in huis. Van jong tot oud, iedereen weet ons te vinden. “Kinderen worden volwassen en gaan ook financieel op eigen benen staan”, legt Stefan uit. “Ze horen van hun ouders dat ze hier goed geholpen worden of hebben goede herinneringen aan de tijd dat ze hier met hun spaarvarken kwamen en dan is de plek om een spaarrekening te openen of hypotheekadvies te vragen natuurlijk snel gevonden.”

Trots op De Wolden

43


Het afsluiten van een hypotheek of verzekering is voor lang niet iedereen gesneden koek. Een onafhankelijk en betrouwbaar advies is dan wel zo prettig. “Wij nemen onze klanten graag aan de hand mee”, vertelt Stefan Haverkort, die naast vestigingsmanager ook hypotheekadviseur is. “Wil je bijvoorbeeld een huis kopen, dan kun je het hele traject op ons bouwen. Je hoeft zelf eigenlijk alleen maar over de inrichting van de woning na te denken.”

Zuidwolde Hoofdstraat 59 7921 AC Zuidwolde T 0528 - 370 592 E zuidwolde@veldsink.nl Ruinen Westerstraat 54 7963 BD Ruinen T 0522 - 472 528 E ruinen@veldsink.nl De Wijk Dorpsstraat 72a 7957 AW De Wijk T 0522 - 476 780 E dewijk@veldsink.nl

De vestigingen van Veldsink-De Wolden hebben alle drie een eigen hypotheekadviseur en binnendienst in huis. “We kijken altijd naar de persoonlijke situatie om vervolgens het gewenste maatwerk te leveren”, aldus Stefan. “Met ruim dertig geldverstrekkers in ons netwerk vinden wij altijd de beste hypotheek met de beste voorwaarden. Ook regelen wij de taxateur en notaris, het bouwkundig rapport en de bankgarantie. Zo heeft de klant een vast aanspreekpunt die via korte lijnen snel kan schakelen.” Verzekeringspakketten Op het gebied van verzekeringen doet Veldsink-De Wolden alles behalve de zorgverzekeringen. “Ons aanbod op het gebied van verzekeringen is groot”, rond Stefan af. “Alle verzekeringen voor het huis, een reisverzekering, rechtsbijstandsverzekering of verzekering voor de caravan, het kan allemaal. Ook stellen wij voor iedere gewenste situatie pakketten samen. Een afspraak kan altijd op kantoor of bij de klant thuis.” Op dit moment richt Veldsink-De Wolden zich vooral op particulieren, maar een verbreding naar de zakelijke markt is gaande.

“ONAFHANKELIJK EN BETROUWBAAR ADVIES IN HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN” Trots op De Wolden

45


46


Roeien met de riemen die je hebt ‘Roeivriendinnen’ Elke dinsdag roeit Marjanne met de roeivereniging in de omgeving van haar woonplaats. Een vaste groep vrouwen stapt wekelijks met elkaar in de boot om op een sportieve manier bezig te zijn. In weer en wind en in alle seizoenen maken zij mooie tochten, leveren zij prachtige prestaties en halen regelmatig medailles. Ze genieten van de fysieke bezigheid, maar ook - en misschien wel vooral- van de fijne nazit. De mooie ervaringen uit de gezinnen worden besproken, er worden zorgen gedeeld en is er ruimte voor een lach en een traan. In de loop van de jaren is het een hechte vriendinnengroep geworden. Het team past goed bij elkaar, ze vullen elkaar goed aan en er valt niemand buiten de boot.

Ziekte Als Marjanne ziek wordt, worden ook de zorgen rondom haar gezondheid gedeeld. De betrokkenheid is groot en de aandacht voor haar is zo warm, dat Marjanne zich gesteund voelt. Ook geven de roeivriendinnen ontspanning, doordat zij met gezamenlijke uitstapjes en verhalen haar de broodnodige afleiding bieden. Als de situatie verergert en roeien niet meer mogelijk

“Alleen een passend afscheid laat een goed gevoel na.”

blijkt, blijven de vriendinnen haar trouw bezoeken. Zij luisteren naar haar verhaal, brengen hun anekdotes, maar leveren ook praktische zorg. Omdat Marjanne geen partner heeft en geen kinderen heeft, zorgen de roeivriendinnen op een gegeven moment voor de boodschappen, hand- en spandiensten in huis en zij zorgen bij toerbeurt voor de dagelijkse maaltijd. Het team ontpopt zicht tot goede mantelzorgers. Marjanne belt me op en wil graag haar uitvaartwensen met mij bespreken. Ze heeft niet overal ideeën over, maar een aantal wensen moeten zeker worden voorgelegd.

Geregeld Dat de roeivriendinnen een belangrijke rol moeten vervullen, staat voor haar als een paal boven water. Het verenigingsgebouw van de roeivereniging zal de plaats zijn voor de afscheidsbijeenkomst. Marjanne zal met de rouwauto vanaf haar huis naar een opstapplaats aan het meer worden gebracht. Van daar zal ze per boot naar het verenigingsgebouw worden gevaren. Het damesteam zal mee-roeien en haar naar het verenigingsgebouw dragen, terwijl alle gasten op de kade zullen staan. Marjanne ziet het al voor zich. Het lijkt haar mooi, waardig en plechtig. Kort daarna overlijdt Marjanne.

Afscheid Hoe prachtig vallen haar wensen samen. Op dinsdag, haar roei-dag, wordt de bijeenkomst gehouden voor een grote groep mensen. Daarna wordt ze in kleine kring, gedragen door haar roeivriendinnen, naar haar graf gebracht. Een fijn en warm afscheid, waarin haar passie en vriendschap ten volle tot zijn recht komen. Waar haar liefde voor het water als natuurlijke loop, letterlijk en figuurlijk door heen stroomt.

Trots op De Wolden

47


“WE MOETEN MEER LUISTEREN NAAR DE NATUUR”

“Dit is de mooiste tijd om bezig te zijn met je tuin. Bij veel mensen leeft het idee dat je tuinwerk alleen in het voorjaar kunt doen. Maar als je kijkt naar de aanleg en beplanting is de beste periode van september tot de Kerst. De grond is dan warm, de wortels groeien en de plan of boom doet boven de grond ook zijn werk.” Aan het woord is hovenier Martijn Buld uit Ruinerwold. “Eigenlijk moeten we met zijn allen gewoon meer naar de natuur luisteren.”

Hoveniersbedrijf Martijn Buld Wolddijk 66, Ruinerwold info@martijnbuld.nl www.martijnbuld.nl 48


“EIGENLIJK DOEN WE ALLES (...) ZEG MAAR ALLES VAN ONTWERP TOT ONDERHOUD EN WAT DAARTUSSEN ZIT” In 2002, na afronding van de tuinbouwschool, begon hij als hovenier zijn eigen bedrijf. “Ik was 19 jaar, woonde nog bij mijn ouders en had niets te verliezen.” Anno 2019 heeft hij kantoor in zijn fraaie verbouwde boerderij aan de Wolddijk, gemiddeld tien man personeel en een grote regionale klantenkring. “Eigenlijk doen we alles. Van plannen maken voor een tuinontwerp, tot aanleg, beplanting, maar ook boomverzorging, grasmaaien en het plaatsen van veranda’s, overkappingen en complete schuren. Zeg maar alles van ontwerp tot onderhoud en wat daartussen zit. Dat hoort ook grond- en straatwerk bij. Sterker nog; ik denk dat dat wel 50 procent van ons werk is.” Hoewel Buld eigenaar is (“Ik kom niet meer zo vaak buiten als vroeger”) heeft en houdt hij groene vingers. Plannen verzinnen, samen met de klant of onderdeel zijn van een bouwteam en advies geven over het groen, daar wordt hij na al die jaren nog steeds heel enthousiast van. Wifi punt “Dat je op nul begint en uiteindelijk een nieuwe tuin oplevert of een bestaande renoveert, dat is en blijft heel mooi. Ik kijk er toch vaak met andere ogen naar en geef de klant dan advies. Laatst waren we bezig voor een klant, die een overkapping wilde. Hij heeft twee puberzonen die veel op hun smartphone zitten. Ik zei van waarom

maak je daar geen Wifi punt? Dan leggen wij dat meteen aan, want de tuin ligt nu nog open. Dat vond hij een heel goed idee. Samen iets moois maken en als dat dan goed uitpakt, vind ik dat super.” Martijn vindt het belangrijk dat zijn personeel en hij helemaal bijblijven. Zelf is hij lid van de VHG, de brancheorganisatie van hoveniers. Met andere hoveniersbedrijven wordt zowel vakkennis als de nieuwste ontwikkelingen uitgewisseld. In de wat rustige wintermaanden volgt zijn personeel diverse cursussen en opleidingen, om op die manier goed op de hoogte te zijn van de tuintrends. Robotmaaiers “Wat in opkomst is, zijn de zogenaamde levende gebouwen. Dat wil zeggen groene daken, maar ook gevelbegroeiing. Je ziet het op ziekenhuizen, parkeergarages, maar ook steeds meer bij particulieren. Dat is vaak een tuin op zich. Het is ook een hele mooie manier om het groen in de wijk terug te krijgen, want je ziet steeds meer verstening. En dat heeft ook weer gevolgen voor de waterafvoer. Andere ontwikkelingen zijn robotmaaiers, de vraag naar aanleg van vlonders vanwege die afwatering en verlichting. Daar willen de klanten steeds meer advies over. En dat is ook het mooie aan ons vak. We hebben een hele mix aan diensten in huis en dat geeft ons de gelegenheid om te laten zien waar we goed in zijn.” Trots op De Wolden

49


Bloemen Boetiek Jarina

“Ik heb het mooiste vak van de wereld. Het is heerlijk om met levende materialen te werken, om op de vier jaargetijden met ieder zijn eigen charme in te kunnen spelen. Altijd word ik enthousiast als de snijbloemen binnenkomen. Er ontstaan direct ideeën voor nieuwe creaties, de veelzijdigheid is zo enorm groot.”

Welke trends zijn in de boetiek terug te vinden? “Bohemian is echt dé trend. Mensen halen weer meer planten in huis. Populair zijn de zuurstofrijke planten en de planten die vroeger bij oma stonden. In aansluiting op de landelijke

stijl zijn ook de plukboeketten helemaal in. De potten zien wij weer wat strakker worden en het gebruik van lampjes blijft voorlopig in trek.”

Wat maakt de boetiek voor jou zelf zo speciaal? “Dat is vooral de gezelligheid. Al die jaren hebben mij zoveel leuke contacten en opdrachten opgeleverd. Zelf maak ik het liefst rouwstukken; daar kan ik veel gevoel in leggen. Zo heeft iedereen binnen ons team zijn eigen specialiteit. Zonder dit fijne team was het mij niet gelukt de mensen via de winkel in De Wijk en ook Staphorst blij te maken met onze mooie creaties.”

Dorpsstraat 38, 7957 AW De Wijk - Markt 4, 7951 HR Staphorst T 0522 44 12 57 - E info@jarina.nl - www.jarina.nl

50

“Ik heb het mooiste vak van de wereld”


Hele jaar open!

ONTDEK ONZE SPECIALE GROEPSRUIMTES EN ARRANGEMENTEN KINDERFEESTJES | FAMILIE- EN VRIENDENDAG | OMA’S VERJAARDAG 52

WOLDDIJK 23 - RUINERWOLD - WWW.DRENTSEKOE.NL

Profile for Uitgeverij Trots op

TROTS OP DE WOLDEN NAJAAR 2019  

TROTS OP DE WOLDEN NAJAAR 2019  

Advertisement