Trots op Genemuiden nr. 4

Page 1

GENEMUIDEN


AL GOEDE ALHETHET GO bbooneerr de boer vvaann ddveea

vindt vindt uubij bijKeurslager Keurslager Van Vande deWeg Weg Va vindt u bij Keurslager

Wij Wijzijn zijntrots trotsop ophet hetkwaliteitsvlees kwaliteitsvlees Wij zijn dat trots datwij wijverkopen verkopen op het èn èn kwaliteits trots trots op opde deboer boerwaar waarwij wijons ons op vlees vlees de inkopen. inkopen. boer Hij Hij waar geeft geeftnamelijk namelijk wij ons de de vlees zorg zorgen enaandacht aandachtdie dieuumag zorg magverwachten verwachten en aandacht als alsuukiest kiestvoor die vooreen u eenmag ve Wanneer Wanneer Wanneer u bij u bijons ons u een een bij stukje stukje ons Boerderijkip Boerderijkip een stukje koopt, koopt,Boerderijkip koopt, hoogwaardig hoogwaardig stukje stukjevlees! vlees! hoogwaardig Zo Zozorgen zorgenwe weerermet met stukje elkaar elkaarvoor vlees! voor Zo weet weet weet u uwat watu u ukrijgt: wat krijgt:ambachtelijke u ambachtelijke krijgt: Hollandse ambachtelijke Hollandsescharrelkip. scharrelkip.Eerlijk Hollandse Eerlijk scharrelkip. Eerlijk datuu elke elke dag dag een eenlekker lekker dat stukje stukje u vlees elke vleesop op dag uw uwbord bord een heeft heeft lekker liggen liggen stuk vlees, vlees, vlees, datdatmet met dat zorg zorg met enenaandacht aandacht zorg deen deweg weg aandacht naar naaruwuwbord bord de heeft heeft weg dat naar uw bord heeft

Boerderijkip, Boerderijkip, Boerderijkip, 100% 100% 100% Hollands Hollands Hollands

gevonden. gevonden. gevonden. Onze Onzeboeren boeren Onze kiezen kiezen boeren bewust bewustvoor kiezen voorduurzaamheid duurzaamheid bewust enen voor duurzaamheid en hebben hebben hebben aandacht aandacht aandacht voor voorhethetdierenwelzijn. dierenwelzijn. voor het Boerderijkippen Boerderijkippen dierenwelzijn. leiden leiden Boerderijkippen leiden Om Om tetevieren vierendat datwe weOm trots trotszijn te zijnop vieren oponze onzeproducten, producten, dat we tro daardoor daardoor daardoor een eenplezierig plezierig eenleven leven plezierig met metweinig weinig leven stress stressinmet ineen eenoverdekte weinig overdekte stress in een overdekte buitenloop. buitenloop. buitenloop. ElkElkexemplaar exemplaar Elk wordt exemplaar wordtdoor doorons onsmet wordt metdedegrootste grootste door zorg zorg ons met de grootste zorg bieden bieden wij wiju ueen eenmooie mooie bieden voordeeltas voordeeltas wijaan aan u een mooie omringd: omringd: omringd: van van ei ei tottot van kipkip zijnei zijn onze tot onze vakmensen kip vakmensen zijnerbij. onze erbij. EnEn natuurlijk vakmensen natuurlijk ook ook erbij. En natuurlijk ook daarna. daarna. daarna. EnEn omdat omdat En wewe omdat van van begin begin we tottot eind eind van blijven blijven begin controleren controleren tot eind voldoen voldoen blijven controleren voldoen wewe aan we aan deaan de hoge hoge de dierenwelzijnseisen dierenwelzijnseisen hoge dierenwelzijnseisen enen is de is de kwaliteit kwaliteit gewaarborgd. gewaarborgd. en is de kwaliteit gewaarborgd. EetEet smakelijk! Eet smakelijk! smakelijk! Voor Voor meer meer informatie Voor informatie meer www.boerderij-kip.nl www.boerderij-kip.nl informatie www.boerderij-kip.nl

Rundvlees Rundvlees Rundvlees van van dede allerhoogste allerhoogste van de kwaliteit, allerhoogste kwaliteit, supermals, supermals, kwaliteit, supermals, fijnfijn fi van jn vanstructuur van structuur structuur enenheerlijk heerlijkvan van en smaak! smaak! heerlijk Omdat Omdat van je jeweet weet smaak! datdatdede Omdat je weet dat de dieren dieren dieren een een goed goed een leven leven goed hebben hebben leven gehad, gehad, smaakt hebben smaakt hethet nog gehad, nog beter! beter! smaakt het nog beter!

Actie is geldig van 1 t/m 18 januari 2020 Actie is geldig van 1 t/m 18 januari 2020

Rundvlees Rundvlees Rundvlees uit uit uit Twente Twente Twente

••100 100gram gramboerenachterham boerenachterham • 100 gram boerenac ••44(krokante) (krokante)kipschnitzels kipschnitzels • 4 (krokante) kipsc ••44runderhamburgers runderhamburgers • 4 runderhamburge ••Bakje Bakjesalade saladenaar naar • Bakje keuze keuze salade naar ••Groot Grootstuk stukgrillworst grillworst • Groot stuk grillwo (naturel, (naturel,kaas kaasofofsaté) saté) (naturel, kaas of saté) ininclclususieief fGRGRATATISIS mimininibibigsgshohopppperer

Rookworst • Rookworst Genieten Genieten van vanhet het Genieten van het ••Rookworst Sallaands Sallaands varken varkenvarken Sallaands Normaal Normaal25,00 25,00 Normaal 25 Het Het Het Sallaands Sallaands Sallaands varkensvlees varkensvlees varkensvlees is iseerlijk eerlijkenenuniek uniekis eerlijk en uniek door door dede betrouwbare betrouwbare herkomst herkomst enen natuurlijke natuurlijke leefomgeving leefomgeving voor voor door de betrouwbare herkomst en natuurlijke leefomgeving voor dedevarkens. varkens. ZoZokunnen kunnen wijwijeen eenconstante constante kwaliteit kwaliteit metvolle volle de varkens. Zo kunnen wij eenmet constante kwaliteit met volle nu nuvoor voor nu smaak smaak smaak waarborgen. waarborgen. waarborgen.

17

Bij Bij aankoop aankoop van vande detas tas Bij aankoop van de tas maakt maakt uukans kans op1 1van van op 1 van maakt u op kans de de 44traptrekkers! traptrekkers! de 4 traptrekkers!

Van Vande Van deWeg, Weg, de keurslager keurslager Weg, keurslager 2

Klaas KlaasFuitestraat Fuitestraat 32a,Genemuiden Genemuiden32a, Genemuiden Klaas 32a, Fuitestraat Tel. Tel.038 038-Tel. -3854435 3854435 038 - 3854435 www.vandeweg.keurslager.nl www.vandeweg.keurslager.nl www.vandeweg.keurslager.nl

50 50


Jonge en oude generaties Alweer de 4e editie van Trots op Genemuiden en wat een mooie ondernemers heb ik weer gesproken. Inspirerende verhalen, verhalen van jonge ondernemers en ook verhalen van bedrijven die al generaties van vader op zoon of dochter over worden gedragen. Prachtig vond ik het om naar die verhalen te luisteren. Maar ook enorm gaaf hoe nieuwe bedrijven van de grond komen en zich steeds verder ontwikkelen en vernieuwen. Ook is het een jaar waarin ik (Angela Scholtus) een jubileum jaar vier. Uitgeverij Trots op bestaat alweer 5 jaar en alweer 10 jaar als ‘zelfstandige’. Dankbaar ben ik voor alles wat op mijn pad is gekomen, lees ook verder op in het blad mijn verhaal. Door steeds meer vraag van ondernemers, om de Trots op verder te verspreiden dan Genemuiden, is dit tevens de laatste editie van Trots op Genemuiden en zal de eerstkomende editie ‘Trots op Zwartewaterland’ worden genoemd. Ook mooi om de inwoners van geheel Zwartewaterland te laten zien wat voor mooie ondernemers er zijn in de gemeente. Voor nu veel leesplezier en fijne feestdagen gewenst! Ik koop lokaal, waar koop jij? Angela Scholtus Bladmanagement Foto gemaakt bij: Jan Buitink | Home made by

JAAR

www.trotsopmagazine.nl en volg ons op

www.facebook.com/trotsopgenemuiden

Trots op Genemuiden

3


Na een succesvol jaar met mooie edities vol prachtige verhalen starten we volgend jaar met

ZWARTEWATERLAND Meer informatie of uw bedrijf in de 1e editie? Neem snel contact met ons op via info@uitgeverijtrotsop.nl of 06 23 78 83 94

www.trotsopmagazine.nl


Inhoud 06

60 JAAR GROOTHUIS BOUWGROEP

38 VAN DIJK CONTAINERS heeft 105 jaar op de teller

30

BEENS GROEP BESTAAT ZESTIG JAAR

Jonge generaties

29 Blinkerevents; positieve aanpak

colofon

Trots op Genemuiden is een uitgave van Uitgeverij: Uitgeverij Trots op Kolderveen 11, 7948 NG Nijeveen www.trotsopmagazine.nl genemuiden@uitgeverijtrotsop.nl Fotografie: Rianne Brouwer Omslagfoto: Rianne Brouwer Tekst: Erik Driessen, Astrid Mensink, Bas Jansen Acquisitie: Angela Scholtus Bladmanagement: Angela Scholtus Vormgeving: Comceptum Drukwerk: Bariet ten Brink Oplage: 4.500 huis-aan-huis Alle teksten en illustraties zijn copyright 2019 Uitgeverij Trots op. Alle rechten voorbehouden. Overname van delen uit de magazine is niet toegestaan. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie bij de rechthebbende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s. Alle afbeeldingen en teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van de fotograaf of Uitgeverij Trots op.

Oude generaties

06 60 jaar Groothuis Bouwgroep 08 Verhoek Transport

brengt altijd resultaat

44 Elzinga Bedrijfsdeuren 50 Ruben van der Kolk 52 The Nightstore Genemuiden

20 Belakos maakt zich op

voor 60-jarig jubileum

22 Van Dijk Heftrucks & Banden 30 Beens Groep Waterbouwers

bestaan 60 jaar

34 Dinant van Dijk Begrafenisverzorging 38 Van Dijk Containers 46 Travel XL: De zekerheid van

Eten & Drinken

10 De Kaaihof was mooi, maar is nu WOW! 42 Verbouwde Lange Muur gaat met

de tijd mee

45 Keurslager met passie & vakmanschap

een mooie vakantie

Fashion

14 JR Schoenmode Wintercollectie 2019 24 De Groene Lantaarn over mode

16

Waar een deur dicht gaat... Trots op Genemuiden

5


CLAUDI GROOTHUIS OVER ZESTIG JAAR GROOTHUIS BOUWGROEP

“Genemuiden heeft ons veel gegeven” Een luchtfoto in het pand van Groothuis Bouwgroep maakt duidelijk hoeveel gebouwen het bedrijf in Genemuiden realiseerde. “Genemuiden heeft ons veel gegeven. Dit is onze bakermat waar we heel trots op zijn”, zegt directeur Claudi Groothuis. Zij behoort tot de derde generatie ‘Groothuis’ binnen het familiebedrijf. 6


vlnr: Bert Jan, Claudi, Jeroen en Wim Groothuis

Groothuis Bouwgroep kreeg in het jubileumjaar veel mensen over de vloer. Klanten en bouwpartners bezochten het OranjeCafé, Businessclub de Wetering en Ondernemerskring Genemuiden kwamen langs en veel mensen bezochten de familiedag. Het bedrijf richtte bovendien een fonds op waarmee het zich dit jaar inzet voor projecten van Compassion: het lukte om geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van achttien woningen in Tanzania. Nu gaat Groothuis Bouwgroep voor de renovatie van een school in dat Afrikaanse land.

“Niet aan de snelweg, ver weg van de Randstad, maar moet je kijken wat hier allemaal gebeurt…Genemuiden doet er toe”, zegt Groothuis als ze verder nadenkt over de ‘topwerklocatie’ waar ze woont en werkt. “De gedrevenheid van de inwoners is groot. En dat zie je overal in terug, ook in het bloeiende centrum met de mooie winkels en het verenigingsleven. Ik volg momenteel een studie en de docent noemde Genemuiden onlangs als voorbeeld. Echt: dan voel ik me een trotse Genemuidenaar.”

zijn en gegeven worden.” Zonder opdrachtgevers en medewerkers, waaronder veel Genemuidenaren, zou dat nooit mogelijk zijn. Zestig jaar Groothuis Bouwgroep is vooral hun jubileum, vindt ze. “Alleen kun je niets, pas als mensen samenwerken ontstaat er beweging. Ik vind het heel mooi dat medewerkers zich bij ons ontplooien. In ons team zijn veel collega’s die lang bij ons werken en zich hebben ontwikkeld, waardoor wij als bedrijf ook weer verder zijn gegroeid. Van dat proces word ik heel blij. Samen door ontwikkelen als organisatie. Een fijne Opa Groothuis begon zestig jaar werksfeer past volgens mij ook bij het geleden het bouwbedrijf. “Een hooiberg karakter van een familiebedrijf.” van 32 vierkante meter was volgens mij de eerste opdracht. Daarna bouwden Rentmeesterschap we steeds meer langdurige relaties op ‘Rentmeesterschap’ is een ander met opdrachtgevers. Prachtig om te woord dat in een gesprek met Claudi zien dat we voor veel klanten van het Groothuis regelmatig voorbijkomt. Het eerste uur nog steeds werken. Daar zijn is de basis voor het DNA van Groothuis we heel dankbaar voor. Vaak zijn het Bouwgroep. “Ja, over dat woord krijgen familiebedrijven met hetzelfde karakter we veel vragen. Rentmeesterschap vindt zijn oorsprong in de bijbel, als wij.” maar is ook zeker in deze tijd van Oranje toepassing. Ga goed om met je talenten De hooiberg van vroeger is tegen- en draag zorg voor mens, natuur en woordig een bedrijfshal, school, een milieu. Rentmeesterschap is in feite zorgcomplex, een productieruimte of duurzaamheid in de breedste zin van een kantoor. In een wijde regio kleuren het woord. Het is bouwen aan duurzame bouwplaatsen oranje. “Natuurlijk relaties, verdiepen in product- en hebben wij ook crisisperiodes gekend, procesoptimalisaties, sponsoring van maar als een familiebedrijf doe je alles maatschappelijke organisaties en om daar doorheen te komen. Dat is de investeren in duurzame inzetbaarheid verantwoordelijkheid die je voelt. Maar en vitaliteit van medewerkers Daar uiteindelijk moet het je ook gegund maken we ons hard voor!”

Trots op Genemuiden

7


VERHOEK EUROPE

MET NIEUWE GENERATIE OP WEG NAAR DE TOEKOMST

Claudia, Ferdinand en Gijsbert Verhoek leiden sinds dit najaar Verhoek Europe. Samen met de nieuwe financiĂŤle manager Michiel Blikman zoeken ze de juiste wegen om het familiebedrijf naar de toekomst te leiden. Onder de vorige generatie Doeke, Jan, Henk en Jaap Verhoek groeide het bedrijf van opa Gijsbert Verhoek uit tot een internationaal concern met negenhonderdvijftig medewerkers en 450 trucks.

8


“ DE EERSTE OPDRACHT VAN OPA VERHOEK, HET VERVOER VAN EEN KOE VAN GENEMUIDEN NAAR ZWOLLE” “Mensen denken vaak dat we kleiner zijn”, glimlacht Claudia Verhoek bij het opnoemen van die cijfers. Veel mensen rijden regelmatig langs het bedrijf in Genemuiden, maar hebben geen idee dat het bedrijf dertien vestigingen heeft in Nederland, Duitsland, België, Engeland en Roemenië. De blauwe trucks van Verhoek rijden naar diverse landen in Europa. En dan te bedenken dat de eerste opdracht van opa Verhoek het vervoer van een koe van Genemuiden naar Zwolle was. Via de biezenindustrie kwam hij later in het tapijt terecht. “Wij groeiden uit tot dé specialist in de rollenindustrie”, weet Gijsbert. Net zoals Claudia en Ferdinand ging hij al jong met vader mee naar het bedrijf. “Als jochie deed ik op zaterdag klusjes als vrachtbrieven inbinden. Toch was het nooit vanzelfsprekend dat de derde generatie het bedrijf zou overnemen.”

het familiebedrijf en heeft de passie voor de transportsector in het bloed. Uitdaging genoeg bovendien. “We willen de marktleider voor de rollenindustrie blijven én onze positie in andere sectoren versterken. Daarbij richten we ons vooral op nichemarkten met de focus op kwetsbare goederen”, vertelt Ferdinand. Verhoek vervoert bijvoorbeeld steeds meer lengtegoederen zoals industriële deuren, aluminium profielen en zonweringen, die een prima combinatie met de (tapijt)rollen vormen.

Meedenken met klanten en oplossingen bedenken voor logistieke vraagstukken blijft voorop staan. Dat is precies waardoor het bedrijf onder de vorige generatie zo sterk groeide. “We zijn meegegroeid met de industrie in Genemuiden en bewegen voortdurend met de markt mee”, zegt Claudia. Een belangrijke verandering is de Passie voor transport Met het aanstaande afscheid van de tweede steeds strakkere planning, vult Gijsbert aan. generatie kwam die vraag toch op tafel. Ze “Vroeger plaatsten klanten ruim van tevoren antwoordden positief: het trio is trots op een transportorder die wij in een bepaalde

week afleverden. Diezelfde transportorder komt nu veel later binnen en het product moet veel sneller, en op een afgesproken tijdstip, worden geleverd.” Duurzaam Het karakter van Verhoek Europe past eigenlijk perfect bij die ontwikkeling, heeft Michiel Blikman ondertussen ontdekt. “Dit is zo’n typisch Genemuider bedrijf dat de schouders er onder zet en vol voor klanten gaat. ‘Nee’ zeggen is geen optie, we gaan het ‘gewoon doen’ en vinden daarna de juiste oplossing. Mooi om te zien”, zegt Blikman, die lang in het westen van het land heeft gewerkt en dus vergelijkingen kan maken. Hij beseft dat de beste afslag naar de toekomst niet alleen te maken heeft met creatieve logistieke oplossingen voor de opdrachtgevers. “Juist in deze sector is verduurzaming een belangrijk gespreksonderwerp. Verhoek gebruikt nu al trucks met een lage CO2-uitstoot, maar we zoeken voortdurend naar mogelijkheden om nog duurzamer te werken.”

Nijverheidstraat 20 I 8281 JE Genemuiden I T: + 31 (0) 38 - 385 11 11

WWW.VERHOEK-EUROPE.COM Trots op Genemuiden

9


De Kaaihof was mooi, maar is nu

“Het was mooi, nu is het wow”, glimlachten Harold en Jennifer van Dalfsen over het resultaat van de verbouwing. “De Kaaihof is nu meer huiskamer en minder zaal”, voegen ze er aan toe. De reacties op de vernieuwde ruimte zijn ‘overweldigend’.

10

‘W


R

uim negen jaar geleden zegden ze hun banen op en stapten ze in het Kaaihof-avontuur. Op de plek waar sinds mensenheugenis Hotel Zwartewater was gevestigd, begonnen ze een sfeervolle plek voor bruiloften, feesten en zakelijke bijeenkomsten. Met De Havenkamer kwam daar later een extra mogelijkheid bij. “Negen jaar geleden pakten we vooral de entree en de toiletten aan. De Hofzaal kreeg een ander uiterlijk, maar echt ingrijpend was die metamorfose niet”, vertelt Jennifer. Voor Jennifer en Harold was vernieuwing van het interieur een must. “De verwarmingsinstallatie bleek 40 jaar oud te zijn en we dachten dan ook na om duurzame en energiebesparende maatregelen te treffen. Zo wilden we in het nieuwe interieur over op led-verlichting en dan kom je van het een in het ander terecht” kijkt Harold terug. “Na negen jaar ken je bovendien het reilen en zeilen. Je weet nu wat wel of niet prettig werkt, waardoor je ergens ook een eigen draai aan kunt geven.”

Vide? Absoluut doen En zo kwam steeds duidelijker het plan naar voren om de grote zaal aan te pakken. “We hadden al snel het plan voor een vide, maar wisten niet of dat mogelijk was. ‘Absoluut doen’, zei interieurontwerper Nijboer uit Mariënheem meteen. Dat bedrijf had ook de vorige zaal getekend en kwam nu met prachtige plannen, op basis van een moodboard die we hadden gemaakt. Toen de bouwer constateerde dat een vide mogelijk was, zijn we daarvoor gegaan”, vertelt Harold. De eerste tekeningen die hij op de social media zette, beloofden veel. “Als je zoiets presenteert, moet je de verwachtingen ook waarmaken. Daar waren we best even gespannen over, maar uiteindelijk overtreft het resultaat alle verwachtingen. Van ons en van de gasten. De reacties zijn overweldigend”, zegt Jennifer.

WOW’ Foto’s: Active Creations

Trots op Genemuiden

11


Huiskamergevoel Vooral het huiskamergevoel spreekt veel mensen aan. Harold: “Gasten zijn voor feestjes niet op zoek naar een zaal, maar naar een gezellige ruimte waar ze zich thuis voelen. Volgens mij onderscheiden we ons hier ook mee. De trend in de horeca is industrieel, maar dat spreekt lang niet iedereen aan. De nieuwe sfeer past ook beter bij onze buitenlocatie De Buitenhof. En we kunnen heel makkelijk schakelen en de zaal ombouwen naar chique of juist meer informeel.” De vernieuwde zaal met de veranderde indeling biedt ook meer mogelijkheden, zegt Jennifer. “We hebben nu ruimte voor driehonderd personen, zeker vijftig meer dan eerder. Bovendien is er nu meer lucht. Dat zie je bijvoorbeeld bij de jaarlijkse kerstpakkettenmarkt. Met de komst van de vide is er nu extra ruimte om koffie te drinken en gezellig te borrelen.”

Voor de zakelijke markt Ook is De Kaaihof nu nog aantrekkelijker voor de zakelijke markt, denkt Harold. “We hebben daarom ook behoorlijk geïnvesteerd in professionele audio apparatuur, zoals een beamer en een groot scherm. Voor events van groot tot klein kunnen bedrijven bij ons terecht, uiteraard geheel verzorgd en met alle mogelijkheden voor catering. Bovendien kunnen groepen zich makkelijk opdelen in verschillende ruimtes.”

“De nieuwe sfeer past ook beter bij onze buitenlocatie De Buitenhof”

12

De zakelijke markt weet De Kaaihof ook nu al goed te vinden trouwens. Het internet doet wat dat betreft wonderen. “Dat is echt een belangrijk verschil met de beginperiode: bedrijven, maar eigenlijk ook stelletjes, kijken verder dan hun eigen regio. Binnenkort houdt een bedrijf uit Friesland hier bijvoorbeeld een personeelsfeest. Die vallen voor de sfeer en de mogelijkheden. Een paar kilometer extra rijden is dan veel minder belangrijk.”


Foto: Creafragma

Supertrots op Genemuiden Veel gasten komen van buiten Genemuiden, maar uiteraard weet ook de eigen stad De Kaaihof goed te vinden. Zelf zijn ze ‘supertrots’ op de geboorteplaats. “Tijdens de verbouwing hebben we het karakter en de mentaliteit van Genemuiden weer eens gemerkt. In hele korte tijd moest er ontzettend veel gebeuren. ‘We doen het gewoon’, zegt dan iedereen en dat hebben ze ook waargemaakt. ‘Dit was ergens anders nooit gelukt’, zeiden een paar bedrijven die wél van buiten Genemuiden kwamen. Dat zegt genoeg”, vindt Jennifer. Met diezelfde instelling zorgen ze zelf dat huwelijksdagen echt de mooiste dag uit het leven zijn en dat zakelijke bijeenkomsten professioneel verlopen. “Leg je wensen bij ons neer en wij zorgen dat het goed komt. Dat doen we op een heel persoonlijke manier. Van eerste handdruk tot het uitzwaaien, heb je met ons te maken. En dat kan vanaf nu weer in een accommodatie die aan alle moderne eisen én onze wensen voldoet. Wij zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.”

De Kaaihof Drostenhofstraat 3, Genemuiden 038 385 45 33

www.dekaaihof.nl

Trots op Genemuiden

13


WINTER

Heren o.a Greve, State of Art, Sioux, JR & HM Dames o.a Fred de La Bretoniere, Pertini, Michael Kors, Gabor, Tango

14


SAMEN STERK Het is geen familiebedrijf, maar wel een bedrijfsfamilie. Brouwer bureau Bouwkunde, W2 Support en Building Supply. Allen werkzaam in bouw en infra. drie afzonderlijke bedrijven met eigen producten en mensen, maar toch samen om zo optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en kunde.

in kennis en kunde W2 Support W2 Support is totaalleverancier van kwalitatief hoogwaardige havens en haveninrichting voor recreatieve en industriĂŤle havens. Hierin wordt meegedacht met de productvraag van de klant en snelle oplossingen worden op maat geleverd. W2 Support is exclusief dealer van Walcon en DualDocker. Als team staan we voor kwaliteit, betrouwbaarheid, klantgerichtheid en hands-on.

Brouwer bureau Bouwkunde We geven vorm aan woon-, werk- en leefomgevingen. We ontwerpen niet alleen voor de klant, we doen het vooral ook samen. Zo lukt het ons om de mooiste plannen te maken. Naast creatief zijn we ook constructief. Hoogwaardig, maar met beide benen op de grond. DĂĄt vinden wij mooi.

Building Supply Building Supply is leverancier van prefab betonelementen. U kunt bij ons terecht voor al uw betonwanden en -vloeren. Daarnaast bouwen wij casco woningen. Building Supply levert aan bedrijven en particulieren. Building Supply hanteert snelle levertijden, werkt met korte lijnen, deskundig personeel en denkt graag met u mee.

Trots op Genemuiden

15


WAAR EEN DEUR DICHT GAAT... Trots opuitgeefster pleit voor verbinding tussen de inwoners en ondernemers

Outfit Angela JR Schoenmode Genemuiden Raamdecoratie Vloerexpert Meppel

16


Oktober 2014 verscheen het eerste Trots op Meppel Magazine. Vijf jaar later zijn er maar liefst vijf steden waar met regelmaat een 'eigen' Trots op uitkomt. En het einde is nog niet in zicht. Hoog tijd voor een goed gesprek met de uitgeefster; over haar drive en dromen.

Een échte Meppeler mug noemt ze zichzelf. Angela Scholtus zag hier 37 jaar geleden het levenslicht. Onlangs verhuisde ze met haar man en kinderen van Meppel-Zuid naar het pittoreske Kolderveen. Tussen haar 5e en 9e levensjaar woonde Angela echter in het Indonesische Manado, waar haar ouders een restaurant runden. Ze herinnert zich nog goed de armoedige situatie waarin het gezin daar leefde. “We aten soms alleen maar rijst, met een beetje olie en zout.” Het restaurant liep goed, maar de malafide huisbaas maakte hen het restaurant afhandig. Berooid keerde de familie terug naar Nederland, met hulp van oma en de kerk. Vader en moeder konden gelukkig aan de slag bij hun oude werkgever Boom Pers. De kleine Angela voelde zich hier schatrijk, vergeleken met het karige bestaan dat ze gewend was overzee. “We aten hier in het begin heel veel patat en mayonaise,” vertelt ze. “Gewoon omdat het kon!” De periode van armoede in Indonesië zou bepalend zijn voor de latere keuzes die Angela, naast uitgeefster moeder van drie kinderen, zou maken in haar leven. Haar doorzettingsvermogen en immer positieve inslag zijn duidelijk een erfenis uit het verleden. “Ik ben heel erg enthousiast. Tenminste, dat zegt iedereen altijd tegen me. Ik geef altijd overal een positieve draai aan. Wat ik daar heb gezien en meegemaakt, heeft me gevormd. We kunnen wel klagen, maar we hebben het hier echt heel erg goed.”

Bankstel & Kleed - Simon Interieur Zwolle Schilderij & Kussens - Jeha Zwolle

Het belang van de lokale economie De Meppelse wilde als kind stewardess worden. “Ik wilde zoveel mogelijk van de wereld zien, maar mijn lengte had ik niet mee.” Ze koos voor een opleiding in de luchtvaartdienstverlening maar ging uiteindelijk aan de slag bij de bekende ondernemer Hennie van der Most, alwaar ze maandelijkse bijeenkomsten en events voor de businessclub organiseerde, een plek voor ondernemers om te netwerken en te delen in kennis. “Daar komt mijn ondernemerspassie vandaan denk ik.” Na een periode als binnendienstmedewerkster leek de tijd rijp voor een eigen onderneming. Angela: “Ik deed aanvankelijk acquisitie

“Wat ik daar heb gezien en meegemaakt, heeft me gevormd” Kast - inouthout.nl Ruinerwold Decoratie - Anno nu Staphorst

Trots op Genemuiden

17


Kussens en Plaid Jan Buitink Interieur Genemuiden

“Ik koop lokaal, waar koop jij?” en organisatie van evenementen. Totdat ik in 2014 benaderd werd door een bedrijf in Den Haag. Die wilden een magazine uitgeven. Maar de insteek, de achterliggende gedachte, ontbrak.” Het idee voor Trots op Meppel magazine was geboren; een platform om de lokale economie te bevorderen. Dát moest er komen. Motto: Ik koop lokaal, waar koop jij? “Mensen beseffen vaak niet dat vele activiteiten in een stad bestaan dankzij de sponsoring van lokale ondernemers. Als die er niet zouden zijn, had je een dode stad!” Ze klinkt strijdbaar. “Maar ik probeer ook altijd aandacht te schenken aan een goed doel.” Het magazine werd een succes. In navolging van Meppel kregen ook Zwolle, Staphorst, Genemuiden en De Wolden hun eigen Trots op Magazines. Langzaam breidde de lijst met medewerkers zich uit tot ruim twintig, variërend van schrijvers en fotografen tot grafisch vormgevers. Daarnaast dragen Angela’s schoonvader en tante zorg voor een groot deel van de administratieve werkzaamheden. De wil is er om ook in Kampen, Zwartewaterland, Hoogeveen en Steenwijk in de nabije toekomst een eigen Trots op magazine uit te geven. Op den duur wil de bevlogen onderneemster daar ook lifestyle-events aan koppelen. Iets goeds uitdragen Al die plannen hebben één nadeel. “Het vergt veel van het gezinsleven,” beaamt Angela. “Ik wil zoveel, vind zoveel dingen leuk... Mijn man wordt daar wel eens gek van. Hij is mijn rem. Anders zou ik doordraven. Maar ik wil graag iets goeds doen. Iets uitdragen. Mensen bemoedigen. Iets betekenen voor ondernemers.”

18


Die wens, die drive, om iets goeds te doen, kent een religieuze oorsprong. “Het geloof heeft me er altijd doorheen geholpen. Anders was ik al lang gestopt. Ik heb financieel tegenslagen gehad... Iedereen dacht dat ik een eendagsvlieg was. Maar ik heb geleerd dat wanneer een deur dicht gaat er altijd ergens weer een open gaat.” Angela’s netwerk is intussen heel groot en divers. Heel graag laat ze anderen daarin delen en brengt mensen met elkaar in verbinding. Alles om, zoals ze het zelf noemt, het lokale te bevorderen. In de meest brede zin van het woord. “Ik wil het gezicht zijn voor verbinding. Een gezicht dat aandacht schenkt aan mijn ondernemers,” lacht ze. Voorlopig liggen er dus nog genoeg plannen op de plank in Kolderveen. En die droom om de wereld rond te reizen dan? Tja... Die moet nog even wachten.

“Zonder ondernemers is de stad dood”

Bloemwerk - De Blauwe Druif Meppel

Tekst: Judith van der Steeg Foto’s: In beeld met Rianne Trots op Genemuiden

19


Belakos maakt zich op voor 60-jarig jubileum Belakos staat aan de voet van een jubileumjaar. In 2020 is het zestig jaar geleden dat ‘opa’ Dirk Beens zijn bedrijf startte en vervolgens een klassieke Genemuider route volgde: van kokos naar uiteindelijk kamerbreed tapijt. Ondertussen is Belakos net zoals veel collegabedrijven geen fabrikant meer, maar een verkooporganisatie. En dat met Leon Bobeldijk aan het roer, de derde generatie binnen het familiebedrijf.

“Mijn opa was Beens, getrouwd met een Last en hij zat in de kokos…Belakos dus”, glimlacht Leon bij het verklaren van de bedrijfsnaam. Zijn eigen achternaam roept meer vraagtekens op, omdat de link met de familie niet direct duidelijk is. “De grootvader van mijn vader was bevriend met de broer van mijn opa uit Genemuiden die ook een tapijtfabriek had. Mijn vader ging werken bij de broer van mijn opa, in die periode leerde hij mijn moeder kennen, de dochter van opa Beens. Niet lang daarna maakte mijn vader de overstap naar het familiebedrijf. Familiebedrijf Zo kwam Wout Bobeldijk aan boord bij Belakos, dat lang werd gerund door drie zonen Beens en twee aangetrouwde familieleden. Uiteindelijk nam Wout aan het begin van deze eeuw het bedrijf over. Nu werkt er nog één familielid (Aalt Kolk) van de vorige generatie en twee neven Dirk Jan Beens en Dirk Kolk van de derde generatie. Bovendien volgde Leon zijn vader Wout op. “Na mijn studieperiode kwam ik binnen bij een projectbedrijf dat door Belakos was overgenomen. Ik ben nooit meer vertrokken…” De laatste 2,5 jaar werkt hij zelfs samen met echtgenote Gerlinde, die sinds die tijd de marketing bij Belakos verzorgt. Ze kende de tapijtbranche alleen van de verhalen. “Het is een hele leuke sector om in te werken, ook door het karakter van ons bedrijf. Hiervoor werkte ik een

20

grote onderneming waar je soms dagen op het antwoord van een collega moest wachten. Hier zijn de lijnen heel kort en bovendien hebben we een leuk en relatief heel jong team.” Gunfactor dankzij medewerkers Die medewerkers vormen de kracht van het bedrijf, vindt Leon. “Natuurlijk hebben we een prachtige collectie en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, maar laten we wel zijn: dat kunnen meerdere bedrijven in deze sector zeggen. Uiteindelijk is de gunfactor heel belangrijk en die heeft Belakos, door de mensen die hier werken. Dat merk ik heel sterk als ik bij klanten door heel Europa kom. Die waarderen hoe wij met relaties omgaan. Ondanks alle online mogelijkheden, vinden ze het heel prettig dat we vaak langskomen.” Dat betekent dat hij wekelijks in een buitenland verblijft. Bijvoorbeeld bij de inkoopkanalen in China en Zuid-Afrika of bij de klanten in alle uithoeken van Europa. “Onze collectie ligt in 750 winkels in Nederland, maar ook een belangrijk deel van de omzet halen we uit het buitenland. We leveren aan woning- en projectinrichters, maar ook aan hotelketens, bioscopen en restaurants, vaak in samenwerking met onze buitenlandse partners.” “In de projectmarkt is onder andere onze Resistanz collectie populair. De kwaliteiten uit die collectie zijn gemaakt van Solution Dyed Nylon garen. Dit unieke garen zorgt dat het


“wij zijn laagdrempelig, informeel en persoonlijk” tapijt 100% UV-licht bestendig, 100% onderhoudsvriendelijk en 100% chloor bestendig is. Ook zijn de polyamidevezels antistatisch en door hun vorm vuilwerend. Dankzij deze eigenschappen kan het tapijt wel tegen een stootje. Schoonmaakmiddelen tasten de kleur en vezel niet aan. Of het nu gaat om kamerbreed tapijt (400cm én 500cm), tapijttegels of karpetten; de Resistanz collectie is zeer geschikt voor de hospitality branche.” Extra productgroep Belakos levert al lang niet meer alleen het wereldberoemde Genemuider tapijt. Net zoals veel andere bedrijven draaien er bij het bedrijf geen machines meer. Belakos is anno 2019 een groothandel. Leon: “Zes jaar geleden hebben we met pvc een extra productgroep toegevoegd. Inmiddels hebben we met onze pvc-collectie een mooi marktaandeel opgebouwd. Belakos viert komend jaar het zestigjarig jubileum. Dat wordt een kleinschalig feest, zeggen Leon en Gerlinde. “Tien jaar terug pakten we groot uit en kwamen honderden relaties uit binnen- en buitenland naar Genemuiden. Dit keer

staan onze medewerkers centraal. Dat zijn de mensen die Belakos in de loop der jaren hebben opgebouwd en die nog steeds verantwoordelijk zijn voor ons succes. Zonder onze medewerkers is het bedrijf nergens”, klinkt het. Vierde generatie Leon en Gerlinde hebben nog jonge kinderen van 9, 6 en 4 jaar oud. Of zij de volgende generatie vormen, is kortom nog niet te zeggen. “We geven ze de vrijheid om zelf hun talenten te ontdekken en ontwikkelen zodat ze zelf merken wat hen drijft en motiveert. Wel worden ze voorzichtig betrokken bij het bedrijf. Tijdens vakantieperiodes neem ik de oudsten wel eens mee naar klanten in Europa. Dat vinden zij prachtig en klanten ook, merk ik. Ergens past het ook heel goed bij Belakos: wij zijn laagdrempelig, informeel en persoonlijk.” Hij komt op een reclamecampagne van een bekend horlogemerk. “Die deed me denken aan hoe wij als derde generatie in het bedrijf staan. We zien ons zelf niet als eigenaar, maar passen op Belakos voor de volgende generatie. Elke dag poetsen we om het bedrijf nog mooier en glimmender te maken dan toen we het zelf kregen.”

Trots op Genemuiden

21


Van Dijk Heftrucks blijft vernieuwen “De dagen lijken in elkaar over te lopen en de tijd vliegt aan je voorbij”, vertelt Harm van Dijk. Het is al weer drie jaar geleden dat hij samen met zijn broer Bert het vijftigjarig jubileum van Van Dijk Heftrucks kon vieren. Ook met andere ontwikkelingen gaat het hard bij het familiebedrijf. Hun vader nam in 1966 de oude smederij aan de Langestraat over en groeide daar al vrij snel uit zijn jasje. Bij de ‘Bollenakker’, een bekend gebouw voor oudere Genemuidenaren, ging hij vervolgens verder met zijn landbouwmechanisatiebedrijf. De enorme groei van de Genemuider tapijtindustrie veranderde de koers al snel. “De behoefte aan heftrucks groeide mee en daar sprong mijn vader op in. Hij kocht gebruikte heftrucks, controleerde die en verkocht ze weer door”, vertelt Harm van Dijk.

22


Met het dealerschap van het Duitse Linde legde het bedrijf zich later ook toe op nieuwe heftrucks. Die verkoopt Van Dijk in een zeer brede regio rondom Genemuiden. “Maar de thuismarkt is altijd belangrijk gebleven. Wij verkopen, onderhouden én repareren de heftrucks. Dat doen we op de no-nonsense manier die bij Genemuiden past. We zijn 24 uur per dag bereikbaar voor storingen. ‘Hup maken, en zorgen dat het ding draait’, is de mentaliteit. Dat moet ook: want het kost klanten veel geld als de heftrucks niet werken.”

kunt opladen. Een accu tussentijds wisselen is dan niet nodig en de levensduur is meer als het dubbele dan van een conventioneel accu pakket.

Elektrische heftrucks

Zelfrijdende heftrucks

De ontwikkelingen gaan de laatste jaren snel. “De omslag van brandstofmotoren naar elektrische heftrucks is in volle gang. Ik denk dat 65 procent van de heftrucks al elektrisch is. “Voor ons betekent dat een hele andere manier van onderhoud”, vertelt Van Dijk. Het bedrijf heeft onder de naam Provolt ook een eigen accumerk op de markt gezet. “Daarmee garanderen we kwaliteit en maatwerk. Daarnaast leveren we de Li-ion accu’s die je tussen de bedrijven door

Van Dijk verwacht de komende jaren nog een ontwikkeling die veranderingen meebrengt. “De zogenoemde AGV is in opkomst, een zelfrijdende heftruck. Vroeger moest je daarvoor behoorlijk investeren in bouwtechnische aanpassingen, maar met de huidige technieken is dat niet nodig. Voor bepaalde takken van de industrie zijn dit soort modellen heel interessant”, zegt Van Dijk, in de wetenschap dat de tijden sinds de start van het bedrijf flink zijn veranderd.

Ook het softwarepakket Linde-connect vergroot de flexibiliteit verder. De servicemonteurs van Van Dijk krijgen meldingen als er iets aan de hand is met de heftrucks en kunnen veel data uitlezen, zodat op afstand duidelijk is wat een probleem is. Ook daarmee boekt Van Dijk, en vooral de gebruikers van de heftrucks, belangrijke tijdwinst.

Sisalstraat 50 I 8281 JJ Genemuiden I T 038 385 55 77 I info@vandijkheftrucks.nl

www.vandijkheftrucks.nl Trots op Genemuiden

23


VOLGENS DE GROENE LANTAARN Personal shopping Op zoek naar passende kleding voor een bijzondere dag, een prachtig feest of een belangrijke bijeenkomst? Maak een afspraak voor ‘personal shopping’. We maken alle tijd voor je vrij en zoeken in alle rust naar de kleren die de dag of het feest extra bijzonder maken. Oprechte interesse “Oprechte interesse”, zeggen de teamleden van De Groene Lantaarn Mode als ze het karakter van de winkel beschrijven. “Klanten kennen ons, en wij kennen de klanten. We weten bij wijze van spreken wat ze in de kast hebben hangen en wat hun smaak is. En als iets niet mooi staat, durven we dat ook eerlijk te zeggen. Zorgen dat mensen blij de deur uitlopen, is elke dag ons doel.” Geen dag hetzelfde Bij De Groene Lantaarn Mode is geen dag hetzelfde. De collectie verandert voortdurend, waardoor een bezoek aan de winkel steeds weer de moeite waard is. Met leuke events en bijzondere acties blijft het team klanten steeds verrassen.

RUBEN “Zorg voor je kostuum en je zelfvertrouwen zal voor zichzelf zorgen” AMIT KALANTRI, WEALTH OF WORDS

24

De eerste indrukken van Ruben “Flink aanpoten, veel leren, maar wat is dit tof. Zelfs de minst leuke dingen vind ik nog leuk”, lacht Ruben Breman. Sinds deze zomer is hij de nieuwe eigenaar van De Groene Lantaarn Mode. Hij geniet van de betrokkenheid van het team, een team dat helemaal voor de winkel én de klanten gaat! Als hij niet bij ‘De Groene’ is, leeft hij zich graag uit in de sportschool, bij voorkeur onder het genot van een lekker muziekje.


Marianne Mode gaat over kleden volgens wat modieus is. Stijl gaat meer over jezelf zijn - OSCAR DE LA RENTA

Marlijn Een lach is de beste make-up die je kunt dragen - MARILYN MONROE

Karolien

Lotte

Elegantie is niet opvallen, maar herinnerd worden

Kleding is voor mij een vorm van zelfexpressie - er zijn hints over wie je bent in wat je draagt - MARK JACOBS

GIORGIO ARMANI

Trots op Genemuiden

25


Josita

Marjodien

Mode heeft twee doelen: comfort en liefde. Schoonheid komt wanneer mode slaagt

Het belangrijkste om te dragen is een glimlach - ANN TAYLOR

Gisela Kleren betekenen niets totdat iemand erin leeft- MARC JACOBS 26

Monique Mode is als eten, je moet je niet aan hetzelfde menu houden -KENZO TAKADA


”Zorgen dat mensen blij de deur uitlopen, is elke dag ons doel”

Esmee Een meisje moet twee dingen zijn: stijlvol en fantastisch

Marloes Mijn gevoel voor mode is herkenbaar maar valt op omdat het mijn eigen gevoel is

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA!

WESTERKAAI 48 I 8281 BG GENEMUIDEN I 038 38 55 930 I INFO@DEGROENELANTAARNMODE.NL I WWW.DEGROENELANTAARNMODE.NL

Trots op Genemuiden

27


ROBUUST STOERE & LANDELIJKE

“Stoer en landelijk”, omschrijft Henrike Beens de collectie woonaccessoires van haar winkel, die niet voor niets Robuust Woonaccessoires heet. Eind november verhuisde ze van de Schering naar de Langestraat, waar ze in het oude pand van ’t Hoedenkabinet trok. “Meer in het zicht!”, zegt Henrike. Ze heeft al lang een passie voor interieur en landelijke woonaccessoires. Een vakantie zette haar op het spoor van een eigen winkel. “We kwamen in een winkel met een hele leuke sfeer. ‘Als ik wat ga doen, dan….’, dacht ik meteen. Na de zomervakantie zijn we de plannen gaan uitwerken en daar kwam uiteindelijk Robuust Woonaccessoires uit voort.” Landelijk en betaalbaar Even verkocht ze de betaalbare landelijke woonaccessoires vanuit huis, maar al snel vond ze onderdak aan de Schering. “Daar hebben we een goed jaar gedraaid, maar in het centrum van Genemuiden zit je meer in het zicht, ook voor mensen van buiten Genemuiden. De vraag naar landelijke woonaccessoires is in deze regio best groot, terwijl het aanbod wat achterblijft. Met Robuust springen we in dat gat.”Robuust Woonaccessoires heeft veel houten woonaccessoires met een geleefd uiterlijk die niet alleen mooi, maar ook betaalbaar zijn. In de voormalige bakkerszaak zit ze op een mooie plek in de winkelstraat van Genemuiden, dichtbij de andere zaken. Een mooie aanwinst voor het centrum kortom.

Robuust Woonaccessoires is elke dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdag, vrijdag en zaterdag open VOLG DE WINKEL VIA FACEBOOK EN INSTAGRAM! Foto’s: In Beeld met Rianne Portret foto: JokeOnderneemt

28


Verkeersschool Accuraat & Blinker Events

POSITIEVE AANPAK BRENGT ALTIJD RESULTAAT Toen bleek dat een houthakker in ons land geen toekomst heeft, tekende Hans van ’t Noordende begin jaren zeventig voor militaire dienst. Gelegerd in Duitsland liet hij zich – in navolging van zijn vader – omscholen tot rijinstructeur om vervolgens via een Duitse rijschool zijn eerste rijlessen te geven. “In het begin was ik veel te militaristisch”, lacht Hans. “Weer in Genemuiden begonnen wij een eigen rijschool en nu ligt onze kracht in het positief omgaan met de leermomenten van onze leerlingen.”

Precies 25 jaar geleden kwam dochter Brenda van der Steeg – toen als jongste rijinstructrice van ons land – in de zaak. Accuraat groeide uit tot verkeersschool met rijlessen voor de auto, aanhangwagen, motor en een tijd lang ook voor de brommer. “Wij hebben de kwaliteit van de opleiding tien keer beter zien worden en daar ook zelf het voortouw in genomen. Wij geven de Rijopleiding In Stappen (RIS) met ter voorbereiding instructiefilmpjes op YouTube en een fors hoger slagingspercentage. Ook ontwikkelden wij eigen cursussen, waarvan één zelfs onderdeel is van de opleiding tot rijinstructeur.”

Nieuwe stap Met de kinderen al wat groter kreeg Brenda vorig jaar de ruimte om naast het parttime lesgeven de Hbo-opleiding Eventmanagement te volgen. “Dit is echt mijn passie”, vertelt Brenda. “Al op de MDS organiseerde ik het openingsfeest en later volgde een verkeersbeurs in Genemuiden en Zwolle. Als stageopdracht organiseerde ik onlangs met vrijwilligers van SCEG het muzikale Klassiek in de Mix. Nu mijn opleiding is volbracht, heb ik mijn eigen bedrijf Blinker Events met als eerste succes de virtuele modeshow in samenwerking met Comceptum. Het spectaculaire resultaat is te zien op www.modeshowonline.nl”

“Nu ligt onze kracht in het positief omgaan met leermomenten” Verkeersschool Accuraat Kareldoormanstraat 32 8281 DM Genemuiden Telefoon: 038 – 3855288 Mail: info@accuraat.nu Website: www.accuraat.nu Blinker Events Lus 39 8281 NT Genemuiden T 06 - 53529217 M info@blinkerevents.nl www.blinkerevents.nl

Trots op Genemuiden

29


“ZONDER WATERBOUWERS ZAG ONS LAND ER HEEL ANDERS UIT” BEENS GROEP BESTAAT ZESTIG JAAR

30


Oprichter Karst Beens aan het rietsnijden en werkzaamheden langs het Wilhelminakanaal

“Opa Beens begon zes decennia terug het bedrijf” “Bob de Bouwer kent iedereen, Bob de Waterbouwer is een stuk minder bekend”, glimlacht directeur Karst-Jan Beens over de betrekkelijke onbekendheid van het werk dat zijn Beens Groep verricht. En dat terwijl het in een sector zit waaraan Nederland zijn voortbestaan dankt. Zonder waterbouwers zag ons land er heel anders uit. Dat Genemuiden en Nederland dagelijks droge voeten heeft, komt door de dijken, sluizen, kade- en oeverconstructies die waterbouwers realiseren. Opa Beens begon zes decennia terug het bedrijf, vertelt Beens. “Opa was zoals zoveel Genemuidenaren rietsnijder. Op een dag kwam hij thuis en zei tegen oma: ‘het is mooi geweest, ik ga voor mezelf beginnen’. Hij kocht een dragline en ging in de nieuwe Flevopolders aan de slag.” Binnen de kortste keren groeide Beens in de jaren zeventig uit tot een onderneming met honderd medewerkers, waaronder de acht (schoon)zonen van

opa. Lang nam het bedrijf alle projecten aan. Van maaiwerkzaamheden, bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwgebieden tot waterwerken. Na wat moeilijke jaren tijdens de crisis, kwam begin deze eeuw de focus volledig te liggen op waterwerken: realisatie van kadeen oeverconstructies. “Medewerkers boden we daarvoor opleidingen aan en zelf investeerden we veel in kennis en materieel. Bovendien zochten we heel actief naar samenwerkingsverbanden. Door die keuze konden we flink groeien”, vertelt Beens, die zelf ondertussen 25 jaar binnen het bedrijf werkt. De entree van Amsterdam Die samenwerkingsverbanden zijn cruciaal, legt Karst-Jan uit, terwijl hij over het internet surft naar projecten waaraan het bedrijf werkt. “Het zijn niet alleen kadeof oeverconstructies die we momenteel realiseren. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij De Entree in Amsterdam, een project dat

het gebied rond het Centraal Station een ander uiterlijk geeft. Daar werken wij onder meer aan de bouw van een fietsenstalling onder de waterspiegel. Eerder realiseerden we in Amsterdam ook een parkeergarage onder een gracht. Bij dit soort projecten zijn veel partijen betrokken. De meeste bedrijven hebben daarbij kennis over projecten op het land, wij juist in en langs het water.” Maar ook kennis van werken in grote steden. Het ritme van de stad verstomt nooit en juist in zo’n hectische omgeving werkt Beens Groep. “Het is vaak verbouwen met de winkel open”, noemt Beens dat. “Wij zijn ons er zeer van bewust dat we de orde komen verstoren en overlast bezorgen. Naast onze technische kennis is communicatie met de omgeving ook heel belangrijk. Mensen zien je aanvankelijk liever gaan dan komen, maar als je het goed doet vinden ze het uiteindelijk jammer dat je gaat. Dat is waar we naar streven.”

Trots op Genemuiden

31


Baggeren Marinehaven Ook daarom groeide Beens Groep uit tot een belangrijke speler bij werk aan binnenstedelijke kademuren. Naast constructieve waterwerken is baggerwerk de derde poot van het bedrijf. “Voor het werk aan kademuren of andere waterwerken is baggeren meestal noodzakelijk. Dat sluit dus heel goed aan op onze andere werkzaamheden. Vijf jaar geleden zijn we ons op baggeren gaan toeleggen. Dat doen we vanuit onze vestiging in Schagen”, vertelt Beens. Een kilometer of twintig boven die Noord-Hollandse stad werkt Beens Groep aan een groot project. “Met ons baggerbedrijf doen we de komende tien jaar het onderhoud aan de Marinehaven in Den Helder. Soortgelijk werk doen we ook wel in de haven van Amsterdam”, zegt Beens, terwijl hij nog een aantal grote projecten op de nieuwe website www.beensgroep.nl laat zien, waaronder de reconstructie van de kademuren in Utrecht, de onderbouw van de Tafelbrug in Aduard en groot onderhoud voor Rijkswaterstaat aan de Brabantse en Limburgse vaarwegen.

Werkgelegenheid blijft bestaan Beens vertelt dat soort graag verhalen graag. Al was het maar om anderen enthousiast te maken voor zijn vak. Het brengt hem bij de kwinkslag over Bob de Waterbouwer. “Onze sector is niet zo bekend bij jongeren en we vinden het belangrijk om hier meer aandacht op te vestigen. Ik ben er van overtuigd ben dat dit werk veel mensen moet aanspreken. Alleen al om de vrijheid van het werken op het water en het zichtbare resultaat wat je achterlaat.”

Zeker voor jongeren, denkt Beens. “Die vinden maatschappelijke relevantie tegenwoordig erg belangrijk. Ze willen werk doen dat er toe doet. Wij willen nog meer uitdragen dat ze daarvoor in onze sector goed zitten. Het is betekenisvol werk en werkgelegenheid in ons vakgebied zal altijd blijven bestaan. Daarom presenteerden wij ons onlangs bij de OVG aan 550 leerlingen. Zorgen voor bereikbaarheid en veiligheid op en langs het water is belangrijk. Nederland dankt daar zijn bestaan aan. Dit was ooit één groot moerasland, maar dankzij waterwerken is het geworden wat het nu is.” Betrokken bij het bedrijf Bekwaam, betrokken en betekenisvol zijn de kernwaarden van Beens Groep. Beens licht de tweede er extra uit. “Wij voelen ons betrokken bij Genemuiden en aan de andere kant zijn onze medewerkers heel betrokken met elkaar en bij het bedrijf. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich thuis voelen bij ons bedrijf. Wie zich goed voelt, kan van meer waarde zijn en werkt beter samen met anderen. Dat is de kracht van gemeenschapszin.”

32


Meer weten over Beens Groep? Kijk dan op de onlangs vernieuwde website

WWW.BEENSGROEP.NL Trots op Genemuiden

33


Dinant van Dijk Begrafenisverzorging

AL DRIE GENERATIES PERSOONLIJK BETROKKEN BIJ DE LAATSTE ZORG Ieder mens krijgt in zijn of haar leven met begrafenissen te maken. Dat geldt in het bijzonder voor Dinant van Dijk. Onder de noemer Dinant van Dijk Begrafenisverzorging trad hij heel bewust in de voetsporen van zijn opa en vader. “Vanaf mijn vijftiende loop ik al met mijn vader mee”, vertelt hij. “Ik verrichtte toen hand-en-spandiensten, zoals de geluidsopnames van wat er gesproken werd op de begraafplaats. Nu ligt het verzorgen van begrafenissen volledig in mijn handen en nog altijd ervaar ik het in verdrietige omstandigheden ontzorgen van naasten als heel dankbaar werk.” Samen met zijn vader Joop van Dijk blikt Dinant terug op de tijd, waarin zijn opa de begrafenissen verzorgde. “Heel vroeger droegen acht dragers de kist op een houten baar naar de kerk; die baar is overigens nog altijd te zien in de Oudheidkamer van Genemuiden”, aldus Joop. “Op de begraafplaats ging de kist dan nog één keer open voor het laatste afscheid, maar dat gebeurt nu niet meer. Zo ging mijn moeder met een driepoot, ketels en servies naar het huis van de familie om koffie te zetten en kwam ik met mijn vader mee om de stoelen klaar te zetten, maar ook dat komt nu niet meer voor.”

De Laatste Zorg Dat ook Joop begrafenisondernemer zou worden, was in eerste instantie niet zo vanzelfsprekend. “Ik moest er eerlijk gezegd niets van hebben”, gaat Joop verder. “Maar toen mijn vader ziek

34

werd en niet lang daarna overleed, vond ik het toch bijzonder dat ik zelfs in die allerlaatste fase iets voor hem kon betekenen.” Uiteindelijk heeft Joop het werk 48 jaar mogen doen, waarvan de laatste bijna 20 jaar als zelfstandig ondernemer. De Laatste Zorg werd in 2017 door Dinant overgenomen en kreeg toen de naam Dinant van Dijk Begrafenisverzorging.

Aangrijpende momenten Joop en Dinant hebben al heel wat begrafenissen mogen verzorgen en dan zijn er ook momenten die extra indruk maken. “Foetussen, baby’s, kinderen, jonge mensen en ongevallen zijn altijd zeer aangrijpend en laten indrukken achter, die je in veel gevallen zo weer voor je haalt”, vertelt Joop. “Maar ook begrafenissen van oudere personen – van ieder mens is er maar één – maken indruk. Je moet afscheid nemen van >>


“Onze persoonlijke benadering geldt voor iedereen�

Trots op Genemuiden

35


Oók diverse showroomkeukens tegen bodemprijzen!

Onze service voor u:

DIRECT DE LAAGSTE PRIJS

GRATIS 3D KEUKENONTWERP

MEETSERVICE

€ 6.398,INCL. APPARATUUR

STIPTE LEVERING

PRIMO KAMPEN | ZAMBONISTRAAT 4 | 038 820 0366 MONTAGE

www.primokeukens.nl

Heerenveen | Hardenberg | Meppel | Almelo | Dronten

WAT IS LEEFTIJD... 038-3859799 benbpersoneelsdiensten.nl

WIJ HEBBEN WERK VOOR JE.


Voor iedereen Volgens Dinant verdient iedereen dezelfde zorg en dus maakt hij bij het verzorgen van begrafenissen geen onderscheid in religieuze achtergrond. “Onze persoonlijke benadering geldt voor iedereen”, benadrukt hij. “Met daarnaast meerdere kisten op voorraad, een rouwauto bij huis en het drukwerk in eigen beheer kunnen wij snel schakelen en ieders wensen zo goed mogelijk invullen.”

Vierde generatie

iemand die je lief en dierbaar is en daar doet leeftijd niets aan af.” Ook de bijzondere wensen waar Dinant van Dijk Begrafenisverzorging tijdens een opbaring of begrafenis uitvoering aan kan geven, kunnen zeer indrukwekkend zijn. Maar voor Dinant versterken juist die momenten het dankbare gevoel nog iets waardevols te kunnen doen.

Regelmatig biedt Tiemen, de jongste broer van Dinant, een helpende hand. Zo helpt hij bij de laatste verzorging van de overledenen en het kisten. Hij rijdt de rouwauto en doet verdere voorkomende werkzaamheden bij een overlijden en begrafenis. In de toekomst zal hij de opvolger zijn voor het werk dat Joop nu nog doet. Natuurlijk zien ook de kinderen van Dinant het werk van hun vader. Zijn zoon van negen roept nu al dat hij later ook begrafenisverzorging gaat doen en zo lijkt de vierde generatie klaar te staan.

Persoonlijke invulling Sinds 2017 heeft Dinant het roer dus volledig van zijn vader overgenomen en gaat hij op het moment van overlijden bij de familie langs om alles door te spreken. “Je ziet dat begrafenissen tegenwoordig veel persoonlijker zijn”, gaat hij verder. “Vaak is er op de rouwkaart ruimte voor een foto of andere afbeelding, wordt de overledene thuis opgebaard en draagt de familie zelf de kist. Kinderen zijn veel meer betrokken, geven bijvoorbeeld nog een laatste tekening mee.” In de dagen tussen overlijden en begraven staat Dinant de familie iedere dag bij om het afscheid de gewenste invulling te geven.

Eerlijk advies Bij de begrafenisverzorging kiest ook Dinant zelf voor een persoonlijke benadering. “Ik kom elke dag even langs om te kijken hoe het met de overledene gaat, maak een praatje met de familie en in sommige gevallen ontstaat er dan echt een band”, legt hij uit. “Natuurlijk heeft niet iedereen daar behoefte aan, maar dat is een kwestie van goed aanvoelen. Ook ben ik altijd eerlijk. Zo leg ik uit waarom opbaren op bed kan, maar in de kist het beste is. Kiest de familie toch voor het bed dan is dat in ieder geval een wel overwogen keuze die ik natuurlijk respecteer.”

Dinant van Dijk Begrafenisverzorging Burgemeester ten Veldestraat 22, 8281 ZS Genemuiden T 038 337 6129 info@delaatstezorg.nl

Trots op Genemuiden

37


Van Dijk Containers heeft 105 jaar op de teller

‘DAT AFVAL WAARDEVOL IS, WAS VROEGER ONDENKBAAR’ De geschiedenis van Van Dijk Containers vertelt meteen de historie van de Nederlandse brandstoffen. ‘Opa Schip’ begon 105 jaar geleden met het vervoeren van turf, vader Van Dijk zat in de kolen en na de vondst van de aardgasbel bij Slochteren kwam hij in het afval terecht. Zoon Tiemen, dochter Tineke en haar man Jan verwerken tapijtafval momenteel tot brandstof voor de cementindustrie.

38


“VAN HET GEBRUIKTE TAPIJT MAKEN WE BRANDSTOF”

“Eigenlijk is het niet te begrijpen…”, zegt Jan ergens in het gesprek. Toen hij eind jaren tachtig als schoonzoon de eerste werknemer van vader Van Dijk werd, bestond de term afvalscheiding vermoedelijk niet eens. “Alles werd op één hoop gegooid en wij haalden dat op bij bedrijven en brachten het naar de vuilstort in Wijster. Dan is de situatie nu een wereld van verschil. Dat afval ooit belangrijke grondstoffen op zou leveren, was onvoorstelbaar.”

Gele containers Pas deze eeuw groeide het bedrijf langzaam uit naar de huidige omvang. De gele containers van Van Dijk staan door de hele regio en het bedrijf neemt verschillende afvalstromen voor zijn rekening. Het is dé specialist in tapijtafval. “En dat verzamelen we nu uit heel Nederland. Van Zeeland tot Groningen”, zegt Tiemen, die uitlegt dat er een verschil zit tussen ‘oud’ tapijt en ‘nieuw’ tapijt. “Van het gebruikte tapijt maken we grondstoffen die vooral de cementindustrie gebruikt als brandstof. Wat dat betreft is de cirkel een beetje rond: opa en pa haalden brandstof naar Genemuiden en nu komt brandstof hier vandaan.”

Vader Van Dijk had in ieder geval nooit kunnen bedenken, dat je met afval een groot bedrijf kon opbouwen. “Dat wilde hij trouwens ook niet. Pa wilde veel liever klein blijven. We hebben lang met zijn vieren gewerkt, vanuit de woonkamer van ons ouderlijk huis. Achteraf was dat ook een schitterende tijd”, vertelt Tiemen. “Het bedrijf was toen al ons kindje. We waren er altijd mee bezig. Hard werken is ons met de paplepel ingegoten”, vult Tineke aan. De Zeven Gebroeders In de tijd van ‘Opa Schip’ was dat niet anders. Hij haalde met zijn schip turf vanuit Drenthe naar Genemuiden. “De Zeven Gebroeders…hij begon vlak voor de Eerste Wereldoorlog, moest in dienst en daarna zette hij het bedrijf voort”, weet Tiemen. Zijn vader kwam later ook in het bedrijf. “Hij kocht zo’n opdrukkertje, waarmee hij turfschepen voortduwde. Ook haalde hij daarmee wel riet en biezen van het Vogeleiland en het Zwarte Meer. Later vervoerde hij kolen.” Toen had vader Van Dijk ondertussen ook een vrachtwagentje aangeschaft. Daarmee kon hij zijn bedrijf voortzetten toen gas in opkomst kwam en kolen dus uit de gratie raakten. “Hij vervoerde eerste bijvoorbeeld bieten en granen uit de nieuwe polders. Toen de tapijtindustrie steeds groter werd, haalde hij het afval van de productie op. En zo is hij uiteindelijk in de afvalwereld terechtgekomen”, vertelt Tineke.

Trots op Genemuiden

39


40


“ONS BEDRIJF KON GROEIEN DOOR DE GROEI VAN DE TAPIJTINDUSTRIE” Met het nieuwe tapijt, in feite het productieafval van de fabrieken, levert Van Dijk een ander soort grondstof. “Denk aan materialen rondom drainagebuizen en isolatiematerialen. De autoindustrie gebruikt het bijvoorbeeld voor de isolatie in het dak, maar ook voor de opvulling van de hoedenplank. De ontwikkelingen en technieken gaan steeds verder. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken of je van tapijt olie kunt maken”, vertelt Jan, die als eerste medewerker ondertussen veertig collega’s heeft. “Die ontwikkelingen gaan zo hard dat je eigenlijk alleen kunt bijblijven als je heel lang in deze branche zit. Met z’n drieën zijn we nu 25 jaar eigenaar”, vult Tiemen aan. “En ondertussen is met Ger-Jan de volgende generatie binnen boord.”

voor milieu, duurzaamheid en recyclen. Afval is nu een waardevolle grondstof. En het liefst hou je uiteindelijk geen enkel restmateriaal meer over”, zegt Jan.

Ander imago In die kwarteeuw zagen ze het imago van hun sector veranderen. Waar afval vroeger vooral vies en smerig was, vertegenwoordigt het nu een serieus kapitaal. “Dat beeld is in heel korte tijd compleet veranderd. Dat begon met het scheiden van afval en later met alle aandacht

Ook alle hulp na een verwoestende brand vergeten ze nooit meer. “Maart 2000 verhuisden we naar onze huidige locatie en een half jaar later brandde alles af. Op vrijdag de 13e nog wel, een paar dagen voor de Biestemerk. Dankzij het bedrijfsleven en ook zeker de gemeente waren we een paar maanden later alweer in bedrijf.”

Ze zijn ondertussen een speler van formaat, maar de gedachte aan die huiskamer van waaruit ze werkten komt nog vaak voorbij. “Buiten hadden we nog zo’n ouderwetse weegschaal, waarmee we het afval wogen. Veel Genemuidenaren kwamen dat bij ons brengen. We zijn sowieso veel dank verschuldigd aan Genemuiden. Ons bedrijf kon groeien door de groei van de tapijtindustrie”, vertelt Tineke. Lachend: “Ik ben ook een echte Gaelemuniger. Ik moet er niet aan denken om ergens anders te wonen.”

Van Dijk Containers I Sisalstraat 37 I 8281 JJ Genemuiden I T 038 385 4574

WWW.VANDIJKCONTAINERS.NL

Trots op Genemuiden

41


Verbouwde Lange Muur gaat mee met de tijd

42


Chinees Restaurant De Lange Muur is een begrip in Genemuiden. Praktisch iedereen in de stad heeft er wel eens afgehaald of gedineerd in het restaurant. De overdracht van ouders op zoon Anyong Chou (1987) krijgt steeds meer gezicht. Zo is het interieur kort voor de Biestemerk volledig verbouwd, is de keuken gemoderniseerd en heeft Anyong plannen om ook de eerste zaak in Genemuiden te worden met sushi.

Kruisstraat 8, 8281 BA Genemuiden RESERVEREN? 038 385 5057

“Ik wil in de toekomst ook kwalitatieve sushi gaan aanbieden” Gasten die de oude inrichting kennen van De Lange Muur hebben het in de herfstmaanden al kunnen zien. De klassiek fellere goudgele en rode kleuren hebben plaatsgemaakt voor een meer rustieke look met zwart, donkergoud en bordeauxrood. “Ik heb gewerkt met een Chinese interieurarchitect die veel ervaring heeft in onze branche. We hebben verplaatsbare scheidingswanden geplaatst waardoor grotere groepen hun eigen gedeelte hebben. Het geheel valt iets donkerder uit maar is wel veel sfeervoller geworden”, vertelt Anyong te midden van zijn restaurant. De interieurverandering gaat hand in hand met de visie van Anyong. “Onze nieuwe generatie gasten heeft nieuwe wensen. Ik wil meegaan met de tijd en goed luisteren naar wat de markt wil. Het is ook een verandering van ‘zoveel mogelijk’ naar ‘zo goed mogelijk’. Klanten van mijn ouders waren anders. Die waren gericht op de klassieke gerechten: de Babi Pangang en de Foo Yong Hai.” Die vertrouwde gerechten blijven gewoon op de kaart maar als gastheer wil Anyong zijn publiek ook warm maken voor lekkere gerechten die minder vaak worden besteld. “Neem onze Maïskip, een krokant gebakken Tipan-gerecht, heerlijk. In het algemeen zijn we onze gerechten gaan verbeteren en hebben we nieuwe sauzen gemaakt.” Anyong zit nog vol plannen voor de toekomst. “Afhaal

is nu nog het meest belangrijk maar ik hoop de verhouding gelijk te trekken met dineren in het restaurant. En om de service in het restaurant hoog te houden ben ik ook van 120 naar 100 zitplaatsen gegaan. Groepen kunnen ook reserveren voor een borrel en recepties.” Daarnaast heeft Anyong de catering opgezet om ook op locatie Chinese specialiteiten te serveren. “En ik wil in de toekomst ook topkwaliteit sushi aanbieden. Zo hoop ik ook dat meer mensen van buiten Genemuiden naar ons komen.” Na een verhuizing staat het restaurant al bijna 21 jaar op de hoek van de Kruisstraat. “Dit is een prachtplek met ruime parkeergelegenheid op het Havenplein en mooi gelegen in het centrum.” Hij is zijn ouders dankbaar voor wat zij hebben opgebouwd. “Zij hebben mij het letterlijk met de paplepel ingegoten. Ze kunnen het inmiddels goed loslaten, maar blijven nog wel op de achtergrond aanwezig. M’n vader is altijd een vraagbaak voor mij.” “Genemuiden is een plek om te groeien. In het begin was het heel hard knokken om hier een goede plek te verwerven. Maar we zijn nu bijna 36 jaar verder en we zijn hier nog steeds. Één kernwaarde is altijd hetzelfde gebleven: hard werken. Maar in de toekomst willen we nog meer kwaliteit en service bieden.”

Trots op Genemuiden

43


Elzinga biedt duurzame oplossing met snelle bedrijfsdeuren Hij wilde al ondernemer worden toen hij nog in de bouw werkte. Maar dat hij een specialist zou worden in bedrijfsdeuren, had Martin Elzinga niet direct voorzien. “Daar ben ik ingerold door een groot onderhoudsproject dat ik in het verleden heb uitgevoerd.” Zijn bedrijf bestaat nu ruim drie jaar en Elzinga heeft als ZZP’er meer dan zeshonderd deuren en docks standaard in onderhoud.

Een recente belangrijke ontwikkeling in de branche van bedrijfsdeuren-techniek, zijn de mogelijkheden mee te werken aan duurzaamheid voor bedrijven en particulieren. Elzinga is daar ook op ingesprongen. “Ik kan de klant nu systemen aanbieden die twee à drie keer zo snel open en dicht gaan als eerdere modellen. Deze systemen bieden naast snelheid, ook een goede besparing in stookkosten doordat er veel minder warme lucht ontsnapt bij

opening van de betreffende deur.” Met deze vermindering van energie-uitstoot hoopt Elzinga ook een toekomstige doelgroep aan te spreken. De ondernemer uit Genemuiden is vanuit huis begonnen met zijn werk als zelfstandige. In de zomer van 2018 maakte Elzinga Bedrijfsdeuren Techniek, de stap naar een eigen bedrijfspand op het Hasselter industrieterrein. Van daaruit bedient hij een grote regio rondom Zwartewaterland, maar hij is ook regelmatig verder van

huis aan het werk. Veiligheid vormt een belangrijk onderdeel in het werk van Elzinga. “Vooral voor de bedrijven waaraan ik mijn diensten lever, is het belangrijk dat het verzekeringstechnisch in orde is.” Zodoende voert hij naast het leveren en het onderhoud van overhead-, brand- en andere type deuren, ook de benodigde keuringen uit. Op deze manier is de veiligheid voor een belangrijk deel gegarandeerd.

Industrieweg 18 Q - 8061 RB Hasselt - info@elzingabt.nl - T 038 - 82 003 40 Meer informatie? www.elzingabt.nl

44


KEURSLAGER MET PASSIE & VAKMANSCHAP Bij keurslagerij van de Weg draait alles op volle toeren. Heel het team is volop bezig met de voorbereidingen voor de kerst. Kerstpakketten, relatiegeschenken, vleesschotels, gourmetschotels en nog veel meer… “De kerstperiode is altijd de drukste maar ook zeker de leukste tijd van het jaar” zegt Martinus van de Weg. Het is elk jaar weer een hele uitdaging om iedereen met de feestdagen van een heerlijk stuk vlees, lekkere salades en nog veel meer te voorzien. Naast de vele (zakelijke)klanten die slagerij van de Weg in Genemuiden en Zwolle bedienen vinden de ambachtelijk kwaliteitsproducten ook steeds meer hun weg naar diverse andere slagers. Zij hebben vaak niet alle faciliteiten om alles zelf te maken, maar willen wel een onderscheidend product aan hun klanten aanbieden.

William van de Weg en Leo Trouwborst onze meesterworstmakers zorgen samen dat alles in de productie ruimte op rolletjes loopt. Passie en vakmanschap zorgen er bij de Familie van de Weg voor dat zij al sinds 1928 telkens weer verder gaan in het innoveren en verbeteren van hun producten. “Mijn overgrootvader is als huisslachter begonnen en heeft zich er toen geen voorstelling van kunnen maken hoe de slagerij er anno 2019 uitziet” zegt Martinus lachend. Kant en klare maaltijden, catering service, barbecue het hoort er tegenwoordig allemaal bij. Deze grote afwisselingen in het vak maken het elke dag weer boeiend. Voor 2020 liggen er allemaal al weer nieuwe plannen klaar, maar nu richten we ons eerst even helemaal op kerst en oud en nieuw.

WWW.VANDEWEG.KEURSLAGER.NL Trots op Genemuiden

45


TravelXL Reisbureau TéDéTé

DE ZEKERHEID VAN EEN MOOIE VAKANTIE

46


In Genemuiden zijn familiebedrijven eerder regel dan uitzondering en vaak gaan zij gepaard met een mooi verhaal. Dat geldt ook voor TravelXL Reisbureau TéDéTé waar de broers Jan en Gert Tuinman voortborduren op wat hun vader en oom vijftig jaar geleden zijn begonnen. “Vader was al fotograaf toen onze oom in 1969 een reisbureau aan huis begon. Al snel kwamen zij samen in ons huidige pand aan de Langestraat in Genemuiden terecht en daar zijn de twee afdelingen – foto plus reisbureau – nog altijd aanwezig, al is de focus steeds meer op het reisbureau komen te liggen.”

Het was Jan die op zijn 22ste als eerste bij zijn vader en oom in de zaak kwam. “Na een aantal jaren werd mijn oom ziek en moest ik de diploma’s halen die nodig zijn om een reisbureau te runnen.” Toen later ook Gert in de zaak kwam hebben zij samen de nadruk steeds meer op het reisbureau gelegd. “Na verloop van tijd kwam het bestaansrecht van kleine zelfstandige reisbureaus echter onder druk te staan en dus gingen wij op zoek naar kansrijke vormen van samenwerking. Zo werden wij halverwege de jaren negentig franchisenemer van Holland International.” Goede oplossing Na bijna twintig jaar stopte de moedermaatschappij van het voormalige Holland International met de franchiseformule en even leek de wereld van Jan en Gert in te storten. “In onze zoektocht naar een oplossing viel de keuze op TravelXL. Binnen dit samenwerkingsverband van zelfstandige reisbureaus hebben wij nu alle vrijheid om

onze bedrijfsvoering zelf in te kleuren.” Met TravelXL beschikt het reisbureau van Jan en Gert over zo’n uitgebreid pakket van over de hele wereld gevestigde leveranciers dat zij iedere klant de gewenste reis tegen een aantrekkelijke prijs kunnen bieden. Meer zekerheid Over de prijs willen Jan en Gert nog wel wat kwijt. “Veel mensen denken dat zelf boeken via internet een stuk goedkoper is, maar dat is echt een misvatting. De keren dat wij een reis goedkoper kunnen regelen, komen namelijk vaker voor dan andersom. Bovendien heb je met een reisbureau veel meer zekerheid. Als je de vlucht, het verblijf en een huurauto via ons vastlegt, zijn ook wij verantwoordelijk als er iets misgaat. Neem het recente faillissement van Thomas Cook. Uit het feit dat de gedupeerden massaal werden doorverwezen naar een reisbureau blijkt duidelijk de meerwaarde.” >

“WIJ KUNNEN IEDERE KLANT DE GEWENSTE REIS TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS BIEDEN” Trots op Genemuiden

47


“BIJ ONS BOEK JE ALTIJD DE REIS VAN JE DROMEN.” Uniek maatwerk Met deze aanpak levert TravelXL Reisbureau TéDéTé alles op het gebied van reizen en vakanties. “Zo doen wij een beroep op heel veel verschillende touroperators met standaard reispakketten in heel veel verschillende landen. Bovendien hebben wij met TravelXL via een speciale boekingsmodule toegang tot de grootste touroperator van Europa. Voor het echte maatwerk leggen wij rechtstreeks contact met op toerisme gerichte kantoren in alle uithoeken van de wereld. Hun lokale kennis leidt vaak tot unieke ideeën. Kortom, bij ons boek je altijd de reis van je dromen.

Kwalitatief advies De meerwaarde van TravelXL Reisbureau TéDéTé gaat echter verder dan zekerheid voor een goede prijs. “Wij vinden het belangrijk dat wij ons werk goed doen. Dat betekent dat wij oprecht luisteren naar de wensen van de klant en met een aanbod komen dat daar naadloos op aansluit. Daarbij kijken wij naar de kwaliteit en zijn wij eerlijk in ons advies. Een advies niet gericht op de leveranciers waar wij zelf het meest aan verdienen, maar op wat de klant van ons vraagt. Natuurlijk hebben bepaalde ketens onze voorkeur, maar dan puur en alleen omdat wij weten dat alles er goed verzorgd is.”

TravelXL Reisbureau TéDéTé Langestraat 22 8281 AL Genemuiden Telefoon: 038 – 3854961 genemuiden@travelxl.nl

maak nu een afspraak op

WWW.TRAVELXL.NL/TEDETE 48


WIN JE VAKANTIE TERUG! VROEGBOEKACTIE Boek je je vakantie voor 2020 bij TravelXL Reisbureau TéDéTé voor 31 januari 2020 en ding mee op bijvoorbeeld de volgende prijs:

EEN REISCHEQUE T.W.V

€1.500,Maak verder kans op een van zeven reischeques ter waarde van 500 euro

Uiteraard zijn aan deze vroegboekactie wel enkele voorwaarden verbonden De totale reissom moet tenminste 1.000 euro bedragen. Het boeken van alleen los vervoer (bijvoorbeeld vlieg-, bus- en treintickets) telt niet mee. De prijzen worden pas uitgekeerd/verrekend nadat de reis heeft plaatsgevonden. Reeds gemaakte boekingen dingen uiteraard ook mee.

Trots op Genemuiden

49


Tevreden klanten keren terug bij Van der Kolk Woninginrichting Genemuiden heeft vanzelfsprekend een reputatie hoog te houden wat betreft vakmanschap in de woninginrichting. Ondernemer Ruben van der Kolk (25) ziet dat ook de jonge garde aan die hoge standaard kan voldoen. Hij heeft al tien jaar ervaring in de wereld van vloeren en raamdecoratie en is al drie jaar actief vanuit zijn werkplaats annex showroom op het Hasselter bedrijventerrein. “Gewoon goed werk afleveren en de mond tot mondreclame doet vanzelf zijn werk.�

50


“Een klant wil graag zoveel mogelijk via één partij regelen, wij kunnen dat bieden” Het is hard gegaan voor Van der Kolk Woninginrichting. Inmiddels verzorgt hij overal in het land woninginrichtingen. Eerst als zzp’er maar inmiddels werkt ook zijn broer Rick voor de zaak en leidt hij leerlingen op. “Wij kunnen alles doen. Wij regelen de vloer, het egaliseren, raamdecoratie, shutters, horren, buitenzonwering en meer. Een klant wil graag zoveel mogelijk via één partij regelen, wij kunnen dat bieden.” Zijn klantenkring bestaat hoofdzakelijk uit particulieren maar ook zakelijke projecten gaat Van der Kolk niet uit de weg. Op de vraag waardoor de zaak zo goed loopt heeft hij een duidelijk antwoord. “Kwaliteit. Eerlijkheid duurt altijd het langst. Ik kan mensen alles verkopen. Maar iets één keer verkopen is niet moeilijk, een klant weten te houden is de kunst.” Naast kwalitatief goed werk kan Van der Kolk ook snel schakelen. “Moeten we langskomen in de avond of in het weekend, geen

probleem.” Meestal komt de klant eerst kijken in de showroom. Van der Kolk kan een goede kop koffie zetten en heeft een groot aantal stalen en voorbeelden paraat waardoor ideeën kunnen worden opgedaan. Daarna meet hij op locatie op, en kan hij binnen aanzienlijke tijd aan de slag. Van der Kolk werkt alleen met goede merken als Ambiant, Moduleo, Mflor en Gelasta. “Tegenwoordig is 80 procent van de vloeren die ik leg PVC, en het visgraatmotief is momenteel weer helemaal hot.” Hij is heel kritisch op het materiaal waar hij mee werkt. Aan werk geen tekort en ook in thuishaven Genemuiden groeit zijn klandizie. Want al is het om de hoek, met de vele aanbieders om zich heen is het juist knap om in Genemuiden een vaste klantenkring op te bouwen.

www.vanderkolkwoninginrichting.nl Trots op Genemuiden

51


VAN SUCCESVOLLE SHOWROOM NAAR WINKEL

The Night Store verkoopt geen bedden, maar...

‘...lekker slapen’ 52

“We verkopen geen bedden…”, zegt Jacob Bakker van The Night Store. Een merkwaardige opmerking in een ruimte vol bedden en matrassen. “Wij verkopen ‘lekker en gezond’ slapen. Geef ons een half uurtje van je tijd en we laten je het verschil ervaren”, verduidelijkt de Genemuidenaar die verhuist naar het oude pand van Zeeman.


“wij vinden het belangrijk dat mensen een echte nachtrust ervaren” Een klein jaar geleden opende hij een showroom aan de Langestraat waar hij de collectie boxsprings en matrassen van het merk The Night Store verkocht. In België is The Night Store al jaren een succes in de slaapwereld. Dat heeft een geheel eigen filosofie over gezond slapen. “Andere beddenzaken verkopen bedden die er mooi uitzien. Mooie plaatjes en aanbiedingen zijn belangrijker dan kwaliteit. The Night Store doet het anders: wij vinden het belangrijk dat mensen een echte nachtrust ervaren”, legt Bakker uit.

Pand Zeeman Vanaf vrijdag 20 december werkt hij vanuit een ruimer pand waarin tot voor kort Zeeman was gevestigd. Op deze nieuwe plaats komt een volwaardige winkel waar u elke donderdag, vrijdag en zaterdag naar binnen kunt lopen en daarbuiten nog steeds op afspraak. Daarnaast vertegenwoordigt Bakker The Night Store in heel Nederland. Meerdere vooraanstaande

beddenzaken verkopen nu de bedden. Bakker kwam daardoor in contact met een waterbeddenfabrikant en een donsdekenfabrikant die ook de reiniging van donzen dekbedden doet! Ook deze twee topmerken vinden een plek in de nieuwe winkel.

Het onderscheid Na een succesvol eerste jaar in Genemuiden is een volwaardige winkel de logische vervolgstap. Klanten komen vanuit een zeer brede regio rond Genemuiden en hadden vooral één ding gemeen. “Ze zochten een goed bed, maar zagen door de bomen het bos niet meer door het enorme aanbod van merken en producten. Mijn motto is al twee jaar: geef me een half uur van uw tijd en ik bezorg u de volgende jaren een perfecte nachtrust! Er is een groot verschil tussen bedden die gemaakt zijn om leuk aan te voelen in de winkel en slaapbedden”, legt Bakker uit. Hij nodigt iedereen uit om te komen luisteren en voelen!

The Night Store Langestraat 32 8281 AM Genemuiden

Ook lekker slapen? Maak nu een afspraak op

www.thenightstoregenemuiden.nl

Trots op Genemuiden

53


MEER DAN WERKEN ALLEEN BIJ VWC “Collega’s zie je meer dan familie en vrienden. Daarom is het belangrijk dat je het naar je zin hebt op je werk. En dat gaat verder dan alleen werken. Een blije medewerker zorgt bovendien ook voor blije klanten”, zeggen Erik en Klaas van Wendel, de tweede generatie die sinds vier jaar het familiebedrijf runt. Zij namen begin 2016 VWC over van hun oom Harm en vader Jan. Jan van Wendel vertelt dat hij en zijn broer een goede werksfeer altijd belangrijk vonden. “Zonder werknemers ben je niets en dus moet je zorgen dat ze het fijn hebben. Nog steeds werken hier mensen uit de begintijd, ook voor veel klanten uit

diezelfde tijd trouwens”, vertelt Jan. Erik en Klaas namen die filosofie over. “Nieuwe medewerkers zeggen vaak dat ze zich heel welkom voelen binnen ons bedrijf en de informele sfeer waarderen, daar ben ik trots op. Onze mensen hebben veel vrijheid, bijvoorbeeld bij het bepalen van werktijden. In de pauze darten veel medewerkers. Dat gaat behoorlijk fanatiek, maar altijd met een lach”, vertelt Erik. “Onze pizzasessies vallen ook letterlijk en figuurlijk in de smaak. Onder het genot van pizza of patat praten we elkaar bij en delen we kennis. Gezellig én waardevol”, vult Klaas aan. VWC zoekt nadrukkelijk de jonge generatie. “ITstudenten hebben gek genoeg zelden een

bijbaan in de IT. Die bieden wij ze graag aan, eventueel in combinatie met een traineeship. Je leert dan in de praktijk en je krijgt de kans om je door te ontwikkelen”, legt Klaas uit. Erik: “Of je op een andere manier te ontwikkelen. Er werken bij ons ook mensen die uit een totaal andere branche of functie dan de IT komen.” “Het draait hier meer om wat je kunt, dan om de hoeveelheid diploma’s en certificaten”, besluit Klaas de visie op werken bij VWC. Bij de vestigingen in Genemuiden, Kampen en Nunspeet werken veertig mensen. Actuele vacatures zijn bijvoorbeeld een IT-technicus voor de helpdesk en een planner.

SOLICITEREN OF MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.VWC.NL 54


De laatste zorg

Respectvolle en persoonlijke aandacht

T: 038 - 337 61 29 M: 06 - 24 80 09 17 www.delaatstezorg.nl

Burg. ten Veldestraat 22 8281 ZS Genemuiden info@delaatstezorg.nl

dag en nacht bereikbaar geen crematie


56