Prometheus Non-fictie zomer 2021

Page 1

Zomer 2021 / Non-fictie


Non-fictie Zomer 2021


ie

34 Jeroen Dijsselbloem De onderwijsfamilie

60 Ron Meyer De onmisbaren

36 P.C. Emmer De geschiedenis van de Nederlandse slavernij in een notendop

28 Gerben Post Schöffer & Co.

62 Vincent Icke Licht 32 Marith Iedema Mijn lust en mijn leven 66 Casper Jaspers Technology and Governance 4 James C. Kennedy Aan het werk 8 James C. Kennedy Een beknopte geschiedenis van Nederland

58 Leendert Alberts Hop 64

Marieke van den Brink, Olivier Hekster en Gert Jan van der Wilt Een gezonde samenleving

44 Will Cole Intuïtief vasten 14 Dirk van Delft Splijtstof

10 Luuc Kooijmans Cosimo aan de Keizersgracht 54 Alfons Lammers Het ergste moet nog komen 48 Paul van Liempt Misdaad en straf in de polder 40 Peter Jan Margry Vurige liefde 42 Fik Meijer De vele gezichten van Sicilië

18 Peter Rehwinkel Amalia 50 Uri Rosenthal Als dat zou kunnen 20 Suzanne Simard Op zoek naar de moederboom 16 Brad Stone Amazon ontketend 22 Herman Tjeenk Willink Kan de overheid de crises aan? 46 Lucas Verweij Beslissen in één seconde 52 Christiaan Vinkers en Roeland Vis Hoe zit het nu echt met antidepressiva 38 Rob Wentholt en Floris Cohen Experiment mensheid 24 Auke van der Woud Het lege land


James Kennedy Essay van de Maand


schrijft het van de Geschiedenis In 2021 snakken Nederlanders ernaar om weer aan het werk te gaan; de periode van wachten, van nietsdoen of weinig doen is voorbij. Misschien kijken we er vooral naar uit om onze collega’s weer te zien op het werk. Dat lijkt goed te rijmen met het beeld van een hardwerkend volk. ‘Wij Nederlanders hebben de arbeid altijd lief gehad om de arbeid zelf,’ meende een krant net na de bevrijding in 1945. Het bevrijde volk kon niet wachten om eindelijk weer zelf de handen uit de mouwen te steken voor de wederopbouw van hun land. Dat arbeidsethos was volgens de algemene overtuiging deel van hun volksaard. Maar in Aan het werk betoogt James Kennedy dat dit arbeidsethos niet alleen draaide om werk. Zelfs ten tijde van de wederopbouw probeerden Nederlanders een balans te vinden tussen werk, ontspanning en privéleven. Hoe die balans eruitzag was wel aan verandering onderhevig. Na de wederopbouw was er eerst een tijd waarin men vanwege de toenemende welvaart niet veel hóefde te werken, daarna kwam een tijd van grote werkloosheid waarin men niet veel kón werken, en in de afgelopen jaren lijkt het erop dat men weer meer móet werken. Wat opvalt in dit land, waar werk zo belangrijk schijnt te zijn, is dat er hoge eisen worden gesteld aan wie mócht werken. Nederlanders willen aan het werk, maar wat verwachten we van het werk? De Amerikaanse historicus James Kennedy, die uit een land komt met een ander arbeidsethos, probeert de recente Nederlandse geschiedenis te ontrafelen. ALLEEN IN SETS VAN 10 TE BESTELLEN

Omslagontwerp Tessa van der Waals Uitvoering luxe paperback Formaat 11 x 19 cm Omvang ca. 64 blz. Prijs € 49,90 ISBN set 978 90 446 4903 1


Over Een weloverwogen dood:

‘In Een weloverwogen dood geeft hij een intelligente en fraaie analyse van de totstandkoming van het Nederlandse euthanasiebeleid. Tegelijkertijd laat hij op overtuigende wijze zien hoe verhelderend het kan zijn om met een historische blik naar een actueel onderwerp te kijken.’ NRC HANDELSBLAD

‘Deze Amerikaanse cultuurhistoricus heeft, met zijn grote kennis van Nederland, precies genoeg distantie én affiniteit om op nuchtere wijze zo’n emotioneel geladen kwestie in kaart te brengen. Geen Nederlander ging hem hierin voor.’ DE VOLKSKRANT

Over Bezielende verbanden:

‘Een van de charmes van zijn boek blijft de lichte verbazing die af en toe doorklinkt als hij de eigenaardigheden van zijn nieuwe omgeving beschrijft, en al helemaal als hij die vergelijkt met zijn geboorteland, waar die vertrouwde Nederlandse begrippen als tolerantie en burgerschap zo heel anders worden beleefd en ingevuld.’ NRC HANDELSBLAD

‘Een bundel vol scherpzinnige observaties.’ DE VOLKSKRANT ****

‘Kennedy is een hoffelijk criticus, die zijn publiek nooit provoceert, maar ondertussen rake opmerkingen maakt.’ HISTORISCH NIEUWSBLAD

‘Hij heeft een frisse en vaak onverwachte kijk op ons land, deze bundel getuigt daar uitvoerig van.’ TROUW


MARCO BAKKER‘Met zijn niet aflatende pogingen de reikwijdte van de Nederlandse geschiedenis internationaal onder de aandacht te brengen, vooral in het Engels taalgebied, is historicus en Trouw-columnist James Kennedy een belangrijk ambassadeur voor Nederland en zijn cultureel erfgoed.’ TROUW

‘Hij kijkt vanuit eigen invalshoek naar de geschiedenis van Nederland, ontvouwt geregeld een eigen visie en schraagt die met talrijke feiten en analyses.’ NEDERLANDS DAGBLAD

‘Een aanrader voor in iedere boekenkast.’ HISTORISCH NIEUWSBLAD

20.000 EXX. VERKOCHT

Een mooie paperbackeditie van deze handzame geschiedenis Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 351 3335 8Omslag Suzan Beijer

L U U C KO O I J M A N S

Uitvoering luxe paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 360 blz.

Cosimo aan de Keizersgracht

Prijs ca. € 24,99 ISBN 978 90 446 3867 7 ISBN e-boek 978 90 446 4844 7 NUR 320

Op het hoogtepunt van de Gouden Eeuw maakte de Toscaanse kroonprins Cosimo de’ Medici tweemaal een reis naar het Nederland van Rembrandt, Johan de Witt, Willem III en Michiel de Ruyter. Omdat er een verslag bestaat waarin die reizen van dag tot dag worden beschreven kunnen we een idee krijgen van hoe ons land er toen voor vreemden uitzag. Maar het verslag roept ook vragen op. Wat kwam een door en door katholieke prins doen in het ketterse Nederland? Waarom kwam hij telkens zonder zijn beminde, Marguerite d’Orléans, het nichtje van de Zonnekoning? En waarom wordt een belangrijke ontmoeting volkomen verzwegen? Op zoek naar antwoorden stelde Luuc Kooijmans zich een onbekende medereiziger voor. Door die reiziger te volgen in de straten en kroegen van Amsterdam en in de zalen en slaapkamers van de Medici in Florence biedt hij een verrassend zicht op de twee werelden die samenkwamen toen Cosimo in december 1667 aan wal stapte op de Amsterdamse Keizersgracht.

Verschijnt september

MARCO BAKKER

‘Kooijmans is een uitzonderlijk biograaf, alles wordt onder zijn handen spannend en interessant.’ HET PAROOL

‘Zijn stijl wordt gekenmerkt door mooie, sobere zinnen waarmee hij op onderkoelde wijze de mensen liefdevol en haarscherp schetst.’ NEDERLANDS DAGBLAD

Historicus LUUC KOOIJMANS (1956) heeft veelvuldig bewezen dat hij een complexe geschiedenis helder en indringend kan vertellen. Zijn boeken hebben niet alleen lof geoogst in wetenschappelijke kringen, maar worden ook door een breder publiek gewaardeerd. Hij ontving van het Prins Bernhard Cultuurfonds een oeuvreprijs op het terrein van de geesteswetenschappen. Zijn werk werd vertaald in het Engels, Russisch en Pools.

SEPTEMBER / 11 / LITER AIRE NON-FICTIE


Sinds oudejaarsavond is schaatsen onze favoriete bezigheid. Het was aanvankelijk best lastig, en het heeft geleid tot komische valpartijen, maar de meesten beginnen het aardig onder de knie te krijgen. Het is wel stervenskoud. Op nieuwjaarsdag hadden we min 11 op de thermometer. Het waaide er nog ontzettend bij ook. We zijn toen ’s middags buiten de Utrechtse poort gaan kijken. Daar is het water heel breed, dus daar ligt een enorme ijsvlakte, waar het krioelde van de schaatsers. Veel mensen hadden sleeën en karretjes meegenomen, er werd gezwierd, er liepen honden rond, jongens waren aan het kolven; het was heel druk. Maar het ijs kan dat allemaal dragen. Het kraakt nu en dan onheilspellend en er komen scheuren in, maar niemand trekt zich daar iets van aan, dus het zal wel verantwoord zijn. De vaarten zijn dichtgevroren en de paden ernaast gevaarlijk glibberig, dus als je naar een andere plaats wilt, kun je het best op de schaats gaan. Er kwamen de afgelopen dagen groepjes boeren schaatsend naar de stad. Ik zag ze rijden, in een sliert achter elkaar, gelijkmatig glijdend, met hun


waren in manden op hun rug. Alleen al het geluid dat hun ijzers maken vind ik mooi, maar het ziet er vooral geweldig uit. Het lijkt met het grootste gemak te gaan. Er zijn mensen die voor hun plezier tochten schaatsen. Dat lijkt me fantastisch – stel je voor, om over het IJ te glijden. Het schijnt te kunnen. Ik stelde een paar anderen voor om het te proberen, maar ze lachten me uit. Ze vinden het veel te gevaarlijk en bovendien hebben ze helemaal geen zin om zich op die manier moe te maken. Ze oefenen liever op sierlijke pirouettes. Cosimo was ook komen kijken. Vanmiddag is hij vanwege het kille vochtige weer aanvankelijk thuisgebleven. Hij heeft schilderijen bekeken tot Bassetti een jongeman aandiende (van onze kerk, zei hij er ter aanbeveling bij) die heel subtiel figuren en voorstellingen uit papier kan knippen. Ik heb zijn naam niet goed verstaan. Hij heet Johan van Achelen of Achelom of zoiets. Cosimo was zo enthousiast dat hij de jongen wil meenemen naar Italië. Omdat hij ook heel goed figuren schijnt te kunnen schaatsen, heeft Cosimo hem gevraagd om dat te laten zien op de gracht.


Hoe Nederland Pakistan aan de atoombom hielp


Omslag Suzan Beijer

D I R K VA N D E L F T

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 200 blz.

Splijtstof Hoe klokkenluider Frits Veerman atoomspion Abdul Khan betrapte en de Pakistaanse bom er toch kwam

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 4888 1 ISBN e-boek 978 90 446 4889 8 NUR 680 Verschijnt september

• Op basis van gesprekken tussen Van Delft en Veerman, kort voor diens dood

BOB BRONSHOFF

Frits Veerman (1944-2021) is Nederlands bekendste klokkenluider. In 1975 trok hij als technisch fotograaf aan de bel toen hij merkte hoe collega Abdul Khan achter ultracentrifugegeheimen aan zat. Daarop belandde hij in een nachtmerrie. Terwijl de uitgeweken Khan zijn vaderland Pakistan aan een atoombom hielp, kreeg Veerman de Nederlandse veiligheidsdienst op zijn dak. Hij moest vooral zijn mond houden, er stonden grote belangen op het spel. Zakenbelangen. Veerman kreeg ontslag, werd onder druk gezet in de Bijlmerbajes, hinderlijk gevolgd en ook in het buitenland liet men hem niet met rust. Maar zijn mond houden vertikte hij, daarvoor vond hij de proliferatie van kernwapens die onder de ogen van Nederland in gang was gezet te ernstig. Eenmaal in de internationale publiciteit streed hij zijn verdere leven voor genoegdoening. Mei 2020 oordeelde het Huis voor Klokkenluiders dat Veerman door zijn werkgever inderdaad was benadeeld. Maar excuses, ook van de overheid, en een compensatie voor meer dan veertig jaar geleden schade heeft Frits Veerman niet meer mogen meemaken. Splijtstof is een verhaal vol drama, spionage en onverzettelijkheid in een – mede dankzij Nederland – onveiliger wereld.

DIRK VAN DELFT (1951) is oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaave en won met zijn biografie/proefschrift over Heike Kamerlingh Onnes in 2005 de NWO Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie. In 2019 verscheen zijn, samen met Frits Berends geschreven, monumentale biografie van Lorentz. SEPTEMBER / 15 / GESCHIEDENIS


Makkelijk of monsterlijk? Het definitieve verhaal over het meest winstgevende bedrijf op aarde


Oorspronkelijke titel Amazon Unbound

BR A D STONE

Vertaling Theo Schoemaker en Ton Heuvelmans Omslag DPS Design & Prepress Studio

Amazon ontketend Jeff Bezos en de uitvinding van een wereldrijk

Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 496 blz. Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4314 5 ISBN e-boek 978 90 446 4315 2

Hoe is het mogelijk dat een onlineboekhandel in iets meer dan twintig jaar is uitgegroeid tot een van de allergrootste bedrijven ter wereld? Amazon is het meest winstgevende internetbedrijf op aarde, het is de op een na grootste werkgever van Amerika, en CEO Jeff Bezos is de rijkste man van onze planeet. Amazon verkoopt zo ongeveer alles, het maakt eigen films en tv-series, produceert eigen technologie, en het is tegenwoordig ook de eigenaar van een van de beste kranten van Amerika, The Washington Post. Brad Stone volgt Amazon al vanaf het allereerste begin en publiceerde er in 2013 al een boek over. Maar met name de afgelopen acht jaar zijn de groei en invloed van Amazon nog groter geworden, ook dankzij corona. Stone vertelt het alomvattende verhaal van deze gigantische onderneming, en durft daarbij de ultieme vraag te stellen: is Amazon goed voor ons?

NUR 740 Verschijnt mei

• Onlinemarketingcampagne

Over The Upstarts: ‘Stone graaft dieper naar het fenomeen van de killer companies. Hij heeft talloze (vroegere) personeelsleden, ontevreden klanten en volgelingen gesproken die zich lieten mobiliseren tegen tegenstribbelende politici en overheidsfunctionarissen in talloze steden die door Airbnb of Uber zijn klemgezet.’ NRC HANDELSBLAD ••••

‘Het meest gedetailleerde onderzoek tot nu toe naar de vroege jaren van de wonderkinderen van Silicon Valley.’ DAVID PAUL MORRIS

THE FINANCIAL TIMES

Over The Everything Store: ‘Stone vertelt zijn verhaal met autoriteit en verve, en een berg aan goedgeïnformeerde rapportages.’

BRAD STONE is een Amerikaanse jour-

THE NEW YORK TIMES

nalist voor Bloomberg News, gespecialiseerd in technologiebedrijven. The

‘Een misleidend portret van de mensen en cultuur bij Amazon.’ MACKENZIE SCOTT, VOORMALIGE ECHTGENOTE VAN JEFF BEZOS, * OP AMAZON

MEI / 17 / BUSINESSBIOGR AFIE

Everything Store was het Financial Times en Goldman Sachs Business Book van het jaar.


Amalia wordt achttien. Waar krijgt ze mee te maken?


Omslag Studio Monty

PETER R EH W INK EL

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 224 blz.

Amalia

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 4836 2

De plicht roept

ISBN e-boek 978 90 446 4837 9 NUR 320 Verschijnt september

MARCO BAKKER

Prinses Amalia viert dit jaar haar achttiende verjaardag. Er gaat veel voor haar veranderen. De plicht roept en de onbezorgdheid van haar jeugd is voorbij. Voor iedere Nederlander is het bijzonder om meerderjarig te worden. Maar wat betekent dit bij een kroonprinses? Amalia moet haar vader opvolgen, maar kan ze eronderuit? Peter Rehwinkel behandelt deze en andere staatsrechtelijke vragen. Vast en zeker gaat Amalia in de komende jaren studeren. Volgens de Oranjes mag ze nu nog van het leven genieten: ‘Later kan het niet meer.’ Het Nederlandse koningshuis ligt onder vuur. Een gewoon salaris is voor een jonge prinses meer dan genoeg. Toch laat een kijkje achter de schermen – bijvoorbeeld bij de Raad van State – zien wat er van Amalia na haar achttiende wordt gevraagd. Nu al zijn degenen die de prinses meemaken van haar onder de indruk: ‘We hoeven niet te twijfelen aan de présence van onze toekomstige koningin.’ Welke keuzes kan Amalia maken? Ook bij het kiezen van een partner? Dit boek geeft Nederlands eerste Prinses van Oranje, en al die anderen, antwoord.

PETER REHWINKEL is burgemeester en voormalig lid van de Tweede en Eerste Kamer. Hij is gepromoveerd in het staatsrecht en schreef verschillende boeken. Door de media wordt hij regelmatig om staatsrechtelijk commentaar gevraagd. SEPTEMBER / 19 / MONARCHIE


SMITHSONIAN PHOTO

Waarom bomen net zulke sociale wezens zijn als wij – en wat we van ze kunnen leren


Oorspronkelijke titel Finding the

SUZ A NNE SIM ARD

Mother Tree Vertaling Titia Ram Omslag Jan van Zomeren

Op zoek naar de moederboom Ontdek de wijsheid van bossen

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 376 blz. Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 3955 1 ISBN e-boek 978 90 446 3956 8 NUR 320 Verschijnt juni

• Bekend van haar TED-talks • Inspiratie voor de film Avatar

Niemand op onze planeet heeft meer gedaan om onze kennis over bomen te verdiepen dan de wereldberoemde ecologe Suzanne Simard. Zij wordt alom geprezen door haar vermogen complexe ideeën over de natuur over te brengen op een manier die even diepgravend als betoverend is. Haar werk heeft filmmakers beïnvloed (de Boom der Zielen in James Camerons Avatar). Simard is geboren en getogen in een houthakkersfamilie in het regenwoud van Brits-Columbia. Haar hele leven heeft ze verrassende waarheden verzameld: dat bomen sociale, communicatieve wezens zijn, met in hun middelpunt een moederboom. Dat is een mysterieus, ondergronds netwerk dat alle bomen en planten in het bos verbindt en ondersteunt op de manier waarop families en menselijke samenlevingen dat doen. Deze onverbreekbare banden garanderen ons voortbestaan. Op zoek naar de moederboom is Simards eerste boek, geschreven voor een groot publiek. Zij nodigt ons uit om op een geheel nieuwe manier naar bomen te kijken en laat zien wat we van ze kunnen leren.

Dr. SUZANNE SIMARD is hoogleraar bosecologie aan de universiteit van Brits-Columbia. Haar TED-talks zijn wereldwijd door meer dan 10 miljoen mensen bekeken.

J U N I / 2 1 / N AT U U R


Een volledig bijgewerkte editie van Tjeenk Willinks veelgeprezen boek

25.000 EXX. VERKOCHT

‘Herman Tjeenk Willink levert een visie op democratie die ertoe doet in dit tijdsgewricht.’ NRC HANDELSBLAD ••••


Omslag Bas van Vuurde

HER M A N TJEENK W ILLINK

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 136 blz.

Kan de overheid de crises aan? Waarom het belangrijk is om groter te denken en kleiner te doen

Prijs ca. € 17,50 ISBN 978 90 446 4852 2 ISBN e-boek 978 90 446 4853 9 NUR 740 Verschijnt juni

Over Groter denken, kleiner doen: ‘Tjeenk Willink hoopt op een revolutie, maar die kan ook klein beginnen. Wel staat het voor hem vast dat het moet komen vanuit de samenleving: van actiegroepen van rechters en huisartsen en burgerinitiatieven waarbij mensen zelf dingen opzetten en regelen.’ NIEUWSUUR

BOB BRONSHOFF

De wijze waarop de overheid functioneert, heeft de afgelopen decennia de democratische rechtsorde uitgehold. Dat was de boodschap in Groter denken, kleiner doen van Herman Tjeenk Willink. Het boek werd twee jaar geleden onthaald als een urgente visie op de problemen van de democratische rechtsorde. Het was een oproep om ongemakkelijke feiten onder ogen te zien en positie te kiezen; om het debat aan te gaan en zelf grenzen te trekken. De gevolgen van de coronacrisis maken de boodschap nog urgenter. Zij leggen een vergrootglas op samenleving en overheid. Zwakke plekken worden scherper zichtbaar. Tegelijkertijd moet de overheid aan nieuwe eisen voldoen. Het coronavirus moet worden bestreden. De economie moet overeind worden gehouden. De sociale gevolgen moeten worden opgevangen. En toch stelt niemand de vraag of de overheid wel aan die eisen kan voldoen, en onder welke voorwaarden dan. Daarover gaat deze volledig herziene en uitgebreide versie van Groter denken, kleiner doen. Voor de noodzakelijke veranderingen moet anders naar de overheid worden gekeken en over de overheid worden gedacht. Dat is belangrijk op een moment waarop een nieuw kabinet aantreedt.

HERMAN TJEENK WILLINK (1942) verwierf in de loop der jaren, als voorzitter van de Eerste Kamer en als vicepresident van de Raad van State, de positie van boven de partijen

‘Herman Tjeenk Willink heeft tijdens zijn lange, indrukwekkende politieke en bestuurlijke carrière steeds aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de democratische rechtsorde. Wat zijn boek zo indrukwekkend maakt, is hoe knap, treffend en indringend hij dat thema aan de orde stelt.’ JURYRAPPORT PRINSJESBOEKENPRIJS 2019

J U N I / 2 3 / M E N S E N M A AT S C H A P P I J

staande adviseur van de regering. Hij was meermalen informateur van Nederlandse kabinetten, de laatste keer in 2017, bij de totstandkoming van het kabinet-Rutte III. Sinds 2012 is Tjeenk Willink minister van staat. Voor Groter denken, kleiner doen kreeg hij in 2019 de PrinsjesBoekenPrijs.Omslag Tessa van der Waals

AU K E VA N D E R WO U D

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 672 blz.

Het lege land Nederland 1800-1850

Prijs ca. € 35,ISBN 978 90 446 4859 1 NUR 680 Verschijnt september

Het lege land verscheen in 1987, het boek beleefde veel herdrukken en het is vaak ‘klassiek’ genoemd. Het beschrijft Nederland zoals het er in de vroege negentiende eeuw uitzag. Het grootste deel van het land was spaarzaam bevolkt, Nederland telde rond 1815 twee miljoen inwoners, 800.000 van hen woonden in de steden, die haveloos waren. De wegen op het platteland waren vaak onbegaanbaar, de kanalen en rivieren frequent onbevaarbaar. Het openbaar bestuur, de politieke organisatie en de rechtsstaat waren zwak ontwikkeld, de staatskas was een gapend gat. Dat stille, stagnerende Nederland staat in schril contrast met de energie die rond 1848 losbarstte.

HARRY COCK

Deze rijkgeïllustreerde editie van Het lege land is een compleet gerenoveerde uitgave, nu duidelijker dan ooit het begin van de veelgeprezen reeks die Van der Woud schreef over de periode na 1848, toen het moderne Nederland ontstond: Een nieuwe wereld (2006), Koninkrijk vol sloppen (2010), De nieuwe mens (2015) en Het landschap, de mensen (2020).

‘Een magistraal boek.’ DE VOLKSKRANT

‘Een meeslepend boek.’ NRC HANDELSBLAD

AUKE VAN DER WOUD (1947) was ruim twintig jaar hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis in Amsterdam en Groningen. Hij schrijft

‘Fascinerend, laat de lezer achter met veel glasheldere beelden van een verdwenen landschap.’ HET PAROOL

over Nederland in de negentiende en de vroege twintigste eeuw. In 2007 ontving hij voor Een nieuwe wereld de Libris Geschiedenis Prijs (toen Het

‘Een standaardwerk.’ ELSEVIER

Beste Geschiedenisboek geheten). In 2010 kreeg hij de Grote RotterdamMaaskantprijs voor zijn ‘excellente oeuvre dat het denken over de negentiende eeuw verdiept, (...) met een literaire stijl die men zelden in de wetenschap tegenkomt’.

SEPTEMBER / 25 / GESCHIEDENIS


‘Geen historicus laat je het heden kijken

‘Als goed vertellend historicus laat hij, in even overrompelend als overtuigend detail, zijn lezers de dingen zien.’

‘In Koninkrijk vol sloppen zet Van der Woud andermaal het beeld van het Nederlandse verleden op zijn kop.’

DE VOLKSKRANT

NEDERLANDS DAGBLAD

Prijs € 25,99

Prijs € 25,99

ISBN 978 90 351 4532 0

ISBN 978 90 446 4908 6


zo met frisse ogen naar als Auke van der Woud.’

Elsevier

‘Verplichte kost voor iedereen die zich wil mengen in het huidige debat over de “moderniteit”.‘

‘Meesterlijk laat Van der Woud het verleden resoneren.’

HISTORISCH NIEUWSBLAD

TROUW

Prijs € 25,99

Prijs € 29,99

ISBN 978 90 351 4291 6

ISBN 978 90 446 4593 4Omslag Suzan Beijer

GER BEN POST

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 360 blz.

Schöffer & Co. Familiebedrijf in verzetszaken

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4831 7 ISBN e-boek 978 90 446 4832 4 NUR 680 Verschijnt september

‘Op basis van prachtige, zeer persoonlijke en authentieke bronnen schetst Gerben Post de belevenissen van een reeks personen tijdens de bezettingstijd: joden die zich aan de greep van de bezetter wilden onttrekken en hun helpers. Zelden zag ik de eigen dynamiek van met name de wisselwerking tussen onderduikers en hun verzorgers in deze jaren vol onzekerheid en dreiging zo indringend en levensecht gedemonstreerd. Een fascinerend boek.’

MARCO BAKKER

De Amsterdamse Conrad en Sara Schöffer hebben hun kinderen Lidia, Peter en de latere vooraanstaande historicus Ivo opgevoed met een sterk gevoel van rechtvaardigheid. Het gezin is dan ook niet van plan lijdzaam toe te kijken hoe hun joodse stadgenoten het tijdens de bezetting steeds moeilijker krijgen en uiteindelijk worden weggevoerd. Hun woning aan de Hacquartstraat wordt een centrum van verzet waar Lidia zich specialiseert in het vervalsen van documenten. De rest van het gezin raakt diep betrokken bij de hulp aan onderduikers die zich verspreid over de stad schuilhouden. Een van die plekken is het pand van Ivo’s dispuut Unica aan de Reguliersgracht. Hier zullen tot de bevrijding vele onderduikers een veilig onderkomen vinden. Aangevuld met nicht Marijke en neef Co Meulman vormen de Schöffers een echt familiebedrijf in verzetszaken. Schöffer & Co. vertelt het fascinerende verhaal van een familie die direct en indirect het leven van honderden mensen heeft gered. Het werpt een nieuw licht op de organisatie van de hulp aan onderduikers en laat zien hoezeer de levens van onderduikers en hun helpers met elkaar verweven zijn.

GERBEN POST (1978) is als historicus en educator verbonden aan verschillende museale instellingen zoals

HANS BLOM, EMERITUS HOOGLERAAR NEDERLANDSE GESCHIEDENIS

de Anne Frank Stichting, het Joods

AAN DE UVA EN OUD-DIRECTEUR VAN HET NIOD

Cultureel Kwartier en het Nationaal Onderduikmuseum. Hij doet historisch onderzoek en publiceerde eerder Lotty’s bankje. Stilstaan bij de Jodenvervolging in Amsterdam.

SEPTEMBER / 29 / GESCHIEDENIS


Een bijzondere oorlogsgeschiedenis van een familie in verzet De Schöffers op een bankje in de zon. Van links naar rechts Ivo, Lidia, Conrad, Sara en Peter. Ieder gezinslid is op zijn of haar eigen manier diep in het verzet tegen de Duitse bezetter gedoken. Spil van de groep is dochter Lidia: meestervervalser van persoonsbewijzen.

Hacquartstraat 6 in Amsterdam-Zuid. De Schöffers wonen hier sinds 1925 en Sara bestiert er haar goedlopende pension. De woning groeit gedurende de oorlogsjaren uit tot een centrum van verzetsactiviteiten; van het vervaardigen van valse documenten tot de coördinatie van hulp aan joodse onderduikers.

Voor nicht Marijke Meulman is het vanzelfsprekend dat zij zich aansluit bij de verzetsgroep van haar oom, tante, neven en nicht Schöffer. Zij verzorgt joodse onderduikers die her en der in de stad wonen en smokkelt belangrijke documenten van het ene naar het andere adres. Om dit zo veilig mogelijk te kunnen doen, draagt zij dit door haar nicht Lidia perfect vervalste persoonsbewijs bij zich.

Marijkes broer Co wordt de schuilplaatsenbouwer van de groep. Onder de schuilnaam ‘Jan de Timmerman’ zorgt hij voor veilige verstopplekken voor veel onderduikers. Zijn devies is om zo snel mogelijk routine te krijgen in het zich verstoppen.


Ivo is lid van het studentendispuut Unica dat een pand betrokken heeft aan de Reguliersgracht. Nadat de studenten zijn vertrokken om zich te onttrekken aan de Arbeitseinsatz, staat het huis leeg. Dit brengt Ivo op het idee om het in te richten als onderduikhuis. Samen met Lidia, Marijke en Co verzorgt hij hier sinds eind mei 1943 tien vaste en een aantal tijdelijke onderduikers.

Onder het schuine dak boven de keuken van het onderduikpand aan de Reguliersgracht is een lege ruimte die wordt ingericht als schuilhok voor de tien onderduikers, door hen gekscherend ‘de salon’ genoemd.

De hoogspanning waaronder de Schöffers en Meulmannen staan, moet regelmatig worden afgewisseld door ontspanning. Er wordt geborreld, er wordt gek gedaan en lol getrapt. Bijvoorbeeld met verzetsvriend Henk van Gelderen, hier samen met Ivo in een schuilplek onder de trap in de Hacquartstraat.

De afdeling Papier van de koeriers- en inlichtingendienst Rolls Royce is vanaf het najaar van 1944 gevestigd aan de Hacquartstraat 6. Lidia vervalst op grote schaal persoonsbewijzen en Ivo en Henk nemen de aanvragen hiervoor in behandeling. Ivo draagt vaak een korte broek om er jonger uit te zien en zo te ontkomen aan de Arbeitseinsatz.


Nederlands bekendste seksjournalist is in verwachting. Ze staat erop haar seksleven spicy te houden. Maar hoe doe je dat?

Over (S)experimenteren: ‘Deze vrouw heeft een goede pen.’ DE VOLKSKRANT

‘Een ontwapenend boek over een thema dat ons allemaal bezighoudt, zeer goed geschreven en bovendien ontzettend eerlijk en daarom leerzaam.’ ÖZCAN AKYOL

‘Marith schrijft openhartig en humoristisch over haar seks- en liefdesleven. (S)experimenteren is een ondeugend en realistisch boek en je steekt er nog wat van op. Een aanrader!’ XAVIERA HOLLANDER, AUTEUR VAN DE WERELDWIJDE BESTSELLER DE HAPPY HOOKER


Omslag Bart van den Tooren

M A R ITH IEDEM A

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 224 blz.

Mijn lust en mijn leven Hoe blijf je lovers als er een kind komt?

Prijs ca. € 17,50 ISBN 978 90 446 4707 5 ISBN e-boek 978 90 446 4708 2 NUR 320 Verschijnt september

Journalist Marith Iedema heeft een spannend en actief seks- en liefdesleven als ze zwanger wordt. Ze is vastbesloten om dat zo te houden nu zij een kind krijgt. Zij zal wel even laten zien hoe je dat doet. Al snel blijkt dat een grenzeloze zelfoverschatting. Je liefdesrelatie ‘spannend houden’ als je een zeekoe wordt, of als een kleine dwingeland – na de bevalling – al je tijd en energie opslokt is geen sinecure. De doelstelling verschuift al heel snel naar: hoe hou je het überhaupt léuk samen? In Mijn lust en mijn leven beschrijft Marith op humoristische wijze haar worsteling om geliefden te blijven tijdens zwangerschap en ouderschap. Het contrast met haar oude leven en het leven van haar vriendinnen is groot.

JORNA WIERTS

• Onlinemarketingcampagne

MARITH IEDEMA (1989) schrijft voor verschillende bladen en kranten over liefde, seks en relaties. Ze treedt geregeld op in radio- en tv-programma’s. Voor LINDA.tv maakt ze de documentairereeks ‘(On)gewone seks’. In 2018 verscheen (S)experimenteren, over haar zoektocht naar een manier om een duurzame relatie te combineren met een spannend seksleven.

SEPTEMBER / 33 / LIEFDE EN SEKSOmslag Studio Monty

JEROEN DIJSSELBLOEM

Uitvoering gebonden Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 224 blz.

De onderwijsfamilie

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 4897 3 ISBN e-boek 978 90 446 4898 0 NUR 320

Toen Jeroen Dijsselbloem in 2008 het parlementair onderzoek naar onderwijsvernieuwingen afrondde, was zijn interesse voor het onderwijs voorgoed gewekt. In zijn achterhoofd zaten steeds zijn opa, zijn ouders en twaalf ooms en tantes die in het onderwijs werkten of hadden gewerkt. Dijsselbloem komt uit een onderwijsfamilie waarvan opeenvolgende generaties te maken hadden met de niet-aflatende stroom veranderingen die door het onderwijs spoelde. Wat kregen zij eigenlijk mee van de Mammoetwet, de basisschool, de basisvorming, de fusies tot grote scholengemeenschappen, de invoering van het vmbo, passend onderwijs, het studiehuis, het ontstaan van de roc’s, enzovoorts? Dijsselbloem besloot samen met zijn moeder de vele onderwijzers en leraren in hun familie te bezoeken. Iedereen werkte mee. Het resultaat is De onderwijsfamilie: een prachtig beeld van het Nederlandse onderwijs, van immense veranderingen in een relatief korte periode en van een geweldige maatschappelijke emancipatie. In dit familieverhaal komt de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs in vrijwel al zijn facetten aan bod. Maar Dijsselbloem kijkt ook verder: kunnen we tevreden zijn over het Nederlandse onderwijs?

Verschijnt september

Over De eurocrisis: ‘Omdat Dijsselbloem niet voortdurend op zoek gaat naar wiens schuld de crisis nu was – wat actieve politici wel vaak doen – kom je te weten hoe de crisis minder eenduidig was dan ze destijds leek. En je leert dat achter de schermen in momenten van radeloosheid soms improvisatie nodig was om de al even onvoorspelbare Grieken in de euro te houden.’ DE TIJD, DE BESTE BOEKEN VAN 2018

‘Vijf jaar lang gaf een “rode ingenieur” leiding aan de eurogroep en daar heeft hij, geheel in stijl, zonder opsmuk verslag van gedaan.’ DE GROENE AMSTERDAMMER

JEROEN DIJSSELBLOEM is voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van 2012 tot 2017 was hij minister van Financiën en van 2013 tot 2018 voorzitter van de Eurogroep, waarover hij in 2018 het boek De eurocrisis publiceerde.

SEPTEMBER / 35 / ONDERWIJSOmslag Tessa van der Waals

P.C . E M M E R

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 144 blz.

De geschiedenis van de Nederlandse slavernij in een notendop

Prijs ca. € 15,ISBN 978 90 446 4850 8 ISBN e-boek 978 90 446 4851 5 NUR 680 Verschijnt juni

Het woord ‘slavernij’ roept vandaag de dag bij iedereen in het Westen gevoelens van ontzetting en schaamte op. Het is een instituut waarvan we al meer dan een eeuw geleden met trots afscheid hebben genomen. In De geschiedenis van de Nederlandse slavernij in een notendop geeft Piet Emmer een analyse van de slavernij in de Europese koloniën in Noord- en Zuid-Amerika. Hij beschrijft hoe het instituut van de slavernij is ontstaan, wie slaaf werd en waarom West-Europa vanaf 1350 geen slavernij meer kende en tot een vreemde, slavenloze enclave was geworden in een wereld vol slavernij. De slavernij in de Europese koloniën kon bestaan, omdat de Europeanen er buiten hun eigen werelddeel bijna vier eeuwen lang andere normen en waarden op na hielden dan thuis. De opkomst en afschaffing van de slavernij in de koloniale Nieuwe Wereld komen dan ook uitvoerig aan de orde. Tot slot volgt een overzicht van het recente slavernijdebat in Nederland.

P.C. EMMER (1944) is emeritus hoogleraar geschiedenis van Europese expansie en migratie aan de Universiteit Leiden. Hij is onder meer auteur van De Nederlandse slavenhandel 1500-1850 en, samen met Jos Gommans, Rijk aan de rand van de wereld. JUNI / 37 / GESCHIEDENIS


Wie De meeste mensen deugen wat simpel vond, kan nu terecht bij Wentholt en Cohen


Omslag Sander Patelski

R O B W E N T H O LT E N FLOR IS COHEN

Experiment mensheid

Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 336 blz. Prijs ca. € 30,ISBN 978 90 446 4804 1 ISBN e-boek 978 90 446 4880 5 NUR 740 Verschijnt juni

Experiment mensheid gaat over onszelf. Het gaat over hoe wij vanbinnen in elkaar zitten en hoe dat op ons handelen uitwerkt. Het gaat over onze complexiteit, onze morele dilemma’s, onze tegenstrijdigheden, onze grootsheid en onze misère. Het gaat erover hoe ons handelen in samenleving en cultuur is ingebed en op zijn beurt uitwerkt op de collectieve verbanden waar we in leven. Het gaat over wat we nodig hebben om gelukkig te worden, maar ook over het kwaad in ons, over zingeving, over oplossingsgericht denken. Het gaat over de menselijke soort als uniek evolutionair experiment. Een experiment zonder aanwijsbare experimentator. Een experiment met een diersoort – de onze – die het voor haar specialisatie moet hebben van haar ongespecialiseerdheid: ons uniek sterk ontwikkelde vermogen tot leren van onze ervaringen. Een experiment dat op een fenomenaal succes is uitgelopen, waar we ook aan te gronde kunnen gaan. De hier geboden analyse van onze diepste drijfveren loopt uit op een slotsom over wat nodig is om het als mensheid te kunnen redden. Iedereen voor wie ons gedrag soms een raadsel is: lees dit boek!

‘Cohens boeken zijn buitengewoon informatief en erudiet, mooi geschreven en ook geestig. In welsprekend en vaak grappig nonchalant proza weet hij de lezer op sleeptouw te nemen en te houden.’ TRUDY DEHUE, EMERITUS HOOGLERAAR EN AUTEUR VAN ONDER ANDERE DE DEPRESSIE-EPIDEMIE EN BETERE MENSEN

• Voor de lezers van Harari

ROB WENTHOLT (1924-2010) was hoogleraar in de menswetenschappen aan de Erasmus Universiteit. De gedachtegang in dit boek – vrucht van ruim een halve eeuw diep nadenken – is van hem afkomstig. Hij was een messcherp analyticus, een uitstekend mensenkenner en een wijs mens. FLORIS COHEN (1946) is de auteur van De herschepping van de wereld. In diezelfde toegankelijke stijl herschreef hij nu Wentholts betoog.

JUNI / 39 / MENSWE TENSCHAPOmslag Suzan Beijer

PETER JA N M A RGRY

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 320 blz.

Vurige liefde Het geheim rond het Bloedig Bruidje van Welberg

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4858 4 NUR 680 Verschijnt september

Vurige liefde verhaalt en analyseert een door katholiek Nederland collectief aangehangen hersenschim of ‘fantasma’ waarin Janske Gorissen, een jonge vrouw, centraal staat en die zich in de jaren dertig en veertig van de twintigste eeuw in extreme mate met Jezus Christus identificeerde. Veel katholieken raakten ervan overtuigd dat wat zich met haar in het Brabantse dorpje Welberg afspeelde authentiek was en een betekenisvolle ‘genade’ voor de gehele wereld inhield. Janskes liefde en lijden, bloedige stigmatisaties, de wonderbare genezingen en de Maria- en Jezusverschijningen zouden daarvan het bewijs zijn. Het bloed kroop ook waar het niet gaan kon, waardoor de spirituele liefde in een lichamelijke eindigde. Overrompeld door deze niet eerder in Nederland geziene combinatie van wonderbaarlijke mystiek wierpen katholieken zich massaal aan haar voeten. De kerkelijke leiding liet het fenomeen betijen, maar ook uit de hand lopen. Kardinaal De Jong werd door het Vaticaan gedwongen ‘Welberg’ in de doofpot te stoppen. De affaire, het ingrijpen en de (on)waarheden brachten een trauma met zich mee dat nog altijd nadreunt. Peter Jan Margry kreeg als enige toegang tot het archiefmateriaal over deze dramatische en traumatische kwestie.

MARCO BAKKER

Hoe het dorpje Welberg korte tijd de uitverkoren plek op aarde leek – en het Vaticaan vervolgens snoeihard ingreep

PETER JAN MARGRY is etnoloog en historicus. Hij is hoogleraar Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker bij het Meertens Instituut (KNAW). SEPTEMBER / 41 / GESCHIEDENIS


De geschiedenis van het fascinerendste eiland van Europa


Omslag Suzan Beijer

FIK MEIJER

Uitvoering gebonden Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 336 blz.

De vele gezichten van Sicilië

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4527 9 ISBN e-boek 978 90 446 4528 6 NUR 680

Door zijn strategische ligging heeft Sicilië altijd een magnetische aantrekkingskracht uitgeoefend. In De vele gezichten van Sicilië beschrijft Fik Meijer aan de hand van politieke, religieuze, culturele, sociale en economische ontwikkelingen hoe de culturen van verscheidene volken samensmolten en hoe brute machtspolitiek Sicilië in een neerwaartse spiraal bracht. Een bont gezelschap trekt voorbij: koningen, krijgsheren, generaals, hertogen, graven, pausen, bisschoppen, priesters, landbaronnen, kooplieden, boeren, pachters, arbeiders en slaven. Gezamenlijk schreven zij de geschiedenis van Sicilië. Sommige heersers waren heel opvallend aanwezig. In de Oudheid deden vooral de tirannen Gelon en Dionysius I van zich spreken, in de elfde en twaalfde eeuw leverden de Normandiërs Rogier I en zijn zoon Rogier II het bewijs dat uiteenlopende bevolkingsgroepen goed naast elkaar kunnen leven, en in de dertiende eeuw deed de Hohenstaufenkoning Frederik II de wereld versteld staan. Talrijke monumenten herinneren aan de gloriedagen van weleer. De opstand van de Siciliaanse vespers in 1282 was een keerpunt. Slecht bestuur in de volgende eeuwen leidde tot opstanden van boeren en arbeiders. De uitbarsting van de Vesuvius, aardbevingen en besmettelijke ziekten zorgden voor een verdere ontwrichting van de maatschappij. De criminaliteit nam toe. Kleine bendes op het platteland konden zodoende uitgroeien tot grote maffiaorganisaties in de steden. In De vele gezichten van Sicilië vertelt Fik Meijer met zijn aanstekelijke pen het complete verhaal van dit fascinerende eiland.

Verschijnt september

HISTORISCH NIEUWSBLAD

‘De boodschap is een interessante.’ TROUW

MARLOES K AMER

Over Droom of daad: ‘Een eloquent pleidooi om de Olympische Spelen te houden in het land waar ze zijn ontstaan. Meijer beschrijft levendig wat de desastreuze gevolgen van het rotatieprincipe zijn.’

FIK MEIJER (1942) is oudhistoricus. Hij werd bekend door zijn boeken over oude geschiedenis en het vroege christendom, waaronder de bestsellers Keizers sterven niet in bed, Gladiatoren, Macht zonder grenzen en Jezus

‘Als we de Spelen willen redden, zit er volgens Meijer maar één ding op: breng het evenement terug naar Griekenland. Alleen zo kunnen we alle ballast afschudden.’

en de vijfde evangelist. Bij Prometheus verscheen vorig jaar Droom of daad. De terugkeer van de Olympische spelen naar Griekenland.

ELSEVIER SEPTEMBER / 43 / GESCHIEDENIS


De Amerikaanse bestseller over periodiek vasten, de succesvolle methode naar gezondheid

INCLUSIEF MEER DAN 70 RECEPTEN


Oorspronkelijke titel Intuitive Fasting

W ILL COLE

Omslag Jan van Zomeren Uitvoering paperback Formaat 17 x 24 cm

Intuïtief vasten Hoe je in vier weken je gezondheid verbetert door periodiek te vasten

Omvang ca. 304 blz. Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 4894 2 ISBN e-boek 978 90 446 4895 9 NUR 440 Verschijnt juli

Voor sommigen klinkt het idee van vasten door maar één of twee maaltijden per dag te eten nog altijd heel extreem. Tegelijk voelen veel mensen zich slachtoffer van hun dagelijkse eetgewoontes: drie maaltijden per dag, plus tussendoortjes. Dit vaste eetschema is de norm geworden. Maar het is een kunstmatig schema, dat niet het natuurlijke of optimale eetschema voor ons lichaam is. In feite krijg je door het eten van drie maaltijden per dag een stroeve stofwisseling, wat kan leiden tot ontstekingen, overgewicht en ziekte. Miljoenen jaren hebben onze lichamen eigenlijk het best gefunctioneerd door regelmatig te vasten. Met zijn flexibele vierwekenplan helpt dr. Will Cole jou om je lichaam te resetten, je stofwisseling te verbeteren, je cellen te vernieuwen en je hormonen weer in balans te brengen. Hij geeft de effectiefste manieren om te vasten en te eten, zodat je de meeste gezondheidsvoordelen kunt halen door rust en herstel te combineren met gezonde en lekkere recepten bomvol voedingsstoffen. Het boek bevat niet alleen meer dan zeventig recepten, maar ook een concreet plan van aanpak, zodat je de vast- en eetmomenten kunt aanpassen aan jouw levensstijl.

‘Intuïtief vasten is Will Coles gezonde vierwekenprogramma dat ervoor zorgt dat je je alle weken daarna op je best voelt. Het staat vol met wat hij heeft geleerd over het remmen van ontstekingen, het herstellen van je balans, het verbeteren van je stofwisseling en het resetten van je darmflora.’

‘Periodiek vasten heeft terecht de aandacht getrokken als een effectief instrument voor gezondheid en een lange levensduur. En Intuïtief vasten maakt de kennis over de gebruiksvriendelijke toepassing van deze boeiende aanpak voor menselijke voeding voor iedereen toegankelijk. In de confrontatie met de vele gezondheidsproblemen die onze moderne wereld definiëren, biedt dit programma een sterke verdedigingsstrategie.’ DAVID PERLMUTTER, AUTEUR VAN HET GLUTENGEVAAR JULI / 45 / GEZONDHEID

TAMAR A MUTH-KING

GWYNETH PALTROW

Dr. WILL COLE is specialist in het klinisch onderzoek naar onderliggende factoren bij chronische ziektes. Cole is ook de cohost van de podcasts goopfellas en Keto Talk. Hij heeft 168.000 volgers op Instagram, 10.000 op Twitter en 50.000 op Facebook.


Wat het fluiten van een wedstrijd je kan leren – in leiderschap en in het leven


Omslag CMRB

LUCA S V ERW EIJ

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 264 blz.

Beslissen in één seconde En wat je nog meer van een scheidsrechter kunt leren

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 4848 5 ISBN e-boek 978 90 446 4849 2 NUR 320 Verschijnt september

Goede én slechte beslissingen van scheidsrechters worden eerlijk, openhartig en zelfkritisch verklaard door een arbitragekenner en ervaringsdeskundige. De rode kaart van Zidane in zijn afscheidswedstrijd, de teleurstellende laatste WK-finale van Nederland, een corrupte Duitse scheidsrechter en een opvallend goede vrouwelijke scheidsrechter komen voorbij. Wedstrijden worden op een originele manier bekeken en geven een verrassende blik op voetbal. Kan een scheidsrechter eigenlijk wel onafhankelijk zijn? Worden Ajax en PSV inderdaad bevoordeeld? Hoe kun je in één seconde complexe beslissingen nemen en wat doe je als je weet dat je een fout hebt gemaakt? Hoe voelt het om een speler weg te sturen, of de zondebok te zijn? Verhalen over topscheidsrechters worden afgewisseld met indringende persoonlijke ervaringen op amateurvelden. Wie dit boek leest kijkt nooit meer op dezelfde manier naar een wedstrijd. Er wordt een brug geslagen tussen voetbal en self-learning, waarbij de regels op het veld de aanleiding vormen om iets over jezelf te leren. Het boek bevat universele thema’s als twijfel, concentratie, samenwerking en gezag. Het laat zien dat in een microwereld zoals arbitrage, met eigen wetten en ongeschreven regels, allerlei levenslessen verscholen zitten.

LUCAS VERWEIJ is hoofd van de docentenopleiding van Artez, hogeschool voor de kunsten. Sinds 2004 fluit hij voor de Duitse voetbalbond in de Kreisliga en de Bezirksliga in Berlijn en is hij assistent in de Landesliga. Hij floot daarvoor ongeveer vijf jaar voor de KNVB in district West 2 (Rotterdam en Den Haag), waar hij nu af en toe nog als verenigingsscheidsrechter fluit. S E P T E M B E R / 47 / L E I D E R S C H A P


Een unieke kijk achter de schermen van het OM


Omslag Bart van den Tooren

PAU L VA N L I E M P T

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 304 blz.

Misdaad en straf in de polder Het OM aan het woord

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 4435 7 ISBN e-boek 978 90 446 4436 4 NUR 820 Verschijnt september

MARCO BAKKER

Van winkeldiefstal tot te hard rijden. Van fraude tot moord. Het Openbaar Ministerie geeft leiding aan de opsporing en vervolgt strafbare feiten. Als onderdeel van de rechterlijke macht is het een belangrijke speler in de rechtsstaat, waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger essentieel zijn. Paul van Liempt voerde vijftig lange gesprekken met de hoofdrolspelers van het OM over hun vak en hun drijfveren. Met officieren van justitie, hoofdofficieren en advocaten-generaal. Hij sprak ook uitvoerig met het College van procureurs-generaal in Den Haag, de landelijke leiding van het OM. Op die manier kreeg hij een unieke kijk achter de schermen in een turbulente periode, waarin ook het proces rond MH17, de moord op advocaat Derk Wiersum, de verhouding tot de media, en corona aan bod komen. En ook het thema integriteit binnenshuis, in de nasleep van het rapport van de commissie-Fokkens over de gevolgen van een liefdesrelatie tussen twee topfiguren van het OM, die tot onrust leidde. Voor het eerst opende het OM zijn deuren voor een uitvoerig en openhartig verhaal van binnenuit.

PAUL VAN LIEMPT (1962) schreef voor Het Parool, Vrij Nederland en Het Financieele Dagblad en hij schreef zes boeken. Hij presenteerde acht jaar lang een ochtendprogramma op BNR Nieuwsradio en twee jaar lang een talkshow op RTL Z. Onlangs maakte hij Juridische Zaken voor BNR en sinds een jaar De Strateeg. Hij is medeoprichter van interviewplatform De Nieuwe Wereld, en maakt columns, lange interviews en podcasts voor ChangeInc. SEPTEMBER / 49 / RECHT


‘Het kan geen kwaad als politici steeds het lijstje politieke deugden op zak hebben.’

‘In crisistijd gaat het om regeerkracht, daarna is het tijd voor de parlementaire enquête.’


Omslag Suzan Beijer

UR I ROSEN TH A L

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 144 blz.

Als dat zou kunnen

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 4878 2 ISBN e-boek 978 90 446 4879 9 NUR 740 Verschijnt september

FJODOR C. BUIS

We moeten steeds op onze hoede zijn voor ingesleten gewoontes, de traagheid van de instituties en de neiging tot zelfgenoegzaamheid. Van tijd tot tijd wordt opgeroepen tot groot onderhoud, hebben juristen het over de rechtsstaat die leeft en krijgen staatscommissies de opdracht politieke instellingen tegen het licht te houden. Maar het levert meestal weinig op. In Als dat zou kunnen grijpt Uri Rosenthal terug op de normatieve fundering van politiek en staat. Waar moet het in de politiek om gaan? Waarom hebben we een sterke staat nodig? Het leidt hem naar de goede redenen om de politiek in te gaan, de deugden van politieke leiders, de smetteloze overdracht van macht, de rechtsstaat als waarborg tegen willekeur van bovenaf en het expliciete grondrecht op veiligheid. Als dat zou kunnen, zou Nederland beter toegerust zijn op het beheersen van megacrises. De politieke leiders zouden de kloof tussen megatrends en de micronarigheid van de mensen weten te overbruggen. En onze democratie zou er meer op vertrouwen dat gewone mensen met hun gezond verstand het populisme van zich afhouden.

URI ROSENTHAL (1945) is politicoloog en bestuurskundige. Hij was onder meer hoogleraar politicologie en bestuurskunde, oprichter van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer en minister van Buitenlandse Zaken. Tegenwoordig is hij onder meer lid van de Raad van Toezicht van Waag Amsterdam en adviseur van Global Forum Cyber Expertise. In 2018 verschenen zijn memoires Waarnemer, adviseur, beslisser. S E P T E M B E R / 5 1 / M E N S E N M A AT S C H A P P I JOmslag Jan van Zomeren

CHR ISTI A A N V INK ERS EN ROEL A ND V IS

Hoe zit het nu echt met antidepressiva

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 272 blz. Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 4860 7 ISBN e-boek 978 90 446 4881 2 NUR 860 Verschijnt september

Ruim een miljoen Nederlanders slikt antidepressiva. Dat is een indrukwekkend aantal en de vraag rijst dan ook hoe het zover heeft kunnen komen. Staat onze psychische gezondheid inderdaad onder druk door de alsmaar toenemende stress? In Hoe zit het nu echt met antidepressiva proberen psychiater Christiaan Vinkers en apotheker Roeland Vis het echte verhaal boven tafel te krijgen. Ze onderzoeken hoe een depressie in ons brein ontstaat, of er werkelijk sprake is van een depressie-epidemie, maar vertellen ook over de snelle opkomst van de antidepressiva. Heeft de farmaceutische industrie ons depressies aangepraat of juist geholpen met steeds betere behandelingen? En vormen lsd en paddo’s de basis voor een nieuwe generatie antidepressiva? In dit boek zoeken Vinkers en Vis tot de bodem uit hoe goed antidepressiva werken, wat de bijwerkingen zijn, maar ook hoe je er weer mee kunt stoppen. Geen twijfel dat je na het lezen van dit boek weet hoe het écht zit met antidepressiva.

MARIA VAN RO0IJEN

Over Even slikken: ‘Mythen en taboes rond antidepressiva ontmaskerd. (...) Een noodzakelijk betoog.’ NRC HANDELSBLAD ••••

CHRISTIAAN VINKERS (1980) is psy-

‘Een nuchtere, helder geschreven analyse van alles wat met antidepressiva te maken heeft.’

chiater en onderzoeker bij het Amsterdam UMC en doet onderzoek naar antidepressiva, stress en veerkracht.

HET PAROOL ****

Hij is lid van De Jonge Akademie van

‘Fraai belichten ze hoe er sinds antieke tijden gedacht is over de symptomen en behandeling van depressie.’ MEDISCH CONTACT

de KNAW. ROELAND VIS (1981) is ziekenhuisapotheker in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. Eerder schreven zij samen Even slikken (2017), dat de basis vormde voor deze ingrijpende herziening.

SEPTEMBER / 53 / GEZONDHEID


‘Dit zijn geen gewone brieven maar kleine juweeltjes: ironisch, erudiet, geestig en zeldzaam goed geschreven.’ GEERT MAK


Omslag Tessa van der Waals

A LFONS L A MMERS

Uitvoering gebonden Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 400 blz.

Het ergste moet nog komen

Prijs ca. € 30,ISBN 978 90 446 4838 6 ISBN e-boek 978 90 446 4839 3 NUR 320 Verschijnt juni

VINCENT MENT ZEL

In 2006 gaf oud-hoogleraar Amerikaanse geschiedenis Alfons Lammers een nieuwe draai aan zijn leven door van de Randstad te verhuizen naar Otterlo, nabij het Kröller-Müller Museum. Dit boek is het hoogst persoonlijke, in briefvorm vertelde verhaal van tien jaar wederwaardigheden op de Veluwe. Kunst en literatuur bieden houvast, de actualiteit volgt hij op gepaste afstand. Niets is overtollig, niets is minderwaardig, zegt Lammers dadaïst Kurt Schwitters na; de knipsels van zijn bestaan veranderen daardoor in een boeiende collage. Amerikanen horen graag dat het beste nog moet komen – Lammers is overtuigd van het tegendeel, maar de eerste om zijn oordeel te heroverwegen. Zijn ‘bezwaren tegen de geest der eeuw’ zijn evident. Leiden laat hem niet los, kleine en grote tegenslagen stoïcijns overwinnen staat hoog op zijn agenda. Tot hij fulltimemantelzorger wordt en vaststelt dat ook zijn oude liefde Amerika met de opkomst van een vreemdsoortige presidentskandidaat ernstig in verwarring raakt. Zijn gevoel voor humor blijft desondanks intact. Het postscriptum van Lammers zal men niet licht vergeten.

‘Kreeg ik maar elke dag zo’n brief, dan zou ik eeuwig willen leven.’ ARENDO JOUSTRA, HOOFDREDACTEUR ELSEVIER WEEKBLAD

ALFONS LAMMERS (Arnhem, 1940) was van 1986 tot 2003 hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit Leiden als opvolger van Jan Willem Schulte Nordholt. Een groot aantal studenten is bij hem afgestudeerd. Van zijn hand verschenen tal van boeken en artikelen over de Verenigde Staten met Franklin D. Roosevelt als hoofdpersoon. Bovendien was hij actief als redacteur van het Biografisch Woordenboek van Nederland en trad hij veelvuldig op in de landelijke media.

JUNI / 55 / LITER AIRE NON-FICTIE


20/21 juni 2012 Op de Veluwe, B., fietsen alle abonnees van Plus zich suf, en op mooie dagen is het chaos bij de ingang van de Hoge V. Het Kröller-Müller Museum blijft vanzelfsprekend een belevenis. We zijn er al zo vaak geweest dat we ieder beeld en elk schilderij of beeld bijna blindelings kunnen vinden. Vincent! Brancusi! Giacometti! Mata Hari! Henry Moore! Rita Hayworth! Blondie! Minstens zoveel bewondering wekken de buitenlandse toeristen – vooral Japanners intrigeren. Ze doen hun uiterste best al onze vooroordelen te bevestigen. Bij elke Van Gogh: snapshot/selfie. Hun grootste plezier? Op de witte parkfietsen kraaiend van plezier tegen de dichtstbijzijnde boom aanrijden. Bomen genoeg hier in de buurt en tuin. De bladblazer is een permanente kwelling – inwoners van Otterlo zijn fanatiek nette mensen. (Heel de Bijbelgordel trouwens.) Elke ongerechtigheid dient ogenblikkelijk te worden verwijderd. En ons kent ons. Zodra wederhelft haar voet breekt is de dag erna vrijwel iedereen op de hoogte. Door die voet zit ik volop in de zorg en duw wederhelft dapper naar terras en buurtsuper. Over een dag of tien mag het gips er waarschijnlijk af en kan ze voorzichtig de eerste stapjes zetten. Je zou zeggen: alle tijd voor een goed boek. Toch ontbreekt door het zorggedoe de concentratie, en vandaar misschien dat ik je met deze missive lastigval. Humble apologies. Soms begeven we ons naar de Randstad om de vertrouwde dampen in te ademen. Ik behoor tot de laatste rokers van Nederland; 99 zal ik daarom niet worden. Ook al niet omdat, een dag of tien geleden, plotseling alle bestanden van mijn computer verdwenen; urenlang getelefoneer met helpdesken, nul resultaat. Pas toen een handige buurvrouw haar opwachting maakte gebeurde er een klein wonder – door op F8 te drukken in combinatie met andere geheimzinnige toetsen. Een handboek voor dummy’s zou wonderen doen. Vanochtend las ik trouwens in de krant dat het aantal echtscheidingen bij 65-plusstellen hand over hand toeneemt. Een verontrustende ontwikkeling! ‘Dat ouderen hun relatie kritischer onder de loep nemen en daar sneller consequenties aan verbinden [...] is onder meer te verklaren uit de voortschrijdende secularisatie.’ Ik kan je verzekeren, B., dat van dit soort verwereldlijking hier op de Veluwe in het geheel niets is te merken. We rijden richting Barneveld en zien zowat iedere maand een nieuw kerkgebouw verrijzen, waar zich iedere zondag tal van zielsongelukkige gelovigen naartoe spoeden. We mogen hier wel spreken van een uniek stukje Nederland.
Omslag Jan van Zomeren

LEENDERT A LBERTS

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 288 blz.

Hop

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 3765 6

De eerste bierrevolutie in Nederland

ISBN e-boek 978 90 446 4843 0 NUR 320 Verschijnt september

In 1321 – nu 700 jaar geleden! – werd in Nederland voor het eerst bier gebrouwen met hop, een innovatie. Door de toevoeging van hop werd het bier langer houdbaar en kon het op grotere afstand worden verhandeld. Een revolutie was ontketend. Bierbrouwen werd een ambacht en de bedrijfsproductie schoot omhoog, van enkele tientallen tot een paar duizend liter bier per week. Het waren de beginjaren van de Nederlandse bierindustrie, die van de veertiende tot de zestiende eeuw een grote bloeitijd doormaakte. Bier, hop en technische kennis werden geëxporteerd naar België, Frankrijk, Duitsland en Engeland. De hoeveelheden bier die toen werden geproduceerd, zouden pas tegen de twintigste eeuw worden geëvenaard. Hop neemt u mee terug naar deze gouden tijden in de late Middeleeuwen. We oogsten het graan, plukken de hop en laten dit door brouwers en brouwsters omtoveren tot het schuimende bier dat eeuwenlang de volksdrank bij uitstek is geweest.

REMKE SPIJKERS

Verschijnt in het jubileumjaar 2021: 700 jaar bier in Nederland

LEENDERT ALBERTS is historicus en promoveerde aan de Universiteit Leiden op de middeleeuwse bierindustrie van Amersfoort. Hij doceert geschiedenis aan de Hogeschool Utrecht en is docent bij Stichting Bieropleidingen Nederland (StiBON). SEPTEMBER / 59 / GESCHIEDENIS


Een liefdevolle ode aan de arbeider én een dringende aanklacht tegen de heersende elite


Omslag Lieke Smits

RON MEY ER

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 192 blz.

De onmisbaren

Prijs ca. € 17,50 ISBN 978 90 446 4883 6 ISBN e-boek 978 90 446 4884 3

Een ode aan mijn sociale klasse

NUR 320 Verschijnt juni

‘Dit is het verhaal van jullie leven, volharding en opoffering, van mijn worsteling met die opoffering. Dit is het verhaal van een klasse die niet meer leek te bestaan. Bespot en bespuugd, vergeten en genegeerd door de heersende macht. Dit is een verhaal van mensen waar het aan de talkshowtafels en in de boeken vrijwel nooit over gaat. Een klasse van onzichtbaren die onmisbaar blijken.’

ANNE JANNES

Wie een bescheiden inkomen, een klein huis en werk met weinig status heeft, is zogenaamd dom, lui en zonder ambitie. Vergeten, genegeerd en zes jaar eerder dood. Eigen schuld, dikke bult. Had je maar moeten studeren of harder je best moeten doen. Schoonmaker, pakketbezorger, vuilnisophaler, distributiewerker, zorgverlener en miljoenen anderen. Mensen die niet thuis kunnen werken, de hardste klappen vangen en ons land overeind houden. Arbeiderskind Ron Meyer is woedend én liefdevol over zijn onzichtbare sociale klasse. Zijn verhaal legt de worsteling bloot van een man die zijn klasse ontvlucht maar er telkens weer terugkeert. In een aanklacht tegen de heersende macht en een ode aan zijn vader, een koelmonteur, en zijn moeder, een thuiszorger, brengt hij sociale klasse terug in het publieke debat. Terug van nooit weggeweest uit de samenleving.

RON MEYER (Heerlen, 1981) is vakbondsman en socialist. In 2018 verscheen van zijn hand Grip, een grondige analyse van de staat van het land. JUNI / 61 / LITER AIRE NON-FICTIE


Een nieuw deel in de serie Nieuw Licht


Omslag Robbie Smits

V INCEN T ICK E

Uitvoering paperback Formaat 11 x 19 cm Omvang ca. 128 blz. Prijs ca. € 15,-

Licht

ISBN 978 90 446 4864 5 ISBN e-boek 978 90 446 4865 2

Tussen waarheid en wetenschap

NUR 738

We verwachten van de wetenschap dat zij systematisch ontdekkingen doet en zekerheden onthult. Maar volgens natuur- en sterrenkundige Vincent Icke bestaat zo’n ‘wetenschappelijke methode’ niet. In navolging van de Verhandeling over het licht (1690) van de wereldberoemde Nederlandse fysicus Christiaan Huygens laat Icke zien dat alleen wiskunde 100 procent zekerheden oplevert. Alle andere wetenschappen zijn een proces van vallen en opstaan. Aan de hand van voorbeelden beschrijft Icke wat dit in de praktijk betekent. Niet nieuwsgierigheid, maar opmerkzaamheid blijkt de drijvende kracht. Niet de vraag, maar de hypothese is de kern van vooruitgang. Niet kennis, maar begrip is het voornaamste product van de wetenschap. De wetenschapper is een scheppend vernieuwer, geen toepasser van een soort algebra-der-ontdekking. Sterker nog: het geloof dat natuurwetten definitief door een ‘methode’ kunnen worden vastgesteld, ondermijnt volgens Icke ten slotte het maatschappelijk vertrouwen in de wetenschap.

HIELCO KUIPERS

Verschijnt september

VINCENT ICKE is hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zijn veelgeprezen werk behoort onder andere Reisbureau Einstein.

SEPTEMBER / 63 / WE TENSCHAPOmslag Jan van Zomeren

M A R I E K E VA N D E N B R I N K , OLI V IER HEK STER EN G E R T J A N VA N D E R W I LT

Een gezonde samenleving

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 320 blz. Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 4909 3 ISBN e-boek 978 90 446 4910 9 NUR 740 Verschijnt juli

Wetenschappelijke perspectieven in tijden van crisis Gezond leven is iets wat ons steeds meer bezighoudt. Maar bestaat er ook zoiets als gezond samenleven? Wat zou dat dan zijn, een gezondere samenleving? En hoe blijven individuen daarin gezond? Het afgelopen jaar lijken die vragen urgenter geworden dan ooit. De coronacrisis heeft de discussie over gezondheid, en wat we daarvoor overhebben, op scherp gesteld. In Een gezonde samenleving kijken wetenschappers vanuit heel verschillende perspectieven naar de manier waarop mensen in Nederland gezonder proberen te leven en werken, wat de impact daarvan op de zorg is, en welke rol verhalen en verschillende culturele perspectieven hebben in wat we een gezonde samenleving en een gezond individu noemen. De kracht van Een gezonde samenleving is bovendien gelegen in de diversiteit ervan. En dat is tegelijk een rode draad in de verschillende hoofdstukken: een gezonde samenleving is een samenleving die diversiteit niet alleen weet te accepteren, maar vooral ook belangrijk vindt en mogelijk maakt.

MARIEKE VAN DEN BRINK en OLIVIER HEKSTER zijn hoogleraar aan de Radboud Universiteit in respectievelijk gender en diversiteit en oude geschiedenis; GERT JAN VAN DER WILT is hoogleraar Health Technology Assessment aan het Radboudumc. J U L I / 6 5 / M E N S E N M A AT S C H A P P I JOmslag Sander Patelski

CASPER JASPERS

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 280 blz.

Technology and Governance Making Technology Work for Society

Prijs ca. € 30,ISBN 978 90 446 4807 2 ISBN e-boek 978 90 446 4808 9 NUR 801 Verschijnt juni

The relationship between humans and technology is one of immense progress. It encompasses many life-changing inventions like fire and electricity, which have had an overall positive impact on humanity. But technology is developing so rapidly that we rarely take a moment to reflect on whether we are shaping technology or whether it is shaping us. How much do you know about emerging technologies such as deep learning, blockchain and internet of things? Decision-makers must understand how technology affects us and why ethics plays such an essential role in both its development and real-world application.

YURI YABI

Technology and Governance allows readers to get up to speed with fast-paced technological changes. The author takes complex technical ideas and distils them into user-friendly concepts. Even without detailed knowledge of the mathematics behind artificial intelligence or the computer code behind digital currencies, this book will provide an understanding of technology’s present and future impact on society.

CASPER JASPERS is a tech entrepreneur and a corporate lawyer. He is a guest lecturer in the New Board Program (Nyenrode Business University) and a lecturer at the Centre for Professional Legal Education (CPO). JUNI / 67 / SOCIE T Y‘Oefeningen in genot is geen populaire geschiedschrijving, of een vluggertje. Het is bovenal een doorwrochte, rijk geïllustreerde ontdekkingstocht van de letterkundige Herman Pleij over hoe “literair verwoorde vuilbekkerij” zorgde voor een kortstondige seksuele bevrijding.’ HET PAROOL

MIDPRICE € 20,-

Prijs € 20,ISBN 978 90 446 4912 3

‘Tongzoenen zal nooit meer hetzelfde zijn dankzij smeckebecken en labbermuylen.’ TROUW

‘Met een overdonderende hoeveelheid teksten en kunstwerken toont Pleij op enthousiaste wijze aan dat het niet om een handjevol losbollen of randfiguren ging, maar dat binnen de opkomende stedelijke cultuur steeds meer mensen er zelfbewust voor kozen om het volle leven te omarmen en zich afkeerden van het katholieke ideaal van ascese en versterving.’ HISTORISCH NIEUWSBLAD


Prijs € 15,ISBN 978 90 446 4906 2

MIDPRICE € 15,-

BERT K EIZER

Over Tumult bij de uitgang: ‘Bert Keizer stelt mij gerust: sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.’ RENÉ GUDE, OUD-DENKER DES VADERLANDS

‘Een boek waarvan iedere sterveling wijzer wordt.’ DE VOLKSKRANT

Reis om de dood Van as tot ziel Wie ‘de dood’ wil definiëren zal nog een hele klus hebben. Want de dood kan die van Socrates zijn, of die van uw moeder, of die van mijn hond, of van de buxusheg, of van een pneumokok. Kogels verspreiden de dood. Jezus stond op uit de dood. De dood kan op de deur kloppen of je huis voorbijgaan. En volgens Chateaubriand zwalken we een heel leven rond op zoek naar de veilige haven van de dood. Alles gaat een keer dood, lijkt het wel. We zeggen zelfs van sterrenstelsels dat ze sterven. Maar dichter bij huis zien we ook tuinen, bromfietsen, de kerk, neanderthalers, embryo’s en boeken sterven. In een aaneenrijging van meer dan driehonderd items biedt Bert Keizer een wonderlijke baaierd van vragen, inzichten, afwijzingen en lofzangen rond de dood, uit alle tijden en plaatsen, in proza en poëzie. Zo weet hij vaak onderhoudend, maar hier en daar onthutsend om de dood heen te lopen. Zij het in steeds kleiner wordende cirkels.

BERT KEIZER (1947) is arts, filosoof en schrijver. Hij studeerde filosofie in Engeland en geneeskunde in Amsterdam. Hij werkt als arts bij de Levenseindekliniek.

REEDS VERSCHENEN / 70 / LITER AIRE NON-FICTIE


Prijs € 17,50 ISBN 978 90 446 0147 3

MIDPRICE € 17,50

‘De bijdragen zijn helder geschreven en informatief van karakter. De auteurs slagen erin hun filosoof op een voor een breed publiek begrijpelijke wijze voor het voetlicht te brengen.’ DE VOLKSKRANT

M A A RTEN DOOR M A N EN HELEEN POT T

‘Filosofen van deze tijd als overzichtswerk staat als een huis.’ FILOSOFIE MAGAZINE

Filosofen van deze tijd Nog nooit was er zo veel belangstelling voor filosofie als de laatste jaren. Daarmee groeit de behoefte aan een heldere inleiding die de oppervlakkigheid overstijgt zonder in dor academisch proza te vervallen. Filosofen van deze tijd heeft zich bewezen als een uiterst leesbare introductie op het hedendaagse denken. Het behandelt de 32 belangrijkste denkers van na de Tweede Wereldoorlog. Een keur van specialisten presenteert de spraakmakendste thema’s van de afgelopen decennia. Filosofen van deze tijd is niet louter een geschiedenis van de recente ontwikkelingen – het schetst meteen het filosofische landschap voor de eenentwintigste eeuw. Dit boek behandelt het denken van onder anderen Heidegger, Wittgenstein, Popper, Arendt, Foucault, Habermas, Dennett, Kristeva, Nussbaum, Sloterdijk, Žižek en, vanaf deze nieuwe druk, ook Singer, Deleuze en Fanon. Het is een inleiding in de moderne filosofie, onmisbaar voor studenten aan universiteiten en hogescholen, maar tegelijk een verrassende kennismaking voor een breed publiek. Inmiddels zijn er al ruim 25.000 exemplaren verkocht. Deze nieuwe editie is in 2018 geheel geactualiseerd. REEDS VERSCHENEN / 71 / FILOSOFIE

‘Filosofen van deze tijd is bedoeld voor een breed publiek en een goede opstap voor wie meer wil weten van de eigentijdse filosofie.’ NEDERLANDS DAGBLAD

MAARTEN DOORMAN is filosoof en essayist. Van hem verschenen op filosofisch gebied onder meer De romantische orde, Rousseau en ik en De navel van Daphne. HELEEN POTT is filosoof en Socrateshoogleraar Kunst, Cultuur en Samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.


REEDS VERSCHENEN Reis om de dood Filosofen van deze tijd

Bert Keizer Maarten Doorman en Heleen Pott

MEI Brad Stone

Amazon ontketend

JUNI P.C. Emmer Casper Jaspers Alfons Lammers Ron Meyer Suzanne Simard Herman Tjeenk Willink Rob Wentholt en Floris Cohen

De geschiedenis van de Nederlandse slavernij in een notendop Technology and Governance Het ergste moet nog komen De onmisbaren Op zoek naar de moederboom Kan de overheid de crises aan? Experiment mensheid

JULI Marieke van den Brink, Olivier Hekster en Gert Jan van der Wilt Will Cole

Een gezonde samenleving Intuïtief vasten

SEPTEMBER Leendert Alberts Dirk van Delft Jeroen Dijsselbloem Vincent Icke Marith Iedema James C. Kennedy James C. Kennedy Luuc Kooijmans Paul van Liempt Peter Jan Margry Fik Meijer Herman Pleij Gerben Post Peter Rehwinkel Uri Rosenthal Lucas Verweij Christiaan Vinkers en Roeland Vis Auke van der Woud

Hop Splijtstof De onderwijsfamilie Licht Mijn lust en mijn leven Aan het werk Een beknopte geschiedenis van Nederland Cosimo aan de Keizersgracht Misdaad en straf in de polder Vurige liefde De vele gezichten van Sicilië Oefeningen in genot Schöffer & Co. Amalia Als dat zou kunnen Beslissen in één seconde Hoe zit het nu echt met antidepressiva Het lege land


NEDERLAND

BELGIË

Verkoop Herengracht 48 1015 BN Amsterdam Postbus 1662 1000 BR Amsterdam T (020) 624 19 34 E verkoop@pbo.nl www.uitgeverijprometheus.nl

Verkoop L&M Books Hessenstraatje 3 bus 6 2000 Antwerpen T +32 (0) 3 293 68 14 E info@lmbooks.be www.lmbooks.be

Hoofd verkoop Nina Kuin T (020) 521 05 27 E n.kuin@pbo.nl Verkoop binnendienst T (020) 624 19 34 E verkoop@pbo.nl Verkoop buitendienst Marieke Lindhout T 06 46 76 39 24 E m.lindhout@pbo.nl Hoofd publiciteit Maartje Latten T (020) 624 19 34 E m.latten@pbo.nl Bestellingen Alle fondsen: Centraal Boekhuis

Marc Grossen T +32 (0) 472 98 01 02 E marc@lmbooks.be Ilse Schollaert T +32 (0) 474 34 81 07 E ilse@lmbooks.be Pers en promotie Pieter Peyskens T +32 (0) 478 97 16 25 E pieter@lmbooks.be Caroline Mariën T +32 (0) 497 15 92 05 E caroline@lmbooks.be Alle genoemde verschijningsdata zijn indicatief De fondslijst van Prometheus is eenvoudig te raadplegen via www.uitgeverijprometheus.nl


Articles inside

Doorman en Pott - Filosofen van deze tijd article cover image

Doorman en Pott - Filosofen van deze tijd

1min
page 71
Casper Jaspers - Technology and Governance article cover image

Casper Jaspers - Technology and Governance

1min
pages 66-67
Uri Rosenthal - Als dat zou kunnen article cover image

Uri Rosenthal - Als dat zou kunnen

1min
pages 50-52
Vincent Icke - Licht article cover image

Vincent Icke - Licht

1min
pages 62-63
Will Cole - Intuïtief vasten article cover image

Will Cole - Intuïtief vasten

1min
pages 44-45
Herman Tjeenk Willink - Kan de overheid de crisis aan? article cover image

Herman Tjeenk Willink - Kan de overheid de crisis aan?

1min
pages 22-23
Pleij - Oefeningen in genot article cover image

Pleij - Oefeningen in genot

1min
pages 68-69
Peter Rehwinkel - Amalia article cover image

Peter Rehwinkel - Amalia

1min
pages 18-19
Luuc Kooijmans - Cosimo aan de Keizersgracht article cover image

Luuc Kooijmans - Cosimo aan de Keizersgracht

3min
pages 10-13
Kennedy - Een beknopte geschiedenis van Nederland article cover image

Kennedy - Een beknopte geschiedenis van Nederland

1min
pages 8-9
P.C. Emmer - De geschiedenis van de Nederlandse slavernij in een notendop article cover image

P.C. Emmer - De geschiedenis van de Nederlandse slavernij in een notendop

1min
pages 36-37
Kennedy - Aan het werk  (Essay Maand van de Geschiedenis) article cover image

Kennedy - Aan het werk (Essay Maand van de Geschiedenis)

1min
pages 4-7
Leendert Alberts - Hop article cover image

Leendert Alberts - Hop

1min
pages 58-59
Peter Jan Margry - Vurige liefde article cover image

Peter Jan Margry - Vurige liefde

1min
pages 40-41
Christiaan Vinkers en Roeland Vis - Hoe zit het nu echt met antidepressiva article cover image

Christiaan Vinkers en Roeland Vis - Hoe zit het nu echt met antidepressiva

1min
pages 52-53
Dirk van Delft - Splijtstof article cover image

Dirk van Delft - Splijtstof

1min
pages 14-15
Ron Meyer - De onmisbaren article cover image

Ron Meyer - De onmisbaren

1min
pages 60-61
Fik Meijer - De vele gezichten van Sicilië article cover image

Fik Meijer - De vele gezichten van Sicilië

1min
pages 42-43
Suzanne Simard - Op zoek naar de moederboom article cover image

Suzanne Simard - Op zoek naar de moederboom

1min
pages 20-21
Alfons Lammers - Het ergste moet nog komen article cover image

Alfons Lammers - Het ergste moet nog komen

1min
pages 54-57
Rob Wentholt en Floris Cohen - Experiment mensheid article cover image

Rob Wentholt en Floris Cohen - Experiment mensheid

1min
pages 38-39
Brad Stone - Amazon ontketend article cover image

Brad Stone - Amazon ontketend

1min
pages 16-17
Marieke van den Brink, Olivier Hekster en Gert Jan van der Wilt article cover image

Marieke van den Brink, Olivier Hekster en Gert Jan van der Wilt

1min
pages 64-65
Lucas Verweij - Beslissen in één seconde article cover image

Lucas Verweij - Beslissen in één seconde

1min
pages 46-47
Gerben Post - Schöffer & Co. article cover image

Gerben Post - Schöffer & Co.

1min
pages 28-31
Paul van Liempt - Misdaad en straf in de polder article cover image

Paul van Liempt - Misdaad en straf in de polder

1min
pages 48-49
Marith Iedema - Mijn lust en mijn leven article cover image

Marith Iedema - Mijn lust en mijn leven

1min
pages 32-33
Keizer - Reis om de dood article cover image

Keizer - Reis om de dood

1min
page 70
Jeroen Dijsselbloem - De onderwijsfamilie article cover image

Jeroen Dijsselbloem - De onderwijsfamilie

1min
pages 34-35