Prometheus Non-fictie Zomer 2020

Page 1

Zomer 2020 / Non-fictie


Non-Ficti Zomer 2020

XXXXXXX


ie 44 Mark Galeotti Een kleine geschiedenis

48 Olaf van Nimwegen De Veertigjarige Oorlog

van Rusland

24 Ivan Jablonka Mannen die deugen

32 Nurdin Pattipilohy en Klaas Boomsma Brandstof voor lopers

38 Victor Kal De list van Spinoza

18 Maarten Prak Nederlands Gouden Eeuw

36 Paul H.A.M. Abels Spionkoppen

28 Casper ter Kuile De kracht van het ritueel

41 Marja Pruis Omdat je het waard bent

20 Amber Brantsen Uit beeld

42 Lisa Kuitert Met een drukpers de oceaan over

10 Jetske van der Schaar Eeuwige lente

30 Nikolaos van Dam Granaten en minaretten 26 Arthur Docters van Leeuwen Een spoor van vernieuwing 8 Wim van den Doel Snouck 6 Heino Falcke Licht in de duisternis 14 Esther van Fenema Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn?

46 Bart Lankester Loes Hamel 54 Lauren Lauret Regentenwerk 52 Jonathan Lopez De laatste Vermeer 16 Kiza Magendane Met Nederland in therapie 12 Fik Meijer Droom of daad

34 Romana Serno Sterker zwanger 50 Johan Snel De zeven levens van Abraham Kuyper 22 Mark Verheijen Wij kennen Amerika helemaal niet 40 Micha Wertheim We lachen ons dood

Oorspronkelijke titel Licht im Dunkeln

H E I N O FA L C K E

Omslag Tessa van der Waals Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm

Licht in de duisternis

Omvang ca. 272 blz. Prijs ca. € 24,99 ISBN 978 90 446 4523 1

Zwarte gaten, het universum en wij

ISBN e-boek 978 90 446 4524 8 NUR 917 Verschijnt september

BORIS BREUER

Een zwart gat is een gebied dat eigenlijk onzichtbaar is, omdat de zwaartekracht er zo groot is dat zelfs licht niet weet te ontsnappen. Op 10 april 2019 was de wereld getuige van het onmogelijke: de publicatie van de allereerste foto ooit van een zwart gat. Prof. Heino Falcke opperde in 2000 voor het eerst de mogelijkheid van zo’n foto. Bijna twintig jaar later werden hij en zijn collega’s op slag wereldberoemd. In Licht in de duisternis reflecteert Falcke op de wetenschappelijke implicaties van deze prestatie, en op hoe wij als mensheid zo ver gekomen zijn. Het boek maakt een reis door het heelal en laat zien hoe de mens de grenzen van de bekende kosmos voortdurend heeft verlegd. De oerknal en zwarte gaten tonen een nieuwe fundamentele grens van onze wereld en onze kennis. Zullen wij die ooit kunnen overschrijden? Wat staat ons aan de andere kant van deze grens te wachten? En mag je in de wetenschap dan vervolgens vragen over God stellen? Heino Falcke weet in dit boek deze grote vragen opnieuw te formuleren en de actuele stand van onze kennis op een heel toegankelijke en persoonlijke manier uit te leggen. Hij doet dit vanuit zijn perspectief als wetenschapper die nauw betrokken was bij een van de grote ontdekkingen van onze tijd, maar ook vanuit zijn perspectief als lekenpredikant. Wetenschap en geloof kunnen volgens velen nooit samengaan. Falcke vertelt openhartig over hoe hij deze twee ogenschijnlijke tegenstrijdigheden een volwaardige plaats in zijn leven heeft gegeven.

HEINO FALCKE is hoogleraar astrofysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 2011 ontving hij de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap. SEPTEMBER / 7 / STERRENKUNDE


Het ware verhaal van een islamgeleerde en koloniaal bestuurder


Omslag Tessa van der Waals

W I M VA N D E N D O E L

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 448 blz.

Snouck

Prijs ca. € 34,99 ISBN 978 90 446 3562 1 ISBN e-boek 978 90 446 3563 8

Het epische leven van Christiaan Snouck Hurgronje

NUR 680 Verschijnt september

‘Een der grootsten is ons ontnomen’, kopte De Telegraaf toen Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) was overleden. Snouck had een avontuurlijk en rijk leven geleid. Als jonge geleerde leefde hij als moslim in Mekka en hij studeerde er in de Grote Moskee. Vervolgens werd hij adviseur van het koloniale bestuur in Nederlands-Indië, waarvoor hij het Nederlandse beleid ten aanzien van de islam ontwierp. Samen met generaal Van Heutsz zorgde hij voor de verovering van Atjeh. Eenmaal terug in Nederland werd hij hoogleraar in Leiden en een pleitbezorger voor de beëindiging van de Nederlandse overheersing van Indië. Hij werd gezien als een van de grootste wetenschappers uit zijn tijd. Wie was deze man die in Indië tweemaal met een Javaanse vrouw trouwde en er vijf kinderen kreeg, om vervolgens in Nederland nog eens te trouwen? Wim van den Doel schetst het epische leven van Snouck, dat reliëf krijgt tegen de achtergrond van de ingrijpende gebeurtenissen in Europa, het Midden-Oosten en Indonesië uit zijn tijd; gebeurtenissen die een geschiedenis vormen van ontdekkingen, oorlogen, onderdrukking, emancipatie en drang naar vrijheid.

Over Zo ver de wereld strekt: ‘Een belangwekkend boek over het overzeese verleden van een klein land met (iets te) grote aspiraties.’ DE VOLKSKRANT ****

‘Een kritische, bevlogen, hedendaagse historie van ons koloniale leven na 1800.’ NRC HANDELSBLAD

WIM VAN DEN DOEL is als hoogleraar algemene geschiedenis verbonden aan de Universiteit Leiden en heeft meerdere boeken over de Nederlandse koloniale geschiedenis op zijn naam staan, waaronder Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (2011).

SEPTEMBER / 9 / GESCHIEDENIS


Wil je weten wat je te wachten staat als je drager bent van een erfelijk alzheimergen?

IL JA KEIZER

BEKEND VAN TV


Omslag Suzan Beijer

J E T S K E VA N D E R S C H A A R

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 240 blz.

Eeuwige lente

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4428 9 ISBN e-boek 978 90 446 4429 6 NUR 320 Verschijnt september

Jij en ik dragen een uiterste houdbaarheidsdatum op de onderkant van onze ziel. Het verschil is dat ik de mijne weet. Zodra ik begin vijftig ben, verlies ik mijn verstand. Letterlijk en onvermijdelijk. Ik groeide zonder grootouders op, denkend dat mijn leven was begonnen als een onbeschreven blad. Wanneer ik er hard genoeg voor werkte, was alles mogelijk. Ik maakte carrière, vond een lieve vriend en kocht met hem een huis. De wereld lag aan mijn voeten. Tot mijn moeder alzheimer kreeg. Kort na haar vijftigste. Het was alsof ze levend stierf. Ik miste haar terwijl ze er nog was, worstelend met alles wat ze niet meer kon en wie ze niet meer was. Ze gleed weg en ik stond machteloos. De ziekte bleek erfelijk te zijn, met een kans van 50 procent. Wilde ik een DNA-test doen? Ik probeerde het duivelse dilemma te ontwijken, maar de dreiging kwam steeds dichterbij. Was het mijn eigen toekomst die zich voor mijn ogen in angstaanjagend detail ontvouwde? Eén voor één verloor ik al mijn zekerheden, maar in de omgewoelde aarde groeide nieuw geluk. Eeuwige lente is een dans met de dood als een ode aan het leven, over onvoorwaardelijke liefde en onvergankelijke hoop.

JETSKE VAN DER SCHAAR (1980) onderzoekt als promovendus medisch-ethische dilemma’s bij vroege dementie aan het Amsterdam UMC. Ze publiceerde eerder in onder andere Zin, Psychologie Magazine, Libelle en NRC.

SEPTEMBER / 11 / LITER AIRE NON-FICTIE


Een prikkelend betoog van een van onze bekendste oudhistorici


Omslag DPS Design & Prepress Studio

FIK MEIJER

Uitvoering paperback, geĂŻllustreerd Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 144 blz.

Droom of daad De terugkeer van de Olympische Spelen naar Griekenland

Prijs ca. â‚Ź 16,99 ISBN 978 90 446 4525 5 ISBN e-boek 978 90 446 4526 2 NUR 680 Verschijnt juni

MARLOES HAMER

In 1896 werden in Athene de eerste moderne Olympische Spelen georganiseerd. Vijftien eeuwen eerder had de christelijke keizer Theodosius I de oude Spelen ter ere van Zeus verboden omdat ze onverenigbaar waren met het geloof in de ene ware God. De Olympische Spelen zijn nu 124 jaar oud. In tegenstelling tot de festiviteiten in Olympia vinden ze elke vier jaar in een andere stad plaats. De daarbij begane misstappen laten zien dat de band met Olympia verloren is gegaan: verkeerde opvattingen over amateurisme in de Oudheid, boycots, politieke uitsluitingen, toewijzingen aan dictatoriale regimes, afgelastingen door oorlogen, omkopingen van IOC-leden door kandidaat-steden, grote overschrijdingen van begrotingen, invloed en macht van de commercie en een langdurige leegstand van kostbare accommodaties na afloop van de Spelen. Ze hebben het imago van de Spelen geen goed gedaan. Wordt het geen tijd om een einde te maken aan het systeem van elke vier jaar Spelen in een andere stad? Fik Meijer legt in Droom of daad uit dat alleen een nieuw permanent Olympisch sportcentrum in Griekenland de Spelen voor de toekomst kan garanderen.

Classicus en oudhistoricus FIK MEIJER (1942) werd bekend door zijn boeken over oude geschiedenis en het vroege christendom, waaronder de bestsellers Keizers sterven niet in bed, Gladiatoren, Macht zonder grenzen en Jezus en de vijfde evangelist. JUNI / 13 / SPORT


BOB BRONSHOFF


Omslag Robbie Smits

E S T H E R VA N F E N E M A

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 160 blz.

Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? Meekijken in de spreekkamer van een psychiater

We hebben allemaal wel eens tijdelijk last van psychische klachten, maar als ze langer aanhouden kunnen ze ons leven te veel beïnvloeden. Dan kan de psychiater helpen. Want ook al lijkt elk probleem uniek, toch zijn er herkenbare patronen. Een goede psychiater verstaat de kunst om die te herkennen, te ontdekken hoe ze zijn ontstaan en advies te geven hoe ermee om te gaan. In Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? laat Esther van Fenema de lezer meekijken in haar spreekkamer, maar ook in haar eigen hoofd. We zijn getuige van haar gesprekken met een vijftiental patiënten die worstelen met veelal herkenbare problemen (met kinderen, ouders, partners, druk van de omgeving, maar in de kern: vooral met zichzelf). Daarnaast laat Van Fenema ons delen in haar gesprekstechnieken: wat denkt ze en waarom reageert ze zoals ze doet? De patiënten die de revue passeren zijn fictief maar gebaseerd op een groot aantal praktijkgevallen van mensen zoals jij en ik, die het eigenlijk best redelijk voor elkaar hebben, maar toch niet echt gelukkig zijn.

Prijs ca. € 15,ISBN 978 90 446 4142 4 ISBN e-boek 978 90 446 4143 1 NUR 770 Verschijnt juni

ESTHER VAN FENEMA (1970) werkte als psychiater in het LUMC. Momenteel heeft ze een vrijgevestigde praktijk en werkt ze in de ggz bij de crisisdienst. Ze wordt regelmatig gevraagd als opiniemaker in de landelijke media. Daarnaast is ze als vaste columniste verbonden aan Medisch Contact en de Volkskrant. In 2018 was ze als psychiater te zien in BN’ers in Therapie op RTL5.

JUNI / 15 / PSYCHOLOGIE


MEREDITH WIELINGEN

‘Kiza Magendane is een jonge, veelbelovende denker, die volstrekt zijn eigen weg durft te gaan.’ Bas Heijne


Omslag Jan van Zomeren

K I Z A M AG E N DA N E

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 240 blz.

Met Nederland in therapie

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 3662 8 ISBN e-boek 978 90 446 3663 5 NUR 320 Verschijnt september

Hoe word je van een vluchteling een burger? En welke reis leg je dan af? Kiza Magendane, die vluchtte uit Congo naar Nederland, neemt je mee op de reis die hij aflegde. Hij vertelt over de eerste stappen die hij in Nederland zet: over de vrienden die hij maakt, hoe hij de taal leert, zijn eerste sinterklaasgedicht en hoe hij uiteindelijk gaat studeren. Alles wijst erop dat hij succesvol integreert. Maar hij vraagt zich ook af of hij er wel écht bij mag horen. Eerst voorzichtig, later luider. Om ons duidelijk te maken wat hij bedoelt stelt Magendane Nederland voor als een huis, bewoond door verschillende huisgenoten, die zich op allerlei manieren tot elkaar verhouden. Via het metaforische raam, de tafel en de spiegels in het huis analyseert hij wat Nederlanderschap betekent. Hij komt tot de conclusie dat niet alle bewoners van het huis Nederland aan tafel mogen zitten – de plek waar de beslissingen worden gemaakt. Om tot een rechtvaardiger samenleving te komen stelt Magendane daarom voor om met Nederland in therapie te gaan. Als nieuwkomer is hij immers als geen ander in staat zich in een nieuw huis aan te passen. Deze kennis wil hij graag met alle bewoners van het huis Nederland delen.

KIZA MAGENDANE (1992) is in Congo geboren en in 2007 als vluchteling naar Nederland gekomen. Hij heeft in Amsterdam en Antwerpen politicologie gestudeerd en werkt in Den Haag als adviseur in de internationale samenwerking. Als schrijver en essayist publiceert hij in NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer.

S E P T E M B E R / 1 7 / M A AT S C H A P P I JOmslag Suzan Beijer

M A A RTEN PR A K

Uitvoering luxe paperback, geïllustreerd Formaat 15 x 23 cm

Nederlands Gouden Eeuw

Omvang ca. 352 blz. Prijs ca. € 27,50 ISBN 978 90 446 4557 6

Vrijheid en geldingsdrang

ISBN e-boek 978 90 446 4558 3 NUR 680 Verschijnt september

Rembrandt van Rijn, Johan de Witt, Michiel de Ruyter – het zijn nog steeds bekende Nederlanders, ook al zijn ze intussen meer dan driehonderd jaar dood. Zij leefden in een tijd dat er in Nederland iets wonderbaarlijks gebeurde. Nederland ontstond als een apart land en tijdens de Tachtigjarige Oorlog die daarvoor nodig was, werd Nederland ook nog eens het rijkste land ter wereld. De kunsten bloeiden en er heerste politieke en religieuze vrijheid. Nederlandse zeevaarders en kooplieden zetten een wereldomspannend handelsnetwerk op poten. Hun geldingsdrang bracht de Nederlanders welvaart, maar ontnam talrijke mensen in Azië, Afrika en Amerika hun vrijheid. Tijdens deze periode, die bekend is geworden als de Nederlandse Gouden Eeuw, werden de Nederlanders daarom zowel bewonderd als gevreesd. Nederlands Gouden Eeuw maakt de lezer wegwijs in deze bijzondere geschiedenis. Het verhaalt van de Nederlanders in tijden van economische voorspoed, religieuze tolerantie en culturele bloei, maar ook van de vele oorlogen die Nederland voerde en natuurlijk de slavernij. Hoe kon dit allemaal tegelijk gebeuren?

WIEKE EEF TING

Over Stadsburgers: ‘Een prachtige studie.’ NRC HANDELSBLAD ••••

‘Een uitermate belangrijke studie, die ons gangbare historiebeeld fundamenteel bijstelt.’

MAARTEN PRAK is hoogleraar sociale

KUNSTTIJDSCHRIFT VLAANDEREN

gastconservator van het Rijksmuseum

en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij was daarnaast en wetenschappelijk adviseur van de televisieseries De Gouden Eeuw (2012) en 80 Jaar Oorlog (2018). Hij schreef eerder onder meer Stadsburgers. Stedelijk burgerschap voor de Franse Revolutie (2019).

SEPTEMBER / 19 / GESCHIEDENIS


Wat als je sterke kanten – wilskracht en ambitie – je in een allesverwoestende eetstoornis storten? Een schrijnend én hoopvol verhaal


Omslag Robbie Smits

A MBER BR A NTSEN

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 240 blz.

Uit beeld

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4483 8 ISBN e-boek 978 90 446 4484 5

Een persoonlijk verhaal over de (on)maakbaarheid van het leven

NUR 320 Verschijnt september

In de zomer van 2017 wordt Amber Brantsen, dan 27 jaar, gepresenteerd als het nieuwe gezicht van het NOS Journaal. De pers haast zich te melden dat het meisje dat ooit op de basisschool een spreekbeurt hield over nieuwslezen nu haar droom in vervulling ziet gaan. Wat de buitenwereld niet weet is dat die droom jaren eerder nog onmogelijk had geleken. Hoge standaarden, ambitie en wilskracht. Amber heeft het allemaal. Eigenschappen die in onze maatschappij enorm worden gewaardeerd. Maar het zijn ook precies de ingrediënten die Amber na haar middelbareschoolperiode in een allesverwoestende eetstoornis hebben gestort. Ze kreeg anorexia. Een intense, maar ook leerzame periode volgde, waarin steeds meer duidelijk werd dat artsen en psychologen haar niet zouden gaan redden: dat zou ze helemaal zelf moeten doen. Alleen. Uit beeld is een openhartig boek over wat wij van onszelf vragen en verwachten. Een verhaal over de balans tussen gezond en ongezond. En een verhaal over de kracht die je uit jezelf kunt halen, door je te concentreren op je allersterkste eigenschappen.

AMBER BRANTSEN (1989) is journalist en presentator bij de NOS. Zij begon haar carrière bij de radio en werd in 2016 door de Volkskrant uitgeroepen tot Radiotalent van het Jaar. Een jaar later werd zij een van de vaste gezichten van het NOS Journaal, waar zij bekendstaat om haar scherpe journalistieke blik en feilloze gevoel voor taal. SEPTEMBER / 21 / MEMOIROmslag Roald Triebels

M A R K V ER HEIJEN

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 184 blz.

Wij kennen Amerika helemaal niet Op reis door het land van de Trump-stemmers

Prijs ca. â‚Ź 19,99 ISBN 978 90 446 4492 0 ISBN e-boek 978 90 446 4491 3 NUR 697 Verschijnt juni

Nooit eerder waren de Amerikaanse verkiezingen zo spannend. We staren ons blind op Washington DC, maar in Pennsylvania, Ohio en Michigan gebeurt het. In de staten die de rust belt vormen. Daar waar de economische crisis al ver voor 2008 begon en nooit echt is opgehouden. Oud-politicus Mark Verheijen ging op zoek naar de verhalen achter die rust belt. Wie zijn de mensen die daar wonen? Waarom stemden ze vier jaar geleden op Trump en keerden ze de democraten de rug toe? En gaan ze dat deze presidentsverkiezingen opnieuw doen of kiezen ze deze keer voor zijn ideologische tegenhanger Bernie Sanders? We denken dat we Amerika kennen. Maar kennen we het land wel echt? Of laten we ons te veel verblinden door de buitenkant? Verheijen schetst met zijn boek het decor van een verdeeld land aan de vooravond van de presidentsverkiezingen.

IL JA KEIZER

Op reis door de Amerikaanse staten die de presidentsverkiezingen gaan bepalen

MARK VERHEIJEN (1976) studeerde geschiedenis en filosofie, was lid van de Tweede Kamer en partijbestuurder. Hij is onder andere columnist voor De Limburger. JUNI / 23 / POLITIEK


Het is hoog tijd dat de man in de spiegel kijkt en zich aanpast aan een wereld die verandert


Oorspronkelijke titel Des hommes

I VA N J A B L O N K A

justes Vertaling Roland Fagel Omslag Bart van den Tooren

Mannen die deugen Op zoek naar een nieuwe vorm van mannelijkheid

Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 456 blz. Prijs ca. € 29,99 ISBN 978 90 446 4533 0 ISBN e-boek 978 90 446 4534 7 NUR 756 Verschijnt september

JOHN FOLE Y / OPALE

#MeToo schudde de wereld wakker. Het heeft ertoe geleid dat mannen zichzelf vragen zijn gaan stellen over seksueel geweld. Waarom zijn er zo veel gevallen van misbruik, intimidatie en verkrachting? Waar ligt de grens en wanneer word je op een grote of kleine manier een Weinstein? Het is hoognodig dat er een gesprek wordt gevoerd over wat het betekent om man te zijn. Niet alleen op het gebied van seks moet de man in de spiegel kijken. Hij moet zich ook afvragen wat het betekent om een goede vader te zijn, een goede partner, een goede leider en een goede burger. Gelijkwaardigheid tussen de seksen ontstaat niet wanneer vrouwen de rechten krijgen die mannen al hebben. Het moet worden omgedraaid: mannen moeten zich aanpassen aan de wereld die verandert. Historicus en schrijver Ivan Jablonka gaat via de geschiedenis en filosofie op zoek naar een nieuwe vorm van mannelijkheid.

IVAN JABLONKA is historicus en schrijver. Hij publiceerde onder meer Histoire des grand-parents que je ne pas eu (Prix dus Sénat du livre d’histoire 2012), Laëtitia ou la fin des hommes (Prix Médicis 2016) en En camping-car (Prix Essai France Télévisions 2018). Zijn boeken zijn in twaalf talen vertaald. S E P T E M B E R / 2 5 / M A AT S C H A P P I JOmslag Suzan Beijer

A R T H U R D O C T E R S VA N LEEU W EN

Een spoor van vernieuwing Memoires, opgetekend door Lars Kuipers

Uitvoering gebonden Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 440 blz. Prijs ca. € 29,99 ISBN 978 90 446 4471 5 ISBN e-boek 978 90 446 4472 2 NUR 320 Verschijnt september

Decennialang was Arthur Docters van Leeuwen een van de invloedrijkste ambtenaren van Den Haag. Hij gaf vorm aan de moderne rampenbestrijding, loodste de Binnenlandse Veiligheidsdienst uit de Koude Oorlog, maakte korte metten met de omstreden opsporingsmethoden van politie en justitie en gaf vorm aan de zorgplicht van banken en verzekeraars voor de consument. Bij dat alles zocht hij de publiciteit niet veel, maar des te meer zocht de publiciteit hem. De beeldvorming rond zijn persoon groeide zo tot bijna mythische proporties. In Een spoor van vernieuwing vertelt Arthur Docters van Leeuwen openhartig over zijn jeugd, getekend door het vroege overlijden van zijn vader, ziekte en depressie. We zien hoe hij in 1969 als leergierige jonge ambtenaar zijn opwachting maakt om zich op te werken tot in de bovenste regionen van Den Haag. Daarbij laat hij zich kennen als een barokke persoonlijkheid. Zijn herinneringen laten zich lezen als een bloemrijk levensverhaal, als handboek voor veranderingsmanagers en als survivalgids voor de Haagse jungle. En in de kantlijn komt de lezer ook nog te weten hoe men beheerst spoken uit zijn kamer kan verwijderen.

Over Arthur Docters van Leeuwen: ‘Docters van Leeuwen: creatief, excentriek en zeerlastig; zowel geliefd als onuitstaanbaar.’ NRC HANDELSBLAD

‘Mr. Arthur Docters van Leeuwen maakt een verpletterende indruk. Hij lijkt een verschijning uit een droom. Wie hem eenmaal heeft aanschouwd, bant hem moeilijk weer uit de gedachten.’ DE VOLKSKRANT

LARS KUIPERS (1966) is zelfstandig tekstschrijver en schrijfcoach. Eerder schreef hij Op het Zand, een portret van de spreekwoordelijke Haagse kak, en Tijger in de tuin, over roadside attractions in Nederland.

SEPTEMBER / 27 / MEMOIRES


De ultieme handleiding voor een betekenisvol, compleet leven


Oorspronkelijke titel The Power of

CASPER TER KUILE

Ritual Vertaling Janet Limonard Omslag Jan van Zomeren

De kracht van het ritueel Hoe je van een gewone, alledaagse gebeurtenis een onvergetelijke ervaring maakt

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 208 blz. Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4502 6 ISBN e-boek 978 90 446 4503 3 NUR 740

We leven te snel, we werken te hard, we voelen ons niet meer verbonden. Casper ter Kuile legt uit hoe een eindje wandelen met de hond, een sportoefening of het bijhouden van een dagboek een ritueel kan worden dat onze honger naar betekenis stilt.

Verschijnt september

RJ LEWIS PHOTOGR APHY

Hoe jong of oud we ook zijn: door onze technologische maatschappij voelen we ons steeds vaker geïsoleerd en beroofd van een levensdoel. De kerk is niet meer in staat ons zin te geven, maar tegelijk zijn we wel wanhopig op zoek naar betekenis. Hoe kunnen we ons dan wél verbonden voelen met onszelf, met elkaar en met de wereld? Casper ter Kuile laat ons zien dat we tijdens en uit onze alledaagse bezigheden nieuwe rituelen kunnen creëren. Uit de boeken die we lezen kunnen we universele levenslessen halen. Op de sportschool kunnen we tijdens CrossFit en SoulCycle niet alleen onze spieren trainen, maar ons ook verbonden voelen met de andere aanwezigen. En een telefoon kunnen we gewoon uitzetten, maar we kunnen daar ook een magisch moment van maken dat ons ervan bewust maakt dat we rust nodig hebben. In De kracht van het ritueel nodigt Ter Kuile ons uit om dit soort alledaagse handelingen uit te diepen tot momenten van geluk en contact. Het boek laat zien dat wat we de hele dag doen niet alleen belangrijk is, maar zelfs de basis kan zijn voor innerlijke reflectie en wezenlijke zingeving.

CASPER TER KUILE is medeoprichter van het consultancybureau Sacred Design Lab, waarover uitgebreid werd verhaald in The New York Times, The Boston Globe en The Atlantic. Ook is hij verbonden aan Harvard Divinity School. Hij is copresentator van de prijswinnende podcast Harry Potter and the Sacred Text. Hij is Nederlander en woont in Brooklyn.

SEPTEMBER / 29 / ZINGE VINGOmslag Tessa van der Waals

N I KO L AO S VA N DA M

Uitvoering gebonden Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 288 blz.

Granaten en minaretten Een Nederlandse diplomaat op zoek naar vrede in de Arabische en Islamitische wereld

Prijs ca. € 29,99 ISBN 978 90 446 4521 7 ISBN e-boek 978 90 446 4522 4 NUR 740 Verschijnt september

Nikolaos van Dam maakt de balans op van zijn avontuurlijke carrière als diplomaat. Hij was ambassadeur in Irak tijdens de bezetting van Koeweit, toen vele Nederlanders werden gegijzeld, en in Egypte met zijn prominente rol in het Midden-Oosten onder president Mubarak. Hij maakte Turkije mee op het pad van secularisme naar islamisering en toenadering tot de Europese Unie; hij verbleef in Indonesië, met het gevoelig liggende Nederlandse koloniale verleden; en hij was Syriëgezant tijdens de bloedige oorlog. Daarnaast was hij ambassadeur in Berlijn, de spannendste hoofdstad van Europa. Als jongere diplomaat diende hij in Libanon tijdens de burgeroorlog en de Israëlische invasie; in Jordanië en de Palestijnse bezette gebieden met het onvermijdelijke Arabisch-Israëlische conflict; en in Libië onder het provocatieve regime van Khaddafi. Van Dam zat steeds op razend spannende posten, in een beslissend tijdsgewricht, waarbij hij zich meermalen in levensgevaarlijke situaties bevond. Met doorwrochte analyses geeft hij duiding aan de ingrijpende ontwikkelingen in deze landen en exploreert hij de mogelijkheden voor dialoog en vrede.

Over The Struggle for Power in Syria: ‘Een voortreffelijke studie.’ WILLIAM B. QUANDT, FOREIGN AFFAIRS

JOSHUA LANDIS, UNIVERSITY OF OKLAHOMA

MARCO DE SWART

Over Destroying a Nation. The Civil War in Syria: ‘Ongetwijfeld het beste boek over de Syrische burgeroorlog (...) en een must-read voor diegenen die behoefte hebben aan een toegankelijke inleiding over het conflict in de regio, of die hun kennis over Syrië willen verdiepen.’

NIKOLAOS VAN DAM (1945) is voormalig topdiplomaat. Hij publiceerde eer-

‘Een vlijmscherpe en meedogenloze analyse.’ robert fisk, the independent

der onder meer De vrede die niet kwam en het standaardwerk The Struggle for Power in Syria, dat meermalen werd herdrukt.

SEPTEMBER / 31 / BUITENL ANDSE POLITIEK


RIK ROMKES

Nieuwe reeks: sterk en gezond met Arie en Klaas Boomsma


Omslag Robbie Smits

Brandstof voor lopers Wat je eet als duursportatleet

Nurdin Pattipilohy is voedingsdeskundige en trainer bij de Amsterdamse Vondelgym en heeft helemaal niets met hardlopen. Klaas Boomsma is zijn collega en is compleet bezeten van hardlopen. Pratend over duursport en voeding merkten zij op dat de meeste hardlopers eigenlijk maar wat doen als het op voeding aankomt. En dat terwijl voeding een basisvoorwaarde is voor succes als hardloper. Nurdin en Klaas komen daarom met een handzaam boekje voor hardlopers en andere cardiokonijnen. Heel praktisch, geen overkill aan informatie; dit heb je nodig als brandstof en zo krijg je het binnen. Aanbevelingen, recepten en wat leuke verhalen over eten en hardlopen. In Nederland doen ieder jaar honderdduizenden mensen mee aan hardloopevenementen. Steeds meer lopers ontdekken – na de marathon – het trailrunnen en de ultra’s: races waarbij je nog veel langer op de been bent en waarbij het dus nog belangrijker is dat je brandstoftank goed gevuld is. Nurdin en Klaas weten vanuit de praktijk dat er veel vragen zijn over voeding en dat sporters behoefte hebben aan eenvoudige antwoorden. Die vinden zij in dit boek. JUNI / 33 / SPORT EN GEZONDHEID

Formaat 11,5 x 20 cm Omvang ca. 120 blz. Prijs ca. € 15,ISBN 978 90 446 4532 3 ISBN e-boek 978 90 446 4531 6 NUR 450 Verschijnt juni

RIK ROMKES

N U R D I N PAT T I P I L O H Y EN K L A A S BOOMSM A

Uitvoering paperbackOmslag Robbie Smits

ROM A NA SER NO

Uitvoering paperback Formaat 11,5 x 20 cm Omvang ca. 120 blz.

Sterker zwanger Krachttraining voor en na de bevalling

Prijs ca. € 15,ISBN 978 90 446 4529 3 ISBN e-boek 978 90 446 4530 9 NUR 450 Verschijnt juni

ANNEMARIE DEKKER

Trainen tijdens je zwangerschap. Aanstaande moeders die in beweging blijven tijdens hun zwangerschap herstellen beter van hun bevalling. Leuk en aardig, maar hoe train je verantwoord door? Wat doe je wel en wat juist niet? Romana Serno is een expert in krachttraining voor vrouwen. Ze begeleidt al jaren – succesvol – vrouwen voor en na de bevalling. In Sterker zwanger bespreekt Romana de veranderende anatomie van het vrouwelijke lichaam bij zwangerschap. Ze vertelt per trimester welke sportactiviteiten je beter kunt vermijden, maar vooral ook wat je wel kunt doen. Wat is diastase, wat is de invloed van borstvoeding op je lichaam, wat gebeurt er bij verzakking en hoe ga je daarmee om? In een periode waarin een vrouwenlichaam grote veranderingen doormaakt is een beetje houvast – een uitweg uit het verwarrende Googleoerwoud van informatie – zeer welkom. Sterker zwanger beantwoordt vragen, legt uit en motiveert om op een goede en veilige manier actief te zijn tijdens de zwangerschap.

JUNI / 35 / SPORT EN GEZONDHEIDOmslag Sander Patelski

PAU L H . A . M . A B E L S

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 264 blz.

Spionkoppen

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 4537 8 ISBN e-boek 978 90 446 4538 5

Inlichtingenleiderschap in elf portretten

NUR 740 Verschijnt september

AR ASH NIKKHAH

Rond hoofden van inlichtingen- en veiligheidsdiensten hangt in Nederland altijd een waas van geheimzinnigheid. In landen als de VS en Groot-Brittannië zijn zij veel bekender. Sinds jaar en dag verschijnen diensthoofden daar in de media, en van menige intelligence leader verschenen memoires of biografieën. De bazen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en zijn opvolger, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), bleven lang in de schaduw. Slechts af en toe is er een die – vaak schoorvoetend – iets van zichzelf laat zien. Zij ontkomen meestal niet aan de ingebakken neiging van geheime diensten om te oeteren. In Spionkoppen geeft Paul H.A.M. Abels, bijzonder hoogleraar Inlichtingenstudies aan de Leidse universiteit en zelf oud-inlichtingenman, de diensthoofden een gezicht en een profiel. In elf portretten laat hij zien waar ze vandaan kwamen, hoe ze werden geselecteerd, wat hun stijl van leidinggeven was, hoe ze de dienst aanstuurden en zich opstelden tegenover politiek en samenleving en wat ze daarna deden. Hij heeft daarvoor, met assistentie van zijn studenten Marijn Adams en David Mendelsohn, archiefonderzoek gedaan en gesproken met oud-hoofden, onder wie Louis Einthoven, Arthur Docters van Leeuwen en Dick Schoof, en met (oud-)dienstmedewerkers, politici en Haagse ambtenaren.

Prof. dr. PAUL H.A.M. ABELS (1956) is bijzonder hoogleraar Governance of Intelligence and Security Services aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde kerkgeschiedenis in Nijmegen, was journalist bij de Twentsche Courant en vanaf 1984 werkzaam in analyse- en beleidsfuncties bij de BVD/AIVD en de NCTb/NCTV. SEPTEMBER / 37 / LEIDERSCHAP


Nieuwe interpretatie van Spinoza als vrijheidsdenker


Omslag Sander Patelski

V ICTOR K A L

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 184 blz.

De list van Spinoza

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4376 3 ISBN e-boek 978 90 446 4501 9

Filosofen aan de macht

NUR 730 Verschijnt september

Spinoza (1632-1677) wordt wel beschouwd als de belangrijkste filosoof die Nederland ooit gekend heeft. Men ziet hem als voorvechter van de individuele vrijheid en van de democratische staat. Niet voor niets besloot de stad Amsterdam een standbeeld voor deze wijsgeer op te richten, met als opschrift: ‘Het doel van de staat is de vrijheid’. De zin is ontleend aan Spinoza’s Theologisch-politiek traktaat (1670). Alleen, klopt deze interpretatie van Spinoza eigenlijk wel? In De list van Spinoza laat filosoof Victor Kal zien dat woorden als ‘vrijheid’ en ‘democratie’ voor Spinoza inderdaad belangrijk zijn, maar in een heel andere richting wijzen dan men meestal denkt. Aan de hand van citaten uit het Theologisch-politiek traktaat bewijst Kal dat Spinoza in dit werk met buitengewoon vernuft een ‘religie’ ontwerpt, in feite een staatsideologie, om het volk daarin met list en bedrog op te sluiten. Stap voor stap maakt Kal de grote ‘gelijkschakeling’ zichtbaar waarvan Spinoza denkt dat je die nodig hebt met het oog op de eenheid van de samenleving. Het ontwerp en de strategie van Spinoza zijn heden aan de orde van de dag, en dat wereldwijd.

VICTOR KAL (1951) doceert filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. SEPTEMBER / 39 / FILOSOFIE


Omslag Robbie Smits Uitvoering paperback Formaat 11 x 19 cm Omvang ca. 128 blz. Prijs ca. â‚Ź 15,ISBN 978 90 446 4409 8 ISBN e-boek 978 90 446 4410 4 NUR 730 Verschijnt juni

MICH A W ERT HEI M

We lachen ons dood Over wanhoop en woede in een nieuwe brave wereld In Wij amuseren ons kapot. De geestdodende werking van de beeldbuis (1986) beschreef Neil Postman dat de dystopische wereld waar George Orwell voor waarschuwde in diens roman 1984 allang in gang was gezet. Niet door de controle van een totalitaire staat, maar door de manier waarop we onszelf vrijwillig overgeven aan de amusementsindustrie. Ook Micha Wertheim maakte zich de afgelopen jaren hardop zorgen over de aanwezigheid alom van amusement en het verdwijnen van context uit ons denken. Toen hij gevraagd werd voor de serie Nieuw Licht een pamflet te schrijven dat geĂŻnspireerd was op een filosofische tekst, hoefde hij niet lang na te denken. In We lachen ons dood wil hij onderzoeken wat de tekst van Postman ons kan leren in een tijd waarin de tv het al verloren heeft van Instagram en waarin ook de politiek, de journalistiek en de kunst zich steeds vaker conformeren aan de wetten van het amusement. MICHA WERTHEIM (1972) is een van de succesvolste cabaretiers van ons land. Hij schreef enkele kinderboeken en is columnist voor de Volkskrant. JUNI / 40 / FILOSOFIE


Omslag Robbie Smits Uitvoering paperback Formaat 11 x 19 cm Omvang ca. 112 blz. Prijs ca. € 15,ISBN 978 90 446 4553 8 ISBN e-boek 978 90 446 4554 5 NUR 730 Verschijnt september

NIEUWE, GEACTUALISEERDE EDITIE

M A R J A P RU I S

Omdat je het waard bent Nieuw licht op eigenliefde ‘Een werkelijk goed mens is een zeldzaamheid. De goedheid van de meeste mensen is in feite zwakheid of inschikkelijkheid,’ schreef François de La Rochefoucauld (1613-1680). Als het de mens zoveel gemakkelijker wordt gemaakt een glorieuze versie van zichzelf te presenteren, vraagt Marja Pruis zich vandaag de dag af, gaat hij zelf dan ook geloven in zijn eigen onoverwinnelijkheid? Of is het tegenovergestelde aan de hand en gaan een besef van grootsheid en verachtelijkheid gelijk op, voortkomend uit dezelfde bron van eigenliefde? Op scherpe en humoristische wijze gaat Marja Pruis in Omdat je het waard bent op zoek naar een antwoord op de vraag of de mens meer van zichzelf is gaan houden. MARJA PRUIS (1959) behaalde met haar roman Zachte riten de shortlist van zowel de Libris Literatuur Prijs als de ECI Literatuurprijs. Haar laatste boek is Oplossingen. Het leven, mijn handreiking. SEPTEMBER / 41 / FILOSOFIE


K AREN ZIJL


Omslag Suzan Beijer

LISA KUITERT

Uitvoering gebonden met stofomslag, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm

Met een drukpers de oceaan over Koloniale boekcultuur in Nederlands-Indië 1816-1920

Omvang ca. 320 blz. Prijs ca. € 29,99 ISBN 978 90 446 4510 1 ISBN e-boek 978 90 446 4511 8 NUR 680 Verschijnt juni

Ergens op de bodem van de Stille Oceaan liggen nog de restanten van een Nederlandse drukpers, overboord gegooid in 1824 toen op het schip dat de pers vervoerde muiterij uitbrak. Het is een van de vele markante lotgevallen rondom boeken en boekhandel in het voormalige Nederlands-Indië die Lisa Kuitert in dit boek op aanstekelijke wijze onder de aandacht brengt. Werd in de kolonie dan gelezen? Waren er dan uitgevers, boekhandels, drukkerijen? Ja, heel veel zelfs. Geschreven op palmbladeren, gekerfd in houtblokken of ge(steen)drukt met inkt van de damarboom: in de koloniale geschiedenis waren boeken belangrijk. Zakenmensen en idealisten uit Nederland trotseerden talrijke gevaren zoals tijgers, kannibalen en schipbreuk, maar ook censuur om in de lange negentiende eeuw de reis te maken naar de Oost en daar een boekhandelsbedrijf op te zetten. Zij namen Indonesiërs in dienst die zo het vak leerden en vervolgens zelf een bedrijf begonnen. En dan blijkt dat boeken geen neutrale goederen zijn, maar dat de boekcultuur sterk heeft bijgedragen aan de opkomst van de onafhankelijkheidsbeweging. JUNI / 43 / BOEKGESCHIEDENIS

LISA KUITERT publiceert regelmatig over boeken en uitgeverijen in tijdschriften en kranten. Recente boeken van haar hand zijn Het boek en het badwater, over de betekenis van papieren boeken en (in samenwerking) De zin van het lezen, over het leesgedrag van Lucebert. Zij is als hoogleraar Boekwetenschap verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.Oorspronkelijke titel A Short History

M ARK GALEOT TI

of Russia Omslag Roald Triebels Uitvoering paperback

Een kleine geschiedenis van Rusland Van de heidenen tot Poetin

Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 192 blz. Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4469 2 ISBN e-boek 978 90 446 4470 8 NUR 680 Verschijnt juli

Rusland is een land zonder natuurlijke grenzen, zonder eenduidige etnische achtergrond, zonder een echte centrale identiteit. Op het kruispunt van Europa en Azië behoort het land tot allebei en tegelijk tot geen van beide. En toch is het een van de machtigste landen op aarde, een hoofdrolspeler op het wereldtoneel met een rijke geschiedenis van oorlog en vrede, dichters en revolutionairen. Met bevlogenheid weet Mark Galeotti, een van de meest bevlogen Ruslandexperts, de geschiedenis van ’s werelds meest onbegrepen land invoelbaar te maken. Hij neemt ons mee naar de vorming van een natie, naar oude legendarische helden als Ivan de Verschrikkelijke en Catharina de Grote, naar de opkomst en ondergang van de Romanovs, en natuurlijk naar de Russische Revolutie, de Koude Oorlog, Tsjernobyl en het einde van de Sovjet-Unie. Tot slot beschrijft hij de opkomst van een obscure politicus genaamd Vladimir Poetin.

Over We moeten het even over Poetin hebben: ‘In minder dan 150 bondige pagina’s schetst Galeotti een naargeestig, maar overtuigend portret van de man in het Kremlin en het politieke systeem dat hij domineert.’ THE TIMES, A BEST BOOK OF 2019

Over De Vory: ‘Er is veel geschreven over de kleptocratie die begin jaren negentig ontstond op de puinhopen van zeventig jaar revolutie, terreur en oorlog in de Sovjet-Unie en de wereldwijde tentakels van het misdaadsyndicaat dat de macht zou hebben overgenomen van de communistische partij. Maar met De Vory van Mark Galeotti is dat syndicaat voor het eerst gedetailleerd geanalyseerd en daarmee ook tot zijn ware proporties teruggebracht.’ NRC HANDELSBLAD •••••

MARK GALEOTTI (1965) is werkzaam aan het Institute of International Relations in Praag en verbonden aan het Nederlandse platform Raam op Rusland. Hij is de auteur van het veelgeprezen De Vory. De Russische supermaffia en We moeten het even over Poetin hebben.

JULI / 45 / GESCHIEDENISOmslag CMRB

BA RT L A NK ESTER

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 208 blz.

Loes Hamel

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4490 6 ISBN e-boek 978 90 446 4324 4

Vlinder in de sixties

NUR 320 Verschijnt september

Als de knappe West-Friese verpleegster Loes Blokker (1938-1974) eind jaren vijftig verhuist naar Amsterdam, raakt haar leven op drift. Ze stort zich in de uitgaanswereld op en rond het Leidseplein, wordt ontdekt als fotomodel en trouwt met acteur Jules Hamel. Met zijn achternaam maakt ze als mannequin furore in binnen- en buitenland. Haar carrière neemt een wending wanneer Ramses Shaffy haar vraagt voor zijn gezelschap Shaffy Chantant. Met deze spraakmakende muziektheatergroep vestigt ze haar naam als podiumdiva en daarna ook als televisiepersoonlijkheid. Even snel als haar ster rijst, kiest ze weer voor de anonimiteit. Met een nieuwe partner leidt ze vanaf 1967 een fulltimehippiebestaan. Uiterlijk vertoon en jetset maken plaats voor spiritualiteit en reizen naar het Oosten. Totdat een slopende ziekte voortijdig een einde maakt aan haar enerverende leven. Loes Hamel wás niet alleen model, ze stond ook model voor haar tijd. Als een vrije vrouw, een vlinder in de sixties.

Over Kom vrouwen, aangepakt!: ‘Innemend verhaal over een vergeten feministe.’ NRC HANDELSBLAD ••••

KENNETH STAMP

‘Feitelijk, invoelend en met ingehouden sympathie beschreven.’ NEDERLANDS DAGBLAD

‘Een van de beste biografieën van 2017.’ HISTORICA

BART LANKESTER (1955) is historicus. Na zijn studie was hij een aantal jaren werkzaam in de journalistiek. Momenteel is hij zelfstandig copywriter en publicist. In 2017 debuteerde hij als biograaf met Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan.

S E P T E M B E R / 47 / B I O G R A F I EOmslag Sander Patelski

O L A F VA N N I M W E G E N

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 344 blz.

De Veertigjarige Oorlog

Prijs ca. 25,ISBN 978 90 446 3871 4 ISBN e-boek 978 90 446 3872 1

1672-1712

NUR 680 Verschijnt augustus

Van 1672 tot 1712 was de Republiek der Verenigde Nederlanden in een titanenstrijd met het Frankrijk van de Zonnekoning verwikkeld. Gedurende deze ‘Veertigjarige Oorlog’ leverde zij onder aanvoering van stadhouderkoning Willem III (1650-1702) en zijn politieke erfgenamen een gigantische militaire inspanning. De veerkracht, standvastigheid en volharding waarmee de Nederlanders vochten dwongen Lodewijk XIV zijn politiek van territoriale expansie op te geven en een Europees machtsevenwicht te aanvaarden. Zijn opvolgers dachten er niet aan het oorspronkelijke plan van de Zonnekoning om de Zuidelijke Nederlanden – het huidige België – bij Frankrijk in te lijven ooit te voltooien. Integendeel, zij wilden dit gebied het liefst permanent neutraal verklaren en daardoor een nieuwe krachtmeting met de Nederlanders vermijden. Na veertig jaar oorlog kon er geen twijfel over bestaan dat de Republiek de hoeksteen was geweest van de grote Europese allianties die de troon van Lodewijk XIV, de ‘machtigste vorst van de wereld’, aan het wankelen hadden gebracht. De Veertigjarige Oorlog had Frankrijk zo zeer uitgeput dat het tot de revolutie van 1789 zou duren voordat de Fransen opnieuw veroveringsoorlogen voerden.

Over De Nederlandse Burgeroorlog: ‘Een van de belangrijkste boeken over de Nederlandse revolutie. Van Nimwegen heeft met dit boek een handzame introductie afgeleverd die jaren mee kan.’ BMGN

‘Van Nimwegen schrijft aantrekkelijk en vlot. Gemakkelijk wisselt hij af tussen de hoofdpersonen van de conflicten in deze periode, beeldbepalende gebeurtenissen en de grote historische lijnen.’

OLAF VAN NIMWEGEN (1967) is tweevoudig winnaar van de Schouwenburgprijs voor militair-historische studies. Hij is werkzaam als zelfstandig onderzoeker en als universitair docent. Hij

8WEEKLY.NL

schreef onder andere ‘Deser landen

‘Van Nimwegen zet een verwaarloosde periode op de kaart.’ HISTORISCH NIEUWSBLAD

crijchsvolck’. Het Staatse leger en de militaire revoluties 1588-1688, Te vuur en te zwaard. De militaire ontwikkeling van Europa, 1315-1914 en De Nederlandse Burgeroorlog (1748-1815).

AUGUSTUS / 49 / GESCHIEDENIS


Een verrassend, nieuw portret ter gelegenheid van het Kuyper-jaar


Omslag CMRB

JOH A N SNEL

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 256 blz.

De zeven levens van Abraham Kuyper Portret van een ongrijpbare staatsman

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4508 8 ISBN e-boek 978 90 446 4509 5 NUR 680 Verschijnt september

IL JA KEIZER

Een eeuw geleden overleed de bekendste Nederlander. Dat wil zeggen: naast koningin Wilhelmina de enige Nederlander die de voorpagina van The New York Times haalde. Abraham Kuyper was een wonderkind met ‘tien hoofden en honderd armen’, in 1906 gekozen als populairste man naast de flinkste vrouw, de jonge koningin. Dit portret opent verrassende perspectieven op zeven van zijn kleurrijke levens. Voorop de avonturier: alpinist, wereldreiziger. Dan zijn bekendere rollen: gevierd spreker, wetenschapper, activist, journalist en staatsman. Elk hoofdstuk is gebaseerd op nieuwe bronnen, telkens met biografische onthullingen. Samen bieden ze een caleidoscopisch beeld van een man wiens veelzijdigheid alleen werd overtroffen door zijn onwaarschijnlijke productiviteit: hij schreef meer dan tweehonderd boeken en tienduizenden artikelen. Bewonderaars had hij meer dan tegenstanders, maar zijn gezworen vijanden vormden bijna de complete Nederlandse elite, de koningin incluis. Tegelijk was hij de enige die internationaal werd gelauwerd als staatsman en met koningen en keizers dineerde. Eén ding was hij zeker: de grootste splijtzwam die de Nederlandse geschiedenis heeft voortgebracht. Omstreden is hij altijd gebleven.

JOHAN SNEL (1961) raakte als historicus verzeild in de journalistiek, waarover hij doceert en schrijft. Eerder verschenen Tien journalistieke idealen (2016) en Recht van spreken. Het geloof in de vrijheid van meningsuiting (2011). SEPTEMBER / 51 / GESCHIEDENIS


Nu verfilmd als The Last Vermeer, met o.a. Guy Pearce als Han van Meegeren, Claes Bang (The Square) en Vicky Krieps (Phantom Thread)


Oorspronkelijke titel The Man Who

J O N AT H A N L O P E Z

Made Vermeers Vertaling Koen Kleijn Omslag CMRB

De laatste Vermeer

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 368 blz.

Han van Meegeren – vervalser en verrader

Prijs ca. € 24,99 ISBN 978 90 446 4117 2 ISBN e-boek 978 90 446 4118 9

De spraakmakende zaak van kunstvervalser Han van Meegeren fascineert nog altijd. Zijn beroemdste vervalsing, De Emmaüsgangers, werd geruime tijd aan Johannes Vermeer toegeschreven. Na de Tweede Wereldoorlog werd Van Meegeren opgepakt omdat hij een schilderij van Vermeer aan Hermann Goering zou hebben verkocht. In de gevangenis beweerde hij dat hij het doek zelf had geschilderd, en ten bewijze daarvan maakte hij in zijn cel het schilderij Christus in de tempel. Van Meegeren had, zei hij, als het ware een verzetsdaad gepleegd door de nazi’s te bedriegen. Een geweldig verhaal, en lange tijd heel populair – zij het dat het niet waar is. Jonathan Lopez maakt in deze veelvuldig geprezen biografie gehakt van Van Meegeren. Van Meegeren was geen miskend genie, maar een leugenaar, een nazisympathisant en een collaborateur, die uitsluitend handelde uit eigenbelang. Hij wordt neergezet als een ingenieuze, door de wol geverfde oplichter, een getalenteerde Mr. Ripley gewapend met een kwast. Lopez beschrijft zijn leven en dat van de goegemeente die lange tijd in hem bleef geloven op een razend spannende manier.

NUR 654 Verschijnt september

‘Het boek illustreert mooi hoe het bedrog van Van Meegeren nog altijd tot de verbeelding spreekt. (...) Lopez heeft een indrukwekkende hoeveelheid onbekend materiaal boven tafel gehaald, dat onweerstaanbaar elegant wordt gepresenteerd.’ NRC HANDELSBLAD

MAT THEW SEPTIMUS

‘Mijn advies: haal een exemplaar van Lopez’ fantastische nieuwe boek. Het is zo goed geschreven dat je erdoorheen raast.’ LOS ANGELES TIMES

‘De Van Meegeren-saga is grondig onderzocht, gefocust en neemt je mee de diepte in.’ THE NEW YORKER

JONATHAN LOPEZ (1969) is een schrijver en kunsthistoricus uit New York. Hij schrijft over kunst en cultuur voor bladen als The Wall Street Journal, Apollo, The Boston Globe en De Groene Amsterdammer.

SEPTEMBER / 53 / KUNSTGESCHIEDENIS


Over de continuĂŻteit van de Haagse ritsel-, discussie- en onderhandeltradities


Omslag Suzan Beijer

L AU R E N L AU R E T

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 336 blz.

Regentenwerk Vergaderen in de Staten-Generaal en de Tweede Kamer, 1750-1850

Prijs ca. € 29,99 ISBN 978 90 446 4506 4 ISBN e-boek 978 90 446 4507 1 NUR 680 Verschijnt juni

BOB BRONSHOFF

Tot de Bataafse Revolutie van 1795 kwamen op het Binnenhof regenten in de Staten-Generaal samen namens zeven soevereine provincies om de Republiek te besturen. Twintig jaar later waren de Staten-Generaal (inmiddels de verzamelnaam voor de Eerste en Tweede Kamer) enkel nog medewetgever naast koning Willem I. De wortels van de Tweede Kamer in de Republiek hebben echter meer continuïteit opgeleverd dan tot nu toe is aangenomen. Dit boek laat zien dat de Kamerleden hun nieuwe vergaderpraktijk vormgaven op basis van de oude regententradities. Zo bleven de leden zich hardmaken voor hun provincie en het aandeel van de vergadering in het landsbestuur. Aan de hand van brieven, dagboekaantekeningen en debatten onthult Lauren Lauret de intriges en anekdotes waarmee de overdracht van tradities gepaard ging. Ondanks de staatkundige verschillen tussen beide vergaderingen hechtten de regenten aan bedaard overleg, consensusgericht wetgeven, sobere huisvesting en dat allemaal met respect voor persoonlijke relaties, de provincies en het Huis van Oranje. Regentenwerk slaat daarmee een brug tussen de Staten-Generaal in de Republiek en de Tweede Kamer en laat een nieuw licht schijnen op de bestuurlijke cultuur van de vroege negentiende eeuw.

LAUREN LAURET (1991) studeerde geschiedenis in Nijmegen en Münster. De afgelopen jaren was zij als promovendus en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Ze doceert politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en analyseert het hedendaagse politieke krachtenveld bij de denktank van politieke historici Advies & Actualiteit. JUNI / 55 / GESCHIEDENIS


JUNI Esther van Fenema Lisa Kuitert Lauren Lauret Fik Meijer Nurdin Pattipilohy en Klaas Boomsma Romana Serno Mark Verheijen Micha Wertheim

Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? Met een drukpers de oceaan over Regentenwerk Droom of daad Brandstof voor lopers Sterker zwanger Wij kennen Amerika helemaal niet We lachen ons dood

JULI Mark Galeotti

Een kleine geschiedenis van Rusland

AUGUSTUS Olaf van Nimwegen

De Veertigjarige Oorlog

SEPTEMBER Paul H.A.M. Abels Arthur Docters van Leeuwen Amber Brantsen Nikolaos van Dam Wim van den Doel Heino Falcke Ivan Jablonka Victor Kal Casper ter Kuile Bart Lankester Jonathan Lopez Kiza Magendane Maarten Prak Marja Pruis Jetske van der Schaar Johan Snel

Spionkoppen Een spoor van vernieuwing Uit beeld Granaten en minaretten Snouck Licht in de duisternis Mannen die deugen De list van Spinoza De kracht van het ritueel Loes Hamel De laatste Vermeer Met Nederland in therapie Nederlands Gouden Eeuw Omdat je het waard bent Eeuwige lente De zeven levens van Abraham Kuyper


NEDERLAND

BELGIĂ‹

Verkoop Herengracht 48 1015 BN Amsterdam Postbus 1662 1000 BR Amsterdam T (020) 624 19 34 E verkoop@pbo.nl www.uitgeverijprometheus.nl

Verkoop Pelckmans Distributie Brasschaatsteenweg 308 2920 Kalmthout T +32 3 660 27 00 E uitgeverij@pelckmansuitgevers.be www.pelckmansuitgevers.be

Hoofd verkoop Romy van den Nieuwenhof T (020) 521 05 15 / 06 47 02 72 90 E r.vandennieuwenhof@pbo.nl Verkoop binnendienst T (020) 624 19 34 E verkoop@pbo.nl Verkoop buitendienst Marieke Lindhout T 06 46 76 39 24 E m.lindhout@pbo.nl Hoofd publiciteit Jan van Helden T (020) 624 19 34 E j.vanhelden@pbo.nl Bestellingen Alle fondsen: Centraal Boekhuis

Verkoop binnendienst T +32 3 660 27 20 E klantendienst@pelckmansuitgevers.be Vertegenwoordiging Linda Vandermeulen T +32 478 22 67 90 E linda.vandermeulen@pelckmansuitgevers.be Pr en marketing Kristel Goffin T +32 475 81 61 87 E kristel.goffin@pelckmansuitgevers.be

Alle genoemde verschijningsdata zijn indicatief De fondslijst van Prometheus is eenvoudig te raadplegen via www.uitgeverijprometheus.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.