Prometheus Non-fictie voorjaar 2021

Page 1

Voorjaar 2021 / Non-fictie


Non-fictie Voorjaar 2021


ie 44 Tjibbe Joustra

18 Carlo Rovelli

Helgoland

Crisis en controle

64 Joost van Kleef en Henk Willem Smits Winnen 12 Ethan Kross Het stemmetje in je hoofd 70 Barry Levine De spin 50 Wouter Linmans De oorlog van morgen 4 Jan Bank en Doeko Bosscher Omringd door water

48 David Motadel Voor profeet en Führer

14 Koen Bruning Samen rijk

54 TH.C.W. Oudemans Europa, Europa

46 Dirk van Delft Reiziger in het wereldruim

40 Ellen Pasman Kafka in de rechtsstaat

38 Marian Donner De mens in de machine

20 Cyriel Pennartz De code van het bewustzijn

8 Bas Heijne Beeldenstorm

68 Jordan B. Peterson De controle voorbij

52 Marianne Joëls Baanbreeksters

58 Sander Rietveld Nieuwe kruisvaarders

56 Pieter Slaman De glazen toren 63 Rory Stewart De Schotse Marsen 62 Rory Stewart Tussenstations 24 Wil Thijssen Wandola 32 Wim Voermans Het land moet bestuurd worden 10 Joost de Vries De gelukkigste man van Nederland 34 Frank Willaert Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen 30

Jan Luiten van Zanden, Thomas van Goethem, Rob Lenders en Joop Schaminée De ontdekking van de natuur


Ontdek de fascinerende geschiedenis en diversiteit van de 25 Nederlandse eilandenINTRODUCTIEPRIJS € 45,-


Omslag Jan van Zomeren

JA N BA NK EN D O E KO B O S S C H E R

Omringd door water De geschiedenis van de 25 Nederlandse eilanden

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 17 x 24 cm Omvang ca. 864 blz. Prijs introductieprijs € 45,-, na 3 maanden € 55,ISBN 978 90 446 3797 7 NUR 680 Verschijnt mei

• Met speciaal gemaakte kaarten • Rijk geïllustreerd • Full colour

BOB BRONSHOFF

Nederland telt een achttal echte eilanden, of negen als ‘Rottum’ (Rottumeroog en Rottumerplaat) voor twee wordt gerekend. Daarnaast zijn er zeventien voormalige eilanden, waar de sfeer van vroeger nog voelbaar is. Jan Bank en Doeko Bosscher, fervente eilandliefhebbers en gerenommeerde historici, onderzoeken de geschiedenis van alle 25 (ooit) geheel door water omringde stukjes Nederland en peilen ook het heden. Wat is kenmerkend voor het ene of het andere eiland? Wat voor werk deden de inwoners, wat hield hen bezig, welke zorgen waren er, hoe gingen zij met elkaar om, hoe stonden zij in de wereld? En vooral: wat maakte het leven op een bepaald eiland anders dan op het vasteland of op andere eilanden? Zo komt een veelkleurig palet tot stand van deels convergerende en deels sterk uiteenlopende historische verhalen, verdeeld over vier regio’s: de Wadden, de voormalige Zuiderzee, het Zuid-Hollandse deel van de Delta en ten slotte de Zeeuwse archipel. Eigenlijk verdient elk eiland een compleet boek, maar meer dan een hoofdstuk was onmogelijk. De 25 hoofdstukken willen nieuwsgierigheid wekken en de lezer aanmoedigen de eilanden zelf te bezoeken om nog meer te ontdekken over de fascinerende diversiteit in hun geschiedenis.

JAN BANK is emeritus hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit Leiden. DOEKO BOSSCHER is emeritus hoogleraar eigentijdse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. MEI / 7 / GESCHIEDENIS


Na zijn bestseller Mens/Onmens een nieuw, belangwekkend essay van Bas Heijne


Omslag CMRB

BAS HEIJNE

Uitvoering gebonden Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 128 blz.

Beeldenstorm

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4770 9 ISBN e-boek 978 90 446 4771 6 NUR 320

Niets spreekt meer vanzelf. Onze relatie met de maatschappij waarin we leven, met onze geschiedenis, met onze cultuur en met de natuur, en zelfs met onze biologische identiteit is uitermate turbulent geworden – en is ook het onderwerp van een fel en gepolariseerd debat. De #MeToo- en Black Lives Matter-bewegingen hebben aardverschuivingen teweeggebracht. De wereldwijde coronacrisis heeft tal van zekerheden op losse schroeven gezet. Beleven we een radicale omslag ten goede, een humanistische revolutie? Of gaan we tijden van crisis en chaos tegemoet? Hoe moeten we ons opnieuw leren verhouden tot de wereld om ons heen? Net als in zijn alom geprezen essay Mens/Onmens (‘een schitterend portret van onze tijd’) richt P.C. Hooftprijs-winnaar Bas Heijne zijn borende blik op onze verwarde wereld. Opnieuw komt hij met verrassende inzichten, legt hij schurende dilemma’s bloot. In zijn kenmerkende, glasheldere stijl laat hij zien voor welke beslissende keuzes we staan. Niet in de verre toekomst. Niet overmorgen. Nu.

Verschijnt april

‘Een van de scherpste denkers van onze tijd.’ RUTGER BREGMAN

‘Heijne is Nederlands beste tijdgeestfluisteraar.’

‘Bas Heijne is een schrijver met een bijzondere positie als columnist en essayist, die over een enorme verscheidenheid aan actuele onderwerpen en kwesties schrijft.’ JURYRAPPORT P.C. HOOFT-PRIJS 2017

MARTIJN GIJSBERTSEN

FILOSOFIE MAGAZINE

BAS HEIJNE is schrijver, essayist en vast verbonden aan NRC Handelsblad. Hij schreef veelbesproken essays als Moeten wij van elkaar houden? (2011), Mens/Onmens (2020; negende druk) en Onbehagen (uitgebreide editie 2020; dertiende druk).

A P R I L / 9 / E S S AY


Joost de Vries over het Nederland van Mark Rutte


Omslag Jan van Zomeren

JOOST DE V R IES

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 264 blz.

De gelukkigste man van Nederland

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4764 8 ISBN e-boek 978 90 446 4765 5 NUR 320

Wie is de echte Mark Rutte? Who cares? Interessanter dan hoe Rutte uitgroeide tot de onaantastbare premier die hij nu is (of waar en met wie hij op vakantie gaat), is de vraag wat het zegt dat Nederland zich al een decennium laat leiden door een politicus die er prat op gaat geen langetermijnvisie te hebben en geen grote overtuigingen. Heeft Nederland die dan ook niet? In De gelukkigste man van Nederland schrijft Joost de Vries over hoe politiek onze cultuur beïnvloedt – en omgekeerd. In speelse, wervelende essays over onder meer Mark Rutte en Badr Hari, Voetbal Inside en De luizenmoeder, Rutger Bregman en Ilja Leonard Pfeijffer portretteert De Vries een land dat graag klaagt, maar als het erop aankomt diep tevreden lijkt met zichzelf. In De gelukkigste man van Nederland stelt De Vries de hamvraag: wat betekent het om overeind te blijven in een wereld die steeds sneller verandert?

Verschijnt maart

IL JA KEIZER

Over De republiek: ‘Een wervelende leeservaring, vol verwijzingen naar Mulisch, Hitlergrappen, knipogen naar hedendaagse cultuur en vermakelijke literaire spielerei.’ DE MORGEN

Over Vechtmemoires: ‘Hij schrijft jaloersmakend glashelder, soepel, grappig en bedriegelijk eenvoudig. Subliem.’

JOOST DE VRIES (1983) is adjuncthoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. Sinds zijn debuutro-

DE STANDAARD ****

man Clausewitz in 2010 geldt hij als

Over Rustig aan, tijger: ‘Joost de Vries bewijst opnieuw dat hij een van de opwindendste schrijvers van zijn generatie is.’

een van de toonaangevende schrijvers van zijn generatie, van zowel romans als essays. Zijn essaybundel Vechtmemoires werd genomineerd voor de Jan Hanlo Essayprijs. Zijn roman De

HUMO

republiek werd onder meer bekroond met de Gouden Boekenuil en werd in meer dan tien talen vertaald. M A A R T / 1 1 / E S S AY


Het belangrijkste psychologieboek van 2021


Oorspronkelijke titel Chatter

ETH A N K ROSS

Omslag Sander Patelski Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm

Het stemmetje in je hoofd Waarom het belangrijk is en hoe we het kunnen gebruiken

Omvang ca. 264 blz. Prijs ca. € 21,99 ISBN 978 90 446 3705 2 ISBN e-boek 978 90 446 3706 9 NUR 770 Verschijnt februari

Verkocht aan 26 landen, waaronder aan de Verenigde Staten (Crown) voor 2 miljoen dollar

• POS-materiaal • Onlinemarketing • Leesexemplaren beschikbaar

MEREDITH HEUER

Als je een vreemde vertelt dat je in jezelf praat, dan vindt hij je waarschijnlijk een beetje apart. Maar eigenlijk hebben we allemaal een innerlijke stem in ons hoofd. Als we met onszelf praten, hopen we onze innerlijke coach te bereiken, maar meestal raken we in gesprek met een criticus. Soms, als we iets moeilijks moeten doen, worden we door de coach geholpen: focus. Je kunt het! Vaak genoeg worden we echter afgekraakt door onze innerlijke criticus: ik kan er niets van. Ze zullen me uitlachen. In Het stemmetje in je hoofd verkent de bejubelde psycholoog Ethan Kross de zwijgende gesprekken die we met onszelf hebben. Kross combineert baanbrekend gedrags- en hersenonderzoek met voorbeelden uit het gewone leven – van een honkbalpitcher die zijn taak vergeet tot een Harvard-student die een dubbelleven lijdt als spion – en verklaart hoe we onze innerlijke stem kunnen benutten voor een gezonder, bevredigender en productiever leven. Met diepgaand onderzoek en aangrijpende verhalen geeft Het stemmetje in je hoofd ons het vermogen om het belangrijkste gesprek dat we elke dag hebben zo goed mogelijk te voeren: het gesprek met onszelf.

ETHAN KROSS is een toonaangevend expert op het gebied van het bewustzijn. Hij is hoogleraar aan de universiteit van Michigan. Zijn pionierswerk is beschreven in onder meer The New York Times, The New Yorker en The Wall Street Journal. Het stemmetje in je hoofd is zijn eerste boek.

FEBRUARI / 13 / PSYCHOLOGIE


Als je erachter wilt komen hoe Nederland op een omslagpunt staat en hoe we de weg vooruit weer inzetten, is dit hĂŠt boek voor jou


Omslag Maus Bullhorst/mausbaus.com

KO E N B RU N I N G

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 264 blz.

Samen rijk Hoe het basisinkomen Nederland een toekomst geeft

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4695 5 ISBN e-boek 978 90 446 4696 2 NUR 740 Verschijnt maart

De leraren staken. De boeren staken. De verzorgers staken. En ook de jongeren laten van zich horen. Nederland verandert. Van ons zorgstelsel en de woningmarkt tot het pensioenstelsel en de arbeidsmarkt. Over deze veranderingen bestaat een hoop onvrede. En discussies over wat Nederland is of zou moeten zijn leiden tot nog meer polarisatie. Volgens Koen Bruning wordt dit veroorzaakt door een disbalans in de verhoudingen tussen de markteconomie, de overheid en het maatschappelijk middenveld. Niet langer kunnen we tegen zaken als een pandemie, de klimaatcrisis en groeiende vermogensongelijkheid op. Er is maar één oplossing: het basisinkomen, 1000 euro per maand voor iedere Nederlander. Dat klinkt radicaal, maar dat is het volgens Bruning niet. Hij stelt zelfs dat het idee van een basisinkomen inherent Nederlands is, terug te vinden in de wortels van onze geschiedenis: van Thorbecke en ons poldermodel tot de opbouw van onze ondernemende burgersamenleving. Samen rijk is dus niet weer het zoveelste boek over het basisinkomen. Bruning laat met veel bevlogenheid zien hoe het basisinkomen de democratie versterkt, polarisatie tegengaat en burgers van links tot rechts onder een universeel idee verenigt.

’De argumenten vóór een gegarandeerd basisinkomen zijn misschien wel sterker dan ooit.’ RUTGER BREGMAN

KOEN BRUNING (2000) is student Philosophy, Politics and Economics aan de VU. Gedreven klom hij in de pen om het basisinkomen praktisch uit te werken. M A A R T / 1 5 / M E N S E N M A AT S C H A P P I J


TESSA POSTHUMA DE BOER


Een typisch Nederlandse oplossing voor de problemen van nu, uitgewerkt door een twintigjarig genie: het basisinkomen Waarom zou iedere Nederlander elke maand 1000 euro moeten krijgen?

alleen maar groter geworden. Dit is een gevaar voor onze samenleving, zoals we de afgelopen jaren in Amerika hebben

Omdat dit een manier is voor mensen om meer vrijheid te vinden in hoe ze aan Nederland, hun gemeenschap en omgeving willen bijdragen. Of dat nu via betaald of onbetaald werk is. Het geeft burgers niet alleen meer zeggenschap, maar erkent ook elke bijdrage aan ons land en biedt daarom vertrouwen en gemeenschapszin. Hoe kan het basisinkomen Nederland een toekomst geven? Precies omdat het een vorm van tegenmacht kan zijn vanuit burgers! Met het basisinkomen kunnen we de vermogensongelijkheid terugdringen en Nederland een sociale, economische en politiek gezonde toekomst bieden. Waarom juist nĂş? Omdat we op een omslagpunt staan. De vermogensongelijkheid was voor de coronacrisis al groot, maar is sindsdien

gezien. Maar, Koen, sommigen hebben die 1000 euro toch helemaal niet nodig? Wat hebben we als mensen nodig? is dan de vraag. Enkel geld? Of hebben we ook behoefte aan sociale verbinding, tijd voor vrienden, vrijwilligerswerk, en soms even de mogelijkheid om uit te rusten, waardoor we er later weer tegenaan kunnen? Het basisinkomen is iets van ons allemaal. Iedereen verdient het. Iedereen kan er een bijdrage mee leveren aan de toekomst van Nederland.

Wat drijft een twintigjarige student om dit boek te schrijven? Het gevoel dat er iets miste in het debat rondom dit onderwerp. Ik hoop met dit boek een fris perspectief toe te voegen, onder meer over de uitdagingen die we als land tegemoetgaan, van klimaatverandering tot technologische ontwikkelingen. Ontwikkelingen die de jongerengeneratie, mijn generatie, het hardst treffen.


Het nieuwe, baanbrekende boek van de auteur van Zeven korte beschouwingen over natuurkunde en Het mysterie van de tijd


Oorspronkelijke titel Helgoland

C A R L O R OV E L L I

Vertaling Hans van den Berg Omslag Tessa van der Waals Uitvoering paperback

Helgoland Het verhaal van de quantumfysica, de ingrijpendste wetenschappelijke revolutie aller tijden

Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 224 blz. Prijs ca. € 20,99 ISBN 978 90 446 4504 0 ISBN e-boek 978 90 446 4505 7 NUR 924 Verschijnt februari

Op Helgoland, een kaal eiland in de Noordzee, een bij uitstek geschikte plaats om extreme ideeën te ontwikkelen, gaf de 23-jarige Werner Heisenberg de aanzet tot wat volgens velen de ingrijpendste wetenschappelijke revolutie aller tijden is geweest: de quantumfysica. In de loop van de daaropvolgende eeuw werd het steeds duidelijker dat de quantumtheorie schokkende en verontrustende ideeën in zich bergt, zoals spookachtige waarschijnlijkheidsgolven en ver van elkaar verwijderde objecten die op magische wijze verbonden blijken. Tegelijkertijd is ze tal-

• Zijn werk is vertaald in meer dan veertig talen (meer dan een miljoen exx. verkocht)

loze malen experimenteel bevestigd, hetgeen heeft geleid tot een enorme verscheidenheid aan toepassingen. Men mag wel stellen dat de wereld van tegenwoordig geregeerd wordt door deze theorie, terwijl ze toch nog altijd uiterst geheimzinnig is. In dit boek wordt glashelder de avontuurlijke en door controversen gekenmerkte ontwikkeling van de quantumtheorie verteld. Ook wordt op de theorie een nieuwe visie gegeven, die aanleiding vormt om nog steeds onopgeloste fundamentele kwesties omtrent de samenstelling van de natuur en die van onszelf in een nieuw en verrassend perspectief te onderzoeken.

BASSO CANNARSA

Over Het mysterie van de tijd: ‘Een magistraal boek waarin Carlo Rovelli oude mythes verknoopt met moderne natuurkunde.’ NRC HANDELSBLAD •••••

‘Goed schrijven over natuurkunde kunnen maar heel weinig mensen. Bestsellerauteur Carlo Rovelli is een van hen.’ DE VOLKSKRANT, BOEK VAN DE WEEK

CARLO ROVELLI (1956) is theoretisch fysicus. Hij geeft leiding aan de quantumzwaartekrachtgroep van het Centre de physique théorique van

‘Grote geesten in een klein boek.’ ELSEVIER ****

de universiteit van Aix-Marseille. Bij Prometheus verschenen eerder Zeven korte beschouwingen over natuur-

Over Zeven korte beschouwingen over natuurkunde: ‘Het panorama dat Carlo Rovelli schetst is van een adembenemende schoonheid en zet aan tot denken.’ NRC HANDELSBLAD ••••• FEBRUARI / 19 / QUANTUMF YSICA

kunde (2016) en Het mysterie van de tijd (2018). Beide boeken werden vertaald in meer dan veertig talen, en er werden een miljoen exemplaren van verkocht.Waar Swaab ophoudt, gaat Pennartz verder: we zijn veel méér dan ons brein


TESSA POSTHUMA DE BOER


Omslag Jan van Zomeren

CY R IEL PENNA RTZ

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 352 blz.

De code van het bewustzijn Hoe de hersenen onze werkelijkheid vormgeven

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 3191 3 ISBN e-boek 978 90 446 4731 0 NUR 770 Verschijnt mei

Als je ’s ochtends ontwaakt uit een diepe slaap merk je het direct: je bevindt je in een wereld, met je lijf er middenin. Je bent terug van weggeweest. Dat is bewustzijn. Maar hoe verhoudt het bewustzijn zich tot onze hersenen? Vormen deze twee op de een of andere manier een eenheid? Wie zijn we eigenlijk? De code van het bewustzijn neemt je mee op een inspirerende zoektocht naar een van de grootste wetenschappelijke uitdagingen van de eenentwintigste eeuw: het begrijpen van de samenhang tussen hersenen en geest. De reis voert je langs merkwaardige lotgevallen van patiënten die laten zien hoe ons beeld van de werkelijkheid wordt gecreëerd door de hersenen. Eeuwenoude vragen over dromen, kleurenzien, fantoomsensaties en hallucinaties worden belicht door verrassende ontdekkingen uit het nieuwste hersenonderzoek. Hoe is bewustzijn tijdens de evolutie van het leven op aarde ontstaan? Heeft het nut om je ergens bewust van te zijn? Laat het brein nog ruimte over voor een vrije wil? Als je niet bang bent oude zekerheden over jezelf op het spel te zetten, zal je door dit boek anders over lichaam en geest gaan denken.

CYRIEL PENNARTZ is hoogleraar in de neurowetenschappen van cognitie en systemen aan de Universiteit van Amsterdam en een van de leiders van het Europese Human Brain Project. MEI / 23 / HERSENEN EN BEWUST ZIJN


Een toverachtige reis door een land dat langzaam verandert in een dictatuur


Omslag Ris van Overeem

W IL THIJSSEN

Uitvoering luxe paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 264 blz.

Wandola

Prijs ca. € 21,99 ISBN 978 90 446 4574 3 ISBN e-boek 978 90 446 4575 0

Hoe Boeddha verdwijnt uit Cambodja

NUR 508 Verschijnt mei

‘Ik hoor iets dat ik nog niet eerder heb gehoord. Ik schrik ervan. “Wandola!” roept een klein kind, een peuter nog, terwijl het zijn armpje naar me uitstrekt. “Wandola!” Hij vraagt om geld. Een dollar. Hij bedelt.’

• Reisverhaal • POS-materiaal • Boekhandelsbezoek • Onlinemarketing

Volkskrant-journalist Wil Thijssen werd verliefd op een verre uithoek van Cambodja: Kampong Khleang. Ze neemt de lezer mee naar de mystieke nederzetting op palen in het Grote Meer, waar ze zich verwondert over de vele altaren gehuld in wierookwalmen, over goede goden en kwade geesten, spiritueel genezers en boeddhistische bewoners die haar gastvrij opnemen in hun gemeenschap. Tien jaar lang reisde ze er steeds naar terug om de ‘vooruitgang’ vast te leggen als gevolg van het toerisme. Ze raakt bevriend met Mister Long, haar tolk, de enige die er Engels spreekt. Ze is getuige van zijn huwelijk en viert met hem de dood, die niet het einde is. Ze ziet hoe de vissersfamilies worstelen met de komst van dammen in de Mekong en met klimaatverandering. Ze beschrijft de verkiezingen, de corruptie en de ongemakken waar ze tegenaan loopt in een samenleving waar alles anders is. Wandola is een persoonlijk verslag over communiceren met handen en voeten, over vriendschap, humor en verdriet, over toeristen en de botsing tussen culturen, het ongemakkelijke schrijven van een boek dat meer dan tien jaar beslaat en over avontuurlijk reizen door een toverachtig land dat langzaam maar zeker verandert in een dictatuur.

WIL THIJSSEN is politie- en justitieverslaggeefster voor de Volkskrant. Daarvoor werkte ze als reisjournalist. M E I / 2 5 / M E N S E N M A AT S C H A P P I J


‘Een huiveringwekkend verhaal. Een boek dat laat zien dat vasthoudend zoeken voor de historicus lonend kan zijn, en een boek dat bijna tastbaar maakt dat mensen tot alles in staat zijn.’ JURYRAPPORT LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS

‘Ik heb het vol bewondering en soms in tranen gelezen. Dat zou heel Nederland, nee de hele wereld moeten doen.’

‘Geweldig boek.’ MARCEL VAN ROOSMALEN ‘Een enorme gedrevenheid en speurzin. (...) Of het nu gaat om de nazi-rassenideologie, het chassidisme of de tot pogroms leidende mythe van de bloedsmaad, steeds weet Van Os met behulp van literatuur uitgebreide en interessante context te geven die helpt om Mala’s verhaal beter te kunnen plaatsen.’ JAAP COHEN, NRC HANDELSBLAD ••••

KARIN VAN DEN BORN, JURYLID LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS

‘Een journalistiek boek van dit verhalend-literaire niveau zie je zelden.’ JURYRAPPORT BRUSSEPRIJS

‘Van Os positioneert zich overtuigend in de “memory wars” die Oost-Europa in hun greep houden.’ FRANK VAN VREE, DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Aangrijpender non-fictie las ik dit jaar niet.’ LAURA VAN BAARS, TROUW ‘In zijn secure relaas van de feiten laat hij geen enkel heilig huisje overeind. Een verpletterend en verontrustend boek.’ RAYMOND VAN DEN BOOGAARD

‘In bijna elke zin wekt Van Os bewondering met zijn sierlijke penvoering, die nooit afbreuk doet aan de zwaarte van het onderwerp, en met zijn eruditie, die nooit koket wordt.’ SANDER VAN WALSUM, DE VOLKSKRANT *****


Winnaar Libris Geschiedenis Prijs en winnaar Brusseprijs

Prijs € 19,99 ISBN 978 90 446 3671 0


‘Een spannend boek!’ MATTHIJS VAN NIEUWKERK, DWDD

‘Hij vertelt als een alwetende verteller, op een vlotte en tegelijkertijd uiterst gedreven gedetailleerde wijze.’ NRC HANDELSBLAD ∙∙∙∙

‘Meeslepend boek.’

IL JA KEIZER

RTL Z


Prijs € 17,50 ISBN 978 90 446 4798 3 Verschijnt mei

MIDPRICEEDITIE

De thrillerachtig geschreven bestseller (40.000 exx. verkocht) over een leider die het goede wilde en een bedrijf dat dat niet accepteerde – en daarmee het ultieme boek van onze tijd


Een unieke samenwerking van biologen en historici, die het grote verhaal van onze natuur vertellen


Omslag Jan van Zomeren Uitvoering gebonden, geïllustreerd

J A N L U I T E N VA N Z A N D E N , T H O M A S VA N G O E T H E M , ROB LENDER S EN JOOP SCH A MINÉE

Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 320 blz. Prijs ca. € 24,99 ISBN 978 90 446 4734 1 ISBN e-boek 978 90 446 4735 8 NUR 740 Verschijnt februari

De ontdekking van de natuur

• Rijk geïllustreerd • Full colour

De ontwikkeling van biodiversiteit in Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw Hoe heeft de Nederlandse natuur zich ontwikkeld van de laatste ijstijd tot heden? Nam de biodiversiteit alleen maar af naarmate de mens zijn vleugels uitsloeg, of waren er ook perioden van herstel en toenemende diversiteit? Deze vraag staat centraal in dit boek vol verhalen – over de huismus, de zwarte kraai, de kievitsbloem en zelfs over walvissen in de Noordzee en olifanten op Sri Lanka –, met elkaar verbonden door het grote verhaal van de ontdekking van de natuur door de mens, eerst als jager-verzamelaar, daarna als landbouwer, vervolgens als industrieel en ten slotte als bioloog en natuurbeschermer. De grote ontdekkingsreizen van na 1492, de ontmoetingen met een heel andere, tropische natuur, hadden ook grote gevolgen voor de waardering ervan. Het boek eindigt met de paradox van de ‘tweede domesticatie’ van de natuur: op zoek naar wildernis wordt de natuur steeds meer aangeharkt en gepland. Vanuit de lange lijnen die verleden en heden met elkaar verbinden, worden zo ook vragen gesteld over de toekomst van de Nederlandse natuur.

ROB LENDERS werkt als historisch ecoloog bij de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. JOOP SCHAMINÉE is hoogleraar systeemecologie en verbonden aan de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. JAN LUITEN VAN ZANDEN is hoogleraar economische geschiedenis aan

BOB BRONSHOFF

de Universiteit Utrecht.

F E B R U A R I / 3 1 / N AT U U R

THOMAS VAN GOETHEM is bioloog en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.


Is onze democratie in gevaar?


Omslag Sander Patelski

W I M VO E R M A N S

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 272 blz.

Het land moet bestuurd worden Machiavelli in de polder

Prijs ca. € 21,99 ISBN 978 90 446 4685 6 ISBN e-boek 978 90 446 4686 3 NUR 740 Verschijnt februari

In een versplinterd politiek landschap werden de afgelopen tien jaar de grootste systeemveranderingen van na de Tweede Wereldoorlog doorgevoerd. De arbeidsmarkt, de woningmarkt, de energiemarkt, het bankenstelsel, het pensioenstelsel, het zorgstelsel, om er maar een paar te noemen, gingen allemaal op de schop. Hoe kon dat met kabinetten die opereerden zonder een vaste meerderheid in het parlement? Was het de poldercultuur, die ons op papier onbestuurbare land bij elkaar en gaande houdt? Of was het de leiderskwaliteit van premier Rutte? Waren het de omstandigheden of misschien de nieuwe polderregenten? In dit boek gaat Wim Voermans op zoek naar mogelijke verklaringen. Politieke en bestuurlijke, maar ook historische: zitten die fragmentatie en dat polderen in onze aard? Herhaalde de geschiedenis zich de afgelopen tien jaar gewoonweg, of verlegden de accenten zich wellicht permanent? Besturen werd in elk geval in korte tijd belangrijker en technischer dan ooit, en bestuurders professioneler. Dat overvleugelde onze volksvertegenwoordigingen en die tendens werd nog versterkt door corona. Wat betekent dat voor onze democratie? Is die in gevaar en moeten we die weer opeisen?

HIELCO KUIPERS

Over Het verhaal van de grondwet: ‘Op uiterst leesbare en vaak prikkelende wijze schetst Voermans de ontwikkeling van het constitutionele denken van de Oudheid tot nu.’ HISTORISCH NIEUWSBLAD

WIM VOERMANS is hoogleraar staatsen bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij bij Prometheus samen met Geerten Waling De gemeente in de genen (2018) en zijn veelgeprezen Het verhaal van de grondwet (2019; vier drukken). FEBRUARI / 33 / POLITIEK EN BESTUURMet dit boek geeft Frank Willaert meer dan drie eeuwen lyriek aan de hedendaagse lezer terug


Ic was wilt, ic ben ghevaen ende bracht in mintliken bande. Dat heeft ene maghet ghedaen. Ic was wilt, ic ben ghevaen. Al mochtic, in woude haer niet ontgaen, des settic mine trouwe te pande. Ic was wilt, ic ben ghevaen, ende bracht in mintliken bande. (uit: Vanden wilden man, handschrift-Van Hulthem, ca. 1405/08)

[vertaling] Ik was wild, ik ben gevangen en in de boeien van liefde geslagen. Dat heeft een maagd gedaan. Ik was wild, ik ben gevangen. Al kon ik, toch zou ik haar niet willen ontvluchten, dat verklaar ik op mijn woord van eer. Ik was wild, ik ben gevangen, en in de boeien van liefde geslagen.


Omslag Tessa van der Waals

FR A NK W ILL A ERT

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 17 x 24 cm Omvang ca. 800 blz.

Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen

Prijs introductieprijs € 65,-, na 3 maanden € 75,ISBN 978 90 446 3469 3 NUR 621 Verschijnt mei

INTRODUCTIEPRIJS € 65,-

GRETA STEVENS

‘Een uitvinding van de twaalfde eeuw’, zo hebben sommigen de liefde ooit genoemd. Die uitspraak mag overdreven zijn, toch staat het vast dat de troubadours een onuitwisbare invloed hebben uitgeoefend op de wijzen waarop de liefde tijdens de middeleeuwen in heel West-Europa bezongen werd. Ook in de Nederlanden. De minnezanger Hendrik van Veldeke, de mystieke dichteres Hadewijch, de virtuoze dichter van het Gruuthusehandschrift: ze zijn vaak gebloemleesd. Maar naast hun lyriek zijn er talrijke liederen bewaard, sommige heel conventioneel, andere uiterst geraffineerd, die begraven liggen in weinig toegankelijke tekstedities of in hypergespecialiseerde wetenschappelijke publicaties. Met dit boek geeft Frank Willaert meer dan drie eeuwen lyriek aan de hedendaagse lezer terug, vanaf het overbekende en toch mysterieuze Hebban olla vogala tot aan het begin van de rederijkerstijd. Niet alleen geeft hij interpretaties van talrijke liederen, maar hij besteedt ook uitvoerig aandacht aan hun context: aan dichtende edellieden, speellieden en burgers; aan luidruchtige dansfeesten en aan intieme vertolkingen; aan zangers en aan instrumentalisten; aan de verhouding tussen oraliteit en schrift; aan nieuwe liedmodes en aan taaie tradities.

FRANK WILLAERT (1952) is emeritus hoogleraar Middelnederlandse letterkunde aan de Universiteit Antwerpen. Hij publiceert vooral over middeleeuwse mystiek en lyriek. MEI / 37 / MIDDELEEUWSE POËZIE


Het nieuwe deel in de succesvolle reeks Nieuw Licht


Omslag Robbie Smits

M A R I A N DONNER

Uitvoering paperback Formaat 11 x 19 cm Omvang ca. 120 blz.

De mens in de machine

Prijs ca. € 14,99 ISBN 978 90 446 4784 6 ISBN e-boek 978 90 446 4785 3 NUR 730

Wij leven een gemechaniseerd bestaan, een leven dat voortdurend in cijfers, tabellen en statistieken wordt gevat. Van stappentellers via likes op sociale media tot de targets op werk: als je de cijfers verbetert, zal ook je leven verbeteren, zo is de belofte. Maar wat is in dit geval beter en wiens verlangens worden hier vervuld? We hebben economische belangen geïnternaliseerd, schreef de Duits-Amerikaanse filosoof Herbert Marcuse. We denken dat dit onze dromen zijn over een goed leven, maar in werkelijkheid is het de machine die droomt over goed geoliede radars. In de jaren zestig verkocht Marcuse miljoenen boeken, hij was de ongekozen leider van de studentenopstanden; toen al schreef hij over het belang van negativiteit (tegen Instagram-hartjes), de irrationaliteit van rationaliteit (complottheorieën) en de manier waarop elk protest uiteindelijk wordt ingelijfd. Hoe werkt de machine en hoe ontsnap je eraan? Wat is vrijheid en wat een goed bestaan? De tijd is rijp voor een nieuw onderzoek.

Verschijnt april

• xxx

Over Zelfverwoestingsboek: ‘Een vrolijk pleidooi voor nietsontziende woede. Donner is vlijmscherp als ze beschrijft hoe het kapitalisme onze identiteit in kwantificeerbare mootjes hakt.’ NRC HANDELSBLAD ••••

MARIAN DONNER schrijft voor onder meer De Groene Amsterdammer. Ze publiceerde eerder de romans 08.30 uur: opstand en Lily, en het Zelfverwoestingsboek, waarvan de rechten aan vijf landen werden verkocht. APRIL / 39 / FILOSOFIEOmslag Studio Monty

E L L E N PA S M A N

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 240 blz.

Kafka in de rechtsstaat De toeslagenaffaire ontleed

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 4677 1 ISBN e-boek 978 90 446 4749 5 NUR 740 Verschijnt februari

Een crisis in de rechtsstaat. De onderzoekende geest van de pers en een paar Kamerleden legden bloot hoe de wetgever, ministers, ambtenaren en de rechter functioneerden in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Talloze gezinnen werden jarenlang ontwricht door kafkaëske terugvorderingspraktijken van de Belastingdienst. De gang naar de rechter was vaak zinloos en rechtsbescherming werd een illusie. Mensen raakten hun huis kwijt en moesten aanzien hoe hun toekomst werd verwoest. De commissieDonner stelde ‘institutionele vooringenomenheid’ vast bij de Belastingdienst, maar meende dat daar eigenlijk weinig tegen te doen is. De wijze waarop de overheid vanaf 2007 in de greep raakte van een onwettig antifraudebeleid en bleef vasthouden aan het eigen gelijk, vormt een treurig dieptepunt in de recente geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat. In Kafka in de rechtsstaat beschrijft Ellen Pasman hoe het zover heeft kunnen komen, maar ook hoe het in de toekomst kan worden vermeden.

Over de toeslagenaffaire: ‘Je kunt niet met regelgeving iedere fout voorkomen. Het is meer een kwestie hoe we ermee omgaan als we ontdekken dat we fouten maken.’ PIET HEIN DONNER

TESSA POSTHUMA DE BOER

‘Deze mensen zijn onterecht als fraudeur bestempeld. Met gigantische gevolgen. Kinderen zijn uit huis geplaatst, mensen raakten hun baan of hun huis kwijt. (...) Men wist dit al lang, maar er werd niets mee gedaan.’ PIETER OMTZIGT, CDA-KAMERLID

‘Alles moet gedaan worden om deze ouders én hun kinderen direct uit de brand te helpen. Aan tranen hebben deze ouders niks, er moet gehandeld worden.’ RENSKE LEIJTEN, SP-KAMERLID

ELLEN PASMAN (1958) is advocaat. Van 1995 tot en met 2000 was zij een van de advocaten in de uiteindelijk succesvolle procedures van de journalist Willem Oltmans tegen de Staat der Nederlanden, waarover zij in 2002 het boek Oud zeer publiceerde.

F E B R U A R I / 4 1 / M E N S E N M A AT S C H A P P I J


‘Eindelijk een prachtbiografie die ook de mens laat zien.’ TROUW ‘Een monument van de Nederlandse politieke geschiedschrijving. Voortreffelijk geschreven.’ JURYRAPPORT NEDERLANDSE BIOGRAFIEPRIJS 2020

‘Een boeiend portret van een intellectuele reus én onbuigzame vechtersbaas’ DE VOLKSKRANT ‘In Thorbecke wil het doet Aerts wervelend uit de doeken hoe de grote liberale politicus Nederland toerustte voor zijn politieke, economische en sociale sprong voorwaarts in de tweede helft van de negentiende eeuw.’ DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Een kanjer van een politieke biografie.’ ELISABETH LEIJNSE, JURYVOORZITTER NEDERLANDSE BIOGRAFIEPRIJS 2020

‘Een voortreffelijke biografie over een grote staatsman met dadenen vernieuwingsdrang. NRC HANDELSBLAD

‘In een tour de force combineert Remieg Aerts de bronnen die Thorbecke naliet en zijn enorme kennis van de 19de eeuw.’ GESCHIEDENIS MAGAZINE


Winnaar Nederlandse Biografieprijs 2020 NU ALS PAPERBACK VOOR € 27,50

Prijs € 27,50 ISBN 978 90 351 3999 2


Voor iedereen die wil weten hoe je controle houdt in tijden van crisis


Omslag Suzan Beijer

T JIBBE JOUSTR A

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 224 blz.

Crisis en controle

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 4736 5 ISBN e-boek 978 90 446 4737 2 NUR 320

Boze boeren, opstandige vissers, varkenspest, mond-en-klauwzeer, de reorganisatie van het UWV, de moord op Theo van Gogh, terrorisme, MH17, aardbevingen in Groningen, tbs’er Michael P. In de ruim veertig jaar dat Tjibbe Joustra als bestuurder in de publieke sector werkzaam was, maakte hij crisis na crisis mee. COVID-19, het coronavirus dat vanaf februari 2020 wereldwijd om zich heen greep, was een van de eerste crises waar hij niet actief bij betrokken was. Hoewel hij over de aanpak ervan wel een mening heeft. Een biografie vindt hij pretentieus – ‘Ik ben Churchill niet’. Memoires klinkt te romantisch. Beschouwingen zijn het, de in dit boek opgetekende observaties. Lessons learned, zoals hij het zelf noemt. Joustra wil de publieke zaak van binnenuit beschrijven. Niet vanuit bestuurskundig perspectief, maar vanuit zijn eigen ervaring. Hoe ga je om met een crisis? Wat is de verhouding tussen een minister en zijn ambtelijke staf? Wat is de rol van de volksvertegenwoordiging? Hoe ga je om met de pers? Maar ook: hoe krabbel je op als je bent gevallen? Op basis van persoonlijke gesprekken kijkt Joustra terug op zijn indrukwekkende carrière.

Verschijnt april

TJIBBE JOUSTRA is bestuurder en voormalig topambtenaar. Hij was onder meer Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Crisis en controle is tot stand gekomen in samenwerking met schrijver Miek Smilde. Eerder schreef zij in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid het boek MH17. Onderzoek, feiten, verhalen (2015). APRIL / 45 / BESTUUR


Weer een prachtige biografie van een van de auteurs van Lorentz. Gevierd fysicus, geboren verzoener (genomineerd voor de Nederlandse Biografieprijs 2020)


Omslag Suzan Beijer

D I R K VA N D E L F T

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 352 blz.

Reiziger in het wereldruim De astronoom Henk van de Hulst 1918-2000

Prijs ca. € 24,99 ISBN 978 90 446 4772 3 NUR 917 Verschijnt april

Over Lorentz: ‘Een deskundige, heldere, rijke en sprankelend geschreven biografie.’ JURYRAPPORT NEDERLANDSE BIOGRAFIEPRIJS 2020

BOB BRONSHOFF

Henk van de Hulst (1918-2000) was een van Nederlands grootste astronomen. Als Utrechtse student voorspelde hij in 1944 het bestaan van de 21 cm-waterstoflijn in de radioastronomie, reden voor de bouw van de radiotelescoop in Dwingeloo. Als hoogleraar astrofysica in Leiden raakte hij in 1958 verzeild in het ruimteonderzoek. Zo stond hij aan de wieg van het Europese Ruimteagentschap ESA en zonder Van de Hulsts ingrijpen stond ESTEC nu niet in Noordwijk. Als internationaal diplomaat stal hij in de Koude Oorlog de show door astronaut John Glenn en kosmonaut Gregor Titov beiden een klomp te geven, ‘gesneden uit hetzelfde hout en bedoeld om samen te dragen’. Als zoon van een schoolmeester en kinderboekenschrijver mocht Van de Hulst graag zijn publiek onderwijzen. Reiziger in het wereldruim portretteert een invloedrijk en geliefd astrofysicus die wist wat hij waard was maar wie hoogmoed vreemd was.

DIRK VAN DELFT (1951) is oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaave en won met zijn biografie/proefschrift over Heike Kamerlingh Onnes in 2005 de NWO Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie. In 2019 verscheen zijn samen met Frits Berends geschreven monumentale biografie van Lorentz. A P R I L / 47 / B I O G R A F I EOorspronkelijke titel Islam and Nazi

DAV I D M O TA D E L

Germany’s War Vertaling Roland Fagel Omslag DPS Design & Prepress Studio

Voor profeet en Führer De islamitische wereld en het Derde Rijk

Uitvoering paperback Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 432 blz. Prijs ca. € 24,99 ISBN 978 90 446 4680 1 ISBN e-boek 978 90 446 4681 8

In de meest cruciale fase van de Tweede Wereldoorlog vochten Duitse soldaten met geallieerde troepen in gebieden die voornamelijk werden bewoond door moslims. De islam werd door het naziregime gezien als een potentiële machtige bondgenoot in de strijd tegen het Britse Rijk, de Sovjet-Unie en de joden. Voor profeet en Führer is een schitterende beschrijving van de opmerkelijke poging van nazi-Duitsland om bondgenootschappen te sluiten met de islamitische wereld. Historicus David Motadel toont ons hoe Duitse kopstukken het Derde Rijk probeerden neer te zetten als beschermheer van de islam. Door een uitgebreide propagandacampagne werden vele moslims geïndoctrineerd met de nazistische ideologie, waardoor tienduizenden van hen uiteindelijk aan Duitse zijde meevochten. Dankzij Motadels onderzoek krijgen we inzicht in de gevolgen die de Tweede Wereldoorlog heeft gehad op moslimgemeenschappen over de hele wereld. Voor profeet en Führer biedt ons een nieuw en uniek perspectief op het bloederigste conflict van de twintigste eeuw.

NUR 680 Verschijnt april

‘Perfect onderzocht en helder geschreven. Motadels boek zal ons begrip van de nazipolitiek transformeren.’ THE WALL STREET JOURNAL

‘Motadels behandeling van een onfris gedeelte van de moderne islamitische geschiedenis is even onthullend als genuanceerd. (...) Het bevat lessen uit de geschiedenis die we allemaal moeten leren.’ THE INDEPENDENT

‘Motadels boek is een briljante en originele studie.’ THE FINANCIAL TIMES

DAVID MOTADEL (1981) is als historicus verbonden aan de London School of Economics. Voor zijn proefschrift aan de universiteit van Cambridge kreeg hij verschillende prijzen.

APRIL / 49 / GESCHIEDENIS


Nederlandse cultuur in het interbellum


Omslag Suzan Beijer

WO U T E R L I N M A N S

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 320 blz.

De oorlog van morgen Nederlandse beeldvorming van een volgende oorlog 1918-1940

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 4787 7 ISBN e-boek 978 90 446 4786 0 NUR 680 Verschijnt mei

ROBIN KENNEDY VAN DAM

In november 1918 kwam de Eerste Wereldoorlog na vier jaar ten einde, maar in de hoofden van Nederlandse tijdgenoten galmde het moderne, industriële geweld nog lang na. Berichten over luchtbombardementen, gifgassen en andere nieuwe wapens vormden een bron van grote zorgen: als de Eerste Wereldoorlog al zo vreselijk was, hoeveel erger zou een volgende oorlog dan worden? Van de vroege jaren twintig tot aan de Duitse inval in mei 1940 hielden opiniemakers, politici, militairen en burgers zich met die vraag bezig. Aan de hand van kranten en tijdschriften, toneelstukken en films, oorlogsromans en militaire demonstraties brengt Wouter Linmans de herinneringen, fantasieën en toekomstverwachtingen uit deze periode opnieuw tot leven. Het resultaat is even veelzijdig als verrassend en werpt nieuw licht op de Nederlandse cultuur van de jaren twintig en dertig. De oorlog van morgen laat zien hoe mensen hun angst in beelden proberen te vangen en hoe moeilijk het is om een accuraat beeld te vormen van de toekomst.

WOUTER LINMANS (1989) studeerde geschiedenis in Leiden. De afgelopen jaren was hij als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij momenteel als docent werkzaam is. Hij is met name geïnteresseerd in de culturele geschiedenis van Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw. MEI / 51 / GESCHIEDENISOmslag Robbie Smits

M A R I A NNE JOËLS

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 288 blz.

Baanbreeksters Twaalf vrouwen over hun weg naar de top

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 4564 4 ISBN e-boek 978 90 446 4565 1 NUR 740 Verschijnt april

Welke vrouwen bereiken als eerste de top van hun beroepsgroep? Zijn het vrouwen die met een gouden lepel in de mond geboren zijn, die alles in het werk stellen om ‘de eerste’ te worden? Vrouwen met een carrière die maar één richting kent, namelijk vooruit en omhoog? Het tegendeel blijkt waar. Aan de hand van gevoelvolle portretten op basis van uitvoerige gesprekken met twaalf ‘eerste vrouwen’ analyseert Marianne Joëls de overeenkomsten in hun omgeving, loopbaan en karakter. Ze ver-

• Met portretfoto's door Julie Blik

Met onder anderen: • Jeltje van Nieuwenhoven (eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer) • José van Dijck (eerste vrouwelijke president van de KNAW) • Vera Pauw (eerste vrouwelijke bondscoach) • Stephanie Hottenhuis (eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter bij KPMG)

JULIE BLIK

tellen over belangrijke momenten in hun leven: hun jeugd, hun keuzes voor een vervolgopleiding, de rol van toeval of juist planning in hun loopbaan, de mensen die hen steunden of tot voorbeeld dienden; en hun positie als vrouwelijke wegbereider. Het zijn vrouwen uit de politiek en overheid, uit de wetenschap, uit de wereld van religie, kunst en sport, en vrouwen uit het bedrijfsleven. Opvallend is dat ze niet meer kansen hebben gekregen dan een ander, maar wel van elke halve kans een heel succes hebben weten te maken. Het is een verhaal van doorzetten, optimisme, steun en geloof in een goede afloop.

MARIANNE JOËLS is hoogleraar neurobiologie, decaan medische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij schreef eerder boeken over hersenonderzoek, waaronder Een zeepaardje in je hoofd (2009).

A P R I L / 5 3 / M A AT S C H A P P I J


De toekomst van Europa is onzeker, maar volgens Oudemans is het nog niet te laat


Omslag Sander Patelski

T H .C .W. O U D E M A N S

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 184 blz.

Europa, Europa Humanisme als racisme

Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4788 4 ISBN e-boek 978 90 446 4789 1 NUR 730 Verschijnt maart

Het humane Europa dat gebaseerd is op de gelijkheid van alle mensen zou wel eens op zijn laatste benen kunnen lopen. Dat kan op uiteenlopende manieren gebeuren. Misschien gaat het ten onder aan massa-immigratie en economisch onheil. Maar er zijn ook andere mogelijkheden: bijvoorbeeld dat Europa enkel blijft bestaan als bureaucratische reuzenkraak. Dit boek gaat wel over Europa, maar pas in tweede instantie over Europa als geografische of politieke eenheid dan wel verdeeldheid. Primair wordt gevraagd naar de semantiek, de grondwoorden die vandaag de dag de identiteit van Europa bepalen. Vandaar dat het niet politiek, niet politicologisch, maar filosofisch is. De Europese semantiek is die van het universeel humanisme. Dit gaat onder autodestructieve spanningen gebukt. Deze worden niet beschreven of beoordeeld, laat staan veroordeeld. Het is de vraag welke vanzelfsprekendheden daarbij in het geding zijn. Die treden naar voren dankzij het darwinisme en de thermodynamica. Deze wetenschappen laten zien dat organisaties niet kunnen overleven wanneer zij hun eigen identiteit en territorium niet verdedigen tegen het vreemde en vijandige. De universele mensheid is een zichzelf ondermijnende fictie – die de identiteit van Europa uitmaakt. Filosoof Th.C.W. Oudemans weet met zijn kritische blik de lezer een pijnlijke spiegel voor te houden en biedt een heel nieuw perspectief op de grote vragen omtrent Europa, zijn identiteit en zijn toekomst.

• Praktische uitwerking van Moeder natuur

TH.C.W. OUDEMANS (1951) is een van de origineelste filosofen van Nederland. Hij was jarenlang verbonden aan de Universiteit Leiden en publiceerde boeken als Echte filosofie, In natura en Omerta. In 2014 verscheen het succesvolle Plantaardig, over de overeenkomst tussen planten en mensen. MA ART / 55 / FILOSOFIEOmslag Tessa van der Waals

PIETER SL A M A N

Uitvoering gebonden Formaat 15 x 23 cm Omvang ca. 224 blz.

De glazen toren De Leidse universiteit 1970-2020

Prijs ca. â‚Ź 24,99 ISBN 978 90 446 4730 3 ISBN e-boek 978 90 446 4740 2 NUR 680 Verschijnt februari

STUDIO AR ASH

De Leidse universiteit lijkt de laatste halve eeuw uit elkaar gegroeid, vooral door schaalvergroting en wetenschappelijke specialisering. Zeven faculteiten, zevenduizend medewerkers en meer dan dertigduizend studenten uit binnen- en buitenland hebben weinig zicht meer op het totaal. Maar wat de duizenden leden van de universitaire gemeenschap met elkaar gemeen houden, is wat zij doen: onderzoeken, studeren, onderwijzen, besturen, bouwen en identificeren. Met behulp van deze zes facetten van het Leids academisch leven zoekt Pieter Slaman in De glazen toren naar de gezamenlijke ervaringen van vijftig jaar. Hierbij wordt een universiteit zichtbaar die losgelaten werd door haar statelijke hoeder en een open speelveld betrad, vrij en minder beschermd. Daardoor ontstond een noodzaak om een eigen Leidse koers te bepalen. De universiteit vond zichzelf opnieuw uit: groter, ondernemender, internationaler. Maar ze hervond ook veilige ankerpunten in tradities, oude en nieuwe.

PIETER SLAMAN (1986) is onderwijs- en beleidshistoricus, verbonden aan de Universiteit Leiden. Eerder publiceerde hij onder meer In de regel vrij. 100 jaar politiek rond onderwijs, cultuur en wetenschap. FEBRUARI / 57 / UNIVERSITEITSGESCHIEDENISOmslag Jan van Zomeren

SA NDER R IET V ELD

Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang ca. 288 blz.

Nieuwe kruisvaarders De Heilige Alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaal-rechtse populisten

Prijs ca. € 24,99 ISBN 978 90 446 4516 3 ISBN e-boek 978 90 446 517 0 NUR 740 Verschijnt februari

Radicaal-rechts populisme heeft het laatste decennium een enorme vlucht genomen en lijkt niet meer weg te denken uit het politieke spectrum. Op een vreemde manier lijkt de ideologie van Baudet, Orbán en Salvini verstrengeld geraakt met orthodox, conservatief christendom. Populisten in heel Europa flirten met het geloof. Conservatieve gelovigen op hun beurt voelen zich aangetrokken tot het gedachtegoed van Baudet cum suis. Christelijke partijen nemen rechts-populistische retoriek en standpunten over. Hoe komt dat? Sander Rietveld groeide op in een orthodox-calvinistisch milieu in de Biblebelt. Met verbazing ziet hij rond de opkomst van Forum voor Democratie oude bekenden uit deze wereld terug, die in Baudet hun messias hebben gevonden. Wat beweegt hen en al die andere christenen die zich laten meenemen op de populistische muziek? Een zoektocht naar het antwoord op die vraag voert de lezer langs de calvinistische financiers van Forum, langs apocalyptische visioenen van evangelische eindtijdpredikers en langs de fascistische stichters van ultrakatholieke sektes. Rietveld onderzoekt internationale christelijke netwerken, radicaal-rechtse groeperingen en verdachte geldstromen om het verbond tussen gelovigen en rechtse populisten bloot te leggen. Een verbond dat moet leiden tot het herstel van een christelijk rijk.

SANDER RIETVELD is politicoloog en werkt als onderzoeksjournalist voor het televisieprogramma Zembla. Hij maakte uitzendingen over de Russische connecties van Thierry Baudet en over de financiële handel en wandel van Donald Trump. FEBRUARI / 59 / POPULISME


RORY STEWART (1973) is schrijver, diplomaat en wetenschapper. Van 2010 tot 2019 was hij lid van het Britse Lagerhuis en van 2015 tot 2019 minister in de kabinetten van Cameron en May. Stewarts standpunten over Brexit waren onverenigbaar met die van Boris Johnson, en daarom verliet hij de Conservatieve Partij. Tegenwoordig doceert hij politiek en internationale

PERRY OGDEN

betrekkingen aan Yale University.


Absolute hoogtepunten in de wandelliteratuur Wandelen is de laatste jaren steeds populairder geworden. Het is zelfs de favoriete vrijetijdsbesteding van de Nederlander. Maar ook buiten Nederland is wandelen onverminderd populair. De Brit Rory Stewart, misschien wel de beroemdste wandelaar van Europa, heeft twee bestsellers geschreven over de edele kunst van het wandelen: Tussenstations en De Schotse Marsen.


‘Dit evocatieve boek voelt aan als een lang verloren schat uit de tijd van de grote ontdekkingsreizen.’ THE GUARDIAN

‘Tussenstations is bijna te goed om waar te zijn.’ THE NEW YORK TIMES

Tussenstations In Tussenstations beschrijft Stewart zijn tocht door Afghanistan, waar hij begin 2002 als eerste wandelaar het net bevrijde land doorkruiste. Het landschap bleek even grillig als de staat waarin het land verkeerde: gevangen tussen vijandige staten, strijdende facties en botsende ideologieën.

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4752 5 Verschijnt februari


‘Een van de onverwachtste en plezierigste boeken van het jaar. Het boek gonst van geleerdheid en is schitterend doordrenkt van de vriendschap met zijn oude, dappere vader.’ THE GUARDIAN

‘Stewart observeert, is licht spottend en schrijft prachtig.’ THE TIMES

‘Met bravoure, enorme kennis, droge humor en een soepele pen vlecht de auteur een golvend verhalentapijt.’ NEDERLANDS DAGBLAD

De Schotse Marsen Een kalmere wandeltocht maakt Stewart in De Schotse Marsen. Met zijn 89-jarige vader wandelt hij langs de Muur van Hadrianus, die de EngelsSchotse grens markeert. Hun odyssee ontwikkelt zich tot een geschiedenis van de natie, een anatomie van het landschap, een kroniek van het hedendaagse Groot-Brittannië en een intiem portret van twee geboren avonturiers, een vader en een zoon. Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4754 9 Verschijnt februari


MARTIJN STEINER LOVISA

Van Kleef en Smits schreven eerder de bestsellers De zaak Kooistra (27.000 exemplaren verkocht) en Het belastingparadijs (18.000 exemplaren verkocht)


Omslag Suzan Beijer

J O O S T VA N K L E E F E N HENK W ILLEM SMITS

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 224 blz. Prijs ca. € 19,99 ISBN 978 90 446 4370 1

Winnen

ISBN e-boek 978 90 446 4371 8 NUR 320

Het roerige leven van de man achter Sapph en O’Neill

‘Ik wil altijd winnen. Want ik heb al te veel verloren. Een groot deel van mijn familie vond de dood in de Tweede Wereldoorlog.’ De excentrieke topzeiler en ondernemer Rob Heilbron introduceert met lef het surfmerk O’Neill in Europa, dat dankzij slimme marketing uitgroeit tot een ongekend groot succes. O’Neill wordt verkocht voor 280 miljoen euro. Maar Heilbron is dan nog niet klaar. Na O’Neill wordt hij bekend (en berucht) als de man achter het brutale lingeriemerk Sapph. In het meeslepende boek Winnen vertelt Rob Heilbron over zijn leven. Een jetsetbestaan vol geld, roem, vrouwen en een vriendschap met de latere koning Willem-Alexander. Maar ook een leven met ruzie in boardrooms, misgelopen miljoenen, afpersers en een vermeend onecht kind. Heilbron vertelt het allemaal, open en eerlijk. Voor één keer.

Verschijnt februari

JOOST VAN KLEEF (1978) is journalist. Hij schrijft onder andere voor Nautique en Quote. HENK WILLEM SMITS (1976) is onderzoeksjournalist. Hij schrijft onder andere voor NRC Handelsblad, Het Parool, Dagblad van het Noorden en Quote. Smits werkt aan de biografie van Henk Lunshof.

FEBRUARI / 65 / BIOGR AFIE


‘Werkelijk een napoleontische triomf van een boek, elegant geschreven, episch van omvang, romanesk in zijn details, onweerstaanbaar meegalopperend met een charge van de cavalerie, even comfortabel op het slagveld als in de slaapkamer. Hier is, eindelijk, de definitieve biografie.’ SIMON SEBAG MONTEFIORE

‘De auteur bezocht 53 van de 60 slagvelden waarop Napoleon zijn kunsten vertoonde en hij beschrijft die gevechten met veel details en levendigheid. (...) Napoleon was, aldus Roberts, “de Verlichting te paard”: een man die ook nog eens een fabelachtig geheugen en dito werklust had.’

‘Napoleon de Grote is een vlotte biografie, opgewekt en helder geschreven, met oog voor de kleine menselijke anekdotes tussen alle historische gebeurtenissen door.’ JOOST DE VRIES, DE STANDAARD ****

‘Een uitgebreide, rijke, diepgaande, geestige, humane en onbeschaamd bewonderende biografie. Roberts’ boek is niet zomaar een nieuwe briljante, verhalende biografie van Napoleon – hoewel het dat zeker ook is. Het is eveneens een essay over staatsmanschap en een studie over het wezen van geschiedenis. (...) Meesterlijk en buitengewoon vermakelijk.’ THE DAILY TELEGRAPH *****

BART FUNNEKOTTER, NRC HANDELSBLAD ••••

‘Uiterst leesbaar en schitterend geïllustreerd. (...) Roberts heeft onvermoeibaar allerlei memorabilia opgespoord en voormalige slagvelden, paleizen en plaatsen van ballingschap bezocht. Dit alles is rijkelijk verbeeld en verweven in een betoog dat wordt verteld met het aplomb van een doorgewinterde verhalenverteller. Het is een boek dat een nieuwe generatie duidelijk maakt waarom Napoleon ertoe deed en ertoe zal blijven doen, zolang mensen discussiëren over geloof, eigendom, koningen en de toekomst van Europa.’ MARK MAZOWER, THE GUARDIAN

‘Roberts is zo’n biograaf die bijna alle zestig veldslagen waar Bonaparte actief is geweest, bezocht en bestudeerd heeft. En omdat hij zonder meer over stilistische brille beschikt, zijn de talloze minutieuze beschrijvingen van weer een veldslag of weer een geniale toepassing van een door Napoleon bedachte militaire strategie geen moment saai.’ HISTORISCH NIEUWSBLAD


2021: ANNÉE NAPOLÉON

De bejubelde biografie, nu als zeer aantrekkelijk geprijsde paperbackeditie – bij de 200ste sterfdag van Napoleon Prijs € 29,99 ISBN 978 90 446 4790 7 Verschijnt maart


In februari verschijnt eindelijk het boek waar al Petersons lezers op gewacht hebben: het vervolg op de megabestseller 12 regels voor het leven


Met De controle voorbij biedt Jordan B. Peterson zijn lezers nog eens 12 regels voor het leven, die opnieuw houvast verschaffen aan eenieder die op zoek is naar controle over zijn of haar bestaan. Peterson put uit oude wijsheden, moderne psychologie en verhalen uit zijn eigen praktijk en vormt die tot universele wetten, waarmee hij zijn enorme schare lezers naar een betekenisvoller en verantwoordelijker leven leidt.

Over 12 regels voor het leven: ‘Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.’ THE TIMES

‘Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.’ LOUISE O. FRESCO

‘Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.’ TROUW

Prijs ca. € 24,99 ISBN 978 90 446 4299 5 Verschijnt februariOorspronkelijke titel The Spider

BA R RY LEV INE

Vertaling Ton Heuvelmans, Sylvie Hoyinck, Janet Limonard, Mario Molegraaf, Roelien Plaatsman en Theo

De spin In het criminele web van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell

Schoemaker Omslag DPS Design & Prepress Studio Uitvoering paperback Formaat 13,7 x 21,3 cm Omvang 336 blz. Prijs â‚Ź 22,50 ISBN 978 90 446 4125 7 ISBN e-boek 978 90 446 4126 4 NUR 320 Verschijnt reeds verschenen

MICHAEL GOLDMAN

In augustus 2019 werd Jeffrey Epstein dood aangetroffen in zijn cel, een maand nadat hij was aangeklaagd voor seksueel misbruik van minderjarige meisjes gedurende vele decennia. Hij liet een vermogen van 600 miljoen dollar na, en vooral vele vragen. Hoe kon deze man zo lang wegkomen met zijn misdaden? De spin geeft een zeldzaam indringend en onthutsend beeld van Epsteins wereld. Barry Levine beschrijft Epsteins jeugd en de allereerste beschuldigingen van seksueel wangedrag; zijn mistige zakendeals en de duistere bronnen van zijn vermogen; zijn kring vertrouwelingen, onder wie met name zijn beste vriendin Ghislaine Maxwell, die inmiddels ook is aangeklaagd; en zijn banden met machtige mannen als Bill Clinton, prins Andrew en Donald Trump. Uiteraard besteedt Levine ook aandacht aan Epsteins laatste dagen in de gevangenis en zijn mysterieuze dood. De spin is een even spannend als afschrikwekkend boek, geschreven in de beste Amerikaanse journalistieke traditie. Het onthult hoe Jeffrey Epstein justitie zo lang wist te ontwijken, en hoe hij zo veel mensen in zijn misdadige web ving.

BARRY LEVINE is een gerenommeerd onderzoeksjournalist uit New York, en onder andere coauteur van het zeer goed ontvangen All the President’s Women, over de seksuele gedragingen van Donald Trump. REEDS VERSCHENEN / 71 / JOURNALISTIEK


REEDS VERSCHENEN Thorbecke wil het De spin Liever dier dan mens

Remieg Aarts Barry Levine Pieter van Os

FEBRUARI Winnen Het stemmetje in je hoofd Kafka in de rechtsstaat De controle voorbij Nieuwe kruisvaarders Helgoland De glazen toren De Schotse Marsen Tussenstations Het land moet bestuurd worden De ontdekking van de natuur

Joost van Kleef en Henk Willem Smits Ethan Kross Ellen Pasman Jordan B. Peterson Sander Rietveld Carlo Rovelli Pieter Slaman Rory Stewart Rory Stewart Wim Voermans Jan Luiten van Zanden, Thomas van Goethem, Rob Lenders en Joop Schaminée

MAART Samen rijk Europa, Europa Napoleon de Grote De gelukkigste man van Nederland

Koen Bruning TH.C.W. Oudemans Andrew Roberts Joost de Vries

APRIL Reiziger in het wereldruim De mens in de machine Beeldenstorm Baanbreeksters Crisis en controle Voor profeet en Führer

Dirk van Delft Marian Donner Bas Heijne Marianne Joëls Tjibbe Joustra David Motadel

MEI Jan Bank en Doeko Bosscher Wouter Linmans Cyriel Pennartz Jeroen Smit Wil Thijssen Frank Willaert

Omringd door water De oorlog van morgen De code van het bewustzijn Het Grote Gevecht Wandola Het Nederlandse liefdeslied in de middeleeuwen


NEDERLAND

BELGIĂ‹

Verkoop Herengracht 48 1015 BN Amsterdam Postbus 1662 1000 BR Amsterdam T (020) 624 19 34 E verkoop@pbo.nl www.uitgeverijprometheus.nl

Verkoop L&M Books Hessenstraatje 3 bus 6 2000 Antwerpen T +32 (0) 3 293 68 14 E info@lmbooks.be www.lmbooks.be

Hoofd verkoop Nina Kuin T (020) 521 05 27 E n.kuin@pbo.nl Verkoop binnendienst T (020) 624 19 34 E verkoop@pbo.nl Verkoop buitendienst Marieke Lindhout T 06 46 76 39 24 E m.lindhout@pbo.nl Publiciteit T (020) 624 19 34 E publiciteit@pbo.nl Bestellingen Alle fondsen: Centraal Boekhuis

Marc Grossen T +32 (0) 472 98 01 02 E marc@lmbooks.be Ilse Schollaert T +32 (0) 474 34 81 07 E ilse@lmbooks.be Pers en promotie Pieter Peyskens T +32 (0) 478 97 16 25 E pieter@lmbooks.be Caroline MariĂŤn T +32 (0) 497 15 92 05 E caroline@lmbooks.be Alle genoemde verschijningsdata zijn indicatief De fondslijst van Prometheus is eenvoudig te raadplegen via www.uitgeverijprometheus.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.