Prometheus - non-fictie - voorjaar 2023

Page 1

Voorjaar 2023 / Non-fictie

Non-fictie

Voorjaar 2023

Non-fictie 58 Geert Corstens Onze rechtsstaat 28 Zeynep Dag Strijder op hakken 64 Dirk van Delft ‘Verrek, dat is ’t!’ 52 Maarten Doorman Een jager in het woud 68 Cyrille Fijnaut Over grenzen 62 Richard Hoving Miep Oranje 40 Victor Kal Poetins filosoof 32 Adam Kay Dokter af 60 Christine Kooi Reformatie in de Lage Landen, 1500-1620 44 Ruud Koopmans De asielloterij 20 Xavier Martins Dias Het ik-dieet 16 Eric M. Moormann en Janric van Rookhuijzen De Akropolis van Athene 50 Sarah Neutkens Tusseninmens 18 Olaf van Nimwegen Willem V 4 Frits van Oostrom De Reynaert 26 George Orwell en Bas Heijne Over nationalisme 34 Alexandro Reyes Rodriguez Rijk door een krantenwijk 36 Mineke Schipper Weduwen 66 Elmer Schönberger Keten en stompen 38 Olúfémi Táíwò Tegen dekolonisatie 24 Herman Tjeenk Willink Het tij tegen 51 Paul van Tongeren Identi-tijd 12 Gabri van Tussenbroek De houten eeuw van Amsterdam 8 Simone van der Vlugt De stormachtige zestiende eeuw 54 Wim Voermans Onze constitutie 48 Rob Vreeken Een heidens karwei 42 Thijs Weststeijn De toekomst van het verleden ·
DICK TUINDER
OMSLAGBEELD

WINNAAR AKO LITERATUURPRIJS EN LIBRIS GESCHIEDENIS PRIJS

BOB BRONSHOFF
De kroon op het werk van Frits van Oostrom, die als geen ander met eruditie en stijl, als wetenschapper en schrijver, de middeleeuwse wereld voor een groot lezers- publiek tot leven kan brengen

Een meesterlijk boek over een tijdloos meesterwerk dat ons doet

De Reynaert FRITS VAN OOSTROM

Leven met een middeleeuws meesterwerk

Van den vos Reynaerde geldt als het meesterwerk van de Nederlandse mid deleeuwse letterkunde, en misschien wel van de hele Nederlandse litera tuur. Steevast als nummer 1 of 2 op canonlijstjes; nog altijd een succes nummer op school; voorwerp van duizenden publicaties; inspiratiebron voor nieuwe navertellingen, toneel, beeldende kunst, toerisme en vossen kitsch; en inmiddels via vertalingen wereldwijd verspreid. Wat is toch het geheim van deze klassieker, die in elke tijd ook als een moderne roman leest, en zoveel heeft betekend voor zovelen?

Met het enthousiasme van de levenslange liefhebber besloot Frits van Oostrom om een boek te wijden aan zijn visie op de Reynaert, als een ode aan de tekst en aan zijn vak. Met het doel te laten zien wat de Reynaert zo uniek maakt voor al die generaties liefhebbers en onderzoekers die – soms tot op het obsessieve af – met deze tekst hebben geleefd. En uiteindelijk gaat het ook over Van Oostroms eigen levenslange omgang met onze beroemdste middeleeuwer: een vos. De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk biedt in zijn breedte en diepte een weergaloos panorama van literatuur, geschiedenis en weten schap.

Gul in kleur geïllustreerd, en met een nieuwe editie naar alle bronnen van de Middelnederlandse tekst, met woordverklaring en verantwoording, door Ingrid Biesheuvel en Frits van Oostrom.

Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 600 blz. Prijs ca. € 50,ISBN 978 90 446 4267 4 ISBN e-boek 978 90 446 5294 9

NUR 680 Verschijnt mei

• Geheel full colour

• Lezingen

• Posters

VRIJ NEDERLAND

FRITS VAN OOSTROM is universiteits hoogleraar te Utrecht. Hij ontving tal loze prijzen en eerbewijzen, waaronder de AKO Literatuurprijs, de Spinozaprijs en in Vlaanderen de Keizer Karel prijs en de Gouden Penning van de Belgische Academie van Wetenschap pen. Zijn meest recente boek, Nobel streven, werd in 2018 bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs.

‘Frits van Oostrom wil je alleen al om zijn schrijfstijl lezen.’
MEI / 7 / GESCHIEDENIS
MEER DAN 150.000 EXX. VERKOCHT
BOB BRONSHOFF

De zestiende eeuw leeft nog altijd in Alkmaar, waar de cruciale rol die de stad heeft gespeeld in de Opstand ieder jaar feestelijk wordt herdacht. In 2023, 450 jaar na het ontzet van Alkmaar, zal de overwinning op de Spanjaarden extra groot worden gevierd.

Als onderdeel van de festiviteiten zal dit boek op 14 april, tijdens de boekpresentatie op het Alkmaarse stadhuis, aangeboden worden aan burgemeester Anja Schouten.

WIM VAN DER VLUGT

‘Ik ben vast niet de enige die wel eens in de tijd teruggeflitst zou willen worden om rond te kijken in de wereld van de zestiende eeuw. Met dit boek kan dat. Je hoeft het alleen maar open te slaan.’

eeuw SIMONE VAN DER VLUGT

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 248 blz. Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 4629 0 ISBN e-boek 978 90 446 5295 6

NUR 680 Verschijnt april

De stormachtige zestiende eeuw brengt bestsellerauteur Simone van der Vlugt de woelige periode tot leven waarin Alkmaar en andere Noord-Hol landse steden moedig weerstand boden aan het Spaanse Rijk. Ze vertelt dit verhaal aan de hand van de lotgevallen van een aantal telgen van de vooraanstaande familie Van Foreest. We maken kennis met Jorden, die vanuit Haarlem naar Alkmaar kwam, en met drie van zijn kinderen: zijn dochter Geertruid, die het aanlegde met een geloofshervormer, zijn zoon Pieter, die arts van prins Willem van Oranje zou worden, en zijn zoon Nanning, die het beleg van Alkmaar meemaakte en daar een dagboek van bijhield. De toegankelijke, maar op gedegen onderzoek gebaseerde geschiedschrijving wordt afgewisseld met vier korte historische verhalen, die de lezer in de huid van de zestiende-eeuwers laten kruipen zoals alleen Simone van der Vlugt dat kan.

• Geheel full colour

• Posters

• Boekhandelsbezoek

SIMONE VAN DER VLUGT (1966) is een van Nederlands grootste schrijvers van thrillers, jeugdboeken en histo rische romans. Eerder verscheen bij Prometheus haar non-fictieboek Wij zijn de Bickers!. Haar boeken verschijnen onder andere in Groot-Brittannië, Amerika, Duitsland, Spanje, Tsjechië, Italië, Denemarken, Hongarije en Litouwen en werden vele malen bekroond. In 2020 werd ze onder scheiden tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

APRIL / 11 / GESCHIEDENIS
De stormachtige zestiende
van Alkmaar en omgeving
WIM VAN DER VLUGT
Een monumentale, rijkgeïllustreerde stadsgeschiedenis En de perfecte opmaat tot 750 Amsterdamjaar

GABRI VAN TUSSENBROEK

De houten eeuw van Amsterdam

Bouwen, werken en wonen in de middeleeuwse stad (1275-1578)

In 2025 vieren we het 750-jarig bestaan van Amsterdam. In die lange peri ode is de stad voortdurend uitgebreid en veranderd. De wederopbouw na de laatste grote stadsbrand van 1452 is waarschijnlijk het meest bepalend geweest voor hoe de binnenstad er tegenwoordig uitziet. De keuzes uit de Middeleeuwen vormen de basis van Amsterdams huidige gebouwde erfgoed. Maar anders dan over de zeventiende eeuw en later is er over het vroege Amsterdam veel minder bekend en onderzocht. Gabri van Tussenbroek biedt voor het eerst een systematisch overzicht van de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in de Middeleeuwen vanuit een geïntegreerd historisch, bouwhistorisch en archeologisch perspectief. Van Tussenbroek beschrijft een overbevolkte stad waar duizenden Amster dammers en immigranten een plekje zochten, waar elke vierkante meter felbegeerd was en waar het stadsbestuur voortdurend bezig was de orde te bewaren.

De houten eeuw van Amsterdam ontsluit zo’n zeventig jaar bouwhistorisch onderzoek in Amsterdam, uitgevoerd in het kader van sloop, verbouwin gen, infrastructurele ingrepen en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Het resultaat is een rijkgeïllustreerd standaardwerk voor iedereen die iets wil weten over het Amsterdam van voor de zeventiende eeuw.

Over De toren van de Gouden Eeuw : ‘Een uitstekend gedocumenteerde reconstructie en een heerlijke blik op de mores in wat destijds ’s werelds belangrijkste stad was.’

ELSEVIER ****

‘Van Tussenbroek weet de diverse verhaallijnen, grote en kleine geschiedenis knap met elkaar te vervlechten.’

TROUW

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 22 x 28 cm

Omvang ca. 600 blz.

Prijs ca. € 60,ISBN 978 90 446 5238 3

NUR 680

Verschijnt april

• Geheel full colour

• Posters

• Etalagemateriaal

GABRI VAN TUSSENBROEK was van 2005 tot 2022 stadsbouwhistoricus van Amsterdam en werkt nu als bouwhistoricus bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Daarnaast is hij hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten aan de UvA. Hij schreef onder meer de boeken De toren van de Gouden Eeuw (shortlist Libris Geschie denis Prijs 2018), Amsterdam en de Nachtwacht en IJzeren ambitie. Het Paleis voor Volksvlijt en de opkomst van de Nederlandse industrie

APRIL / 15 / GESCHIEDENIS
SACHA DE BOER
INTRODUCTIEPRIJS € 50,-

Het definitieve verhaal

ERIC M. MOORMANN EN JANRIC VAN ROOKHUIJZEN

De Akropolis van Athene

Geschiedenis van een mythisch icoon

De Akropolis van Athene is een iconische rots die oprijst in de hoofdstad van Griekenland. Hij geldt als het belangrijkste toeristische doel voor bezoekers aan Athene. De Akropolis wordt gedomineerd door klassieke tempels – voor velen het hoogtepunt van Griekenland of zelfs de hele ‘wes terse’ beschaving.

Maar achter deze spectaculaire façade gaat een onbekende rijkdom aan geschiedenis en verhalen schuil. In de Middeleeuwen werd in de grootste tempel een christelijke kathedraal gevestigd. Daarna werd dezelfde ruimte gebruikt als moskee, te midden van een levendig Turks garnizoensdorp. En in de negentiende eeuw werd de Akropolis een symbool van de weder opstanding van het klassieke Griekenland.

In dit boek belichten Eric Moormann en Janric van Rookhuijzen de geschiedenis van de Akropolis van de Bronstijd tot de eenentwintigste eeuw. Naast klassieke Atheners laten zij ook onbekende figuren uit andere tijden uit de schaduw treden. Dit is hoog tijd, want als geen ander monu ment laat de Akropolis, met zijn zware symbolische en politieke bagage, zien hoe ‘het Westen’ met zijn eigen verleden is omgesprongen.

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 360 blz.

Prijs ca. € 32,50 ISBN 978 90 446 5004 4 ISBN e-boek 978 90 446 5005 1

NUR 680 Verschijnt maart

• Lezingen

• Interviews

ERIC MOORMANN is emeritus hoog leraar klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit.

JANRIC VAN ROOKHUIJZEN is onder zoeker en docent aan de Universi teit Utrecht, gespecialiseerd in de geschiedenis en archeologie van het klassieke Griekenland.

MAART / 17 / OUDE GESCHIEDENIS
BOB BRONSHOFF

OLAF VAN NIMWEGEN

Willem V

De laatste stadhouder van Nederland (1748-1806)

Willem V was de eerste en tegelijk ook laatste stadhouder die vanaf zijn geboorte was voorbestemd tot eminent hoofd van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Terwijl zijn voorgangers hun positie en bevoegd heden hadden moeten bevechten, bevestigden de regenten hem in 1766 vrijwillig in de hoogste bestuurlijke en militaire ambten. Hij was daarmee in potentie de machtigste stadhouder uit de Nederlandse geschiedenis. Deze verwachting heeft hij niet kunnen waarmaken.

Willem V is door tijdgenoten en latere generaties van alles en nog wat ver weten. Een moderne biografie van hem ontbreekt echter. Hierdoor is het ongunstige beeld dat in de Patriottentijd van hem is ontstaan ook nu nog overheersend.

Deze studie beoogt niet Willem V te rehabiliteren of zijn tekortkomingen verder aan te dikken. Het doel van deze biografie is om door een analyse van de gedachten, opvattingen en handelingen van Willem V en de obser vaties van zijn tijdgenoten tot een eerlijk oordeel over Nederlands laatste stadhouder te komen.

Willem V leent zich bij uitstek voor een dergelijk onderzoek. Van alle vroegmoderne leden van het Huis Oranje-Nassau was hij de enige die zijn gevoelens, indrukken, emoties en angsten niet verborg. Hij schreef ze op voor eigen gebruik als zelfanalyse, uitte ze tegen zijn lijfarts of ventileerde ze in gesprekken met regenten en ambtenaren.

Over De Nederlandse Burgeroorlog : ‘Een van de belangrijkste boeken over de Nederlandse revolutie. Van Nimwegen heeft met dit boek een handzame introductie afgeleverd die jaren mee kan.’

BMGN

‘Het is geen geringe prestatie dat dit boek de militaire dimensie van het Patriottentijdperk voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt.’

EARLY MODERN LOW COUNTRIES

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 432 blz. Prijs ca. € 45,ISBN 978 90 446 4821 8 ISBN e-boek 978 90 446 4822 5

NUR 681

Verschijnt april

OLAF VAN NIMWEGEN (1967) is twee voudig winnaar van de Schouwenburg prijs voor militair-historische studies. Hij is geaffilieerd onderzoeker aan het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (OGK) van de Universiteit Utrecht. Hij schreef onder andere ‘Deser landen crijchsvolck’. Het Staatse leger en de militaire revoluties 1588-1688, Te vuur en te zwaard De militaire ontwikkeling van Europa, 1315-1914 en De Nederlandse Burger oorlog (1748-1815)

APRIL / 18 / BIOGRAFIE

Het ik-dieet XAVIER MARTINS DIAS

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 288 blz.

Prijs ca. € 23,50 ISBN 978 90 446 5234 5 ISBN e-boek 978 90 446 5296 3

NUR 893

Verschijnt april

Als we constant last hebben van energiedips, snel terugkerende honger, spijsverteringsklachten of gewichtstoename, dan is één ding zeker: onze voeding is niet optimaal. En op zoek gaan naar nóg gezonder voedsel blijkt in deze gevallen niet de oplossing te zijn. maakt een einde aan die hopeloze zoektocht, want inmiddels is duidelijk dat ‘voor iedereen gezond voedsel’ niet bestaat. Of iets gezond is wordt namelijk niet alleen bepaald door de voedingsstoffen die erin zitten. Het gaat er ook om of het voor jóu gezond is, en dat hangt weer af van jouw unieke voedingsbehoeften, die worden bepaald door genetica, leefstijl en spijsvertering. Dit boek legt uit wat gezonde voeding daadwer kelijk inhoudt en hoe je erachter komt wat jij het best kunt eten. Na het lezen ervan ben je in staat om voor jezelf het beste voedingspatroon samen te stellen, of je nu vegan, glutenvrij of alles eet. Je kijk op voeding zal voor

Je lichaam vertelt je wat je nodig hebt, Het ik-dieet leert je ernaar te luisteren.

XAVIER MARTINS DIAS studeerde bewegingswetenschappen met als specialisaties gezondheidkunde en inspanningsfysiologie. Martins Dias schrijft, doceert (onder andere bij defensie), presenteert en adviseert over voeding en training. Hij werkte onder andere voor Achmea Health, de Hogeschool van Amsterdam en Les Mills. Voor zijn eigen sportschool Akademia ontwikkelde hij een uniek voedingsprogramma, wat tot het schrijven van dit boek leidde.

APRIL / 21 / VOEDING
Waarom voeding persoonlijk is en jij dus een uniek dieet nodig hebt
MAARTEN DELOBEL

Xavier Martins Dias over Het ik-dieet

Wat deed je besluiten om Het ik-dieet te schrijven?

Als beweeg- en voedingsexpert kreeg ik altijd al vragen als ‘Hoe komt het dat ik maar niet afval?’, ‘Waarom heb ik soms zo weinig energie?’ en ‘Waarom heb ik zo vaak honger?’. Maar toen ik mijn eigen sportschool had ont dekte ik dat mensen die al heel gezond aten dezelfde vragen stel den. Omdat dit scheve plaatje mij enorm fascineerde ging ik op zoek naar een logische verklaring. Toen ik die vond vielen alle puzzelstukjes op hun plek: er bestaat geen voedsel of dieet dat voor iedereen gezond is. Door ver schillen in genetica, leefstijl en spijsverte ring heeft ieder van ons unieke voedings behoeften. Op basis van deze ontdekking ontwikkelde ik een voedingsprogramma waarmee je erachter komt wat jouw ideale dieet is. Dit programma werkte zo goed dat ik besloot een boek te schrijven om zo veel meer mensen met hun voeding te helpen.

Waarin onderscheidt dit boek zich van andere boeken over voeding?

Andere boeken bieden een ‘one size fits all’-dieet, terwijl we allemaal een uniek lichaam en andere voedingsbehoeften hebben. Daarom schrijft Het ik-dieet niet voor wat je moet eten of wat voor jou het beste dieet is. Dit boek biedt een methode om er eens en voor altijd achter te komen wat dat voor jou inhoudt. Als je deze methode volgt heb je geen andere boeken of voedingsadviezen meer nodig. Je bent voortaan zelf in staat om te beoordelen of iets voor jou gezond is.

Hoe weet je of iets voor iemand gezond is?

Als iets voor jou gezond is, moet je daar wel bij varen. Als je steeds last hebt van terug kerende honger, blijvende trek, inzakkers of spijsverteringsklachten is dat niet het geval. Deze klachten zijn signalen dat je niet optimaal eet. Op den duur kan dat

‘Als je deze methode volgt heb je geen andere boeken of voedingsadviezen meer nodig’

zich tot ziekte en overgewicht ontwikke len. Voedingsklachten vormen de sleutel tot gezonde voeding. Door naar je lichaam te luisteren ontdek je wat voor jou gezond is. Als je bijvoorbeeld na het eten niet helemaal verzadigd bent of inzakt, dan bevatte de maaltijd niet de juiste hoeveel heden koolhydraten, eiwitten en vetten. Dit boek leert jou hoe je de signalen van je lichaam moet interpreteren en je maal tijden kunt aanpassen om een optimaal dieet te bereiken. Is dit boek ook bedoeld voor mensen die willen afvallen? Absoluut. De enige manier om door mid del van je voeding af te vallen is door alleen datgene te eten wat je nodig hebt en goed kunt verwerken. Met het ikdieet eet en drink je wat voor jou gezond en voedend is en krijg je geen last van ener giedips, honger of trek. Precies voldoende dus, en het mooie is dat je lichaam jou dat vertelt en het dus geen moeite kost om vol

te houden. Geen eetbuien of jojo-effect meer. Je zult zien dat je zo op natuurlijke wijze jouw ideale en gezonde gewicht bereikt. Is Het ik-dieet ook geschikt voor mensen die vegan, glutenvrij of anders eten?

Jazeker. Ook als je bepaalde producten niet wilt of kunt eten is het niet moeilijk om in je voedingsbehoeften te voorzien. Je moet alleen weten hoe je dat doet. Het ik-dieet leert je de samenstelling van voe dingsmiddelen en hoe die jouw lichaam beïnvloedt. Hierdoor kun je goede alterna tieven vinden voor de voedingsmiddelen die je niet eet en voorkom je voedingstekorten. Zo bereik je ook zonder dierlijke of glutenhoudende voedingsmiddelen jouw ideale voedingspatroon.

‘Met het ik-dieet eet en drink je wat voor jou gezond en voedend is en krijg je geen last van energiedips, honger of trek’
‘De enige manier om door middel van je voeding af te vallen is door alleen datgene te eten wat je nodig hebt en goed kunt verwerken’

Over Groter denken, kleiner doen: ‘Herman Tjeenk Willink levert een visie op democratie die ertoe doet in dit tijdsgewricht.’

NRC ••••

‘Tjeenk Willink hoopt op een revolutie, maar die kan ook klein beginnen. Wel staat het voor hem vast dat het moet komen vanuit de samenleving: van actiegroepen van rechters en huisartsen en burgerinitiatieven waarbij mensen zelf dingen opzetten en regelen.’

NIEUWSUUR

‘Herman Tjeenk Willink vertelt ons tot op de dag van vandaag waar het probleem ligt, en wat het recept is om het tij te keren en te voorkomen dat we in een onguur maatschappelijk klimaat verzanden. Met al zijn publicaties heeft hij min of meer een handboek geschreven dat populair gezegd als stevige basis kan gelden voor Politiek Crisis Management.’

BOB BRONSHOFF
Zoals het nu gaat, gaat het mis. We moeten gezamenlijk aan de bak. Want we kunnen er wat aan doen
JURYRAPPORT PRINSJESPRIJS 2022

HERMAN TJEENK WILLINK

Omslag Bas van Vuurde Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 192 blz. Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 5315 1 ISBN e-boek 978 90 446 5316 8

NUR 740

Verschijnt februari

Posters

politieke onvrede. In al die jaren heeft Herman Tjeenk Willink, in verschil lende functies, betoogd dat het anders moest en anders kon. Maar zijn analyses werden in ‘Den Haag’ te abstract bevonden en zijn boodschap te somber.

Ook na zijn terugtreden als vicepresident van de Raad van State in 2012 is hij erop blijven wijzen dat het economisch denken over de overheid, het verwaarlozen van de verbindingen tussen overheid en burgersamenleving en het ontbreken van een inhoudelijk debat over de politieke keuzen die werden gemaakt de democratische rechtsorde langzaam maar zeker uit holden en uithollen.

Met de concrete gevolgen daarvan worden we nu in volle omvang gecon fronteerd. Een kleine selectie uit Tjeenk Willinks betogen van de afgelo pen tien jaar zijn samengebracht in Het tij tegen, steeds met een terugblik op de context waarin ze werden uitgesproken of geschreven.

Minister van staat HERMAN TJEENK WILLINK (1942) was onder meer voorzitter van de Eerste Kamer, vicepresident van de Raad van State en meermalen kabinetsinformateur. Hij publiceerde recentelijk de boeken Groter denken, kleiner doen (Prinsjes BoekenPrijs 2019) en Kan de overheid crises aan?.

FEBRUARI / 25 / MENS EN MAATSCHAPPIJ

GEORGE ORWELL

MET EEN INLEIDEND ESSAY VAN

BAS HEIJNE

Over nationalisme

In 1945, vlak na de Tweede Wereldoorlog, schreef George Orwell wat een van zijn meest fameuze essays zou worden: Notes on Nationalism. Al in de eerste alinea’s trekt hij het begrip nationalisme breder dan gebruikelijk: voor Orwell gaat het om een nietsontziend geloof in een zaak of identiteit, waarbij alle middelen zijn toegestaan. Feiten en gezond verstand doen er

In zijn lange inleidende essay beschrijft gelauwerd essayist Bas Heijne hoe Orwells tekst ontstond, maar vooral laat hij zien hoe actueel die nog is voor onze tijd, waarin het nationalisme zoals Orwell dat beschreef overal bloeit, emoties belangrijker zijn geworden dan feiten en de democratie in crisis is een waardige opvolger van Menno ter Braaks Het nationaalsocialisme als rancuneleer (2022, 4de dr.), dat Heijne eveneens van een

Omslag CMRB

Uitvoering gebonden Vertaling tekst Orwell Thomas Heij Formaat 12 x 18 cm

Omvang ca. 64 blz. Prijs ca. € 12,50 ISBN 978 90 446 5313 7 ISBN e-boek 978 90 446 5314 4 NUR 320

Verschijnt februari

Over Het nationaalsocialisme als rancuneleer : ‘Onmisbaar, dit essay (én de inleiding), om de ondermijnende krachten in onze democratie te begrijpen.’

‘Een briljant essay dat, zeker nu, een nieuw en hedendaags publiek verdient.’

BAS HEIJNE schrijft naast romans en verhalen spraakmakende essays, waaronder recent een flonkerend essay bij de heruitgave van Menno ter Braaks Het nationaalsocialisme als rancuneleer

GEORGE ORWELL (pseudoniem van Eric Blair, 1903-1950) is als schrijver, journalist, essayist en literair criticus een van de belangrijkste Britse schrij vers van de twintigste eeuw.

FEBRUARI / 27 / ESSAYS
TIM
COPPENS

Van gepest meisje vanschoenenontwerpertot Rihanna, Beyoncé en Jennifer Lopez

Hoe Zeynep Dag haar droom wist te realiseren

LAIKA AGENCY

Het fascinerende verhaal van een schoenendroom die werkelijkheid werd

Strijder op hakken ZEYNEP DAG

Omslag Prometheus

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 240 blz.

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 5258 1 ISBN e-boek 978 90 446 5259 8

NUR 320

Verschijnt maart

Zeynep Dag groeide op in een achterstandswijk in Eindhoven. Ondanks een warm, liefdevol gezin had ze een ellendige jeugd, vol peste rijen en confrontaties met haar ‘anders’-zijn.

Vandaag heeft Zeynep haar eigen internationale bedrijf, Alzúarr, waarmee ze over de hele wereld extravagante schoenen verkoopt. Internationale sterren als Rihanna, Beyoncé en Jennifer Lopez behoren tot haar klanten lijst. Maar hoe bereik je dat? En hoe bouw je zo’n imperium op? En nog belangrijker: hoe behoud je het doorzettingsvermogen, als de weg ernaar toe talloze tegenslagen kent? Zeynep maakte het allemaal mee: zakelijke mislukkingen, profiteurs en oplichters, maar ze behield haar rotsvaste vertrouwen in de jonge versie van haarzelf, ook, en misschien wel vooral, door haar vrouw-zijn. Strijder op hakken vertelt het inspirerende en bovenal fascinerende, cho querende verhaal van een jong, buitenlands meisje met een droom. En hoe die droom gevoed werd door zelfliefde. Want die twee zijn volgens Zeynep onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen uiteindelijk de ultieme voorwaarde voor succes: staan voor wie je bent en leven voor je droom.

ZEYNEP DAG (1990) lanceerde in 2017 haar schoenenmerk Alzúarr. In 2018 werd zij uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar. Daarnaast won ze in 2019 de Communicatieprijs en in 2022 werd ze uitgeroepen tot Fashion Accessories Designer of the Year. Ze is bovendien oprichter van haar eigen school, de Business Fashion Academy.

MAART / 31 / MEMOIR
Hoe ik de vrouw werd die ik wilde zijn

De langverwachte opvolger van Dit doet even pijn

Engeland

THE

– en onmiddellijk weer nummer 1 in
‘Buitengewoon. Ontzettend leesbaar, grappig en verontrustend.’
OBSERVER ‘De anekdotes zijn hilarisch, het persoonlijke aspect is fascinerend en de inzichten in het zorgsysteem meeslepend.’
DAILY MAIL ‘Waanzinnig grappig en verdrietig tegelijkertijd.’ THE DAILY TELEGRAPH

Dokter af ADAM KAY

ding. Nu is Kay terug en zal hij je weer een ongeluk doen lachen in zijn pijn lijk grappige en schrikbarende vervolg, Dokter af. Kay blikt terug op wat er is gebeurd nadat hij zijn stethoscoop aan de wilgen hing en onderzoekt zijn leven, dat nog steeds onlosmakelijk verbonden is met de geneeskunde. Gehavend door zijn tijd aan de frontlinie van het ziekenhuis opent Kay oude wonden en kijkt hij tegelijk vooruit. Hilarisch en hartverscheurend, verschrikkelijk en vertederend: Dokter af is de wonderbaarlijke levens schets van een van de meest geliefde verhalenvertellers van het Verenigd Koninkrijk.

Oorspronkelijke titel Undoctored. The Story of a Medic Who Ran out of Patients Vertaling Dennis Keesmaat Omslag Prometheus Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 272 blz. Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 5276 5 ISBN e-boek 978 90 446 5277 2 NUR 372

Verschijnt maart

• Posters

• Boekenleggers

MEER DAN

VERKOCHT

ADAM KAY (1980) werkte jarenlang als arts in opleiding, maar is tegenwoordig een succesvol cabaretier en scenarioschrijver. Zijn debuut Dit doet even pijn werd onmiddellijk een bestseller in Groot-Brittannië en is inmiddels in 37 talen vertaald.

MAART / 33 / HUMOR
CHARLIE CLIFT
10.000 EXX.

ALEXANDRO REYES RODRIGUEZ

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang 160 blz.

Prijs € 18,99 ISBN 978 90 446 5272 7 ISBN e-boek 978 90 446 5273 4

NUR 320

Verschijnt reeds verschenen Lezingen

schaamt zich voor zichzelf. Hoe moet het ooit goed met hem komen? Omdat Alexandro een behoorlijk strafblad heeft, geen diploma heeft en verslaafd is, met veel schulden, neemt hij tegen beter weten in een baantje als krantenbezorger. Nog dronken en stoned van de vorige nacht fietst hij in alle vroegte door de regen langs rijtjeshuizen en kapitale villa’s. Tot zijn verbazing maakt zijn dagelijkse route algauw iets in hem wakker. Is er dan toch een eind in zicht voor zijn rampspoed?

Rijk door een krantenwijk is een waargebeurd, inspirerend verhaal van een jongen die zijn lot in eigen hand nam en die het geluk wist te vinden.

ALEXANDRO

REYES RODRIGUEZ

(1988) begon in 2015 met zijn kranten wijk. Binnen twee jaar behaalde hij zijn diploma en droeg hij de verantwoor delijkheid voor zijn eigen bedrijf. Hij is inmiddels een veelgevraagd spreker en woont in Noord-Holland, met zijn vrouw en drie dochters.

REEDS VERSCHENEN / 34 / MEMOIR

Het inspirerendewaargebeurde, verhaal van een jongen die zijn lot in eigen hand nam

BOB RBONSHOFF

Over In het begin was er niemand: ‘Uitermate fascinerend. Schipper heeft een prachtboek geschreven –diepgaand, scherpzinnig, met een aangename distantie en zorgvuldig tot in de kleinste details.’

DE VOLKSKRANT

Over Trouw nooit een vrouw met grote voeten: ‘Waardevol, informatief, zorgvuldig en uniek. (...) Wekt evenveel bewondering als verwondering.’

Over Heuvels van het paradijs: ‘Een schat aan weerleggingen van het idee dat vrouwen van nature het zwakkere geslacht zijn.’

Over Bloot of bedekt: ‘Mineke Schipper heeft een fascinerend en veelomvattend boek geschreven over de feiten en fictie van lichaamsbedekking door de eeuwen heen.’

NRC HET PAROOL

MINEKE SCHIPPER

Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 224 blz.

Prijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 446 4598 9 ISBN e-boek 978 90 446 5262 8

NUR 740

Verschijnt maart

Wie zich in weduwen verdiept stuit op frappante verschillen met weduw naars. Verlies van een levenspartner is van oudsher voor mannen vertaald in nieuwe vrijheid en voor vrouwen in rampzalig statusverlies. Hiërarchi sche beeldvorming is het gevolg van macht. Weduwen kregen speciale rouwrituelen en afzondering opgelegd, en hun rouwkleren dienden als gevarendriehoek. Onbeheerde vrouwelijkheid baarde zo veel angst dat een weduwenvagina op slot moest, tijdelijk of levenslang. Pesterijen en verdachtmaking van moord of hekserij – want waarom was hij doodgegaan en niet zij? – maakten dat velen wanhopig hun dode man achternagingen. Weduwen zijn een zwaar verwaarloosd onderwerp. Uit de dichte mist van vergetelheid doemen in dit boek de contouren op van een onthutsende mondiale erfenis die nooit in kaart is gebracht. Het goede nieuws is dat ingeroeste opvattingen langzaam veranderen. En weduwen veranderen zichtbaar mee.

MINEKE SCHIPPER is emeritus hoog leraar interculturele literatuurweten schap aan de Universiteit Leiden. Voor haar wereldwijd vertaalde Trouw nooit een vrouw met grote voeten kreeg zij de Eurekaprijs. Haar meest recente boek is Heuvels van het paradijs. Een geschiedenis van macht en onmacht (2018).

MAART / 37 / MENS EN MAATSCHAPPIJ
CHRISTIAAN KROUWELS

Tegen dekolonisatie OLÚF É MI TÁÍWÒ .

Dekolonisatie betekent niet meer wat het ooit betekende. Waar oorspron kelijk het ontsnappen aan westerse politieke en economische controle werd bedoeld, is de betekenis van de term tegenwoordig een stuk min der eenduidig. Vaak wordt het woord enkel gebruikt om iemands eigen ‘morele zuiverheid’ of ‘authenticiteit’ mee aan te duiden; het onderdrukt Afrikaans gedachtegoed en ontkent Afrikaanse soevereiniteit. Olúfémi Táíwò keert zich tegen de haast willekeurige toepassing van de term ‘dekolonisatie’, niet alleen in literatuur, taal en filosofie, maar ook in sociologie, psychologie en de zorg. Hij stelt dat de ‘dekolonisatie-industrie’ een serieuze bedreiging vormt voor Afrikaanse denkers en wetenschap pers. Culturele dekolonisatie is een ongegrond en onrealistisch concept dat er blind voor pleit de gevestigde orde omver te stoten zonder een alter natief te bieden. Bovenal ondermijnt de beweging uiteindelijk haar eigen doel: de ‘dekolonisators’ negeren en infantiliseren de huidige Afrikaanse denkers en leggen hun hun eigen waarden op.

Een invloed rekent af dekol

MAART / 38 / AFRIKA

rijke Afrikaanse denker met de onisatiebeweginghedendaagse

Oorspronkelijke titel Against Decolonisation. Taking African Agency Seriously Omslag Bas van Vuurde

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 272 blz. Prijs ca. € 23,99

ISBN 978 90 446 5278 9

ISBN e-boek 978 90 446 5279 6

NUR 740

Verschijnt maart

‘We hebben meer doordachte analyses nodig over het verband tussen Afrikaans en westers gedachtegoed. Táíwò’s boek voorziet in deze behoefte.’

FINANCIAL

TIMES

‘Een sensationeel boek.’

THE WALL STREET JOURNAL

‘Een adembenemende afrekening.’

PROSPECT

OLÚFÉMI TÁÍWÒ (1956) is een Nigeri aanse filosoof en doceert Afrikaanse politieke filosofie aan Cornell Univer sity.

GARY HODGES

Poetins filosoof VICTOR KAL

De aartsconservatieve denker Alexander Doegin (1963) staat bekend als ‘het brein van Poetin’, ‘de hedendaagse Raspoetin’ en ‘de Poetin-fluiste raar’. Hoewel er weinig bekend is over de persoonlijke band tussen Doegin en Poetin staat het buiten kijf dat het gedachtegoed van Doegin, die pleit voor een groot, Euraziatisch rijk, een rol heeft gespeeld bij de Russische inval in Oekraïne. Toen de dochter van Doegin in augustus 2022 door een aanslag om het leven kwam werd er dan ook volop gespeculeerd dat haar vader het eigenlijke doelwit was. De antiwesterse filosofie van Doegin wordt in Poetins filosoof doorgrond en van context voorzien door Viktor Kal.

Bekendheid met het denken van Doegin geeft inzicht, niet alleen in een waan die in Rusland rondspookt, maar ook in een antiliberale ideologie die wereldwijd duizenden volgers heeft. Het is aan de orde van de dag.

Omslag Sander Patelski

Uitvoering luxe paperback Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 152 blz.

Prijs ca. € 20,ISBN 978 90 446 5241 3 ISBN e-boek 978 90 446 5242 0

NUR 730

Verschijnt maart

Over De list van Spinoza: ‘Met Kal als beschermer heeft Spinoza geen vijanden meer nodig.’

NRC

‘In De list van Spinoza maakt filosoof Victor Kal korte metten met het beeld van Spinoza als vooruitstrevend, tolerant denker.’

DE GROENE AMSTERDAMMER

‘Victor Kal keert zich buitengewoon scherp tegen de overheersende neiging om Spinoza te zien als wegbereider van de moderne liberale democratie.’

FILOSOFIE MAGAZINE

VICTOR KAL (1951) is filosoof, tot 2022 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is de auteur van van Spinoza

MAART / 40 / FILOSOFIE

THIJS WESTSTEIJN Erfgoed en klimaat

Terwijl de houten palen onder Amsterdam beginnen te rotten, stijgt in Venetië de waterspiegel, overstromen in Pakistan archeologische vind plaatsen en bezwijken de tempels van Babylon aan verzilting. De klimaat crisis bedreigt historisch erfgoed overal ter wereld: hogere temperaturen en luchtvochtigheid, meer stormen en branden en natuurlijk het wassende water. Monumenten, gebouwen, binnensteden en cultuurlandschappen lopen gevaar, en musea zoals het Louvre zijn al begonnen delen van hun collecties te verplaatsen naar klimaatbestendige depots.

De toekomst van het verleden geeft voor het eerst een overzicht van dit urgente onderwerp en doet suggesties voor oplossingen. Speciale aandacht gaat uit naar Nederland, waar erfgoed sinds de zeven tiende eeuw – de Kleine IJstijd – innig is verbonden met de natuurlijke omgeving. Bovendien staat er door de zeespiegelstijging veel op het spel.

Klimaatverandering betekent dat we op nieuwe manieren moeten omgaan met de geschiedenis. Historisch erfgoed confronteert ons inmiddels niet meer alleen met het verleden, maar ook met de toekomst.

Omslag Jan van Zomeren

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 288 blz. Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5106 5 NUR 740

Verschijnt april • Geheel full colour

THIJS WESTSTEIJN is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Van zijn hand verschenen onder meer Art and Antiquity in the Netherlands and Britain (2015) en The Visible World (2008). Regelmatig schrijft hij ook voor een breder publiek, waarvoor hij bekroond werd met de ABG Vrij Nederland Essay Prijs. Over erfgoed en klimaatverandering publi ceerde hij eerder in De Groene Amster dammer en Aeon (ook als podcast).

APRIL / 43 / CULTUUR EN MILIEU
De toekomst van het verleden
BRAM KLOOS

De asielloterij RUUD KOOPMANS

Het Europese vluchtelingenbeleid van 2015 tot de Oekraïneoorlog en hoe het beter kan

Het Europese asielrecht heeft het dodelijkste migratiesysteem ter wereld in het leven geroepen. Meer dan twintigduizend mensen zijn onderweg naar Europa om het leven gekomen. Velen wagen desondanks de tocht, want wie binnen is, kan meestal blijven. De beste kansen in deze loterij hebben jonge mannen die zich de diensten van mensensmokkelaars kunnen veroorloven; velen die onze hulp harder nodig hebben blijven achter. Kansloze asielzoekers zijn sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteit, en de asieltoestroom veroorzaakt telkens overbelasting van de opvang- en integratiecapaciteiten. Dat maakt het asielvraagstuk tot een maatschap pelijke splijtzwam, die wezenlijk aan de opkomst van het rechtspopulisme heeft bijgedragen. Bovendien maakt het ons chantabel door autoritaire heersers als Erdogan, Loekasjenko en Poetin. Ruud Koopmans laat zien waarom het Europese asielbeleid contraproduc tief is, maar ook hoe het beter zou kunnen, als we daarvoor de politieke moed hebben. Met een combinatie van ruimhartige opname direct uit de vluchtregio’s, humanitaire visa, verruimde arbeidsmigratie en afspraken met derde landen over het afhandelen van asielprocedures buiten de Euro pese Unie kunnen we meer echte vluchtelingen helpen en de controle over onze buitengrenzen herwinnen.

Omslag Jan van Zomeren Uitvoering Formaat

Omvang Prijs ca. € 23,50 ISBN 978 90 446 5269 7 ISBN e-boek NUR 740

Verschijnt

Over Het vervallen huis van de islam: ‘Ruud Koopmans is wellicht de belangrijkste socioloog van Nederland. (...) Een mijlpaal in de hedendaagse sociologie.’ NRC

‘Koopmans zou je een realist kunnen noemen die niet bang is voor de controverse.’

RUUD KOOPMANS sociologie en migratie aan de Hum boldt Universiteit en onderzoeksdirec teur aan het Wissenschaftszentrum in Berlijn (WZB). Hij is auteur van boeken en opiniestukken in binnen- en buiten land over migratie, sociale bewegin gen en Europese integratie. Hij schreef eerder Het vervallen huis van de islam (2019, 7de dr.).

APRIL / 44 / MENS EN MAATSCHAPPIJ
ˇ

Uitvoering gebonden Prijs € 7,50 ISBN 978 90 446 5311 3

dan zomaar rampspoed. De manier waarop we er betekenis aan geven is van cruciaal belang voor onze perceptie ervan.’

LEEUWARDER COURANT ****

‘Een helder betoog.’ REFORMATORISCH DAGBLAD

BEATRICE DE GRAAF (1976) is historicus en faculteitshoogleraar Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt de geschiedenis van terrorisme, oorlog en veiligheid. Ze treedt regelmatig op als terroris me-expert in de media en publiceerde recent onder meer Tegen de terreur (2018) en Radicale verlossing (2021). In 2018 werd haar werk bekroond met de hoogste Nederlandse weten schappelijke onderscheiding, de Stevinpremie. In 2022 ontving ze de Arenbergprijs voor het beste boek over Europese geschiedenis.

DAVID VAN DAM/DE BEELDUNIE

Een heidens karwei ROB VREEKEN

Erdogan en de mislukte islamisering van Turkije

Turkije islamiseert? Nee hoor, de Turkse samenleving wordt juist steeds seculierder. Hoewel de meeste mensen nog in God zeggen te geloven, trek ken zeker jongeren zich steeds minder aan van de godsdienstige regels. De islam is op de terugtocht, zo ziet Rob Vreeken, correspondent in Istanbul. Zijn verhalen over vrouwen, lhbti’ers, seksualiteit, de moskee, de jeugd, verstedelijking, onderwijs, de hoofddoek en politiek doen het gangbare beeld van Turkije kantelen. Wat de seculiere Vader des Vaderlands Kemal Atatürk nooit echt lukte, gebeurt onder president Recep Tayyip Erdogan vanzelf, al diens pogingen Turkije conservatiever en islamitischer te maken ten spijt. Ook in Turkije is de samenleving maar ten dele maak baar. Erdogan en zijn AK-partij hebben wat dat betreft gefaald. Betekent dit dat de AK-partij de verkiezingen van juni 2023 gaat verliezen? Dat is de vraag. Duidelijk is in ieder geval dat Turkije op een tweesprong staat: rechtsaf betekent meer Erdogan, linksaf herstel van de rechtsstaat.

Omslag CMRB

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 256 blz.

Prijs ca. € 23,50 ISBN 978 90 446 5114 0 ISBN e-boek 978 90 446 5115 7

NUR 320 Verschijnt april

ROB VREEKEN (1953) is correspondent in Istanbul voor de Volkskrant en De Groene Amsterdammer. Eerder publi ceerde hij Bombay, hyperstad en Baas in eigen boerka, een boek over vrou wen in de islamitische wereld. Voor zijn reportages over moslimvrouwen kreeg hij de European Award for Excellence in Journalism.

APRIL / 49 / JOURNALISTIEK
BOB BRONSHOFF

Tusseninmens

Hoe mode van gedaante verandert

In het essay Philosophie der Mode schrijft de Duitse filosoof en socioloog Georg Simmel dat mode in een paradoxale behoefte van de mens voorziet: met het volgen van trends sluiten we ons aan bij gelijkgezinden en mar keren we de afstand ten opzichte van de andersdenkenden. Met een en dezelfde outfit kunnen we zowel individualiseren als socialiseren. Simmel meende dat een goed ontwikkeld modebewustzijn noodzakelijk is ‘voor de individualistische versplintering van de moderne tijd’. Sarah Neutkens vraagt zich af of mode voor de hedendaagse ‘tusseninmens’ nog altijd een cultureel kompas is. Door migratie – tussen twee landen, of naar het platteland, of van de tast bare wereld naar de virtuele wereld – bevindt de migrant zich onvermijde lijk in het ‘tussenin’. Mode kan in die diffuse tussenruimte steeds minder het verschil maken waar de mens behoefte aan heeft.

Op de vraag waarom iets modieus is was vaak geen antwoord te geven. Iets is ‘in’ omdat iedereen het wil, en iets is ‘uit’ zodra iedereen het heeft. Neutkens stelt nu de vraag of met de tusseninmens de laatste mode voor altijd achter ons ligt.

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 11 x 19 cm

Omvang ca. 96 blz.

Prijs ca. € 16,99

ISBN 978 90 446 5247 5 ISBN e-boek 978 90 446 5248 2 NUR 730

Verschijnt maart

Advertentie in de Volkskrant

SARAH NEUTKENS (1998) is compo nist, pianist, beeldend kunstenaar, model, kunsthistorica en schrijver. Ze debuteerde met haar poëtische roman Een blote man beminnen

MAART / 50 / FILOSOFIE

Identi-tijd

Tussen toekomst en verleden

In De ongelukkigste uit 1843 schrijft de Deense filosoof Søren Kierkegaard dat het leven van de mens doordrongen is van de tijd. En met de tijd komt het lijden. Juist doordat we het verstrijken van de tijd belichamen, zijn we bijna nooit echt in het nu aanwezig. Sommigen leren daarmee leven door een thuis in het verleden te vinden, anderen in de toekomst. Dubbel onge lukkig is degene die zich de toekomst herinnert of het verleden verwacht. De hedendaagse mens, die niet eens beseft dat hij nergens thuis is, is misschien wel de allerongelukkigste. Het enige wat hij kan bedenken om aan zowel heimwee als de ratrace te ontsnappen is om ‘even helemaal weg te zijn’.

Denker des Vaderlands Paul van Tongeren laat zien wat het betekent dat zowel ieder mens als de samenleving als geheel altijd uitgestrekt is tussen verleden en toekomst. De opgave bestaat erin het heden te maken tot de werkplaats waar verleden en toekomst elkaar kunnen bepalen én bevrij den.

Omslag Robbie Smits

Uitvoering paperback

Formaat 11 x 19 cm

Omvang ca. 112 blz. Prijs ca. € 16,99

ISBN 978 90 446 5280 2 ISBN e-boek 978 90 446 5281 9

NUR 730

Verschijnt februari

Advertentie in de Volkskrant

PAUL VAN TONGEREN (Deventer, 1950) is Denker des Vaderlands van april 2021 tot april 2023. Hij schreef vele filosofische boeken, waaronder Leven is een kunst (winnaar Socratesbeker 2013). Van Tongeren is sinds 2005 lid van het Filosofisch Elftal van dagblad Trouw. Hij was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven.

FEBRUARI / 51 / FILOSOFIE

‘Er zijn niet veel filosofen in Nederland die goed kunnen schrijven. Maarten Doorman is een van hen.’

TROUW

‘Een essayist die instemming en tegenspraak uitlokt: een betere combinatie bestaat niet.’

NRC

‘Het denkend voortschrijden wordt aanstekelijk verwoord.’ DE VOLKSKRANT

Een jager in het woud MAARTEN DOORMAN

Al is de ‘erfvijandschap’ tussen beide landen al sinds de laatste wereldoor log verdampt, de geschiedenis leert dat nationale vooroordelen en clichés toch hardnekkiger zijn dan we vaak denken en hopen. Een jager in het woud voert de lezer aan de hand van achtereenvolgens muziek, beeldende kunst, film en literatuur door een pijnlijke geschie denis van vier grootschalige gewapende conflicten. Van de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) en het uitroepen van het Duitse keizerrijk in Versailles terug naar de napoleontische tijd en de Duitse bevrijdingsoorlogen; en dan van de loopgraven uit La Grande Guerre tot de totale catastrofe van de Tweede Wereldoorlog.

Op zoek naar een goede balans tussen herinneren, herdenken en vergeten bespreekt Doorman ten slotte als een nabije en betrokken buitenstaan der de rol van Frankrijk en Duitsland in de onvoorspelbare toekomst van Europa.

Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 232 blz.

Prijs ca. € 23,99 ISBN 978 90 446 5299 4 ISBN e-boek 978 90 446 5300 7

NUR 740

Verschijnt maart

MAARTEN DOORMAN doceert cultuur filosofie aan Maastricht University en is bijzonder hoogleraar geschiedenis van de Duitse cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder ver schenen van zijn hand onder andere De romantische orde (2004), Rousseau en ik (2012) en De navel van Daphne (2016).

MAART / 53 / MENS EN MAATSCHAPPIJ
JOSHUA ROOD

Onze constitutie WIM VOERMANS

De geschreven en ongeschreven regels van het Nederlandse staatsbestel

Nederland heeft een van de oudste grondwetten van de wereld en al meer dan twee eeuwen een stabiel constitutioneel bestel. De spelregels ervan zijn wezenlijk voor hoe we samen vorm geven aan ons lot, maar toch zijn ze weinig bekende, soms haast onzichtbare decorstukken voor ons state lijke, politieke, juridische en ook alledaagse samenleven. Wim Voermans probeert die vaak lastig te doorgronden regels van ons oude Nederlandse constitutionele bestel tot leven te wekken door, voorbij de mist van juri dische techniek en jargon, naar hun achtergrond te kijken. Je gaat die regels – deels vervat in de Grondwet, deels in ongeschreven constitutioneel recht – namelijk beter begrijpen als je weet op welke vraagstukken ze een antwoord (probeerden te) geven. Onze constitutie reist daarvoor langs de Republiek, het Koninkrijk en de geboorte van de moderne (rechts)staat en democratie in een poging de deur van onze constitutie te openen voor iedereen: leken, liefhebbers, studenten staatsrecht en deskundigen, professionals en amateurs. Op een manier en in een taal die iedereen er toegang toe geeft.

Onze constitutie bouwt voort op Voermans’ eerdere boek Het verhaal van de grondwet. Zoeken naar wij (2019) waarin het verschijnsel grondwet wereld wijd werd bekeken. Dit vervolg richt zich exclusief op het Nederlandse constitutionele bestel en laat zien hoe in Nederland vorm is gegeven aan die zoektocht naar ‘wij’.

Het verhaal van de grondwet : ‘Op uiterst leesbare en vaak prikkelende wijze schetst Voermans de ontwikkeling van het constitutionele denken van de Oudheid tot nu.’

HISTORISCH NIEUWSBLAD

Omslag Sander Patelski

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 832 blz. Prijs ca. € 55,ISBN 978 90 446 5015 0 NUR 680

Verschijnt maart

WIM VOERMANS is hoogleraar staats recht aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde eerder Gemeente in de genen (2018, 4de dr., met Geerten Waling), Het verhaal van de grond wet (2019, 5de dr.) en Het land moet bestuurd worden (2021, 5de dr.).

MAART / 55 / GESCHIEDENIS
Prijs € 34,99 ISBN 978 90 446 4001 4
ROGER CREMERS / LUMEN PHOTO

Nu actueel

DE VOLKSKRANT **** ‘Een overweldigend boek, geschreven met beheerste passie en subtiele humor. Ik heb het ademloos uitgelezen.’

ANNA ENQUIST

familiegeschiedenis die van krankzinnige verhalen aan elkaar hangt.’

HET PAROOL ****

‘Meesterwerk.’

TIM KRABBÉ

Onze rechtsstaat GEERT CORSTENS

Het woord ‘rechtsstaat’ is niet weg te denken uit het publieke debat. En terecht. Het is de basis voor ons goed samenleven, te vergelijken met de basaltblokken die voor een deel onzichtbaar de dijk en daarmee het ach terliggend land beschermen tegen stormen.

In dit boek worden de begrippen ‘recht’ en ‘rechtsstaat’ uitgelegd en in verband gebracht met de ontwikkelingen in Oost-Europa, de stand van de economie en het fascisme in verleden en heden. Geert Corstens illustreert deze ontwikkelingen met hoofdstukken over Mussolini en het fascisme en over het thatcherisme. Gezien zijn achtergrond verbaast het niet dat Corstens veel aandacht besteedt aan de positie en de rol van de rechter. En dat leidt weer tot een verheldering van het begrip ‘onpartijdigheid’, aan de hand van het bekende boek van Ian McEwan over de kinderwet. De auteur, die zich als hoogleraar in het strafrecht en als strafrechter veel met vergelding heeft beziggehouden, gaat in het voorlaatste hoofdstuk een stap verder: daarin komt vergeving aan de orde. Het slothoofdstuk bevat enkele autobiografische notities over zijn loopbaan als jurist, onder andere als hoogleraar en president van de Hoge Raad.

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 256 blz.

Prijs ca. € 25,ISBN 978 90 446 5301 4 ISBN e-boek 978 90 446 5302 1

NUR 740

Verschijnt maart

Over De rechter grijpt de macht : ‘Het boek bevat meer dan alleen een levendige beschrijving van hoe de rechtsstaat in de praktijk werkt. De auteurs willen in dit boek ook de rol van rechters uitleggen en verdedigen.’

‘Aan de hand van de Filipijnse war on drugs, de Urgendadiscussie en veel andere voorbeelden beschrijven Geert Corstens en Reindert Kuiper in De rechter grijpt de macht hoe een rechtsstaat in de praktijk werkt en hoe de macht niet gegrepen, maar gedeeld wordt.’

GEERT CORSTENS was van 1995 tot 2014 raadsheer in de Hoge Raad, waarvan de laatste zes jaar president. Hij publiceerde eerder onder meer De rechtsstaat moet je leren en, met Reindert Kuiper, De rechter grijpt de macht

MAART / 58 / MENS EN MAATSCHAPPIJ
BOB BRONSHOFF

Over De rechtsstaat moet je leren: ‘Gelardeerd met eigentijdse voorbeelden is dit boek levendiger dan menig werk over rechtsstatelijke beginselen.’

ADVOCATENBLAD

CHRISTINE KOOI

Reformatie in de Lage Landen, 1500-1620

In dit toegankelijke algemene overzicht van de Reformatie in de Lage Landen behandelt Christine Kooi de sleutelmomenten van zowel de pro testantse als de katholieke Reformatie zoals die zich in de zestiende eeuw voltrok in de Noordelijke én de Zuidelijke Nederlanden. Na de overvloed aan detailstudies over dit onderwerp biedt Kooi nu een schitterende synthese die het complete en complexe verhaal in samenhang vertelt, voor het eerst sinds zestig jaar. Speciale aandacht is er voor de politieke context waarbinnen de veranderingen op religieus gebied plaatsvonden. Later in de zestiende eeuw heeft de Reformatie bijvoorbeeld de opstand tegen de Habsburgers aangewakkerd en daarmee een rol gespeeld in de uiteinde lijke vorming van de Republiek en de Zuidelijke Nederlanden. Reformatie in de Lage Landen, 1500-1620 is een onmisbaar en uitstekend geschreven standaardwerk voor liefhebbers van de vroegmoderne geschie

Oorspronkelijke titel Reformation in the Low Countries, 1500-1620

Vertaling Alexander van Kesteren Omslag Suzan Beijer

Uitvoering paperback, geïllustreerd Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca 288 blz.

Prijs ca. € 27,50 ISBN 978 90 446 5292 5 ISBN e-boek 978 90 446 5293 2 NUR 680

Verschijnt mei

‘Een echte intellectuele krachttoer: Christine Kooi brengt een heldere synthese van zowel de katholieke als de protestantse reformatiebewegingen in zowel de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden en dat voor een lange periode.’

‘Een overzichtswerk over de Nederlandse reformatie ontbreekt tot nu toe. Studenten, belangstellenden en historici moeten het doen met werken over deelaspecten van die reformatie. Christine Kooi is de eerste die een overzichtswerk heeft geschreven. Het is het resultaat van grondig onderzoek, het biedt een uitstekend overzicht en het verwerkt de actuele stand van het onderzoek.’

CHRISTINE KOOI (1965) is Professor of European History aan Louisiana State University. Zij studeerde aan Yale University en is gespecialiseerd in vroegmoderne Nederlandse religiegeschiedenis, waarover ze, naast talloze artikelen en essays, twee boeken heeft gepubliceerd: Liberty and Religion. Church and State in Leiden’s Reformation (2000) en Calvinists and Catholics in Holland’s Golden Age. Heretics and Idolaters (2012).

MEI / 61 / GESCHIEDENIS
MIRJAM VAN VEEN, HOOGLERAAR VROEGMODERNE KERKGESCHIEDENIS AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Miep Oranje RICHARD HOVING

Zoektocht naar de koerierster des doods

Het verraad van Miep Oranje (1923) is een van de grootste mysteries uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Wat bewoog een jonge vrouw die als koerierster voor het verzet geen angst kende voor de Duitsers te gaan

Ze wordt ervan beschuldigd honderden verzetsmensen te hebben verraden aan de bezetter. Velen van hen zouden de oorlog niet hebben overleefd. Het leverde haar de sinistere bijnaam ‘koerierster des doods’ op. Uit vrees voor wraak van het verzet vluchtte Miep Oranje in de zomer van 1944 naar Duitsland. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Miep Oranje. Zoektocht naar de koerierster des doods schetst Richard Hoving hoe het veelbelovende leven van een studente sociale geografie in de knop wordt gebroken door een van de meest gevreesde medewerkers van de Duitse Sicherheitsdienst. Aan de hand van veel niet eerder geraad pleegde bronnen doet Hoving nauwgezet onderzoek naar de omvang van haar verraad en naar haar motief. Hij komt tot een aantal opzienbarende

Meerdere onderzoekers en journalisten claimen dat ze het mysterie rond de verdwijning van Miep Oranje hebben opgelost. Hoving laat overtuigend zien dat hiervan geen sprake is en dat de verraadster bijna tachtig jaar na de oorlog nog altijd spoorloos is.

Over De beul van Amersfoort : ‘De grote verdienste van Richard Hovings biografie De beul van Amersfoort is dat hij daarin nuchter het leven van Kotalla reconstrueert.’

HISTORISCH NIEUWSBLAD

De beul van Amersfoort is om meer dan één reden een belangrijk boek.’

‘Grondig onderzoek, vernieuwend perspectief.’ NEDERLANDS DAGBLAD

Omslag Sander Patelski

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 224 blz.

Prijs ca. € 20,99 ISBN 978 90 446 4924 6 ISBN e-boek 978 90 446 4925 3

NUR 680 Verschijnt april

RICHARD HOVING (1971) is historicus en journalist. Eerder publiceerde hij Het ‘foute’ kamp. De geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 1914 (1945-1946) en De beul van Amersfoort De biografie van Josef Kotalla

APRIL / 63 / GESCHIEDENIS

dat is ’t!’ DIRK VAN DELFT

strijdvaardige leven van Nobelprijswinnaar

Natuurkundige Martinus Veltman (1931-2021) zat provoceren in het bloed. De een vond hem een held, de ander een bruut. Geboren in Waalwijk, met om de hoek schoenenfabriek Van Haren, koos Tini na zijn studie in Utrecht voor de flitsende maar ruwe wereld van de elementaire deeltjesfysica. Allergisch voor autoriteit en recht voor zijn raap hield hij zich staande te midden van Amerikaanse hegemonie. Veltman had het lef om een door collega’s kansloos geacht pad in te slaan. Grote hulp daarbij was Schoonschip, zijn computerprogramma dat kon rekenen én met formules kon omgaan. Samen met promovendus Gerard ’t Hooft forceerde Veltman in 1971 een doorbraak die de weg effende naar het huidige standaardmo del van elementaire deeltjes; waarna de stevige, onconventionele en uitge sproken Veltman en de frêle, keurige maar sociaal onhandige ’t Hooft uit elkaar groeiden en Tini Utrecht verruilde voor Ann Arbor. In 1999 wonnen ze samen de Nobelprijs. Gelukkig. ‘Verrek, dat is ’t!’ portretteert een eigenzinnig, precies en invloedrijk fysi cus die altijd contact zocht met het experiment. Die controversieel uit de hoek kon komen, maar met een goed hart, geliefd bij velen.

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 368 blz.

Prijs ca. € 32,50 ISBN 978 90 446 5267 3 ISBN e-boek 978 90 446 5297 0

NUR 681 Verschijnt februari

Over Heike Kamerlingh Onnes: ‘Zijn ambitie de wetenschapsgeschiedenis vooruit te helpen en tegelijk een groot publiek aan te spreken, maakt Van Delft volledig waar.’

NRC

Over Reiziger in het wereldruim: ‘Van Delft schreef eerder prachtige biografieën over beroemde natuurkundigen als Heike Kamerlingh Onnes en Hendrik Lorentz, en heeft nu een monument opgericht voor een veel minder bekende wetenschappelijke reus.’

DIRK VAN DELFT is oud-directeur van Rijksmuseum Boerhaave. Met zijn biografie over Kamerlingh Onnes won hij in 2005 de NWO Eurekaprijs voor wetenschapscommunicatie. Zijn monumentale biografie over Lorentz (samen met Frits Berends) is in 2021 bekroond met de Boerhaave Biografie Prijs.

FEBRUARI / 65 / BIOGRAFIE
‘Verrek,
JEROMEDELINT.COM
Het

ELMER SCHÖNBERGER

Keten en stompen

Met

componist en vriend

‘Sommige vriendschappen groeien geleidelijk, de onze herinner ik me als een die er meteen in volle omvang was,’ schrijft Elmer Schönberger in Keten en stompen over de vele jaren dat hij en Louis Andriessen pianospeel den, in gesprek waren, eenentwintigden, whiskey dronken, roddelden, elkaar brieven schreven en elkaars werk becommentarieerden. Aanstich ter van de vriendschap was de gemeenschappelijke liefde voor Stravinsky, over wie zij in 1983 de nog altijd toonaangevende monografie Het apolli nisch uurwerk schreven. Het begon allemaal kort na de première van De Staat (1976), de compositie die de kiem legde voor Andriessens wereld wijde faam, en eindigde bijna een halve eeuw later met blikken van onver korte bondgenootschap in de zorginstelling waar Andriessen zijn laatste dagen sleet, in de geest verdwaald maar nog altijd onnavolgbaar zichzelf. Reizen naar Stravinsky, uren met Bach, premières in Amerika, proleta risch winkelen in Zwitserland, composities van Hoketus tot May en van De Tijd tot Agamemnon: leven en werk zijn één in dit intieme verslag van een vriendschap. Keten en stompen, dat een antwoord op een krachtig gevoel van gemis wil zijn, bevat enkele van Schönbergers persoonlijkste pagina’s.

Over Inspiratie wantrouw ik ten zeerste: ‘Elmer Schönberger beschrijft Kettings oeuvre uitgebreid en met gezag. (...) Weinig schrijvers formuleren helderder dan Schönberger.’

DE VOLKSKRANT ****

‘Wat een zeldzaam voorrecht in het Nederlands een zo voortreffelijk geschreven boek over muziek te lezen.’

‘Schönberger schrijft uitmuntend over muziek en zijn prikkelende descripties en analyses van Kettings werken sturen je om de haverklap naar YouTube en Spotify.’

NRC ••••

Omslag Tessa van der Waals

Uitvoering paperback

Formaat 12,5 x 20 cm

Omvang ca. 160 blz.

Prijs ca. € 22,99 ISBN 978 90 446 5254 3 ISBN e-boek 978 90 446 5255 0

NUR 665

Verschijnt maart

ELMER SCHÖNBERGER

coloog, componist en schrijver van fictie (romans, toneel) en non-fictie (muziek). Zijn laatste boek is wantrouw ik ten zeerste van Otto Ketting.

MAART / 66 / MUZIEK

CYRILLE FIJNAUT

Over grenzen

Een leven tussen wetenschap, beleid en actie

In het Nederlandse taalgebied schrijven hoogleraren praktisch nooit hun memoires. Maar na een buitengewoon veelzijdige loopbaan en als man van de (academische) theorie en de (politionele en criminologische) prak tijk vormt Cyrille Fijnaut een zeer welkome en leerrijke uitzondering op de regel.

In Over grenzen biedt hij een indringend en onthullend inzicht in zijn lange en unieke loopbaan op het kruispunt van wetenschap, beleid en actie in België en Nederland. Onder heel veel meer komen geruchtma kende en nog steeds actuele kwesties langs, zoals de georganiseerde mis daad, de veiligheid en beveiliging van Pim Fortuyn en het onderzoek naar de ‘bende van Nijvel’, die nog altijd de gemoederen bezighouden. Daarnaast laat hij duidelijk zien welke strijd moet worden geleverd om in de Lage Landen een academische loopbaan te ontplooien. Openhartig deelt hij de zeer uiteenlopende ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens zijn lange carrière met het geven van colleges, het besturen van universitei ten, het verrichten van velerlei onderzoeken en het verlenen van diensten aan talrijke instellingen en verenigingen. Een boek ter lering en vermaak, dus.

Omslag Suzan Beijer

Uitvoering gebonden, geïllustreerd Formaat 15 x 23 cm

Omvang ca. 576 blz.

Prijs ca. € 60,ISBN 978 90 446 5268 0 ISBN e-boek 978 90 446 5298 7

NUR 320 Verschijnt februari

CYRILLE FIJNAUT is een nationaal en internationaal vermaard wetenschap per op het vlak van criminologie en strafrecht. Hij heeft regelmatig zijn stem doen horen in het publieke debat in binnen- en buitenland en heeft zitting gehad in vele parlementaire en statelijke onderzoek- en adviescom missies. Hij is onder meer benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en commandeur in de Belgi sche Kroonorde.

FEBRUARI / 69 / MEMOIRES
MEER DAN 60.000 EXX. Prijs € 15,ISBN 978 90 446 5312 0

Dé everseller nu alseditiemidprice-

‘Wijnants schrijft zeer toegankelijk, beschrijft herkenbare dilemma’s en geeft bruikbare tips en adviezen. Het boek is niet alleen geschikt voor de twijfelende dertiger, maar ook voor de werkgever of leidinggevende van deze generatie. Of eigenlijk voor iedereen die moeite heeft met keuzes maken.’

Het dertigersdilemma is een portret van een generatie en leest als een bijbel voor dubbende dertigers.’

INTERMEDIAIR

REEDS VERSCHENEN

Alexandro Reyes Rodriguez

Rijk door een krantenwijk

FEBRUARI

Dirk van Delft Cyrille Fijnaut

George Orwell en Bas Heijne Herman Tjeenk Willink Paul van Tongeren

‘Verrek, dat is ’t!’ Over grenzen Over nationalisme Het tij tegen Identi-tijd

MAART

Geert Corstens Zeynep Dag Maarten Doorman Victor Kal Adam Kay

Eric M. Moormann en Janric van Rookhuijzen

Sarah Neutkens Mineke Schipper Elmer Schönberger Olúfémi Táíwò Wim Voermans

APRIL

Richard Hoving Ruud Koopmans

Xavier Martins Dias Olaf van Nimwegen Gabri van Tussenbroek Simone van der Vlugt Rob Vreeken

Thijs Weststeijn Christine Kooi Frits van Oostrom

Onze rechtsstaat Strijder op hakken Een jager in het woud Poetins filosoof Dokter af De Akropolis van Athene Tusseninmens Weduwen Keten en stompen Tegen dekolonisatie Onze constitutie Miep Oranje De asielloterij Het ik-dieet Willem V De houten eeuw van Amsterdam De stormachtige zestiende eeuw Een heidens karwei De toekomst van het verleden

MEI

Reformatie in de Lage Landen De Reynaert

NEDERLAND

BELGIË

Alle genoemde verschijningsdata zijn indicatief De fondslijst van Prometheus is eenvoudig te raadplegen via www.uitgeverijprometheus.nl
Verkoop Herengracht 48 1015 BN Amsterdam Postbus 1662 1000 BR Amsterdam T (020) 624 19 34 E verkoop@pbo.nl www.uitgeverijprometheus.nl Hoofd verkoop Niels Koemans T (020) 521 05 27 E n.koemans@pbo.nl Verkoop binnendienst T (020) 624 19 34 E verkoop@pbo.nl
Verkoop buitendienst Janne van den Bosch T 06 46 76 39 24 E j.vandenbosch@pbo.nl Hoofd publiciteit Maartje Latten T (020) 624 19 34 E m.latten@pbo.nl Bestellingen Alle fondsen: Centraal Boekhuis
Verkoop L&M Books Hessenstraatje 3 bus 6 2000 Antwerpen T +32 (0) 3 293 68 14 E info@lmbooks.be www.lmbooks.be Marc Grossen T +32 (0) 472 98 01 02 E marc@lmbooks.be Ilse Schollaert T +32 (0) 474 34 81 07 E ilse@lmbooks.be Pers en promotie Pieter Peyskens T +32 (0) 478 97 16 25 E pieter@lmbooks.be Caroline Mariën T +32 (0) 497 15 92 05 E caroline@lmbooks.be