Prometheus – najaar 2023: Hogere machten

Page 1

De langverwachte nieuwe roman van Joost de Vries, een hoogtepunt in zijn oeuvre

De jaren dertig van de vorige eeuw. James Welmoed ontmoet Elizabeth van Elzenburg. Hij is een sociaal ambitieuze ambtenaar, geslepen, schijnbaar stoïcijns. Zij is een schrijver in de dop, uitbundig, avontuurlijk, onverslaanbaar bijdehand. Niets hebben ze met elkaar gemeen – behalve dan dat ze niet kunnen ophouden aan elkaar te denken.

Wat volgt is een affaire die door de decennia brandt en zich in geheime kamers afspeelt, terwijl buiten de wereld halsoverkop verandert. Van het koloniale Bandoeng naar Londen tijdens de Blitz, en van het naoorlogse Den Haag tot het revolutionaire Caïro: de twee geliefden ervaren verleiding en afscheid, schaamte, succes, ijdelheid, liefde en verraad – en toch weer liefde.

Hogere machten is een daverend meeslepende vertelling, een liefdesroman zoals je ze zelden nog tegenkomt, van de met de Gouden Boekenuil en Frans Kellendonkprijs bekroonde Joost de Vries.

Omslag Roald Triebels

Uitvoering luxe paperback

Formaat 13,7 x 21,3 cm

Omvang ca. 304 blz.

Prijs ca. € 24,99

ISBN 978 90 446 5399 1

ISBN e-boek 978 90 446 5400 4

NUR 301

Verschijnt januari

• Plafondhangers
Backcards
Posters
Boekenleggers

JOOST DE VRIES ( 1983) is adjunct-hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, een van de vaste krachten van de literaire podcast Boeken FM en de auteur van veelgeprezen en vertaalde romans als Clausewitz, De republiek en Rustig aan, tijger

MAARTEN DELOBEL

TROUW

‘Een van de opwindendste schrijvers van zijn generatie.’

HUMO

‘Je wordt vooral betoverd door De Vries’ soepele stijl, een trefzeker spervuur aan vergelijkingen, ironie en droge humor en subtiele tot hilarische verwijzingen naar de geschiedenis, de literatuur, de kunst... Een puur genot.’

DE STANDAARD

‘De Vries’ werk hoort tot de grote traditie van de Romantiek.’

JURY FRANS KELLENDONKPRIJS

2023 ‘Een voortzetting van Mulisch met andere middelen.’

NRC

‘Joost de Vries is een virtuoos schrijver, met een intelligente pen en een groot gevoel voor de tijdgeest.’
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.