Catalogus Podium voorjaar 2023

Page 1

Uitgeverij Podium

Voorjaar

2023

Cathelijne Blok Akwaeke

Emezi Ronald Giphart Ilya Kaminsky Mieko Kawakami Kluun Antjie Krog Maaike van Langen Anthony Passeron Petra Possel Bethan Roberts Antonio Scurati

Bethan Roberts Mijn politieman

Februari

Antjie Krog Plundering Maaike van Langen 28 embryo’s

Ronald Giphart Phileine zegt sorrry Ronald Giphart Ik omhels je met duizend armen Anthony Passeron De slapende kinderen

Ilya Kaminsky Dovenrepubliek Mieko Kawakami Hemel Petra Possel Ansjovis

Cathelijne Blok Maar is het kunst? Akwaeke Emezi Zoetwater Kluun Help! Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt Antonio Scurati M. De laatste dagen van Europa

December
*
Maart
April
Mei
* Reeds aangeboden 32 8 4 16 16 10 22 14 18 24 20 30 28

Achter mijn bureaustoel staat een kast met alle uitgaven uit de geschiedenis van Podium. Omdat het niet allemaal past, is er een archief ontstaan naast de kast met recente titels van Marion Bruinenberg, Splinter Chabot, Roelof Smit, Shula Tas. Schrijvers die over 25 jaar net als Kluun, Ronald Giphart en Manon Uphoff terug zullen denken aan hun eerste boeken.

We zijn in het boekenvak geneigd om huidige en toekomstige successen te vieren. En misschien net iets te weinig (omdat het nooit genoeg kan zijn) eren we de schrijvers en de boeken die ons gevormd hebben in onze tienerjaren, studententijd en vlak daarna. De geschiedenis van Podium herbergt een aantal auteurs die bijgedragen hebben aan het huis dat Podium tegenwoordig is: een uitgeverij voor markante, unieke, compromisloze auteurs met een eigen stem.

En daar willen we de komende jaren een saluut aan brengen onder de noemer Erepodium.

In deze eerste editie roepen wij op het Erepodium: Ronald Giphart. Een schrij ver die samen met Joost Nijsen, oprichter en voormalig uitgever van Podium, furore maakte in de jaren negentig. Zijn boeken boorden een nieuwe groep le zers aan, werden stukgelezen door de studenten uit die tijd en trokken eenmaal verfilmd hordes mensen naar de bioscoop.

Dit voorjaar brengen wij twee van zijn iconische boeken in een tijdloze cover, de eerste twee boeken in een herkenbare reeks. Herkenbaar door het logo, door de blijvende literaire waarde en door de onmisbaarheid in elke boeken kast. Voor de mensen die het nog moeten lezen, voor de ouders die het willen doorgeven, voor de jongeren die stap voor stap de weg naar de klassiekers weten te vinden.

Hooggeëerd publiek: mag ik een groot applaus voor de klassiekers van nu en de klassiekers van de toekomst: Maar is het kunst? van Cathelijne Blok, Zoetwater van Akwaeke Emezi, Phileine zegt sorry en Ik omhels je met duizend armen van Ronald Giphart, Dovenrepubliek van Ilya Kaminsky, Hemel van Mieko Kawakami, Help! Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt van Kluun, Plundering van Antjie Krog, 28 embryo’s van Maaike van Langen, De slapende kinderen van Anthony Passeron, Ansjovis van Petra Possel, Mijn politieman van Bethan Roberts en M. De laatste dagen van Europa van Antonio Scurati. •

Sladjana Labovic, uitgever

Voorwoord Sladjana Labovic
3
4AUTOBIOGRAFISCHE FICTIE

Maaike van Langen 28 EMBRYO’S

Het menselijke verhaal achter de vruchtbaar heidsindustrie

28 embryo’s vertelt het verhaal van vier vrouwen die op zoek gaan naar een manier om een kind te krijgen, op het moment dat zwanger worden langs de natuurlijke weg niet lukt. Een verhaal over het normaalste wat er is: kinderen krijgen. Maaike en Ingo koesteren een kinderwens, maar de kans op een natuur lijke zwangerschap achten de artsen minimaal. Tijdens de adoptiecursus ontmoeten ze drie koppels die in hetzelfde schuitje zitten. Die ont moeting is het begin van een avontuur dat ze onder meer naar Spanje voert, ze confronteert met hormoonspuiten in de koeltas, eicel- en spermadonaties met en zonder hun uiterlijke kenmerken, embryo’s in de vriezer, de uiterste rekbaarheid van hun relaties en, uiteindelijk, met de geboorte van vijf kinderen die niet op aarde waren gekomen zonder al dit kunst- en vliegwerk.

28 embryo’s is een ontroerende, onthutsende en humoristische autobio grafische roman, én een document van deze tijd, waarin de wetgeving en de morele beoordeling nog achter de kersverse mogelijkheden aan lopen. Want hoe ver kan en mag je gaan in het vervullen van je grootste wens in het leven? Wanneer

Maaike van Langen (1971) is schrij ver en theaterregisseur. In Nederland regisseerde zij onder andere voor het Nationale Toneel. De afgelopen tien jaar is ze vooral in Duitsland werk zaam. Als regisseur staat ze bekend om haar inzicht in de psychologie van haar personages en is ze zeer precies in haar tekstregie. 28 embryo’s is haar debuut als auteur.

5AUTOBIOGRAFISCHE FICTIE
is een kind jouw kind? En wat doen we met de overgebleven embryo’s? Paperback 14 x 21 cm Ca. 208 pagina’s Ca. € 20,99 Omslag Moker Ontwerp NUR 301 ISBN 978 94 6381 187 3 E-book beschikbaar Februari 2023 • Gebaseerd op een waargebeurd verhaal • Auteur beschikbaar voor interviews en boekhandelsbezoeken • Uitgebreide marketing campagne
© Keke Keukelaar

Auteur aan het woord

‘IK WILDE DE MENSELIJKE KANT BELICHTEN’

Wanneer en waarom besloot je om dit verhaal gebaseerd op je eigen vruchtbaarheidstraject op te schrijven?

Eigenlijk al tijdens het hele proces. Terwijl we er nog middenin zaten was ik me al zo bewust van de absurditeit van wat we meemaakten, dat ik toen al vaak met een theatraal oog vanaf een afstandje naar mezelf keek. Ook het feit dat het behalve mijn ei gen IVF-traject deels om nieuwe mogelijkheden en vruchtbaar heidstechnieken ging, maakte dat ik al vroeg de behoefte had om dit allemaal op te schrijven. Zodat het bekend wordt, en bespreekbaar wordt gemaakt. De eerste jaren na de geboorte van mijn tweeling had ik hier echter helemaal geen tijd voor. Maar ik merkte in de jaren daarna hoe groot het taboe is op bijvoorbeeld anonieme ei celdonatie. En hoe makkelijk er geoordeeld wordt. En hoe moeilijk dat is voor de personen

die hiermee te maken hebben. Dat maakte dat ik het extra be langrijk vond het verhaal op te schrijven. Ik wilde het van de menselijke kant belichten. Ik hoop daarmee een bijdrage te leveren aan het gesprek erover. Omdat ik deels in Duitsland woon, werd ik me ook erg bewust van de verschillende regels in de verschillende landen. En ook van de verschillende normen en waar den hierover in de verschillende landen. Ook dat vind ik erg be langrijk bespreekbaar te maken.

Het schrijven heb ik als erg bijzonder ervaren. Er waren si tuaties die zo in mijn hersenen gegrift staan, omdat ze zoveel indruk gemaakt hebben. Ik rea liseerde me wat een rijk en veel omvattend proces het is geweest. Door alle vragen die in dat proces langskwamen op te schrijven, realiseerde ik me hoe existentieel het is. En hoe belangrijk om erbij stil te staan.

Hoe heb je de personages in het boek vormgegeven?

De personages zijn geïnspireerd op de mensen waarmee ik dit proces meemaakte. Maar ze zijn verder tijdens het schrijven ontwikkeld tot zelfstandige per sonages, waarmee ik dit verhaal het beste kon vertellen. Het zijn mensen die elkaar zonder dit proces misschien wel helemaal niet hadden zien staan. Met hele andere levens, beroe pen, en ideeën over de wereld. Bijzonder is de band die ze opbouwen. En zo was het in het echt ook. De personages zorgen er ook voor dat het een bijzon der grappig boek is geworden.

Ze worden voortdurend gecon fronteerd met absurde situaties waar ze niet op voorbereid zijn, maar zich wel toe moeten ver houden.

6

Welke rol speelde jouw werk als theaterregisseur bij het schrijven?

Mijn achtergrond als theater regisseur speelde een hele grote rol. Ik heb veel geschreven in dialogen. Ik vertel veel via de personages. Tijdens het schrijven zag ik voortdurend alle situaties voor me.

Het is uiteindelijk denk ik een vrij filmische vertelstijl geworden. Ik beschrijf veel situaties die dan vervolgens voor zichzelf spreken. Zonder uitleg of inter pretatie van mijn kant.

Wat hoop je dat jouw boek kan bereiken?

Ik wil met dit boek de aandacht vestigen op wat het hebben van een kinderwens in onze tijd betekent. Op de mogelijkheden die de nieuwe vruchtbaarheids technieken ons bieden. En ook op de morele vragen die daarbij komen kijken. Anoniem do neren is in ons land verboden, maar het is in het buitenland makkelijk te vinden. Omdat vrouwen later kinderen krijgen zijn ze vaker aangewezen op vruchtbaarheidsbehandelingen.

De verschillende wetgeving in de verschillende landen maakt dat er een serieuze industrie ontstaat van vraag en aanbod.

Tegelijkertijd is het fantastisch dat er steeds meer kan. En krij gen vele vrouwen, alleenstaan den, homoseksuelen hierdoor de kans hun kinderwens te verwe zenlijken.

Ik wil het gesprek openen over hoe hiermee om te gaan, de vraag stellen wat vinden we er eigenlijk van. En wat voor regels zouden passend zijn bij deze nieuwe tijd. •

7
© Keke Keukelaar

Pers over Broze aarde: ‘Haar werk ademt een diepe, intense betrokkenheid bij de wereld.’ algemeen dagblad ‘Zinnelijke poëzie over een zwaar geteisterde planeet.’ de volkskrant

‘Een schitterende mis [...] woorden die je omringen, door hun overdonderende kracht, door de muziek, die, met dank aan de voortreffelijke vertalers, ook in het Nederlands blijft.’ trouw

8POËZIE

Antjie Krog PLUNDERING

Antjie Krog is uitgegroeid tot een van de meest geliefde dichters in Nederland. Met Plundering voegt zij een nieuw hoogtepunt toe aan haar rijke oeuvre.

In haar nieuwste bundel heeft Krog moeite om aan het schrijven te komen, om te kunnen spreken in een taal en in een wereld vol valkuilen. Het lijkt alsof het einde van alles, zelfs het einde van de taal, haar op de hielen zit. Krog gaat een gesprek aan met de lezer, waarin ze zichzelf afvraagt hoe door te leven in deze wereld en welke vragen wij onszelf zouden moeten stellen. Op haar kenmerkende en altijd overtuigende wijze schrijft ze over de broosheid én onsterfelijkheid van de mens. Soms zit er een verbeten wanhoop in de toon van de dichter, maar uiteindelijk is er ook altijd voorzichtige hoop. Plundering is een sober, ontroerend, kwetsbaar en actueel poëtisch statement, tegen de achtergrond van een geplunderde wereld.

Een hoogtepunt in Krogs rijke oeuvre

Oorspronkelijke

editie

De Zuid-Afrikaanse Antjie Krog (1952) geldt al vele jaren als een van de groten van de hedendaagse litera tuur. Die goede naam en faam dwingt zij af met haar fonkelende, virtuoze gedichtenbundels, maar ook met haar non-fictie, waaruit ze een persoonlijke keuze samenstelde ter gelegenheid van de haar als eerste niet-Neder landse auteur toegekende Gouden Ganzenveer 2018: Hoe alles hier ver andert. Maar liefst twéé keer ontving ze de prestigieuze Hertzogprys.

Vertaling

9POËZIE
titel Plunder Paperback met flappen 15 x 22 cm Ca. 176 pagina’s Ca. € 24,99 Omslag Rouwhorst + Van Roon
Robert Dorsman en Jan van der Haar NUR 306 ISBN 978 94 6381 164 4 Februari 2023 • Tweetalige
© Credits
10FICTIE

Anthony Passeron DE SLAPENDE KINDEREN

Een familiegeschiedenis ten tijde van de opkomst van aids

De slapende kinderen is de aangrijpende geschiedenis van een slagersfamilie op het Franse platteland die begin jaren tach tig op brute wijze geconfronteerd wordt met de komst van een nieuwe ziekte: aids. Zoon Désiré, de uitverkorene die mag studeren in Nice en voor zijn plezier Amsterdam bezoekt, valt tot de schande en wanhoop van zijn familie ten prooi aan heroïne, en raakt besmet.

In hoofdstukken die afwisselend het relaas van Désiré en de weten schappelijke ontwikkelingen op het gebied van aids uiteenzetten, wordt de lezer meegezogen in een dubbelverhaal over een meedogenloze epi demie die een eenvoudige familie treft, en de medische wereld die een race tegen de klok voert.

sober en treffend geschreven

onmacht, trots en onver teerbaar verdriet.

Anthony Passeron werd in 1983 in Nice geboren. Hij is docent literatuur en geschiedenis in het middelbaar onderwijs. De slapende kinderen is zijn eerste roman en is gebaseerd op zijn eigen familiegeschiedenis.

11
Een
boek over
Oorspronkelijke titel Les Enfants endormis Paperback 14 x 21 cm Ca. 288 pagina’s Ca. € 21,99 Omslag Moker Ontwerp Vertaling Hester Tollenaar NUR 302 ISBN 978 94 6381 193 4 E-book beschikbaar Maart 2023 • Winnaar boekhandelsprijs Prix Première Plume 2022 • Voor liefhebbers van Een klein leven, Een stralende toekomst en It’s a Sin • Betaalde online campagne • POS-materiaal beschik baar • Inzet van bekende ambas sadeurs • Longlist Prix Fnac • Perslunch met auteur
© Jessica Jager
FICTIE

REACTIES OP ANTHONY PASSERON

Magistraal! Dit is zo’n debuut dat je leest en niet meer uit je hoofd krijgt. Het maakt tranen en woede los, grijpt je aan, sleept je mee en overweldigt je met woorden die onschuldig zijn en tegelijkertijd wreed en wonderschoon. – le figaro littéraire

Het boek wisselt het verhaal van Désiré af met korte hoofdstukken die toegankelijk beschrijven hoe aids werd ontdekt, wie daarbij de wetenschappelijke hoofdrolspelers waren en welke etappes leidden tot de ontwikkeling van azt, tussen 1981 en halverwege de jaren negentig. Dat spiegeleffect geeft het lot van Désiré een exemplarische dimensie. – libération Een fijnzinnige mengeling van sociologisch onderzoek en persoonlijke geschiedenis, waarmee oom Désiré uit zijn pariastatus wordt gehaald en een familie in ere wordt hersteld, die in duizend stukken was gebroken omdat niemand woorden kon vinden voor het verdriet. – l’humanité

De dubbele geschiedenis, van een familiedrama en een wereldramp, voedt deze aangrijpende roman. Anthony Passeron vertelt met tact en kennis van zaken over de strijd die gelijktijdig wordt gevoerd door een familie en de wetenschappelijke wereld. Zodat niets vergeten wordt. – l’express

12

Anthony Passeron zet de ‘rentrée littéraire’ op zijn kop met dit intieme en maatschappelijke relaas over een familie tijdens de beginjaren van aids. Een indrukwekkend debuut. – elle

Dit boek, over de oom van de auteur, laat ons zien hoe aids begin jaren tachtig kwam opzetten en hoe de wetenschap er in die tijd op reageerde. Een zeer goed gedocumenteerd verhaal dat je diep raakt en waar onze jury tot tranen toe door geroerd was. – uit het juryrapport van de prix première plume

13
© Jessica Jager

‘Kawakami predikt nooit, wijst ner gens met haar vingertje. Dit is de echte magie van Hemel: laten zien hoe we over moraliteit kunnen nadenken.’ the new yorker

‘Met twee buitenbeentjes als ongeluk kige hoofdpersonages is dit een uit muntend verteld, diep verontrustend verhaal over geweld onder tieners, dat de auteur ongetwijfeld nog geliefder zal maken.’ vogue

14FICTIE

Mieko Kawakami HEMEL

Een indringende roman van de bestsellerauteur van Borsten en eitjes

In Hemel wordt een veertienjarige jongen onophoudelijk en op ver schrikkelijke wijze gepest op school omdat hij een lui oog heeft. Hij verzet zich niet tegen het geweld van zijn klasgenoten, hij lijdt in stilte. De enige persoon die begrijpt wat hij doormaakt is Kojima, een meisje uit zijn klas. Want ook zij moet dagelijks het vreselijke ge pest door klasgenoten ondergaan. De twee beginnen af te spreken na schooltijd en blijken een grote steun voor elkaar te zijn. Steeds dichter groeien ze naar elkaar toe. Maar wat stelt hun vriendschap nu echt voor? Want wat kan een vriendschap betekenen als die gebaseerd is op angst als gedeelde ervaring?

Teder maar scherp geobserveerd, intiem en gelaagd: Hemel is een indringende, overweldigende roman over de moraliteit van vriendschap. Een schitterend bewijs van Mieko Kawakami’s grote talent.

Mieko Kawakami

geschreven

Mieko Kawakami (1976) is een schrijver en zanger uit Japan. Ze brak internationaal door met de bestsel ler Borsten en eitjes en werd door The New York Times bestempeld als een ‘feministisch icoon’. Haar boe ken staan bekend om hun poëtische kwaliteit, hun blik op het vrouwelijk lichaam en de inkijk in kwesties rondom hedendaagse ethiek en de moderne maatschappij. Haar boeken worden wereldwijd uitgegeven en zijn vertaald in meer dan twintig talen.

15
‘Dit boek is een echte pageturner. Zo goed en indringend
dat het onder je huid gaat zitten. Wat is
een talent!’ – teun van de keuken Oorspronkelijke titel Paperback 13,5 x 20 cm Ca. 224 pagina’s Ca. € 17,99 Omslag bij Barbara Vertaling Maarten Liebregts NUR 302 ISBN 978 94 6381 181 1 E-book beschikbaar April 2023 • Nominatie International Booker Prize • O.a. Elena Ferrante en Haruki Murakami zijn fan van Kawakami • Groeiende populariteit van auteur onder groot lezerspubliek
FICTIE

OP HET EREPODIUM: RONALD GIPHART

Ronald Giphart (1965) debuteerde in 1992 met de roman Ik ook van jou, die meteen omarmd werd door een groot publiek. Daarna volgden onder meer de romans Giph, Phileine zegt sorry, Ik omhels je met duizend armen. Twintigers en dertigers von den in hem een schrijver waarin ze zich herkenden. Twee van Gipharts klassiekers tillen we dit jaar op het Erepodium: voor de twintigers en dertigers van toen – en nu.

16EREPODIUM
© Ben Houdijk

Sorry’ komt in Phileines woordenboek niet voor. De temperamentvolle powervrouw heeft lak aan alles en iedereen. Met haar gepeperde mening en verbale vuurwerk laat ze menig man afdruipen. Haar vriend Max is de enige die haar aankan. Maar laat hij nu net naar New York vertrekken. Als ze hem daar aantreft in een wel heel eigentijdse uitvoering van Romeo en Julia knapt er iets in Phileine.

• Phileine zegt sorry verscheen voor het eerst in 1996 en was een instant bestseller

• Werd verfilmd met Kim van Kooten en Michiel Huisman in de hoofdrol en trok ruim 100.000 bezoekers

De euthanasie van zijn moeder inspi reerde Ronald Giphart in 2000 tot het schrijven van deze openhartige roman. Gelukkig staat het gevoelige onderwerp de bekende giphartiaanse humor niet in de weg. Met de hem kenmerkende vertelsnelheid en een spervuur aan grappen voert Giphart de lezer mee van Utrecht naar La Palma – en van de liefde naar de dood.

• Ik omhels je met duizend armen verscheen oorspronkelijk in 2000

• Werd verfilmd in 2006 met Carice van Houten, Halina Reijn en Tijn Docter

Paperback 14 x 21 cm

Ca. 224 pagina’s Ca. € 15

Omslag Loudmouth

NUR 301

ISBN 978 94 6381 197 2

E-book beschikbaar Maart 2023

Paperback 14 x 21 cm

Ca. 316 pagina’s Ca. € 15

Omslag Loudmouth

NUR 301

ISBN 978 94 6381 196 5

E-book beschikbaar Maart 2023

17
EREPODIUM

‘Eerlijk, hartbrekend, zelfs vol humor, over een grote liefde die er niet meer is.’ Aaf Brandt Corstius over Vrouw in de rouw

De stad uit is een heerlijke verzame ling van verhalen over de overgang van

de drukke stad naar het rustige leven op het platteland, met kleurrijke per sonages en zeer uiteenlopende thema’s. Een bundel om als lezer zelf ook even tot rust te kunnen komen.’ hebban over De stad uit

18NON-FICTIE

Petra Possel ANSJOVIS

Ooit zwom de ansjovis door de Nederlandse wateren. Vissers waren er dol op, het was het vet op de botten. Maar na de komst van de Afsluitdijk – de Zuiderzee werd het IJsselmeer – zie je nauwelijks ansjovis meer in Nederland. Wel in de rest van Europa. In zo’n beetje ieder vissersdorp in Italië, Spanje, Frankrijk of Griekenland viert men een ansjovisfeest. In het Spaanse Málaga begraaft men symbolisch een ansjovis bij het slot van het car naval. In Cantabrië is er een officieel ansjoviscafé waar je louter ansjovis eet. De Basken en Fransen voerden ooit zelfs een heuse ansjovisoorlog en in Italië voert men Hoekse en Kabeljauwse twisten over wel of geen ansjovis op de pizza. In Nederland is er nog één familie in Bergen op Zoom die op ansjovis vist, hoewel de vangsten al drie seizoenen op rij nihil zijn.

De ansjovis is onvoorspelbaar, de ansjovis is niet voor één gat te vangen.

In het hoogstpersoonlijke Ansjovis volgt schrijver-journalist Petra Possel het spoor van dit gevoelige, kwetsbare en onvoorspelbare trekvisje dat eens pal voor haar voordeur in Friesland zwom. Ze ervaart hoe ansjovis uitbundig wordt gevierd, maar zijn korte leventje nooit zeker is. Want ansjovis moet weerstand bieden aan

ontwikkelin

dijkbouw, nou ja, eigenlijk alles wat de mens aanricht.

Kleine vis, groot verhaal

Petra Possel (1963) is radiomaker, restaurantcriticus en schrijver. Ze schreef de verhalenbundels Vrouw in de rouw, De troost van eten, De stad uit en Alles gaat over De stad uit wordt verfilmd met Lies Visschedijk in de hoofdrol.

19
levensbedreigende
gen, zoals overbevissing, zeevervuiling, klimaatverandering,
Hardcover 14 x 21 cm Ca. 224 pagina’s Ca. € 22,99 Omslag Rouwhorst + Van Roon NUR 320 ISBN 978 94 6381 175 0 E-book beschikbaar April 2023 • Mét recepten • Aandacht in literaire en culinaire media • Lunch met boek handelaren en pers
NON-FICTIE

‘Zo wild en uniek. Zoetwater is een gebed voor alle buitenbeetjes.’ Valentijn Hoogenkamp

‘Emezi’s talent is onmiskenbaar.

Een briljante uiteenzetting van de woede in de “marmeren kamer” van Ada’s psyche wat resulteert in een indrukwekkend debuut.’

20FICTIE
publishers weekly

Akwaeke Emezi ZOETWATER

Ik heb veel levens gehad in dit lichaam. Ik heb er veel geleefd voordat ze me in dit lichaam stopten. En ik zal er veel hebben als ze me eruit halen.

Ada is altijd ongewoon geweest. Haar ouders zijn vanaf het begin al bezorgd om haar. Er moet iets mis zijn gegaan bij geboorte, aangezien ze een onrustig kind is en aanvallen van woede en verdriet heeft. In Zoetwater krijgen we een kijkje in Ada’s geest en wat – of misschien beter gezegd – wie zich daarin af speelt en wat dat betekent voor Ada’s plek in deze wereld. Zoetwater is rauw, hartverscheurend, donker en krachtig. Het bijzondere debuut van Akwaeke Emezi dat resoneert bij en omarmd wordt door een grote groep mensen voor wie identiteit niet klip-en-klaar is.

Surrealistisch en briljant

Emezi (die/hen/hun) is de auteur van de New York Times bestseller The Death of Vivek Oji, die op de shortlist stond voor de Dylan Thomas Prize en in 2022 op de shortlist staat van de Dublin Literary Award. Diens debuut Freshwater werd uitgeroepen tot een van New York Times Notable Books en stond op de shortlist voor prijzen als de PEN/ Hemingway Award. Emezi stond op de cover van Time Magazine als één van 2021 Next Generation Leaders.

21
Oorspronkelijke titel Freshwater Paperback 14 x 21 cm Ca. 256 pagina’s Ca. € 22,99 Omslag Loudmouth Vertaling Madelon Janse NUR 302 ISBN 978 94 6381 189 7 E-book beschikbaar Mei 2023 • One to watch-auteur • Favoriet op Goodreads • Emezing evening met lezers
Akwaeke
FICTIE

‘Een van de belangrijkste dichters van de afgelopen twintig jaar.’ de volkskrant

‘Een volmaakt uitzonderlijk boek. Het is zo romantisch, en zo pijnlijk, in een prachtige lichte toon maar met een verwoestende zwaarte.’ Max Porter

22POËZIE

Ilya Kaminsky DOVENREPUBLIEK

Een hedendaags epos over verzet in tijden van oorlog

In de fictieve stad Vasenka, in een land dat lijkt op Oekraïne, wordt het dove jongetje Petya gedood door soldaten van de bezetter. Het geluid van het fatale geweerschot was het laatste wat de mensen in Vasenka konden horen. Op het moment van het schot is namelijk iedereen ‘doof’ geworden: uit protest weigert het stadje de autoriteiten te horen en stopt men met praten. In zestig gedichten vertelt Kaminsky de verhalen van een aantal mensen uit Vasenka, zoals het pasgetrouwde stel Alfonso en Sonya dat hun eerste kind verwacht en de poppenspeler Momma Galya die de opstand vanuit haar poppentheater aanwakkert. Dovenrepubliek is een hedendaags epos van een van de meest toonaange vende dichters van deze tijd. Ilya Kaminsky, zelf slechthorend en geboren in Odessa in Oekraïne, vertelt in deze bundel op overdonderende wijze een tijdloos verhaal over verzet in tijden van oorlog.

Kaminsky (1977) werd geboren in Odessa. In 1993 kreeg hij met zijn familie asiel in de Verenigde Staten. Kaminsky is dichter, criticus, vertaler en universitair docent. Daarnaast is hij als juridisch medewerker betrokken bij verschillende mensenrechtenorgani saties. Zijn gedicht ‘We Lived Happily During the War’ ging in februari van 2022 viral op sociale media.

23POËZIE
Oorspronkelijke titel Deaf Republic Paperback 15 x 20 cm Ca. 160 pagina’s Ca. € 22,99 Omslag Rob Westendorp Vertaling Alfred Schaffer NUR 306 ISBN 978 94 6381 178 1 April 2023 • Vertaald door Alfred Schaffer • Tweetalige editie • Auteursbezoek
Ilya
24NON-FICTIE

Cathelijne Blok MAAR IS HET KUNST?

Het is een vraag die we allemaal weleens horen en vast ook zelf af en toe stellen wanneer we door een museum voor hedendaagse kunst lopen en om ons heen kijken: Maar is het kunst?

Om die vraag te beantwoorden is Cathelijne Blok met haar kenmerkende bevlogenheid onze gids in de wereld van de hedendaagse kunst. Van fotografie tot performancekunst en van installaties tot digitale kunst: Blok laat zien wat er allemaal speelt in de kunst van nu en waarom dit alles zo de moeite waard is. Ze laat ons op een andere manier kijken naar kunstwerken en kunstdisciplines waarvan we anders misschien de schoonheid zouden missen.

En onderwijl geeft ze ons een enorme dosis kunsttips: van de mooiste kunstroutes in de buitenruimte, de verborgen kunstparels in bekende musea tot de tofste kunstbeurzen en galeries in binnen- en buitenland. Vanuit haar achtergrond als kunsthistorica schrijft Blok onderhoudend en aan de hand van de meest uiteenlopende kunstenaars en kunstwerken over de hamvraag uit de titel. Tegelijkertijd stimuleert Maar is het kunst? de lezer om er vooral zélf op uit te gaan en de wereld van de kunst te ontdekken.

Cathelijne Blok gidst ons door de wereld van de hedendaagse kunst

Kunsthistoricus en journalist Cathelijne Blok is oprichter van het feministische kunstcollectief The TittyMag. Daarmee gaat ze online en offline op een creatieve manier de dialoog aan over inclusiviteit, empo werment en feminisme in de kunst. Blok werkte onder meer als (eind)re dacteur en regisseur voor BNN/VARA, geeft kunstlezingen, schrijft columns voor o.a. Cosmopolitan en Vice en is een graag geziene gast in de media over onderwerpen uit de hedendaagse kunst.

25NON-FICTIE
Paperback 17 x 23 cm Ca. 208 pagina’s Ca. € 24,99 Omslag Dog and Pony NUR 740 ISBN 978 94 6381 179 8 E-book beschikbaar Mei 2023 • Lancering in Cathelijne’s favoriete museum • Beschikbaar voor lezingen • Online bereik van 30k volgers • Kunstexcursies met Cathelijne
© Passian Smit

Leesfragment

Pers over M. De man van de voorzienigheid: ‘Een even indrukwekkend als huiveringwekkend epos.’ het parool

‘In historische documenten verankerd hyperrealisme met ongepolijste bewoordingen en rauwe beelden. Effectief en meeslepend.’ trouw

28FICTIE

Antonio Scurati M. DE LAATSTE DAGEN VAN EUROPA

Op 3 mei 1938 wordt Adolf Hitler door Mussolini in Italië ontvangen, voor een bezoek aan Rome, Napels en Florence. Enkele weken eerder heeft Hitler de Anschluss van Oostenrijk afgekondigd en Mussolini bereidt zich voor op de bekendmaking van een ongekend strenge rassenwetgeving. Toch zijn er nog velen in Italië die hopen dat er een einde komt aan de machtslust van de twee staatshoofden. Antonio Scurati reconstrueert met koorts achtige precisie het beangstigende delirium van Mussolini, in de waan dat hij de beslissingen van de Führer kan beïnvloeden, terwijl hij zich ervan bewust is hoe onvoorbereid Italië is. Dit derde deel van Scurati’s Mussolini-romans beslaat de periode van 1938 tot en met 1940: het hoogtepunt van het zelfbedrog van fascistisch Italië, dat buigt voor de rassenwetten en het bondgenootschap met nazi-Duitsland. Scurati beschrijft hiermee de laatste dagen van een Europa dat niet in staat bleek te ontsnappen aan het kwaad van het totalitarisme: een tragische en krachtige roman, vol waarschuwingen voor onze toekomst.

Scurati (Napels, 1969) is schrijver, hoogleraar literatuur en columnist. Van de veelgeprezen eer ste delen van zijn serie over Benito Mussolini, M. De zoon van de eeuw en M. De man van de voorzienig heid, zijn in Italië inmiddels honderd duizenden exemplaren verkocht.

De zoon van de eeuw werd in 2019 bekroond met de Premio Strega, de voornaamste literaire prijs in Italië. De Nederlandse vertaling werd genomineerd voor de Europese Literatuurprijs. Ook zijn eerdere wer ken werden veelvuldig vertaald en bekroond.

Oorspronkelijke

giorni

29
titel M. Gli ultimi
dell’Europa Paperback met flappen 15 x 21 Ca. 416 pagina’s Ca. € 24,99 Omslag bij Barbara Vertaling Jan van der Haar NUR 302 ISBN 978 94 6381 192 7 E-book beschikbaar Mei 2023 • Italiaanse megabestseller • Actueler dan ooit • Persbijeenkomst met auteur
Deel 3 van de Mussoliniromans: het bondgenootschap met nazi-Duitsland
Antonio
M.
© Credits FICTIE
30NON-FICTIE

Kluun HELP! IK HEB MIJN

VROUW ZWANGER GEMAAKT

De everseller in een nieuw formaat

Honderdduizenden vaders hebben

cadeau gekregen. En velen van hen meerdere keren. Er is geen enkel boek dat de positie van Help! Ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt in het genre geëvenaard heeft.

voorjaar verschijnt het antwoord

alle aanstaande-vadervragen

hetzelfde iconische omslag in een groter formaat. Klein genoeg voor in de vluchttas, groot genoeg om niet kwijt te raken. Hét cadeau voor iedere man die geen idee heeft wat hem te wachten staat.

Raymond van de Klundert (1964), kortweg Kluun, werkte jarenlang als strateeg in de reclamewereld. In 2003 debuteerde hij met Komt een vrouw bij de dokter (1,2 miljoen exempla ren verkocht, in 30 landen vertaald), gevolgd door De weduwnaar in 2006. Tussendoor schreef Kluun Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt! In 2009 werd Komt een vrouw bij de dokter verfilmd met Carice van Houten in de hoofdrol.

31NON-FICTIE
het
Dit
op
met
Paperback 14 x 21 Ca. 144 pagina’s Ca. € 15 Omslag Eric Hesen NUR 850 ISBN 978 94 6381 198 9 E-book beschikbaar Mei 2023 • Al bijna twee decennia het bestverkochte boek voor aanstaande vaders • Online campagne

‘Dit is geen vrolijk verhaal. Het is beter dan dat, beladen en eerlijk.’ the new york times

‘Haar roman is een humaan en beeldend portret van een tijd waarin levens werden verwoest door onverdraagzaamheid.’ the guardian

32FICTIE

Bethan Roberts MIJN POLITIEMAN

Een tragisch verhaal over te veel liefde

Vanaf het moment dat Marion Tom voor het eerst ziet – de grote broer van haar beste vriendin, breed, blond, blauwe ogen – is ze verliefd. Jaren later wanneer Tom politieagent is en Marion een pas afgestudeerde leraar, zoeken ze elkaar weer op. Ze groeien steeds meer naar elkaar toe, richting een leven samen. Er zijn tekens en waarschuwingen dat Tom anders is dan de andere jongens, maar Marion negeert ze: haar liefde is genoeg voor hen beiden. Maar Tom heeft ook een ander leven, met Patrick, een curator van het Brighton Museum. Een leven dat zich alleen tussen de vier muren van Patricks appartement mag afspelen. Een leven dat in Brighton in de jaren vijftig onveilig is.

De enige kans op geluk voor alle drie is als ze Tom delen. Marion in een huwelijk, Patrick als de altijd aanwezige derde. Dat lijkt goed te gaan. Totdat een van hen breekt en drie levens worden vernietigd. Dit prachtig vertelde, pijnlijke, tragische verhaal ontvouwt zich door de dubbele verhalen van Marion en Patrick, die beiden schrijven over de man in het middelpunt van hun leven. Het is een verhaal van verspilde jaren, misplaatste liefde en verijdelde hoop, over hoe aan de vooravond van verandering er nog zoveel onmogelijk was.

Bethan Roberts heeft vijf romans gepubliceerd en schrijft verhalen en drama voor BBC Radio 4. Ze schrijft ook korte fictie, waarvoor ze de Olive Cook Prize van de Society of Authors en de RA Pin Drop Award heeft ge wonnen. Roberts doceerde creatief schrijven aan de Chichester University en Goldsmiths College, Londen. Ze woont met haar gezin in Brighton.

• Verfilmd met Harry Styles in de mannelijke hoofdrol

• Met Emma Corrin (prinses Diana in The Crown) in de vrouwelijke hoofdrol

• Vertaald in 19 landen

14

titel My Policeman

pagina’s

20,99

Alexandra de Vries

• Gebaseerd op het leven van de schrijver E.M. Forster en zijn relatie met politieman Bob Buckingham en zijn vrouw

Vertaling Lisette Graswinckel

6381

beschikbaar

verschenen

33FICTIE
Oorspronkelijke
Paperback
x 21 cm Ca. 352
Ca. €
Omslag
NUR 302 ISBN 978 94
172 9 E-book
Reeds
© Sarah Corney

Onze

auteurs in de media
Publicatie : het Parool 18 jun 2022 cm2 : 2552 Regio Frequentie: wekelijks za Pagina AVE : € 36431,00 Oplage: 166.250 Dit artikel is uitsluitend voor intern gebruik binnen: Nieuw Amsterdam Onze auteurs in de media
Publicatie : het Parool Amsterdam

Uitgeverij Podium is onderdeel van Park Uitgevers

Amstelplein 34

1096 BC AMSTERDAM Postbus 23202

1100 DS AMSTERDAM

T 020 570 61 00

E post@uitgeverijpodium.nl

www.uitgeverijpodium.nl @uitg_podium

Uitgeverij Podium uitgeverijpodium

Commercieel manager Nederland en België

Michel Schoonheim

E michel.schoonheim@parkuitgevers.nl

T 06 514 25322

Verkoop binnendienst

Stephan Beckers

E stephan.beckers@parkuitgevers.nl

T 06 514 81821

Annoesjka van Dijk

E annoesjka.vandijk@parkuitgevers.nl

T 06 174 30161

Maroos Hendrickx

E maroos.hendrickx@parkuitgevers.nl

T 06 295 11205

Accountmanagers

Rob Sluijter

E rob.sluijter@parkuitgevers.nl

T 06 212 74417

Liesbeth Sysling

E liesbeth.sysling@parkuitgevers.nl

T 06 107 99586

E-commerce accountmanager

Tomas Blansjaar

E tomas.blansjaar@parkuitgevers.nl

T 06 246 63075

PR Hannah Bezemer

E Hannah.Bezemer@parkuitgevers.nl

T 06 118 66261

Vertegenwoordiging België Uitgeverij Lannoo Kasteelstraat 97 B-8700 Tielt

T +32 51 42 42 11 E info@lannoo.be www.lannoo.com

Directeur

Katrien Beeusaert

E Katrien.beeusaert@lannoo.be

Sales manager Distributiefondsen Helga Scheerlinck

E Helga.Scheerlinck@lannoo.be

T +32 473 43 43 84

Customer service

E customerservice@lannoo.be

T +32 51 42 42 72

Retours

E retours@lannoo.be

T +32 51 42 36 80

Key account manager Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant Ann Van Hulle

E ann.vanhulle@lannoo.be

T +32 497 42 27 92

Key account manager buitenboekhandel

Dirk Meulemans

E dirk.meulemans@lannoo.be

T +32 496 59 87 64

Accountmanager West- en OostVlaanderen Bart Van Averbeke E bart.vanaverbeke@lannoo.be

T +32 497 59 35 01

Product management retail Nadine Algoet E nadine.algoet@lannoo.be Joyce Bastien

E joyce.bastien@lannoo.be

Marketing & promotie Marijke Van Loo

E marijke.vanloo@lannoo.be Manon Aerens

E manon.aerens@lannoo.be

Vormgeving catalogus

Rouwhorst + Van Roon www.rouwhorstvanroon.nl

Druk- en bindwerk Drukkerij Wilco