Reader 'De grote recessie' van Coen Teulings en Casper van Ewijk

Page 27

Dit boek, door de economen van ’s lands meest vooraanstaande economische denktank met veel vaart geschreven, biedt de lezer een dieper inzicht in de crisis. De grote recessie laat het hem bovendien op een toegankelijke manier kennismaken met de nieuwste economische inzichten. Dit boek is een must voor iedereen die wil weten hoe het écht zit met de crisis. Casper van Ewijk (1953) is onderdirecteur van het CPB en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Coen Teulings (1958) is directeur van het CPB en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. “De CPB-publicatie De grote recessie is een belangrijke bijdrage tot de herbezinning op de toekomst van een financieel stelsel dat in alle opzichten gefaald heeft. Dit boek toont aan hoe een combinatie van nuchtere economische analyse, intellectuele eerlijkheid en een vleugje idealisme en optimisme het mogelijk maken een nieuwe koers te zoeken en te vinden. De Grote Recessie moet gelezen worden door iedere Nederlander, als een vorm van burgerplicht.” – Willem Buiter, hoogleraar aan de London School of Economics

balans

NUR 780 | ISBN 978 94 600 3224 0

de grote recessie

In De grote recessie geeft het Centraal Planbureau (CPB) tekst en uitleg over de meest ingrijpende economische crisis van onze tijd. Hoe kon een relatief kleine schok op de Amerikaanse huizenmarkt de ineenstorting van de wereldhandel veroorzaken? Hoe lang zal de recessie duren en wat zijn de economische gevolgen op langere termijn? Maar ook: wat moet er aan worden gedaan? Werken onze instituties op monetair en budgettair gebied nog? Hoe zinvol is de revival van het keynesiaanse denken? Biedt een verbetering van het toezicht op de financiële markten soelaas? En ten slotte: wat betekent dit allemaal voor u? Wat gebeurt er met uw inkomen, uw pensioen, uw huis, uw baan? En betekent deze crisis werkelijk het einde van het kapitalisme?

Casper van Ewijk & Coen Teulings

“Ook voor onze economie geldt: we moeten vooral bang zijn voor de angst dat het niet goed afloopt. Wie dit toegankelijke boek leest is niet langer bang en draagt bij aan die goede afloop.” – Jeroen Smit, schrijver van de bestseller De Prooi

casper van ewijk & Coen Teulings

de grote recessie Het Centraal Planbureau over de kredietcrisis

balans


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.