Page 1

Irvin D. Yalom Het

raadsel Spinoza

najaar 2011


‘Ik koester al heel lang een grote fascinatie voor Spinoza, en wilde al jaren over hem schrijven. Er gaat iets bijzonder intrigerends uit van deze moedige zeventiende-eeuwse figuur, die in grote eenzaamheid boeken voortbracht die de wereld fundamenteel veranderden. Maar hoe schrijf je een boek over een zo teruggetrokken man? In zijn geschriften hield Spinoza zijn eigen persoon geheel buiten beeld. Ik besloot een roman te schrijven over zijn innerlijk leven. Op dat punt heb ik door mijn expertise wellicht iets van belang te zeggen, en ook Spinoza was een mens van vlees en bloed. Hij moet heftig hebben gereageerd toen hij op zijn 25ste in de ban werd gedaan door de joodse gemeenschap in Amsterdam – een onomkeerbaar edict waarmee iedere jood, inclusief zijn eigen familie, verplicht werd hem voortaan te mijden. Maar jarenlang kon ik geen kant op, omdat ik eenvoudig geen verhaal kon vinden, iets waar een roman nu eenmaal niet zonder kan. Totdat daar dankzij een bezoek aan Nederland verandering in kwam. Ik regelde een ‘Spinozadag’ voor mezelf en vol verwachting bezocht ik het Spinozamuseum in Rijnsburg. Mijn gastheren verleenden me volledige toegang, maar al meteen bij binnenkomst voelde ik teleurstelling. Ik betwijfelde ten zeerste of ik in dit kleine, karig

De langverwachte, (100.000 exemplaren verkocht) grote nieuwe roman van de auteur van

Nietzsches tranen (100.000 exemplaren verkocht)

ingerichte museum dichter bij Spinoza zou komen. De enige voorwerpen die enigszins persoonlijk waren, waren de 150 boeken uit zijn bibliotheek. Toen hoorde ik een van mijn gastheren iets over de nazi’s zeggen. Terwijl op zolder twee joodse vrouwen zaten ondergedoken, hadden zij, zo werd mij verteld, een verdieping lager het kleine museum leeggeroofd en onteigend, omdat zij geloofden dat deze bibliotheek ze van pas zou komen bij het oplossen van hun `Spinozaprobleem’. Ik was verbijsterd. Wat mocht dat probleem dan wel zijn? Niemand kon het me vertellen. Ze wisten alleen dat de nazi’s zijn boeken niet hadden verbrand. Na de oorlog werden ze gevonden in een Duitse zoutmijn en teruggestuurd. Ik was het museum binnengekomen met één groot mysterie, en bij vertrek had ik er twee. Kort daarop begon ik te schrijven.’ Irvin D. Yalom


Het raadsel

Spinoza Wie was Spinoza? Wie was deze moedige zeventiende-eeuwse figuur, deze geniale filosoof die met zijn geschriften de wereld veranderde, maar op zijn 25ste in de ban werd gedaan door de hele joodse gemeenschap van Amsterdam, inclusief zijn eigen familie? Hoe zag zijn innerlijk leven eruit? En: wat was twee eeuwen later precies de fascinatie van de nazi’s met

Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auter-

Spinoza? Waarom roofden ze zijn bibliotheek leeg,

ursinfo Auterursinfo Auterurs-

maar verbrandden ze zijn boeken niet?

info Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auter-

Deze vragen hielden de psychiater en romancier Irvin D. Yalom een half leven bezig. In zijn briljante nieuwe roman, Het raadsel Spinoza, maakt hij niet alleen de filosoof tot mens, maar onthult hij ook de

ursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo Auterursinfo

ware toedracht rond het ‘Spinozaprobleem’ van de

Auterursinfo Auterursinfo Au-

nazi’s.

terursinfo

Promotie • • • • • • •

auteursbezoek (o.v.) veel aandacht in de media posters pos-materiaal advertentiecampagne in de landelijke dagbladen etalagewedstrijd presentatie in het Spinozahuis


Irvin Yalom

Midprice-actie eerdere uitgaven Yalom Roman van een obsessie

I R V I N D. YA LO M NIETZSCHES T RANEN 26e druk 100.000 ex. verkocht

roman

I R V I N D. YA L O M

DE SCHOPENHAUERKUUR

roman

I R V I N D. YA LO M DE TH E RAPE UT

16e druk 25.000 ex. verkocht

Doodsangst en hoe die te overwinnen

I R V I N D. YA LO M TEGEN D E Z O N IN KIJK E N

12e druk 30.000 ex. verkocht

Nieuwe editie van een blijvende bestseller Wenen, aan het eind van de 19de eeuw. De psychoanalyse staat op het punt door te breken. Friedrich Nietzsche, de ‘filosoof met de hamer’ loopt met zelfmoordplannen rond nadat Lou Salomé geweigerd heeft zijn vrouw te worden. Dr. Josef Breuer, een van de grondleggers van de psychoanalyse, is bezeten van een patiënte en weet zich geen raad met zijn obessie. Op verzoek van Lou Salomé doet Breuer een poging om Nietzsche te ‘behandelen’, maar hij ontdekt dat zijn patiënt spelenderwijs zijn, Breuers, problemen ter hand neemt. In een meesterlijke en spannende reeks sessies ontwikkelt zich een bizarre vriendschap tussen de twee mannen, die de lezer onontkoombaar betrekt bij de afgronden van de geest. ‘Een postuum eerbetoon aan Nietzsche’ – De Leeuwarder Courant

Eerste midprice editie van deze verslavende, uiterst leesbare roman Op de dag dat psychiater Julius Hertzfeld te horen krijgt dat hem waarschijnlijk nog maar één jaar rest, begint hij met een onderzoek naar de betekenis van zijn leven. Hij zoekt contact met Philip, een aantrekkelijke maar contactgestoorde man, die ooit drie jaar lang zonder enig resultaat bij hem in therapie zat. Philip blijkt ondertussen gepromoveerd in de filosofie en wil – tot Julius’ grote verbazing – zelf therapeut worden. Julius biedt zich aan als zijn supervisor, op voorwaarde dat Philip aan zijn therapiegroep deelneemt. Al snel blijkt een van de andere groepsleden een traumatische ervaring met Philip beleefd te hebben. De spanning in de groep stijgt, en daarmee stijgt het niveau van de therapie tot grote hoogte – met buitengewone veranderingen bij elk groepslid tot gevolg. ‘Balsem voor de ziel.’ – Hervormd Nederland

6e druk 14.000 ex. verkocht

Nieuwe editie van een geweldig onderzoek naar de echte denkwereld van psychiaters Na zich jarenlang te hebben verdiept in het innerlijk leven van zijn patiënten, verlegt vooraanstaand psychiater Yalom in De therapeut zijn aandacht naar de andere kant: de therapeut zelf. Zoals Seymour, een oudere therapeut die seksuele fatsoensnormen op geheel eigen wijze interpreteert. Of Marshal, die achtervolgd wordt door dwangneuroses. Of Ernest, die bij wijze van experiment echt ‘eerlijk’ wordt met een patiënt. Zij en andere therapeuten gaan in deze meeslepende roman met elkaar en een aantal hoogt eigenzinnige patiënten relaties aan die tot een onverwachte, bijna thrillerachtige ontknoping komen. ‘Een hoogst onderhoudende blik op de behandelkamer van binnenuit.’ – NRC Handelsblad ‘In fraaie dialogen brengt Yalom zwakheden, overtuigingen en desillusies van therapeuten naar voren.’ – de Volkskrant

Midprice editie van een inspirerende zoektocht naar acceptatie Sterfelijkheid en dood zijn de kwesties die Yalom aansnijdt in dit boek. Op buitengewoon menselijke en bemoedigende wijze legt hij uit hoe we iets dat voor ons allen even finaal als raadselachtig is kunnen leren begrijpen en accepteren. Hij laat zien hoe een bewustwordingservaring als een droom een verlies, een traumatische ervaring, de dood of ziekte van een dierbare of gewoon de naderende ouderdom een keerpunt kan zijn op weg naar een zinvoller leven, als wij mensen er tenminste de inspiratie aan kunnen ontlenen om onze prioriteiten te verleggen en bereid zijn meer risico’s te nemen voor een bevredigender en liefdevoller leven. Zo leren we oprechter te communiceren met de mensen van wie we houden, op te houden met dingen die we niet willen doen en de schoonheid van het leven bewuster te ervaren. ‘Absoluut de moeite waard.’ – Tijdschrift voor Psychiatrie


Auteur van de bestseller nietzsches tranen

I R V I N D. YA LO M

De nieuwe

Yalom

HET

RAADS E L

SPINOZA ROMAN

Irvin D. Yalom Het raadsel Spinoza gebonden 13,5 x 21,5 cm 440 pagina’s € 19,95 omslag Nico Richter nur 302 isbn 978 94 600 3374 2 januari 2012

Het raadsel Spinoza  

Folder bij de grote nieuwe roman van de auteur van 'Nietzsches tranen'

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you