Issuu on Google+

Uitgeverij

Voorjaar 2017 filosofiE thEologiE politiEk gEschiEdEnis vERtalingEn


Bezoekadres: P.Czn. Hooftlaan 14, k. 2.11 5611 NV Eindhoven

DA M O N Vo o r j a a r 2017

Postadres: Postbus 1650 5602 BR Eindhoven


Een nieuw voorjaar, een nieuw begin... Voor u ligt de voorjaarscatalogus 2017 van Uitgeverij Damon. Ook in het voorjaar hebben we weer een mooie en gevarieerde catalogus samengesteld. Dus wat is er nieuw? Voor u helemaal niets. Voor ons des te meer. Vanaf 2017 nemen wij het DAMON-fonds van onze (schoon)ouders over. Daarmee is de continuĂŻteit van Damon gewaarborgd en zullen we u ook de komende jaren van mooie uitgaven voorzien. Wij wensen u een belezen voorjaar toe! John van Gortel en Jenny van de Laar

DA M O N Vo o r j a a r 2017


Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn

Wat is liefde? Een pleidooi voor herijking Mensen zijn ervan overtuigd dat ze zonder liefde niet kunnen leven. Wetenschappers stellen unaniem vast dat liefdevolle mensen gezonder en gelukkiger zijn dan mensen die geen liefde kunnen geven en mensen die liefde ontberen. Tegelijkertijd constateren ze dat de moderne mens niet meer weet wat liefde is. Isbn 978 94 6340 095 4 Omvang ± 224 pp. Prijs ± € 24,90 Hardback, w-boek Verschijnt in april Gert Jan Kloens is gepromoveerd psycholoog, cognitief gedragstherapeut, seksuoloog en relatietherapeut. Grethe van Duijn is psycholoog, filosoof, theoloog, gedragstherapeut, relatietherapeut.

9 789463 400954

DA M O N Vo o r j a a r 2017

In Wat is liefde? proberen de auteurs een antwoord te formuleren op deze eeuwenoude vraag. Van het vroege Jodendom en de oude Grieken, via de middeleeuwen naar de moderne tijd nemen de auteurs u mee op een boeiende ontdekkingsreis door de geschiedenis. Tal van grote denkers en invloedrijke theorieën over liefde en relaties passeren de revue. Kunnen zij handvatten bieden om de liefde te herontdekken en te praktiseren? Dit is het derde boek over het thema liefde van Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn. Samen ontwikkelden de auteurs het programma VerbeterJeRelatie.nl en geven zij lezingen, workshops en cursussen over de liefde.


Sjoerd van der Niet

Als dan dus daarom Introductie taalfilosofie

Taal spreekt vanzelf, totdat je stilstaat bij de woorden en hun betekenissen. Dan begint het algauw te duizelen. Is je redenering wel te volgen? Hoe weet je of de ander begrijpt wat jij bedoelt? Weet je eigenlijk zelf wel wat je zegt? Wat maakt jouw uitspraken anders dan het geblaf van een hond of een wekker die afgaat? Isbn 978 94 6340 096 1 Omvang ± 192 pp. Prijs ± € 19,90 Paperback, w-boek Verschijnt in maart Sjoerd van der Niet studeerde filosofie en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam als adviseur voor strategie en argumentatie. Taalfilosofie ziet hij als de speeltuin voor het denken.

9 789463 400961

DA M O N Vo o r j a a r 2017

Op dit soort vragen wil de taalfilosofie een antwoord geven. Als dan dus daarom is een toegankelijke inleiding in de taalfilosofie die je leidt langs woorden en zinnen, verwijzen en redeneren, structuur en betekenis.


Jeroen Vanheste

Denkende romans Literatuur en de filosofie van mens en cultuur

Isbn 978 94 6340 100 5 Omvang ± 430 pp. Prijs ± € 34,90 Hardcover, w-boek Verschijnt in maart Jeroen Vanheste is docent filosofie aan de Open Universiteit. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon Humanisme en het Avondland en De Wijsheid van de Roman.

Kan literatuur een vorm van filosofie zijn? Natuurlijk zijn er belangrijke filosofen geweest die ook prachtig konden schrijven en wiens werk als een literaire vorm van filosofie gezien kan worden, maar is het omgekeerde ook mogelijk: bestaat er filosofische literatuur? Kunnen gedichten, toneelstukken of romans helpen bij het beantwoorden van filosofische vragen over mens en cultuur? In Denkende romans wordt aan de hand van bekende literaire werken van onder andere Cervantes, Tolstoj, Proust en Houellebecq verdedigd dat literatuur inderdaad kan bijdragen aan het filosofische denken over mens en cultuur. De literatuur leert ons het een en ander over mens en cultuur, op een heel andere wijze dan de theoretische filosofie of de wetenschappen dat doen. Dit boek is een uitgebreide en verbeterde uitgave van De Wijsheid van de Roman.

Lees verder

9 789463 401005

DA M O N Vo o r j a a r 2017


Wim Jurg

De bekentenissen van Constantijn Roman

Isbn 978 94 6340 165 4 Omvang 208 pp. Prijs â‚Ź 19,90 Paperback, a-boek Verschijnt in januari Wim Jurg werd opgeleid als historicus. Hij werkte als zakelijk leider en directeur in de kunsten (theater, film, letteren). De bekentenissen van Constantijn is zijn vierde historische roman. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon De vierde eeuw en De lange zevende eeuw.

9 789463 401654

DA M O N Vo o r j a a r 2017

Constantijn de Grote, keizer van de Romeinen, begunstiger van de christenen, heeft zijn laatste oorlog voorbereid. Alles is klaar, het moet alleen nog voorjaar worden. Dan droomt hij. De volgende ochtend roept hij de slaaf Septimus, schrijver voor bijzondere opdrachten. Terwijl Constantijn wacht op het begin van zijn laatste veldtocht, dicteert hij over de vier keuzes die zijn leven en de levens van vele anderen hebben bepaald. Keuzes over de staat en de godsdienst, over de liefde, over leven en dood. Constantijn had zelfs de macht om herinneringen te verbieden, aan verslagen tegenstanders, aan leden van zijn eigen familie. Wim Jurg portretteert in deze eerste historische roman over Constantijn een krachtige, geestige, eenzame man die voor de eerste en de laatste keer terugkijkt.

Lees verder


Celsus

De geneeskunst Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door John Nagelkerken, Julius Roos en Theo van de Wiel (†) met de medewerking van Jacqueline König

Isbn 978 94 6340 097 8 Omvang ± 480 pp. Prijs ± € 39,90 Hardcover, w-boek Verschijnt in april John Nagelkerken is classicus. Julius Roos is internist. Na zijn pensionering studeerde hij Latijnse Taal en Cultuur. Theo van de Wiel (†) was internist. Na zijn pensionering studeerde hij Latijnse Taal en Cultuur. Jacqueline König is classica.

In de eerste eeuw na Christus schreef Aulus Cornelius Celsus een encyclopedisch werk, De medicina, over de geneeskunde in zijn tijd. Na een inleiding over de ontwikkeling van de geneeskunde in voorgaande tijden, vooral bij de Grieken, bespreekt hij achtereenvolgens leefregels, behandeling van ziektes, recepten voor geneesmiddelen en chirurgische ingrepen. De vraag of hij arts was of goed geïnformeerde leek valt niet met zekerheid te beantwoorden. Maar met zijn aangename stijl en ongecompliceerde woordkeuze heeft hij een werk geschreven dat voor zowel medisch geschoolden als leken interessante lectuur oplevert. Het is het enige werk uit de Oudheid dat een vrijwel compleet beeld geeft van de praktijk van de geneeskunde in het Romeinse Rijk.

Lees verder

9 789463 400978

DA M O N Vo o r j a a r 2017


Patrick Lateur

Goden 150 epigrammen uit de Anthologia Graeca

Isbn 978 94 6340 098 5 Omvang ± 192 pp. Prijs ± € 18,90 Paperback, w-boek Verschijnt in maart tijdens de Week van de Klassieken (met het thema ‘Alle goden! Religie in de Oudheid’) Patrick Lateur is classicus en publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer. Van zijn hand verscheen bij Uitgeverij Damon Hoeders van de wijsheid, Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen.

9 789463 400985

DA M O N Vo o r j a a r 2017

De Anthologia Graeca is een wondere verzameling van meer dan vierduizend Griekse epigrammen verspreid over meer dan duizend jaar. De Griekse, Romeinse, vroegchristelijke en Byzantijnse cultuur weerspiegelt zich in verzen allerhande, gaande van graf- en wijngedichten over stichtelijke en erotische epigrammen tot gedichten over goden en helden, dichters en filosofen. De goddelijke epigrammen die Patrick Lateur hier in vertaling samenbrengt, zijn niet alleen van godsdiensthistorisch belang, ze hebben ook een grote waarde vanuit literair en documentair standpunt. De Griekse tekst en de handige registers geven dit goddelijk boek een meerwaarde mee.

Lees verder


Herman M. van Praag

Slecht zicht Een hommage aan de twijfel

Van Praag gaat in Slecht Zicht verder op de weg die hij is ingeslagen in zijn boeken God en Psyche, Het Verstand te Boven en Net Voorbij de Rede: de vrijmoedige, maar respectvolle interpretatie van en beschouwingen over het Godsbegrip, de Bijbel en daarin figurerende personen. Isbn 978 94 6340 099 2 Omvang ± 252 pp. Prijs ± € 24,90 Hardcover, a-boek Verschijnt in april Herman M. van Praag is emeritus hoogleraar psychiatrie aan de universiteiten van Groningen, Utrecht, Maastricht en het Albert Einstein College of Medicine in New York.

9 789463 400992

DA M O N Vo o r j a a r 2017

Hij voert in dit boek een jonge Judeeër ten tonele, Amos geheten, levend in de eerste helft van de eerste eeuw, die op zoek is naar zijn identiteit. Amos gaat hiervoor de discussie aan met vertegenwoordigers van de voornaamste religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in zijn gemeenschap. Hij verneemt een stortvloed aan verschillende, vaak tegenstrijdige opvattingen en stelt zich zeer kritisch op. Hij komt tot de conclusie dat zijn zoektocht geen pasklaar dogmatisch eindpunt kent. Hij zal uit de overdaad zelf een spiritueel “menu” moeten samenstellen dat hem past, dat zijn leven diepgang en betekenis geeft. Dialectiek zal zijn leidster zijn en twijfel de grondslag vormen van zijn religieuze leven.


Aurelius Augustinus

Debatten over God en wereld Tegen de manicheeërs Fortunatus en Felix Vertaald en toegelicht door Roald Dijkstra en Vincent Hunink Ingeleid door Hans van Reisen

Isbn 978 94 6340 030 5 Omvang 168 pp. Prijs € 19,90 Gebonden uitgave met stofomslag, w-boek Verschijnt in januari Roald Dijkstra is als onderzoeker en coördinator betrokken bij het OIKOS Anchoring Innovation programma. Vincent Hunink is universitair docent Latijn en Vroegchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hans van Reisen is studiesecretaris aan het Augustijns Instituut.

9 789463 400305

DA M O N Vo o r j a a r 2017

Heeft God alle dingen geschapen? Of is onze wereld, met alle kwaad en ellende daarin, het werk van een tegengestelde, vijandige macht? En zo ja, hoe kunnen we ons daaruit bevrijden? Brandende kwesties, waarover ten tijde van Aurelius Augustinus (354-430) fel werd gedebatteerd. Vooral de manicheeërs, volgelingen van Mani, een oosterse charismatische leider uit de 3e eeuw, kozen voor een radicale dualistische visie: de aarde als strijdtoneel van goed en kwaad. In veel van Augustinus’ geschriften worden hun opvattingen hartstochtelijk bestreden. Vaak is dat eenrichtingsverkeer. Maar niet altijd. Soms vonden publieke debatten plaats, waarin Augustinus het in het openbaar opnam tegen invloedrijke manicheeërs. De discussie werd dan uitgeschreven en bewaard als deel van zijn oeuvre. Dit boek biedt voor het eerst een Nederlandse vertaling van zulke teksten. Niet alleen Augustinus voert hier het woord, we horen ook de manicheeërs zelf. Twee unieke, 4e-eeuwse live debatten over wezenlijke vragen. Waarbij de vonken er vanaf vliegen.


Mooie vertalingen verschijnen bij Uitgeverij

De reeks Kierkegaard Werken staat onder redactie van een aantal Belgische en Nederlandse Kierkegaardkenners. Reeds verschenen o.a.: | Vrees en beven | Het begrip angst | Wat de liefde doet

Deze serie Maarten Luther uitgaven bestaat uit drie Latijn-Nederlandse banden. Reeds verschenen: | Maarten Luther Band I, Theologische antropologie (De mens voor God)

DA M O N Vo o r j a a r 2017

Monobiblos is een reeks uitgaven met Griekse en Romeinse poĂŤzie. Onder redactie van Vincent Hunink Reeds verschenen: | Martalis, De waanzin van Rome | Alles is Eros | Synesios, Dans die het heelal omkranst

De serie Augustinusuitgaven bestaat uit vertalingen in samenwerking met het Augustijns Instituut te Eindhoven. Reeds verschenen o.a.: | Geloof is het begin | Belijdenissen | Onze wereld in wording




Bestelformulier voorjaar 2017 Hierbij bestel ik: ex. Gert Jan Kloens en Grethe van Duijn, Wat is liefde? ex. Sjoerd van der Niet, Als dan dus daarom ex. Jeroen Vanheste, Denkende romans ex. Wim Jurg, De bekentenissen van Constantijn ex. Celsus, De geneeskunst ex. Patrick Lateur, Goden ex. Herman M. van Praag, Slecht zicht ex. Aurelius Augustinus, Debatten over God en wereld ex. ex.

Voorletters en naam 

m/v

Adres Postcode Plaats Datum Ik ontvang graag de gratis DAMON-nieuwsbrief via mijn mailadres

DAMON-boeken zijn uiteraard verkrijgbaar in de boekhandel. U kunt deze bestellijst in een gefrankeerde envelop zenden aan: Uitgeverij DAMON, Postbus 1650, 5602 BR Eindhoven of bestel via info@damon.nl of telefoon 040 - 304 60 58 Gratis verzending in Nederland en BelgiĂŤ bij rechtstreekse bestelling bij de uitgeverij. Zie voor meer boeken, informatie en bestelmogelijkheden tevens: www.damon.nl


Recent verschenen... Maarten Luther Band I, Theologische antropologie De mens voor God 9789463400480 € 59,90 Hardcover

Paul van Geest en Vincent Hunink Possidius, Het leven van Augustinus biografie uit de vijfde eeuw 9789463400220 € 19,90 Paperback

Piet Gerbrandy Synesios van Kyrene, Dans die het heelal omkranst Negen hymnen aan de Ene 9789463400183 € 14,90 Paperback

Hugo Koning Mythen moet je niet geloven! Mytheverklaringen uit de Oudheid 9789463400510 € 16,90 Paperback

Søren Kierkegaard Opbouwende toespraken in verschillende geest 9789055739776 € 42,90 Gebonden met stofomslag

H.E.S. Woldring De pansofie van Comenius Zijn zoektocht naar allesomvattende wijsheid 9789463400107 € 34,90 Hardback

Wendy Janssen en Onno Zijlstra Reflecties 25 kunstwerken 24 filosofen 9789460362255 € 29,90 Hardcover, full colour

Paul van der Velde Sundarikatha Het verhaal van Sundari, schoonzus van de Boeddha 9789463400725 € 29,90 Gebonden met stofomslag

DA M O N Vo o r j a a r 2017


2 Waar haalden de gnostici hun wijsheid vandaan? Over de bronnen, de doelgroep en de tegenstanders van de gnostische beweging 9789463400428 € 34,90 Paperback

e

druk

Aurelius Augustinus Onze wereld in wording Beschouwingen bij de bijbelse scheppingsverhalen 9789460362224 € 29,90 Gebonden met stofomslag

Charles Hupperts Platoonse liefde Het Symposium en de Phaedrus van Plato 9789460362231 € 32,90 Hardcover

2e druk

2e druk

Peter Derie, Wim van Rooy en Remi Hauman Vademecum van de islam De islam in 400 begrippen 9789460362200 € 18,90 Paperback

DA M O N Vo o r j a a r 2017

Sybe Schaap Rechtsstaat in verval Over de lange mars door de instituties 9789463400060 € 28,90 Paperback

Henk Haenen Ubuntu en Nelson Mandela Afrikaanse filosofie van verzoening 9789460362248 € 34,90 Hardcover

Woei-Lien Chong Filosofie met de vlinderslag De daoïstische levenskunst van Zhuangzi 9789460362262 € 29,90 Hardcover

Willem van Saint-Thierry Godsliefde Meditaties, Gulden Brief, Leven van Bernardus 9789460362279 € 29,90 Gebonden met stofomslag


Uitgeverij postbus 1650 5602 BR Eindhoven www.damon.nl @ info damon.nl T 040 - 304 60 58

Volg ons ook op: facebook.com/uitgeverijdamon twit ter.com/uitgeverijdamon


DAMON voorjaar 2017