Acco Inspiratie Event - Presentatie van de keynote van Pedro De Bruyckere

Page 1

KLIK OM STIJL TE BEWERKEN

ACCO INSPIRATIE EVENT VOEL JE TERUG IN JE ELEMENT IN DE OPTIMALE BLEND PEDRO DE BRUYCKERE 20 mei 2021


Corona: pyrrusoverwinning voor blended leren? Pedro De Bruyckere, @thebandb


En vooral: hoe voorkomen?

Pedro De Bruyckere, @thebandb


Afname: 3 maart 2021


In hoger onderwijs: - Bijna niemand: 13,54%

-

Afname: 3 maart 2021

Sommige docenten: 48,36% Meeste docenten: 30,23% (Bijna) alle docenten: 7,87%


Afname: 1 maart 2021


In hoger onderwijs: - Minder energiek: 78,49%

-

Afname: 1 maart 2021

Hetzelfde: 7,62% Energieker: 8,25% Geen idee: 5,64%


Opvallend: gelijke tendensen in ≠ regio’s:


Slechtere prestaties in leerplichtonderwijs.


Betere prestaties in hoger onderwijs.


Maar overal: toename verschillen.


Maar overal: toename psychische problemen.


Vaak ook: toename motivatieproblemen.


Daarom: studenten motiveren online & offline


Augustus 2021


Eerst en vooral


Robert Coe:


Leren versus welbevinden versus motiveren


Werkelijkheid is niet zo eenvoudig als welbevinden + betrokkenheid => meer leren


Leren leidt vaker tot welbevinden dan vice versa


Tegelijk: bij veel stress en ontbreken welbevinden => ook geen leren.


Dus zeer complex!


Recent review-studie vat het zo samen:

Vu, T., Magis-Weinberg, L., Jansen, B. R., van Atteveldt, N., Janssen, T. W., Lee, N. C., ... & Meeter, M. (2021). Motivation-Achievement Cycles in Learning: a Literature Review and Research Agenda. Educational Psychology Review, 1-33.Theorieën Online Neveneffecten


Theorieën Online Neveneffecten


3 maal te simpel 5 theorieën ZDT


Drie keer te simpel en dus niet echt correct.


Te simpel 1: Straffen of belonen werkt niet.


Groot verschil tussen gedrag veranderen en nadenken


Als er denken mee gemoeid is?


Werken bonussen?


Behaviorisme kan werken voor gedragsverandering


Straffen – Belonen - Negeren


Maar ook dit is behaviorisme


Token economy!


Constant belonen = ook negatief!


En er zijn nog andere manieren om gedrag te veranderen: nudging


Basisidee behavioral economics: mens maakt denkfouten


Te simpel 2: Intrinsieke motivatie is goed, extrensieke motivatie is slecht.


Belangrijk om te weten: er is meer dan intrinsieke of extrinsieke motivatie.De basis voor verschillende motivaties?


Vanwaar komt de “druk”?


Externe regulatie


Geïntrojecteerde regulatie


Geïdentificeerde regulatie


Amotivatie Type motivatie

Type regulatie

Geen regulatie

Gecontroleerde motivatie

Autonome motivatie

= MOETEN, MOETivatie

= WILLEN, motivatie, goesting!

Extrinsiek

Extrinsiek

Extrinsiek

Intrinsiek

Externe regulatie

Geïntrojecteerde

Geïdentificeerde

Intrinsieke regulatie

regulatie

regulatie

Motivationele

Gebrek aan geloof

Verwachtingen,

Schuld, schaamte,

Persoonlijke waarde/ Plezier, interesse,

drijfveer

of zelfvertrouwen,

beloning, straf

angst, interne druk

zinvolheid,

passie

onverschilligheid

Onderliggende

Ontmoediging,

Stress, druk,

Stress, druk,

welwillendheid,

welwillendheid,

emoties

faalangst

verplichting

verplichting

vrijheid

vrijheid

Internalisatie

Geen

Geen

Gedeeltelijk

Volledig

Niet nodig


Te simpel 3: Hoe meer gemotiveerd, hoe beter?


3 maal te simpel 5 theorieën ZDT


Er zijn meerdere grote motivatietheorieën • • • • •

Self-determination theory, Expectancy-value theory, Attribution theory, Goal orientation theories, Social-cognitive theories


Wat hebben ze met elkaar gemeen?

Cook, D., & Artino, J. (2016). Motivation to learn: an overview of contemporary theories. Medical Education, 50, 997-1014.


Competentie/haalbaarheid


Waarde


Controle


Cognitieve analyse


Sociale aspecten


Drie maal te simpel 5 theorieën ZDT


ZDT

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.


3 elementen: Autonomie – verBondenheid – Competentie


Vaak misbegrepen: autonomie


Autonomie ≠ vrijheid


Autonomie = opties binnen grenzen


Theorieën Online Vragen


Zelfdeterminatietheorie online?

Chen, K. C., & Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Computers in Human Behavior, 26(4), 741-752.


(a)synchroon? Welke is meest opportuun? Als het gaat over autonomie?
Beide zijn belangrijk zowel voor praktische & motivatie redenen.


3 elementen: Autonomie – verBondenheid – Competentie


3 elementen: Autonomie – verBondenheid – CompetentieTheorieën Online Neveneffecten


Weet je nog: toename verschillen?


Misschien is niet enkel door Corona?


Misschien is dit niet enkel door Corona?


Net zoals online voor Corona niet per definitie tot meer leren leidde,

Voor overzicht: De Bruyckere, Kirschner, & Hulshof, 2019


Kan online ook tot meer ongelijkheid zorgen.

Bettinger, E. P., Fox, L., Loeb, S., & Taylor, E. S. (2017). Virtual classrooms: How online college courses affect student success. American Economic Review, 107(9), 2855-2875.


Denk ook aan de vereiste zelfregulering.

Chevalier, A., Dolton, P., & Luhrmann, M. (2014). 'Making it Count': Evidence from a Field Study on Assessment Rules, Study Incentives and Student Performance. Institute for the Study of Labor Working Paper 8582.


Dit is niet een pleidooi tegen blended learning, maar een belangrijke waarschuwing.Tot slot:


Motivatie is gelinkt aan kwaliteit


Of beter de perceptie van…


Waak over de neveneffecten


Oh wacht…


Vergeet ik nog een belangrijke groep…


De lesgevers.


De lesgevers.


2020 volgens onze respondenten:


Wat maakt deze periode extra zwaar?


Tegelijk:De marathon is nog lang niet voorbij…


Succes!


ACCO INSPIRATIE EVENT Op zoek naar nog meer inspiratie? Reserveer dan nu al je plek voor de Acconnect Webinars in augustus en september www.acco.be/acconnectwebinars