Page 1

INHOUD

Dankwoord

7

Deel 1. Hoe verlopen artistieke selecties?

9

1 Definitie- en beslissingsprocessen in de hedendaagse-kunstwereld 2 Onderzoekscases 3 Onderzoeksmethoden

9 16 19

Deel 2. Hedendaagse dans in Vlaanderen: demonstratie van een bourdieusiaanse analyse

23

1 2 3 4

De monopoliepositie van het klassiek ballet Manieren om symbolisch kapitaal te verzamelen Onderlinge positionering en de ontwikkeling van een veldstructuur Kaaitheater en Klapstuk: twee casestudies 4.1 De façade en coulissen van Kaaitheater 4.2 Klapstuk: lessen in selectief erfenisrecht 5 Voorlopige conclusie: de geloofs- en referentielogica in artistieke selecties

32 36 48 63 64 77 94

Deel 3. Kunst & Sociologie

99

1 2 3 4 5

De empirie versus Bourdieu Op naar een symmetrische kunstsociologie De blijde intrede van Nathalie Heinich De Actor Netwerk Theorie en the-will-to-connect Artistieke keuzes binnen het singulier en collectief regiem

99 112 115 128 138

Deel 4. Beeldende Kunst & Netwerken

155

1 2 3 4

159 160 163 166 168 180 180 182 186 191

De constructie van kunstwerk y als actor De queeste naar een artistieke identiteit De paradox van een oeuvre De heterogene wereld van Jan Hoet 4.1 Tussen provincialisme en internationalisme 4.2 Bondgenoten in artistieke selecties 4.2.1 PrivĂŠ-collectioneurs als versterkers 4.2.2 De galerie als intermediair 4.2.3 Politici en de strijd voor een museumgebouw 5 De genese van twee subnetwerken


6

inhoud

6 Netwerk Galerie en Roomade: twee kleine gevalstudies 6.1 Netwerk Aalst Galerie en de queeste naar jong talent 6.2 Roomade en de globalisering van de kunstwereld

204 206 209

Deel 5. Besluit en epiloog

219

1 Besluit: Dans en beeldende kunst in het singulier en collectief regiem 2 Epiloog: Een aanzet tot een symmetrische kunstsociologie

219 229

Bibliografie

235

Bijlagen 1 Lijst met geïnterviewde respondenten 2 Itemlijst diepte-interviews 3 Lijst met afkortingen

257 261 263

Publicatiereeks ‘Kunstpraktijk in de Samenleving’

264

inhoudsopgave_30  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/attachments/inhoudsopgave_30.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you