Page 1

Symbolen

Betekenis

Afkorting

Pagina

Symbolen

opzet rechts

r

averechts

av

gedraaid rechts

gedr r

96

N

98

2

Betekenis

Afkorting

Pagina

steken kruisen naar rechts

stn kr nr rts

176

steken kruisen naar links

stn kr nr lks

178

nop

N

252

(B-kleur)

108

2 109(A-kleur)

gedraaid averechts

gedr av

rechts afhalen

r afh

111

rechtse omslag

1

(B-kleur)

me omsl r

118

rechts afhalen draad voor het breiwerk

r afh dr vr

111

averechtse omslag

1

(A-kleur)

me omsl av

119

averechts afhalen

av afh

112 Opzet (B-kleur)

meerderen rechts uit tussenlus

me tls r

121

averechts afhalen draad achter het werk

av afh dr at

112

meerderen averechts uit tussenlus

me tls av

121

gedraaid rechts afhalen draad voor het werk

gedr r afh dr vr

111

meerderen gedraaid rechts uit tussenlus

me tls gedr r

121

losliggende draden breien

losl dr r

148

meerderen gedraaid averechts uit tussenlus

me tls gedr av

121

laddersteek

laddst

151

meerderen uit onderliggende rechtse steek naar rechts

me ondl r st nr rts

122

dubbele steek

dubb st

156

meerderen uit onderliggende averechtse steek naar rechts

me ondl av st nr rts

124

omwikkelde steek

omw st

158

meerderen uit onderliggende rechtse steek naar links

me ondl r st nr lks

123

in elkaar gekruiste steken

in elk gekr stn

160

meerderen uit onderliggende averechtse steek naar links

me ondl av st nr lks

125

verlengde steek

verl st

153

gedraaide lussteek

gedr lsst

167

Meervoudig meerderen

doorgetrokken lussteek

doorgetr lusst

165

rechts averechts uit 1 steek

me r av

126

fantasielus

fantls

170

uit 1 steek 4 steken breien rechts averechts

me r av/4

126

losse lussteek

losse lsst

163

averechts rechts uit 1 steek

me av r

127

boekenlegger_KVLV_symbolen.indd 1

Meerderen

Opzet (A-kleur)

4

22-01-2013 22:17:57


Symbolen

3 3

Betekenis

Afkorting

Pagina

Symbolen

rechts gedraaid rechts uit 1 steek

me r gedr r

127

averechts gedraaid rechts uit 1 steek

me av gedr r

127

rechts omslag rechts uit 1 steek

me r omsl r/3

127

Meervoudig minderen naar links

averechts omslag averechts uit 1 steek

me av omsl av/3

127 2

Betekenis

Afkorting

Pagina

averechtse steek overhalen

mi overh av nr lks

141

dubbel minderen door overhalen

mi dubb overh nr lks

137

dubbele overhaling rechtse steek

dubb overh r st

Minderen naar rechts 2 steken rechts samenbreien

mi r sambr nr rts

132

Meervoudig minderen

2 steken averechts samenbreien

mi av sambr nr rts

134

meervoudig minderen met middellijn

mi dubb midl

142

rechtse steek minderen door overhalen

mi overh r nr rts

138

meervoudig minderen met gekruiste steken

mi dubb gekr stn

144

Meervoudig minderen naar rechts

3 3

3 steken rechts samenbreien

mi 3 r sambr nr rts

3 steken averechts samenbreien

mi 3 av sambr nr rts

dubbel minderen door overhalen

mi dubb overh nr rts

139

rechts samenbreien naar links

mi r sambr nr lks

133

gedraaid averechts samenbreien naar links

mi gedr av sambr nr lks

135

rechts overhalen

mi overh r nr lks

136

Minderen naar links

boekenlegger_KVLV_symbolen.indd 2

22-01-2013 22:17:59


Ko m b re i e n b ij K V LV Breien is leuk. Maar in groep wordt het nog gezelliger. Daarom biedt KVLV al meer dan honderd jaar breilessen aan. Van een traditionele wollen muts tot een hip kleurrijk sjaaltje: je leert het allemaal in slechts enkele lessen. Ervaren breisters en hippe starters delen bij KVLV hun passie en kennis met jou in een gemoedelijke sfeer. Met ruim 100.000 leden is KVLV, Vrouwen met vaart de grootste vrouwenvereniging in Vlaanderen. KVLV brengt in bijna 1.000 lokale groepen vrouwen samen om te sporten, nieuwe kooktrends te ontdekken, workshops bij te wonen en creatieve uitdagingen aan te gaan. Vind een breicursus in je buurt via www.kvlv.be.

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 2

08-11-2012 11:39:24


d u o h In 5. Breiwerk afkanten

DEEL 1/ STEKEN, TECHNIEKEN EN MOTIEVEN 1. Hoe gebruik je Ons Breiboek De opbouw van Ons Breiboek Van makkelijk tot een uitdaging De symbolengrafiek

2. Dit heb je nodig Breigaren Breinaalden Andere benodigdheden en hulpmiddelen

11 12 16 16 27 28 37 40

Afkanten door overhalen Afkanten met de haaknaald Afkanten door samenbreien Fantasie-afkanting Dubbel afkanten Afkanten met de maasnaald voor boordsteek 1/1

95 De basissteken: rechts en averechts 96 Motieven met rechtse steken 97 Motieven met rechtse en averechtse steken 99 Gedraaide steken 108 Motieven met gedraaide steken 110 Afgehaalde steken 111 Motieven met afgehaalde steken 113

6. Rechtse en averechtse steken

7. Steken meerderen 3. Informatie voor beginners Beginnen aan een bol Een streng breiklaar maken Het breiwerk vasthouden Een nieuwe draad beginnen Draden instoppen Fouten herstellen Een ketting haken Een proeflapje breien Steken op een stekenhouder zetten Het breiwerk opspannen Een breiwerk aan elkaar naaien Een breiwerk onderhouden

45 46 47 49 50 51 52 56 57 59 59 60 64

Meerderen met omslag over de breinaald Meerderen uit tussenlus Meerderen uit onderliggende steek Meervoudig meerderen, uit 1 steek meer steken breien Meerderen aan het einde van de breinaald Dubbele meerdering

8. Steken minderen Minderen door steken samen te breien Minderen door overhalen Fantasie minderingen

9. Bijzondere steken 67 De beginsteek 68 Opzetten met 2 breinaalden 69 Opzetten met 1 breinaald en enkele draad 73 Opzetten met 1 breinaald en dubbele draad 76 Italiaanse opzet, opzetten voor afgeronde 78 opzetrand Opzet met gehaakte ketting 82

4. Steken opzetten

4_

85 86 88 89 90 91 92

Losliggende draden van afgehaalde steken meebreien Motieven met losliggende draden van afgehaalde steken Laddersteek Verlengde steken Dubbele steek Omwikkelde steek

117 118 120 122 126 128 129 131 132 136 142 147 148 149 151 153 156 158

Ons Breiboek

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 4

07-11-2012 08:22:23


hoofdstuk 01

Hoe gebruik je Ons Breiboek? Ons Breiboek is zowel een doeboek als een naslagwerk. Het is echt een boek om te gebruiken en in dit hoofdstuk leggen we je uit hoe je dat op de beste manier doet. Zo weet je hoe je als beginnende breister te werk gaat, maar ook wat je als gevorderde breister aan dit boek hebt.

DE OPBOUW VAN ONS BREIBOEK

hoofdstuk 01

hoofdstuk 01

Breisymbolen

VAN MAKKELIJK TOT EEN UITDAGING

De symbolengrafiek geeft elke te bewerken steek en naald weer in de juiste breivolgorde. Bijvoorbeeld: dambordmotief. Bij het dambordmotief met rechtse en averechtse steken zijn zowel de oneven heengaande naalden als de even teruggaande naalden getekend.

Kies basissteken, basismotieven en basistechnieken als je begint met breien. Je herkent ze aan dit symbool: makkelijk en kunt ze toepassen in eenvoudig breiwerk. In het hoofdstuk ‘Informatie voor beginners’ bundelden we de basistechnieken die je nodig hebt wanneer je begint met breien.

- De oneven naalden worden altijd getekend en lees je van rechts naar links. Je begint de symbolen te lezen aan de kant waar het naaldnummer staat.

Kies in het begin voor kleine, eenvoudige projecten die je breit met twee breinaalden. Gebruik garen van middelmatige dikte (voor breinaalden nr. 3,5 tot 5) in een lichte kleur. De eenvoudige breiprojecten in dit boek, herken je aan dit symbool: makke lijk

4

knopt weer te geven. Laat de lijst met symbolen je niet afschrikken. Je zult versteld staan hoe snel je ze leert. Gevorderde breisters gebruiken symbolen als hulpmiddel om nieuwe reeds gebreide motieven of foto’s van breimotieven om te zetten in een technische fiche zonder eerst meerdere proeflappen te moeten breien. Creatievelingen ontwerpen met een nieuwe combinatie van breisymbolen telkens een eigen breimotief. Bij ingewikkelde of grote breimotieven wordt enkel de symbolengrafiek vermeld omdat die overzichtelijker is dan de beschrijving in tekst.

3 Elk motief en elke techniek wordt met een label in moeilijkheidsgraad ingedeeld.

2 1

makkelijk iets moeilijker

- De even naalden lees je van links naar rechts. Of ze wel of niet getekend worden, hangt af van het motief. Wanneer de even naalden niet getekend zijn, worden ze volledig averechts gebreid of brei je de steken zoals ze op de breinaald liggen: rechtse steken rechts en averechtse steken averechts. Het dambordmotief kan dus ook zonder even naalden getekend worden, want in alle even naalden worden de steken gebreid zoals ze op de breinaald liggen.

3 1

18 _

een uitdaging

DE SYMBOLENGRAFIEK

Tip

Breisymbolen

ek se ste erecht erk Een av breiw je in je je, een herken t boog n de aan he aa steek rechtse . V-vorm

28-09-2012 11:24:29

- Interessante tips van een ervaren breicoach vullen regelmatig de inhoud van Ons Breiboek aan.

12 _

Breisymbolen zijn een korte vertaling van de soms lange werkbeschrijvingen van steken en motieven. Elk symbool staat voor een bewerking van één of meerdere steken. Zodra je de symbolen kent, zie je in een oogopslag de te maken breibewerking. Deze ‘breistenografie’ is nuttig om grote beschrijvingen be-

16 _

Ons Breiboek

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 18

Weetje

SYMBOLENTA AL BEGRIJP EN

moeilijk

een driehoek duidt op minderen een halve cirk el duidt op meerder en gevuld is rech ts

breien

horizontaal doorstreept is averecht s breien

Ons Breiboek

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 16

28-09-2012 11:25:28

- Leuke weetjes verschaffen je nuttige achtergrondinformatie.

Ons Breiboek

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 12

07-11-2012 08:24:01


-

De symbolen bouwen op van onder naar boven, net als bij het breiwerk.

Bij de werkbeschrijving van een motief wordt vermeld hoeveel steken je moet opzetten voor de herhaling van het motief en hoeveel steken extra nodig zijn om het begin van de naald hetzelfde uitzicht te geven als het einde van de naald. Bijvoorbeeld dambordmotief:

3e steek

2e steek

1e steek

Tweede naald

Aantal op te zetten steken

2 1

Eerste naald

1e steek

2e steek

3e steek

4 3 2

-

De symbolen die in het kader in stippellijn staan, vormen ‘het rapport’. Dit zijn de steken en naalden die telkens herhaald worden over de breedte en de gewenste hoogte van het breiwerk.

1

Een werkbeschrijving lezen Om de werkbeschrijving van motieven in te korten worden afkortingen en herhalingen gebruikt. Zo krijg je een beter overzicht van de volledige werkbeschrijving en kun je ze sneller en gemakkelijker lezen. Dat lijkt in het begin ingewikkelder dan het is, net als bij symbolen.

Tip ogelijk nel m s t o z er en me Probe gerak e t e z d ouw at je vertr n zod e l o b t in isym omze de bre atisch m o n t re au te voe de uit n i k g. bewer

Opzet: een veelvoud van 4 + 2 Dit betekent dat het aantal steken op je breinaald deelbaar is door 4 plus nog 2 extra steken.

Herhalingen In een werkbeschrijving komen regelmatig dezelfde bewerkingen terug. Stekenpatronen worden bijvoorbeeld horizontaal herhaald op eenzelfde naald en verticaal over verschillende naalden. Deze herhalingen worden in de symbolengrafiek aangeduid met een kader in stippellijn. In een werkbeschrijving staat een sterretje voor en achter de te herhalen bewerkingen en wordt de herhaling steeds vermeld. Bijvoorbeeld: herhaal tweemaal van * tot *. Dit betekent dat de volledige bewerking tussen de sterretjes nog tweemaal extra worden gebreid. Bij ingewikkelde motieven kunnen er herhalingen binnen een bewerking zijn. Deze worden aangeduid met dubbele sterretjes. Bijvoorbeeld: herhaal van ** tot **.

19 _

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 19

07-11-2012 08:47:28


hoofdstuk 01

Afkortingen

A

afh at av av afh av afh dr at

D

doorgetr doorgetr lsst dr dubb dubb st

F

fantls/fantlsn

G

gedr gedr av gedr lsst gedr r gedr r afh

H

herh hulpnld

I

in elkr gekr stn in elkr gekr stn/2 in elkr gekr stn/3

K

kr nr lks kr nr rts

L

laddst lks losl losl dr r losse lsst ls/lsn lsst

M

me me av gedr r me av omsl av me av r me omsl av me omsl r me ondl av st nr lks me ondl r st nr lks

20 _

afhalen achter averechts averechts afhalen averechts afhalen draad achter

98 112 112

doorgetrokken doorgetrokken lussteek draad dubbele dubbele steek

165

fantasielus/fantasielussen

170

gedraaid/gedraaide gedraaid averechts gedraaide lussteek gedraaid rechts gedraaid rechts afhalen

109 167 108 111

156

herhaal/herhalen hulpnaald in elkaar gekruiste steken

160 161 161

steken kruisen naar links steken kruisen naar rechts

178 176

laddersteek linkse richting/naar links losliggende losliggende draden bewerken losse lussteek lus/lussen lssteek

151

meerderen/meerdering meervoudig meerderen averechts, gedraaid rechts meervoudig meerderen averechts, omslag averechts meervoudig meerderen averechts, rechts averechtse omslag rechtse omslag meerderen uit onderliggende averechtse steek naar links meerderen uit onderliggende rechtse steek naar links

163

127 127 127 119 118 125 123

Ons Breiboek

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 20

07-11-2012 08:49:29


me ondl r st nr rts me ondl av st nr rts me r av me r gedr r me r omsl r me tls av me tls gedr av me tls gedr r me tls r mi mi av sambr nr rts mi dubb gekr stn mi dubb midl mi dubb overh nr lks mi dubb overh nr rts mi dubb r sambr nr rts mi gedr av sambr nr lks mi overh av nr lks mi overh r nr lks mi overh r nr rts mi r sambr nr lks mi r sambr nr rts

N

nld nldn nr.

O

ondl omsl omw omw st

R

1 r kr nr lks/1 r 1 r kr nr rts/1 r r r afh r afh dr vr gedr r afh dr vr rts

S

sambr st stn

T

tls

V

verl verl st volg vr

meerderen uit onderliggende rechtse steek naar rechts meerderen uit onderliggende averechtse steek naar rechts meervoudig meerderen rechts, averechts meervoudig meerderen rechts, gedraaid rechts meervoudig meerderen rechts, omslag rechts meerderen met averechts gebreide tussenlus meerderen met gedraaid averechts gebreide tussenlus meerderen met gedraaid rechts gebreide tussenlus meerderen met rechts gebreide tussenlus minderen/mindering minderen averechts samenbreien naar rechts dubbele mindering met gekruiste steken dubbele mindering met middellijn dubbele mindering door overhalen naar links dubbele mindering door overhalen naar rechts dubbele mindering naar rechts door rechts samenbreien minderen gedraaid averechts samenbreien naar links averechts overhalen minderen door rechts overhalen naar links minderen door rechts overhalen naar rechts minderen rechts samenbreien naar links minderen rechts samenbreien naar rechts

122 124 126 127 127 121 121 121 121 134 144 142 137 139 135 141 136 138 133 132

naald naalden nummer onderliggende omslag omwikkelde omwikkelde steek 1 rechtse steek kruisen naar links met 1 rechtse steek 1 rechtse steek kruisen naar rechts met 1 rechtse steek rechts rechts afgehaalde steek rechtse steek afhalen draad voor het breiwerk gedraaide rechtse steek afhalen draad voor breiwerk rechtse richting/naar rechts

158 178 176 96 111 111 111

samenbreien steek steken tussenlus verlengde verlengde steek volgende voor

158

21 _

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 21

07-11-2012 08:50:12


hoofdstuk 01

Symbolen

3 3

Betekenis

Afkorting

Pagina

rechts gedraaid rechts uit 1 steek

me r gedr r

127

averechts gedraaid rechts uit 1 steek

me av gedr r

127

rechts omslag rechts uit 1 steek

me r omsl r/3

127

averechts omslag averechts uit 1 steek

me av omsl av/3

127

2 steken rechts samenbreien

mi r sambr nr rts

132

2 steken averechts samenbreien

mi av sambr nr rts

134

rechtse steek minderen door overhalen

mi overh r nr rts

138

Minderen naar rechts

Meervoudig minderen naar rechts

3 3

3 steken rechts samenbreien

mi 3 r sambr nr rts

3 steken averechts samenbreien

mi 3 av sambr nr rts

dubbel minderen door overhalen

mi dubb overh nr rts

139

rechts samenbreien naar links

mi r sambr nr lks

133

gedraaid averechts samenbreien naar links

mi gedr av sambr nr lks 135

rechts overhalen

mi overh r nr lks

Minderen naar links

24 _

136

Ons Breiboek

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 24

09-02-2013 23:02:53


Symbolen

Betekenis averechtse steek overhalen

Afkorting

Pagina

mi overh av nr lks

141

dubbel minderen door overhalen

mi dubb overh nr lks

137

dubbele overhaling rechtse steek

dubb overh r st

137

meervoudig minderen met middellijn

mi dubb midl

142

meervoudig minderen met gekruiste steken

mi dubb gekr stn

144

Meervoudig minderen naar links

2

Meervoudig minderen

25 _

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 25

09-02-2013 23:02:54


hoofdstuk 02

Weetje n uze aa me ke r o leun k e en ktes, Er is e rse di e v i al d s in llema garen n en a e r u aat t tex result ren en eigen n en e e n ze breng r jaar levere e p r e iga ee ke we bre op. Tw n nieu e t ieuwe n n a in de fabrik t k r a s* zijn p de m laadje b rens o e D . et het leuren aal m m modek e l l a aalden rbeeld n en n e k bijvoo e t s l een aanta s met zelfde telken r a a m d, gebrei . garen r ande

*De werkbeschrijving van het blaadje vind je op p. 347.

32 _

Ons Breiboek

onsbreiboek_binnen_01_113•.indd 32

07-11-2012 08:51:43


Ajourgolven 7 5 3 1

Opzet: een veelvoud van 10 + 1. 1e naald: *1 r - me omsl r - 3 r - mi dubb gekr stn - 3 r - me omsl r* - herh van * tot * en eindig met 1 r. 2e en alle even naalden: av breien. 3e naald: *2 r - me omsl r - 2 r - mi dubb gekr stn - 2 r - me omsl r - 1 r* - herh van * tot * en eindig met 1 r. 5e naald: *3 r - me omsl r - 1 r - mi dubb gekr stn - 1 r - me omsl r - 2 r* - herh van * tot * en eindig met 1 r. 7e naald: *4 r - me omsl - mi dubb gekr stn - me omsl r - 3 r* - herh van * tot * en eindig met 1 r.

Koffiebonen

2

5

4 3 2 1

Opzet: een veelvoud van 4 + 2. 1e naald: *2 av - 2 r* - herh van * tot * en eindig met 2 av. 2e naald: 2 r - *2 av - 2 r* - herh van * tot *. 3e naald: *2 av - 1 r - me omsl r - 1 r* - herh van * tot * en eindig met 2 av. 4e naald: 2 r - *3 av - 2 r* - herh van * tot *. 5e naald: *2 av - mi overh r nr lks/over 2 stn - herh van * tot * en eindig met 2 av. Herh telkens naald 2 t. e. m. naald 5.

201 _

onsbreiboek_binnen_114_215•.indd 201

12-02-2013 10:58:28


Gerstekorrelsteek voor rondbreiwerk Opzet: een veelvoud van 2. 1e en 2e toer: *1 r - 1 av* - herh van * tot *. 3e en 4e toer: *1 av - 1 r* - herh van * tot *. Herh deze 4 toeren.

4 3 2 1

Dambordmotief voor rondbreiwerk Opzet: een veelvoud van 4. 1e en 2e toer: *2 r - 2 av* - herh van * tot *. 3e en 4e toer: *2 av - 2 r* - herh van * tot *. Herh deze 4 toeren.

4 3 2 1

Koffiebonen voor rondbreiwerk

2

5 4 3 2

Opzet: een veelvoud van 4 1e en 2e toer: *2 av – 2 r* - herh van * tot *. 3e toer: *2 av – 1 r – me omsl r – 1 r* - hrh van * tot *. 4e toer: *2 av – 3 r* - herh van * tot *. 5e toer: *2 av – mi overh r nr lks over 2 stn* - herh van * tot *. Herh telkens naald 2 t.e.m. naald 5.

1

289 _

onsbreiboek_binnen_216_309•.indd 289

12-02-2013 11:26:36


- Neem met de linkerbreinaald van onder naar boven de ribbel net boven de gekleurde draad op.

- Brei de opgeraapte lus rechts samen met de steek op de linkerbreinaald. - Herhaal tot het einde van de boord.

- Brei het breiwerk verder en verwijder na een aantal naalden de katoenen draad.

DUBBELE ZOOMBOORD MET MUIZENTANDJE De dubbele zoomboord met muizentandje is een vaste dubbele boord die mooi plat blijft liggen. De onderrand is gekarteld. - Zet het gewenste aantal steken op in een opvallende katoenen draad en brei 1 naald rechts. - Brei met het garen van het werkstuk de boordhoogte in jersey of boordsteek. - Brei het muizentandje aan de goede kant van het werk: *1 r - me omsl r mi r sambr nr rts* - herh van * tot *. - Brei in de teruggaande averechtse naald uit de omslagen weer 1 steek. - Brei de boordhoogte voor het kledingstuk in de gewenste steek. - Vouw de zoomboord dubbel. - Brei de steken van de breinaald samen met de steken van de eerste rij in het garen van het werkstuk. - Brei verder en verwijder na een aantal naalden de katoenen draad.

307 _

onsbreiboek_binnen_216_309•.indd 307

12-02-2013 11:30:33


interieur en decoratie makk

elijk

Deken gemaakt van restjes garen NODIG

- restjes garen voor breinaalden nr. 4,5. - een blok is ongeveer 15 g garen, voor 67 blokken is er 15 g x 67 nodig. - 2 breinaalden nr. 4,5. WERKWIJZE

Eerste blok - Zet 37 stn op. - 1e naald en alle oneven naalden: Brei alle stn r. - 2e naald: 17 r - 1 mi dubb nr lks (1 st r afh, 2 st samen breien, de afgeh st over de samgbr st halen) - 17 r. - 4e naald: 16 r - 1 mi dubb nr lks - 16 r. - 6e naald: 15 r - 1 mi dubb nr lks - 15 r. - 8e naald: 14 r - 1 mi dubb nr lks - 14 r. - 10e naald: 13 r - 1 mi dubb nr lks - 13 r. - 12e naald: 12 r - 1 mi dubb nr lks - 12 r. - 14e naald: 11 r - 1 mi dubb nr lks - 11 r. - 16e naald: 10 r - 1 mi dubb nr lks - 10 r. - 18e naald: 9 r - 1 mi dubb nr lks - 9 r. - 20e naald: 8 r - 1 mi dubb nr lks - 8 r. - 22e naald: 7 r - 1 mi dubb nr lks - 7 r. - 24e naald: 6 r - 1 mi dubb nr lks - 6 r. - 26e naald: 5 r - 1 mi dubb nr lks - 5 r. - 28e naald: 4 r - 1 mi dubb nr lks - 4 r. - 30e naald: 3 r - 1 mi dubb nr lks - 3 r. - 32e naald: 2 r - 1 mi dubb nr lks - 2 r. - 34e naald: 1 r - 1 mi dubb nr lks - 1 r. - 36e naald: 1 mi dubb nr lks. - Nog 1 st op de naald.

-

6e naald: 15 r - 1 mi r sambr. 8e naald: 14 r - 1 mi r sambr. 10e naald: 13 r - 1 mi r sambr. 12e naald: 12 r - 1 mi r sambr. 14e naald: 11 r - 1 mi r sambr. 16e naald: 10 r - 1 mi r sambr. 18e naald: 9 r - 1 mi r sambr. 20e naald: 8 r - 1 mi r sambr. 22e naald: 7 r - 1 mi r sambr. 24e naald: 6 r - 1 mi r sambr. 26e naald: 5 r - 1 mi r sambr. 28e naald: 4 r - 1 mi r sambr. 30e naald: 3 r - 1 mi r sambr. 32e naald: 2 r - 1 mi r sambr. 34e naald: 1 r - 1 mi r sambr. 36e naald: 1 mi r sambr. Haal de draad door de laatste st.

Blok 3: Herhaal blok 1 Blok 4: - Neem al breiend 37 stn op: 1 st staat al op de naald. Neem aan de linkerkant van blok 3 nog 17 stn op, 1 st (middenste st) aan de opzetrand van blok 3, 18 stn aan de rechterkant van blok 1. - Brei het blok verder zoals blok 1. - Brei blok per blok verder volgens het schema.

29

Blok 2: Half blok - Neem al breiend 19 stn op aan de linkerkant van het eerste blok (de eerste st staat al op de naald, dus nog 18 opnemen). - 1e naald en alle oneven naalden: Brei alle stn r. - 2e naald: 17 r - 1 mi r sambr. - 4e naald: 16 r - 1 mi r sambr.

20

28

19 12

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 386

27

11 6

36

17

5

51

32 21

41

56 49

40 30

62 57

50

31

66 63

58

42

22 13

59

43

23

67 64

52

33

14 7

53

34

15

65 60

44

24

8 3

45

25

9

61 54

35

16

4

55 46

26

10

1

47 37

18

2

386 _

38

48 39

12/02/13 13:47


interieur en decoratie makk

elijk

Tapijtje met franjes AFMETINGEN

WERKWIJZE

1 m x 75 cm.

Het tapijtje wordt met dubbele draad gebreid: telkens 1 draad Canada en 1 draad Polo sur. - Zet 35 stn op met de gewone opzet en 1 dr Canada en 1 dr Polo sur beige-wit. - Brei 2 nldn r. - Laat de beige-witte draad hangen langs de zijkant en brei 2 nldn r met 1 dr Canada en 1 dr Polo sur grijs-beige. - Brei op deze manier verder: Afwisselend 2 nldn r Canada met grijs-beige en Canada met beige-wit. Brei tot één van de garens op is (± 1 m). - Kant af door overhalen en stop alle draden in.

NODIG

- 3 x 100 g / 75 m dik garen, Katia Canada, kleur beige (nr. 10) - 9 x 50 g / 25 m zacht fantasiegaren met pluisjes, Katia Polo sur, 5 bollen kleur beige-wit (nr. 401) en 4 bollen kleur grijsbeige (nr. 402) - extra voor de franjes:  100 g / 75 m dik garen Katia Canada, kleur beige (nr. 10)  dikke haaknaald - breinaalden nr. 20 - antislipmatje 75 cm x 75 cm, Ikea Stopp PROEFLAPJE

10 cm x 10 cm in ribbelsteek en dubbele draad = 4,5 steken en 4 naalden

AFWERKING

- Maak franjes van 10 cm met Canada en haak ze in de korte randen. - Naai een antislipmatje aan de achterzijde van het tapijtje.

MOTIEF

ribbelsteek: Brei alle nldn r.

Tip

e pijt t et ta h je er i m O naa n e g tof tevi are s w vers z n het t ee arna eers a d n en atje. tege slipm i t n a

388 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 388

8/11/12 11:10


interieur en decoratie makk

elijk

Mand uit stofstroken NODIG

WERKWIJZE

-

-

10 m jersey stof van 1,40 m breed 2 breinaalden nr. 9 weefnaald 2 liter textielverharder verfborstel steun om de mand op te laten drogen, verpakt in plastic

PROEFLAPJE

Knip de stof in stroken.* Stik met een sterke steek de stof in de lengte dicht. Knip in spiraalvorm een lange reep van 2,5 cm breed. Rol de lange strook op tot een bol garen om te breien.

Bodem - Zet 25 stn op met de gewone opzet. - Brei 25 cm ribbelsteek. - Kant alle stn af.

10 cm x 10 cm = 9 steken en 10 naalden

Zijkanten - Zet 25 stn op met de gewone opzet. - Brei 88 nldn ribbelsteek en meerder elke 10e naald aan beide kanten 1 st. - Kant alle stn af. - Brei de drie andere zijkanten op dezelfde manier. Handgrepen - Zet 25 stn op. - Kant alle stn af. AFWERKING

-

Naai de onderkanten van de zijkanten aan de bodem. Naai de zijkanten van de mand samen. Naai een handgreep aan twee zijkanten. Stop alle loshangende draden in. Zet de mand omgekeerd op een steun. Breng aan de buitenkant van de mand gelijkmatig textielverharder aan met een verfborstel. - Zorg dat de mand in vorm blijft.

*zie p. 330-331

396 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 396

28/01/13 18:59


LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 431

12/02/13 13:47


interieur en decoratie makk

elijk

Ovenwant Deze ovenwant is niet alleen mooi, ze is door het middenstuk ook erg praktisch. De want wordt gedubbeld zodat ze extra isolerend is.

MAAT

WERKWIJZE

66 cm x 16 cm

- Zet 38 stn op met de gewone opzet en brei 4 nldn r. - Brei 98 cm onderbroken boordsteek 2/2 en brei aan begin en einde van elke naald 4 stn r. - Brei 4 nldn r en kant alle stn af. - Vouw het begin en het einde van de reep 17 cm naar de achterkant en naai rondom vast.Hier dubbel je het breiwerk, zo wordt de ovenwant extra isolerend.

NODIG

- 3 x 50 g Katia Cotton (50 g / ca. 120 m) 100 % katoen, kleur gebroken wit (nr. 13) - 2 breinaalden nr. 3 PROEFLAPJE

10 cm x 10 cm in onderbroken boordsteek 2/2 = 25 steken en 30 naalden

opening voor handen

Tek. 2

Tek. 1 17cm

30cm

17cm

Dubbeling wanten - Zet 38 stn op en brei 4 nldn r. - Brei 17 cm onderbroken boordsteek 2/2 en brei aan begin en einde van elke naald 4 stn r. - Brei 4 nldn r en kant alle stn af. - Brei een tweede dubbeling voor de wanten op dezelfde manier. - Naai aan elk uiteinde van de lange lap een dubbeling voor de want. Naai ze vast op de ingevouwen delen en aan de buitenranden. - Stop alle losse draden in.

2 1 Onderbroken boordsteek 2/2

404 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 404

28/01/13 18:59


interieur en decoratie makk

elijk

Theepotwarmer Voor een theepot met een omtrek van 50 cm.

NODIG

WERKWIJZE

-

- Zet 67 stn op met een gehaakte ketting en brei met breinaalden nr. 3 met Lang Lanalux. - Verdeel de steken over 3 naalden en brei verder met 4 naalden. - Brei 7 toeren r. - Brei verder met naalden nr. 4 over 33 stn en laat de overige steken rusten. - Brei 4 nldn av met de twee garens samen. - Brei 2 nldn r met twee draden Lang Lanalux. - Brei 1 nld av met de twee garens samen. - Brei 2 nldn r met de twee garens samen. - Herhaal de laatste 6 naalden nog 5 x. - Brei 3 nldn jersey met naalden nr. 3 en zet op een hulpnaald. - Brei de andere 33 stn op dezelfde manier. - Verdeel het totaal aantal steken weer over 3 breinaalden nr. 3. - Brei 7 toeren r en kant de stn af. - Stop de losse draden in.

Lang Lanalux, kleurnr. 751.0023 Katia Luxury, kleurnr. 2200 2 breinaalden nr. 4 4 breinaalden zonder knop nr. 3 haaknaald nr. 4 hulpnaald maasnaald schaar lintmeter

420 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 420

8/11/12 11:10


sjaals en mutsen makk

elijk

Schouderwarmer MATERIAAL

- 7 x 50 g Rowan tapestry (50 g / ca. 120 m) kleur blauw (nr. sh 180) - breinaalden nr. 4,5 - rondbreinaald nr. 4,5 van 80 cm lengte - rondbreinaald nr. 4,5 van 60 cm lengte - maasnaald - schaar

 Draai het werk 180o.  Maak terug 2 rijen smocksteken.  Langs de achterkant zijn er enkel verticale steken zichtbaar. 12 11 10

PROEFLAPJE

- 10 cm x 10 cm in jersey = 22 steken en 32 naalden MOTIEVEN

jersey voor rondbreiwerk boordsteek 2/2 voor rondbreiwerk smockmotief in boordsteek 2/2 voor rondbreiwerk

9 8 7 6 5 4 3

- Werk over een veelvoud van 8 (minstens 16 steken). - Brei alle toeren: *2 r - 2 av* herh van * tot *. - Naai het smockwerk zoals met horizontale lijnen aangegeven op de symbolentekening.  Werk van links naar rechts zigzaggend over 2 lijnen.  Maak voor de eerste stekenbundel 3 horizontale achtersteken en neem daarbij de 4 r gebreide stn op de nld.  Steek aan de achterkant recht naar boven naar de 2e lijn voor de volgende stekenbundel. Laat tussen 2 rijen smocksteken telkens 5 nldn.  Maak 3 horizontale achtersteken.  Steek aan de achterkant terug naar onder naar de 1e lijn voor een 3e draadbundel.  Maak 3 horizontale achtersteken.  Herhaal tot aan de rand van de boordsteek.

2 1

435 _

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 435

28/01/13 19:03


sjaals en mutsen moeieilts ijker

Eenvoudige sjaalkraag AFMETINGEN

WERKWIJZE

23 cm x 85 cm

- Italiaanse opzet: Zet 14 stn + 1 st (= 15 stn) op met een hulpdraad. - Brei met een andersgekleurde hulpdraad 1 nld r. - Brei 5 nldn jersey met de draad van de sjaal: 1 nld r, 1 nld av, 1 nld r, 1 nld av, 1 nld r. - Verdubbel het aantal stn = 29 stn. - Verwijder de hulpdraden. - Brei de volgende naalden de steken zoals ze op de breinaald liggen. - Brei 106 nldn fantasiesteek. - Knoopsgat in nld 107:  Brei volgens het motief tot st 8.  Brei stn 8 en 9 r samen.  Omslag.  Brei stn 10 en 11 r samen.  Brei verder volgens motief.  Brei stn 18 en 19 r samen.  Omslag.  Brei stn 20 en 21 r samen.  Brei de nld uit volgens motief. - Brei 1 nld boordsteek 1/1 tussen de rechte zijboorden en brei uit de omslag 1 st av en 1st gedr r. - Brei nog 2 nldn boordsteek 1/1. - Kant af met fantasieafkanting

NODIG

- 2 x 100 g Katia Canada (100 g / ca. 75 m), kleurnr. 10 (lichtgrijs) 100 % acryl - 2 verschillend gekleurde hulpdraden, bij voorkeur met dezelfde dikte als de werkdraad - breinaalden nr. 8 - maasnaald - schaar - fantasieknoop met 5 cm diameter PROEFLAP

10 cm x 10 cm = 13 stn en 13 nld MOTIEVEN

- fantasiesteek: 2 stn r samenbreien, de stn op de naald laten staan, uit de 1e lus 1 st r breien - boordsteek: 1 r - 1 av - rechte zijboorden - fantasieafkanten 4 3

AFWERKING:

1

- Naai de knoop in het midden van de kraag op 12 cm van de opzetboord. - Stop alle losse draden in en knip de eindjes af.

2

Je kunt het uiteinde van de sjaal dubbel plooien en beide knoopsgaten over de knoop doen of je kunt de sjaal enkelvoudig sluiten met het bovenste of het onderste knoopsgat.

*rechte zijboord p 310

442 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 442

28/01/13 19:04


baby’s en kinderen moeieilts ijker

Babyslofjes Deze slofjes zijn superschattig en je maakt ze in een handomdraai met één bolletje wol.

MAAT:

WERKWIJZE

0-3 maanden, 3-6 maanden, 6-9 maanden

Zool (ribbelsteek) - Zet 33 (37- 41) stn op met de gewone opzet. - 1e en alle even naalden: Brei alle stn r. - 3e naald: 1 r - 1 me (brei uit 1 st r een r en een gedr r) - 15 (17 - 19) r - 1 me - 1 r - 1 me 15 (17 - 19) r - 1 me - 1 r. - 5e naald: 2 r - 1 me - 15 (17 - 19) r - 1 me - 3 r 1 me - 15 (17 - 19) r - 1 me - 2 r. - 7e naald: 3 r - 1 me - 15 (17 - 19) r - 1 me - 5 r 1 me - 15 (17 - 19) r - 1 me - 3 r. - 9e naald: 4 r - 1 me - 15 (17 - 19) r - 1 me - 7 r 1 me - 15 (17 - 19) r - 1 me - 4 r. - 11e naald: (voor maat 0-3 maanden overslaan): 5 r - 1 me - 17 (19) r - 1 me - 9 r - 1 me - 17 (19) r 1 me - 5 r. - 13e naald (alleen voor maat 6-9 maanden): 7 r 1 me - 19 r - 1 me - 11 r - 1 me - 19 r - 1 me - 7 r. - Eindig de zool met 1 nld r.

NODIG

- 50 g Rowan Wool cotton (50 g / ca. 113 m) 50 % merino wol, 50 % katoen, kleurnr: 00985 (oranje maat 3-6 maanden), 00969 (paars maat 6-9 maanden) - 2 breinaalden nr. 3 - 2 fantasieknoopjes - stikgaren en naald om knoopjes aan te naaien - maasnaald PROEFLAPJE

10 cm x 10 cm = 22 steken en 30 naalden

Zijkant (rijstkorrelsteek) - Brei 6 (8 - 10) nldn in rijstkorrelsteek. Bovenkant voet (rijstkorrelsteek) Maat 0-3 maanden - 1e naald: 13 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 15 stn rijstkorrel - 2 r sambr - 2 av sambr - 13 stn rijstkorrel. - 2e, 4e, 6e, 8e naald: Brei alle stn in rijstkorrel. - 3e naald: 13 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 11 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 13 stn rijstkorrel. - 5e naald: 13 rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 7 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 13 stn rijstkorrel. - 7e naald: 13 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 3 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 13 stn rijstkorrel.

459 _

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 459

28/01/13 19:04


baby’s en kinderen

Maat 3-6 maanden - 1e naald: 16 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 17 stn rijstkorrel - 2 r sambr - 2 av sambr - 16 stn rijstkorrel. - 2e, 4e, 6e en 8e naald: Brei alle stn in rijstkorrel. - 3e naald: 16 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn sambr - 13 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 16 stn rijstkorrel. - 5e naald: 16 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 9 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 16 stn rijstkorrel. - 7e naald: 16 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 5 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 16 stn rijstkorrel. Maat 6-9 maanden - 1e naald: 20 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 17 stn rijstkorrel - 2 r sambr - 2 av sambr - 20 stn rijstkorrel. - 2e, 4e, 6e en 8e naald: Brei alle stn in rijstkorrel. - 3e naald: 20 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 13 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 20 stn rijstkorrel. - 5e naald: 20 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 9 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 20 stn rijstkorrel. - 7e naald: 20 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 5 stn rijstkorrel - 2 x 2 stn r sambr - 20 stn rijstkorrel.

- AFWERKING

- Naai de zool en de achterkant dicht. - Naai de fantasiebandjes vast met een knoopje. - Stop de losse draden in. VARIATIES OP HET BASISMODEL

- Brei het slofje in ribbelsteek. - Brei 1 lang bandje en haak er een lusje aan voor knoopsluiting. Brei aan de andere kant alleen de hoogte van het bandje en naai er een knoopje op. - Brei één hoger en lang bandje en haak er 2 lusjes aan voor knoopsluiting. Brei aan de andere kant alleen de hoogte van het bandje en naai er twee knoopjes op. - Gebruik verschillende kleuren.

Fantasiebandjes (ribbelsteek) - Brei 9 (10 - 12) stn r, kant 15 (21 - 25) stn af, brei 9 (10 - 12) stn r. - Brei de 9 (10 - 12) stn 3 nldn r en zet aansluitend 16 (20 - 24) stn bij op. - Brei de 25 (30 - 36) stn 4 nldn r en kant af. - Zet voor het tweede bandje een nieuwe draad aan en brei de 9 (10 - 12) stn 4 nldn r. - Zet aansluitend 16 (20 - 24) stn bij op. - Brei de 25 (30 - 36) stn 4 nldn r en kant af.

460 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 460

28/01/13 19:05


baby’s en kinderen moeieilts ijker

Jongensspencer MAAT

110 NODIG

- 4 x 50 g SMC Extra soft merino cotton (50 g / ca. 130 m) 70 % scheerwol, 30 % katoen, kleur geel (nr. 05618) - 2 x 50 g SMC Extra soft merino cotton (50 g / ca. 130 m) 70 % scheerwol, 30 % katoen, kleur beige (nr. 05611) - 2 breinaalden nr. 3,5 - 4 breinaalden nr. 3,5 zonder knop - restje donkerbruin garen voor de oogjes PROEFLAPJE

10 cm x 10 cm = 22 steken en 30 naalden MOTIEF UILTJES 18 17 16

- Brei 34 nldn jersey met geel. - Brei verder in jersey en kant voor de armsgaten aan beide kanten 1 x 4, 1 x 3 en 2 x 1 stn af. - Brei tot een hoogte van 39 cm. - Kant voor de hals de middelste 34 stn af en laat de overige steken in wacht staan (2 x 19 stn voor de schouders). Voorpand - Brei het voorpand op dezelfde manier als het rugpand tot aan de armsgaten. - Brei het begin van de armsgatmindering en de halsuitsnijding op dezelfde hoogte:  Armsgatmindering: Zie rugpand.  Halsuitsnijding:  kant de 2 middelste stn af;  minder aan beide kanten van de hals 6 x 1 st om de 2 nldn op 2 stn van de kant en 10 x 1 st om de 4 nldn op 2 stn van de kant;  brei verder in jersey tot 40 cm. - Brei de schoudernaden aan elkaar en kant af.

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

Armsgatboorden  Neem al breiend aan elk armsgat 110 stn op en brei 2 nldn in boordsteek 2/2 met beige, 2 nldn in boordsteek 2/2 met geel, 2 nldn in boordsteek 2/2 met beige en kant af.

4 3 2 1

WERKWIJZE

Rugpand - Zet 90 stn op met beige en de gewone opzet. - Brei 4 nldn in boordsteek 2/2 met beige. - Brei 2 nldn in boordsteek 2/2 met geel. - Brei 2 nldn in boordsteek 2/2 met beige. - Brei 9 nldn in boordsteek 2/2 met geel. - Brei 1 nld r met geel. - Brei 6 x motief uil met beige, begin met 3 stn av en eindig met 3 stn av.

462 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 462

Halsboord  Brei de halsboord met 4 naalden zonder knop.  Neem aan de halsrand al breiend 139 stn op (veelvoud van 4 + 3) met beige, begin met de middelste steek van het voorpand.  Brei 2 toeren in boordsteek 2/2 met beige, 2 toeren in boordsteek 2/2 met geel, 2 toeren in boordsteek 2/2 met beige en maak bij elke toer in het midden van het voorpand een dubbele mindering met middellijn.  Kant alle steken af. AFWERKING

- Naai de zijkanten aan elkaar. - Borduur oogjes op de uiltjes met restjes bruine wol. - Stop alle draden in.

28/01/13 19:05


baby’s en kinderen moeieilts ijker

Gebreid tuniekje MAAT

WERKWIJZE

86/104

Voorpand - Zet 60/68 stn op met dubbele draad met de gewone opzet. - Brei 66/84 nldn in motief 1 r – 4 av. - Kant aan weerszijden 5 stn af door overh (= 50/58 stn). - 16/18 x in in elke naald de 1e en de 2e st sambr (= 36/40 stn). - Kant de middelste 16/18 stn af en brei elke kant apart verder (= 10/11 stn aan elke kant). - Brei 18/22 naalden en kant af.

NODIG

- Breiwol:Schachenmaeyer Smc, Egypto cotton color (50 g / ca. 180m), 100 % katoen, kleurnr. 81 Cyclamen mix - breinaalden nr. 4 - contrasterend garen voor de knopen en voor de bloemen - haaknaald nr. 4 - maasnaald PROEFLAPJE

10 cm x 10 cm = 19 steken en 27 naalden in jersey met dubbele draad

Rugpand - Brei het rugpand op dezelfde manier als het voorpand. AFWERKING

- Voor- en rugpand: Knoop voor maat 86 op 8 naalden onder de schoudermindering de rechtse steken aan elkaar met een contrasterend stukje breigaren. De middelste rij rechtse steken wordt niet geknoopt. Leg voor maat 104 de knopen naar keuze. - Maas de schouder- en zijpanden van het jurkje aan elkaar. - Haak de bloemen voor op de schouders:  Haak een ketting van 3 lossen en sluit met een halve vaste.  Haak 10 vasten in de cirkel en sluit met een halve vaste.  Haak 2 lossen, 2 stokjes en ga verder met 1 halve vaste, 2 lossen, 2 stokjes. Haak op deze manier 5 blaadjes en sluit met een halve vaste.  Haak een tweede bloem op dezelfde manier - Naai de bloemen op de schouders.

474 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 474

27/11/13 15:42


sokken en sloffen moeieilts ijker

Huisslofjes met knoop MAAT

WERKWIJZE

40/41

Zool Brei met 2 naalden in ribbelsteek. Leg het breiwerk regelmatig op het patroon en pas de meerderingen en minderingen indien nodig aan.

NODIG

- 2x 50 g Regia 6-draads kousenwol (50 g / ca. 125 m) 75 % wol, 25 % polyamide, kleur circus, (nr. 01125) - 1x 50 g Regia 6-draads kousenwol (50 g / ca. 125 m) 75 % wol, 25 % polyamide, kleur rood (nr. 02054) - markeerhaakje - 2 breinaalden nr. 2,5 - 5 breinaalden zonder knop nr. 2.5 - haaknaald nr. 3 - 2 knopen, bijvoorbeeld Prym, doorsnede 29 mm PROEFLAPJE

10 cm x 10 cm = 22 steken en 30 naalden PATROON

Gebruik als patroon een inlegzooltje of teken er zelf een door met een potlood de voetomtrek over te tekenen. Trek op 0,5 cm binnen deze lijn een nieuw patroon. Dit gebruik je dan als mal.

Tip

l ciaa l n spe e e e zoo e d Do l op e ) d s d l i e slipm wolwink anti n i lad p g o o der n i (te k m t hij t. zoda word

- Zet 10 stn op met kleur circus en brei 130 nldn in ribbelsteek. Voer in de aangeduide naalden onderstaande bewerkingen uit:  1e naald: me r gedr r - 8 r - me r gedr r (= 12 stn).  3e naald: me r gedr r - 10 r - me r gedr r (= 14 stn).  5e naald: me r gedr r - 12 r - me r gedr r (= 16 stn).  7e naald: me r gedr r - 14 r - me r gedr r (= 18 stn).  15e naald: me r gedr r - 16 r - me r gedr r (= 20 stn).  55e naald: me r gedr r - 18 r - me r gedr r (= 22 stn).  67e naald: me r gedr r - 20 r - me r gedr r (= 24 stn).  99e naald: me r gedr r - 22 r - me r gedr r (= 26 stn).  111e naald: mi r sambr - 22 r - mi r sambr (= 24 stn).  117e naald: mi r sambr - 20 r - mi r sambr (= 22 stn).  121e naald: mi r sambr - 18 r - mi r sambr (= 20 stn).  125e naald: mi r sambr - 16 r - mi r sambr (= 18 stn).  127e naald: mi r sambr - 14 r - mi r sambr (= 16 stn).  129e naald: mi r sambr - 12 r - mi r sambr (= 14 stn).  130e naald: mi r sambr - 10 r - mi r sambr (= 12 stn). - Kant alle stn af. - Duid met een markeerhaakje het midden en de hiel van de zool aan. Zijkant Brei met 5 naalden in het rond in boordsteek 2/3. - Raap al breiend 160 stn op met kleur circus. Begin in het midden van de hiel. - Brei 9 toeren: 2 r - 3 av. - 10e toer: Minder aan de voorkant 16 stn. Maak van 3 av 2 av door av sambr. - 11e toer: Brei de steken zoals ze voorkomen. - 12e toer: Minder aan de voorkant 14 stn. Maak van de 2 av 1 av door av sambr.

499 _

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 499

12/02/13 13:47


sokken en sloffen moeieilts ijker

Lange kousen met ajourmotief NODIG

WERKWIJZE:

- Highland tweed: Regia ď‚– 1 x 150 g = 375 m indien er geen rekening wordt gehouden met het kleurverloop ď‚– 2 x 150 g indien je 2 identieke kousen gaat breien - 4 breinaalden zonder knop nr. 3 - hulpdraad - brede platte elastiek - maasnaald - schaar

- Zet 64 stn gewoon op. - Brei 10 toeren jersey. - Muizentand: mi r sambr nr rts - * me omsl r * - herh van * tot *. - 10 toeren jersey. - Meerder verdeeld over de laatste nld van de jersey 2 stn. - Ajourmotief: 1 r - me tls gedr r - 1 r - ni dubb midl 1 r - me tls gedr r. - Toer overbreien. - Herhaal motief. - Brei de gewenste lengte. - Hiel, kleine hiel, minderingen (zie schema p. 302). - Brei de gewenste lengte voor de voet. - Vorm de teen. - Keer het werk. - Brei de teen samen en kant onmiddellijk af. - Knip een platte elastiek op de gewenste lengte af. - Naai de boord met de muizentand vast met de elastiek ertussen. - Stop alle draden in. - Knip de restjes af.

AJOURMOTIEF

2 1

502 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 502

12/02/13 13:47


sokken en sloffen moeieilts ijker

Sok met kofďŹ eboontjesmotief NODIG

WERKWIJZE

- 1 x 100 g Katia OlĂŠ socks jeans (100 g / ca. 420 m) 75 % wol, 25 % polyamide, kleurnr. 62 - 5 breinaalden zonder knop nr. 2,5

- Zet 60 stn op met de Italiaanse opzet met tussenlus verdeeld over 4 naalden. - Brei 18 toeren in boordsteek 2/2 (4 cm). - Brei 13 maal het motief koffieboontje (13 cm). - Brei de grote hiel in jersey. - Brei de kleine hiel in jersey. - Brei de voetmindering. Brei voor de bovenkant 7 motieven koffieboontje; begin en eindig met 2 av (30 stn). Brei de overige stn in jersey. - Brei de voet volgens hetzelfde motief (de bovenkant koffieboontje, de onderkant jersey). - Brei de teen in jersey. - Kant alle steken af. - Stop de losse draden in. - Brei een tweede kous op dezelfde manier.

PROEFLAPJE

10 cm x 10 cm jersey = 30 steken en 42 naalden MOTIEVEN

jersey p. 99 koffieboontje p. 201 en 289 boordsteek 2/2 p. 100

504 _

Ons Breiboek

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 504

12/02/13 13:47


colofon

www.lannoo.com Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen. Tekstcoördinatie en redactie: Christine Van Soom, KVLV vzw Eindredactie: Hilde Smeesters Fotografie: Heikki Verdurme Vormgeving / Opmaak: Whitespray, in samenwerking met Mediactief Styling: Katrien Van De Steene Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Caroline Audoor, Anne Vangehuchten, Christine Van Soom en hun team bij KVLV vzw: Lieve De Zutter, Mariëtte Schenk, Emmy Vangenechten en Helena Verplancke. Dank aan de breisters: Martine Ceulemans, Barbara Colpaert, Rosa De Bie, Rita Deman, Greet Denissen, Annemie Devroy, Ilse Meulemans, Axelle Nauwelaerts, Nathalie Noppe, Rita Roegiers, Marceline Sagaert, Rita Sleymer, Hilde Smeesters, Elvire Testelmans, Lily Tuyls, Ingrid Van de Moere, Lutgarde Van De Voorde, Lidy Van Mulders, Christine Van Soom, Marie-Christine Verpaele en Germaine Vrijs. Dank aan onze modellen Frédérique Aerbeydt, Stephen Aerbeydt, Jade Cosman, Tess Cosman, Hanne Dekeyser, Sigrid De Meyer, Melanie De Meyer, Maarten De Smet, Paulien De Smet, Elsie Fernagut, Margot Magniette, Zoë Magniette, Katrien Van De Steene en Vidar Verdurme. Casa Deinze, Hema Deinze, www.par-terre.be en Ikea voor het uitlenen van het stylingmateriaal. Dank voor het ter beschikking stellen van breimateriaal en breigarens: Coats (Smc Select, Smc Schachenmayr, Rowan), Katia, Lang en Prym. Als u opmerkingen of vragen heeft, dan kunt u contact nemen met onze redactie: redactielifestyle@lannoo.com © Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2012 D/2012/45/194 – NUR 460 ISBN: 978 94 014 0135 7 Tweede druk Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kom breien bij KVLV Breien is leuk. Maar in groep wordt het nog gezelliger. Daarom biedt KVLV al meer dan honderd jaar breilessen aan. Van een traditionele wollen muts tot een hip kleurrijk sjaaltje: je leert het allemaal in slechts enkele lessen. Ervaren breisters én hippe starters delen bij KVLV hun passie en kennis met jou in een gemoedelijke sfeer. Met ruim 100.000 leden is KVLV, Vrouwen met vaart de grootste vrouwenvereniging in Vlaanderen. KVLV brengt in bijna 1.000 lokale groepen vrouwen samen om te sporten, nieuwe kooktrends te ontdekken, workshops bij te wonen en creatieve uitdagingen aan te gaan. Vind een breicursus in je buurt via www.kvlv.be.

LANN-00321_Ons breiboek KVLV.indd 540

8/11/12 11:10

Gebundelde correcties  

http://www.lannoo.be/sites/default/files/books/attachments/gebundelde_correcties.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you