3 minute read

Echo lotgenotenwerking

Echo: Weerklank voor overlevers van kindermishandeling

Tekst: Els Lambrecht – Afbeelding: Echo, met kunst van Beatrijs Lombaerts voor Echo

Advertisement

Echo lotgenotenwerking is een initiatief van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling en verenigt overlevers

van kindermishandeling in Vlaanderen. Ze creëren met en voor overlevers een veilige plaats waar lotgenoten kunnen

samenkomen, hun verhaal kunnen delen, erkenning en herkenning kunnen vinden bij elkaar.

Echo is een nimf uit de Griekse mythologie. Ze werd door Hera gestraft, kon daardoor niet meer zelf spreken en alleen de woorden van anderen herhalen. Uit eenzaamheid en gekwetstheid trok ze zich terug in een grot. Daar bleef ze tot in de eeuwigheid het laatste woord van anderen herhalen. De reden voor de straf was onredelijk. Ze sprak te veel en leidde daarmee de ruziemakende goden af. Ze mocht geen ruimte innemen en ze mocht niet spreken. Overlevers van kindermishandeling kunnen zich herkennen in Echo. Wat je in herhaling hoort of zegt, wordt waarheid. Jij bent niets waard, zwijg, je bent te veel, jij kan dit niet, jij bent dom, raar kind, ... Het zijn dingen die kinderen die mishandeld worden vaak genoeg horen en gaan internaliseren. Het gevoel van deze onzekerheid, eenzaamheid en geïsoleerd zijn, maken het vaak moeilijk om een uitweg uit de grot te vinden.

Ontstaan

Eind 2020 startte Echo binnen het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling (VECK) met de lotgenotenwerking. Het VECK stond in voor de ondersteuning om de werking kwaliteitsvol op te starten. De documentaire Als je eens wist van Hilde Van Mieghem bracht meer dan ooit tevoren naar boven welke sporen kindermishandeling nalaat. De wereld was er met andere woorden min of meer klaar voor. Rond kindermishandeling hangt immers nog steeds een groot taboe, toch is het probleem ook in Vlaanderen groot.

Op basis van literatuur, de praktijk en de inbreng van Trefpunt Zelfhulp werd een analyse gemaakt van de noden en mogelijkheden voor een lotgenotenwerking rond kindermishandeling. Ervaringsdeskundigheid werd hierin een prioriteit en een fundamenteel onderdeel van de expertise. Deze ervaringen worden ook betrokken bij de verdere ontwikkelingen. Het is nodig voor kinderen die nu geweld meemaken, voor volwassenen die nu omgaan met de trauma’s uit het verleden, voor de hulpverleners die hulp moeten bieden, voor het beleid en de hele samenleving.

Lotgenotencontact

Er kan veel kracht geput worden uit contact met andere overlevers van kindermishandeling. Bij Echo creëert men een veilige haven waar iedereen zichzelf mag zijn zonder beoordeeld of veroordeeld te worden. In een vertrouwelijke omgeving kan men hier lotgenoten ontmoeten. Sommigen praten hier voor het eerst over hun jeugd omdat ze zich erover schaamden of durfden het enkel delen met hun therapeut. Voor anderen is het fijn om nog eens op verhaal te komen, ook al werd het al zovele malen verteld. Dit lotgenotencontact is dus geen therapie.

Elke week komen lotgenoten online en/of fysiek samen met een groepje van maximum tien personen. Een ervaringsdeskundige begeleidt het gesprek. Samen staan zij in voor een veilige plek waar iedereen binnen hun grenzen en in eigen tempo iets over zichzelf kan delen.

Een uitgestoken hand naar hulpverlening

Met Echo reikt men eveneens de hand uit naar de hulpverlening om samen te werken. De expertise en kennis die ervaringsdeskundigen op tafel kunnen leggen, moet serieus genomen worden, alsook de gevolgen die kindermishandeling kan hebben. Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun ervaring een licht werpen op zaken die anders vaak in de schaduw blijven. Hun wil, veerkracht en motivatie kunnen bovendien aanstekelijk zijn. Dit doet men o.a. via georganiseerde infomomenten voor hulpverleners.

Echo wil ten slotte de stem van overlevers laten klinken in de samenleving en het taboe doorprikken. Op hun website vind je meer info over hoe jij mee de stem tegen kindermishandeling kan doen verder klinken, zoals een echo, die niet stil wordt.

Ben je 18 jaar of ouder en weet je, denk je of twijfel je dat je psychisch, fysiek en/ of seksueel bent mishandeld, misbruikt of verwaarloosd? Je kan met jouw vragen en herstel bij Echo terecht.

___ Meer info: www.echo-lotgenotenwerking.be of via info@echo-lotgenotenwerking.be

This article is from: