Studiestart 2011

Page 1

Studiestart 2011


Hilsen fra rektor og studentleder side 3 Studiebyene side 4-5 Livet rundt studiene side 6 SiA (Studentsamskipnaden i Agder) side 7 Barnehageplass side 7 Bolig side 7 Studielån side 8 Servicetorget side 8 Parkering side 8 Politiattest side 9 Tuberkuloseundersøkelse og MRSA side 9 Informasjonskanaler side 10 Studiehåndbok side 10 Studieveiledning side 10 Timeplaner side 10 Universitetsbiblioteket side 11 Karrieresenter side 11 Utdanningsplan og semesterregistrering side 12-13 Semesterkvittering side 14 Studentkort side 14 Originalvitnemål m.m. side 14 Busskort side 14 IT-tjenester side 14 Utskrift, skanning og kopiering side 14 Fronter side 14 Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring side 15 Særordninger under eksamen side 15 Kurs høsten 2011 side 16 Internasjonalt miljø og studentutveksling side 17 Åpning og opprop, Grimstad side 18 Åpning og opprop, Kristiansand side 20-21 Studiestartfestival og fadderprogram Grimstad side 19 Studiestartfestival og fadderprogram Kristiansand side 22-23 Kart, Kristiansand og Campus Kristiansand side 24-25 Kart, Grimstad og Campus Grimstad side 26 Spør studentene side 27 Sjekkliste side 27

Det tas forbehold om trykkfeil og endringer i programmet.

2

Foto: Iris Engen Skadal, Olav Breen (s. 6 og 7) og Paal Kaalaas (s. 21)

Innhold


Velkomen som student! Vi er glade for at du har valt å studere ved Universitetet i Agder. Studietida skal vere interessant, utfordrande og utviklande. Som student skal du møte noko å strekkje deg etter, noko å bryne tankane på, noko du må yte arbeidsinnsats for å få fullt utbyte av. Men du skal også møte ein positiv læringskultur og eit godt sosialt miljø. Universitetet i Agder og studentorganisasjonen skal yte sitt beste for at du skal kunne nå desse måla for studietida. Du som begynner som student ved UiA hausten 2011, møter eit moderne universitet, i bygningar og i innhald. UiA har bygningar og ein infrastruktur som gir studentar og tilsette tilhøve mange universitet og høgskular kan misunne oss. Det gir moglegheiter til læring og studium i eige fag og på tvers av fag, til eigen konsentrasjon og til samarbeid med medstudentar og lærarar frå eit breitt spekter av fagområde. Campus Grimstad er eit samla og kompakt område. Det er korte avstandar mellom arbeidsplassane for studentar og tilsette, bibliotek og laboratorium, auditorium og grupperom, studentkantine, studenthyblar, kulturhus og barnehage. Området rommar likevel stor fagleg variasjon, og er omgitt av ei rekkje private og offentlege verksemder som i mange tilfelle samarbeider nært med universitetet. På Campus Kristiansand ligg bygningane samla i eit parkanlegg, med gode møteplassar, kunst og natur. I umiddelbar nærleik ligg forskingsinstitutt, museum og andre kunnskapsbaserte verksemder.

Foto: Olav Breen

Torunn Lauvdal Rektor

Utdanningane og fagmiljøa ved UiA har lang erfaring i samarbeid med verksemder utanfor universitetet. Kunnskap oppstår nemleg ikkje berre i det einskilde hovud, men vel så mykje mellom hovuda, mellom menneska. Deltakarar i samhandling skaper ny kunnskap saman. I Agder er det bygt opp eit godt samarbeid mellom universitet, næringsliv og offentleg sektor. Studentane skal møte eit samfunn der evne til samarbeid og deltaking i nettverk er viktige kvalifikasjonar. For kvar enkelt betyr det at det blir meir nødvendig enn nokon gong å kunne arbeide saman med andre. Universitetet i Agder er prega av dette, og legg til rette for at studietida skal førebu godt for framtidas arbeidsliv. UiA ønskjer seg engasjerte studentar. Moglegheitene for å engasjere seg er mange i tida som student. Det finst meir enn 60 studentforeiningar på universitetet. Vi oppmodar deg til å ta del i desse aktivitetane og bidra til å skape ein levande campus. Bra er det også om du engasjerer deg i studentpolitikken, stemmer ved val og gir tilbakemeldingar om korleis studiet ditt er og blir opplevt. Evalueringa av studia er viktig både for noverande og framtidige studentar og lærarar. Som rektor og studentleiar er vi stolte og glade for å kunne gi studentane gode tilbod, fagleg og sosialt. Saman kan vi utvikle universitetet vidare, til glede for den einskilde student, lærar og forskar, for landsdelen og heile samfunnet. Gratulerer og lukke til med studieplassen ved Universitetet i Agder!

Foto: Olav Breen

Øyvind Berdal Leiar av Studentorganisasjonen i Agder (STA)

3


Universitetet i Agder ligger på Gimlemoen, i gangavstand til Kristiansand sentrum. Plenen mellom fakultetsbyggene brukes ved studiestarten til åpningsseremoni og konserter og ellers gjerne til kollokviegrupper eller avslapning.

Kristiansands hovedgate, Markens, strekker seg fra sjøen og opp til Baneheia med turområder og badevann.

Kristiansand Kristiansand er Sørlandets hovedstad og regionsentrum. Byen har drøyt 80 000 innbyggere og 7500 studenter. Store investeringer i næringsliv, infrastruktur, kultur og kompetanse gjør Kristiansand til en mulighetenes by for stadig nye innbyggere. Campus Campus Kristiansand på Gimlemoen er et moderne universitetsområde i gangavstand fra sentrum. Området er lagt opp etter amerikansk campusmodell – med nærhet mellom bygningene og store grøntområder som binder det hele sammen. På campus finner du også studentboliger, barnehagen Hokus Pokus, treningssenteret Spicheren med egen svømmehall og studentkulturhuset Østsia som inneholder både konsertscene, kafé og pub. Studentkantina, Kafé Kampus, er en populær samlingsplass og har flere ganger blitt kåret til landets beste studentkantine. Her treffer du både medstudenter og studenter fra andre fagområder. Rett ved campus finner du et av byens fineste turterreng, Jegersberg. Få andre universiteter og høgskoler kan tilby tilsvarende treningsforhold, enten du er mosjonist eller idrettsutøver.

Uteliv, byliv og studentsteder Kulturlivet i Kristiansand har virkelig blomstret de siste årene, og i 2012 åpner også det nye, flotte teater- og konserthuset Kilden. Kristiansand kan by på et rikt musikkliv med noe for enhver smak på scener både utendørs og innendørs. Odderøya Live er ansvarlig for storkonserter med artister som Pink og Ozzy Osbourne, mens konsertserien Trash Pop byr mer på ”up and coming”- artister.

4

Kristiansand er også vertskap for en rekke festivaler som for eksempel Punktfestivalen, Protestfestivalen, Dark Season, Kirkefestspillene, Figurteaterfestivalen, Palmesus og mange flere. Studentene har også sin egen festival, Kultopia, som arrangeres annethvert år. På Torvet og Fiskebrygga syder det av liv på uterestaurantene sommerstid, og i sentrum er det mange populære utesteder. I tillegg har studentene sine egne kulturhus med Østsia på campus og Pir 6 i sentrum.

Naturperler i byen Kristiansand har landets lengste somre og er kjent for en skjærgård som går helt inn i byens hjerte. Bystranda er et naturlig treffsted om sommeren. Turområder og lysløyper i alle bydeler gjør det enkelt å komme seg ut. Byens hovedgate, Markens, strekker seg fra strandkanten og opp til enden av Baneheia med skog og badevann. Naturskjønne Odderøya og Ravnedalen er også turområder som anbefales å besøke.


Grimstad er en trivelig sørlandsby med mange hyggelige møtesteder.

Campus Grimstad har fellesarealet ”Gata” midt i universitetsbygget. I den ene delen ligger studentkantine, og i motsatt ende ligger amfiet som brukes til åpningsseremoni ved studiestarten.

GrimstaD Grimstad er en vennlig sørlandsby, og samtidig en moderne småby, med 20 000 innbyggere og 2400 studenter. En praktfull skjærgård, et intimt sentrum og et stort antall teknologi- og kunnskapsbedrifter er noe av det som venter deg. Campus

Det gode liv!

Campus Grimstad ble åpnet til studiestart i fjor og kan skilte med toppmoderne lokaler. Studenter fra ingeniør-, sykepleie-, vernepleie-, økonomi-, førskolelærer- og lærerutdanningen kan glede seg over flunkende nye lokaler, godt tilrettelagt både for liv og læring. Her er det stort nok til spennende utfordringer og opplevelser, samtidig som det er lite nok til at du blir godt kjent med både studenter og ansatte. Samlingen av teknologi- og helsemiljøene gir nye tverrfaglige muligheter og legger til rette for at blant annet ny helseteknologi vil kunne se dagens lys. Det er kort avstand fra forelesningssalene til studentboligene, studentkulturhuset Bluebox og bedrifter som UiA samarbeider med.

Ta en rusletur mellom de små, hvite trehusene og besøk kaféer, restauranter og butikker. Grimstad sentrum er intimt med trivelige gater, trange smug og mange møtesteder. Skjærgården går helt inn til byens sentrum, og en tur i de vakre omgivelsene kan anbefales på det sterkeste. Det er kort vei fra campus til badestranden Groos – så populær blant studentene at den nok er en sterk konkurrent til lesesalen om våren.

Bluebox studentenes egne lokaler Bluebox er navnet på studentkulturhuset som ligger sentralt ved hovedinngangen på Campus Grimstad. Bluebox er stedet for å kose seg med nye eller gamle venner både på dagtid og kveld. Her finner du kafé, pub, et to-etasjes konsertlokale med plass til 500 mennesker og egne lokaler for studentforeningene.

Dikterne Knut Hamsun og Henrik Ibsen bodde deler av sitt liv i Grimstad, og byen markerer seg som Dikternes by med et mangfold av kulturaktiviteter. Hvert år i juni arrangeres Kortfilmfestivalen og i august preger Nytelsesfestivalen byen. Grimstad er også kjent for sitt unike steinbruddteater i Fjæreheia drevet av Agder Teater.

Teknologisk sentrum – nært samarbeid Grimstad har sterke skipsfartstradisjoner og er et senter for teknologi innen offshore og mobilkommunikasjon. Samarbeidet med regionens næringsliv har vært vesentlig for utviklingen av UiA. Campusområdet består ikke bare av universitetet, men også av en rekke private og offentlige virksomheter. Samarbeidet med næringslivet bidrar blant annet til reelle og oppdaterte problemstillinger i undervisning og forskning. Studentene knytter viktige kontakter og bedriftene får arbeidstakere med oppdatert kunnskap.

5


Studentkulturhusene Bluebox, Pir6 og Østsia er arenaer for blant annet konserter, studentkvelder og “happenings”.

Kafé Kampus er flere år på rad kåret til landets beste studentkantine.

Studentkulturhus

Fadderne ønsker velkommen

Studentene har egne kulturhus – Bluebox på Campus Grimstad og Østsia på Campus Kristiansand. I tillegg har studentene kulturhuset Pir6 i sentrum av Kristiansand. Kulturhusene drives av SiA (Studentsamskipnaden i Agder) i samarbeid med studenter. De sørger for kulturtilbud som revyer, konserter, studentkvelder, quiz og en rekke andre aktiviteter. Gjør du en innsats her, blir du også kjent med mange av dine medstudenter. Mer om kulturhusene kan du finne på:

Fadderordningen er en fin mulighet til raskt å bli kjent med andre studenter, studiemiljøet og byen du skal studere i. Fadderne er erfarne studenter som ved studiestart viser deg rundt og orienterer deg om det du bør kjenne til som ny student ved Universitetet i Agder.

> www.pir6.no > www.ostsia.no > www.bluebox.no

Lag, foreninger og organisasjoner Studentene har egen studentavis, studentradio, orkester, mange kor, allsidige idrettslag, faglige foreninger som kombinerer fag og sosialt samvær, kristne foreninger og en rekke andre aktiviteter. De fleste er omtalt i “Status”, Studentorganisasjonens studentguide for nye studenter. Studentorganisasjonen i Agder (STA) – studentenes hovedinteresseorganisasjon – har kontorer på Gimlemoen 24 i Kristiansand og i andre etasje av Bluebox i Grimstad. Du kan finne ut mer om STA og studentaktivitetene på www.stastudent.no De forskjellige studentaktivitetene presenterer seg ved studiestart. Bedre oversikt får du neppe. Benytt deg av denne sjansen til å bli med!

Umiddelbart etter opprops- og informasjonsmøtene 15. august samles de nye studentene i faddergrupper for omvisning. I tillegg til praktisk informasjon blir det mange ulike arrangementer for nye studenter og faddere. Se program side 19 (for Grimstad) og side 22 – 23 for Kristiansand. På campusene blir det også ekstra fadderomvisninger for de som ikke fikk med seg den første omvisningen på mandagen. Møt opp ved fadderstanden i Vilhelm Krags hall: > Mandag 15. august kl. 15.15 > Tirsdag 16. august kl. 15. 15 > Fredag 19. august kl. 13. 00 > Mandag 22. august kl. 15.15 > Onsdag 24. august kl. 15.15 Rolig fadder: Fadderordningen har et tilbud for deg som ønsker en roligere studiestart med mindre fokus på alkohol og fest. Møt opp ved fadderstanden i Vilhelm Krags hall: > Mandag 15. august kl. 15.30 > Tirsdag 16. august kl. 15.30 Campus Grimstad: Ekstra fadderomvisning onsdag 17. august kl. 16.00 Møt opp på fadderstanden

6


Den første tiden er det en rekke arrangementer for at studentene skal bli godt kjent, både med hverandre og med omgivelsene.

SiA (Studentsamskipnaden i agder) SiA er studentenes velferdsorganisasjon og sørger for: Barnehager • Kaféer • Bokhandel • Boliger • Kulturhus Treningssenter • Helsetilbud • Tilskudd til studentsosiale lag og foreninger • Støtte til kulturarrangementer gjennom Sørbok Kulturfond

Sørbok I studentenes bokhandel på campus finner du fagbøker og materiell du trenger for å lykkes med studiene. www. sorbok.no Telefon: 38 14 10 80 (Kristiansand)/37 23 34 60 (Grimstad)

Kafé Kampus Studentkantina satser på sunn og trendy mat og driver kafé på campusene i Kristiansand og Grimstad. Telefon: 38 14 17 40 (Kristiansand)/37 23 33 30 (Grimstad)

Spicheren treningssenter Treningssenteret i Kristiansand har bl.a. svømmehall, klatreanlegg, styrkerom, helsestudio, spinningrom, haller for ballspill og saler til aerobic, dans og kampsport. www.spicheren.no

SiA Helse SiA Helse har ulike støtteordninger (refusjon av utgifter) og psykososiale tilbud. Se www.sia.no for nærmere informasjon eller spør etter brosjyren om SiA Helse på ditt studiested.

Psykolog SiA har samarbeid med psykolog som tar imot studenter etter henvisning fra din fastlege. Se: www.sia.no

Psykososialt lavterskeltilbud Se side 15 i denne brosjyren eller www.uia.no/student

Barnehageplass I Kristiansand og Grimstad driver SiA egne studentbarnehager, Hokus Pokus. Begge barnehagene ligger på campusområdet.

Kulturhusene i Kristiansand og Grimstad Drives av SiA i samarbeid med studenter. Se: www.pir6.no • www.ostsia.no • www.bluebox.no

Et sted å bo SiA disponerer 1433 studentboliger i Kristiansand og Grimstad. Alle ligger i gang- og sykkelavstand fra universitetets lokaler. Både i Kristiansand og Grimstad ligger en del av boligene inne på selve campus. Ledige boliger tildeles fortløpende. Søk bolig på: www.sia.no/bolig I tillegg formidler SiA hybler på det private boligmarkedet i perioden 1. juni til 1. september. Se SiAs nettsider. Du kan også skaffe deg bolig på det private boligmarkedet gjennom for eksempel finn.no, hybel.no eller avisannonser.

Kontakt SiA > Campus Kristiansand: Telefon 40 00 10 18 E-post: sia@sia.no > Campus Grimstad: Telefon 40 00 90 07 E-post: bolig.grimstad@sia.no > www.sia.no

7


Studielån

Servicetorget

Straks du har fått tilbud om studieplass, kan du søke om lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning på www.lanekassen.no. Lånekassen vil etter saksbehandling sende e-gjeldsbrev til den e-postadressen du oppgir (eller papirgjeldsbrev til boligadressen). Du må undertegne dette gjeldsbrevet og returnere det til lånekassen. Når du har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplan og meldt deg opp til eksamen, sender UiA melding om dette til lånekassen. Når lånekassen i tillegg har mottatt ditt signerte gjeldsbrev, vil det ta få dager før lånet er inne på din bankkonto (som må være registrert i ditt navn). I første omgang gis all støtte som lån. Lånekassen sjekker at du har tatt de eksamenene du har oppgitt å skulle ta, før deler av lånet kan omgjøres til stipend.

Servicetorget er noe av det første du møter både på Campus Kristiansand og på Campus Grimstad. Her ligger resepsjonen, og her finner du informasjon om blant annet universitetets studietilbud, eksamen, studentutveksling m.m. Representanter fra opptakskontor, eksamenskontor, Internasjonal avdeling og Karrieresenteret er til stede på Servicetorget.

Signering av gjeldsbrevet

Kontakt:

Du velger signeringsmåte i nettsøknad eller på “Dine sider” på www.lanekassen.no. For å signere elektronisk, må du ha smartkort og kortleser. Du kan for eksempel bruke nettspillkortet og kortleseren til Norsk Tipping. Du må selv skaffe dette utstyret – verken universitetet eller lånekassen administrerer kortproduksjon eller utlevering.

> Telefon 38 14 21 00 (Campus Kristiansand) > Telefon 37 23 32 00 (Campus Grimstad) > E-post: servicetorget@uia.no > www.uia.no/servicetorget

Adresse Lånekassen sender papirgjeldsbrev (for dem som har valgt det) til den sist registrerte adressen. Studentene har selv ansvar for å oppdatere endringer av boligadresse, telefonnummer og e-postadresse på “Dine sider” på www.lanekassen.no. Dersom det ikke er oppgitt noen adresse, sendes gjeldsbrevet til folkeregistrert adresse.

SMS og e-post Studentene kan motta SMS og e-post fra lånekassen om bl.a. behandlingstid, utsending av gjeldsbrev og utbetaling.

8

Hvis du trenger hjelp, kan Servicetorget være behjelpelig med oppmelding til eksamen og undervisning, samt bekreftelse av utdanningsplanen. I Kristiansand kan du også få hjelp til dette i ekstra skranke i Vilhelm Krags hall i de to første ukene ved semesterstart.

Åpningstider: > Mandag – fredag: kl. 08.00 – 15.30 (til kl. 15.00 fram til 29. juli)

parkering For å komme seg til universitetet anbefales buss eller sykkel. Det er også mulig å parkere på campus, men antall plasser er begrenset. Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser, og dette blir kontrollert av parkeringsselskap.


Krav om politiattest for noen studier Ved Universitetet i Agder gjelder dette grunnskolelærer-, førskolelærer-, praktisk-pedagogisk utdanning, faglærerutdanning i musikk og i drama, faglærerutdanning for tospråklige lærere, lektorutdanning i realfag, trenerutdanning, friluftsliv og naturguiding, sosionom-, vernepleier- og sykepleierutdanning. Søkere til disse utdanningene må legge fram politiattest der det må fremgå om søkeren har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning. Se Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler, § 6, pkt. 2 – 4. Merknad på politiattesten kan føre til at søker blir utelukket fra klinisk undervisning/praksisopplæring. Hvis du har merknader på politiattesten, sender du politiattesten til universitetet sammen med svarbrevet om mottak av plassen. En nasjonal nemnd vil avgjøre om du får rett til å delta i klinisk undervisning/praksisopplæring. Hvis du ikke har merknader på politiattesten, sender du først en egenerklæring om at du ikke har merknad på politiattesten, sammen med svarbrevet om mottak av studieplass. Selve politiattesten må leveres universitetet fra 15. august og senest mandag 22. august. Leveringssted: Servicetorget Du finner informasjon og søknadsskjema på www.politi.no I søknaden om politiattest må du skrive hvorfor du trenger politiattest og legge ved kopi av opptaksbrevet. Du kan levere søknaden personlig (ta med legitimasjon) eller sende den i posten (legg ved kopi av legitimasjon). Søknaden sendes politidistriktet der du er folkeregistrert, og du vil motta politiattesten til postadressen du oppgir. Saksbehandlingstiden kan variere fra distrikt til distrikt, så det er viktig at du søker om politiattest straks du har fått opptaksbrevet.

Søkere som ikke legger fram politiattest/egenerklæring innen gitt frist, eller som gir uriktig egenerklæring, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning/praksisopplæring. Studenten vil da ikke få vitnemål for fullført grad eller utdanning. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder ved levering. Se www.uia.no/studier/politiattest

Tuberkulose- og MRSA-undersøkelse Studenter på lærerutdanninger og helse- og sosialfagutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse dersom de i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg mer en tre måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan. Tuberkuloseundersøkelsen kan tas på et vaksinasjonskontor og må være gjennomgått tidligst to måneder etter at en forlot et av de aktuelle landene. Helsefagstudenter som skal ha praksis/klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer for heldøgns pleie, plikter før praksisstart å gjennomgå undersøkelser for MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) dersom studenten i løpet av de siste tolv månedene har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden. Kravet til undersøkelse gjelder også dersom studenten i løpet av de siste tolv månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet. Studenter som kommer inn under disse reglene, har selv ansvar for å bli undersøkt. Resultatet av undersøkelsene må være klart før studenten kan starte med praksis.

9


Kollokviegruppe: En liten gruppe studenter som arbeider sammen om studiestoffet – en fin måte å lære pensum.

Med universitetets trådløse nettverk ka

Informasjonskanaler

Studieveiledning

www.uia.no/student

Generell studieveiledning kan gis av studieveiledere i fellesadministrasjonen. Studieveiledere ved fakultetene gir studieveiledning om de studiene som fakultetet har ansvar for. Det anbefales å avtale tid på forhånd. Faglige spørsmål kan også rettes til studiekoordinator eller til faglærere.

Universitetets informasjonssted for studenter på Internett er www.uia.no/student. Her ligger det mye informasjon du har bruk for, bl.a. Studentweb, praktiske opplysninger, eksamensinformasjon, Studiehåndboka, timeplaner, Fronter, oversikt over studentforeninger og lenker til mye nyttig. I tillegg vil aktuelle meldinger publiseres her. I studiene benyttes Fronter (se side 14) som informasjonskanal. Det forutsettes at studentene følger med på meldinger gitt på www.uia.no/student og i Fronter. Meldinger sendt som e-post, går til e-postadressen du har fått fra UiA, ikke til eventuelle private e-postadresser (kan eventuelt viderekobles). Det forventes at studentene leser denne e-posten.

Studiehåndboka Studiehåndboka finner du på www.uia.no/studiehandbok. Her er det informasjon om ditt studium og de emner som inngår. I tillegg er det en del praktisk informasjon som er nødvendig for deg som student, for eksempel pensumlister. For noen studier er det utarbeidet studie- og fagplaner med mer utfyllende opplysninger enn studie- og emnebeskrivelsene i Studiehåndboka. Disse vil bli utdelt ved studiestart. Alle studenter må i tillegg gjøre seg kjent med Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder.

10

Servicetorget (tlf. 38 14 10 00) kan eventuelt formidle kontakt. Se informasjon: www.uia.no/student

Timeplaner på Internett Ønsker du å se foreløpig timeplan før studiestart 15. august, kan du se på www.uia.no/timeplan. Her finner du utkast til timeplaner som blir ajourført jevnlig. Timeplanene foreligger på nettet ved studiestart.


Foto: Olav Breen

an du bruke Internett nesten overalt på campus.

Ikke bare bøker: Universitetsbiblioteket tilbyr veiledning, gode leseplasser, kurs i litteratursøk/kildebruk og utlån av tidsskrifter, musikk og filmer.

Jobb smart – bruk Universitetsbiblioteket

Karrieresenteret

Universitetsbiblioteket er tilrettelagt for deg som student med leseplasser, PC-er og trådløst nettverk. Her kan du lese, låne bøker, tidsskrifter, filmer eller annet du måtte trenge – eller få hjelp/ veiledning av bibliotekarer til å søke og finne informasjon.

Hvem er jeg? Hva kan jeg? Hvor finnes mine karrieremuligheter? Mange spørsmål kan være aktuelle underveis eller mot slutten av et studium. Sammen med deg kan vi finne ut av disse spørsmålene, hva som er aktuelle jobber å søke på og hvordan du kan gå fram i søknadsprosessen. Vi kan også hjelpe deg med utarbeidelse av CV og forberedelse til intervju. Du kan enten kontakte oss for en individuell veiledningssamtale, eller du kan melde deg på et av våre kurstilbud i jobbsøking eller intervjutrening. Mer om dette finner du på våre nettsider www.uia.no/karrieresenteret. Vi tilbyr også skreddersydde workshops for klasser eller grupper av studenter.

Via bibliotekets nettsider får du tilgang til et bredt utvalg av digitale informasjonsressurser og til BIBSYS. Her finner du også fagsider med oversikt over litteratur og aktuelle informasjonsressurser tilpasset det enkelte studium. Tjenestene er også tilgjengelige hjemmefra (se veiledning på nettet om tilkobling mot UiA). Hvert semester tilbyr Universitetsbiblioteket kurs i litteratursøking og kildebruk. Første skritt er å besøke biblioteket og gjøre seg kjent med bibliotekets nettsider: www.uia.no/uba I september inviterer universitetsbiblioteket også til nyttige introduksjonskurs for nye studenter. Se side 16.

– en bro mellom studier og arbeidsliv

Karrieresenteret finner du på Servicetorget på begge campuser.

Kontakt: > E-post: karrieresenteret@uia.no > Telefon: 38 14 23 83 • 38 14 15 36 > Mobil: 92 83 40 20 • 90 11 62 30 • 90 03 88 34 > www.uia.no/karrieresenteret

Åpningstider i semesteret: (gjelder både for Campus Kristiansand og Campus Grimstad): > Mandag – torsdag kl. 08.00 – 20.00 > Fredag kl. 08.00 – 18.00 > Lørdag kl. 09.00 – 15.00

11


Semesterregistrering og bekreftelse av utdanningsplanen din kan du gjøre fra hvilken som helst PC/Mac.

utdanningsplan Studenter som begynner på studier høsten 2011, skal ha en utdanningsplan. Denne består av to deler: > Del 1 inneholder informasjon om ditt studium og generelle opplysninger og plikter for alle studenter. > Del 2 er individuell. Her vil du finne forslag til studieprogresjon for studiet ditt. Du skal selv oppdatere denne på Studentweb (www.uia.no/semreg). Utdanningsplanen må bekreftes hvert semester.

semesterregistrering Semesterregistreringen omfatter: > bekreftelse av utdanningsplan med undervisningsog vurderings-/eksamensmelding > betaling av semesteravgift > oppdatering av personopplysninger > utstedelse av semesterkvittering > utstedelse av studentkort for nye studenter Nye studenter mottar giro for innbetaling av semesteravgiften og andre avgifter sammen med denne brosjyren. Har du ikke mottatt giro, kan du kontakte Servicetorget i Kristiansand eller Grimstad. For at universitetet skal kunne registrere innbetalingen din, må du benytte denne giroen. Bruker du nettbank, må KID-koden på giroen oppgis. Alle studenter må registrere seg på Studentweb hvert semester. Som ny student kan du semesterregistrere deg fra onsdag 10. august.

12

1. september: Siste frist for betaling av semesteravgift, registrering, bekreftelse av utdanningsplan og vurderings-/eksamensoppmelding i høstsemesteret.

1. februar: Siste frist for betaling av semesteravgift, registrering, bekreftelse av utdanningsplan og vurderings-/eksamensoppmelding i vårsemesteret. De samme tidsfrister gjelder også for vurderings-/eksamensoppmelding til ny/utsatt eksamen. På Studentweb kan du også sjekke vurderings-/eksamensoppmeldingene, trekke deg fra vurdering/eksamen (senest 14 dager før første deleksamen), finne kandidatnummer og romplassering til skriftlig eksamen, se sensuren, undervisningsmelde deg (dvs. få tilgang til emnerom i Fronter), bestille karakterutskrift m.m. I tillegg finner du viktig informasjon om vurdering/eksamen på www.uia.no/eksamensdatoer

Hjelp får du her: > Informasjonsskranken i Vilhelm Krags hall, Campus Kristiansand > Servicetorget på Campus Kristiansand og Campus Grimstad

[

GIRO

]

Det er kun det første semesteret du vil få tilsendt giro i posten. Fra andre semester og senere må du selv hente betalingsinformasjon på Studentweb og betale direkte via nettbank eller bestille giro.


Ved studiestart kan du få hjelp ved informasjonsskranken i Vilhelm Krags hall. Husk at 1. september er siste frist for betaling av semesteravgift, registrering, bekreftelse av utdanningsplan og eksamensoppmelding i høstsemesteret.

Slik gjør du: For å navigere i Studentweb, må du bruke knappene inne på Studentwebs nettsider (ikke bruk fram/tilbake-knappene i nettleseren). 1 Du logger inn med UiA-brukernavn og passord eller med personnummer (11 siffer) og PIN-kode. 2 PIN-koden (fire siffer) står på giroen for semesteravgiften. Denne koden må du ta godt vare på for senere innlogging på Studentweb. Studenter må bekrefte sin utdanningsplan for inneværende semester for å bli semesterregistrert. 3 Velg Registreringer/Endringer – Semesterreg./Utd.plan. Etter at utdanningsplan del 1 er godkjent, vil det komme opp forslag til emner dette semester basert på obligatoriske emner i studieplanen. Se på: Emner høsten 2011. Hvis ikke alle emner du skal ta dette semesteret ligger i planen, klikker du på: Legg til emne. Klikk på blyanten for å endre og det røde krysset for å trekke deg fra vurdering/eksamen i et emne. Når du er ferdig med endringer i utdanningsplanen, klikker du på OK. Skal du gjøre endringer som ikke er mulig å gjøre på Studentweb, må du kontakte studiekonsulenten ved ditt fakultet. 4 I bildet Oppmeldinger (til undervisning og vurdering/eksamen) må du sjekke at de emner du skal ta dette semesteret står oppført med år/semester under Vurdering/Eksamen. Under Undervisning må det stå OK eller Innvilget for at du skal få tilgang til emnerom i Fronter. Hvis du ikke er undervisnings- eller eksamensmeldt, må du klikke på blyanten for å endre. Kontakt studiekonsulenten på fakultetet hvis du ikke får tilgang til Fronter-rommet for emnet.

For å melde deg opp til andre eksamener: Klikk på Legg til nytt emne, fyll inn emnekode, klikk på Finn, velg emnet og klikk på Legg til valgt emne. Klikk på Opprett undervisningsmelding og Lagre. Sjekk at det er krysset av for vurdering/eksamen og klikk på Lagre. Hvis du på dette tidspunkt ikke er sikker på hvilke vurderinger/eksamener du skal ta, kan du gå videre ved å klikke Neste side. 5 Fyll inn de korrekte adresseopplysningene. Besvar spørsmål om målform og e-postpublisering. Klikk OK lagre. 6 Når du er ferdig med alle punktene over og i tillegg har betalt semesteravgiften, er du registrert som student. Sjekk at det står Plan bekreftet på startsiden. Du vil da få semesterkvittering. Studentkortet er bare gyldig sammen med semesterkvittering. 7 I studiestartuken fra mandag 15. august – fredag 19. august kl. 09.00 – 13.00 kan du dagen etter at du har registrert deg, hente semesterkvitteringen ved informasjonsskranken i Vilhelm Krags hall, Campus Kristiansand. Semesterkvittering som ikke blir hentet, sendes din semesteradresse. Studenter i Grimstad får semesterkvitteringen tilsendt.

Uten oppmelding og betalt semesteravgift – ingen vurdering/eksamen! Husk å sjekke at du er oppmeldt og at innbetalingen er registrert innen fristen!

13


Semesterkvittering

I studiestartuken fra mandag 15. august – fredag 19. august kl. 09.00 – 13.00 kan du dagen etter at du har registrert deg, hente semesterkvittering ved informasjonsskranken i Vilhelm Krags hall. Semesterkvitteringer som ikke er hentet da, sendes din semesteradresse. Studenter i Grimstad får semesterkvittering tilsendt.

It-tjenester ved uia

Som student får du et brukernavn og passord som brukes på alle tjenester. Dette gir deg blant annet tilgang til sikker lagring, trådløst nett, e-post, utskrifter og Fronter. Informasjon om hvordan du får ditt personlige brukernavn og passord, ser du på: www.uia.no/nybruker

IT-hjelp

studentkort

Alle studenter skal ha studentkort. Før du kan få studentkort, må du ha betalt semesteravgiften, semesterregistrert deg og mottatt semesterkvittering. Studentkortet er et legitimasjonskort i bankkortformat. I kortet legges det inn funksjoner slik at det også fungerer som lånekort for bøker og nøkkelkort med adgangsmulighet til bygg og spesielle rom. Det brukes også til utskrift, kopi og skanning. Du får en personlig kode som du må bruke for å komme inn i byggene etter stengetid. Ved å vise studentkortet sammen med semesterkortet, kan du få studentrabatt i mange sammenhenger. Mister du studentkortet, må du betale gebyr for å få nytt.

Studentkort utstedes høsten 2011 fra mandag 15. august For å få studentkort må du vise gyldig legitimasjon med bilde (pass, bankkort eller førerkort) og ha med semesterkvittering (se pkt. 7 side 13). Fra 15. – 31. august: Kl. 09.00 – 15.00 > Sted Campus Kristiansand: Rom A1 001 ved hovedinngangen > Sted Campus Grimstad: Servicetorget > Begge campuser: Kølappsystem

originalvitnemål m.m.

Universitetet kan kreve at studentene viser originalvitnemålet i løpet av første semester. Det kan også kreves at studentene viser ordinært tjenestebevis for gjennomført militærtjeneste, hvis de har fått ekstrapoeng for gjennomført førstegangstjeneste og tidligere bare har sendt inn midlertidig militært tjenestebevis. Ha derfor dette tilgjengelig. Studenter fra land utenom Norden må ved studiestart vise fram dokumentasjon på oppholdstillatelse.

Trenger du hjelp, kan du kontakte oss ved å: > Sende e-post til: it-hjelp@uia.no > Ringe oss på telefon 38 14 17 00 (internt 17 00) > Sende SMS til 26 112 med kodeord IT > Chat med oss fra alle UiA-maskiner (faste maskiner på PC-lab m.m.) med ikonet ”IT-hjelp” eller på www.uia.no/it > Facebooksiden ”IT-hjelp UiA” > Her finner du IT-hjelp: I skranken i 1. etasje i biblioteket både på Campus Grimstad og Campus Kristiansand. > Åpningstider på begge campuser: Mandag – torsdag kl. 08.00 – 20.00 Fredag kl. 08.00 – 18.00

Utskrift, skanning og kopiering Studentkortet benyttes for å skrive ut, kopiere og skanne dokumenter på alle studentskrivere med kortleser. Du skriver ikke ut til en spesifikk skriver, men skriver ut og henter utskriften din der det måtte passe deg på campus. Prisen for sort/hvit datautskrift er for tiden kr 0,39/side og for fargeutskrift kr 2,00/side. Nye studenter får tildelt kr 50,- på sin utskriftskonto ved semesterstart. Ut over dette må studenten selv fylle på kontoen. Dette gjør du på: www.followme.uia.no eller ved å ta kontakt med IT-hjelpskranken. Mer informasjon om utskriftsystemet: www.uia.no/followme

Utlånsutstyr og service fra IT-hjelp IT kan låne ut blant annet videokamera, iPod, spillkonsoller og utstyr for ”hjemmekino”. Studenter kan også reservere spesialutstyrte rom med SMART Board, videokonferanseutstyr og multimedieredigeringsutstyr. Rom og utstyr reserveres på: www.booking.uia.no Husk å lese retningslinjene for utlån før du reserverer. > Les mer om IT-tjenestene på www.uia.no/it

[

Busskort

]

Nye UiA-studenter som skal studere i Kristiansand, kan i perioden 15. – 31. august få kjøpe et månedskort for ordinære busser i hele Vest-Agder (Aust-Agder mot et tillegg) til halv studentpris. Les mer om dette og andre tilbud i brosjyren ”Smak på studiebyen din”.

FRonter

Universitetet i Agder bruker Fronter til nettbasert støtte i undervisningen. Fronter brukes ofte aktivt fra første undervisningsdag. Som nevnt på side 13 (pkt. 4), må du ha bekreftet utdanningsplanen din for å få tilgang til Fronter for de emnene som du skal følge høsten 2011. Det er derfor viktig at du raskt ved studiestarten 15. august bekrefter utdanningsplanen din på Studentweb (www.uia.no/studentweb). For å få tilgang til Fronter bruker du samme brukernavn og passord som du har fått til andre tjenester. Innlogging og mer informasjon finner du på www.uia.no/fronter. Det blir holdt kurs om bruken ved studiestart. Se side 16.

14


Det er mye informasjon å sette seg inn i når en skal begynne å studere, men bruk litt tid i starten til å finne ut hvilke muligheter og plikter du har.

Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring Ressursssenteret finner du på Campus Kristiansand i Sigrid Undsets hus, Gimlemoen 46. På Campus Grimstad tar du heis til femte etasje. For kontaktinformasjon og trefftider: Se www.uia.no/ressurssenteret

Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelse (TSF) Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen, bør du snarest ta kontakt med Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelser:

Studentlivet kan by på mange utfordringer, og noen ganger trenger man kanskje hjelp fra andre. UiA og SiA ønsker å hjelpe deg slik at studietiden blir så bra som mulig for deg. > Eli Stålesen: Telefon: 38 14 13 54 eller 99 50 75 59 E-post: eli.stalesen@sia.no > Hellen Saga: Telefon: 38 14 20 65 eller 93 49 40 01 E-post: hellen.saga@sia.no For mer informasjon om SiAs helsetilbud se www.sia.no.

Studentpresten > Helge Smemo Telefon: 38 14 21 40 eller 91 87 35 39 E-post: helge.smemo@uia.no

> Campus Kristiansand: Håkon Reinertsen Telefon: 38 14 10 75 eller 90 94 03 89 E-post: tsf@uia.no > Campus Grimstad: Marit Gunn Tveit Telefon: 37 23 33 38 E-post: tsf@uia.no > www.uia.no/ressurssenteret

[

Noen å snakke med, psykososialt lavterskeltilbud (SiA Helse)

Studier med støtte

]

Særordninger under vurdering/eksamen

Hvis du har behov for tilrettelegging under vurdering/eksamen, må du søke om dette hvert semester. Søknadsskjema finner du på www.uia.no/student. Skjemaet fås også på Servicetorget. Søknadsfrist for særordninger til vurdering/eksamen er 15. oktober for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Behov må dokumenteres med attest fra lege/sakkyndig.

NAV har iverksatt tiltak for studenter som er i en utdanningssituasjon og samtidig sliter med psykiske utfordringer. Det er begrenset med plasser, og aktuelle studenter må eventuelt søke NAV om å bli med. > Campus Kristiansand: Heidi T. Munksgaard Telefon: 38 14 23 23 eller 99 79 99 59 E-post: heidi.t.munksgaard@uia.no > Campus Grimstad: Anja M. Roaas Telefon: 37 23 38 22 eller 91 58 87 66 E-post: amr@avigo.no

15


Kurs HØSTEN 2011 Kurs i studieteknikk

Jobbsøkerkurs og CV-skriving

Hvordan studere på en hensiktsmessig måte? Kurset gir ulike teknikker som hjelper deg å huske og planlegge din studiehverdag. Det blir også orientering om universitetsbiblioteket som læringsarena og kunnskapssenter.

Memo-kurs

> Campus Kristiansand i rom B1 018 Alternativ 1: 16. aug. kl. 10.15 – 12.45 Alternativ 2: 17. aug. kl. 14.15 – 16.45 > Campus Grimstad i rom C2 036 16. aug. kl. 14.15 – 16.45

Se Karrieresenteret side 11, og finn ut mer på www.uia.no/karrieresenteret

Eksamen handler om flere ting enn hukommelse, men ofte er det hukommelsen som setter begrensningene. Å huske mer, og få bedre kontroll på hukommelsen, er kanskje den enkleste måten å heve karakterene sine. Dette har norgesmester i hukommelse, Oddbjørn By, vist utallige ganger på fjernsyn og gjennom media.

Ingen påmelding til disse kursene – bare møt opp

> Campus Kristiansand: 31. aug. kl. 14.15 – 16.15 i rom B1 018 > Campus Grimstad: 31. aug. kl. 18.00 – 20.00 i rom C2 036 Ingen påmelding – bare møt opp

IT-workshops

Ta-ordet-kurs/eksamensmestring

Ved studiestart blir det arrangert workshops med informasjon om IT-tjenester som du trenger for å komme i gang med studiene. Vi guider deg gjennom de viktigste tingene du trenger å vite for å organisere din studiehverdag. Du får også hjelp til å komme på nettverket med din bærbare datamaskin. Ta derfor med passord og din bærbare datamaskin til workshop’en. Brukernavn og passord får du på: www.uia.no/nybruker > Campus Kristiansand: Tirsdag 16. august. Tid og sted opplyses på oppropet for de ulike studiene. > Campus Grimstad: Tirsdag 16. august. Tid og sted opplyses på oppropet (og på side 19). Alle studenter som møter på workshop’en, er med i loddtrekningen av bærbar datamaskin av typen HP EliteBook og 17 utskriftskort à 500 kroner.

Kurs i bruk av Fronter Hver dag i perioden 5. – 9. september holdes kurs i Fronter-bruk > Campus Kristiansand kl. 12.00 – 13.00 i rom D3 003 > Campus Grimstad kl. 12.00 – 13.00 i rom A2 056 Ingen påmelding – bare møt opp

Kurs i Office og Windows Stress ned! Skal du skrive oppgave og sliter med oppsett og formatering? IT-avdelingen tilbyr gratis nettbaserte kurs i Microsoft Office og Windows produkter. Disse er tilgjengelige for alle studenter via Fronter under ”IT-opplæring” og ”DataPower nettkurs”.

Universitetsbiblioteket – ditt kunnskapssenter I studiestartuka blir du bedre kjent med universitetsbiblioteket ved å delta i fadderrunder og på studieteknikkurs. I september inviterer universitetsbiblioteket til nyttige introduksjonskurs for deg som er ny på universitetet. > Campus Kristiansand: Kl. 14.15 – 15.00 i rom B2 004: Velg én av kursdagene: Onsdag 7., 14. eller 21. september > Campus Grimstad: Kl. 14.15 – 15.00 i rom A2 084: Velg én av kursdagene: Onsdag 7., 14. eller 21. september Meld deg på i kurskalenderen: www.kompetanse.uia.no.

Litteratursøk og kildebruk Se Universitetsbiblioteket side 11.

16

På kurset vil du lære ulike metoder for å mestre stress knyttet opp mot eksamen og for å ta ordet. Du vil få trening i å snakke i en forsamling og få nyttig teori knyttet opp mot dette. > Campus Kristiansand i rom F1 018: 4 kurskvelder kl. 15.30 – 18.30: 12. okt., 19. okt., 26. okt. og 2. nov. Påmelding: kurs@uia.no innen 7. okt. > Campus Grimstad, rom blir annonsert ved påmelding 4 kurskvelder kl. 15.30 –18.30: 9. , 16. , 23. og 30. nov. Påmelding: kurs@uia.no 4. nov.

Kurs i depresjonsmestring (KID) Et kurs for deg som er nedstemt og trenger noen teknikker for å mestre hverdagen. Kurset er basert på kognitiv tilnærming. > Campus Kristiansand: 10 kurskvelder kl. 16.00 – 18.30: 4. okt., 11. okt., 18. okt., 25. okt., 1. nov., 8. nov., 15. nov., 22. nov., 29. nov. og 6. des. Sted: Rom 142 i Sigrid Undsets hus (Gimlemoen 46) Påmelding: kurs@uia.no innen 23. okt. > Campus Grimstad: Kurs planlegges for våren 2012

Sorggruppe Hvis du har mistet noen, kan det være godt og nyttig å snakke sammen med andre i liknende situasjon. Derfor arrangerer vi sorggruppe på Campus Gimlemoen med oppstart i midten av oktober. Vi legger opp til fire samlinger à to timer. Gruppen ledes av psykiatrisk sykepleier Hellen Saga og studentprest Helge Smemo. > Campus Kristiansand: Kl. 14.30 – 16.00 i F2 013 26. sept., 10. okt., 24. okt. og 7. nov. Påmelding: kurs@uia.no innen 21. sept. > Campus Grimstad: Planlegges for våren 2012

Fagdag seksuell helse Tema: ”Det bare skjedde”. 6. sept. kl. 09.00 – 15.30 i B2 003, Campus Kristiansand Gratis buss blir satt opp fra Grimstad. Påmelding: kurs@uia.no


Et studieopphold i utlandet gir deg nye perspektiver og innsikt i andre kulturer. Alle master- og bachelorstudenter har mulighet til å ta minst ett semester ved samarbeidende universitet eller høgskole i utlandet.

Internasjonalt miljø og studentutveksling Tar du en faglig og kulturell utfordring? Vil du lære deg et nytt språk? Bor det en eventyrer i deg? Ta en norsk grad med internasjonal dimensjon Kombiner din norske utdanning med et semester eller to i utlandet. Da får du det beste av to verdener: en norsk grad med en internasjonal dimensjon. Som student på UiA kan du velge å ta en del av studiene dine i utlandet, uten tap av studietid. Et utvekslingsopphold gir deg nye perspektiver – og papirer som kan bli nyttige i framtidas arbeidsmarked. Derfor er oppfordringen: JUST GO FOR IT! Universitetet samarbeider med 175 universiteter og høgskoler i mer enn 30 land, og stadig flere av våre studenter velger å ta et semester eller to ved én av disse institusjonene. Internasjonal avdeling og internasjonal kontaktperson på fakultetet hjelper deg med praktiske og faglige forberedelser.

Støtteordninger Som utvekslingsstudent får du vanlig støtte fra lånekassen, og du kan i tillegg søke om støtte til å dekke eventuelle utgifter til reise, skolepenger og språkkurs. Velger du utveksling gjennom Erasmus eller Nordplus-programmet, får du i tillegg et stipend på inntil 350 euro i måneden.

Internasjonale studenter på UiA UiA er også et populært studiested for internasjonale studenter og gjesteforelesere. Vi arrangerer møtesteder som internasjonal pub,

internasjonale dager og egen fadderordning for de internasjonale studentene (Erasmus Student Network). Se www.esnagder.no for mer informasjon om det internasjonale studentmiljøet på UiA. Er du interessert i å bruke språkkunnskapene dine og å få venner fra hele verden, er mulighetene gode på din egen campus! Du får vite mer om utvekslingsmulighetene på ditt studium ved å kontakte Internasjonal avdeling: > Campus Kristiansand: Telefon 38 14 10 10 > Campus Grimstad: Telefon 37 23 30 00 > E-post: utveksling@uia.no > Ansatte ved Internasjonal avdeling treffes også på Servicetorget i Kristiansand og Grimstad. Se Internasjonal avdelings hjemmeside på www.uia.no/utveksling

Lær mer om utveksling Hvordan gi din grad en internasjonal dimensjon? Lær hvordan du kan planlegge dine studier med tanke på å jobbe i et globalt samfunn. Møt opp! > Campus Kristiansand: 24. august kl. 14.15 – 15.00 i rom B2 004 > Campus Grimstad: 14. september kl. 14.30. Rom blir fastsatt senere.

17


grimstad

[

NB! obligatorisk oppmøte

Nye studenter må møte på opprops- og informasjonsmøtet for sitt studium. Hvis du ikke møter, kan du miste studieplassen din. Skulle det bli umulig for deg å være til stede under oppropet, må du gi skriftlig, begrunnet beskjed til universitetet om dette innen fredag 12. august kl. 10.00 på www.uia.no/opptaksmelding Skulle noe helt spesielt inntreffe etter denne fristen, kan du sende en e-post til opptak@uia.no

]

studiestart 15. august KL. 12.30: ÅPNINGSSEREMONI STED: amfiet INNE på campus Årets hovedtaler under åpningen er Kåre Valebrokk, tidligere sjefsredaktør i Dagens Næringsliv og administrerende direktør i TV2. Etter seremonien er det opprops- og informasjonsmøter på de ulike studiene, fadderomvisning, grilling, og om kvelden blir det utekonserter.

Kl. 14.00: OPPROPS- og informasjonSMØTER

> Datateknikk, påbygging C2 036 > Forkurs for ingeniørutdanning (ettårig) A2 046/47 > Fornybar energi, master A2 023 > Førskolelærerutdanning A3 025 > Grunnskolelærerutdanning A3 027 > Helsefag, master C4 090/91 > HR og organisasjonsutvikling, årsstudium C4 092 > IKT, 5-årig master C2 036 > IKT, 2-årig master A3 020 > IndØk, 5-årig master: Møter på det ingeniørprogram de skal følge > IndØk, 2-årig master A3 041 > Ingeniør, byggdesign C3 072 > Ingeniør, data C2 036 > Ingeniør, fornybar energi C2 040 > Ingeniør, maskin (mekatronikk/fly) A2 135 > Ingeniør, elektronikk A2 021 > Innovasjon og kunnskapsutvikling, master C4 093 > Mekatronikk, master A2 084 > Multimedieteknologi og -design, bachelor C2 036 > Programmering og multimedia C2 036 > Psykisk helsearbeid, master C2 041 > Psykisk helsearbeid, videreutdanning C2 041 > Psykososialt arbeid med barn og unge C2 041 > Sykepleierutdanning C2 042 > Vernepleierutdanning A3 023 > Økonomi og administrasjon, bachelor C4 055 > Studenter på TRES og Y-VEIEN møter på de respektive studieretninger for opprop. Se over.

Oppstart på andre tidspunkt og steder > > >

18

Ettårig forkurs for ingeniørutdanning i Kristiansand: Se under Kristiansand Helse- og sosialinformatikk, master: Mandag 5. september Sexologi, videreutdanning: Mandag 29. august


STUDIESTARTFESTIVAl og fadderprogram Mandag 15. august: Oppstart av studieåret > Kl. 12.30 Åpningssermoni > Kl. 14.00 Opprops- og informasjonsmøter på studiene > Ca. kl. 15.00 Fadderrunder > Kl. 16.30 Gratis grillfest for studenter og ansatte på plenen

Tirsdag 23. august > Kl. 20.00 Tåkebingo på Bluebox

> Kl. 20.00 KonsertER på plenen utenfor BLUEBOX Marianne Engebretsen VeroniCa Maggio > Kl. 23.00 Festen fortsetter på Bluebox Tirsdag 16. august > Kl. 09.30 – 11.00 IT-workshop i C2 036 (ikke for ing.studenter) > Kl. 10.00 – 12.00 Seminar for ingeniørstudentene > Kl. 11.00 – 13.45 Rebusløp, innendørs på campus. Alkoholfritt. I regi av fadderordningen > Kl. 12.00 – 13.00 Matservering > Kl. 14.15 – 16.45 Kurs i studieteknikk i C2 036 (ingeniørstudentene har annet opplegg) > Kl. 14.15 – 15.45 IT-workshop (for ingeniørstudentene) > Kl. 17.00 Båttur i skjærgården med Bjelken (mest for byggstudenter) > Kl. 20.00 Konserter på plenen utenfor BLUEBOX Ukulele Compagniet MONTÉE > Kl. 23.00 Festen fortsetter på Bluebox Onsdag 17. august > Ordinær undervisning starter Sjekk timeplanen på www.uia.no/timeplan > Kl. 14.00 Ekstra fadderomvisning > Kl. 17.00 Pubræs i regi av ØVD (Øl, viser og dram). Møt på Bluebox > Kl. 18.00 Grilling på Groos-stranda (i regi av Laget) Torsdag 18. august > Kl. 20.00 Studiestartquiz på Bluebox Fredag 19. august > Kl. 16.00 Barnevennlig båttur med ”Bibben”, etterfulgt av teater på Groos-stranda > Kl. 21.00 Trafikklysfest på Bluebox

[

Lørdag 20. august > Kl. 12.00 UiA-Olympiaden på Groos-stranda. Arrangement i regi av GSI med sport, leker og moro for alle studenter > Kl. 20.00 Togafest på Bluebox Premieutdeling for dagens Olympiadedeltakere. Toga-antrekk påbudt!

NB: festivalbånd

Festivalbånd som sikrer inngang under begge dager av Studiestartfestivalen, må hentes på festivalkontorene som blir etablert i både Kristiansand og Grimstad. Disse festivalkontorene vil være bemannet både mandagen og tirsdagen. Under Fadderrundene på mandagen vil alle nye studenter få utlevert festivalbånd av sin fadder. ”Gamle” studenter og ansatte må selv hente festivalbånd. Festivalbåndet gjelder også for Studiestartfestivalen i Kristiansand. Bluebox har åpent alle hverdager fra kl. 12.00.

søndag 21. august > Kl. 11.00 Studentgudstjeneste i Grimstad kirke > Kl. 12.00 Markatur i Reddal i regi av KRIK Grimstad. Oppmøte Bluebox > Kl. 19.30 Studentkirke på Bluebox

]

onsdag 24. august > Kl. 21.30 Standup på Bluebox Torsdag 25. august > Kl. 20.00 Semesterquiz-oppstart på Bluebox FREDAG 26. august > kl. 21.00 Konsert med Fjorden Baby! på Bluebox Lørdag 27. august > Kl. 11.00 –16.00 Grimstad PowerParty. Grimstad Min By inviterer studentene til eget VIP-telt med orkesterplass over Grimstad PowerBoat-show. SØNDAG 28. august > Kl. 13.00 Grilling på Groos-stranda i Grimstad > Fotballkamp på Sør-Arena i Kristiansand: Start–Sarpsborg Billetter kjøpes ved inngangen. Halv pris av studentpris. TirSDAG 30. august > Kl. 18.00 Pokerkveld på Bluebox. Påmelding fra kl. 17.00 Torsdag 1. september > Dyreparkens dag fra kl. 10.00 Alle studenter får gratis adgang til Dyreparken og Badelandet Elektronisk påmelding på uia.no/fadder Busser fra Grimstad kl. 12.30 (billett kjøpes på Sørbok) fredag 2. september > Kl. 14.00 ”Fredagsklubb”-oppstart utenfor Bluebox. Konserter og grillmat > Kl. 22.00 ”Cult”-fest på Bluebox Tirsdag 6. OG tirsdag 13. september > Kl. 16.30 Gratis studenttreff på SuperSpeed til Hirtshals. Tilbake samme dag kl. 24.00. Billetten bestilles på tlf. 81 00 08 11 eller colorline.no/student innen fredag før avreise. Fremmøte foran Color Line-terminalen seinest kl. 15.30. Returbuss til Grimstad kl. 00.25. Billett til bussen kjøpes på forhånd på Sørbok. Lørdag 17. SEPTEMBER > Sykkelritt mellom Kristiansand og Grimstad Se www.uia.no/fadder for mer informasjon etter hvert

Faste arrangementer på Bluebox > Quiz: Annenhver torsdag i partallsuker > Poker: Annenhver tirsdag i oddetallsuker > Fredagsklubb: Hver fredag > Studentkirke: En søndag i måneden

19


kristiansand

studiestart 15. august KL. 10.00 ÅPNINGSSEREMONI STED: PLENEN PÅ GIMLEMOEN Etter seremonien er det opprops- og informasjonsmøter på de ulike studiene, fadderomvisning, og om kvelden blir det utekonserter.

opprops- og informasjonSMØTER Kl. 11.30 Gimlemoen

> Bioingeniør, bachelor > Biologi, bachelor og årsstudium > Drama, årsstudium, Teatersalen > Engelsk, bachelor og årsstudium > Filosofi, årsstudium > Fransk, årsstudium > Friluftsliv og naturguiding, årsstudium > Førskolelærerutdanning > Grunnskolelærerutdanningene > Historie, bachelor > Historie, påbygging > Idrett, bachelor og årsstudium > Idrett, påbygging > IT og informasjonssystemer, bac. og årsstud. > Kommunikasjon, bachelor og årsstudium > Kunstfag m/fordypning i kunst og håndverk, bachelor > Kunstfag m/fordypning i musikk, bachelor > Kunst og håndverk, årsstudium > Matematikk 2 > Matematikkdidaktikk, master > Matematisk finans, bachelor > Mediefag, årsstudium > Music Management, master > Musikk, årsstudium > Nordisk språk og litteratur, bachelor, rom 215 > Nordisk språk og litteratur, årsstud., rom 215 > Norsk 2 > Offentlig politikk og ledelse, master > Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor > Pedagogikk, bachelor > Praktisk-pedagogisk utdanning > Religion, livssyn og etikk 2 > Religion, etikk og samfunn, master > Revisjon, bachelor > Sosionomstudiet, bachelor > Sykepleierutdanning, bachelor > Tysk, årsstudium > Utviklingsstudier, bachelor og årsstudium > Økonomi og administrasjon, 5-årig master

Kvadraturen skolesenter Kl. 12.15 > Ettårig forkurs for ingeniørutdanning, Tollbodgata 75, Kristiansand

20

JU 071 J1 064 GU 043 B3 007 B3 008 B2 001 IU 001 B1 018 B1 018 B2 002 F1 018 IU 071 Spicheren, 2. etg H1 058 B1 001 GU 038 G1 051 GU 038 F1 031 J2 009 HU 022 B1 001 K-bygg, Sal 2 G1 051 bygg 46 bygg 46 F2 007 HU 062 F1 022 B2 006 B1 006 F2 008 F2 001 B3 004 B2 004 B1 007 F2 004 B3 001 B2 003


[

NB! obligatorisk oppmøte

]

Nye studenter må møte på opprops- og informasjonsmøtet for sitt studium. Hvis du ikke møter, kan du miste studieplassen din. Skulle det bli umulig for deg å være til stede under oppropet, må du gi skriftlig, begrunnet beskjed til universitetet om dette innen fredag 12. august kl. 10.00 på www.uia.no/opptaksmelding Skulle noe helt spesielt inntreffe etter denne fristen, kan du sende en e-post til opptak@uia.no

Kl. 13.00 Gimlemoen > Arrangement/komposisjon > Arbeids- og velferdssosiologi, bachelor > Engelsk 1 > Engelsk, master > Ernæring, mat og kultur, bachelor og årsstud. > Ex.phil. og ex. fac. > Faglærerutdanning i drama > Faglærerutdanning i musikk > Filmvitenskap og filmproduksjon, påbygging > Folkehelsearbeid, bachelor > Folkehelsevitenskap, master > Fysikk, årsstudium > Førstesemesterstudiet: Ex.phil./ex. fac./ skriveteknikk og info.søk/innføring i latin > Historie, master > Historie, årsstudium > Idrettsvitenskap, master > Informasjonssystemer, master > Kroppsøving > Kunst og håndverk, påbygging > Kunstfag, master > Lektor i realfag, 5-årig integrert master > Litteratur, film og teater, bachelor og årsstud. > Mat og helse 1 > Matematikk, årsstudium > Matematikk og fysikk, bachelor > Musikk, påbygging > Musikkteknologi > Naturfag 1 > Nordisk språk og litteratur, master > Oversetting og interkulturell kommunikasjon, engelsk, bachelor > Pedagogikk, master > Pedagogikk, årsstudium > Religion, etikk og kultur, bachelor > Religion og etikk, årsstudium > Rettsvitenskap, bachelor > Samfunnsendring og kommunikasjon, bac. > Samfunnsfag, årsstudium > Samfunnskommunikasjon, master > Spansk, årsstudium > Statsvitenskap, bachelor og årsstudium > Utøvende musikk, bachelor og master > Økonomi og administrasjon, bachelor > Økonomi og administrasjon, 2-årig master

Kåre Valebrokk er hovedtaler under årets studiestart. Han er tidligere sjefsredaktør i Dagens Næringsliv og administrerende direktør i TV2.

Studier med oppstart på andre dager K-bygg, Sal 1 B2 001 bygg 46, rom 216 bygg 46, rom 137 B2 003 B1 001 GU 043 K-bygg, Sal 1 D4 026 I1 066 B3 004 JU 071 B1 001 F2 001 B3 007 Spicheren, 2. etg H1 023 IU 071 GU 038 G 1018 F1 018 bygg 48, rom 016 B2 003 JU 071 JU 071 G1 051 K-bygg, Sal 1 J1 064 F2 006 F1 031 F1 023 B2 004 B2 006 B2 006 B2 014 B3 008 B1 007 F2 007 B2 002 B1 007 K-bygg, Sal 1 B1 018 B3 001

> Design og teknologi, deltid: 26. august kl. 09.15, GU 138 > Development Management, master: 22. august kl. 09.15, H1 022 > Idrett, årsstudium, deltid på Hovden/Sirdal: 15. august kl. 12.00, Hovden grendehus > Matematikk 1: 31. august kl. 14.15, bygg 48, rom 103 > Norsk som andrespråk og kulturkunnskap: 25. august kl. 17.15, F1 022 > Pedagogikk 1: 15. september kl. 16.15, F1 031 > Pedagogikk påbygging, deltid: 18. august kl. 12.15, bygg 48, rom 113 > Skolebibliotekkunnskap 2 og bachelor (nettstudium): Rom i Fronter åpner 22. august > Småbarnsped. og barnehageutvikling, årsstudium: 22. august kl. 09.15, F2 007 > Spesialpedagogikk 1, heltid: 18. august kl. 09.15, bygg 48, rom 106 > Tilpasset opplæring, påbygging: 25. august kl. 18.15, F1 023 > Velferdsstudier, master: 22. august kl. 09.15, H1 023

[

smak på studiebyen din

I brosjyren “Smak på studiebyen din” finner du oversikt over tilbud til deg som er ny student. De fleste tilbudene gjelder i to uker fra studiestart 15. august. Ta med deg brosjyren, studentkort/ opptaksbrev og få bl.a. reduserte priser på busskort, kinobilletter, konserter, utesteder, fotballkamp og gratis inngang til Dyreparken og Badelandet.

]

En liten nøkkel til å finne fram på Gimlemoen: - eksempel på rombeskrivelse:

H 1 032

Bygg Etasje Rom nr.

21


>> kristiansand STUDIESTARTFESTIVAL OG Veronica Maggio og Kåre Valebrokk er bare noen av innslagene under årets studiestart. Her finner du oversikten. Få med deg mest mulig! Mandag 15. august: Oppstart av studieåret > Kl. 10.00 Åpningsseremoni på plenen > Kl. 11.30 eller 13.00 Opprop på de ulike studiene > Fadderne møter nye studenter på opprops- og informasjonsmøtene. Omvisning på campus og Spicheren. > Kl. 11.00 Studentaktivitetene har stands på plenen > Kl. 11.30 Buffé på Kafé Kampus til 20 kroner > Kl. 12.00 Kaféen på Østsia åpner > Kl. 15.15 Ekstra fadderrunde for de som ikke fikk fadder. Møt på fadderstanden i Vilhelm Krags hall > Kl. 15.30 Oppmøte for rolige faddergrupper på fadderstanden i Vilhelm Krags hall > Kl. 20.00 Pir6 åpner > Kl. 20.00 KONSERTER PÅ PLENEN: UKULELE COMPAGNIET MONTÉE > Kl. 23.00 Festen fortsetter på Østsia og Pir 6 Tirsdag 16. august > Kl . 10.15 – 12.45 Kurs i studieteknikk (alternativ 1) Sted: B1 018, ingen påmelding > IT-workshops (halvannen time) på ulike tidspunkt gjennom hele dagen. Tid og sted opplyses på oppropsmøtene. Se også side 16. > Kl. 11.00 Studentaktivitetene har stands på plenen > Kl. 12.00 Lunsj på plenen, grilling Arrangør Studentorganisasjonen i Agder (STA) > Kl. 12.00 Kaféen på Østsia åpner > Kl. 12.45 ”Bli-kjent-med-campus-quiz” Møt på fadderstand på plenen > Kl. 15.15 Ekstra fadderrunde for de som ikke fikk fadder. Møt på fadderstanden i Vilhelm Krags hall > Kl. 15.30 Oppmøte for rolige faddergrupper på fadderstanden i Vilhelm Krags hall > Kl. 20.00 Pir6 åpner > Kl. 20.00 KONSERTER PÅ PLENEN: MARIANNE ENGEBRETSEN VERONICA MAGGIO > Kl. 23.00 Festen fortsetter på Østsia og Pir 6 Onsdag 17. august > Ordinær undervisning starter. Sjekk timeplanen din på www.uia.no/timeplan > Kl. 12.00 Kaféen på Østsia åpner > Kl. 13.00 Kunstomvisning på UiA. Start fra inngangen på biblioteket. > Kl. 14.15 – 16.45 Kurs i studieteknikk (alternativ 2) Sted: B1 018, ingen påmelding > Kl. 18.00 Sykkelauksjon i Vilhelm Krags hall Arr. fadderordningen og politiets hittegodskontor

22


FADDERPROGRAM

[

NB: festivalbånd

Festivalbånd som sikrer inngang under begge dager av Studiestartfestivalen, må hentes på festivalkontorene som blir etablert i både Kristiansand og Grimstad. Disse festivalkontorene vil være bemannet både mandagen og tirsdagen. Under fadderrundene på mandagen vil alle nye studenter få utlevert festivalbånd av sin fadder. ”Gamle” studenter og ansatte må selv hente festivalbånd.

Torsdag 18. august > Kl. 10.00 – 14.00 Bruktmarked Arr. Shalam. Sted: Vilhelm Krags hall og plenen > Kl. 14.30 Rundtur i Kristiansand med Citytrain Billetter hentes i Vilhelm Krags hall. Start fra hovedinngangen > Kl. 17.00 Rebusløp på Gimlemoen Arrangør Stiften. Oppmøte på Stiften, Gimlemoen 20 > Kl. 17.00 Piknik og lek i Lundparken ved Lund kirke Arrangør KRIK > Kl. 21.00 Quiz på Østsia. Dørene åpner kl. 20.00 > Kl. 21.00 Pirrende torsdag på Pir 6 Fredag 19. august > Kl. 12.00 Kaféen på Østsia åpner > Kl. 13.00 Ekstra fadderrunde for de som ikke fikk fadder Møt på fadderstanden i Vilhelm Krags hall > Kl. 14.00 Hvem kan slå Start? Beachvolleyballturnering på plenen > Kl. 17.45 Årets første KRIK-trening på Spicheren. Åpent for alle > Kl. 21.00 Trafikklysfest på Østsia Lørdag 20. august > Kl. 12.00 Rusletur i Jegersberg med guide fra Midt-Agder Friluftsråd. Start fra Hokus Pokus barnehage > Kl. 11.00 – 15.00 Flydagen 2011 på Kjevik. Studenter får fly over Kvadraturen og Sørlandssenteret for kr 250 etter kl. 15.00 > Kl. 21.00 LørdagsDJ på Pir 6 SØNDAG 21. august > Kl. 14.00 Båttur i skjærgården med skonnert Avgang fra Marvika. Billetter hentes i informasjonsskranken i Vilhelm Krags hall (vær tidlig ute for å få billett) Mandag 22. august > Kl. 15.15 Ekstra fadderrunde for de som ikke fikk fadder Møt på fadderstanden i Vilhelm Krags hall > Kl. 19.00 Campus Celebration: Festgudstjeneste på Østsia. Arr. KRIK Tirsdag 23. august > Kl. 07.50-09.00 Sykle-til-campus Kick-Off foran hovedinngangen. Salg av sykkelutstyr. > Kl. 16.00 Grilling i Bertesbukta Gratis grillmat, volleyball, frisbee, bading og konkurranser. Alkoholfritt. Arrangør KRIK i samarbeid med fadderne. Vet du ikke hvor Bertesbukta er, møt fram ved hovedinngangen kl. 15.30 Onsdag 24. august > Kl. 14.15 Hvordan gi din grad en internasjonal dimensjon? Om internasjonal studentutveksling. Sted: B2 004 > Kl. 15.15 Ekstra fadderrunde for de som ikke fikk fadder Møt på fadderstanden i Vilhelm Krags hall > Kl. 16.30 Pub-til-pub-runde i sentrum Arr. KSI. Oppmøte på KICK, Dronningens gate 8

]

Torsdag 25. august > Kl. 18.30 Filmkveld med noe godt å knaske på. Sted: B1 007 fredag 26. august > Vi setter Kvadraturen på hodet! Underholdning og konkurranser i Markens og studenttilbud i butikkene. > Kl. 17.00 Studentstart på Torvet med konsert Mat og drikke serveres fra restaurantene rundt > Kl. 20.30 Stand-up på Østsia > Kl. 21.00 ”Black & White party på Pir 6 SØNDAG 28. AUGUST > Fotballkamp på Sør-Arena: Start-Sarpsborg Halv pris av studentpris. Billetter kjøpes på forhånd eller ved inngangen. ONSDAG 31. august > Kl. 15.15 Ekstra fadderrunde for de som ikke fikk fadder Møt på fadderstanden i Vilhelm Krags hall > Kl. 16.15 Høstens første møte i Studentparlamentet Engasjer deg i saker som angår deg som student. Sted: B2 014, Campus Kristiansand. Se mer på www.stastudent.no > Kl. 18.00 Filmkveld på Cinemateket ”The Thin Red Line” Nye studenter har gratis adgang > Kl. 21.00 Jam på Østsia tOrSDAG 1. september > Dyreparkens dag (fra kl. 10.00). Alle studenter får gratis adgang til Dyreparken og Badelandet. Elektronisk påmelding på uia.no/fadder > Kl. 18.00 Filmkveld på Cinemateket ”The Taxi Driver” Nye studenter har gratis adgang freDAG 2. september > Konsert med Departure på Østsia > Kl. 21.00 Skeiv disco på Pir 6 Søndag 4. september > Kl. 11.00 Studentgudstjeneste i Domkirken Tirsdag 6. og tirsdag 13. september > Kl. 16.30 Gratis studenttreff på SuperSpeed til Hirtshals. Tilbake samme dag kl. 24.00. Billetten bestilles på tlf. 81 00 08 11 eller colorline.no/student innen fredag før avreise. Fremmøte foran Color-Line-terminalen seinest kl. 15.30 lørdag 17. september > Sykkelritt mellom Kristiansand og Grimstad Se www.uia.no/fadder for mer informasjon etter hvert Følg med på www.uia.no/student for informasjon om påmelding og videre program!

23


Kristiansand Til Jegersberg

Spicheren he eren Giml i le im lehalle en Gimlehallen

Kristiansand K ristian iiss nsand kkatedralskole ole G atedr ed dralsk a ol imle M Gimle

t. sg ng ni st Fe

iti

Kartgrunnlag: Kristiansand Oppm책lingsvesen, Kristiansand kommune

l Po

UA

Torvet

U TTaxi ax axi Busstasjon a asjon Bussterminal

Pir6 P ir6 24


CAMPUS KRISTIANSAND Gimlemoen y tudentb Gimle seveien 18 Kasern 24 22 20

16

30

34

32

36

8 12

4

46

K

P

11

13 28

10

14

15

s pu Tem

48

47

H

E G

D

Plenen

51

trum Til sen

A

C

Hovedinngang

50 Bom

32

F

I

24

B

22 20

26

J

P

P

10

Statsbygg

17 seum Skolemu

P

19 15

Til b uss og

sen trum

Bakstebu

13

P 1

GIMLEMOEN 25 A-K A Henrik Wergelands hus Fellesadministrasjon B Auditorier, lesesal, grupperom Underetasjen: Østsia studentkulturhus C Vilhelm Krags hall Inngang til: Servicetorget og Universitetsbiblioteket D Jacob Aalls hus Underetasjen: Kantine, bokhandel, utgang til plenen 3. og 4. etasje: Undervisningsrom, lesesal, grupperom E-F Fakultet for humaniora og pedagogikk Camilla Colletts hus (østfløy i bygg E) Kristian Schjelderups hus (vestfløy i bygg E) Andreas Feragens hus (bygg F) G Fakultet for kunstfag Kirsten Flagstads hus H Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Eilert Sundts hus I Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ketil Moes hus J Fakultet for teknologi og realfag Niels Henrik Abels hus K Fakultet for kunstfag Sigurd Køhns hus

ANDRE ADRESSER: GIMLEMOEN 1 Spicheren treningssenter, dagligvarebutikk 10 Seniorsenter, Agder vitenskapsakademi 13 Kontorer 15 Grupperom 17 Kontorer og grupperom 19 Sørlandet kunnskapspark, Agderforskning m.m. 20 Stiften (studentaktiviteter) 22 Alibiet (studentaktiviteter) 24 Studentorganisasjonen i Agder (STA) 26 Kontorer 32 SiA - Studentsamskipnaden i Agder, administrasjon 46 Sigrid Undsets hus Avdeling for lærerutdanning. Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring: stud.prest, psykososial helsetjeneste og tilretteleggings- kontoret for studenter med funksjonsnedsettelser (TSF), NAV: Studier med støtte 47 Grupperom 48 Jørgen Løvlands hus - undervisningsbygg 50 Kontorer 51 Kontorer og undervisningsrom KASERNEVEIEN 4 Hokus Pokus barnehage 8 - 36 Studentboliger

25


CAMPUS GRIMSTAD

Tele studentby

C

A

D

P

Bluebox

P

P Parkeringshus Hovedinngang

P

(gjesteparkering) 1

2

Løvås studentby Jon L ille

tuns vei

Sørlandets teknologipark E 18

GRIMSTAD E 18

E 18

Jon L illetu ns ve i

Jon Lilletuns vei

P

Tele studentby

26

Hokus Pokus barnehage


Studentene er klare til å svare på dine spørsmål. Martin, Hilde og Kristine er noen av studentene som vil hjelpe deg. Du når dem på 91 87 36 87 eller studentsvar@uia.no

Spør studentene! 91 87 36 87 • studentsvar@uia.no Lurer du på noe? Hvordan er det å være student ved Universitetet i Agder? Hvordan er studentmiljøet? Hvordan er byene? Hvordan finner jeg bolig? Fram til 15. august kan du ringe/sende SMS til 91 87 36 87 mellom kl. 09.00 og 15.00, eller du kan sende en e-post til studentsvar@uia.no

Sjekkliste Bekreft studieplassen din innen oppgitt frist.

Oppdater personopplysninger på Studentweb.

Søk studielån på www.lanekassen.no (se side 8).

Få semesterkvittering (hvert semester). I semesterstartuken fra mandag 15. august – fredag 19. august kl. 09.00 – 13.00 kan du dagen etter at du har registrert deg, hente semesterkvitteringen ved informasjonsskranken i Vilhelm Krags hall. Semesterkvitteringer som ikke er hentet da, sendes din semesteradresse. Studenter i Grimstad får semesterkvitteringen tilsendt.

Ta vare på brukernavn og passord til universitetets datanettverk som du får når du har svart JA til studieplass. Betal semesteravgiften for høstsemesteret innen 1. sept. (semesteravgiften må betales hvert semester). Det er kun dette første semesteret du får tilsendt giro i posten. Fra andre semester og senere får du ikke tilsendt giro, men må selv hente ut betalingsinformasjon på Studentweb. Ta vare på PIN-koden oppgitt på giroen for innbetaling av semesteravgiften. Møt på opprops- og informasjonsmøtet 15. august (se side 18 - 21) På Studentweb fra 10. august (se side 12): Bekreft utdanningsplanen (må gjøres hvert semester). Sjekk at du er meldt opp til riktige eksamener (må gjøres hvert semester). Sjekk at du er undervisningsmeldt slik at du får tilgang til emnerommene i Fronter (se side 14) (må gjøres hvert semester).

Få studentkort (kun nye studenter ved Universitetet i Agder, se side 14). Studentkortet er kun gyldig sammen med semesterkvittering. Ha tilgjengelig originalvitnemål (og evt. andre papirer som var grunnlag for opptaket). Universitetet kan kreve at du legger fram originalpapirer i løpet av første semester. For noen studier med praksis: Krav om politiattest og tuberkulose- og MRSA-test (se side 9).

1. september Siste frist for betaling av semesteravgift, registrering, bekreftelse av utdanningsplan og eksamensoppmelding i høstsemesteret. Siste frist for vårsemesteret er 1. februar.

27


Produsert og utgitt av Universitetet i Agder, Markedsavdelingen

Du må møte på opproPet 15. august (ellers kan du miste studieplassen) Grimstad: Se side 18 Kristiansand: Se side 20 og 21

www.uia.no/student Universitetet i agder Kristiansand • Grimstad Postboks 422 | 4604 Kristiansand Tlf. 38 14 10 00 | post@uia.no | www.uia.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.