Page 1

studier på sørlandet

2012–2013


Hva skal du bli og hvor vil du bli det? Store valg, viktige valg når du skal velge studium. Det handler om viktige år i livet ditt. Det handler om framtida di. Ta deg tid til å vurdere mulighetene før du gjør ditt valg.

UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE.

> VEL KOMM EN

2

Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. De akademiske studiene har nær kontakt med praktisk arbeidsliv, organisasjoner, kulturinstitusjoner og det sosiale livet i landsdelen. Yrkesrettede studier og fagstudier er nær hverandre ved UiA. Det betyr kortere vei mellom studier og praksis. UiA er et internasjonalt orientert universitet i en internasjonalt orientert region. Vi har omfattende studentutveksling, studentpraksis og prosjektarbeid for deg som vil ut i verden. Akademiske eller praktiske erfaringer i det internasjonale markedet er verdifull last for den som ser mot framtida.

UiA har ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. 160 studier gir deg muligheter til å finne studiet som passer for deg. Men UiA er likevel ikke større enn at det er lett å bli kjent både med studenter og ansatte, også på tvers av fagmiljøene. Sørlandet er stort nok til å ha urbane miljøer, men samtidig ikke større enn at du får oversikt, er trygg, og føler deg hjemme. Nasjonale målinger viser at våre studenter trives best av alle studenter i Norge. I denne brosjyren presenterer vi Universitetet i Agder og studiene i 2012–2013. Valget er ditt, framtida er din. Studier ved UiA skal gi gode opplevelser i studietida og et solid faglig grunnlag, med tanke på framtida. Velkommen til Universitetet i Agder!

Torunn Lauvdal Rektor

Velkommen til studier ved universitetet i agder

Med tanke på framtida


Førstesemesterstudiet Ex. phil./ex. fac./skriveteknikk og informasjonskompetanse/latin Ex. phil./ex. fac. i Hellas

Innhold Begreper Generelt om studier og grader Internasjonalisering Tilrettelegging hvis funksjonsnedsettelse Krav om politiattest, skikkethet Livet rundt studiene, studiebyene

s. 21 s. 20 - 22 s. 17 s. 127 s. 130 s. 6 - 15

>

Opptak og opptakskrav s. 116 - 117, 128 - 133 Opptak til enkeltemner s. 126 Oversikt over studiene s. 134 - 137 Realkompetanse s. 132 Restplasser s. 131 Studier på engelsk s. 126 Studieveiledning og informasjon s. 127 Søknad og søknadsfrister s. 128 - 133 Tuberkuloseundersøkelse og MRSA s. 130 Åpen dag Servicetorg Universitetsbiblioteket Karrieresenter Etter- og videreutdanning Studiesenteret Metochi i Hellas

s. 126 s. 127 s. 127 s. 127 s. 124 - 125 s. 125

Oversikt over studieprogrammene sortert etter: > Bachelor s. 134 > Master s. 134 > Ph.d. s. 134 > Fakultetene s. 138 - 139 Notater Kart over studiestedene

s. 135 s. 136 - 137

Produsert og utgitt av Avdeling for studentrekruttering ved Universitetet i Agder. Redaksjonen avsluttet 16. desember 2012. Redaktør: Kristian Folkman Grafisk form: Martin Grina Intervjuer: Øyvind Andreas Strømme, Tone Øverland, Siri Asdal og Atle Slotnes. Trykkeri: Color Print, 25.000 eks. Foto: Iris Engen Skadal s. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 34, 37, 39, 43, 45, 52, 53, 66, 67, 71, 73, 75, 82, 87, 95, 97, 104, 109, 112, 115, 117 og 128 Jon-Petter Thorsen/Aptum kommunikasjon: s. 15, 23, 28, 29, 41, 47, 49, 60, 61, 63, 68, 78, 84, 89, 102, 107, 119 og 123 Olav Breen: omslagsfoto, s. 13, 14, 16, 19, 24, 32, 54, 57, 58, 74, 80, 90, 100, 108, 111 og 132 Tor Erik Schrøder: s. 8 og 9 Øyvind Andreas Strømme: s. 12 og 93 Martin Grina: s. 58 Anders Martinsen: s. 124 Kristiansand kommune: s. 73 Private foto: s. 42, 59, 92 og 125 Vi tar forbehold om trykkfeil, endringer, godkjenninger og oppstart av studier.

>

s. 19 s. 19

Lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning s. 26-27 Faglærerutdanning for tospråklige s. 31 Faglærerutdanning i drama s. 59 Faglærerutdanning i musikk s. 59 Førskolelærerutdanning s. 28-29 Lektorutdanning i realfag s. 106 Norsk som andrespråk og kulturkunnskap s. 37 Norsk fordypning i førskolelærerutdanningen s. 37 Praktisk-pedagogisk utdanning s. 30 Ulike typer lærerutdanning s. 25

Humaniora og pedagogikk Comparative Educational Studies s. 50 Engelsk s. 39-41 Filosofi s. 49 Filmvitenskap og filmprod. s. 37 Fransk s. 42 Førstesemesterstudiet s. 19 Ex. phil./ex. fac. s. 19 Historie s. 44-45 Klassisk gresk språk s. 48 Kommunikasjon s. 33 Likestillingsstudiet s. 50 Litteratur, film og teater s. 36 Nordisk språk og litteratur s. 34-35 Norsk s. 37 Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk s. 39 Pedagogikk s. 50-51 Religion s. 46-48 Samfunnskommunikasjon s. 34 Skolebibliotekkunnskap s. 38 Småbarnspedagogikk og barnehageutvikling s. 52 Spansk s. 43 Spesialpedagogikk s. 52, 53 Tysk s. 43

>

Kunstfag Arrangement/komposisjon s. 55 Teater for barn og unge s. 65 Design og teknologi s. 63 Drama og teater s. 65 Faglærerutdanning i drama s. 59 Faglærerutdanning i musikk s. 59 Forming s. 63 Kunst og håndverk s. 61, 62 Kunstfag s. 61 Musikk s. 55-57, 64 Music Management, s. 56 Musikkteknologi s. 55 Utøvende musikk s. 55-57 Sang og musikk i barnehage og småskole s. 64

>

Helse- og idrettsvitenskap Ernæring, mat og kultur s. 74-75 Folkehelsearbeid s. 72 Folkehelsevitenskap s. 72, 73 Friluftsliv og naturguiding s. 77 Helse- og fitnesstrening s. 79 Helse- og sosialinformatikk s. 69 Helsefag s. 68-69 Helsevitenskap s. 79 Idrett/kroppsøving s. 76-77, 79 Idrettsvitenskap s. 77 Mat og helse s. 75 Psykososialt arbeid med barn og unge s. 70 Psykisk helsearbeid s. 71 Sexologi s. 70 Spesialsykepleie s. 70 Sykepleie s. 67 Trenerutdanninger s. 79 Utefag s. 78 Vernepleie s. 67

>

økonomi og samfunnsvitenskap Arbeids- og velferdssosiologi s. 98 Development Management s. 96 European Integration s. 92 HR og organisasjonsutvikling s. 101 Innovasjon og kunnskapsutvikling s. 102 International Management s. 84 IT og informasjonssystemer s. 86-88 Ledelse s. 103 Matematisk finans s. 109 Offentlig politikk og ledelse s. 92, 93 Opplevelsesbasert reiseliv s. 96-97 Programmering og multimedia s. 85 Public Administration s. 94 Regnskap og revisjon s. 85 Rettsvitenskap s. 100, 101 Samf.endring og kommunikasjon s. 91 Samfunnsfag s. 91 Siviløkonom s. 82-83 Sosionom s. 98-99 Statsvitenskap s. 89-90 Utviklingsstudier s. 94-95 Velferdsstudier s. 99 Økonomi og administrasjon s. 81-83

>

Teknologi og realfag Bioingeniør s. 110 Biologi s. 110-111 Byggdesign s. 114 Datateknikk s. 115, 122 Elektro s. 116 Forkurs for ingeniørutdanning s. 121 Fornybar energi s. 116, 118 Fysikk s. 112 IKT s. 120 Industriell øk. og teknologiledelse s. 120 Ingeniørfag s. 114-122 Lektor i realfag s. 106 Matematikk s. 105-109 Matematikk og fysikk s. 105 Matematikkdidaktikk s. 106-108 Matematisk finans s. 109 Mekatronikk s. 118, 119 Multimedieteknologi og -design s. 112 Opptak til ingeniørstudier s. 122 Programmering og multimedia s. 85 Realfagskurset s. 121 Teknologisk utdanning ved UiA – oversikt s. 113 Tresemesters studieordning (TRES) s. 121 Y-veien s. 116-117


VELKOMMEN SOM STUDENT

STA har nesten 10 000 medlemmer og 250 tillitsvalgte. Gjennom studentrepresentasjon og kurs for de tillitsvalgte bidrar vi til at studentenes stemme blir hørt.

HER VIL DU TRIVES! Du står nå overfor et viktig valg. Et valg som vil legge føringer for deg i tiden framover. Du går fra å være elev til å bli student. Det handler om å ta ansvar for egen læring. Samtidig flytter du kanskje hjemmefra, skaffer deg bolig, nye nettverk, interesser og venner. Derfor er det viktig at lærestedet du velger legger til rette for nettopp deg. Det gjør Universitetet i Agder. Vi i Studentorganisasjonen i Agder (STA) ivaretar dine interesser og skaper gode forutsetninger slik at du lykkes som student. STA tilbyr 60 ulike studentaktiviteter som linjeforeninger og et unikt velferdstilbud. STA har nesten 10 000 medlemmer og 250 tillitsvalgte. Gjennom studentrepresentasjon og kurs for de tillitsvalgte bidrar vi til at studentenes stemme blir hørt. Studentparlamentet er studentenes politiske organ, vårt forum for debatt og dialog.

Gjennom Studentparlamentet har du mulighet til å påvirke og gi uttrykk for studentens stemme. Som student ber vi deg om å engasjere deg. Still til valg, få tillit, skaff deg erfaring som vil komme godt med i framtiden. STA er til for deg, vil representere dine interesser, og håper du velger Universitetet i Agder. Velkommen!

Øyvind Berdal, Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Universitetet i Agder Universitetet i Agder (UiA) har ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetets fasiliteter er blant landets beste, og forholdene ligger meget godt til rette for både faglig og sosialt utbytte i studietiden. UiA tilbyr i overkant av 160 studier, fordelt på bachelorprogram, masterprogram, doktorgradsprogram, samt en rekke års-, halvårsstudier og videreutdanninger. Studietilbudet er stort og variert og tiltrekker seg forskjellige mennesketyper. Det gjør miljøet mangfoldig. Her er det stort nok til at det er spennende og utfordrende, og lite nok til at det er lett å bli kjent både med studenter og ansatte. Vi vektlegger flat struktur og åpenhet, og ønsker at du som student skal ha kort vei til dialog med forelesere og forskere som kan inspirere og veilede deg underveis i studiene. Våre studenter er godt fornøyde både med hensyn til undervisning og studiemiljø. Å studere er mer enn bare fag og studier. Det handler også om fritid og muligheter til å engasjere seg utenom forelesninger og lesesal. For Universitetet i Agder er det svært viktig å oppmuntre og stimulere til et allsidig engasjement. Hos oss finner du et studentmiljø med tradisjoner og stor takhøyde.

Livet rundt studiene

Studentene har mye å engasjere seg i også utenom studiene. I de rundt 60 ulike aktivitetene du kan engasjere deg i, finner du blant annet: > > > > > > > > >

Flere idrettslag Studentaviser Studentradio Orkestre Kor Faglige foreninger Politiske organisasjoner Religiøse foreninger Og en rekke uavhengige organisasjoner

>

>

KRISTIANSAND

Kr istia ns and

6

7


du tas godt imot! Som ny student ved Universitetet i Agder blir du en del av fadderordningen. Studentene deles inn i grupper som en fadder har ansvaret for den første tiden. Fadderne er studenter som allerede kjenner studiestedet, og skal hjelpe deg i gang. Studieåret starter med studiestartfestival med blant annet konserter. De siste årene har blant andre kjente artister som Kaizers Orchestra, Montée og Veronica Maggio underholdt studentene. I de første ukene som ny student ved UiA vil du kunne delta på blant annet: > Stands på festivalområdet, der ulike aktiviteter og foreninger presenteres > Konserter > Grilling > Stand-up og quiz > Båttur i skjærgården > Beachparty > Omvisninger og rebusløp > Studierelaterte kurs

SiA (Studentsamskipnaden i Agder) SiA er velferds- og kulturorganisasjonen for studentene på Sørlandet. SiA er styrt av studentene, og overskuddet fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for studentene. SiA har barnehager, boliger, helsetjeneste og bokhandler. Kafé Kampus, Østsia, Pir6, Bluebox og treningssenteret Spicheren er populære møtesteder gjennom hele studietiden. SiA satser på kultur. Gjennom egne festivaler og støtte til mer enn 50 studentlag gir vi sosialt innhold til hele studietiden ved UiA. Se mer på www.sia.no. Ved studiestart arrangeres hvert år en minifestival på begge campus. Gjennom noen hektiske augustdager får studentene praktisk informasjon, blir bedre kjent med medstudenter, får innblikk i byens fasiliteter og tilbud, og mulighet til å delta på konserter. I regi av SiA arrangerer studentene festivalen Kultopia annethvert år. Den inneholder musikaler, konserter, utstillinger, revy, debatter og diverse studentarrangementer. I 2011 ble SiA kåret til landets beste studentsamskipnad. Undersøkelsen kartlegger studentenes tilfredshet med SiA totalt og med SiAs sentrale virksomhetsområder. Resultatene ble sammenliknet mot tilsvarende undersøkelser som er gjennomført av andre studentsamskipnader. Der oppnådde SiA som første studentsamskipnad en score på 70 av 100 mulige poeng. Et resultat til glede for både SiA og studentene. SiA vil videre. Resultatet viser en utvikling som er i tråd med SiAs visjon hvor målet er å bidra til at Sørlandet blir kjent som landets beste sted å studere.

KRISTIANSAND Visste du at Norsk kulturindeks rangerer Kristiansand på topp blant storbyene på kulturbarometeret for 2011? Et aktivt kultur- og festivalmiljø, god infrastruktur og et innovativt og internasjonalt rettet næringsliv har ført til at få steder i Norge opplever større netto tilflytting enn nettopp Kristiansand. Kristiansand forbindes med sommer, skjærgård og ”blaude” konsonanter. Men Sørlandets største by med over 80 000 innbyggere og 8 000 studenter inneholder uendelig mye mer. Sommeren er deilig i Kvadraturen. På Torvet, i Markens, på Bystranda og på Fiskebrygga syder det av liv i feriemånedene, og både fastboende og besøkende nyter nærheten mellom sjø, shopping, kafeer og populære utesteder. Ikke la deg lure av at byen ved første øyekast ser ut til å sove om vinteren; blant annet er musikkmiljøet i Kristiansand aktivt og variert, og i snitt arrangeres det mer enn én konsert hver dag gjennom året! At Kristiansand fremdeles er en festivalby, gjelder i høyeste grad selv om Quart er historie. Byen har mange levende festivaler som spenner fra eksperimentell elektronisk musikk, via folkelig pop, til det hardeste av det harde. Som eksempler kan nevnes: Punktfestivalen, Protestfestivalen, Palmesus, Southern Discomfort, Dark Season, Kulturnatta, Bragdøya Blues, Vannfestivalen og Kirkefestspillene. For ikke å glemme studentenes egen festival – Kultopia.

Kultursatsingen går inn i en ny epoke når det nye teater- og konserthuset, Kilden, nå står ferdig. Kilden har i løpet av kort tid blitt et samlingspunkt for både nasjonale og internasjonale artister, i tillegg til å huse Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør på permanent basis. Som UiA-student har du gode betingelser knyttet til kjøp av billetter. Regionen kan også skilte med en rekke bedrifter og miljøer med høy teknologisk kompetanse. Innovasjonsvilje og fokus på samarbeid har nemlig bidratt til å danne solide nettverk og klynger som gjør at næringslivet på Sørlandet er ettertraktet og internasjonalt konkurransedyktig innen prosessindustri, fornybar energi, offshoreindustri og utvikling og produksjon av høyteknologisk utstyr – for å nevne noe. Universitetet i Agder har en sentral posisjon blant landsdelens kunnskapsog kompetansemiljøer, og samarbeider tett med offentlige og private aktører innen både kultur- og næringsliv. Dette er vi stolte av, og dette vil vi fortsette med.

www.sia.no

>

>

KRISTIANSAND

KRISTIANSAND

8

9


CAMPUS KRISTIANSAND

– STORT, MEN LIKEVEL INTIMT

Universitetet i Agder ligger idyllisk til på Gimlemoen, i gangavstand fra sentrum, med nærhet mellom bygningene og store grøntområder. Her finner du studentboliger, studentkulturhus, barnehage og treningssenter. Fakultetsbyggene ligger samlet rundt en stor plen som danner en naturlig oase. Studentkantina, Kafé Kampus, er år etter år blitt kåret til landets beste, og er svært populær både som møte- og leseplass. Ikke minst er dette et hyggelig treffpunkt mellom studentene og mellom fagpersonell og studenter. Det innholdsrike treningssenteret Spicheren har både flerbrukshall, svømmehall, volleyballhall, stort spesialbygd klatreanlegg, buldrerom, helsestudio, styrkerom, spinningrom og saler som kan benyttes til aerobic, dans og kampsport. Og med byens største turområde, Jegersberg, like utenfor døra, er tur- og treningsmulighetene nesten ubegrensede. Her kan du jogge eller svømme i tjern om sommeren og skøyte eller gå på ski om vinteren. Få andre universiteter og høgskoler kan tilby tilsvarende treningsforhold i nabolaget – enten du er toppidrettsutøver eller mosjonist. Østsia og Pir 6 er studentenes egne kulturhus som drives på frivillig basis av dem selv. Her kan du gå på konserter og stand-up show, eller delta på quiz og andre kulturarrangementer som gir etterlengtede avbrekk i lesingen. Østsia ligger på universitetsområdet, og Pir 6 holder til i sentrum av Kristiansand.

>

Studentbarnehagen Hokus Pokus ligger like ved universitetsbygningene. Naturen rundt brukes aktivt til utflukter og utforskning, og barnehagen har blant annet flere leirplasser inne i skogen. Hokus Pokus tilbyr dessuten fleksible løsninger for studentforeldre, og har fått nasjonal oppmerksomhet og vunnet likestillingspris for sin jevne kjønnsbalanse blant de ansatte. Til studiestart 2011 stod 203 nye studentboliger innflytningsklare på Campus Kristiansand, og flere er under planlegging. Dette har blitt et godt og etterlengtet tilskudd til de eksisterende studentboligene som allerede ligger på campus og i området rundt. Flere av studentforeningene har egne lokaler på campus, noe som gjør det enkelt å kombinere studier og ulike studentaktiviteter. For studentlivet skal være mye mer enn bare lesing, og mulighetene er mange. Benytt deg av dem!

– Noe av det beste med campusen er at alle studentene er samlet på ett sted. Siden fakultetene ikke er spredd rundt slik de ofte er i andre byer, er det for eksempel enkelt å treffe venner fra de andre studiene i pausene. Det er et veldig inkluderende og sosialt miljø her, forteller Sigrid. – Campus er stor, men ikke så stor at en blir helt borte – og hjertet ligger i kantina, der alle treffer hverandre, supplerer Martin. Sigrid mener fadderordninga og studiestartfestivalen legger til rette for en god start. – Flere av vennene jeg har nå, fikk jeg allerede de første ukene. Avstandene er korte på campus, og ifølge Sigrid er det også kort vei mellom studentene og de ansatte. – Jeg hadde ikke ventet at jeg på universitetsnivå kunne gå innom foreleserne mine på kontoret, men det kjennes som om det er en kultur for det her, forklarer hun. Ved siden av studiene har Sigrid brukt deler av fritida si til frivillig arbeid på studenthusene Pir6 og Østsia. – Det er som å henge med venner, bare at vi hjelper til ved arrangementer, er vakter eller står på motsatt side av bardisken noen ganger!

Statsvitenskapsstudent Martin er på sin side spesielt engasjert i studentaktivitetene. – Jeg er ofte på Spicheren treningssenter. Det er herlig at det både er klatrevegg, basseng og boblebad et steinkast fra campus – i tillegg til treningsstudio og ballhall, forteller Martin. Sigrid har studert både økonomi og musikk ved Universitetet i Agder. – Jeg var egentlig ferdig, men trivdes så godt at jeg ikke ville slutte! Byen er fantastisk. Liten og koselig, men likevel med mange kulturtilbud. Det er flere konserter hver uke, bysentrum bugner av hyggelige butikker, og en kan reise til de større butikkene i Sørlandsparken hvis en vil det. Også er det herlige turområder overalt. Det er rett og slett utrolig flott her, sier Sigrid engasjert.

Noe av det beste med campusen er at alle studentene er samlet på ett sted Sigrid Merli Nyland

> KRIsTIANSAND

KRISTIANSAND

10

Begge har pub, kafé og konsertscene, og Pir 6 har i tillegg dansegulv i andreetasjen, uteservering, sjøutsikt og kveldssol.

Martin Vestergaard og Sigrid Merli Nyland skryter av den åpne og inkluderende atmosfæren på Campus Kristiansand.

11


Grimstad I tillegg til en fantastisk skjærgårdspark og et idyllisk sentrumsmiljø, er Grimstad en moderne sørlandsby drøyt 20 000 innbyggere og 2 500 studenter. Det er korte avstander i Grimstad, og bare en liten spaser- eller sykkeltur fra universitetet ligger sentrum med små, hvite trehus, kaféer, restauranter og butikker. Men, du trenger ikke engang forlate campus for å kunne nyte Sørlandet til fulle. Fra universitetets eget område er det fantastisk utsikt mot sjøen, og like ved ligger Groos-stranden der grillfesten arrangeres ved studiestart. Grimstad har alltid vært åpen for ideer utenfra. Byen har opp gjennom tidene tiltrukket seg samfunnsengasjerte investorer med nye ideer og tro på framtida, på leting etter gode prosjekter. Byen har sterke skipsfartstradisjoner. I dag er området preget av en sterk maritim sektor, samt et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter og et framtidsrettet utdanningsmiljø. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud, rustet til å tåle vekst. Det er særlig barnefamilier og unge voksne som flytter til Grimstad. Derfor er gode skoler, godt oppvekstmiljø og kulturtilbud viktig. Grimstad markerer seg mer og mer som en sykkelby. Ikke bare fordi byen har fostret to internasjonalt kjente toppsyklister i Dag Otto Lauritzen og Thor Hushovd, men også fordi Grimstad er godt tilrettelagt for syklende, noe du som student sikkert vil sette pris på.

>

Vinterstid er de store heiene i innlandet verdt et besøk. De ligger en kort biltur fra byen, og har flere mil med langrennsløyper og turterreng. Både Knut Hamsun og Henrik Ibsen bodde deler av livet i Grimstad, og har satt dype spor i ”Dikternes by”. Agder Teater i Fjæreheia er landets mest spesielle utescene, en levende kulturarena med fantastisk akustikk og en helt spesiell atmosfære. Både gamle Ibsen-stykker og konserter med ny musikk får en helt spesiell klangbunn her. Den nasjonale kortfilmfestivalen som hvert år arrangeres i Grimstads kulturhus trekker til seg nye, unge filmskapere fra flere land. Festivalen regnes som den fremste møteplassen for unge debutanter og en av de viktigste arenaer for den uavhengige filmen. I tillegg til litterære aktiviteter, er både Barnebokfestivalen og Nytelsesfestivalen blitt kjente og kjære kulturinnslag i byen.

>

GRIMSTAD

GRIMSTAD

12

13


CAMPUS GRIMSTAD Landets mest moderne universitetscampus stod ferdig til studiestart 2010, med universitet, studenthus, hybler, næringsliv og barnehage samlet på ett sted.

– Jeg leser faktisk mer nå enn jeg gjorde før vi flyttet inn på den nye campusen, sier ingeniørstudent Jenny Josefine Holen.

Nye campus tilbyr en lys, lett atmosfære hvor ansatte og studenter fra ulike fagmiljøer treffes i fellesområder. Helt sentralt i universitetsbygningen ligger ”gata”, som slynger seg gjennom bygningen fra hovedinngangen og opp til studentkantina, og som er tilrettelagt med møteplasser og samlingssteder langs begge sider.

Venninne og vernepleiestudent Hanne Halvorsen er enig: – De moderne fasilitetene gir inspirasjon til å studere. Studentene holder seg på campus, både for å lese og for å henge, sier Hanne. – Det er triveligere å være på campus når alt er nytt, så nå er campus et viktigere samlingssted enn byen, legger Jenny til.

Hanne og helsefagsstudentene har også gleden av ny teknologi, i form av et klinikklaboratorium inne på campus. – Det er som et minisykehus med sykesenger, avanserte måleinstrumenter og menneskedukker som blant annet kan svette, blø og få hjerteinfarkt, sier Hanne.

Utenom studiene blir studenthuset Bluebox på campus hyppig brukt, noe de tror er mye takket være det gode studentboligmarkedet. – Alle studentboligene som ligger rett ved har mye å si, og er et veldig godt tilbud spesielt for førsteårsstudentene som kommer til en ny by, sier Hanne. – Det er egentlig en luksussituasjon å bo i Grimstad, så vi er faktisk ikke alltid blakke når studielånet kommer, sier Jenny.

Du kan lese mer om “mini-sykehuset” på side 78.

I tillegg til auditorier, lesesaler, grupperom, verksteder, datalaboratorier, lyd- og billedstudioer og læringssenteret, har campusen også et eget klinikklaboratorium for helsefag, hvor studentene kan trene og utføre simuleringsøvelser. Senter for e-helse og omsorgsteknologi er også tilstede i dette klinikklaboratoriet, og sørger for spennende, tverrfaglige muligheter gjennom koblingen av teknologi- og helsemiljøene. Den nye campusen ivaretar ikke bare de faglige forholdene rundt studiene, det er også god hybeldekning med hele 600 studentboliger, hvorav flesteparten er i direkte tilknytning til selve campusen. Her finner du også studentbarnehagen Hokus Pokus. Studentkulturhuset Bluebox ligger like til venstre for universitetets hovedinngang, og drives av studentene selv på frivillig basis. Her er det kafé,

>

– Ny campus inspirerer til studier

pub og et toetasjes konsertlokale, og i kjelleren har studentforeningene egne lokaler til disposisjon. Bluebox byr blant annet på konserter, revy, quiz, tåkebingo, togaparty, trafikklysfest, stand-up, dataparty og julebord. Stedet er dessuten et naturlig samlingspunkt i forbindelse med studiestarten og fadderarrangementene, og flere av konsertene under Studiestartfestivalen ble arrangert på plenen utenfor. Du vil garantert bli fort kjent med Bluebox som ny student på Campus Grimstad. Tett samarbeid med det lokale næringslivet har vært vesentlig for utviklingen av Universitetet i Agder og bidrar jevnlig til at studentene får jobbe med reelle og oppdaterte problemstillinger i undervisningen. Det nye campusområdet består dessuten av en rekke private og offentlige virksomheter i tillegg til universitetet. På denne måten blir selve universitetsområdet en arena hvor studentene kan knytte viktige kontakter og skape nettverk, og hvor bedriftene får enkel tilgang på potensielle arbeidstakere med oppdatert og relevant kunnskap.

Som ingeniørstudent har hun også opplevd at arbeidsmarkedet er bra. – Bedrifter er stadig på besøk for å holde foredrag og presentere jobbutsikter. Jeg har blitt overrasket over hvor mange teknologibedrifter som holder til på Sørlandet.

Bedrifter er stadig på besøk for å holde foredrag og presentere jobbutsikter. jEg er overrasket over hvor mange teknologibedrifter som holder til på Sørlandet. Jenny Josefine Holen, ingeniørstudent ved byggdesign

>

GRIMSTAD

G rims tad

14

15


DU FÅR DET BESTE AV TO VERDENER: EN NORSK GRAD MED EN INTERNASJONAL DIMENSJON. DET ER INGEN TING Å TVILE PÅ - JUST GO FOR IT! REISE ELLER STUDERE? JA TAKK, BEGGE DELER!

Kontakt Internasjonal avdeling for informasjon og praktiske forberedelser i forbindelse med ditt studieopphold i utlandet.

Hvis du kunne tenke deg å ta deler av utdannelsen din i utlandet, er Universitetet i Agder stedet for deg.

Internasjonal avdeling:

Universitetet i Agder har avtaler om studentutveksling med over 170 universiteter og høgskoler i mer enn 35 land over hele verden, og tilbyr utenlandsopphold i alle våre bachelor- og masterprogrammer. UiA er i fremste rekke når det gjelder å legge forholdene til rette for deg som vil ta et studie- eller praksisopphold i utlandet.

Korte fakta om utenlandsoppholdet: > Varer vanligvis 3-10 måneder > Forutsetter minst ett års studier fra universitet eller høgskole før oppholdet starter > Er faglig godkjent på forhånd og tilpasset ditt behov > Medfører ikke forlenget studietid Praktisk informasjon Søknadsfrist for utveksling: > For høstsemesteret: 15. februar > For vårsemesteret: 15. september

jeG ER VELDIG glad FOR Å FÅ DENNE MULIGHETEN, OG JEG FORSTÅR VIRKELIG IKKE DEM SOM IKKE DRAR PÅ UTVEKSLING!

Kristiansand Servicetorget (kl. 11.30 – 14.30) Tlf. 38 14 10 10 (kl. 11.30 – 14.30) E-post: utveksling@uia.no Grimstad Tlf. 37 23 32 26 E-post: tor.e.christensen@uia.no eller terje.thorsdalen@uia.no Servicetorget: mandag, tirsdag og fredag (kl. 10.00 – 12.00)

MAN MÅ TILPASSE SEG NYE markeder og utnytte de positive effektene. men dette forutsetter at vi henter internasjonal kompetanse til norge, sender folk ut og motiverer langt flere studenter til å ta et studieopphold i utlandet. Altfor få nordmenn reiser i dag ut for å tilegne seg spisskompetanse

John G. Bernander, direktør for arbeidsliv i NHO

AUSTRALIA BELGIA BOTSWANA DANMARK ESTLAND FINLAND FRANKRIKE HELLAS INDONESIA IRLAND ISLAND ITALIA KINA LATVIA LITAUEN NEDERLAND NEW ZEALAND POLEN RUSSLAND SKOTTLAND SLOVAKIA SPANIA STORBRITANNIA SVEITS SVERIGE SØR-AFRIKA SØR-KOREA TANZANIA TSJEKKIA TYRKIA TYSKLAND UNGARN USA ØSTERRIKE

> STUDer I UTLANDET

Studer i utlandet

studentutveksling over landegrensene

Irene Leland, utvekslingsstudent i Indonesia

uia.no/utveksling

facebook.com/studentutveksling

17


studiene

Førstesemesterstudium

Sommersemester i Hellas

> Examen philosophicum > Examen facultatum > Skriveteknikk og informasjonskompetanse eller > Innføring i latin

> Examen philosophicum > Examen facultatum

Ex. fac. ved Universitetet i Agder har flere varianter: > Allmenn (både høst og vår) > Humaniora (både høst og vår) > Lingvistikk (vår) > Samfunnsvitenskapelig (høst) > Pedagogisk (høst)

Grunnemner: 10 + 10 + 10 studiepoeng Oppstart både høst og vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA Studiestart i august: Søknadsfrist: 10. august* Søkekode: 9991 Studiestart i januar: Søknadsfrist: 1. januar* Søkekode: 9990

Allmennvarianten er generell og retter seg i første rekke mot studenter som ikke skal følge noe spesielt bachelorprogram. De andre variantene er mer fagspesifikke.

Examen philosophicum (ex. phil.) og examen facultatum (ex. fac.) utgjør 10 + 10 studiepoeng, og inngår som obligatorisk del i mange av bachelorprogrammene som tilbys ved Universitetet i Agder. Ex. phil. og ex. fac. kan også inngå i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Ex. phil. gir studentene innblikk i grunnleggende filosofiske problemstillinger som danner bakgrunn for vitenskapelig virksomhet. Emnet består av etikk og filosofi- og vitenskapshistorie.

Komponentene i førstesemesterstudiet kan tas uavhengig av hverandre, og det er mulig å ta én eller flere av dem. * Etteranmeldte kan få opptak fram til fristen for eksamensoppmelding 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Universitetet i Agder tilbyr ex. phil. og ex. fac. i Hellas om sommeren. Studiet gjennomføres på kortere tid enn normalt, og studentene må være forberedt på en intens arbeidsperiode, inkludert selvstudium. Til gjengjeld får studentene gode muligheter for samtale og veiledning fra lærere, og diskusjoner med andre studenter, i et unikt læringsmiljø. Oppholdet byr på rike opplevelser både kulturelt, faglig og sosialt. Studiet starter opp med undervisning i Kristiansand ca. 15. juni og fortsetter på øya Lesvos i Egeerhavet med avreise ca. 2. juli (hjemreise ca. 30. juli). Studentene bor, spiser og har undervisning i et anneks i tilknytning til det kjente Limònosklosteret. Selve klosteret ble grunnlagt tidlig på 1500-tallet, og annekset Metochi er nå restaurert for kurs- og konferansevirksomhet. Interesserte bes ta kontakt på telefon 38 14 21 47. Se også nettsidene: www.uia.no/studier

> s tudiene

Studenter som ønsker ett semesters fulltidsstudium, kan i tillegg til ex. phil. og ex. fac. ta ett av disse emnene: > Skriveteknikk og informasjons- kompetanse (både høst og vår) > Innføring i latin (høst) Hvert av emnene er på 10 studiepoeng.

Grunnemner: 10 + 10 studiepoeng, sommer Studiested: Kristiansand/Hellas Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 8121

>>>

Studentene som tar ex.phil. og ex.fac. i sommersemesteret, bor og studerer i klosterannekset Metochi på øya Lesvos i Egeerhavet.

19


STUDIEFAKTA

generelt om studiene Universitetet i Agder har et bredt spekter av studier innen mange ulike fagområder. Noen er rettet mot bestemte yrker, mens andre er tverrfaglige eller studier i enkeltdisipliner. Alle studier er delt inn i emner. Noen har fastlagt emnesammensetning, mens andre har betydelig grad av valgfrihet.

Du kan velge et fastlagt program eller velge å sette sammen et selvvalgt studieløp der du kombinerer fag og emner etter eget ønske. Du kan også kombinere studier fra forskjellige universiteter og høgskoler i Norge, eller ta deler av utdanningen i utlandet.

Krav til forkunnskaper Generell studiekompetanse er minimumskrav for å søke de fleste studiene. Noen studier har tilleggskrav. Selv om kravet for å kunne komme inn på studiet formelt sett bare er generell studiekompetanse, betyr ikke det nødvendigvis at du har tilstrekkelige forkunnskaper for å lykkes med studiet. Det hender at undervisningen bygger på et høyere kunnskapsnivå enn det som er fastsatt som formelt opptakskrav. Undersøk derfor hva som forventes av forkunnskaper på de studiene du er interessert i. Studiepoeng Et studiums omfang angis i studiepoeng (sp.). En heltidsstudent tar normalt 30 studiepoeng per semester, det vil si 60 studiepoeng per år. Grunnstudier Studier der opptakskravet er generell studiekompetanse + eventuelle tilleggskrav om spesielle fag fra videregående skole.

Bachelorgrad

Bachelorgraden oppnås etter tre års studier (180 studiepoeng). Kravene til innhold og struktur i bachelorgraden kan være forskjellige fra institusjon til institusjon. Du oppnår bachelorgraden enten ved å følge studieprogram som fører fram til graden, eller ved selv å sette sammen utdanning som tilfredsstiller kravene i universitetets forskrift. Bachelorprogram Et bachelorprogram er et treårig tilrettelagt og strukturert studium som fører fram til bachelorgrad. Det kan være profesjonsstudier som f.eks sykepleierutdanning og ingeniørutdanning eller studieprogram innen andre fagområder.

>

Bachelorprogrammet må ikke inneholde mer enn 5 studiepoeng faglig overlapp.

Mastergraden svarer til fem års normert studietid. Masterprogrammene er normalt enten toårige program som bygger på treårig bachelorgrad (eventuelt på cand.mag.-grad), eller femårige integrerte studier.

Fordypningsenhet Kombinasjon av emner på 80-90 sp fra ett eller flere fag som er definert som en faglig enhet. Minst 20 sp må være på nivå 2. Semester Høstsemesteret starter i august og varer til desember. Vårsemesteret starter i begynnelsen av januar og varer til midten av juni. karakterskala A-E for bestått eksamen, F for ikke bestått eksamen. Det benyttes også bestått/ikke bestått. Allmennlærerutdanning er erstattet av grunnskolelærerutdanning Dette vil medføre en del endringer i studietilbudet – ikke bare for studier som er direkte tilknyttet lærerutdanningen, men også innen andre studier og studieprogrammer.

Doktorgrad ph.d. Universitetet i Agder tilbyr treårig forskerutdanning som består av en opplæringsdel og en forskningsdel, doktoravhandlingen.

To eksempler på selvvalgt bachelorgrad (180 studiepoeng, 3 år):

dr.philos. Dr.philos. er et alternativ til ph.d. der forskere oppnår doktorgrad uten å delta i organisert forskerutdanning.

80 / 90 studiepoeng Fordypningsenhet

120 studiepoeng 2-årig integrert studieprogram

>

+

Bacheloroppgave (10)

+

60 studiepoeng

+

Ex.phil. (10) Ex.fac. (10)

+

Bacheloroppgave (10)

+

Ex.phil. (10) Ex.fac. (10)

+

Valgemne (30)

generelt om studiene

generelt om studiene

Selvvalgt bachelorgrad Du oppnår en selvvalgt bachelorgrad ved å sette sammen din egen fagkombinasjon. Se eksempler på motstående side.

MASTERGRAD

Påbyggingsstudier Studier som bygger på annen høgskole- og universitetsutdanning. Begrepet benyttes også om 30 studiepoengsenheter som bygger på bestått årsstudium (før 2003 omtalt som mellomfagstillegg).

Årsstudium Studier på 60 sp. som vanligvis går over ett år. Det gis også anledning til å ta deler av årsstudiet som enkeltemner (med forbehold om ledig plass/kapasitet).

(Tallene i parentes angir antall studiepoeng)

20

21


5-årig master (300) Ph.D. 3 år (180) Bachelor 3 år (180)

Master 2 år (120) Tallene i parentes angir antall studiepoeng

>

Toårige masterprogram høst 2012 > Development Management > Engelsk > Folkehelsevitenskap > Fornybar energi – siv.ing > Helsefag > Historie > Idrettsvitenskap > IKT – siv.ing > Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk) – siv.ing > Informasjonssystemer > Innovasjon og kunnskapsutvikling > Kunstfag > Mekatronikk – siv.ing > Music Management > Nordisk språk og litteratur > Offentlig politikk og ledelse > Pedagogikk > Psykisk helsearbeid > Religion, etikk og samfunn > Samfunnskommunikasjon > Spesialsykepleie > Utøvende musikk (rytmisk og klassisk) > Velferdsstudier > Økonomi og administrasjon – siv.øk

FEMÅRIGE INTEGRERTE MASTERPROGRAM > Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn > Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn > IKT – siv.ing. > Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk) – siv.ing > Lektorutdanning i realfag > Økonomi og administrasjon – siv.øk.

Årsstudium Du kan også velge blant 25 årsstudier, som ofte kan inngå i en bachelorgrad.

ph.d.-program > Helsevitenskap > Information Systems > International Management > Litteraturvitenskap > Matematikkdidaktikk > Public Administration > Religion, etikk og samfunn > Språkvitenskap > Teknologi - Spesialisering i IKT - Spesialisering i mekatronikk - Spesialisering i fornybar energi - Spesialisering i anvendt matematikk > Utøvende rytmisk musikk > Ph.d.-program i utdanningsvitenskap er under etablering NB: se evt. endringer knyttet til Ph.d.-studier via www.uia.no/studier

> ANDRE PROGRAMMER: FIREÅRIGe STUDIer > Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn > Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

MASTERPROGRAM, ERFARINGSBASERT (deltid) > Helse- og sosialinformatikk > Ledelse

generelt om studiene

generelt om studiene

22

Bachelorprogram høst 2012 > Arbeids- og velferdssosiologi > Bioingeniørutdanning > Biologi > Engelsk > Ernæring, mat og kultur > Faglærerutdanning for tospråklige > Faglærerutdanning i musikk > Faglærerutdanning i drama > Folkehelsearbeid > Førskolelærerutdanning > Historie > Idrett > Ingeniørfag – byggdesign > Ingeniørfag – data: - Datateknikk - Nettverksdrift og sikkerhet > Ingeniørfag – elektro: - Elektronikk - Fornybar energi > Ingeniørfag – maskin: - Flyteknikk - Mekatronikk > IT og informasjonssystemer > Kommunikasjon > Kunst og håndverk > Kunstfag med fordypning i musikk > Litteratur, film og teater > Matematisk finans > Matematikk og fysikk > Multimedieteknologi og -design > Nordisk språk og litteratur > Opplevelsesbasert reiseliv > Oversetting og interkulturell kommunikasjon – engelsk > Pedagogikk > Religion, etikk og kultur > Regnskap og revisjon > Rettsvitenskap > Samfunnsendring og kommunikasjon > Sosionomutdanning > Skolebibliotekkunnskap > Statsvitenskap > Sykepleierutdanning > Utviklingsstudier > Utøvende musikk > Vernepleierutdanning > Økonomi og administrasjon

23


lærerutdanning

Universitetet i Agder tilbyr flere forskjellige lærerutdanninger. Lærerutdanningene skiller seg fra hverandre blant annet ved at de er beregnet for arbeid på ulike nivå i utdanningssystemet og med ulik vekt på faglig bredde og faglig fordypning:

tre- og fireårige studier: > Faglærerutdanning i drama (3 år), side 59 > Faglærerutdanning i musikk (3 år), side 59 > Førskolelærerutdanning (3 år), side 28 > Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn (4 år), side 26 > Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn (4 år), side 26 Du kan også ta fagstudier fram til bacheloreller mastergrad og deretter: > Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere (1 år), med tanke på stillinger som lærer i grunnskole og videregående skole (adjunkt eller lektor) , side 30

Masterprogram: > Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn, master (5 år), side 27 > Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn, master (5 år), side 27 > Lektorutdanning i realfag, master (5 år), side 106 Universitetet tilbyr også: > Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (1 år på deltid over 2 år), side 30 > Enkeltemne i pedagogikk i faglærerutdanning for tospråklige, side 31 > Enkeltemne i matematikk i faglærerutdanning for tospråklige, side 31

Se beskrivelsene av de ulike bachelor- og masterprogrammene andre steder i brosjyren.

Arbeidsområder og tilsettingsmuligheter for ulike lærerkategorier BARNEHAGE 0–6 ÅR

1.–4. TRINN

Grunnskole 5.–7. TRINN 8.– 10. TRINN

VG. SKOLE 16–19 ÅR

Førskolelærer Grunnskolelærer

>

(fireårig og master)

1.–7. trinn

L ÆR ER UTD ANN IN G

Grunnskolelærer (fireårig og master)

5.–10. trinn Fag + praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag Yrkesutd. + praksis + praktiskpedagogisk utd. yrkesfag Faglærer i musikk eller drama

Utdanningen er generelt siktet mot Tilsettingsmuligheter hvis spesielle fag

Lektor i realfag Tilsettingsmuligheter hvis spesiell videreutdanning

25


grunnskolelærerutdanning

grunnskolelærerutdanning

fireårig

GRUNNSTUDIUM 240 studiepoeng, 4 år STUDIESTEDER: - Kristiansand 1.– 7. trinn - Kristiansand 5. – 10. trinn - Grimstad 1. ­– 7. trinn (2 år i Grimstad + 2 år i Kristiansand) OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SØKERKODER: - Kristiansand 1.– 7. trinn: 201 547 - Kristiansand 5.–10. trinn: 201 651 - Grimstad 1. –7. trinn: 201 548

Grunnskolelærerutdanningene er fireårige utdanninger som kvalifiserer for arbeid i grunnskolen, og som gir deg kompetanse for arbeid på ulike trinn i grunnskolen, enten 1. – 7. trinn eller 5. – 10. trinn. Utdanningene gir deg innsikt i og erfaring med ulike oppgaver en grunnskolelærer vil møte, og erstatter den tidligere allmennlærerutdanningen.

>

Grunnskolelærerutdanning for 5. – 10. trinn Utdanningen kvalifiserer deg for å arbeide på grunnskolens mellom- og ungdomsskoletrinn. Studentene skal få solid faglig kunnskap i fagene som inngår i utdanningen.

26

Studentene skal også få kunnskap om helheten i elevenes opplæring og overgang mellom barne- og ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Sentralt i grunnskolelærerutdanningene står faget Pedagogikk og elevkunnskap som er gjennomgående i de tre første studieårene. Det skal være med på å binde sammen grunnskolelærerutdanningene til helhetlige og integrerte utdanninger. Faget er nært knyttet til praksis, og det er sterk kobling mellom teori og praksis slik at du som lærer kan stå godt rustet til å møte en spennende og utfordrende skolehverdag.

Utdanningene er teoretisk krevende, så det er nødvendig å ha et godt faglig grunnlag fra videregående skole. Det er også mulig å bygge på studiene med 30- og 60- studiepoengsenheter til et femte studieår (adjunkt med opprykk). Avhengig av hvilke valg man gjør i studiene, kan man kvalifisere seg for opptak til masterprogram etter tre eller fire år. Grunnskolelærerutdanningene har et helhetlig og integrert fokus på teori og praksis. Dette gjør at mulighetene for godkjenning av tidligere utdanning er begrenset. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130.

GRUNNSTUDIUM 300 studiepoeng, 5 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SØKERKODER: 1.– 7. trinn: 201 084 5. – 10. trinn: 201 083 I det femårige masterprogrammet følger studentene ordinær grunnskolelærerutdanning de tre første årene (se forrige side).

1. – 7. Kristiansand Obligatoriske fag: > Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp > Norsk 30 sp > Matematikk 30 sp

> Praksis min. 100 dager

Valgfrie fag: > Enten 120 sp undervisningsfag eller 90 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag

1. – 7. Grimstad Obligatoriske fag: > Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp > Norsk 30 sp > Matematikk 30 sp > Naturfag 30 sp

5. – 10. Kristiansand Obligatoriske fag: > Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp > Praksis min. 100 dager

> Praksis min. 100 dager

Valgfrie fag: > Enten 90 sp undervisningsfag eller 60 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag

Undervisningsfag: > Engelsk > Kroppsøving > Kunst og håndverk > Matematikk > Mat og helse > Musikk

> Naturfag > Norsk > Religion, livssyn og etikk > Samfunnsfag > 2. fremmedspråk

Fagene tilbys på ulike tidspunkt i studiet og noen fag vil ikke kunne kombineres.

Det tas forbehold om at enkelte studier i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt.

Valgfrie fag: > Enten 180 sp undervisningsfag eller 150 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag

Skolerelevante fag kan for eksempel være: > IKT > Drama > Historie > Spesialpedagogikk > Fremmedspråk For mer informasjon om organisering og valg i utdanningene, se: www.uia.no/studier

I de to siste årene tas det masterpåbygging i ett av følgende undervisningsfag: > Engelsk (for 5.–10. trinn) > Kroppsøving (for 5.–10. trinn) > Matematikk (for 1.–7., eller 5.–10. trinn) > Norsk (for 1.–7., eller 5. – 10. trinn) > Religion, livssyn og etikk (RLE) (for 5.–10. trinn) Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse. Etter fullført studium blir man lærer(lektor) med spesiell innretning mot 1.–7. eller 5.–10. trinn i grunnskolen. For mer informasjon om organisering og valg i utdanningen, se: www.uia.no/studier Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130.

Dette gjelder bare for studenter som allerede er i gang med allmennlærerutdanningen. Nye lærerstudenter begynner på grunnskolelærerutdanning (se beskrivelsen forrige side). Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

Humanistiske fag > Engelsk (60) > Fransk (60) > Historie (60) (kan deles i 30 + 30) > Religion, livssyn og etikk 2 (RLE 2) (30) (høst)1.-7.trinn > Religion, livssyn og etikk 2 (RLE 2) (30) (høst) 5.-10.trinn > Litteratur, film og teater (60) > Kommunikasjon og visuelle medier (60) > Kommunikasjon, tekst og medieanalyse (60) > Nordisk, språk og litteratur, master (120) > Norsk 2 (30) (høst) 5.-10.trinn > Norsk som andrespråk, deltid, høst + vår (30) > Religion, etikk og samfunn, master (120) > Religionsstudier i Asia (30) (vår) > Skolebibliotekkunnskap 1 (30), (deltid, nettstudium, høst + vår) > Spansk (60) > Tysk (60) > Tysk (30) (høst) Pedagogikk > Comparative Educational Studies (30) (vår) > Spesialpedagogikk 1 (30) (høst) > Spesialpedagogikk 2 (30) (vår) > Pedagogikk, master (120)

Realfag > Biologi (60) > Fysikk (60) > Matematikk (60) > Matematikk 2 (30) (høst) 1.-7.trinn > Matematikk 2 (30) (høst) 5.-10.trinn > Matematikkdidaktikk, master (120) Helse- og idrettsfag > Mat og helse (60) > Mat og helse 1 (30) (høst) > Mat og helse 2 (30) (vår) > Idrett/kroppsøving, påbygging (30) (høst) > Friluftsliv og naturguiding (60) > Friluftsliv (30) (høst) > Friluftsliv (30)(vår) > Utefag (30)(vår) Kunstfag > Design og teknologi (30) (deltid, høst + vår) > Drama (60) > Drama (30) (vår) > Kunst og håndverk (60) > Kunst og håndverk, påbygging (30) (høst) > Musikk (60) > Musikk, påbygging (30) (høst) > Sang og musikk i barnehage og småskole (30) (vår)

samfunnsvitenskap > Samfunnsfag (60) > Samfunnsfag 1 (30) (vår) 5.-10.trinn

> L ÆR ER UTD ANN IN G

L ÆR ER UTD ANN IN G

Grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. trinn Utdanningen kvalifiserer deg for å arbeide på grunnskolens små- og mellomskoletrinn. Den har blant annet fokus på begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk og på at studentene skal kunne tilrettelegge for tilpasset og helhetlig opplæring i disse fagene og øvrige fag som inngår i utdanningen. Utdanningen i Grimstad har i tillegg et naturfaglig fokus, med 30 studiepoeng obligatorisk naturfag.

master

Valgdel i allmennlærerutdanning 4. studieår – gjelder kun for 2012–2013.

Det tas forbehold om at enkelte studier i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt.

27


FØRSKOLELÆRERUTDANNING bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiesteder: Kristiansand og Grimstad Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODER: Kristiansand: 201 130 Grimstad: 201 132 Førskolelærerutdanningen er en treårig utdanning som kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

– Lærerutdanning med faglig tyngde Lærerstudent Kaja Maarud trekker fram faglig dyktige forelesere som et av fortrinnene ved Universitetet i Agder.

>

Hun forteller at det er en kjent sak at UiA har et solid fagmiljø innen både matematikk og norsk, som er sentrale skolefag. Og hun legger ikke skjul på at utdanningen er krevende. – Det er en utdanning der man skal lære mange ulike fag, og det mest utfordrende er å holde styr på alle samtidig! Som lærer må man både ha faglig styrke, sosial intelligens og være praktisk anlagt. Utdanningen krever mye, men det er utrolig gøy og spennende. Studentmiljøet er også viktig for trivselen, forteller hun. – Jeg er veldig fornøyd med at det er så mange aktiviteter og organisasjoner å engasjere seg i, men at det samtidig er såpass lite og nært. Kristiansand er på en måte den minste av de største

studentstedene, og det legger veldig til rette for et godt samhold. Selve campus er et veldig hyggelig sted å være – og Kristiansand en sosial og hyggelig by. Folk er så åpne her, så jeg følte meg raskt hjemme, sier hun. Kaja bestemte seg tidlig for å bli lærer, og er opptatt av å ha en variert og meningsfull arbeidsdag. – Jeg har lyst til å jobbe med mennesker – og være til nytte. I undersøkelser kommer det ofte fram at lærere er blant dem som er mest fornøyd med jobben sin, og det kan jeg godt forstå. Ingen dager er like, og det er både en faglig og sosial jobb. Gjennom praksis, som allerede første semester er en del av studieløpet, har hun også fått muligheten til å teste ut yrket. – Noe av fordelen med læreryrket er jo at det er et tydelig mål – du vet hva du skal bli. Derfor synes jeg det er veldig positivt at en del av utdanningen er å prøve seg som lærer på ekte skoler med ekte elever, slik at vi tidlig får muligheten til å finne ut om yrket faktisk er noe som passer. Jeg får testet yrket, og yrket får testet meg! Jeg føler vi begge har bestått så langt, ler Kaja.

Yrket og utdanningen er fysisk og psykisk krevende. Det er nødvendig å ha et godt faglig grunnlag fra videregående skole. I norsk kreves det at studentene behersker begge målformer. Praksis, pedagogisk teori og de didaktiske og metodiske delene av fagstudiene er viktige komponenter i utdanningen. De binder studiet sammen til en helhetlig utdanning.

Studentene kan ta sjette semester av studiet i utlandet. Følgende fordypningsenheter kan velges i 3. studieår i studieåret 2012–2013: Kristiansand (60 studiepoeng): > Småbarnspedagogikk og barnehageutvikling Kristiansand (30 studiepoeng): > Mat og helse 1 (høst) > Kunstfag (forming/musikk/drama) (høst) > Utefag (vår) > Drama (vår) > Forming (vår) > Norsk (vår) > Sang og musikk i barnehage og småskole (vår) Grimstad (30 studiepoeng): > Kunstfag (forming/musikk/drama) (høst) > Forming (vår) > Småbarnspedagogikk (vår)

I utdanningen er det 20 uker praksis. Førskolelærerutdanningen har et helhetlig og integrert fokus på teori og praksis. Dette gjør at mulighetene for godkjenning av tidligere utdanning er begrenset. For mer informasjon om organisering og valg i utdanningen, se: www.uia.no/studier Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130. Fullført førskolelærerutdanning gir graden bachelor. Den kvalifiserer også for opptak til masterprogram i pedagogikk.

Førskolelærerutdanning, bachelor

SERiøs moro – Leik er meir enn berre leik – det er borna sin måte å møte verda, seier førskulelærarstudent Eline Tunheim. – Mange tenkjer kanskje at det å jobbe som førskulelærar berre handlar om å passe på born, men når ein begynner på studiet, får ein sjå at det er mykje meir enn det. Ein må vere god til å omgåast menneske, både når det gjeld borna, foreldre og kollegaer. Ein må ha kunnskap om ulike aktivitetar for ungane. Det er jo den måten dei lærer på, seier Eline, som er i sitt andre år som førskulelærarstudent på Campus Grimstad. Hun poengterer at kvardagen som førskulelærarstudent betyr mykje arbeid. – For det første er det er mykje pensum ein skal gjennom. Gjennom studiet må ein ofte gå djupt i seg sjølv og reflektere over det ein lærer og korleis ein sjølv handlar. Det kan vere litt tøft til tider. Noko av det Eline set mest pris på ved studiet, er å få sjå teorien utprøvt i praksis. – Vi får verkeleg sjå samanhengen mellom det vi lærer i teorien, og det som skjer ute i praksis. Kvart halvår har vi ein månad med praksis i ein barnehage, og då får vi prøvt ut i verkelegheita det som vi har gjennomgått og lært på forelesingane.

– Vi blir godt mottekne i barnehagane. Dei er glade for å ha studentar hos seg, og dei legg seg verkeleg i selen. Praksisbarnehagane vil gjerne vere oppdaterte. Så vi lærer av dei, og dei lærer kanskje litt av oss òg, seier ho. At Grimstad skulle bli studieplassen, var litt tilfeldig. – Kjærasten min studerer her, og eg hadde òg høyrt mykje bra om Grimstad som studieplass. Vi er berre éin førskulelærarklasse her, og miljøet er veldig bra. Vi har god kontakt alle saman, og det er alltid nokon å få hjelp av. Det er trygt å kunne prøve seg fram på campus før ein skal ut i jobb.

> L ÆR ER UTD ANN IN G

L ÆR ER UTD ANN IN G

28

– Jeg trives kjempegodt, og det handler om både faglærere, studentmiljø og klassemiljø. Men jeg synes det er viktig å trekke fram den gode undervisningen spesielt – det er veldig positivt at det hentes forelesere med stor faglig tyngde fra fakultetene til å undervise også ved lærerutdanningen.

Førskolelærerutdanningen gir kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø og innsikt i og erfaring med de oppgavene førskolelærere møter i yrket. Du får en god innføring i samspill mellom barn i grupper, og mellom barn og voksne. Studiet gir også kompetanse i ledelse.

De obligatoriske fagene er: > Pedagogikk > Norsk > Fysisk fostring > Naturfag med miljølære > Religion, livssyn og etikk (RLE) > Matematikk > Samfunnsfag > Musikk

Og Eline skryter gjerne litt av forelesarane òg. – Dei er alltid opne for spørsmål. Mange av dei har jobba i barnehage og har gode eksempel frå verkelegheita. Dei er kort sagt opptekne av at vi skal bli gode førskulelærarar og å vise oss kor viktig førskulelæraryrket er.

29


Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Opptakskrav

Opptakskrav

påbygging

Praktisk-pedagogisk utdanning er ettårig (60 studiepoeng) og bygger på fagstudier fra universitet og høgskole eller yrkesfaglig bakgrunn. Praktisk-pedagogisk utdanning kreves for å få fast undervisningsstilling i skolen. Praktisk-pedagogisk utdanning i allmennfag tas etter bachelorgrad (som oppnås etter tre års studier) eller etter mastergrad (etter fem års studier). Det kvalifiserer for arbeid i grunnskolens 5. – 10. trinn, for videregående opplæring og for voksenopplæring, i stilling som adjunkt eller lektor. Universitetet i Agder gir i tillegg tilbud om en femårig integrert lektorutdanning i realfag, der praktisk-pedagogisk utdanning inngår i studiet (se side 106). Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning, har vanligvis en utdanning med stor faglig fordypning. Mange tar fag utover minimumskravene for å få større bredde i sin undervisningsstilling i skolen og for å kunne få høyere lønn. Du kan bli yrkesfaglærer hvis du har yrkesutdanning kombinert med yrkesteori og praksis fra yrkeslivet og praktisk-pedagogisk utdanning.

>

Praksis i utlandet Internasjonalisering er et satsningsområde, og det er mulig å gjennomføre en 6 ukers praksisperiode i januar/februar i Siem Reap (Kambodsja), Moshi (Tanzania) eller i St. Petersburg (Russland). Lærerne i de ulike didaktikkfagene og i pedagogikk og praksis samarbeider slik at utdanningen er praksisbasert og yrkesrettet. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side130.

30

PPU for allmennfaglærere – heltid

Påbyggingsstudium 60 studiepoeng, deltid over 2 år Studiested: Kristiansand SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODER: Allmennfaglærere: 8881 Yrkesfaglærere: 8880

Påbyggingsstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 8560

Studiet er et deltidsstudium over to år. Undervisningen er organisert med vekt på pedagogisk teori det første året (30 studiepoeng) og fagdidaktikk/ yrkesdidaktikk det andre året (30 studiepoeng). I PPU-allmennfag er det vanligvis fagdidaktikk i to fag (15 studiepoeng per fag) og i PPU-yrkesfag er det yrkesdidaktikk i ett fag (30 studiepoeng). I hvert av årene inngår 6-7 ukers praksis. Første studieår er det undervisning annenhver uke, torsdag ettermiddag og fredag på dagtid. Andre året følger allmennfagstudentene den samme undervisningen i fagdidaktikk som heltidsstudentene. Undervisningen i fagdidaktikk vil da bli fordelt over flere dager i uka. Det er skoleeier som ansetter lærere, og som avgjør hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag for å bli tilsatt i skolen. De formelle kravene for tilsetting i videregående skole for yrkesfagslærere med fag-/svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring er: To års yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæring og fire års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring for undervisning i fag/på fagområder som utdanningen/bakgrunnen er relevant for, i tillegg til PPU.

I tillegg til 30 studiepoeng pedagogikk må allmennfaglærere vanligvis ta fagdidaktikk i to fag (15 studiepoeng per fag). Tilbudet i de ulike fag- og yrkesdidaktikkfagene vil bli gitt avhengig av et tilstrekkelig antall søkere. Universitetet i Agder har de siste årene hatt tilbud om didaktikk i fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk), historie, IKT, idrettsfag, matematikk, naturfag, norsk, religion, livssyn, filosofi og etikk, mat og helse, samfunnskunnskap, økonomiske fag og kunstfagene: musikk, drama samt kunst og håndverk.

Etter- og videreutdanning Nye studier, emner og kurs tilpasset deg som er i arbeid, legges ut på nett fortløpende gjennom året. Se: www.uia.no/videre Oppdragskurs Universitetet i Agder tilbyr studier og kurs på bestilling fra næringsliv og offentlig virksomhet. Se side 124 for mer informasjon.

For søkere til PPU yrkesfag:

Eksamen fra høgskole eller universitet av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). Minst ett av fagene må være undervisningsfag (minimum 60 studiepoeng) og kvalifisere for undervisning i allmenne fag i grunnskolens 5.– 10. trinn eller videregående opplæring, og universitetet må ha et tilbud om didaktikk i faget.

Enten > fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleierutdanning eller kunsthøgskole) og minimum to års yrkespraksis eller > fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå, generell studiekompetanse, to års yrkesteoretisk utdanning etter videregående opplæring, og minimum to års yrkespraksis

Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODER: Heltid: 8560 Deltid: 8881

Universitetet vurderer eventuelle søknader på grunnlag av realkompetanse. Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 8880

FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE bachelor

GRUNNSTUDIUM 180 studiepoeng, deltid OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse (deriblant dokumenterte norskkunnskaper) ANBEFALTE FORKUNNSKAPER: Lærerutdanning eller annen høyere utdanning fra hjemlandet og/eller erfaring som lærer.

Pedagogikk 2 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Sted: Samlingsbasert i Kristiansand OPPTAKSKRAV: Se kolonne til venstre Anbefalte forkunnskaper: Pedagogikk 1 Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 8750

30 studiepoeng, deltid, høst + vår Sted: Nett- og samlingsbasert i Kristiansand OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse og minimum 15 sp av Matematikk 1 Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 8270

Det tas ikke opp studenter til faglærerutdanning for tospråklige høsten 2012. Det tilbys imidlertid enkeltemner som kan inngå.

Emnet gir en innføring i de teoriene og forståelsesrammene som er grunnlaget for skole og utdanning i Norge. Studentene vil arbeide med tema som skoleutvikling, læring, motivasjon, lærer- og elevrollen, klasseledelse, skole- og hjemsamarbeid. Sammen med Pedagogikk 1 som har et sammenlignende perspektiv, vil dette emnet gi studentene et grunnlag for å forstå og møte utfordringene i den norske flerkulturelle skolen.

Studiet er rettet mot lærere som ønsker en fordypning i matematikk for å undervise i grunnskolen. Studiet består av to emner: > Høstsemester: Tall og algebra (15 sp) > Vårsemester: Funksjonslære (15 sp)

KOMPETANSE FOR KVALITET Strategien ”Kompetanse for kvalitet” er en nasjonal satsing på videreutdanning for lærere. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Som en del av departementets satsing tilbyr UiA følgende for studieåret 2012/2013: > Norsk 2 (s. 53) > Matematikk 1 (s. 123) > Mat og helse 1 (s. 79)

Matematikk 2

Gjennom studiet skal studentene, med utgangspunkt i kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk fra Matematikk 1, utvikle sine kunnskaper og ferdigheter i sentrale emner i tall og algebra og funksjonslære og kunne utnytte denne dypere forståelsen i undervisningssammenheng.

> L ÆR ER UTD ANN IN G

L ÆR ER UTD ANN IN G

Studiet består av tre deler: pedagogikk (30 studiepoeng), fagdidaktikk eller yrkesdidaktikk (30 studiepoeng) og praksis (12 uker) som foregår i skoler i hele Agder.

PPU for allmennfaglærere og yrkesfaglærere – deltid

For søkere til PPU allmenne fag:

Studiet er nettbasert og har 3 samlinger per emne. Det vil bli lagt ut leksjoner som inneholder videoforelesninger og andre multimedier. Studiet er primært et selvstudium der kommunikasjon med lærer og andre studenter ivaretas gjennom nettdiskusjon, skriftlig og muntlig veiledning og tilbakemelding på obligatoriske innleveringer.

31


Kommunikasjon

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODER: Tekst- og medieanalyse: 201 850 Visuelle medier: 201 971 Bachelorprogrammet i kommunikasjon har to studieretninger: > Tekst- og medieanalyse > Visuelle medier Studiet gir en innføring i sentrale emner i et humanistisk vinklet kommunikasjonsfag. Fokus ligger på samspillet mellom språklige, teknologiske og kulturelle faktorer i kommunikasjonsprosessen. Studiet skal videre utvikle både teoretisk og praktisk kompetanse. Studentene skal oppøves til å analysere en kommunikasjonshendelse og til å produsere visse typer medietekster. Bachelorprogrammet skal kvalifisere for arbeid der kommunikasjon og formidling gjennom ulike medier inngår. Aktuelle yrkesområder er offentlig og privat informasjonsvirksomhet, promotering, kommunikasjonsrådgivning, journalistikk og annen medievirksomhet, samt undervisning. 1. og 2. studieår Begge studieretningene inneholder følgende fellesemner: > Skrift og bilde > Digital formidling > Journalistikk og PR > Ex.phil. og ex.fac. > Bacheloroppgave Studieretningen tekst- og medieanalyse: > Medier og samfunn (15) > Mellommenneskelig kommunikasjon (15)

årsstudium

Studieretningen visuelle medier: > Lyd og video 1 og 2 (15+15) 3. studieår > Valgdel (60) Minst 30 studiepoeng må utgjøre en sammenhengende faglig enhet. Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

Studentene kan velge mellom årsstudier eller flere emner i kommunikasjonsfag, men programmet kan også gi plass for språkfag, samfunnsfag, kunstfag, ledelsesfag eller IKT-fag. I tillegg kan emner eller studier innen andre relevante fagområder godkjennes etter søknad. I hele eller deler av 3. studieår er det mulig å reise som utvekslingsstudent til en av universitetets samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Studiet kan kvalifisere for opptak til en rekke masterstudier innen mediefag, språkfag, kulturfag og journalistikkfag. Opptak til masterstudiene vil være avhengig av emnesammensetningen man velger og masterstudienes spesifikke opptakskrav. UiA tilbyr for eksempel aktuelle masterprogram i samfunnskommunikasjon og i nordisk språk og litteratur.

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODER: Tekst- og medieanalyse: 201 794 Visuelle medier: 201 663 Årsstudiet i kommunikasjon har to studieretninger: > Tekst- og medieanalyse > Visuelle medier Studiet er humanistisk vinklet og består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Tekstbasert formidling står sentralt, men verbal og visuell kommunikasjon ses i sammenheng, og kunnskaper om språk og tekst ses i sammenheng med hvordan mediene er bygd opp og hvordan de virker. Studiet tar sikte på å nå en bred målgruppe studenter som ønsker å styrke sin kompetanse i formidling og mediebasert kommunikasjon, teoretisk så vel som praktisk. Følgende emner er felles for alle studenter ved årsstudiet i kommunikasjon: > Skrift og bilde (15) > Digital formidling (15) Studieretning for tekst- og medieanalyse inneholder i tillegg til fellesemnene: > Medier og samfunn (15) > Mellommenneskelig kommunikasjon (15) Studieretning for visuelle medier inneholder i tillegg til fellesemnene: > Lyd og video I og II (15 + 15) Studiet sikter mot alle profesjoner der kommunikasjon og formidling gjennom ulike medier inngår. Aktuelle yrkesområder kan være offentlig og privat informasjonsvirksomhet, journalistikk, samt undervisning når studiet kombineres med annen utdanning. Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i kommunikasjon, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan det inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA og i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21).

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

kommunikasjon

33


SAMFUNNSKOMMUNIKASJON

NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

master

PÅBYGGINGSSTUDIUM 120 studiepoeng, 2 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad (180 sp) med fordypning innen humanistiske eller samfunnsfaglige emner. Relevante fagområder er kommunikasjons- og mediefag, språkfag, samfunnsfag, kulturfag og journalistikkfag. Karakterkrav. Anbefalte forkunnskaper: Søkere bør ha gode forkunnskaper innen både tekstanalyse og samfunnsfag. SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 9475 Masterprogrammet i samfunnskommunikasjon er en tverrfaglig og yrkesrelevant utdanning som skal gi studentene utdypende kunnskaper om forbindelsen og interaksjonen mellom kultur og samfunn på den ene side og organisasjoner og næringsliv på den andre.

>

Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for humaniora og pedagogikk.

Bachelorprogrammet gir en grunnleggende innføring i norsk og nordisk språk og litteratur i et bredt kulturelt perspektiv, i teorier om språk og tekst, i fortid og nåtid. Programmet inneholder en litteraturdel og en språkdel i første studieåret, mens påbyggingsdelen i andre studieåret gir rom for spesialisering og fordypning i utvalgte deler av faget. Det første studieåret er identisk med årsstudiet i nordisk språk og litteratur. Til eksamen blir det krevd at studenten kan skrive på begge de norske målformene uten hjelpemidler. Det er lagt til rette for studentutveksling i 2. eller 3. studieår.

1. studieår > Innføring i litterær analyse > Litteraturhistorie > Norsk språkstruktur og språkbruk > Språk og samfunn i tid og rom

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 210

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng norsk/nordisk fordypning (hvorav 20 er på nivå 2), med til sammen minst 30 studiepoeng språklige og minst 30 studiepoeng litterære, norskfaglige emner, eller cand.mag.-grad med norsk/nordisk mellomfag i fagkretsen. En bachelorgrad i litteraturvitenskap, kommunikasjon eller i studiet litteratur, film og teater kan gi grunnlag for opptak dersom godkjente emner inngår i graden. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 9711

2. studieår > Et påbyggingsemne i språk eller i litteratur > Bacheloroppgave/fordypningsoppgave > Valgfritt emne > Ex.phil. og Ex.fac. 3. studieår > Valgdel (60 sp) Studenten kan velge mellom en rekke relevante årsstudier og emnegrupper. Velg enten: > Årsstudium (60 sp) Studenter som vil bli lærere, bør velge et sentralt undervisningsfag. eller > 2 emnegrupper à 30 sp Kontakt studiekoordinator/studieveileder for informasjon. Bachelorprogrammet kan gi grunnlag for arbeid innen f.eks. media, kultursektoren eller forlagsvirksomhet. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir bachelorprogrammet mulighet for tilsetting i videregående skole og i 5.–10. årstrinn i grunnskolen (se side 30).

Årsstudiet gir en innføring i norsk og nordisk språk og litteratur i et bredt kulturelt perspektiv, i teorier om språk og tekst, og i norsk og nordisk kultur i fortid og nåtid. Følgende emner utgjør årsstudiet: > Innføring i litterær analyse > Litteraturhistorie > Norsk språkstruktur og språkbruk > Språk og samfunn i tid og rom Til eksamen blir det krevd at studenten kan skrive på begge de norske målformene uten hjelpemidler. Studiet kan danne grunnlag for videre studier innen fagområdet. Det kan inngå i bachelorprogrammet i nordisk språk og litteratur, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan årsstudiet inngå i flere andre bachelorprogram ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir studiet mulighet for tilsetting i videregående skole og i 5. – 10. årstrinn i grunnskolen (se side 25 og 30) Det gir også grunnlag for arbeid med språk og litteratur i andre yrker når studiet kombineres med annen utdanning.

master

Masterprogrammet gir dypere innsikt i og mer omfattende kunnskap om deler av fagområdet nordisk språk og litteratur. Studiet er satt sammen av et obligatorisk fellesemne (15 studiepoeng), tre emnekretser (hver på 15 studiepoeng) og en masteroppgave (60 studiepoeng), som skal være et selvstendig arbeid der du selv utformer problemstillingen. Fellesemnet gir innføring i grunnleggende vitenskapelig teori og metode, i fagets tradisjoner og egenart. Det skal utfordre deg til å utvikle selvstendige og kritiske holdninger. De tre emnekretsene gir deg anledning til å gå dypere inn i deler av faget etter eget valg. Deler av studiet kan, etter avtale med fakultetet, tas i utlandet. Fullført masterprogram og gjennomført praktiskpedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i skoleverket (se side 25 og 30). Studiet kan også gi grunnlag for opptak til ph.d.-programmene i språkvitenskap og i litteraturvitenskap ved UiA eller andre universiteter. Det gir også grunnlag for arbeid med språk og litteratur i andre sammenhenger.

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

34

Organisasjoner og bedrifter er i økende grad avhengig av velfungerende kommunikasjon med det samfunnet de selv inngår i, for å oppnå den tillit og legitimitet som både virksomheten og samfunnet krever. Jo mer komplekse organisasjons- og samfunnsstrukturene er, jo sterkere er behovet for en reflektert, etisk, kreativ og effektiv samfunnskommunikasjon.

Programmet er særlig rettet mot arbeid med kommunikasjon og kommunikasjonsledelse i næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Det gir også relevant bakgrunn for arbeid blant annet innen mediesektoren. Masterprogrammet kan også gi grunnlag for opptak på ph.d.-programmer.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 889

Nordisk språk og litteratur

årsstudium

bachelor Studiet kombinerer samfunnsfaglige og tekstfaglige tilnærminger, og omfatter emner som berører kultur- og samfunnsanalyse, tekst- og mediekompetanse samt organisasjonsog strategiutvikling. I en periode på seks uker er studentene utplassert i relevante organisasjoner og bedrifter, et opphold som normalt vil danne grunnlag for masteroppgaven (30 sp).

Nordisk språk og litteratur

35


LITTERATURVITENSKAP ph.d.

SPRÅKVITENSKAP ph.d.

DOKTORGRADSUTDANNINGER Studiested: Kristiansand Opptakskrav: For å kunne bli tatt opp til ph.d.-utdanningene, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad (mastergrad eller hovedfag) hhv. innen språkvitenskap eller litteraturvitenskap, eller ha utdanning som fakultetet vurderer som likeverdig. Det kan tas opp studenter med en internasjonal mastergrad (det er ikke krav om at de behersker norsk eller andre skandinaviske språk). Dette er forskerutdanninger som består av en opplæringsdel (30 studiepoeng) og en forskningsoppgave, doktoravhandlingen. Normalt tas disse studieprogrammene av studenter som har søkt og fått doktorgradsstipend over tre år.

>

Litteratur, film og teater

Litteratur, film og teater

Filmvitenskap og filmproduksjon

årsstudium

påbygging

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap

Norsk fordypning i førskolelærerutdanningen

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SøkEKODE: 201 456

GRUNNSTUDIUM 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 922

Bachelorstudiet begynner i det tverrfaglige (se årsstudiet i litteratur, film og teater), for så å åpne opp for fordypning i ett av kjerneområdene. Fordypningen starter med styrt valg av litteratur, drama/teater eller film (videoproduksjon) (30 sp) i andre studieår, og fullføres i tredje studieår (30 sp inkludert bacheloroppgaven).

Studiet kombinerer skapende arbeid i form av framvisninger og kunstneriske uttrykk med en mer teoretisk tilnærming til litteratur, film og teater. Mye av arbeidet foregår gjennom prosjektarbeid i grupper.

Påbyggingsstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Årsstudium i litteratur, film og teater eller minimum 30 studiepoeng fra medie- og kommunikasjonsfag med dokumentert praktisk videokunnskap SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 8325

Grunnstudium 30 studiepoeng, deltid høst (10 studiepoeng) + vår (20 studiepoeng) Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 8312

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Bestått obligatorisk norsk i førskolelærerutdanningen. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 8390

Studiet skal gi innsikt i problemstillinger knyttet til undervisning av elever med ulik språklig og kulturell bakgrunn.

Studiet gir en fordypning i barnelitteratur, barns språk, barnekultur og medietekster for barn. For å bli gode tekstformidlere arbeider studentene med å analysere og vurdere tekster av og for barn i førskolealder.

bachelor

Bachelorprogrammet består av: 1. studieår > Tekststudium og utprøving av fortelleformer i litteratur, film og teater (30 sp) > Tema og sjangrer i ulike fortelleformer (30 sp)

Studiet skal forberede til arbeid i både kultur- og skolesektor. Det kan kvalifisere til masterstudier i de tre kjernefagene, avhengig av emnesammensetningen og de ulike masterstudienes opptakskrav. Arbeid i skole forutsetter relevante emnevalg (f. eks. nordisk) og praktisk-pedagogisk utdanning. Ved å ta 30 studiepoeng med godkjente emner fra nordisk språk (100-nivå) i løpet av studiet, kan en søke opptak på masterprogrammet i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Agder.

Studiet blir samordnet med fordypningen i film på bachelorprogrammet i litteratur, film og teater og er støttet av Cultiva.

Undervisningen foregår gjennom 8-10 samlinger i løpet av de to semestrene, og våremnet forutsetter bestått eksamen i høstemnet. Studiet kan være en videreutdanning for lærere, førskolelærere og andre relevante yrkesgrupper. Det kan inngå i flere av bachelorprogrammene ved UiA og i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21).

Studiet kan inngå i den valgfrie delen av treårig førskolelærerutdanning eller være videreutdanning for ferdig utdannede førskolelærere.

Våremnet bygger på høstemnet. Studiet skal forberede til arbeid i både skole og kultursektor. Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i litteratur, film og teater, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. Studiet kan inngå som breddevalg i flere andre bachelorprogram ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). I tillegg kan det være videreutdanning for lærere. Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag. Cultiva har bidratt til etableringen av studiet.

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

2. og 3. studieår > Styrt valg/fordypning (30 sp) Litteratur, drama/teater eller film > Påbygging innen litteratur, drama eller film > Bacheloroppgave > Fritt valgt emnegruppe 30 sp: F.eks. kunst og håndverk, musikk, nordisk språk eller multimedieteknologi- og design > Ex. phil. og ex. fac. > Valgfritt emne

Årsstudiet består av to emner: Høst: > Tekststudium og utprøving av fortelleformer i litteratur, film og teater (30 sp) Vår: > Tema og sjanger i ulike fortelleformer (30 sp)

Påbyggingsstudiet består av: > Filmfortelling (30 sp) > Filmproduksjon/filmkunnskap (20 sp) > Fordypningsoppgave (10 sp)

Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag. Cultiva har bidratt til etableringen av studiet.

36

37


SKOLEBIBLIOTEKKUNNSKAP bachelor

Grunnstudium 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Studiested: Nettstudium, med to fellessamlinger i Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 8460

Bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap gir kunnskaper om skolebiblioteket som ressurs i elevenes fag- og allmenndanning, om informasjonskompetanse og om utvikling av elevenes lesestrategier i arbeid med fagtekster, fiksjonstekster og sammensatte tekster.

Det meste av studiet foregår som fjernundervisning/fleksibel undervisning over Internett, og kan derfor tas uavhengig av bosted. (Det er ingen studieavgift utover ordinær semesteravgift.)

1., 2. og 3. studieår Fordypningsenheten i bachelorprogrammet (90 studiepoeng) består av tre selvstendige deler, hver på 30 studiepoeng (sp) > Skolebibliotekkunnskap 1 (30 sp) > Skolebibliotekkunnskap 2 (30 sp) : Barne- og ungdomslitteratur > Skolebibliotekkunnskap 3 (30 sp): Informasjonskompetanse og leseutvikling (påbyggingsstudium) Hver av disse delene går på deltid over to semestre, og fordypningsdelen må derfor gå over tre år. Denne delen av bachelorprogrammet er nettbasert, med samlinger i Kristiansand. I tillegg inngår ex.phil. og ex.fac. og valgemner på til sammen 70 sp. I valgdelen kan studentene velge mellom alle årsstudier (60 sp) eller emnegrupper (30 sp) ved UiA. Utdanning fra andre institusjoner kan godkjennes etter søknad. Et emne på 10 sp velges fritt. Studenter som vil bli lærere, må velge et undervisningsfag på 60 sp (årsstudium), for etterpå å kunne søke opptak til praktiskpedagogisk utdanning (PPU), se side 28.

Studiet gir en innføring i informasjonskompetanse og pedagogisk bruk av skolebiblioteket knyttet til elevaktive arbeidsmåter. Det omfatter også organisering, administrering og drift av skolebibliotek, samt en innføring i litteratur og medier. Studiet egner seg godt som videreutdanning for lærere i grunnskole og videregående skole, i flere bachelorprogram og i en selvvalgt bachelorgrad. Studiet kan kombineres med skolebibliotekkunnskap 2, som omfatter barne- og ungdomslitteratur, og skolebibliotekkunnskap 3, der informasjonskompetanse er et hovedemne.

skolebibliotekkunnskap 3

Informasjonskompetanse og leseutvikling halvårsstudium PÅBYGGINGSSTUDIUM 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Studiested: Nettbasert med én obligatorisk og én frivillig fellessamling i Kristiansand Opptakskrav: Skolebibliotekkunnskap 1 og skolebibliotekkunnskap 2 eller tilsvarende Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 8466 Det meste av studiet foregår som fjernundervisning/fleksibel undervisning over Internett, og kan derfor tas uavhengig av bosted. (Det er ingen studieavgift utover ordinær semesteravgift.) Studiet handler om skolebiblioteket som lærings- og danningsarena, om informasjonskompetanse og om utvikling av lesestrategier i arbeid med trykte og digitale fag- og fiksjonstekster. Sentrale tema er formidling og bruk av ulike typer informasjonskilder i skolen.

Oversetting og interkulturell kommunikasjon – engelsk bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Gode basiskunnskaper i engelsk. Studiet bygger på norskkunnskaper tilsvarende Vg3 i studieforberedende program i videregående skole. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 303 Bachelorprogrammet i oversetting og interkulturell kommunikasjon er et profesjonsstudium for deg som ønsker å arbeide som fagoversetter eller med språk og kommunikasjon i et internasjonalt perspektiv. Studiet er tverrfaglig og gir deg gode språkferdigheter både i norsk og engelsk. I tillegg til språkkunnskaper gir dette studiet deg innsikt i samfunnsforhold både i Norge og i det aktuelle språkområdet. Du får en innføring i interkulturell kommunikasjon, som gir grunnleggende kunnskaper i kulturteori og problemstillinger knyttet til overføring av budskap fra personer i ett språksamfunn til personer i et annet. Studiet gir teoretiske og praktiske kunnskaper slik at du kan oversette og utarbeide informasjons- og presentasjonsmateriell i stillinger som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, språkvasker o.l.

I løpet av studiet får du øvelse i å skrive tekster, både oversettelser av allmennspråklige tekster og fagtekster, og andre teksttyper basert på friere framstilling. Studiet gir deg basiskunnskaper i oversettingsteori og språkvitenskap. Du får også grunnleggende innsikt i økonomi og en innføring i relevant informasjonsteknologi, blant annet oversettings-, presentasjons- og kommunikasjonsverktøy. For å sikre god fremmedspråk- og kulturkompetanse tilbringer du ditt andre studieår i utlandet ved en av våre partnerinstitusjoner. I løpet av dette året får du språktrening både gjennom studiet og i hverdagslivet, og du får førstehåndskjennskap til kultur og tenkemåte i det landet du oppholder deg. Det kan også være mulighet for et praksisopphold ved en utenlandsk bedrift, men dette tilbudet vil variere fra år til år. Fullført studium gir graden bachelor i oversetting og interkulturell kommunikasjon. Studiet gir blant annet grunnlag for opptak til mastergradsstudier i oversetting og internasjonal politikk og kommunikasjon ved enkelte utenlandske institusjoner. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Institutt for fremmedspråk og oversetting.

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

38

halvårsstudium

GRUNNSTUDIUM 180 studiepoeng, 3 år, fordypningsdelen tilbys som nettbaserte deltidsstudier OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse Søknad: Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april Søkekode: 201 336

Studiet er nyttig for arbeid med bibliotek, litteratur og informasjonskilder i skolen, og videre for formidlingsarbeid og pedagogisk tilrettelegging i folkebibliotek og fagbibliotek.

>

skolebibliotekkunnskap 1

39


engelsk bachelor

Et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York inngår i det andre semesteret. Det er lagt til rette for utveksling i 4., 5. og 6. semester.

Studiet skal gi bred kunnskap i engelsk språk, og i britisk og amerikansk litteratur og kultur. Det gir innsikt i de mest vesentlige kulturer hvor språket brukes, samtidig som du oppøver bedre forståelse for og beherskelse av vår tids verdensspråk.

3. studieår > Valgdel (60) Studenten kan velge mellom en rekke relevante årsstudier og emnegrupper.

Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogram i engelsk for eksempel ved UiA.

>

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 170

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år (også mulighet for deltid) Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår en fordypning i engelsk på minimum 80 studiepoeng (hvorav 20 er på nivå 2) eller cand.mag.-grad med engelsk mellomfag i fagkretsen. Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 9730

1. og 2. studieår > Grammatikk og lingvistikk > Praktisk språkbruk > Fonetikk og uttale > Amerikansk og britisk kultur > Amerikansk og britisk litteratur > Ex. phil. og ex. fac. > Bacheloroppgave

Velg enten: > Årsstudium (60 sp) (studenter som vil bli lærere, må velge et undervisningsfag) eller > 2 emnegrupper à 30 sp Kontakt studiekoordinator/studieveileder for informasjon.

Studiet skal gi bred kunnskap i engelsk språk, og i britisk og amerikansk litteratur og kultur. Det gir innsikt i de mest vesentlige kulturer hvor språket brukes, samtidig som du oppøver bedre forståelse for og beherskelse av vår tids verdensspråk. Et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York inngår i det andre semesteret. Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i engelsk, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. Det kan også inngå i flere andre bachelorprogram ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir det mulighet for tilsetting i videregående skole og i 5.–10. årstrinn i grunnskolen. (Se side 25 og 30.)

master

Masterprogrammet gir innsikt i, og omfattende kunnskaper om, fagområdet engelsk språk og litteratur. Studiet består av et obligatorisk fellesemne (15 studiepoeng) og tre eller fire emner (hvert på 15 studiepoeng). Masteroppgaven er et selvstendig arbeid (på 45 eller 60 studiepoeng). Fullført studium gir graden master i engelsk. Studiet kan gi grunnlag for opptak på ph.d.-programmene i språkvitenskap og litteraturvitenskap (se side 34). Det kan også gi grunnlag for arbeid med språk og litteratur i andre sammenhenger. Med gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning (se side 28) gir studiet grunnlag for tilsetting i blant annet videregående skole. Det er anledning til å ta ett semester i utlandet, etter avtale med fakultetet.

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

40

Engelsk

årsstudium

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 887

Studiet fokuserer på språk, litteratur og kultur. Det skal gi grunnlag for arbeid innen undervisning, masse- og digitalmedia, kulturarbeid, informasjonsarbeid, reiseliv, saksbehandling (offentlig og privat sektor), presse, forlag, samt internasjonalt og tverrkulturelt arbeid.

Engelsk

41


FRANSK

årsstudium

GRUNNSTUDIUM 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse ANBEFALTE FORKUNNSKAPER: Det kreves gode forkunnskaper i fransk, og undervisningen forutsetter språkferdigheter tilsvarende nivå 2 fra videregående skole. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 174

Fransk, årsstudium

Etter endt årsstudium i fransk fordyper nå Johanne Lauvland Høie seg i språket med ett års utveksling i Toulouse, sør i Frankrike

Studiet kan inngå i flere bachelorprogrammer ved UiA eller kombineres med andre fag i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir årsstudiet i fransk mulighet for tilsetting i videregående skole og på grunnskolens ungdomstrinn (se side 25 og 30)

- Verden blir stadig mer globalisert, og det er viktig å ta del i den internasjonale utviklingen. Språk er helt essensielt, og åpner dører, mener Johanne.

Fransk påbygging Det er mulig å ta påbyggingen (30 studiepoeng) i Frankrike etter fullført årsstudium, for eksempel ved å reise til et av de franske universitetene vi har ERASMUS-avtale med:

– Språk åpner dører

>

Selv begynte hun med årsstudiet i fransk ved Universitetet i Agder. - Seminarene og forelesningene var grundige og lærerike. Vi var en relativt liten klasse, og fikk god oppfølging. Aller best likte jeg studieturen vi hadde til Caen i Normandie, hvor vi var fem uker ved et norsk-fransk studiesenter. Det var veldig lærerikt å bo en liten periode i Frankrike – da blir man jo nødt til å snakke språket, sier hun. Frankrikeoppholdet gav såpass mersmak at hun bestemte seg for å fortsette språkstudiene som utvekslingsstudent. Ved Université de Toulouse II - Le Mirail, et av UiAs samarbeidsuniversiteter, tar hun nå fransk påbygging. - Gjennom å dra på utveksling får jeg muligheten til å oppleve å studere i et annet land og en

annen kultur. Det er dessuten mye enklere å lære et språk når man faktisk bor i det landet hvor alle snakker språket. Hun beskriver studiehverdagen i Frankrike som annerledes og spennende. - Jeg reiste alene, så begynnelsen var litt tøff. Når man ikke kan språket så godt, kan det føles litt umulig til tider. Men det er verdt å gå ut av komfortsonen. Etter et semester eller år på utveksling sitter en igjen med venner og opplevelser for livet. Det er ingenting som er så gøy som å lære seg og mestre nye ting. Og etter en tøff start opplever hun nå mestringsfølelsen, etter å ha fått et godt grunnlag i Norge. - Jeg har lært mye mer fransk dagligtale i Frankrike på to måneder enn i løpet av ett år i Norge. Likevel er jeg glad jeg hadde fransk årsstudium i bunnen – det går lettere når man kan grammatikken og det grunnleggende, avslutter hun.

> L’Université d’Orléans > Université de Toulouse II - Le Mirail > Université de Caen Basse-Normandie

Spansk

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Det kreves gode forkunnskaper i tysk, og undervisningen forutsetter språkferdigheter tilsvarende nivå 2 fra videregående skole. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 690

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Det kreves gode forkunnskaper i spansk, og undervisningen forutsetter språkferdigheter tilsvarende nivå 2 fra videregående skole. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april Søkekode: 201 912

Kompetanse i tysk er ettertraktet både i skole og næringsliv. Studiet gir innsikt i tysk språk, tyskspråklig litteratur og i de tysktalende landenes historie og kultur. Gjennom studiet oppøves studentenes praktiske språkferdigheter, skriftlig og muntlig.

Studiet gir studentene ferdigheter i spansk språk, innføring i spanskspråklig litteratur og kunnskap om historie og samfunnsliv i Latin-Amerika og Spania.

årsstudium

Undervisningen gis i form av forelesninger, seminarer og ulike øvinger, bl.a. i språklaboratorium. Det gis jevnlige tilbakemeldinger i løpet av studieåret. Studiet kan inngå i flere bachelorprogrammer ved UiA eller kombineres med andre fag i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir det mulighet for tilsetting i videregående skole og på grunnskolens ungdomstrinn. (Se side 25 og 30). Studieopphold Det tilbys et to ukers studieopphold ved Det tysk-norske studiesenteret ved Universitetet i Kiel i vårsemesteret. (Det tas forbehold om tilstrekkelig antall interesserte.) Nærmere opplysninger om oppholdet gis etter studiestart. Tysk påbygging Studentene kan søke om å ta påbygging (30 studiepoeng) i Tyskland etter bestått årsstudium, med finansiell støtte fra det europeiske utvekslingsprogrammet Erasmus. Aktuelle studiesteder er universiteter UiA har Erasmus-avtale med (for tida bl.a. Humboldtuniversitetet i Berlin, Universitetet i Münster og Universitetet i Jena). Nærmere opplysninger gis av Internasjonal avdeling og av koordinator for tysk.

årsstudium

Studiet kan inngå i flere bachelorprogrammer ved UiA eller kombineres med andre fag i en selvvalgt bachelor (se side 20 og 21). Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir årsstudiet i spansk mulighet for tilsetting på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole. Studiet gis i samarbeid med Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved UiA og Høgskolen i Telemark. Spansk påbygging Det er mulig å ta påbygging i spansk (30 studiepoeng) i Spania etter fullført årsstudium ved UiA gjennom en avtale med Universitetet i Bergen. Ta kontakt med Internasjonal avdeling på Servicetorget ved UiA for nærmere informasjon.

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

42

Studiet gir grunnleggende kunnskaper i fransk språk, litteratur og kultur. Spesielt blir det lagt vekt på de språklige ferdighetene. Et utenlandsopphold på én måned inngår derfor i årsstudiet.

Tysk

43


Historie

Historie

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Oppstart høst Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 481 Bachelorprogrammet i historie gir kunnskaper om hvordan forhold i fortiden kan bidra til å forstå det samfunnet vi er en del av, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

>

Velg enten: > Årsstudium (60 sp) (Studenter som vil bli lærere, anbefales å ta et sentralt skolefag, for eksempel årsstudium i nordisk, engelsk eller matematikk.) eller > 2 emnegrupper à 30 sp Kontakt studiekoordinator/studieveileder for informasjon.

Historie

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk. I løpet av studiet er det mulig å reise på utveksling til en av universitetets samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

Påbyggingsstudiet gir studentene anledning til å fordype seg i faglige problemstillinger, teori og metode ut over de perspektiver som årsstudiet gir.

1. studieår > Norsk og europeisk historie samt verdenshistorie (6 emner à 10 studiepoeng)

Studiet er bygd opp av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Et emne inneholder ett, eventuelt to, realhistoriske tema. Det andre emnet består i hovedsak av å skrive en bacheloroppgave – noe undervisning og veiledning inngår i emnet. Emnene kan inngå i bachelorprogrammet i historie og i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21).

2. studieår > Ex.phil. og ex. fac. (10 + 10 sp) > Valgfritt emne (10 studiepoeng) > Historie, påbygging (30 studiepoeng) 3. studieår > Valgdel (60) Studenten kan velge mellom en rekke relevante årsstudier og emnegrupper.

påbygging

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Historie årsstudium eller tilsvarende Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 8300

årsstudium

master

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Oppstart både høst og vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Studiestart om høsten: Søknad sendes Samordna opptak Studiestart i januar: Lokalt opptak UiA Søknadsfrister: 15. april for studiestart om høsten 15. november for studiestart i januar SøkEKODE: 15. APRIL: 201 179 SøkEKODE: 15. NOV.: 8979

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår en fordypning på minst 80 studiepoeng historie, hvorav 20 studiepoeng må være på nivå 2. Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier. SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SøkEKODE: 9735

Studiet skal gi studentene grunnleggende oversikt både over verdenshistorien og norgeshistorien fram til vår egen tid. Videre skal det gi innsikt i og forståelse for økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Norsk og europeisk historie står sentralt i studiet, men det legges også vekt på å få fram utviklingstrekk og drivkrefter i andre ikke-europeiske land. I en tid med stadig tettere internasjonale forbindelser er det viktig å oppøve forståelse for den vestlige, så vel som den ikke-vestlige, verdens historie. Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i historie, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan det inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Kombinert med andre fag og praktiskpedagogisk utdanning gir det grunnlag for å undervise i 5. – 10. årstrinn i grunnskolen og i videregående skole (se side 25 og 30).

I høstsemesteret det første året vil to emner ta for seg felles allmenne og oppgaverelaterte tilnærminger til historisk forskning, teori, metode og arbeidsmåter. Ett emne om høsten og ett på våren er oppgaveseminarer rettet mot skriving av masteroppgave. Det inngår videre to realhistoriske emner i vårsemesteret:

Brikkene falt på plass

Kampen om fortida Emnet har fokus på hvordan historie blir forstått og brukt for ulike formål i samfunnet – i politikk, minnekulturer og i undervisning.

– Jeg har aldri lært så mye i mitt liv som det året jeg skrev masteroppgaven.

Ideologi, politikk og sosial mobilisering I ulike perioder er det etablerte samfunnet blitt utfordret ved folkelig engasjement og målrettet organisering. Emnet omfatter ideologier og organisasjonsformer i spenningsfeltet mellom stat og samfunn, med vekt på sosial mobilisering og prosesser som former kollektiv identitet (eldre og nyere historie). Andre året er i sin helhet viet arbeidet med masteroppgaven. Dette forskningsarbeidet skal utføres i samråd med en oppnevnt veileder, og studenten skal jevnlig delta på og formidle arbeidet sitt i faglige seminarer. Undervisningen i de forskjellige emnene har studentdeltakelse som grunnprinsipp og er obligatorisk. Masterprogrammet i historie gjennomgår en evaluering og endringer vil forekomme.

44

Historie, master

Det sier Kristoffer Fjalsett som fra sommeren 2010 har kunnet kalle seg historiker. – Historie kan være utrolig utfordrende til tider – men tilsvarende spennende når en lærer seg det, sier Kristoffer. Nå har han også tatt PPU påbygging, og gleder seg til å inspirere elever i videregående skole som lektor Fjalsett. Det var først på masternivå han opplevde å virkelig forstå hva historiefaget handler om. – Faglig sett kan en forvente å få skikkelig taket på historie det fjerde året. Det er først på masternivå man lærer “historien om faget historie” – en filosofisk tilnærming til faget – og om blant annet hvorfor objektiv historiefortelling ikke finnes.

Kristoffer trekker fram den gode følelsen av å kunne delta i en debatt om faget, ikke bare om innholdet i faget. Refleksjonene og kunnskapen han fikk det første året i mastergraden, tok han med seg inn i arbeidet med masteroppgaven. – Jeg har aldri lært så mye i mitt liv som det året jeg skrev masteroppgaven. Prosessen var vel så gøy som resultatet, mye takket være veldig gode veiledere. Han påpeker at historie er tilknyttet svært mange fagområder. – Både økonomi, samfunnsfag, religion, jus, humaniora - ja, de fleste fagområder - er formet av historien, eller må tolkes ut ifra et historisk og kulturelt perspektiv, sier Kristoffer som også har fordypning i religion.

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Studiet i historie er nyttig bakgrunn for arbeid med undervisning og samfunnsanalyse, både i offentlige og private virksomheter. Det er en aktuell grunnutdanning for studenter som ønsker å bli lærere, forskere, journalister eller ønsker arbeid i forlag, i kultursektoren eller i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Med tanke på undervisning vil det være viktig å ta et sentralt skolefag i tredje studieår. Studiet gir grunnlag for tilsetting i videregående skole og i 5. – 10. årstrinn i grunnskolen når praktiskpedagogisk utdanning tas i tillegg (se side 25 og 30).

Historie

45


Religion, etikk og kultur

RELIGION OG ETIKK

Religionsstudier i asia

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Oppstart både høst og vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Studiestart om høsten: Søknad sendes Samordna opptak Studiestart i januar: Lokalt opptak UiA Søknadsfrister: 15. april for studiestart om høsten 15. november for studiestart i januar SøkEKODE: 15. APRIL: 201 652 SøkEKODE: 15. NOV.: 8951

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, vår Studiested: En kombinasjon av to eller flere land i Asia, f.eks. Sri Lanka, Malaysia, Indonesia , Thailand, Laos og Kambodsja Opptakskrav: Studenter på bachelorprogrammet religion, etikk og kultur må ha bestått minimum seks emner innenfor religion og etikk. Søknad: Lokalt opptak UiA* Søknadsfrist: 1. mars SøkEKODE: 8263

årsstudium

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 482

1. studieår Høst > Hellige tekster > Kristendommens historie > Religioner og livssyn Vår > Studentene velger tre av fem emner innenfor religion og etikk

Bachelorprogrammet i religion, etikk og kultur gir en bred innføring i religioner, livssyn og etikk. Det tar for seg hellige tekster, religiøs praksis og etikk, og drøfter hvilken rolle religioner og livssyn spiller i historien og i vår tid. Kulturanalytiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver står sentralt i studiet, og emnene omfatter bl.a. studier av hellige tekster, religionsvitenskap, religionshistorie, etikk og religionssosiologi.

2. studieår Høst > Ex. phil. og ex. fac. > Etikk i religionene (påbyggingsemne) Vår > Påbyggingsemne i Religion og etikk årsstudium (6 emner à 10 religion og etikk studiepoeng) gir en bred innføring i religioner, > Bacheloroppgave livssyn og etikk. Emnene omfatter bl.a. > Valgfritt emne studier av hellige tekster, religionsvitenskap, eller religionshistorie og etikk. Kulturanalytiske > Religionsstudier i Asia og samfunnsvitenskapelige perspektiver er sentrale i studiet. 3. studieår > Valgdel (60) I løpet av studiet blir det vanligvis arrangert Studentene kan velge mellom en rekke studieturer til Oslo og Syria. relevante årsstudier og emnegrupper.

Studieturer og muligheter for lengre opphold i utlandet utgjør en viktig del av programmet. I det første året er det lagt inn studietur til Syria, i tillegg til Oslo. Studenter som ønsker det, kan også ta ex. phil. og ex. fac. på Lesvos om sommeren mellom første og andre studieår. I fjerde semester er det bl.a. lagt til rette for religionsstudier i Asia.

>

Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning kan studiet kvalifisere for undervisning i videregående skole og i 5.– 10. årstrinn i grunnskolen (se sidene 25 og 30). Det kvalifiserer også for opptak til masterprogrammet i religion, etikk og samfunn.

eller > 2 emnegrupper à 30 sp Kontakt studiekoordinator/studieveileder for informasjon.

Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i religion etikk og kultur, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan det inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir årsstudiet mulighet for tilsetting i videregående skole og i 5. – 10. årstrinn i grunnskolen (se side 25 og 30). Studiet er videre relevant for arbeid i kultursektoren, helse- og sosialsektoren, media og i ulike organisasjoner. Det egner seg også godt som supplement til yrkesutdanninger der man stilles overfor etiske utfordringer eller skal forholde seg til flerkulturelle miljøer.

De store verdensreligionene (buddhisme, hinduisme, islam og kristendom) er rikt representert i landene som blir besøkt. Dette gir unike muligheter for å foreta feltarbeid, som er en viktig del av studiet. * Studiet er i første rekke beregnet for studenter på bachelorprogrammet i religion, etikk og kultur og for studenter som tar fordypning i RLE i fjerde året av allmennlærerutdanningen i 2012. Dersom det blir ledige plasser, kan andre enn UiA-studenter tas opp.

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

46

De siste årene har samfunnet tydeligere etterspurt kunnskap om religioner og kompetanse innenfor etikk. Studiet er aktuell grunnutdanning for studenter som ønsker å bli lærere, eller som ønsker å arbeide i forlag eller i media. Det gir nyttig bakgrunn for arbeid både i helse- og sosialsektoren, kultursektoren og i nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Velg enten: > Årsstudium (60 sp) (Studenter som vil bli lærere, anbefales å ta et sentralt skolefag, for eksempel årsstudium i nordisk, engelsk eller matematikk.)

Innhold: > Verdens religioner i vår tid (10 studiepoeng) > Verdens religioner i et globalt samfunn (20 studiepoeng)

47


religion, etikk og samfunn master

>

DoktorgradSUTDANNING Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Opptak kan skje på grunnlag av mastergrad i religionsfaglige eller samfunnsfaglige utdanninger, etter nærmere retningslinjer.

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 366

årsstudium

I andre studieår ligger hovedvekten på masteroppgaven.

Masterprogrammet legger vekt på analyser av religion og /eller etikk i en samfunnsmessig kontekst, og man bruker både systematisk-normative, historiske og samfunnsvitenskapelige teorier og metoder.

Fullført grad sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i 5. – 10. årstrinn i grunnskolen og i videregående skole. Det finnes fleksible overgangsordninger fra masterprogrammet til profesjonsstudiet i teologi ved andre institusjoner.

Studiet kan tas på deltid. Masterprogrammet kvalifiserer for ulike kulturrelaterte yrker og gir et godt fundament for arbeid med undervisning og analyse i offentlige og private virksomheter. Studiet er særlig aktuelt for studenter som ønsker å bli lærere, forskere, journalister eller ønsker arbeid i forlag, i kultursektoren eller i nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Dette er en forskerutdanning som består av en opplæringsdel (30 sp) og en forskningsoppgave, doktoravhandlingen (150 sp). Normalt tas dette studieprogrammet av studenter som har søkt og fått doktorgradsstipend over tre år.

Klassisk gresk språk Grunnemne 20 studiepoeng, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 8792 Emnet gir grunnleggende innføring i klassisk gresk språk. Det retter seg i første rekke mot studenter som ønsker forprøve i gresk for videre studier. Dette er aktuelt for masterprogrammet i religion, etikk og samfunn ved UiA samt for teologistudiet og masterprogrammer i kristendom/religion ved andre institusjoner. Emnet gir grunnlag for å arbeide med nytestamentlige og andre tidligkristne tekster på originalspråket, samt oldtidens filosofiske tekster. Emnet er selvstendig og kan også tas av dem som har allmenn interesse for gresk språk og kultur.

Filosofi betyr ”kjærlighet til visdommen” og er menneskets forsøk på å forstå både seg selv og den verden det lever i. Studiet gir studentene oversikt over sentrale filosofiske problemstillinger knyttet til samfunn, religion, kunnskap og virkelighet, og hvordan disse er blitt behandlet både i fortid og nåtid. Spesiell vekt legges på europeisk filosofi fra antikken til vår tid. Et viktig mål med studiet er å hjelpe studentene til gradvis å utvikle sin evne til kritisk analytisk tenkning og til å føre filosofiske resonnementer. Dette er intellektuelle verktøy som er svært nyttige i ulike studier og i andre sammenhenger. Selv om filosofi ikke er et eget fag i grunnskolen, vektlegges filosofiske temaer og filosofiske samtaler i undervisningen, blant annet i historie og religion, livssyn og etikk (RLE). Årsstudiet består av seks emner à 10 studiepoeng, og kan inngå som valgdel i flere ulike bachelorprogram ved UiA, og i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21).

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

48

Filosofi

ph.d.

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår en fordypning i kristendom, religion og livssyn eller religion og etikk på minst 80 studiepoeng (minst 20 av disse må være på nivå 2). Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 9751

Første studieår tar studentene 6 av følgende 9 emner: > Religion og modernitet > Religionsmøter og religionsteologi > Tro og etikk > Profesjonsetikk > Den historiske Jesus og urkristendommen > Konflikt og forsoning > Empirisk religionssosiologi > Generell etikk > Oppgavekurs med fordypning i vitenskapsteori og metode

religion, etikk og samfunn

49


Comparative Educational Studies Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, heltid vår Studiested: Kristiansand Undervisning på engelsk Opptakskrav: Ca. halvparten av en lærerutdanning eller minst ett år pedagogikk på bachelornivå må være gjennomført. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 8475 Studiet henvender seg til norske og utenlandske studenter. Det kan være en påbygging til NORSEC-studiet (Norwegian Society Education and Culture), men kan også tas som et selvstendig studium. Studentene skal gjennom studiet utvikle forståelse for sentrale sider ved det norske utdanningssystemet og sammenlikne det med systemet i hjemlandet/andre land. Undervisningen foregår på engelsk, og studentene må derfor ha gode engelskkunnskaper.

>

Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

bachelor

Grunnstudium 30 studiepoeng, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 8890

PEDAGOGIKK

Pedagogikk

årsstudium

master

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 852

Grunnstudium 60 studiepoeng Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 676

Det sentrale tema i studiet er likestilling mellom kjønn innen familie, samfunnsliv og arbeidsliv, og hvordan kvinner og menn deltar ulikt på disse arenaene. Studiet går inn på årsakene til dette, og drøfter hvilke tiltak som kan bidra til en bedre fordeling.

Bachelorprogrammet i pedagogikk er beregnet på studenter som ønsker å arbeide med kompetanseutvikling for ulike aldersgrupper både i offentlig og privat sammenheng, gjennom formidlings-, opplærings- eller undervisningsvirksomhet.

Studiet består av tre emner à 10 studiepoeng: > Likestilling – et offentlig og privat ansvar > Sosialisering og kjønnsroller > Organisasjon og ledelse

Studiet er ikke en lærerutdanning.

Årsstudiet i pedagogikk er beregnet for studenter som vil ta pedagogikk som frittstående studium, men det er mulig å søke overgang til 2. studieår i bachelorprogrammet i pedagogikk. I tillegg kan årsstudiet inngå i flere andre bachelorprogrammer ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21).

påbyggingsstudiuM 120 studiepoeng, 2 år, heltid Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Lærerutdanning (allmennlærer-, førskolelærer-, faglærer- og praktisk-pedagogisk utdanning) eller fullført de tre første årene av fireårig lærerutdanning eller bachelorgrad (180 studiepoeng) der det inngår en fordypning i pedagogikk/spesialpedagogikk på minst 80 studiepoeng (hvorav 20 er på nivå 2) eller cand. mag.-grad med pedagogikk/ spesialpedagogikk mellomfag. Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15.april SøkEKODE: 8471

Studiet retter seg mot ansatte både i privat og offentlig sektor, som rådgivere, konsulenter og ledere. Kompetansen som studiet gir, er også relevant for lærere, kulturarbeidere og ansatte innen ulike organisasjoner. Studiet er også aktuelt for dem som er interessert i generelle samfunnsspørsmål, og kan tas som frittstående emner. Det kan også inngå som del av en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21) og i valgfri del av flere bachelorprogrammer.

Studiet består av: 1. studieår > Pedagogiske grunnbegreper (15) > Læring og læringsprosesser (15) > Gruppeprosesser og kommunikasjon (15) > Danning og kompetanse i en globalisert verden (15) 2. studieår > Ex.phil. (10) > Ex.fac. (10) > Forskningsmetoder (10) > Pedagogisk profesjonalitet (15) > Bacheloroppgave (15) 3. studieår Valgdel (60) Velg enten: > Årsstudium (60) eller > emnegrupper à 30 sp eller > Veiledning og pedagogisk ledelse (60) Det legges til rette for utveksling i 3. studieår.

Studiet er ikke en lærerutdanning. Studiet består av : > Pedagogiske grunnbegreper (15) > Læring og læringsprosesser (15) > Gruppeprosesser og kommunikasjon (15) > Danning og kompetanse i en globalisert verden (15) Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

utdanningsvitenskap ph.d. En doktorgradsutdanning (ph.d.) planlegges etablert fra 2012. Stipendiater oppfordres til å søke ett av de nasjonale forskerutdanningsprogrammene NATED eller NAFOL.

Masterprogrammets fagområde er pedagogikk, og programmets to spesialiseringer er didaktikk og spesialpedagogikk. Innen disse to spesialiseringene er det fokus på tema av relevans for pedagogisk teoriog praksisutvikling. Studiet kombinerer forsknings- og profesjonsorientering, og gir grunnlag både for videre forskerutdanning og for pedagogisk praksis, også ut over skoleverket. Didaktikkretningen er basert på allmenndidaktisk teori, og legger vekt på å vise hvordan formidling og undervisning formes i ulike sammenhenger. I spesialpedagogikk samarbeides det med en rekke aktører i regionen, og et praksisnært prosjekt er bygget inn i studiet.

Masterstudiet er en disiplinutdanning selv om noen profesjonstilpasninger er gjort innenfor enkeltemner. Studiet skal forberede for opptak til PhD i utdanningsvitenskap/ pedagogikk inkludert spesialpedagogikk. Studiet er ellers rettet mot pedagogisk arbeid i både skole, førskole og samfunnsliv. Studiet består av: 1. studieår > Profesjonsteori og pedagogisk profesjonskunnskap (15) > Læring, sosialisering og danning (15) > Vitenskapsteori og forskningsmetoder (15) > Valgdel Didaktikk > Didaktikk, undervisnings- og opplæringspraksis (15) eller Spesialpedagogikk > Inkludering og ekskludering i skole og arbeidsliv (15) 2. studieår Didaktikk > Utdanningspolitikk, systemevaluering og elevvurdering (15) eller Spesialpedagogikk > Lærevansker og grunnleggende ferdigheter (15) Frie emnevalg Velg ett av følgende: > Ledelse av pedagogisk virksomhet (15) > Rådgivning og veiledning (15) > Masteroppgave (30) Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

50

Studiet består av: > Education in Norway and Comparative Education (15) > International Issues in Inclusive Education (15) > School Practice and Report (5) (For utenlandske studenter som må ha praksis)

Likestillingsstudiet

PEDAGOGIKK

halvårsstudium

51


Småbarnspedagogikk og barnehageutvikling

Spesialpedagogikk 1 og 2

årsstudium

halvårsstudier

Påbyggingsstudium 60 studiepoeng Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Fullført obligatorisk del av førskolelærerutdanningen. Studiet kan også tas som videreutdanning for ferdig utdannede førskolelærere. Søkere med bachelorgrad i pedagogikk/ spesialpedagogikk kan også søke. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 1. mars SøkEKODE: 8340

Spesialpedagogikk 1

Studiet skal utvikle den faglige, didaktiske og etiske kompetansen i arbeid med barn under tre år. I tillegg legges det vekt på å øke utviklings- og endringskompetansen for å kunne lede og utvikle barnehagen som organisasjon. Studiet består av to emner à 30 studiepoeng: > Fellesskap, læring og opplevelse > Pedagogisk utviklingsarbeid og dokumentasjon

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, heltid, høst Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Fullført tre år av fireårig allmennlærerutdanning eller fullført faglærer-, førskolelærereller praktisk-pedagogisk utdanning. Endringer i opptakskravet er til vurdering. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 1. mars SøkEKODE: 8630 Studiet består av tre emner à 10 studiepoeng: > Spesialpedagogikk i et helhetsperspektiv > Barn, unge og voksne med spesielle behov > Spesialpedagogisk prosjektoppgave

Spesialpedagogikk bachelor

KOMPETANSE FOR KVALITET

Strategien ”Kompetanse for kvalitet” er en nasjonal satsing på videreutdanning for lærere. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse

Som en del av departementets satsing tilbyr UiA følgende for studieåret 2012/2013:

Neste opptak planlagt til 2013.

NORSK 2

Etter- og videreutdanning Nye studier, emner og kurs tilpasset deg som er i arbeid, legges ut på nett fortløpende gjennom året. Se: www.uia.no/videre Oppdragskurs Universitetet i Agder tilbyr studier og kurs på bestilling fra næringsliv og offentlig virksomhet. Se side 124-125 for mer informasjon.

PÅBYGGINGSSTUDIUM 30 studiepoeng, deltid over to semestre. Samlings- og nettbasert. SØKNAD: Se www.udir.no SØKNADSFRIST: Se www.udir.no Studiet er primært rettet mot lærere på ungdomstrinnet. Studiet består av to emner: > Norsk 2-A (15 sp) > Norsk 2-B (15 sp) Studiet finansieres delvis av skoleeier.

Spesialpedagogikk 2 Småbarnspedagogikk

>

Studiet skal utvikle den faglige, didaktiske og etiske kompetansen i arbeid med barn under tre år.

Studiet består av tre emner à 10 studiepoeng: > Livskvalitet og levevilkår > Barn og unge med samspillsvansker > Spesialpedagogisk prosjektoppgave

> Fakultet for humaniora og pedagogikk

Fakultet for humaniora og pedagogikk

52

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, heltid, vår Studiested: Grimstad Opptakskrav: Fullført obligatorisk del av førskolelærerutdanningen. Studiet kan også tas som videreutdanning for ferdig utdannede førskolelærere. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 8345

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, heltid, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Fullført spesialpedagogikk 1 eller tilsvarende. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 9011

53


Arrangement/ komposisjon

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (finner sted i uke 10). Anbefalte forkunnskaper: Det kreves meget gode ferdigheter i hovedinstrument og grunnleggende ferdigheter på piano. Det forutsettes også godt gehør og kunnskaper i musikkteori samt at man er allment musikalsk orientert. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. desember for opptak påfølgende høst SøkEKODER: Rytmisk: 9301 Klassisk: 9401

Rytmisk

Bachelorprogrammet i utøvende musikk har to studieretninger: > Rytmisk > Klassisk

Klassisk

Utdanningen har som formål å skape en plattform for studentene hvor de kan utvikle seg kunstnerisk og musisk, og utøve og formidle musikk på et høyt nivå. Studiet henvender seg til søkere som har ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse, og er særlig aktuelt for studenter som sikter mot en karriere som utøvende musiker. Den rytmiske studieretningen sikter også mot å gjøre studentene skikket til å møte de krav profesjonelle musikkmiljøer stiller på produksjonssiden. Det er mulig å ta et semester i utlandet.

Studiet består av følgende emner: > Hovedinstrument > Samspill > Musikkteknologi > Musikkformidling > Musikkhistorie og analyse > Estetikk og vitenskapsteori > Gehørtrening og rytmikk > Komponering/arrangering > Valgfrie emner > Spesialisering Her velger studenten mellom: - Utøving - Opptaksteknikk og musikkproduksjon - Komponering/arrangering - Filmmusikk og multimedia

Studiet består av følgende emner: > Hovedinstrument > Kammermusikk > Musikkformidling > Gehør-/lyttetrening > Komponering/arrangering > Musikkhistorie og musikalsk analyse > Musikkteoretiske emner/estetikk og vitenskapsteori > Musikkteknologi > Valgfrie emner Fullført studium gir graden bachelor og kan kvalifisere for videre studier på masternivå. Avhengig av valg av videre utdanning vil studentene kvalifisere seg for et bredt spekter av arbeidsområder innen skapende/ kunstnerisk/kulturell sektor, og ha et godt utgangspunkt for en musikerkarriere.

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, deltid over 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Bestått minst to år musikkfaglig grunnutdanning med krav om: - Rytmisk: MUR109, MUR159 eller tilsvarende - Klassisk: MUK159, MUK202 eller tilsvarende - Eller bestått ett år musikkfaglig grunnutdanning, pluss kravene nevnt over og opptaksprøver. Kontakt Fakultet for kunstfag for nærmere opplysninger. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODER: Rytmisk: 9330 Klassisk: 9430 Rytmisk: Studieretningen omfatter arbeid med arrangering og komponering – også for film og fjernsyn. Klassisk: Studieretningen omfatter arbeid med instrumentering, komposisjon med formteorier og strukturanalyse.

Musikkteknologi Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, deltid over 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Bestått minst to år musikkfaglig grunnutdanning med krav om MUR108 eller tilsv. eller bestått ett år musikkfaglig grunnutdanning, pluss kravet nevnt over og opptaksprøver. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 9510

> F AKU L TET FO R K UN STFA G

Fakultet for kunstfag

Utøvende musikk

Studiet gir innføring i akustikk, innføring i elektronikk for lydteknikere, elektroniske instrumenter og datateknologi, softwarebasert sequenser, musikkteknologisk historie, innføring i sampling og plug-ins-teknologi.

55


MUSIC MANAGEMENT

Utøvende musikk

master

master

Utøvende Rytmisk musikk ph.d

Studentene skal også tilegne seg økt forståelse for musikkutøving med et teoretisk fundament som kan gi grunnlag for et eventuelt framtidig forskningsarbeid.

Valgbare fordypningsområder er følgende: > Formidlende virksomhet > Interpretasjonsstudier > Studier rundt en komponist, utøver eller et sjangerrepertoar > Musikkteknologi > Utøvende fordypningsområde

Masterprogrammet er beregnet for mennesker med interesse for idéutvikling og entreprenørskap innen musikk. Det er aktuelt for personer med bachelorgrad i utøvende musikk, men kan også passe for personer med bachelorgrad innen økonomi eller teknologi med spesiell interesse for musikk.

Masterprogrammet i utøvende musikk har to studieretninger: > Rytmisk > Klassisk

Studiet kvalifiserer blant annet til å gå inn i spesialiserte utøveryrker eller mer allsidig yrkesutøvelse innen tilstøtende profesjoner. Studievariantene med skriftlig masteroppgave kvalifiserer også til å fortsette med høyere studier (eks. ph.d.) ved UiA.

Studiet omhandler blant annet forhold knyttet til nye markeder, rettighetsproblematikk (inntektsstrømmer) og fremvoksende teknologi. Det skal både utvikle studentenes praktiske ferdigheter og samtidig utvikle og utforske de samme områdene fra et akademisk ståsted.

Fullført studium gir graden master i utøvende musikk.

All undervisning blir gitt på engelsk, så det er nødvendig med gode engelskkunnskaper.

Klassisk har to varianter, en med skriftlig, og en med utøvende masteroppgave.

>

PÅBYGGINGSSTUDIUM 120 studiepoeng, 2 år STUDIET FOREGÅR PÅ ENGELSK STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning innen utøvende musikk. Bachelorgrad innen økonomi eller teknologi kan også kvalifisere for opptak. Andre bachelorgrader kan etter særskilt vurdering godkjennes. SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 9345

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Fullført bachelorgrad i utøvende musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning med minst 90 studiepoeng utøving. I tillegg må søkeren få godkjent forslag til fordypningsemne og bestå opptaksprøve (spilleprøve og intervju). Søkere fra land utenom Norden må dokumentere kunnskaper i engelsk på lik linje med de krav som stilles til generell studiekompetanse. Opptaksprøve klassisk: Uke 9 Opptaksprøve rytmisk: Uke 13 Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. desember for opptak til påfølgende høst SøkEKODER: Rytmisk: 9340 Klassisk: 9440, 9441

Dette er en forskerutdanning som består av en opplæringsdel og en forskningsoppgave, doktoravhandlingen. Man kan velge mellom to avhandlingsvarianter: > En kombinert kunstnerisk-vitenskapelig avhandling som inneholder både en skriftlig del og en utøvende del. > Et mer tradisjonelt vitenskapelig avhandlingsstudium hvor hele avhandlingen utgjør enten en tekstbasert monografi eller en artikkelsamling, men hvor fokuset er på den utøvende delen av populær-musikalske praksiser og framføringer. Normalt tas dette studieprogrammet av studenter som har søkt og fått doktorgradsstipend.

>

Studiets emner er: > Musicological Theory and Method (15 sp) > Music Business (50 sp) > Aesthetics/Creative workshop (15 sp) > New Technologies (10 sp) > Master’s thesis (30 sp)

F AKU L TET FO R K UN STFA G

F AKU L TET FO R KUN STF A G

Studentene skal gjennom masterprogrammet skaffe seg kunnskaper og ferdigheter som gir grunnlag for å kommunisere om og gjennom musikk på et høyt profesjonelt nivå. Dessuten skal de få styrket sitt faglige grunnlag for refleksjon og kreativ tenkning og nyskaping innenfor den enkeltes fordypningsområde og gjennom arbeidet med masteroppgaven.

Studiet består av: > Utøvende virksomhet (individuell utøving og ensemblevirksomhet) (65 studiepoeng) > Musikkvitenskapelig teori og metode (15 sp) > Masteroppgave (40 sp)

Doktorgradsutdanning Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Studiet krever mastergrad, hovedfag eller tilsvarende i utøvende musikk, musikkvitenskap eller andre musikkfaglige mastergradsutdanninger.

Etter endt utdanning skal studenten ha kompetanse til å etablere egen virksomhet eller for eksempel arbeide i bedrifter som driver med produktutvikling innen musikk. Studiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammer. Slike muligheter finnes ved UiA i dag innenfor rammen av eksisterende doktorgradsprogram i utøvende rytmisk musikk ved UiA.

>>>

Frida Ånnevik er student ved masterprogrammet i rytmisk musikk. Hennes debutplate ”Synlige hjerteslag” ble kåret til årets beste norskspråklige album i 2010 av NRK P1.

56

57


Faglærerutdanning i musikk

Faglærerutdanning i drama

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve (finner sted i uke 10) Anbefalte forkunnskaper: Det kreves meget gode ferdigheter i hovedinstrument og grunnleggende ferdigheter på piano. Det forutsettes også godt gehør og kunnskaper i musikkteori samt at man er allment musikalsk orientert. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. desember for opptak til påfølgende høst SøkEKODEr: Rytmisk: 9304 Klassisk: 9404

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 157

bachelor

Faglærer i musikk, bachelor

– HøGt nivå – høGt under taket – Rytmisk musikk ved Universitetet i Agder har eit fagleg nivå som strekkjer seg langt utover Noregs grenser, seier vokalist og musikkstudent Pål Rake. Artistdebutanten går tredje året ved UiA. – Eg er stolt av å studere her. Kombinasjonen av lærarkrefter, studentmiljø og fasilitetar gjer at eg utviklar meg som musikar, og trivst utruleg godt.

>

– Opptaksprøvene ved UiA er særs omfattande, og det faglege nivået hos både studentar og lærarar tilsvarande høgt. Å ha flinke musikarar som medstudentar og anerkjente musikarar som forelesarar og lærarar er inspirerande. I haust hadde eg mellom anna Jarle Bernhoft som gjesteforelesar, og alle lærarane eg kjenner til på rytmisk musikk er óg utøvande musikarar på sida, fortel Pål. Han meiner likevel at miljøet blant studentane er det aller viktigaste, og har merka seg at det er få spisse olbogar. – Noko av det eg set mest pris på, er å kunne studere saman med flinke musikarar, som også er rause med kvarandre. Det skaper eit veldig godt miljø – både musikalsk og vennskapeleg.

Gjennom sitt nettverk av musikarar kjenner han også til musikktilbod elles i landet, og meiner at rytmisk musikk ved UiA skil seg ut på spesielt eitt område: – I staden for å velje ein sjanger, så er “rytmisk musikk” ein slags “paraply”. Vi blir ikkje låst til éin sjanger, men kan finne vår eigen stil basert på alt vi lærer om rytmisk musikk. I staden for å bli likast mogleg eit ideal, er det fokus på individet, forklarer han. For augneblinken er Pål Rake aktuell med ein EP. I arbeidet med å gå frå musikar til artist har han god nytte av fasilitetane i dei nye lokala på campus. – Vi er privilegerte som har fri tilgang til to studio på campus, som er i toppklasse i europeisk målestokk. Vi kan sitje i studio og vere kreative utan å tenkje at nokon skriv timer, seier han.

Ny kulturell storstue i byen opnar for spennande samarbeid. – “Kilden” er eit kjempespennande tilskot i byen, både for oss musikkstudentar og for kulturnæringa, seier Pål Rake. Eitt år etter at musikkstudentane flytta inn i nytt musikkbygg på campus, opplever dei opninga av teater- og konserthuset Kilden, Kristiansands nye storstue for kulturarrangement. Musikkstudenten har allereie testa lokala. – Alle vokalistane, innan både rytmisk og klassisk musikk, har vore på besøk for å testsynge i dei nye musikksalane. Storsalen så heilt fantastisk ut! Kilden har vore veldig ivrige på å få til eit samarbeid med musikkstudentane, så det blir spennande i fortsettinga. Sjølv om Kilden opnar nye moglegheiter, trekkjer Pål fram ei langt mindre scene som det viktigaste ved Kristiansand som musikkstudentby. – Vi er jo så heldige å ha “TrashPop”, ein nonprofit konsertarrangør som gir “up and coming”-artistar sjansen til å spele for publikum på mindre scener i byen. Kristiansand er ein av byane med høgst konsertfrekvens no, seier Pål Rake og peiker på at byen gjekk til topps blant storbyane på Kulturbarometeret i 2011. Institutt for utøvande musikk er også sterkt involvert i Punktfestivalen, som i 2012 blir leidd av Brian Eno.

Studiet har som formål å kvalifisere for lærerarbeid i musikk- og kulturskoler/det frivillige musikklivet, på ungdomstrinnet i grunnskolen og i den videregående skolen, og gir kompetanse som faglærer i musikk. Utdanningen passer også godt som utgangspunkt for studenter som senere ønsker å satse i retning utøvende virksomhet. Det er mulig å ta et semester i utlandet. Utdanningens hovedelementer: > Musikk hovedområde > Pedagogikk > Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid > Fagteori og støttefag > Fordypning I tillegg kommer praksis. Fullført studium gir graden bachelor. De som velger fordypning innen hovedområdet, vil ha i alt 90 studiepoeng i utøvende fag, og dette er kravet ved opptak til det utøvende masterprogrammet.

Utdanningen er rettet mot ungdomstrinnet i grunnskolen, mot Vg1 og programfag i videregående opplæring (Vg2 og Vg3), mot folkehøgskole og mot kulturskoler. Studiet kvalifiserer også for annet pedagogisk arbeid knyttet til musikkfaglig og kulturell virksomhet for barn, unge og voksne. Studiet er også ment å gi studentene en betydelig egenferdighet innen fagområdet. Studiets obligatoriske del består av: > Drama hovedområde (60 sp) - Teater og dramatisk spill - Lek og drama - Teaterformidling > Pedagogikk (30 sp) > Fagdidaktikk og tverrfaglig arbeid (30 sp) > Fagteori og støttefag (30 sp) - Drama- og teaterteori - Scenografi, lys og lyd - Musikk og dans i teaterarbeidet Studiets valgbare del består av: > Teater for barn og unge (30 sp) > Fordypning innen ett av de to andre fagene (30 sp) Det er mulig å ta et semester i utlandet. Fullført studium gir graden bachelor. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130.

> F AKU L TET FO R K UN STFA G

F AKU L TET FO R KUN STF A G

58

Etter ein talentkonkurranse for nokre år sidan blei han invitert til Liverpool Institute of Performing Arts (“Paul McCartney-skulen”), og har i ettertid blitt ringt opp fleire gonger med oppfordring om å søkje. Men eigersundaren har bestemt seg for å halde seg på Sørlandet.

Studentane på faglærarutdanninga og innan utøvande musikk går i same klasse, med eit unntak: Pedagogikk. – At eg får undervisningskompetanse med på kjøpet er grunnen til at eg valte faglærarlinja. I tillegg blir vi kvalifiserte for master i utøvande musikk, og eg håper å komme inn på det frå hausten.

– Ein draum for musikarar og musikkliv

bachelor

Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130.

– Det er så behageleg å vere musikkstudent her! Om ein vil, og tar i eit tak, så står Kristiansand og tek imot deg med opne armar!

59


Kunstfag

master

Kunstfag med fordypning i musikk bachelor

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning innen kunstfag. Andre bachelorgrader kan etter særskilt vurdering godkjennes. SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 8641 Masterprogrammet i kunstfag er et studium med hovedvekt på kunstfagformidling, der kunstfaglig og kunstfagdidaktisk teori og praksis står sentralt. Begrepet kunstfag forstås som et utvidet praksisfelt med utgangspunkt i kunstnerisk praksis. Programmet inkluderer også kunstfag som formidlingspraksis, undervisningsfag og forskningsområde. Masterprogrammet består av: > Kunstfagformidling (15 sp) > Kunstnerisk utviklingsarbeid (15 sp) > Tverrfaglig / tverrkulturelt prosjekt (15 sp) > Vitenskap og metode (15 sp) > Masteroppgave (60 sp)

>

Studiet gir gode muligheter for studentutveksling.

Fullført studium gir graden master i kunstfag.

60

Bachelorprogrammet består av: 1. studieår > Musikk (60 sp) 2. studieår > Musikk påbygging (30 sp) > Ex. phil. (10 sp) > Ex. fac. (10 sp) > Entreprenørskap (10 sp) 3. studieår > Breddeenhet (60 sp) eller emner innen musikk Som breddeenhet kan studentene velge mellom drama, kunst og håndverk eller litteratur, film og teater, eller fortsette med musikk. Et annet praktisk-estetisk/kunstfagrelatert fag kan godkjennes etter søknad. Det er også mulig å ta et semester i utlandet. Utdanningen kan brukes i flere sammenhenger, for eksempel som bakgrunn for arbeid i kulturskoler, som kulturkonsulent og kulturformidler. I kombinasjon med praktiskpedagogisk utdanning kan studiet kvalifisere for undervisning i praktisk-estetiske fag i grunnskolen.

> F AKU L TET FO R K UN STFA G

F AKU L TET FO R KUN STF A G

Studiet skal kvalifisere for formidlingsstillinger innenfor kunstfagene, veilederfunksjoner, andre formidlingsoppgaver og egen faglig virksomhet der det er behov for både en kunstfaglig kompetanse og en kunstfagformidlingskompetanse på høyt nivå. Studiet kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammer innenfor drama/ teater, kunstfagdidaktikk, musikkpedagogikk og generell didaktikk.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Undervisningen forutsetter at studenten har kunnskaper i musikk – både notekunnskap og instrumentkunnskap. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 437

Utdanningen kan kvalifisere for videre studier på masternivå innenfor fagfeltet musikk.v

61


Kunst og håndverk

Kunst og håndverk er et visuelt kunstfag der det arbeides med å synliggjøre tanker og behov gjennom bearbeiding av ulike materialer. Eget skapende arbeid er sentralt i studiet. I tillegg til å utvikle seg på det praktisk-kreative feltet skal studentene tilegne seg kompetanse i å formidle fagkunnskap innen håndverk, kunst og formkultur. Kunst og håndverkstudiene inneholder blant annet følgende elementer: > Utvikle egen form- og uttrykksevne > Utvikle grunnlag for å oppleve, forstå og vurdere kulturens uttrykksformer > Tilegne seg kunnskap om hensiktsmessige materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler > Tilegne seg kunnskap om barns og unges formspråk

Kunst og håndverk

Kunst og håndverk

Forming

Design og teknologi

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Praksis i grunnskolen Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 642

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 200

Grunnstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiesteder: Kristiansand og Grimstad Praksis i barnehage Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA. Det er mulig for søkere med generell studiekompetanse å få opptak til eventuelle restplasser etter at søkere med lærerutdanning og lærerstudenter er tatt opp. Søknadsfrist: 15. november, dersom det er ledige plasser etter internt opptak SøkEKODER: Kristiansand: 8410 Grimstad: 8420

Grunnstudium 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Kunst og håndverk 1 eller tilsvarende, grunnleggende IKT-, naturfag- og matematikkunnskaper. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 9845

årsstudium

Kunst og håndverk årsstudium er først og fremst tilrettelagt for undervisning i grunnskolen. Studiet vil også kunne gi utbytte for arbeid i andre skoleslag eller i andre sammenhenger der skapende virksomhet i konkrete materialer er av betydning.

Kunst og håndverk påbygging

>

Studiet er rettet inn mot pedagogisk arbeid i skole eller en kulturinstitusjon. Arbeidet i dette påbyggingsstudiet skal sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, skapende arbeid og didaktisk refleksjon. I studiet skal studentene tilegne seg kunnskaper om idéutvikling og ferdigheter i å avgrense et problemområde og anvende disse i en skapende prosess. Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) står sentralt i studiet.

Bachelorprogrammet består av: 1. studieår > Kunst og håndverk (60 sp) 2. studieår > Kunst og håndverk påbygging (30 sp) > Ex. phil. (10 sp) > Ex. fac. (10 sp) > Entreprenørskap (10 sp) 3. studieår > Stedsrelatert kunst/landart (15 sp) > Samtidens kunsthåndverk (15 sp) > Design og teknologi (30 sp) I det 3. studieåret kan studentene enten fortsette med emner innen kunst og håndverk, eller de kan velge en breddeenhet. Som breddeenhet kan studentene velge mellom drama, musikk eller litteratur, film og teater. Et annet praktisk-estetisk kunstfagrelatert fag kan godkjennes etter søknad. Det er også mulig å ta et semester i utlandet. Utdanningen kan brukes i flere sammenhenger, for eksempel som bakgrunn for arbeid i kulturskoler, som kulturkonsulent og kulturformidler. Med praktisk-pedagogisk utdanning i tillegg kvalifiserer studiet for undervisning i praktisk-estetiske fag i grunnskolen. Utdanningen kan kvalifisere for videre studier på masternivå.

halvårsstudium

Forming (30 studiepoeng) er primært tilrettelagt for undervisning i barnehage og småskole.

halvårsstudium

Studentene skal gjennom studiet tilegne seg forståelse for tverrfaglig temaarbeid om design og teknologi i grunnskolen. Kunnskap om designsiden i kunst- og håndverksfaget blir i konkrete prosjekter sammenholdt med kunnskap fra fagfelt som IKT, naturfag og matematikk. Studiet er delt inn i trehovedområder: > Fagstoff fra kunst og håndverk, naturfag og matematikk > Designprosess: Idéutvikling og praktisk utforming > Fagdidaktikk Undervisningen vil bli lagt til formiddagen én dag i uken. Resten av undervisningen legges til ettermiddags- og kveldstid. Det må påregnes inntil to helgesamlinger per semester.

> F AKU L TET FO R K UN STFA G

F AKU L TET FO R KUN STF A G

62

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, høst Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Kunst og håndverk årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 8645

bachelor

63


Musikk

Musikk

årsstudium

sang og musikk i barnehage og småskole

Drama og teater

Grunnstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Kristiansand Praksis i barnehage eller grunnskole Opptakskrav: Generell studiekompetanse Forkunnskaper: Undervisningen forutsetter at studenten har kunnskaper i musikk – både notekunnskap og instrumentkunnskap. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november, dersom det er ledige plasser etter internt opptak SøkEKODE: 8430

Drama er skolens teaterfag, og den kunstpedagogiske siden ved faget er vektlagt. Teater for og med barn er et sentralt arbeidsområde i dramastudiene. Studentene lærer å bruke egen kropp og stemme som uttrykk i samspill med andre. Drama og teater har som egenart at faget samler elementer fra andre kunstfaglige områder. Det vil derfor være naturlig å trekke inn andre kunstarter, slik som musikk og litteratur.

Drama

Drama

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 618

Grunnstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA. Det er mulig for søkere med generell studiekompetanse å få opptak på eventuelle restplasser etter at søkere med lærerutdanning og lærerstudenter er tatt opp. Søknadsfrist: 15. november, dersom det er ledige plasser etter internt opptak SøkEKODE: 8400

årsstudium

halvårsstudium

halvårsstudium

>

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Praksis i grunnskolen Opptakskrav: Generell studiekompetanse Forkunnskaper: Undervisningen forutsetter at studenten har kunnskaper i musikk – både notekunnskap og instrumentkunnskap. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 667

Gjennom studiene skal studenten tilegne seg forståelse, kunnskaper og ferdigheter i de ulike musikkemnene og kvalifisere seg for å lede musikkaktiviteter i barnehage, skole og det frivillige musikkliv. Studiene omfatter også praksis, musikkformidling, konsertvirksomhet og studietur.

Studiene er lagt opp som en allsidig innføring i musikk som fag og som pedagogisk redskap i arbeidet blant barn og unge.

I musikkstudiene arbeider studentene med musikkformidling i praksis. Studentene har blant annet ansvar for en skolekonsert som holdes i regionen. Gjennom ulike faglige utfordringer i en tett sosial ramme får studentene gode muligheter til personlig og faglig utvikling.

Musikk

påbygging Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, høst Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Musikk årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 8361 Studiet er rettet mot musikkpedagogisk virksomhet og musikkformidling i grunnskole og videregående skole. I studiet vektlegges disipliner som kan knyttes til studentens egen musisering og formidling.

Studiet er rettet mot barnehage og småskoletrinnet.

Dramastudiene inneholder følgende elementer: Grunnleggende bevegelses- og stemmetrening, arbeid med grunnleggende musikkelementer, improvisasjon, figurer og masker, dramapedagogikk og dramametodikk. Årsstudiet gir også innføring i drama som fag og metode, teaterkunnskap og teaterproduksjon. Drama (30 studiepoeng) vektlegger arbeid med barns spontane, dramatiske lek og teater for barn.

Etter- og videreutdanning Nye studier, emner og kurs tilpasset deg som er i arbeid, legges ut på nett fortløpende gjennom året. Se: www.uia.no/videre Oppdragskurs Universitetet i Agder tilbyr studier og kurs på bestilling fra næringsliv og offentlig virksomhet. Se side 124-125 for mer informasjon.

Årsstudiet i drama (60 studiepoeng) er tilrettelagt for arbeid i hele skoleverket, fra grunnskole og skolefritidsordning til videregående skole, og for arbeid i amatørteater.

Halvårsstudiet i drama (30 studiepoeng) er primært tilrettelagt for kunstpedagogisk arbeid i barnehage og småskole, men vil også være et tilbud til studenter som ønsker å kvalifisere seg for arbeid i skolefritidsordningen eller i frivillige organisasjoner.

teater for barn og unge påbygging

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Drama årsstudium (60 studiepoeng) eller tilsvarende Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 8405 I dette påbyggingsstudiet i drama skal studentene gjennomføre et felles teaterprosjekt og ta del i et individuelt teaterfaglig FoU-arbeid. Studiet skal gi studentene inngående kunnskap om alle sider ved en teaterproduksjon. Dette innebærer bl.a. regi, konseptutvikling, tekstbearbeiding, rollearbeid, dramaturgiske valg, skuespillertrening og scenografi. Refleksjon over prosess og produkt i en vitenskapelig sammenheng står sentralt.

LITTERATUR, FILM OG TEATER bachelor- og årsstudium Se side 36

> F AKU L TET FO R K UN STFA G

F AKU L TET FO R KUN STF A G

64

Studiene er lagt opp som en allsidig innføring i musikk som fag og som pedagogisk redskap i arbeidet blant barn og unge. Studiene gir mange muligheter og utfordringer til egenaktivitet og samspill med medstudenter, og omfatter blant annet instrumental- og vokalopplæring, korsang, metodikk, musikkpedagogikk, lyttearbeid, komponering/arrangering og bruk av IKT i musikkfagene.

65


bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiesteder: Grimstad og Kristiansand og distriktsvennlig Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak SØKNAD DISTRIKTSVENNLIG SYKEPLEIERUTDANNING: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODER: Grimstad: 201 052 Kristiansand: 201 050 Distriktsvennlig: 9171 Bachelorprogrammet i sykepleie gir grunnlag for autorisasjon som sykepleier. Målet med studiet er å utdanne dyktige og engasjerte yrkesutøvere som kan møte utfordringer og muligheter i helsetjenesten. I arbeidet som sykepleier må du like å arbeide med mennesker og være i stand til å vise ansvar og omsorg. Utdanningen består av fire hovedområder: > Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag > Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget > Medisinske og naturvitenskapelige emner > Samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig kompetanse utvikles gjennom et samspill mellom teoretiske og praktiske studier. Sykepleiere må kunne bruke datateknologi og teknisk utstyr. Praksis og praksisrettet undervisning utgjør halvparten av studiet. Praksisstudiene foregår i Aust-Agder og Vest-Agder, i kommuner og ved sykehus. Studentene følger praksisplassenes turnusordninger. Det er mulig å ta deler av praksis og bachelorprosjektet i utlandet. Fakultetet har avtaler om utveksling i Norden, Europa, Afrika, Australia og New Zealand. Det gjennomføres en distriktsvennlig sykepleieutdanning særlig rettet mot Setesdal, Lister og Lindesnes. Dette er et heltidsstudium over tre år. Undervisningen vil foregå som en kombinasjon av samlinger, både lokalt og ved universitetet, videokonferanser og nettstudier.

Vernepleie bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 060 Bachelorprogrammet i vernepleie er en helseog sosialarbeiderutdanning som gir godt grunnlag for å arbeide med personer med ulike former for funksjonshemning. Utfordringer knyttet til personer med utviklingshemning står sentralt i utdanningen. Studiet skal gi studentene forutsetninger for å tilrettelegge for helhetlige og målrettede omsorgs- og opplæringsoppgaver overfor barn, ungdom og voksne med sammensatte funksjonsvansker av fysisk, psykisk og sosial art. Studiet omfatter både teoretisk og praktisk undervisning. Utdanningen består av fire hovedområder: > Samfunnsfaglige og juridiske temaer > Psykologi og pedagogiske temaer > Helsefaglige temaer > Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid Det er lagt til rette for å kunne ta et semester eller en praksisperiode i utlandet som utvekslingsstudent. Utdanningen gir grunnlag for autorisasjon som vernepleier. Som autorisert vernepleier kan man arbeide i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i barnehager og skoler. Mange vernepleiere arbeider også i barne- og ungdomspsykiatri, oppsøkende ungdomsarbeid, rusomsorg, barnevern, voksenpsykiatri og eldreomsorg. Fullført studium gir graden bachelor i vernepleie. Om skikkethetsvurdering, tuberkulose- og MRSA-undersøkelse, se side 130.

Sykepleier, bachelor

Tar sats på sykepleiestudiet Sigbjørn Larsen ser på studiet som et springbrett med mange muligheter. – Det er interessante fag og dyktige lærere. Hovedinteressen min er anatomi og fysiologi, men det er også spennende og lærerikt med praksis i helsetjenesten. Akkurat nå har jeg lyst til å jobbe som anestesi- eller akuttsykepleier, men det kan kanskje endre seg, sier Sigbjørn. Han understreker at studiet er arbeidskrevende. – Man må jobbe jevnt og mye for å få gode karakterer. Sigbjørn er fra Tønsberg, og studerte idrett i ett år på Stord før han kom til Kristiansand. – Jeg kommer fra et lite sted, og ser at Kristiansand byr på flere muligheter. Det skjer alltid noe, og dessuten opplever jeg sørlendinger som åpne og enkle å prate med, sier han.

> F AKU L TET FO R H E LS E- OG ID RE TTsvitenskap

fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Sykepleie

Fullført studium gir graden bachelor i sykepleie. Om skikkethetsvurdering, tuberkulose- og MRSA-undersøkelse, se side 130.

67


HELSEFAG

HELSE- OG SOSIALINFORMATIKK

master

master, erfaringsbasert

Helsefag, master

landet på helsefag Thomas Westergren brenner for å få flere menn til å velge helsefag. Selv er han utdannet sykepleier og har en mastergrad i helsefag. Nå håper han flere menn hopper etter.

>

Til daglig er han engasjert som prosjektleder i Fritt Valg, der målet er å bidra til en bedre kjønnsbalanse i yrkeslivet på Agder. Dette er et tema som virkelig engasjerer Thomas, og han oppfordrer andre menn til å satse på helsefag. – Å være sykepleier er en utfordrende, vanskelig og tøff jobb, men det er også en god karrieremulighet. Det er en glimrende sjanse til å bruke seg selv til noe viktig og utfordrende. Selv mener han at utdannelsen har gitt ham et godt utgangspunkt. – Sykepleierutdanning gir bred kunnskap som er nyttig i flere sammenhenger. Sykepleiere er vant til å ha mange baller i lufta, og har mye trening i å forholde seg til mange mennesker på en gang, forteller Thomas.

Etter endt sykepleierutdanning, jobbet Thomas syv år som sykepleier ved barneavdelinger i Oslo og Kristiansand, før han valgte å gjennoppta studiene, og ta master i helsefag ved UiA. – Å knytte sammen praksis og forskning er det ultimate sykepleierfaglig. Noen har innvendinger mot at en master er teoretisk, siden sykepleie er et praktisk yrke, men i det moderne, høyteknologiske helsevesenet er det bom å tro at ikke sykepleieryrket er teoretisk. Det er et fagfelt som er i stadig endring, og flere burde ha tatt en mastergrad for å sikre kvaliteten innen helsevesenet, mener Thomas. – Masteren utviklet horisonten min både sosialt og faglig. Lærekreftene på fakultetet er utrolig rause og inkluderende, og å komme tilbake til skolebenken ble en super opplevelse. Drømmen er å kunne forske videre på et prosjekt som kan bety noe for pasienter, pårørende og samfunnet. Helsevesenet er en stor sektor og en enorm utviklingsarena, slår han fast.

Masterprogrammet skal bidra til å øke teoretisk og forskningsbasert kunnskap innenfor det helsefaglige arbeidsområdet. Programmet skal legge grunnlag for forskning og undervisning innenfor fagfeltet. Studiet bygger på et helhetlig syn på helse ut i fra humanistiske, samfunnsvitenskapelige og medisinske fagtradisjoner. Studiet kvalifiserer for stillinger i kommuner og helseforetak. Programmet kvalifiserer også for stillinger i private og frivillige organisasjoner innenfor forebyggende, helsefremmende og kurativt arbeid som krever høy faglig kompetanse. Studiet skal kvalifisere til FoU-arbeid i helse- og sosialtjenesten og til vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler. I tillegg er det aktuell bakgrunn for lederstillinger.

Studiet har to fordypningsmuligheter: > Klinisk sykepleievitenskap > Alderdom og helse (tverrfaglig fordypning) For å søke opptak til fordypning i klinisk sykepleievitenskap kreves bachelorgrad eller tilsvarende i sykepleie. Fordypningsretning må angis ved søknad til studiet. Studiet består av flere emner, og er bygd opp av en felles obligatorisk del og en faglig fordypningsdel. Den obligatoriske fellesdelen skal gi innsikt i både kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder. Emnene i fellesdelen har spesiell relevans for forsknings-, utviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid innenfor helsefaglig arbeid. De forskjellige delene knyttes sammen i en avsluttende masteroppgave. Det tas forbehold om endringer i studieplanen og om oppstart av begge fordypningene og alle valgemner hvert år. Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. Studiet kan også gjennomføres på deltid. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Påbyggingsstudium 90 studiepoeng, deltid over 3 år. Nettbasert med enkelte samlinger i Grimstad Opptakskrav: Relevant utdanning fra høgskole eller universitet av minst tre års omfang, samt minimum to års relevant praksis etter fullført utdanning. Aktuelle søkergrupper er for eksempel sykepleiere, radiografer, leger, vernepleiere, barnevernspedagoger, bioingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer og tannleger. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 9841 Uteksaminerte kandidater vil ha god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren.

Studiet kvalifiserer for stillinger på ulike nivå i helseforetak, kommuner, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Arbeidsoppgaver innenfor prosjektledelse/ledelse, undervisning, fagutvikling, forsknings- og utredningsarbeid vil være aktuelt. Studiet er bygd opp av 7 emner fordelt over tre studieår: > Teknologiforståelse (1. semester) > Prosjekt 1 (1. og 2. semester) > Systemutvikling, prosjektstyring og evaluering (2. semester) > Forskningsmetode (3. semester) > Prosjekt 2 (3. og 4. semester) > IKT, ledelse, organisasjon og helse- og sosialpolitikk (4. semester) > Masteroppgave (5. og 6. semester) I første og andre studieår er ett av emnene organisert som prosjektarbeid. Fullført studium gir mastergrad.

Etter endt utdanning skal du: > kunne behandle og analysere informasjon i helse- og sosialsektoren med utgangspunkt i anerkjente teorier og metoder. > kunne vurdere muligheter og begrensninger ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i helse- og sosialsektoren > kunne gå aktivt inn ved utvikling, planlegging, implementering og evaluering av informasjonssystemer, samt tilrettelegge arbeidsrutiner i forbindelse med bruk av systemene > ha forståelse for ulike vitenskapelige forskningsmetoder, samt erfaring med bruk av enkelte vitenskapelige metoder i praksis. > ha utviklet en etisk og reflektert holdning til bruk av IKT i helse- og sosialsektoren

> F AKU L TET FO R H E LS E- OG ID RE TTsvitenskap

F AKU L TET FO R HE LSE - OG ID RE TTsvitenskap

68

– En utfordring innen sykepleie er at det blir sett på som et tradisjonelt kvinneyrke og at vi sliter med stereotype oppfatninger. Men også helsevesenet trenger først og fremst de beste folkene, sier Thomas.

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år, heltid eller evt. på deltid Studiested: Hoveddelen av undervisningen er i Grimstad. Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) (eller tilsvarende treårig helse- eller sosialfaglig universitets- og høgskoleutdanning) i f. eks. sykepleie, ergoterapi, vernepleie, fysioterapi, radiografi eller sosialt arbeid. Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter. Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier Opptak: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODEr: Klinisk sykepleievitenskap: 9240 Alderdom og helse: 9241

69


Spesialsykepleie

Psykososialt arbeid med barn og unge

master

Psykisk helsearbeid

Psykisk helsearbeid

Påbyggingsstudium 60 studiepoeng, deltid over 2 år Studiested: Hoveddelen av undervisningen er i Grimstad Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende treårig helse- og/eller sosialfaglig universitets- og høgskoleutdanning, og minst ett års praksis med pasienter og klienter etter utdanningen. Søkere med annen treårig universitets- eller høgskoleutdanning kan etter særskilt vurdering tas opp til studiet. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 9110

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Hoveddelen av undervisningen er i Grimstad Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende treårig helse- og/eller sosialfaglig universitets- og høgskoleutdanning, og minst ett års relevant yrkespraksis i psykisk helsearbeid etter fullført utdanning. Søkere med annen relevant bachelorutdanning og relevant praksis kan tas opp etter individuell vurdering. Opptak: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 9220

Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere for arbeid relatert til psykiske lidelser. Studiet gir en teoretisk og klinisk utdanning i psykisk helsearbeid med en fordypning i psykososialt arbeid.

Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere for arbeid relatert til psykiske lidelser. Ikke minst kvalifiserer studiet til forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir en teoretisk og klinisk utdanning i psykisk helsearbeid med en fordypning i psykososialt arbeid. Studiet kvalifiserer også til forsknings- og fagutviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, vitenskapelige stillinger ved helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner og lederstillinger.

tverrfaglig videreutdanning

master

tverrfaglig videreutdanning PÅBYGGINGSSTUDIUM 120 studiepoeng, 2 år, heltid eller evt. på deltid STUDIESTED: Grimstad og Kristiansand OPPTAKSKRAV: Grunnlag for opptak til masterprogrammet i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv-, operasjons- eller barnesykepleie er bachelorgrad i sykepleie og minimum to års ansiennitet som autorisert sykepleier i 100 % stilling. Opptak skjer etter forskrift om opptak til masterprogram og videreutdanningsstudier ved Universitetet i Agder. Det vises også til utfyllende regler for opptak til masterprogram i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv-, operasjonseller barnesykepleie ved UiA. SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODER: Anestesisykepleie: 9905 Barnesykepleie: 9908 Intensivsykepleie: 9906 Operasjonssykepleie: 9907 Hensikten med masterprogrammet er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve spesialsykepleie til pasienter i alle aldre som skal opereres, har fått en skade, eller er rammet av akutt og/eller kritisk sykdom.

>

Det tilbys spesialiseringer i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie. Spesialiseringsretning må angis ved søknad til studiet. Studiet kvalifiserer til arbeid i ulike funksjoner ved spesialavdelinger i sykehus. Aktuelle arbeidsområder er også undervisning, forskning og ledelse. Spesialsykepleiere er kvalifisert for arbeid i kommunehelsetjenesten.

>

Fellesemner skal gi innsikt i kvalitative og kvantitative forskningstradisjoner og metoder med spesiell relevans for forsknings-, utviklings- og kvalitetsforbedrende arbeid innenfor helsefaglig arbeid generelt, og arbeid med akutt og/eller kritisk syke spesielt.

>

De fagspesifikke emner skal gi innsikt i felles temaer som opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier i å være akutt og/eller kritisk syk, og fagspesifikke tema i forhold til utøvelse av spesialsykepleie i valgt spesialisering.

>

Masteroppgaven er et selvstendig, individuelt vitenskapelig arbeid innenfor spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv-, operasjons eller barnesykepleie, der studenten må benytte relevant forskning og får mulighet til å bidra til fagutviklingsarbeid.

Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

sexologi

tverrfaglig videreutdanning PÅBYGGINGSSTUDIUM 60 (30 +30) studiepoeng, deltid over 2 år IKKE OPPTAK i 2012

Påbyggingsstudium 60 studiepoeng, deltid over 2 år Studiested: Hoveddelen av undervisningen er i Grimstad Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer), politiarbeid og/eller psykologi, og minst to års relevant yrkespraksis fra direkte arbeid med barn og/eller ungdom etter fullført utdanning. Søkere med annen høgskoleeller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Søknad: Lokalt opptak til UiA Søknadsfrist: 15. april Søkekode: 9192 Studentene skal få kompetanse som setter dem i stand til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom. Studiet er relevant for alle som arbeider med barn, ungdom og familier. For ansatte i kommuner kan det være mulig å få dekket lønn under studiet. Søknad om dette går via kommune og Fylkesmann. Alle deltakere må arbeide direkte med barn og/ eller ungdom i minimum 50 % stilling under hele studiet, og må bekrefte arbeidsforholdet i søknaden. Innhold: > Barn og unges psykiske vansker og lidelser > Kritisk og historisk kunnskap om normalutvikling > Ulike perspektiver på barndom, ungdom og kultur > Brukermedvirkning med utgangspunkt i barn og unge > Mestring av dagliglivet > Grunnleggende vilkår for å utvikle barn og unges evne til å mestre livskriser og psykososiale belastninger > Samordning og tjenesteutvikling > Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Videreutdanningen kan innpasses i masterprogrammet i psykisk helsearbeid med 55 studiepoeng.

Studiet består av en profesjonsdel og en vitenskapelig del: Profesjonsdelen > Psykisk helsearbeid – fenomener og kunnskapsfelt > Organisering, samordning og samarbeid To perioder med fordypningsemner i teori og praksis: Praksisperiode: Studenten velger ett av følgende emner: > Møter med mennesker i krise > Psykososialt arbeid med barn og unge Praksisprosjektperiode: Studenten velger ett av følgende emner: > Brukerorienterte arbeids- og praksisformer > Psykisk helse hos barn og unge Vitenskapelig del > Vitenskapsteori og metodelære > Forskningsmetoder, design og analyse > Masteroppgave Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier. Det tas forbehold om endringer og oppstart av alle valgemner.

> F AKU L TET FO R H E LS E- OG ID RE TTsvitenskap

F AKU L TET FO R HE LSE - OG ID RE TTsvitenskap

70

Studiet skal bidra til å øke teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleien. Programmet skal legge grunnlag for at spesialsykepleieren kan benytte relevant forskning og bidra aktivt i direkte pasientkontakt, undervisning, forsknings- og fagutviklingsarbeid. Spesialsykepleieren skal kvalifiseres i kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig tilnærming i spesialsykepleiefaget.

Programmet består av felles- og fagspesifikke emner. Alle emnene knyttes sammen i en avsluttende masteroppgave. Kliniske studier utgjør 45 studiepoeng av programmet, og fremkommer som egne fagspesifikke emner.

Med forbehold om finansiering.

71


Folkehelsearbeid

Folkehelsevitenskap

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøKEKODE: 201 203 Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid er et tverrfaglig studium som tar utgangspunkt i helse som humankapital. I programmet blir folkehelse sett som et viktig grunnlag for bærekraftig utvikling. I studiet er sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, miljø, ernæring, fysisk aktivitet og helsetjenester viktig. Det ses også på faktorer som fremmer helse hos individet og på forebygging av risikofaktorer som kan føre til helseskader. Utdanningen skal kvalifisere til arbeid innen folkehelse på ulike arenaer hvor helsefremming og forebygging av sykdom står sentralt. Dette kan være i bedriftshelsetjeneste, HMS-arbeid, lærings- og mestringssentre, frivillige organisasjoner, internasjonalt helsearbeid etc.

>

I studiets andre år velger du et breddefag. Du kan velge* mellom årsstudier i idrett, friluftsliv, ernæring, mat og kultur eller utviklingsstudiet**. Du kan velge andre årstudier eller emnesamlinger etter nærmere avtale. I år 2 har du også mulighet til å dra på internasjonal utveksling. Fokuset i tredje år er på fordypningen i folkehelsearbeid. Aktuelle tema er folkehelseforvaltning og – politikk, samt statistikk og metode. I tredje studieår skriver du også bacheloroppgaven, som er et selvstendig, skriftlig arbeid. Andre emner dette året er Ex. phil og Ex. fac., samt ett valgemne knyttet til fagområdet. * Det er begrenset plass på noen av valgmulighetene. ** Studieturen inngår ikke når studiet tas som breddefag. Fullført studium gir bachelorgrad i folkehelsearbeid.

PÅBYGGINGSSTUDIUM 120 studiepoeng, 2 år STUDIESTED: Hoveddelen av undervisningen er i Kristiansand OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad (180 studiepoeng) i folkehelsearbeid, vernepleie, sykepleie, idrett, eller ernæring, mat og kultur. Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende utdanning kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter. OPPTAK: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 9903 Masterprogrammet fokuserer på helseadferd og endring av helseadferd med utgangspunkt i fagområdene ernæring, fysisk aktivitet og helsefag. Studiet fokuserer på utfordringer relatert til livsstil, levekår og demografiske endringer i befolkningen. Dette er utfordringer som krever økt spesifikk faglig kompetanse, økt tverrfaglig kompetanse og evne til samarbeid mellom ulike profesjoner, helsepersonell, brukere og ulike etater. Studiet skal kvalifisere til folkehelsearbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, i både offentlig og privat sektor og i frivillige organisasjoner. Dette kan være stillinger innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid. Stillingene kan være knyttet til forskning, fagutvikling og ledelse eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler. Studiet er bygd opp av emner knyttet til vitenskapsfilosofi, forskningsmetode, design og analyse. I studiet inngår videre emner knyttet til helsefremmende arbeid, helseatferd og forskningspraksis. De forskjellige delene knyttes sammen i en masteroppgave, et selvstendig, individuelt vitenskapelig arbeid. Fullført studium gir mastergrad.

Folkehelsevitenskap, master

– Vi satser på folkehelse

Aha-opplevelse på “føre var”-studium

– Fremtiden vil by på et sterkt fokus på forebygging og folkehelse for oss som jobber med helse og omsorg i Norges kommuner.

– Mastergraden har løftet hele studieløpet mitt til et nytt nivå, sier Eli Haraldsen som studerer folkehelsevitenskap.

Det sier Lars Dahlen, helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune. Han mener studenter som velger å satse på det forholdsvis nye fagfeltet folkehelse, har valgt å satse på et område som framover vil bli prioritert og gi mange muligheter. – Det er effektivt å bruke ressurser på forebygging før det blir nødvendig med “reparasjon”, sier Dahlen, og peker på at samhandlingsreformen og den nye folkehelseloven fører til bevilgninger som legger til rette for å opprette nye stillinger innen dette feltet. – Myndighetene legger opp til at det skal lønne seg økonomisk for kommunene å arbeide med forbygging, så vi vil se en økning i etterspørselen etter kompetanse innen folkehelse, sier helse- og sosialdirektøren.

Eli brenner for forebyggende helse, og mener hun fra første dag i studiet lærte å tenke i motsatt retning av mange andre profesjoner: – Vi skal være føre var! Skaden skal ikke skje – eller i hvert fall i stor grad reduseres. Hun mener noe av det viktigste hun har lært er hvordan man planlegger, setter i gang, gjennomfører og evaluerer prosjekter – både i teorien og i praksis.

Nigiri og Kari er fysisk aktive, og om de har en helsemessig gunstig spiseatferd? Hva er forskjellen på å fremme ernæring blant innvandrere i forhold til barn? Hva avgjør sosial ulikhet? Hvilke faktorer ligger til grunn for rus- og avhengighetsproblematikk? Det er utrolig spennende, slår hun fast.

– Det var en aha-opplevelse å oppdage hvor mye jeg hadde lært allerede etter det første året av masterstudiet.

Nå går hun det siste året, og har fokus på forskning som skal lede fram mot fullført masteroppgave. Hun skryter av emnet “forskningspraksis”, som hun forteller har gitt unik erfaring knyttet til pågående og relevante prosjekter.

Hun lister engasjert opp noen av de viktige samfunnsspørsmålene som ligger til grunn for ulike atferdsteorier, og som har vært en del av hennes første år på masterstudiet: – Hvilke arenaer kan man jobbe forebyggende på? Hvilke faktorer er det som avgjør om Ola,

– Her får vi erfaring i hva som praktisk kreves for å kunne sette i gang et prosjekt, og hvordan en tolker og analyserer funnene. Universitetet i Agder er veldig gode på å involvere studenter i pågående prosjekter og bruke studentene som viktige ressurser.

> F AKU L TET FO R helse- og idrettsvitenskap

F AKU L TET FO R HE LSE - OG ID RE TTsvitenskap

72

I første studieår blir du introdusert for folkehelsearbeid som fagområde. Aktuelle tema er blant annet pedagogikk, kommunikasjon og psykologi, ernæring og helse, folkehelserettet planleggings- og utviklingsarbeid og folkehelse i et samfunnsperspektiv. I første studieår gjennomfører du også et idrettsfaglig basisemne.

master

73


ERNÆRING, MAT OG KULTUR bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 864 Bachelorprogrammet skal kvalifisere for stillinger innen helsefremmende og forebyggende arbeid med hovedfokus på kost- og ernæringsveiledning. Med studiets særegne vektlegging av kultur vil kandidaten også være kvalifisert til å arbeide med mat og måltider innen turistnæring og kulturforvaltning hvor norsk mat og mattradisjon står sentralt. Norsk og nordisk mat er hovedfokus, men det kan være mulig å velge et tilleggsemne innen middelhavsmat.

>

Ernæring, mat og kultur

Mat og helse 1 og 2

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 646

Mat og helse 1

Mat og helse 2

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, høst Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Fullført obligatorisk del av lærerutdanninger eller tilsvarende. Søknad: Lokalt opptak UiA. Det er mulig for søkere med lærerutdanning å få opptak til eventuelle restplasser etter at interne lærerstudenter er tatt opp. Søknadsfrist: 15. april, dersom ledige plasser etter internt opptak SØKEKODE: 8943

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Mat og helse 1 eller tilsvarende Søknad: Lokalt opptak UiA Det er mulig for søkere med lærerutdanning å få opptak til eventuelle restplasser etter at interne lærerstudenter er tatt opp. Søknadsfrist: 15. november, dersom ledige plasser etter internt opptak SØKEKODE: 8944

halvårsstudier

årsstudium I første studieår er aktuelle emner ernæring og helse, praktisk mat og kultur, matvarekunnskap, samfunnsernæring, samt helseprofil og kostholdsvaner. I andre år av studiet velger du et breddefag. Du kan velge* mellom årsstudier i idrett, friluftsliv, pedagogikk, folkehelsearbeid og utviklingsstudiet**. Du kan velge andre årstudier eller emnesamlinger etter nærmere avtale. I år 2 har du også mulighet til å dra på internasjonal utveksling. Nordisk mat og matkultur er blant emnene i tredje studieår. Andre aktuelle emner er statistikk og metode. I tredje studieår skriver du også bacheloroppgaven, som er et selvstendig, skriftlig arbeid. Du har dessuten muligheten til selv å velge et valgemne knyttet til fagområdet. I siste studieår gjennomfører du også Ex. phil og Ex. fac.

Fullført studium gir bachelorgrad i ernæring, mat og kultur. * Det er begrenset plass på noen av valgmulighetene. ** Studieturen inngår ikke når studiet tas som valgdel/breddeenhet. Studiet kvalifiserer for undervisning i mat og helse i grunnskolen (5.–10. klasse) og videregående skole når det suppleres med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning (se side 30).

Studiet er tverrfaglig og fokuserer på kultur og tradisjoner knyttet til mat og måltider. Helsefremmende arbeid og sunt kosthold er en viktig del av studiet. Årsstudiet tilsvarer første år av bachelorprogrammet i ernæring, mat og kultur. Studiet kvalifiserer for undervisning i mat og helse i grunnskolen (5.–10. klasse) og videregående skole når det suppleres med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning (se side 30).

Mat og helse 1 kan inngå som valg i førskolelærerutdanningen eller tas som videreutdanning for førskolelærere. Disse vil få studiet vinklet mot mat og måltider i barnehagen. Studiet kan inngå som valg i allmennlærerutdanningen i 2012. Mat og helse 1 og 2 kan tas samlet som videreutdanning for lærere.

Faginnholdet i mat og helse 1 og 2 er mye det samme som på årsstudiet i ernæring, mat og kultur, men rettet mot undervisning i grunnskolen. Studiet kan inngå som valg i allmennlærerutdanningen i 2013. Mat og helse 1 og 2 kan tas samlet som videreutdanning for lærere.

>

F AKU L TET FO R HE LSE - OG ID RE TTsvitenskap

F AKU L TET FO R H E LS E- OG ID RE TTsvitenskap

74

75


Idrett

Idrett

bachelor

årsstudium

Idrett/kroppsøving påbygging

Idrettsvitenskap master

Friluftsliv og naturguiding årsstudium

>

Hovedemner i andre studieår er treningslære og arbeidsfysiologi, idrett og samfunn, pedagogikk og psykologi, metode og statistikk. I andre studieår skriver du også bacheloroppgaven, som er et selvstendig, skriftlig arbeid. Du velger et valgemne som skal inngå i programmet. I dette studieåret gjennomfører du Ex. phil og Ex. fac.

Studiet skal kvalifisere for arbeid som trener, leder og veileder i idrett, helserettet mosjon og friluftsliv. Det gir også muligheter for arbeid i turistnæring og kursvirksomhet. Med praktiskpedagogisk utdanning i tillegg (se side 30) kvalifiserer utdanningen for undervisning i kroppsøving i grunnskolen (5.–10. klasse) og videregående skole.

I tredje studieår gjennomføres årsstudiet i friluftsliv (se egen omtale på side 77) eller et annet godkjent valg.

Samfunnet har behov for idrettsledere og trenere med god kompetanse på trening og tilrettelegging av idrett for mennesker i alle aldre. Endringer i befolkningens levesett gjenspeiler seg også i treningsmønsteret. Stadig flere benytter seg av de kommersielle treningstilbudene, og det er økende behov for kompetanse i forbindelse med disse.

Ved opptak må søkere legge fram politiattest, se side 130.

Det første studieåret gir en grunnleggende idrettsfaglig utdanning, og tilsvarer årstudiet i idrett (se side 76). Undervisningen er en kombinasjon av teori og praksis. Hovedemner er bevegelseslære, helselære, idrettsbiologi, idretts- og aktivitetslære, idrettspedagogikk og treningslære.

Fullført studium gir graden bachelor i idrett og gir grunnlag for videre studier på masternivå. Søkerne må være i god fysisk form.

All praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer. Utgifter som er knyttet til dette, må dekkes av studentene selv.

Grunnstudium 60 studiepoeng Studiested: Kristiansand: 1 år, heltid Hovden/Sirdal*: 2 år, deltid Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad Kristiansand: Sendes Samordna opptak Søknad Hovden/SIRDAL: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODEr: Kristiansand: 201 649 Hovden/Sirdal: 8735

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, høst Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Årsstudium i idrett/kroppsøving (60 studiepoeng), idrett grunnfag eller tilsvarende Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 8710

Årsstudiet i idrett er en grunnleggende idrettsfaglig utdanning. Undervisningen er en kombinasjon av teori og praksis. Hovedemner er bevegelseslære, helselære, idrettsbiologi, idretts- og aktivitetslære, idrettspedagogikk og treningslære.

Hovedemner er treningslære og arbeidsfysiologi, idrett og samfunn, pedagogikk og psykologi, metode og statistikk. Noe av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studiet kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i grunnskole (5.–10. klasse) og videregående skole når det suppleres med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning (se side 30). Studiet er også nyttig bakgrunn for arbeid med frivillig idrett og i kommersielle treningssentre. Årsstudiet tilsvarer det første året i bachelorprogrammet i idrett, og studentene kan søke overgang til andre studieår i dette programmet. Årsstudiet kan også inngå i andre bachelorprogram og i en selvvalgt bachelorgrad. Søkerne må være i god fysisk form. All praktisk idrettsundervisning er obligatorisk. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer. Utgifter som er knyttet til dette, må dekkes av studentene selv. Ved opptak må søkere legge fram politiattest, se side 130. * Med forbehold om finansiering og tilstrekkelig antall studenter

Studiet bygger på årsstudiet i idrett og vil sammen med dette dekke kravet til fordypning i en bachelorgrad. Studiet tilsvarer deler av andre året i bachelorprogrammet i idrett.

Studiet kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i grunnskole og videregående skole når det inngår som del av allmennlærerutdanning, eller det suppleres med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning (se side 25 og 30). Studiet kvalifiserer også for arbeid med frivillig idrett. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer. Utgifter som er knyttet til dette, må dekkes av studentene selv.

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) i idrett eller annen bachelorgrad hvor idrett utgjør minst 80 studiepoeng eller tilsvarende fordypning. Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 9741 Mastergrad i idrettsvitenskap kvalifiserer for undervisnings-, prosjekt- og utviklingsstillinger i skole, forvaltning og idrettsorganisasjoner. I det første studieåret fokuseres det på innføring i vitenskapsteori og metodelære. Videre velger studenten spesialiseringsretning. Studentene kan velge å spesialisere seg i: > Sosiale og psykologiske aspekt ved fysisk aktivitet og prestasjon, eller; > Fysiologiske aspekt ved fysisk aktivitet og prestasjon I det andre studieåret anvendes vitenskapsteori og metodelære på studentens spesialiseringstema gjennom arbeid med masteroppgaven. Fullført studium gir mastergrad, og gir grunnlag for å søke opptak til doktorgradsstudier. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer. Utgifter som er knyttet til dette, må dekkes av studentene selv.

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 172 Årsstudiet i friluftsliv omfatter friluftslivslære samt friluftsliv i teori og praksis. I studiet inngår obligatoriske kurs i ulike naturmiljøer som vann og vassdrag, skog og fjell (både sommer og vinter), sjø og skjærgård. Studiet tilsvarer tredje året av bachelorprogrammet i idrett, og kan også inngå som en del av en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Søkerne må være i god fysisk form, kunne svømme og ha basisferdigheter på ski. Det anbefales at de også mestrer livredning. Noe av undervisningen kan bli gitt på engelsk. Ved opptak må søkere legge fram politiattest, se side 130. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer. Utgifter som er knyttet til dette, må dekkes av studentene selv.

> F AKU L TET FO R H E LS E- OG ID RE TTsvitenskap

F AKU L TET FO R HE LSE - OG ID RE TTsvitenskap

76

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 440

77


Utefag

halvårsstudium

Helse- og fitnesstrening

Trenerutdanninger ved universitetet i Agder

Grunnstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse SøknAd: Lokalt opptak UiA Det er mulig for søkere med generell studiekompetanse å få opptak til eventuelle restplasser etter at interne søkere er tatt opp. Søknadsfrist: 15. april Eventuelt også 15. november dersom det er ledige plasser etter internt opptak SØKEKODE: 8965 Studiet skal gi nyttig bakgrunn for arbeid som treningsveileder og personlig trener i treningssentre, i friskvernforetak, med mosjonsgrupper, i idrettslag eller andre steder hvor det drives fysisk aktivitet.

Universitetet kan tilby trenerutdanninger i fotball, svømming, langrenn, alpint og helse- og fitness som betalingsstudier ved behov. Disse organiseres som deltidsstudier og settes i gang med forbehold om tilstrekkelig antall søkere.

halvårsstudium Grunnstudium 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA. Det er mulig for søkere med generell studiekompetanse å få opptak til eventuelle restplasser etter at søkere med lærerutdanning og lærerstudenter er tatt opp. Søknadsfrist: 15. november, dersom det er ledige plasser etter internt opptak SØKEKODE: 8380

Klinikklaboratoriet, Campus Grimstad

Helse-Norge i miniatyr – I klinikklaboratoriet på Campus Grimstad blir sykepleierstudentene bedre forberedt på å møte pasienters behov og samfunnets krav ute i arbeidslivet.

>

Det sier universitetslektor Torunn K. Vatnøy. – Klinikklaben er lagt opp som et helse-Norge i svært liten målestokk, og ligner det som møter studentene der ute, forklarer Vatnøy, som er koordinator for klinikklaboratoriet.

– Klinikken gir rom for øvingsbasert veiledning og undervisning. Her kan studentene ta med det de har lært i teorien og omsette holdninger og kunnskaper på en måte som forbedrer ferdigheter og skaper innsikt. Studentene får sette seg inn i situasjoner lik virkeligheten, gjøre kliniske vurderinger og sette i gang intervensjoner. De får lært seg teknikker og de blir bedre forberedt, forklarer hun. Alt fra fullskala simulering av kritiske situasjoner til å øve måling av blodtrykk og puls, skal sykepleierstudentene gjennom.

78

– Her kan vi simulere at pasienten har problemer med pusten og studentene kan lytte på lungelyd eller få erfaring med andre mer komplekse situasjoner. Studentene kan også lære seg å måle blodtrykk på dukkene. Ofte øver jo studentene på hverandre og får måle normale blodtrykk, mens på dukkene får de erfaring med unormale og kritiske målinger. Og slikt blir det bedre sykepleiere av, mener Vatnøy. – Sykepleierstudentene har jo en god del praksisstudier og den virkelige verden er den beste læringsarena, men det er mange situasjoner de ikke vil møte i praksisen. Her i klinikklaben får de trene på komplekse situasjoner i trygge omgivelser. Vi har fokus på mestring og læring, sier Vatnøy.

Innhold: > Menneskets levesett og miljø > Planters og dyrs levesett og miljø > Barn og natur > Barn og bevegelse > Fagdidaktikk > Pedagogisk utviklingsarbeid

Søkerne må være i god fysisk form. Erfaring som utøver/trener er en fordel. Ved opptak må søkere legge fram politiattest, se side 130.

I studiet inngår tre obligatoriske ekskursjoner. Utgifter til disse må dekkes av studentene.

Ta kontakt med Fakultet for helse- og idrettsvitenskap for nærmere informasjon. Ved opptak må søkere legge fram politiattest, se side 130.

KOMPETANSE FOR KVALITET Strategien ”Kompetanse for kvalitet” er en nasjonal satsing på videreutdanning for lærere. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Som en del av departementets satsing tilbyr UiA følgende for studieåret 2012/2013:

Studiet kan inngå som fordypningsenhet i førskolelærerutdanningen eller være valgdel i allmennlærerutdanningen i 2013. Det kan også være videreutdanning etter fullført lærerutdanning.

ph.d DOKTORGRADSUTDANNING 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Undervisning/veiledning i opplæringsdelen veksler mellom Kristiansand og Grimstad Opptakskrav: For å kunne bli tatt opp til ph.d.-utdanningen må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad (mastergrad eller tilsvarende) i helsefag, folkehelsevitenskap, sykepleievitenskap, psykisk helsearbeid, idrettsvitenskap, vernepleie, ernæring eller annen utdanning som fakultetet vurderer som likeverdig. Det er vedtatt utfyllende regler for opptak: http://www.uia.no/no/portaler/om_universitetet/ stoettetenester/reglementshaandbok/ forskning/ph.d.-forskrifter/phdhel. I tillegg må søkeren ha finansieringsgaranti (ofte søkt og fått stipendiatstilling over tre år), prosjektbeskrivelse og godkjent veileder. Dette er en tverrfaglig forskerutdanning i helsefag som bygger på ulike fagområder med fokus på helsefremming. Målet for programmet er å videreutvikle studentenes akademiske kvalifikasjoner innenfor fagområdet helsevitenskap og helsefremmende prosesser. Det består av en opplæringsdel (30 studiepoeng) og en forskningsoppgave (vanligvis en vitenskapelig artikkelsamling), doktoravhandling.

>

MAT OG HELSE 1 Etter- og videreutdanning Nye studier, emner og kurs tilpasset deg som er i arbeid, legges ut på nett fortløpende gjennom året. Se: www.uia.no/videre Oppdragskurs Universitetet i Agder tilbyr studier og kurs på bestilling fra næringsliv og offentlig virksomhet. Se side 124 og 125 for mer informasjon.

GRUNNSTUDIUM 30 studiepoeng, deltid over to semestre. Samlings- og nettbasert. SØKNAD: Se www.udir.no SØKNADSFRIST: Se www.udir.no Studiet består av tre emner: > Samfunnsernæring (10 sp) > Formidling og praksis (10 sp) > Praktisk mat og kultur (10 sp) Studiet er primært rettet mot lærere på ungdomstrinnet.

TOPPIDRETT

Universitetet i Agder har inngått en samarbeidsavtale med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om tilrettelegging for toppidrettsutøvere, dvs. landslagsaktuelle utøvere og utøvere på eliteserielag. Avtalen innebærer at universitetet skal arbeide for å gjøre det mulig å kombinere studier og toppidrett.

F AKU L TET FO R H E LS E- OG ID RE TTsvitenskap

F AKU L TET FO R HE LSE - OG ID RE TTsvitenskap

På klinikklaboratoriet med tyve sengeplasser får sykepleierstudentene på Campus Grimstad innblikk i hvordan sykepleieryrket virkelig kan være.

I simuleringseneheten har klinikklaboratoriet tre simuleringsdukker med funksjoner som simulerer akutt og kritisk syke pasienter.

Studiet består av 15 studiepoeng kroppsøving + 15 studiepoeng naturfag. Det skal sette studentene i stand til å stimulere barns lek, kreativitet, fysiske utfoldelse og nysgjerrighet ute i naturen.

Studiene kan eventuelt inngå som breddeenhet i bachelorprogrammet i idrett, de kan inngå i en selvvalgt bachelor eller være videreutdanning for lærere.

Helsevitenskap

Studiet finansieres delvis av skoleeier.

79


bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiesteder: Kristiansand og Grimstad Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Godt grunnlag i matematikk, for eksempel R1/(S1 + S2) Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODER: Kristiansand: 201 369 Grimstad: 201 404 Studieprogrammet er tverrfaglig og yrkesrettet og det kvalifiserer for ulike jobber i næringsliv, offentlig forvaltning og andre typer organisasjoner. Fullført studium gir bachelorgrad i økonomi og administrasjon og kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom – ved Universitetet i Agder. Studiet er også et godt utgangspunkt for videre studier ved andre institusjoner i inn- og utland. Det er mulig å avslutte studieprogrammet etter andre studieår, og du får da tittelen høgskolekandidat. Oppbygging av studiet De to første årene består hovedsakelig av obligatoriske emner. I tredje studieår kan studentene velge mellom forskjellige breddeenheter på 60 studiepoeng (se valgmulighetene til høyre). Flere av disse tilbys også som frittstående årsstudier, se beskrivelser andre steder i denne brosjyren. De obligatoriske emnene kan inndeles i fire grupper: > Bedriftsøkonomisk analyse > Administrasjonsfag > Samfunnsøkonomi > Metodefag Bedriftsøkonomisk analyse omfatter tema som analyse av inntekter og kostnader, finansering av virksomheter, vurdering av nye investeringer og utarbeiding og analyser av regnskap

Administrasjonsfag omfatter tema som markedsføring, organisasjonsteori og strategi. Samfunnsøkonomi omfatter innføring i økonomisk tenkning, mikroøkonomi og makroøkonomi. Metode omfatter matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode. Den obligatoriske delen inneholder også rettslære og etikk. 3. studieår Alternative breddeenheter* (60 studiepoeng): Grimstad > Programmering og multimedia > HR og organisasjonsutvikling Kristiansand > Økonomi og administrasjon med mulighet for ulike spesialiseringer: - Regnskap og revisjon - Eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning - Reiseliv og markedsføring - Offentlig administrasjon - Offentlig politikk og ledelse Som breddeenhet kan du også velge et årsstudium som er relevant i forhold til studieprogrammet i økonomi og administrasjon. Eksempler på slike årsstudium kan være: > Statsvitenskap > IT og informasjonssystemer > Utviklingsstudiet** > Språkfag: engelsk, tysk, fransk og spansk > Matematikk * Det er begrenset plass på noen av valgmulighetene. Det tas også forbehold om tilstrekkelig antall oppmeldte studenter og tilstrekkelige ressurser. ** Studieturen inngår ikke når studiet tas som valgdel/breddeenhet. Vær oppmerksom på at noen emner vil bli undervist på engelsk.

Utenlandsopphold Studenter kan reise på utveksling i tredje studieår. Arbeidsmuligheter Karrieremulighetene er allsidige og varierte. Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon er en basisutdanning som gir kvalifikasjoner for arbeid i privat næringsliv, for eksempel bank, forsikring, eiendomsforvaltning-og utvikling, regnskap og revisjon m.m. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet. I tillegg gir den kvalifikasjoner for arbeid i offentlig forvaltning og andre typer organisasjoner. Arbeidsoppgavene for en bachelorkandidat kan være personaladministrasjon, markedsføring, regnskaps- og budsjettarbeid samt økonomiske analyser og utredninger. Avhengig av hvilken breddeenhet du velger, vil du kunne oppfylle utdanningskravet for å kunne søke godkjenning som autorisert regnskapsfører eller registrert revisor.

Matematisk finans bachelor

Se side 109.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Økonomi og administrasjon

81


Økonomi og administrasjon – siviløkonom

Økonomi og administrasjon – siviløkonom

femårig master

toårig master

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Fullført treårig økonomisk-administrativ utdanning på 180 studiepoeng, tilsvarende bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Karakterkrav. Se utfyllende regler for opptak på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april 15. januar for søkere fra land utenfor EU SøkEKODE: 8061

Økonomi og administrasjon – siviløkonom, master

– Blir betre av å løfte kvarandre fram – Det er mange flinke studentar på masterprogrammet i økonomi og administrasjon. Og vi hjelper kvarandre fram, seier Henrik Johansen Forsstrøm.

>

– Vi får ikkje noko gratis – og slik skal det vere. For dei fleste er det sjølvsagt å møte opp til forelesingane. Eg lever og andar på campus. Det er perfekt at alt er samla på så korte avstandar, og ein kan jo omtrent ikkje gå frå biblioteket til kantina utan å seie hei til 15 menneske!

Henrik skildrar forelesarane som dyktige, og er overraska over kor låg terskelen er for å komme på kontoret deira og be om hjelp. – Dei viser tydeleg interesse for at vi skal gjere det bra. Studentforeininga Mercurius og fadderordninga sørgjer for at vi blir samanspleisa frå dag éin, òg på tvers av årssteg, held han fram.

Henrik har óg vore med på å starte ei ny studentforeining. – Eg sakna ei studentforeining for sykkelinteresserte, så då starta vi like godt det.

23-åringen meiner fadderordninga og innføringskurs gir studentane ein mjuk start, men at dei deretter må arbeide hardt for å lukkast.

Siste semester var han på utveksling til Sør-Afrika. – Det var heilt suverent, og kan verkeleg tilråast. Det er perfekt å bryte litt opp i rutinane etter halvanna år, og så komme tilbake og fortsetje med dei siste tre åra, seier Henrik.

Masterprogrammet skal utdanne siviløkonomer med solid og aktuell fagkunnskap i økonomi og ledelse. Siviløkonomutdanningen er en anvendelig utdanning, og siviløkonomer er attraktive innenfor alle deler av næringslivet – bank og finans, konsulent- og rådgivningsvirksomhet, handel og produksjon m.v. Offentlig forvaltning etterspør også siviløkonomer, blant annet til oppgaver med generell administrasjon, budsjett og økonomioppgaver, revisjon og kontroll. Det toårige masterstudiet består av: > Spesialisering/obligatoriske emner (60 studiepoeng) > Valgemner (30 studiepoeng) > Masteroppgave (30 studiepoeng) Masterstudentene vil kunne dra nytte av bredden i fagmiljøet som blant annet omfatter innovasjon og entreprenørskap, finans, markedsføring, organisasjon, prosjektstyring, regnskap, samfunnsøkonomi, strategi og utviklingsrelaterte problemstillinger.

> Økonomisk styring og prosjektledelse Spesialiseringen gir studentene innsikt i hvordan verdiskapingen i virksomheter og prosjekter kan måles, analyseres og styres på en best mulig måte. Det vil blant annet fokuseres på hvordan finansiell og ikke finansiell informasjon kan brukes i ulike beslutningssituasjoner som større investeringer, produksjonsstyring og logistikk, samt for kontroll av virksomheters måloppnåelse. Tema som vektlegges er blant annet: - Lønnsomhetsanalyser - Prosjektledelse - Supply Chain Management - Analyse av finansiell informasjon - Verdsettelse av selskaper

> International Management and Strategy Denne spesialiseringen gir studentene analytiske og praktiske ferdigheter til å takle utfordringene i et stadig mer internasjonalt marked. Tyngdepunktet for spesialiseringen er virksomheten til det multinasjonale selskapet, men det vil også bli lagt vekt på utfordringer små og mellomstore bedrifter møter i forbindelse med inntreden på den internasjonale arena. Tema som vektlegges er blant annet: - Analyser av eksterne og interne forhold - Rammebetingelser og strategiske valgmuligheter - Internasjonal strategi og markedsføring I tredje semester (niende semester for studenter i det femårige programmet) skal studenten supplere sin spesialisering, ved å velge emner fra de andre spesialiseringene eller andre valgemner som tilbys eller ved å studere et halvt år ved en institusjon i utlandet. Den valgte spesialiseringen gir et faglig fundament for masteroppgaven (30 studiepoeng) som skal skrives i siste semester. Masteroppgaven skal normalt skrives i tilknytning til valgt spesialisering. Undervisning på engelsk Flere emner vil bli undervist på engelsk. Gode engelskkunnskaper vil derfor være en fordel. International Management and Strategy undervises i sin helhet på engelsk. Utenlandsopphold Det vil være mulig å dra på utveksling i høstsemesteret siste studieår. Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram i International Management ved Universitetet i Agder eller til andre doktorgradsprogram i inn- og utland.

Grunnstudium 300 studiepoeng, 5 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle krav i matematikk: R1/(S1 + S2) Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 345 Studiet er organisert som en 3 + 2 modell der studentene oppfyller kravene til bachelorgrad etter tre år. Studenter som tas opp til den femårige utdanningen, trenger ikke søke opptak til de to siste årene, men er garantert et femårig løp. Fullført femårig studium gir mastergrad i økonomi og administrasjon – siviløkonom. De tre første årene er identiske med bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (se egen omtale på side 81). De to siste årene velger studentene én av tre spesialiseringer: > Finansiell økonomi > Økonomisk styring og prosjektledelse > International Management and Strategy Spesialiseringene gir solid og aktuell kunnskap i økonomisk-administrative fag og et godt fundament for kompetansekrevende stillinger i privat og offentlig sektor. Se egen omtale av det toårige masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom. Fullført studium kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram i International Management ved Universitetet i Agder eller til andre doktorgradsprogram i inn- og utland. Utenlandsopphold Studenter kan reise på utveksling i tredje studieår. I tillegg vil det være mulig å reise ut som utvekslingsstudent i høstsemesteret siste studieår.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

82

Han meiner det er mange målretta studentar, men opplever tevlinga som sunn og motiverande. – Ein blir endå betre på eit fagfelt ved å lære bort til andre, seier haldensaren, som no er inne i sitt tredje år på studiet.

Det er to veier fram til mastergrad og siviløkonomtittel. Studentene kan søke opptak til det femårige masterprogrammet eller de kan søke opptak til toårig masterprogram etter fullført bachelorprogram i økonomi og administrasjon.

Studentene velger én av følgende tre spesialiseringer: > Finansiell økonomi Spesialiseringen dekker bruk av, og virkemåte for, moderne finansmarkeder. Temaer som vektlegges er blant annet: - Risikostyring og kapitalforvaltning (finansinvesteringer) - Markedenes mange oppgaver knyttet til finansiering og eierskap av selskaper (Corporate Finance) - Sammenhengen mellom finansmarkedene og realøkonomien - Myndighetenes bruk av markedene i utøvelsen av den økonomiske politikken (makroøkonomi) - Bruk av finansmarkedene for spekulasjon

83


International Management

REGNSKAP OG Revisjon

Programmering og multimedia

DoktorgradSUTDANNING 180 studiepoeng, 3 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Høyere grad (mastergrad, hovedfag) innen relevant fagområde, hvorav minimum 90 studiepoeng må være innenfor økonomiskadministrativt fagområde.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Anbefalte forkunnskaper: Godt grunnlag i matematikk, for eksempel R1/(S1+S2) Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 318

De to første studieårene består av følgende fire faggrupper: > Bedriftsøkonomisk analyse > Administrasjonsfag > Samfunnsøkonomi > Metodefag

Studieprogrammet i regnskap og revisjon er en treårig bachelorutdanning etter en nasjonalt fastlagt rammeplan. Studiet gir solide og konkrete kunnskaper i hovedområdene revisjon, regnskap, skatterett og rettslære. Utdanningen er yrkesrettet, og gir sammen med godkjent praksis, grunnlag for å søke om godkjenning som registrert revisor. Utdanningen danner også grunnlag for å søke om autorisasjon som regnskapsfører.

Administrasjonsfag omfatter tema som markedsføring, organisasjonsteori og strategi.

bachelor

påbygging til bachelor

ph.d.

Universitetet tilbyr forskerutdanning som gir doktorgrad i International Management. Forskerutdanningen fokuserer på ledelse i virksomheter som er internasjonalt rettet – alt fra multinasjonale selskaper til frivillige organisasjoner – og deres samspill med utenlandske styresmakter, kunder, konkurrenter og partnere. Forskningsområder inkluderer blant annet Corporate Governance, personalledelse i multinasjonale selskaper, etikk, tverrkulturell ledelse, mikrofinans, kunnskapsledelse og internasjonaliseringsprosesser i bedrifter. Studieprogrammet undervises i sin helhet på engelsk.

>

Master 2 år Bachelor 3 år

En autorisert regnskapsførers hovedoppgaver er å registrere transaksjoner og presentere og dokumentere regnskaper på en korrekt og pålitelig måte for den virksomheten vedkommende er ansatt i, eller for andre bedrifter. De vil også kunne bistå med andre tjenester innen bedriftsrådgivning. Utdanningen gir stor fleksibilitet i arbeidsmarkedet og de to første studieårene er i hovedsak felles med bachelor økonomi og administrasjon, med noen tilpasninger i det fjerde semesteret for å oppfylle kravene i de nasjonale forskriftene som regulerer yrkene.

Samfunnsøkonomi omfatter innføring i økonomisk tenkning, mikroøkonomi og makroøkonomi. Metode omfatter matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode I tillegg dekkes fagene rettslære og etikk i løpet av de to første årene. Det tredje studieåret består av spesialisering i regnskap, revisjon og skatterett. I løpet av studieprogrammet avlegges det eksamen i fire nasjonale revisoreksamener (rettslære, skatterett, revisjon og regnskap). Fullført studium gir bachelorgrad i regnskap og revisjon, og kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom – ved Universitetet i Agder. Fullført studium kan også kvalifisere for opptak til masterprogram i regnskap og revisjon ved andre institusjoner. De som har tatt økonomi og administrasjon tidligere, og som ønsker å bygge på til bachelorgrad i regnskap og revisjon, må søke seg inn på bachelorprogrammet i regnskap og revisjon. Etter opptak søkes det om fritak for de emner som er dekket gjennom tidligere utdanning.

Studiet kan utgjøre 3. året i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon og vil da gi bachelorgrad. Studiet er satt sammen av følgende emner: > Multimediedesign > Informasjonssystemer, strategi og økonomi > Webpublisering > Programmering grunnkurs > Bedriftsetablering > Hovedprosjekt data Det kan bli endringer. Fullført bachelorprogram gir en basis i økonomi og administrasjon og i tillegg kompetanse til å arbeide med programsystemer, utvikling av web, presentasjoner og animasjoner. Fakultet for teknologi og realfag er faglig ansvarlig for studiet.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

84

Ph.d. 3 år

En registrert revisors hovedoppgave er å utføre revisjon i privat sektor. Det vil si kontrollere og bekrefte revisjonspliktige selskapers årsregnskap. Mange revisorer fungerer også som rådgivere for bedrifter. De kan veilede i regnskapsspørsmål og gi råd slik at bedriftene kan etablere gode rutiner for økonomistyring. Studiet gir også innsyn i revisjon av offentlig sektor (stat og kommune).

Bedriftsøkonomisk analyse omfatter tema som analyse av inntekter og kostnader, finansering av virksomheter, vurdering av nye investeringer og utarbeiding og analyser av regnskap.

Påbyggingsstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Grimstad Opptakskrav: Toårig økonomisk-administrativt studium eller tilsvarende Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 9870

85


IT og informasjonssystemer

IT og informasjonssystemer

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 260

Spesialiseringer Valgemner i spesialiseringene spenner fra tekniske emner (for eksempel fri programvare, algoritmer og datastrukturer) til mer samfunnsvitenskapelige emner (for eksempel økonomi, statsvitenskap og organisasjonsfag). Det er også mulig å velge f.eks. økonomi, statsvitenskap eller organisasjonsfag.

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 189

Det er stort behov for kompetanse i utvikling, innføring og drift av IT-systemer. Det er også et stort behov for kandidater med kunnskap innen økonomi- og organisasjonsfag for å kunne forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon.

Undervisning på engelsk Gode engelskkunnskaper er nødvendig da undervisningen på enkelte emner og det meste av pensumlitteraturen vil være på engelsk.

Studiet gir en innføring i IT og informasjonssystemer og en viss bakgrunn for å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon. Årsstudiet består av emner fra bachelorprogrammet i IT og informasjonssystemer.

Studiet kvalifiserer både for videre studier på fagfeltet og til IT-stillinger i offentlig og privat virksomhet innenfor programmering, systemutvikling og drift samt brukerstøtte og opplæring. 1. studieår > Informasjonssystemer > Brukergrensesnitt > Kreativ problemløsing > Metodisk programmering > Datakommunikasjon og operativsystemer > Organisasjonsteori for IT-studenter > Bedriftsøkonomi for IT-studenter

>

2. studieår > Systemanalyse og systemutvikling > Datamodellering og databasesystemer > Programmeringsrelaterte emner > Spesialisering (30 studiepoeng) 3. studieår > Forvaltning av IT-ressurser > Prosjektoppgave/ applikasjonsutvikling/ kvalitetssikring > Spesialisering (30 studiepoeng)

Utenlandsopphold I andre og tredje studieår er det mulig å reise som utvekslingsstudent i inntil to semestre. Arbeidslivskontakt Fagmiljøet har et godt samarbeid med både offentlige og private aktører i regionen. I løpet av studiet får derfor studentene relevante oppgaver for nærings- og arbeidslivet. Gjennom valgemner og den avsluttende prosjektoppgaven får studentene arbeide med ”eksterne kunder” i praksisprosjekter. I mange av emnene gis også gjesteforelesninger fra bedrifter og offentlige etater i regionen. Fullført studium gir bachelorgrad og mulighet til å søke opptak på det toårige masterprogrammet i informasjonssystemer.

Obligatoriske emner: > Kreativ problemløsing > Informasjonssystemer > Brukergrensesnitt Valgemner: > Metodisk programmering > Datakommunikasjon og operativsystemer > Bedriftsøkonomi for IT-studenter > Organisasjonsteori for IT-studenter > IT og samfunn > Organisasjon, bedrift og IT > Forvaltning av IT-ressurser Det kan være mulig å søke overgang til andre studieår i bachelorprogrammet. Årsstudiet kan også inngå som breddeenhet i flere bachelorprogram ved UiA.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

86

årsstudium

87


Informasjonssystemer master

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Studiet bygger på en grunnutdanning på 180 studiepoeng med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i informasjonsteknologi/informasjonssystemer. Karakterkrav. Se utfyllende regler for opptak på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 8040 Masterprogrammet utdanner kandidater som skal kunne lede utviklingsprosjekter og endringsprosesser i privat og offentlig sektor. Kandidaten skal kunne bruke IT til å oppnå strategiske mål og til å øke konkurranseevnen. Studiet rekrutterer kandidater både med og uten tidligere yrkeserfaring. Det kan legges til rette for å ta studiet på deltid etter nærmere avtale. Fokusområder: > Forretningssystemer > Systemutvikling > eForvaltning > Fri programvare

>

Systemutvikling Gjennom emner i systemutvikling og systemutviklingsmetoder får studentene god kunnskap og forståelse for hele systemutviklingsprosessen. Det legges vekt på kravspesifisering, design, implementering, testing og evaluering, samt ledelse av systemutviklingsprosjekter. Smidige (agile) metoder og andre metodiske tilnærminger innenfor systemutvikling er sentrale fokusområder.

Statsvitenskap

DOKTORGRADSUTDANNING 180 studiepoeng, 3 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Høyere grad (mastergrad, hovedfag) innen relevant fagområde, hvorav min. 90 studiepoeng må være innenfor fagområdet.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 881

ph.d.

eForvaltning eForvaltningsfeltet fokuserer på å finne nye metoder for hvordan IKT kan bidra til å effektivisere og modernisere offentlig sektor i tillegg til å ivareta demokratiske prinsipper som åpenhet og deltakelse. Innbyggernes innspill i politiske debatter og hvordan deres medbestemmelsesrett kan muliggjøres ved hjelp av IKT står sentralt. Studentene får en god helhetsforståelse for mulighetene og kompleksiteten IKT-systemer bidrar med i offentlig sektor. Fri programvare I dette området inngår tre emner om fri programvare. Samlet utgjør disse emnene en spesialisering som tilbys i samarbeid med UiAs sivilingeniørstudium i Grimstad og Høgskolen i Telemark. Undervisningen gis i form av korte samlinger i Kristiansand, Grimstad og i Bø. Nettbaserte læringsressurser vil bli brukt for å holde kontakt med studentene mellom samlingene.

Universitetet tilbyr forskerutdanning som gir doktorgrad i informasjonssystemer. Programmet er internasjonalt, og opplæringsdelen i programmet gis på engelsk. Forskningsdelen i programmet fokuserer på problemstillinger knyttet til utvikling, innføring og bruk av informasjonssystemer i offentlig og privat virksomhet.

bachelor

Bachelorprogrammet skal gi både teoretiske kunnskaper og praktiske, yrkesrettede ferdigheter. Målet er å utdanne kandidater med kunnskaper om vårt administrative og politiske system – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt – og kunnskaper om samspillet mellom offentlig forvaltning og samfunnet for øvrig. Studiet kvalifiserer i hovedsak til saksbehandlerog mellomlederstillinger i offentlig sektor, men det gir også en god bakgrunn for arbeid i privat sektor og ulike organisasjoner. Studiet består av en obligatorisk kjerne av statsvitenskapelige fag og en valgfri breddeenhet i 4. og 5. semester.

Masteroppgaven Det er satt av 30 studiepoeng (siste semester) til masteroppgaven. Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid der studenten tar i bruk analytisk og metodisk kompetanse tilegnet gjennom studiet. Studentene kan velge å skrive oppgaver som del av pågående forskningsprosjekt på instituttet. Det formidles også problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere.

1. studieår > Organisasjonsteori og analyse > Offentlig politikk og administrasjon 1 > Ex. phil. > Politisk teori > Internasjonal politikk > Komparativ politikk

Utenlandsopphold I høstsemesteret i andre studieår er det mulig å reise som utvekslingsstudent til en av universitetets samarbeidsinstitusjoner i utlandet.

2. studieår > Administrasjon og ledelse i offentlig forvaltning > Offentlig politikk og administrasjon 2 > Samfunnsvitenskapelig metode > Bredde 4. semester vår, 30 sp*

Undervisning på engelsk Flere emner blir undervist på engelsk. I emner hvor undervisning gis på engelsk, må studentene regne med å besvare eksamen på engelsk.

3. studieår > Bredde 5. semester høst, 30 sp* > European Union – Institutions and Politics > Bacheloroppgave > Valgemne

Fullført studium gir mastergrad og kan også kvalifisere for opptak til doktorgradsprogrammet i Information Systems.

Ph.d. 3 år Master 2 år Bachelor 3 år

Bredde 4. og 5. semester* Studentene kan velge mellom: > Offentlig styring Her velger studenten to enheter, hver på 30 studiepoeng: - Offentlig rett - Offentlig økonomi - Samfunnsplanlegging og ressursforvaltning - Utveksling

eller > Årsstudium i: - Historie - Kommunikasjon - Religion og etikk - Nordisk språk og litteratur - Utviklingsstudiet** * Det kan være begrenset plass på noen av valgmulighetene. * *Studieturen inngår ikke når studiet tas som valgdel/breddeenhet.

Andre årsstudier/halvårsstudier kan godkjennes, ta kontakt med instituttet for mer informasjon Utenlandsopphold Universitetet har studentutvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universiteter. Fullført studium gir bachelorgrad og kvalifiserer for videre studier på masterprogrammet i offentlig politikk og ledelse. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir det mulighet for tilsetting i skolen (se side 25 og 30).

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

88

Forretningssystemer Fagområdet har flere emner som sikrer god kompetanse innen IT og forretningsutvikling. Studentene får innsikt i prosessmodellering, konfigurering og bruk av ERP-systemer. I tillegg fokuseres det på organisatorisk kompleksitet og endringsledelse ved innføring av denne type systemer.

INFORMATION SYSTEMS

89


Statsvitenskap årsstudium

Samfunnsendring og kommunikasjon

Samfunnsfag årsstudium

bachelor Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 238

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 474

Årsstudiet gir en teoretisk innføring i hvordan vårt politiske system er bygd opp og fungerer. Det gir en oversikt over vårt politiske og administrative styringssystem og hvordan andre politiske systemer og organisasjoner fungerer. Det hele ses i lys av det internasjonale samfunn og internasjonal politikk.

Bachelorprogrammet i samfunnsendring og kommunikasjon gir studentene grunnleggende innsikt i hvordan samfunnsvitenskapelig kunnskap kan brukes aktivt i plan- og kommunikasjonsprosesser som bidrar til endring av samfunnet. Globalisering er et gjennomgående tema.

– med politisk erfaring frå regjeringskvartalet

Studiet er satt sammen av følgende emner: > Organisasjonsteori og analyse > Offentlig politikk og administrasjon > Samfunnsvitenskapelig metode > Politisk teori > Komparativ politikk > Internasjonal politikk

Ph.d.-student og politikar Eva Kvelland har både bachelor- og mastergrad frå Universitetet i Agder.

Studenter som er tatt opp til årsstudiet, kan søke overgang til andre studieår i bachelorprogrammet i statsvitenskap.

Studiet er relevant for arbeid med ulike typer medier, informasjon og formidling og arbeid relatert til kommunikasjonsstrategier og samfunnskontakt eller samfunnsplanlegging. Offentlig virksomhet, frivillige- og interesseorganisasjoner vil være de mest aktuelle arbeidsplassene, men private næringslivsorganisasjoner og bedrifter er mulige alternativer. Det kan også brukes som utgangspunkt for undervisning i videregående skole.

Bachelor i statsvitenskap, master i politikk og ledelse, nå ph.d. i Public Administration

Frå bachelor- til doktorgrad på UiA

>

– Slik er det no óg. Eg har halde på i eit av dei tre åra som doktorgradsstipendiat, og arbeidet er prega av både fridom og ansvar. Det er krevjande. Medan dei fleste doktorgradsstipendiatene ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap har bakgrunn frå andre universitet, tek Eva heile løpet ved UiA. Ho byrja med bachelor i statsvitskap. No er ho stipendiat innanfor Public Administration. – Eg forskar på folkeaksjonar og kva effektar dei har på politiske prosessar og det representative demokratiet. Oppgåva avgrensar og opnar seg

om kvarandre etter kvart som eg oppdagar ny litteratur og får nye innspel, fortel ho. Eva meiner ho dreg stor nytte av erfaringa som politisk rådgjevar, der ho i stor grad måtte dra seg sjølv framover. Samstundes veit ho at ho både har eit fagmiljø og eit stipendiatmiljø å støtte seg på. – Det er gode og erfarne fagfolk her, og eg har hatt mange som forelesarar sjølv. Eg har lært mykje av dei allereie, seier ho. – Vegen er kort mellom professorar, forelesarar og studentar her. Det er lett å banke på døra og stille spørsmål. Og det prøver eg å bidra til sjølv óg – både ved å banke på dører, og halde mi eiga dør open. Dei neste fire åra sit Eva Kvelland i Kristiansand bystyre som folkevalt. – Travelt, men spennande, konkluderar politikaren og stipendiaten.

Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir det mulighet for tilsetting i skolen (se side 25 og 30).

Studiet avsluttes med et større prosjekt hvor studentene anvender teoretisk kunnskap om samfunnsplanlegging og kommunikasjon på et praktisk område. Utenlandsopphold Det kan legges til rette for et utenlandsopphold i høstsemesteret i tredje studieår. Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammene i samfunnskommunikasjon, offentlig politikk og ledelse og Development Management, forutsatt at riktig spesialisering er valgt.

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Oppstart både høst og vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Studiestart om høsten: Søknad sendes Samordna opptak Studiestart i januar: Lokalt opptak UiA Søknadsfrister: 15. april for studiestart om høsten 15. november for studiestart i januar SØKEKODE 15. APRIL: 201 242 SØKEKODE 15. NOV.: 8541 Årsstudiet i samfunnsfag skal gi studentene en forståelse av grunnleggende endringsprosesser i samfunnet, samt kunnskap om hvordan samfunnsendringer kan analyseres. Sentrale kunnskapsområder er ressurser, miljø og produksjon, befolkning, kultur og migrasjon, internasjonal og nasjonal politikk, konflikter og fredsarbeid, fattigdom og utvikling, regional omstilling og globalisering.

1. studieår omfatter blant annet: > Befolkningsutvikling og kulturell endring > Nasjonale og internasjonale politiske prosesser og systemer > Miljø, verdiskaping og fordeling

Studiet egner seg som utgangspunkt for undervisning i grunnskole (5.–10. trinn) og videregående skole. Sammen med andre skolefag kvalifiserer årsstudiet for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved UiA, og gir mulighet for tilsetting i skolen (se side 25 og 30).

2. og 3. studieår omfatter blant annet: > Ulike strategier for organisasjoners mediekontakt og medias rolle i offentlig meningsdannelse > Hvordan organisere planprosesser og kommunisere med ulike interessegrupper > Hvordan fremme god kommunikasjon i kulturelt komplekse samfunn og situasjoner

Årsstudiet kan inngå som 4. år i allmennlærerutdanningen i 2012–2013 og i bachelorprogrammet i samfunnsendring og kommunikasjon. Studenter som er tatt opp på årsstudiet, kan søke overgang til andre studieår i bachelorprogrammet i samfunnsendring og kommunikasjon. Samfunnsfag årsstudium kan også inngå som 3. år i flere andre bachelorprogram.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

90

Innsikt i fagområdet har ho mellom anna tileigna seg i regjeringskvartalet, der ho jobba tett med Lars Sponheim. – Tida som politisk rådgivar er den beste eg nokon gong har hatt. Vi var i regjering, og eg skreiv talar og jobba mykje med media. Eg har aldri lært så mykje på så kort tid nokon gong. Sponheim var krevjande, men ga mykje fridom til å ta ansvar og vise initiativ.

I nest siste semester velger studentene mellom følgende spesialiseringer (30 sp): > Medier og kommunikasjon > Informasjons- og kommunikasjonsteknologi > Utviklingsstudier > Politikk og organisasjon

91


European Integration sommer og høst

Offentlig politikk og ledelse master

Påbyggingsstudium 30 studiepoeng, sommer (20sp), høst (10sp) Studiested: Kristiansand Studiet foregår på engelsk Opptakskrav: Søkere må ha en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på 180 studiepoeng med bestemte krav til fagsammensetning. For detaljer, se utfyllende regler for opptak på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 1. mai SøkEKODE: 8120

Offentlig politikk og ledelse, master

Masteroppgave og praksis i Brussel – Dette er gull verdt for meg som begynte å studere rett etter videregående skole, sier Irene Svarteng som studerer offentlig politikk og ledelse.

>

– Jeg skriver masteroppgave om regionkontorer, og bruker Sørlandets Europakontor som case mens jeg har 50% arbeidstid på kontoret deres i Brussel, forteller hun. Irene forteller om en hektisk og lærerik hverdag der hun får testet ut det hun har studert og tilegnet seg gjennom studiene. – Arbeidsoppgavene handler om prosjektplanlegging og tilrettelegging. Jeg deltar i konferanser og møter som er av interesse for Sørlandets Europakontor i Agder, og jobber med kartlegging av Agderregionen. Praktiske gjøremål er blant annet publisering på nettsider og nyhetsbrev. Oppholdet her nede gir en unik

innsikt i arbeidskulturen i Brussel og Europa forøvrig. Praksisoppholdet er en mulighet for studenter på offentlig politikk og ledelse, men Irene mener det også er en fordel å ha kunnskap om EU for eksempel gjennom European Integration Summer School (EISS), som hun selv har tatt som fordypning i studiet. – Det brede utvalget av fordypninger i studiet er en av de viktigste grunnene til at jeg studerer offentlig politikk og ledelse, men jeg vil også trekke fram at fagstaben på instituttet er veldig imøtekommende og ikke minst dyktig på sine fagfelt. Irene forteller at trivselsfaktoren blant studentene er høy, og mener fasilitetene og holdningen på campus kan tillegges mye av æren. – UiA er et moderne og flott universitet, som gir studenter mer enn bare en utdannelse.

Studiet kan inngå som spesialisering på masterprogrammet i offentlig politikk og ledelse. Studiet består av tre emner à 10 studiepoeng: > History, Institutions and Policies of European Integration (sommer) > Current Issues in the European Union (sommer) > Current debates on the European Union (høst). Bygger på de to foregående emnene. Studiet er aktuelt for studenter som tar sikte på å arbeide internasjonalt eller nasjonalt og lokalt med Europa-relaterte oppgaver, samt for andre med interesse for europeisk politikk og utvikling. Studiet er på engelsk Undervisningen gis på engelsk av norske og utenlandske forelesere. Eksamen foregår på engelsk. Det er derfor nødvendig at studentene har gode engelskkunnskaper.

Masterprogrammet i offentlig politikk og ledelse gir studentene kunnskaper om politiske og organisatoriske prosesser og skal utvikle deres evne til selvstendig analyse. Studiet gir kunnskaper om lokal og regional forvaltning og overnasjonale organisasjoner og institusjoner som EU. Studentene får også innsikt i strukturer og endringsprosesser i organisasjoner, samfunnsliv og i det politiske liv. De skal lære å utforme undersøkelser og bruke samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Studiet gir muligheter for fordypning i ulike valgretninger. Etter fullført masterprogram i offentlig politikk og ledelse skal kandidaten ha gode forutsetninger for å lede, planlegge, administrere og gjennomføre tiltak (blant annet omstillinger) i både offentlige og private organisasjoner. Masterprogrammet gir et godt utgangspunkt for internasjonalt arbeid. Studiet består av tre hoveddeler: > Obligatoriske emner - Politiske styringssystemer - Organisasjonsteoretiske emner - Organisasjonsendring og endringsledelse - Metode og statistikk

> Valgretninger* - Administrasjon og ledelse - Endring og omstilling i lokalforvaltningen - Europeisk integrasjon (gis på engelsk, sommer/høst) * Oppstart av valgretningene forutsetter at et tilstrekkelig antall studenter velger disse. > Masteroppgave Studiet avsluttes med en masteroppgave på 40 studiepoeng. Masteroppgaven er et vitenskapelig arbeid, der studentene skal ta i bruk den teoretiske, analytiske og metodiske kompetansen de har tilegnet seg gjennom studiet. Masteroppgaven skrives gjerne innen den valgte valgretningen. Det er muligheter for å skrive masteroppgave tilknyttet pågående forskningsprosjekt på instituttet. Det kan også bli formidlet problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere. Undervisning på engelsk Det er en fordel med gode engelskkunnskaper, da enkelte emner kan bli undervist på engelsk. Deler av pensum er også på engelsk. Utenlandsopphold Universitetet har studentutvekslingsavtaler med en rekke utenlandske universitet. Utveksling skjer vanligvis i tredje semester. Fullført studium gir mastergrad i offentlig politikk og ledese og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier i Public Administration ved UiA.

European Integration Summer School (EISS)

– På internasjonalt toppnivå – Undervisningsopplegget er på absolutt internasjonalt toppnivå, sier gjesteforeleser Asle Toje. Asle Toje har doktorgrad innen internasjonal politikk fra University of Cambridge, og jobber til daglig ved Nobelinstituttet. – Jeg kommer bare på ett eller to universiteter i Europa som har satt sammen kurs med tilsvarende innhold og førsteklasses lærekrefter som EISS ved UiA, sier Toje. Han forklarer nærmere: – De som organiserer studiet har overblikk over fagfeltet, og har valgt de aller mest relevante fagdisiplinene med fokus på det aller mest aktuelle. For å holde kurset henter de inn de absolutt ledende fagkreftene fra Europa og USA, og legger for sikkerhets skyld til: – Jeg kan ikke få fullrost dette nok. Asle Toje skryter også av studentene. – Det har vært en fantastisk opplevelse å undervise. Studentmassen er veldig bredt sammensatt, og har fungert helt utmerket med sine ulike perspektiver fra de fagbakgrunnene de har.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

92

Muligheten har hun fått gjennom en ny, unik avtale inngått mellom Sørlandets Europakontor, institutt for statsvitenskap og ledelsesfag og internasjonal avdeling ved UiA. Tre perioder hvert år vil studenter utveksles gjennom avtalen, og Irene er først ute.

European Integration tar for seg integrasjonsprosessen i Europa på områder som politikk, kultur, juss og økonomi. I løpet av studiet vil studentene få kjennskap til den Europeiske Unions historiske utvikling og EUs politiske kjerneområder. De vil også få innblikk i EUs utfordringer fra et teoretisk og empirisk perspektiv. Det anbefales også at studentene har noe kunnskap til EU- systemet fra før, for eksempel gjennom introduksjonskurset ST-202 The European Union - Institutions and Politics.

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Oppstart både høst og vår Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå et toårig integrert studium eller fordypningsenhet på minst 80 sp. i organisasjons- og administrasjonsfag (f. eks. statsvitenskap). Minst 20 sp. skal være på nivå 2. Det skal inngå minst 10 sp. samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget. Karakterkrav. Se utfyllende regler for opptak på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrister: 15. april for studiestart om høsten 15. november for studiestart i januar SØKEKODE 15. APRIL: 8030 SØKEKODE 15. NOV.: 8035

93


PUBLIC ADMINISTRATION

Utviklingsstudier

DOKTORGRADSUTDANNING Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde. Minimum 90 studiepoeng med studier innen Public Administration og/eller Political Science.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 484

Universitetet tilbyr forskerutdanning som gir doktorgrad i Public Administration. Dette er en forskerutdanning i offentlig administrasjon med vekt på ulike styringsnivå, både innenfor internasjonale organisasjoner som EU, og i regional og lokal forvaltning. Programmet er internasjonalt, og det er et utstrakt samarbeid med utenlandske utdanningsinstitusjoner, særlig i Nederland, Danmark og Storbritannia. Undervisningen foregår på engelsk.

Bachelorprogrammet i utviklingsstudier er et tverrfaglig, samfunnsvitenskapelig studium som gir kunnskaper om globale utviklingsprosesser og sammenhenger. Sentrale temaer er teorier om utvikling og underutvikling, globaliseringen og det internasjonale økonomiske systemet, bærekraftig utvikling og ressursforvaltning, fattigdomsproblematikk og bistand.

ph.d.

>

Master 2 år Bachelor 3 år

årsstudium

3. studieår: > Samfunnsvitenskapelig metode > Ex. fac. > Comparative Regional Analysis > Felt arbeid > Bacheloroppgave Breddefag* (40 studiepoeng): Studentene velger mellom: > Samfunnsendring og kommunikasjon > Statsvitenskap > Religion og livssyn > Religionsstudier i Asia* > Økonomifag > Medieproduksjon* > Spansk* * Det er begrenset plass på noen av valgmulighetene, og disse vil kunne variere.

Studiet egner seg godt for personer med engasjement og interesse for utviklingsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser i en global sammenheng.

Undervisning på engelsk En del av pensumlitteraturen og noe undervisning vil være på engelsk, og det er derfor nødvendig med gode engelskkunnskaper.

Studiet kan gi relevant bakgrunn for å søke stillinger i forbindelse med utviklingsprosjekter og internasjonalt samarbeid, arbeid i bistandsrelaterte og humanitære organisasjoner og arbeid med innvandring og flyktninger. Utdanningen gir et godt grunnlag for videre studier innen flere fagområder.

Feltkurs (studietur) til utviklingsland I andre semester av studiet inngår et feltkurs i et utviklingsland. Reisen foregår i januar og februar og varer i fire uker. Studentene må selv dekke utgiftene, men kan søke Statens Lånekasse om reisestøtte. Studenter som ikke har anledning til å være med på feltkurset, får tilbud om et annet emne på 10 studiepoeng.

1. studieår: > Introduksjon til utviklingsspørsmål og teori > Sosialantropologiske perspektiver på kultur, natur og samfunn > Global historie > Bistand, makt og konflikter > Økonomisk globalisering > Feltkurs (studietur) 2. studieår: > The Global Challenge: Natural Resources and Climate Change > Ex. phil. > Breddefag* (40 studiepoeng)

Feltarbeid/utenlandsopphold I siste semesteret av studiet drar studentene på feltarbeid i et utviklingsland i minimum 3 måneder. Studentene kan velge mellom ulike land. Formålet med feltarbeidet er at studenten på et selvstendig grunnlag skal samle data som utgangspunkt for å skrive bacheloroppgave. Feltarbeidet og bacheloroppgaven utføres individuelt eller i grupper. Studentene må selv dekke utgiftene, men kan søke Statens Lånekasse om reisestøtte. Fullført studium gir bachelorgrad i utviklingsstudier og kvalifiserer for videre studier på masterprogrammet i Development Management.

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 247 Det ettårige utviklingsstudiet er et tverrfaglig, samfunnsvitenskapelig studium som gir kunnskaper om globale utviklingsprosesser og sammenhenger. Sentrale temaer er teorier om utvikling og underutvikling, globaliseringen og det internasjonale økonomiske systemet, bærekraftig utvikling og ressursforvaltning, fattigdomsproblematikk og bistand. Studiet egner seg godt for personer med engasjement og interesse for utviklingsspørsmål, internasjonale relasjoner, bistand og endringsprosesser i en global sammenheng.

Utviklingsstudiet kan i kombinasjon med annen utdanning bidra til å styrke kompetansen og grunnlaget for stillinger knyttet til utviklingsprosjekter, bistandsorganisasjoner, informasjonsarbeid og arbeid med innvandring og flyktninger. Studiet består av følgende emner: > Introduksjon til utviklingsspørsmål og -teori > Sosialantropologiske perspektiver på kultur, natur og samfunn > Global historie > Bistand, makt og konflikter > Feltkurs (studietur) > Økonomisk globalisering

Studentene må selv dekke utgiftene, men kan søke Statens lånekasse om reisestøtte. Studenter som ikke har anledning til å være med på feltkurset, får tilbud om et annet emne på 10 studiepoeng. (Feltkurset inngår ikke når utviklingsstudiet inngår som valgfri breddeenhet i andre bachelorprogram ved UiA.) Studiet kan kombineres med annen utdanning og passer godt sammen med økonomiske og samfunnsvitenskapelige fag, mediefag, historie, språk og helsefag. Årsstudiet kan inngå i bachelorprogrammet i utviklingsstudier. Det kan også inngå i enkelte andre bachelorstudier.

Undervisning på engelsk Noe av undervisningen vil foregå på engelsk, og det er derfor nødvendig med gode engelskkunnskaper. Feltkurs (studietur) til et utviklingsland Som en del av studiet inngår et feltkurs til et utviklingsland. Reisen foregår i januar og februar og varer i fire uker.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

94

Ph.d. 3 år

Utviklingsstudiet

bachelor

95


Development Management

OPPLEVELSESBASERT REISELIV

master

>

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Nettbasert med to samlinger, første samling i Kristiansand Studiet foregår på engelsk Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår et toårig integrert studium eller fordypning på minimum 80 sp. innen samfunnsvitenskapelige fag (hvorav 20 må være på påbyggingsnivå), f.eks. utviklingsstudier, geografi, økonomi og adm., offentlig adm., statsvitenskap, sosiologi eller sosialantropologi. Karakterkrav. Se utfyllende regler for opptak på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april for søkere med nordisk utdanning 15. januar for søkere fra land utenfor EU SøkEKODE: 8070

fagansvarlige og egne kursveiledere (tutors) som sørger for tett og daglig oppfølging.

Masterprogrammet i Development Management er et tverrfaglig, samfunnsvitenskapelig program og handler først og fremst om hva som fremmer og hemmer en bærekraftig utvikling i utviklingsland. Studiet har fokus på direkte og indirekte sammenhenger mellom miljø, utvikling og forvaltningsmessige spørsmål, eller det som kan kalles utviklingsforvaltning i et økologisk, bærekraftig perspektiv. Det innebærer en opplæring i teoretisk og metodologisk kunnskap og kompetanse som kan brukes for å oppnå bærekraftige forbedringer både lokalt og globalt.

Studiet består av følgende emner: > Current Development Issues > Environment Issues > Management in Sustainable Development – Theories and Concepts > Research Methods > Integrating Environment, Development and Management – a Synergy for Sustainability > Contemporary Topics in Sustainable Development > Planning and Environmental Assessment > Thesis Preparation Seminar: Integrating Theory and Applied Research > Master Thesis

Studieprogrammet har en pedagogisk tilnærming hvor den tradisjonelle, lærerstyrte informasjonsformidlingen er redusert til fordel for en sterkere vekt på egen læring. Læringen foregår både gjennom individuelle litteraturstudier og skriving av individuelle oppgaver, men i vesentlig grad også gjennom samarbeidslæring i form av gruppearbeid med utstrakt bruk av diskusjoner og gruppeoppgaver. Foruten den faglige kunnskapsbygningen, trenes studentene i praksis opp i tverrkulturell kommunikasjon, teamarbeid, samarbeid i virtuelle rom, kritisk stillingtagen til ulike informasjonskilder, tidsplanlegging og administrasjon av eget og gruppens arbeid. Gruppene veiledes av

Den enkelte student er forventet å delta aktivt, ta sin del av ansvaret for egen læring, og å ta del i utviklingen av et optimalt læringsmiljø. Studiet er et intensivt, heltidsstudium, og studentene forventes å bruke 40 timer i uken på arbeidet. Undervisningen foregår på engelsk, og studentene må ha gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Det er to obligatoriske samlinger i løpet av studiet. Studiet starter med en to ukers samling på Universitetet i Agder. Den andre samlingen er på fire uker i mai og juni i første studieår og er planlagt å være på University of Ruhuna, Sri Lanka, i 2012. (Det kan bli endringer.) Det legges opp til feltarbeid i et utviklingsland i forbindelse med masteroppgaven.

Søkere fra land utenfor EU bør sjekke detaljer om opptak på www.uia.no/en/degree. (Søknadsfrist for disse er 15. januar.) Fullført studium gir Master of Science in Development Management.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 201 317 Bachelorprogrammet i opplevelsesbasert reiseliv kvalifiserer til arbeid i virksomheter som utvikler og driver reiselivsattraksjoner, i organisasjoner som bidrar til koordinering og markedsføring av reiselivstilbud, og i offentlig planlegging og tilrettelegging av næringsutvikling rundt reiseliv. Studiet kan også være et utgangspunkt for å etablere egen virksomhet, for eksempel som hotellentreprenør, turistguide eller festival-, event- og reisearrangør. Studieprogrammet tar utgangspunkt i selve opplevelsen eller produktutviklingen innenfor reiselivs- og opplevelsesnæringene, og har to hovedtilnærminger. Den første omhandler turisten i forhold til ferie- og fritidsmarkedet, og kurs- og konferansemarkedet. Hvem er turisten? Hvordan handler de og hva motiverer dem? Hvordan kan vi tilrettelegge for kommunikasjon mellom den som tilbyr, det som tilbys og den som skal forbruke opplevelsen? Den andre hovedtilnærmingen fokuserer på utviklingen av attraksjonen og opplevelse. Hva er en attraksjon? Hvordan kan man bruke opplevelser for å tiltrekke seg turister? Hvordan kan man skape og kommersialisere opplevelser? I tillegg til disse hovedtilnærmingene gis studentene en innføring i ulike økonomiskadministrative emner, samt en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og statistikk. Avslutningsvis vil studentene skrive en bacheloroppgave hvor de får mulighet til å fordype seg i et emne tilknyttet studiet og/eller anvende teoretiske kunnskaper på praktiske problemstillinger. Bacheloroppgaven er et større selvstendig skriftlig arbeid som primært skjer i samarbeid med regionens reiseliv og opplevelsesnæring.

Studiet består av obligatoriske emner som undervises 1. og 3. studieår og en valgfri breddeenhet i 2. studieår. I 2. studieår kan du gjør valg som vil gjøre deg kvalifisert for ulike typer videre studier og yrkesmuligheter. I den obligatoriske delen av studieprogrammet inngår emner som: introduksjon til reiseliv, turismen og turistopplevelsens historiske utvikling, aktivitets- og opplevelsesturisme, turisme og forbrukeratferd, Customer Relationship Management, Revenue Management, organisasjonsteori, markedsføring, immaterial rett, samfunnsvitenskapelig metode samt noen emner i økonomi.

I 2. studieår kan du velge blant: Alternativ 1: Fokus på opplevelsesproduksjon og entreprenørskap: > Kulturopplevelser > Matopplevelser > Naturopplevelser Alternativ 2: Fokus på økonomi og ledelse: > Økonomi og ledelse > Offentlig politikk og ledelse Alternativ 3: Språk og internasjonalisering > Engelsk > Tysk > Fransk > Spansk Alternativ 4: Utveksling Andre breddeenheter kan godkjennes etter søknad.

Utenlandsopphold UiA har studentutveklingsavtaler med en rekke utenlandske universitet. Studenter kan reise på utveksling enten hele 2. studieår eller 4. semester. Undervisning på engelsk Deler av pensum vil være på engelsk. I tillegg vil undervisning i enkelte emner kunne foregå på engelsk. Mulighet til videreutdanning Avhengig av hva man velger som breddeenhet i 2. studieår vil ulike masterløp være tilgjengelig. Utgifter til eventuelle ekskursjoner og bedriftsbesøk må normalt dekkes av studentene selv.

Det er begrenset plass på noen av valgmulighetene.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

96

bachelor

97


Arbeids- og velferdssosiologi

VELFERDSSTUDIER

Sosionomstudiet

master

bachelor

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 900 Arbeids- og velferdssosiologi er et studium som i tillegg til å gi en innføring i sentrale sosiologiske begreper og perspektiver, gir en særlig innføring i sosiologiske begreper og teorier knyttet til arbeid og velferd. Sosiologien retter oppmerksomheten mot hvordan mennesker samhandler, og hvordan menneskelig samhandling både former og formes av omgivelsene. Dette gjelder både på smågruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå. Sosiologi tilbyr begreper og teoretiske perspektiver som kan benyttes for å analysere og forstå mennesker, organisasjoner og samfunn. Studiet passer for personer som er opptatt av å forstå prosesser og viktige utviklingstrekk i samfunnet, og som ønsker å ta del i debattene om dem, enten de dreier som om lokale eller globale forhold.

>

Studiet gir et generelt grunnlag for analyse-, utrednings- og utviklingsarbeid i private bedrifter og offentlige og frivillige organisasjoner. Studiet gir rom for ulike valgkombinasjoner, og kan rettes mot forskjellige fagområder etter studentenes særlige interesser og tanker om framtidig arbeidsområde. Det kan for eksempel innrettes med tanke på arbeid med organisasjon og styring, arbeidsforhold og juss eller politikk, likestilling og utvikling.

2. studieår > Samfunnsvitenskapelig metode > Ex.phil. > Nyere sosiologisk teori > Klasse og ulikhet > Valgemner (20 studiepoeng) 3. studieår > Bredde (30 studiepoeng) > Flerkulturelle samfunn > Bacheloroppgave Utenlandsopphold Det er gode muligheter for å ta et semester ved et av våre samarbeidsuniversiteter i utlandet. Undervisning på engelsk Det er en fordel med gode engelskkunnskaper da enkelte emner kan bli undervist på engelsk. Fullført studium gir bachelorgrad og kvalifiserer for videre studier på bl.a. masterprogrammet i velferdsstudier ved UiA.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 080 Sosionomstudiet er en generell utdanning i sosialt arbeid. En sosionom arbeider med mennesker som er i vanskelige livssituasjoner. For å kunne bistå disse må sosionomen ha evne til å danne relasjoner med mennesker og kjenne til hvilke ressurser samfunnet har for å hjelpe. Formålet er å utdanne brukerorienterte yrkesutøvere som er kvalifisert til å arbeide med å forebygge, løse eller redusere sosiale problemer, enten disse er knyttet til enkeltpersoner, familier, grupper eller sosiale nettverk. En sosionom skal ha kompetanse i ulike sosialfaglige arbeidsmetoder, med spesiell vektlegging av arbeidsformer der brukere er aktive deltakere og mobiliserer egne ressurser. Utdanningen skal fremme studentenes evne til kritisk refleksjon over fag, etikk, egen yrkesrolle og samfunnet. Utdanningen gir grunnlag for handlingskompetanse i yrkesfaget. 1. studieår > Sosialt arbeid > Sosiologi > Etikk og profesjon > Helse, levekår og ulikhet 2. studieår > Samfunnsvitenskapelig metode > Organisasjonsteori og analyse > Psykologiske emner > Juridiske emner > Sosialt arbeid med barn og familier 3. studieår > Praksis i sosialt arbeid > Sosialt arbeid på gruppe- og samfunnsnivå > Bacheloroppgave

Undervisning på engelsk Det er en fordel med gode engelskkunnskaper da enkelte emner kan bli undervist på engelsk og noe av pensum vil kunne være på engelsk. Utenlandsopphold Universitetet har inngått utvekslingsavtaler som gjør det mulig å ta deler av utdanningen i utlandet, også praksis. Utdanningen gir grunnlag for tilsetting blant annet innenfor NAV, sosial- og barneverntjeneste, sykehus, rusomsorg, psykisk helse, PP-tjeneste, familiekontor, ulike institusjoner og organisasjoner. Studiet gir mulighet for å søke opptak til flere videreutdanninger og følgende masterprogram ved UiA: > Velferdsstudier > Psykisk helsearbeid Om skikkethetsvurdering og politiattest, se side 130. Fullført studium gir bachelorgrad og rett til yrkestittelen sosionom.

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år heltid. Oppstart både høst og vår. Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst tre års omfang (180 studiepoeng) der det inngår en innføring i samfunnsfaglige perspektiver på velferd (for eksempel sosiologi, sosionomutdanning, arbeids- og velferdsutdanning, statsvitenskap o.l.). Karakterkrav. Se utfyllende regler for opptak på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten 15. november for studiestart i januar SøkEKODE 15. april: 8036 SøkEKODE 15. NOV.: 8037 Masterprogrammet utdanner kandidater med solide kunnskaper om forholdet mellom samfunn og velferdssystemer. I studiet rettes oppmerksomheten mot samfunnsendring og sammenligning mellom land, herunder hvordan ulike land utvikler sine velferdssystemer, hvilke drivkrefter som ligger bak disse endringene, og hvordan ulike typer velferdspolitikk påvirker fordelingen av velferd i samfunnet. Studentene får innsikt i ulike teorier om samspillet mellom individ, samfunn og sosial endring, og de får øvelse i å anvende disse på aktuelle og konkrete problemstillinger. I tillegg er kunnskapens rolle, kunnskapsproduksjon og kunnskapsbasert utvikling sentrale og gjennomgående tema i studiet. Disse temaene tas opp i den obligatoriske delen, i emner som forskningsmetoder og vitenskapsteori og tverrfaglig og organisatorisk samarbeid. De følges videre opp i de to spesialiseringene i sosiologi eller sosialt arbeid/barnevern, som studentene kan velge mellom. Spesialiseringen i sosiologi har emner om forholdet mellom forskning og samfunn, om endringer i arbeidslivet og sosiologisk teori om moderne samfunn. Spesialiseringen i sosialt arbeid/barnevern har emner om kunnskapsforståelse og utviklingen av

kunnskaps-/evidensbasert sosialt arbeid og om etiske spørsmål i møtet mellom system, hjelper og bruker. Studiet gir grunnlag for analysearbeid, herunder forskning og utredning i ulike typer organisasjoner, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Det gir studentene gode forutsetninger for å lede, planlegge og gjennomføre prosjekter og utviklingsarbeid, både i private og offentlige virksomheter. Studiet består av: Obligatoriske fellesemner > Vitenskapsteori og metode > Tverrprofesjonelt og interorganisatorisk samarbeid > Den nordiske velferdsstat i et komparativt perspektiv > Masteroppgave innen valgt fordypning Spesialiseringer Studenten velger mellom: > Sosiologi > Sosialt arbeid/barnevern Undervisningen gis i bolker med intensiv undervisning i løpet av semesteret. De fleste studentene er heltidsstudenter, men det er også mulig å ta studiet over lengre tid og kombinere det med arbeid. Undervisning på engelsk Det er en fordel med gode engelskkunnskaper da enkelte emner vil kunne bli undervist på engelsk. Utenlandsopphold I løpet av studiet er det mulig med et utenlandsopphold av et semesters varighet. Oppholdet som utvekslingsstudent må være forhåndsgodkjent og passe inn i utdanningsplanen. Oppdatert oversikt over samarbeidsinstitusjoner finnes på www.uia.no/utveksling Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til studier på doktorgradsnivå.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

98

Studiet består av en fordypning i sosiologiske emner på 90 studiepoeng inkludert bacheloroppgaven som utgjør 20 studiepoeng. I tillegg kommer emner i vitenskapelig metode, ex. fac. og ex. phil., samt valgemner tilsvarende 50 studiepoeng.

1. studieår > Innføring i sosiologi > Klassisk sosiologi > Velferdssosiologi > Etikk og profesjon > Ex.fac.

99


RETTSVITENSKAP

HR og organisasjonsutvikling

bachelor

årsstudium Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 970

Rettsvitenskap, bachelor

– Etterlengtet alternativ – Å få rettsvitenskap på Universitetet i Agder er positivt både for oss studenter og for regionen, mener Thale Kristine Thuen-Paulsen og Olav Aasen.

>

– Det er bra at studiet tilbys flere steder enn kun Oslo, Bergen og Tromsø. For Kristiansand som by er det jo også positivt, i og med at det blir et større og bedre juridisk miljø. Studiet er positivt både for næringslivet og regionen, slår Olav fast. At UiA fikk bachelorstudiet i rettsvitenskap var lenge etterlengtet, og midt i blinken for Olav som helt fra han var ganske liten har visst at han ville bli advokat. – Jeg er kanskje litt over gjennomsnittet opptatt av rettferdighet i forhold til strafferett og i det å lære reglene som organiserer samfunnet, sier han til med et smil.

Og Olav sier han er positivt overrasket over det nye studiet. – I forhold til at det er så nytt, så hadde jeg nesten ikke ventet at alt var på plass. Men er alt er gjennomtenkt, og foreleserne gjør en veldig god jobb.

Bachelorstudiet på UiA er profilert mot jusstudiene ved Universitetet i Bergen, noe som gir studentene tilgang til lærekrefter fra et høyt respektert faglig miljø. Et fullført studium ved UiA godkjennes også som de tre første årene av masterstudiet i rettsvitenskap i Bergen.

Både Thale og Olav er fornøyde med hvordan undervisningsopplegget er lagt opp.

– Det er et veldig positivt samarbeid. Etter den tre årige bacheloren tenker jeg meg videre på master, og det blir sannsynligvis i Bergen, sier Olav.

– Vi har mye undervisning i mindre grupper hvor lærerne er med og vi kan stille spørsmål og ta opp problemstillinger. Vi har også innleveringer som blir rettet og kommentert av medstudenter. Det var litt uvant i begynnelsen, men vi lærer mye av det, forteller Thale. Og det gjør også sitt for et godt studiemiljø både sosialt og faglig, mener Olav. – Alle er blitt godt kjent, og det er et godt faglig miljø oss i mellom. Det er mange som er ambisiøse og jobber mye med studiene, og det er bra, sier han og legger til at de nå er godt i gang med organiseringen av en ny linjeforening for rettsvitenskapsstudentene.

– Ja, det er godt at veien videre ikke er stengt etter tre år, samtykker Thale som også tenker å satse på videre masterstudier. Og det later til at rettsvitenskapsstudentene ser lyst på framtiden. – Etter endt master har en mange muligheter. Dette er nesten et studie med jobbsikkerhet, for det vil jo alltid være behov for nye jurister, er de to enige om.

Studieprogrammet tilbyr en valgdel (alternativ 1 i 6. semester) som vil spesialisere dem som ønsker å arbeide med saksbehandling innenfor ulike deler av forvaltningen. Sammensetningen av emner vil møte det behov som store deler av arbeidslivet har til juridisk kompetanse og gjennomført bachelorprogram kvalifiserer til arbeid i både privat virksomhet og i lokal- og sentralforvaltning.

1. - 5. semester: > Ex. phil. > Ex. fac. > Juridisk metode I > Forvaltningsrett I og II > Kontraktsrett I og II > Arbeidsrett > Velferdsrett > Erstatningsrett > Pengekravsrett > Rettsstat og menneskerettigheter > Rettshistorie > Norske og internasjonale rettslige institusjoner 6. semester: Alternativ 1 > Kommunalrett I > Kommunalrett II > Offentlige anskaffelser Alternativ 2 > Juridisk metode II > Tingsrett > Arv- og familierett Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder vil gi fritak for de tre første årene på 5-årig integrert masterprogram i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Dette forutsetter at studentene har tatt emnene som inngår i alternativ 2 i 6. semester.

PÅBYGGINGSSTUDIUM 60 studiepoeng, 1 år STUDIESTED: Grimstad OPPTAKSKRAV: Toårig økonomisk-administrativ utdanning eller annen relevant høyere utdanning av tilsvarende omfang eller ett år høyere utdanning og tre års relevant praksis. SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 1. juni SØKEKODE: 8005 Både private bedrifter og offentlige virksomheter søker etter kvalifiserte personer som kan arbeide med personalledelse eller HR (human resources). I studiet legges det stor vekt på at studenten skal få kunnskap om hvordan organisasjonsendring kan ledes og hvordan ulike arbeidsmiljøutfordringer kan løses. Sentrale temaer er arbeidslivskunnskap, arbeidsplassutvikling, organisasjonsutvikling, læring, arbeidsmiljøutvikling, teamarbeid og rekruttering. Studiet består av følgende emner: > Ledelse av menneskelige ressurser > Organisasjonsutvikling > Arbeidsmiljø og arbeidsrett > Coaching > Læring og innovasjon i arbeidslivet Studiet er beregnet for personer som ønsker å kvalifisere seg til stillinger i HR-avdelinger eller som ønsker å arbeide med menneskelige ressurser i andre sammenhenger. I høstsemesteret er undervisningen konsentrert til tre dager hver uke. På vårsemesteret organiseres undervisningen i tredagers seminarer annenhver uke. Studentene organiserer seg i grupper. Undervisningen skjer gjennom forelesninger, veiledning, bedriftsbesøk, studentbidrag og gruppearbeid. I noen av emnene vil det være obligatorisk oppmøte på 75 %. Studentene knyttes til en offentlig eller privat virksomhet i høstsemesteret for så å bidra i et utviklingsarbeid i denne virksomheten i vårsemesteret. Praksis inngår også i emnet ”coaching”. Studiet kan inngå i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. Det kan også inngå som en del av andre bachelorprogram.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

100

Bachelorgraden i rettsvitenskap ved UiA startet opp i høsten 2011, noe de to ferske rettsvitenskapsstudentene er godt fornøyd med. – Jeg har hatt lyst til å studere jus helt siden jeg begynte å tenke på utdanning, og det er kjekt å kunne ta rettsvitenskap her ved UiA. Jeg hadde allerede studert økonomi her ett år, hadde mange venner fra før og likte byen godt. Og nå føler jeg at jeg har truffet riktig med et studium som passer meg godt, sier Thale.

Studieprogrammet i rettsvitenskap skal gi kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier, i tillegg til en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene i både privat og offentlig sektor: kontrakts-, pengekravs-, erstatnings- og arbeidsrett. I studieprogrammet vektlegges også regler som regulerer forvaltningens oppbygging, saksbehandling og kompetanse, samt enkeltindividers rettigheter og plikter i forhold til forvaltningen. Gjennom forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning lærer studentene å forstå og løse teoretiske og praktiske juridiske problemstillinger som er aktuelle både for privat virksomhet og for offentlige forvaltning.

Studieprogrammet består av følgende emner:

101


Innovasjon og kunnskapsutvikling

Ledelse

PÅBYGGINGSSTUDIUM 120 studiepoeng, 2 år STUDIESTED: Grimstad OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad (180 studiepoeng) i økonomi, ledelse eller samfunnsfag eller tilsvarende der det inngår et toårig integrert studium eller fordypning på minst 80 studiepoeng i økonomi, ledelse eller samfunnsfag. SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 1. juni SØKEKODE: 8066

Påbyggingsstudium 90 studiepoeng Deltid over 3,5– 4,5 år eller mer Oppstart både høst og vår BetalingsstudIum studiested: Kristiansand og Oslo Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrister: For studiestart om høsten: 1. juni For studiestart om våren: 1. desember

master, erfaringsbasert

master

Innovasjonsaktivitet krever at organisasjoner bygger opp unik kunnskap og har effektive interne læreprosesser. Samtidig må organisasjoner hente inn supplerende, ekstern kunnskap, og de er avhengige av forhold i omgivelsene som fremmer og hemmer innovasjonsaktivitet. Studiet tar for seg begge perspektivene, både innovasjon på mikronivå i organisasjoner og makronivå i organisasjonens omgivelser.

(Dersom det er ledige plasser etter søknadsfristen, mottas søknader helt fram til oppstart)

Masterprogrammet gir deg: > en formell videreutdanning i ledelse > kunnskap i økonomi, juss, organisasjon og ledelse > en mulighet for å gå i dybden i valgt spesialisering Studiet retter seg mot ansatte i offentlig og privat virksomhet og tar for seg de utfordringer ledere og mellomledere står overfor. Det passer for deg som ønsker å studere ledelse på deltid ved siden av jobb, og som ønsker en dypere innsikt innen en av spesialiseringene. Gjennom studiet vil du tilegne deg kunnskaper og ferdigheter i å utvikle, støtte, lede og evaluere utviklingsprosesser. Det legges vekt på trening i utviklingsarbeid. Studiet skal utvikle evnen til selvstendig refleksjon, kritisk vurdering og personlig mestring i forhold til utfordringer som ledere og mellomledere står overfor i dagens arbeidsliv. Det legges vekt på at kunnskapen skal være praktisk anvendbar og ha nytteverdi.

Studiet består av: Fellesemner (40 studiepoeng) > Økonomisk styring > Juss > En offentlig sektor i endring – betydning for ledelse, organisering og styring > Styringsverktøy i offentlig sektor – muligheter og utfordringer Spesialiseringer (20 studiepoeng) > Arbeidsliv og karriereveiledning > Barnehageledelse > Helseledelse > Kommunal ledelse > Kulturledelse > Skoleledelse Masteroppgave (30 studiepoeng) > Masteroppgave knyttet til valgt spesialisering Fullført studium gir mastergrad i ledelse. Det er studieavgift på dette studiet.

Det legges stor vekt på å forstå innovasjonsprosesser i et samfunnsperspektiv og mellom organisasjoner. Studiet omfatter også kunnskap om ledelse av innovasjonsprosesser på organisasjonsnivået. Koblingen av de to perspektivene er sentralt.

>

Studiet utdanner kandidater som kan arbeide med å fremme innovasjonsaktivitet i samfunnet, samt utvikle samhandling mellom offentlige og private aktører. Kandidatene vil også ha relevant kunnskap for å arbeide med innovasjons- og læreprosesser i større organisasjoner.

Etter- og videreutdanning Nye studier, emner og kurs tilpasset deg som er i arbeid, legges ut på nett fortløpende gjennom året. Se: www.uia.no/videre

Oppdragskurs Universitetet i Agder tilbyr studier og kurs på bestilling fra næringsliv og offentlig virksomhet. Se side 124 og 125 for mer informasjon.

> F AKU L TET FO R Ø KON OM I O G S A M FUNN SV I TE NS KA P

F AKU L TET FO R ØKO NOM I OG SA MF UNN SV I TE NS KA P

102

Studiet består av følgende emner: > Vitenskapsfilosofi og metode > Innovasjonsteori > Institusjonell økonomi > Læring og innovasjon i organisasjoner > Lokalisering og næringsutvikling > Entreprenørskap > Kunnskapsledelse og kunnskapssosiologi > Innovasjonspolitikk og nettverksstyring > Masteroppgave > Valgemne: Styring av verdikjeder (fra masterprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse).

103


Matematikk

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav i realfag. Se side 128. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøKEKODE: 201 862 Studiet gir studentene solide kunnskaper i matematikk og fysikk, samt et grunnlag i statistikk. Det gir god bakgrunn for videre studier i matematikk og i matematikktunge fag som for eksempel fysikk, geofysikk og mekanikk, og for studier i ingeniørfag og andre realfag. Sammen med fullført praktiskpedagogisk utdanning (PPU) kvalifiserer det for opptak til masterprogrammet i matematikkdidaktikk ved UiA. Studiet gir grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole (5.–10. trinn) og videregående skole og i fysikk i videregående skole når PPU tas i tillegg. Aktuelle arbeidsplasser er også industri med forskningsog utviklingsavdelinger.

årsstudium

1. studieår > Kalkulus 1 (10) > Algebra (10) > Geometri (10) > Kalkulus 2 (10) > Statistikk 1 (10) > Modellering og differensiallikninger 1 (10) 2. studieår > Mekanikk (10) > Elektromagnetisme (10) > Beregningsorientert matematikk (10) > Moderne fysikk (10) > Fysikkens historie (10) > Eksperimentalfysikk (10) 3. studieår > Modellering og differensiallikninger 2 (10) > Lineær algebra (10) > Ex.phil. (10) > Statistikk 2 (10) > Begreper i analyse (10) > Innføring i FoU-arbeid (10)

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav i realfag. Se side 128. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøKEKODE: 201 205 Årsstudiet skal gi studentene en solid innføring i matematikk og inneholder emner i kalkulus, algebra, geometri, statistikk, differensiallikninger og modellering. Studiet gir faglig grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og i videregående skole. I skolen er det stort behov for lærere med godt grunnlag i matematikk. Årsstudiet er identisk med det første året i bachelorprogrammet i matematikk og fysikk og i femårig lektorutdanning i realfag, og det kan være mulig å søke overgang til 2. studieår.

Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

>

Opptak til enkeltemner Det er mulig å søke opptak til enkeltemner med ledig kapasitet. Dette gjelder de fleste emner i realfag. informasjon og Søknad www.uia.no/studier

F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA G

Fakultet for teknologi og realfag

Matematikk og fysikk

105


lektorutdanning i realfag

Matematikkdidaktikk

matematikkdidaktikk

toårig master

felles nordisk master

femårig integrert master

Grunnstudium 300 studiepoeng, 5 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav i realfag (Se side 128), minimum 35 skolepoeng og karakteren 3,0 i norsk (393 timer). Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøKEKODE:201 828

4. og 5. studieår: Masterdelen (120) Studentene velger fysikk eller biologi.

Den femårige lektorutdanningen i realfag består av to studieretninger: > Naturfagdidaktikk: Du får en grunnutdannelse i naturfag og matematikk, og kan velge fordypning i enten biologi eller fysikk.

3. studieår Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) der det inngår skolepraksis.

> Matematikkdidaktikk: Her kan du velge enten naturfag eller et annet skolefag i grunnutdanningen. Studiet fører frem til graden master i realfag- didaktikk.

>

> Naturfagdidaktikk: 1. og 2. studieår Matematikk årsstudium (60) Naturfagene: - Fysikk (20) - Biologi (20) - Kjemi (20) 3. studieår Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) der det inngår skolepraksis.

106

1. studieår Matematikk årsstudium (60) 2. studieår Naturfag eller et annet skolefag (60)

4. og 5. studieår: Masterdelen (120) Fordypning i matematikkdidaktikk Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

Denne studieretningen tilsvarer det som tidligere het integrert master i matematikkdidaktikk. Studiet kvalifiserer for undervisning i realfag og det valgte andre skolefaget i videregående skole. Studiet kvalifiserer også for stillinger som lærerutdannere i matematikk innen universitets- og høgskolesystemet dersom studenten har valgt matematikkdidaktisk fordypning i studiet. Det er stort behov for godt kvalifiserte matematikk- og naturfagslærere på alle nivåer i utdanningssystemet. Omkring halvparten av kandidatene i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder arbeider nå med lærerutdanning på universiteter og høgskoler, og den andre halvparten arbeider i grunnskolen og videregående skoler. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130. Emner i 4. og 5. året kan tilbys på engelsk ved behov.

Hvis bachelorbakgrunn: 1. studieår > Arbeidsmetoder i matematikkundervisningen (10) > Matematikk i utvikling (10) > Forskningsmetoder (5) > Moderne teknologi (5) > Læring og undervisning av matematikk (10) > Begreper i analyse (10) > Masteroppgave (10)

Studiet passer for studenter som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk med tanke på undervisningsstillinger. Studiet behandler matematikk sett i sammenheng med undervisning. Det gås inn på temaer som læring, undervisning og formidling av matematikk på ulike nivåer i utdanningssystemet. Matematikkens historiske utvikling er også med i studiet.

Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

Studiet er delt i to modeller: Én for dem med allmennlærerbakgrunn og én for dem med bachelorbakgrunn. Hvis allmennlærerbakgrunn: 1. studieår > Arbeidsmetoder i matematikkundervisningen (10) > Matematikk i utvikling (10) > Forskningsmetoder (5) > Moderne teknologi (5) > Læring og undervisning av matematikk (10) > Statistikk 2 (10) > Modellering og differensiallikninger 1 (10) 2. studieår > Algebra 2 (10) > Modellering og differensiallikninger 2 (10) > Lineær algebra (10) > Masteroppgave (30)

2. studieår > Algebra 2 (10) > Masteroppgave (50)

Behov for arbeidskraft Det er stort behov for godt kvalifiserte matematikklærere på alle nivåer i utdanningssystemet. Omkring halvparten av kandidatene i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder arbeider nå med lærerutdanning på universiteter og høgskoler, og den andre halvparten arbeider i grunnskolen, den videregående skolen eller i privat næringsliv. Studiet kvalifiserer for stilling som lektor i skolen. Studiet kan tilbys på engelsk ved behov. Fullført studium gir mastergrad i matematikkdidaktikk.

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiesteder: Kristiansand og samarbeidende universitet Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng) i matematikk eller en lærerutdanning som inneholder et minimum av enten 60 sp matematikk eller 60 sp pedagogikk kombinert med 30 sp matematikk. Tilsvarende bachelorgrader kan også vurderes for opptak. Studentene må oppfylle opptakskravene til det av universitetene de søker opptak gjennom. Søkekode: 9722 Den felles nordiske mastergraden i matematikkdidaktikk er et samarbeid mellom: > Universitetet i Agder, Kristiansand > Danmarks pædagogiske universitetsskole, Aarhus Universitet, Campus København > Universitetet i København, Danmark > Åbo Akademi i Vasa, Finland > Universitetet i Tammerfors (Tampere), Finland. Studentene vil studere ved to (eller evt. tre) av stedene. Minst 40 studiepoeng må tas ved det av universitetene som skal tildele graden. Masterprogrammet består av: > Minimum 30 sp i matematikkdidaktikk > Minimum 30 sp matematikk eller pedagogikk > 30 sp relevante emner > Masteroppgave i matematikkdidaktikk (30 studiepoeng) Undervisningsspråket er engelsk (eller et skandinavisk språk dersom deltakerne blir enig om det). Den felles nordiske mastergraden i matematikkdidaktikk utdanner godt kvalifiserte matematikklærere for alle nivåer i utdanningssystemet. Den kvalifiserer også for arbeid i lærerutdanning på høgskoler og universiteter, og til videre ph.d.-studier i matematikkdidaktikk.

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA G

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

Lektorutdanningen i realfag er en utdanning der du ikke går veien om bachelorgraden, og der praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er en integrert del av studiet. Det er et tilbud til studenter som ønsker en sterk faglig og fagdidaktisk kompetanse i matematikk sammen med naturfag eller et annet skolefag med tanke på undervisningsstillinger i videregående skole. Den er også aktuell for undervisning på ungdomstrinnet. De som velger fordypning i biologi eller fysikk, vil også kunne undervise i disse fagene.

> Matematikkdidaktikk:

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Kristiansand Undervisning kan gis på engelsk Opptakskrav: Obligatorisk del av allmennlærerutdanning med 90 studiepoeng matematikk eller bachelorgrad (180 sp) med 80 sp matematikk (minst 20 av disse må være på nivå 2) samt praktiskpedagogisk utdanning. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april 15. januar for søkere fra land utenfor EU SøKEKODE: 9720

107


Matematikkdidaktikk, master og ph.d

>

Matematisk finans

ph.d.

bachelor

DoktorgradSUTDANNING 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Studiet krever bakgrunn som cand. scient. eller mastergrad i matematikk, matematikkdidaktikk eller tilsvarende.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle krav om matematikk R1/(S1+S2) eller 2MX/2MY/3MZ Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 301

Dette er en forskerutdanning som består av en opplæringsdel og en forskningsoppgave, doktoravhandlingen. Normalt tas dette studieprogrammet av studenter som har søkt og fått doktorgradsstipend.

– Unikt miljø innen matematikkdidaktikk

Avhandlingene er ofte knyttet til større forskningsprosjekter ved fakultetet. Det er utviklet samarbeid med de andre nordiske og de baltiske landene gjennom den nordiske forskerskolen i matematikkdidaktikk.

Etter to år som masterstudent i matematikkdidaktikk trivdes Linda G. Opheim så godt at hun like godt sikret seg jobb på universitetet.

Søknad om opptak skrives på eget skjema. Det er ikke søknadsfrister, og opptak kan skje hele året.

– At matematikkdidaktikkmiljøet ved Universitetet i Agder er med i finalerunden om å bli utnevnt som Senter for fremragende utdanning, er jo et kvalitetsstempel i seg selv. Tyngden UiA har på dette feltet var også grunnen til at jeg ble student her i utgangspunktet, forteller Linda. Og etter to år som masterstudent, søkte hun altså jobb ved Fakultet for teknologi og realfag. Det vil si; hun søkte på to stillinger – både som studieveileder og som stipendiat (Ph.D.). Hun fikk begge! – Jeg flyttet til Kristiansand på grunn av universitetet, og at jeg visste de hadde et sterkt faglig miljø innen mitt interessefelt. Jeg hadde vurdert flere steder, men anså at Agder var best og bestemte meg tidlig for å ta mastergraden her. Hun forteller at hun har stortrives fra første øyeblikk. – Det faglige var som forventet godt, men i tillegg kom den sosiale dimensjonen i forholdet mellom studenter og faglærere. Masterstudentene har sine egne kontorplasser

sammen, noe som gir samhold og bedre samarbeid. En kommer også tett på faglærerne. Det føres en åpen dør policy som gir studentene godt utbytte, og jeg føler de bryr seg genuint om at studentene skal lære.

Hun påpeker at studiet krever mye, men at matematikk er et givende fag å undervise i. – En må være villig til å jobbe for å få fullt utbytte av det, men det gir en lykkelig følelse når elevene dine knekker koden.

Studiet kvalifiserer for videre studier i matematikk og økonomi, og gir også et godt grunnlag for videre studier i finans. Det kvalifiserer for opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon – siviløkonom. Sammen med PPU kvalifiserer det også for opptak til masterprogrammet i matematikkdidaktikk. Omtrent halvparten av studiet vil være innenfor økonomi og administrasjon, mens den andre halvparten består av emner knyttet til matematikk og finans.

– Miljøet er på mange måter unikt. UiA tilbyr et helhetlig løp fra utdanning av førskolelærere, grunnskolelærere til mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter. Matematikkseksjonen og lærerutdanningen har samarbeidet i mange år, og det er en styrke, mener Linda. Linda anbefaler studiet for dem som er interessert i matematikk, og ønsker sikker jobb. – Av over hundre uteksaminerte med mastergrad så har så godt som alle fått en jobb innen undervisning, enten på videregående skoler, pedagogiske senter eller høgskoler spredt over hele landet.

Studiet gir solide kunnskaper i økonomi og finans i tillegg til et godt grunnlag i matematikk og statistikk. Aktuelle arbeidsplasser er i privat næringsliv, f.eks. innen bank og forsikring, og i industri med forsknings- og utviklingsavdelinger. Studiet gir grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskole og videregående skole, og i økonomi i videregående skole når det kombineres med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Ph.d. 3 år Master 2 år Bachelor 3 år

Studiet vil inneholde emner i: > Bedriftsøkonomi > Administrasjonsfag > Samfunnsøkonomi > Etikk > Statistikk > Finans > Matematikk

Matematisk finans, bachelor

Rett i jobb med bachelor i matematisk finans – Jeg konkurrerte med 300 andre, og vi var to personer som fikk jobb, så jeg tror nok studievalget mitt har vært avgjørende, sier Frederik Årvik. Det som i første omgang var en sommerjobb som analytiker i Nordea Markets, er nå blitt en deltidsjobb mens han fullfører en forberedende test før utenlandsopphold og mastergrad. – Mange spør hva de kan bruke matematisk finans til, men jeg vil nesten heller spørre hva en ikke kan bruke det til. Bemanningsbyråene har vært ivrige etter meg på grunn av bakgrunnen min. Jeg opplever å være aktuell også for en del stillinger som økonomistudenter søker på – men jeg skiller meg i tillegg ut fordi jeg har spisset kompetanse. Matematisk finans er et forholdsvis nytt studium – opprettet i 2007 – så Frederik er blant de første studentene som uteksamineres. – Matematisk finans er et studium der vi har tunge finansfag til “bare” å være en bachelorgrad. To av fagene har vi for eksempel hatt sammen med masterstudenter på fjerde året i økonomi og administrasjon.

Frederik poengterer at matematisk finans er et tøft studium. – Jeg kan absolutt anbefale det, men ikke for hvem som helst. Jeg selv er veldig fornøyd, men det er nokså stort frafall. Du må ha interesse for matematikk. Selv har jeg ikke jobbet direkte med matematikk i Nordea Markets, men den matematiske forståelsen ligger i bunn, forklarer han. Selv valgte han studiet etter grundige søk etter aktuelle studier. – Jeg lette på nett etter studier innen finans, og selv om det finnes tilsvarende studienavn, så er UiA det eneste stedet som har akkurat denne fagprofilen, med så tunge finansfag. Etter å ha entret arbeidslivet, kan han slå fast at fagprofilen også er relevant i forhold til jobb. – Samtlige finansfag jeg har hatt bruker jeg i jobben, sier Frederik Årvik.

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA g

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

108

matematikkdidaktikk

Fullført bachelorgrad i matematisk finans kvalifiserer for opptak til masterprogram i økonomi og administrasjon (se side 82).

109


Bioingeniør

Biologi

bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle krav om matematikk R1/(S1+S2) eller 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene fysikk 1/biologi 1/kjemi 1/ 2FY/2BI/2KJ. Anbefalte forkunnskaper: Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende 2KJ eller kjemi 1 Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 702 Bachelorprogrammet gir grunnlag for å søke autorisasjon som bioingeniør. Studiet er treårig, med vekt på medisinske laboratoriefag. Det omfatter naturvitenskapelige emner, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner, samt medisinske laboratorieemner. Praksis ved sykehus inngår som en viktig del av studiet.

1. studieår > Generell kjemi > Cellebiologi > Human fysiologi og anatomi > Organisk kjemi > Molekylærbiologi > Statistikk og matematikk 2. studieår > Biokjemi > Samfunnsvitenskapelige emner > Mikrobiologi > Hematologi og blodprøvetaking > Immunologi > Transfusjonsmedisin > Patologi 3. studieår > Medisinsk biokjemi med automasjon > Medisinsk mikrobiologi > Praksis i sykehuslaboratorier > Kvalitetssikring i analytisk arbeid > Bacheloroppgave

Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest, turbekulose- og MRSA-undersøkelse, se side 130. Fullført studium gir graden bachelor i bioingeniørfag.

Bachelorstudiet i biologi har to studieretninger, én økologisk og én molekylærbiologisk retning. Den økologiske retningen er egnet for dem som vil studere dyr og planter under naturlige betingelser i felt. Artsbestemmelse, økologi og biologisk mangfold er viktige elementer. De som vil arbeide innen naturoppsyn og -forvaltning, bør studere denne retningen. Den passer også godt for framtidige lærere. Den molekylærbiologiske retningen er innrettet mot dem som vil arbeide med eksperimentell biologi, molekylærbiologi, bioteknologi, fysiologi eller medisin. Felles for begge studieretninger er cellebiologi, human fysiologi og anatomi, genetikk og evolusjon, zoofysiologi og bacheloroppgave. Begge studieretningene inneholder generell kjemi, organisk kjemi og matematikk og statistikk. Studieretningsemner for økologisk retning: > Botanikk (10) > Zoologi (10) > Terrestrisk økologi (10) > Akvatisk økologi (10) Studieretningsemner for molekylærbiologisk retning: > Molekylærbiologi (10) > Mikrobiologi (10) > Biokjemi (10) > Histologi og immunologi (10) Tallene i parentes angir antall studiepoeng.

110

Fire emner er valgfrie. Et nytt valgemne er zoobiologi. Det arrangeres i samarbeid med Dyreparken i Kristiansand. Emnet omhandler oppgavene en moderne dyrepark har i forhold til hold og bevaring av ville, og til dels sjeldne dyr. Et viktig tema er dyrevelferd og trivsel. En prosjektoppgave utføres i Dyreparken. Bacheloroppgaven gir en innføring i naturvitenskapelig arbeidsmetode. Den omfatter feltarbeid eller eksperimentelle forsøk med innsamling av data, samt bearbeiding og skriving av en vitenskapelig rapport. Det er mulig å gjøre den praktiske delen av oppgaven i dyreparken eller ved Agder naturmuseum. Den kan også gjøres i felt eller i vårt eget fiskelaboratorium eller drivhus. I den økologiske retningen inngår obligatoriske feltkurs i skog, skjærgård, på fjellet og på Mallorca. UiA samarbeider med Høgskolen i Telemark om masterstudium i biologi. Det er mulig å utføre hele den praktiske delen, samt størstedelen av den teoretiske delen ved UiA. Det kan også søkes opptak til masterprogram ved andre norske eller utenlandske universiteter. (NB: Noen masterstudier har som opptakskrav enkelte påbyggingsemner som kun det spesielle universitetet gir.) Aktuelle arbeidsgivere er både offentlig forvaltning og privat næringsliv. Biologer arbeider i kommuner og fylkeskommuner som miljørådgivere og naturforvaltere, og i staten og departementene som konsulenter. Utdanningen kvalifiserer for teknisk arbeid med analyser ved universiteter, høgskoler og institutter. I privat sektor arbeider mange biologer innen legemiddelindustri, salg av utstyr til forskning og undervisning, arealplanlegging og ressursforvaltning, samt miljøovervåkning. I skolen vil det bli stort behov for realister i årene framover. Fullført studium gir graden bachelor i biologi. Ekstrautgifter til den delen av undervisningen som er lagt utenfor universitetets område i forbindelse med feltkurs, må dekkes av studentene.

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav i realfag. Se side 128. Anbefalte forkunnskaper: Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende biologi (1+2)/ 3BI og kjemi 1/ 2KJ. Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 184 Årsstudiet i biologi er sammensatt av 50 studiepoeng i biologi og 10 studiepoeng i kjemi. Det er delt inn i en økologisk og en molekylærbiologisk retning. Høstsemesteret er felles for begge retningene. Der inngår generell kjemi, cellebiologi, human fysiologi og anatomi. I vårsemesteret er genetikk og evolusjon felles for begge retningene. Økologisk retning inkluderer botanikk og zoologi, mens molekylærbiologisk retning består av molekylærbiologi og organisk kjemi. I den økologiske retningen inngår obligatoriske feltkurs i skog, skjærgård, på fjellet og på Mallorca.

Det er mulig å søke overgang til 2. studieår i bachelorprogrammet i biologi. Studiet kan også inngå i lektorutdanningen i realfag eller kombineres med andre fag til en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Årsstudiet gir nyttig bakgrunn for videre studier i medisin, odontologi og veterinærfag. Mange lærere tar årsstudiet i biologi som videreutdanning. Studiet gir grunnlag for å undervise i biologi i grunnskolen og videregående skole når det kombineres med andre fag og praktiskpedagogisk utdanning (se side 25 og 30). Sammen med andre relevante fag gir det bakgrunn for arbeid innen konsulent- og rådgivervirksomhet, farmasøytisk industri og salg, læremiddelfirmaer, miljøvern, oppdrettsnæring m.m. Ekstrautgifter til den delen av undervisningen som er lagt utenfor universitetets område i forbindelse med feltkurs, må dekkes av studentene.

Feltarbeid er en viktig del av biologistudiene. Blant annet benyttes universitetets sted på Randøyene til studering av livet i skjærgården.

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA g

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

De fleste bioingeniører arbeider i laboratorier på sykehus og i primærhelsetjenesten. De kan også arbeide med undervisning, forskning, veterinærmedisin, næringsmiddelkontroll, farmasøytisk industri og som produktspesialister hos leverandører av medisinsk utstyr. Analyseresultatene fra de medisinske laboratoriene er viktige for riktig diagnose og behandling av pasientene. Det stilles derfor krav til presisjon og nøyaktighet i arbeidet. Fagfeltet er i stadig utvikling, særlig når det gjelder genteknologiske metoder.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav i realfag. Se side 128. Anbefalte forkunnskaper: Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende biologi (1+2)/ 3BI og kjemi 1/ 2KJ Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 327

årsstudium

>>>

>

Bioingeniører arbeider med analysearbeid, prøvetaking og prøvebehandling. Bioingeniørene arbeider også med kvalitetskontroll, metodeutvikling, standardisering av metoder, feilsøking og vedlikehold.

Biologi

bachelor

111


årsstudium

Multimedieteknologi og -design bachelor

Grunnstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav i realfag. Se side 128. Anbefalte forkunnskaper: Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende fysikk 1/ 2FY og matematikk (R1+R2)/3MX Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 661 Årsstudiet i fysikk inneholder klassisk og moderne fysikk: Mekanikk, moderne fysikk med relativitetsteori, elektromagnetisme og eksperimentalfysikk. Utviklingen av fysikkens teorier blir presentert i et eget emne: Fysikkens historie. Årsstudiet inneholder 10 studiepoeng matematikk. De som har matematikk, kan velge astrofysikk (hvis det blir nok påmeldte). I tillegg inngår opplæring i aktuelle regneprogram, tegneprogram og elektroniske målinger.

>

Studiet kan inngå i bachelorprogrammet matematikk og fysikk, samt i lektorutdanningen i realfag. Studiet kan også kombineres med andre fag til en selvvalgt bachelorgrad (se side 20 og 21). Kombinert med andre fag og praktisk-pedagogisk utdanning gir det grunnlag for undervisning i videregående skole.

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Sendes Samordna opptak Søknadsfrist: 15. april SøkEKODE: 201 149 Bachelorprogrammet i multimedieteknologi og -design omfatter teknologi og en grunnleggende kunnskap om design som skal til for å skape multimedieinnhold med tanke på web, video, DVD og mobiltelefon. Det legges vekt på å gi forståelse for behandling av 2D, 3D, lyd og video, samt programmering og matematikk som er nødvendig for å utvikle avanserte animasjoner/ transformasjoner.

Oversikt over ingeniør- og sivilingeniørutdanning ved universitetet i Agder i Grimstad

Generell studiekompetanse + R1, R2 og Fysikk

Sivilingeniør/5-årig masterprogram i IKT eller Industriell økonomi og teknologiledelse

eller ettårig forkurs TRES: Generell studiekompetanse Y-vei*: Relevant fagbrev eller teknisk fagskole

Sommerkurs matematikk (R1)

Fysikk

Kandidatene skal beherske teknologi innenfor bildebehandling, animasjoner og video som er nødvendig for å kunne produsere innhold etterspurt av industrien, øvrig næringsliv og offentlig forvaltning. I tillegg vil man i studiet få en innføring i grunnleggende designteori og -praksis som vil sikre at de innholdsproduktene som utarbeides har god og funksjonell design. Fullført treårig utdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i multimedieteknologi og -design.

SIVILINGENIØR, MASTER I > Fornybar energi* > Mekatronikk* > Informasjons- og kommunikasjons teknologi (IKT)* > Industriell økonomi og teknologiledelse

R2 (høst) Fys1 (vår)

* Se beskrivelse av det enkelte studieprogram for informasjon om hva som er relevant opptaksgrunnlag For detaljer rundt opptakskrav, se side 128

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA g

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

<<<

INGENIØRFAG, BACHELOR I > Byggdesign > Data > Elektronikk > Flyteknikk > Fornybar energi > Maskin (mekatronikk)

I filmstudioet på Campus Grimstad får studentene på mulitimedieteknologi og -design trening i praktisk produksjon.

112

113


Byggdesign

Data

ingeniørfag, bachelor

ingeniørfag, bachelor

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad Opptakskrav og søknad: Se side 122 SØKEKODE: 201 003 For TRES: 9910 For Y-vei: 9935

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad Opptakskrav og søknad: Se side 122 SØKEKODE: 201 004 For TRES: 9911 For Y-vei: 9965

Studiet i byggdesign skal utdanne kandidater med bred kompetanse innen byggfag. Studentene får et bredt grunnlag i formgiving, konstruksjonsteknikk, arealplanlegging og bruk av relevant dataprogramvare. Bygningsingeniøren samarbeider tett med andre faggrupper, særlig med arkitekter. Ofte utfører også bygningsingeniøren oppgaver som overlapper med arkitektens. Derfor gis alle studenter på Byggdesign opplæring i arkitekters språk og arbeidsmetode. Studiet har tre fordypningsretninger: >

>

> Teknisk planlegging gir dypere ferdigheter og teoretiske kunnskaper innen prosjektledelse, arkitektur og vegbygging. >

Eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning gir en kombinasjon av teoretisk innføring og praktisk læring innenfor området. Praksis i bedrift inngår som en del av fordypningsemnet. Fordypningen har plassbegrensning.

Dersom studenten ønsker å ta et utvekslingssemester ved et annet universitet i inn- eller utland, kan dette tilpasses i femte semester.

Aktuelle arbeidssteder kan være rådgivende ingeniørkontorer, entreprenør- og byggelederfirmaer, arkitektkontorer og firmaer som produserer/selger produkter til bygningsindustrien, kommuner/fylkeskommuner og vegkontor. Bachelorstudiet i byggdesign kvalifiserer for videre masterstudier blant annet innenfor arkitektur, industriell økonomi og bygg og miljø. Universitetet i Agder kan tilby kandidatene masterprogram i industriell økonomi og teknologiledelse. For de som ønsker en arkitektutdannelse, har universitetet avtale med Aalborg Universitet om at kandidater fra bachelorstudiet i byggdesign er kvalifisert for masterstudiet i arkitektur og design i Aalborg. Masterstudiet i bygg og miljø ved NTNU er en tredje mulighet for videre studier på masternivå. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har etablert seg som en grunnpilar innenfor både utvikling og drift i alle typer virksomhet. Behovet for kvalifisert arbeidskraft som behersker den digitale hverdagen, er langt større enn det antall kandidater som utdannes. Studiene på datalinjen gir spennende muligheter. Ikke minst finnes det interessante oppgaver i modellering, grafiske systemer, drift av datasystemer, multimedia, web/ html/XML og Java. Datalinjen bruker primært operativsystemene Windows og Linux. Universitetet ligger i en teknologipark sammen med en rekke IKT-bedrifter. Dette gir flotte muligheter for realistiske prosjektoppgaver i samarbeid med sentrale bedrifter. Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammet i IKT og til masterprogrammet i industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.

Datateknikk

Studieretningen datateknikk omfatter opplæring i utvikling, anvendelse og vedlikehold av programmer og systemer. Det blir lagt stor vekt på objektorientert programmering. Programmeringsspråkene som benyttes er Java, C#, C/C++ og SQL. Det er gode muligheter til å fordype seg i multimediefag.

Nettverksdrift og sikkerhet

Driftsstudiet utdanner ingeniører som kan ta ansvar for bedriftens data- og kommunikasjonssystemer. Studiet gir kompetanse i innføring, drift, konfigurering og tilrettelegging av maskiner, programmer, applikasjoner, systemer og nettverk, inkludert moderne mobile totalløsninger og IP-telefoni. Spesielt fokuseres det på sikkerhet knyttet til nettverk og datasystemer. Studiet gir også innføring i strategi, økonomi og organisasjon. I en jobb som IT-sjef eller IKT-koordinator kan utfordringer på disse områdene bli like viktige som den datatekniske kompetansen.

Industriell økonomi og teknologiledelse, master

Frå skulelei til sivilingeniør Simen Roverud fekk motivasjonen tilbake med dataingeniørstudiet ved Universitetet i Agder. No er han i ferd med å bli sivilingeniør, og kan vise til gode resultat, stort engasjement og pris frå fagmiljøet. – For å vere ærleg la eg ikkje ned så mykje innsats på vidaregåande skule, og såg for meg at det ville bli tøft å ta til som student. Derfor jobba eg veldig hardt med studia i oppstarten, og det har eg bygd vidare på sia. Å studere noko eg var interessert i, gjorde meg motivert, og då blei også innsatsen god, fortel sandefjordingen. No tek han master i industriell økonomi og teknologileiing. – “IndØk” er vanskelegare, men enda gøyare enn dataingeniørstudiet. Alle på studiet er allereie ingeniørar, så fokus er ikkje på det tekniske, men på område som leiing, logistikk, berekningar og økonomi, fortel han. Simen poengterar at høgre utdanning kan representere ein ny start, der ein endeleg får høve til å studere noko ein verkeleg interesserer seg for. At han vart student akkurat ved UiA, var likevel litt tilfeldig. – Eg hadde interesse for data, og ein kamerat som studerte her, tipsa meg om at Grimstad

og UiA var bra, seier Simen som er veldig glad for at han søkte. – Eg diggar studentmiljøet her, og ein blir rett og slett glad av å gå inn på campus når det er så nytt, ope og fint. Ved sida av gode resultat i studia, har han fått tid til å leie både fadderordninga i Grimstad og linjeforeininga til datastudentane. I desse verva har han hatt ansvaret for fleire arrangement på campus, mellom anna oppstarten av datapartyet Betalan på Bluebox, som vart ein stor suksess. I fjor fekk Simen ei utmerking frå Institutt for IKT. Prisen fekk han for å vere ”ein pådrivar for så vel fagleg som sosial aktivitet”. – Eg blei jo veldig glad – kan ikkje leggje skjul på det! Det lønner seg vel å gjere ein innsats då, seier 23-åringen, som no held fram med studentengasjement som nestleiar i linjeforeininga for studentane på Industriell økonomi og teknologileiing, “IndØk Sør”.

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA g

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

114

Konstruksjonsteknikk gir dypere ferdigheter og teoretiske kunnskaper innen prosjektering, materiallære og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold).

Arbeidsoppgaver for bygningsingeniører kan være statiske beregninger, utarbeidelse av arbeidstegninger for boliger, forretningsbygg og industribygg. Rådgivende ingeniører kan blant annet arbeide med prosjektering/ anbudsutarbeidelse, beregninger og byggeledelse. Deltakelse i byggeprosessen med oppfølging og byggeledelse gir en variert arbeidssituasjon med både kontorarbeid og utearbeid. I det offentlige vil det kunne være mange av de samme arbeidsoppgavene, men med større vekt på saksbehandling, drift og oppfølgingsoppgaver.

115


Elektro Elektronikk

FORNYBAR ENERGI

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad Opptakskrav og søknad: Se side 122 SØKEKODE: 201 803 For TRES: 9912 For Y-vei: 9970

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad Opptakskrav og søknad: Se side 122 SØKEKODER: 201 006 For TRES: 9913 For Y-vei: 9980

Studiet i elektronikk er bygd opp rundt elektronikk, mikroprosessorteknikk og programmering, og dekker dermed de mest sentrale emner i moderne informasjonsteknologi. I fremtiden vil praktisk talt alle tekniske innretninger kommunisere med mennesker eller med hverandre, og studiet i elektronikk vil gi et godt grunnlag for å kunne jobbe med de teknologiene som er aktuelle innenfor dette feltet.

En bærekraftig global klimautvikling krever bruk av fornybar energi innen alle samfunnssektorer, som industri og næring, transport og i husholdningene. Det er derfor et stort behov for ingeniører med relevant, bred og tverrfaglig kompetanse.

ingeniørfag, bachelor

Gjennom praktiske prosjekter, laboratoriearbeid og teori får studentene et solid grunnlag for å delta i den videre utviklingen av produkter og tjenester.

>

Universitetet ligger i en teknologipark med en rekke IKT-bedrifter og regionen er ledende innen mobilkommunikasjon. Her får studentene spennende og relevante prosjektoppgaver i samarbeid med industrien. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.

Studieprogrammet hviler på fem solide fagsøyler: > Fornybar energi og ressurser > Termisk energi > Elektrisk energi > Hydrogensamfunnet og materialer > Miljø, modellering og prosjekt Studiet utmerker seg spesielt ved at det gir en bred og dyp forståelse av fornybar energi og miljøproblematikk. Det blir også gitt en god oversikt over ikke-fornybare energiressurser og teknologier, og de mest relevante deler av den klassiske elkraftteknikken. Du får dermed en god breddekompetanse og et helhetsperspektiv vedrørende både energiproduksjon og energibruk. Nettopp du kan bli en av dem som i årene framover gir betydningsfulle bidrag til konkrete løsninger av de problemene som er knyttet til fremtidens bærekraftige energiforvaltning. På Campus Grimstad, som åpnet høsten 2011, er det spesialinnrettede laboratorier for hydrogen og brenselceller, solfangere og klimateknikk, solcellestrøm, bioenergi og forbrenningsteknikk, elkraftteknikk m.m.

Femte semester i utdanningen er reservert til valgfag. Det legges opp til av studentene foretar et valg mellom å spesialisere seg innen elkraft eller varme. Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammene i fornybar energi, mekatronikk og industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.

Y-veien

ingeniørfag, bachelor Grunnstudier 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april Y-veien er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev, slik at du kan få bachelorgrad i ingeniørfag på ordinær tid (3 år). For personer med slik bakgrunn er det ikke krav om generell studiekompetanse, eller bestått ettårig forkurs for ingeniører. Gjennom dette studietilbudet kan du altså spare et helt år i forhold til å måtte ta forkurset først. Universitetet i Agder tilbyr opptak på Y-veien til byggdesign, data, elektronikk, flyteknikk, fornybar energi og mekatronikk. Studenter tatt opp på Y-veien starter med et obligatorisk sommerkurs i matematikk Følgende progresjonskrav gjelder for Y-veistudentene: 1. Sommerkurset Matematikk oppgradering 1 må bestås for å gå videre til første semester i ingeniørstudiet 2. Matematikk oppgradering 2 i første semester, og Fysikk oppgradering i andre semester må bestås for å gå videre andre studieår Studenter som har bestått Matematikk R1, R2 og/eller FYSIKK 1 eller tilsvarende, får fritak for tilsvarende oppgraderingskurs på Y-veien. Nærmere beskrivelse av innholdet i studiene finner du ved å se på det enkelte studieprogram.

Opptakskrav: > For byggdesign: Fag- eller svennebrev som aluminiumskonstruktør, anleggsgartner, betongfagarbeider, brønnoperatør – sementering, elektriker, industrirørlegger, sveiser, veg- og anleggsfagarbeider, murer, møbelsnekker, rørlegger, tømrer. > For data: Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag eller fagbrev innen IKT – servicefaget > For elektronikk: Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag > For Flyteknikk: Fagbrev innen utdanningsprogrammet Elektrofag, programområde Flytekniske fag > For fornybar energi: Fagbrev som bygger på VG1 Elektrofag > For mekatronikk: Fagbrev innen utdanningsprogrammene Teknisk industriell produksjon eller Elektrofag som bygger på følgende programområder fra VG2: Arbeidsmaskiner, Brønnteknikk, Kjøretøy, Maritime fag – motormannfaget, Industriteknologi, Kuldeog varmepumpeteknikk, Automatisering. Tilsvarende fagbrev fra læreplaner før Kunnskapsløftet godkjennes også som opptaksgrunnlag.

Fornybar energi, bachelor og mekatronikk, master

Følger hverandre som skygger Etter fullført bachelor i fornybar energi går tvillingsøstrene Tonje og Silje Gunvaldsen videre til nye utfordringer på master i mekatronikk. – Det er litt tilfeldig at vi begge begynte på fornybar energi i Grimstad, for vi bestemte oss egentlig hver for oss. Men vi er jo litt like da… Nå er bachelorgraden fullført, og søstrene har valgt å gå videre med en mastergrad. – Vi bestemte oss raskt for å ta master, men benyttet anledningen etter tre år til å vurdere ulike masterprogram ved flere utdanningsinstitusjoner. Det er spennende å utvide horisonten, og vi falt ned på å lære mer om mekaniske styresystemer og elektronikk, sier Tonje. Med fornybar energi i bunn, og mastergrad i mekatronikk, vil mulighetene være mange, mener tvillingsøstrene. – Mekatronikk åpner en del muligheter innen oljebransjen, mens økt satsning på fornybar energi gir økt behov for kompetanse innen dette feltet. Vi tror vi kan få spennende jobbmuligheter innen begge områder. Utvikling av offshore vindmøller vil for eksempel kunne være et område i skjæringspunktet mellom de to studieretningene vi har valgt, sier Silje.

Tonje påpeker at ingeniørstudier ikke er puggestudier der bøkene leses fra perm til perm. – Vi har hatt mange beregningsfag i bachelorstudiet, og jobbet i grupper der vi prøver å håndtere formler og se sammenhenger. Gjennom labøvelser har vi også fått en praktisk tilnærming, sier Tonje, og legger til at det har vært en merkbar overgang fra bachelor- til masternivå. – Forventningene er høyere, og arbeidsmengden større. Akkurat nå holder vi på med en robotoppgave, der vi simulerer og modellerer bevegelser på data. Vi jobber mye med prosjekter, og det er spennende. Søstrene har oppnådd svært gode resultater i studiene så langt. – Det har gått over all forventning. Vi hadde hørt at det var vanskelig, og visste ikke helt hvordan vi ville klare oss faglig da vi begynte. Noen fag er mer utfordrende enn andre, men det handler om å få forståelsen, og vi har kanskje fått den, sier Tonje.

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA g

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

116

Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogrammene i IKT, mekatronikk, fornybar energi og industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA. Studiet vil kvalifisere for stillinger innenfor blant annet utvikling av elektronikk og mobilkommunikasjonsprodukter samt innenfor elektronikk, produksjon og test. Kombinasjonen elektronikk, mikroprosessorteknikk og mobilkommunikasjon gir også et godt grunnlag for egen gründervirksomhet.

ingeniørfag, bachelor

117


Maskin Flyteknikk

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad Opptakskrav og søknad: Se side 122 SØKEKODER: 201 012 For TRES: 9916 For Y-vei: 9940

Grunnstudium 180 studiepoeng, 3 år Studiested: Grimstad og Kjevik, Kristiansand Opptakskrav og søknad: Se side 122 SØKEKODE: 201 007 For TRES: 9914 For Y-vei: 9960

Mekatronikk er en spennende kombinasjon av mekanikk, elektronikk og datateknikk. Produkter som tidligere var helt mekaniske, utnytter i dag de muligheter som et samspill av disse fagdisipliner åpner. Dette gir mulighet til å utvikle nye produkter og forbedre gamle. Et mekatronikkprodukt består av en mekanisk del som overvåkes og styres av et styresystem. Hjernen i dette er ofte en mikrokontroller som henter informasjon fra produktet via sensorer og bidrar til nøyaktig regulering og styring. Typiske eksempler på mekatronikkprodukter er industriroboter, panteautomater, printere, husholdningsmaskiner, fjernstyrte undervannsfarkoster og boreroboter etc.

Dette er det eneste ingeniørstudiet i flyteknikk i Norge. Studiet omhandler skrog og motorer til fly og helikoptre. Du lærer om aerodynamiske forhold, stabilitet og kontroll under flyging og om flyets oppførsel i lufta. Læren om lette materialer, lettkonstruksjoner og gassturbin/ jetmotorer er blant fordypningsemnene. Det er lagt spesiell vekt på vedlikeholdsteknikk og -planlegging, og du får kunnskap om konstruksjon og utforming (design) i forbindelse med modifikasjoner og reparasjoner av fly og flysystemer.

>

Mekatronikkingeniører har jobbmuligheter innenfor bl. a. produktutvikling og teknisk design, drift og vedlikehold i automatisert industri (mekanisk, prosess, offshore, næringsmiddel etc.), instrumentering, automatisering og styring av prosesser, konstruksjons- og konsulentbedrifter og teknisk salg. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Grimstad Opptakskrav: Bachelorgrad i ingeniørfag fra studieprogram i mekatronikk, maskin, elektro, fornybar energi eller tilsvarende utdanning og bestått eksamen i matematikk 3. Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 1. juni SøkEKODE: 9837

Påbyggingsstudium 120 studiepoeng, 2 år Studiested: Grimstad Opptakskrav: Bachelorgrad i ingeniørfag fra studieprogram i mekatronikk, maskin, elektro, fornybar energi eller tilsvarende utdanning og bestått eksamen i matematikk 3. Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 1. juni SøkEKODE: 9835

ingeniørfag, bachelor

Masterprogrammet i fornybar energi gir studentene et solid grunnlag for å designe, styre og regulere elektriske energisystemer generelt og spesielt innen solcelleteknologi og hydrogenteknologi. Studiet behandler også andre energisystemer som vindkraft, solvarme, biodrivstoff, vannkraft med mer.

Masterprogrammet i mekatronikk tar for seg integrasjonen av maskinteknikk, analog og digital elektronikk og styringsteknikk. I arbeid med design og framstilling av produkter og prosesser benytter mekatronikkingeniøren sin spesialkompetanse om samspillet mellom disse fagdisiplinene.

En sivilingeniør i fornybar energi vil kunne arbeide med ulike energikilder og deres omforming til elektrisitet, kraftgenerering, overføring og distribusjon, samt tilhørende kontroll- og styresystemer.

I industri og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er det stor etterspørsel etter sivilingeniører med denne type bakgrunn. Utdanningen er relevant i forhold til maritim og offshore utstyrskonstruksjon og -produksjon eller tilsvarende industriell virksomhet. På grunn av sin tverrfaglige kompetanse er en mekatronikkingeniør kvalifisert for et bredt spekter av jobber.

Studiet forbereder først og fremst for arbeid med planlegging og ledelse av teknisk drift og vedlikehold av fly i flyselskap og i luftforsvaret, men utdanningen er også ettertraktet utenfor flybransjen, for eksempel innen mekanisk industri. Deler av undervisningen vil bli gitt ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik (LSK). Studieplanen for flyteknikk er under revisjon. Dette kan medføre endringer for studenter som starter høsten 2012. Fullført treårig ingeniørutdanning (180 studiepoeng) gir graden bachelor i ingeniørfag.

Arbeidsgivere vil kunne være energiverk, energidistributører, kraftintensiv industri, elektro- og automatiseringsbedrifter, konsulent- og rådgivningsbransjen, offshorevirksomheter, transportselskaper og offentlig virksomheter. Studiet kan også kvalifisere til forskerutdanning innen fagfelt som omhandler fornybar energi og design, styring og regulering av elektriske energisystemer. Fullført påbyggingsstudium gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

master i teknologi – sivilingeniør

Studiet kan kvalifisere til forskerutdanning innen mekatronikk (se teknologi, ph.d.) ved Universitetet i Agder. Fullført påbyggingsstudium gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA g

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

118

Femte semester i utdanningen er reservert til valgfag. Det blir lagt til rette for studiepakker med et innhold innen grunnleggende mekatronikk, elektroniske styresystemer eller marinteknikk, men det står studenten fritt å velge relevante fag. Det er mulig å la et ønske om spesialisering avspeile seg i innholdet i hovedprosjektet på sjette semester.

Mekatronikk

master i teknologi – sivilingeniør

Mekatronikk

ingeniørfag, bachelor

fornybar energi

119


Informasjonsog kommunikasjonsteknologi (IKT)

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk)

Studiested: Grimstad

Studiested: Grimstad

master i teknologi – sivilingeniør

Grunnstudium: 300 studiepoeng, 5 år Studiet består av treårig bachelorutdanning i ingeniørfag og toårig påbyggingsstudium Opptakskrav og søknad: Se side 122 SØKEKODE: 201 807

Påbyggingsstudium: 120 studiepoeng, 2 år Undervisning på engelsk Opptakskrav: Bestått treårig ingeniørutdanning i elektronikk, teleteknikk, data eller tilsvarende utdanning. Det kreves bestått eksamen tilsvarende matematikk 3 (minimum 5 studiepoeng). Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 1. juni 15. januar for søkere fra land utenfor EU SØKEKODE: 9830 Studiet fokuserer på moderne kommunikasjonsteknologi, sikkerhet, utvikling og bruk av tjenester.

>

Innenfor disse feltene kan du spesialisere deg på ett eller to av følgende områder:

Forkurs for ingeniørutdanning

Grunnstudium Studiested: Grimstad Opptakskrav: Generell studiekompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april Studiestart: Juni/juli SØKEKODE: Se de enkelte ingeniørstudiene

0 studiepoeng, 1 år Studiesteder: Grimstad og Kristiansand Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller Vg1 og Vg2 yrkesfag (Kunnskapsløftet) eller grunnkurs og VK1. Minimum 5 års yrkeserfaring etter ungdomsskole kan også gi opptak (realkompetansevurdering). Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODER: Kristiansand: 9920 Grimstad: 9900

studieopplegg for søkere som mangler R1 + R2 og fysikk 1

Realfagskurset

forkurs

master i teknologi – sivilingeniør

Studieprogrammet er lagt opp med seminarer og prosjekter som i stor grad aktiviserer studentene med mange nye og aktuelle temaer. God kontakt med næringslivet gjør at de fleste studentene arbeider med masteroppgaver bygd på relevante problemstillinger fra eksterne oppdragsgivere. Påbyggingsstudiet er et internasjonalt masterprogram, der undervisningen foregår på engelsk. Studentene velger selv om de ønsker å besvare oppgaver og eksamener på norsk eller engelsk. Programmet gir svært gode muligheter for å ta deler av studiet ved samarbeidende universiteter i utlandet. Universitetet ligger i en teknologipark sammen med en rekke IKT-bedrifter. Sammen danner universitetet og bedriftene et meget sterkt forskningsmiljø som er ledende i Norge innen mobilkommunikasjon. I nært samarbeid med næringslivet har universitetet også bygd opp et doktorgradsstudium i IKT. Gode kandidater fra masterprogrammet kan søke på stipendiatstillinger innenfor doktorgradsstudiet. Masterprogrammet kan tas som et toårig påbyggingsstudium etter fullført bachelorprogram i ingeniørfag, eller du kan begynne direkte på den femårige utdanningen. Studenter som tas opp på den femårige utdanningen i IKT, velger data eller elektronikk de tre første årene. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

Grunnstudium: 300 studiepoeng, 5 år Studiet består av treårig bachelorutdanning i ingeniørfag og toårig påbyggingsstudium Opptakskrav og søknad: Se side 122 SØKEKODE: 201 767

Påbyggingsstudium: 120 studiepoeng, 2 år Opptakskrav: Bestått treårig ingeniørutdanning eller tilsvarende. Det kreves bestått eksamen tilsvarende matematikk 3 (minimum 5 studiepoeng). Karakterkrav. Se utfyllende regler på www.uia.no/studier Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 1. juni SØKEKODE: 9850 Den toårige masterpåbyggingen gir kunnskap på høyt praktisk og metodisk nivå innenfor bedriftsøkonomisk analyse, styring av verdikjeder, og innen sentrale strategiske felter for bedrifter som blant annet risikostyring og innovasjon. Deler av undervisningen legges opp som prosjektarbeid som gir trening i å arbeide i team. Masteroppgaven gjennomføres i stor grad for bedrifter. Studiet gir svært relevant kunnskap for stillinger i næringslivet.

TRES-ordningen er for søkere til bachelorstudier i ingeniørfag som har generell studiekompetanse, men som mangler den nødvendige fordypning i matematikk og fysikk. TRES inneholder matematikk tilsvarende R1 og R2 og fysikk tilsvarende fysikk 1. Etter først å ha gjennomført et 6-ukers sommerkurs tilsvarende R1, følger studentene vanlig ingeniørutdanning i tre år. I løpet av første studieår får studentene oppgraderingskurs tilsvarende R2 og fysikk 1, i tillegg til ordinære ingeniøremner. Det påfølgende vårsemesteret er utvidet med tre uker slik at du etter ett år vil være à jour med ordinære bachelorstudenter i ingeniørfag. De som har enten R1, R2, eller fysikk 1 fra før, kan få fritak for det de allerede har fra før. Disse søkerne skal ikke søke Samordna opptak, men søker det aktuelle TRES-studiet via lokalt opptak direkte til UiA. Se beskrivelsene av de enkelte ingeniørstudiene. TRES står for tresemesters studieordning.

Studiet kan enten tas som et toårig påbyggingsstudium etter fullført bachelorprogram i ingeniørfag, eller du kan begynne direkte på den femårige utdanningen. Studenter som tas opp på den femårige utdanningen i IndØk, velger én av linjene bygg, data, elektro eller maskin de tre første årene. Fullført femårig utdanning gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

teknologi ph.d. Fakultet for teknologi og realfag tilbyr en doktorgradsutdanning (ph.d.) i teknologi med spesialiseringer innen IKT, mekatronikk, anvendt matematikk og fornybar energi. Se våre nettsider for mer informasjon om ph.d.-programmet- www.uia.no/tekreal/phd

Ønsker du å bli ingeniør, men mangler kompetanse for å starte på ingeniørutdanning? Universitetet tilbyr ettårig forkurs både i Grimstad og i Kristiansand. Forkurset er beregnet for søkere som for eksempel har tatt en ren yrkesfaglig studieretning i videregående skole, søkere som ikke fyller kravene i matematikk og fysikk for direkte opptak til ingeniørutdanning, eller voksne med lang arbeidserfaring. Studentene på forkurset får tett oppfølging av lærere i de viktigste grunnlagsfagene for ingeniørutdanningen. Bestått forkurs kvalifiserer for opptak til alle ingeniørutdanninger i Norge. Søkere med studiekompetanse bør også vurdere de andre tilbudene på denne siden.

NETTBASERT REALFAGSKURS Et nettbasert realfagskurs er under planlegging. Kurset skal tilbys som deltidsstudium over ett år, slik at det kan kombineres med jobb. Forventet oppstart høsten 2012 (kursavgift). For mer informasjon se: www.uia.no/realfagskurset

0 studiepoeng, 1/2 år, vår Studiested: Grimstad Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller fullført og bestått toårig teknisk fagskole eller relevante fagbrev for Y-veiutdanninger ved UiA eller realkompetanse Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. november Studiestart: Januar SØKEKODE: 9950 Realfagskurset er et tilbud for søkere som mangler fordypning i matematikk og fysikk for opptak til bachelorstudier i ingeniørfag. Studiet inneholder matematikk og fysikk spesielt rettet mot teknologifagene. Det benyttes læringsprinsipper som er så praktiske som mulig, for å legge best mulig til rette for mestring av realfagene. Studiet har vært en suksess siden det ble lansert i 2005, både når det gjelder antall uteksaminerte studenter og ikke minst eksamensresultater. Ved opptak til videre studier godkjennes matematikkdelen av realfagskurset som tilsvarende fordypningskravet R1 og R2. Fysikkdelen godkjennes som tilsvarende fordypningskrav fysikk 1. Realfagskurset vil dermed, sammen med generell studiekompetanse, kvalifisere for opptak til studier med krav om realfagsfordypning tilsvarende R1, R2 og/eller fysikk 1. Ved Universitetet i Agder kan søkere med generell studiekompetanse og realfagskurset søke seg videre på følgende studier: > Ingeniørfag, bachelor > Bioingeniør, bachelor > Biologi, bachelor og årsstudium > Matematikk og fysikk, bachelor > Matematisk finans, bachelor > Matematikk, årsstudium > Fysikk, årsstudium > IKT, 5-årig master > Industriell økonomi og tekn. ledelse, 5-årig master

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA g

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

> Kommunikasjonsteknologi: Internett og IP, mobile nettverk og systemer, tjenester > Systemutvikling: Distribuerte systemer, software engineering, UML, webservices, intelligente systemer > Sikkerhet: Informasjonssikkerhet, SMART-Cardteknologi, sikkerhet i organisasjoner > Helse-IKT: Samhandling og sikkerhet innenfor helsenettverk, Tele-home-care og trådløs sensorteknologi

TRES

120

121


Datateknikk

ettårig videreutdanning for ingeniører Påbyggingsstudium 60 studiepoeng, 1 år Studiested: Grimstad Opptakskrav: Studiet kan søkes av ingeniører og andre med avsluttet relevant høgskole- eller universitetsutdanning. Søknad: Lokalt opptak UiA Søknadsfrist: 15. april SØKEKODE: 9820 Påbyggingsstudiet i datateknikk gir den enkelte student stor valgfrihet til selv å sette sammen et relevant og spennende innhold i studiet. I samråd med studiekoordinator setter studenten selv sammen sin individuelle utdanningsplan i forhold til forkunnskaper og interesser. Studentene kan velge emner fra bachelorstudiene i data (studieretningene i datateknikk og i nettverksdrift og sikkerhet), samt multimedieteknologi og -design.

Programmering og multimedia Se side 85.

>

Bachelor i ingeniørfag og femårig master i teknologi Opptakskrav er: enten > generell studiekompetanse med spesielle krav: Matematikk (R1 + R2) og fysikk 1 eller > generell studiekompetanse med TRES eller > generell studiekompetanse og realfagskurset eller > ettårig forkurs for ingeniør utdanning eller > realkompetanse eller > toårig teknisk fagskole (ta kontakt for detaljer) e-post: opptak@uia.no Søknad: Sendes Samordna opptak. Bortsett fra TRES og realkompetanse: Lokalt opptak UiA. Søknadsfrist: 15. april (For søkere med realkompetanse er søknadsfristen 1. mars.)

Muligheter for søkere som mangler fordypning i matematikk og fysikk: > TRES > Realfagskurset > Forkurs

Muligheter for søkere som ikke har generell studiekompetanse: > Forkurs (side 121) > Y-veien: Se www.uia.no/studier/y-veien > Realkompetanse

Toårig ingeniørutdanning Fra og med høsten 2011 tilbys det ikke toårig ingeniørutdanning i Norge, men søkere med relevant linje fra teknisk fagskole kan søke opptak til treårige ingeniørstudier. Søkere fra teknisk fagskole må søke opptak på Y-veien, og gjennomføre obligatoriske oppgraderingskurs i matematikk og fysikk. Studenter som har bestått Matematikk R1, R2 og/eller FYSIKK 1 eller tilsvarende, får fritak for tilsvarende oppgraderingskurs på Y-veien. Fagskoleutdanning av to års varighet kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng i en ingeniørutdanning. Ved UiA legges det til rette for at studenter med nyere teknisk fagskole på byggdesign og fornybar energi kan gjennomføre studiet på to år. På byggdesign får denne gruppen fritak for 40 studiepoeng. På fornybar energi får studenter med nyere teknisk fagskole fritak for 50 studiepoeng. Fritak gis etter individuell søknad når du har fått opptak til studiet. Ta kontakt for detaljer.

Realkompetanse

Søkere som mener å ha opparbeidet seg kunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse pluss eventuelle realfagskrav, blant annet gjennom sin yrkeserfaring, kan søke opptak på dette grunnlag (se side 132). Studenter som tas opp med realkompetanse, starter normalt på TRES (se side 121), slik at de får oppgradering i matematikk og fysikk. Studiestart for TRES er i juni/juli. Søknad: Realkompetansesøkere til TRES skal benytte lokalt søknadsskjema som sendes direkte til universitetet. Søknadsfrist: 1. mars

KOMPETANSE FOR KVALITET Strategien ”Kompetanse for kvalitet” er en nasjonal satsing på videreutdanning for lærere. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring.

Som en del av departementets satsing tilbyr UiA følgende for studieåret 2012/2013:

MATEMATIKK 1 GRUNNSTUDIUM 30 studiepoeng, deltid over to semestre. Nettbasert. SØKNAD: Se www.udir.no SØKNADSFRIST: Se www.udir.no Studiet er primært rettet mot lærere på ungdomstrinnet. Studiet består av to emner: > Tall og algebra (15 sp) > Funksjoner (15 sp) Studiet finansieres delvis av skoleeier.

Etter- og videreutdanning Nye studier, emner og kurs tilpasset deg som er i arbeid, legges ut på nett fortløpende gjennom året. Se: www.uia.no/videre Oppdragskurs Universitetet i Agder tilbyr studier og kurs på bestilling fra næringsliv og offentlig virksomhet. Se side 124-125 for mer informasjon.

> F AKU L TET FO R T E KN OLOG I OG RE A LFA g

F AKU L TET FO R TE KN OLOGI OG RE A LFA g

122

OPPTAK OG SØKNAD TIL INGENIØRSTUDIER

123


Etter- og videreutdanning

Studiesenteret Metochi i Hellas

– tilpasset deg som er i arbeid Trenger du ny kunnskap i den jobben du har i dag, eller søker du nye utfordringer?

Universitetet i Agder tilbyr utdanning fra masternivå til enkeltemner tilpasset deg som ønsker å kombinere utdanning med arbeid og familieliv. Vi legger vekt på fleksible løsninger. Alle våre tilbud er på deltid og gir mulighet for kompetanseheving og oppdatering samtidig som du jobber. Undervisningen kan være nettbasert, samlingsbasert eller begge deler. Se våre tilbud på www.uia.no/videre

OPPDRAGSKURS Ønsker du eller noen i din organisasjon kompetanseheving, ny kunnskap eller nye impulser, tilbyr Universitetet i Agder oppdragskurs.

Universitetet i Agder driver studiesenteret Metochi på øya Lesvos i Egeerhavet. Her arrangeres en rekke kurs og studier i eksotiske omgivelser fra mai til oktober. Stedet kan leies av høgskoler, andre universiteter, bedrifter og organisasjoner. www.uia.no/metochi

Vi skreddersyr emner, studier og kurs for private og offentlige virksomheter og organisasjoner. Vi gir i første rekke tilbud innen våre egne fagområder, men der det er hensiktsmessig, samarbeider vi med andre kompetansemiljø. Ta kontakt med oss for å bestille oppdragskurs. Telefon 38 14 19 34 E-post: videre@uia.no

uia.no/videre

facebook.com/uiavidere

Etter- og videreutdanning

>

Livslang læring

Karianne Dannevig Demarteau jobber fullt, betaler utdanningen selv og tar ut ferie for å følge forelesningene.

– Hos oss har vi veldig fokus på at evnen til å endre og tilpasse seg nye utfordringer er noe av det viktigste en bedrift må håndtere for å kunne være konkurransedyktig.

– Jeg kunne selvfølgelig fulgt et åpent studium, men gratis studier koster også penger. Nå får jeg både arbeidserfaring, pensjonspoeng og mer formell kompetanse.

Det sier Judith Mathisen som jobber som prosjektleder i Devoteam i Grimstad. Selv tar hun videreutdanning innen logistikk og prosjektledelse, en av spesialiseringene som kan føre til en master i ledelse ved Universitetet i Agder.

28-åringen tar master i ledelse ved Universitetet i Agder, der hun spesialiserer seg på arbeidsliv og karriereveiledning. Parallelt med studiene er hun på vei over i ny stilling som førstekonsulent i HR-seksjonen hos Statens vegvesen, etter 3 år i Agder Energi. – Den største utfordringen er å få tiden til å strekke til, så i en hektisk hverdag passer det bra med korte, intensive samlinger. Det gir også fullt fokus, og konsentrert læring, forteller hun.

– Spesielt endringsfagene gir et godt overordnet perspektiv, og en god forståelse for hvorfor ting er som de er. Andre fag – som de økonomiske og juridiske – kan være til umiddelbar nytte i arbeidssituasjonen. Tross sin unge alder, er hun allerede overbevist om at hun vil fortsette med faglig påfyll i fremtiden. – Utviklingen går fort, og det er både i bedriftens og medarbeiderens interesse at man stadig “oppgraderer” seg. Akkurat nå synes jeg det er motiverende å oppnå en mastergrad, men jeg kommer nok til å ta flere kurs eller studiepoeng senere også.

– Vi får en grundig innføring, og går dypt inn i fagområdene, noe som har gitt en bedre helhetsforståelse for prosjektledelse. Det handler om både materielle og menneskelige ressurser, og jeg har fått større respekt for andre prosjektlederes hverdag, sier Mathisen. Hun er imponert over hvordan foreleserne klarte å gjøre de mer “tørre” temaene interessante. Hun er tydelig på at investeringen gir uttelling. – Gjennom å oppdatere seg faglig og formalisere egen kompetanse, får man mer tyngde og føler seg tryggere i prosjektlederrollen, mener hun.

Studiet hun tar er et samarbeid med NCE NODE, næringsklyngen på Sørlandet som har behov for skreddersydd kompetanse for å videreutvikle sine verdensledende posisjoner innen teknologiske løsninger. – Det er fryktelig mange år siden en ingeniør kunne si seg ferdig utdannet når han eller hun var ferdig med ingeniørutdanningen. Mathisen vurderer å fortsette utdanningen med emnene Industriell forsyningsledelse og Engineering leadership hvor hun også kan dra nytte av utvekslingsavtalen UiA har med UC Berkeley i San Fransisco. – Etter- og videreutdanning kan være slitsomt til tider, med full jobb ved siden av. Men en bestått eksamen gir et skikkelig kick og det veier opp mye av slitet!

> ETTER - O G VIDEREUTDANNING

ETTER - O G V IDEREUTDANNING

Sulten på ny kunnskap

Hun opplever at studiet har en fin kombinasjon av praktisk og teoretisk tilnærming.

124

Etter- og videreutdanning

125


studietilbud med undervisning på engelsk Masterprogram:

Halvårsstudier:

Universitetet i Agder tilbyr 12 masterprogrammer med undervisning på engelsk:

UiA har også halvårsstudier som i sin helhet undervises i på engelsk.

> Master’s programme in Business Administration (Specialisation in International Management and Strategy) 120 studiepoeng, Kristiansand

Åpent for alle: > Comparative Educational Studies 30 studiepoeng, vår, Kristiansand

> Master’s programme in Development Management, 120 studiepoeng, nettstudium med samlinger > Master’s programme in Music Performance, Western Classical Music, 120 studiepoeng, Kristiansand

> Master’s programme in Information and Communication Technology, 120 studiepoeng, Grimstad > Master’s programme in English 120 studiepoeng, Kristiansand

>

> Master’s programme in Religion, Ethics and Society 120 studiepoeng, Kristiansand

> Master’s programme in Renewable Energy, 120 studiepoeng, Grimstad > Master’s programme in Mathematics Education, 120 studiepoeng, Kristiansand > Joint Nordic Master’s programme in Didactics of Mathematics 120 studiepoeng, Kristiansand og andre steder i Norden (se side 107)

126

Åpen dag Universitetet i Agder

SERVICETORGET

Onsdag 7. mars 2012 fra kl. 09.00 – 15.00 Sted: Gimlemoen, Kristiansand

> NORSEC – Norwegian Society Education and Culture 30 studiepoeng, høst, Kristiansand > Outdoor Education and Nature Guiding 30 studiepoeng, vår, Kristiansand

Program vil bli lagt ut på www.uia.no/studier

Åpent for alle, men utvekslingsstudenter fra UiA sine partnerinstitusjoner blir prioritert:

Opptak til enkeltemner andre studier: European Integration (30 ECTS credits): The study consists of three 10 ECTS credits modules: > History, Institutions and Policies of European Integration (summer) > Current Issues in the European Union (summer) > Current debates on the European Union (fall)

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner med ledig kapasitet. Eksempler på slike enkeltemner: Klassisk gresk, innføring i latin, innføring i filosofi, etikk og emner innenfor fagfeltene historie, kommunikasjon, litteratur, fransk, tysk, engelsk, nordisk, religion, pedagogikk, teknologi, realfag, IT og økonomi. informasjon og Søknad www.uia.no/enkeltemne

E-post: servicetorget@uia.no Kristiansand Telefon: 38 14 21 00 Sted: Rett innenfor Vilhelm Krags hall Åpningstider: Mandag – fredag kl. 08.00–15.30 Grimstad Telefon: 37 23 32 00 Sted: Fra hovedinngangen, inn og til høyre Åpningstider: Mandag – fredag kl. 08.00–15.30

Studieveiledning Fakultetene, lærerutdanningen og fellesadministrasjonen har studieveiledere og andre som kan gi studieveiledning og hjelpe deg med å finne fram til den informasjonen du trenger. Telefon: 38 14 21 00 eller 38 14 10 00 E-post: servicetorget@uia.no

The last module is based on the two summercourses, and will mainly be web-based.

Søknadsfrister, masterPROGRAM > For søkere fra land utenfor EU: 1. desember > For andre søkere med utenlandsk utdanning: 1. mars > For norske (og nordiske) søkere: Se det enkelte masterprogram

Servicetorget er ditt informasjonssenter som student. Her får du informasjon om det meste enten det dreier seg om opptak, eksamen, selvvalgt bachelor, semesterregistrering og universitetets studieprogram og emner, med mer. Dersom Servicetorget ikke har svaret, hjelper de deg å finne rette instans for din henvendelse.

For > Master’s programme in Music Performance For søkere med utenlandsk utdanning: 15. november for opptak påfølgende høst. For norske og nordiske søkere: 15. desember for opptak påfølgende høst. > Mer utfyllende informasjon om opptaksregler og andre praktiske opplysninger finner du på www.uia.no/en/degree

Se også www.uia.no/studier der du også finner oversikt over veileder ved fellesadministrasjonen og ved hvert fakultet.

SMS

Få studiekatalogen tilsendt i posten! Send SMS med kodeord UiA + navn og adresse til 2242 (vanlig sms-takst)

Tilretteleggingskontoret for studenter med funksjonsnedsettelse (TSF) Kontoret kan hjelpe med å tilrettelegge forholdene for studenter med ulike funksjonsnedsettelser. Kontoret bidrar med behovsutredning, rådgivning, utlån av spesielle hjelpemidler, tilrettelegging av det fysiske miljøet, omvisning med mer. Hvis du har behov for tilrettelegging, er det viktig at du tidlig tar kontakt med kontoret slik at det kan bli klart til studiestart. For mer informasjon: www.uia.no/tsf Tilretteleggingskontoret er en del av Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring, som kan bistå studenter som trenger hjelp for å gjennomføre og mestre sine studier.

Karrieresenter ”Hva kan jeg? Hva vil jeg?” Mange og viktige spørsmål dukker opp underveis eller mot slutten av et studium: > Hva kan jeg egentlig etter mange års studier? > Hva er mine styrker som person? > Hvordan vil arbeidslivet se på min kompetanse? Karrieresenterets veiledere tilbyr både karriereveiledning, jobbsøkerkurs, work-shops, intervjutrening og skreddersydde opplegg. E-post: karrieresenteret@uia.no Telefon: Kristiansand: 38 14 23 83 eller 38 14 15 36. Grimstad: 37 23 30 41 Karrieresenteret ligger på Servicetorget på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. www.uia.no/karrieresenteret

Universitetsbiblioteket Universitetsbiblioteket er tilrettelagt med leseplasser, PC-er og trådløst nettverk. Her kan du blant annet lese, låne bøker, tidsskrifter og filmer. Du kan også få hjelp og veiledning til å søke og finne informasjon. Via bibliotekets nettsider får du tilgang til et bredt utvalg av digitale informasjonsressurser og til BIBSYS. Her ligger det oversikt over litteratur og aktuelle informasjonsressurser tilpasset det enkelte studium. Tjenestene er også tilgjengelige hjemmefra. Hvert semester tilbyr Universitetsbiblioteket nyttige kurs i blant annet litteratursøking og kildebruk.

> INFO R MAS JON

An dre studie t i l bu d

> Master’s programme in Mechatronics, 120 studiepoeng, Grimstad

informasjon og hjelp

Åpen dag er en fin anledning til å besøke universitetet og få informasjon om universitetets omfattende studietilbud. Det blir orienteringer om de ulike studiene, miniforelesninger og stands i Vilhelm Krags hall med mulighet for å snakke med studieveiledere og faglærere m.m.

> Master’s programme in Music Performance, African-American Music, 120 studiepoeng, Kristiansand > Master’s programme in Music Management, 120 studiepoeng, Kristiansand

Ønsker du mer informasjon?

Les mer om Universitetsbibliotekets tjenester og tilbud: www.uia.no/uba Åpningstider: (gjelder både for Campus Kristiansand og Campus Grimstad): > Mandag–torsdag kl. 08.00–20.00 > Fredag kl. 08.00–18.00 > Lørdag kl. 09.00–15.00

127


Generelle opptakskrav til grunnstudiene

Spesielle opptakskrav til grunnstudiene

Det generelle grunnlaget for opptak til universiteter og høgskoler er generell studiekompetanse. Til noen studier er det spesielle opptakskrav i tillegg.

I tillegg til generell studiekompetanse er det fastsatt spesielle opptakskrav for følgende grunnstudier ved Universitetet i Agder:

> Generell studiekompetanse: Det er krav om både utdanning (eller evt. praksis) og bestemte fag: Fagkravene må enten være dekket innenfor eller tas i tillegg til kravet om utdanning/praksis.

Utdanning/praksis: > Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller > Fagopplæring med fag- / svennebrev eller > Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen (fylte 23 år i opptaksåret og minst 5 års utdanning/praksis)

+

Fagkrav: > Norsk (hovedmål, sidemål og muntlig, 393 årstimer) > Engelsk, 140 årstimer > Samfunnsfag, 84 årstimer > Historie, 140 årstimer > Matematikk, 224 årstimer > Naturfag, 140 årstimer (fellesfag; må være bestått med karakteren 2 eller bedre) For nærmere opplysninger se www.samordnaopptak.no

Poengberegning > Lektorutdanning i realfag: Minimum 35 skolepoeng og karakteren 3,0 i norsk (393 timer) samt de samme realfagskravene som stilles for blant annet studiene i matematikk og fysikk (se under).

> Grunnskolelærerutdanning (4- og 5-årig): Minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 årstimer/14 uketimer i Reform 94) og 3,0 i matematikk (224 årstimer/5 uketimer i Reform 94). (Det er egne presiseringer rundt norskkravet for søkere med samisk, tegnspråk eller finsk og for søkere med opptaksgrunnlag fra land utenfor Norden.)

> Biologi, bachelor og årsstudium, Matematikk og fysikk, bachelor, Matematikk, årsstudium og Fysikk, årsstudium: Ett av fagene matematikk R1 eller (S1+ S2) og én av fagkombinasjonene matematikk (R1 + R2)/ fysikk (1 + 2)/ kjemi (1 + 2)/ biologi (1 + 2)/informasjonsteknologi (1 + 2)/ geofag (1 + 2)/teknologi og forskningslære (1 + 2). (Reform 94: Ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene (eller fagkombinasjon) 3MX/3MY/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/2BI+3BT))

> Faglærerutdanning i musikk, bachelor Opptaksprøve > Utøvende musikk, bachelor Opptaksprøve

> Matematisk finans, bachelor og Økonomi og administrasjon – siviløkonom, femårig master: Matematikk R1 eller matematikk (S1+S2) (Reform 94: 2MX/2MY/3MZ)

> Bioingeniør, bachelor: Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og fysikk 1 eller biologi 1 eller kjemi 1. (Reform 94: Ett av fagene 2MX/2MY/3MZ og ett av fagene 2 BI/2FY/2KJ)

> Ingeniørutdanning, bachelor, IKT, femårig master – siv.ing., Industriell økonomi og teknologi ledelse (IndØk), og femårig master – siv.ing.: Matematikk (R1+ R2) og fysikk 1 (Reform 94: 3MX og 2FY). Se mer side 122.

>

Les mer på www.samordnaopptak.no

128

Matematikk R1

– Matematikk 2MX

Matematikk R2

– Matematikk 3MX

Matematikk S1

– Matematikk 2MZ

Matematikk S2

– Matematikk 3MZ

Tilleggspoeng: > For realfaglige fordypninger gir 0,5 tilleggspoeng per fag, bortsett for fagene R2 og fysikk 2 der det gis 1 realfagspoeng per fag i Kunnskapsløftet (og tilsvarende for 3MX og 3FY i Reform 94).

Påbyggingsstudiene bygger på annen høgskole- og universitetsutdanning. Se beskrivelsene under de enkelte studiene og ta eventuelt kontakt for nærmere informasjon.

> Det gis 0,5 tilleggspoeng for alle programfag innen “Fremmedspråk” med et omfang på 140 timer, bortsett fra “Fremmedspråk” III som gir 1,0 tilleggspoeng. Engelsk regnes ikke som fremmedspråk i denne sammenheng og gir ikke ekstrapoeng. > Maksimalt gis det 4 tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk totalt. Kvoten for søkere med førstegangsvitnemål er 50 % av studieplassene. Førstegangsvitnemål gjelder for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som etter tre år i videregående opplæring har fått førstegangsvitnemål som gir generell studiekompetanse. Søkere med førstegangsvitnemål konkurrerer samtidig i ordinær kvote, der de kan få medregnet eventuelle karakterforbedringer, alderpoeng og andre tilleggspoeng. Tilleggspoeng i ordinær kvote: 2 poeng for enten fullført 60 sp ved universitet eller høgskole eller ett bestått år på norsk folkehøgskole med godkjent dokumentasjon eller fullført militær eller sivil førstegangstjeneste

> O PPTAKSKRA V

O PPTAKSKRA V

Kunnskapsløftet / reform 94 behandles tilsvarende

Hovedpunkter: > Karakterpoengene blir beregnet på grunnlag av samtlige karakterer på vitnemålet (gjennomsnittskarakter x 10).

Opptakskrav til påbyggingsstudiene

Alderspoeng: 2 poeng for hvert år (maksimalt 8 poeng for fire år) fra og med det året søkeren fyller 20 år. Se mer på www.samordnaopptak.no

129


Krav ved noen studier

Søknad

Krav om politiattest for noen utdanninger Ifølge forskrift om opptak til høyere utdanning § 6 er det krav om politiattest for opptak til enkelte studier. For Universitetet i Agder gjelder det: > Faglærerutdanning i drama > Faglærerutdanning i musikk > Faglærerutdanning for tospråklige lærere > Friluftsliv > Førskolelærerutdanning > Grunnskolelærerutdanning > Grunnskolelærerutdanning, master > Idrettsutdanning > Lektorutdanning > Praktisk-pedagogisk utdanning > Sosionomutdanning > Sykepleierutdanning > Trenerutdanninger > Vernepleierutdanning Søkere til disse utdanningene må legge fram politiattest som viser om søkeren har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning.

>

Dersom politiattesten viser at vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep eller grove voldsforbrytelser, kan det få konsekvenser for gjennomføring av utdanningen.

Søkere som ikke har merknad på politiattesten leverer attesten til studiestedet ved studiestart. Søkere som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende utdanning, skal sende attesten til studiestedet innen fristen som er satt for å motta studieplassen.

130

Merknad på politiattesten kan føre til at søkeren blir utelukket fra klinisk undervisning/praksisopplæring ved den aktuelle utdanningen.

En nasjonal nemnd vil avgjøre om studenten kan delta i slik undervisning/opplæring. Studenter som ikke kan delta i klinisk undervisning/ praksisopplæring, vil ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning. Søkere som har merknad på politiattesten har rett til juridisk bistand i henhold til Lov om universiteter og høyskoler § 4-9 sjuende ledd. Se mer på www.samordnaopptak.no og www.politi.no

Krav til tuberkuloseundersøkelse

Under langvarig opphold i land med høy forekomst av tuberkulose er det en reell risiko for å bli smittet. Studenter på lærerutdanninger og helse- og sosialfaglige utdanninger som skal ut i praksis, og som kommer fra slike land, må gjennomgå tuberkuloseundersøkelse. Kravet gjelder også studenter som har oppholdt seg i slike land sammenhengende over 3 mnd i løpet av de siste 3 år (jfr Forskrift om tuberkuloseundersøkelse § 3-1). Informasjon om hvilke land kravet gjelder finnes her: http://www.fhi.no/

Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA)

Studenter som skal ha praksis ved sykehus, sykehjem og andre boformer med heldøgns pleie, må følge gjeldende krav til utfylling av egenerklæringsskjema og eventuell testing. Nærmere informasjon blir gitt før praksisstart ved den enkelte utdanning. Studenter har selv ansvar for at de ovenfor nevnte krav til undersøkelser foretas etter de til enhver tid gjeldene regler.

Det er innført skikkethetsvurdering for en del utdanninger. Ved Universitetet i Agder gjelder dette: > Allmennlærerutdanning > Bioingeniørutdanning > Faglærerutdanning i drama > Faglærerutdanning i musikk > Faglærerutdanning for tospråklige lærere > Førskolelærerutdanning > Grunnskolelærerutdanning > Grunnskolelærerutdanning, master > Lektorutdanning i realfag, femårig integrert master > Praktisk-pedagogisk utdanning > Sosionomutdanning > Sykepleierutdanning > Vernepleierutdanning Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller helse- eller sosialpersonell. Studenter som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. (Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30. juni 2006).

Opptak til studiene skjer på to ulike måter. De fleste søknader sendes Samordna opptak, mens noen sendes direkte til Universitetet i Agder (lokalt opptak). Samordna opptak

Samordna opptak er felles nasjonalt opptak for universitetene, de statlige høgskolene og enkelte private høgskoler. Søkerne kan prioritere inntil 10 studieønsker fra ulike studiesteder. Det er grunnstudier som er med i Samordna opptak. Det vil si at opptakskriteriene er generell studiekompetanse med eventuelle tilleggskrav. Søkerhandboka Samordna opptak gir hvert år ut Søkerhandboka med oversikt over hvilke studier ved de ulike institusjonene som er med i dette opptaket. Søkerhandboka inneholder en detaljert beskrivelse av framgangsmåten ved søknad, gangen i opptaket, opptakskrav m.m. Søkerhandboka får du ved å henvende deg til videregående skoler, universitetene og høgskolene. Teksten finner du også på Internett www.samordnaopptak.no Søknad Du må søke via Internett: www.samordnaopptak.no Etter søknadsfrist legges følgeskjema ut på din nettsøknad. Skriv ut følgeskjema og skriv det ut sammen med kopi av vitnemål og attester til de saksbehandlende institusjonene (som er angitt på følgeskjemaet) innen den fristen du får oppgitt. Samordna opptak Postboks 1175 Blindern 0317 Oslo Telefon 815 49 050 www.samordnaopptak.no

Lokalt opptak

Noen studier har opptak direkte til Universitetet i Agder og er ikke med i Samordna opptak. Dette gjelder blant annet påbyggingsstudier/ videreutdanninger, masterprogrammer, noen få grunnutdanninger, halvårsstudier i lærerutdanningene og førstesemesterstudiet med blant annet ex. phil. og ex. fac. Søknad til forkurs for ingeniørutdanning og TRES sendes også direkte til universitetet. For å søke opptak til påbyggingsstudier/videreutdanninger må du ha annen høgskole- eller universitetsutdanning fra før. Søknad til studier med lokalt opptak Du kan søke via Internett: www.uia.no/sw En stund etter at du har søkt, vil du få en kvitteringsepost. Denne skriver du ut og returnerer til universitetet sammen med attesterte vitnemål og attester.

KONtroll av søknadsdokumenter

Etter studiestart gjennomføres det rutinemessig kontroll av søknadspapirer. Det foretas et tilfeldig utplukk av studenter som må levere originale søknadsdokumenter til kontroll. Dokumentforfalskninger politianmeldes.

Søknad om tidlig opptak/forhåndsløfte: Frist 1. mars

Det er mulig å søke om tidlig opptak/ forhåndsløfte hvis du f.eks. er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon, har barn som trenger barnehageplass eller må bytte skole, må flytte med familie, har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet eller må søke oppholdstillatelse for å studere. Behov for forhåndsløfte må dokumenteres.

Restplasser

Til noen av studiene vil det bli restplasser. Oversikt over restplasser finner du fra 20. juli på www.uia.no/studier Nytt fra 2012? Samordna opptak jobber for at oversikten skal publiseres allerede 19. juli, og for at nye søkere (de som ikke har søkt i hovedopptaket) skal kunne forhåndsregistrere seg før det åpnes for søking. Se www.samordnaopptak.no for oppdatert informasjon.

MinID

> SØKNAD

KRA V VED N OEN STUDIER

Søkere som ikke leverer politiattest vil bli utestengt fra klinisk undervisning/ praksisopplæring, og får ikke gjennomført utdanningen. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Skikkethet

Søknad til Samordna opptak forutsetter MinID (gjelder søkere med norsk fødselsnummer). Merk deg søknadsfrist 1. mars (tidlig opptak) og 15. april, og registrer deg i god tid før fristens utløp. Se video om hvordan man registrerer søknad: www.samordnaopptak.no/SW

131


Realkompetanse Personer som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er definert som kunnskaper ervervet gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid og skolegang. Realkompetanse vurderes i forhold til hvert enkelt studium. Det kreves at man har nødvendige kvalifikasjoner for det studiet man søker på, og kravene vil derfor variere fra studium til studium. Kunnskapene må dokumenteres. Dokumentasjonen kan være karakterer fra videregående skole eller annen skolegang, attest fra arbeidsgiver, bekreftelse på organisasjonserfaring eller annen godkjent dokumentasjon som bekrefter kunnskaper i de enkelte fag. For opptak til studier med særkrav i tillegg til generell studiekompetanse, må det også dokumenteres kompetanse i disse særkravene. Søkere med realkompetanse konkurrerer om plassene på lik linje med søkere som kan poengberegnes. Rangeringen skjer ut fra en skjønnsmessig vurdering. Tilbud om opptak på et studium gjelder bare for dette ene studiet og kan ikke overføres til andre studier.

>

De enkelte utdanningsinstitusjonene har sine egne retningslinjer for behandling av realkompetanse. Reglene kan derfor være ulike. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars

Se mer på www.uia.no/realkompetanse

Følgeskjema, kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester må være sendt innen tidsfristene og til det universitetet/høgskole som er oppgitt på følgeskjemaet. 1. mars

26. juli – svarfrist

Søknadsfrist for: > Søkere der opptaksgrunnlaget er utdanning fra utlandet (utenom Norden) > For søkere fra EU til engelskspråklige masterprogram > Lærere som søker videreutdanning til enkelte studier > Behov for tidlig opptak/forhåndsløfte > Realkompetanse (25 år og eldre) > Søknader om spesiell vurdering (opptak utenom poengreglene) > International Baccalaureate > Enkelte studier (se studiebeskrivelsene)

Du må svare på studietilbudet og bekrefte ventelisteplassering hvis du ønsker å beholde tilbudet og/eller plassen på ventelisten. Det er mulig å svare på web.

20. Mars

Innsendingsfrist for følgeskjema (gjelder for de som har søknadsfrist 1. mars. I det lokale opptaket fremgår innsendingsfristen i e-post med kvittering)

20. juli og utover – RESTPLASSER På en del studier vil det bli restplasser. Restetorget vil gi oversikt over ledige studieplasser i Samordna opptak. Disse studieplassene er åpne for alle som fyller opptakskravene, også nye søkere. Se også www.uia.no/studier 29. juli og utover – Suppleringsopptak For studier der det er ledige plasser etter hovedopptaket, vil det også bli suppleringsopptak for de som står på venteliste. Svarfristen er kort. 10. august SØKNADSFRIST (høst) til førstesemesterstudiet med blant annet ex. phil. og ex. fac.

15. april Søknadsfrist for alle andre studier (hvis ikke annet er spesifisert)

10. mai

Innsendingsfrist for følgeskjema (gjelder for de som har søknadsfrist 15. april. I det lokale opptaket fremgår innsendingsfristen i e-post med kvittering)

1. juni Søknadsfrist for søkere til: > Fornybar energi, toårig master - siv.ing. > Industriell økonomi og tekn.ledelse, toårig master - siv.ing. > Innovasjon og kunnskapsutvikling, master > IKT, toårig master – siv.ing. > Ledelse, erfaringsbasert master > Mekatronikk, toårig master – siv.ing. > HR og organisasjonsutvikling – årsst. > Datateknikk – påbygging

20. august – studiestart 2012 15. november Søknadsfrist for studier med oppstart i vårsemesteret

1. desember

Søknadsfrist for søkere fra land utenfor EU til engelskspråklige masterprogram med oppstart høst 2013. For oversikt over studier på engelsk, se side 126.

15. desember Søknadsfrist for oppstart påfølgende høst for søkere til: > Faglærerutdanning i musikk > Utøvende musikk, bachelor > Utøvende musikk, master

> TIDSFRISTER

REALKOM PETANSE

Til EVU-emner kan søkere over 25 år gis opptak uten dokumentasjon av realkompetanse.

Tidsfrister - søknad og opptak

1. januar søknadsfrist (vår) til førstesemesterstudiet med blant annet ex. phil. og ex. fac.

1. juli – Ettersendelsesfrist

Siste frist for å ettersende vårens vitnemål, karakterutskrifter og attester til lærestedene som saksbehandler søknaden. Siste frist for omprioritering av studieønsker i Samordna opptak.

132

FØLGESKJEMA (SAMOrdna opptak) Nytt i 2012 er elektronisk følgeskjema. Følgeskjemaet gjøres tilgjengelig i din nettsøknad noen dager etter søknadsfrist. Følgeskjemaet skal skrives ut og leveres sammen med kopi av vitnemål og attester til de saksbehandlende institusjonene (som er angitt på følgeskjemaet) innen den fristen du får oppgitt.

133


Bachelorprogram høsten 2012

MASTERprogram høsten 2012

doktorgrad, ph.d

egne notater – MED TANKE PÅ FRAMTIDA

>

Toårige masterprogram: Development Management 96 Engelsk 40 Folkehelsevitenskap 72 Fornybar energi – sivilingeniør 118 Helsefag 68 Historie 44 Idrettsvitenskap 77 IKT – sivilingeniør 120 Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk) – sivilingeniør 120 Informasjonssystemer 88 Innovasjon og kunnskapsutvikling 102 Kunstfag 61 Matematikkdidaktikk 106-107 Mekatronikk – sivilingeniør 119 Music Management 56 Nordisk språk og litteratur 35 Offentlig politikk og ledelse 93 Pedagogikk 51 Psykisk helsearbeid 71 Religion, etikk og samfunn 48 Samfunnskommunikasjon 34 Spesialsykepleie 70 Utøvende musikk (rytmisk og klassisk) 55 Velferdsstudier 99 Økonomi og administrasjon – siv.øk. 83 Femårige integrerte masterprogram: Grunnskolelærerutdanning 26-27 IKT – sivilingeniør 120 Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk) – sivilingeniør 120 Lektorutdanning i realfag 106 Økonomi og administrasjon – siv.øk. 83 1 1/2-årig erfaringsbasert masterprogram: Ledelse Helse- og sosialinformatikk

103 69

Helsevitenskap 79 Information Systems 88 International Management 84 Litteraturvitenskap 36 Matematikkdidaktikk 108 Public Administration 93 Religion, etikk og samfunn 48 Språkvitenskap 36 Teknologi 121 - Spesialisering i IKT - Spesialisering i mekatronikk - Spesialisering i fornybar energi - Spesialisering i anvendt matematikk Utøvende rytmisk musikk 57 NB: se evt. endringer knyttet til Ph.d.-studier via www.uia.no/studier

> egne notater

s tudieov er sik t

134

Arbeids- og velferdssosiologi 98 Bioingeniørutdanning 110 Biologi 111 Engelsk 40 Ernæring, mat og kultur 74 Faglærerutdanning drama 59 Faglærerutdanning i musikk 59 Folkehelsearbeid 72 Førskolelærerutdanning 28 Historie 44 Idrett 76 Ingeniørfag – byggdesign 114 Ingeniørfag – data: - Datateknikk 115 - Nettverksdrift og sikkerhet 115 Ingeniørfag – elektro: - Fornybar energi 116 - Elektronikk 116 Ingeniørfag – maskin: - Flyteknikk 118 - Mekatronikk 119 IT og informasjonssystemer 86 Kommunikasjon 33 Kunst og håndverk 62 Kunstfag med fordypning i musikk 61 Litteratur, film og teater 36 Matematisk finans 109 Matematikk og fysikk 105 Multimedieteknologi og -design 112 Nordisk språk og litteratur 34 Opplevelsesbasert reiseliv 96 Oversetting og interkulturell kommunikasjon – engelsk 39 Pedagogikk 51 Religion, etikk og kultur 46 Regnskap og revisjon 85 Rettsvitenskap 101 Samfunnsendring og komm. 91 Skolebibliotekkunnskap 38 Sosionomutdanning 98 Statsvitenskap 90 Sykepleierutdanning 67 Utviklingsstudier 95 Utøvende musikk – klassisk 56 Utøvende musikk – rytmisk 56 Vernepleierutdanning 67 Økonomi og administrasjon 81

135


16

30

34

32

36

8 12

4

46

K

Tele studentby

P

11

13 28

10

14

15

s pu Tem

48

47

H

E G

A

C

Hovedinngang Plenen

51

trum Til sen

F D

50 Bom

32

I

campus kristiansand

P

19 15

Til b uss og

P

13

P 1

ANDRE ADRESSER: GIMLEMOEN 1 Spicheren treningssenter og dagligvarebutikk 10 Seniorsenter, Agder vitenskapsakademi 13 Kontorer 15 Grupperom 17 Kontorer og grupperom 19 Sørlandet kunnskapspark, Agderforskning m.m. 20 Stiften (studentaktiviteter) 22 Alibiet (studentaktiviteter) 24 Studentorganisasjonen (STA) 26 Kontorer 32 SiA - Studentsamskipnaden i Agder, administrasjon 46 Sigrid Undsets hus Avdeling for lærerutdanning. Ressurssenter for tilrettelegging, helse og mestring: stud.prest, psykososial helsetjeneste og tilretteleggings- kontoret for studenter med funksjonsnedsettelser (TSF), NAV: Studier med støtte 47 Grupperom 48 Jørgen Løvlands hus - undervisningsbygg 50 Kontorer 51 Kontorer og undervisningsrom KASERNEVEIEN 4 Hokus Pokus barnehage 8 - 36 Studentboliger

Parkeringshus Hovedinngang

sen trum

Bakstebu

GIMLEMOEN 25 A-K A Henrik Wergelands hus Fellesadministrasjon B Auditorier Underetasjen: Østsia studentkulturhus C Vilhelm Krags hall Inngang til: Servicetorget og Universitetsbiblioteket D Jacob Aalls hus Underetasjen: Kantine, bokhandel, utgang til plenen 3. og 4. etasje: Undervisningsrom, lesesal, grupperom E-F Fakultet for humaniora og pedagogikk Camilla Colletts hus (østfløy i bygg E) Kristian Schjelderups hus (vestfløy i bygg E) Andreas Feragens hus (bygg F) G Fakultet for kunstfag Kirsten Flagstads hus H Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Eilert Sundts hus I Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Ketil Moes hus J Fakultet for teknologi og realfag Niels Henrik Abels hus K Fakultet for kunstfag Sigurd Køhns hus

P

P

(gjesteparkering) 1

2

Hokus Pokus barnehage

Løvås studentby Jon L ille

tuns vei

Sørlandets teknologipark

> bergen oslo stavanger

sverige

k a rt ov e r stu diest e den e

k a rt ov e r studie st e de ne

136

17

P

Bluebox 10

seum Skolemu

D

20

P

P

C

A

22

26

J

Statsbygg

>

24

B

CAMPUS GRIMSTAD

y tudentb Gimle seveien 18 Kasern 24 22 20

Grimstad Kristiansand

Danmark

137


humaniora og Pedagogikk

Lærerutdanningene Grunnstudier K a p it t eloverskrift

Grunnstudier

Grunnstudier

Studiepoeng side

Studiepoeng side

Lektorutdanning i realfag, master

300

106

Grunnskolelærer, master

300

27

Grunnskolelærer

240

26

Engelsk bachelor 180

40

Kommunikasjon 60

31

Historie, bachelor 180

44

Litteratur, film og teater 60

37

Kommunikasjon, bachelor 180

31

Litteratur, film og teater bachelor 180

36

Faglærer i drama, bachelor

180

59

Faglærer i musikk, bachelor

Nordisk språk og litteratur bachelor 180

180

59

Førskolelærer

180 28-29

Oversetting og interkulturell komm. - engelsk, bachelor 180

38

Pedagogikk, bachelor 180

52

Faglærerutdanning for tospråklige* (kun pedagogikk og matematikk) Norsk som andrespråk og kulturkunnskap

180

31

30+30 31

30

37

Studiepoeng side

33

Nordisk språk og litt. 60

33

Pedagogikk 60

52

Religion og etikk 60

46

Spansk 60

43

Tysk 60

43

Førstesemestersstudiet: Ex. phil., ex. fac., skriveteknikk /latin 10+10+10 19

Religion, etikk og kultur, bachelor 180

46

Ex. phil. og ex. fac. i Hellas 10+10 19

Skolebibliotek, bac. 180

38

Likestillingsstudiet 30

51

Spesialpedagogikk, bac.* 180

54

Skolebibliotekkunnskap 2 30

38

Engelsk 60

40

Fransk 60

42

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap 30

Filosofi 60

51

Historie 60

44

Klassisk gresk språk 20

37 49

økonomi og samfunnsvitenskap

Kunstfag

Helse- og idrettsvitenskap

Grunnstudier

Grunnstudier Grunnstudier

Studiepoeng

Utøvende musikk, klassisk bachelor 180

55

Utøvende musikk, rytmisk bachelor 180

55

Faglærerutdanning i musikk, bachelor 180 Faglærerutdanning i drama, bachelor 180 Kunst og håndverk bachelor 180 Kunstfag med fordypning i musikk, bachelor

Studiepoeng

side

59 59 62

Ernæring, mat og kultur, bachelor

side

180 74

Arbeids- og velferdssosiologi, bachelor 180

Idrett, bachelor

180

76

Sykepleie, bachelor

180

67

IT og informasjonssystemer, bachelor 180 86

Vernepleie, bachelor

180

67

Idrett

60 76 77

Ernæring, mat og kultur

60

75

Helse- og fitnesstrening

30

79

180

61 65

60

62

Utefag

Musikk 60

64

Trenerutdanning 79

Design og -teknologi

63

Kunst og håndverk

30

Forming 30

63

Sang og musikk i barnehage og småskole 30

64

30 78

Studiepoeng

Studiepoeng side

Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master 300 82

72

Friluftsliv og naturguiding 60

Grunnstudier Grunnstudier

Grunnstudier

Folkehelsearbeid, bachelor 180

30 og 60

Drama

TEKNOLOGI OG REALFAG

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), master - siv.ing. 300

98

Industriell økonomi og teknologiledelse (IndØk), master - siv.ing. 300

Opplevelsesbasert reiseliv, bachelor 180 96 Samfunnsendring og kommunikasjon, bachelor 180 91

side

Studiepoeng

side

Ingeniørfag, treårige utdanninger 120

120

Byggdesign

180 114

Data: Datateknikk

180

115

Nettverksdrift og sikkerhet

180

115

Lektorutd. i realfag, master

300 106

Bioingeniør, bachelor

180

110

Elektro: Elektronikk

180

116

110

Fornybar energi

180

116

Maskin: Flyteknikk

180 118

Mekatronikk

180 119

Statsvitenskap, bachelor

180 89

Biologi, bachelor

180

Sosionom, bachelor

180

Matematikk og fysikk, bachelor

180 105

Matematisk finans, bachelor

180 109

Multimedieteknologi og -design, bachelor

180

180 81

Biologi

60 111

TRES

180

IT og informasjonssystemer 60 86

Fysikk

60 112

Y-veien

180 116

Samfunnsfag

60 91

Matematikk

60 105

Statsvitenskap

60 90

98

Regnskap og revisjon, bachelor

180 85

Rettsvitenskap

180

101

Utviklingsstudier, bachelor 180 94 Økonomi og administrasjon, bachelor

112 121

Utviklingsstudiet 60 95 Påbyggingsstudier

Påbyggingsstudier

Praktisk-pedagogisk utdanning

60

30

Språkvitenskap, ph.d.

Matematikkdidaktikk

120

106

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap

30

37

Norsk 2 Matematikk 1 Mat og helse 1

* Ikke oppstart studieåret 2012–2013.

studiepoeng

side

Studiepoeng

side

34

Småbarnsped. og barnehageutvikling 60

54

Litteraturvitenskap, ph.d. 34 Religion, etikk og samf., ph.d.

49

Comparative Educational Studies

30

51

Utdanningsvitenskap, ph.d.

52

Historie påbygging

30

45

Engelsk, master

41

RLE 2 og 3

Historie, master

Kompetanse for kvalitet:

Påbyggingsstudier Påbyggingsstudier

Påbyggingsstudier

Studiepoeng side

120 120

45

30+30

48

Norsk fordypning (FLU) 30

37 48

53

Nordisk språk og litt., master

120 34

Rel. studier i Asia

30

123

Pedagogikk, master

120

53

Skolebibl.kunnskap 1

30 38

Religion, etikk og samfunn master 120 49

Skolebibl.kunnskap 3

30 38

79

Samfunnskomm., master

120

Filmvit. og filmprod.

60

32

Småbarnsped. 30 54 Spesialped. 1 og 2

36

30+30

55

Påbyggingsstudier

Studiepoeng

Påbyggingsstudier

Studiepoeng

side

Studiepoeng side

side

Påbyggingsstudier

Påbyggingsstudier

Studiepoeng side

Studiepoeng

side

Utøvende rytmisk musikk, ph.d.

57

Helsevitenskap, ph.d

79

Public Administration, ph.d. 94

Matematikkdidaktikk, ph.d.

108

Datateknikk

60

122

Utøvende musikk, master

120

56

Folkehelsevit., master

120

72

Information Systems, ph.d. 88

Teknologi, ph.d.

121

120

56

120

68

Development Management, master 120 96

118

Music management, master

Helsefag, master

Fornybar energi, master - siv.ing. 120

85

61

77

60

120

120

International Management, ph.d. 84

Kunstfag, master

Idrettsvitenskap, master

Programmering og multimedia

Psykisk helsearb., master 120

71

Spesialsykepleie, master

70

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), master - siv.ing. 120

120

Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk), master - siv.ing. 120

120

Mekatronikk, master - siv.ing 120

119

Matematikkdidakt., master 120

106

Matematikkdidaktikk 120 felles nordisk master

107

Arrangement/ komposisjon

30 55

120

Musikkteknologi 30 55

Helse- og sosialinformatikk, master 90 69

Teater for barn og unge, påbygging

30

Psykisk helsearbeid

60

71

Kunst og håndverk, påbygging

30

61

Psykososialt arbeid med barn og unge

60

70

Musikk påbygging

30

64

Sexologi

60

70

65

Idrett/kroppsøving, påbygging

30 77

Mat og helse 1 og 2

30+30

75

HR og org.utvikling

60

101

Informasjonssystemer, master

120 88

Innovasjon og kunnskaps- utvikling, master

120

102

Offentlig politikk og ledelse, master 120 93 Økonomi og administrasjon - siviløkonom, master

120 83

Velferdsstudier, master

120

99

Ledelse, master

90

103

Programmering og multimedia

60 85

European Integration

30 94

Annet Forkurs for ingeniørutdanning

121

Realfagskurset

121


BLI:D STUDENT PÅ SØRLANDEt! HOLD DEG OPPDATERT om studiene:

uia.no/studier kontakt oss Servicetorget hjelper deg med spørsmål om eksamen, studielån og velferdsordninger for studenter. KRISTIANSAND: TLF. 38 14 21 00 | GRIMSTAD: TLF. 37 23 32 00 servicetorget@uia.no | www.uia.no

universitetet i Agder 2012 – 2013

Returadresse: Universitetet i Agder Servicetorget Postboks 422 4604 Kristiansand

Studier på Sørlandet 2012-2013  
Studier på Sørlandet 2012-2013  

Studies in southern Norway

Advertisement