Page 1

ÅPEN CAMPUS 2010

18. MARS - NYE CAMPUS GRIMSTAD PROGRAM ÅPEN CAMPUS UIA GRIMSTAD 18. MARS Kl 1300: Elever og lærere fra videregående skoler i Agder blir kjent med UiAs studieprogrammer og studenter

Kl 1500 - 1800: Karrieredagen 2010 i vrimlehallen på nye Campus Grimstad

Kl 1400 - 1500: ”Smartere Vekst”: NHO Agders årskonferanse 2010 PLENUMSÅPNING AV KARRIEREDAGEN – INNLEGG VED: • NHOs administrerende direktør John G. Bernander

• J. B. Ugland Eiendoms direktør Bjørn Vedal

• NHO Agders regiondirektør Siri Mathiesen

• Fredrik Hären, anerkjent svensk foredragsholder

18. mars kl. 1300-1800 www.uia.no


Velkommen 18. mars

F.v: Marius Salthaug (Indøk), Knut Håkon Jordheim (Mercurius), Haakon Brudeseth (Mercurius), Erfan Mohammadi (Mercurius) og Jostein Solberg (Indøk)

På vegne av masterstudentenes linjeforeninger Indøk Sør og Mercurius, ønsker jeg velkommen til en ny karrieredag i Grimstad 18. mars. Det er første gang at masterstudentene i Grimstad og Kristiansand samarbeider om å skape Sørlandets viktigste møteplass mellom akademia, næringsliv og folk flest. I år er det også første gang at Karrieredagen inngår som en del av et større arrangement kalt ”Åpen Campus”. NHO Agder har vært med i planleggingsfasen av arrangementet helt fra begynnelsen i fjor høst og ser frem til å avholde sin årskonferanse sammen med Karrieredagen på Universitetets nye campus i Grimstad. Som det fremgår av programmet, vil NHOs toppsjef John G. Bernander returnere til skolebygget snaue to år etter han overvar Grunnsten-nedleggelsen i 2008. Det blir nok et spennende gjensyn for både ham og publikummet han trollbandt fra scenen som fremragende konferansier den gang. Et arrangement som Karrieredagen er en stor oppgave å administrere. At masterstudentene på to campuser håndterer hele prosjektet samtidig som vi fullfører masteroppgavene våre, er i seg selv en prestasjon og en dokumentasjon på UiA-studentenes arbeidskapasitet og stå-på-vilje. Dere bedrifter som er på vei til Karrieredagen 18. mars er med andre ord kommet til riktig rekrutteringsarena – nok en gang! Foruten å være en rekrutteringsarena er Karrieredagen i Grimstad også blitt møteplassen der man rett og slett treffer ”gamle” kjente, tidligere og nye kolleger. Vi gleder oss til å vise dere ny campus i Grimstad og vi ser frem til å knytte kontakter og finne drømmejobben, for nå er studietiden over for mange av oss. Og vi er klare til dyst for nettopp din bedrift! På tampen vil jeg på vegne av prosjektgruppa takke Ugland Eiendoms prosjektleder Helge Nilsen for godt samarbeid rundt praktisk tilrettelegging. Oss UiA-alumni-ingeniører imellom: vår nye universitetscampus er et imponerende offentlig/privat samarbeidsprosjekt ledet av den beste! Marius Salthaug, prosjektleder Karrieredagen 2010

ÅPEN CAMPUS

- Agders nye

UIA 2010

REDAKSJON:

Indøk Sør, Mercurius, Kjell Tybring Andresen, Dag G. Aasland, Atle Slotnes og Pål Grandal

REDAKSJONELLE BIDRAGSYTERE: Ordkraft AS

OPPLAG: 80.000 LAYOUT: Guribye Design TRYKK: Agderposten Trykk AS FORSIDE: Illustrasjon, Morten Mørland

ÅPEN CAMPUS

kraftsentrum

www.uia.no – 3

Morten Mørland (30) foreviget i sitt rette element; ved tegnebrettet hjemme i London idet han sluttfører Campus Grimstads signaturbilde.

Campus signert Morten - Å tegne signaturbildet for UiAs nye Campus Grimstad har vært inspirerende og artig for meg, forteller en av Englands fremste karikaturtegnere Morten Mørland. AV PÅL GRANDAL OG JANE MØRLAND (FOTO)

Hvem bedre til å lage Campus Grimstads signaturbilde enn Tromøyas prisbelønte karikaturtegner i London-avisen The Times. Morten Mørland var snar om å la seg inspirere da han fikk muligheten til å etterlate seg et lite avtrykk på hjemlige trakter.

FEEL GOOD PÅ CAMPUS

– Hovedtanken min er å gjøre det til en leken, litt surrealistisk affære, hvor "ånden" er viktigere enn for eksempel størrelsesforhold, innleder Morten. - Det første man kanskje legger merke til er at det er et digert jentehode øverst i midten. Tanken bak er å vise at det er et studiested. Samtidig er det en gutt nederst til høyre som har lagt merke til henne på vei inn på campus. Jeg ønsket å få til et lite feel-good moment dem imellom; på campus hvor alt skjer, forklarer illustratøren.

Med etablering av to nye og moderne campuser det siste tiåret er Universitetet i Agder svært godt rustet for å møte fremtiden og den økende konkurransen om studenter og ansatte.

ANSVARLIG UTGIVER:

Universitetet i Agder ved formidlingsavdelingen

UIA 2010

Foto: Tor Erik Schrøder

2 – www.uia.no

Det er avgjørende for landsdelen og vertskommunene at Universitetet i Agder lykkes i å utvikle seg som forsknings- og utdanningsinstitusjon. Med godt renommé, gode studier samt nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer, vil Universitetet være kraftsentra med stor verdi og tiltrekningskraft på regionens arbeids-, kultur- og samfunnsliv. Universitetets nye lokalisering i Campus Grimstad, med umiddelbar nærhet til eksisterende høykompetansebedrifter, vil skape ytterligere trykk og synergieffekter mellom forskning/utdanning og arbeidsliv; som vil resultere i spennende

innovasjon, knoppskyting og etablering av næringsstrukturer og kompetansevirksomheter, ikke bare innenfor Campus Grimstad, men fremfor alt i regionen Agder. Det er kjent at kompetansebedrifter ønsker å etablere seg i umiddelbar nærhet til forsknings- og studiemiljøer; nettopp for å sikre bedriftens konkurransedyktighet mht produktutvikling, generell verdiskaping og rekruttering på kort og lang sikt. Universitetet i Agder og regionens verdiskaping vil med andre ord oppnå gjensidig vekst og utvikling ved å legge til rette for en ekspansiv campusutvikling. Derfor bør den videre utvikling av universitetets

to campuser vies stor oppmerksomhet og bli gitt optimale fysiske rammebetingelser.

ÅPEN CAMPUS – NASJONALE OG INTERNASJONALE MØTEPLASSER

Universitetet i Agder etablerte i fjor høst ”Åpen Campus”, et prosjekt som har som formål å legge premissene for en offensiv tilnærming til utviklingsarbeidet av våre to campuser. Campusene i Grimstad og Kristiansand er sentrale deler av de to universitetsbyenes identitet. Prosjektet har primært et overordnet strategisk fokus å ivareta, men vil også initiere operative til-

tak som bidrar til å realisere visjonen om en reell åpen campus. Selve visjonen om en ”Åpen Campus” hviler mye på samarbeidende aktørers felles bidrag til å utvikle gode og relevante møteplasser mellom arbeidsliv, akademia og folk flest. En slik møteplass er bla. Universitets årlige Karrieredager; arrangementer som gjenspeiler Universitets utstrakte samarbeid med regionens arbeidsliv. Universitetet i Agder og campusene har store ambisjoner om å bli nasjonale og internasjonale aktører på en global arena, så ”Åpen Campus” innbefatter også møteplasser av både nasjonalt og internasjonalt format.

TAKK TIL UGLAND EIENDOM

Universitetets årlige karrieredag og NHO Agders årskonferanse går i år av stabelen som et samarbeidsarrangement helt i tråd med visjonen om en ”Åpen Campus”. Vi ønsker aktører fra arbeidsliv, akademia og ikke minst folk flest velkommen til en

sniktitt på ny campus under fellesbenevnelsen ”Åpen Campus”. Arrangementet hadde ikke vært mulig uten bidrag og støtte fra et bredt næringsliv på Agder. Og spesielt retter vi en stor takk til Ugland Eiendom for enestående innsats, velvilje og tilrettelegging i forbindelse med det første ”Åpen Campus”-arrangementet i Agders nye storstue. Fem måneder før innflytting og studiestart har Universitetet fått muligheten til å ta i bruk det spektakulære vrimleområdet i hjertet av Campus Grimstad for å imøtekomme høye forventninger og nysgjerrighet fra studenter, ansatte og folk flest i regionen vår. Vi ønsker vel møtt til Åpen Campus i Grimstad 18. mars fra kl 1300.  Kjell Tybring Andresen Formidlingsdirektør, Universitetet i Agder Pål Grandal Prosjektleder, Åpen Campus

CAMPUS – EN VERDEN I SEG SELV

sirkler for å forsterke det surrealistiske, og for å oppnå mer dybde. - Jordkloden i bakgrunnen visualiserer det internasjonale elementet, og for å skape inntrykk av at en campus på mange måter er en verden i seg selv. Morten Mørland refererer ellers til en blanding av generelt campusliv og de ulike profesjonsutdanningene som skal høre hjemme på Campus. - Det er et par studenter som bærer på en diger eletronisk brikke og en annen student (helt til høyre) som sitter på en benk sammen med en dukke fra sykepleierkurset. En venn tar bilde av dem med mobilen. I hovedbygget er plutselig et av vinduene mye større enn de andre og du ser aktivitet inne, bla. en som foreleser, forklarer han. - Jeg har også tatt med Bluebox med gitarspillende student på toppen. Dessuten fant jeg frem til Sky Bar; et herlig bygg å ha med og en fantastisk kul idé, mener Mørland.

Morten legger til at hele settet er bygd på

Rajeev Lehar leder Karrieredagen 2011 Høyprofilert Indøk-student Rajeev Lehar tar over stafettpinnen fra årets eminente prosjektleder Marius Salthaug vel viten om at blir som å ”hoppe etter Wirkola”. Men den sprudlende og høyt ladete flyingeniøren fra Drammen elsker den type utfordringer og lover en karrieredag i januar 2011 som når nye høyder. Neste år legger vi Karrieredagen tilbake til slutten av januar slik som har vært tilfellet i de fem foregående årene. Og jeg garanterer flere bedrifter fra både privat og offentlig sektor, flere jobbsultne studenter fra alle våre studieretninger og en møteplass med fart og spenning!!


Velkommen 18. mars

F.v: Marius Salthaug (Indøk), Knut Håkon Jordheim (Mercurius), Haakon Brudeseth (Mercurius), Erfan Mohammadi (Mercurius) og Jostein Solberg (Indøk)

På vegne av masterstudentenes linjeforeninger Indøk Sør og Mercurius, ønsker jeg velkommen til en ny karrieredag i Grimstad 18. mars. Det er første gang at masterstudentene i Grimstad og Kristiansand samarbeider om å skape Sørlandets viktigste møteplass mellom akademia, næringsliv og folk flest. I år er det også første gang at Karrieredagen inngår som en del av et større arrangement kalt ”Åpen Campus”. NHO Agder har vært med i planleggingsfasen av arrangementet helt fra begynnelsen i fjor høst og ser frem til å avholde sin årskonferanse sammen med Karrieredagen på Universitetets nye campus i Grimstad. Som det fremgår av programmet, vil NHOs toppsjef John G. Bernander returnere til skolebygget snaue to år etter han overvar Grunnsten-nedleggelsen i 2008. Det blir nok et spennende gjensyn for både ham og publikummet han trollbandt fra scenen som fremragende konferansier den gang. Et arrangement som Karrieredagen er en stor oppgave å administrere. At masterstudentene på to campuser håndterer hele prosjektet samtidig som vi fullfører masteroppgavene våre, er i seg selv en prestasjon og en dokumentasjon på UiA-studentenes arbeidskapasitet og stå-på-vilje. Dere bedrifter som er på vei til Karrieredagen 18. mars er med andre ord kommet til riktig rekrutteringsarena – nok en gang! Foruten å være en rekrutteringsarena er Karrieredagen i Grimstad også blitt møteplassen der man rett og slett treffer ”gamle” kjente, tidligere og nye kolleger. Vi gleder oss til å vise dere ny campus i Grimstad og vi ser frem til å knytte kontakter og finne drømmejobben, for nå er studietiden over for mange av oss. Og vi er klare til dyst for nettopp din bedrift! På tampen vil jeg på vegne av prosjektgruppa takke Ugland Eiendoms prosjektleder Helge Nilsen for godt samarbeid rundt praktisk tilrettelegging. Oss UiA-alumni-ingeniører imellom: vår nye universitetscampus er et imponerende offentlig/privat samarbeidsprosjekt ledet av den beste! Marius Salthaug, prosjektleder Karrieredagen 2010

ÅPEN CAMPUS

- Agders nye

UIA 2010

REDAKSJON:

Indøk Sør, Mercurius, Kjell Tybring Andresen, Dag G. Aasland, Atle Slotnes og Pål Grandal

REDAKSJONELLE BIDRAGSYTERE: Ordkraft AS

OPPLAG: 80.000 LAYOUT: Guribye Design TRYKK: Agderposten Trykk AS FORSIDE: Illustrasjon, Morten Mørland

ÅPEN CAMPUS

kraftsentrum

www.uia.no – 3

Morten Mørland (30) foreviget i sitt rette element; ved tegnebrettet hjemme i London idet han sluttfører Campus Grimstads signaturbilde.

Campus signert Morten - Å tegne signaturbildet for UiAs nye Campus Grimstad har vært inspirerende og artig for meg, forteller en av Englands fremste karikaturtegnere Morten Mørland. AV PÅL GRANDAL OG JANE MØRLAND (FOTO)

Hvem bedre til å lage Campus Grimstads signaturbilde enn Tromøyas prisbelønte karikaturtegner i London-avisen The Times. Morten Mørland var snar om å la seg inspirere da han fikk muligheten til å etterlate seg et lite avtrykk på hjemlige trakter.

FEEL GOOD PÅ CAMPUS

– Hovedtanken min er å gjøre det til en leken, litt surrealistisk affære, hvor "ånden" er viktigere enn for eksempel størrelsesforhold, innleder Morten. - Det første man kanskje legger merke til er at det er et digert jentehode øverst i midten. Tanken bak er å vise at det er et studiested. Samtidig er det en gutt nederst til høyre som har lagt merke til henne på vei inn på campus. Jeg ønsket å få til et lite feel-good moment dem imellom; på campus hvor alt skjer, forklarer illustratøren.

Med etablering av to nye og moderne campuser det siste tiåret er Universitetet i Agder svært godt rustet for å møte fremtiden og den økende konkurransen om studenter og ansatte.

ANSVARLIG UTGIVER:

Universitetet i Agder ved formidlingsavdelingen

UIA 2010

Foto: Tor Erik Schrøder

2 – www.uia.no

Det er avgjørende for landsdelen og vertskommunene at Universitetet i Agder lykkes i å utvikle seg som forsknings- og utdanningsinstitusjon. Med godt renommé, gode studier samt nasjonalt og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer, vil Universitetet være kraftsentra med stor verdi og tiltrekningskraft på regionens arbeids-, kultur- og samfunnsliv. Universitetets nye lokalisering i Campus Grimstad, med umiddelbar nærhet til eksisterende høykompetansebedrifter, vil skape ytterligere trykk og synergieffekter mellom forskning/utdanning og arbeidsliv; som vil resultere i spennende

innovasjon, knoppskyting og etablering av næringsstrukturer og kompetansevirksomheter, ikke bare innenfor Campus Grimstad, men fremfor alt i regionen Agder. Det er kjent at kompetansebedrifter ønsker å etablere seg i umiddelbar nærhet til forsknings- og studiemiljøer; nettopp for å sikre bedriftens konkurransedyktighet mht produktutvikling, generell verdiskaping og rekruttering på kort og lang sikt. Universitetet i Agder og regionens verdiskaping vil med andre ord oppnå gjensidig vekst og utvikling ved å legge til rette for en ekspansiv campusutvikling. Derfor bør den videre utvikling av universitetets

to campuser vies stor oppmerksomhet og bli gitt optimale fysiske rammebetingelser.

ÅPEN CAMPUS – NASJONALE OG INTERNASJONALE MØTEPLASSER

Universitetet i Agder etablerte i fjor høst ”Åpen Campus”, et prosjekt som har som formål å legge premissene for en offensiv tilnærming til utviklingsarbeidet av våre to campuser. Campusene i Grimstad og Kristiansand er sentrale deler av de to universitetsbyenes identitet. Prosjektet har primært et overordnet strategisk fokus å ivareta, men vil også initiere operative til-

tak som bidrar til å realisere visjonen om en reell åpen campus. Selve visjonen om en ”Åpen Campus” hviler mye på samarbeidende aktørers felles bidrag til å utvikle gode og relevante møteplasser mellom arbeidsliv, akademia og folk flest. En slik møteplass er bla. Universitets årlige Karrieredager; arrangementer som gjenspeiler Universitets utstrakte samarbeid med regionens arbeidsliv. Universitetet i Agder og campusene har store ambisjoner om å bli nasjonale og internasjonale aktører på en global arena, så ”Åpen Campus” innbefatter også møteplasser av både nasjonalt og internasjonalt format.

TAKK TIL UGLAND EIENDOM

Universitetets årlige karrieredag og NHO Agders årskonferanse går i år av stabelen som et samarbeidsarrangement helt i tråd med visjonen om en ”Åpen Campus”. Vi ønsker aktører fra arbeidsliv, akademia og ikke minst folk flest velkommen til en

sniktitt på ny campus under fellesbenevnelsen ”Åpen Campus”. Arrangementet hadde ikke vært mulig uten bidrag og støtte fra et bredt næringsliv på Agder. Og spesielt retter vi en stor takk til Ugland Eiendom for enestående innsats, velvilje og tilrettelegging i forbindelse med det første ”Åpen Campus”-arrangementet i Agders nye storstue. Fem måneder før innflytting og studiestart har Universitetet fått muligheten til å ta i bruk det spektakulære vrimleområdet i hjertet av Campus Grimstad for å imøtekomme høye forventninger og nysgjerrighet fra studenter, ansatte og folk flest i regionen vår. Vi ønsker vel møtt til Åpen Campus i Grimstad 18. mars fra kl 1300.  Kjell Tybring Andresen Formidlingsdirektør, Universitetet i Agder Pål Grandal Prosjektleder, Åpen Campus

CAMPUS – EN VERDEN I SEG SELV

sirkler for å forsterke det surrealistiske, og for å oppnå mer dybde. - Jordkloden i bakgrunnen visualiserer det internasjonale elementet, og for å skape inntrykk av at en campus på mange måter er en verden i seg selv. Morten Mørland refererer ellers til en blanding av generelt campusliv og de ulike profesjonsutdanningene som skal høre hjemme på Campus. - Det er et par studenter som bærer på en diger eletronisk brikke og en annen student (helt til høyre) som sitter på en benk sammen med en dukke fra sykepleierkurset. En venn tar bilde av dem med mobilen. I hovedbygget er plutselig et av vinduene mye større enn de andre og du ser aktivitet inne, bla. en som foreleser, forklarer han. - Jeg har også tatt med Bluebox med gitarspillende student på toppen. Dessuten fant jeg frem til Sky Bar; et herlig bygg å ha med og en fantastisk kul idé, mener Mørland.

Morten legger til at hele settet er bygd på

Rajeev Lehar leder Karrieredagen 2011 Høyprofilert Indøk-student Rajeev Lehar tar over stafettpinnen fra årets eminente prosjektleder Marius Salthaug vel viten om at blir som å ”hoppe etter Wirkola”. Men den sprudlende og høyt ladete flyingeniøren fra Drammen elsker den type utfordringer og lover en karrieredag i januar 2011 som når nye høyder. Neste år legger vi Karrieredagen tilbake til slutten av januar slik som har vært tilfellet i de fem foregående årene. Og jeg garanterer flere bedrifter fra både privat og offentlig sektor, flere jobbsultne studenter fra alle våre studieretninger og en møteplass med fart og spenning!!


4 – www.uia.no

UIA 2010

CAMPUSPROFILEN

UIA 2010

www.uia.no – 5

NHO Agders Årskonferanse

SMARTERE VEKST

arrangeres 18. mars 2010 på UiA ny Campus Grimstad

«Vi har effektivisert en del prosesser underveis, men samarbeidet med universitetet har vært svært godt»

Prosjektleder Helge Nilsen viser rundt i Campus Grimstad, og ser fram til ferdigstillelse. Byggene er omgitt av en gate med tak, og skal fungere som et vrimleområde.

- Samarbeid

er Grimstads styrke

- Dette blir landets mest moderne, mest kompakte og mest solide universitetsbygg! Byggene skal legge til rette for kontakt mennesker imellom, og derfor har arkitekten jobbet godt for å få effektive vrimleareal, forteller Helge Nilsen. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Prosjektlederen har ansvaret for byggingen for nye Campus Grimstad er på nok en omvisning i det praktfulle skolebygget. - Rett utenfor hovedinngangen til universitetet ligger Bluebox. Studentenes eget hus med konsertlokale, kafé, klubbrom osv. Nå som miksen blir enda bedre av gutter og jenter må de jo ha et godt studenthus for å treffes! Helge Nilsen fra Nedenes vet av egen erfaring hvor overrepresentert gutter har

vært i Grimstad, for han gikk selv ut av ingeniørskolen her i 1990. Etter det ble det mange års jobbing for Skanska Norge før han startet i J. B Ugland Eiendom for fire år siden med ansvar for nettopp dette prosjektet. Men Helge vil ikke fortelle om hvorfor nettopp han ble valgt ut til å lede den største private byggingen i Aust-Agder noensinne. - Nei, det er ikke så mye å fortelle. Det må vel være erfaringen som kaptein på Øyestad Fotballklubb som har gitt meg tyngden. Forresten så er igrunn hele byggingen

litt som å være kaptein. Fordelene med at vi leder prosjektet selv er at vi kan velge de beste folkene og har full kontroll på alle prosessene. Helge har ansvaret for omtrent 70 underleverandører, og det er et stort og komplisert arbeid med å koordinere byggingen. - Vi har effektivisert en del prosesser underveis, men samarbeidet med universitetet har vært svært godt, forteller Helge. Helge peker videre på materialvalgene som er gjort, og forteller om alt fra fliser til belysning som er nøye vurdert. Det er vanskelig å ikke la seg rive med når han viser fram detaljer og forteller om alle hensyn som er ivaretatt. - I prosessen har antallet studenter som skal ha plass her økt på få år, men jeg er ikke bekymret for at det skal bli for liten plass. Nå har Campus et stort område å vokse på, og Studentsamskipnaden i Agder stiller også opp med 265 nye boliger. - Hele Campusen innbyr til samarbeid

mellom kompetanse og næringsliv, og med denne etableringen vil også antallet arbeidsplasser øke. Slik kan Grimstad fortsette på det vi er så gode på – offentlig og privat samarbeid, avslutter han. J. B. Ugland Eiendom er allerede i gang med å utvide teknologiparken for å romme arbeidsplasser, og planer for ytterligere utvidelser ligger klare. Campus Grimstad åpner offisielt dørene 1. august 2010. 

John G. Bernander, administrerende direktør i NHO og NHO Agders regiondirektør Siri Mathiesen ønsker deg velkommen til nye Campus Grimstad 18. mars kl 1400 – 1500. (Deretter fortsetter Karrieredagen med studenter og øvrig publikum som besøkende til over 60 utstillere fra næringslivet.)

Les mer på www.nho.no/agder

> Fakta

NHO Agder arbeider for høyere kompetanse i våre 1150 medlemsbedrifter.

Campus Grimstad

Samarbeidet med Universitetet i Agder er ualminnelig viktig for næringslivet på Sørlandet.

26.300 m2 2.500 studenter 400 hybler 300 ansatte Studier innen teknologi, helse, økonomi og lærerutdanning

Det er med stor glede vi er medarrangør av Åpen Campus 18. mars 2010 sammen med engasjerte studenter og ansatte ved UiA ny Campus Grimstad.

AGDER


4 – www.uia.no

UIA 2010

CAMPUSPROFILEN

UIA 2010

www.uia.no – 5

NHO Agders Årskonferanse

SMARTERE VEKST

arrangeres 18. mars 2010 på UiA ny Campus Grimstad

«Vi har effektivisert en del prosesser underveis, men samarbeidet med universitetet har vært svært godt»

Prosjektleder Helge Nilsen viser rundt i Campus Grimstad, og ser fram til ferdigstillelse. Byggene er omgitt av en gate med tak, og skal fungere som et vrimleområde.

- Samarbeid

er Grimstads styrke

- Dette blir landets mest moderne, mest kompakte og mest solide universitetsbygg! Byggene skal legge til rette for kontakt mennesker imellom, og derfor har arkitekten jobbet godt for å få effektive vrimleareal, forteller Helge Nilsen. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Prosjektlederen har ansvaret for byggingen for nye Campus Grimstad er på nok en omvisning i det praktfulle skolebygget. - Rett utenfor hovedinngangen til universitetet ligger Bluebox. Studentenes eget hus med konsertlokale, kafé, klubbrom osv. Nå som miksen blir enda bedre av gutter og jenter må de jo ha et godt studenthus for å treffes! Helge Nilsen fra Nedenes vet av egen erfaring hvor overrepresentert gutter har

vært i Grimstad, for han gikk selv ut av ingeniørskolen her i 1990. Etter det ble det mange års jobbing for Skanska Norge før han startet i J. B Ugland Eiendom for fire år siden med ansvar for nettopp dette prosjektet. Men Helge vil ikke fortelle om hvorfor nettopp han ble valgt ut til å lede den største private byggingen i Aust-Agder noensinne. - Nei, det er ikke så mye å fortelle. Det må vel være erfaringen som kaptein på Øyestad Fotballklubb som har gitt meg tyngden. Forresten så er igrunn hele byggingen

litt som å være kaptein. Fordelene med at vi leder prosjektet selv er at vi kan velge de beste folkene og har full kontroll på alle prosessene. Helge har ansvaret for omtrent 70 underleverandører, og det er et stort og komplisert arbeid med å koordinere byggingen. - Vi har effektivisert en del prosesser underveis, men samarbeidet med universitetet har vært svært godt, forteller Helge. Helge peker videre på materialvalgene som er gjort, og forteller om alt fra fliser til belysning som er nøye vurdert. Det er vanskelig å ikke la seg rive med når han viser fram detaljer og forteller om alle hensyn som er ivaretatt. - I prosessen har antallet studenter som skal ha plass her økt på få år, men jeg er ikke bekymret for at det skal bli for liten plass. Nå har Campus et stort område å vokse på, og Studentsamskipnaden i Agder stiller også opp med 265 nye boliger. - Hele Campusen innbyr til samarbeid

mellom kompetanse og næringsliv, og med denne etableringen vil også antallet arbeidsplasser øke. Slik kan Grimstad fortsette på det vi er så gode på – offentlig og privat samarbeid, avslutter han. J. B. Ugland Eiendom er allerede i gang med å utvide teknologiparken for å romme arbeidsplasser, og planer for ytterligere utvidelser ligger klare. Campus Grimstad åpner offisielt dørene 1. august 2010. 

John G. Bernander, administrerende direktør i NHO og NHO Agders regiondirektør Siri Mathiesen ønsker deg velkommen til nye Campus Grimstad 18. mars kl 1400 – 1500. (Deretter fortsetter Karrieredagen med studenter og øvrig publikum som besøkende til over 60 utstillere fra næringslivet.)

Les mer på www.nho.no/agder

> Fakta

NHO Agder arbeider for høyere kompetanse i våre 1150 medlemsbedrifter.

Campus Grimstad

Samarbeidet med Universitetet i Agder er ualminnelig viktig for næringslivet på Sørlandet.

26.300 m2 2.500 studenter 400 hybler 300 ansatte Studier innen teknologi, helse, økonomi og lærerutdanning

Det er med stor glede vi er medarrangør av Åpen Campus 18. mars 2010 sammen med engasjerte studenter og ansatte ved UiA ny Campus Grimstad.

AGDER


UIA 2010

aejobb.no

KARRIERE

www.uia.no – 7

- Et naturlig

valg

Kira (32), Ingeniør

I Agder Energi kan du være med på å gjøre verden litt bedre. Ikke bare mene eller tro. Gjøre. Vi trenger deg som har evnen og viljen til å arbeide med klimavennlige energiløsninger. Nysgjerrig? Gå inn på aejobb.no og bli kjent med naturtalenter i Agder Energi.

Lars Eirik Nilssen (27) er utdannet ingeniør og har fagbrev i serviceelektronikk. Han jobber som rådgiver driftsanalyse i Agder Energi Nett og har vært vår kollega siden 2008. (Foto: Arild Danielsen for Agder Energi)

Lars Eirik Nilssen skrev bacheloroppgave under studiene i Energi- og elkraftteknikk ved Universitetet i Agder. Han fikk fast jobb i Agder Energi. - Konsernet var svært synlig i studiehverdagen og gjorde valget av arbeidsplass naturlig. De holdt foredrag og sponset ulike utflukter for oss studenter slik at vi fikk se nye energikilder og kraftstasjoner. Å skrive bacheloroppgave for Agder

Energi var et taktisk valg for å få jobb etter studiene, sier han.

EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN

Lars Eiriks jobb handler om å styre og drifte strømnettet. En viktig del av arbei-

Satser på lavenergibygg Etter sommeren flytter 600 Agder Energi-ansatte inn på Kjøita i Kristiansand. - Mens tilsvarende bygg ofte har et årlig energiforbruk på mer enn 300 kilowattimer per kvadratmeter, er vårt mål å komme ned i 80 kilowattimer per kvadratmeter, sier Per Åge Vik, daglig leder i Agder Energi Eiendom og intern prosjektleder for hovedkontoret.

OMFATTENDE LØSNINGER

I det nye hovedkontoret er det blant annet valgt økt isolasjon og tetthet, superisolerte vinduer, gode løsninger for tekniske fag, behovsstyrt ventilasjon, riktig solavskjerming samt utstrakt bruk av solvarme og solceller. Solcelleanlegget som plasseres på byggets tak kan bli det største i sitt slag i Norge. - Strømmen som genereres ut fra disse skal selges til datterselskapet

LOS til markedspris. Deretter sendes strømmen ut på nettet i Kristiansand til glede for forbrukerne. Bygget styres og overvåkes av et sentralt driftskontrolllanlegg der driftspersonalet til enhver tid har full kontroll over status på energiforbruk, temperaturer og så videre, forklarer Per Åge.

SKRYT FRA ENOVA

Agder Energis nye hovedkontor trekkes frem som et forbildeprosjekt fra Enova. Statsforetaket er eid av Olje- og energidepartementet og skal være en pådriver for en miljøvennlig energiomlegging av private og offentlige virksomheter. Målet er at Norge på best mulig måte skal møte energi- og klimautfordringene vi vil stå overfor i fremtiden.

det er såkalt feilanalyse. - Når det oppstår feil, analyserer jeg dem og setter opp tiltak for at det ikke skal skje igjen, forteller han. Arbeidet som blir lagt ned når det oppstår feil er omfattende. Lars Eirik synes det er spesielt motiverende når tiltakene teamet på Nettstyring foreslår i analyser, hjelper mot at feil oppstår på nytt. Som Rådgiver driftsanalyse har han også vakter på nettsentralen for å sikre at strømnettet til enhver tid fungerer.

UTFORDRENDE HVERDAG

Et spennende konsern som setter fornybar energi i fokus, er en suksessoppskrift for å trekke de beste medarbeiderne til Agder Energi mener han. - Vi må fortsette å satse på fornybar kraft og kommunisere dette ut. Per i dag gir Agder Energi Nett meg mange utfordringer, og jeg ser for meg at jeg er her om 10 år også. Da kan jeg jobben min, er flink, tar utfordringer lett og lærer nye ting fort, sier Lars Eirik. 

> Agder Energi Nett Agder Energi Nett bygger ut, drifter og vedlikeholder nettet som forsyner Sørlandet med strøm. Hovedkontoret ligger i Arendal, og selskapet har oppmøtested i de fleste sørlandsbyene. Agder Energi Nett har 140 ansatte.

Inngangsbilletter Kunne du tenke deg å jobbe i et av landets mest spennende energikonsern etter endt utdannelse? Det finnes flere veier inn til drømmejobben. 1. SOMMERJOBB

Flere selskaper i Agder Energi er på jakt etter dyktige studenter som kan vikariere i sommermånedene. Konsernet tilbyr et godt faglig og sosialt opplegg for sommerjobberne. Å ha sommerjobb i Agder Energi er en gylden mulighet til å skaffe kontakter og å bli kjent i konsernet. Les mer på aejobb.no.

2. BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Flere nyutdannede har fått tilbud om jobb hos oss etter å ha skrevet oppgaver tilknyttet virksomheten. Vi har en rekke ulike problemstillinger vi ønsker hjelp fra studenter til å løse – også for studieretninger utover ingeniørfaget. Oppgavetekstene presenteres på aejobb.no.

3. REGISTRER CV PÅ AEJOBB.NO.

Vår database sjekkes ukentlig. Kanskje er det nettopp deg vi ser etter neste gang?


UIA 2010

aejobb.no

KARRIERE

www.uia.no – 7

- Et naturlig

valg

Kira (32), Ingeniør

I Agder Energi kan du være med på å gjøre verden litt bedre. Ikke bare mene eller tro. Gjøre. Vi trenger deg som har evnen og viljen til å arbeide med klimavennlige energiløsninger. Nysgjerrig? Gå inn på aejobb.no og bli kjent med naturtalenter i Agder Energi.

Lars Eirik Nilssen (27) er utdannet ingeniør og har fagbrev i serviceelektronikk. Han jobber som rådgiver driftsanalyse i Agder Energi Nett og har vært vår kollega siden 2008. (Foto: Arild Danielsen for Agder Energi)

Lars Eirik Nilssen skrev bacheloroppgave under studiene i Energi- og elkraftteknikk ved Universitetet i Agder. Han fikk fast jobb i Agder Energi. - Konsernet var svært synlig i studiehverdagen og gjorde valget av arbeidsplass naturlig. De holdt foredrag og sponset ulike utflukter for oss studenter slik at vi fikk se nye energikilder og kraftstasjoner. Å skrive bacheloroppgave for Agder

Energi var et taktisk valg for å få jobb etter studiene, sier han.

EN VANLIG DAG PÅ JOBBEN

Lars Eiriks jobb handler om å styre og drifte strømnettet. En viktig del av arbei-

Satser på lavenergibygg Etter sommeren flytter 600 Agder Energi-ansatte inn på Kjøita i Kristiansand. - Mens tilsvarende bygg ofte har et årlig energiforbruk på mer enn 300 kilowattimer per kvadratmeter, er vårt mål å komme ned i 80 kilowattimer per kvadratmeter, sier Per Åge Vik, daglig leder i Agder Energi Eiendom og intern prosjektleder for hovedkontoret.

OMFATTENDE LØSNINGER

I det nye hovedkontoret er det blant annet valgt økt isolasjon og tetthet, superisolerte vinduer, gode løsninger for tekniske fag, behovsstyrt ventilasjon, riktig solavskjerming samt utstrakt bruk av solvarme og solceller. Solcelleanlegget som plasseres på byggets tak kan bli det største i sitt slag i Norge. - Strømmen som genereres ut fra disse skal selges til datterselskapet

LOS til markedspris. Deretter sendes strømmen ut på nettet i Kristiansand til glede for forbrukerne. Bygget styres og overvåkes av et sentralt driftskontrolllanlegg der driftspersonalet til enhver tid har full kontroll over status på energiforbruk, temperaturer og så videre, forklarer Per Åge.

SKRYT FRA ENOVA

Agder Energis nye hovedkontor trekkes frem som et forbildeprosjekt fra Enova. Statsforetaket er eid av Olje- og energidepartementet og skal være en pådriver for en miljøvennlig energiomlegging av private og offentlige virksomheter. Målet er at Norge på best mulig måte skal møte energi- og klimautfordringene vi vil stå overfor i fremtiden.

det er såkalt feilanalyse. - Når det oppstår feil, analyserer jeg dem og setter opp tiltak for at det ikke skal skje igjen, forteller han. Arbeidet som blir lagt ned når det oppstår feil er omfattende. Lars Eirik synes det er spesielt motiverende når tiltakene teamet på Nettstyring foreslår i analyser, hjelper mot at feil oppstår på nytt. Som Rådgiver driftsanalyse har han også vakter på nettsentralen for å sikre at strømnettet til enhver tid fungerer.

UTFORDRENDE HVERDAG

Et spennende konsern som setter fornybar energi i fokus, er en suksessoppskrift for å trekke de beste medarbeiderne til Agder Energi mener han. - Vi må fortsette å satse på fornybar kraft og kommunisere dette ut. Per i dag gir Agder Energi Nett meg mange utfordringer, og jeg ser for meg at jeg er her om 10 år også. Da kan jeg jobben min, er flink, tar utfordringer lett og lærer nye ting fort, sier Lars Eirik. 

> Agder Energi Nett Agder Energi Nett bygger ut, drifter og vedlikeholder nettet som forsyner Sørlandet med strøm. Hovedkontoret ligger i Arendal, og selskapet har oppmøtested i de fleste sørlandsbyene. Agder Energi Nett har 140 ansatte.

Inngangsbilletter Kunne du tenke deg å jobbe i et av landets mest spennende energikonsern etter endt utdannelse? Det finnes flere veier inn til drømmejobben. 1. SOMMERJOBB

Flere selskaper i Agder Energi er på jakt etter dyktige studenter som kan vikariere i sommermånedene. Konsernet tilbyr et godt faglig og sosialt opplegg for sommerjobberne. Å ha sommerjobb i Agder Energi er en gylden mulighet til å skaffe kontakter og å bli kjent i konsernet. Les mer på aejobb.no.

2. BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Flere nyutdannede har fått tilbud om jobb hos oss etter å ha skrevet oppgaver tilknyttet virksomheten. Vi har en rekke ulike problemstillinger vi ønsker hjelp fra studenter til å løse – også for studieretninger utover ingeniørfaget. Oppgavetekstene presenteres på aejobb.no.

3. REGISTRER CV PÅ AEJOBB.NO.

Vår database sjekkes ukentlig. Kanskje er det nettopp deg vi ser etter neste gang?


8 – www.uia.no

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG

Take-off med Rajeev

UIA 2010

Med en helt ny type fly samles kunnskap i og utenfor universitetsmiljøet. Et unikt samarbeidsprosjekt mellom flymiljøene skal danne grunnlaget for produksjon av et amfibiefly – med elektrisk motor og linjer hentet fra naturen. TEKST: PETTER NATANAEL TOLDNÆS FOTO: EQUATOR AIRCRAFT OG PÅL GRANDAL

Med bakgrunn fra forsvaret og flyingeniørutdanning fra landets ledende miljø på området, Campusen i Grimstad, har Rajeev Lehar (28) forutsetningene som skal til for å få flyet realisert. Flyinteressen kom tidlig for Rajeev som har en far som jobbet som funksjonær i SAS og en bror som er trafikkflyger for Cathay Pacific. Allerede som 15-åring hadde Rajeev tatt seilflylappen sammen med kameraten Tomas Brødreskift. Etter endt utdannelse møtte de hverandre igjen, og da var Tomas i gang med sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. De skulle lage interiør til et flyprosjekt, og dette ville flyingeniøren Rajeev være med på å videreutvikle. Sammen gikk de inn i Equator Aircraft. - Det norske flymiljøet har manglet et sted man kan samle all den kunnskapen og erfaringen vi faktisk har her i landet, og jeg håper at vi skal klare nettopp det. - Flyprosjektet skal gi enda flere interesse for flyvning. Dette samarbeidet skal gi en plattform vi kan bygge videre på. Nå spenner vi allerede over fagfeltene design, mekatronikk, IKT, multimedieteknologi og -design, fornybar energi, data, byggdesign og industriell økonomi og informasjonsledelse forteller Rajeev. Et samarbeid på tvers av linjer, fakultet

UIA 2010

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG

5

www.uia.no – 9

om Campus

Rajeev tester ut simulatoren som til slutt skal kobles til cockpiten.

CAMILLA ELLEFSEN, FORNYBAR ENERGI Jeg har vært på omvisning, og jeg er sikker på at universitetsfølelsen blir bedre på nye Campus! Et bedre studentunivers med flere studenter og bedre plass til studier.

ØYVIND PETTERSEN, REALFAG

Jeg ser fram til å få en lys og trivelig kantine og et bedre innemiljø. Og så flere jenter da, selvsagt!

SINDRE GJERTSEN, MEKATRONIKK

«Målet er at ny teknologi og nye ideer skal være en del av flyet. Vi skal gjøre ting folk ikke har gjort før, og vi skal tenke annerledes.»

Arbeidsmiljøet blir bedre, og det vil være bedre tilrettelagt for mindre arbeidsplass, som grupperom blant annet. Og så tror jeg systemet blir bedre!

Slik skal flyet til Equator Aircraft se ut (illustrasjon).

og institusjoner er ganske unikt. I tillegg til UiA er også NTNU og Arkitekturhøgskolen involvert. Rajeev er selv veileder for fire studenter som skriver hovedoppgave om prosjektet. - Målet er at ny teknologi og nye ideer skal være en del av flyet. Vi skal gjøre ting folk ikke har gjort før, og vi skal tenke annerledes.

KALE KAZM, FORKURS

Håper på mulighet for mange grupperom og at skolen er tilgjengelig til enhver tid. Så ønsker jeg masse plass, bla. i Bluebox. Håper dessuten at det ikke bare blir konserter i Bluebox!

FLYSIMULATOR PÅ UIA

Den første flysimulatoren bygd rundt dette flyet er allerede på plass, og den kan testes ut på nye Campus den 18. mars. Nå tilbyr universitetet snart flere typer utdanninger innen sivil luftfart, enten det går på den tekniske eller operasjonelle siden, og Lehar har nå stiftet en linjeforening kalt Flying UiA. - UiA er det eneste stedet i Norge som nå tilbyr flyingeniørutdanning. Med samarbeidet med Kjevik får vi et kjempeløft, og jeg tror alle deler av luftfartssatsingen vil styrke hverandre. Jeg ser fram til å få nytt utstyr med design datostemplet i 2010, sier Rajeev. Rajeev har fått med seg Universitetet i Agder, Østereng og Benestad og Sørkomp AS til å være med på å finansiere flysi-

Flyingeniøren Rajeev Lehar jobber intenst med flyprosjektet, men skal samtidig jobbe med masteroppgave i industriell økonomi.

mulator og skalamodell av prototypen, og han håper flere investorer blir med på sikt. - De bør helst være norske, for jeg vil være med å skape et norsk flyeventyr. Og hvor lenge er det til vi får se flyet i lufta?

- Ja, jeg håper prototypen skal ta av om noen år. Jeg skrev hovedoppgave for flyhavarikommisjonen, så jeg vet at det er et enormt antall kvalifiseringer vi skal gjennom før vi får signal om take-off fra luftfartsmyndighetene.

RUBEN HODNEBROG, FORNYBAR ENERGI Y-VEIEN

Rajeev mobiliserer ivrige studenter og ansatte i arbeidet med å få simulatoren ferdig til Karrieredagen 18. mars.

Jeg ser frem til nytt utstyr på labene og mulighet for mer labarbeid. Flere grupperom og tettere studiemiljø med faglærere i umiddelbar nærhet til labene.


8 – www.uia.no

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG

Take-off med Rajeev

UIA 2010

Med en helt ny type fly samles kunnskap i og utenfor universitetsmiljøet. Et unikt samarbeidsprosjekt mellom flymiljøene skal danne grunnlaget for produksjon av et amfibiefly – med elektrisk motor og linjer hentet fra naturen. TEKST: PETTER NATANAEL TOLDNÆS FOTO: EQUATOR AIRCRAFT OG PÅL GRANDAL

Med bakgrunn fra forsvaret og flyingeniørutdanning fra landets ledende miljø på området, Campusen i Grimstad, har Rajeev Lehar (28) forutsetningene som skal til for å få flyet realisert. Flyinteressen kom tidlig for Rajeev som har en far som jobbet som funksjonær i SAS og en bror som er trafikkflyger for Cathay Pacific. Allerede som 15-åring hadde Rajeev tatt seilflylappen sammen med kameraten Tomas Brødreskift. Etter endt utdannelse møtte de hverandre igjen, og da var Tomas i gang med sin diplomoppgave ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. De skulle lage interiør til et flyprosjekt, og dette ville flyingeniøren Rajeev være med på å videreutvikle. Sammen gikk de inn i Equator Aircraft. - Det norske flymiljøet har manglet et sted man kan samle all den kunnskapen og erfaringen vi faktisk har her i landet, og jeg håper at vi skal klare nettopp det. - Flyprosjektet skal gi enda flere interesse for flyvning. Dette samarbeidet skal gi en plattform vi kan bygge videre på. Nå spenner vi allerede over fagfeltene design, mekatronikk, IKT, multimedieteknologi og -design, fornybar energi, data, byggdesign og industriell økonomi og informasjonsledelse forteller Rajeev. Et samarbeid på tvers av linjer, fakultet

UIA 2010

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG

5

www.uia.no – 9

om Campus

Rajeev tester ut simulatoren som til slutt skal kobles til cockpiten.

CAMILLA ELLEFSEN, FORNYBAR ENERGI Jeg har vært på omvisning, og jeg er sikker på at universitetsfølelsen blir bedre på nye Campus! Et bedre studentunivers med flere studenter og bedre plass til studier.

ØYVIND PETTERSEN, REALFAG

Jeg ser fram til å få en lys og trivelig kantine og et bedre innemiljø. Og så flere jenter da, selvsagt!

SINDRE GJERTSEN, MEKATRONIKK

«Målet er at ny teknologi og nye ideer skal være en del av flyet. Vi skal gjøre ting folk ikke har gjort før, og vi skal tenke annerledes.»

Arbeidsmiljøet blir bedre, og det vil være bedre tilrettelagt for mindre arbeidsplass, som grupperom blant annet. Og så tror jeg systemet blir bedre!

Slik skal flyet til Equator Aircraft se ut (illustrasjon).

og institusjoner er ganske unikt. I tillegg til UiA er også NTNU og Arkitekturhøgskolen involvert. Rajeev er selv veileder for fire studenter som skriver hovedoppgave om prosjektet. - Målet er at ny teknologi og nye ideer skal være en del av flyet. Vi skal gjøre ting folk ikke har gjort før, og vi skal tenke annerledes.

KALE KAZM, FORKURS

Håper på mulighet for mange grupperom og at skolen er tilgjengelig til enhver tid. Så ønsker jeg masse plass, bla. i Bluebox. Håper dessuten at det ikke bare blir konserter i Bluebox!

FLYSIMULATOR PÅ UIA

Den første flysimulatoren bygd rundt dette flyet er allerede på plass, og den kan testes ut på nye Campus den 18. mars. Nå tilbyr universitetet snart flere typer utdanninger innen sivil luftfart, enten det går på den tekniske eller operasjonelle siden, og Lehar har nå stiftet en linjeforening kalt Flying UiA. - UiA er det eneste stedet i Norge som nå tilbyr flyingeniørutdanning. Med samarbeidet med Kjevik får vi et kjempeløft, og jeg tror alle deler av luftfartssatsingen vil styrke hverandre. Jeg ser fram til å få nytt utstyr med design datostemplet i 2010, sier Rajeev. Rajeev har fått med seg Universitetet i Agder, Østereng og Benestad og Sørkomp AS til å være med på å finansiere flysi-

Flyingeniøren Rajeev Lehar jobber intenst med flyprosjektet, men skal samtidig jobbe med masteroppgave i industriell økonomi.

mulator og skalamodell av prototypen, og han håper flere investorer blir med på sikt. - De bør helst være norske, for jeg vil være med å skape et norsk flyeventyr. Og hvor lenge er det til vi får se flyet i lufta?

- Ja, jeg håper prototypen skal ta av om noen år. Jeg skrev hovedoppgave for flyhavarikommisjonen, så jeg vet at det er et enormt antall kvalifiseringer vi skal gjennom før vi får signal om take-off fra luftfartsmyndighetene.

RUBEN HODNEBROG, FORNYBAR ENERGI Y-VEIEN

Rajeev mobiliserer ivrige studenter og ansatte i arbeidet med å få simulatoren ferdig til Karrieredagen 18. mars.

Jeg ser frem til nytt utstyr på labene og mulighet for mer labarbeid. Flere grupperom og tettere studiemiljø med faglærere i umiddelbar nærhet til labene.


10 – www.uia.no

FAKULTET FOR HELSE- OG IDRETTSFAG

UIA 2010

UIA 2010

FAKULTET FOR HELSE- OG IDRETTSFAG

«Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med mennesker, og det mener jeg er en forutsetning for å bli sykepleier.»

5

www.uia.no – 11

om Campus

IDA MAGDALENE BYKLUM, SYKEPLEIERUTD.

Et større miljø gir oss følelsen av å faktisk gå på et universitet. Bedre kantine, større lokaler og kortere reisevei betyr mye for meg. Det nye minisykehuset tar i bruk teknologí i langt større grad enn hva som er tilfellet i dag. Foto: Lærdal Medical

Smarte løsninger gir godt helsetilbud Helsesektoren har ikke hengt med i utviklingen, så nå satses det på å utvikle smarte løsninger på tvers av helse-, teknologi- og økonomifag. Ny og eksisterende teknologi kan løse mange av helseutfordringene vi står overfor. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Fra Afghanistan Sykepleiersudent Bernt Andre Husby kan godt tenke seg å arbeide på akutten når han er ferdig utdannet.

til sykepleierstudier Bernt Andre Husby var sanitetssoldat da han fant ut at han ville bli sykepleier. AV ATLE SLOTNES

Bernt Andre var 18 måneder i Afghanistan som sanitetssoldat, såkalt ”medic”. Her kom han tett innpå de ulike medisinske profesjonene, og ble motivert til å bli sykepleier.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med mennesker, og det mener jeg er en forutsetning for å bli sykepleier. Mange i familien og slekten jobber også i helsevesenet, og det har nok hatt betydning for studievalget mitt. Jeg kunne nok ikke jobbet på et kontor. Jeg ønsker å møte mennesker, og være ”der det skjer”. – Så langt synes jeg studiet har vært svært bra. Interessante fag og dyktige forelesere. Det betyr jo mye! Studentene er

dessuten utadvendte og lett å bli kjent med. Her er det et tett miljø hvor vi blir tatt godt vare på. Det gjør at vi trives, noe som er viktig for motivasjonen. Bernt Andre mener det er utfordrende å studere sykepleie. – De ulike fagene kan være vanskelige, men det er motiverende å ikke bare ”seile gjennom”. At en må stå på, skaper dyktige sykepleiere, mener han. – Det er nyttig med praksis, som er en

vesentlig del av utdanningen. Studiet blir mer levende når en får oppleve hvordan det er. Det er veldig bra å få noen ”smakebiter på virkeligheten” som gjør at man får bedre forståelse av teorifagene. Bernt Andre er ennå ikke helt sikker på hva han skal gjøre når han er ferdig utdannet, men han tror det kan være interessant å arbeide på en akuttavdeling. Han har også tenkt på Forsvaret som en mulig yrkesvei – kanskje også Afghanistan på nytt. 

- At teknologien får en større plass i helsefaget, betyr ikke fremmedgjøring eller mindre menneskelig kontakt. Tvert imot så kan teknologien utnyttes til å bruke tiden bedre når man først har en konsultasjon. Tida hos fastlegen kan brukes på dialog, framfor å fylle inn skjemaer sammen, forteller Rune Fensli. Fensli er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Grimstad, og han ser fram til åpningen av nye Campus hvor det etableres et mini-sykehus med moderne teknologi. Han mener bestemt at teknologi kan være med på å styrke kontakten mellom pasienter og helsepersonell. - Stadig flere har tilgang og kompetanse på å fylle inn skjemaer og booke avtaler via internett. Kommende genera-

sjoner eldre forventer effektive løsninger, og det må også helsevesenet ta innover seg. Samhandlingsreformen peker på utfordringene vi har og som kommer. Pleie skal foregå hjemme lengst mulig, og sykehuset skal delvis desentraliseres ut til kommunene. - Vi har jo nye løsninger som hjemmedialyse og hjemmerespirator som gjør at flere kan være hjemme. Det viktigste vi må ivareta, er tryggheten, fortsetter Fensli. Det finnes ingen gode løsninger for deling av helseinformasjon i dag. Dette stiller svært høye krav til sikkerhet, men det er viktig å få etablert dette dersom vi skal kunne sende informasjon elektronisk til fastlege og sykehus. - Vi deler ukritisk mye privat informasjon i sosiale medier, men da velger vi selv hva vi vil gå ut med. Helseopplysninger er noe man ikke vil dele uansett. Men når private aktører klarer å lage gode og sikre løsninger for vektklubber og lignende, må vi også klare å få laget gode løsningen i helsevesenet, avslutter Fensli. I august står minisykehuset på Campus Grimstad klar med alt det siste innen moderne sykehusdrift, og med studenter som ønsker å kaste seg over de store helseutfordringene vi står overfor.

Flytting markeres med marsj og bok Når helsefagene flyttes fra Arendal til Grimstad er en 90 år gammel utdanningstradisjon over. Alle ansatte blir invitert til å gå fra dagens lokaler til de nye, og dersom helsa ikke tillater det, er det muligheter

for å bli dyttet i både rullestol og seng. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Marsjen er en del av den fysiske flyttingen, men det å flytte aktiviteten betyr også et skifte hvor man både ser bakover og framover. Fakultetet for helse- og

idrettsfag har derfor tatt initiativet til å få skrevet en bok som skal fortelle om utdanningen i et historisk perspektiv, og som også ser på hvilken betydning helsefagene har hatt for samfunnet rundt og hvordan fagene har endret betydning. Boka er klar til sommeren, og vil presenteres når fakultetet tar farvel med Arendal.

CARINA M. LUND, SYKEPLEIERUTD. Endelig får vi alt samlet! Nå blir det enklere å pendle, alt er nytt og det blir mer likt Campus i Kristiansand.

NASTASJA ROBSTAD, SYKEPLEIERUTD

Selv er jeg mest i Kristiansand, men klart det blir bra! Større lokaler, større tilbud og flere studenter vil gi en bedre universitetsfølelse.

LINN TØNNESEN, SYKEPLEIEUTD.

Nå går jeg snart ut herfra og jeg har trivdes godt i Arendal, men det blir bra med nye og større lokaler og flere studenter.

KRISTINA EIDE OLSEN, INTENSIVSYKEPLEIEUTD.

Selv kommer jeg til å være mye ute i praksis det neste halvåret, men det betyr mye å få et fellesskap med flere studenter for å lage et større miljø rundt studiene.


10 – www.uia.no

FAKULTET FOR HELSE- OG IDRETTSFAG

UIA 2010

UIA 2010

FAKULTET FOR HELSE- OG IDRETTSFAG

«Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med mennesker, og det mener jeg er en forutsetning for å bli sykepleier.»

5

www.uia.no – 11

om Campus

IDA MAGDALENE BYKLUM, SYKEPLEIERUTD.

Et større miljø gir oss følelsen av å faktisk gå på et universitet. Bedre kantine, større lokaler og kortere reisevei betyr mye for meg. Det nye minisykehuset tar i bruk teknologí i langt større grad enn hva som er tilfellet i dag. Foto: Lærdal Medical

Smarte løsninger gir godt helsetilbud Helsesektoren har ikke hengt med i utviklingen, så nå satses det på å utvikle smarte løsninger på tvers av helse-, teknologi- og økonomifag. Ny og eksisterende teknologi kan løse mange av helseutfordringene vi står overfor. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Fra Afghanistan Sykepleiersudent Bernt Andre Husby kan godt tenke seg å arbeide på akutten når han er ferdig utdannet.

til sykepleierstudier Bernt Andre Husby var sanitetssoldat da han fant ut at han ville bli sykepleier. AV ATLE SLOTNES

Bernt Andre var 18 måneder i Afghanistan som sanitetssoldat, såkalt ”medic”. Her kom han tett innpå de ulike medisinske profesjonene, og ble motivert til å bli sykepleier.

– Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med mennesker, og det mener jeg er en forutsetning for å bli sykepleier. Mange i familien og slekten jobber også i helsevesenet, og det har nok hatt betydning for studievalget mitt. Jeg kunne nok ikke jobbet på et kontor. Jeg ønsker å møte mennesker, og være ”der det skjer”. – Så langt synes jeg studiet har vært svært bra. Interessante fag og dyktige forelesere. Det betyr jo mye! Studentene er

dessuten utadvendte og lett å bli kjent med. Her er det et tett miljø hvor vi blir tatt godt vare på. Det gjør at vi trives, noe som er viktig for motivasjonen. Bernt Andre mener det er utfordrende å studere sykepleie. – De ulike fagene kan være vanskelige, men det er motiverende å ikke bare ”seile gjennom”. At en må stå på, skaper dyktige sykepleiere, mener han. – Det er nyttig med praksis, som er en

vesentlig del av utdanningen. Studiet blir mer levende når en får oppleve hvordan det er. Det er veldig bra å få noen ”smakebiter på virkeligheten” som gjør at man får bedre forståelse av teorifagene. Bernt Andre er ennå ikke helt sikker på hva han skal gjøre når han er ferdig utdannet, men han tror det kan være interessant å arbeide på en akuttavdeling. Han har også tenkt på Forsvaret som en mulig yrkesvei – kanskje også Afghanistan på nytt. 

- At teknologien får en større plass i helsefaget, betyr ikke fremmedgjøring eller mindre menneskelig kontakt. Tvert imot så kan teknologien utnyttes til å bruke tiden bedre når man først har en konsultasjon. Tida hos fastlegen kan brukes på dialog, framfor å fylle inn skjemaer sammen, forteller Rune Fensli. Fensli er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Grimstad, og han ser fram til åpningen av nye Campus hvor det etableres et mini-sykehus med moderne teknologi. Han mener bestemt at teknologi kan være med på å styrke kontakten mellom pasienter og helsepersonell. - Stadig flere har tilgang og kompetanse på å fylle inn skjemaer og booke avtaler via internett. Kommende genera-

sjoner eldre forventer effektive løsninger, og det må også helsevesenet ta innover seg. Samhandlingsreformen peker på utfordringene vi har og som kommer. Pleie skal foregå hjemme lengst mulig, og sykehuset skal delvis desentraliseres ut til kommunene. - Vi har jo nye løsninger som hjemmedialyse og hjemmerespirator som gjør at flere kan være hjemme. Det viktigste vi må ivareta, er tryggheten, fortsetter Fensli. Det finnes ingen gode løsninger for deling av helseinformasjon i dag. Dette stiller svært høye krav til sikkerhet, men det er viktig å få etablert dette dersom vi skal kunne sende informasjon elektronisk til fastlege og sykehus. - Vi deler ukritisk mye privat informasjon i sosiale medier, men da velger vi selv hva vi vil gå ut med. Helseopplysninger er noe man ikke vil dele uansett. Men når private aktører klarer å lage gode og sikre løsninger for vektklubber og lignende, må vi også klare å få laget gode løsningen i helsevesenet, avslutter Fensli. I august står minisykehuset på Campus Grimstad klar med alt det siste innen moderne sykehusdrift, og med studenter som ønsker å kaste seg over de store helseutfordringene vi står overfor.

Flytting markeres med marsj og bok Når helsefagene flyttes fra Arendal til Grimstad er en 90 år gammel utdanningstradisjon over. Alle ansatte blir invitert til å gå fra dagens lokaler til de nye, og dersom helsa ikke tillater det, er det muligheter

for å bli dyttet i både rullestol og seng. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Marsjen er en del av den fysiske flyttingen, men det å flytte aktiviteten betyr også et skifte hvor man både ser bakover og framover. Fakultetet for helse- og

idrettsfag har derfor tatt initiativet til å få skrevet en bok som skal fortelle om utdanningen i et historisk perspektiv, og som også ser på hvilken betydning helsefagene har hatt for samfunnet rundt og hvordan fagene har endret betydning. Boka er klar til sommeren, og vil presenteres når fakultetet tar farvel med Arendal.

CARINA M. LUND, SYKEPLEIERUTD. Endelig får vi alt samlet! Nå blir det enklere å pendle, alt er nytt og det blir mer likt Campus i Kristiansand.

NASTASJA ROBSTAD, SYKEPLEIERUTD

Selv er jeg mest i Kristiansand, men klart det blir bra! Større lokaler, større tilbud og flere studenter vil gi en bedre universitetsfølelse.

LINN TØNNESEN, SYKEPLEIEUTD.

Nå går jeg snart ut herfra og jeg har trivdes godt i Arendal, men det blir bra med nye og større lokaler og flere studenter.

KRISTINA EIDE OLSEN, INTENSIVSYKEPLEIEUTD.

Selv kommer jeg til å være mye ute i praksis det neste halvåret, men det betyr mye å få et fellesskap med flere studenter for å lage et større miljø rundt studiene.


FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP

12 – www.uia.no

UIA 2010

UIA 2010

FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP

5

www.uia.no – 13

om Campus

HELENE GLIDDI, ØKONOMIFAG Professor Hans Christian Garmann Johnsen ser fram til å tilby studenter mastergrad i innovasjon og samfunnsendring.

Jeg ser fram til å få flere stikkontakter til laptoper, også blir det selvsagt generelt et løft når alt er nytt.

Ny utdanning innen regionalisering og endring Fra høsten 2011 tilbyr Universitetet i Agder ny mastergrad i ledelse med to spesialiseringer: Den ene er en oppgradering av det allerede eksisterende studiet i personalledelse og kompetanseutvikling (PK), mens den andre er et helt nytt studium i innovasjon og samfunnsendring. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Praksis gir

Anna Karin Thorell og Kjersti Fosse ser fram til å motta flere studenter til Arendal og BW Offshore.

verdifullt nettverk Erfaring med praksis i bedrifter gir ikke bare studenter nyttig kunnskap og nye kontakter, men er også verdifullt for bedrifter i en stadig hardere kamp om kompetent arbeidskraft. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Anna Karin Thorell, Human Resource Manager og Kjersti Fosse, Manager In-

ternal Services, og har lang og god erfaring med å ta imot praksisstudenter fra Universitetet i Agder (UiA) til BW Off-

shores APL-divisjon på Hisøya i Arendal. - Studentene som kommer hit, lærer ikke bare mye av oss, men vi får også tilført nyttig og oppdatert kunnskap. Vi jobber tett med studentene, men de får også stor frihet under ansvar. Viser man interesse i ord og handling, får man også tillit, sier Anna Karin. Kjersti forteller om en variert arbeidsdag med store og små arbeidsoppgaver.

- De to siste studentene som har vært her nå, har jobbet med forhandling av treningsavtaler, gjort tidkrevende forberedelser og systematisering og har også vært involvert i gjennomføring av kompliserte strategiprosesser. Praksis gir verdifull innsikt i dataverktøy, referanser på relevant arbeid og mulighet til anvende teoretisk kunnskap. Praksisstudentene fra dette studiet jobber fire uker av gangen i tre perioder

med undervisning på fredager. - Jeg tror at vi lettere beholder kompetansen på Sørlandet ved å knytte til oss studenter på denne måten, og samtidig får vi muligheten til å rekruttere på en god måte, avslutter Anna Karin. BW Offshore i Arendal har 165 ansatte, og de tar imot to til tre studenter årlig. 

– Målet med dette siste er at studentene skal forstå rekkevidden av ny samhandlingsreform, forstå hvorfor regional utvikling blir viktigere og kunne forstå at samfunnsutvikling er integrerte prosesser. Professor Hans Christian Garmann Johnsen forteller at det ikke bare er offentlige organisasjoner som er i endring, men også næringslivet. - Framover kreves det at bedrifter også tar større sosialt ansvar. Før eide man en ressurs som et fossefall og hadde kontrollen over det, men nå er stadig flere bedrifter avhengig av kunnskapen til de ansatte. Den eier ikke bedriften! De kjente næringsklyngene på Sørlandet, Eyde- og Node-nettverket, er bare starten på et stadig tettere samarbeid bedrifter imellom. - Bedriftene utvikler seg ikke på egne ressurser, og må derfor se seg om etter bedrifter i lignende bransjer innenfor egen region for å utvikle seg videre, forklarer Hans Christian. I offentlig forvaltning vil konsekvensene

av regionalisering bli enda større. Kommunene får økonomiske fordeler av tett samarbeid på regionalt nivå, men det vil også skape forskjeller regionene imellom. - Fylkessammenslåingsdebatten i Agderfylkene er bare starten på en lang rekke lignende debatter. Det vil tvinge seg fram overalt for å best kunne løse de store oppgavene som venter regionene og kommunene. Mange oppgaver er for lokale og kompliserte til å løse på statlig nivå, mens kommunene er for små. Det er spesielt Nord-Europa som utmerker seg med sterk utvikling i retning av desentralisering og regionalisering, men også utenfor vårt hjørne av verden er interessen stor. - Frankrike har tradisjonelt hatt en sterk stat. I USA er samarbeid ofte i sterkere grad tuftet på markedets premisser og i deler av Asia på neo-konfusianske idéer. Uansett så selger lærebøker om regionalisering og klyngetenkning svært godt også her, så dette er kompetanse som er tiltrengt i hele verden. - Det er ikke noen ordentlig gode spesialister på dette feltet, og vi trenger noen som kan se innovasjon i et samfunnsperspektiv. I debatten om for eksempel sykefravær er dette viktig kompetanse for å forklare sammenhenger, sier Hans Christian. Den nye mastergraden er trolig den eneste i sitt slag i Norge. Det er en rekke utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdannelse innen innovasjon, men de er mer knyttet opp til bedriftsinterne perspektiver, entreprenørskap og teknologiledelse. Våre kanditater vil utmerke seg ved også å kunne mye om virksomheten i et samfunnsperspektiv. Søkere må ha en bachelorgrad i økonomi eller samfunnsfag, eller en tilsvarende bakgrunn, for å komme i betraktning. 

«Framover kreves det at bedrifter også tar større sosialt ansvar»

ANTONINA SONGEDAL, ØKONOMIFAG

Nå får vi flere uttak til ledninger, og for min del håper jeg at parkeringssituasjonen blir mye bedre enn den er i dag.

KRISTOFFER HURV, ØKONOMIFAG

Det blir fint med nye lokaler. Nå får vi et flott bygg til å fortsette studiene i, og vi får et mye bedre tilbud til alle studentene.

SINDRE HANSEN, ØKONOMIFAG

Jeg ser fram til bedre tekniske løsninger og mer bruk av PC i skoledagen. Nytt bygg gir et større studiemiljø og mange flere studenter.

BASIL DALEQ, ØKONOMIFAG

Det blir bra med nytt bygg og nytt utstyr! Jeg tror også studentmiløet blir bedre, og jeg ser fram til åpningen av nytt studenthus.


FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP

12 – www.uia.no

UIA 2010

UIA 2010

FAKULTET FOR ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP

5

www.uia.no – 13

om Campus

HELENE GLIDDI, ØKONOMIFAG Professor Hans Christian Garmann Johnsen ser fram til å tilby studenter mastergrad i innovasjon og samfunnsendring.

Jeg ser fram til å få flere stikkontakter til laptoper, også blir det selvsagt generelt et løft når alt er nytt.

Ny utdanning innen regionalisering og endring Fra høsten 2011 tilbyr Universitetet i Agder ny mastergrad i ledelse med to spesialiseringer: Den ene er en oppgradering av det allerede eksisterende studiet i personalledelse og kompetanseutvikling (PK), mens den andre er et helt nytt studium i innovasjon og samfunnsendring. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Praksis gir

Anna Karin Thorell og Kjersti Fosse ser fram til å motta flere studenter til Arendal og BW Offshore.

verdifullt nettverk Erfaring med praksis i bedrifter gir ikke bare studenter nyttig kunnskap og nye kontakter, men er også verdifullt for bedrifter i en stadig hardere kamp om kompetent arbeidskraft. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

Anna Karin Thorell, Human Resource Manager og Kjersti Fosse, Manager In-

ternal Services, og har lang og god erfaring med å ta imot praksisstudenter fra Universitetet i Agder (UiA) til BW Off-

shores APL-divisjon på Hisøya i Arendal. - Studentene som kommer hit, lærer ikke bare mye av oss, men vi får også tilført nyttig og oppdatert kunnskap. Vi jobber tett med studentene, men de får også stor frihet under ansvar. Viser man interesse i ord og handling, får man også tillit, sier Anna Karin. Kjersti forteller om en variert arbeidsdag med store og små arbeidsoppgaver.

- De to siste studentene som har vært her nå, har jobbet med forhandling av treningsavtaler, gjort tidkrevende forberedelser og systematisering og har også vært involvert i gjennomføring av kompliserte strategiprosesser. Praksis gir verdifull innsikt i dataverktøy, referanser på relevant arbeid og mulighet til anvende teoretisk kunnskap. Praksisstudentene fra dette studiet jobber fire uker av gangen i tre perioder

med undervisning på fredager. - Jeg tror at vi lettere beholder kompetansen på Sørlandet ved å knytte til oss studenter på denne måten, og samtidig får vi muligheten til å rekruttere på en god måte, avslutter Anna Karin. BW Offshore i Arendal har 165 ansatte, og de tar imot to til tre studenter årlig. 

– Målet med dette siste er at studentene skal forstå rekkevidden av ny samhandlingsreform, forstå hvorfor regional utvikling blir viktigere og kunne forstå at samfunnsutvikling er integrerte prosesser. Professor Hans Christian Garmann Johnsen forteller at det ikke bare er offentlige organisasjoner som er i endring, men også næringslivet. - Framover kreves det at bedrifter også tar større sosialt ansvar. Før eide man en ressurs som et fossefall og hadde kontrollen over det, men nå er stadig flere bedrifter avhengig av kunnskapen til de ansatte. Den eier ikke bedriften! De kjente næringsklyngene på Sørlandet, Eyde- og Node-nettverket, er bare starten på et stadig tettere samarbeid bedrifter imellom. - Bedriftene utvikler seg ikke på egne ressurser, og må derfor se seg om etter bedrifter i lignende bransjer innenfor egen region for å utvikle seg videre, forklarer Hans Christian. I offentlig forvaltning vil konsekvensene

av regionalisering bli enda større. Kommunene får økonomiske fordeler av tett samarbeid på regionalt nivå, men det vil også skape forskjeller regionene imellom. - Fylkessammenslåingsdebatten i Agderfylkene er bare starten på en lang rekke lignende debatter. Det vil tvinge seg fram overalt for å best kunne løse de store oppgavene som venter regionene og kommunene. Mange oppgaver er for lokale og kompliserte til å løse på statlig nivå, mens kommunene er for små. Det er spesielt Nord-Europa som utmerker seg med sterk utvikling i retning av desentralisering og regionalisering, men også utenfor vårt hjørne av verden er interessen stor. - Frankrike har tradisjonelt hatt en sterk stat. I USA er samarbeid ofte i sterkere grad tuftet på markedets premisser og i deler av Asia på neo-konfusianske idéer. Uansett så selger lærebøker om regionalisering og klyngetenkning svært godt også her, så dette er kompetanse som er tiltrengt i hele verden. - Det er ikke noen ordentlig gode spesialister på dette feltet, og vi trenger noen som kan se innovasjon i et samfunnsperspektiv. I debatten om for eksempel sykefravær er dette viktig kompetanse for å forklare sammenhenger, sier Hans Christian. Den nye mastergraden er trolig den eneste i sitt slag i Norge. Det er en rekke utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdannelse innen innovasjon, men de er mer knyttet opp til bedriftsinterne perspektiver, entreprenørskap og teknologiledelse. Våre kanditater vil utmerke seg ved også å kunne mye om virksomheten i et samfunnsperspektiv. Søkere må ha en bachelorgrad i økonomi eller samfunnsfag, eller en tilsvarende bakgrunn, for å komme i betraktning. 

«Framover kreves det at bedrifter også tar større sosialt ansvar»

ANTONINA SONGEDAL, ØKONOMIFAG

Nå får vi flere uttak til ledninger, og for min del håper jeg at parkeringssituasjonen blir mye bedre enn den er i dag.

KRISTOFFER HURV, ØKONOMIFAG

Det blir fint med nye lokaler. Nå får vi et flott bygg til å fortsette studiene i, og vi får et mye bedre tilbud til alle studentene.

SINDRE HANSEN, ØKONOMIFAG

Jeg ser fram til bedre tekniske løsninger og mer bruk av PC i skoledagen. Nytt bygg gir et større studiemiljø og mange flere studenter.

BASIL DALEQ, ØKONOMIFAG

Det blir bra med nytt bygg og nytt utstyr! Jeg tror også studentmiløet blir bedre, og jeg ser fram til åpningen av nytt studenthus.


LÆRERUTDANNINGENE

14 – www.uia.no

UIA 2010

UIA 2010

LÆRERUTDANNINGENE

5

www.uia.no – 15

om Campus

TINA WIDGREN, FØRSKOLELÆRERUTD. Jeg er veldig fornøyd og har trivdes svært godt på Dømmesmoen. Men det er positivt at man har muligheten til å treffe flere folk!

LINDA MARI JOHANSEN, FØRSKOLELÆRERUTD.

Endelig blir alle samlet, men det er veldig fint på Dømmesmoen. På ny Campus vil det bli lettere å bli kjent med flere og mange gode studentaktiviteter.

Karrieresenteret i gang med kartlegging av studenter Karrieresenteret ved UiA er i gang med sin første kandidatundersøkelse; for å kartlegge tidligere studenters karrierevalg. - Vi kontakter tidligere studenter som har avlagt en grad i årene 2007, 2008 og 2009, kan leder ved Karrieresenteret Gerd Reidun Helmikstøl fortelle. Målet er at undersøkelsen skal gi UiA svar på hvor studentene har fått jobb, om jobben er relevant i forhold til utdanning, om de har tatt arbeid her i regionen og om utdanningen har gitt dem nødvendige kompetansen for å mestre oppgavene de nå er satt til å løse. - Alt dette er verdifull informasjon for Universitetet og Karrieresenteret, med tanke på å være bindeleddet mellom Universitet og arbeidsliv, forklarer Helmikstøl. - Dataene vi samler inn fra kandidatundersøkelsen gir oss dessuten svært verdifull informasjon om alt fra studienes relevans til UiAs kontinuerlige profilerings- og rekrutteringsarbeid, som for øvrig er viktig kunnskap for arbeidslivet vi er forankret i også, mener Helmikstøl.

TA KONTAKT!

KARRIERESENTERET – FOR STUDENTER OG ARBEIDSLIV

Spørsmål som Hva kan jeg? Hva vil jeg bli? Hvor finnes mine karrieremuligheter? kan det være vanskelig å finne svar på alene, og her kan Karrieresenteret bidra. - Vi tilbyr våre tjenester både til deg som er i ferd med å avslutte studiene dine, og til deg som står overfor noen veivalg du ønsker å drøfte med noen underveis i studieforløpet ditt. Vi tilbyr kurs i jobbsøking, intervjutrening og individuell karriereveiledning. Ta kontakt med oss, så vil vi sammen forsøke å finne svar på spørsmålene dine, oppfordrer lederen ved Karrieresenteret.

KOMPETANSETORGET

Helmikstøl ønsker også henvise alle bedrifter og virksomheter som angår oss til Kompetansetorget, et nettsted for formidling av prosjektoppgaver og deltidsjobber fra arbeidslivet til studenter ved UiA. - Her oppfordrer jeg bedrifter legge ut forslag til prosjektoppgaver som de ønsker utført av studenter, og studentene kan registrere seg i som jobbsøkere i jobbdatabasen.

Du finner Karrieresenteret på begge campusene: Kristiansand: I Servicetorget i første etasje på Campus Kristiansand Grimstad: På Campus i Grooseveien frem til august. E- post: karrieresenteret@uia.no - Internett: www.uia.no/karrieresenteret

KAIA BOGENES, ALLMENNLÆRERUTD.

Grunnskoleutdanning med

Stefan Matych (fra venstre), førskolelærerstudent, Eivind Andre Tunsberg, allmennlærerstudent, og Anne Birte Brekke, koordinator ved lærerutdanningen er omkranset av jenter, men håper at flere gutter søker seg til lærerutdanningen i Grimstad.

naturfaglig fokus Allmennlærerutdanning blir historie fra høsten av, og studentene må nå velge mellom grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. klasse eller 5. – 10. klasse. I Grimstad får lærerstudentene naturfaglig fokus, og det betyr at naturfag kommer fort inn i studiet. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

- Hittil har vi kun hatt studentene her de to første årene, men nå kan vi tilby de tre første årene her på nye Campus til de som ønsker matematikk og naturfag, forteller koordinator Anne Birte Brekke ved lærerutdanningen. - Det blir spennende å se hvor mange

som ønsker seg til Grimstad, for dette er nytt av året. Lærerutdanningen er lagt opp med to fag i semesteret, og i hvert semester har man fire uker praksis i grunnskolene universitetet samarbeider med. Eivind Andre Tunsberg er førsteårs lærerstudent, og han stor nytte av å være ute og jobbe med skolebarn.

- Praksisen gjør det vi studerer mer virkelighetsnært, og vi får muligheten til å se sammenhengen mellom teori og praksis. I dag er omtrent 25% av allmennlærerstudentene og 15% av førskolelærerstudentene gutter. Med styrket lærerutdanning og mer spesialisering håper Anne Birte at dette endres. - En bedre balanse er bra for studentmiljøet, men det er aller viktigst for rekrutteringen til læreryrket. Arbeidsmiljøet blir bedre, og vi vet at rollemodeller av begge kjønn er viktig for barn. I Grimstad har vi klart å få flere jenter til å studere teknologi, og nå er det på tide å jobbe målrettet for å få flere gutter til læreryrket. Selv har Eivind allerede merket at det er et visst konkurransefortrinn å være gutt. - Da jeg søkte på jobb i barnehage for

å få mer kunnskap om læreryrket, danket jeg ut en bunch med jenter, og jeg merker allerede at det er lett å få jobb som vikar i grunnskolen, forteller Eivind. Stefan Matych studerer for å bli førskolelærer, og han tror forklaringen er ganske enkel på at han har så få mannlige kolleger. - Vi menn undervurderer yrket! Det er svært inspirerende å være med på å påvirke barns oppvekst positivt. Selv om jeg har en dårlig morgen, er det ingenting som er så inspirerende som å treffe barn når en kommer på jobb. - For meg er dette et perfekt yrkesvalg. Jeg hadde selv ikke vurdert yrket tidligere, men jeg ser mer og mer fram til å komme i gang med å jobbe. Jeg har allerede fått erfare at ingen dager er like, og

så har vi store muligheter til å lage egne opplegg. Det gjør hverdagen utfordrende og inspirerende, forklarer Stefan. Lærerutdanningen er nå inne i sitt siste semester på Dømmesmoen, og forandringen blir stor når man går fra et lite miljø hvor alle kjenner alle til en stor Campus med flere tusen studenter. - Det å bli en tettere del av et større fagmiljø vil unektelig gi oss større faglig utbytte, forteller Anne Birte ved lærerutdanningen. Ved Campus Grimstad kan man ta to av de fire årene av generell grunnskoleutdanning for 1. – 7. klasse eller tre av fire år hvis man tar grunnskoleutdanning med naturfaglig fokus. 

Jeg har igrunn fått lite informasjon om hva som skal skje, men et større studentmiljø er jo veldig bra.

HENRIK SCHAU FRANDSEN, ALLMENNLÆRERUTD.

Nå kommer vi sammen med andre studenter, og selv kjenner jeg jo mange på andre fakulteter. Men på Dømmesmoen har vi det intimt og har god kontakt studentene imellom.

MARIE RANNEKLEIV, ALLMENNLÆRERUTD.

Det er jo litt smått på Dømmesmoen, så med ny Campus får vi et større fellesskap. Vi blir bedre kjent med flere, og vi får tilgang til mange flere aktiviteter.


LÆRERUTDANNINGENE

14 – www.uia.no

UIA 2010

UIA 2010

LÆRERUTDANNINGENE

5

www.uia.no – 15

om Campus

TINA WIDGREN, FØRSKOLELÆRERUTD. Jeg er veldig fornøyd og har trivdes svært godt på Dømmesmoen. Men det er positivt at man har muligheten til å treffe flere folk!

LINDA MARI JOHANSEN, FØRSKOLELÆRERUTD.

Endelig blir alle samlet, men det er veldig fint på Dømmesmoen. På ny Campus vil det bli lettere å bli kjent med flere og mange gode studentaktiviteter.

Karrieresenteret i gang med kartlegging av studenter Karrieresenteret ved UiA er i gang med sin første kandidatundersøkelse; for å kartlegge tidligere studenters karrierevalg. - Vi kontakter tidligere studenter som har avlagt en grad i årene 2007, 2008 og 2009, kan leder ved Karrieresenteret Gerd Reidun Helmikstøl fortelle. Målet er at undersøkelsen skal gi UiA svar på hvor studentene har fått jobb, om jobben er relevant i forhold til utdanning, om de har tatt arbeid her i regionen og om utdanningen har gitt dem nødvendige kompetansen for å mestre oppgavene de nå er satt til å løse. - Alt dette er verdifull informasjon for Universitetet og Karrieresenteret, med tanke på å være bindeleddet mellom Universitet og arbeidsliv, forklarer Helmikstøl. - Dataene vi samler inn fra kandidatundersøkelsen gir oss dessuten svært verdifull informasjon om alt fra studienes relevans til UiAs kontinuerlige profilerings- og rekrutteringsarbeid, som for øvrig er viktig kunnskap for arbeidslivet vi er forankret i også, mener Helmikstøl.

TA KONTAKT!

KARRIERESENTERET – FOR STUDENTER OG ARBEIDSLIV

Spørsmål som Hva kan jeg? Hva vil jeg bli? Hvor finnes mine karrieremuligheter? kan det være vanskelig å finne svar på alene, og her kan Karrieresenteret bidra. - Vi tilbyr våre tjenester både til deg som er i ferd med å avslutte studiene dine, og til deg som står overfor noen veivalg du ønsker å drøfte med noen underveis i studieforløpet ditt. Vi tilbyr kurs i jobbsøking, intervjutrening og individuell karriereveiledning. Ta kontakt med oss, så vil vi sammen forsøke å finne svar på spørsmålene dine, oppfordrer lederen ved Karrieresenteret.

KOMPETANSETORGET

Helmikstøl ønsker også henvise alle bedrifter og virksomheter som angår oss til Kompetansetorget, et nettsted for formidling av prosjektoppgaver og deltidsjobber fra arbeidslivet til studenter ved UiA. - Her oppfordrer jeg bedrifter legge ut forslag til prosjektoppgaver som de ønsker utført av studenter, og studentene kan registrere seg i som jobbsøkere i jobbdatabasen.

Du finner Karrieresenteret på begge campusene: Kristiansand: I Servicetorget i første etasje på Campus Kristiansand Grimstad: På Campus i Grooseveien frem til august. E- post: karrieresenteret@uia.no - Internett: www.uia.no/karrieresenteret

KAIA BOGENES, ALLMENNLÆRERUTD.

Grunnskoleutdanning med

Stefan Matych (fra venstre), førskolelærerstudent, Eivind Andre Tunsberg, allmennlærerstudent, og Anne Birte Brekke, koordinator ved lærerutdanningen er omkranset av jenter, men håper at flere gutter søker seg til lærerutdanningen i Grimstad.

naturfaglig fokus Allmennlærerutdanning blir historie fra høsten av, og studentene må nå velge mellom grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. klasse eller 5. – 10. klasse. I Grimstad får lærerstudentene naturfaglig fokus, og det betyr at naturfag kommer fort inn i studiet. AV PETTER NATANAEL TOLDNÆS

- Hittil har vi kun hatt studentene her de to første årene, men nå kan vi tilby de tre første årene her på nye Campus til de som ønsker matematikk og naturfag, forteller koordinator Anne Birte Brekke ved lærerutdanningen. - Det blir spennende å se hvor mange

som ønsker seg til Grimstad, for dette er nytt av året. Lærerutdanningen er lagt opp med to fag i semesteret, og i hvert semester har man fire uker praksis i grunnskolene universitetet samarbeider med. Eivind Andre Tunsberg er førsteårs lærerstudent, og han stor nytte av å være ute og jobbe med skolebarn.

- Praksisen gjør det vi studerer mer virkelighetsnært, og vi får muligheten til å se sammenhengen mellom teori og praksis. I dag er omtrent 25% av allmennlærerstudentene og 15% av førskolelærerstudentene gutter. Med styrket lærerutdanning og mer spesialisering håper Anne Birte at dette endres. - En bedre balanse er bra for studentmiljøet, men det er aller viktigst for rekrutteringen til læreryrket. Arbeidsmiljøet blir bedre, og vi vet at rollemodeller av begge kjønn er viktig for barn. I Grimstad har vi klart å få flere jenter til å studere teknologi, og nå er det på tide å jobbe målrettet for å få flere gutter til læreryrket. Selv har Eivind allerede merket at det er et visst konkurransefortrinn å være gutt. - Da jeg søkte på jobb i barnehage for

å få mer kunnskap om læreryrket, danket jeg ut en bunch med jenter, og jeg merker allerede at det er lett å få jobb som vikar i grunnskolen, forteller Eivind. Stefan Matych studerer for å bli førskolelærer, og han tror forklaringen er ganske enkel på at han har så få mannlige kolleger. - Vi menn undervurderer yrket! Det er svært inspirerende å være med på å påvirke barns oppvekst positivt. Selv om jeg har en dårlig morgen, er det ingenting som er så inspirerende som å treffe barn når en kommer på jobb. - For meg er dette et perfekt yrkesvalg. Jeg hadde selv ikke vurdert yrket tidligere, men jeg ser mer og mer fram til å komme i gang med å jobbe. Jeg har allerede fått erfare at ingen dager er like, og

så har vi store muligheter til å lage egne opplegg. Det gjør hverdagen utfordrende og inspirerende, forklarer Stefan. Lærerutdanningen er nå inne i sitt siste semester på Dømmesmoen, og forandringen blir stor når man går fra et lite miljø hvor alle kjenner alle til en stor Campus med flere tusen studenter. - Det å bli en tettere del av et større fagmiljø vil unektelig gi oss større faglig utbytte, forteller Anne Birte ved lærerutdanningen. Ved Campus Grimstad kan man ta to av de fire årene av generell grunnskoleutdanning for 1. – 7. klasse eller tre av fire år hvis man tar grunnskoleutdanning med naturfaglig fokus. 

Jeg har igrunn fått lite informasjon om hva som skal skje, men et større studentmiljø er jo veldig bra.

HENRIK SCHAU FRANDSEN, ALLMENNLÆRERUTD.

Nå kommer vi sammen med andre studenter, og selv kjenner jeg jo mange på andre fakulteter. Men på Dømmesmoen har vi det intimt og har god kontakt studentene imellom.

MARIE RANNEKLEIV, ALLMENNLÆRERUTD.

Det er jo litt smått på Dømmesmoen, så med ny Campus får vi et større fellesskap. Vi blir bedre kjent med flere, og vi får tilgang til mange flere aktiviteter.


16 – www.uia.no

ALUMNIPROFILEN

UIA 2010

UIA 2010

ALUMNIPROFILEN

www.uia.no – 17

En ingeniørs rituelle

jomfrutur Helen G. Pettersen har helt siden ungdomsskolen visst at hun skulle jobbe offshore. Da hun fikk jobb som serviceingeniør hos Aker Solutions etter endt utdannelse i 2009, visste Helen at hun hadde landa drømmejobben. Det som ventet henne på jomfruturen før jul kom riktignok litt uventet! AV PÅL GRANDAL OG HELEN G. PETTERSEN (FOTO)

- På sjøen har man alltid en seremoni når man krysser ekvator, innleder Helen. - Pollywogs kalles de som aldri før har krysset ekvator til sjøs – men blir en shellback etter seremonien, fortsetter hun energisk. - Man må sette seg ned i et kar fylt med gamle matrester og fiskeolje. Etter det noe spesielle karbadet må man krabbe over til ”The baby” den tjukkeste mannen på båten. Han har sjokolade på magen som du må slikke av. Den neste i rekken av fornedrigheter er Kong Neptun, som sprøyter sennep i munnen på deg. Til slutt slår ”The Sea Hag” på gongongen og bekrefter at du er shellback – med påfølgende høytidelig diplomoverrekkelse fra kapteinen, forklarer Helen med stor innlevelse.

SERVICEINGENIØR OVER HELE VERDEN

Helen mønstra på i Durban i desember i fjor. Fem ukers reise mellom Durban og Mexico-gulfen lå foran henne om bord ”Discoverer Inspiration”, et amerikanskeid boreskip med Modular Derrick Drilling Machine utviklet av Aker Solutions i samarbeid med det amerikanske offshoreselskapet Transocean. - Jeg ble faktisk ikke sjøsjyk, selv om vi hadde to dager midt i turen med litt sjø. Da vi kom inn i Mexico-gulfen ble det riktignok litt kaldt pga nordlige halvkules vinter, flirer mekatronikkingeniøren. Som serviceingeniør i Aker Solutions MH har hun de neste to kalenderårene planlagt til minste detalj. Rotasjoner på fire uker gir henne all verdens muligheter til å reise verden over, enten hun skal ut på jobb på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen eller på boreskip i Indiske hav. Men hun ser også frem til fire ukers friperioder. - Å ja, utbryter Helen! - Jeg planlegger å besøke venner her og der nå som jeg har mulighet til det. Har venninner i Italia og København som vil kunne vente besøk om ikke så altfor lenge, lover hun. - Og når Aker Solutions betaler godt, så jeg kommer ikke til å lide noen nød de ukene jeg er hjemme på land heller.

Helen krysser ekvator og må ifølge tradisjonen pent ta turen oppi dette karet fylt med gamle matrester og fiskeolje. Dette var opprinnelig et rituale som erfarne sjømenn brukte for å teste sjødyktigheten til førestereisguttene.

SAVNET GRIMSTAD

Helens jobb går mye på å sjekke kabler og tilkoblingspunkter. Mens andre jobber hydraulisk og mekanisk jobber Helen med det elektriske.

Helens arbeidsplass på den fem uker lange ferden fra det Indiske hav til Mexico-gulfen i desember i fjor.

Helen er opprinnelig fra Bergen, men kom til Grimstad som mekatronikkstudent for tre og et halvt år siden. Da hun fikk jobb i fjor høst, flyttet hun til Kristiansand. - Det var greit i Kristiansand, men jeg fant etter en stund ut at jeg hadde hele nett-

Aker Solutions utvikler og leverer Modular Derrick Drilling Maschines (MDDM-er) til avanserte boreskip. Den innovative teknologien bak MDDM gir maksimal oppetid, ekstremt god drift, forbedret sikkerhet og effektivitet.

verket mitt i Grimstad, så jeg flyttet tilbake til Grimstad da jeg kom hjem fra ”jomfruturen” på nyåret, forklarer Helen. Hun er ikke fremmed for å flytte fra Grimstad igjen, men kanskje ikke med det første. - Jobben tilrettelegger for at man kan bo i f.eks. Singapore, og det skal bli mye aktivitet i Kina etter hvert også, så det kan jo være man blir tilbudt noe der etter hvert, håper Helen.

YDMYK INGENIØR

23-åringen fra Bergen er veldig ydmyk

overfor yrket og karrieren hun har påbegynt hos Aker Solutions MH, men hun har planene klare for egen del. - Som serviceingeniør får man kunnskap om hvordan maskinene virker, som er helt nødvendig grunnkompetanse for senere å kunne jobbe innen utvikling, antyder Helen. - Men for øyeblikket vil jeg jobbe ”hands on” med maskiner. Jeg har masse å lære i lang tid fremover på MDDM-boremaskinen jeg har fått opplæring på, og jeg gleder meg som en unge til neste tur, avslutter den energiske serviceingeniøren som endelig er blitt Shellback! 


16 – www.uia.no

ALUMNIPROFILEN

UIA 2010

UIA 2010

ALUMNIPROFILEN

www.uia.no – 17

En ingeniørs rituelle

jomfrutur Helen G. Pettersen har helt siden ungdomsskolen visst at hun skulle jobbe offshore. Da hun fikk jobb som serviceingeniør hos Aker Solutions etter endt utdannelse i 2009, visste Helen at hun hadde landa drømmejobben. Det som ventet henne på jomfruturen før jul kom riktignok litt uventet! AV PÅL GRANDAL OG HELEN G. PETTERSEN (FOTO)

- På sjøen har man alltid en seremoni når man krysser ekvator, innleder Helen. - Pollywogs kalles de som aldri før har krysset ekvator til sjøs – men blir en shellback etter seremonien, fortsetter hun energisk. - Man må sette seg ned i et kar fylt med gamle matrester og fiskeolje. Etter det noe spesielle karbadet må man krabbe over til ”The baby” den tjukkeste mannen på båten. Han har sjokolade på magen som du må slikke av. Den neste i rekken av fornedrigheter er Kong Neptun, som sprøyter sennep i munnen på deg. Til slutt slår ”The Sea Hag” på gongongen og bekrefter at du er shellback – med påfølgende høytidelig diplomoverrekkelse fra kapteinen, forklarer Helen med stor innlevelse.

SERVICEINGENIØR OVER HELE VERDEN

Helen mønstra på i Durban i desember i fjor. Fem ukers reise mellom Durban og Mexico-gulfen lå foran henne om bord ”Discoverer Inspiration”, et amerikanskeid boreskip med Modular Derrick Drilling Machine utviklet av Aker Solutions i samarbeid med det amerikanske offshoreselskapet Transocean. - Jeg ble faktisk ikke sjøsjyk, selv om vi hadde to dager midt i turen med litt sjø. Da vi kom inn i Mexico-gulfen ble det riktignok litt kaldt pga nordlige halvkules vinter, flirer mekatronikkingeniøren. Som serviceingeniør i Aker Solutions MH har hun de neste to kalenderårene planlagt til minste detalj. Rotasjoner på fire uker gir henne all verdens muligheter til å reise verden over, enten hun skal ut på jobb på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen eller på boreskip i Indiske hav. Men hun ser også frem til fire ukers friperioder. - Å ja, utbryter Helen! - Jeg planlegger å besøke venner her og der nå som jeg har mulighet til det. Har venninner i Italia og København som vil kunne vente besøk om ikke så altfor lenge, lover hun. - Og når Aker Solutions betaler godt, så jeg kommer ikke til å lide noen nød de ukene jeg er hjemme på land heller.

Helen krysser ekvator og må ifølge tradisjonen pent ta turen oppi dette karet fylt med gamle matrester og fiskeolje. Dette var opprinnelig et rituale som erfarne sjømenn brukte for å teste sjødyktigheten til førestereisguttene.

SAVNET GRIMSTAD

Helens jobb går mye på å sjekke kabler og tilkoblingspunkter. Mens andre jobber hydraulisk og mekanisk jobber Helen med det elektriske.

Helens arbeidsplass på den fem uker lange ferden fra det Indiske hav til Mexico-gulfen i desember i fjor.

Helen er opprinnelig fra Bergen, men kom til Grimstad som mekatronikkstudent for tre og et halvt år siden. Da hun fikk jobb i fjor høst, flyttet hun til Kristiansand. - Det var greit i Kristiansand, men jeg fant etter en stund ut at jeg hadde hele nett-

Aker Solutions utvikler og leverer Modular Derrick Drilling Maschines (MDDM-er) til avanserte boreskip. Den innovative teknologien bak MDDM gir maksimal oppetid, ekstremt god drift, forbedret sikkerhet og effektivitet.

verket mitt i Grimstad, så jeg flyttet tilbake til Grimstad da jeg kom hjem fra ”jomfruturen” på nyåret, forklarer Helen. Hun er ikke fremmed for å flytte fra Grimstad igjen, men kanskje ikke med det første. - Jobben tilrettelegger for at man kan bo i f.eks. Singapore, og det skal bli mye aktivitet i Kina etter hvert også, så det kan jo være man blir tilbudt noe der etter hvert, håper Helen.

YDMYK INGENIØR

23-åringen fra Bergen er veldig ydmyk

overfor yrket og karrieren hun har påbegynt hos Aker Solutions MH, men hun har planene klare for egen del. - Som serviceingeniør får man kunnskap om hvordan maskinene virker, som er helt nødvendig grunnkompetanse for senere å kunne jobbe innen utvikling, antyder Helen. - Men for øyeblikket vil jeg jobbe ”hands on” med maskiner. Jeg har masse å lære i lang tid fremover på MDDM-boremaskinen jeg har fått opplæring på, og jeg gleder meg som en unge til neste tur, avslutter den energiske serviceingeniøren som endelig er blitt Shellback! 


INTERNASJONALISERING

18 – www.uia.no

University of Cape Towns flotte campus.

Eline reiste mye i sørlige Afrika. Her på et marked i Maputo, Mozambique.

Cape Town er en fargerik by på alle måter.

UIA 2010

Eline møtte også hverdagslivet i en sørafrikansk township.

UIA 2010

INTERNASJONALISERING

Eline på ridetur i Lesotho, der hun møtte disse barna i en liten landsby.

Take The

Plunge!

Cape Town sett fra Table Mountain rett før solnedgang.

AV PÅL GRANDAL OG ELINE REITAN KNUDSEN (FOTO)

Verdens høyeste strikkhopping fra bru. Eline satset alt fra den 216 meter høye Bloukrans River-brua, i nærheten av Plettenberg Bay i Western Cape, Sør-Afrika.

- Ja, utvekslingsoppholdet i Sør-Afrika har i grunn handlet om å hoppe uti det. På flere måter enn én, filosoferer hun, trygt hjemme på Sørlandet. Det første møtet med Sør-Afrika har definitivt rørt noe ved henne. Få uker etter sin hjemkomst lengter hun tilbake til ”Rainbow Nation”. - Ja, jeg er blitt fullstendig forgapt i Afrika, avslører Eline. - Det er mange grunner til det, men jeg vil nok aller best huske alle de onsdagene jeg jobbet frivillig som lærer for en sjette klasse i Khayelitsha, en av de største townshipene i Sør-Afrika. Å bli kjent med menneskeskjebnene i slike omgivelser var mektig, understreker Eline og føyer til. - Å bli kjent forskjellige mennesker i Sør-Afrika er dessuten den beste måten å lære om Apartheid-tiden på også, og gir et helt annet inntrykk enn å lese seg til kunnskap, poengterer Eline. Etter et halvt år i Sør-Afrika er hun interessert i å lære mer. - Ja visst, Afrika er et interessant kontinent, og Sør-Afrika har alt; en urovekkende historie, mange ulike kulturer, elleve språk, et utall religioner, forskjellige levestandarder, vakker natur. Jeg kan drive med oppramsing til du blir lei av å høre på meg, sier Eline og legger kjapt til med et smil: - Så må vi jo ikke glemme det rike dyrelivet, de vennlige menneskene, musikken, dansen og tilbud av aktiviteter for alle og enhver.

MYE SKOLEARBEID

Da byggstudent Eline Reitan Knudsen (23) bestemte seg for å reise til University Of Cape Town på utveksling, hoppet hun uti det på flere måter enn én.

www.uia.no – 19

Elines hovedfokus under oppholdet var naturligvis studier ved University Of Cape Town. Byggstudenten i Grimstad fikk et alle tiders opphold på et universitet som imponerte henne. - Selve UCT campus er naturligvis større enn i Grimstad; med byliv og forskjellige spisesteder overalt, forklarer Eline. - Men man må forberede seg på å bruke en del tid på skolearbeid i form av mange obligatoriske forelesninger, tutorials, diskusjonsseminar/øvinger, innleveringer av essay og prosjekter. Litt andre studievaner enn vi er vant til i Norge, mener byggstudenten fra Arendal. - Men foreleserne var veldig flinke, og UCT er et bra universitet som jeg absolutt vil anbefale.

IMPONERENDE HØY SERVICEGRAD

Eline husker godt sitt første møte med UCT på e-post for snart ett år siden. - Vennlige og hjelpsomme ansatte ved

internasjonalt kontor, som svarte fort på e-postene, er det jeg husker aller best fra den tidlige fasen i prosessen. Det var riktignok ingenting mot den servicegraden som møtte oss på informasjonsmøtet første dagen, forteller Eline. - Internasjonalt kontor ved UCT hadde ordnet et stort hus for oss internasjonale studenter, og sammen med ni andre utvekslingsstudenter fra Norge, Tyskland, Frankrike og USA ble jeg fraktet med bil til vårt nye hjem, sier byggstudenten tydelig imponert. I tillegg til svømmebasseng med koselig "braai area”, opplevde hun også en dimensjon med Afrika som nok er uvant for vanlige nordmenn. - Ja, vi hadde jo hushjelp, innleder Eline. - Jeg forsto etter hvert at det er vanlig med hushjelp der, men må innrømme at jeg i begynnelsen følte litt ubehag i starten å ha en eldre svart dame som vasket for oss ”bortskjemte” hvite studenter, medgir hun.

GØY OG KOS

Elines helger og kvelder bød på gøy og kos i Sør-Afrika. Med bolig vegg i vegg med Baxter Theatre, som tilbyr mange ulike forestillinger, Stellenbosch med vingårder og vinsmaking bare ca 45 min unna, strender overalt rundt Cape Town, så behøver man ikke reise langt for hverdagsopplevelsene. Cape Towns berømte ”Long Street” midt i byen med utallige stilige sørafrikanske designerbutikker, surfebutikker, alle typer kafeer, restauranter og utesteder var forlokkende adspredelse for en travel utvekslingsstudent. - Alt dette var krydder i hverdagen og har nok gjort meg bortskjemt i så måte, tror Eline, som også vil minnes restauranten Mzoli`s i Gugulethu, en township på utsiden av Cape Town. - Maken til spisested, atmosfære og spennende folk vil jeg nok aldri oppleve igjen, og jeg hadde nok aldri havnet der hadde det ikke vært for mine lokale ikke studerende venner, alle kjempehyggelige og morsomme ”capetowniere”å være sammen med, fastslår Eline.

HOPPET UTI DET!

Cape Town har i det hele tatt utrolig mye å tilby, det er alltid noe å gjøre for enhver smak. Og det er mange fine helgeturer å ta; slik som hvalfestival i Hermanus, for ikke å snakke om en tur langs Garden Route med endestasjon Bloukrans Bridge. Verdens mest kjente bru for vågale strikkhoppere stod i all sin prakt og utfordret Eline til virkelig hoppe uti det. - Jeg bare måtte hoppe, avslutter Eline og gliser fra øre til øre! 


INTERNASJONALISERING

18 – www.uia.no

University of Cape Towns flotte campus.

Eline reiste mye i sørlige Afrika. Her på et marked i Maputo, Mozambique.

Cape Town er en fargerik by på alle måter.

UIA 2010

Eline møtte også hverdagslivet i en sørafrikansk township.

UIA 2010

INTERNASJONALISERING

Eline på ridetur i Lesotho, der hun møtte disse barna i en liten landsby.

Take The

Plunge!

Cape Town sett fra Table Mountain rett før solnedgang.

AV PÅL GRANDAL OG ELINE REITAN KNUDSEN (FOTO)

Verdens høyeste strikkhopping fra bru. Eline satset alt fra den 216 meter høye Bloukrans River-brua, i nærheten av Plettenberg Bay i Western Cape, Sør-Afrika.

- Ja, utvekslingsoppholdet i Sør-Afrika har i grunn handlet om å hoppe uti det. På flere måter enn én, filosoferer hun, trygt hjemme på Sørlandet. Det første møtet med Sør-Afrika har definitivt rørt noe ved henne. Få uker etter sin hjemkomst lengter hun tilbake til ”Rainbow Nation”. - Ja, jeg er blitt fullstendig forgapt i Afrika, avslører Eline. - Det er mange grunner til det, men jeg vil nok aller best huske alle de onsdagene jeg jobbet frivillig som lærer for en sjette klasse i Khayelitsha, en av de største townshipene i Sør-Afrika. Å bli kjent med menneskeskjebnene i slike omgivelser var mektig, understreker Eline og føyer til. - Å bli kjent forskjellige mennesker i Sør-Afrika er dessuten den beste måten å lære om Apartheid-tiden på også, og gir et helt annet inntrykk enn å lese seg til kunnskap, poengterer Eline. Etter et halvt år i Sør-Afrika er hun interessert i å lære mer. - Ja visst, Afrika er et interessant kontinent, og Sør-Afrika har alt; en urovekkende historie, mange ulike kulturer, elleve språk, et utall religioner, forskjellige levestandarder, vakker natur. Jeg kan drive med oppramsing til du blir lei av å høre på meg, sier Eline og legger kjapt til med et smil: - Så må vi jo ikke glemme det rike dyrelivet, de vennlige menneskene, musikken, dansen og tilbud av aktiviteter for alle og enhver.

MYE SKOLEARBEID

Da byggstudent Eline Reitan Knudsen (23) bestemte seg for å reise til University Of Cape Town på utveksling, hoppet hun uti det på flere måter enn én.

www.uia.no – 19

Elines hovedfokus under oppholdet var naturligvis studier ved University Of Cape Town. Byggstudenten i Grimstad fikk et alle tiders opphold på et universitet som imponerte henne. - Selve UCT campus er naturligvis større enn i Grimstad; med byliv og forskjellige spisesteder overalt, forklarer Eline. - Men man må forberede seg på å bruke en del tid på skolearbeid i form av mange obligatoriske forelesninger, tutorials, diskusjonsseminar/øvinger, innleveringer av essay og prosjekter. Litt andre studievaner enn vi er vant til i Norge, mener byggstudenten fra Arendal. - Men foreleserne var veldig flinke, og UCT er et bra universitet som jeg absolutt vil anbefale.

IMPONERENDE HØY SERVICEGRAD

Eline husker godt sitt første møte med UCT på e-post for snart ett år siden. - Vennlige og hjelpsomme ansatte ved

internasjonalt kontor, som svarte fort på e-postene, er det jeg husker aller best fra den tidlige fasen i prosessen. Det var riktignok ingenting mot den servicegraden som møtte oss på informasjonsmøtet første dagen, forteller Eline. - Internasjonalt kontor ved UCT hadde ordnet et stort hus for oss internasjonale studenter, og sammen med ni andre utvekslingsstudenter fra Norge, Tyskland, Frankrike og USA ble jeg fraktet med bil til vårt nye hjem, sier byggstudenten tydelig imponert. I tillegg til svømmebasseng med koselig "braai area”, opplevde hun også en dimensjon med Afrika som nok er uvant for vanlige nordmenn. - Ja, vi hadde jo hushjelp, innleder Eline. - Jeg forsto etter hvert at det er vanlig med hushjelp der, men må innrømme at jeg i begynnelsen følte litt ubehag i starten å ha en eldre svart dame som vasket for oss ”bortskjemte” hvite studenter, medgir hun.

GØY OG KOS

Elines helger og kvelder bød på gøy og kos i Sør-Afrika. Med bolig vegg i vegg med Baxter Theatre, som tilbyr mange ulike forestillinger, Stellenbosch med vingårder og vinsmaking bare ca 45 min unna, strender overalt rundt Cape Town, så behøver man ikke reise langt for hverdagsopplevelsene. Cape Towns berømte ”Long Street” midt i byen med utallige stilige sørafrikanske designerbutikker, surfebutikker, alle typer kafeer, restauranter og utesteder var forlokkende adspredelse for en travel utvekslingsstudent. - Alt dette var krydder i hverdagen og har nok gjort meg bortskjemt i så måte, tror Eline, som også vil minnes restauranten Mzoli`s i Gugulethu, en township på utsiden av Cape Town. - Maken til spisested, atmosfære og spennende folk vil jeg nok aldri oppleve igjen, og jeg hadde nok aldri havnet der hadde det ikke vært for mine lokale ikke studerende venner, alle kjempehyggelige og morsomme ”capetowniere”å være sammen med, fastslår Eline.

HOPPET UTI DET!

Cape Town har i det hele tatt utrolig mye å tilby, det er alltid noe å gjøre for enhver smak. Og det er mange fine helgeturer å ta; slik som hvalfestival i Hermanus, for ikke å snakke om en tur langs Garden Route med endestasjon Bloukrans Bridge. Verdens mest kjente bru for vågale strikkhoppere stod i all sin prakt og utfordret Eline til virkelig hoppe uti det. - Jeg bare måtte hoppe, avslutter Eline og gliser fra øre til øre! 


INTERNASJONALISERING

20 – www.uia.no

Frihetsfølelse på Great Barrier Reef.

Tradisjonsrik grilling hver fredag ettermiddag. Morten med stålkontroll på pølseklypa!

UIA 2010

Hilser på Skippy i Currumbin Wildlife Sanctuary

UIA 2010

INTERNASJONALISERING

Kristine, også Indøk-student ved UiA, leser logistikk i hengekøya.

www.uia.no – 21

Nemo var like fascinerende i virkeligheten som på film. Utrolig morsom og knøttliten fisk.

– Hektisk og helt

sinnssykt! Indøk-student Morten Sørensen (25) kan bekrefte at et studieopphold i Australia er et liv på solsiden. Riktignok akademisk og hektisk, men likevel masse tid til sinnssyke naturopplevelser. AV PÅL GRANDAL OG MORTEN SØRENSEN (FOTO)

Opprinnelig ønsket Morten seg til Florida i USA, og i likhet med svært mange andre norske studenter på utveksling i utlandet, søkte han et opphold i sydlige strøk.

- Jeg legger ikke skjul på at det var varmen som trakk meg, sier Morten ærlig. - Og så ville jeg til en plass der de snakka engelsk, føyer han til. At det ble QUT i Brisbane var litt tilfeldig, for det er ett av tilbudene vi Indøk-studenter får via internasjonal av-

deling på UiA. Men Australia viste seg å være helt perfekt, skryter han.

BLITT BEDRE KANDIDAT FOR ARBEIDSLIVET

Morten er tilbake på UiA og er godt i gang med den avsluttende mastseroppgaven

sin. Nå står jobbsøking for tur, og masterkandidaten med sans for tall, konsekvensanalyser og risikovurderinger måtte langt hjemmefra for å innse at han egentlig liker å prøve noe nytt. Etter et meget vellykka semester ved Queensland University Of Technology i Brisbane på Australias østkyst er han sikker på at oppholdet har gjort ham til en bedre kandidat for sørlandske arbeidsgivere kun måneder unna uteksaminering. - Jeg er blitt mer utadvendt og mindre redd for å prøve nye ting, mener Morten. - Jeg opplevde å måtte gi mer av meg

Brisbane River deler byen i to, og de har lagt sin stolthet i å pryde byen med vakre bruer. Her under Riverfire, et årlig arrangement som begynner med overflyvning av jagerfly etterfulgt av et halvtime langt fyrverkerishow som bør oppleves.

selv der nede, for det var mer småprating overalt, forteller han og innrømmer at australiere er mer utadvendt enn nordmenn. - Og generelt høfligere, påstår Morten. - Man måtte snakke med alle man kom i kontakt med, fra smilende og snakkesalige bussjåfører til ekspeditører i banken. Og jeg må innrømme at jeg begynte å like det, forklarer 25-åringen fra Kristiansand.

”SINNSSYK” NATUROPPLEVELSE

Den dykkerinteresserte kristiansanderen ankom 4. juli og tilbrakte de første to månedene iført bukser og jakke i sur vind.

Men fra september måned begynte varmegradene å snike seg innpå og i november var det ”grisevarmt”, kan Morten fortelle. - Vi reiste ganske mye, brukte helgene godt; Byron Bay ligger to timer sør for Brisbane, typisk backpackersted med avslappa stemning – litt Grimstad nesten, forklarer Morten og smiler. - Så tilbrakte vi høstferien oppe i Cairns, ved The Great Barrier Rief, var på båt i tre dager og dykka fire ganger om dagen. kl 05.30 på 25-årsdagen dykka vi med hai og all verdens vakre fisk; en ”sinnssyk” naturopplevelse, smiler Morten.

VELDIG AKADEMISK

QUTs campus i Brisbane har ca 25 000 studenter innenfor fagområdene ingeniør og business, og Morten hadde ingen problemer med å finne seg til rette med nye rutiner og nye fag. - Det var mye fokus på det formelle ved QUT, mener Morten. - Og så var det veldig akademisk. Hadde du skrivefeil fikk du høre det, sukker han. Morten hadde tre fag ved QUT; International Logistics, Global Business Operations, Business in Asia – allmennfaglig bra. Jeg synes det var knall, for det er type

fag som ikke tilbys hjemme. Pensum var veldig vidt, og du måtte favne bredt og vise at du hadde oversikt over hva som var publisert i diverse emner; og deretter tolke og være kritisk til det, forklarer Morten. - Det var ekstremt viktig å balansere argumentasjonen, erfarte Morten. - Professorene var svært dyktige, og selv om Skandinavia og Sverige kunne dukke opp i forelesningene fra tid til annen, la jeg merke til at Norge aldri ble nevnt, som om Norge ikke engang fantes. En virkelig ”eye-opener”, mener Morten.


INTERNASJONALISERING

20 – www.uia.no

Frihetsfølelse på Great Barrier Reef.

Tradisjonsrik grilling hver fredag ettermiddag. Morten med stålkontroll på pølseklypa!

UIA 2010

Hilser på Skippy i Currumbin Wildlife Sanctuary

UIA 2010

INTERNASJONALISERING

Kristine, også Indøk-student ved UiA, leser logistikk i hengekøya.

www.uia.no – 21

Nemo var like fascinerende i virkeligheten som på film. Utrolig morsom og knøttliten fisk.

– Hektisk og helt

sinnssykt! Indøk-student Morten Sørensen (25) kan bekrefte at et studieopphold i Australia er et liv på solsiden. Riktignok akademisk og hektisk, men likevel masse tid til sinnssyke naturopplevelser. AV PÅL GRANDAL OG MORTEN SØRENSEN (FOTO)

Opprinnelig ønsket Morten seg til Florida i USA, og i likhet med svært mange andre norske studenter på utveksling i utlandet, søkte han et opphold i sydlige strøk.

- Jeg legger ikke skjul på at det var varmen som trakk meg, sier Morten ærlig. - Og så ville jeg til en plass der de snakka engelsk, føyer han til. At det ble QUT i Brisbane var litt tilfeldig, for det er ett av tilbudene vi Indøk-studenter får via internasjonal av-

deling på UiA. Men Australia viste seg å være helt perfekt, skryter han.

BLITT BEDRE KANDIDAT FOR ARBEIDSLIVET

Morten er tilbake på UiA og er godt i gang med den avsluttende mastseroppgaven

sin. Nå står jobbsøking for tur, og masterkandidaten med sans for tall, konsekvensanalyser og risikovurderinger måtte langt hjemmefra for å innse at han egentlig liker å prøve noe nytt. Etter et meget vellykka semester ved Queensland University Of Technology i Brisbane på Australias østkyst er han sikker på at oppholdet har gjort ham til en bedre kandidat for sørlandske arbeidsgivere kun måneder unna uteksaminering. - Jeg er blitt mer utadvendt og mindre redd for å prøve nye ting, mener Morten. - Jeg opplevde å måtte gi mer av meg

Brisbane River deler byen i to, og de har lagt sin stolthet i å pryde byen med vakre bruer. Her under Riverfire, et årlig arrangement som begynner med overflyvning av jagerfly etterfulgt av et halvtime langt fyrverkerishow som bør oppleves.

selv der nede, for det var mer småprating overalt, forteller han og innrømmer at australiere er mer utadvendt enn nordmenn. - Og generelt høfligere, påstår Morten. - Man måtte snakke med alle man kom i kontakt med, fra smilende og snakkesalige bussjåfører til ekspeditører i banken. Og jeg må innrømme at jeg begynte å like det, forklarer 25-åringen fra Kristiansand.

”SINNSSYK” NATUROPPLEVELSE

Den dykkerinteresserte kristiansanderen ankom 4. juli og tilbrakte de første to månedene iført bukser og jakke i sur vind.

Men fra september måned begynte varmegradene å snike seg innpå og i november var det ”grisevarmt”, kan Morten fortelle. - Vi reiste ganske mye, brukte helgene godt; Byron Bay ligger to timer sør for Brisbane, typisk backpackersted med avslappa stemning – litt Grimstad nesten, forklarer Morten og smiler. - Så tilbrakte vi høstferien oppe i Cairns, ved The Great Barrier Rief, var på båt i tre dager og dykka fire ganger om dagen. kl 05.30 på 25-årsdagen dykka vi med hai og all verdens vakre fisk; en ”sinnssyk” naturopplevelse, smiler Morten.

VELDIG AKADEMISK

QUTs campus i Brisbane har ca 25 000 studenter innenfor fagområdene ingeniør og business, og Morten hadde ingen problemer med å finne seg til rette med nye rutiner og nye fag. - Det var mye fokus på det formelle ved QUT, mener Morten. - Og så var det veldig akademisk. Hadde du skrivefeil fikk du høre det, sukker han. Morten hadde tre fag ved QUT; International Logistics, Global Business Operations, Business in Asia – allmennfaglig bra. Jeg synes det var knall, for det er type

fag som ikke tilbys hjemme. Pensum var veldig vidt, og du måtte favne bredt og vise at du hadde oversikt over hva som var publisert i diverse emner; og deretter tolke og være kritisk til det, forklarer Morten. - Det var ekstremt viktig å balansere argumentasjonen, erfarte Morten. - Professorene var svært dyktige, og selv om Skandinavia og Sverige kunne dukke opp i forelesningene fra tid til annen, la jeg merke til at Norge aldri ble nevnt, som om Norge ikke engang fantes. En virkelig ”eye-opener”, mener Morten.


NÆRINGSLIV

22 – www.uia.no

Ut i arbeid Da Marie Bragdø Smith var ferdig utdannet som sivilingeniør, søkte hun totalt syv jobber - og fikk innkalling til hele seks intervjuer. Marie ønsket å jobbe med produksjon for å ha mulighet til å bli kjent med produksjonsutstyret direkte, og ikke bare i en prosjekteringsfase. I januar 2007 kunne Marie endelig ta fatt på sin stilling som avdelingsingeniør ved Lindesnes største fabrikkanlegg - GE Healthcare AS.

OVERGANGEN TIL ARBEIDSLIVET

En veletablert fadderordning ved fabrikken ivaretar alle nytilsatte ved GE Healthcare. I tillegg må alle nytilsatte ta en del obligatoriske kurs ved bedriften. Fordi Marie skulle jobbe direkte med produksjon, tilbrakte hun også to uker sammen med operatørene for å lære produksjonsprosessen. - Til tross for at jeg hadde en viss kjennskap til arbeidsplassen i forkant, følte jeg meg likevel litt ”grønn” i begynnelsen, minnes Marie. - Det var mange nye systemer å sette seg inn i, og det tok tid å lære hele produksjonsprosessen ved fabrikken, men erfaringene kom etter hvert som jeg ble bedre kjent med prosessen, forteller hun. - Man lærer ikke ordentlig før man jobber aktivt med det. Teoribakgrunnen skal kobles til den praktiske biten - og akkurat det kan være en utfordring, understreker Marie.

brukervennlige flasker. Det ferdige oppløste produktet er ikke farlig å sprøyte inn i menneskekroppen, hvor jod skaper en kontrast på røntgenbilder.

LÆRER NOE NYTT HELE VEIEN

Marie liker spesielt å jobbe med ulike prosjekter som skal effektivisere produksjonen. Her kan hun aktivt være med i planleggingen fra starten av, og hun liker å kunne påvirke. Maries arbeid består blant annet av å se på konsekvenser i driften på stor skala. Noe som innebærer en del samarbeid med alt fra operatører og programmerere til utviklingsavdelingen ved fabrikken. - Jeg høster erfaringer hele veien og det dukker stadig opp nye problemstillinger som jeg må sette meg inn i, forklarer Marie. - Det er som regel et kompleks problem som ligger til grunn, noe som er krevende å sette seg inn i, men dette bidrar til stadig nye utfordringer. En går ikke lei, og jeg lærer noe nytt hele veien, forteller Marie ivrig.

«Man lærer ikke ordentlig før man jobber aktivt med det. Teoribakgrunnen skal kobles til den praktiske biten»

ET SLUTTPRODUKT SOM SKAL SPRØYTES INN I KROPPEN

Ved GE Healthcare arbeider Marie med selve driften ved produksjonsavdelingen på mellomprodukter. Produksjonsprosessen består av tre trinn, hvor Marie aktivt deltar i de to første produksjonstrinnene. - Produksjonen ved fabrikken foregår batchvis, og går i hovedsak ut på å inkorporere jod i et større molekyl, for deretter å rense produktet. Rensingen foregår blant annet gjennom krystallisering, forklarer Marie. - Etter at grunnsubstansen er ferdig dannet, sendes den videre til sekundæranlegg i Oslo, Cork (Irland) eller Shanghai (Kina). Her løses det opp, steriliseres og tappes på

TID TIL ETTERTANKE

Marie føler at store deler av hennes utdannelse er relevant i forhold til hennes arbeidsoppgaver. De prosessfagene hun har gjennomført ved NTNU handlet nettopp om enhetsoperasjoner, termodynamikk og krystalliseringsteori, noe som hun i dag aktivt bruker i jobbsammenheng. Spesielt masteroppgaven var relevant, noe som førte til en gradvis innføring til ny jobb. - Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke tok faget prosessregulering i løpet av studietiden, for det hadde vært nyttig, understreker Marie i etterpåklokskapens ånd.

TANKER OM FREMTIDEN

Marie har jobbet hos GE Healthcare i et par år nå og føler at hun er på riktig ”hylle”, men samtidig trenger ikke dette å bety at hun skal være i den samme jobben i 30 år. Fremtiden kan by på nye utfordringer, både internt i bedriften, eller eksternt - og dette ønsker Marie å være våken på. 

UIA 2010

UIA 2010

NÆRINGSLIV

www.uia.no – 23

Stortrives som Metallkrafts første trainee Kamilla Hovd var den første traineen som ble ansatt i Metallkraft, og hun stortrives i et selskap der ingenting står stille. Siden hun startet i 2008 har Metallkraft vokst fra 30 til 140 ansatte, har åpnet en fabrikk i Kina, og skal snart starte opp en ny i Singapore. Nå skal bedriften ansette flere ingeniører i Kristiansand, også med mulighet for jobbing i Singapore. Metallkraft skal fortsette sitt trainee-program, og ansetter derfor en ingeniør-trainee i løpet av kommende måned. Metallkraft er altså et utpreget teknologisk miljø, og det er naturlig å begynne med å spørre hvordan i all verden en trøndersk jente med økonomiutdanning havner i en teknologibedrift i Kristiansand? Kamilla forklarer: - Jeg valgte å studere i Kristiansand fordi UiA var ett av de få studiestedene som hadde den spesialiseringen jeg hadde lyst på, og fordi jeg har familie her. Jeg studerte prosjektledelse – noe som er svært relevant for den jobben jeg nå gjør i Metallkraft. Jeg ønsket å jobbe et sted der tallene gir mening, og jeg kan ikke tenke meg en bedrift som oppfyller det bedre enn Metallkraft. Hun legger til: - De fleste ansatte hos oss har teknologisk bakgrunn, men ingeniørene og forskerne må jo ha noen som ”holder dem i øra”. – Det er min oppgave å sørge for at det er sunn holdning til forbruk av kostnader, enten de er små eller store.

INTERNASJONAL BEDRIFT INNENFOR SOLCELLEINDUSTRIEN

Metallkraft er en internasjonal bedrift innenfor solcelleindustrien med hovedsete i Kristiansand. De har utviklet unik teknologi for å gjenvinne sagavfall fra kutting av såkalt wafere (dvs de grå platene i solcellepaneler). Fabrikkene tar imot avfall fra solcelleprodusentene, resirkulerer dette og selger det tilbake til kunden. Man trenger silisiumskarbid og glykol for å kutte wafere, noe som er veldig kostbart å kjøpe nytt. Med Metallkrafts teknologi blir solenergi mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Det er ikke unaturlig å spørre: - Men solcelleindustri i Norge, er ikke det litt pussig? Jo, for så vidt. Det største markedet og veksten i solcelleindustrien er i Asia. Metallkraft har derfor valgt å bygge fabrikker der. Vi åpnet vår første fabrikk i Asia våren 2009. Den ligger i Yangzhou i Kina og er plassert midt i et ”vepsebol” av store solcelleprodusenter. Vi holder nå på å ferdig-

stille ny fabrikk i Singapore, som bygges i tilknytning til REC sin solcellefabrikk. Jeg gir meg ikke: – Hvorfor er Metallkraft etablert i Kristiansand – vel er vi ”Solkysten” i Norge, men det er vel ikke så mye produksjon av elektrisitet fra solceller her? Kamilla forklarer: - Jo, i forhold til markedet er ikke Metallkraft avhengig av geografisk beliggenhet. Men det er den unike teknologien som er grunnlaget for bedriften, og den er utviklet her. Gründer av bedriften, Knut Henriksen, tidligere forskningsdirektør på Elkem, valgte naturlig å starte virksomheten i Kristiansand. Rent geografisk er det ikke veldig viktig hvor fabrikken vår ligger. Hovedkunden vår i Norge er NorSun, som ligger i Årdal.

DEL AV ET VIKTIG KOMPETANSEMILJØ PÅ SØRLANDET: EYDE-NETTVERKET

Metallkraft er en del av det store kompetansemiljøet innenfor prosessindustrien som Eyde-nettverket representerer. Bedriftene arbeider sammen om å utvikle sin kompetanse og sine konkurransefortrinn slik at de kan utvikle seg videre i regionen. Kamilla understreker at ingen av bedriftene i Eyde-nettverket driver med det samme som Metallkraft, men det er likevel mye å hente på å samarbeide om videre utvikling. Som økonom og kvinne synes Kamilla det er spennende å få være med på å utvikle en mannsdominert og teknologitung industri, og uttrykker klart at kjønn, alder og utdannelse slett ikke er noen hindring heller tvert imot: - Siden jeg begynte her for halvannet år siden, har jeg fått prøve meg innenfor mange av bedriftens områder. Mitt hovedansvar er i Finans- og regnskapsavdelingen, hvor jeg jobber med rapportering og regnskapsoppfølging for våre tre fabrik-

> Metallkraft, Kristiansand Etablert i 1999 av tidligere forskningsdirektør i Elkem, Knut Henriksen. Utviklet teknologi for gjenvinning av glykol og silisiumskarbid fra saging av wafere. Har fabrikk i Kristiansand, Kina og Singapore.

> Kamilla Hovd Kamilla Hovd, 27 år Fra: Trondheim Utdannelse: Siviløkonom fra UiA (2008) Stilling: Trainee Finance and Accounting i Metallkraft fra 2008 ker i hhv Kristiansand, Kina og nå snart i Singapore. Siden vi er en internasjonalt konsern, er det naturlig ar det meste går på engelsk. Jeg har fått følge oppbyggingen av de to fabrikkene i Kina og Singapore på den tiden jeg har vært her. Det er utrolig spennende å følge de i prosjektfasen og til de går over til regulær drift. I tillegg jobber jeg med Personal og HR og noe på Salg- og markedsavdelingen. Her er det alt fra salgsrapporter til messedeltagelse.

STORE MULIGHETER I DET GLOBALE MARKEDET FOR FORNYBAR ENERGI

Det er naturlig å spørre om det føles utrygt å jobbe i såpass konkurranseutsatt industri? – Vi leser jo stadig i avisen at industrien sliter – Hvordan er det å jobbe så tett på verdensmarkedet? - Jeg opplever at det er noe av det mest spennende med jobben. Jeg har allerede fått reist til Kina og Singapore flere ganger – og får tatt pulsen på hva som skjer. Ca 80 % av solcellemarkedet er i Asia, og der satses det stort på fornybar energi. Det blir stadig mer og mer fokus på å bruke solenergi og Metallkraft er godt plassert for å utvikle denne industrien videre globalt. Det er tydelig at Metallkraft blir lagt merke til – både internasjonalt og i Norge. Da Tronds Giske nylig var i Kina, brukte han en hel dag på vår fabrikk. - Så du vil anbefale industri som arbeidsplass for andre? - Ja – det er veldig spennende å jobbe i en kompetansetung bedrift som produserer noe som er nyttig, og bra for miljøet. Vi skal som sagt snart ansette flere, og jeg håper på nye hyggelige og kolleger som vil være med på dette eventyret. 


NÆRINGSLIV

22 – www.uia.no

Ut i arbeid Da Marie Bragdø Smith var ferdig utdannet som sivilingeniør, søkte hun totalt syv jobber - og fikk innkalling til hele seks intervjuer. Marie ønsket å jobbe med produksjon for å ha mulighet til å bli kjent med produksjonsutstyret direkte, og ikke bare i en prosjekteringsfase. I januar 2007 kunne Marie endelig ta fatt på sin stilling som avdelingsingeniør ved Lindesnes største fabrikkanlegg - GE Healthcare AS.

OVERGANGEN TIL ARBEIDSLIVET

En veletablert fadderordning ved fabrikken ivaretar alle nytilsatte ved GE Healthcare. I tillegg må alle nytilsatte ta en del obligatoriske kurs ved bedriften. Fordi Marie skulle jobbe direkte med produksjon, tilbrakte hun også to uker sammen med operatørene for å lære produksjonsprosessen. - Til tross for at jeg hadde en viss kjennskap til arbeidsplassen i forkant, følte jeg meg likevel litt ”grønn” i begynnelsen, minnes Marie. - Det var mange nye systemer å sette seg inn i, og det tok tid å lære hele produksjonsprosessen ved fabrikken, men erfaringene kom etter hvert som jeg ble bedre kjent med prosessen, forteller hun. - Man lærer ikke ordentlig før man jobber aktivt med det. Teoribakgrunnen skal kobles til den praktiske biten - og akkurat det kan være en utfordring, understreker Marie.

brukervennlige flasker. Det ferdige oppløste produktet er ikke farlig å sprøyte inn i menneskekroppen, hvor jod skaper en kontrast på røntgenbilder.

LÆRER NOE NYTT HELE VEIEN

Marie liker spesielt å jobbe med ulike prosjekter som skal effektivisere produksjonen. Her kan hun aktivt være med i planleggingen fra starten av, og hun liker å kunne påvirke. Maries arbeid består blant annet av å se på konsekvenser i driften på stor skala. Noe som innebærer en del samarbeid med alt fra operatører og programmerere til utviklingsavdelingen ved fabrikken. - Jeg høster erfaringer hele veien og det dukker stadig opp nye problemstillinger som jeg må sette meg inn i, forklarer Marie. - Det er som regel et kompleks problem som ligger til grunn, noe som er krevende å sette seg inn i, men dette bidrar til stadig nye utfordringer. En går ikke lei, og jeg lærer noe nytt hele veien, forteller Marie ivrig.

«Man lærer ikke ordentlig før man jobber aktivt med det. Teoribakgrunnen skal kobles til den praktiske biten»

ET SLUTTPRODUKT SOM SKAL SPRØYTES INN I KROPPEN

Ved GE Healthcare arbeider Marie med selve driften ved produksjonsavdelingen på mellomprodukter. Produksjonsprosessen består av tre trinn, hvor Marie aktivt deltar i de to første produksjonstrinnene. - Produksjonen ved fabrikken foregår batchvis, og går i hovedsak ut på å inkorporere jod i et større molekyl, for deretter å rense produktet. Rensingen foregår blant annet gjennom krystallisering, forklarer Marie. - Etter at grunnsubstansen er ferdig dannet, sendes den videre til sekundæranlegg i Oslo, Cork (Irland) eller Shanghai (Kina). Her løses det opp, steriliseres og tappes på

TID TIL ETTERTANKE

Marie føler at store deler av hennes utdannelse er relevant i forhold til hennes arbeidsoppgaver. De prosessfagene hun har gjennomført ved NTNU handlet nettopp om enhetsoperasjoner, termodynamikk og krystalliseringsteori, noe som hun i dag aktivt bruker i jobbsammenheng. Spesielt masteroppgaven var relevant, noe som førte til en gradvis innføring til ny jobb. - Det eneste jeg angrer på er at jeg ikke tok faget prosessregulering i løpet av studietiden, for det hadde vært nyttig, understreker Marie i etterpåklokskapens ånd.

TANKER OM FREMTIDEN

Marie har jobbet hos GE Healthcare i et par år nå og føler at hun er på riktig ”hylle”, men samtidig trenger ikke dette å bety at hun skal være i den samme jobben i 30 år. Fremtiden kan by på nye utfordringer, både internt i bedriften, eller eksternt - og dette ønsker Marie å være våken på. 

UIA 2010

UIA 2010

NÆRINGSLIV

www.uia.no – 23

Stortrives som Metallkrafts første trainee Kamilla Hovd var den første traineen som ble ansatt i Metallkraft, og hun stortrives i et selskap der ingenting står stille. Siden hun startet i 2008 har Metallkraft vokst fra 30 til 140 ansatte, har åpnet en fabrikk i Kina, og skal snart starte opp en ny i Singapore. Nå skal bedriften ansette flere ingeniører i Kristiansand, også med mulighet for jobbing i Singapore. Metallkraft skal fortsette sitt trainee-program, og ansetter derfor en ingeniør-trainee i løpet av kommende måned. Metallkraft er altså et utpreget teknologisk miljø, og det er naturlig å begynne med å spørre hvordan i all verden en trøndersk jente med økonomiutdanning havner i en teknologibedrift i Kristiansand? Kamilla forklarer: - Jeg valgte å studere i Kristiansand fordi UiA var ett av de få studiestedene som hadde den spesialiseringen jeg hadde lyst på, og fordi jeg har familie her. Jeg studerte prosjektledelse – noe som er svært relevant for den jobben jeg nå gjør i Metallkraft. Jeg ønsket å jobbe et sted der tallene gir mening, og jeg kan ikke tenke meg en bedrift som oppfyller det bedre enn Metallkraft. Hun legger til: - De fleste ansatte hos oss har teknologisk bakgrunn, men ingeniørene og forskerne må jo ha noen som ”holder dem i øra”. – Det er min oppgave å sørge for at det er sunn holdning til forbruk av kostnader, enten de er små eller store.

INTERNASJONAL BEDRIFT INNENFOR SOLCELLEINDUSTRIEN

Metallkraft er en internasjonal bedrift innenfor solcelleindustrien med hovedsete i Kristiansand. De har utviklet unik teknologi for å gjenvinne sagavfall fra kutting av såkalt wafere (dvs de grå platene i solcellepaneler). Fabrikkene tar imot avfall fra solcelleprodusentene, resirkulerer dette og selger det tilbake til kunden. Man trenger silisiumskarbid og glykol for å kutte wafere, noe som er veldig kostbart å kjøpe nytt. Med Metallkrafts teknologi blir solenergi mer kostnadseffektivt og miljøvennlig. Det er ikke unaturlig å spørre: - Men solcelleindustri i Norge, er ikke det litt pussig? Jo, for så vidt. Det største markedet og veksten i solcelleindustrien er i Asia. Metallkraft har derfor valgt å bygge fabrikker der. Vi åpnet vår første fabrikk i Asia våren 2009. Den ligger i Yangzhou i Kina og er plassert midt i et ”vepsebol” av store solcelleprodusenter. Vi holder nå på å ferdig-

stille ny fabrikk i Singapore, som bygges i tilknytning til REC sin solcellefabrikk. Jeg gir meg ikke: – Hvorfor er Metallkraft etablert i Kristiansand – vel er vi ”Solkysten” i Norge, men det er vel ikke så mye produksjon av elektrisitet fra solceller her? Kamilla forklarer: - Jo, i forhold til markedet er ikke Metallkraft avhengig av geografisk beliggenhet. Men det er den unike teknologien som er grunnlaget for bedriften, og den er utviklet her. Gründer av bedriften, Knut Henriksen, tidligere forskningsdirektør på Elkem, valgte naturlig å starte virksomheten i Kristiansand. Rent geografisk er det ikke veldig viktig hvor fabrikken vår ligger. Hovedkunden vår i Norge er NorSun, som ligger i Årdal.

DEL AV ET VIKTIG KOMPETANSEMILJØ PÅ SØRLANDET: EYDE-NETTVERKET

Metallkraft er en del av det store kompetansemiljøet innenfor prosessindustrien som Eyde-nettverket representerer. Bedriftene arbeider sammen om å utvikle sin kompetanse og sine konkurransefortrinn slik at de kan utvikle seg videre i regionen. Kamilla understreker at ingen av bedriftene i Eyde-nettverket driver med det samme som Metallkraft, men det er likevel mye å hente på å samarbeide om videre utvikling. Som økonom og kvinne synes Kamilla det er spennende å få være med på å utvikle en mannsdominert og teknologitung industri, og uttrykker klart at kjønn, alder og utdannelse slett ikke er noen hindring heller tvert imot: - Siden jeg begynte her for halvannet år siden, har jeg fått prøve meg innenfor mange av bedriftens områder. Mitt hovedansvar er i Finans- og regnskapsavdelingen, hvor jeg jobber med rapportering og regnskapsoppfølging for våre tre fabrik-

> Metallkraft, Kristiansand Etablert i 1999 av tidligere forskningsdirektør i Elkem, Knut Henriksen. Utviklet teknologi for gjenvinning av glykol og silisiumskarbid fra saging av wafere. Har fabrikk i Kristiansand, Kina og Singapore.

> Kamilla Hovd Kamilla Hovd, 27 år Fra: Trondheim Utdannelse: Siviløkonom fra UiA (2008) Stilling: Trainee Finance and Accounting i Metallkraft fra 2008 ker i hhv Kristiansand, Kina og nå snart i Singapore. Siden vi er en internasjonalt konsern, er det naturlig ar det meste går på engelsk. Jeg har fått følge oppbyggingen av de to fabrikkene i Kina og Singapore på den tiden jeg har vært her. Det er utrolig spennende å følge de i prosjektfasen og til de går over til regulær drift. I tillegg jobber jeg med Personal og HR og noe på Salg- og markedsavdelingen. Her er det alt fra salgsrapporter til messedeltagelse.

STORE MULIGHETER I DET GLOBALE MARKEDET FOR FORNYBAR ENERGI

Det er naturlig å spørre om det føles utrygt å jobbe i såpass konkurranseutsatt industri? – Vi leser jo stadig i avisen at industrien sliter – Hvordan er det å jobbe så tett på verdensmarkedet? - Jeg opplever at det er noe av det mest spennende med jobben. Jeg har allerede fått reist til Kina og Singapore flere ganger – og får tatt pulsen på hva som skjer. Ca 80 % av solcellemarkedet er i Asia, og der satses det stort på fornybar energi. Det blir stadig mer og mer fokus på å bruke solenergi og Metallkraft er godt plassert for å utvikle denne industrien videre globalt. Det er tydelig at Metallkraft blir lagt merke til – både internasjonalt og i Norge. Da Tronds Giske nylig var i Kina, brukte han en hel dag på vår fabrikk. - Så du vil anbefale industri som arbeidsplass for andre? - Ja – det er veldig spennende å jobbe i en kompetansetung bedrift som produserer noe som er nyttig, og bra for miljøet. Vi skal som sagt snart ansette flere, og jeg håper på nye hyggelige og kolleger som vil være med på dette eventyret. 


KARRIEREDAGEN 2010

24 – www.uia.no ANNONSE

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 25

ANNONSE

KOM OG SE HVOR FLOTT DET BLIR

XSTRATA NIKKELVERK

– Kompetanse, utvikling og teknologi Sørlandet og Kristiansand har utviklet enestående teknologi for produksjon av ren høyverdig nikkel, kobber og kobolt. Både miljø, energi og annen prosessteknologi har gjort Nikkelverket bærekraftig og attraktiv for et av de mest krevende og kapitalsterke gruve og industriselskapene i verden: Xstrata. Oppskriften til denne suksesshistorien er rekruttering og utvikling av kompetanse- forskning - og systematisk utdanning av ansatte og ikke minst

delegering av ansvar og oppgaver. Dette gir et utfordrende læringsmiljø og enestående muligheter for å realisere egne ambisjoner.

Alle yrkesgrupper Så vel ingeniører, prosessoperatører, mekanikere, laboranter og doktoringeniører danner et tett og innovativt læringsmiljø.

FAKTA Xstrata plc: 65 000 ansatte i 19 land. Xstrata Nikkelverk: 500 ansatte. Verdens 5te største leverandør av nikkel. Produksjonskapasitet 92. 000 tonn. Nikkel brukes i utstyr for produksjon av vindkraft, vannkraft, solkraft og moderne batterier. 60 % av all nikkel benyttes til rustfritt stål. post@Xstratanickel.no

Bedriften har opparbeidet seg et godt omdømme på opplæring og utdanning og bedriftskulturen er lagt til rette for dem som har ønsker og ambisjoner.

FOU Egenutviklet teknologi er nøkkelen til industrisuksessen i Kristiansand. I motsetning til mye prosessindustri i Norge, er teknologien på Nikkelverket utviklet av lokale entreprenører, forskere og ingeniører. Vårt forsknings og utviklingsmiljø har svært høyt omdømme og vi legger inn store ressurser for å befeste og utvikle vår posisjon som ledende i bransjen innenfor forskning og utvikling.

Mennesker, miljø og teknologi Samspillet mellom mennesker og miljø i en krevende global konkurransesituasjon har utløst både kreativitet, stayervilje og selvtillit. Siden etableringen i 1910 har Nikkelverket gradvis

vokst seg til å bli et av verdens største og mest kostnadseffektive nikkelraffinerier. Nikkelverket har i 100 år spilt en betydelig industriell, økonomisk og kulturell rolle i landsdelen. Og i dag fremstår vi mer enn noensinne, som en svært produktiv produsent og eksportør av høyforedlet nikkel, kopper, kobolt og edle metaller, med knappe 500 høyt kvalifiserte ansatte.

Jeg lærer altså er jeg Når bedriftskulturen er åpen og imøtekommende for ny læring, nye metoder og nye mennesker oppstår en særegen dynamikk. Det er i slike miljøer nye ideer og metoder oppstår og kan prøves. Derfor samarbeider Xstrata også nært med Universitetet i Agder, Teknisk Fagskole, BI og andre eksterne kompetansemiljøer. Xstrata Nikkelverk vil stadig bestrebe seg på å utvikle et læremiljø der den enkelte får ivaretatt sine evner og talenter.

Campus Grimstad – i begivenhetenes sentrum Nå blir det gøy å være student i Grimstad! Når studieåret 2010 starter opp i august, kan nye og gamle studenter boltre seg på det 25 000 kvadratmeter store, og flunkende nye, universitetsområdet Campus Grimstad. Flytt inn på en av våre studenthybler, la barna fryde seg på Hokus Pokus barnehage, kjøp bøkene du trenger til studiene på Sørbok, spis deg mett på Kafé Kampus, gå på konsert på kulturhuset Bluebox – alt på samme sted! Med slike rammer rundt studiene, er vi trygge på at du vil ha det aller beste utgangspunkt for å lykkes både faglig og sosialt. Vi ønsker deg velkommen til fargerike studentdager ved UiA Grimstad! Se www.sia.no for mer informasjon.


KARRIEREDAGEN 2010

24 – www.uia.no ANNONSE

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 25

ANNONSE

KOM OG SE HVOR FLOTT DET BLIR

XSTRATA NIKKELVERK

– Kompetanse, utvikling og teknologi Sørlandet og Kristiansand har utviklet enestående teknologi for produksjon av ren høyverdig nikkel, kobber og kobolt. Både miljø, energi og annen prosessteknologi har gjort Nikkelverket bærekraftig og attraktiv for et av de mest krevende og kapitalsterke gruve og industriselskapene i verden: Xstrata. Oppskriften til denne suksesshistorien er rekruttering og utvikling av kompetanse- forskning - og systematisk utdanning av ansatte og ikke minst

delegering av ansvar og oppgaver. Dette gir et utfordrende læringsmiljø og enestående muligheter for å realisere egne ambisjoner.

Alle yrkesgrupper Så vel ingeniører, prosessoperatører, mekanikere, laboranter og doktoringeniører danner et tett og innovativt læringsmiljø.

FAKTA Xstrata plc: 65 000 ansatte i 19 land. Xstrata Nikkelverk: 500 ansatte. Verdens 5te største leverandør av nikkel. Produksjonskapasitet 92. 000 tonn. Nikkel brukes i utstyr for produksjon av vindkraft, vannkraft, solkraft og moderne batterier. 60 % av all nikkel benyttes til rustfritt stål. post@Xstratanickel.no

Bedriften har opparbeidet seg et godt omdømme på opplæring og utdanning og bedriftskulturen er lagt til rette for dem som har ønsker og ambisjoner.

FOU Egenutviklet teknologi er nøkkelen til industrisuksessen i Kristiansand. I motsetning til mye prosessindustri i Norge, er teknologien på Nikkelverket utviklet av lokale entreprenører, forskere og ingeniører. Vårt forsknings og utviklingsmiljø har svært høyt omdømme og vi legger inn store ressurser for å befeste og utvikle vår posisjon som ledende i bransjen innenfor forskning og utvikling.

Mennesker, miljø og teknologi Samspillet mellom mennesker og miljø i en krevende global konkurransesituasjon har utløst både kreativitet, stayervilje og selvtillit. Siden etableringen i 1910 har Nikkelverket gradvis

vokst seg til å bli et av verdens største og mest kostnadseffektive nikkelraffinerier. Nikkelverket har i 100 år spilt en betydelig industriell, økonomisk og kulturell rolle i landsdelen. Og i dag fremstår vi mer enn noensinne, som en svært produktiv produsent og eksportør av høyforedlet nikkel, kopper, kobolt og edle metaller, med knappe 500 høyt kvalifiserte ansatte.

Jeg lærer altså er jeg Når bedriftskulturen er åpen og imøtekommende for ny læring, nye metoder og nye mennesker oppstår en særegen dynamikk. Det er i slike miljøer nye ideer og metoder oppstår og kan prøves. Derfor samarbeider Xstrata også nært med Universitetet i Agder, Teknisk Fagskole, BI og andre eksterne kompetansemiljøer. Xstrata Nikkelverk vil stadig bestrebe seg på å utvikle et læremiljø der den enkelte får ivaretatt sine evner og talenter.

Campus Grimstad – i begivenhetenes sentrum Nå blir det gøy å være student i Grimstad! Når studieåret 2010 starter opp i august, kan nye og gamle studenter boltre seg på det 25 000 kvadratmeter store, og flunkende nye, universitetsområdet Campus Grimstad. Flytt inn på en av våre studenthybler, la barna fryde seg på Hokus Pokus barnehage, kjøp bøkene du trenger til studiene på Sørbok, spis deg mett på Kafé Kampus, gå på konsert på kulturhuset Bluebox – alt på samme sted! Med slike rammer rundt studiene, er vi trygge på at du vil ha det aller beste utgangspunkt for å lykkes både faglig og sosialt. Vi ønsker deg velkommen til fargerike studentdager ved UiA Grimstad! Se www.sia.no for mer informasjon.


26 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 27

Activepeople

et anerkjent rådgivnings- og bemanningsselskap. Gjennom våre forretningsområder bistår vi virksomheter med å rekruttere, beholde og utvikle menneskene i organisasjonen.

We need your expertise Recruiting newly graduated students now in Bergen, Trondheim, Stavanger and Fredrikstad

Vi er stolte over å ha levert tjenester til små og store virksomheter, og over å ha laget program som får talenter til å blomstre, kvinner til å bli synlige og ledergrupper til å bli gode lag som sammen skaper suksess.

AGR Field Operations, one of the Group’s three business units, offers a variety of valuable products and services needed for managing the inspection, operation and maintenance of oil and gas wells and associated infrastructures through the entire life of the field. With our pipeline inspection techniques and state-of-the-art technologies, which are among the most advanced in the industry, we respond to the needs of oil and gas operators for planned inspection, cleaning and maintenance of installations. AGR Field Operations has offices located in Norway, Sweden, UK, Malaysia, Singapore, USA, Brazil and Australia.

Besøk oss på vår stand på karrieredagen, eller kom innom vårt kontor i Grimstad eller Kristiansand. Se www.activepeople.no for mer informasjon, eller ring oss på 48 24 50 00.

Please visit our web site for further information.

www.agr.com/careers/ Dale+Bang

Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med mer enn 70 kontorer og avdelinger, som hver dag formidler jobb til over 12.000 personer. Vi tilbyr midlertidige og faste stillinger i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vi har også spisskompetanse på rekruttering av ledere og spesialister til faste stillinger, outsourcing og rådgivning i omstillingsprosesser.

Bygg din CV i studietiden! Et globalt eventyr fra bryggekanten

Arbeidserfaring - uansett type stilling teller mye i jakten på drømmejobben!

APL er et av Sørlandets stolte industrieventyr. Med vår innovative teknologi er vi i dag blitt et av verdens ledende selskaper innen fortøying og lasteoverføring av olje og gass til havs. I tillegg er vårt selskap, BW Offshore, en av verdens ledende operatører av flytende produksjonsskip. Med dette som solid springbrett, jobber vi hver dag med å videreutvikle APLs globale virksomhet og gode historie fra vår hovedbase på bryggekanten i Kolbjørnsvik, Arendal. Velkommen til www.apl.no

Gode referanser fra Norges største bemanningsselskap kan åpne dører for utallige andre jobbmuligheter både i inn- og utland. Adecco i Aust-Agder har stadig ledige jobber, både heltid og deltid hele året. Ta kontakt med oss i dag!

Interessert i å høre om dine muligheter? Ring Adecco tlf. 37 07 60 30 eller besøk oss i Østregate 10 Arendal. adecco.no

www.apl.no NORWAY

USA

UK

FRANCE

BRAZIL

MALAYSIA

CHINA

SINGAPORE


26 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 27

Activepeople

et anerkjent rådgivnings- og bemanningsselskap. Gjennom våre forretningsområder bistår vi virksomheter med å rekruttere, beholde og utvikle menneskene i organisasjonen.

We need your expertise Recruiting newly graduated students now in Bergen, Trondheim, Stavanger and Fredrikstad

Vi er stolte over å ha levert tjenester til små og store virksomheter, og over å ha laget program som får talenter til å blomstre, kvinner til å bli synlige og ledergrupper til å bli gode lag som sammen skaper suksess.

AGR Field Operations, one of the Group’s three business units, offers a variety of valuable products and services needed for managing the inspection, operation and maintenance of oil and gas wells and associated infrastructures through the entire life of the field. With our pipeline inspection techniques and state-of-the-art technologies, which are among the most advanced in the industry, we respond to the needs of oil and gas operators for planned inspection, cleaning and maintenance of installations. AGR Field Operations has offices located in Norway, Sweden, UK, Malaysia, Singapore, USA, Brazil and Australia.

Besøk oss på vår stand på karrieredagen, eller kom innom vårt kontor i Grimstad eller Kristiansand. Se www.activepeople.no for mer informasjon, eller ring oss på 48 24 50 00.

Please visit our web site for further information.

www.agr.com/careers/ Dale+Bang

Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med mer enn 70 kontorer og avdelinger, som hver dag formidler jobb til over 12.000 personer. Vi tilbyr midlertidige og faste stillinger i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vi har også spisskompetanse på rekruttering av ledere og spesialister til faste stillinger, outsourcing og rådgivning i omstillingsprosesser.

Bygg din CV i studietiden! Et globalt eventyr fra bryggekanten

Arbeidserfaring - uansett type stilling teller mye i jakten på drømmejobben!

APL er et av Sørlandets stolte industrieventyr. Med vår innovative teknologi er vi i dag blitt et av verdens ledende selskaper innen fortøying og lasteoverføring av olje og gass til havs. I tillegg er vårt selskap, BW Offshore, en av verdens ledende operatører av flytende produksjonsskip. Med dette som solid springbrett, jobber vi hver dag med å videreutvikle APLs globale virksomhet og gode historie fra vår hovedbase på bryggekanten i Kolbjørnsvik, Arendal. Velkommen til www.apl.no

Gode referanser fra Norges største bemanningsselskap kan åpne dører for utallige andre jobbmuligheter både i inn- og utland. Adecco i Aust-Agder har stadig ledige jobber, både heltid og deltid hele året. Ta kontakt med oss i dag!

Interessert i å høre om dine muligheter? Ring Adecco tlf. 37 07 60 30 eller besøk oss i Østregate 10 Arendal. adecco.no

www.apl.no NORWAY

USA

UK

FRANCE

BRAZIL

MALAYSIA

CHINA

SINGAPORE


KARRIEREDAGEN 2010

28 – www.uia.no

Attitude is everything since 1841

KARRIEREDAGEN 2010

Passion Avanade er en global allianse mellom Microsoft og Accenture. Vår styrke er dyp innsikt i Microsofts produkter, kombinert med omfattende leveranseerfaring.

Innovative and dedicated people who believe that nothing is impossible have solved tomorrow’s challenges for over 150 years.

Are you ready to roll up your sleeves? We have offices in more than 30 countries worldwide and global headquarters in Norway. We can offer a dynamic project environment in one of Norway’s leading engineering companies. If you are motivated by challenges and would like to work in an international team, we offer many opportunities. Our business language is English. For further details and to apply online see www.akersolutions.com. When applying, please include a copy of your CV and certificates. We look forward to seeing you at our stand. Aker Solutions ASA, through its subsidiaries and affiliates (”Aker Solutions”), is a leading global provider of engineering and construction services, technology products and integrated solutions. Aker Solutions’ business serves several industries, including oil & gas, refining & chemicals, mining & metals and power generation. The Aker Solutions group is organised in a number of separate legal entities. Aker Solutions is used as the common brand/trademark for most of these entities. Aker Solutions’ parent company is Aker Solutions ASA. Aker Solutions has aggregated annual revenues of approximately NOK 58 billion and employs approximately 22 000 people in about 30 countries.

www.akersolutions.com

www.uia.no – 29

Avanade har kontorer i 46 lokasjoner med over 9600 ansatte. Avanade ble etablert i Norden med den 1. september 2005. I 2010 har vi vokst til over 260 ansatte Avanade Norway er i sterk vekst og søker etter nyutdannede som er lidenskapelig opptatt av teknologi, og som trives i et utfordrende og dynamisk miljø.

Som nyansatt i Avanade jobber du fortrinnsvis som løsningsutvikler. Du designer og utvikler forret­ ningsløsninger ved bruk av det siste innen Microsoft teknologi. Løsningsutviklere er MCSD teknikere og har gode kunnskaper i .NET– løsninger og Windows arkitektur. Våre mer erfarne utviklere påtar seg etter hvert arkitektroller og bidrar til kvalitetssikring og videreutvikling. Avanade har i tillegg stor fokus på infrastruktur og det er mulig å jobbe som systemtekniker. Våre eksperter på infrastruktur hjelper bedrifter med å effektivisere sine forretningssystemer.

Fakta om bedriften Antall ansatte i Norge: 260 Gjennomsnittsalder: 28 Avdelinger i Norge: Oslo Avdelinger i utlandet: 46 Kvinneandel: 30 % Send oss gjerne din CV og karakter­ utskrift til norway@avanade.com, kaja.eidet.eikeland@avanade.com eller lever den på vår stand på karrieredagen 2010


KARRIEREDAGEN 2010

28 – www.uia.no

Attitude is everything since 1841

KARRIEREDAGEN 2010

Passion Avanade er en global allianse mellom Microsoft og Accenture. Vår styrke er dyp innsikt i Microsofts produkter, kombinert med omfattende leveranseerfaring.

Innovative and dedicated people who believe that nothing is impossible have solved tomorrow’s challenges for over 150 years.

Are you ready to roll up your sleeves? We have offices in more than 30 countries worldwide and global headquarters in Norway. We can offer a dynamic project environment in one of Norway’s leading engineering companies. If you are motivated by challenges and would like to work in an international team, we offer many opportunities. Our business language is English. For further details and to apply online see www.akersolutions.com. When applying, please include a copy of your CV and certificates. We look forward to seeing you at our stand. Aker Solutions ASA, through its subsidiaries and affiliates (”Aker Solutions”), is a leading global provider of engineering and construction services, technology products and integrated solutions. Aker Solutions’ business serves several industries, including oil & gas, refining & chemicals, mining & metals and power generation. The Aker Solutions group is organised in a number of separate legal entities. Aker Solutions is used as the common brand/trademark for most of these entities. Aker Solutions’ parent company is Aker Solutions ASA. Aker Solutions has aggregated annual revenues of approximately NOK 58 billion and employs approximately 22 000 people in about 30 countries.

www.akersolutions.com

www.uia.no – 29

Avanade har kontorer i 46 lokasjoner med over 9600 ansatte. Avanade ble etablert i Norden med den 1. september 2005. I 2010 har vi vokst til over 260 ansatte Avanade Norway er i sterk vekst og søker etter nyutdannede som er lidenskapelig opptatt av teknologi, og som trives i et utfordrende og dynamisk miljø.

Som nyansatt i Avanade jobber du fortrinnsvis som løsningsutvikler. Du designer og utvikler forret­ ningsløsninger ved bruk av det siste innen Microsoft teknologi. Løsningsutviklere er MCSD teknikere og har gode kunnskaper i .NET– løsninger og Windows arkitektur. Våre mer erfarne utviklere påtar seg etter hvert arkitektroller og bidrar til kvalitetssikring og videreutvikling. Avanade har i tillegg stor fokus på infrastruktur og det er mulig å jobbe som systemtekniker. Våre eksperter på infrastruktur hjelper bedrifter med å effektivisere sine forretningssystemer.

Fakta om bedriften Antall ansatte i Norge: 260 Gjennomsnittsalder: 28 Avdelinger i Norge: Oslo Avdelinger i utlandet: 46 Kvinneandel: 30 % Send oss gjerne din CV og karakter­ utskrift til norway@avanade.com, kaja.eidet.eikeland@avanade.com eller lever den på vår stand på karrieredagen 2010


KARRIEREDAGEN 2010

30 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 31

CIBER leverer IT-løsninger og rådgivning for selskaper og virksomheter i offentlig og privat sektor. Høy integritet, kvalitet og leveringsevne kjennetegner CIBER - et veletablert konsulentselskap i hjertet av Oslo. Basefarm er en av Nordens ledende aktører innen applikasjons- og internettdrift. Vår spesialitet er effektiv drift av tjenester med høy trafikk og kompleksitet, som for eksempel portaler, nettaviser, streaming-tjenester, søketjenester samt ehandelsløsninger. Våre kunder har høye kvalitetskrav, forventer vekst og ønsker en god utviklingstakt. Driftssenteret er hjertet i det meste som skjer i Basefarm, og her jobber driftskonsulenter som har en unik mulighet til å lære noe nytt hver eneste dag. De får grundig opplæring, og arbeidsoppgaver tilpasset sitt kunnskapsnivå. Idag jobber det ca 30 gutter og jenter mellom 25 og 35 år på Driftssenteret. De fleste begynte hos oss etter fullført IT-utdannelse. Utviklingsmulighetene i Basefarm er store, og nesten alle som slutter på Driftssenteret går videre til mer spesialiserte stillinger internt. Driftskonsulentjobben gir deg en oversikt over ulike fagfelt innenfor IT, og kan hjelpe deg å velge "hva du vil bli når du blir stor". Har du lyst til å bli en del av teamet vårt? Send oss en søknad da vel! Mailadressen er jobb@basefarm.no.

CIBER fokuserer på systemløsninger som berører kjernen i virksomhetene. Vi utvikler på flere plattformer og implementerer smarte løsninger på flere konkrete fagområder. CIBER vektlegger grunnleggende forståelse for de bransjer og virksomheter løsningen skal benyttes i. Vi lykkes ved å kombinere teknikk med forretningsforståelse, bransjekunnskap og engasjement. Målet er alltid å skape lønnsomhet og konkurransekraft for våre kunder. Vi er stadig på jakt etter unge talenter innen systemutvikling, SAP, Java og .NET. I tillegg kan vi tilby spennende muligheter for unge rådgivere innen prosjektledelse, testledelse, kravspesifisering, m.m. Kontakt oss på vår stand på Karrieredagen ved UiA eller se på www.ciber.no

utvikler kjernevirksomhet

Vi rekrutterer de fremste talentene Registrer din CV på Bemanningsbyraaet.no

w: bemanningsbyraaet.no t: 482 73 000


KARRIEREDAGEN 2010

30 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 31

CIBER leverer IT-løsninger og rådgivning for selskaper og virksomheter i offentlig og privat sektor. Høy integritet, kvalitet og leveringsevne kjennetegner CIBER - et veletablert konsulentselskap i hjertet av Oslo. Basefarm er en av Nordens ledende aktører innen applikasjons- og internettdrift. Vår spesialitet er effektiv drift av tjenester med høy trafikk og kompleksitet, som for eksempel portaler, nettaviser, streaming-tjenester, søketjenester samt ehandelsløsninger. Våre kunder har høye kvalitetskrav, forventer vekst og ønsker en god utviklingstakt. Driftssenteret er hjertet i det meste som skjer i Basefarm, og her jobber driftskonsulenter som har en unik mulighet til å lære noe nytt hver eneste dag. De får grundig opplæring, og arbeidsoppgaver tilpasset sitt kunnskapsnivå. Idag jobber det ca 30 gutter og jenter mellom 25 og 35 år på Driftssenteret. De fleste begynte hos oss etter fullført IT-utdannelse. Utviklingsmulighetene i Basefarm er store, og nesten alle som slutter på Driftssenteret går videre til mer spesialiserte stillinger internt. Driftskonsulentjobben gir deg en oversikt over ulike fagfelt innenfor IT, og kan hjelpe deg å velge "hva du vil bli når du blir stor". Har du lyst til å bli en del av teamet vårt? Send oss en søknad da vel! Mailadressen er jobb@basefarm.no.

CIBER fokuserer på systemløsninger som berører kjernen i virksomhetene. Vi utvikler på flere plattformer og implementerer smarte løsninger på flere konkrete fagområder. CIBER vektlegger grunnleggende forståelse for de bransjer og virksomheter løsningen skal benyttes i. Vi lykkes ved å kombinere teknikk med forretningsforståelse, bransjekunnskap og engasjement. Målet er alltid å skape lønnsomhet og konkurransekraft for våre kunder. Vi er stadig på jakt etter unge talenter innen systemutvikling, SAP, Java og .NET. I tillegg kan vi tilby spennende muligheter for unge rådgivere innen prosjektledelse, testledelse, kravspesifisering, m.m. Kontakt oss på vår stand på Karrieredagen ved UiA eller se på www.ciber.no

utvikler kjernevirksomhet

Vi rekrutterer de fremste talentene Registrer din CV på Bemanningsbyraaet.no

w: bemanningsbyraaet.no t: 482 73 000


KARRIEREDAGEN 2010

32 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

T

E

L

www.uia.no – 33

E

C

O

M

Virksomhets-/løsningsarkitekter Kan du tenke deg en karriere innen virksomhetsarkitektur, SOA arkitektur, prosess-integrasjon og systemutvikling? Ønsker du i tillegg å jobbe i spennende prosjekter som er kritiske for våre kunder samt å jobbe med forretningssiden og være en brobygger til IT?

Vi søker etter konsulenter for følgende arbeidsoppgaver:

• Rådgivning rundt strategi, prosessorientering og arkitektur med fokus på kontinuerlig forbedring av kundens prosesser. • Rådgivning til kunder rundt plattformvalg, arkitektur-evalueringer og prosjektdefinering. • Arbeid med virksomhetsarkitektur, integrasjon og tjenesteorientering • Utarbeide, lede og følge opp arkitekturarbeid internt og hos våre kunder. • Arkitekturmålbilde, løsningsarkitektur, kravspesifikasjon samt utvikling og oppfølging i realiseringsfasen For stillingene ser vi etter deg som har høyere teknisk utdannelse eller tilsvarende. Relevante sertifiseringer er en fordel. Du må i tillegg ha erfaring med rammeverk ala TOGAF og Zachmann, erfaring med forretningsanalyse og løsningarkitektur design, samt god forståelse for metodikk, teknikker og ”best practices”. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og kompetanseutvikling i et internasjonalt miljø. Kortfattet søknad og CV med kopier av vitnemål sendes snarest til stilling@devoteam.com.

Spørsmål?

Kontakt Ann-Elisabeth Ludvigsen, tlf 91537782, HR Director eller Line Bakkeby, tlf 95937443, Practice Area Leader – Solution Architecture

Foto: Sigve Aspelund Tinagent

Televeien 1, 4898 Grimstad Telefon: 378 00 000 www.devoteam.no

• En kunnskapsbedrift med ca 90 ansatte • Ekspertsenter innen IKT • Sektorer: telecom, olje&gass, energi, sikkerhet og helse • Kontorer i Grimstad og Kristiansand • Eies av Devoteam gruppen som til sammen har 4500 ansatte i 24 land.

Andreas Thorkildsen spydkaster sender penger

Er du kunde hos oss, har du banken i lomma. Nå kan du utføre banktjenester med mobilen, uansett hvor i verden du befinner deg. Du kan sende penger til familie og venner, sjekke saldoen eller overføre mellom egne kontoer. Kom i gang du også. Send kodeord START til 04800, se dnbnor.no eller kom innom.

Prosessrådgivere

Senior Prosjektledere

Kan du tenke deg en karriere innen rådgivning for forretningsprosesser, prosessintegrasjon eller kvalitetssystemer? Ønsker du i tillegg å jobbe i spennende prosjekter som er kritiske for våre kunder samt å jobbe med forretningssiden og være en brobygger til IT?

Vi søker etter Senior Prosjektledere med minimum 5 års erfaring med prosjektledelse innen integrasjon-, utvikling-, leveranse- eller utrullings-prosjekter. Personer med konsulenterfaring er ønsket.

Vi søker etter konsulenter for følgende arbeidsoppgaver:

Vi ser etter deg som i tillegg har følgende profil:

• Rådgivning rundt strategi, prosessorientering,kvalitetssystemer og systemvalg med fokus på kundens forretningsprosesser. • Utarbeide, lede og følge opp prosess- og kvalitetsarbeid hos våre kunder. For stillingene ser vi etter deg som har utdannelse på masternivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres med solid erfaring. Du bør i tillegg ha minimum 5 års erfaring og minimum 2 års erfaring som leder (prosjekt, gruppe-, avdelingsleder eller lignende). Stillingene krever at du er serviceorientert, strukturert, kreativ og har gode kommunikasjonsevner.

• • • • • • •

God forretnings og markedskompetanse Strukturert, velorganisert og løsningsorientert Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk Kvalitetsbevisst og resultatorientert Initiativrik og proaktiv holdning Fleksibel og tilpasningsdyktig Fleksibel ift arbeidsted.

For stillingene ser vi etter deg som har Master grad engineering,/IT/Business and Administration eller lignende. Sertifiseringer innen PMI, IPMA, Prince 2 eller lignende er en fordel. Dokumenterte resultater kreves. Gjerne erfaring fra olje og gass-, telecom-, energi- eller sikkerhets- bransje.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og kompetanseutvikling i et internasjonalt miljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og kompetanseutvikling i et internasjonalt miljø. Kortfattet søknad og CV med kopier av vitnemål sendes snarest til stilling@devoteam.com.

Spørsmål?

Kontakt Ann-Elisabeth Ludvigsen, tlf 91537782, HR Director eller Per-Oddvar Osland, tlf. 99286861, Practice Area Leader – Process Advisory

Kortfattet søknad og CV med kopier av vitnemål sendes snarest til stilling@devoteam.com.

Spørsmål?

Kontakt Ann Elisabeth Ludvigsen, tlf 91537782, HR Director eller Gisle Stavland, tlf 90548313, Practice Area Leader - Project Management


KARRIEREDAGEN 2010

32 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

T

E

L

www.uia.no – 33

E

C

O

M

Virksomhets-/løsningsarkitekter Kan du tenke deg en karriere innen virksomhetsarkitektur, SOA arkitektur, prosess-integrasjon og systemutvikling? Ønsker du i tillegg å jobbe i spennende prosjekter som er kritiske for våre kunder samt å jobbe med forretningssiden og være en brobygger til IT?

Vi søker etter konsulenter for følgende arbeidsoppgaver:

• Rådgivning rundt strategi, prosessorientering og arkitektur med fokus på kontinuerlig forbedring av kundens prosesser. • Rådgivning til kunder rundt plattformvalg, arkitektur-evalueringer og prosjektdefinering. • Arbeid med virksomhetsarkitektur, integrasjon og tjenesteorientering • Utarbeide, lede og følge opp arkitekturarbeid internt og hos våre kunder. • Arkitekturmålbilde, løsningsarkitektur, kravspesifikasjon samt utvikling og oppfølging i realiseringsfasen For stillingene ser vi etter deg som har høyere teknisk utdannelse eller tilsvarende. Relevante sertifiseringer er en fordel. Du må i tillegg ha erfaring med rammeverk ala TOGAF og Zachmann, erfaring med forretningsanalyse og løsningarkitektur design, samt god forståelse for metodikk, teknikker og ”best practices”. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og kompetanseutvikling i et internasjonalt miljø. Kortfattet søknad og CV med kopier av vitnemål sendes snarest til stilling@devoteam.com.

Spørsmål?

Kontakt Ann-Elisabeth Ludvigsen, tlf 91537782, HR Director eller Line Bakkeby, tlf 95937443, Practice Area Leader – Solution Architecture

Foto: Sigve Aspelund Tinagent

Televeien 1, 4898 Grimstad Telefon: 378 00 000 www.devoteam.no

• En kunnskapsbedrift med ca 90 ansatte • Ekspertsenter innen IKT • Sektorer: telecom, olje&gass, energi, sikkerhet og helse • Kontorer i Grimstad og Kristiansand • Eies av Devoteam gruppen som til sammen har 4500 ansatte i 24 land.

Andreas Thorkildsen spydkaster sender penger

Er du kunde hos oss, har du banken i lomma. Nå kan du utføre banktjenester med mobilen, uansett hvor i verden du befinner deg. Du kan sende penger til familie og venner, sjekke saldoen eller overføre mellom egne kontoer. Kom i gang du også. Send kodeord START til 04800, se dnbnor.no eller kom innom.

Prosessrådgivere

Senior Prosjektledere

Kan du tenke deg en karriere innen rådgivning for forretningsprosesser, prosessintegrasjon eller kvalitetssystemer? Ønsker du i tillegg å jobbe i spennende prosjekter som er kritiske for våre kunder samt å jobbe med forretningssiden og være en brobygger til IT?

Vi søker etter Senior Prosjektledere med minimum 5 års erfaring med prosjektledelse innen integrasjon-, utvikling-, leveranse- eller utrullings-prosjekter. Personer med konsulenterfaring er ønsket.

Vi søker etter konsulenter for følgende arbeidsoppgaver:

Vi ser etter deg som i tillegg har følgende profil:

• Rådgivning rundt strategi, prosessorientering,kvalitetssystemer og systemvalg med fokus på kundens forretningsprosesser. • Utarbeide, lede og følge opp prosess- og kvalitetsarbeid hos våre kunder. For stillingene ser vi etter deg som har utdannelse på masternivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres med solid erfaring. Du bør i tillegg ha minimum 5 års erfaring og minimum 2 års erfaring som leder (prosjekt, gruppe-, avdelingsleder eller lignende). Stillingene krever at du er serviceorientert, strukturert, kreativ og har gode kommunikasjonsevner.

• • • • • • •

God forretnings og markedskompetanse Strukturert, velorganisert og løsningsorientert Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk Kvalitetsbevisst og resultatorientert Initiativrik og proaktiv holdning Fleksibel og tilpasningsdyktig Fleksibel ift arbeidsted.

For stillingene ser vi etter deg som har Master grad engineering,/IT/Business and Administration eller lignende. Sertifiseringer innen PMI, IPMA, Prince 2 eller lignende er en fordel. Dokumenterte resultater kreves. Gjerne erfaring fra olje og gass-, telecom-, energi- eller sikkerhets- bransje.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og kompetanseutvikling i et internasjonalt miljø. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og kompetanseutvikling i et internasjonalt miljø. Kortfattet søknad og CV med kopier av vitnemål sendes snarest til stilling@devoteam.com.

Spørsmål?

Kontakt Ann-Elisabeth Ludvigsen, tlf 91537782, HR Director eller Per-Oddvar Osland, tlf. 99286861, Practice Area Leader – Process Advisory

Kortfattet søknad og CV med kopier av vitnemål sendes snarest til stilling@devoteam.com.

Spørsmål?

Kontakt Ann Elisabeth Ludvigsen, tlf 91537782, HR Director eller Gisle Stavland, tlf 90548313, Practice Area Leader - Project Management


KARRIEREDAGEN 2010

34 – www.uia.no

At DNV, shaping things to come happens every day. We’re independent, so we answer to society, not shareholders. And we can commit more of our resources to finding better ways to safeguard life, property and the environment. Businesses and governments in over 100 countries rely on us for expertise they can base their decisions on.

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 35

Meningsfulle muligheter!

We know you have higher standards. Why not put them to work at DNV?

Voks med oss! rd a d n a st r e h ig h a to d rl Hold the wo www.grimstad.kommune.no

Besøksadresse: Lundevaagen S 4550 Farsund Norge

We move the industry that moves the world. Heli-One, a division of CHC Helicopter Corporation, is the world’s largest independent helicopter support company. With over fifty years experience

Postadresse: P.O. Box 158 N-4552 Farsund,Norway Tel.: +47 38 38 90 00 Fax: +47 38 38 91 00

Foto: Toro Andersen

Heli-One’s solutions are aimed at minimizing aircraft downtime, decreasing costs and increasing operational agility. From Repair and Overhaul, Design and Engineering to Integrated Logistics Support, Heli-One does it all. We support aircraft that operate on every continent.

Give your career a vertical lift! Nå er vi godkjent som totalleverandør til Statoil*. Det betyr at vi kan ta oppdrag i alle områder av Statoils virksomhet. Det sier seg selv at en slik status krever kompetanse helt i front, men også evne til å tenke etikk, miljø og ikke minst være en dyktig og engasjert samtalepartner.

We are continually looking for people passionate to create the future of total helicopter support. If you thrive on challenge and providing quality service, Heli-One is looking for you to join our dynamic work environment. Heli-One offers you an experience unlike any other.

Besøk vår hjemmeside: www.origo-e.com

*Origos rammeavtale med Statoil gir oss EPCI-status (Engineering, Procurement, Construction and Installation) og vi er dermed klarert for leveranser av alle typer engineering-arbeid, innkjøp, produksjonsansvar, installasjon og leverandøroppfølging.

Origo Engineering AS Andøyfaret 7, 4623 Kristiansand Postboks 8336 Vågsbygd, 4676 Kristiansand Tlf. 38 00 34 80 - Faks: 38 00 34 81

Origo Control AS Fabrikkveien 27, 4033 Stavanger Tlf. 40 00 69 28 - Faks: 51 83 00 51

KUNDER: FSO/FPSO: BW OFFSHORE, TEEKAY, PETROJARL, AKER FLOATING PRODUCTION - OLJE-/GASSPRODUKSJON: STATOIL, NORSK HYDRO, MAERSK OIL & GAS - KRAFTKREVENDE INDUSTRI: ELKEM, ERAMET, FALCONBRIDGE, ELKEM SOLAR - ANDRE: AKER KVÆRNER, VETCO AIBEL, VETCO GRAY, NATIONAL OILWELL VARCO, GRENLAND FRAMNES, UMOE-MANDAL - PARTNERE: GE-FANUC AUTOMATION, ABB

MAKING SAFE SOLUTIONS

Vi forstår hva du mener Vi konstruerer det du trenger

På få år har Origo blitt en ledende teknologibedrift innen olje og gass, kraftkrevende industri og miljøteknologi. Vi er EPCI-leverandør av sikkerhet, prosessteknologi, elektro-, instrument- og automasjonssystemer. Origo er kjent for kreative, robuste løsninger, solid dokumentasjon og høy grad av tilgjengelighet. Selskapet er inne i en god vekstperiode, og er stadig på jakt etter nye, dyktige medarbeidere.

There are a variety of career paths available at Heli-One. The future is bright and the opportunities in a variety of functions and locations are endless.

tel: 51 94 14 00 / www.heli-one.ca/career-working.php


KARRIEREDAGEN 2010

34 – www.uia.no

At DNV, shaping things to come happens every day. We’re independent, so we answer to society, not shareholders. And we can commit more of our resources to finding better ways to safeguard life, property and the environment. Businesses and governments in over 100 countries rely on us for expertise they can base their decisions on.

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 35

Meningsfulle muligheter!

We know you have higher standards. Why not put them to work at DNV?

Voks med oss! rd a d n a st r e h ig h a to d rl Hold the wo www.grimstad.kommune.no

Besøksadresse: Lundevaagen S 4550 Farsund Norge

We move the industry that moves the world. Heli-One, a division of CHC Helicopter Corporation, is the world’s largest independent helicopter support company. With over fifty years experience

Postadresse: P.O. Box 158 N-4552 Farsund,Norway Tel.: +47 38 38 90 00 Fax: +47 38 38 91 00

Foto: Toro Andersen

Heli-One’s solutions are aimed at minimizing aircraft downtime, decreasing costs and increasing operational agility. From Repair and Overhaul, Design and Engineering to Integrated Logistics Support, Heli-One does it all. We support aircraft that operate on every continent.

Give your career a vertical lift! Nå er vi godkjent som totalleverandør til Statoil*. Det betyr at vi kan ta oppdrag i alle områder av Statoils virksomhet. Det sier seg selv at en slik status krever kompetanse helt i front, men også evne til å tenke etikk, miljø og ikke minst være en dyktig og engasjert samtalepartner.

We are continually looking for people passionate to create the future of total helicopter support. If you thrive on challenge and providing quality service, Heli-One is looking for you to join our dynamic work environment. Heli-One offers you an experience unlike any other.

Besøk vår hjemmeside: www.origo-e.com

*Origos rammeavtale med Statoil gir oss EPCI-status (Engineering, Procurement, Construction and Installation) og vi er dermed klarert for leveranser av alle typer engineering-arbeid, innkjøp, produksjonsansvar, installasjon og leverandøroppfølging.

Origo Engineering AS Andøyfaret 7, 4623 Kristiansand Postboks 8336 Vågsbygd, 4676 Kristiansand Tlf. 38 00 34 80 - Faks: 38 00 34 81

Origo Control AS Fabrikkveien 27, 4033 Stavanger Tlf. 40 00 69 28 - Faks: 51 83 00 51

KUNDER: FSO/FPSO: BW OFFSHORE, TEEKAY, PETROJARL, AKER FLOATING PRODUCTION - OLJE-/GASSPRODUKSJON: STATOIL, NORSK HYDRO, MAERSK OIL & GAS - KRAFTKREVENDE INDUSTRI: ELKEM, ERAMET, FALCONBRIDGE, ELKEM SOLAR - ANDRE: AKER KVÆRNER, VETCO AIBEL, VETCO GRAY, NATIONAL OILWELL VARCO, GRENLAND FRAMNES, UMOE-MANDAL - PARTNERE: GE-FANUC AUTOMATION, ABB

MAKING SAFE SOLUTIONS

Vi forstår hva du mener Vi konstruerer det du trenger

På få år har Origo blitt en ledende teknologibedrift innen olje og gass, kraftkrevende industri og miljøteknologi. Vi er EPCI-leverandør av sikkerhet, prosessteknologi, elektro-, instrument- og automasjonssystemer. Origo er kjent for kreative, robuste løsninger, solid dokumentasjon og høy grad av tilgjengelighet. Selskapet er inne i en god vekstperiode, og er stadig på jakt etter nye, dyktige medarbeidere.

There are a variety of career paths available at Heli-One. The future is bright and the opportunities in a variety of functions and locations are endless.

tel: 51 94 14 00 / www.heli-one.ca/career-working.php


KARRIEREDAGEN 2010

36 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 37

STUDIETILBUD VED FAKULTET FOR HELSE- OG IDRETTSVITENSKAP MASTERPROGRAM > Psykisk helsearbeid > Helse- og sosialinformatikk > Folkehelsevitenskap > Helsefag > Idrettsvitenskap BACHELORPROGRAM > Sykepleie > Vernepleie > Folkehelsearbeid > Idrett > Ernæring, mat og kultur ÅRSSTUDIER > Idrett > Friluftsliv og naturguiding > Ernæring, mat og kultur HALVÅRSSTUDIER > Utefag > Idrett/kroppsøving, påbygging > Mat og helse 1 og 2 > Kroppsøving 1 og 2 > Helse- og fitnesstrening VIDEREUTDANNINGER > Psykisk helsearbeid (deltid) > Psykososialt arbeid med barn og unge (deltid) > Anestesisykepleie > Intensivsykepleie > Operasjonssykepleie > Barnesykepleie > Trenerutdanninger (deltid/betalingstudier)

Velger du å utdanne deg innen helsefag, er du sikret jobb!

Sommeren 2010 flytter sykepleie- og vernepleieutdanningen i Arendal til nye Campus Grimstad der all aktivitet i Aust-Agder samles. Universitetet i Agder vil da ha sykepleieutdanning både i Grimstad og Kristiansand.

uia.no/studier CAMPUS GRIMSTAD

CAMPUS KRISTIANSAND

Husk søknadsfristen 15. april

EYDE INDUSTRIELL SKAPERKRAFT PÅ SØRLANDET Sørlendingen og industrigründeren Sam Eyde la grunnlaget for mer enn 100 år siden. I dag representerer Eyde-nettverket prosessindustribedrifter på Sørlandet, som samarbeider for å befeste sin verdensledende posisjon. Utvikling av ny teknologi og prosesser gjennom et samspill mellom høyt utdannede teknologer og erfarne operatører har gitt resultater. Eydenettverkets målsetning er å utvikle næringen ytterligere gjennom et tett samarbeid med de ulike forskningsmiljøene på Sørlandet. Fremtidsutsiktene er gode. Verden trenger våre løsninger!

ARENDAL KVINESDAL LILLESAND Farsund Kristiansand LINDESNES

Bedriftene i Eyde-nettverket

Bedrift

Lokalisering

Produkter

3B-Fibreglass Norway

Birkeland

Glassfiber

Alcoa Lista

Farsund

Aluminium

Eramet Norway

Kvinesdal

Silicomanganese til stålindustri

Elkem Solar

Kristiansand

Silisium

Farsund Aluminium Casting

Farsund

Bildeler i aluminium

GE Healthcare Lindesnes Fabrikker

Lindesnes

Røntgenkontrastmiddel

Metallkraft

Kristiansand

Gjenvinning til solcelleindustrien

Saint-Gobain Ceramic Materials

Lillesand, Arendal

Silisiumkarbid til solcelleindustri og dieselpartikkelfilter

Vestas Casting

Kristiansand

Komponenter til vindmøller

Xstrata Nikkelverk

Kristiansand

Nikkel og andre metaller

www.eyde-nettverket.no


KARRIEREDAGEN 2010

36 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 37

STUDIETILBUD VED FAKULTET FOR HELSE- OG IDRETTSVITENSKAP MASTERPROGRAM > Psykisk helsearbeid > Helse- og sosialinformatikk > Folkehelsevitenskap > Helsefag > Idrettsvitenskap BACHELORPROGRAM > Sykepleie > Vernepleie > Folkehelsearbeid > Idrett > Ernæring, mat og kultur ÅRSSTUDIER > Idrett > Friluftsliv og naturguiding > Ernæring, mat og kultur HALVÅRSSTUDIER > Utefag > Idrett/kroppsøving, påbygging > Mat og helse 1 og 2 > Kroppsøving 1 og 2 > Helse- og fitnesstrening VIDEREUTDANNINGER > Psykisk helsearbeid (deltid) > Psykososialt arbeid med barn og unge (deltid) > Anestesisykepleie > Intensivsykepleie > Operasjonssykepleie > Barnesykepleie > Trenerutdanninger (deltid/betalingstudier)

Velger du å utdanne deg innen helsefag, er du sikret jobb!

Sommeren 2010 flytter sykepleie- og vernepleieutdanningen i Arendal til nye Campus Grimstad der all aktivitet i Aust-Agder samles. Universitetet i Agder vil da ha sykepleieutdanning både i Grimstad og Kristiansand.

uia.no/studier CAMPUS GRIMSTAD

CAMPUS KRISTIANSAND

Husk søknadsfristen 15. april

EYDE INDUSTRIELL SKAPERKRAFT PÅ SØRLANDET Sørlendingen og industrigründeren Sam Eyde la grunnlaget for mer enn 100 år siden. I dag representerer Eyde-nettverket prosessindustribedrifter på Sørlandet, som samarbeider for å befeste sin verdensledende posisjon. Utvikling av ny teknologi og prosesser gjennom et samspill mellom høyt utdannede teknologer og erfarne operatører har gitt resultater. Eydenettverkets målsetning er å utvikle næringen ytterligere gjennom et tett samarbeid med de ulike forskningsmiljøene på Sørlandet. Fremtidsutsiktene er gode. Verden trenger våre løsninger!

ARENDAL KVINESDAL LILLESAND Farsund Kristiansand LINDESNES

Bedriftene i Eyde-nettverket

Bedrift

Lokalisering

Produkter

3B-Fibreglass Norway

Birkeland

Glassfiber

Alcoa Lista

Farsund

Aluminium

Eramet Norway

Kvinesdal

Silicomanganese til stålindustri

Elkem Solar

Kristiansand

Silisium

Farsund Aluminium Casting

Farsund

Bildeler i aluminium

GE Healthcare Lindesnes Fabrikker

Lindesnes

Røntgenkontrastmiddel

Metallkraft

Kristiansand

Gjenvinning til solcelleindustrien

Saint-Gobain Ceramic Materials

Lillesand, Arendal

Silisiumkarbid til solcelleindustri og dieselpartikkelfilter

Vestas Casting

Kristiansand

Komponenter til vindmøller

Xstrata Nikkelverk

Kristiansand

Nikkel og andre metaller

www.eyde-nettverket.no


38 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

Drømmer?

Kitron_Gi_karrieren_2010_original:Layout 1

KARRIEREDAGEN 2010

2/23/10

11:41 AM

Page 1

www.uia.no – 39

Tjen penger til hva du vil! Jobber finner du på nett.

www.jobzone.no

Muligheter Jobzone gir deg som arbeidssøker jobbmuligheter over hele landet, enten før, under eller etter studietiden!

Gi karrieren din en flying start! Om oss Vi jobber tett mot kunder og vikarer innenfor de fleste yrkesområder, både i privat og offentlig sektor. Jobzone er det største norskeide bemanningsselskapet med over 40 lokale kontorer

Bransjens beste arbeidsgiver Vi i Jobzone har en visjon om å være bransjens beste arbeidsgiver, noe vi streber etter til enhver tid. Fornøyde kunder og vikarer er vår overordnede målsetning.

Andreas Thorkildsen og Christina Vukicevic er sponset av Jobzone. Jobzone er hovedsponsor og DnB NOR Generalsponsor for Norges Fri-idrettsforbund.

Jobzone Grimstad Danykogården Tønnevoldsgate 29 4877 Grimstad

Sigrun Arnardottir Daglig leder 913 33 558 sigrun@jobzone.no

Anna Maria Malmstrøm Personalkonsulent 474 69 957 anna.maria.malmstrom@jobzone.no

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt og kunnskapsbasert teknologikonsern med over 5 200 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs og hadde driftsinntekter på 11 milliarder kroner i 2008.

www.kongsberg.com

Vi ønsker gode hoder velkommen til en av fylkets mest spennende arbeidsplasser! Velg mellom ledige stillinger innen fagfeltene: • Utvikling • Logistikk • Innkjøp • Produksjonsteknikk.

Visste du at KONGSBERG utvikler systemer som skal kunne operere fra 11 000 meter under havoverflaten til 36 000 km ute i verdensrommet? Det betyr flere tusen kilometer med utfordringer... For å løse disse trenger vi medarbeidere som er lidenskapelig opptatt av teknologi. Vil du vite mer om hva KONGSBERG kan tilby? Besøk vår stand på karrieredagen eller gå inn på våre nettsider: www.kongsberg.com/careers

WORLD CLASS –

through people, technology and dedication

tvers.no · foto: arild de lange nielsen · animidas

KONGSBERG - from deep sea to outer space

Kitron er et av Skandinavias ledende selskaper innen utvikling, industrialisering og produksjon for kunder i markedssegmentene Forsvar/Marine, Data/Telekommunikasjon, Medisinsk utstyr og Industri. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen og Kina. Kitron omsatte i 2009 for 1.730 mill. NOK og har om lag 1.100 ansatte, hvorav 600 i Arendal.

Fra jagerfly til medisinsk utstyr. Og alt i mellom.

Vår visjon: Våre løsninger gir suksess!

www.kitron.com


38 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

Drømmer?

Kitron_Gi_karrieren_2010_original:Layout 1

KARRIEREDAGEN 2010

2/23/10

11:41 AM

Page 1

www.uia.no – 39

Tjen penger til hva du vil! Jobber finner du på nett.

www.jobzone.no

Muligheter Jobzone gir deg som arbeidssøker jobbmuligheter over hele landet, enten før, under eller etter studietiden!

Gi karrieren din en flying start! Om oss Vi jobber tett mot kunder og vikarer innenfor de fleste yrkesområder, både i privat og offentlig sektor. Jobzone er det største norskeide bemanningsselskapet med over 40 lokale kontorer

Bransjens beste arbeidsgiver Vi i Jobzone har en visjon om å være bransjens beste arbeidsgiver, noe vi streber etter til enhver tid. Fornøyde kunder og vikarer er vår overordnede målsetning. Andreas Thorkildsen og Christina Vukicevic er sponset av Jobzone. Jobzone er hovedsponsor og DnB NOR Generalsponsor for Norges Fri-idrettsforbund.

Jobzone Grimstad Danykogården Tønnevoldsgate 29 4877 Grimstad

Sigrun Arnardottir Daglig leder 913 33 558 sigrun@jobzone.no

Anna Maria Malmstrøm Personalkonsulent 474 69 957 anna.maria.malmstrom@jobzone.no

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt og kunnskapsbasert teknologikonsern med over 5 200 ansatte i mer enn 25 land. Konsernet leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. Kongsberg Gruppen er notert på Oslo Børs og hadde driftsinntekter på 11 milliarder kroner i 2008.

www.kongsberg.com

Vi ønsker gode hoder velkommen til en av fylkets mest spennende arbeidsplasser! Velg mellom ledige stillinger innen fagfeltene: • Utvikling • Logistikk • Innkjøp • Produksjonsteknikk.

Visste du at KONGSBERG utvikler systemer som skal kunne operere fra 11 000 meter under havoverflaten til 36 000 km ute i verdensrommet? Det betyr flere tusen kilometer med utfordringer... For å løse disse trenger vi medarbeidere som er lidenskapelig opptatt av teknologi. Vil du vite mer om hva KONGSBERG kan tilby? Besøk vår stand på karrieredagen eller gå inn på våre nettsider: www.kongsberg.com/careers

WORLD CLASS –

through people, technology and dedication

tvers.no · foto: arild de lange nielsen · animidas

KONGSBERG - from deep sea to outer space

Kitron er et av Skandinavias ledende selskaper innen utvikling, industrialisering og produksjon for kunder i markedssegmentene Forsvar/Marine, Data/Telekommunikasjon, Medisinsk utstyr og Industri. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen og Kina. Kitron omsatte i 2009 for 1.730 mill. NOK og har om lag 1.100 ansatte, hvorav 600 i Arendal.

Fra jagerfly til medisinsk utstyr. Og alt i mellom.

Vår visjon: Våre løsninger gir suksess!

www.kitron.com


KARRIEREDAGEN 2010

40 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 41

© 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

TEKNISK

I KPMG gir vi mye av oss selv og satser på det viktigste vi har; våre ansatte. Du besitter kompetanse, energi og en personlig interesse i egen utvikling og karriere. Du er snart ferdig med utdannelsen og skal ta en viktig avgjørelse som handler om hvilken arbeidsgiver som gir deg de beste mulighetene. Vi er fremtidens organisasjon. Vil du vite mer? Besøk våre karrieresider:

kpmg.no/karriere

Trainee Bli med å skape framtidens samfunn KS søker hvert år høyt utdannede personer som er utviklingsorientert og har interesse for å jobbe i kommunal sektor. KS tilbyr et 18 måneder

Traineene får jobbe med: • innovasjon og nytenkning • nye teknologiske løsninger • kommunenes samfunnsansvar

traineeprogram med kombinasjon av teori og praksis. Som trainee vil du

• utvikling av livskraftige kommuner

få unike muligheter til å lære mange sider av virksomheten å kjenne. Du

• kommunen som fremste velferdsleverandør

kan spesialisere deg innen et fagfelt eller rette deg mot en leder-

TEKNISK SEKTOR BESTÅR AV:

Kristiansand kommune ønsker å skape en åpen, moderne og miljøvennlig by med internasjonalt mangfold. En by som positivt møter de stadig større kravene som stilles til en by i vekst, og som ser utfordringer i stedet for problemer – ikke minst knyttet til forpliktelsen vi har inngått som deltager i Framtidens byer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Vi mener dette er fullt mulig. Men vi er avhengige av folk som deler våre visjoner og folk som ønsker å bidra til at Kristiansand skal være et godt sted å bo, leve og arbeide.

• • • • • • • •

Kommunesektorens Traineeprogram

Plan- og bygningsetaten Ingeniørvesenet Miljøvernenheten Kristiansand Eiendom Oppmålingsvesenet Parkvesenet Servicebutikken Teknisk direktør med plan- og utredningsstab

Har du lyst på en fremtidsrettet arbeidsplass med faglige og miljømessige ambisjoner? Se www.kristiansand.kommune.no for å bli oppdatert på ledige stillinger eller besøk vår stand på Karrieredagen, UiA i Grimstad 18. mars 2010.

www.ks.no/trainee

Teknisk sektor

karriere hvor det arbeides i bredden med flere sektorer. Hver trainee får faglig veiledning og egen mentor gjennom hele perioden.

Les mer om programmet

VIL DU BLI EN DEL AV FRAMTIDSBYEN KRISTIANSAND?

www.dcnoise.eu/no

www.framtidensbyer.no


KARRIEREDAGEN 2010

40 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 41

© 2010 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

TEKNISK

I KPMG gir vi mye av oss selv og satser på det viktigste vi har; våre ansatte. Du besitter kompetanse, energi og en personlig interesse i egen utvikling og karriere. Du er snart ferdig med utdannelsen og skal ta en viktig avgjørelse som handler om hvilken arbeidsgiver som gir deg de beste mulighetene. Vi er fremtidens organisasjon. Vil du vite mer? Besøk våre karrieresider:

kpmg.no/karriere

Trainee Bli med å skape framtidens samfunn KS søker hvert år høyt utdannede personer som er utviklingsorientert og har interesse for å jobbe i kommunal sektor. KS tilbyr et 18 måneder

Traineene får jobbe med: • innovasjon og nytenkning • nye teknologiske løsninger • kommunenes samfunnsansvar

traineeprogram med kombinasjon av teori og praksis. Som trainee vil du

• utvikling av livskraftige kommuner

få unike muligheter til å lære mange sider av virksomheten å kjenne. Du

• kommunen som fremste velferdsleverandør

kan spesialisere deg innen et fagfelt eller rette deg mot en leder-

TEKNISK SEKTOR BESTÅR AV:

Kristiansand kommune ønsker å skape en åpen, moderne og miljøvennlig by med internasjonalt mangfold. En by som positivt møter de stadig større kravene som stilles til en by i vekst, og som ser utfordringer i stedet for problemer – ikke minst knyttet til forpliktelsen vi har inngått som deltager i Framtidens byer. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i. Vi mener dette er fullt mulig. Men vi er avhengige av folk som deler våre visjoner og folk som ønsker å bidra til at Kristiansand skal være et godt sted å bo, leve og arbeide.

• • • • • • • •

Kommunesektorens Traineeprogram

Plan- og bygningsetaten Ingeniørvesenet Miljøvernenheten Kristiansand Eiendom Oppmålingsvesenet Parkvesenet Servicebutikken Teknisk direktør med plan- og utredningsstab

Har du lyst på en fremtidsrettet arbeidsplass med faglige og miljømessige ambisjoner? Se www.kristiansand.kommune.no for å bli oppdatert på ledige stillinger eller besøk vår stand på Karrieredagen, UiA i Grimstad 18. mars 2010.

www.ks.no/trainee

Teknisk sektor

karriere hvor det arbeides i bredden med flere sektorer. Hver trainee får faglig veiledning og egen mentor gjennom hele perioden.

Les mer om programmet

VIL DU BLI EN DEL AV FRAMTIDSBYEN KRISTIANSAND?

www.dcnoise.eu/no

www.framtidensbyer.no


KARRIEREDAGEN 2010

42 – www.uia.no

Bygge

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 43

CV?

NO WASTE NO POLLUTION LOW ENERGY CONSUMPTION

Yangzhou, China

Kontakt Manpower når du trenger jobb ved siden av studiene. Vi hjelper deg med å bygge opp CV-en din etter endt utdannelse.

We are always searching for new co-workers. Visit our web site to learn more about us and look for employment opportunities.

Send gjerne din CV til Manpower ved rune.guttormsen@manpower.no, eller til Manpower Professional Engineering ved: julie.wannebo@manpowerprofessional.no www.manpower.no

Serving the solar industry worldwide. Metallkraft AS offers advanced SiC slurry recovery solutions based on a non-polluting and cost efficient technology developed in Norway. Locations:

Metallkraft Norway

Jens Ove Klev jens.ove.klev@metallkraft.no Tel: +47 915 70 901

Factory and Research Department in Kristiansand.

Metallkraft Yangzhou, China Starting up February 2009.

Metallkraft Singapore Ready for production in 2010. Serving REC`s new wafer factory.

www.manpowerprofessional.no

For further information please contact:

www.metallkraft.no Metallkraft AS, Setesdalsveien 110, 4617 Kristiansand, Norway

www.mcp.com

Med MCP er du online når du er offshore Våre satelittbaserte løsninger lar deg bruke din egen mobiltelefon for å holde kontakt med familie, venner eller jobb, enten du befinner deg på en ferje til Danmark eller på cruise i Karibien. MCP er verdensledende i sin del av telekombransjen og er en av Sørlandets mest spennende arbeidsplasser med sitt utpregede internasjonale forretningsfokus.

Tenk

Og nå vet du at når det står MCP på telefonen din neste gang du tar danskebåten, så er det vi som gir deg dekning…

engasjement lagspill ansvar

Velkommen om bord på MCP-standen på Karrieredagen!

Your ships. Our service. Shared success. MCP - Maritime Communications Partner - er en ledende global mobiltelefon-operatør spesielt rettet mot maritim sektor.Våre satelittbaserte løsninger blir brukt ombord i alt fra cruiseskip til ferjer og handelsfartøy. Vi er et heleid Telenor-selskap med hovedkontor i Arendal hvor vi er 50 toppkvalifiserte medarbeidere.Vi har også et landskontor i Miami for USA.

Vi gjør det hver dag. Det har gjort oss ledende innen rådgiving og prosjektering, med store oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Muliconsults forretningsområder:

www.multiconsult.no

BYGG OG EIENDOM · INDUSTRI · OLJE OG GASS · SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR · ENERGI · MILJØ OG NATURRESSURSER


KARRIEREDAGEN 2010

42 – www.uia.no

Bygge

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 43

CV?

NO WASTE NO POLLUTION LOW ENERGY CONSUMPTION

Yangzhou, China

Kontakt Manpower når du trenger jobb ved siden av studiene. Vi hjelper deg med å bygge opp CV-en din etter endt utdannelse.

We are always searching for new co-workers. Visit our web site to learn more about us and look for employment opportunities.

Send gjerne din CV til Manpower ved rune.guttormsen@manpower.no, eller til Manpower Professional Engineering ved: julie.wannebo@manpowerprofessional.no www.manpower.no

Serving the solar industry worldwide. Metallkraft AS offers advanced SiC slurry recovery solutions based on a non-polluting and cost efficient technology developed in Norway. Locations:

Metallkraft Norway

Jens Ove Klev jens.ove.klev@metallkraft.no Tel: +47 915 70 901

Factory and Research Department in Kristiansand.

Metallkraft Yangzhou, China Starting up February 2009.

Metallkraft Singapore Ready for production in 2010. Serving REC`s new wafer factory.

www.manpowerprofessional.no

For further information please contact:

www.metallkraft.no Metallkraft AS, Setesdalsveien 110, 4617 Kristiansand, Norway

www.mcp.com

Med MCP er du online når du er offshore Våre satelittbaserte løsninger lar deg bruke din egen mobiltelefon for å holde kontakt med familie, venner eller jobb, enten du befinner deg på en ferje til Danmark eller på cruise i Karibien. MCP er verdensledende i sin del av telekombransjen og er en av Sørlandets mest spennende arbeidsplasser med sitt utpregede internasjonale forretningsfokus.

Tenk

Og nå vet du at når det står MCP på telefonen din neste gang du tar danskebåten, så er det vi som gir deg dekning…

engasjement lagspill ansvar

Velkommen om bord på MCP-standen på Karrieredagen!

Your ships. Our service. Shared success. MCP - Maritime Communications Partner - er en ledende global mobiltelefon-operatør spesielt rettet mot maritim sektor.Våre satelittbaserte løsninger blir brukt ombord i alt fra cruiseskip til ferjer og handelsfartøy. Vi er et heleid Telenor-selskap med hovedkontor i Arendal hvor vi er 50 toppkvalifiserte medarbeidere.Vi har også et landskontor i Miami for USA.

Vi gjør det hver dag. Det har gjort oss ledende innen rådgiving og prosjektering, med store oppdrag både nasjonalt og internasjonalt. Muliconsults forretningsområder:

www.multiconsult.no

BYGG OG EIENDOM · INDUSTRI · OLJE OG GASS · SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR · ENERGI · MILJØ OG NATURRESSURSER


KARRIEREDAGEN 2010

44 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 45

Hvorfor velge Nofas?

Tenk deg en fiskestang Tenk deg at fiskestangen er ombord i en båt At det er 10 meter høye bølger Du slipper ut snøret og ser fiskekroken forsvinne i dypet Tenk deg at fiskekroken veier 400 tonn Og at det er 3000 meter til bunnen

• Vi er 27 dyktige ansatte og i god vekst • Vi har et ungt, men sterkt faglig miljø • Du møter utfordringer som vil utvikle deg hele tiden • Meget gode betingelser og godt arbeidsmiljø

Tenk deg at du skal treffe et punkt der nede Et punkt på størrelse med et kronestykke Husk at det er 10 meter høye bølger Fra alle kanter Tenk deg at du treffer Du treffer med millimeterpresisjon

«MAKING RESEARCH AND INNOVATION HAPPEN» Vi er i stadig vekst og søker gjerne nyutdannede:

Sivilingeniører IKT / Indøk

One company . . . Unlimited solutions

Vår ambisjon er høy: «Vi skal være Norges mest fremragende strategiske partner innen forskning, utvikling og innovasjon» Vi ønsker at dine ambisjoner matcher våre, at du stiller høye krav til deg selv og at du er god til å kommunisere! For spørsmål om stillingen kontakt: Thomas Haslestad - Chief Project Manager ICT - tel 32 22 10 35/ mob 97 08 20 34 Nina F. Green – HR & Project Manager tlf 32 22 10 34/ mob 971 40242 National Oilwell Norway AS er et heleid datterselskap av National Oilwell Varco Inc., som har hovedkontor i Houston, Texas. National Oilwell Varco er globalt ledende innen salg, design, fabrikasjon og ferdigstillelse av systemer og produkter til olje- og gassindustrien. National Oilwell Varco er en internasjonalt anerkjent leverandør av innovative, høyteknologiske løsninger og har mer enn 38 000 ansatte, fordelt på over 50 land. National Oilwell Varco har i dag 2700 medarbeidere i Norge, med hovedkontor i Kristiansand, avdelingskontor i Stavanger, Molde og Asker og underavdelinger i Tønsberg og Trondheim. Se jobbmuligheter på ww.nov-norway.no

NOV 246x181 utf..indd 1

Vil du være med på å redde verden?

Besøk oss på stand på Karrieredagen UiA, Grimstad 18. mars 2010 - eller les gjerne mer om oss på www.nofas.no

Jeg valgte Nofas på grunn av de varierte arbeidsoppgavene, et ung og profesjonelt arbeidsmiljø og ikke minst mulighetene for verdifull innsikt i Norges små og store innovasjonsbedrifter.

SONDRE SÆTRANG 25 år, M.Sc. Ingeniørvitenskap og IKT fra NTNU Startet i Nofas i juni 09 rett etter studier

Av alle de teknologi bedriftene jeg har vært ute og besøkt de siste 3 årene, finner jeg fortsatt Nofas som den mest attraktive.

MADS DANEVIK 27 år, M.Sc. Industriell økonomi , UiA Startet i Nofas i juni 07 - rett etter studier

Etter 10 år med dybdefokus i en tung teknologisk bedrift, ga Nofas meg muligheten til å være med i et energisk og dynamisk miljø hvor man føler pulsen på norsk næringslivs forskningsfront og blir utfordret på kontinuerlig kompetanseutvikling

THOMAS HASLESTAD 35 år, M.Eng. Elektronikk og reguleringsteknikk Startet i Nofas høsten 09 – etter 10 år i Telenor FoU

17-02-10 10:00:10

Norge og resten av verden trenger kreative ingeniører som kan oppdage løsningene som enda ikke eksisterer. Er du nysgjerrig på hvordan ting henger sammen og har lyst til å skape noe nytt? Bli ingeniør! Hvorfor bli ingeniør? n Det er lett å få jobb og lønnen er god n Behovet for ingeniører er stort n Ingeniøryrket gir mange muligheter både innenlands og utenlands n Som ingeniør får man brukt sine kreative evner n Du jobber sammen med mennesker fra mange kulturer og fagretninger Hovedretningene innen ingeniørutdanning er maskin, elektro, kjemi, bygg og data. Bioingeniørutdanning er også en mulighet for deg som ønsker en kombinasjon av ingeniør- og helsefag. Uansett hvilken linje du velger, vil du få en utdanning som gir deg viktig kompetanse som verden har bruk for. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Vi jobber aktivt for at du skal få en fremtidsrettet ingeniørutdanning med høy kvalitet.

Check-in – fordeler for deg som er 18-28 år Check-in er et eget kundeprogram tilpasset de som er 18-28 år. Meld deg inn i programmet idag og få en rekke fordeler, enten du studerer eller jobber.

For mer informasjon og innmelding, ta kontakt med et av våre bankkontorer, ring Telefonbanken eller besøk www.nordea.no/check-in Gjør det mulig

www.nito.no/utdanning

Tlf.: 06001 nordea.no


KARRIEREDAGEN 2010

44 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 45

Hvorfor velge Nofas?

Tenk deg en fiskestang Tenk deg at fiskestangen er ombord i en båt At det er 10 meter høye bølger Du slipper ut snøret og ser fiskekroken forsvinne i dypet Tenk deg at fiskekroken veier 400 tonn Og at det er 3000 meter til bunnen

• Vi er 27 dyktige ansatte og i god vekst • Vi har et ungt, men sterkt faglig miljø • Du møter utfordringer som vil utvikle deg hele tiden • Meget gode betingelser og godt arbeidsmiljø

Tenk deg at du skal treffe et punkt der nede Et punkt på størrelse med et kronestykke Husk at det er 10 meter høye bølger Fra alle kanter Tenk deg at du treffer Du treffer med millimeterpresisjon

«MAKING RESEARCH AND INNOVATION HAPPEN» Vi er i stadig vekst og søker gjerne nyutdannede:

Sivilingeniører IKT / Indøk

One company . . . Unlimited solutions

Vår ambisjon er høy: «Vi skal være Norges mest fremragende strategiske partner innen forskning, utvikling og innovasjon» Vi ønsker at dine ambisjoner matcher våre, at du stiller høye krav til deg selv og at du er god til å kommunisere! For spørsmål om stillingen kontakt: Thomas Haslestad - Chief Project Manager ICT - tel 32 22 10 35/ mob 97 08 20 34 Nina F. Green – HR & Project Manager tlf 32 22 10 34/ mob 971 40242 National Oilwell Norway AS er et heleid datterselskap av National Oilwell Varco Inc., som har hovedkontor i Houston, Texas. National Oilwell Varco er globalt ledende innen salg, design, fabrikasjon og ferdigstillelse av systemer og produkter til olje- og gassindustrien. National Oilwell Varco er en internasjonalt anerkjent leverandør av innovative, høyteknologiske løsninger og har mer enn 38 000 ansatte, fordelt på over 50 land. National Oilwell Varco har i dag 2700 medarbeidere i Norge, med hovedkontor i Kristiansand, avdelingskontor i Stavanger, Molde og Asker og underavdelinger i Tønsberg og Trondheim. Se jobbmuligheter på ww.nov-norway.no

NOV 246x181 utf..indd 1

Vil du være med på å redde verden?

Besøk oss på stand på Karrieredagen UiA, Grimstad 18. mars 2010 - eller les gjerne mer om oss på www.nofas.no

Jeg valgte Nofas på grunn av de varierte arbeidsoppgavene, et ung og profesjonelt arbeidsmiljø og ikke minst mulighetene for verdifull innsikt i Norges små og store innovasjonsbedrifter.

SONDRE SÆTRANG 25 år, M.Sc. Ingeniørvitenskap og IKT fra NTNU Startet i Nofas i juni 09 rett etter studier

Av alle de teknologi bedriftene jeg har vært ute og besøkt de siste 3 årene, finner jeg fortsatt Nofas som den mest attraktive.

MADS DANEVIK 27 år, M.Sc. Industriell økonomi , UiA Startet i Nofas i juni 07 - rett etter studier

Etter 10 år med dybdefokus i en tung teknologisk bedrift, ga Nofas meg muligheten til å være med i et energisk og dynamisk miljø hvor man føler pulsen på norsk næringslivs forskningsfront og blir utfordret på kontinuerlig kompetanseutvikling

THOMAS HASLESTAD 35 år, M.Eng. Elektronikk og reguleringsteknikk Startet i Nofas høsten 09 – etter 10 år i Telenor FoU

17-02-10 10:00:10

Norge og resten av verden trenger kreative ingeniører som kan oppdage løsningene som enda ikke eksisterer. Er du nysgjerrig på hvordan ting henger sammen og har lyst til å skape noe nytt? Bli ingeniør! Hvorfor bli ingeniør? n Det er lett å få jobb og lønnen er god n Behovet for ingeniører er stort n Ingeniøryrket gir mange muligheter både innenlands og utenlands n Som ingeniør får man brukt sine kreative evner n Du jobber sammen med mennesker fra mange kulturer og fagretninger Hovedretningene innen ingeniørutdanning er maskin, elektro, kjemi, bygg og data. Bioingeniørutdanning er også en mulighet for deg som ønsker en kombinasjon av ingeniør- og helsefag. Uansett hvilken linje du velger, vil du få en utdanning som gir deg viktig kompetanse som verden har bruk for. NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Vi jobber aktivt for at du skal få en fremtidsrettet ingeniørutdanning med høy kvalitet.

Check-in – fordeler for deg som er 18-28 år Check-in er et eget kundeprogram tilpasset de som er 18-28 år. Meld deg inn i programmet idag og få en rekke fordeler, enten du studerer eller jobber.

For mer informasjon og innmelding, ta kontakt med et av våre bankkontorer, ring Telefonbanken eller besøk www.nordea.no/check-in Gjør det mulig

www.nito.no/utdanning

Tlf.: 06001 nordea.no


KARRIEREDAGEN 2010

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 47

Over 40 000 mennesker jobber allerede i Oslo kommune. Bli med du også!

MENING MULIGHETER MANGFOLD

Du får • bruke din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver • mulighet til karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere • samarbeide med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn

ØKONOMI

INFORMATIKKMEDIEFAG LEDELSE JUS SAMFUNNSFAGMATEMATIKKHISTORIE PSYKOLOGI

KULTURPEDAGOGIKK SPRÅKLITTERATUR MEDISIN STATSVITENSKAP

Vi løfter deg frem Nymo utvikler ideene, utformer dem og leverer sluttproduktet. Derfor fårvåre ingeniører en helhetlig dyp faglig innsikt og bred erfaring. Dette tilbyr vi til deg som ønsker en sjanse til å følge konstruksjon fra design til produktet – rett utenfor kontordøra. Hos oss får du spennende og varierte arbeids-oppgaver, ledere som ser deg – som utfordrer deg og som løfter deg frem. Nymo er en internasjonal leverandør av høyteknologiske produkter til olje- og I N N O V E N T I - 12/2008

gassindustrien. Vi er et J.J.Ugland selskap, og har 330 ansatte fordelt mellom hovedkontoret i Vikkilen i Grimstad og avdelingene i Fjære og Eydehavn.

A.S. Nymo, PB. 113, 4891 Grimstad Tel. 37 29 23 00, nymo@jjuc.no, www.nymo.no

www.ledigestillinger.oslo.kommune.no

HELSEFAG

BARNEHAGE

ORGANISASJONSUTVIKLING

IN-ROOM TECHNOLOGY

THAT GOES WAY BEYOND THE ROOM OTRUM is a leading provider of interactive TV solutions and content to the hospitality industry. The company develops and supplies total solutions, consisting of hardware, software, TV channels, lms and Internet access. OTRUM has partnerships with leading LCD vendors, to ensure full integration of in-room services, and powerful deployments of digital signage applications. OTRUM’s solutions are primarily based on open source technologies. Our technology stack includes Enterprise Java, Maven 2, JBoss Seam and Application Server, Hibernate, Eclipse, Embedded Linux, C/C++, DVB/MPEG, 2D Graphics, HDMI and more. We apply Scrum, pair programming and test driven development.

We are always looking for qualied developers to be a part of our Research & Development team. Our goal is to be the world leader in interactive TV and hotel systems. With your help we can win. If you are a team player and want to work in beautiful surroundings on Tromøy, then you may be the perfect match for us. For further information please contact Per Ivar Pedersen, per.ivar.pedersen@otrum.com

www.otrum.com

huset.no 6480/0210

46 – www.uia.no


KARRIEREDAGEN 2010

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 47

Over 40 000 mennesker jobber allerede i Oslo kommune. Bli med du også!

MENING MULIGHETER MANGFOLD

Du får • bruke din kompetanse til meningsfylte samfunnsoppgaver • mulighet til karriereløp hos en av landets største arbeidsgivere • samarbeide med engasjerte kolleger i alle aldre og med ulik bakgrunn

ØKONOMI

INFORMATIKKMEDIEFAG LEDELSE JUS SAMFUNNSFAGMATEMATIKKHISTORIE PSYKOLOGI

KULTURPEDAGOGIKK SPRÅKLITTERATUR MEDISIN STATSVITENSKAP

Vi løfter deg frem Nymo utvikler ideene, utformer dem og leverer sluttproduktet. Derfor fårvåre ingeniører en helhetlig dyp faglig innsikt og bred erfaring. Dette tilbyr vi til deg som ønsker en sjanse til å følge konstruksjon fra design til produktet – rett utenfor kontordøra. Hos oss får du spennende og varierte arbeids-oppgaver, ledere som ser deg – som utfordrer deg og som løfter deg frem. Nymo er en internasjonal leverandør av høyteknologiske produkter til olje- og I N N O V E N T I - 12/2008

gassindustrien. Vi er et J.J.Ugland selskap, og har 330 ansatte fordelt mellom hovedkontoret i Vikkilen i Grimstad og avdelingene i Fjære og Eydehavn.

A.S. Nymo, PB. 113, 4891 Grimstad Tel. 37 29 23 00, nymo@jjuc.no, www.nymo.no

www.ledigestillinger.oslo.kommune.no

HELSEFAG

BARNEHAGE

ORGANISASJONSUTVIKLING

IN-ROOM TECHNOLOGY

THAT GOES WAY BEYOND THE ROOM OTRUM is a leading provider of interactive TV solutions and content to the hospitality industry. The company develops and supplies total solutions, consisting of hardware, software, TV channels, lms and Internet access. OTRUM has partnerships with leading LCD vendors, to ensure full integration of in-room services, and powerful deployments of digital signage applications. OTRUM’s solutions are primarily based on open source technologies. Our technology stack includes Enterprise Java, Maven 2, JBoss Seam and Application Server, Hibernate, Eclipse, Embedded Linux, C/C++, DVB/MPEG, 2D Graphics, HDMI and more. We apply Scrum, pair programming and test driven development.

We are always looking for qualied developers to be a part of our Research & Development team. Our goal is to be the world leader in interactive TV and hotel systems. With your help we can win. If you are a team player and want to work in beautiful surroundings on Tromøy, then you may be the perfect match for us. For further information please contact Per Ivar Pedersen, per.ivar.pedersen@otrum.com

www.otrum.com

huset.no 6480/0210

46 – www.uia.no


48 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

Har du behov for flere medarbeidere? ISS Personalhuset er et av de ledende rekrutterings- og bemanningsselskapene i Norge med lang erfaring i utleie og rekruttering. Bli kjent med oss - det lønner seg! Kontakt ISS Personalhuset avdeling Arendal Bryggeriveien 6b, 4848 Stoa birgit.bjerke@personalhuset.no / tlf 98 29 52 79 knut.handeland@personalhuset no / tlf 98 29 52 78 Kontakt ISS Personalhuset avdeling Kristiansand Markensgate 9, 4610 Kristiansand Tlf. 982 952 70, e-post: kristiansand@personalhuset.no

www.personalhuset.no www.sor.no

Din lokale sparebank Bruk en bank som kjenner lokalmiljøet og støtter opp om det lokale kulturlivet, til beste for landsdelen og oss som bor her.

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 49

LØSNINGER FOR LIVET Nordens ledende kunnskapsleverandør innen plan, design og teknikk. www.ramboll.no


48 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

Har du behov for flere medarbeidere? ISS Personalhuset er et av de ledende rekrutterings- og bemanningsselskapene i Norge med lang erfaring i utleie og rekruttering. Bli kjent med oss - det lønner seg! Kontakt ISS Personalhuset avdeling Arendal Bryggeriveien 6b, 4848 Stoa birgit.bjerke@personalhuset.no / tlf 98 29 52 79 knut.handeland@personalhuset no / tlf 98 29 52 78 Kontakt ISS Personalhuset avdeling Kristiansand Markensgate 9, 4610 Kristiansand Tlf. 982 952 70, e-post: kristiansand@personalhuset.no

www.personalhuset.no www.sor.no

Din lokale sparebank Bruk en bank som kjenner lokalmiljøet og støtter opp om det lokale kulturlivet, til beste for landsdelen og oss som bor her.

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 49

LØSNINGER FOR LIVET Nordens ledende kunnskapsleverandør innen plan, design og teknikk. www.ramboll.no


KARRIEREDAGEN 2010

50 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 51

Muligheter Jenter og teknologi - en helt naturlig tiltrekning Universitetet i Agder og sørlandsk industri ønsker flere jenter! Totalt ant. jenter 2004

100

Totalt ant. jenter 2008

250 Totalt ant. jenter 2009

338

Totalt antall

1004 Total antall

1257 Total antall 2009

1208

Jenteandel:

10%

20%

28%

www.jentemagnet.no

Et samarbeidsprosjekt mellom:

AGDER

Takket være mangeårig rekrutteringssamarbeid med NITO, NHO, TEKNA, NAV og VRI AGDER er teknologiutdanningene på UiA blitt en jentemagnet.

Skanska har til enhver tid 500 pågående prosjekter i Norge. Vi er del av et globalt selskap, men like stolte av å være en lokal aktør. Som ansatt i Skanska får du mulighet til å ta del i begge deler. www.skanska.no


KARRIEREDAGEN 2010

50 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 51

Muligheter Jenter og teknologi - en helt naturlig tiltrekning Universitetet i Agder og sørlandsk industri ønsker flere jenter! Totalt ant. jenter 2004

100

Totalt ant. jenter 2008

250 Totalt ant. jenter 2009

338

Totalt antall

1004 Total antall

1257 Total antall 2009

1208

Jenteandel:

10%

20%

28%

www.jentemagnet.no

Et samarbeidsprosjekt mellom:

AGDER

Takket være mangeårig rekrutteringssamarbeid med NITO, NHO, TEKNA, NAV og VRI AGDER er teknologiutdanningene på UiA blitt en jentemagnet.

Skanska har til enhver tid 500 pågående prosjekter i Norge. Vi er del av et globalt selskap, men like stolte av å være en lokal aktør. Som ansatt i Skanska får du mulighet til å ta del i begge deler. www.skanska.no


KARRIEREDAGEN 2010

52 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 53 DDB OSLO KF20 Foto: Sigve Aspelund

Jobb i Skatteetaten? • Vi bidrar til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet • Vår visjon er et samfunn der alle vil gjøre opp for seg • Vi skal bekjempe skattekriminalitet og svart økonomi • Vårt mål er at det skal være enkelt å handle riktig • For mer informasjon om jobb i Skatteetaten, se skatteetaten.no/jobb

Strømmen produseres ofte langt fra der den skal brukes. Statnett sitt oppdrag er å gjøre strømmen tilgjengelig, uansett hvor i dette langstrakte landet du bor. Det er vi som bygger og drifter ”riksveiene” i norsk strømforsyning. Gjennom vår t landsdekkende net t sørger vi for en sikker fordeling av strøm mellom nord, sør, øst og vest.

Vi binder Norge sammen

Profesjonell • Nytenkende • Imøtekommende


KARRIEREDAGEN 2010

52 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 53 DDB OSLO KF20 Foto: Sigve Aspelund

Jobb i Skatteetaten? • Vi bidrar til å sikre finansieringen av velferdssamfunnet • Vår visjon er et samfunn der alle vil gjøre opp for seg • Vi skal bekjempe skattekriminalitet og svart økonomi • Vårt mål er at det skal være enkelt å handle riktig • For mer informasjon om jobb i Skatteetaten, se skatteetaten.no/jobb

Strømmen produseres ofte langt fra der den skal brukes. Statnett sitt oppdrag er å gjøre strømmen tilgjengelig, uansett hvor i dette langstrakte landet du bor. Det er vi som bygger og drifter ”riksveiene” i norsk strømforsyning. Gjennom vår t landsdekkende net t sørger vi for en sikker fordeling av strøm mellom nord, sør, øst og vest.

Vi binder Norge sammen

Profesjonell • Nytenkende • Imøtekommende


KARRIEREDAGEN 2010

54 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 55

KARRIEREMULIGHETER

PÅ VÅR MÅTE

Sweco sin visjon er å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som et av landets www.sweco.no ledende rådgiverselskap skal vi sette nye standarder i bransjen og videreutvikle løsninger på tvers av fagområdene. Vi jakter hele tiden på nye og bedre løsninger for våre kunder. Miljøvennlige løsninger. Langsiktige løsninger. Effektive løsninger. Lønnsomme løsninger. Eller som vi kaller det: Bærekraftige løsninger. Som rådgivere vil vi vise at god økonomi og god kvalitet i prosjektene kan forenes med en bærekraftig samfunnsutvikling.

Er du utdannet innen ingeniør- eller miljøfag? Liker du å jobbe på tvers av fagområder? Er du nysgjerrig? Noe av det som kjennetegner arbeidsmiljøet i Sweco er at vi er en stolt gjeng som sammen har bygget opp et etterspurt fagmiljø. Vi har respekt for hverandre og trives med å jobbe tett på samfunnet i en åpen organisasjon.

Sweco i Norge har 840 ansatte og 25 kontorsteder fra nord til sør. Vi tilbyr flerfagelige rådgivningstjenester innen; bygg og konstruksjoner, energi, vann og miljø, areal og transport, tekniske installasjoner, prosjektledelse og prosjektadministrasjon.

Bli kjent med hvem vi er og hva vi gjør på www.sweco.no, eller ta en prat med oss.

Sweco: Ægirsvei 10b, 4632 Kristiansand, tlf 38 17 86 66 Foged Heibergs gt 31, 4514 Mandal, tlf 38 27 22 22

www.sweco.no

T

Bor det en forsker i deg? Hvordan blir man forsker? Hva gjør en forsker? Er du interessert i teknologifag? Teknova AS er en av Sørlandets mest spennende arbeidsplasser. Vi utfører oppdragsforskning for blant annet: Olje/gassnæringen – prosessindustrien – fornybar energi Kom innom oss på Karrieredagen og slå av en prat, kanskje vil du se karrieremuligheter du ikke visste finnes.

www.teknova.no

Medlemskap i Tekna lønner seg lenge før din første jobb Som studentmedlem får du tilgang til kurs, aktiviteter og nyttige nettverk som gir stort personlig og faglig utbytte. Tekna er en organisasjon for deg som planlegger en master innen teknisk-naturvitenskapelige fag. For kun 150 kroner per semester får du blant annet: • • • •

Gratis forsikring. Velg mellom PC, ulykke eller innbo med sykkel. Kurs, aktiviteter og nyttige nettverk Hjelp når du søker jobb eller sommerjobb Teknisk Ukeblad og Magasinet Tekna

For mer informasjon eller medlemskap, send sms med TEKNA til 1908 eller se vår hjemmeside www.tekna.no

www.tekna.no


KARRIEREDAGEN 2010

54 – www.uia.no

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 55

KARRIEREMULIGHETER

PÅ VÅR MÅTE

Sweco sin visjon er å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som et av landets www.sweco.no ledende rådgiverselskap skal vi sette nye standarder i bransjen og videreutvikle løsninger på tvers av fagområdene. Vi jakter hele tiden på nye og bedre løsninger for våre kunder. Miljøvennlige løsninger. Langsiktige løsninger. Effektive løsninger. Lønnsomme løsninger. Eller som vi kaller det: Bærekraftige løsninger. Som rådgivere vil vi vise at god økonomi og god kvalitet i prosjektene kan forenes med en bærekraftig samfunnsutvikling.

Er du utdannet innen ingeniør- eller miljøfag? Liker du å jobbe på tvers av fagområder? Er du nysgjerrig? Noe av det som kjennetegner arbeidsmiljøet i Sweco er at vi er en stolt gjeng som sammen har bygget opp et etterspurt fagmiljø. Vi har respekt for hverandre og trives med å jobbe tett på samfunnet i en åpen organisasjon.

Sweco i Norge har 840 ansatte og 25 kontorsteder fra nord til sør. Vi tilbyr flerfagelige rådgivningstjenester innen; bygg og konstruksjoner, energi, vann og miljø, areal og transport, tekniske installasjoner, prosjektledelse og prosjektadministrasjon.

Bli kjent med hvem vi er og hva vi gjør på www.sweco.no, eller ta en prat med oss.

Sweco: Ægirsvei 10b, 4632 Kristiansand, tlf 38 17 86 66 Foged Heibergs gt 31, 4514 Mandal, tlf 38 27 22 22

www.sweco.no

T

Bor det en forsker i deg? Hvordan blir man forsker? Hva gjør en forsker? Er du interessert i teknologifag? Teknova AS er en av Sørlandets mest spennende arbeidsplasser. Vi utfører oppdragsforskning for blant annet: Olje/gassnæringen – prosessindustrien – fornybar energi Kom innom oss på Karrieredagen og slå av en prat, kanskje vil du se karrieremuligheter du ikke visste finnes.

www.teknova.no

Medlemskap i Tekna lønner seg lenge før din første jobb Som studentmedlem får du tilgang til kurs, aktiviteter og nyttige nettverk som gir stort personlig og faglig utbytte. Tekna er en organisasjon for deg som planlegger en master innen teknisk-naturvitenskapelige fag. For kun 150 kroner per semester får du blant annet: • • • •

Gratis forsikring. Velg mellom PC, ulykke eller innbo med sykkel. Kurs, aktiviteter og nyttige nettverk Hjelp når du søker jobb eller sommerjobb Teknisk Ukeblad og Magasinet Tekna

For mer informasjon eller medlemskap, send sms med TEKNA til 1908 eller se vår hjemmeside www.tekna.no

www.tekna.no


Karrieredagen246x181:Layout 1

56 – www.uia.no

16-02-10

13:04

Side 1

KARRIEREDAGEN 2010

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 57

Which talent do you have? TRENGER DU FLERE DYKTIGE MEDARBEIDERE... ...men ønsker å unngå risiko for feilansettelse? Top Temp bemanning har ekspertise og erfaring som sparer deg for både tid og penger. Top Temp har i 20 år funnet riktig medarbeider, mellomleder og toppleder til arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. VI KAN ANSETTELSER Våre sertifiserte rådgivere har solid erfaring fra bransjen, og kan vise til mange vellykkede ansettelser på landsbasis! Vi tilbyr rekruttering og personalutleie innen alle fagområder og bransjer. Vårt fokus er kompetanse, rådgivning og oppfølging, slik at du som kunde føler deg prioritert og ivaretatt under hele ansettelsesprosessen! Kontakt oss på telefon 38 12 28 50 for nærmere informasjon eller se vår nettside www.toptemp.no.

DET HANDLER OM MER ENN FAGLIGE KVALIFIKASJONER

VI BEMANNER FREMTIDEN

TOP TEMP BEMANNING, GYLDENLØVESGATE 1, 4611 KRISTIANSAND, TELEFON: 38 12 28 50, MAIL: KRISTIANSAND@TOPTEMP.NO

TTS Energy delivers high performance drilling equipment, multifunctional rigs, handling equipment and world class control systems to the international energy industry. Competence, drive and experience make us a strong partner, providing unique solutions and advanced technologies. For more information see www.tts-sense.com or contact Vibeke Zernichow on e-mail: vibeke.zernichow@tts-sense.com or telephone: +47 916 639 68

TTS Sense AS www.tts-sense.com

En unik start Trainee Sør tilbyr deg et regionalt trainee-program som gir deg mulighet til å arbeide i spennende bedrifter på hele Agder.

Du har, eller ønsker å ha en tilknytning til Sørlandet Du har utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende Du får variert arbeidserfaring fra forskjellige bedrifter på Agder Du får relasjoner og kontakter i næringslivet som gir deg et nettverk på Sørlandet Du får personlig mentor som følger deg i hele perioden. Du får delta på internasjonale studieturer Du får gode jobbmuligheter etter trainee-perioden

En unik mulighet for verdifull arbeidserfaring på Sørlandet www.traineesor.no Vfpc009_246_181_Karrieredager_NY.indd 2

10-03-01 17.28.52


Karrieredagen246x181:Layout 1

56 – www.uia.no

16-02-10

13:04

Side 1

KARRIEREDAGEN 2010

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 57

Which talent do you have? TRENGER DU FLERE DYKTIGE MEDARBEIDERE... ...men ønsker å unngå risiko for feilansettelse? Top Temp bemanning har ekspertise og erfaring som sparer deg for både tid og penger. Top Temp har i 20 år funnet riktig medarbeider, mellomleder og toppleder til arbeidsgivere i privat og offentlig sektor. VI KAN ANSETTELSER Våre sertifiserte rådgivere har solid erfaring fra bransjen, og kan vise til mange vellykkede ansettelser på landsbasis! Vi tilbyr rekruttering og personalutleie innen alle fagområder og bransjer. Vårt fokus er kompetanse, rådgivning og oppfølging, slik at du som kunde føler deg prioritert og ivaretatt under hele ansettelsesprosessen! Kontakt oss på telefon 38 12 28 50 for nærmere informasjon eller se vår nettside www.toptemp.no.

DET HANDLER OM MER ENN FAGLIGE KVALIFIKASJONER

VI BEMANNER FREMTIDEN

TOP TEMP BEMANNING, GYLDENLØVESGATE 1, 4611 KRISTIANSAND, TELEFON: 38 12 28 50, MAIL: KRISTIANSAND@TOPTEMP.NO

TTS Energy delivers high performance drilling equipment, multifunctional rigs, handling equipment and world class control systems to the international energy industry. Competence, drive and experience make us a strong partner, providing unique solutions and advanced technologies. For more information see www.tts-sense.com or contact Vibeke Zernichow on e-mail: vibeke.zernichow@tts-sense.com or telephone: +47 916 639 68

TTS Sense AS www.tts-sense.com

En unik start Trainee Sør tilbyr deg et regionalt trainee-program som gir deg mulighet til å arbeide i spennende bedrifter på hele Agder.

Du har, eller ønsker å ha en tilknytning til Sørlandet Du har utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende Du får variert arbeidserfaring fra forskjellige bedrifter på Agder Du får relasjoner og kontakter i næringslivet som gir deg et nettverk på Sørlandet Du får personlig mentor som følger deg i hele perioden. Du får delta på internasjonale studieturer Du får gode jobbmuligheter etter trainee-perioden

En unik mulighet for verdifull arbeidserfaring på Sørlandet www.traineesor.no Vfpc009_246_181_Karrieredager_NY.indd 2

10-03-01 17.28.52


KARRIEREDAGEN 2010

58 – www.uia.no

UGLAND INDUSTRIER Garasje - Takstoler - Byggelement Ugland industrier består av:

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 59

Samspill

Veidekke er Norges største entreprenør

• Grimstad Garasjene

Frihet

Kameratskap

Br. Reme er en av Sørlandets største og mest tradisjonsrike entreprenørbedrifter

Ny teknologi

• Ugland Takstoler • Ugland Byggelement Ugland industrier AS utvikler, produserer og leverer byggprodukter av høy kvalitet. Gjennom J B Ugland Holding AS har vi en solid og langsiktig eier. Vår felles visjon er stolthet i å utvikle. For oss betyr det at vi skal vokse videre og investere i moderne teknologisk produksjonsutstyr. Vi bygger vår virksomhet på våre verdier,

Kompetente og faglig kvalifiserte medarbeidere er vår styrke

Veidekke er med i et riksdekkende nettverk innen avfall og gjenvinning

pålitelighet, mot, involvere og entusiasme, som skal prege vår organisasjon og våre ansatte i alt vi gjør. Vi holder til i Grimstad og

UGLAND er 110 ansatte. INDUSTRIER

Vi tar selv hånd om alle ledd i verdikjeden. Salg og anbudsregning, prosjektering, produksjon med nytt, teknologisk utstyr, logistikk, drift og økonomi.

Stilling ledig som Driftsingeniør!

Veidekke har 6.250 ansatte og omsetter for nærmere 20 milliarder kroner (2008)

Involvering

Vil du være med å industrialisere vår bedrift? Har du utdannelse innenfor et av følgende fagfelt: mekatronikk, maskin eller elektro, og kunne tenke deg å bidra til å utvikle nye produksjonslinjer hos Ugland Industrier? Vi søker en nytenkende og løsningsorientert bachelor /teknikker med god praktisk sans og gode IT-kunnskaper. Du må kunne jobbe selvstendig, men det er også viktig for oss at du trives i team. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen så ta kontakt med Janicke Gjestad, leder HumanKapital, jsg@ui.no eller

Synlige resultater

Br. Reme har 230 ansatte og en omsetning på ca. 600 millioner

Bygg deg en framtid!

Lars Magne Jensen, leder Produksjon, lmj@ui.no

Ugland Industrier AS Reddalsveien 47, 4886 Grimstad www.ui.no

Tlf: +47 37 25 75 75 Fax: +47 37 25 75 70 Email: info@ui.no

www.veidekke-jobb.no

www.reme.no


KARRIEREDAGEN 2010

58 – www.uia.no

UGLAND INDUSTRIER Garasje - Takstoler - Byggelement Ugland industrier består av:

KARRIEREDAGEN 2010

www.uia.no – 59

Samspill

Veidekke er Norges største entreprenør

• Grimstad Garasjene

Frihet

Kameratskap

Br. Reme er en av Sørlandets største og mest tradisjonsrike entreprenørbedrifter

Ny teknologi

• Ugland Takstoler • Ugland Byggelement Ugland industrier AS utvikler, produserer og leverer byggprodukter av høy kvalitet. Gjennom J B Ugland Holding AS har vi en solid og langsiktig eier. Vår felles visjon er stolthet i å utvikle. For oss betyr det at vi skal vokse videre og investere i moderne teknologisk produksjonsutstyr. Vi bygger vår virksomhet på våre verdier,

Kompetente og faglig kvalifiserte medarbeidere er vår styrke

Veidekke er med i et riksdekkende nettverk innen avfall og gjenvinning

pålitelighet, mot, involvere og entusiasme, som skal prege vår organisasjon og våre ansatte i alt vi gjør. Vi holder til i Grimstad og

UGLAND er 110 ansatte. INDUSTRIER

Vi tar selv hånd om alle ledd i verdikjeden. Salg og anbudsregning, prosjektering, produksjon med nytt, teknologisk utstyr, logistikk, drift og økonomi.

Stilling ledig som Driftsingeniør!

Veidekke har 6.250 ansatte og omsetter for nærmere 20 milliarder kroner (2008)

Involvering

Vil du være med å industrialisere vår bedrift? Har du utdannelse innenfor et av følgende fagfelt: mekatronikk, maskin eller elektro, og kunne tenke deg å bidra til å utvikle nye produksjonslinjer hos Ugland Industrier? Vi søker en nytenkende og løsningsorientert bachelor /teknikker med god praktisk sans og gode IT-kunnskaper. Du må kunne jobbe selvstendig, men det er også viktig for oss at du trives i team. Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen så ta kontakt med Janicke Gjestad, leder HumanKapital, jsg@ui.no eller

Synlige resultater

Br. Reme har 230 ansatte og en omsetning på ca. 600 millioner

Bygg deg en framtid!

Lars Magne Jensen, leder Produksjon, lmj@ui.no

Ugland Industrier AS Reddalsveien 47, 4886 Grimstad www.ui.no

Tlf: +47 37 25 75 75 Fax: +47 37 25 75 70 Email: info@ui.no

www.veidekke-jobb.no

www.reme.no


J.B.Ugland Eiendom AS er stolte over ĂĽ ha bygget nye

Campus Grimstad Vi ønsker ansatte og studenter velkommen til Campus Grimstad i august 2010.

www.jbu.no

www.ugland-eiendom.no

www.kampus.no

Open Campus 2010  

Presentasjonsavis for arrangementet Karrieredagen 2010 ved nye Campus Grimstad 18. mars 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you