Page 1

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VÅREN 2013


ETTER- OG VIDEREUTDANNING – EN VERDIFULL INVESTERING Endringer og omstillinger gjør det ofte nødvendig med ny kompetanse. Det er inspirerende med faglig påfyll, men en hektisk hverdag kan gjøre det utfordrende å følge fulltidsstudier ved universitetet. Våre løsninger er tilpasset yrkesaktive deltakere. Fleksible studier kan gjennomføres ved siden av andre aktiviteter. Læringsformene er tilpasset voksnes livssituasjon og læringsbehov.

Tidligere studenter hevder at ny kompetanse er verdifullt i arbeidslivet, og at det i tillegg gir ny motivasjon og energi. UiA har årlig rundt 5000 deltakere på etterutdanningskurs, og omlag 1500 tar videreutdanning.

ORDFORKLARINGER: Etterutdanning:

Tilbud som gir vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå eller stilling. Ofte kortere kurs uten formell eksamen og uten studiepoeng. Videreutdanning:

Tilbud som gir ny kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Emnene er underlagt ordinære eksamens- og vurderingsordninger, og gir uttelling i form av studiepoeng. Videreutdanning er spesielt tilrettelagt i forhold til målgruppe, faglig innhold og pedagogisk tilnærming. Oppdragskurs:

Utdanning tilpasset behov fra en eller flere virksomheter, både privat og offentlig sektor.


MASTER I LEDELSE, ERFARINGSBASERT Velg spesialiseringer innenfor:

>> >> >> >> >> >> >>

Arbeidsliv og karriereveiledning Barnehageledelse eForvaltning Helseledelse Kommunal ledelse Kulturledelse Skoleledelse

90 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand, enkelte tilbud i Oslo OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner. PRIS: Kr 12 000 pr. 10 studiepoeng

Prisforklaring: I tillegg til studieavgift kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden p.t kr 580 pr semester, samt utgifter til pensumlitteratur.

SE VIDEO OM MASTER I LEDELSE Morten Øgård, Faglig koodinator og foreleser

> Scan QR-koden med din smart-telefon > youtube.com/watch?v=x7wSC1gkWP8


ARBEIDSINKLUDERING OG ARBEIDSRETTEDE TILTAK 10 studiepoeng OPPSTART: 17. september STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 13 300

KOMPETANSEUTVIKLING FOR ASSISTENTER I BARNEHAGE 15 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand / Grimstad PRIS: Gratis

CANNABIS - FOREBYGGING OG BEHANDLING 5 studiepoeng OPPSTART: Januar STUDIESTED: Kristiansand / nettbasert PRIS: Kr 6 000

LÆREPLANFORSTÅELSE, LOKALT LÆREPLANARBEID OG LÆREPLANANALYSE OPPSTART: 8. februar STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Gratis

GJELDSRÅDGIVNING 10 studiepoeng OPPSTART: 5. februar STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 12 500

MESTRINGSSTRATEGIER OG TILRETTELEGGING I ARBEIDSLIVET FOR MENNESKER MED LETTERE PSYKISKE LIDELSER 10 studiepoeng OPPSTART: 29. januar STUDIESTED: Trondheim PRIS: Kr 13 000

JUSS - ARBEIDS OG AVTALERETT 10 studiepoeng OPPSTART: 6. februar STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 12 000 KARRIEREVEILEDNING 10 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 12 000

NASJONAL LEDERUTDANNING FOR STYRERE I BARNEHAGE 30 studiepoeng OPPSTART: 22. januar STUDIESTED: Kristiansand PRIS: se uia.no/videre OFFSHORE KONTRAKTER 10 studiepoeng OPPSTART: 7. februar STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 15 000


VEILEDNINGSPEDAGOGIKK FOR MENTORER DEL 1 15 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Gratis VEILEDNINGSPEDAGOGIKK (HELSE), FOKUS INDIVIDNIVÅ 1 7,5 studiepoeng OPPSTART: 17. januar STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 8 500 VEILEDNINGSPEDAGOGIKK (HELSE), FOKUS INDIVIDNIVÅ 2 7,5 studiepoeng OPPSTART: 28. januar STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 8 500

Søknadsfrist: 1. desember 2012

Obs: Enkelte studier har andre søknadsfrister. Ved ledige plasser etter søknadsfrist mottas søknader helt fram til oppstart.

Nye tilbud publiseres fortløpende på

uia.no/videre


- NARKOTIK AKUNNSK AP ER FERSKVARE Torbjørn Trommestad Det er ikke vits å fortelle historier fra gamle dager. Innen forebyggende arbeid er påfyll av fagkunnskap nødvendig, sier politibetjent Torbjørn Trommestad som har tatt kurset «Cannabismisbruk, forebygging og behandling» - Trommestad har jobbet 15 år i politiet, 6 av disse ved narkotikaseksjonen i Oslo der han jobbet med de tyngste narkotikasakene i Norge, samt mot narkotikanettverk i hele Europa. Nå jobber han på forebyggende avdeling ved Arendal politistasjon og har et brennende engasjement for forebyggende arbeid med barn og unge. - Det var først da jeg kom til Arendal jeg fikk øynene opp for hvor viktig forebyggende arbeid er. Det er noe helt annet å jobbe med forebyggende arbeid enn ordinær narkotikakriminalitet. Innfallsvinkelen er en helt annen, man må stille helt andre spørsmål og sette i gang en tankeprosess som kan få opp øynene hos ungdommene, forteller Trommestad. Derfor trengte han ny kompetanse, og løsningen var kurset «Cannabismisbruk, forebygging og behandling» ved Universitetet i Agder. - Det kan være en utfordring at temaet favner så bredt, men foredragsholderne har vært flinke til å spisse temaene. Temaer som ved første øyekast kan virke litt «på siden», har også vist seg

å være relevante og hensiktsmessige å plukke deler fra. For meg var fysiologidelen spesielt interessant. Nye forskningsresultater viser eksempler som har stor relevans og som jeg kan bruke direkte i mitt daglige arbeid, forteller han. Trommestad mener det er helt avgjørende at foredragsholderne har vært oppdaterte både fra felten og på nye forskningsresultater. Han anbefaler kurset. - Det er en veldig god investering som ikke trenger å stoppe opp hele livet ditt. For noen sitter det nok langt inne å melde seg opp som student, men det kan være tilstrekkelig med et kort kurs, og jeg tror helt klart andre kunne hatt god nytte av det, sier Trommestad.


- BLIR VELDIG INSPIRERT Anette Vetland - Det hadde ikke vært så gøy uten de lærerne vi har hatt, sier Anette Vetland som følger kurset «Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage» ved UiA. - Jeg blir veldig inspirert, - og får lyst til å jobbe videre med faget, kanskje ta barnehagelærerutdanninga etter hvert, fortsetter hun engasjert. Gjennom kurset mener hun at hun har fått mer forståelse for jobben i barnehagen. - Foreleserne forklarer orda, slik at situasjonene i hverdagen blir lettere å forstå. Når jeg kommer i barnehagen blir episodene, utfordringene og problemstillingene mye lettere å håndtere. Ved at faget blir enklere, tenker vi også lettere og enklere, og håndterer situasjonene med en større forståelse. Anette er bevisst på å bruke det hun lærer ved UiA i barnehagen hvor hun jobber. - Jeg forsøker alltid å ta med en ekstra «liten bit» hjem til barnehagen etter hver samling, og hos oss har det ført til

Søknadsfrist: 1. desember 2012

konkrete endringer. Jeg anbefaler alle å ta kurset, stikk hodet ut, kom ut av sporet, lær av andre, bli kjent med nye folk, del og få ny erfaring, - det er bare positivt. - Alle må ta eksamen, avslutter hun, uansett alder, jeg er sikker på at de som ikke tar eksamen kommer til å angre veldig.

Obs: Enkelte studier har andre søknadsfrister. Ved ledige plasser etter søknadsfrist mottas søknader helt fram til oppstart.


OPPDRAGSKURS Har du eller noen i din organisasjon behov for kompetanseheving, ny kunnskap eller faglig påfyll? Universitetet i Agder tilbyr etter-og videreutdanning både til privat næringsliv og offentlig sektor. Vi utformer utdanning tilpasset ditt behov og din virksomhet. Vi gir i første rekke tilbud innen våre fagfelt, men samarbeider også med andre kompetansemiljøer ved behov.

E-POST:

FØLG OSS PÅ:

videre@uia.no

uia.no/videre

/uiavidere Abonner på nyhetsbrev

UNIVERSITETET I AGDER POSTBOKS 422 4604 KRISTIANSAND TELEFON +47 38 14 10 00 post@uia.no www.uia.no

EVU brosjyre  

Endringer og omstillinger gjør det ofte nødvendig med ny kompetanse. Det er inspirerende med faglig påfyll, men en hektisk hverdag kan gjøre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you