Page 1

ETTER- OG VIDEREUTDANNING HØSTEN 2012


ETTER- OG VIDEREUTDANNING – EN VERDIFULL INVESTERING Endringer og omstillinger gjør det ofte nødvendig med ny kompetanse. Det er inspirerende med faglig påfyll, men en hektisk hverdag kan gjøre det utfordrende å følge fulltidsstudier ved universitetet. Våre løsninger er tilpasset yrkesaktive deltakere. Fleksible studiemodeller kan gjennomføres ved siden av andre aktiviteter. Læringsformene er tilpasset voksnes livssituasjon og læringsbehov.

Tidligere studenter hevder at ny kompetanse er verdifullt i arbeidslivet, og at det i tillegg gir ny motivasjon og energi. UiA har årlig rundt 5000 deltakere på etterutdanningskurs, og omlag 1500 tar videreutdanning. UiA har etter- og videreutdanningstilbud rettet mot enkeltpersoner, og gjennomfører også oppdragskurs på bestilling fra næringsliv og offentlig virksomhet.

ORDFORKLARINGER: Etterutdanning:

Tilbud som gir vedlikehold og oppdatering av kompetanse innenfor eksisterende utdanningsnivå eller stilling. Ofte kortere kurs uten formell eksamen og uten studiepoeng. Videreutdanning:

Tilbud som gir ny kompetanse på universitets- og høyskolenivå. Emnene er underlagt ordinære eksamens- og vurderingsordninger, og gir uttelling i form av studiepoeng. Videreutdanning er spesielt tilrettelagt i forhold til målgruppe, faglig innhold og pedagogisk tilnærming. Oppdragskurs:

Utdanning tilpasset behov fra en eller flere virksomheter, både privat og offentlig sektor.


MASTER I LEDELSE, ERFARINGSBASERT >> >> >> >> >> >> >>

Arbeidsliv og karriereveiledning Barnehageledelse eForvaltning Helseledelse Kommunal ledelse Kulturledelse Skoleledelse

90 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand, enkelte tilbud i Oslo OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner. PRIS: Kr 12 000 pr. 10 studiepoeng

LOGISTIKK OG PROSJEKTLEDELSE 6 x 10 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV:

3-årig bachelorgrad eller tilsvarende + 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. PRIS: Kr 15 000 pr. 10 sp

BYGGHERRESTUDIET 30 studiepoeng OPPSTART: se uia.no/videre STUDIESTED: Oslo OPPTAKSKRAV:

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. FOR PRISER SE: uia.no/videre

Prisforklaring: I tillegg til studieavgift kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden p.t kr 580 pr semester, samt utgifter til pensumlitteratur.

SE VIDEO OM MASTER I LEDELSE Morten Øgård, Faglig koodinator og foreleser

> Scan QR-koden med din smart-telefon > youtube.com/watch?v=x7wSC1gkWP8


ARBEIDSINKLUDERING OG ARBEIDSRETTEDE TILTAK 10 studiepoeng OPPSTART: 17. september STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 13 300 eFORVALTNING 10 studiepoeng OPPSTART: 11. september STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 12 000 LINDRENDE OMSORG 15+15 studiepoeng OPPSTART: 27. august STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 8 800 MATEMATIKK FOR ØVINGSLÆRERE 15 studiepoeng OPPSTART: 6. september STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 900 MESTRINGSSTRATEGIER OG TILRETTELEGGING I ARBEIDSLIVET FOR MENNESKER MED ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER 10 studiepoeng OPPSTART: 10. september STUDIESTED: Oslo PRIS: Kr 15 000 MIDDELHAVSMAT I HELLAS (KURS) DATO: 15.-22. september STUDIESTED: Lesvos PRIS: Kr 9 000

PROSJEKTLEDELSE 10 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 15 000 RUS- OG AVHENGIGHETSPROBLEMATIKK 10 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 12 000 VEILEDNINGSPEDAGOGIKK FOR MENTORER DEL 1 15 studiepoeng OPPSTART: 13. september STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kun semesteravgift VEILEDNINGSPEDAGOGIKK (HELSE), FOKUS INDIVIDNIVÅ 1 7,5 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 8 500 VEILEDNINGSPEDAGOGIKK (HELSE), FOKUS INDIVIDNIVÅ 2 7,5 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 8 500 VEILEDNINGSPEDAGOGIKK (HELSE), PÅBYGGING 15 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 15 000


VEILEDNINGSPEDAGOGIKK FOR PRAKSISLÆRERE I LÆRERUTDANNINGEN DEL 1 OG 2 15+15 studiepoeng OPPSTART: 23. oktober og 13. november STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kun semesteravgift ØKONOMISK STYRING (OFFENTLIG SEKTOR) 10 studiepoeng OPPSTART: 15. september STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 12 000 ØKONOMISK STYRING I BESLUTTNINGSPROSESSER (PRIVAT SEKTOR) 10 studiepoeng OPPSTART SE: uia.no/videre STUDIESTED: Kristiansand PRIS: Kr 15 000 PRAKTISK PRØVE FOR REVISORER Praktisk prøve for å oppnå rett til å praktisere som registrert eller statsautorisert revisor tilbys av Universitetet i Agder. PRØVEDATO: 1. november Siste frist for påmelding: 1. september STUDIESTED: Nettbasert PRØVEAVGIFT: Kr 1 500

Søknadsfrist: 1. juni 2012 Ved ledige plasser etter søknadsfrist mottas påmeldinger helt fram til oppstart.


- NARKOTIK AKUNNSK AP ER FERSKVARE Torbjørn Trommestad Det er ikke vits å fortelle historier fra gamle dager. Innen forebyggende arbeid er påfyll av fagkunnskap nødvendig, sier politibetjent Torbjørn Trommestad som har tatt kurset «Cannabismisbruk, forebygging og behandling» - Trommestad har jobbet 15 år i politiet, 6 av disse ved narkotikaseksjonen i Oslo der han jobbet med de tyngste narkotikasakene i Norge, samt mot narkotikanettverk i hele Europa. Nå jobber han på forebyggende avdeling ved Arendal politistasjon og har et brennende engasjement for forebyggende arbeid med barn og unge. - Det var først da jeg kom til Arendal jeg fikk øynene opp for hvor viktig forebyggende arbeid er. Det er noe helt annet å jobbe med forebyggende arbeid enn ordinær narkotikakriminalitet. Innfallsvinkelen er en helt annen, man må stille helt andre spørsmål og sette i gang en tankeprosess som kan få opp øynene hos ungdommene, forteller Trommestad. Derfor trengte han ny kompetanse, og løsningen var kurset «Cannabismisbruk, forebygging og behandling» ved Universitetet i Agder. - Det kan være en utfordring at temaet favner så bredt, men foredragsholderne har vært flinke til å spisse temaene. Temaer som ved første øyekast kan virke litt «på siden», har også vist seg

å være relevante og hensiktsmessige å plukke deler fra. For meg var fysiologidelen spesielt interessant. Nye forskningsresultater viser eksempler som har stor relevans og som jeg kan bruke direkte i mitt daglige arbeid, forteller han. Trommestad mener det er helt avgjørende at foredragsholderne har vært oppdaterte både fra felten og på nye forskningsresultater. Han anbefaler kurset. - Det er en veldig god investering som ikke trenger å stoppe opp hele livet ditt. For noen sitter det nok langt inne å melde seg opp som student, men det kan være tilstrekkelig med et kort kurs, og jeg tror helt klart andre kunne hatt god nytte av det, sier Trommestad.


- SULTEN PÅ NY KUNNSKAP Karianne Dannevig Demarteau Karianne Dannevig Demarteau jobber fullt, betaler utdanningen selv og tar ut ferie for å følge forelesningene. - Jeg kunne selvfølgelig fulgt et åpent studium, men gratis studier koster også penger. Nå får jeg både arbeidserfaring, pensjonspoeng og mer formell kompetanse. Karianne tar master i ledelse ved Universitetet i Agder, der hun spesialiserer seg på arbeidsliv og karriereveiledning. - Den største utfordringen er å få tiden til å strekke til, så i en hektisk hverdag passer det bra med korte, intensive samlinger. Det gir også fullt fokus, og konsentrert læring, forteller hun. Hun opplever at studiet har en fin kombinasjon av praktisk og teoretisk tilnærming. - Spesielt endringsfagene gir et godt overordnet perspektiv, og gir en god forståelse for hvorfor ting er som de er. Andre fag – som de økonomiske og juridiske – kan være til umiddelbar nytte i arbeidssituasjonen. Tross sin unge alder, er hun allerede overbevist om at hun vil fortsette med faglig påfyll i fremtiden.

- Utviklingen går fort, og det er både i bedriftens og medarbeiderens interesse at man stadig “oppgraderer” seg. Akkurat nå synes jeg det er motiverende å oppnå en mastergrad, men jeg kommer nok til å ta flere kurs eller studiepoeng senere også.

Søknadsfrist: 1. juni 2012 Ved ledige plasser etter søknadsfrist mottas påmeldinger helt fram til oppstart.


OPPDRAGSKURS Har du eller noen i din organisasjon behov for kompetanseheving, ny kunnskap eller faglig påfyll? Universitetet i Agder tilbyr etter-og videreutdanning både til privat næringsliv og offentlig sektor. Vi utformer utdanning tilpasset ditt behov og din virksomhet. Vi gir i første rekke tilbud innen våre fagfelt, men samarbeider også med andre kompetansemiljøer ved behov.

VÅRE FAGFELT LIGGER INNENFOR: • • • • • • • • • • •

Administrasjon og ledelse IT/IKT Helse- og idrettsvitenskap Humaniora og pedagogikk Kunstfag Lærerutdannning Språk Ingeniør- og teknologiske fag Realfag Økonomi og samfunnsvitenskap Juss

E-POST:

videre@uia.no

uia.no/videre

FØLG OSS PÅ:

/uiavidere Abonner på nyhetsbrev

UNIVERSITETET I AGDER POSTBOKS 422 4604 KRISTIANSAND TELEFON +47 38 14 10 00 post@uia.no www.uia.no

EVU Høst 2012  

Har du eller noen i din organisasjon behov for kompetanseheving, ny kunnskap eller faglig påfyll?Universitetet i Agder tilbyr etter-og vider...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you