Page 1

Mapa de llocs de treball

Famílies professionals

General

Àmbit funcional

Tipus de lloc Gerència Direcció

Directiva Direcció de Cossos Especials

Serveis Socials

Serveis Educatius

Subtipus de lloc

Serveis Urbanístics i  d'Obra

Serveis TIC

Serveis de Gestió i  Administració

Serveis Jurídics

Cap de Secció

Comandament

7

1

1

3

1

1

Cap de la GU

1

Intendent Major GU

1 1

Cap Departament 1

2

Cap Departament 2

2

Cap Secció 1

1

Cap Secció 2

1

Cap Secció 3

1

1

Suport Suport

Inspector GU

1

Sotsinspecció GU

1 1 1

Sergent GU

1

Sergent SPEIS

1 1 1

Gestió Projectes 1

4

Gestió Projectes 2

4

Tècnic 1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Tècnic 2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Tècnic 3

2

7

3

2

9

1

4

6

4

1

Tècnic 4

2

4

2

1

1

2

1

1

1

Suport 1

1

1

Suport 2

1

1

Suport 3

2

Suport 4

3

2

Suport 5

2

1

1

1

Suport 6

1

Agent GU Cossos Especials 

1

Bomber SPEIS

1

Agent GU 2a activitat

141

MAPA LLOCS

1 1

Caporal GU 2a activitat

Tècnic

Serveis de Suport  Polític

Direcció 2

Caporal SPEIS

Tècnica

Serveis d'Arts

1

Caporal GU

Gestió Projectes

Serveis de  Ciències i Salut  Pública

Direcció 1

Sotsoficials SPEIS Comandament de Cossos  Especials

Prevenció i  Extinció

Gerent

Intendent GU Cap de Departament

Guàrdia Urbana

Llocs de treball

1

1

SOM Annex 1.1 Mapa dels llocs de treball  

SOM Annex 1.1 Mapa dels llocs de treball

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you