Page 1

127. ĂĽrgang - Nr. 3 - Onsdag den 15. januar 2020

LundbĂŚk vil sikre en bedre rekruttering

Samlet nordjysk projekt med nye studiepladser skal sikre 100 flere elever i landbruget om üret Af Ture Damtoft I et projekt, der samler hele Nordjylland, vil bl.a. Nordjyllands Landbrugsskole, LundbÌk ved Nibe, forsøge at sikre bedre rekruttering til landbruget og flere faglÌrte til erhvervet. Lykkes planerne skal det ske ved at oprette 100 nye studiepladser pü tvÌrs af uddannelsesinstitutionerne for landmandsuddannelsen i Nordjylland. Dvs. ogsü pü Morsø Landbrugsskole og Tech College Agri Nord, LandboNord, LandboThy og Nordjysk Familiebrug er projektejere i det nye projekt. - Vi vil sikre en bedre

Nordjyllands Landbrugsskole, LundbÌk ved Nibe, vil arbejde sammen med alle nordjyske aktører indefor landbruget for at sikre bedre rekruttering.

rekruttering til erhvervet, for der kommer ikke nok, og vi mister en del unge

nyuddannede landmĂŚnd til andre erhverv. P.t. har vi ikke svĂŚrt ved at fylde

LundbĂŚk med elever, og at skulle sikre plads til op mod 100 flere elever er ikke nem

MÌlkeproducenterne skal tjene mere pü mÌlkekvalitet SEGES sÌtter fokus pü løft af mÌlkekvaliteten og dermed øget indtjening - Det er Ìrgerligt ikke at opnü den bedst mulige afregning gennem høj mÌlkekvalitet. Südan siger formand for Landbrug & Fødevarers sektor KvÌg, Christian Lund. - For rigtigt mange mÌlkeproducenter er der penge at hente direkte ind pü bundlinjen ved at forbedre mÌlkekvaliteten. Derfor har vi i KvÌgs bestyrelse besluttet at sÌtte ekstra fokus pü bedre mÌlkekvalitet, siger Christian Lund. SEGES rüder over et team af uvildige rüdgivere, der rykker ud til hele landets malkekvÌgsbesÌtninger og give rüdgivning og vÌrktøjer til, hvordan mÌlkens kvalitet kan for-

bedres. De har mange ürs praktisk erfaring, og de ser ikke kun pü Ên faktor, som for eksempel malkeanlÌgget, men pü alle omrüder, som kan have betydning for kvaliteten – herunder teknik, sundhed og ledelse. - Vi skal vÌk fra at tro, at rüdgivning om mÌlkekvalitet kun er nødvendig, nür der er noget galt. Intet kunne vÌre mere forkert, for hvis man er proaktiv pü gürden og für alle sine medarbejdere med ombord, er der penge at hente, ogsü selvom mÌlkekvaliteten allerede ser fin ud, siger Christian Lund.

Fokus pü rüdgivning KvÌgbestyrelsens ønske er baggrunden for, at SEGES

nu skruer op for rüdgivning om mÌlkekvalitet direkte til landmanden siger Bent Nielsen, afdelingschef for VeterinÌr- og kvalitetsforhold i SEGES - Den gode nyhed er, at der er hjÌlp at hente, sü kvalitetsafregningen kan blive højere, siger Bent Nielsen, afdelingschef for VeterinÌr- og kvalitetsforhold. Den viden, kvalitetsrüdgiverne ligger inde med, skal nu endnu mere i spil. Derfor starter SEGES kampagnen �God mÌlk og bedre bundlinje�, som skal fü mÌlkeproducenter til at fokusere pü mÌlkekvaliteten som en vej til at forbedre indtjeningen. - Den enkelte mÌlkeproducent skal fü øjnene op for, at

der kan vÌre mere at hente pü kvalitetstillÌg ved at fü rüdgivning mülrettet netop mÌlkekvaliteten. Det kan selvfølgelig handle om at fü løst akutte udfordringer, men i endnu højere grad handler det om at vÌre proaktiv og derved sikre sü højt et niveau i dagligdagen som muligt. Det kan jo give flere penge direkte pü bundlinjen. Hvorfor ikke samle dem op? spørger Bent Nielsen vel nÌrmest retorisk. - Tag et kig pü din seneste afregning fra mejeriet. Er du tilfreds? Für du det højst mulige kvalitetstillÌg for din mÌlk, eller er der nedgang i mÌlkeafregningen? Der er ingen skam i at bede om rüdgivning fra eksperter, men det er da en

opgave. Vi vil derfor løfte opgaven med at rekruttere unge mennesker til uddannelserne sammen med de andre aktører, der samtidig er gode samarbejdspartnere, siger forstander Erik Poulstrup. Han peger pü adskillige facetter, som understreger vigtigheden af indsatsen. Landbruget har ikke brug for det lønpres der kommer af at have for fü hÌnder og behovet for arbejdskraft kan muligvis ikke blive ved med at blive dÌkket af østeuropÌere. - Det er dertil et behov for at sikre endnu flere af de allerdygtigste elever, dem som skal tage et større ansvar ude pü gürdene. Ogsü

der skal vi arbejde sammen med erhvervet og andre aktører for at løfte opgaven, der gør dem klar til denne store opgave, siger Erik Poulstrup. Aktørerne inkluderer eksempelvis pengeinstitutter, som har vist interesse for projektet. - De er ogsü interesseret i at forbedre rekrutteringen af dygtige landmÌnd, for der skal jo vÌre nogen til at forrente og afdrage lünene i landbruget. Vi hüber og tror pü, at der er pengeinstitutter, som vil arbejde sammen med os om at bevare landbruget som et af de vigtigste erhverv for landet, siger Erik Poulstrup.

skam ikke at opnü det bedst mulige resultat, siger Bent Nielsen. SEGES rüder over et team af uvildige rüdgivere, der rykker ud til hele landets malkekvÌgsbesÌtninger og give rüdgivning og vÌrktøjer til, hvordan mÌlkens kvalitet kan forbedres. De har mange ürs praktisk erfaring, og de ser ikke kun pü Ên faktor som for eksempel malkeanlÌgget, men pü alle omrüder som kan have betydning for kvaliteten – herunder teknik, sundhed og ledelse. - Med udgangspunkt i den enkelte bedrift og landmandens ønske om at gøre det endnu bedre og fü det sidste med, finder rüdgiveren

potentialerne og giver konkrete rüd og vÌrktøjer. Vi forklarer og demonstrerer, og vi følger op, sü vi sikrer, at resultaterne følger med, siger Bent Nielsen. Opgaverne løses i tÌt samarbejde med den praktiserende dyrlÌge, kvÌgbrugskonsulent, leverandørerne af malkeudstyr og mejerierne, og SEGES rüdgiveren tager gerne tovholderfunktionen. Kvalitetsrüdgiveren kan ogsü vÌre sparringspartner og give en second opinion i forbindelse med valg og brug af nyt malkeudstyr, som for eksempel malkesystemer og mÌlkekøling. Det kan give en god start uden unødvendige problemer.

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Sp

ler/rør

ekana

f gyll uling a

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

SEGES’ hold af rüdgivere kan potentielt skabe bedre bundlinjer for mÌlkeproducenter.

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Lokal maskinhandler tiltalt for bestikkelse Den 10 år gamle sag handler om sponsorat til badminton i Aalborg Af Ture Damtoft Brevet fra politiet kom i eboks kl. 16 på årets sidste normale arbejdsdag. Derfor har Palle Kjærsgaard, direktør og CEO i den lokale og samtidigt landsdækkende maskinhandel S.D. Kjærsgaard A/S, først indenfor de sidste dage taget kontakt til en advokat om sagen. - Jeg skal indrømme, at brevet fra politiet kom noget overraskende. Så det er først efter juleferien, jeg har haft anledning til at finde en advokat. Sammen skal vi se på sagen, men meget tyder på, der kan gå et år, før sagen bliver berammet, skriver Palle Kjærsgaard i et skiftligt svar til Vort Landboblad. Sagen udspringer af et

sponsorat til en badmintonklub ved Aalborg, hvor et af bestyrelsesmedlemmerne også sad med ved forhandlingerne, da S.D. Kjærsgaard i 2010 vandt et udbud og indgik kontrakt med Århus Kommune om levering af materiel til kommunens entreprenørafdeling. I 2011 blev sponsoratet med badmintonklubben indgået, og Palle Kjærsgaards forklaring på det er: - Vi vandt et udbud på laveste pris i Århus i efteråret 2010. Et helt år efter tegner vi en sponsoraftale på ca. 35.000 kr. årligt med en badmintonklub i Aalborg. Sådan som det er helt almindeligt i erhvervslivet at støtte lokale sportsklubber. Jeg tror ikke, der findes en lokal eller national sportsklub, der ikke har et eller

Direktør og CEO hos S.D. Kjærsgaard A/S, Palle Kjærsgaard, er blevet sigtet i en betikkelsessag fra 2010/11.

flere firmanavne på trøjerne. Ingen af os havde forbundet de to ting. S.D. Kjærsgaard har løbende støttet sport og kultur i vores nærområde. For ti år siden havde

vi en række sponsoraftaler. Der var flere sportsklubber, men udover Nibe Festival og kultur-arrangementer i Aalborg kan jeg simpelthen ikke huske, hvad vi sponsorerede for ti år siden. Det vil indebære, at vi går tilbage i arkiverne, skriver Palle Kjærsgaard. Han hverken afviser eller accepterer anklagen om bestikkelse, men pointerer at den type sponsoraftaler er normale i det private erhvervsliv. Om der har været tale om en ”noget-fornoget” aftale vil muligvis komme frem i en eventuel retssag, som kun er aktuel, fordi der var tale om en kontrakt med det offentlige. Til spørgsmålet om praksis og regler burde ændres, har Palle Kjærsgaard følgende kommentar.

Ekstra bil og mand til at rille spalter Spalterilleafdelingen i SERVIDO kører nu med to servicebiler og har ansat en ekstra medarbejder. Det skyldes naturligvis den større efterspørgsel for at få rillet spalter og faste gulve i både kvæg- og svinestalde, så dyrene kan stå bedre fast, når de færdes i staldene. Sidste år havde afdelingen svært ved at nå alle de henvendelser, de fik. Derfor blev der i sommer indkøbt en ny servicebil, der er indrettet specielt til spalterilning, og Rillehold II var en realitet. Evan Larsen, der har været leder af rilleteamet siden opstarten, har tidligere dannet makkerpar med

Brian Frederiksen. Han er uddannet landmand med stor erfaring i at arbejde med køer, blandt andet fra vikararbejde hos SERVIDO og på forskellige kvæglandbrug. Brian Frederiksen har nu fået ny makker. Det er Mads Kristensen, som også er uddannet landmand med mange års erfaring som landbrugsvikar og fra andre malkekvægs-besætninger. Mads Kristensen og Brian Frederiksen bemander den nye servicebil, og tager sig nu af rilleopgaver primært i Danmark, men også i Sverige. Desuden har de haft en rille-tur til Bornholm i efteråret.

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Ture Damtoft - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Evan Larsen, der har ønsket at trappe lidt ned, tager sig nu primært af kunder i Jylland.

Nye riller Rilleafdelingen har siden opstarten i 2006 rillet et areal svarende til langt over 100 hektar. Konceptet er blevet populært hos landmændene, fordi det giver bedre dyrevelfærd og dermed færre dyre dyrlægeregninger. De primære opgaver, der bestilles, er nye riller i eksisterende stalde, men det er også rilning af gulve i nybyggerier, hvor det ofte er entreprenøren, der bestiller opgaverne. - I de senere år har vi også oplevet bestillinger på genrilning af spalter og gulve, der blev rillet for over ti år siden. Rillerne bliver nedslidte og glatte med tiden, men vi kan sagtens gen-rille gulvene, og derved undgå faldskader og udskridninger, siger Evan Larsen.

Rilleafdelingen har desuden lanceret et helt nyt koncept ”USA-modellen”, hvilket også har øget efterspørgslen på rilning. Det er en model, hvor

- Jeg synes ikke, jeg skal sætte mig til doms over de regler, der gælder for os alle. Men jeg kunne selvfølgelig godt have tænkt mig, at jeg havde sat mig bedre ind i forskellene. Det er helt almindeligt, at virksomheder inviterer kunder og samarbejdspartnere til netværksarrangementer. Derfor tænkte vi ikke over det, skriver Palle Kjærsgaard. Østjyllands Politi har bekræftet, at fire personer og to virksomheder er sigtet i sagen. En af personerne er en ledende medarbejder ved Århus Kommune, der ifølge anklagerne havde modtaget golfrejser og koncertbilletter. Der er ingen beskyldninger mod S.D. Kjærsgaard A/S om at have medvirket til den form for gaveregn.

rillerne skæres 19 millimeter brede og 10 millimeter dybe og med 6 centimeters mellemrum med en ny og kraftigere rillemaskine. Det betyder, at der skal rilles knap så ofte, og der er mindre risiko for, at rillerne slæmmer til.

Søndag, 19. januar 2020 Aars Kirke 9.30 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke Ingen Giver Kirke Ingen Blære Kirke Ingen Gislum Kirke Ingen Vognsild Kirke Ingen Haubro Kirke 14.00 Ulstrup Kirke 9.30 Gundersted Kirke Ingen Veggerby Kirke 10.30 Sønderup Kirke 10.30 Suldrup Kirke Ingen Bislev Kirke 16.00 Ejdrup Kirke 9.30 Løgstør Kirke 9.30 Aggersborg Kirke 11.00 Kornum Kirke Ingen Løgsted Kirke Ingen Salling Kirke 11.00 Oudrup Kirke Ingen Næsborg Kirke 9.30 Vindblæs Kirke 19.00 Ranum Kirke 11.00 Malle Kirke Ingen Vilsted Kirke 9.30 Overlade Kirke Ingen Farsø Kirke 9.00 Vester Hornum Kirke Ingen Hyllebjerg Kirke 10.30 Flejsborg Ingen Louns Kirke Ingen Alstrup Kirke Ingen Strandby Kirke 10.30 Ullits Kirke Ingen Foulum Kirke Ingen Svingelbjerg Kirke 9.00 Trængstrup Frimenighed Ingen Kgs. Tisted Kirke 9.00 Binderup Kirke Ingen Durup Kirke Ingen Rørbæk Kirke Ingen Grynderup Kirke 10.30 Stenild Kirke Ingen Brorstrup Kirke 14.30-16.30 (skumringstimer i præstegården) Ravnkilde Kirke 14.30-16.30 (skumringstimer i præstegården) Aarestrup Kirke Ingen Haverslev Kirke 16.30 Aalestrup Kirke 10.00

Smågrisenoteringen Mads Kristensen (tv) og Brian Frederiksen er SERVIDOS nye rilleteam.

20 år i Agri Nord Økonomiassistent Bettina Andersen fejrer 20 års jubilæum i Agri Nord. I det daglige arbejder hun primært med moms, bogføring, e-regnskab/Summax, opgørelse af skatteregnskaber, og årsrapport med mere. Derudover er hun pt. elevansvarlig for en elev og er husets arbejdsmiljørepræsentant. Bettina Andersen er oprindelig uddannet i regnskab

Gudstjenester

hos familielandbruget, og blev i 2000 ansat hos Agri Nord i et barselsvikariat på det daværende kontor i Hadsund. Da det blev nedlagt, flyttede hun arbejdsplads til Hobro-kontoret, hvor hun har sin faste arbejdsplads i dag. Bettina Andersen bor også i Hobro sammen med sin kæreste og deres to børn. Jubilæet fejres internt med kollegaerne.

Bettina Andersen.

Beregnet notering uge 3 Basis 30 kg 552,64 (552,64) SPF+Myc 557,64 (557,64) SPF 561,64 (561,64) Økologi 717,05 (717,05) UK-tillæg 15,16 Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,55 (6,55)


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Klimaaftrykket på dansk grisekød fortsætter ned Danish Crown roser udviklingen i staldene, der indtil videre har resulteret i 6,7 pct reduktion af CO2 Danish Crowns leverandører af grise har siden 2016 reduceret udledningen af CO2 med næsten syv procent i gennemsnit, og deres målsætning er at skære yderligere fire procent væk inden udgangen af 2022. Det svarer til det samlede CO2-aftryk fra 12.000 danske husstande. Gennem det seneste år har Danish Crown klimacertificeret, hvad der svarer til cirka 90 procent af de grise, der leveres til koncernens danske slagterier. Der er indhentet data på alt fra foder over strømforbrug til gyllehåndtering hos selskabets andelshavere, og i gennemsnit har de nedbragt CO2-belastningen med 6,7 procent siden 2016. - Vores ejere og Baltic Control har gjort et fantastisk stykke arbejde for at danne et overblik over den miljømæssige påvirkning hos hver enkelt landmand. Samtidig er jeg rigtigt glad for, at vores ejere samlet set har en målsætning om at nedbringe deres klimaaftryk

dog med at blive endnu bedre. Målet for 2022 er derfor, at han skal ned på et klimaaftryk på 180 kg. CO2 pr. gris. - Målet omkring en halvering af klimaaftrykket er ikke urealistisk på min bedrift. Min effektivitet både i stald og mark forventes yderligere forbedret frem mod 2030 og mon ikke der også kommer yderligere miljøteknologier, som vil bidrage. Derfor er det godt, at vi har fået gjort det konkret og sat os et mål, siger Lars Ejner Larsen. Klimaaftrykket fra grise falder (arkivfoto).

med yderligere 4,1 procentpoint, inden de i 2022 igen får besøg af Baltic Control, siger Nicolaj Nørgaard, der er direktør i Danish Crown Ejerservice. Danish Crowns ejere er blevet målt op imod en norm for udledning baseret på tal fra 2016, der viser, at en gris fra fødsel til slagtning udleder 239 kg. CO2. De foreløbige estimater viser, at grise fra andelshavernes

stalde i dag udleder 6,7 pct. mindre CO2 end normen, eller hvad der svarer til 223 kg. CO2.

Den rigtige retning En af de andelshavere, der er blevet certificeret, er Lars Ejner Larsen på Fyn. Han leverer årligt 22.000 grise til Danish Crowns slagterier, og hans certificering viser, at det indtil videre foregår med et aftryk 213 kg. CO2 pr.

110.250 tons gris. Han glæder sig over, at han nu kender et estimat for sine klimatal og udviklingen heri. - Landbruget har sig rykket meget, og det er positivt at se, at vi fortsat flytter os i den rigtige retning, siger han. På hans bedrift sender han sin gylle til biogas – sammen med hyppig gylleudslusning reducerer det klimaaftrykket. Han regner

Hvis ejerne når de mål de har sat tre år frem, svarer det til en reduktion på 26,5 kg. CO2 pr. gris i forhold til normen fra 2016. Når det ganges op med Danish Crowns aktuelle slagtetal, giver det en samlet besparelse for primærproduktionen på 110.250 tons CO2 over de næste tre år eller 100 tons CO2 hver eneste dag. - Jeg vil gerne rose vores ejere for ambitionsniveau-

et. De mål, som er lagt for 2022, ligger over det, vi havde forventet, og det viser meget godt, at landbruget på mange punkter, er mere fremsynede og omstillingsparate, end omverden er klar over. Det er et stærkt signal at tage med videre, og det viser, at vores målsætning om at nå en reduktion i 2030 på 50 procent bestemt er realistisk, siger Nicolaj Nørgaard. Hvis landmændenes egne mål for 2022 indfries, vil den samlede CO2-reduktion hos Danish Crowns ejere være meget tæt på 30 procent i forhold til 2005. Dertil skal lægges den reduktion af CO2-udledningen, der opnås på Danish Crowns slagterier, men den er der endnu ikke tal for. Mens Danish Crown opgør CO2-reduktion i forhold til udledning i 2005, så er Regeringens mål for CO2-reduktion beregnet med udgangspunkt i 1990. Derfor er tallene på nuværende tidspunkt ikke direkte sammenlignelige.

Velas - det nye navn efter fusion Rådgivningsvirksomheden har strategi om at satse på andre erhverv

Underviser Jens Jørgen Juelsgaard og uddannelseschef Lotte Bidstrup Ipsen har 25 års jubilæum på Bygholm Landbrugsskole.

25 års jubilæum På Bygholm Landbrugsskole har uddannelseschef Lotte Bidstrup Ipsen og underviser Jens Jørgen Juelsgaard 25 års jubilæum. Lotte Ipsen blev uddannet cand. Agro i 1995 med eksamen i Landbrugsvidenskab, hvor hun efterfølgende blev ansat på Bygholm Landbrugsskole som Planteavlslærer. Fra august 2005 overtog hun jobbet som Uddannelseschef på skolen og afsluttede i 2018 en master i pædagogisk ledelse. Hun er forfatter til bogen ”Planteproduktion”, der første gang blev udgivet i 2001 og medforfatter

til bogen Mark og maskiner udgivet i 2011, samt medforfatter til bogen Biologi udgivet 2010. Jens Jørgen Juelsgaard blev uddannet cand Agro i 1994 med eksamen i landbrugsvidenskab. Efterfølgende blev han ansat på Kærehave Landbrugsskole ved Ringsted. Den 1. marts 1998 blev han ansat på Bygholm Landbrugsskole som landbrugslærer i plantefag, naturfag, bæredygtighed, pædagogisk vejleder og førstehjælp. Han har endvidere fungeret som Fagformand for plantelærerne. Jens Jørgen er kendt som en meget dygtig formidler, der med stor empati formår at engagere eleverne i undervisningen.

Efter fusionen mellem de to rådgivningsvirksomheder indenfor landbrugssektoren, LMO og Centrovice, ændrer den nye virksomhed nu navn til Velas, der i firma-regi vil blive skrevet som ”velas”. Da de to virksomheder, LMO med base i Viborg og fynske Centrovice, tilbage i november fusionerede, var det et vilkår, at den nye virksomhed, der tæller godt 600 medarbejdere og en årlig omsætning på knap 400 mio. kr., skulle have et nyt navn. Og det er nu en realitet, efter at en enstemmig bestyrelse har stemt for det nye navn, fortæller bestyrelsesformand for Velas, Nis Kristian Hjort. - Vi er stolte over, at både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere fremover vil kende os som velas. At nå hertil, hvor vi kan præsentere både et nyt navn og en ny identitet, har været en lang og omfattende proces, hvor både medarbejdere og et eksternt bureau har været med til at finde frem til den identitet, vi skal have fremadrettet. Det glæder jeg mig meget over, siger Nis Kristian Hjort. Navnet velas er inspireret af stjernebilledet Vela, der er kendt som Sejlet, og som symboliser fremdrift.

Logoet er en stjerne med fire klare takker, og den skal symbolisere velas’ rolle som en ledestjerne på himlen, der viser vej. - Det giver rigtig god mening for os, fordi ledestjerner viser retning. På samme måde er vi med til at vise retningen for vores kunder og dermed også vores egen virksomhed. Ledestjerner bruges på både den korte bane såvel som den lange, og vi skal kunne favne begge dele. Derfor passer navnet godt på vores virksomhed, siger Jan Winther, adm. direktør i Velas. Ulig andre spillere i branchen lægger navnet sig ikke direkte op af en landbrugsfaglig terminologi. Og det er ikke tilfældigt, fortæller Jan Winther. - Vi vil gerne have et navn, som er anderledes end resten af branchen. Vi vil gerne træde nye veje, og

KØB OG SALG

TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

det gør vi med både navnet, fusionen og i det daglige arbejde med vores kunder. Men der skal ingen tvivl være om, at landmænd – store som små - både i dag og i fremtiden vil være vores primære fokus. Men med navnet åbner vi også op for, at andre brancher i stigende grad kan trække på vores specialistviden om alt fra skat til regnskab og ledelse, siger han og fortæller, at det

kun vil være et plus for kunderne. - Vi har i flere år haft en strategi om også at servicere andre erhverv, og det kommer vi også til i stigende grad i fremtiden. Det kommer i sidste ende landmanden til gode, fordi de øvrige virksomheder bidrager til indtjeningen, og den indtjening bliver i selskabet, som til syvende og sidst tilfalder landmanden, siger han.

BLANDEDE Halm sælges: Rughalm i bigballer Spuling af dræn: Homburg spuler m. 450 m slange. Vand kan medtages.

JENSMINDE LANDBRUG STAUN ● TLF. 20 25 55 64

STILLINGER Maskinfører/altmuligmand søges til landbrug med planteavl og svin Henvendelse: icdamgaard@yahoo.dk Albert Damgaard: 61 74 11 74 Ingvard Damgaard: 61 74 11 09


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Profile for Aars Avis

Vort Landboblad nr. 3 - 2020  

Vort Landboblad nr. 3 - 2020  

Profile for ugeavis
Advertisement