Page 1

126. ĂĽrgang - Nr. 49 - Onsdag den 4. december 2019

GlÌde over jordudtagning pü finansloven L&F kritiserer finansloven for at gøre det svÌrere for unge landmÌnd at komme ind i erhvervet Af Ture Damtoft Ifølge Landbrug & Fødevarer (L&F) har dansk landbrug ventet utülmodigt pü, at regeringen skulle give danske landmÌnd mulighed for at komme i gang med jordudtagning og jordfordeling. Muligheden ligger tilsyneladende i den økonomiske kompensation, for L&F udtrykker glÌde over, at der nu er blevet sat midler af til netop jordudtagning pü ürets finanslov. - Det er godt, at regeringen og støttepartierne har valgt at prioritere midler til jordudtagning, og det vil jeg gerne kvittere for. I landbruget har vi lÌnge talt varmt om netop det. Ogsü sammen med Danmarks Naturfredningsforening for vi ved, at det kan sikre markante klimareduktioner. Den grønne omstilling er en samfundsopgave, og selvom det her ikke bringer os i mül, sü er det et rigtig

L&F kritiserer regeringens fastholdelse af mülrettet regulering for 2020, som betyder op til tre gange sü mange efterafgrøder.

godt første skridt, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer. Der er afsat 200 mio. kr. ürligt i perioden 20202029 til udtagning af landbrugsjord. Dermed kan der tages cirka 1500 hektar

lavbundsjord om üret til en skatteborgerfinansieret pris pü lige knap 133.000 kr. per hektar. L&F glÌder sig ogsü over, at der er sat midler af til den grønne omstilling.

Høsten bliver mindre

Derimod mener L&F det er enormt utilfredsstillende, at regeringen har valgt at fremrykke den mĂĽlrettede regulering til 2020, sĂĽledes at danske landmĂŚnd skal etablere op til tre gange sĂĽ

mange efterafgrøder til nÌste ür. - Fremrykningen af den mülrettede regulering har nok set problemfrit ud i finansministerens regneark, men ude pü marken er det altsü en kÌmpe byrde. Det er mangel pü respekt for erhvervsdrivende, at danske landmÌnd nu skal til at lÌgge planerne helt om for süningen pü markerne sü tÌt pü ürsskiftet. Det kommer til at have økonomiske konsekvenser, fordi der i stedet for vintersÌd skal plantes efterafgrøder. Og derfor ender vi ogsü ud med et mindre høstudbytte, siger Martin Merrild. Aftaleparterne har valgt at holde fast i at hÌve generationsskifteskatten samt at sÌtte tinglysningsafgiften op. - Gennemsnitsalderen i vores erhverv er høj, og vi stür over for flere tusinde ejerskifte i landbruget over de nÌste mange ür. Derfor vÌkker det her selvfølge-

lig stor bekymring. Det er ikke hensigtsmÌssigt at gøre det økonomisk svÌrere for de unge mennesker, som gerne vil ind i erhvervet. Konsekvensen bliver, at de nu kommer ind med en endnu højere gÌld, siger Martin Merrild.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Danish Crown afsÌtter 200 mio. kr. til lün Skal sikre nye investeringer i stalde og højere produktion af slagtegrise til koncernens slagterier Af Ture Damtoft Efterspørgslen pü dansk grisekød er rekordhøj, og derfor tager Danish Crown nu et nyt vÌrktøj i brug for at understøtte byggeri af nye slagtegrisestalde. Koncernen giver nu sine ejere mulighed for at lüne penge af deres eget selskab til byggeri af nye stalde. - Det er en kendsgerning, at flere af vores ejere gerne vil bygge, men har svÌrt ved at skaffe den nødvendig finansiering. Derfor har vi lavet en model, hvor man kan lüne med sikkerhed i de kommende ürs efterbetaling, og som pü den ene side har en rimelig rente, men omvendt har en hürd afdragsprofil. Det kan kun vi gøre, fordi vi har det marked, som vi har i øjeblikket, og fordi udsigterne for de nÌste par ür er bedre, end vi har set lÌnge, fortÌller Nicolaj Nørgaard, der er direktør for Ejerservice i Danish Crown. Andelshaverne kan lüne 650 kroner for hver stiplads

Danish Crown afsÌtter 200 mio. kr. til lün for at fü bygget nye stalde og øget produktionen af slagtesvin.

de etablerer. Det vil i langt de fleste tilfĂŚlde svare til mellem 20 og 25 procent af den samlede pris for at bygge en ny stald. LĂĽnet tilbagebetales over restbetalingen og afhĂŚngigt af tidspunktet for opstart af produktion, vil det skulle betales tilbage over to eller tre ĂĽr. Danish Crown har allokeret 200 millioner kroner til formĂĽlet. Hvis alle pengene kommer ud at arbejde, vil der blive bygget nye stalde til en ĂĽrlig produktion af 1,2 millioner slagtegrise.

Optimisme igen Initiativet bliver godt modtaget hos Danske Svineproducenter, hvor formanden dog peger pü den korte afdragstid som en potentiel fare. - Jeg tror ikke, det er den endegyldige løsning pü problemet med produktion af slagtesvin, men det er müske en hjÌlp for nogen til at fü realiseret den sidste finansieringsudfordring. Omvendt er det en hürd afdragsprofil med to-tre ür, og hvis noteringen i vÌrste fald svigter igen, har du

bare nogle landmĂŚnd, der skal ned at lĂĽne om tre ĂĽr i stedet for. Men, overfor en bank er det godt, for deres engagement er mere sikkert med en procentsats af investeringen gennem Danish Crown. Men igen, hvis ikke det bliver ved med at vĂŚre en sund forretning at producere grisen til slagtning, sĂĽ stĂĽr vi bare med et problem igen. Vores konkurrenceevne skal gerne blive ved med at blive bedre, men der er jo ingen garantier, siger Kim Heiselberg. Han tĂŚnker tilbage til januar, hvor erhvervet havde de sorte briller pĂĽ. - Nu stĂĽr vi allesammen med en optimisme for erhvervet igen. Det er sket pĂĽ under 12 mĂĽneder, sĂĽ vild har prisudsvingene vĂŚret. Der er ingen garantier for prissĂŚtningen nogensinde i produktionen, sĂĽ det er det lange trĂŚk, vi skal se investeringen over. Lige nu er man voldsomt positive, men vi har en historik med, hvor svĂŚrt det kan vĂŚre at drive rentabel svineproduktion, som vi

slÌber med, og som vi skal huske. Det er i alles interesse, at vi für vores produktion op at køre pü de høje nagler igen, for det er til gavn for ikke kun landmanden mend danske arbejdspladser. Vi skal selvfølgelig glÌde os over, hvor vi er nu. Det er

det bedste scenarie i 22 ür, og Danish Crown skal have ros for initiativet, og det er da en del af løsningen til at udbygge produktionskapaciteten i Danmark, siger Kim Heiselberg. FortsÌttes side 2

EntrEprEnør- og drÌningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af drÌn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Siger kloakken stop? Ring Oudrup op!

Sp

ler/rør

ekana

f gyll uling a

www.oudrup-stenleje.dk Slamsuger med højtryksspuling og TV-inspektion

9PUN[PS2HSSL;SM

:RHSR]HSP[L[LU]¤YLP[VWYPUN6\KY\WVW


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Arsenal af virkemidler bliver ikke brugt Nordjyske landmænd særligt hårdt ramt af krav om efterafgrøder fra 2020 Regeringens vedtagelse af en tredobling af kvælstofkravet til landbruget for to uger siden rammer især nordjyske landmænd hårdt. Derfor opfordrer formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, til flere miljøvirkemidler. Med fremrykkelsen af målene for kvælstofindsatsen presses nordjyske landmænd til en massiv mængde ekstra efterafgrøder med kort varsel. I rådgivningsformaet Agri Nord er de uforstående over den beslutning og mener, at regeringen i stedet bør få sat gang i godkendelsen af flere miljøvirkemidler, så der bliver mulighed for at gøre miljøindsatsen på en intelligent måde, der ikke ødelægger produktionen. Formand Carl Christian Pedersen er forundret over, at regeringen sammen med SF, R, EL og Alternativet har gennemført en aftale, der tredobler arealet med efterafgrøder i forhold til det tidligere planlagte. - Vi har nogle miljømål, som man kan være enig eller

enige om har en god effekt. I stedet farer man ud og slår landbruget i hovedet med nogle krav, der er helt urimelige, og som nok mest skal signalere handlekraft, siger formanden og fortsætter: - Det er ekstremt skuffende, at en regering, hvis statsminister for 14 dage siden talte så varmt for landbruget på vores delegeretmøde, gennemfører en så enøjet regulering. Jeg opfordrer til at vi stopper op og indtænker ny viden og brede løsninger i stedet for rigide reguleringer.

Agri Nord peger på bl.a. vådområder og brak med dræn som alternativer til at etablere op til tre gange så mange efterafgrøder.

uenig i, men det skal foregå på en ordentlig måde, der giver mening. Det gør det ikke, når man så sent tredobler kravet om efterafgrøder. Vi har lagt planer og disponeret ud fra nogle helt andre præmisser, og derfor bliver det dyrt både i omkostninger og arbejdskraft, siger Carl Christian Pedersen og peger på, at nordjy-

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Ture Damtoft - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

ske landmænd på grund af sen høst bliver særligt hårdt ramt af de ekstra krav.

Ekstremt skuffende I en årrække har landmænd uden held bedt om, at der bliver åbnet op for flere miljøvirkemidler, blandt andet præcisionsjordbrug, brak med dræn, balanceregnskaber, filtermatricer og Fortsat fra forsiden...

Har fundet melodien Fra Danish Crown medgiver Nicolaj Nørgaard, at de to år til at afdrage - som kan strække sig over tre finansår afhængigt af, hvornår grisene kommer på stald og til slagtning - er lidt hårde krav. - Det er en hård afdragsprofil, fordi det er et signal om, at vi ser, det kommer til at ligge fornuftigt de næste to-tre år. Derfor sætter vi ind med det her initiativ, og kan vi få gang i byggerier et halvt eller helt år før, er det kun positivt for at bevare

vådområder. Derfor kalder Carl Christian Pedersen det paradoksalt, at der nu med så kort varsel kræves massiv omstilling hos landmændene. - Det kan ikke være rigtigt, at myndighederne ikke kan tage sig sammen til at godkende flere virkemidler, når der nu ligger et helt arsenal, som alle sagkyndige er produktionen af slagtesvin i Danmark. Der er masser af råvarer, men vi mangler stipladser, siger Nicolaj Nørgaard. Han garanterer at alle andelshavere, som søger om et lån, bliver behandlet lige, men når de 200 millioner er lånt ud, lukkes kassen naturligvis. - Så har vi ikke flere, medmindre der bliver afsat flere penge. Lånene går til nye stalde uden nogen bindinger, så der ikke er nogen, som har aftale på grisene i forvejen, og landmandens nuværende finansielle part-

Fmd. i Agri Nord, Carl Chr. Pedersen, mener politikerne slår landbrugserhvervet i hovedet med urimelige krav.

nere accepterer at lånet indgår, som lige part. De to års efterbetaling er ”up front”, og et helt afgørende krav er transport i efterbetalingen, så de penge står i første række til afbetaling. Samtidig skal der være miljøgodkendelse, udsigt til at byggeriet kan gå igang indenfor seks måneder og pengene bliver udbetalt, når den første gris går ind i stalden, siger Nicolaj Nørgaard. Danish Crown åbner for ansøgning om lånetilsagn øjeblikkeligt, og renten på lånene er foreløbig sat til fire procent. Om redskabet virker til at udbygge produktionen vil kun tiden vise, men med 450 containere fulde af svinekød der afgår til Kina fra Danmark hver uge, er der stort behov for flere slagtesvin. - Det er mange års strategi, som går op i en højere enhed og har givet os gode afsætningsmuligheder på det kinesiske marked. At de bliver ramt af svinepest, sætter det et niveau op, og er der noget, vi er gode til, er det at få ting pakket og sendt til Kina. Vi har også en strategi om at levere en notering, der er 60 øre over EU gennemsnittet, og vores nye regnskabsår er begyndt utroligt godt. Strategien begynder at virke, og vi rammer ind i et fantastisk godt marked i Kina, så Danish Crown har fundet melodien igen, siger Nicolaj Nørgaard.

Gudstjenester Søndag, 8. december 2019 Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Smågrisenoteringen

9.30 Ingen Ingen 9.30 Ingen 11.00 Ingen Ingen 16.00 Ingen Ingen 9.00 Ingen 11.00 Ingen 11.00 Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen 9.30 Ingen Ingen Ingen 11.00 Ingen 10.30 9.00 Ingen 10.30 Ingen 10.30 Ingen 19.30 Ingen Ingen Ingen Ingen 10.30 Ingen 10.30 Ingen Ingen Ingen 10.00 Ingen 10.30 11.00

Beregnet notering uge 49 Basis 30 kg 546,47 (546,83) SPF+Myc 551,47 (551,83) SPF 555,47 (555,83) Økologi 733,10 (733,67) UK-tillæg 15,16 Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,40 (6,40)


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Lasse Buhl vandt over Skat efter tre års kamp om medarbejderes husleje.

Landmand vinder skattesag efter tre års hård kamp Skat tredoblede husleje ved at sammenligne Vestjylland med Aarhus Af Ture Damtoft Ifølge Skat var markedsværdien af en landmands stuehuse nær svinestalde i Vestjylland at sammenligne med parcelhuse nær Aarhus og Grenå. Det førte til skattesmæk for medarbejderne, og en enkelt blev pålagt at betale skat af yderligere 400.000 kr., selvom han ikke var ansat længere. - Det er ærgerligt, at de går efter den lille landmand, lyder det fra LMO’s skatteekspert Mimi Shin Jensen, der førte sagen for landmanden og nu har fået medhold Landsskatteretten. Tre års skatteretssager for svineproducent Lasse Buhl i Tarm i Vestjylland, som har et sohold med 1.300 søer og 230 hektar markbrug, kulminerede med det, som man vel kan tillade sig at kalde en sejr over Skat efter lange og dyre retssager. Retssager, hvor fire medarbejdere har fået gedigne skattesmæk som følge af ifølge Skats vurdering - at have betalt for lidt i husleje på tre ejendomme, men som han nu har vundet i Landsskatteretten. - Det har jo hængt mig langt ud af halsen for at være ærlig. Jeg synes, de er gået efter den lille mand i det her spil. Jeg er bare glad for, at sagen nu er afsluttet både for mig selv men allermest for mine medarbejderes skyld, siger Lasse Buhl.

Sagen bunder i, at hans medarbejdere lejede sig ind i de boliger, der var bygget på bedrifterne. Heri var huslejen på de i alt tre medarbejderboliger sat til 15 kr. pr. kvm., et niveau Lasse Buhl vurderede som realistiske i forhold til andre lejemål i området. Ejendommene var stuehuse på landet med typisk fem kilometer til nærmeste busstop. Generelt var husene i fin stand, men eksempelvis lå en af ejendommene blot to meter fra svinestaldene, hvor der hentes grise om natten. Derfor blev huslejerne fastsat til de omkring 15 kr. pr. kvm. inkl. forbrug afhængig af de tre ejendomme. Men i et rutinetjek af bedriften påpegede Skat medarbejdernes huslejer, og at de var værdisat alt for lavt.

Fik store skattesmæk Huslejen var ikke en del af lønpakken for medarbejderne hos Lasse Buhl, men Skat vurderede forskellen mellem den faktisk betalte husleje og Skats egen vurdering af den korrekte husleje som værdi af fri bolig. Det betød i Skats øjne, at medarbejderne havde betalt for lidt i skat, og de fik derfor efterfølgende en skatteopkrævning, som var fastsat ud fra Skats idé om, hvad huslejen burde ligge på. Skat anslog, at markedsværdien var godt 40 kr. pr. kvm. ekskl. forbrug mod Lasse Buhls fastsatte 15 kr.

inkl. forbrug - næsten tre gange højere end medarbejderne betalte. For at nå frem til den høje markedsværdi sammenlignede Skat bl.a. med parcelhuse i villakvarterer i Hjortshøj og Hadsten, hhv. 15 og 25 km nord for Aarhus centrum. De brugte også et villakvarter nær Grenå i naturskønne omgivelser nær vandet som sammenligningsgrundlag. Det betød store skattesmæk til medarbejderne på op til 400.000 kroner. - Vi var og er stadig fuldstændig uforstående overfor Skat’s krav. Vi tager ikke overpris for lejemålene, fordi de har den stand og placering, de nu har. Men vi tager slet heller ikke underpris. Den er fair og på niveau med områdets øvrige lejemål. Det var jo dybt besynderligt, at de sammenlignede mine stuehuse med flotte parcelhuse i centrale dele af Østjylland. Det har jo ingen gang på jorden, og derfor var det også vigtigt at føre sagen.

Det er useriøst fra Skats side, for vi har inviteret dem herud for at se ejendommene fire-fem gange både på telefon og skrift. Men det ville de ikke. Så de har værdisat ejendommene gennem tre år uden at vide, hvilken stand og beliggenhed, de har, siger Lasse Buhl.

Lang og sej kamp Derfor gik han videre med sagen, som skatteekspert hos LMO, Mimi Shin Jensen, har ført for ham. - Jeg glæder mig over, at vi har vundet sagen, men jeg ærgrer mig samtidig over, at Skat har trukket det så langt ud. Det er en regulær skrivebordsafgørelse fra deres side, og de tænker ikke over, hvor store konsekvenser det har for landmanden. Samtidig har de slet ikke været lydhøre under sagen, og man kan altså ikke sådan ignorere forskellen mellem landsdelenes ejendomsværdier, som de har gjort her. Det er dybt ærgerligt, at de går

KØB OG SALG TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum

tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

efter den lille landmand, siger Mimi Shin Jensen, der flere gange tidligere har vundet stort anlagte skattesager i Landsskatteretten på vegne af LMOs mange landmænd. Landsskatteretten med at fastsætte huslejen til et endnu lavere niveau, end det Lasse Buhl havde opkrævet i første omgang. Medarbejderne pålægges dog nu at betale forbrug oveni huslejen, hvilket ikke var tilfældet før. Derfor ender det med samlede regnestykke med at blive til en lille merudgift - men milevidt fra Skats oprindelige udspil og så fik landmanden jo et lille rap over fingrene. - Men det er ok, for alternativet var jo et helt andet og langt, langt værre. Skats udgangspunkt var jo komplet urimeligt, og det har vi jo så fået medhold i. Og det glæder mig naturligvis meget, siger Lasse Buhl, der opfordrer til, at man som landmand står fast på sit og ikke skal være bange for at føre sager videre i sy-

stemet, også selvom de kan være uoverkommelige. - Jeg synes helt klart, at man skal få ført sådanne sager, hvis man føler sig uretfærdigt behandlet af enten Skat eller andre. For det kan godt betale sig, selvom det er en lang og sej kamp, siger Lasse Buhl.

Mimi Shin Jensen, skatteekspert hos LMO, førte sagen, der endte med sejr i Landsskatteretten.

BLANDEDE Spuling af dræn: Homburg spuler m. 450 m slange. Vand kan medtages.

JENSMINDE LANDBRUG STAUN ● TLF. 20 25 55 64

Nyt -Nyt - Nyt - Nyt FRITRÆKNING AF

TRAKTORER, LASTBILER Kranopgaver udføres + alm. autohjælp

Ole’s Autoværksted, Hvalpsund

RING: 40 56 89 41

NORDJYLLANDS RULLENDE VÆRKSTED REPARATION & EFTERSYN:

SALG AF:

· Entreprenørmaskiner · Staldmaskiner · Fuldfodring · Landbrugsmaskiner · A/C anlæg

· Reservedele/sliddele

Maskinrep.dk | 20 23 93 32

Henrik Overgaard - jeg tager telefonen døgnet rundt


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Danebo · Aars Ejendomsmæglere · valuarer · MDE

NYHED

NYHED

ÅBENT HUS

ÅBENT HUS

Med tilmelding lørdag d. 07/12 kl. 14.00 til 15.00

Med tilmelding fredag d. 06/12 kl. 10.00 til 16.00

C Hans Egedes Vej 209 - 9600 Aars

Virkelig interessant villa på dejlig beliggenhed Den charmerende villa ligger uforstyrret, for enden af en blind villavej, grænsende op til grønt fællesområde. Villaen er fra 2002 og byder på 199 kvm bolig i ét plan, som er indrettet særdeles godt og med henblik på familien. 4 værelser, 2 dejlige badeværelser. Lækkert køkkenalrum med ovenlysvinduer. Fantastisk stue med loft til kip. Integreret garage med elport. Arkitekttegnet have med lukket gårdhavemiljø, frugttræer og buske. Stilen er gennemført og intet er overladt til tilfældighederne.

NY PRIS

Pris 2.295.000 Udb. 115.000 Ejerudgifter/md. 2.339 Brt/nt u/ejerudg. 9.307/8.047 Grund 999 m2 Bolig 199 m2 Rum/vær. 5/4 Opført 2002 Sag 91303253 Kontakt 98622400

Højvang 3 - 9600 Aars

Charmerende villa midt i Aars Ejendommen her byder på et

ÅBENT HUS Med tilmelding fredag d. 06/12 kl. 10.00 til 16.00

C Solvænget 94 - 9600 Aars

Indflytningsklar, rummelig og velbeliggende villa! Her har I boligen, der har plads til hele familien - og beliggenhed på en villavej med kort afstand til byens faciliteter. Vi byder jer velkommen på Solvænget 94 og til denne fantastiske og indbydende villa. Villaen præsenterer sig særdeles godt med sine røde sten og flotte Monier betontagsten. God carport. Derudover er der I 2013 opført et udhus på 27 kvm. Lukket have med flisebelagt terrasse og græsplæne. Her er tale om en virkelig rummelige familievilla, som tilmed er klar til at indflytning.

Pris 2.395.000 Udb. 120.000 Ejerudgifter/md. 2.072 Brt/nt u/ejerudg. 9.698/8.385 Grund 1.390 m2 Bolig 207 m2 Rum/vær. 8/7 Opført 1980 Sag 91302730 Kontakt 98622400

NYHED

skønt udemiljø, med æbletræer, flisebelagt terrasse og lukket have, som sikrer jeres privatliv, trods beliggenheden midt i Aars. Terrassen vil være hjem for mange lune grillaftener. Afslapning og hygge er i højsædet når man slår sig til rette i havens skønne rammer, hvor græsplænen er oplagt til havespil. Boligen er på 136 m2 bolig, som er fordelt helt optimalt.

D Pris 1.295.000 Udb. 65.000 Ejerudgifter/md. 1.325 Brt/nt u/ejerudg. 5.281/4.562

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført

540 m2 136/6 m2 5/3 1925

Sag Kontakt

NYHED

91302928 98622400

Solvænget 25 - 9600 Aars

Velbeliggende villa Den nydelige etplansvilla befinder sig på attraktive Solvænget, hvor man via stierne har under 1 km til midtby, indkøb og gymnasium. Man er desuden også tæt på grønne arealer. Der bydes velkommen til en villa på 115 kvm fra 1980 i pæne, røde sten. Boligens kvadratmeter er velfordelte med entre, soveværelse, 2 værelser, spise- og opholdsstue i åben forbindelse med køkkenet, baggang og badeværelse.

C Pris 1.195.000 Udb. 60.000 Ejerudgifter/md. 1.744 Brt/nt u/ejerudg. 4.879/4.215

Himmerlandsgade 38 9600 Aars aars@edc.dk 98 62 24 00

Grund Bolig Rum/vær. Opført

831 m2 115 m2 4/3 1980

Søndergade Søndergade 5 5 9640 9640 FarsøFarsø 964@edc.dk 964@edc.dk 98 6398 2663 6626 66

Sag Kontakt

91303445 98622400

D Dr. Margrethes Vej 10 - 9600 Aars

Virkelig velholdt og rummelig villa Den flotte og velholdte villa ligger højt placeret, med udsigt over flere dele af byen på den 1.127 kvm store, velpassede grund. Der er kort afstand til daginstitutioner, skoler, indkøbsmuligheder mv.. Huset er opført i 1975 og er godt vedligeholdt, der er bl.a. skiftet til Hardiplank på gavlene og taget er malet. Der er hele 231 kvm fordelt i ét plan. Have med drivhuse, bede og gode terrasser, hvor solen og udsigten kan nydes. Her er utroligt god plads og ejendommen er som skabt til familien.

Åbningstider: Mandag - Fredag kl. 9.00 - 17.00 Lørdag kl. 10.00 - 12.00 Søndag efter aftale

Pris 2.195.000 Udb. 110.000 Ejerudgifter/md. 2.069 Brt/nt u/ejerudg. 8.904/7.699 Grund 1.127 m2 Bolig 231 m2 Rum/vær. 6/4 Opført 1975 Sag 91303466 Kontakt 98622400

En del af byens liv

Profile for Aars Avis

Vort Landboblad nr. 49 - 2019  

Vort Landboblad nr. 49 - 2019  

Profile for ugeavis
Advertisement