Page 1

126. årgang - Nr. 20 - Onsdag den 15. maj 2019

Tyve går efter landmændenes sprøjtemidler En halv million kroner tabt for landmanden ved tyveri - men det er måske kun begyndelsen Af Ture Damtoft Der har ikke været mange tyverier, men de har kostet i gennemsnit 300.000 kroner. Der er tale om sprøjtemidler og andre kemikalier, hvor der ikke bare bliver stjålet en enkelt dunk men et helt parti - som oftest til en værdi af flere hundrede tusinde kroner. - Jeg kan selvfølgelig kun gisne men vil tro, det er organiseret kriminalitet. Folk, der stjæler sprøjtemidler, har forstand på det og ved, hvad de skal gå efter, siger Svend-Anker Worm, agronom hos TopDanmark. Fra at være et yderst sjældent fænomen, er tyverier af kemikalier og sprøjtemidler fra danske landbrug blevet lidt af et problem. De seneste to år har Topdanmark nemlig modtaget flere anmeldelser af tyveri af meget store partier sprøjtemidler. I et tilfælde i år stak tyvene af med sprøjtemidler til en samlet værdi på over en halv million kroner fra et af de landbrug, som er

Flere anmeldelser om stortyverier til flere hundrede tusinde kroner er måske en tendens, der nu er ved at sprede sig i Danmark.

forsikret hos Topdanmark. I 2018 var fem anmeldelser stortyverier, og der blev stjålet værdier for 1,5 millioner kr. - de 300.000 kr. i gennemsnit. I 2017 var der slet ingen anmeldelser.

Tyvene vidste besked - I det seneste tyveri i Midtjylland for et par uger siden blev der stjålet for omkring 550.000 kroner. Han havde fået leveret det to dage før, og tyvene vidste helt klart,

at han havde det. Vi håber, at det er tilfældigt, at vi i de seneste to år har fået flere anmeldelser af tyveri af store mængder planteværn, men det kan også vise sig kun at være begyndelsen.

Grim ulykke med flishugger Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg advarer efter mand fik arm revet af Af Ture Damtoft Højre arm revet af under albuen. Det var det ulykkelige udfald, da en 59-årig skovarbejder fik armen i frontvalsen på en flishugger. Maskinen var netop sat i gang, da den ellers meget erfarne skovarbejder gled og faldt på det isede underlag, netop som han gik forbi flishuggeren. Frontvalsen greb fat i ærmet på hans kedeldragt, og armen fulgte med. Ikke overraskende gjorde det sindssygt ondt, også i ambulancen, selv om han fik smertestillende medicin undervejs til hospitalet. Ulykken får Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg (JA) til at komme med en advarsel. For selv om sikkerhed ofte drejer sig om sund fornuft, kan det være hjælpsomt at blive mindet om, hvad den sunde for-

Vi ved, at landmænd i Sverige de senere år har været plaget af kemikalietyverier, og at forsikringsselskaberne i Sverige nu stiller krav om alarm ved kemikalierum. De skærpede sikringskrav i Sverige kan have medført, at tyvene er søgt mod Danmark, siger Svend-Anker Worm, der ikke selv rigtigt tror på, at det er tilfældigt. Han peger på tyverier fra korn- og foderstofcentraler for nogle år siden, hvor der var en række stortyverier. De blev stoppet gennem indstallering af alarmer og andre tiltag, og det er præcist, hvad han nu råder landmændene til. - Det har flyttet sit til landmændene, og det bedste vil være, at man helt undgår at have store mængder af sprøjtemiddel stående på gården. Del eventuelt leverancen op og lad være med at tage hele sæsonens forbrug hjem på en gang. Brug en vandfast tusch til at skrive dit eller gårdens navn på hver eneste dunk. Det gør det sværere for en tyv at videresælge dunken.

Hvis man parkerer en traktor, læssemaskine eller lignende foran døren til kemikalierummet, gør man det sværere for tyve at komme væk med sprøjtemidlerne, siger Svend-Anker Worm. Til sidst opfordrer han til, at man låser kemikalierummet med godkendte låse og eventuelt installerer tyverialarm. Endelig kan vinduerne sikres og måske blændes, så tyvene ikke udefra kan se, hvad der er i rummet.

tilrettelagte, at der er givet grundig instruktion og indgået aftaler, som forebygger ulykker og arbejdsskader. Med til vurderingen af en arbejdsproces hører blandt andet at foregribe, hvor en ulykke med en maskine kan ske, både når den

er i gang, ved rengøring og vedligeholdelse. Det er ikke kun i skovarbejde, man skal passe på. For et par år siden mistede en kvinde fra Nordjylland hele sin arm, da den blev fanget i en mindre flishugger, mens hun var igang med havearbejde.

FAKTA Sådan kan man sikre dine kemikalier mod tyveri - Installer solid lås på dør til kemikalierum - Overvej tyverialarm i kemikalierummet - Blænd vinduer til kemikalierum, så en tyv ikke kan se ind - Skriv dit navn på alle dunke med kemikalier og sprøjtegift - Hjemtag kun de kemikalier, du skal bruge på kort sigt. Lad resten blive hos leverandøren.

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

• Gummigedsarbejde • Træer og rødder optages En ulykke med en flishugger får Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg til at minde om både sund fornuft og regler for sikkerhed.

nuft egentlig betyder. Hvis du skal løse arbejdsopgaver under unormale vejrforhold, er det i

mange tilfælde sværere at tage hensyn til sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø. Det kræver særlig op-

mærksomhed på, hvordan arbejdet udføres. JA råder til at arbejdsprocesserne er omhyggeligt planlagte og

• Jordkørsel med traktor og vogn • Kosand fra gylletanke kan udspredes

Leander Thyrrestrup • tlf. 22 20 39 03


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Økologisalget i Danmark satte nye rekorder i 2018 Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes efterspørgsel på økologiske fødevarer i 2018 for fjerde år i træk steg med tocifrede vækstrater. Den økologiske andel stiger på alle kategorier, og detailomsætningen af økologisk kød er nu på mere end 1 mia. kr. Detailsalget af økologiske varer steg 14 pct. på ét år og udgjorde 12,9 mia. kr. i 2018 mod 11,3 mia. kr. i 2017. Frugt og grønt udgjorde alene 38 pct. af den samlede stigning. Økologisk is og margarine er blandt højdespringerne i de mindre varegrupper. Når detail-, online, foodservice, samt alternative

salgskanaler lægges sammen, så udgør omsætningen af økologiske fødevarer 16,1 mia. kr. Det svarer til, at hver dansker i gennemsnit køber økologi for 2.785 kr. om året. Hos Friland er direktør Henrik Biilmann glad for udviklingen, og han hæfter sig ved, at omsætningen på økologiske kød i detailhandlen nu ligger over en mia. kr. - Vi kan jo kun bekræfte den tendens, som Danmarks Statistik igen i år dokumenterer med deres analyse. Økologi betyder meget for danskerne, men vi oplever også en stigende interesse fra forbrugerne

for vores andre koncepter, der ikke er økologiske. Et eksempel på dette er Frilandsgris-konceptet, som sælges i MENY- og SPAR butikkerne, slagtere, foodservice sektoren, samt bruges i diverse pålægsprodukter, hvor interessen og spørgelysten til dyrevelfærden stiger, siger han. Den samlede detailomsætning af økologisk frugt og grønt er mere end tredoblet på seks år fra 1,3 mia. kr. i 2012 til 4,3 mia. kr. i 2018. Det økologiske areal med ’gartneriafgrøder’ (primært frugt og grøntsager) steg fra 2.500 hektar til 4.600 hektar i samme periode og udgør nu

Landbrug Erhverv Transport

Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

22,5 pct. af det samlede areal af gartneriafgrøder mod 12,9 pct. i 2012. Importen af økologisk frugt og grønt steg fra 0,5 mia. kr. i 2012 til 1,5 mia. kr. i 2017. Udover detailhandlen, er foodser-

Gudstjenester

✔ Vikarservice ✔ Haveservice

Salget af økologiske produkter fortsætter med at stige.

K= konfirmation

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

...DIN LOKALE MASKINLEVERANDØR FINDER DU I

Tlf. 98 62 17 11 – annonce@aarsavis.dk

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Ture Damtoft - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke V. Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Kirke Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs.Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Bededag 17. maj

Søndag 19. maj

9.00-11.00 K ingen 9.30-11.00 K ingen ingen ingen ingen 10.00 K ingen 11.00 ingen ingen 10.30 11.00 ingen 11.00 ingen ingen 9.30 ingen ingen 9.30 ingen 11.00 ingen ingen 9.30 10.30 9.00 ingen ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen 10.00 K ingen 10.00 K ingen ingen 9.00 ingen 10.30 ingen 19.30 9.00 ingen 9.00-11.00 K

9.30 10.00 11.00 ingen 9.30 ingen 10.00 K ingen 11.00 ingen 19.30 10.30 9.00 ingen 9.30 9.30 ingen 11.00 ingen ingen 11.00 ingen ingen ingen ingen 9.30 ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen ingen ingen ingen 10.00-11.30 K ingen ingen ingen 10.30 9.00 ingen 10.30 10.00

vice (storkøkkener mv.) en stor aftager af økologiske fødevarer. Danskerne købte i 2018 mere end dobbelt så mange økologiske fødevarer som fire år tidligere og dan-

skerne har i mere end 10 år været det folkefærd, der køber mest økologisk, og med væksten i 2018 er førerpositionen som verden mest økologiske folkefærd udbygget.

Indberetning fra økologer mangler Alle økologiske jordbrugsbedrifter skal hvert år indberette økologioplysninger i Fællesskemaet. Og hvert år er der nogle økologer, der glemmer det, fordi de fejlagtigt tror at Fællesskemaet kun er til ansøgning om landbrugsstøtte. Fristen var 26. april i 2019, men der mangler stadig mange indberetninger. Det får nu Landbrugsstyrelsen til at minde om reglerne, og samtidig advarer de om, at manglende indberetning kan betyde, at man mister sin autorisation. Økologioplysningerne er nødvendige, for at styrelsen kan gennemføre den lovpligtige årlige økologikontrol. Som økologisk producent skal man hvert år indberette oplysninger jordbrugsbe-

Nordjysk Landboauktion og Eksportstalde

Uge 19: 15 SDM kælvekvier, 3500-6700, 20 kødkvæg, 4000-11000, 7 græskøer, 2400-7600, 10 kvier over 12 mdr. malkerace, 1900-4000, 10 kvier under 12 mdr. malkerace, 300-3200, 42 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1200-6900, 10 tyre over 3 mdr. malkerace, 1400-2800, 15 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 1900-7600, 10 tyre under 3 mdr. malkerace, 800-1600, 8 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 900-2100, 5 foldtyre, 360015500

driftens planteproduktion i den løbende vækstsæson, husdyrproduktion i det løbende kalenderår, græsningsrettigheder og biavl. For husdyrene gælder det holdets størrelse, sammensætning og omlægningstidspunkt. Nu vil Landbrugsstyrelsen sende rykkere ud til de økologiske bedrifter, som ikke har indberettet økologioplysninger indenfor tidsfristen for 2019. Økologioplysninger i Fællesskemaet kan indberettes hele året, og ændringer skal indberettes straks. Reglerne gælder for enhver, som sælger økologiske varer. Også selvom man kun har tre høns og en hane, og børnene har to dværgkaniner.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 20 Basis 30 kg. 415,46 (402,79 ) SPF+Myc 420,46 (407,79) SPF 424,46 (411,79) Økologi 779,28 (766,89) UK-tillæg 13,42 Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,05 (5,95)


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Landboungdommen bød på faglig viden og et godt grin Landbrugselever fra Kjærgård, Grindsted, Gråsten og Bygholm Landbrugsskoler var i tirsdags, 7. maj samlet til inspirationsdag arrangeret af LandboUngdom. Bygholm Landbrugsskole inviterede de 175 elever indenfor, og som altid bød dagen på masser af faglig viden, inspirerende oplæg og socialt netværk. Hjemmefra havde de meldt sig ind på hold, der omhandlede emnerne kvæg, svin, mark eller fremtidens landbrug. Hos kvægholdet var Viking Danmark på besøg, og guidede de kvæginteresserede elever igennem koens brunstcyklus, der kan fortælle mere end blot, hvornår koen er i brunst og det optimale tidspunkt for

175 vordende landmænd var i sidste uge samlet til inspirationsdag arrangeret af LandboUngdom.

inseminering. Eleverne fik samtidig også selv lov til at føle sig frem ved at se og røre koens organer. Hos holdet med Fremti-

dens Landbrug var Katrine Christensen på besøg til en snak om, hvad der kan produceres af mad fremadrettet, hvor de mange klima-

Medejer i Oustrup Vin, Peter Stenild, mellem vinrankerne på en af de sjældne overskyede dage sidste forår. Lige nu er der grå skyer over vingården i form af en sag ved Landsskatteretten, som de håber snart at få en afgørelse på.

Vinbønders regler ændres Af Ture Damtoft Vinproducenterne skal ikke længere indberette data om arealer, sorter, produktion, høst og lagerbeholdninger til Landbrugsstyrelsen. Nu skal det kun være Fødevarestyrelsen, som kontrollerer, at vinbønderne lever op til kravene, og

dermed er der en offentlig myndighed mindre at kommunikere med. Hos Oustrup Vin lidt uden for Aars er medejer Peter Stenild på godt jysk udmærket tilfreds med forenklingerne. - Det har været på vej i et stykke tid. Jeg hørte først om det for et par år siden

fra en kontrollør fra Fødevarestyrelsen. Der er stadig regler, som skal følges, men der skal ikke sendes en ansøgning ind. Det er papirarbejde, der bliver skåret væk, og forenklede regler kan vi kun være tilfredse med, siger Peter Stenild. Konkret betyder forenklingerne, at Landbrugs-

forandringer bliver tænkt ind. Så her blev der tænkt store tanker om biogasanlæg og brug af insekter og melorme - ikke kun i foder

styrelsen ikke længere skal føre et vingårdsregister i Danmark med oplysninger om bl.a. den enkelte vingårds areal og de plantede druesorter. Forenklingerne gælder for de små vinproducerende medlemsstater som Danmark, der ikke er omfattede af ordningen om nyplantning af vinstokke eller af ordningen om nationale støtteprogrammer. - For eksempel falder indberetningen om tilsætning af sukker (chaptalisering, red.) bort. Det gør man i de Nordeuropæiske lande, hvis der ikke er sukker nok i vinen, og der falder indberetningen, som vi har meldt både det ene og det andet sted, bort, fortæller Peter Stenild. Drueproducenter skal fortsat være registreret i Landbrugsindberetningen som andre primærproducenter, der dyrker afgrøder til anvendelse som fødevarer. Danmark blev officielt et vinproducerende land i 2000. Der er i øjeblikket ca. 100 vinproducenter i Danmark og arealet af vinmarker udgør ca. 90 ha. Desværre er der ikke så meget gang i produktionen hos Oustrup Vin, for de afventer en afgørelse fra Landsskatteretten. - Vi kører en prøvesag gennem Foreningen af Danske Vinavlere, hvor vi har fået fri process. Usikkerheden betyder, at vi har stoppet produktionen af ny vin for nu, og vi ved ikke, hvornår vi kan få en afgørelse, så vi véd, hvad vi har at forholde os til, siger Peter Stenild.

til dyr men også i fødevarer.

Livet på landet Efter frokost var eftermiddagen delt i oplæggene fællesskab/Netværk, forventningsafstemning og sikkerhed i landbruget. Også her var der masser af viden at tage med sig hjem. Især når eleverne inden længe skal ud i den første praktik hos en arbejdsgiver. - Sørg for at få afstemt forventningerne med hinanden, såsnart du starter på et nyt job, så mulige konflikter undgås eller bliver taget i opløbet. Alle de formelle ting er aftalt i kontrakten, så det kan være små men vigtige ting, der kan være godt at få aftalt. F.eks. om mobilen må bruges i stalden, ferier og fridage og meget andet. Stil gerne spørgsmål til de forskellige ting og opgaver, du bliver stillet overfor i dit daglige arbejde. Det viser, at du er interesseret, og at ’du vil det her’. I sidste ende kan det være med til, at arbejdsgiveren giver dig mere ansvar,

fortalte arbejdsgiver Marie Schougaard fra Avlscenter Kauergaard. Dagen blev sluttet af med et underholdende indslag af standup komiker Mahamad Habane, hvor lattermusklerne i den grad blev rørt, og Jacob Hollender fra LandboUngdom Sønderjylland kunne glæde sig over en succesfuld dag. - Vi holder denne dag for at vise eleverne, at LandboUngdom ikke kun er traktortræk og sociale arrangementer. Vi vil også vise den faglige side af foreningen. Og så er det vigtigt at fortælle eleverne om LandboUngdom og hvad vi kan tilbyde vores medlemmer. Vi viser, at der i LandboUngdom er mangfoldighed og bredde, og at foreningen ikke kun er for landmænd men også for tømrere, murere, sygeplejerskestuderende m.m. Hovedsagen er, at man har interessen for livet på landet, siger Jacob Hollender, regionsformand i LandboUngdom Sønderjylland.

55 har meldt sig til biogas i Hobro Cirka 55 husdyrbrugere har meldt sig som leverandører til det planlagte Biogas Hobro Nord. Det er nok til, at anlægget kan etableres, men det vil være nødvendigt at indkøbe halm og majs som brændstof til anlægget, hvis der ikke kommer mere tørstof i form af dybstrøelse på banen. Formand for anlæggets leverandørselskab, Jens Verner Pedersen, håber der-

for på, at der kommer flere husdyrproducenter med dybstrøelse. - Det vil være ærgerligt at skulle ud og købe halm og majs. For det første vil vi konkurrere med os selv på halmprisen, og det bliver ikke husdyrproducenterne, der får gavn af det, siger formanden. Lige før sommerferien bliver anlægget dimensioneret, og derefter er det for sent at melde sig på banen.

KØB OG SALG

BLANDEDE

Halm sælges

Knusning og rodfræsning

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Af skov, juletræer, jagtarealer, haver, buskads, m.v. udføres med Fendt traktor med AHWI M700 knuser, og AHWI rodfræser. Tlf. 40 78 11 79

BLANDEDE

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy


Vort LandbobLad

NYHED.

Landbrugsnyt

Unik landejendom ved Lerkenfeld Å nær Aars.

NYHED.

Aars

Fritidslandbrug

Testrupvej 203 Unik og indflytningsklar landejendom nær Aars - med nærhed til hovedvejen A13 samt motorvejen. Hjemmet byder på fem værelser, som deles om et rummeligt badeværelse med spabad og bruseniche. Køkken-alrummet er husets hjerte, og her venter et lækkert vinkelkøkken, hvor bordpladen matcher de pæne gulvklinker. Trumfen er dog den fabelagtige stue med panoramaudsigt til skovens vidder. Udenfor venter en stor grund med rige muligheder, flere terrasseområder og potentiale for jagt og fiskeri i åen.

NYHED.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

35.000 2.802/2.375

Bolig m2: 100 Grund m2: Værelser: 3 Garage m2: Byggeår: 1968 Sag: 258V1900102 Energi:

710 42 C

120.000 10.194/8.649

Bolig m2: 183 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1904 Sag: 258V1900069 Energi:

NYHED.

Villa, 1 fam. Lærkevænget 3 Centralt i Hornum finder I denne velindrettede og indbydende villa, som I nu kan blive de næste ejere af. Her kan I på bedste vis kombinere en bolig med et skønt lysindfald i de fleste rum med en beliggenhed nær alle hverdagens nødvendigheder. 650.000 1.134

2.395.000 3.033

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Velindrettet villa i Hornum.

Aars

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

47.457

Skøn etplans villa i Farsø.

Farsø

Villa, 1 fam.

Haraldsvej 22 Skøn etplansvilla fra 2003 i et børnevenligt område af Farsø med mange familier. Hele boligen byder på gulvvarme, og de 138 kvadratmeter rummer et HTH-køkken, som går i ét med alrummet og stuen. De fire værelser og to HTH-badeværelser er inddelt i to separate afdelinger, og afslutningsvis er der et bryggerset samt en bred carport med et tilstødende disponibelt rum. I haven får I en terrasse og et orangeri, og fra adressen fører cykelstier til Farsøskole og Dronning Ingridhallerne.

D

NYHED.

Central villa med god have.

Aars

Villa, 1 fam. Himmerlandsgade 147 Leder I efter en dejlig og velindrettet villa med en skøn have og en beliggenhed med stort set alting i gåafstand? Så kan jeres nye adresse meget vel hedde Himmerlandsgade 147, for på denne centrale adresse i Aars får I alt dette og mere til. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

898.000 1.346

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Flere søgere til rækkehus i Aars. Gerne omkring 100-120m2, maks 1.2 mio. Har du boligen?

45.000 3.869/3.280

Bolig m2: 91 Stue/vær: 1/2 Byggeår: 1950 Sag: 258V1900100

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

danbolig Himmerland - Aars Skal vi også sælge din bolig? Telefon: 9862 4444 Himmerlandsgade 102, 9600 Aars.

Ring til danbolig på tlf. 98624444 - ID

846 91 40 15 D

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

1.995.000 2.038

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

100.000 8.505/7.216

Bolig m2: 138 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Byggeår: 2003 Sag: 258V1900103 Energi:

Aars

Villa, 1 fam. Aalborgvej 20 Oplagt begyndervilla i Hornum. Huset byder på to rummelige værelser, en førstesalsstue og et U-formet køkken samt to stuer en suite. Udenfor breder en herlig have sig ud med en solrig gårdsplads, græsplæne og varieret beplantning. Ring og hør mere. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

798.000 1.063

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

40.000 3.442/2.917

Bolig m2: 127 Stue/vær: 1/6 Byggeår: 1931/1988 Sag: 258V1900095

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

Ungt par søger villa på Stenildhøj med 2 badeværelser, 4 værelser, maks 3.5 mio. Har du boligen? Ring til danbolig på tlf. 9862 4444 - ID

Par søger renoveret landejendom ved Aars. Maks pris omkring 3.0 mio.

Par søger 1plans villa i Aars på 150+m2, garage, 2 badeværelser. Maks pris 2.7 mio.

Har du boligen?

Har du boligen?

Har du boligen?

Ring til danbolig på tlf. 9862 4444 - ID

Ring til danbolig på tlf. 9862 4444 - ID

Ring til danbolig på tlf. 9862 4444 - ID

Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · aars@danbolig.dk

C

Charmerende begyndervilla i Hornum.

Ung mand søger nedlagt landejendom ca.140m2 med garage til maks 2.0 mio.

danbolig Himmerland - Aars .

991

539 6 11 34 D

Profile for Aars Avis

Vort Landboblad nr. 20 - 2019  

Vort Landboblad nr. 20 - 2019  

Profile for ugeavis
Advertisement