Page 1

126. årgang - Nr. 16 - Mandag den 15. april 2019

LMO Økologi og Økologi Rådgivning Danmark indgår i stort samarbejde De to parter vil løfte økologisk landbrug og på sigt have større landsdækkende arrangementer synlige omkring øko-rådgivningen. Det er en stor styrke at være i et hus, hvor vi også har konventionelle kunder, for det giver noget ping-pong frem og tilbage af ideer. Og mangler vi information om konventionelt landbrug i LMO Økologi, har vi kollegaer med ekspertviden indenfor konventionelt landbrug, som vi kan rådføre os med, siger Økologichef Peter Mejnertsen. Han glæder sig over den udvikling i dialogen mellem konventionelle og økologiske landmænd, som i større grad end tidligere udveksler ideer og erfaringer. - Vi dømmer hverken de konventionelle eller økologiske landmænd ude. Vi tager en konstruktiv dialog med hver enkelt landmand for at se, hvor han kan få den bedste forretning, siger Peter Mejnertsen.

Af Ture Damtoft Den sidste underskrift på et splinternyt partnerskab mellem LMO Økologi og ØkologiRådgivning Danmark (ØRD) er netop sat. Samarbejdet mellem de to økologiske parter skal skubbe den økologiske fødevareproduktion fremad og klæde de økologiske landmænd bedre på i bestræbelsen efter udvikling af økologien og stigende udbytter. De to parter står hver især bag de største økologiarrangementer i landet i form af ØRDs Grovfoderdag og LMO Økologis Økotræf, som begge har tiltrukket hundredvis af økolandmænd og udstillere gennem årene. Gennem det nye partnerskab vil LMO Økologi og ØRD holde de to store arrangementer i fællesskab. Det skal sikre en endnu højere faglig værdi under arrangementerne og større deltagelse fra både landmænd og udstillere. - Det er vigtigt for os, at vi får et endnu stærkere udstillingsvindue til økologiske landmænd, maskinfabrikanter, grovvarebranchen og alle andre, der har en interesse i økologi. Vi arbejder hele tiden på at præsentere den nyeste viden og tendenser for landmændene og ikke mindst løfte barren og skubbe branchen fremad, så vi sikrer, at økoproduktionen udvikler sig på en god måde. Vi skulle udvikle på grovfoder delen, og de skulle udvikle på planteavl, og så kunne vi ligeså godt slå os sammen. Vi har også talt med vores udstillere. Det bliver mere interessant for dem, når vi slår det

LMO vil fremover holde deres Økotræf i samarbejde med Økologirådgivning Danmark.

sammen, for så kommer der flere gæster. Udstillerne sparer en del tid og logistik på det, og på sigt skal det det være en landsdækkende aktivitet. Når vi nu er to stærke parter frem for bare en enkelt, er der ingen tvivl om, at vi kommer til at løfte arrangementerne til et nyt niveau, og så kan det jo være, vi bliver så gode venner, at vi også kan lave andet sammen, siger Peter Mejnertsen, afdelingschef for LMO Økologi. På sigt er det målsætningen, at Grovfoderdagen og

Økotræffet afholdes skiftevis hvert andet år.

Alt kan ændres I begyndelsen skal den nye alliance udelukkende fremme Grovfoderdagen og Økotræffet. Men det er samtidig også muligt, at der kommer flere arrangementer under den fælles fane, fortæller Erik Andersen, direktør i ØkologiRådgivning Danmark. - Der er helt sikkert basis for at udvide samarbejdet yderligere i fremtiden. I første omgang er målsætningen at nå frem til en form, hvor alle

aktører føler sig velkomne og møder op på de forskellige dage. Grundstenene er nu lagt til, at arrangementerne skal afføde endnu flere oplevelser og input til de mange deltagere. Og lige nu har vi alle bolde i spil, så det kan også være, at det fremadrettet skal være todagesarrangementer, ligesom det også er muligt, at vi gør arrangementerne til nationale frem for regionale - i så fald kan det også være, at vi skal kigge på geografien. Det må vi afvente og se, siger Erik Andersen.

Hjælp til udfasning af medicinsk zink SEGES Svineproduktion har en ny guide, som hjælper landmændene med at udfase medicinsk zink i produktionen. Guiden samler en række tjeklister og gode råd til, hvordan man kan nedsætte eller fjerne behovet

for brug af medicinsk zink. - Senest i 2022 bliver det forbudt at bruge medicinsk zink til behandling af fravænningsdiarré. Vi har i SEGES Svineproduktion flere forsøg i gang, hvor vi undersøger alternativer. Men som svi-

neproducent kan man også selv gøre en del ting, siger fagchef Lisbeth Shooter. Guiden har tre forskellige kategorier: Grisen, stalden og foderet. Under hver kategori er der en række gode råd til, hvor der kan sættes ind for at nedsætte risikoen

for fravænningsdiarré og dermed også behovet for at bruge medicinsk zink. - Vi har lavet guiden, så både ejer og medarbejdere altid har de gode råd lige ved hånden. Enten på telefonen, tabletten eller computeren, siger Lisbeth Shooter.

En stor styrke Det nye samarbejde skal ikke ses som en udvikling af LMO Økologis fokus i deres rådgivningsopgaver, oplyser Peter Mejnertsen. - Det er en enig bestyrelse, som gerne vil være mere

Afdelingschef for LMO Økologi, Peter Mejnertsen.

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

• Gummigedsarbejde • Træer og rødder optages • Jordkørsel med traktor og vogn • Kosand fra gylletanke kan udspredes

Leander Thyrrestrup • tlf. 22 20 39 03


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

LÆSERBREVE Ministeren bruger stadig mørkelygten Landmand Ulrik Lunden, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Store Bouet, Asaa skriver:

Margit Holm og Troels Holst.

Medalje for 40 år hos LandboNord Gennem 40 år har revisorassistent Margit Holm sørget for orden i regnskabernme hos LandboNord i Fjerritslev, og det blev fejret i fredags, 5. april. Med til jubilæet var familie, kollegaer, ledelse og vicepræsident i Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, Troels Holst.

Han havde æren af at overrække Margit Holm sølvmedaljen ’Hæderspris for lang og tro tjeneste’, som siden begyndelsen af 1800-tallet er givet til medarbejdere indenfor blandt andet landbrugets rådgivningskontorer, som har præsteret lang og tro tjeneste.

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Ture Damtoft - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen blander nu oppositionen ind i sin harme over, at landbruget ikke har leveret på de kollektive virkemidler. Han vil åbenbart have det til at lyde, som om det var af frygt for oppositio-

Ulrik Lunden vil ikke have valgplakater fra ministerens parti på sine marker.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 16 Basis 30 kg. 393,54 (380,85) SPF+Myc 398,54 (385,85) SPF 402,54 (389,85) Økologi 771,41 (760,02) UK-tillæg 13,42 Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,89 (5,79)

lygten og lader sig rive med af en ufaglig folkestemning for ikke at komme i ’bad standing’ hos det grønne vælgersegment. Det vidner om en minister, der i langt højere grad er interesseret i at score billige grønne points end en faglig korrekt regulering af det erhverv, han selv er minister for. Det bliver efterhånden spændende at se, hvor dine jyske partikollegaer kan opsætte valgplakater her i det jyske. Trods mit mangeårige medlemskab af Venstre, kan jeg sige, at kandidater, der støtter den nuværende Ellemann-linje, ikke får plakater på mine marker.

Gudstjenester

Ansøgningsfrist ikke ændret Trods problemer med tast selv-service forlænger Landbrugsstyrelsen ikke ansøgningsfristen for tilskud. Styrelsen mener, det kan have flere negative følgevirkninger og medføre forsinkelser i udbetalingerne til landmændene. Det anbefales ikke at vente med at sende fællesskemaet til om aftenen den sidste dag, da det ofte tager længere tid end forventet at indtegne marker og udfylde skemaet.

nens gøren og laden, at han bandede. Bortforklaringer hjælper ikke, Hr. Minister. Ministeren skulle hellere forholde sig til det faglige grundlag. Ministeren må nemlig ikke sanktionere landbruget for ikke at leve op til krav, der er baseret på forkerte præmisser. Landbruget reguleres på baggrund af 50.000 tons kvælstof mere end erhvervet har haft mulighed for at bruge. Det er den virkelige skandale Hr. Ellemann. Det er den sandhed, du bevidst undertrykker. Det er på den baggrund, du udstiller landbrugserhvervet, som værende ikke ordholdende. Det er ikke i orden, når en minister bruger mørke-

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke V. Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Kirke Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimen. Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Skærtorsdag 18. april

Langfredag 19. april

Påskedag 21. april

2. påskedag 22. april

17.00 ingen 9.30 ingen ingen 11.00 9.30 ingen 17.00 ingen ingen ingen 10.30 11.00 ingen 11.00 ingen ingen 18.00 ingen 11.00 ingen 9.30 ingen ingen 17.00 9.30 19.30 ingen 10.30 ingen ingen ingen 19.30 ingen 19.30 ingen 10.00 ingen ingen ingen ingen 19.00 10.30 19.30 ingen ingen 10.30 19.00

19.30 ingen ingen ingen 9.30 11.00 ingen ingen ingen 11.00 10.30 10.30 ingen ingen 9.30 9.30 ingen 11.00 ingen 11.00 ingen 9.30 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 10.30 ingen ingen 10.30 9.00 10.30 ingen 10.30 ingen ingen ingen ingen 10.30 ingen 10.30 ingen ingen ingen 19.30 19.30 ingen 10.00

9.30 10.00 ingen ingen 10.00 ingen 11.00 9.30 11.00 9.30 9.30 9.00 10.30 9.30 ingen 11.00 9.30 11.00 9.30 ingen 9.30 ingen 11.00 9.30 ingen 11.00 9.30 10.30 10.30 ingen ingen 10.30 ingen 9.00 ingen 9.00 10.30 10.00 ingen 10.30 ingen 9.00 10.30 ingen 10.30 9.00 10.30 ingen 10.00

9.30 ingen 19.00 ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.30 ingen ingen ingen 10.30 ingen 11.00 ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen ingen 11.00 9.00 ingen 10.30 ingen ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen ingen 9.00 ingen ingen ingen ingen 9.00 ingen 10.30 ingen 9.00 9.30


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Der er lagt op til debat om tunge køretøjer på vejene Ikke højere belastning end når køretøjerne transporteres på blokvogne viser undersøgelse fra Vejdirektoratet det højeste middeltryk over kontaktarealet. Bæltekøretøjerne gav de laveste middeltryk over kontaktarealet.

Af Ture Damtoft Debatten stopper nok aldrig helt, og bilisterne vil nok altid blive lidt irriterede over de tunge og langsommme landbrugskøretøjer på vejene. En ny undersøgelse fra Vejdirektoratet viser imidlertid, at de tunge køretøjer, som ikke selv må køre på vejene, ikke belaster overfladen mere end blokvogne og sættevogne. I et forsøg med seks forskellige landbrugsmaskiner, var belastningen af vejoverfladen enten mindre eller ikke værre end den fra blokvogne eller sættevogne. Det gælder både for landbrugskøretøjer monteret helt eller delvist med gummibælter og for landbrugskøretøjer med brede lavtryksdæk som for eksempel gyllevogne.

Umiddelbare konklusioner Under udmattelsesforsøget viste det sig, at ribbedæk og ribber på bælter forår-

Permanent dispensation

Selv de tungeste landbrugskøretøjer belastede ikke vejene mere end blok- og sætte-vogne.

sager indtryksmærker og svedning på veje med overfladebehandling. Hjul efterlod ingen indtryksmærker under kørsel. Grimme roeoptageren i forsøget var det køretøj, der gav de værste indtryksmærker på OB-belægningen i forsøgsområdet, men særligt for

blokvognen i forsøget opstod der sporkøring. Vejdirektoratets konklusion er, at forsøget viste, at hverken blokvognen med læs eller Grimme roeoptageren beskadigede vejen. I målingen af trykket i dybden af vejen havde ingen køretøjer markant

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har peget på nye medlemmer af Det Dyreetiske Råd.

Nye medlemmer af Det Dyreetiske Råd Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har peget på, hvem der over de næste tre år skal rådgive om dyrevelfærd.

Det Dyreetiske Råd får fra 1. juli to nye medlemmer. Dyrlæge Pernille Elisa Hansen og bestyrelsesmedlem i Forbrugerrådet Tænk

og formand i Dyrenes Beskyttelse Per Jensen skal fremover være med til at rådgive miljø- og fødevareministeren om dyrevelfærd.

højere tryk i dybden end andre, men det konkluderes, at det giver højere tryk i dybden at sætte bæltekøretøjet på en blokvogn end at lade den køre selv. I målingen af køretøjernes aksellaster og kontakttryk gav blokvognsvogntoget og sættevognsvogntoget

Miljø- og fødevareminister Jakob EllemannJensen har netop udpeget formand og medlemmer til Det Dyreetiske Råd for de kommende tre år. Vicedirektør i Københavns Zoo Bengt Holst forsætter som formand, mens ni af de hidtidige medlemmer også fortsætter. - Det Dyreetiske Råd har en vigtig rolle i at være med til at sikre bedre velfærd for vores dyr - lige fra grisene i stalden til vilde dyr i naturen. Med den nye sammensætning af er Det Dyreetiske Råd godt rustet til mange spændende og udfordrende opgaver over de næste tre år. Jeg vil gerne sige tak til de afgående medlemmer for deres store engagement, siger miljø- og fødevareminister Jakob EllemannJensen. Det Dyreetiske Råd, der er nedsat gennem dyreværnsloven, følger udvik-

Søg om tilskud til vådområder nu Efter en måned med koks i ansøgningssystemet er det nu muligt at søge om tilskud til minivådområder hos Landbrugsstyrelsen igen. Styrelsen har ikke oplyst, hvad problemet var, men nu er der igen hul igennem for

ansøgninger om tilskud til etablering af minivådområder.

Fristen er 30. april. Oplandskonsulenterne fortæller, at de har haft en række ansøgninger klar, som de har sendt afsted her

de seneste dage. Det ser ud til, at mange landmænd er interesserede i at få et minivådområde, siger Simon Rosendahl Bjorholm, SEGES. Overvejer man at etablere et minivådområde, er første skridt at kontakte

en oplandskonsulent, som yder gratis rådgivning. Her får du hjælp til at finde den bedste placering i terræn, udforme minivådområde, søge tilskud og få de nødvendige tilladelser på plads.

Resultaterne vil Dansk Maskinhandlerforening bruge til at få lempeligere vilkårtil transport af de tunge maskiner. - Det er klart udgangspunktet, at vi vil kæmpe for, at der bliver givet permanente dispensationer, eller vi får lavet reglenren om. Første realistiske håb er nok at få permante dispensationer, så vi sparer både landmænd og kommunerne for et tungt arbejde med behandling af ansøgninger. Dernæst er det positivt, at undersøgelsen er blevet lavet. Indtil nu har vi jo gættet lidt, men nu har vi fået beviset for belastningen. Det er mig bekendt den første undersøgelse af sin art i Europa, og vi vil bruge den internationalt også gennem vores europæiske samar-

lingen inden for dyrevelfærd med en etisk tilgang. Rådet kan på eget eller miljø- og fødevareministerens initiativ afgive udtalelse om et emne i relation til dyrevelfærd og dyreetik. Rådet rådgiver ligeledes ministeren i forbindelse med fastsættelse af regler på området. Rådets sammensætning vil fra juli være: Formand Bengt Holst, vicedirektør i Zoologisk Have København; Jes Aagaard, naturvejleder i Naturstyrelsen; Lene Munksgaard, professor ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet; Michael Nielsen, gårdejer; Paolo Drostby, kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriets veterinærkontor; Per Jensen, bestyrelsesmedlem i Forbrugerrådet Tænk samt formand for Dyrenes Beskyttelse; Pernille Elisa

bejdsorganisationer til at opfordre dem til at få lavet samme forundersøgelser, siger branche direktør Klaus Nissen i Dansk Maskinhandlerforening. Rapporten blev til i et samarbejde mellem KL, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Landbrug & Fødevarer, Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Agroindustri, Danske Sukkerroedyrkere, Seges, Asfaltindustrien og Færdselsstyrelsen.

Branche direktør i Dansk Maskinhandlerforening Klaus Nissen.

Hansen, dyrlæge i Dyreklinikken Skovlunde; Pernille Fraas Johnsen, chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse; Peter Mollerup, biolog og formand for Dyrenes Venner; Sebastian Klein, TV-vært og naturformidler i DR; Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Rokilde Universitet og Yke W. KloppenburgOosterwoud, gårdejer.

KØB OG SALG Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

BLANDEDE

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Profile for Aars Avis

Vort Landboblad  

Vort Landboblad  

Profile for ugeavis
Advertisement