Page 1

125. årgang - Nr. 24 - Onsdag den 13. juni 2018

Tørken har allerede betydet store tab for landbruget Regnen de seneste dage er ikke nok til at rette op på sæsonen frem lang snor til trængte landbrug, siger René Lund Hansen lidt dystert. Han kæmper selv med at få foder nok i hus uden at tage af salgsafgrøderne. Det første af fem slet græs er i hus, men det andet har han måttet opgive. Og det tredje er der heller ikke gode udsigter til, medmindre der kommer mere vand. Han regner med 25-30 procents tab på afgrøderne, men er alligevel ikke bekymret for sit eget grovfoder. For der kan tages af salgsafgrøderne, hvis det bliver nødvendigt, og køerne skal nok give mælk sålænge de får foder. De i alt 1000 høveder kan komme igennem adskillige tusind ton grovfoder om året. Det kan Kirstinesminde nok holde til, men måske ikke alle gårde.

Af Ture Damtoft Det vurderer landmand René Lund Hansen, der blandt andet driver gården Næsborg Søndergård lidt syd for Aggersund i firmaet Kirstinesminde Landbrug. Han har 500 malkekøer, 500 kvier og 600 hektar jord, hvoraf de 350 hektar er salgsafgrøder som korn og raps. Især vårbyggen kæmper på de marker, hvor jorden ikke er fed. - Vi står jo på noget god jord med en høj bonitet, som kan holde på væden. På sandpletterne kan man se, at planterne begynder at være gule, men det er ikke en katastrofe endnu. Vinterrapsen står godt, men vi skal have noget mere vand nu, og det skal være over tid, for ellers når panterne slet ikke at få noget ud af det, siger René Lund Hansen, i en af sine marker, hvor man kan se den gule vårbyg.

Ligner 1992 Den 50-årige landmand husker udmærket 1992, hvor Kirstinesminde mistede op til 50 procent af det normale udbytte.

Landmand René Lund Jensen viser, hvordan jorden efterhånden er blevet det rene støv i markerne på grund af den manglende regn.

Så alvorlig er situationen ikke i år, men René Hansen, der er planteansvarlig i Agri-Nords bestyrelse, forventer store tab for erhvervet. Og at nogle landmænd måske knækker.

- Det ligner betænkeligt meget 1992, og vi har allerede realiseret et stort tab. For dem som har husdyr eller dårlige jorder, er det ved at være en katastrofe. En ting er her og nu, hvor køerne

Tørkeindekset er faldet en enkelt grad i det meste af Jylland, så kortets farve er gået fra nærmest blodrødt til orange. Kilde: DMI.

Regn til Jylland og varm luft til Sjælland Danmarks Meteorologiske Instituts (DMI) tørkeindeks er stadig ikke beroligende læsning, men lidt regn har allerede haft betydning ifølge meteorologerne. - Man kan godt se, at der er

faldet 5-10 millimeter, men hvis der ikke kommer mere, kan indekset godt komme op i det røde felt i Jylland igen. Det er kun lige det øverste støvlag, der har fået væden, og det kan kun mær-

kes i et par dage. Samtidig så blæser det nu rigtig meget, så der kommer også en fordampning, selvom det er overskyet mange steder, siger Frank Nielsen fra DMI. Han kan naturligvis ikke

går ude. Men hvad med vinter, når foderstakken kun er 50 procent af normalen, priserne på grovfoder bliver højere og der ikke er nogen buffer i landbruget? Bankerne giver ikke ligegive nogle garantier, men for de vandhungrende landmænd er der måske lidt gode nyheder. Torsdag skulle der nemlig komme en regulær front ind over Danmark, som kan give nogle millimeters regn til jyderne. - Det ser ud til, at fronten giver mest til Jylland og nok især den nordlige del. Men der kommer nok ikke meget over til sjællænderne, hvor tørkeindekset de fleste steder stadig ligger i det røde felt, siger Frank Nielsen. Han beskriver vejret de sidste fem uger som meget atypiske, men nu ser det ud til, at det mere velkendte danske sommervejr er på vej. - Fra nu og til Skt. Hans bliver det mere skiftende vejr, viser prognoserne. Men varmen ligger stadig tæt på, så regnen til markerne falder mere i Jylland. Når en front begynder at komme over mod den østlige del af landet, får den fat i den varme luft, der ligger over kontinentet, og så går regnvejret ofte i sig selv igen, siger Frank Nielsen.

Vanding hjælper ikke Så er der omkostningerne til vand. René Lund Hansen bruger 70 kubikmeter til køerne om dagen. Det er det almindelige vandforbrug på gården, og han vander ikke. Dels fordi han ikke har vandingstilladelse, og dels fordi han ikke mener, det kan gøre forskellen, når vejret er så tørt. Andre vander for en

formue, men René Lund Hansen tror ikke på, det gør den store forskel, når først jorden er blevet så tør. Han tager avisens udsendte med i en majsmark. Jorden er ligesom støv, da han tager en håndfuld op og lader det falde ned igen. - Vores fodermajs står fint endnu, og deres rødder er heldigvis gode til at søge dybt. Så vi håber på det bedste, og selvom det er tørt, og vi trænger til vand, så vil jeg da stadig kunne tage en øl og nyde det gode vejr, siger René Lund Jensen. Den smule regn som faldt i weekenden har ikke fået ham til at ændre sit syn på situationen lige nu og her, men han er da blevet lidt mere positiv. - Nu har vejret bevist, at det stadig kan regne, og så kan vi jo håbe, at den onde cirkel er brudt. Så ja, det giver da en vis optimisme at se på vejrudsigten, men uanset hvordan vejret bliver, så har vi desværre realiseret store tab for sæsonen allerede, siger René Lund Jensen, der regner med at omkring syv milliarder kroner af landbrugets samlede afgrødeværdi, som ligger omkring 24-26 milliarder kroner om året, allerede er tabt.

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

Presning/Wrapning af rundballer udføres. Mulighed for variabel størrelse fra Ø 1,2 - 1,5 m.

ANDERS JAKOBSEN Hvorvarp - 21 47 14 76

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Gudstjenester

LÆSERBREVE

Søndag d. 17. juni 2018

Kunne overveje nyt medlemsskab Poul Uhrenholt Jensen, Ø. Kyvlingvej 10, Tarm skriver om Landbrug & Fødevarers samarbejde med Bæredygtigt Landbrug: Det var en stor oplevelse at overvære landbrugets retssag imod staten repræsenteret ved kammeradvokaten. Vi var en del landmænd til stede, der støttede op om Bæredygtigt Landbrugs (BL) og Landbrug & Fødevarers (L&F) advokater. Deres indsats var velkoordineret, indsigtsfuld og slagkraftig. Det var de helt uoverskuelige konsekvenser af den danske implementering af EUs Vandplaner, de kæmpede imod. Det er utroligt at danske landmænd er trukket rundt i manegen i over 25 år. Det er et udslag af svigefulde politikere og politiserende embedsmænd, der hele vejen igennem har haft en skjult dagsorden. For snart fem år siden meldte jeg mig ud af L&F og dermed af den lokale

landboforening, i protest imod den førte politik fra L&F. L&F troede, de kunne overbevise politikerne ved at tale, det kan de ikke. Den ene gang efter den anden, bliver L&F taget til indtægt for politiske synspunkter, der i sidste ende skader konventionelle landmænd. Kun faglighed og fakta og målinger tæller. Er det nødvendigt at føre en retssag for at få et problem belyst, så gør BL det. Gødningssagen og randzonesagen er gode eksempler. Vandplanerne er dog langt det største problem, vi står overfor. Derfor er det fantastisk at overvære et stærkt samlet landbrug stå skulder ved skulder, både BL og L&F er med. På den baggrund, og hvis samarbejdet fortsætter omkring vandplanerne, og gerne om endnu flere punkter så kunne jeg, og flere, overveje et nyt medlemskab i landboforeningerne og dermed L&F.

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Ture Damtoft - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

Landboseniorerne fra Vesthimmerland så blandt andet dragegrotterne på deres tur til Mallorca.

Landboseniorer tog på faglig tur til Mallorca LandboSenior Vesthimmerland har været på otte dages ferie på Mallorca, turen blev arrangeret af De graa busser. Der var 53 deltagere, som fløj fra Aalborg til Palma på Mallorca. De boede på hotel i Santa Ponta med overkommelige 200 meter ned til Middelhavet. Første tur gik til Palma, hvor de så specielt den gamle bydel, med den store gotiske katedral. På andendagen gik turen til Sant Elm, hvorfra de tog færgen til drageøen Sa Dragonera. Området er en stor nationalpark, som er hjemsted for over 350 plantearter. Den tredje dag besøgtes et pragteksemplar af en mallorcansk villa fra 1750. Herefter kørte de 53 senio-

rer helt ud til østkysten ved Porto Cristo, hvor Cuevas del Drach, eller dragegrotterne på dansk, ligger. Det er underjordiske drypstenshuler. - Det var en fantastisk oplevelse. Da vi kom til bunden af grotten, var der en stor sø. Vi blev bænket som i en teatersal, så kom der tre oplyste både, hvor der var et orkester med, som spillede musik. Det var en helt særlig oplevels, siger Martin Jensen, formand for Landbosenior Vesthimmerland. Dagen efter var til afslapning og sightseeing i Santa Ponca på øens vestkyst inden turen på femtedagen gik ind i landet til maked i byen Inka. Men nu var det jo landboere, som var afsted, så der var besøg på

vingården Bodegas Munar lige udenfor Inca bagefter. - Vi fik en orientering om vinproduktionen og mulighed for at stille spørgsmål trods lidt sprogbarrierer. Vi smagte på flere forskellige vine og fik en dejlig tapas anretning, fortæller Martin Jensen. Den sidste dag kom selskabet hele øen rundt med et over 100 år gammelt antikt tog, der stille og roligt banede sig vej gennem Sierra de Tramuntana bjergene og banens 13 tunneller på den nordlige del af Mallorca. Landbo Senior har tirsdag den 28. august en guidet bustur til Nationalpark Thy, og tilmeldelse til turen starter 25. juni.

Mærkesedler er vigtige ved dyrkning af industrihamp Hvis landmanden i sit fællesskema for 2018 har anmeldt, at der dyrkes industrihamp på en eller flere marker, skal samtlige originale certificeringsmærkesedler fra emballagen på udsæden sendes til Landbrugsstyrelsen, så de modtager dem senest 30. juni. For hver dag mærkesedlerne er forsinket, betyder det en nedsættelse i støtten på en procent per arbejdsdag. Er mærkesedlerner ikke kommet frem senest 3. august, det vil sige 25 arbejdsdage efter fristen, vil man ikke modtage grundbetaling til arealer med industrihamp. - Det plejer at foregå me-

Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

Nordjysk Landboauktion og Eksportstalde Uge 23: 3 SDM kælvekvie, 5100-6800, 1 kvie over 12 mdr. malkerace, 7600, 19 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 200-2800, 22 kvier under 12 mdr. malkerace, 400-4800, 10 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 2400-4800, 9 tyre over 3 mdr. malkerace, 4400-8200, 22 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 1001900, 20 tyre under 3 mdr. malkerace, 500-3600

Smågrisenoteringen Undgå nedsættelse i grundbetalingen ved at indsende mærkesedler for industrihamp i tide.

get stille og roligt. Vi har jo mærkerne fra udsæden, så hvis posten ikke er forsinket, er der ikke nogen udfordringer i at overholde

fristen, siger Michael Bækkegaard fra Danhamp, der ligesom andre landmænd går og venter på vand.

10.00 10.00 ingen ingen 11.00 ingen 9.30 ingen ingen 11.00 ingen ingen 10.30 ingen ingen 9.30 ingen ingen 11.00 9.30 ingen ingen ingen ingen 11.00 ingen 9.30 9.00 ingen 10.30 ingen 9.00 ingen 10.30 10.30 ingen 9.00 ingen ingen 9.00 ingen 9.00 10.30 ingen 9.00 ingen 9.00 ingen 9.30

Beregnet notering uge 24 Basis, 30 kg. 338,17 (337,92). SPF+Myc 343,17 (342,92). SPF 347,17 (346,92). Økologi 902,43 (902,07). UK-tillæg 12,04. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,28 (5,28)


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Få hjælp til drømmen om livet på landet Et liv på landet med dyr, natur og masser af plads. Mange går med en drøm om at etablere et deltidseller fritidslandbrug, men skal have hjælp til at tage den endelige beslutning. For at kunne hjælpe kommende deltids- og fritidslandbrug i gang, holder LMO løbende arrangementer og møder. Det næste en caféaften 19. juni LMO i Aars, hvor man har mulighed for at snakke med flere af LMOs deltids-eksperter. - Her kan man for eksempel høre om, hvad den nye vurderingslov for fast ejendom, der trådte i kraft fra årsskiftet, betyder for mulighederne for tilskud på en ejendom. Vi har også fået en skatteekspert med, og man får også mulighed for uformelle og uforpligtende samtaler med vores rådgivere, hvor vi sammen kan tale om, hvilke muligheder der er med et deltidslandbrug. Det kan være drømmen om et deltids- eller

Til en caféaften vil LMO hjælpe med rådgivning til at få et godt liv på landet. Arkivfoto.

fritidslandbrug, der lokker, men som måske virker som en stor mundfuld at kaste sig ud i. Det er måske noget, man går og overvejer i rigtig lang tid, men simpelthen ikke er modig nok til at tage den endelige beslutning uden den rette rådgivning og støtte til projektet, siger afdelingsleder hos LMO, Thomas Abilgaard Rasmussen om arrangementet.

Udover at hjælpe nye i gang, vil der også være fokus på deltids- og fritidslandmænd, der allerede er godt etableret, som kan høre om deres muligheder fremadrettet. Der er blevet samlet en håndfuld specialister, som vil rådgive og svare på spørgsmål om arbejdet med regnskaber, udbygninger, marker og dyr.

Lavere gebyrsatser for kontrol med handelsgødning Landbrugsstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om betaling for kontrol af gødning og jordforbedringsmidler medvidere. Når styrelsen udfører tilsyn, kontrol og administration med gødning og jordforbedringsmidler, opkræver den et gebyr for at

dække omkostningerne. Efter en gennemgang af de arbejdsopgaver, som er indeholdt i gebyrerne, er gebyrsatserne blevet sænket med cirka 25 procent. De nye lavere satser træder i kraft 1. juli 2018. Til eksempel er anmeldelsesgebyret per produkt blevet

sænket med 382 kroner, og mængdegebyret for jordforbedringsmidler er sænket til 68 øre per ton fra 91 øre per ton. Bekendtgørelsen, der fastsætter de nye satser, samt de nye gebyrer kan ses hjemmesiden retsinformation.dk.

Er de økologiske kreaturer ved at dødbide græsset, kan de flyttes til en mindre fold. Arkivfoto.

Når vejret giver udfordringer med økologiske dyr Vanskeligheder med at opfylde regler om græsning Nogle steder er der snart ikke mere græs, eller der er risiko for, at det bliver bidt så langt ned, at planterne ikke har en chance for at komme tilbage. Derfor må landmændene fravige reglerne om adgang til udearealer, oplyser Landbrugsstyrelsen. Men det skal dokumenteres grundigt. Og selvom marken er knastør, og kreaturerne dødbider græsset, må de ikke tages indenfor. De kan flyttes til en mindre fold, hvor man kan supplere med grovfoder, men kreaturerne

Manglende tilladelse til indvinding af vand kan medføre træk i støtte Hvis man ikke har vandindvindingstilladelse til sin markvandsboring, risikerer man at blive trukket i landbrugsstøtten. Det oplyser Agri Nord. Det er et lovkrav i vandforsyningsloven, at man har vandindvindingstilladelse, når man selv pumper grundvand op. Indvinder man vand uden tilladelse til markvanding, kan det koste træk i hektarstøtten. Det oplyser miljøassistent i Agri Nord, Tina Frost Sørensen. - Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan det håndteres, men vi oplever, at vandindvindingstilladelserne både til drift og

Miljøassistent i Agri Nord, Tina Frost Sørensen.

markvanding flere steder er udløbet, vil udløbe eller måske slet ikke findes, fortæller miljøassistenten, der har fået flere henvendelser fra land-

mænd, der er blevet kontaktet af kommunen angående de manglende tilladelser. Hvor stor en procentdel, der trækkes fra støtten, er afhængig af flere parametre. Den samlede vurdering sker ud en bedømmelse om alvoren, omfanget og varigheden af forseelsen. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man søger indvindingstilladelser. Hos nogle kommuner søges gennem webportalen bygogmiljoe.dk, mens andre har deres egne ansøgningsskemaer, som findes på kommunens hjemmeside. - Når vi laver nye husdyrbrugsansøgninger, er vi selvfølgelig opmærksomme på

vandindvindingstilladelserne på bedriften. Men ellers kan man forvente, at man på et tidspunkt får besked fra kommunen om, at der skal søges indvindingstilladelse, hvis man ikke har en, eller den er udløbet, oplyser Tina Frost Sørensen. Hun oplyser videre, at der i nogle kommuner ligger ansøgninger som er flere år gamle, muligvis fordi kommunerne har ventet på, at vandmiljøplanerne blev vedtaget. Nogle kommuner har forlænget tilladelserne, men de nye regler blev indført i 2016, så der mangler klarhed over den nuværende situation. Indtil videre har Agri-

skal have mulighed for at komme ud mindst seks lyse timer i døgnet. Det skal noteres i logbogen, hvorfor dyrene er taget ind eller sat i en mindre fold, hvornår de kom ind, og hvornår du forventer, at dyrene kommer på græsning igen. Det kan være en god ide at supplere med billeder af udearealerne på tidspunktet, hvor dyrene blev taget ind. Landmanden skal altid kunne begrunde og dokumentere, hvorfor dyrene undtagelsesvist ikke er ude i græsningssæsonen.

Muligvis bliver problemet omvendt til efteråret. Falder der så meget regn, at marker bliver oversvømmet, er det også tilladt at tage dyrene indenfor. Igen med fuld dokumentation naturligvis. Er man usikker opfordrer Landbrugsstyrelsen til, at du kontakter dem med eventuelle spørgsmål. Hellere det end blive noteret for overtrædelser af reglerne. Styrelsen har også samlet en række spørgsmål og svar på deres hjemmeside.

Nord ikke været involveret i en sag, men de oplyser om problematikken på baggrund af henvendelserne fra

landmænd, som gerne vil vide, hvor de står både mht. tilladelse og økonomisk.

KØB OG SALG Halm sælges og leveres

Byghalm i bigballer. Jensminde Landbrug Tlf. 20 25 55 64

Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

• PRESNING AF HØ OG HALM • GUMMIGEDSARBEJDE UDFØRES • JORDKØRSEL MED TRAKTOR OG VOGN • HØ SÆLGES • STRØNING AF HALM PÅ GYLLETANKE Leander Thyrrestrup tlf. 22 20 39 03

Aars Avis 98 62 17 11


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

NYHED.

NYHED.

Hornum

Landejendom

Gyvelgårdvej 1 Skønt, ugeneret boliglandbrug ved Aars. Med stald, ridehal, ridebane og i alt 2,7 hektar grund er ejendommen perfekt til hestehold. Det åbne opholdsmiljø med køkken, spise- og dagligstue i stueplan samt gildesalen i kælderen giver de bedste betingelser for at samle familie og venner til hverdag og fest. På førstesal finder I tre værelser - det ene med walk-incloset - samt et badeværelse med brus. Udsigten til den private sø fra det renoverede stuehus og den hævede terrasse er formidabel.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

2.750.000 1.849

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 156 Stue/vær: 2/3 Byggeår: 1926/2003 Sag: 258V1700289

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

NYHED. Villa, 1 fam. Jernbanegade 5 På en rolig vej midt i Hornum ligger denne regulære etplansvilla, som især udmærker sig ved en ugeneret have og en 58 m2 stor garage med plads til hobby. Selve boligen byder blandt andet på store, lyse opholdsrum og fire værelser fordelt på 152 m2.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

995.000 1.221

50.000 4.468/3.698

Bolig m2: 152 Grund m2: Stue/vær: 1/4 Garage m2: Byggeår: 1972/1979 Sag: 258V1800094 Energi:

27.577 80 638 62 B

Villa, 1 fam.

Jelstrupvej 28 Blandt åbne marker fem kilometer uden for Aars i Vesthimmerland, ligger denne landejendom. I landejendommens udhuse finder I en hal, hvor der er plads til at have flere hestebokse. I stuehusets køkken kan I glæde jer til at lave mad i lyse rammer og servere i spisestuen, hvorfra der er adgang til det ene af boligens tre værelser. De andre to ligger ud til en gang ved siden af dagligstuen med brændeovn. Herinde vil I blive draget mod det enorme, prægtige vinduesparti med udsigt over landskabet.

NYHED.

Hornum

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

140.000 12.220/10.122

Aars

1.001 58 E

Villa, 1 fam. Spurvevej 8 Her i Aars finder du dette indflytningsklare familiehus i halvandet plan med fem værelser, et badeværelse, to stuer, en altan, et toilet, et bryggers, en lys stue og et lækkert køkken. Udenfor ligger en delvist overdækket terrasse og en nem have.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

danbolig Vesthimmerland. Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk

1.795.000 1.766

90.000 8.009/6.631

Bolig m2: 192 Grund m2: Stue/vær: 1/6 Carport m2: Byggeår: 1973 Sag: 258V1800030 Energi:

2.195.000 1.736

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: Bolig m2: 155 Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1958/1991 Sag: 258V1800119

110.000 9.778/8.097

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Garage m2: Energi:

15.007 20 365 75 B

NYHED.

Aars

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

936 36 C

Nørager

Villa, 1 fam. Mejlbyvej 54 Her ved Nørager ligger et indflytningsklart stuehus, hvor du får seks værelser, et badeværelse, en stue og et køkken. Udenfor ligger to terrasser samt en stor have. Det samlede grundareal er på godt 1,5 ha, og der følger udhus med bl.a. garage og værksted med. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.395.000 1.745

70.000 6.237/5.218

Bolig m2: 187 Grund m2: Stue/vær: 1/6 Udhus m2: Byggeår: 1925/1998 Sag: 258V1800080 Energi:

15.679 157 C

Vort Landboblad nr. 24 - 2018  
Vort Landboblad nr. 24 - 2018  
Advertisement