Page 1

125. årgang - Nr. 2 - Onsdag den 10. januar 2018

LMO fejrer 10 års fødselsdag Rådgivningsfirmaet fyldte rundt 1. januar - 10 år er ingen alder Med et årti bag sig er LMO i sin nuværende konstellation stadig den ”nye” dreng i klassen. Med en række stærke fusioner og seks landboforeninger og to to familielandbrug bag sig er LMOs fundament dog samtidig bygget på en lang historie og dybe rødder i dansk landbrug. - LMO er en ung og frisk organisation, der fandt sin nuværende konstellation 1. januar 2008 - og 10 år er jo ingen alder. Samtidig har vi dog et stærkt bagland med otte landboforeninger, der er vores ejere, som alle giver os en enorm stor ballast og et stærkt fundament i landbruget. På den måde har LMO fået det bedste fra begge verdenen, fortæller LMOs administrerende direktør, Jan Winther. LMOs direktør peger på, at dansk landbrug er en branche i rivende udvikling, og gennem de sidste 10 år har LMO udviklet sig side om side med landmændene. - Det har været spændende at følgende udviklingen gennem det sidste årti, og se hvor langt landbruget er kommet i dag. For bare 10 år siden var der ingen i landbruget, der talte om ro-

botter eller digitale løsninger på samme måde, som vi gør nu. I dag er teknologiske løsninger et altafgørende parameter for dansk landbrug. En udvikling LMO i høj grad bidrager til med digitale løsninger som for eksempel LMO summax, MitLMO, NemLøn og NemMark, understreger Jan Winther. Nis Hjort, der er bestyrelsesformand i LMO, peger også på teknologien som en af de væsentligste parametre for landbrugets udvikling. - 2008 viste sig at være det sidste år i en række af år, med stærk økonomisk udvikling i landbruget, hvor struktur udvikling og stærk ekspansion havde præget erhvervet. De seneste år har stram økonomisk styring været den overordnede dagsorden, for mange kunder har der været tale om decideret krisestyring. Samtidig har teknologien også haft sit store indtog i landbruget. Det betyder, at der er mulighed for at styre de indsatsfaktorer, vi anvender, men det betyder også, at der er et stort behov for at registrere og behandle kommende data, siger han.

Jan Winther, der er direktør for LMO, som 1. januar fyldte 10 år, forventer, at dansk landbrug vil udvikle sig voldsomt i de kommende 10 år.

Mere teknologi I de næste ti år vil den teknologiske udvikling for alvor komme til at præge ud-

60 kreaturer måtte lade livet i Nørager Landmand Peter Meilstrup fra Nørager har i løbet af de seneste tre uger fået tvangsaflivet 60 stykker kødkvæg, da han ifølge myndighederne ikke rettede sig efter en række påbud om blandt andet øremærkning af dyrene. Før jul blev 50 dyr aflivet, og onsdag i sidste uge måtte hans sidste 10 dyr lade livet, da han trods flere advarsler ikke havde fået bragt orden i sagerne. Peter Meilstrup siger til TV2Nord, at han ikke har modtaget myndighedernes advarsler, da han ikke har computer og er blevet fritaget at modtage e-post, men

den undskyldning giver Poul Severinsen, der er vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi, ikke meget for. - Landmanden er frakendt retten til at have mere end 10 dyr og er blevet orienteret af os og en dyrlæge flere gange i sagen, men han har praktisk talt ikke rettet sig efter det, han har fået at vide, og derfor var vi desværre nødsaget til at skyde de sidste dyr i onsdags, siger han til TV2Nord. De mange dyr er blevet aflivet af hensyn til både forbrugerne og andre kvægbesætninger i området, som risikerede at blive smittet af dyrene

fra Peter Meilstrups besætning, hvor øremærkning og anden dokumentation altså ikke var i orden. Peter Meilstrup har avlet kvæg siden 1972, og det er ikke første gang, han er på kant med myndighederne. I 2003 blev han tvunget til at aflive 110 dyr, og også dengang var manglende mærkning af dyrene en del af problemet. Dengang fik han lov til at sende dyrene på slagteri, men denne gang bliver de lavet til kød- og benmel, så han går glip af en stor indtjening og ender selv med regningen for aflivningen af dyrene.

viklingen i danske landbrug endnu mere. LMOs opgave bliver derfor ifølge Nis Hjort at bruge

mange ressourcer på - ikke kun at følge - men også at præge den teknologiske udvikling i fremtiden. - Vi kommer til at arbejde med kunder, der er stadig mere selvhjulpne og vidende, så behovet for skarpe rådgivere bliver endnu mere nødvendigt. Mange af de serviceopgaver, vi laver i dag, vil blive automatiseret, så alle ydelser skal indeholde et element af rådgivning og udvikling. Og LMO er allerede godt rustet, så jeg er sikker på, at vi vil kunne løfte opgaven, siger han. LMO har i dag over 400 ansatte fordelt på seks huse, og virksomheden har det senest årti øget omsætning fra 170 millioner kroner til 285 millioner kroner. For fortsat at kunne følge udviklingen vil behovet for dygtige rådgivere og specialister være markant stigende i de kommende år. - LMO er i langt højere grad blevet en del af et moderne erhvervsliv, hvor tingene sker hurtigere end for 10 år siden. Kunderne kommer til at ændre sig de næste 10 år - mere end de foregående 10 år. De vil stille meget højere krav til vores rådgivning, og det kræver, at vores

medarbejdere er skarpere og dygtigere. Vi skal sikre, at vi har de bedste rådgivere og specialister på alle områder, så vi kan tilbyde landmændene rådgivning på det højeste niveau hele vejen rundt om deres bedrift, fastslår Jan Winther, der bliver bakket op af LMOs bestyrelsesformand. - Jeg opfatter det helt klart som LMOs styrke, at vi altid har haft rigtig dygtige medarbejdere, som har søgt at udvikle og tilpasse rådgivningen til den efterspørgsel, som landbruget og erhvervsvirksomhederne har efterspurgt. Det har været muligt fordi økonomien i selskabet har været stærkt, og vi derfor har kunnet levere rådgivning af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, siger Nis Hjort. Normalt får man gaver, når man fylder år. Men i LMO har direktør, Jan Winther, valgt at vende den glædelige begivenhed til kundernes fordel. - Vi vil i hele 2018 sikre at vi hele tiden har nye, gode tilbud på ydelser og produkter, så vi på den måde deler fødselsdagen med vores kunder gennem hele året, fortæller LMOs direktør.

De bedste landbrug tjener også penge i nedgangstider Fra år til år svinger prisen, de danske landmænd kan få for deres varer, ganske markant. Efter en længere periode med faldende priser bød 2016 på prisstigninger, men udviklingen har været aftagende i slutningen af 2017, og meget tyder på, at den negative udvikling fortsætter i 2018. Hvordan de danske landmænd håndterer ændringer i priserne på deres varer kan for eksempel belyses ved at se på, hvor mange penge et dansk landbrug i gennemsnit tjener om året. Her viser tal fra Danmarks Statistik, at den fjerdedel af de danske heltidslandbrug, der i de enkelte år har haft de bedste driftsresultater fra 2008 til 2016, har haft positiv

indtjening i hele perioden. Derimod har den fjerdedel med de dårligste driftsresultater haft negativ indtjening i hele perioden. Driftsresultaterne fra 2008 til 2016 svinger for begge grupper, men trods dår-

lige tider, er der altså altid nogle landrug, der formår at tjene penge. Det skal dog bemærkes, at det ikke nødvendigvis er de samme landbrug, der ligger i de to grupper fra år til år.

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr

Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 ...DIN LOKALE Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 MASKINLEVERANDØR Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres FINDER DU I

Tlf. 98 62 17 11 – annonce@aarsavis.dk


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Nytårsudtalelse fra Erik Larsen Erik Larsen, der er formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, har indsendt følgende nytårsudtalelse:

LÆSERBREVE Der har været nok at se til for danske svineproducenter i 2017, og meget at glæde sig over, når man ser på økonomien. Den bedste i mange år. Samtidig betyder frihandelsaftaler mellem EU og Canada og EU og Japan højst sandsynligt, at vi vil se øget eksport til de to lande, ligesom vi nu også får mulighed for at sælge forarbejdet kød til Kina. Det er noget, vi har arbej-

det hårdt på, og det er ikke bare en stor gevinst for os svineproducenter, men for hele Danmark. I 2018 forventer vi en lavere notering end i 2017. Til gengæld tror vi på, at moderniseringsstøtten, samt de tiltag slagteriselskaberne har taget i brug til renoveringer og nybyggerier, vil sikre flere slagtesvin i Danmark. At styrke slagtesvineproduktionen i Danmark er helt afgørende for svinesektoren i fremtiden. Når vi siger 2017 i dansk svineproduktion, bliver det også svært at komme uden om DanAvl. Det glæder mig, at vi har fået stiftet det nye DanAvl P/S. Selvfølgelig er det ærgerligt, at en gruppe avls- og opformeringsbesætninger ikke kunne se sig selv i det nye set-up, men vi er sikre på, det er den rigtige model,

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

OFFICIELLE ✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp

Haveplan Omlægning Vedligehold

Har du brug for LOKALE hjælp...

✔ Hjemme...DIN service Frit valg MASKINLEVERANDØR Privat Erhverv FINDER DU I www.himmerlandsvikarservice.dk

- valget er frit - valget er dit

Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Tlf. 98 62 17 11 – annonce@aarsavis.dk

Erik Larsen - formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion.

som vil styrke salget af Danavl-genetik på verdensmarkedet. I 2017 oplevede vi en rekordhøj avlsfremgang, og i 2018 styrker vi avlsarbejdet yderligere med fuld genomisk selektion, hvor vi

DNA-tester alle avlsdyr for at sikre os, at kun de bedste dyr indgår i avlsarbejdet og kommer på KS-stationerne. Nu ser vi frem mod et nyt år, hvor der også bliver rigeligt at se til. For nylig kom det nye fosforkort, som afgør hvor meget fosfor, der må udbringes med svinegylle pr. hektar. Det er der mange svineproducenter, der kommer til forholde sig til og indrette sig efter. I årets løb har vi desværre set afrikansk svinepest rykke længere ind i Polen. Det er vigtigere end nogensinde før, at vi alle sammen arbejder hårdt for at undgå smitte i Danmark. Hvis der bliver konstateret afrikansk svinepest i Danmark, vil det koste danske svineproducenter mindst 2,5 milliarder kroner, og det vil ødelægge de eksportaftaler med udlandet, som vi har

kæmpet for i så mange år. Derfor er det afgørende, at transportører overholder karantænereglerne og at alle, der eksporterer, tjekker bilernes vaskecertifikater. Hver gang! Vi har rykket os utroligt meget på dyrevelfærd de sidste 20 år, men vi skal videre. Vi ser ind i en fremtid med løsgående søer i farestierne, grise med hele haler og om muligt ingen kastration. I første omgang tager vi lokalbedøvelse i brug ved kastration i løbet af 2018, og på sigt håber vi på løsninger på hangriselugten, som markederne verden over kan acceptere. I bestyrelsen for Landbrug &Fødevarer Svineproduktion er vi ved at færdiggøre en ny strategi for svinesektoren, og vi glæder os til at præsentere den i 2018. Til sidst vil jeg gerne ønske alle et godt nytår. Jeg håber, I er kommet vel ind i det nye år.

Gårdens dyr til slagtepræmie skal indberettes helt rigtigt Hvis man som landmand vil være sikker på at få slagtepræmie for alle sine støtteberettigede dyr, slagtet i 2017, skal man gennemgå slagteafregningerne. Hvis der findes fejl, skal man straks kontakte slagteriet for at få rettet fejlen, så dyrene bliver korrekt indberettet inden 20. januar i år. Det er ikke muligt at få slagtepræmie til de dyr, som bliver indberettet senere end 20.

januar. Midt i februar 2018 sender Landbrugsstyrelsen en oversigt over slagtede dyr til alle, der er tilmeldt slagtepræmieordningen, og som har mindst ét indberettet dyr i 2017. På dette tidspunkt kan man kun få rettet oplysninger om indberettede dyr, hvis dyrene fremgår korrekt af slagteafregningen, eller man kan bevise, at man tidligere har kontaktet slagteriet om fejlen.

Landbrugsstyrelsen fastsætter støttesatsen for slagtepræmie 2017 i slutningen af februar 2018. Støtten fastsættes på grundlag af det samlede antal indberettede støtteberettigede dyr i 2017 i forhold til den samlede præmiepulje på 180 millioner kroner. Landbrugsstyrelsen udbetaler slagtepræmie for 2017 fra starten af marts 2018.

To nye økonomikonsulenter er ansat hos Agri Nord Der er pr. 1. januar ansat to nye økonomikonsulenter i Agri Nord. Den ene er Søren Bjerregaard Jensen, der primært kommer til at arbejde med skatterådgivning, særligt ejendomsavance, og udarbejdelse af årsrapporter, som er hans specialer. Derudover har han stor erfaring med alsidig økonomisk rådgivning. Søren Bjerregaard Jensen har mange års erfaring som økonomirådgiver - blandt andet fra mere end ni år hos LMO og fra det tidligere Nordvest Agro. Uddannelsesmæssigt set er Søren Bjerregaard Jensen jordbrugsteknolog fra Vejlby Landbrugsskole i 2006, og han har en Højere Handelseksamen (HHX). Han er desuden faglært landmand og har arbejdet

Martin Anker Petersen - ny økonomikonsulent hos Agri Nord.

Søren Bjerregaard Jensen - ny økonomikonsulent hos Agri Nord.

i landbruget blandt andet som fodermester hos Danske Slagterier, og elevtiden blev udstået i marken på Foulum. Den anden nye økonomikonsulent er statsautoriseret revisor Martin Anker Petersen. Han kommer primært til at arbejde med årsrapporter og skatteråd-

givning i Agri Nord og bliver desuden tilknyttet Agri Nords datterselskab Revice. Martin Anker Petersen har mange års erfaring fra revisionsbranchen, som han har været i siden 2002. Senest kommer han fra en stilling hos Revisionsfirmaet Ole Vestergaard i Fårup, hvor han har været i otte år.

Gudstjenester Søndag d. 14. januar 2018 Aars Kirke Aars Frikirke Skivum Kirke Giver Kirke Blære Kirke Gislum Kirke Vognsild Kirke Haubro Kirke Ulstrup Kirke Gundersted Kirke Veggerby Kirke Sønderup Kirke Suldrup Kirke Bislev Kirke Ejdrup Kirke Løgstør Kirke Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke Oudrup Kirke Næsborg Kirke Vindblæs Kirke Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke Farsø Kirke Vester Hornum Kirke Hyllebjerg Kirke Flejsborg Louns Kirke Alstrup Kirke Strandby Kirke Ullits Kirke Foulum Kirke Svingelbjerg Kirke Trængstrup Frimenighed Kgs. Tisted Kirke Binderup Kirke Durup Kirke Rørbæk Kirke Grynderup Kirke Stenild Kirke Brorstrup Kirke Ravnkilde Kirke Aarestrup Kirke Haverslev Kirke Aalestrup Kirke

10.00 10.00 ingen ingen 11.00 ingen ingen 9.30 11.00 9.30 10.30 ingen 10.30 9.30 11.00 11.00 ingen ingen 9.30 ingen ingen 11.00 9.30 11.00 ingen ingen 11.00 10.30 ingen 9.00 10.30 9.00 ingen ingen 10.30 ingen ingen ingen ingen 9.00 ingen 10.30 ingen ingen ingen ingen 10.30 ingen 10.00

Nordjysk Landboauktion og Eksportstalde Uge 1: 6 SDM kælvekvier, 3700-7800, 2 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 17003400, 10 kvier under 12 mdr. malkerace, 400-1800, 10 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 1000-3400, 4 tyre over 3 mdr., kødkvæg, 1700-3000, 5 tyre under 3 mdr. malkerace, 100600, 10 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 700-1800.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 1 Basis, 30 kg. 345,97 (345,97). SPF+Myc 350,97 (350,97). SPF 354,97 (354,97). Økologi 923,59 (923,59). UK-tillæg 12,04. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,34 (5,34) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Vesthimmerlands Maskinstation klar til ny sæson Birgitte og Jesper Sørensen inviterede indenfor på maskinstationen mellem Aars og Haubro - En ny sæson begynder så småt at nærme sig. Vi synes, at vi på Vesthimmerlands Maskinstation har startet en rigtig fin tradition med kundeaftener. Den vil vi gerne invitere dig til. Således lød invitationen til Vesthimmerlands Maskinstations kunder, og lige efter nytår, onsdag 3. januar, bød Birgitte og Jesper Sørensen sammen med deres medarbejdere, velkommen til de mange, der havde taget mod invitationen. Aftenens program indledtes med, at Jørn Sørensen fortalte om årets gang på Vesthimmerlands Maskinstation, samt om planerne for det kommende år. I 2017 er maskinstationen blandt andet blevet udvidet på entreprenørområdet via overtagelsen af Blenstrup Maskinstation, der især har beskæftiget sig med slamsuger/spuler opgaver. Overtagelsen af Blenstrup Maskinstation har ligeledes medført, at Vesthimmerlands Maskinstation er i gang med uddannelsen af en kloakmester.

Vejr-udfordringer Jørn Sørensen orienterede også om de mange vejrmæssige udfordringer, som 2017 havde givet især i forbindelse med høsten, og senere med majsarbejdet. Jørn Sørensen fortalte afslutningsvist om nogle af maskinstationens større investeringer til sæson 2018. Her kan nævnes en Volvo lastbil, der indgår i virk-

Der var godt fyldt op i hallen, da Vesthimmerlands Maskinstation 3. januar holdt kundeaften.

somhedens vognmandsafdeling, en Hydrema rendegraver, fire traktorer (tre John Deere og en New Holland), to Case 721 gummigeder, en Samson gyllevogn med 36 meter slangebom, en Väderstad dybdeharve, en Dalbo såbedsharve med mere. Som optakt til aftenens senere foredrag ved Henrik Lehmann Andersen sluttede Jørn Sørensen sit indlæg med en appel til god kommunikation. Ved en kundeaften på en maskinstation kan man ikke komme uden om maskiner og redskaber. Vesthimmerlands Maskinstation har til den ny sæson investeret i en Väderstad dybdeharve.

Peter Nielsen, Väderstad Danmark, informerede gæsterne om det svenske familiefirma, der har seks hektar. under tag på firmaets produktionsfaciliteter. I Danmark er seks medarbejdere ansat. Peter Nielsen fortalte også om de mange muligheder med den store stubharve til traktorer op til 600 HK. Om pakkevalsen, der kan køre på alle jordtyper, om de justérbare aksler, om de fire måder man kan køre med pakkervalsen på, om harvetandens udformning med mere. Peter Nielsen gav også gode råd blandt andet om, hvordan det kan være en fordel på marker med snittet halm, at køre med har-

ven på skrå af marken, cirka 10 grader, ligesom han anskueliggjorde, hvordan omsætning af jord/halm sker bedst i de øverste fem centimater af jorden. - Harv så øverligt som muligt, var ét af Peter Nielsens afsluttende råd.

Gode relationer Efter smørrebrød, kaffe og lagkage i maskinstationens store opvarmede værksted var det tid for aftenens sidste indlægsholder, Henrik Lehmann Andersen, som videregav arbejds- og ledererfaringer fra blandt andet 10 år som direktør for Odense Zoo, samt sin nuværende post som direktør for Nordea-fonden. Henrik Lehmann Ander-

sen lagde muntert ud med blandt andet at konstatere at det vigtigste dyr i zoo, er dyrepasseren. Det er dyrepasseren, der ved at vende ansigtet mod gæsterne, og smile, kan være med til at øge sin arbejdsplads’ succes og fremgang. Ved at skabe gode relationer medarbejderne imellem, er alle med til at gøre en arbejdsplads attråværdig, så hver enkelt medarbejder glæder sig til at komme på job. - Alle kan noget, og som leder er det medarbejderne, vi skal udvikle. Spørge dem efter hvorfor de går på arbejde hver dag. For pengenes skyld udelukkende, eller også fordi man finder arbejdet spændende

Yderligere stramninger i Danish Transportstandard Det er vigtigere end nogensinde, at man som Danishgodkendt transportør/eksportør kan dokumentere, hvor i udlandet man har kørt. Truslen om at få Afrikansk Svinepest ind i Danmark er stigende, eftersom udbruddene blandt vildsvin i Østeuropa rykker længere mod vest og nord. Derfor slår branchen også hårdt ned på de transportører, der trods krav om dokumentation, ikke kan levere tilstrækkeligt bevis for, hvor i udlandet deres biler har kørt. - Vi er nu i en så alvorlig situation, at det på ingen måde kan accepteres, at vi ikke ved præcist, hvor de biler, der kommer til Danmark fra udlandet, har været, siger næstformand i Landbrug & Fødevarer, As-

sundhedstilstand, vi har i Danmark, er det uhyre vigtigt, at vi kender til hvor transportbilerne har været, så vi kan sikre os, at de følger karantænereglerne. Derfor er også andre transportører blevet bedt om at fremsende yderligere dokumentation, og risikerer samme skæbne, hvis ikke vi får tilstrækkelig dokumentation for deres præcise færden, siger Asger Krogsgaard. Der bør udelukkende anvendes Danish-godkendte transportører. Hvis man ikke anvender en DanishKampen mod Afrikansk Svinepest intensiveres. Utilstrækkelig­ godkendt transportør eller ­dokumentation koster derfor to transportører Danish-godkendel- eksportør, skal der ved afsen. (Foto: Colourbox.dk) hentning af grise og inden ger Krogsgaard, der sidder kendt transportører, der læsning af dyrene udleveres i styregruppen bag Danish- havde uoverensstemmelser et vaskecertifikat (hvis bii den fremlagte dokumen- len har kørt udenlands) elordningen. Styregruppen har netop tation. ler en kopi af et transportsuspenderet to Danish-god- - For at opretholde den høje dokument (hvis bilen har

kørt indenrigs). Man har med andre ord selv ansvar for, at bilen har overholdt eventuel karantæne, og som svineproducent er man forpligtet til at opbevare godkendte vaskecertifikater og transportdokumenter i op til to år og skal til enhver tid kunne fremlægge disse.

og berigende, sagde Henrik Lehmann. Af andre gode udsagn som Henrik Lehmann kom med, kan nævnes vigtigheden af at have tålmodighed med andre mennesker, at rose sine ansatte/kolleger, at vise ansvarlighed og så de tre måske allervigtigste for at opnå en god arbejdskultur på sin arbejdsplads. Vær positiv, opfør dig ordentligt, og tag dig selv med på arbejde. Det sidste som en opfordring til at ”være dig selv”, så du er den samme person, både privat og på arbejde. Henrik Lehmann Andersen er i dag direktør for Nordea-fonden, der uddeler op mod 600 millioner kroner om året til projekter, der skaber gode liv i Danmark.

Grib i egen barm - Du skal gribe i egen barm, selvom det er sjovere at gribe i andres, lød det blandt andet muntert i Henrik Lehmanns fortælling om erfaringer med ledelse. - Som leder skal du tage dig selv med på arbejde og få alle dine kolleger til at gøre det samme, var et passende udsagn for ham at slutte med. Det var en kold aften på Vesthimmerlands Maskinstation - udenfor! Indenfor mellem store maskiner var der varme og godt humør, og maskinstationens medarbejdere gav alle en hånd med, da der skulle serveres mad og drikke for de mange kunder/gæster.

KØB OG SALG Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

BLANDEDE

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Charmerende villa i Aars på stor naturgrund. Aars

Villa, 1 fam.

Løgstørvej 50 Kombinationen af en opdateret villa i byen, der samtidig kan bryste sig af at ligge på en over 2.000 m2 stor naturgrund er ikke en, vi støder på så tit. Men det er ikke desto mindre, hvad vi har fornøjelsen af at vise jer her på Løgstørvej 50 i Aars. Boligen er opdateret med køkken og badeværelse i slutningen af 90’erne, og eternittaget udskiftet kort derefter. Der er installeret gasfyr og kedel i 2008, og I får gulvvarme under klinkerne i huset.

Tove og John, sælger af Tyttebærvej.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

25.000 2.287/1.873

Du kan nu få fornøjelsen af at flytte ind i denne skønne landejendom syd for Aars. Her får du et stort, charmerende stuehus med fem værelser og et særdeles skønt og åbent opholdsmiljø. Endvidere inkluderer ejendommen flere gode udhuse og en grund på to hektar, som blandt andet giver mulighed for hestehold. Du kommer til at bo tæt på den smukke natur, hvor du kan nyde idyllen omkring dig. Derudover er der kun fem minutters kørsel til Aars, som har skole og indkøbsmuligheder at byde på.

45.000 3.716/3.049

1.795.000 1.976

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

90.000 8.052/6.657

Bolig m2: 284 Grund m2: Stue/vær: 2/6 Udhus m2: Byggeår: 1900/1986 Sag: 258V1500247 Energi:

20.013 527 G

Villa, 1 fam. Vestermarksvej 5 Villaen indeholder: Entré med adgang til gæstetoilet. Stort multirum. Køkken/alrum. Rummelig stue med udgang til overdækket terrasse. 1. salen indeholder værelse. Soveværelse med adgang til walk-in. Mellemgang med kontorniche. Lyst badeværelse. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

NYHED.

Ejerlejlighed Nibevej 1B, 1. TH Denne førstesalslejlighed ligger helt centralt i Aars, så herfra kan I nå alle byens tilbud til fods. Der er tre store soveværelser, et badeværelse, et køkken og stor opholdsstue.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Nørager

1.145 38 161 E

Aars

825.000 1.539

E

Stor charmerende villa med plads til hele familien.

Stor lejlighed centralt i Aars.

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

2.048 46

Landejendom

Villa, 1 fam. Hvalpsundvej 7 175 m2 stor villa i Hornum med garageanneks på 161 m2. Renoveringsmoden bolig med fire værelser, stue, badeværelse og køkken/alrum. Kælder med to disponible rum. Tæt på skole, daginstitutioner og indkøbsmuligheder. Under ti kilometer til Aars. Grund m2: Kælder m2: Garage m2: Energi:

40.000 3.607/2.958

Bolig m2: 96 Grund m2: Stue/vær: 1/1 Udhus m2: Byggeår: 1960 Sag: 258V1700212 Energi:

Gislumvej 98

Hornum

Bolig m2: 175 Stue/vær: 2/4 Byggeår: 1936 Sag: 258V1700194

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

Gislum

Rummelig villa med stort potentiale.

498.000 1.450

795.000 1.092

Skøn landejendom - mulighed for hestehold.

"Danbolig Aars har været en uvurderlig støtte i salget af vores hus. Vi har altid følt, vi var i gode hænder, blevet velinformeret og inddraget i diverse tiltag for salget. De har givet os en professionel behandling. Personalet har gennem hele forløbet været særdeles aktive, imødekommende og venlige. Danbolig Aars skal have vore varmeste anbefalinger."

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Bolig m2: 110 Placering: Stue/vær: 1/3 Byggeår: 1950/1981 Sag: 258V1700192 Energi:

1

C

Landejendom Trendåvej 43 Her finder man en landejendom med et lille jordtilliggende og gode udbygninger, og så endda i naturskønne rammer ved Hyllebjerg. Ønsker du/I en ejendom med fred og idyl og plads til udfoldelse, kunne dette sagtens være en mulighed.

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

danbolig Vesthimmerland. Ejendomsmæglere, MDE · danbolig.dk

Himmerlandsgade 102, 9600 Aars · Tlf. 9862 4444 · vesthimmerland@danbolig.dk

798.000 1.409

40.000 3.619/2.968

Bolig m2: 116 Stue/vær: 2/2 Byggeår: 1927/1975 Sag: 258V1700313

35.000 3.162/2.620

Bolig m2: 195 Stue/vær: 1/4 Byggeår: 1939/1976 Sag: 258V1600024

Grund m2: Kælder m2: Carport m2: Energi:

897 10 17 D

Centralt beliggende villa i Farsø.

Hyllebjerg

Kontant: Ejerudgift pr. md.:

695.000 1.605

Grund m2: Kælder m2: Udhus m2: Energi:

8.650 6 378 C

Farsø

Villa, 1 fam. Kornblomstvej 31 Solid etplansvilla i Farsø med en veldisponerede planløsning på 131 m2. I får en særdeles god beliggenhed med kort afstand til Rådhuscentret og skole. Villaen er opført i 1966 og fremstår forholdsvis vedligeholdelsesfri med eternit på gavl og udhæng. Kontant: Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling: Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

1.298.000 1.859

65.000 5.846/4.797

Bolig m2: 131 Grund m2: Stue/vær: 1/3 Garage m2: Byggeår: 1966 Sag: 258V1700213 Energi:

776 39 D

Vort Landboblad nr. 2 - 2018  
Vort Landboblad nr. 2 - 2018  
Advertisement