Page 1

123. årgang - Nr. 42 - Onsdag den 19. oktober 2016

Danmarks bedste Lærling skal atter findes i Aars Konkurrencen skal afgøres på Erhvervsskolerne Aars Netop nu er fire unge landbrugsmaskinmekanikerlærlinge sandsynligvis ved at pudse evnerne af, for om kort tid bliver de sat på de afgørende prøver, når de skal deltage i konkurrencen om at blive ”Danmarks Bedste Lærling” 2016.

Konkurrencen, der i år finder sted for fjerde gang, nærmere bestemt 4. og 5. november, foregår som tidligere på Erhversskolerne Aars, hvor vandrepokalen skal gives videre. De fire finalister er netop fundet, og det er

Sidste års vinder af titlen som Årets Bedste Lærling, skal inden længe give sin vandrepokalvidere, når årets vinder kåres på Erhvervsskolerne Aars.

Mathias Larsen fra Maskinland Grindsted A/S i Grindsted, Jonas Holm fra Sjørup Traktor i Sjørup, Christopher Toft Møller fra Frost Traktor & Maskinservice i Aabenraa og Frederik Jørgensen fra Lykke Smeden A/S i Gjerlev. Karsten Poulsen, der er faglærer på området på Erhvervsskolerne Aars, som til daglig står bag uddannelsen, glæder sig til at opleve dysten, så man kan finde frem til de bedste problemknusere i faget. - Konkurrencen giver de dygtigste lærlinge mulighed for at teste sig selv mod andre. Uddannelsen som landbrugsmaskinmekaniker er en højteknologisk og specialiseret uddannelse. Det er en branche, der er i konstant udvikling og også tendenserne inden for forhandlerstrukturen betyder, at den enkelte skal være meget mere selvstændig, for der kan godt være langt til den nærmeste kollega, siger Karsten Poulsen. Også blandt maskinhandlerne er der stor bevågenhed omkring konkurrencen. - Vi har hvert år set, at det giver megen stolthed

hos en maskinhandler, når man kan sige, at man har uddannet ”Danmarks Bedste Lærling”, siger Per Hedetoft, konsulent hos Dansk Maskinhandlerforening. Danmarks Bedste Lærling 2016 løber over to dage og består af en række forskellige opgaver på udvalgte landbrugsmaskiner. Alle fire finalister skal igennem opgaverne, og der gives point alt efter, hvor godt opgaverne bliver løst. Vinderen er den finalist, der samlet scorer flest point i konkurrencen. Finaledagen, lørdag 5. november, er nemlig også tænkt som et Åbent Hus arrangement, hvor alle er velkomne. Under konkurrencen kan man komme helt tæt på mekanikken og de fire deltagere, og man kan også via storskærm følge alt, som deltagerne foretager sig, når de fejlfinder og reparerer på de store maskiner. Bag ”Danmarks Bedste Lærling” 2016 står Dansk Maskinhandlerforening, Dansk Metal, LandbrugsMedierne og Erhvervsskolerne Aars. Grene Agro er arrangementets hovedsponsor.

Agri Nord sætter skub i økologien Med ansættelsen af en økologichef stiller Agri Nord skarpt på de mange økologiske producenter i det midt- og nordjyske. Økologichefen Thomas Vang Jørgensen skal stå i spidsen for et selvstændigt økologiteam og kommer til at indgå i chefgruppen. Tidligere har de konsulenter, der beskæftiger sig med økologi, været fordelt i de respektive fagafdelinger men det bliver der nu lavet om på. Adm. direktør i Agri Nord, Kim Koch, fortæller, at det øgede fokus på økologi skal ses i lyset af den stigende interesse fra

både forbrugere og producenter. - Markedet for økologi oplever en vækst både i Danmark og på de vigtigste eksportmarkeder. Derfor ser vi også en stigende interesse for at omlægge til økologi. Eksempelvis er 25 procent af de mælkeproducenter, som lige nu er ved at lægge om i Danmark, kunder hos Agri Nord Økologi, siger Kim Koch. Han oplyser, at et kig på Agri Nords kundegruppe viser, at der i dag er 10 procent af planteavlerne og 15 procent af mælkeproducenterne, der er økologer. Thomas Vang Jørgensen

glæder sig til som økologichef at være med til at udvikle økologien i Agri Nords område. - Ved at samle rådgiverne i ét fælles team øger vi fokus på bedriften som helhed. Vi skal udvikle og optimere samspillet mellem mark, husdyr og økonomien, siger Thomas Vang Jørgensen. Han er sikker på, at den nye struktur vil bidrage positivt til udviklingen af rådgivningen og dermed komme producenterne til gode. - Vi bliver bedre sparringspartnere for de økologiske landmænd, og samtidig

får vi kræfter til at hjælpe landmændene med at udvikle løsninger som eksempelvis gør det muligt at e rstatte konventionel husdyrgødning med gødning fra byerne, have slagtesvin på græs i mobile stalde og så videre. Han fremhæver desuden, at det øgede fokus på økologi gør det muligt for Agri Nord i højere grad end i dag at understøtte de producenter, som vil lægge om fra konventionel til økologisk produktion og de som ønsker at satse på specialproduktioner.

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

EntrEprEnør- og dræningsmEstEr Ib NIelseN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50

Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

• Rodoptagning • Gummigedsarbejde udføres evt. udlejes • Jordkørsel med traktor og vogn Leander Thyrrestrup • tlf. 22 20 39 03 - 22 20 39 04

HIMMERLANDS FUGESERVICE v/Peer Juhler Faldvejen 25, 9670 Løgstør Tlf. 98 67 88 77 . Mobil 30 41 21 52 ALT FUGEARBEJDE UDFØRES

Nybyggeri - betonelementer - døre - vinduer - køkken - bad - epoxy

TraNSporTaNlæg og blaNdeaNlæg Vi giver gerne tilbud på transportanlæg og blandeanlæg samt renovering og forandringer Vi udfører klippe - bukke - dreje og CNC fræser opgaver Se vores vintertilbud på www.snkorn.dk

kornteknik APS 9632 MØLDRUP • TINGVEJ 62 TLF. 86 69 15 70 • www.snkorn.dk

...din lokale maskinleverandør finder du i


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 19.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 99 35 34 34 eller på mail: ndireklamation@nordjyske.dk

OFFICIELLE

Landmænd skal tale mere om naturpleje Moderne landbrug og naturpleje kan sagtens kombineres. Og det vil flere danske landmænd også gerne. Men reglerne på området kan være kringlede og ofte har landmændene også brug for mere viden om planteog dyrearter. Derfor har landbrugets videnscenter SEGES nu oprettet Naturspottet.dk, hvor landmænd kan skabe netværk og dele viden om naturpleje på tværs af Danmark. - De seneste år er der kommet mere og mere fokus på naturpleje, og det er vigtigt, for på den måde kan

vi bidrage til at kombinere det moderne landmandsskab med en beskyttelse af agerlandets flora og fauna. For at understøtte den udvikling og gøre det lettere for landmanden at gøre en indsats for at pleje naturen, så har vi oprettet naturspottet, hvor landmænd med interesse for naturpleje kan dele erfaringer og nemt få adgang til den nyeste viden inden for naturpleje, siger Anne Erland Eskildsen, specialkonsulent hos SEGES Planter & Miljø. Målsætningen er at spare landmanden for både tid og penge og dermed gøre det

mere attraktivt at gå ind i naturpleje. - Med det nye mødested ønsker vi at give landmanden mulighed for at møde ligesindede uden at skulle afsætte særlig meget tid eller mange kilometerpenge til det. Han kan deltage i diskussionerne på siden og holde sig opdateret på nyheder fra området foran sin computer, når det passer ind i hans dag, forklarer Anne Erland Eskildsen. Hun understreger desuden, at der tidligere har været stor succes med online erfaringsudveksling.

✔ Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

✔ Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

✔ Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40 Den nye hjertemærkning skal gøre det lettere for forbrugerne at vælge svinekød fra dyr, som har haft et godt liv.

Nyt dyrevelfærdsmærke skal vinde danskernes hjerter Fødevareminsteren har præsenteret ny mærkning Dyrevelfærden i de danske svinestalde får et løft, når forbrugerne fra foråret kan købe flæskesteg, koteletter og skinker med Miljø- og Fødevareministeriets nye dyrevelfærdsmærke. Det nye logo ”Bedre Dyrevelfærd” indeholder tre hjerter, som fyldes ud i takt med den forbedrede dyrevelfærd for grisen. - Jeg håber, at danskerne vil tage det nye dyrevelfærdsmærke til sig. Mærket giver forbrugerne flere valgmuligheder og dermed også mulighed for at støtte dyrevelfærden på et niveau, der passer til deres præferencer og pengepung. Hvad enten forbrugerne vælger svinekød med et, to eller tre hjerter får de mulighed for at se, hvor meget mere dyrevelfærd de får for pengene, siger miljø- og føde-

vareminister Esben Lunde Larsen. Det statslige dyrevelfærdsmærke kommer i første omgang til at sidde på svinekød, men vil senere blive udvidet til at omfatte kød fra andre dyr. - Vi ved, at rigtig mange danskere gerne vil give lidt ekstra for at støtte øget dyrevelfærd, og mærket vil give danskerne mulighed for at have direkte indflydelse på, hvilken slags kød de kan vælge i køledisken. Dyrevelfærdsmærket vil gøre det mere attraktivt for landmændene at investere i dyrevelfærdsforbedringer på deres gårde, ligesom detailhandelen får mulighed for at imødekomme forbrugernes ønsker om bedre dyrevelfærd. På den måde bliver dyrevelfærd et konkurrenceparameter i

hele branchen, siger Esben Lunde Larsen. Svinekød med det nye dyrevelfærdsmærke vil i første omgang komme til salg hos supermarkedskæderne Bilka, Føtex, Netto, Menu, Rema 1000, Kiwi, Spar, Lidl, Aldi og hos slagterbutikker. Dyrevelfærdsmærket stiller strenge krav til grisenes opvækst. For at svinekød kan mærkes med dyrevelfærdsmærket, skal grisenes opvækst leve op til en række grundkrav. Disse grundkrav ligger klart over de gældende lovkrav i Danmark og EU og dermed over, hvad grisene oplever i standard- eller konventionel produktion. Mærket er en frivillig ordning og har tre niveauer fra et til tre hjerter. Jo flere hjerter, jo højere dyrevel-

færd. Et hjerte markerer, at mærkets grundkrav er opfyldt. To og tre stjerner

markerer, at der er opfyldt supplerende krav om mere plads og udeareal.

1 hjerte giver bedre dyrevelfærd • Fritgående søer • Krølle på halen/hele haler • Mere halm • Mere plads • Max 8 timers transport 2 hjerter giver endnu bedre dyrevelfærd • Fritgående søer • Krølle på halen/hele haler • Endnu mere halm • Endnu mere plads • Max 8 timers transport 3 hjerter giver meget bedre dyrevelfærd • Fritgående søer • Krølle på halen/hele haler • Meget mere halm • Meget mere plads • Max 8 timers transport

Gudstjenester Søndag den 23. oktober 2016

Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke 9.30 Giver Kirke ingen Blære Kirke ingen Gislum Kirke 11.00 Vognsild Kirke ingen Haubro Kirke ingen Ulstrup Kirke 11.00 Gundersted Kirke 9.30 Veggerby Kirke ingen Sønderup Kirke 9.00 Suldrup Kirke 10.30 Bislev Kirke ingen Ejdrup Kirke 9.30 Løgstør Kirke 11.00 Aggersborg Kirke ingen Kornum Kirke ingen Løgsted Kirke 9.30 Salling Kirke ingen Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke ingen Vindblæs Kirke 11.00 Ranum Kirke ingen Malle Kirke 9.30 Vilsted Kirke ingen Overlade Kirke ingen Farsø Kirke 9.00 Vester Hornum Kirke 10.30 Hyllebjerg Kirke ingen Flejsborg ingen Louns Kirke ingen Alstrup Kirke 10.30 Strandby Kirke ingen Ullits Kirke ingen Foulum Kirke ingen Svingelbjerg Kirke 9.00 Trængstrup Frimenighed ingen Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke 9.00 Durup Kirke 10.30 Rørbæk Kirke 9.00 Grynderup Kirke ingen Stenild Kirke 10.30 Brorstrup Kirke 10.30 Ravnkilde Kirke 16.00 (koncert) Aarestrup Kirke ingen Haverslev Kirke ingen Aalestrup Kirke 9.30

Nordjydsk Landboauktion og Eksportstalde

var i uge 41 tilført 11 SDM kælvekvier, 3800-5700, 1 kødkvæg, 12200, 20 kvier under 12 mdr. malkerace, 300-2900, 11 kvier under 12 mdr. kødkvæg, 8002400, 5 tyre over 3 mdr. malkerace, 2000-3300, 12 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 3300-6000, 25 tyre under 3 mdr. malkerace, 700-2200 og 10 tyre under 3 mdr. kødkvæg, 800-2800. Omsætning: 226.000 kr.

Smågrisenoteringen

Beregnet notering uge 42 Basis 390,73 (399,09). SPF+Myc 395,73 (404,09). SPF 399,73 (408,09). Økologi 1084,95 (1092,76). UK-tillæg 11. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 5,91 (5,91) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Et nyt vækstpanel skal hjælpe 150 danske virksomheder ind på det internationale marked.

Små virksomheder skal rustes til store markeder 150 danske agrovirksomheder får hjælp af panel De er ikke ret mange, og de er ikke ret store. Cirka 150 danske agroindustri-virksomheder, der laver udstyr til landbruget, beskæftiger sammen med deres underleverandører cirka 10.000 danskere.

Selvom de er små, er de en bærende del af den danske fødevareklynge. Det er i agroindustrien, at ny teknologi og nye løsninger gennem årtier er blevet udviklet i tæt samarbejde med danske landmænd.

Skærpelser er på vej for biokedler I forbindelse med en kommende energispareaftale er der lagt op til skærpelser for biokedler i landbruget, vurderer LandboNords MiljøRådgivning. Derfor er der et par ting, som man bør overveje. Aftalen er i øjeblikket til genforhandling, og der vil med stor sandsynlighed bliver foretaget skærpelser i forbindelse med fastlæggelse af virkningsgrader på biokedler i landbrugssegmentet. Det mener energirådgiver i LandboNord, Rasmus Bardino Bredgaard. - Vi forventer, at man fremadrettet bliver pålagt at skulle anvende nøgletal genereret ud fra forudbestemte kriterier. Det vil for eftertiden med al sandsynlighed derfor ikke være muligt at vurdere en kedels virkningsgrad ud fra den faktiske stand, men udelukkende på baggrund af de forudbestemte kriterier, siger Rasmus Bardino Bredgaard. - Derfor opfordrer vi til,

at man får foretaget en gennemgang af sit kedelanlæg for derved at få en vurdering af om tiden er kommet til en renovering eller en eventuel udskiftning. Ved at få vurderet sin kedel i dag, inden den nye aftale godkendes, er det forventeligt, at vi kan benytte den nuværende metode til fastlæggelse af virkningsgraden, siger Rasmus Bardino Bredgaard. Ydermere forventes en skærpelse i forbindelse med dokumentationskravet til bestemmelse af det årlige brændselsforbrug. - Der er i dag intet krav om, at der skal foreligge dokumentation herfor, men alt tyder på, at det bliver et krav fremadrettet. Tiltagene har til formål at standardisere metoden hvorpå energisparetilskud til kedlerne beregnes, hvorved der etableres et ensartet sammenligningsgrundlag for disse typer af tilskud, siger Rasmus Bardino Bredgaard.

- Landmændenes samarbejde med agroindustrivirksomhederne har været en form for brugerdrevet innovation før det ord blev udbredt, siger Karen Hækkerup, administrerende direktør i Landbrug & Fø-

devarer. Den tid, hvor agroindustri-virksomhederne alene kunne leve af at levere til dansk landbrug, er dog ved at være forbi. Der bliver færre danske landmænd, og salget på hjemmemar-

kedet falder. - Til gengæld ligger verden åben. De små virksomheder sidder med den viden og teknologi, der er nødvendig for at løfte fødevareproduktionen i lande, hvor landbruget er mindre effektivt og bæredygtigt end herhjemme, forklarer Karen Hækkerup, der også har rollen som formand for Agroindustriens Vækstpanel. Vækstpanelet er nedsat af Landbrug & Fødevarer med deltagelse af brancheog arbejdsgiverforeningen Arbejdsgiverne, Danmarks Tekniske Universitet og brancheforeningen Dansk Agroindustri. Panelets arbejde er mundet ud i en rapport med 11 anbefalinger til industrien selv og til politikerne. Rapporten overdrages i dag til Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen. Tanken er, at anbefalingerne skal medvirke til at sikre en fremtidig styrkeposition for agroindustrien. - Hvis virksomhederne skal stå rustet til kampen på verdensmarkedet, er de nødt til at finde ind i et viden-samarbejde med hinanden og med forskningsinstitutioner. På den måde kan branchen udvikle intelligente produkter til landbruget og fremme avanceret produk-

Vedholdenhed nytter Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord, er tilfreds med politisk beslutning omkring vådområder:

Resultatet af politisk arbejde kommer ikke natten over. Det kræver vedholdenhed og en målrettet indsats. Det viser den seneste sejr i forhold til at sikre landbruget bedre arbejdsbetingelser. I sidste uge kunne Agri Nord sammen med Limfjordsrådet offentliggøre en tilføjelse til husdyrbekendtgørelsen, som miljøog fødevareminister Esben Lunde Larsen i et brev har varslet. Han vil nu sikre, at det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning, at minivådområder og vådområder ikke er eller kan blive ammoniakfølsomme. Det betyder, at en meget stor hurdle – en skygge af usikkerhed – er fjernet for de landmænd med husdyr, der overvejer at indgå aftale om nye vådområder. I Agri Nord har vi brugt rigtig meget tid på at illustrere problemstillingen og

har ikke forsømt en lejlighed til at gøre opmærksom på de risici, der var i lovgivningen indtil denne udmelding. Som landmand var det simpelthen for risikabelt at bidrage til nye naturområder, hvis de efterfølgende blev registreret som ammoniakfølsomme og dermed kunne spænde ben for fremtidige miljøgodkendelser for både landmanden selv og naboerne på de omkringliggende husdyrbrug. Agri Nord har på vegne af medlemmerne netop kæmpet med denne problemstilling. Allerede i 2010 havde næstformand Henrik Dalgaard foretræde for miljøudvalget og fremlagde sagen for daværende minister Karen Ellemann. Senest i denne sommer rettede vi henvendelse til kommunerne om sagen, som er yderst vigtig ikke mindst set i lyset af de nyeste ambitioner om at etablere nye vådområder som en del af landbrugspakken. Det var været en alt for lang proces, men sidste uges sejr viser, at det nytter at stå fast på sine synspunkter. Vi har i denne sag formået at få politikerne til at lytte

til fagligheden. Vi har selvfølgelig mange andre sager i kikkerten, det arbejder vi ufortrødent videre med til gavn for nordjyske landmænd.

KØB OG SALG Halm sælges

Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

tion i selve agroindustrien. Potentialet er stort, men ingen i den danske agroindustri kan løfte opgaven alene. Især ikke, når vi typisk taler om mindre virksomheder, der har helt fra en håndfuld ansatte til nogle få hundrede ansatte, lyder det fra Karen Hækkerup. Hvis det lykkes for de danske agroindustrivirksomheder at få en god bid af det voksende globale marked for landbrugsteknologi, vil det kunne mærkes i Danmark uden for de større byer, påpeger Karen Hækkerup.

4000 ansatte I dag har underleverandørerne til agroindustrivirksomhederne godt 4000 ansatte i blandt andet smedevirksomheder og maskinværksteder. Selve agroindustrien tegner sig for godt 5000 ansatte. - Vi ved, at fremstillingsindustrien ligger helt i top, når det gælder at skabe job i andre brancher. For hver 100 nye arbejdspladser, der skabes i agroindustrien eller andre virksomheder i fremstillingsindustrien, fører det til 95 nye arbejdspladser i det øvrige erhvervsliv. Det er tal, man må glæde sig over, hvis man er borgmester i en industrikommune, siger Karen Hækkerup.

TIL LEJE Udlejes

• Mosfjerner • • Havefræser • • Minilæsser • • Brændekløver • • Flishugger • • Pladevibrator • • Fliseklipper • Nu kan du også leje

Minigraver og minilæsser udlejes til bl.a. opbrydning af beton samt udmugning.

stig Holst 98 63 46 40

Bjarne Strøm - Haubro Kørsel med - Rundballepresser m/u snitter - Slamsugning - Brakpudsning / kan lejes - Vejhøvl - Fræsning - Rendegraver Tlf. 40 82 79 30


Vort LandbobLad

Landbrugsnyt

Vl 20161019  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you