Page 1

LANDBRUGSNYT

LANDBOBLAD 120. årgang - Nr. 45 - Onsdag den 6. november 2013

Beklagelig udvikling i sag om masseopsigelser

Ulrik Lemvig • Mobil 22 43 14 46 • www.soettrupms.dk

LandboNord tager bladet fra munden efter sagsanlæg Sagen om 31 medarbejderes ønske om at skifte ansættelsesforhold til LandboNord tog en ny drejning mandag 28. oktober, hvor Agri Nord via Advokat¿rmaet Horten i Hellerup valgte at varsle et erstatningskrav mod LandboNord for uretmæssigt at have tilegnet sig Agri Nords medarbejderstab i Aars-afdelingen, der frem til slutningen af september bestod af 31 medarbejdere. I forlængelse af brevet fra Horten ønsker LandboNord nu dels at fastslå, at der på ingen måde er foregået ulovlige eller uordentlige aftaler, og dels at signalere at LandboNord fortsat ønsker samarbejde frem for konÀikt. - Jeg vil gerne slå fast én gang for alle, at vi på intet tidspunkt har foretaget os noget ureglementeret eller i det hele taget handlet på en måde, som kan siges at være uordentligt eller uetisk. Sagen er kørt 100 procent efter bogen med juridisk ekspertbistand og interne drøftelser mellem formand, bestyrelse og ledelse, og vi har gennem hele sagen handlet velovervejet. Det modtagne varsel fra Agri Nord er dog en optrapning af sagen, og det beklager vi, pointerer adm. direktør Uffe Bertelsen fra LandboNord. Uffe Bertelsen siger dog supplerende, at han udmærket forstår, at Agri Nord er frustreret over situationen, men at opsigelserne er at betragte som legitime opsigelser afgivet af en række medarbejdere i en situation, hvor disse medarbejdere på grund af deres arbejdsforhold åbenbart har følt behov herfor. - Vi har fuld forståelse for, at Agri Nord er bragt i en beklemt situation via de modtagne opsigelser. Enhver arbejdsgiver kan sætte sig ind i, hvad det giver af udfordringer. Men udover, at der er tale om Àere opsigelser, betragter vi ansættelserne som helt almindelig jobskifter, og vi har hverken tilbudt vores nye medarbejdere lønforhøjelser eller andet, der stiller dem i en mere gunstig situation. De nye medarbejdere kommer jo ikke med kompetencer, som vi ikke har i forvejen, understreger Uffe Bertelsen. - Det er dog klart, at vi ser meget positivt på forøgelsen af medarbejderstaben, hvor vi går fra at være 190 medarbejdere til at være 221. Det giver os Àere muskler, og vi kan styrke vores forretning endnu mere til gavn for både

Uffe Bertelsen, der er adm. direktør i LandboNord, beklager, at konÀikten mellem LandboNord og Agri Nord nu er endt med et sagsanlæg fra sidstnævntes side. Han understreger dog samtidig, at LandboNord i hans øjne ikke har foretaget sig noget ulovligt eller uetisk.

kunder og medlemmer, fortsætter han. Siden 1. oktober har LandboNord ligget vandret i forhold til at blive klar til de mange nye medarbejdere. Der er blevet fundet et ledigt og velegnet lejemål i Fjerritslev, hvor LandboNord som bekendt i forvejen har en afdeling. Det betyder, at medarbejderne i Fjerritslev i første omgang kommer til at sidde på to adresser, men på sigt er det hensigten at samle alle i Fjerritslev på én adresse. Derudover er IT-udstyr, telefoner, skriveborde mv. klargjort, så de nye medarbejdere føler sig velkomne. - På fredag 1. november er vi 100 procent klar til at tage imod de mange nye medarbejdere. Hele LandboNords organisation har hjulpet med til at få tingene til at lykkes på rekordtid, og oveni ydmygheden over for opgaven er vi stolte af, at det har kunnet lade sig gøre, siger han. De nye medarbejdere skal både varetage opgaver for LandboNords eksisterende kunder og for de mange nye kunder, der er kommet siden 1. oktober. Mange landmænd har blandt andet på grund af snar-

lig momsafregning for tredje kvartal - valgt enten at ¿nde en ny rådgiver hos Agri Nord, at Àytte med den gamle rådgiver til LandboNord eller at vælge en helt tredje rådgiver, og det har automatisk ført til en større tilgang af kunder til LandboNord. - Vi har på det kraftigste indskærpet over for vores nye medarbejdere, at det ikke er tilladt at kontakte Agri Nords kunder i Aars. Der er dog næppe nogen tvivl om, at en

del af de landmænd, der nu står uden rådgiver, vælger at Àytte med den rådgiver de er vant til. Sådan vil det være for enhver rådgiver, der foretager et jobskifte, og det er der ikke noget odiøst i. Jeg vil dog gerne endnu engang understrege, at det ikke har været en forudsætning for at sige ja til de nye medarbejderes ansøgninger, understreger Uffe Bertelsen videre. I det hele taget har LandboNord udvist tilbageholdenhed i sagen – ikke mindst i forhold til medierne, og det er blandt andet sket for ikke at skade forholdet til Agri Nord også på længere sigt. LandboNord har da også gennem længere tid ønsket en fusion mellem de to organisationer, men må konstatere, at den verserende sag på kort sigt skader forholdet mellem de to landbrugsorganisationer. - Vi vil gerne beklage, at sagen nu har taget en ny drejning, og at vi skal have advokater imellem os. Vi har altid ønsket et tættere samarbejde, og det er ingen hemmelighed, at vi mener, at de nordjyske landmænd vil have stor gavn af, at Agri Nord og LandboNord blev til én organisation, siger formand for Landboforeningen Nordjylland Niels Vestergaard Salling. - Med en samlet nordjysk landbrugsorganisation vil vi stå stærkere både fagligt og politisk, og vi ved, at der er bred opbakning til det blandt de nordjyske landmænd. På trods af den verserende sag mener vi stadig, at en fusion er det rigtige, men er naturligvis klar over, at det ikke er realistisk på kort sigt, fortsætter han.

GYLLETRANSPORT MED LASTBIL

MURER OG ENTREPRENØRFORRETNING Gennem generationer stor ekspertise i byggeri af:

INDUSTRI, LANDBRUG OG VILLA Tilbyder både fag- og totalentrepriser Aut. kloakmester Tlf. 98 37 98 37 . Email:info@lpsbyg.dk

LPSBYG.DK

Lars Pedersen & Søn er en familieejet virksomhed som blev grundlagt i 1957

Kørsel med tip-, kranog kreaturvogne + Containerudlejning Levering af sand og grus. Salg af træpiller.

Kørsel med kreaturer til Danish Crown, Hadsund Kreaturslagteri, samt kørsel til og fra Aars Kvægtorv og Landboauktion. VOGNMAND

Niels Ove Nymann

Barmer, tlf. 98 35 50 55 - www.nonymann.dk

Stem personligt på

Niels Krebs Hansen NORDJYLLANDS RULLENDE VÆRKSTED

Maskinrep.dk v/Henrik Overgaard

SERVICE OG EFTERSYN: · Entreprenørmaskiner · Staldmaskiner · Fuldfodring · Mejetærskere · A/C anlæg SALG AF: · Reservedele/sliddele

Tlf. 20 63 71 37 ůƚŵĂƐŬŝŶƐƚĂƟŽŶƐ arbejde udføres! Se mere på: allestrup.dk

Allestrup MASKINSTATION

20 23 93 32

www.maskinrep.dk


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Det røde øko-Ø er i fare L&F kalder nyt EU-udspil for dybt problematisk Udgives af Aars Avis & Centraltrykkeriet A/S, Aars. Redaktion: Thorkil Christensen (ansvarsh.), Lars Lindberg - tlf. 98 62 17 11 Torsten Hansen - tlf. 98 62 17 11. E-mail: redaktion@aarsavis.dk Annonceekspedition: Himmerlandsgade 150, 9600 Aars, tlf. 98 62 17 11, fax 98 62 27 99. E-mail: annonce@aarsavis.dk Indleveringsfrister for annoncer: Forretningsannoncer og andre større annoncer samt annoncer med farver eller korrektur senest torsdag kl. 9.00. Andre annoncer modtages indtil mandag kl. 11.00. Oplag: 21.634 ekspl. Bladet udsendes hver onsdag. Tryk: OTM Avistryk A/S Har De ikke modtaget avisen senest kl. 18.00? Henvendelse bedes rettet til Nordjyske Distribution torsdag kl. 8.00 - 16.00. - Tlf. 98 92 89 00

M s a ’ r d kservice r a a g j ø H Sjørupvej 44, Sjørup, 9640 Farsø Tlf. 22 99 83 65 (21 48 61 53)

ENTREPRENØR- OG DRÆNINGSMESTER IB NIELSEN, Farsø Tlf. 98 63 23 50 - Biltlf. 20 47 23 50 Aut. kloakmester Per Nielsen, 30 60 66 81 Spuling, af dræn og kloakker samt alle former for entreprenørarbejde udføres

TIL LEJE

STILLINGER Fodermester/ medhjælper søges

SVINEEJENDOM UDLEJES

til pasning af 200 jerseykøer og opdræt sammen med ejer.

til 550 søer med salg af 7 kg og 30 kg grise. Beliggende ved Ejdrup, gerne længere aftale. Laurits Jespersen tlf. 40 41 27 11

Mjallerup Vestergaard I/S Tlf. 21 60 31 60

OFFICIELLE TRAKTORTRÆK Afholdes af Sørup Traktortræk lørdag d. 9. nov. kl. 10.00 Kammerherrevej 15, Sørup, 9530 Støvring. Tilmelding på tlf. 20 46 27 06. Entré 50 kr. Børn under 12 år gratis. Annoncesponsor: www.vlst.dk

Vikarservice Landbrug Erhverv Transport

Haveservice Hjemmehjælp - valget er frit - valget er dit

Haveplan Omlægning Vedligehold

Hjemmeservice

Har du brug for hjælp...

Frit valg Privat Erhverv

www.himmerlandsvikarservice.dk Landbocentret Aars . Tlf. 99 98 97 40

Det røde Ø, der pryder økologiske varer i Danmark, kan snart være fortid. Netop nu gennemser EUkommissionen reglerne for økologisk produktion, og kommissionen har meldt ud, at man juridisk ikke kan have et offentligt logo, der blot dækker over det samme som EU-reglerne. Det kan i værste fald betyde, at fordi den danske øko-mærkning er statskontrolleret, skal den erstattes af EU’s grønne øko-blad. Men det kan komme til at koste dansk økologi dyrt, hvis det røde Ø forsvinder, mener økologichef hos Landbrug & Fødevarer Kirsten Lund Jensen. -Det røde er et af de mest kendte mærker hos de danske forbrugere. Hele 98 procent af danskerne kender betydning af det røde ø, og otte ud af ti har tillid til ø-mærkningen, og det har det blandt andet, fordi det er statskontrolleret. Det vil være dybt tåbeligt at smide

Statskontrollere økologisk Landbrug & Fødevarer frygter, at en harmonisering af økomærker i EU-regi vil fjerne det danske Ø-mærke, som 98 procent af danskerne genkender.

den succes ud, og i værste fald vil det påvirke forbrugernes vaner. De køber blandt andet ind efter Ømærket, fordi de har tillid til kontrollen, siger Kirsten Lund Jensen. Landbrug & Fødevarer støtter op den økologiske EU mærkning, men mener ikke, det skal være på bekostning af det danske mærke. -Vi vil meget gerne have styrket EU’s økologimærke, men faktum er, at kun 48 procent af alle danskere genkender EU’s grønne blad på deres varer. Det er halvt så mange, som dem der kender det røde Ø. Det giver ingen mening at lade

det mindst kendte mærke erstatte det kendte, siger Kirsten Lund Jensen. Hun mener, at begge mærker fortsat kan pryde de danske varer, og dermed kan det røde Ø hjælpe EU’s grønne blad med at blive mere kendt. I de lande hvor økologimærkningen varetages af private, kan begge mærker fortsat være på varerne. -Vi er i en situation, hvor de danske økologiske producenter og produkter ender med at blive taberne, fordi vi har et godt samarbejde med staten. Hvis mærkningen var privat, ville den ikke blive påvirket, hvis der kom nye EU-regler, men fordi staten kontrollerer, at alle regler er blevet overholdt, kan man blive ramt. Det er dybt problematisk, slutter Kirsten Lund Jensen. Landbrug & Fødevarer er allerede i dialog med de relevante ministerier omkring, hvad der kan gøres for at redde den danske mærkning.

Økologer: Ø-mærket skal nok overleve

Økologisk Landsforening har tillid til EU-politikere I foråret fremlagde EUkommissionen tre scenarier for, hvordan EU’s økologiforordningen kan se ud i fremtiden, og et element heri var forslaget om, at nationale økologimærker som det danske Ø-mærke -forbydes og erstattes af EU’s grønne øko-blad. Kommissionen ser et juridisk problem i at have et offentligt logo, der dækker over det samme som EUreglerne. Økologisk Landsforening er dog fortrøstningsfuld på økologiens og det røde Ø-mærkes vegne. - Der er heldigvis tale om et element i nogle meget foreløbige forslag fra kommissionen. Men vi skal selvfølgelig være vågne og kommunikere til kommissionen, at et forbud, der rammer det danske økologimærke, naturligvis er fuldstændigt uacceptabelt. Vi har tillid til vores samarbejde med de danske myndigheder og er glade for, at de deltager aktivt i kampen for at bevare det røde Ømærke, siger Paul Holmbeck, direktør i Økologisk Landsforening, Danmarks forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. De danske myndigheder har blandt andet tilkendegivet, at de vil læne sig op ad en tidligere afgørelse, som

siger, at Ø-mærket ikke er et brud på EU-lovgivning og ikke er en handelsbarriere, forklarer han. - Vi har en stærk sag! EU vil gerne udbrede økologi, så det vil være meget uklogt at underminere en model med statskontrol, som har medvirket til at Danmark har det højeste øko-salg i hele verden. Danskerne kender det røde Ø som en garanti for grundig kontrol, og hele 66 procent ved eksempelvis, at Ø-mærket viser vejen til rene fødevarer uden rester af sprøjtegift og unødige tilsætningsstoffer, siger Paul Holmbeck.

98 procent af befolkningen kender Ø-mærket og 84 procent har tillid til mærket. Det er en verdensrekord. - Erstattes Ø-mærket med EU’s grønne økologi-logo, som kendes af kun halvt så mange mennesker, vil færre danske forbrugere vælge øko-varer, når de handler. Og færre øko-varer i indkøbsvognen betyder færre økologiske landbrug, hvilket vil have store omkostninger for naturen, drikkevandsbeskyttelse, dyrevelfærd og grøn omstilling. Ø-mærket er en dansk succes, som skal udvikles, ikke afvikles, siger han.

Økologimærkerne • I Danmark er det staten, der fører kontrol med de økologiske fødevarer hos både landmænd, i virksomheder og supermarkeder. Kontrollen bliver udført af NaturErhvervstyrelsen, som er en myndighed under Fødevareministeriet. • Det danske røde Ø-mærke kan du ¿nde på økologiske produkter, der er kontrolleret af danske myndigheder, og som overholder EU’s økologiregler.

• EU’s grønne økologilogo er dokumentation for, at varen er produceret i overensstemmelse med EU’s økologi-regler. • Det er obligatorisk at anvende EU’s logo på økologisk produkter, der er produceret i EU. Produkterne kan både bære EU’s logo og det røde Ø, når det er danske myndigheder, der har haft den sidste kontrol med varen.

Gudstjenester Søndag den 10. november 2013 Aars Kirke 10.00 Aars Frikirke 10.00 Skivum Kirke ingen Giver Kirke 9.30 Blære Kirke ingen Gislum Kirke ingen Vognsild Kirke ingen Haubro Kirke 11.00 Ulstrup Kirke 9.30 Gundersted Kirke ingen Veggerby Kirke 19.30 Sønderup Kirke 9.00 Suldrup Kirke 10.30 Bislev Kirke ingen Ejdrup Kirke 11.00 Løgstør Kirke ingen Aggersborg Kirke Kornum Kirke Løgsted Kirke Salling Kirke 9.30 Oudrup Kirke ingen Næsborg Kirke ingen Vindblæs Kirke ingen Ranum Kirke Malle Kirke Vilsted Kirke Overlade Kirke ingen Farsø Kirke 10.00 Vester Hornum Kirke 10.30 Hyllebjerg Kirke ingen Flejsborg 9.00 Louns Kirke ingen Alstrup Kirke 9.00 Strandby Kirke ingen Ullits Kirke ingen Foulum Kirke 10.30 Svingelbjerg Kirke ingen Trængstrup Frimen. ingen Kgs. Tisted Kirke ingen Binderup Kirke ingen Durup Kirke 10.30 Rørbæk Kirke 11.00 Grynderup Kirke 9.30 Stenild Kirke ingen Brorstrup Kirke 10.15 Ravnkilde Kirke ingen Aarestrup Kirke 10.30 Haverslev Kirke 9.00 Aalestrup Kirke 11.00

Aars Landboauktion var i uge 44 tilført 8 grise, 465, 10 SDM kælvekvie, 3100-7600, 5 SDM kælvekøer, 4800-7000, 1 RDM kælvekvie, 6400, 1 RDM kælveko, 7500, 10 kødkvæg, 2800-9600, 22 kvier over 12 mdr. kødkvæg, 2900-6200, 21 kvier under 12 mdr. malkerace, 500-3200, 9 tyre over 3 mdr. malkerace, 3003300, 24 tyre over 3 mdr. kødkvæg, 3900-7800, 37 tyre under 3 mdr. malkerace, 200-1800, 1 tyr under 3 mdr. kødkvæg, 1500, 2 stude, 4500-4900 og 1 hest, 50 Omsætning: 466.000 kr.

Smågrisenoteringen Beregnet notering uge 45 Basis 424,83 (432,92). SPF+Myc 429,83 (437,92). SPF 433,83 (441,92). Økologi 759,23 (781,37). UKtillæg 17. Vægt reg. kr./kg 30-40 kg 6,37 (6,44) kr.


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

Agri Nord etablerer mæglerforretning Nyt tilbud til landmænd, der vil købe eller sælge Nu behøver Agri Nords kunder ikke længere gå et andet sted hen, når de skal handle ejendom. Agri Nord udvider 1. oktober rådgivningen med en mæglerforretning under navnet Agri Nord Mæglerne. Adm. direktør Erik Lydiksen begrunder det med, at tiden nu er moden. - Det har længe været planen at gå ind på mæglermarkedet som en del af vores forretningsudvikling. Nu var tiden moden til at tage planen op ad skuffen og føre den ud i

livet. Vi har fundet de rette medarbejdere med en bred erfaring til at klare opgaven, og vi kan samtidig se, at der begynder at være en øget aktivitet på ejendomsmarkedet, siger Erik Lydiksen. Det bliver Hans Schmidt Jensen og Per Møller Pedersen, der kommer til at drive mæglerforretningen. De er begge statsautoriserede ejendomsmæglere med erfaring inden for salg af landbrugsejendomme. Hans Schmidt Jensen kommer fra en stilling som

ejendomsmægler hos LandboGruppen Øst med tilknytning til det tidligere LRØ, nu LMO i Horsens. Per Møller Pedersen kommer fra LandboGruppen MidtØst med kontor ved LMO i Viborg. Erik Lydiksen fortæller om beslutningen om at etablere mæglerforretning: - Vi ønsker at være med til salg af landbrugsejendomme i vores område, ligesom vi kan stå for salg af andre typer ejendomme som parcelhuse eller sommerhuse.

Vi ser det som en styrkelse af vores forretning, og det ligger godt i tråd med vores strategi om at være markedsledende i Nordjylland. Vi oplever desuden, at vores kunder ser det som god service, at vi kan yde alle former for rådgivning internt i huset, siger han. Per Møller Pedersen, der er en af de to ejendomsmæglere, har erfaring for, at kunderne især lægger vægt på trygheden i at have en mægler, der sidder tæt på de sædvanlige rådgivere. - Det bliver ofte fundet bedre løsninger ved, at vi som mæglere har tæt kontakt til de øvrige rådgivere især i forhold til skat, miljø og planteavl. Samtidig har vi ofte tættere kontakt til potentielle købere, siger han.

begrænset, og fordi ordningen om afgrødevariation har en forholdsvis lav effekt. De penge, der var afsat til de to lukkede ordninger, vil NaturErhvervstyrelsen i stedet fordele på de ¿re resterende ordninger. Disse ordninger bliver videreført uændret i 2014. Fra 2015 træder en ny landbrugsreform i kraft, og dermed lukker søgningen til eksisterende ordninger, mens en

række nye ordninger træder i stedet. I 2014 er det muligt at søge etårig miljøstøtte fra følgende ordninger: • Ekstensivt landbrug, hvor du kan opnå støtte til landbrugsproduktion uden pesticider og med reduceret kvælstofforbrug. • Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer, hvor arealer plejes med slæt og/eller afgræsning.

Halm sælges Byg-, hvede-, rughalm samt ammoniakbehandlet halm sælges og leveres. Hø leveres.

Skovsgård, Skellerup, Hobro. Tlf. 98 55 52 22

Bogtryk/ Offset

TYREKALVE samt drægtige kvier købes til eksport, god pris.

Per Dalum tlf. 98 65 61 07 el. 22 17 99 07

Sælges SDM kælvekvier. Kælvning decemberjanuar. Henv. til

Tlf. 98 62 17 11

Martin De Roos, Ulbjerg, tlf. 20 40 57 34

SALG OG REPARATION

To etårige ordninger stopper til næste år NaturErhvervstyrelsen lukker to ud af seks etårige arealbaserede miljøstøtteordninger under artikel 68 i 2014. Der er tale om ordningen for etablering af økologiske frugttræer og bærbuske og ordningen om afgrødevariation. Lukningen sker, fordi interessen for at søge om tilskud til økologiske frugttræer og bærbuske er meget

KØB OG SALG

• Etablering af Àerårige energiafgrøder, hvor du kan opnå støtte til arealer, der etableres med ud-valgte lavskovsarter med henblik på produktion af miljø og klimavenlig energi. • Produktion af Àerårige energiafgrøder, der kan søges til drift af arealer med energiafgrøder. Du kan læse mere om ordningerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

af traktorer og landbrugsmaskiner. Brugte traktorer og landbrugsmaskiner tages i kommission. Nye bargamsprøjter til omgående levering. Reparation fra servicevogn og værksted. Traktorer købes. Med venlig hilsen

GUNNER JENSEN TELEFON 2482 2315 Løgstør

Har gyllekanalen sagt stop... Ring Oudrup op! Gyllespuler

Slamsugning med højtryksspuler Døgnservice tlf. 22232464

Erhvervsskolerne Aars har udklækket disse 15 nye landbrugsmaskinmekanikere.

Fredag 25. oktober bestod 15 landbrugsmaskinmekanikere deres svendeprøve på Erhvervsskolerne Aars. De 15 dygtige mekanikere er:

Jesper Hell Andersen, Mikkel Mejdahl Damgaard, Mikkel Danielsen, Tobias Fristrup, Jens Wittendorff Gram, Mikkel Vestendahl Jensen, Emil

Kaldahl, Andreas Buus Kristensen, Kristian Bach Kristiansen, Nikolaj Hostrup Laursen, Simon Muusmann Lykou, Rasmus Løper, Nichlas Nedergaard Nielsen, Bjarke Breiner Pedersen, Søren Haugaard Sørensen.

A/S

Nyuddannede fra Erhvervsskolerne

Med m til jern agnet

Beton knusning med mobil knuser værk. Tlf. 22203790

w w w. o u d r u p - s t e n l e j e . d k


VORT LANDBOBLAD

LANDBRUGSNYT

BLANDEDE Salg af landbrugsejendomme Med baggrund i et indgående fagligt kendskab til landbrugserhvervet og mange års erfaring fra branchen, tilbyder vi professionelt salg af alle typer landbrugsejendomme. Vi er klædt på til den specialopgave det er at handle landbrug, og leverer professionel rådgivning og vejledning ved salg. Går du i salgstanker - kontakt os:

Hans Schmidt Jensen Statsaut. ejendomsmægler Telefon: 96 34 51 38 Mobil: 21 77 01 05 haj@andgm.dk

Per Møller Pedersen Statsaut. ejendomsmægler og valuar Telefon: 96 34 51 37 Mobil: 30 32 77 46 pmp@andgm.dk

Konklusionen på en stor undersøgelse, som Fødevarestyrelsen har foretaget, viser, at de danske frilandsgrise har det rigtig godt.

Kontrol viser, at øko-grise har god dyrevelfærd God konklusion efter 41 velfærdskontrolbesøg

Hobrovej 437 • 9200 Aalborg SV www.dgm-agrinord.dk MEDLEM AF DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING

Jens Axel Kruchov, advokat, partner

Rune Hyllested, advokat, partner

Resultatet af en uanmeldt kontrol hos 41 tilfældigt udvalgte producenter af frilandsgrise i sommer er netop blevet offentliggjort. Dyrevelfærden hos danske frilandsgrise er god, lyder konklusionen.

Rapporten viser, at dyrlægerne fra styrelsens veterinære rejsehold ikke fandt overtrædelser af dyreværnsloven, og at, der ikke blev brug for hverken bøder eller anmeldelser.

Fødevarestyrelsen konstaterer i en pressemeddelelse, at frilandsproducenterne er gode til at overholde velfærdsreglerne. - At dyrene har det godt og har god velfærd ligger os

Shapol Nejad, advokat, partner

FÅ EN ADVOKAT, DER TROR PÅ DIN SAG Køb af bolig Bordet fanger, når du skriver under på en købsaftale – husk derfor advokatforbeholdet. Det er altid en god idé at lade en af vores specialister rådgive dig i forbindelse med køb af bolig.

STORM Advokatfirma I/S J. F. Kennedys Plads 1 K, 6. sal 9000 Aalborg Messevej 2, 9600 Aars T: +45 7230 1205 F: +45 7230 1204 mail@stormadvokatfirma.dk www.stormadvokatfirma.dk

En ny energiafgift på biomasse, som regeringen planlægger, kan komme til at koste hesteejere dyrt, da de vil skulle betale afgifter af den strøelse, de bruger.

Hesteejere skal betale energiafgift for strøelse Op til 5000 kroner dyrere om året at holde hest Hesteejere på hobbyplan kan se frem til en stor eks-

traregning, hvis den nye afgift på biomasse gen-

Hos STORM Advokatfirma tror vi 100% på din sag – ellers siger vi nej til at tage den. Vi er startet i 2013 som et stærkt team; alle eksperter med en solid baggrund og stor erfaring.

Ring til os i dag på 7230 1205 eller læs mere på stormadvokatfirma.dk

VORT LANDBOBLAD når det skal være lokalt!

Kreaturkørsel Hver uge til: • Hadsund Kreaturslagteri • Aarhus Slagtehus • Til og fra Aars Landboauktion Samt al kørsel med kreaturer, heste og grise

Vognmand Steen Trier Nielsen

Tlf. 98 63 64 84 • 40 84 64 84

nemføres som foreslået af regeringen, også selv om de ikke bruger biomassen til energiformål. Afgiften udløses uanset, hvad biomassen bruges til, og mange hesteejere bruger fx halm- eller træpiller til strøelse i stalden og bliver dermed omfattet af den nye lov.

KNIVE SLIBES Heste, kreaturer og fåreklipper knive slibes. John Roed Nielsen tlf. 61 74 09 32

meget på sinde, og derfor, er det selvfølgelig rart og glædeligt både for dyrene og for os som producenter, når kontrollen viser, at vi gør det godt, siger Randi Vinfeldt, økologisk svineproducent og formand for Svineudvalget i Økologisk Landsforening – Danmarks Forening af økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. Kontrollen omfattede i alt 2.300 dyr i tilfældigt udvalgte besætninger med minimum tre søer. Fokus var på dyr, der var isoleret pga. sygdom eller skader samt et udsnit af de øvrige dyr. Ingen af de 41 kontrollerede besætninger modtog sanktioner for håndtering af syge eller tilskadekomne dyr eller for ukorrekt anvendelse og registrering af medicin. Også hytter og folde levede generelt op til de særlige krav, der stilles til svinehold på friland. Fem besætninger ¿ k dog påtaler for enten for lidt strøelse, for lille areal i en fælleshytte og/eller manglende sølehul. Tre af disse var økologiske.

Fra regeringen lægges der op til, at man kan få afgiften tilbage, hvis man dokumenterer, at træpillerne ikke bruges til energiformål, men kun, hvis beløbet overstiger 5.000 kroner. - Vi vurderer, at der er mindst 50.000 heste, hvis ejere rammes af afgiften. For ejeren af en lille besætning vil det udgøre en relativt stor ekstra omkostning i en forvejen ret dyr hobby, siger Jørgen Kold, chef for Videncentret for Landbrug, Heste. - Det er meget svært at se, hvorfor brug af biomasse til strøelse skal føre til, at man som hesteejer bliver omfattet af en afgift, der er tænkt som et rent energipolitisk tiltag. I praksis kommer afgiften til at fungere som skat på hobby, siger Jørgen Kold. Han peger på, at selv om man bruger for mere, end grænsen på 5.000 kroner og har mulighed for at få afgiften tilbagebetalt, så medfører kravet om dokumentation ekstra udgifter og besvær. - Der bliver givetvis en større byrde for den enkelte hesteejer, der typisk ikke har et professionelt setup for administrationen. Og rent praktisk er det i sig selv vanskeligt at løfte opgaven med at dokumentere, at man udelukkende bruger biomassen til strøelse og ikke som brændsel, siger Jørgen Kold.

Vl 2013 11 06  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you